Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur"

Transkript

1 Fredensborg Kommune Passiv Infrastruktur Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 1/34

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål Gyldighedsområde Ejerskab Byggeprojekter generelt Passiv infrastruktur Aktivt udstyr Kabling Kabling fra indføring til HX Terminering i HX Kabling mellem HX og UX (fiber kabling) Kabling mellem UX og bruger (PDS kabling) Splidsning Muffer Splidsekassetter Principper for føringsveje Kabelbakker Gennemføringer Fremføringer på lokation Føring af fiberkabler i fremmede bygninger Trækning i rør i jord Krydsfelt Fysisk placering af krydsfelter Krydsfeltrummets funktion Krydsfeltrummets miljø Placering af rack skabe Krav til rack skabe Krav til indretning af rack skabe Strøm Strøm i krydsfelter Strøm til distributions rackskabe Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 2/34

3 7.3. Strøm til normale UX rackskabe Strømstik ved dataudtag Nødstrøm Opmærkning Fibre Fiberkabler generelt Fiber mellem HX og UX Fiber mellem lokationer Oversigt på distributioner Opmærkning på ODF er (fiberbokse på lokationer) PDS Fiberkabler i brønd Test af installation Test af fiber Test af PDS kabling Dokumentation Krav Appendix A Produktoversigt Appendix B Farvekoder Appendix C Farvekode for hver tube, 288 leder Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 3/34

4 Revisionshistorie Beskrivelse Person Version Dato Første version Bilagsliste Navn Version Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 4/34

5 1. Formål Formålet med dette dokument er at beskrive kravene for den passiv infrastruktur i Fredensborg Kommune. Med passiv infrastruktur menes: PDS kabling Fiber kabling mellem lokationer samt mellem distrubutioner og lokationer Muffer og splidsning Fiber kabling mellem HX og UX på samme lokalitet Køling Strøm UPS Rack Dokumentet skal ses som et arbejdsredskab for Fredensborg Kommunes, samt leverandører, som arbejder med den passive infrastruktur for Fredensborg Kommune Gyldighedsområde Dokumentet dækker alt arbejde på passiv infrastruktur på Fredensborg Kommunes lokaliteter. Afvigelse fra de her beskrevne krav kan kun ske efter aftale med Fredensborg Kommune. Alle installationer skal udføres i henhold til gældende reglementer herunder stærkstrømsreglementet Ejerskab Credocom forstår vedligeholdelsen af dette dokument og ændringer til dette bedes stiles hertil. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 5/34

6 2. Byggeprojekter generelt 2.1. Passiv infrastruktur Byggeprojekter skal etablere passiv infrastruktur i overensstemmelse med dette dokument Aktivt udstyr Byggeprojekter skal, med mindre andet er aftalt, afsætte midler til etablering af aktiv infrastruktur (switche, routere, UPS etc). Anskaffelse og etablering af aktivt udstyr i forbindelse med byggeprojekter sker via Fredensborg Kommunes normale IT processer. Byggeprojekter kan modtage budgetinput ved henvendelse til Fredensborg Kommune. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 6/34

7 3. Kabling I dette afsnit beskrives kravene til kabling. Følgende terminologi benyttes angående krydsfelter: Ved et krydfelt forstås ét eller flere rack, hvor kabler termineres. Det krydsfelt, hvor WAN forbindelsen termineres kaldes hovedkrydsfeltet, HX. Alle andre krydsfelter på samme lokalitet kaldes underkrydsfelter, UX. Indføringsstedet henviser i dette dokument til det sted, hvor kabling med indendørs fiber kabel starter. Det kan enten være fra en brønd, der står umiddelbart uden for bygningen, hvor hovedkrydsfeltet er placeret eller det kan være fra samleboks placeret umiddelbart på indersiden af bygningen (i første brandcelle), hvor rør med udendørs fiber kabel kommer ind Kabling fra indføring til HX Følgende krav gælder for kablingen mellem indføringssted og HX: Kablingen skal være single mode fiber 9/125µm Alle kabler skal være metalfrie og Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Lederne mellem indføringsstedet og HX må ikke patches undervejs Max dæmpning i connectorer må være 0,5 db Hvis der er skift af kabeltype på lokationen har den, der splidser ansvaretfor at kontrollere at oplysning om skift af kabeltype er registreret i Intellifinder på den brik, der angiver indføringsstedet på lokationen Terminering i HX Fiber kabler termineres i en fiberboks som leverandøren må vælge. Der er følgende krav til fiberbokse: Der afleveres 5 m ekstra fiberkabel i kvejl i rackskab inden terminering, hvis det ikke er muligt, så afleveres så langt et kvej som der er plads til Alle stik i patchpanelerne skal være af typen LC duplex LC stik skal være fastgjort i frontplade så de ikke sidder løse LC stik skal være lige skårne (UPC) Fiberboks skal være udført i sort metal LC stik skal være placeret lodret på én linje ved 12/24 stik, og på to linjer ved 48 stik 3.3. Kabling mellem HX og UX (fiber kabling) Følgende krav gælder for kablingen mellem HX og UX: Kablingen skal være single mode fiber 9/125µm Der skal minimum være 24 ledere fra HX til hvert UX Lederne mellem UX og HX må ikke patches undervejs Lederne afsluttes i 19 fiberbokse med LC connectorer Max dæmpning i connectorer må være 0,5 db Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 7/34

