Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol :30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Drøftelse af turismesamarbejde i Business Region Aarhus (Offentlig) Orientering om status på samarbejdsaftaler med lokale erhvervsserviceaktører maj (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 13 Brand og Redning (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget for bevillingerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget (Fortrolig) Lukket - Analyse af ejendomsadministration (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag (Offentlig) Til orientering (Offentlig) Underskriftsside...22 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Godkendt Ej til stede, Karina Due Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3

4 2 (Offentlig) Drøftelse af turismesamarbejde i Business Region Aarhus Sagsbehandler: Dr12865 SagsID: EMN Resume Business Region Aarhus fremsender visionsoplæg om udvikling af Østjylland til en international, attraktiv og unik turistdestination gennem et tættere samspil mellem områdets turistmæssige styrkepositioner. Af oplægget fremgår et forslag til, hvordan visionen kan nås gennem et styrket samarbejde om udvikling af kommercielle aktiviteter og international markedsføring. VisitSilkeborg vil på mødet fremlægge turismeerhvervets holdninger til oplægget. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at visionsoplæg om turismesamarbejde i Business Region Aarhus drøftes Beslutning Liselotte Nis-Hansen og Henning Kristiansen mødte. Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Et klart signal i regeringens vækstplan for dansk turisme fra juni 2014 er fokuseret indsats, klarere rollefordeling og bedre organisatorisk styring af turismearbejdet. Turismeudviklingsarbejdet samles således i tre udviklingsselskaber vedrørende Kyst- og Naturturisme, Storbyturisme samt Erhverv- og Mødeturisme. Side 4

5 Østjyllands potentialer fremstår ikke særlig tydelige i den nationale vækstplan til trods for, at de i høj grad kan understøtte den nationale turismestrategi. Siden 2008 har turismeerhvervet i Business Region Aarhus haft en vækst på knap 30 %, svarende til et øget turismeforbrug på 2 mia. kr. og over nye arbejdspladser. De nationale indsatsområder har endvidere en række styrkepositioner i Østjylland: Kyst- og naturturisme langs østkysten Erhvervsturisme centreret i Aarhus og de større byer Storbyturisme centreret omkring Aarhus Naturturisme i det blågrønne bælte, (et potentiale, der kræver kommerciel modning og udvikling) Alt i alt bidrager Østjyllands turisme positivt til den samlede turismeudvikling i Danmark. Så der er en fælles interesse i at samle kræfterne og forbedre den kritiske masse, tale med fælles stemme og stå stærkere sammen om øget synlighed m.m. På den baggrund har Business Region Aarhus nedsat en arbejdsgruppe med 9 medlemmer fra kommuner, turismefremmeorganisationer og turisterhvervet, som har udarbejdet et visionsoplæg om fremtidens turismesamarbejde i Østjylland. Den fælles vision er formuleret således: Østjylland som en international, attraktiv og unik turistdestination via samspil mellem kyst- og naturturisme, erhvervsturisme og storbyturisme. Især Erhvervsturisme og Naturturisme står stærk i Silkeborg Kommunes turisme. Bl.a. kan fortsat udvikling af Gudenåens vækstpotentialer indgå i et evt. styrket østjysk samarbejde om naturturisme i det blågrønne bælte. Visionsoplæggets kvantitative mål er skabelse af nye turismearbejdspladser frem til 2020; et jobmål som fint flugter Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi. Et forslag til styrket strategisk og organisatorisk samarbejde er etablering af et nyt partnerskab benævnes Destination Østjylland med fokus på innovation og vilje til at prioritere. Det betyder, at der skal flyttes opgaver og ressourcer fra lokale initiativer til udvikling af de kommercielle styrkepositioner og international markedsføring. Destination Østjylland foreslås bygget op i tre faser, hvor de første to faser baseres på en lead partner model, der ledes af VisitAarhus og VisitDjursland. Faserne er nærmere beskrevet i visionsoplægget, som er vedhæftet som bilag. Med denne model vil kommunerne kunne overlade dele af de traditionelle turismeopgaver til det fælles selskab. Kommunerne kan så koncentrere sig om udvikling og kvalitetssikring af basisgrundlaget for turisme, herunder fysisk infrastruktur, samarbejdet med lokale kræfter om lokale aktiviteter og erhvervsservice, der understøtter udvikling af turismevirksomheder i lighed med andre virksomheder 10. juni afholder Business Region Aarhus inspirationskonference, hvor turismeerhvervet og politikere debatterer fremtidens turismeerhverv i den østjyske byregion. Side 5