8 Alle kabler skal være metalfrie og Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Kabler som skal føres i jorden, skal være beregnet for udendørs brug samt beskyttet mod mekaniske påvirkninger og fugtindtrængning Fiberbokse skal være 12 stiks bokse (24 ledere) i UX Fiberbokse skal være 24 stiks bokse (48 ledere) i HX På små lokationer kan entreprenøren benytte 12 stiks bokse med 6 stik indsat. Dette vil fremgå af den konkrete opgavebeskrivelse. Der ønskes redundante føringsveje som udgangspunkt, men det skal opvejes i forhold til økonomien i at etablere dette. Økonomien ved etablering af redundante føringsveje skal afstemmes med Fredensborg Kommune. Ved redundante fremføring benyttes nedenstående fremgangsmåde for splidsning: Krydsfeltnavn: HX UX UX stk fiberpanel, med 24 LC stik HX-UX1 24leder SM HX-UX2 24leder SM HX Krydsfeltnavn: UX1 Konnektering af alle ledere, direkte til panel i HX. 24 konnekteringer i alt. Konnekteres som LC Hvis der trækkes separate kabler, så skal splidsninger udføres i samme skuffe som der konnekteres i om muligt UX1-UX2 24leder SM HX Krydsfeltnavn: UX2 Konnektering af alle ledere, direkte til panel i HX. 24 konnekteringer i alt. Konnekteres som LC Hvis der trækkes separate kabler, så skal splidsninger udføres i samme skuffe som der konnekteres i om muligt Figur 1 Hvis der er flere underkrydsfelter, så trækkes fx 48/96/144/192/244 leder rundt i bygningen, og underkrydsfelter kobles ind på hovedkablet. Enten ved at trække hovedkablet igennem underkrydsfelter, eller ved at sætte en muffe på kablet og trække et 24-leder kabel fra muffe til underkrydsfelt. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 8/34

9 3.4. Kabling mellem UX og bruger (PDS kabling) Følgende krav gælder for PDS kablingen: Kablingen skal være en komplet Cat. 6A STP installation Alle komponenter skal leveres fra samme producent og installeres iht. EN Kablerne skal være af typen low smoke zero halogen (LSZH) Alle kabeltræk mellem patchpanelerne og dataudtag skal være i ét træk uden samlinger Der etableres 2 PDS dataudtag per arbejdsplads efter anvisning fra den bygningsansvarlige Der skal etableres dobbelt PDS dataudtag over lofter eller lige under loftet til trådløse access punkter. Placeringen af stik aftales med Fredensborg Kommune Dataudtag skal være RJ45 Patch panelerne skal være 19 med 24 eller 48 dataudtag. Desuden gælder: Kabelleverandørens forskrifter vedrørende bøjning og trækning skal følges. Kablerne skal fastgøres forsvarligt på kabelstiger og kabelplader. Kabler i installationskanaler og i kabelbakker skal ligge løst og ordnes uden snoninger. I krydsfelterne skal kablerne ordnes og sammenbundtes ved indføringen i rack skabe. Fastgørelsen af kablerne skal udføres, så kappen ikke beskadiges eller deformeres. Til fastgørelsen af kabler skal der bruges velcrobånd. Der må ikke bruges strips. Kablerne skal fremføres til bagsiden af rack. Ved 42U rack skal kablerne monteres med 1m overlængde. Ved mindre rack monteres med ½ m overlængde. Ved montering af stik og patchpaneler, skal der sørges for en forsvarlig aflastning af kablerne, og monteringsforskrifterne fra leverandøren skal overholdes. Alle krav i standarden for Cat 6A skal opfyldes, også krav til minimum længde og maximum længde på kabler. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 9/34

10 4. Splidsning Splidsning af fiber skal ske i henhold til den foreliggende splidseplan. Fredensborg Kommune har ansvar for vedligeholdelse og udlevering af planen. I tilfælde af behov for implementering af anden splidsning end beskrevet i splidseplanen, skal dette gøres i samarbejde med og kun efter aftale med Fredensborg Kommune Muffer Entreprenøren har ansvar for indkøb af muffer med mindre andet er beskrevet i den konkrete opgave. Til splidsning skal der i alle brønde benyttes en muffe af typen Tyco FIST-GC02-xx6-NN. Der skal som minimum være plads til splidsning af 288 ledere. Størrelsen på muffen afgøres i tvivlstilfælde i samarbejde med Fredensborg Kommune Splidsekassetter Splidsning i mufferne skal foregå i splidsekassetter med plads til 12 ledere i hver. De 288 ledere fra by-ringens fiber tilgår kassetter som vist på figur 2. Figur 2. Ledere fordelt på splidsekassetter Ved splidsning mellem en fiber fra en lokation og en 288-leder fiber fra f.eks. by-ringen skal splidsningen foregå i den kassette, der svarer til den aktuelle leder. Tomme kassetter monteres i muffen. F.eks ved splidsning af leder 177- Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 10/34

11 180 skal det ske i kassette nr. 10 fra neden beregnet til leder Kassetter til leder monteres i muffen. Overskydende fiber ringes op i midten af muffen. I de tilfælde, hvor en 288-leder fiber skal splidses med en anden fiber med 288 ledere skal alle ledere ringes op til den tilsvarende splidsekassette. Der skal være en rød/grøn farvemarkering af splidsede fiber i splidskassetterne i henhold til beskrivelsen i den gældende Gravemanual for Fredensborg Kommune. Der skal stå på hver enkelt kassette som er i brug, hvilke fibre den er beregnet til, samt hvilken farve i evt ring det er. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 11/34