6 Efter tilbagemeldinger fra drøftelserne i de enkelte kommuner og på konferencen, drøfter den politiske styregruppe i juni 2015 visionen for turismesamarbejde i Business Region Aarhus, herunder om der blandt kommunerne er interesse for at koble sig på tværkommunale markedsføringsinitiativer eller at iværksætte fælles initiativer generelt. Borgerinddragelse Visionsoplægget, som turistchefen for VisitSilkeborg, har været med til at udarbejde, har været behandlet i VisitSilkeborgs bestyrelse. VisitSilkeborg har inviteret turismeerhvervet til orienteringsmøde om turismesamarbejdet i Business Region Aarhus 28. maj. Bilag 1 (Visionsoplæg - turismesamarbejde i Business Region Aarhus, april ) Side 6

7 3 (Offentlig) Orientering om status på samarbejdsaftaler med lokale erhvervsserviceaktører maj 2015 Sagsbehandler: Dr16451 SagsID: EMN Resume Orientering om status pr. 1. maj 2015 på samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og to lokale erhvervsserviceaktører; Visit Silkeborg og erhvervsilkeborg. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at status på samarbejdsaftalerne med Visit Silkeborg erhvervsilkeborg tages til efterretning Beslutning Til efterretning Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 2. februar 2015 samarbejdsaftaler med henholdsvis Visit Silkeborg og erhvervsilkeborg. Samarbejdsaftalerne beskriver erhvervsserviceaktørernes basisaktiviteter, strategiske fokusområder og i forbindelse med den årlige erhvervshandleplan særlige indsatsområder. Aktiviteterne medfinansieres af kommunale erhvervsfremmemidler. Side 7

8 Det er aftalt med erhvervsserviceaktørerne, at de to gange årligt, 1. maj og 1. november, udarbejder en opfølgning på de strategiske fokusområder og særlige indsatsområder. Statusopfølgningerne er vedlagt som bilag. På baggrund af tilbagemeldingerne fra Visit Silkeborg og erhvervsilkeborg vurderes det, at erhvervsaktørerne er godt i gang med at løse de aftalte opgaver. Kun et par enkelte indsatser er endnu ikke igangsat, men det forventes, at det vil ske i løbet af efteråret, og at alle initiativer dermed gennemføres som aftalt i samarbejdsaftalerne. Økonomi Silkeborg Kommunes samarbejdsaftaler i 2015 med henholdsvis Visit Silkeborg og erhvervsilkeborg udmønter i alt 10,074 mio. kr., som er budgetteret på bevilling 15 Fælles formål (turisme, erhvervsservice og iværksætteri). Heraf udgør de særskilte midler til de aktiviteter som aktørerne udfører i forbindelse med Erhvervshandleplan 2014 henholdsvis 0,350 mio. kr. til Visit Silkeborg og 1,65 mio. kr. til erhvervsilkeborg. Bilag 1 (Status på samarbejdsaftale_visit Silkeborg_Maj ) 2 (Status på samarbejdsaftale_erhvervsilkeborg_maj ) Side 8

9 4 (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger Sagsbehandler: Dr12181 SagsID: EMN Resume Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger. Indstilling Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger drøftes Beslutning Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse er der udarbejdet forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger. Bevilling 11 Ældreboliger er ikke en serviceudgiftsbevilling. Budgettet er lagt ud fra forventet aktivitet på bevillingen. Forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger indeholder vedlagte budgetforside, budgetforudsætninger og ændringsskema. Derudover indeholder forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger vedlagte forslag til bevillingsaftale. Side 9

10 Bevillingsaftalen for bevilling 11 Ældreboliger indgås mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Ejendomschefen. Bilag 1 (Forside bevilling 11 Ældreboliger ) 2 (Bevillingsaftale for bevilling ) 3 (Budgetforudsætninger ) 4 (Ændringsskema bevilling ) Side 10

11 5 (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme Sagsbehandler: Dr26569 SagsID: EMN Resume Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme. Indstilling Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme drøftes Beslutning Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse er der udarbejdet forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme. Budgetforslaget på bevillingen overholder serviceudgiftsrammen. Effektiviseringen på 1 % er udmøntet på planlagt vedligeholdelse. Forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme indeholder vedlagte budgetforside, budgetforudsætninger og ændringsskema. Derudover indeholder forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme vedlagte forslag til bevillingsaftale. Side 11

12 Bevillingsaftalen for bevilling 12 Kommunale ejendomme indgås mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Ejendomschefen. Bilag 1 (Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme ) Side 12

13 6 (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 13 Brand og Redning Sagsbehandler: Dr00400 SagsID: EMN Resume Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 13 Brand og Redning Indstilling Teknik og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til budget 2016 for bevilling 13 Brand og Redning drøftes Beslutning Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse er der udarbejdet forslag til budget 2016 for bevilling 13 Brand og Redning. Forslag til budget 2016 for bevillingen indeholder vedlagte budgetforside, bevillingsaftale, budgetforudsætninger, ændringsskema og takstoversigt. I øjeblikket arbejdes der på at fastlægge processen for samarbejdet med det fremtidige fælles beredskab Midtjysk Brand & Redning. På nuværende tidspunkt kan bevillingsaftalen derfor alene tage udgangspunkt i aftalen som den er formuleret for Side 13

14 Der er i rammerne for redningsberedskabet indarbejdet de forudsatte effektiviseringer ved sammenlægning. Budgettet for det nye fælles redningsberedskab vil skulle udarbejdes i august/september 2015 i samarbejde med Viborg Kommune. Bilag 1 (ØKE budgetbehandling bevilling 13 juni 2015 bilag ) Side 14

15 7 (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter Sagsbehandler: Dr11918 SagsID: EMN Resume Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til budget 2016 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles Formål og 16 Tværgående aktiviteter drøftes Beslutning Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse er der udarbejdet forslag til budget 2016 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Budgetforslagene på bevillingerne overholder serviceudgiftsrammen. Side 15

16 Effektiviseringen på 1 % er på bevilling 14, Central funktioner, udmøntet af de enkelte afdelinger. På bevilling 15, Fælles Formål, og bevilling 16, Tværgående aktiviteter, er udmøntningen sket på en række poster i forhold til en konkret vurdering af mulighederne herfor. Forslag til budget 2016 for bevillingerne indeholder vedlagte budgetforsider, budgetforudsætninger, ændringsskemaer og takstoversigter. Derudover indeholder forslag til budget 2016 for bevilling 14 Centralfunktioner forslag til bevillingsaftale. Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner, der er den tværgående bevilling for det administrative område, indgås mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og direktionen. Det skal bemærkes, at der ikke udarbejdes bevillingsaftale for bevillingerne 15 og 16. Bevilling 15 Fælles formål indeholder primært lovfastsatte udgifter til tilskud og honorarer mv. samt udgifter til turisme og erhvervsservice, og på bevilling 16 Tværgående aktiviteter budgetteres centrale udgifter og indtægter vedrørende det takstfinansierede område, udgifter til kommunens sundhedsordning mv. Økonomi Der er sket/vil ske en tilretning af rammerne, efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af Oplæg til Målaftale, og budgetbidragene i henhold til de beslutninger der i maj 2015 er truffet i Økonomi- og Erhvervsudvalget i forhold til bevillingsflytninger og forventes truffet i byrådet i forhold til bevillingsændringer. Bilag 1 (ØKE budgetbehandling bevillingerne juni 2015 bilag ) Side 16