12 5. Principper for føringsveje I dette afsnit beskrives kravene til føringsveje for kabler og strøm Kabelbakker Alle udtag skal kunne etableres uden at kablerne fra krydsfelter bliver mere end 90 m. PDS kablerne og fibre skal føres i egne føringsveje eller separate spor adskilt fra installationer omfattet af elinstallatørloven (stærkstrøms-kabler m.m.) så kablingsstandarden (EN 50174) er overholdt. Det betyder, at fiberkabler trækkes på samme vilkår som PDS kabler. Fiberkabler og PDS kabler må gerne dele føringsveje, men de skal være afskærmet fra stærkstrømskabler. Eksempler: - Ved trækning af kabel ifm med kabelbakker med stærkstrøm, skal kabler sættes fast med strips på ydersiden af kabelbakken, eller trækkes i adskilt spor i bakken - Ved trækning af kabel clipset på fx et bræt, skal der være luft mellem stærkstrøm og PDS/fiber kabel Se evt.artiklen Hold installationerne adskildt her: Alle føringsveje skal dimensioneres, så de efter installationen har en max. fyldningsgrad på 70 % Gennemføringer Ved etablering af gennemføringer til den strukturerede kabling må fyldningsgraden maksimalt være 70% Gennemføringer for fremføringsveje skal brandsikres med minimum samme brandklasse som det materiale gennemføringen udføres i. Ligeledes skal der reetableres hvis kabler føres gennem eksisterende brandtætninger, med samme type som er anvendt til brandtætning Fremføringer på lokation Alle nye fremføringer i terræn skal lægges i 2 rør, Ø50 med tryk udleveret af Fredensborg Kommune med træktråde, samt opsætning af brønde med passende mellemrum. Fyldningsgraden må maksimalt være 50% ved etablering. Enten ved at holde den ene rør ledigt eller ved maksimalt at have en fyldningsgrad på 50% i hvert rør efter endt installation. Alternativt kan der benyttes et enkelt Ø110 rør med træktråde, afhængig af lokale forhold. Også med maksimal fyldningsgrad på 50%. Ved nybyggeri skal der etableres redundante føringsveje frem til nærmeste vej. Føringsvejene må på intet tidspunkt være nærmere end 6 m fra hinanden. Fremføringerne afsluttes i hver sin frit tilgængelige brønd. Efter aftale med Fredensborg Kommune kan kravet om redundans fraviges for mindre lokationer. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 12/34

13 5.4. Føring af fiberkabler i fremmede bygninger Såfremt et fiberkabel skal trækkes inde i en bygning som ikke ejes af Fredensborg Kommune, skal kablet beskyttes med metal indkapsling i op til 2,5m i højden 5.5. Trækning i rør i jord Ved trækning af fiber eller PDS i rør i jord, er det ikke nødvendigt at holde disse adskilt fra stærkstrømskabler. De kan derfor godt dele et rør. Dog skal kabler adskilles så snart de kommer ud af røret. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 13/34

14 6. Krydsfelt I dette afsnit beskrives krav til krydsfelter. Fredensborg Kommune bistår gerne med rådgivning før og under byggeprocessen Fysisk placering af krydsfelter Underkrydsfelter skal fordeles således, at kravene til maksimal længde på PDS kabling kan opfyldes. Se evt. afsnit om PDS kabling 6.2. Krydsfeltrummets funktion Det bør tilstræbes, at rummet ikke har anden funktion end krydsfeltsrum, samt evt. el-installationer. Krydsfeltsrummet bør således ikke også være pulterkammer, rengøringsrum eller lagerfacilitet Krydsfeltrummets miljø Ved placering af krydsfelter tages hensyn til forhold i omgivelserne, så som varme, fugt, kulde og støv. Krydsfelter må derfor ikke placeres i varmecentraler, vaskerum, fugtig kælder eller printer/kopi rum. Rummet hvor krydsfeltet placeres skal være tørt og risikoen for vandskade og tyveri skal være lille. I forhold til vand/fugt skal der tilstræbes, ikke at være vandledende rør i rummet eller risiko for opstigende vand fra afløb. Derudover bør der tages hensyn til at undgå kondensskabelse på loft og vægge Placering af rack skabe Den fysiske placering af rack skabe aftales af den bygningsansvarlige og Fredensborg Kommune. Rack skabe skal som udgangspunkt placeres, så mindst 2 sider er tilgængelige med 80cm fri plads Krav til rack skabe Følgende krav gælder for rack: Rackene skal være gulv- eller væg-rack med aflåselige glaslåger Rackene skal benyttes Ruko lås og cylinderen udleveres af Fredensborg Kommune Siderne på skal være aftagelige, men kun når skabet er låst op Skabene skal være 80x80 med justerbare vanger for og bag Rackene skal være enten 42U gulvrack eller 22U vægrack. Størrelse og antal af rack bestemmes at de fysiske forhold, samt antallet af PDS stik som skal benyttes. Størrelse og antal skal godkendes af Fredensborg Kommune. Rack skal have aktiv ventilation max temperatur 35 grader celsius. For væg monterede Rack gælder at de må højst monteres i en højde af max 2 m til overkant af Rackskab. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 14/34

15 Der skal være 10cm fri plads fra forreste rackopspænding til låge Der skal være 50cm fri plads fra forreste rackopspænding til bagplade Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 15/34

16 6.6. Krav til indretning af rack skabe Følgende krav gælder for indretning af rack skabe: For normale UX skabe allokeres som udgangspunkt 6U i bunden af skabet til fiberpaneler, strøm og UPS. Hvis det er en meget lille lokation, som kun har et krydsfelt, så kan der nøjes med 5U i bunden, idet der ikke skal afsættes plads til fiberpanel fra UX. For rack skabe til distributionsudstyr allokeres 8U i bunden af skabet til fiberpaneler, strøm og UPS. Der skal monteres en skuffe i skabet, til at placere fiberdokumentation i. Udstyr skal monteres i rackene som angivet i følgende tegning. Der gøres plads til UPS på alle lokationer, selvom det ikke installeres i første omgang. Ved IP telefoni, hvor der laves 1-1 kabling, sættes switche lige over paneler, og alle stik patches op. Her er det vigtigt, at nummerering på patchpaneler ændres, så den hedder: Ellers passer det ikke sammen med portene på switchene, og brug af korte kabler. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 16/34

17 Gulvrack 42U Data/IP telefoni Gulv/væg-rack 22U Data/IP telefoni UA1 48porte Panel 1 48huls UA2 48porte Panel 2 48huls UA3 48porte Panel 3 48huls UA4 48porte Panel 4 48huls UA5 48porte Panel 5 48huls UA6 48porte Panel 6 48huls UA7 48porte Panel 7 48huls UA8 48porte Panel 8 48huls UA1 48porte Panel 1 48huls UA2 48porte Panel 2 48huls UA3 48porte Panel 3 48huls UA4 48porte Panel 4 48huls UA5 48porte Panel 5 48huls Evt fiberpanel fra UX Fiberpanel - WAN UPS Evt fiberpanel fra UX Fiberpanel - WAN UPS Figur 3. Placering af paneler i rackskab Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 17/34

18 Gulv/væg-rack 22U Distribution max 30 UA Gulv/væg-rack 42U Distribution max 60 UA Fiberpanel fra UX Fiberpanel fra UX Fiberpanel - WAN Fiberpanel - WAN Fiberpanel - WAN Fiberpanel - WAN Fiberpanel IT-Centeret UD1-1 UD1-2 UD1-3 UD1-4 UD1-5 UD1-6 UPS UD1 1,3,5 UPS UD1 2,4,6 Patchpaneler til UX Paneler til interne UA Patchpaneler til WAN Paneler til eksterne UA Patchpaneler til Core Redundant føring Distributionsswitche Forberedt til max 30UA Strømpanel Ikke tilsluttet UPS Fiberpanel fra UX Fiberpanel fra UX Fiberpanel - WAN Fiberpanel - WAN Fiberpanel - WAN Fiberpanel - WAN Fiberpanel - WAN Fiberpanel - WAN Fiberpanel - WAN Fiberpanel - WAN Fiberpanel IT-Centeret UD1-1 UD1-2 UD1-3 UD1-4 UD1-5 UD1-6 UPS UD1 1,3,5 UPS UD1 2,4,6 UD2-1 UD2-2 UD2-3 UD2-4 UD2-5 UD2-6 UPS UD2 1,3,5 UPS UD2 2,4,6 Patchpaneler til UX Paneler til interne UA Patchpaneler til WAN Paneler til eksterne UA Patchpaneler til Core Redundant føring Distributionsswitche Forberedt til max 30UA Distributionsswitche Forberedt til max 30UA Strømpanel Ikke tilsluttet UPS Figur 4. Placering af fiberpaneler i rackskab Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 18/34

19 7. Strøm I dette afsnit beskrives kravene til den del af strøm installationen, som følger med IT installationen. Alle installationer skal udføres i henhold til gældende regler i stærkstrømsreglementet Strøm i krydsfelter Her deles på om et rack skab indeholder distributionsudstyr eller user access udstyr. Hvis et rackskab indeholder begge dele, bestemmer distributionsudstyret strømkravene på grund af de højere oppetidskrav Strøm til distributions rackskabe Her gælder følgende krav: Strøm fremføres på to forskellige faser fra 2 forskellige grupper og eget PFI relæ. UPS strømfødes fra begge grupper med 13 amperes sikringer Der skal trækkes 2.5 Stikkontakter uden afbryder monteres inde i rackskab Rackskabe jordes i henhold til standard fra stikkontakt i rackskab 7.3. Strøm til normale UX rackskabe Her gælder følgende krav: Strøm fremføres fra egen gruppe og eget PFI relæ Der skal trækkes 2.5 Stikkontakter uden afbryder monteres inde i rackskab Rackskabe jordes i henhold til standard fra stikkontakt i rackskab 7.4. Strømstik ved dataudtag For hvert PDS stik placeres: 2 stik til EDB strøm udtag 1 stik til almindelig strøm udtag For hvert PDS stik over loftet (til access punkter) placeres ingen strøm udtag. Der forudsættes Power over Ethernet (PoE) til access punkter Nødstrøm Følgende krav gælder for nødstrøm: Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 19/34

20 Der skal kun installeres UPS efter anvisning af Fredensborg Kommune UPS skal bestilles via Fredensborg Kommune UPS i HX og andre væsentlige krydsfelter skal have temperaturføler UPS skal understøtte SNMP, således at væsentlige parametre kan overvåges, inklusiv temperaturen. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 20/34

21 8. Opmærkning I dette afsnit beskrives kravene til opmærkning. Den generelle regel er, at: 8.1. Fibre Underkrydsfelter angives 1, 2, 3,.. og så videre Kobber patchpaneler angives P1, P2, P3, og så videre Fiber patchpaneler angives F1, F2, F3, og så videre Fiber og kobber patchpaneler kører uafhængigt og starter begge med 1. Stikkene angives 01, 02, 03, og så videre Opmærkning skal være maskinskrevet Fiberkabler generelt Såfremt fiberkabler trækkes i fx panserslange, skal denne mærkes med mærkater for hver 5 meter og på hver side af gennemføringer. Altså hvis den fortrykte tekst på kablet ikke kan læses, skal indkapslingen mærkes. Fiberkabler skal opmærkes med kabelnummer efter indføring i en bygning, samt ved indføring i ODF Fiber mellem HX og UX Fibrene mellem HX og UX opmærkes med den modsatte endes koordinater. En fiber mellem HX og et UX opmærkes med følgende i UX enden: HX-F1-8, og i HX enden med UX2-F1-1. Denne fiber vil gå fra stik 8 i patchpanel F1 i hovedkrydsfeltet til stik 1 i patchpanel F1 i underkrydsfelt Fiber mellem lokationer Fiber mellem to lokationer opmærkes på samme måde med information om den modsatte ende i fiberpanelerne efter følgende system: Lokation-Fiberpanel-Stiknummer (eks. L206-F2-3). Alternativt: Lokation-Fiberpanel-Stiknummer(Start)-Stiknummer(Slut) (eks. L087-F1-1-2). Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 21/34

22 Lokation L206-F2-3 L206-F2-4 F2 Lokation L087-F1-1-2 Figur 5 Hvor det pladsmæssigt er muligt opmærkes med en mærkat for hver fiber som angivet på lokation 087 på figur 5. Alternativt kan mærkningen med en fælles mærkat, vist på lokation 206, benyttes Oversigt på distributioner På alle distributioner skal der udarbejdes en oversigt over terminerede fibre. Oversigten skal være et stykke papir som er lamineret og placeret i 19 skuffe monteret i racket. Skuffen markeres tydeligt. Oversigten opdateres med 6 mm labels hver gang en fiber er blevet termineret/ændret. På distributioner skal der ikke opmærkes enkelte stik. Dette er dækket af ark Opmærkning på ODF er (fiberbokse på lokationer) Alle ODF er skal opmærkes med lokationsnummer og panelnummer. Fx L113- F1. Alle ODF er skal opmærkes med type af fiber, fx: 48-leder singlemode 9/ leder multimode 50/ PDS Markeringen på Dataudtag skal angive både den fysiske placering af dataudtaget, og placeringen i krydsfeltet. Opmærkningen skal være ens i for dataudtag i væggen, og udtaget i patch panelet. Markeringen skal være af formen: UXa.b.c, hvor a: er nummeret på krydsfeltet på lokationen Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 22/34

23 b: er nummeret på patch panelet (unit) c: er stik nummeret i patch panelet. F.eks. er UX01.P05.11, termineret i UX 1, patch panel 5, stik 11 UX01 Patch panel 05 Patch 11 UX01-P05-11 Figur 6 Udtag over loft markeres på blændplade på samme måde. Samme markering sættes også på den loftsplade, som access punktet er gemt bag. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 23/34

24 UX03 Patch panel 02 Patch 05 UX03-P02-05 Udtag over loft Figur Fiberkabler i brønd Alle fiberkabler i en brønd skal markeres med en vandfast mærkat fastgjort med strips. Navngivning skal følge disse regler (Se figur 2): Et ubrudt fiberkabel: Mærkes med navn på fiber f.eks. BR01 midt på kvejl Fiber direkte fra lokation: Mærkes med L+lokationsnummer f.eks. L040 ved indgang til muffe Fiber fra anden brønd: Mærkes med fibernavn og brøndnummer på foregående brønd f.eks. BR01-B013 ved indgang til muffe Skal også mærkes med rød/grøn markering i henhold til beskrivelsen i Fredensborg Kommunes Gravemanual, afsnit 5.3. Såfremt der er flere kabler i samme rør, skal disse mærkes op både ved muffe og ved rør Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 24/34

25 Brønd Muffe BR01-B048 BR01-B012 L040 L129 Figur 8. Mærkning af fiber i brønd ved muffe Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 25/34

26 9. Test af installation I dette afsnit beskrives kravene til aftestning af installationen før aflevering Hele installationen skal testes iht. standarden ISO , udgave 2, DS/EN ,udgave 2 og TIA/EIA 568-b Test af fiber Fiberkablingen skal kontrolleres for: Korrekt opmærkning af fiber kabler i brønde Korrekt placering af patchpaneler Korrekt opmærkning af patchpaneler Fiberlængde Korrekt oplagt i fremføringsveje Korrekt konnekteret Korrekt udfyldt dokumentation Alle kabler måles igennem ved 1310 nm og 1550 nm fra begge ender med Powermeter. Kabler mellem core og distributioner, samt kabler over 3 km. måles desuden igennem med OTDR. Dokumentation for målingerne afleveres elektronisk i PDF format og gerne også i csv format. Følgende dæmpningsbudget skal overholdes på alle strækninger: Max 0,15db dæmpning pr splidsning Max 0,38db dæmpning pr km fiber Max 0.50 db dæmpning pr konnektor 9.2. Test af PDS kabling Den strukturerede kabling skal kontrolleres for følgende: Korrekt placering af patchpaneler Korrekt opmærkning af patchpaneler Korrekt opmærkning af vægstik og loftsstik Kortslutning af ledere Gennemgang af par Kabel længder Korrekt oplagt i fremføringsveje Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 26/34

27 Korrekt udfyldt dokumentation Dokumentation for målingerne afleveres elektronisk i PDF format og gerne også i csv format. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 27/34

28 10. Dokumentation I dette afsnit beskrives krav til dokumentationen Krav Dokumentationen skal indeholde følgende: Installatørens navn, adresse og telefon nummer Dato for installationsafslutning Godkendt certifikat for struktureret kabling Plantegning med placering af væg- og lofts-stik angivet med opmærkning i autocad format Situationsplan over bygning(er), fiberkabler og føringsveje i autocad format Billeder af forsiden af rackskabe i jpg format Billeder af øvrige installationer hvor passende. Alle billeder skal være sigende navngivet. Måledokumentation for fiber kabling i pdf format og meget gerne i csv format Måledokumentation for PDS kabling i pdf format og meget gerne i csv format Kabelplan med indtegning af aktive kredsløb for hver enkelt strækning. Liste med materiale valg. Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 28/34

29 Appendix A Produktoversigt I dette afsnit er for overskuelighedens skyld listet de produkter, som skal benyttes i Fredensborg Kommunes passive infrastruktur: Produkt Part nr Option LEXCOM 19'' Rack Office LINE gulv Med Muffe fra Tyco Electronics NSY V DA42U88LR FIST-GC02-BC6-NN Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 29/34

30 Appendix B Farvekoder Tube 16 Tube 1 Tube 2 Tube 17 Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 30/34

31 Appendix C Farvekode for hver tube, 288 leder Dette er farvekoderne for fiber benyttet fra juli 2013 Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 31/34

32 Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 32/34

33 Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 33/34

34 Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 34/34

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk.

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Indledning Denne kravspecifikation beskriver, hvorledes eksisterende eller nye krydsfelter skal etableres eller udvides i Region Syddanmark. Retningslinjerne

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Standard: Passiv infrastruktur IMT Region

Læs mere

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby Juni 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende

Læs mere

Retningslinjer for IP-netværk

Retningslinjer for IP-netværk Informationskategori Retningslinjer for IP-netværk Januar 2015 Version 0.93 Side 1 Revisionshistorik Version Dato Ansvarlig Bemærkning (udkast, endelig, godk.) 0.9 30. december 2014 JJ Udkast 0.91 28.

Læs mere

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni Installation af fiberbredbånd Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Fiberbredbånd TV Telefoni Hvad sker der nu? Tak for din bestilling af fiberbredbånd. Vi glæder os

Læs mere

Optical Distribution Frame

Optical Distribution Frame Optical Distribution Frame Effektiv løsning - Modul opbygget - Ekstrem høj fiber tæthed - Let og hurtig udvidelse Stabil og driftsikker - 40mm bøjningsradius på alt - Hurtigt overblik - Opmærkning - Let

Læs mere

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave 1. 3. Teoriopgave 2. 4. Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave 1. 3. Teoriopgave 2. 4. Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale 1. Repetitionsopgaver 2. Teoriopgave 1 3. Teoriopgave 2 4. Projektopgave 5. Dokumentationsmateriale Repetionsopgaver til fiber projektering Opgave 1. Hvilke krav stiller ISO 11801 til kabeldæmpning for

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling af

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Eventuelt træk af kabler Waoo leveres af dit lokale fibernetselskab RAH FIBERBREDBÅND 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak

Læs mere

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: NOTAT IT-center Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66 13 13 72 E-mail it.bmf@odense.dk Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi Hvad sker der nu? Placering af indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling

Læs mere

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Læs mere

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus Novomatrix Rued Lan ggaard s Vej 7, 5.sal DK-2300 Køb en h avn S t lf.: 70 22 22 00 m ail: in f o @n o vo m at r ix.d k CVR: 32071724 Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus A/B Brahes

Læs mere

Fiber produkter. Freenet Danmark leverer

Fiber produkter. Freenet Danmark leverer Fiber produkter Freenet Danmark leverer DRAKA Fiberkabler Optix Fiberkabler Konnektorer Patchpaneler Vægudtag Splidse kassetter Pigtails Patchkabler ODF kabinetter - 37 Fiberkabler inden eller udendørs

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave Teoriopgave Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave Teoriopgave Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale 1. Repetitionsopgaver 2. Teoriopgave 1 3. Teoriopgave 2 4. Projektopgave 5. Dokumentationsmateriale Repetionsopgaver til Fiber infrastruktur Opgave 1. Hvad menes med begreberne Micro- og Macrobending?

Læs mere

UDDannelSeSMUlIGHeDer

UDDannelSeSMUlIGHeDer UDDannelSeSMUlIGHeDer Uddannelsesmuligheder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af nogle af de kurser som jeg afholder. Tage listen som et udgangspunkt, da alle kurser tilrettes til det behov som du

Læs mere

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål LK LexCom Office Line Rackskabe til ethvert formål Lauritz Knudsen Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon 44 20 70 00 www.lk.dk 000 Lauritz Knudsen 01.2007 Et bredt program som giver mange muligheder

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

Kobber til arbejdsplads

Kobber til arbejdsplads Fiber i lokalnet Fiber i lokalnet Når der laves lokalnetværk i dag udlægges der rigtig meget fiber, typisk mellem krydsfelter, enten i samme bygning, eller i forskellige bygninger. Det vil sige, at man

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Sagsnr. 1-23-4-101-11-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det nye Universitetshospital, Aarhus

Læs mere

INSTALLATØR KATALOG. Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler

INSTALLATØR KATALOG. Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler COFERRO INSTALLATØR KATALOG Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler Gulv rackskabe Væg rackskabe Rack og tilbehør Patchkabler Siemon Datakabler Aluminiumskabler Securi flame

Læs mere

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation.

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation. Installationskanal MAXCOMBI MAXCOMBI er baseret på 45 mm systemet og har et komplet sortiment af installation komponenter. Kanal systemet giver hurtig installation af både stærk og svage strøm. Systemet

Læs mere

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Uskærmet cat. 5e, 19" patchpaneler incl. RJ45 stik Halogenfri R305886 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 16xRJ45 57 07028 00601 8 Lager 825,00 R305118 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 24xRJ45 (snap

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 2.2 1. august 2013 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

FIber konnekter typer

FIber konnekter typer FIber konnekter typer Fiber konnekter typer Der findes mange typer af konnekter i omløb, men efterhånden er der ved at tegne sig et billede. Den mest populære i fortiden var ST typen, en bajonetkonnekter,

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Patchpaneler LKD9A90 2201 0000 LKD9A90 2202 0000 LKD9A90 2201 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Lys Grå Lager 295,00 LKD9A90 2202 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Sort

Læs mere

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål Brand-Rex Use Only BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål De følgende sider indeholder 43 spørgsmål med i alt 46 point, der dækker de afsnit i dette kursus. Læs hvert spørgsmål grundigt, da nogle spørgsmål

Læs mere

Produktbeskrivelse. IT information AUH køkkenprojekt Projekterings information. Per Melgaard, Dennis Hedegaard, Helene Petersen.

Produktbeskrivelse. IT information AUH køkkenprojekt Projekterings information. Per Melgaard, Dennis Hedegaard, Helene Petersen. Produktbeskrivelse Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er

Læs mere

Vejledning til privatkunder

Vejledning til privatkunder Vejledning til privatkunder SÅDAN GØR DU Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledning til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det gør AURA Fiber

Læs mere

NetKey -kabelsystem. besøg www.panduit.com/netkey

NetKey -kabelsystem. besøg www.panduit.com/netkey NetKey -kabelsystem besøg www.panduit.com/netkey NetKey -kabelsystem NetKey -kobber og fiber-kabelsystem udgør en komplet kabelinfrastrukturløsning i overensstemmelse med standarderne til tale-, data-

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks Udnyt AM-Rack vores Din foretrukne erfaring leverandør til

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt i gang. Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router. med router HG2381

Kom godt i gang. Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router. med router HG2381 Kom godt i gang Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router med router HG2381 Håndværkervej 27 9700 Brønderslev Telefon 98 88 99 90 bredbaandnord.dk Fiberboksens dioder og display Power

Læs mere

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Indholdsfortegnelse 1. Giga-Lan kabelsystem... 4 1.1 Hvad er et struktureret kabelsystem?... 4 1.2 Kategorier...

Læs mere

FIST-GCO2-FLAD MUFFE GCO2-FD UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC. Inholdsfortegnelse. 1 General information. identifikation

FIST-GCO2-FLAD MUFFE GCO2-FD UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC. Inholdsfortegnelse. 1 General information. identifikation FIST-GCO2-FLAD MUFFE I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC GCO2-FD Inholdsfortegnelse 1 General information 2 Kit indhold, muffe 3 Installation 3.1 Klargøring af muffe

Læs mere

COFERRO RACK OG TILBEHØR

COFERRO RACK OG TILBEHØR COFERRO Rackskabe Hylder Skuffer Keystones El paneler UPS Patchpaneler Tilbehør Cable Management Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: Rackskabe Hylder

Læs mere

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

Bilag 2a: Priser for Samhusning

Bilag 2a: Priser for Samhusning Bilag 2a: Priser for Samhusning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Samhusning eller Standardaftale om samhusning. Bilaget erstatter samtidig følgende tidligere

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

Bredbånd. - fiberoptisk infrastruktur. Strategisk samarbejde med Solar

Bredbånd. - fiberoptisk infrastruktur. Strategisk samarbejde med Solar Bredbånd - fiberoptisk infrastruktur Strategisk samarbejde med Solar Strategisk samarbejde med Solar Danmarks største elgrossist Solid support Viden om installation og anvendelse er i dag lige så vigtig

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer Placering og montering eksterne motorer: Ved valg af en løsning med ekstern motor opnås primært to fordele: 1) Nedsættelse af støjniveau fra motor. Op til 50% i bedste fald. 2) Afhængig af anvendt motorstørrelse

Læs mere

Nye LexCom udtag og montagebokse

Nye LexCom udtag og montagebokse Nye LexCom udtag og montagebokse Nemt, fleksibelt og gennemtænkt 3 LexCom dataudtag - LK FUGA og LK OPUS 66 Uanset om din kunde har valgt LK FUGA eller LK OPUS 66 til sin installation, er der et LexCom

Læs mere

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler.

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Du skal bruge følgende værktøjer: En arbejdsbænk med en lige kant Nogle vægte

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. April 2017 Version 4.0

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. April 2017 Version 4.0 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby April 2017 Version 4.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning HomeBox til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt fiberbredbånd fra TREFOR. TREFOR samarbejder med TDC, hvorfor du modtager en HomeBox,

Læs mere

Nedgravning af fiberrør

Nedgravning af fiberrør Nedgravning af fiberrør Placering af udvendig og indvendig boks Opmåling af fiberrør Retningslinjer for nedgravning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Beslut, hvor din fibernet-installation

Læs mere

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer.

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer. - 89 Stor fleksibilitet med Leoni s 2000 MHz kobber netværk. Monteringen i 19 paneler er med samme tæthed som normale konnektorer 2000 MHz netværks kabel med basis modul vælg selv konnektering til: 40

Læs mere

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt.

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt. AB Solbjerg Ejendomskontoret, Bellahøjvej 108, kld. 2720 Vanløse Att.: Jacek Møller København 16. marts 2015 Tilbud Nr. 537846 Vedr.:Bolignet løsning Vi takker for forespørgslen og har hermed den fornøjelse,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Vejledning for tilslutning af udstyr Når du skal have installeret en fiberforbindelse i din bolig, starter det med, at Bredbånd

Læs mere

Designmanual for struktureret kabling

Designmanual for struktureret kabling Designmanual for struktureret kabling Generel beskrivelse for Silkeborg Kommunes ejendomme Version 1.1 03/03 2014 Brian Oxholm Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk S i d e 1

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/ Kbhkol Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet http://kbhkol.dk/ marker@anc.dk 1 marker@anc.dk 2 Etablering af lokalnetværk på et kollegie Både om kabling

Læs mere

Vejledning til privatkunder

Vejledning til privatkunder Vejledning til privatkunder SÅDAN GØR DU Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledning til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det gør AURA Fiber

Læs mere

Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter

Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter Montering og konfiguration af konverter CSE-H55N til Carlo Gavazzi invertere. Rev 1.0 25-01-14 Initiel release. Indholdsfortegnelse Montering af CSE-H55N

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF 05.03.2012 Rettelsesbrev 1 Preben Rolighed Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION Motorvejen: M10 Køge bugt motorvejen, København

Læs mere

Kvikguide/betjeningsvejledning Micro-OTDR OTDR til fiberinspektion

Kvikguide/betjeningsvejledning Micro-OTDR OTDR til fiberinspektion Kvikguide/betjeningsvejledning Micro-OTDR OTDR til fiberinspektion El-nummer: 63 98 931 856/872 Indledning...3 Fiber generelt...3 Behandling af fiberkonnektorer...3 Dette er hvad man måler i et fibernet...4

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig

Læs mere

Salto opdatering, drift og vedligehold Maj 2016

Salto opdatering, drift og vedligehold Maj 2016 Salto opdatering, drift og vedligehold Maj 2016 Carl F Sikring. saltosupport@sanistaal.dk. Tlf. 72 27 88 00 Drift og vedligehold 1. Salto langskilte, Mini, ilockers, Lockerlock, GEO-cylindre, a-element:

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer SÅDAN GØR DU Installationsvejledninger til privatkunder Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledninger til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel PDS System Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Vælg patchpanel 24 ports eller 48 ports Vælg patchkabler Fyldt Patchpanel eller Keystone konnector Tomt Patchpanel Vælg inst. kabel 45mm

Læs mere

OFDR, Fiber reparationsmuffe

OFDR, Fiber reparationsmuffe OFDR, Fiber reparationsmuffe M O N T E R I N G S V E J L E D N I N G Fiber reparationsmuffe, Butt Indholdsfortegnelse 1 Kit beskrivelse 2 Kit indhold 3 Installation 3.1 Klargøring af fiberkabler 3.2 Montering

Læs mere

Ethernet teknologi. - hvordan fungerer det? Netteknik 1

Ethernet teknologi. - hvordan fungerer det? Netteknik 1 Ethernet teknologi - hvordan fungerer det? Netteknik 1 Ethernet & OSI modellen Lag 7 Applikation Giver netværks adgang for programmer uden for OSI modellen fx til fil overførsel, regneark, ETB og terminal

Læs mere

Kom godt i gang Platinum 6810 December 2014

Kom godt i gang Platinum 6810 December 2014 Kom godt i gang Platinum 6810 December 2014 03 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Tilslutning af fordelerboks 04 Introduktion til fordelerboksen 05 Sådan får du den bedste forbindelse 06 Ofte stillede spørgsmål

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

LAN typer. 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Indholdsfortegnelse

LAN typer. 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Indholdsfortegnelse LAN typer Indholdsfortegnelse 1. ETHERNET (CSMA/CD - ISO 8802.3)... 1 2. TOKENRING (ISO 8802.5)... 3 3. ANDRE LAN TYPER... 6 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Ethernet blev først i 70 erne udviklet i

Læs mere

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC HomeBox. TDC

Læs mere

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester El.nr. 63 98 931 021 Generelt...3 Kendetegn...3 Beskrivelse...5 Pretest...5 Længde...6 Tone...6 Coax...6 Setup...7 Spænding Beskyttelse...7 Betjening

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning micro inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

NoteLocker NoteCart NoteCase. Sikker og fleksibel opbevaring og opladning af elektronisk udstyr

NoteLocker NoteCart NoteCase. Sikker og fleksibel opbevaring og opladning af elektronisk udstyr NoteLocker NoteCart NoteCase Sikker og fleksibel opbevaring og opladning af elektronisk udstyr 2 Indhold NoteLocker 4 Fleksibel opbevaring og opladning af bærbare computere, ipod, mobiltlf. o.l. Nyt dansk

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Multiroom Åbn kasserne og kontrollér at alle delene er der. Scart kabel Netgear/Zyxel switch Fjernbetjening Netværkskabel 1m Netværkskabel 1m Infrarød modtager (0 V) HDMI kabel

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Kom godt i gang med Platinum 6810

Kom godt i gang med Platinum 6810 VI GI R DIG Kom godt i gang med Platinum 6810 Leveres via TDC Fibernet Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Velkommen 03 Tilslutning af fiberboks 04 Introduktion til din fiberboks 05 Sådan

Læs mere