17 8 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget for bevillingerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget Sagsbehandler: Dr21869 SagsID: EMN Resume Økonomi- og Erhvervsudvalget har i Oplæg til Målaftale godkendt processen for udarbejdelse af anlægsbudget Fagudvalget udarbejder en prioriteret oversigt over anlægsprojekter, der ønskes indarbejdet i Fagudvalget har desuden mulighed for at omprioritere inden for udvalgets anlægsrammer i hvert af årene Ønsker til udvidet ramme i et af årene skal fremgå af begrundet ansøgning og i udgangspunktet modsvares af reduceret ramme i et af de øvrige år. Indstilling Ejendomschefen, Teknik- og Miljøchefen og Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at budgetterede anlægsprojekter i fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget at den prioriterede oversigt over anlægsprojekter i 2019 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget at begrundet ansøgning om ændret fordeling af anlægsramme mellem årene drøftes at det drøftes om der til budgetseminaret skal medbringes ønske om en udvidet anlægsramme i 2016/2017 på 0,750 mio. kr. til udarbejdelse af kommuneplan Beslutning Indstillingen godkendt med den ændring at dot 4 ikke medbringes som et ønske, men findes indenfor den nuværende anlægsramme. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Side 17

18 Sagen Beskrivelse af sagen Det fremgår af Oplæg til målaftale at forslag til anlægsbudget (ekskl. boligdel af ældreboliger/plejecentre) udarbejdes på grundlag af: a) Den samlede anlægsramme i hvert af årene overholdes b) Der tages højde for gennemførelse af projekter, der er bevilget i 2014/2015 med rådighedsbeløb i overslagsårene. c) Er der, i helt særlige tilfælde, ønsker om en udvidet ramme i 2016, 2017 eller 2018 kan udvalget udarbejde en begrundet ansøgning med henblik på drøftelse på budgetseminaret. Det forventes at eksempelvis en ansøgning om øget ramme i 2017 modsvares af forslag til reduktion af ramme i 2016 eller For 2019 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter medio juni 2015 indledende drøfte tværgående prioritering af forslagene. På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt, til drøftelse på budgetseminaret, et oplæg til anlægsbudget , samt oversigter over projekter, prioriteret af fagudvalgene, som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget. Der er fra Teknik- og Miljøafdelingen rejst et ønske om at få anlægsmidler til køb af assistance/rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan på 0,750 mio. kr. i 2016 og Der ønskes en udvidelse af rammen, som ikke modsvares af reduktion i de øvrige år. Skema til input til anlægsprojekter 2016 til 2018 fremgår af bilag 1 Oversigt over anlægsprojekter Skema til prioritering af anlægsprojekter i 2019 fremgår af bilag 2 Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i Bilag 1 (Bilag 1 Oversigt over anlægsprojekter ) 2 (Bilag 2 Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i ) Side 18

19 9 (Fortrolig) Lukket - Analyse af ejendomsadministration Sagsbehandler: Dr16785 SagsID: EMN Side 19

20 10 (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag Sagsbehandler: Dr10232 SagsID: EJD Side 20

21 11 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Orientering om udarbejdelse af nøgletal rart at vide Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Eventuelle emner til udvalgets orientering. Side 21

22 12 (Offentlig) Underskriftsside Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren. TRYK HER FOR AT GODKENDE Side 22

23 Side 23

24 Side 24

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Nærdemokratiudvalget Beslutningsprotokol 19-10-2015 16:30 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 18-05-2015 11:00 C118 (M0064) Afbud fra: Helga Sandorf Jacobsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 31-08-2015 08:30 D116 Afbud fra: Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget sprotokol 15-12-2014 12:30 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Kl. 14.00 15.00 dialogmøde med Bevillingsnævnet. Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 06-10-2014 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 10-11-2015 08:30 Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, Hammel Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

2 Drøftelse af turismesamarbejde i Business Region Aarhus

2 Drøftelse af turismesamarbejde i Business Region Aarhus 2 Drøftelse af turismesamarbejde i Business Region Aarhus 2.1 - Bilag: Visionsoplæg - turismesamarbejde i Business Region Aarhus, april 2015 DokumentID: 4227021 VISIONSOPLÆG Turismesamarbejde i Business

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 20-10-2014 19:00 Frivilligcentret, lokale 2, 8600 Silkeborg Afbud fra: Ivan Jovanovic; Niels Thygesen, Ernestina Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 24-02-2016 16:15 C118, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Almira Mujanovic, Sevak Karapetian, Ivan Jovanovic, Merete Wolf Andersen, Mercy Viedemann, Jeanette Gammelgaard,

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 13-06-2016 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 21. september 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) Vibeke Frej ( ) Lone Karakavuk ( ) Ella

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 07-04-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 02-11-2015 13:00 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Orientering til skolebestyrelserne

Orientering til skolebestyrelserne 06. maj 2015 Orientering til skolebestyrelserne Tak til alle, der har taget aktivt del i at udvikle idéer til en strategi for Folkeskolen i Silkeborg frem mod år 2021. Børne- og Ungeudvalget har nu kigget

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 02-11-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-02-2016 08:30 D116 Afbud fra: Søren Kristensen (A). Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 19. august 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 19. august 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 33 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 19. august 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 03-11-2014 08:30 D116 Afbud fra: Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 23-04-2015 15:30 Vibevej (rundvisning) - herefter afholdes det ordinære møde på Solbo Afbud fra: Jacob Busk. Stedfortræder Susanne Kongerslev deltager i stedet. Harry

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

VISIONSOPLÆG. Turismesamarbejde i Business Region Aarhus

VISIONSOPLÆG. Turismesamarbejde i Business Region Aarhus VISIONSOPLÆG Turismesamarbejde i Business Region Aarhus 12. april 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Resumé...3 2 Indledning...5 3 Marked og potentiale...6 3.1 Turismens udvikling og potentiale i Østjylland...6

Læs mere

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune? Økonomi Et styringskoncept for Assens Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. Styringskoncept i Assens Kommune...3 1.1. Baggrund...3 1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?...3

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 19-02-2014 11:00 Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 05-08-2014 19:00 Medborgerhuset, Silkeborg Afbud fra:, Heller ikke tilstede: Haris Adulovic; Aya Virginie; Audren Nakapizye Deltagere: Mia Schmidt; Jørgen Madsen;

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Budget 2015 - Udvalget for Sundhed og Socialservice 3 3 Høring

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. januar 2004, kl. 13:00 Åben sag: 186. Ansøgning Mærk Vinden Åben sag: 187. Tilsynsrapport

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Godkendelse af ændrede vilkår for etablering af transformerstationer, nedlæggelse af kabler m.v på kommunale arealer

Godkendelse af ændrede vilkår for etablering af transformerstationer, nedlæggelse af kabler m.v på kommunale arealer Dagsordenpunkt Godkendelse af ændrede vilkår for etablering af transformerstationer, nedlæggelse af kabler mv på kommunale arealer Sagsbehandler: Dr25843 Sags-ID: EMN-2014-04230 Resume Godkendelse af ændrede

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Forord Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 05-10-2015 08:30 D116 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

HR-Centret 07-10-2015

HR-Centret 07-10-2015 NOTAT HR-Centret 07-10-2015 Lønstrategi pr. 03-11-2015 (vedtaget revision) Indledning Løn, der fastsættes centralt, er løsrevet fra de opgaver, mål og politikker, som fastsættes lokalt. Centralt fastsatte

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politik... 3 Strategi... 4 Lokalrådene... 4 Nærdemokratiudvalget... 5 Administrationen... 6 Samarbejde og dialog

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere