Praktikrapport. Produkt- og Designpsykologi Jyske Bank A/S. Claus Stadel Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikrapport. Produkt- og Designpsykologi Jyske Bank A/S. Claus Stadel Petersen"

Transkript

1 Praktikrapport Produkt- og Designpsykologi Jyske Bank A/S Claus Stadel Petersen

2

3 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet School of ICT Produkt- og Designpsykologi Selma Lagerlöfsvej Aalborg Ø Titel: Praktikrapport: Produkt- og Designpsykologi - Jyske Bank A/S Tema: Anvendt Produkt- og Designpsykologi Periode: PDP9 31. august januar 2011 Gruppe: PDP973 Forfatter: Claus Stadel Petersen Vejleder: Lars Bo Larsen Antal kopier: 4 Antal sider: 43 inkl. bilag Appendiks: 3 bilag Færdiggjort: 14. januar 2011 Synopsis: Heri dokumenteres et praktikforløb hos Jyske Bank A/S. Praktikforløbet har udgjort 9. semester på uddannelsen i Produkt- og Designpsykologi ved Aalborg Universitet. Virksomheden Jyske Bank introduceres og der gives et overblik over de arbejdsområder, som praktikforløbet har indeholdt. Fokus i praktikforløbet har været usability og interaktionsdesign. Som case på et konkret arbejdsområde gennemgås en web usability test udført med anvendelse af eyetracking. Der gives en generel introduktion til eyetracking og visualisering af data herfra, hvor efter den gennemførte test og de væsenligste resultater herfra gennemgås. Som konklusion på denne case diskuteres udbyttet af at anvende eyetracking i den gennemførte test. Det konkluderes bl.a. at outputtet fra eyetracking tests er anvendeligt i forhold til at kommunikere vigtigheden af usability arbejde. Afslutningsvis evalueres praktikforløbet og dets udbytte, samtidigt med at det anbefales fremtidige studenrende på Produkt- og Designpsykologi at inkludere et praktikforløb i deres uddannelse. Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeanvisning) må kun ske efter aftale med forfatteren.

4 II

5 Indhold Forord V 1 Indledning 1 2 Jyske Bank A/S Organisation Jyske Banks arbejdsområder Indhold i praktikforløbet Arbejdsområder i praktikforløbet Case: Eyetracking på jyskebank.dk Eyetracking og visualisering af data Test setup Analyse og resultater Konklusion Udbytte og refleksion 21 Litteratur 23 Appendiks 25 A Forhåndsaftale 27 B Praktikdagbog 31 C Udtalelse fra Jyske Bank A/S 41 III

6 IV

7 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af mit praktikforløb hos Jyske Bank A/S. Praktikforløbet har udgjort 3. semester af kandidatuddannelsen i Produkt- og Designpsykologi ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Forløbet har fundet sted i perioden 31. august 2010 til 20. januar Denne rapport omhandler forløbet frem til julen Bagerst i rapporten findes et appendiks, som indeholder forhåndsaftalen om praktikforløbet (Appendiks A på side 27), min praktikdagbog (Appendiks B på side 31), samt en udtalelse fra Jyske Bank omkring min indsats i projektforløbet (Appendiks C på side 41). Jeg vil rette en stor tak til Jyske Bank for at ansætte mig som praktikant. Ligeledes en stor tak for et udbytterigt forløb og et godt samarbejde med mine kollegaer igennem hele forløbet. Jeg ser frem til det forsatte samarbejde i den resterende del af praktikforløbet og i forbindelse med mit afsluttende specialeprojekt, som jeg skriver i samarbejde med Jyske Bank. Jyske Bank A/S, Silkeborg Januar 2011 Claus Stadel Petersen V

8 VI

9 KAPITEL 1 Indledning Mit praktikforløb i Jyske Bank kom i stand hen over sommeren Inden da havde jeg igennem længere tid søgt praktikjobs hos en lang række virksomheder i USA. Dette desværre uden held. Derfor begyndte jeg i juni 2010 også at søge hos danske firmaer. Dette gik heldigvis en hel del lettere. Efter et par mails, en telefonsamtale og til sidst et møde i Jyske Bank, kom en aftale på plads. Aftalen omfattede at jeg skulle være i Jyske Bank på fuld tid fra starten af september 2010 til medio januar Forhåndsaftalen for praktikforløbet findes i Appendiks A på side 27. Den 31. august 2010 startede jeg i Jyske Bank. Den først dag fik jeg bl.a. en introduktion til Jyske Forskelle Online (JFO) et nyt koncept for Jyske Banks hjemmeside og netbank. Mit umiddelbare indtryk var - og er stadig - at der lå nogle meget interessante og fornuftige tanker bag JFO konceptet. Dagen efter, den 1. september, var jeg derfor meget spændt på at komme igang med arbejdet. Første punkt på dagsordenen denne dag var et fællesmøde for alle ansatte i Jyske Banks IT-udviklingsorganisation (ITU). Det skulle dog vise sig at dette fællesmøde ikke var et helt normalt et af slagsen. På mødet blev det offentliggjort at hele ITU frem mod 2012 lægges sammen med foreningen Bankdata. Bankdata står for udvikling og drift af IT-systemer til Sydbank og 13 andre mindre banker og sparekasser. Sammenlægningen betød samtdigt at det meste udviklingsarbejde i ITU blev sat i bero, da resurserne i stedet skulle anvendes på transitionen fra Jyske Banks systemer til Bankdatas. En noget kaotisk start på forløbet, hvor ingen helt vidste hvilket ben de skulle stå på. Der var naturligvis en del usikkerhed blandt alle medarbejder. For mit vedkommende gik det ikke værre, end at jeg inden jeg gik på weekend efter den første uge, var blevet sat på et udviklingsprojekt, der skulle køre videre på trods af sammenlægningen med Bankdata. Danske Banks lancering af en mobil netbankløsning til iphone og Android betød samtidigt at Jyske Bank satte gang i udviklingen af en mobilbank. Et projekt jeg også blev tilknyttet. Oven på den noget kaotiske start har der været nok af spændende udfordringer at tage fat på i mit praktikforløb hos Jyske Bank. Kapitel 2 beskriver virksomheden Jyske Bank A/S samt arbejdesområder for de afdelinger jeg har været tilknyttet i løbet af praktikforløbet. Kapitel 3 beskriver overordnet mine arbejdsopgaver og giver en grundigere beskrivelse af en af min opgaver - en usability test på jyskebank.dk med anvendelse af eyetracking. I Kapitel 4 reflekterer jeg over mit udbytte af praktikforløbet. 1

10 2

11 KAPITEL 2 Jyske Bank A/S Jyske Bank blev grundlagt i 1967 ved en fusion mellem fire lokale banker i Silkeborg og Kjellerup. I dag er Jyske Bank det tredjestørste pengeinstitut i Danmark med ca ansatte, 116 afdelinger fordelt i hele Danmark og fire udenlandske enheder. Jyske Bank er bl.a. funderet i visionen om at gøre en forskel, dette kommer f.eks. til udtryk i den anderledes indretning af bankens afdelinger [jyskebank.dk, 2010a]. 2.1 Organisation Overordnet består Jyske Banks ledelse af en koncernbestyrelse og en koncerndirektion med Organisationen fire bankdirektører, overordnet hvoraf Anders Dam er ordførende direktør [jyskebank.dk, 2010b]. Figur 2.1 viser et organisationsdiagram for Jyske Bank koncernen. Koncernbestyrelse Revision Henning Sørensen Koncerndirektion Jørgen Christensen Niels Erik Jakobsen Leif F. Larsen Anders Dam Eksekutivkomité Indland Jørgen Lund Jyske Finans Jes Rosendal Jyske Markets Ivan Hansen Private Banking Jens Lauritzen Forretningskoncepter Peer Roer Pedersen HR Knud Nørbo Økonomi og Risikostyring Birger Krøgh Nielsen Juridisk Peter Stig Hansen Kredit Benny Laibach Pedersen Forretningsservice Bo A. Christensen JN Data A/S Erling Jensen Kommunikation og Marketing Frank Pedersen Jyske Global Asset Management Lars Stouge Ejendomme Finn Bødker Knudsen Silkeborg Data A/S Brian Busk Figur 2.1: Organisationsdiagram for Jyske Bank koncernen [jyskebank.dk, 2010b] Ansvaret for udvikling og drift af IT-løsninger er placeret under direktør Leif F. Larsen. Gl. Skovridergaard JN Data A/S varetager drift, mens Forretningskoncepter varetager udvikling. JN Data er et datterselskab med delt ejerskab imellem Nykredit og Jyske Bank [jndata.dk, 2010]. Som beskrevet i Kapitel 1 på side 1 overgår størstedelen af Jyske Banks IT-udvikling fra 2012 til Bankdata. Sammenlægningen betyder at den tidligere IT-udviklingsorganisation ITU JN Data A/S er et delejet datterselska Gl. Skovridergaard er en kursus- og ko ejendom, som ejes af Jyske Bank, og bortforpagtet 3

12 nedlægges og at mange IT-arbejdspladser flyttes til Bankdatas afdeling i Fredericia og kommende afdeling i Silkeborg. Jyske Bank bevarer dog en række IT-arbejdspladser, som skal varetage udviklingsopgaver, der ikke håndteres af Bankdata. Disse arbejdspladser placeres i den nye organisatoriske enhed Forretningskoncepter. Forretningskoncepter vil efter transitionen til Bankdatas systemer bestå af 2 enheder - Jyske Bank IT (JB IT) og Produkter & Processer (POP). 2.2 Jyske Banks arbejdsområder Jyske banks arbejdsområder relaterer sig primært til bankforretningen. I dette afsnit fokuseres på IT-området, da det er her jeg har været tilknyttet i løbet af mit praktikforløb. Et umiddelbart overblik over omfanget af alle Jyske Banks arbejdsområder fåes af Figur 2.1 på forrige side. I løbet af mit praktikforløb har jeg været tilknyttet to forskellige afdelinger. Først E-bank, der blev nedlagt i forbindelse med transitionen til Bankdata. Derefter den nye afdeling Teknologi & Selvbetjening under JB IT. E-banks arbejdsområder relaterede sig til Jyske Banks selvbetjeningsløsninger og omfattede: Netbankløsninger til privatkunder, erhvervskunder og udenlandske enheder. Tekniske løsninger til websites for Jyske Bank og datterselskaber. Pengeautomater og betalingskort. Netbankstandere i afdelingerne. Usability for selvbetjeningsløsninger og generelt for hele ITU. Sikkerhedsløsninger til selvbetjeningsystemer. Med transitionen til Bankdata overgår mange af E-banks arbejdsområder også til Bankdata, bl.a. netbanker, pengeautomater og betalingskort. Den nye afdeling Teknologi & Selvbetjening får tre arbejdsområder: IT infrastruktur og mobilitet: Udvikling af mobile applikationer til kunder, medarbejdere, markedsføring m.v., samt generel infrastruktur til IT-projekter i JB IT. Koncernhjemmesider: Tekniske løsninger for eksterne og interne websites samt intranet. Koncernarbejdspladsen: Hardware og software til PC arbejdspladser, samt mail, chat og telefoni til arbejdspladser i Jyske Bank koncernen. Mange udviklingsprojekter i JB IT vil bygge på det tekniske fundament, der stilles til rådighed af Bankdata. F.eks. vil Bankdata på sigt levere backend-løsningen til Jyske Banks mobilbank. 4

13 KAPITEL 3 Indhold i praktikforløbet Praktikforløbet har givet mig en bred indsigt i at arbejde med usability og interaktionsdesign i en IT-udviklingsorganisation. Dette kapitel giver et overblik over mine arbejdsområder og beskriver et af disse i mere detaljeret grad. 3.1 Arbejdsområder i praktikforløbet I løbet af mit praktikforløb har jeg været tilknyttet fire forskellige projekter: Pengealarmer: Udvikling af netbankmodul, der giver brugeren mulighed for at modtage alarmbeskeder på SMS eller , f.eks. når saldoen på en konto går under et givent beløb. Pengealarmer var det første netbankmodul, der skulle udvikles til den nye JFO netbank. Med transitionen til Bankdata blev Pengealarmer projektet lukket. Inden da nåede der at blive designet skærmbilleder til en brugergrænseflade, hvor brugeren kan oprette og administrere flere typer pengealarmer. Jeg har i dette projekt deltaget i en række møder ang. designet af modulet. Projektet blev dog lukket ned kort tid efter min start i Jyske Bank. BankSMS: Design og udvikling af tilmeldings- og administrationsmodul til den eksisterende Jyske Netbank. Med dette modul kan brugeren tilmelde sig BankSMS, der gør det muligt at købe f.eks. togbilletter via SMS. BankSMS er banksektorens alternativ til teleselskabernes betalingsløsning via overtakserede SMS er. Ved brug af BankSMS afregnes køb direkte på brugerens konto i stedet for telefonregningen. Jeg har i dette projekt varetaget UI design (både til netbank- og rådgivermodul), samt usability test på netbankmodulet. Mock-ups af UI en har jeg designet i wireframe og prototype værktøjet Axure. BankSMS forventes lanceret i tredje kvartal Eyetracking: Usability test med eyetracking på bl.a. velkommen.jyskebank.dk - mere om dette i Afsnit 3.2 på næste side. Jeg har i dette projekt varetaget planlægning og udførsel af testen samt analyse og præsentation af resultater. Der er løbende blevet implementeret ændringer på jyskebank.dk som følge af testens resultater. Jyske Mobilbank: Design og udvikling af netbank applikation til iphone og Android. Med Jyske Mobilbank kan brugeren se saldo og posteringer på sine konti, indhold i sine værdipapirdepoter, samt overføre penge og betale regninger. Jeg har i dette projekt deltaget i interaktions- og visuelt design af applikationen, udviklet prototyper, udført usability tests, samt designet UI en på tilmeldingsmodulet til Jyske Netbank. I forbindelse med prototyping har jeg blandt andet udviklet clickable prototyper i 5

14 HTML og javascript, samt lavet videodemoer i Keynote 1, der kan demonstrere animerede transitioner mellem skærmbilleder. Første version af Jyske Mobilbank forventes lanceret i februar Case: Eyetracking på jyskebank.dk Som beskrevet ovenfor har en af mine opgaver i løbet af praktikforløbet været at gennemføre en eyetracking usability test på Jyske Banks website. Testen havde to formål: 1) at undersøge usability på jyskebank.dk og 2) at afprøve eyetracking og undersøge udbyttet heraf Eyetracking og visualisering af data Eyetracking er, som navnet antyder, en metode der muliggør tracking af en persons øjenbevægelser. Det kan være relevant at anvende eyetracking i en undersøgelse, af hvor brugeren kigger på et website. Eyetrackingudstyr tracker fikseringer i en persons visuelle fokus. En fiksering er en pause i personens øjenbevægelser, således at der fokuseres på et specifikt områder af det visuelle felt. Imellem fikseringerne forekommer hurtige øjenbevægelser - såkaldte sakkader. I løbet af en sakkade er det menneskelige syn inaktivt, vi ser altså kun verden igennem fikseringer [Tobii Technology AB, 2010]. De trackede fikseringer kan efter en eyetracking test visualiseres på forskellig vis, ofte på tre følgende måder: Gaze plot: På et statisk baggrundsbillede plottes personens fikseringer som prikker, se Figur 3.1a på modstående side. Jo større en prik er, jo længere tid har den givne fiksering varet. De enkelte fikseringer er typisk nummereret i kronologisk rækkefølge og forbundet med streger, der indikerer sakkaderne imellem de enkelte fikseringer. Gaze plots laves typisk for en person ad gangen, men der kan også plottes flere personer i samme plot, i dette tilfælde identificeres hver person med en unik farve prikker og streger. Gaze replay: En dynamisk afspilling af gazeplottet. Fremfor et statisk billede afspilles personens fikseringer dynamisk samtidigt med at baggrundsbilledet opdateres. Dette bevirker at dynamiske ændringer, så som drop down menuer o.l., bevares, samtidigt med at beskueren opnår et bedre indtryk af kronologien i data. Heat map: Et statisk baggrundsbillede overlægges en grafik i f.eks. tre farver, der viser hvilke områder der er fikseret mest på, se Figur 3.1b på næste side. I det viste eksempel angiver rød områder med størst fiksering, gul næstmest og blå mindst. På områder uden farve er der ikke forekommet fikseringer. Heat maps plottes typisk som en sum af flere personers fikseringer. Heat maps kan plottes efter forskellige beregninger: 1) antal fikseringer på de enkelte områder, der tages således ikke højde for varigheden af de enkelte fikseringer, 2) absolut varighed, hvor fikseringerne vægtes efter deres varighed, altså vil en fiksering på 1 s være 10 gange mere betydende end en fiksering på 100 ms, 3) relativ varighed, hvor hver person vægtes ligeligt, ved at varigheden af den enkelte 1 Apple s pendant til Microsoft Powerpoint. 6

15 persons fikseringer vægtes i forhold til den total tid personen har kigget på billedet [tobii.com, 2010]. I denne rapport vises kun heat maps plottet efter relativ varighed. Menneskers visuelle fokuspunkt er lokaliseret i fovea centralis på retina. I fovea centralis har det menneskelige syn den højeste detaljeringsgrad og er mest følsomt i forhold til at se farver. Fovea centralis dækker en visuel vinkel på 1-2. I den resterende del af retina, uden om fovea centralis, ligger det perifere syn, hvor det menneskelige øje er mindre følsomst, men stadig i stand til at registrere bevægelser og kontraster [Tobii Technology AB, 2010]. Ved hjælp af eyetracking er det, som beskrevet ovenfor, muligt at følge brugerens visuelle fokus i løbet af brugen af et website. I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke, at hvis brugeren f.eks. ikke har fikseret på et billede, betyder dette ikke nødvendigvis at vedkommende fuldstændigt har overset billedet. Brugeren kan stadig have bemærket billedet i sit perifere syn - altså set at der var et billede, men ikke i detaljer hvad der var på billedet. Et andet væsentligt aspekt i fortolkningen af eyetracking data er antagelsen i eye-mind hypotesen - at der er en høj korrelation mellem hvad en person ser og hvad vedkommende tænker [Eger et al., 2007]. I forhold til denne antagelse er en af problemstillingerne, at eyetracking data ikke alene kan beskrive hvilke tanker personen gør sig om det objekt vedkommende ser på [Eger et al., 2007]. Ser personen på objektet fordi dette giver anledning til forvirring eller er personen blot interreseret i det givne objekt? En anden problemstilling er selve antagelse om korrelation mellem hvad en person ser og hvad vedkommende tænker. Eksempelvis tilfældet hvor en person leder efter et objekt på et website. Her kan personen kortvarigt fiksere på det givne objekt uden at blive opmærksom på, at dette er objektet vedkommende leder efter. Dette kan bl.a. forklares af forskelle mellem personens forventning til objektets udseende og objektets faktiske udseende [Tobii Technology AB, 2010]. Begge problemstillinger er væsentlige og det er derfor nødvendigt at tage høje for dem i designet af en usability test, der anvender eyetracking. (a) Gaze plot (b) Heat map Figur 3.1: To forskellige statiske visualiseringer af eyetracking data Test setup Den gennemførte test har primært fokuseret på en ny sektion på jyskebank.dk, der er rettet mod potentielt nye kunder. Forsiden af denne sektion kan ses på Figur 3.2 på side 9. Denne sektion er en del af et nyt design på jyskebank.dk, der løbende implementeres fra foråret 7

16 2010. Det nye design er en del af JFO, se evt. Figur 3.5 på side 11 for en sammenligning med det eksisterende JF2G 2 design. De grundlæggende elementer i JFO designet er øverst topbjælken med logo og breadcrumbs navigation og i bunden fat footeren med et lite sitemap og utility links. Topbjælken udbygges senere med global navigation og søge funktionalitet. JFO designet giver mere plads til content, end hvad er tilfældet med det eksisterende JF2G design. Med JFO designet fokuseres der i langt højere grad på navigation igennem content fremfor menuer. Figur 3.3 på side 10 viser forløbet i testen. Indledningsvis blev deltageren introduceret for forløbet i testen, hvorefter et interview blev foretaget omkring deltagerens baggrund og erfaring med anvendelse af jyskebank.dk. Testen bestod af i alt otte opgaver, hvoraf den første blot var en let startopgave, der skulle at sikre at deltageren kom godt i gang med testen. Efter hver opgave blev der foretaget et kort interview, hvor deltagerens indtryk af opgaven og de enkelte sider blev diskuteret. Dette interview havde til formål at kompensere for problemstillingerne beskrevet i Afsnit på side 6 angående eye-mind hypotesen. Årsagen til at interviewet lå efter opgaven og ikke blev taget løbende, som i en think-aloud test, er at der er risiko for at think-aloud metoden influerer på hvordan deltageren agerer og dermed også på data. Pernice og Nielsen [2009] argumenterer f.eks. for at deltageren ved anvendelse af think-aloud bliver mere analyserende i sin brug af websitet. Dette kan komme til udtryk ved at deltageren eksempelvis giver sig i kast med at beskrive indhold i navigation og billeder og dermed bliver mere opmærksom på disse elementer, end hvad ville være tilfældet ved naturlig web brug [Pernice og Nielsen, 2009]. I testen blev deltageren derfor bedt om at løse opgaven som om vedkommende sad hjemme hos sig selv. I forbindelse med post-task interviewene vendte deltageren sig ofte om mod facilitatoren, hvilket betød at vedkommende også havde ændret sin positur i forhold til eyetrackeren når en ny opgave skulle påbegyndes. I forbindelse med pilottests blev det flere gange observeret at denne ændring i positur betød at efterfølgende målinger blev unøjagtige. Det blev derfor besluttet at kalibrere eyetrackeren inden hver opgave, selvom dette ikke umiddelbart bør være nødvendigt. Den megen kalibrering kan have gjort deltagerne uhensigtsmæssigt meget opmærksomme på at deres øjenbevægelser blev registret. Pernice og Nielsen [2009] anbefaler at fokus på selve eyetrackingen nedtones, både i forbindelse med rekruttering og afvikling af eyetracking tests. I testen blev det forsøgt at nedtone fokus på eyetracking bl.a. ved først at give opgaven efter at kalibrering var afsluttet og ved at facilitator igennem hele testen ikke anvendte ord som eyetracking og kalibrering, men i stedet brugte formuleringer som Kig på den blå prik imens den kører rundt på skærmen. Seks deltagere deltog i testen. Alle blev rekrutteret blandt ansatte i Jyske Bank. Årsagen hertil var, at testen var Jyske Banks (og mit egen) første egentlige test med eyetracking og det var derfor ønsket at afvikle en intern test, før en eventuel ekstern rekruttering. At deltagerene i forvejen var kunder i Jyske Bank kan i nogen grad have påvirket udbyttet af en test, der skal undersøge sider henvendt mod potentielt nye kunder. Det er derfor sandsynligt at en test med eksterne personer vil kunne afdække yderligere forhold omkring disse sider. Køn og beskæftigelse for de seks deltagere kan ses i Tabel 3.1 på modstående side. 2 Jyske Forskelle 2. Generation. 8

17 Figur 3.2: Forside på velkommen.jyskebank.dk - en ny sektion for potentielt nye kunder. Deltager Køn Beskæftigelse 1 Mand IT test 2 Kvinde Økonomi i byggesager 3 Mand Systemudvikler 4 Kvinde Bygninger - AutoCAD 5 Kvinde Studentermedhjælp 6 Mand IT infrastruktur Tabel 3.1: Oversigt over køn og beskæftigelse for de seks deltagere i testen. 9

18 Introduktion Baggrundsinterview Kalibrering af eyetracker Gentages for 8 opgaver Deltager løser opgave Post-task interview Figur 3.3: Flowdiagram for forløbet i testen. Testen har udelukkende fokuseret på indsamling af kvalitative data, hvorfor det også er vurderet tilstrækkeligt med seks deltagere. Modsat en undersøgelse med kvantitativt fokus, hvor en langt større sample gruppe havde været påkrævet. Antallet af deltagere blev fastlagt med baggrund i Pernice og Nielsen [2009] s anbefaling om fem deltagere til en kvalitativ test og anbefaling om at der i forbindelse med eyetracking tests rekrutteres 23% flere deltagere end nødvendigt grundet risiko for dårlige optagelser fra nogle personer. Figur 3.4 viser det anvendte test setup. Tobii Studio blev anvendt til optagelse og analyse af eyetracking data. Det anvendte udstyr var: Facilitator laptop: Fujitsu Siemens Amilo Xi " laptop med Windows Vista SP2 og Tobii Studio User monitor: Samsung SyncMaster 225BW 22" widescreen LCD monitor. Dataopsamling: Tobii X120 eyetracker og Logitech 9000 Pro webcam med indbygget mikrofon. (a) Facilitator monitor (b) User monitor og eyetracker Figur 3.4: Det anvendte test setup. Eyetrackeren er placeret under user monitoren. 10

19 Figur 3.5: Forside på jyskebank.dk. Bemærk den røde Bliv kunde knap nederst til højre Analyse og resultater I det følgende præsenteres de væsenligste resultater fra tre af testens otte opgaver. De resterende fem opgaver er udeladt af hensyn til omfanget af denne rapport. Alle konklusioner i det følgende er draget ved at se samtlige deltageres gaze replays og post-task interviews igennem. Der er altså ikke draget konklusioner på baggrund af heat maps og gaze replays. Dette skyldes at især heat maps i deres natur er kvantitative og dermed kræver en større sample gruppe for at sikre et validt billede [Pernice og Nielsen, 2009]. Dertil kommer at både gaze replays og heat maps er statiske repræsentationer, mens der på moderne websites er en høj grad af dynamik, f.eks. videoer og pop-overs, der går tabt i de statiske repræsentationer. Ligeledes giver gaze replays også et bedre indtryk af kronologien og den enkelte deltagers adfærd i opgaven. Heat maps og gaze plots anvendes i det følgende til at anskueliggøre konklusioner draget på baggrund af gaze replays og post-task interviews. Synlighed af link til sektion for potentielt nye kunder Websitet vist i Figur 3.2 på side 9 er bl.a. blevet markedsført på outdoor plakater med henvisning til adressen velkommen.jyskebank.dk. Fra forsiden af jyskebank.dk er linkes der også til denne side. Det var derfor interessant at undersøge om brugere af websitet finder 11

20 Figur 3.6: Efter 6 s på forsiden af jyskebank.dk har to deltagere opdaget Bliv kunde knappen, de resterende fire deltagere får aldrig øje på knappen. dette link. Figur 3.5 på foregående side viser forsiden af jyskebank.dk, hvor der fra den røde knap med teksten Bliv kunde nederst til højre linkes til sektionen for potentielt nye kunder. Endvidere linkes der til denne sektion fra et sekundært menupunkt under Privat i den globale top-navigation. Deltagerne blev stillet overfor opgaven: Du overvejer at blive kunde i Jyske Bank og er derfor gået ind på jyskebank.dk for at undersøge hvad Jyske Bank kan tilbyde nye kunder. Figur 3.6 viser gaze plot for alle seks deltagere. Plottet viser data for de første 6 s deltagerene har været på siden. Det ses hvordan deltagerne indledningsvis har kigget på overskriften for det primære content samt på den globale top-navigation. Herefter har alle på nær en deltager kigget links i højre side igennem. Kun to deltagere fik øje på den røde Bliv kunde knap, dette begge efter 6 s. Linket til information, som er direkte rettet mod potentielt nye kunder, overses altså af fire af seks deltagere. Alle fire deltagere bekræftede i post-task interviewet at de ikke havde set Bliv kunde knappen. En af disse (Deltager 6) konkluderede efter 80 s: Tja, det står der ikke en skid om. De resterende tre deltagere mente at have fundet relevant information, selvom de ikke fandt sektionen for potentielt nye kunder. Dette peger i retning af confirmation bias, netop fordi deltagerne stopper med at lede efter information, da de finder den fundne information tilstrækkeligt rettet mod nye kunder. De finder dermed ikke frem til de sider som redeaktøren af websitet har tiltænkt potentielt nye kunder. 12

21 (a) Deltager 1 (b) Deltager 6 Figur 3.7: Begge deltagere kigger links i højre side af siden igennem, ingen af dem bemærker dog Bliv kunde knappen. En forklaring på hvorfor linket til Bliv kunde overses kan ligge i placeringen af knappen. Nederste højre hjørne er det sted hvor den moderne web-bruger typisk kigger mindst og sidst [Nielsen og Pernice, 2009]. Brugeren har således fikseret - og muligvis klikket - på en stor mængde links før der fikseres i dette områder af siden. En anden forklaring ligger i selve udformning en af linket. Det virker ganske indlysende hvorfor redaktøren af websitet har valgt at udforme linket som en rød knap - netop for at gøre linket mere iøjefaldende. Her er der dog risiko for den stik modsatte effekt. Brugeren har øjensyneligt en forventning om at finde et link og kigger derfor efter objekter, der tilsvarer brugerens forventning til udseendet af et link, mens resterende objekter filteres fra i brugerens søgen. To eksempler på dette ses i Figur 3.7 hvor både Deltager 1 og 6 har kigget links i højre side igennem, men ikke bemærket det anderledes udseende link til Bliv kunde. Nielsen og Pernice [2009] beskriver et lignende eksempel fra Skype s website, hvor en stor overskrift om Skype s primære funktionalitet overses til fordel for mindre overskrifter om sekundær funktionalitet. Forstillingen om at større skrift og kontrastfarver er mere iøjenfaldende er altså ikke altid gældende. Den moderne web-bruger har i stedet et effektivt filter, der frasorterer støj i form af f.eks. reklamer og objekter der deler egenskaber hermed [Nielsen og Pernice, 2009]. En mulig løsning på denne problemstilling kan være at placere linket i en mere primær lokation på siden, samtidigt med at linket i højre grad bør dele visuelle egenskaber med de resterende primære links på siden. Rammerne for det nuværende JF2G design sætter 13

22 dog nogle begrænsinger i den henseende, men ovenstående resultat kan bidrage i forhold til implementeringen JFO designet på forsiden af jyskebank.dk. Forstyrende links på call-to-action side På af en af siderne (Figur 3.8) i sektionen for potentielt nye kunder er det muligt at bestille en række af Jyske Banks pakker. Hver pakke indholder trykt materiale om et af Jyske Banks produkter, f.eks. information om boligkøb eller finansering af bil. Denne side har bl.a. været markedsført gennem banner-reklamer på bt.dk, der har linket til siden vist i Figur 3.8. Deltagerne blev derfor stillet overfor følgende opgave: Du er ved at læse en artikel på bt.dk og bliver opmærksom på en banner-reklame for Jyske Banks pakker. Bestil den eller de pakker som du synes lyder mest interessant. Figur 3.8: På denne side er det muligt at bestille en eller flere af Jyske Banks pakker. Siden præsentere en liste med syv pakker. I bunden af listen kan brugeren udfylde en kontaktformular og afgive bestilling. Den første del af opgaven bestod altså i at klikke på banneret på bt.dk artiklen. Den første finding ved denne opgave var en bekræftelse af begrebet Banner-blidness, det at web-brugere i dag har et filter der frasortere banner-reklamer. Selvom deltagerne i opgaven eksplicit var blev informeret om at kigge efter et banner, overså tre af seks deltagere i første omgang banneret i toppen af artiklen på bt.dk. Eksempelvis Deltager 2 der efter i 23 s at have kigget hele siden igennem får øje på banneret og udbryder: Nå, det er lige der... eller deltager 5 der efter 25 s spørger: Mener du der skulle være et banner her?. At Banner-blindness forekommer er i sig selv ikke overraskende, men at det lige frem forekommer i en opgave, der beder deltageren fokusere på et banner, giver en indikation af filterets effektivitet. Figur 3.9 på modstående side viser et heat map for siden med pakkebestilling. Her ses det tydligt hvordan deltagerene har fokuseret på tekst frem for billeder af pakkerne. En tendens 14

23 der også bekræftes af Nielsen og Pernice [2009], som fandt at web-brugere i langt højere grad kigger på tekst end billeder. Det er dog her værd at bemærke at deltagerne sansynligvis ikke fuldkomment har overset billederne. I stedet har de sansynligvis set dem i deres perifere syn, men fokuseret på teksten i stedet da denne indholder mere reel information om den enkelte pakkes indhold. Figur 3.9: Websiden fra Figur 3.8 overlagt med heatmap for alle seks deltagere. I højre kolonne af siden i Figur 3.8 ses en boks, der også er vist i Figur 3.10a på næste side. Denne boks informerer brugeren om at Jyske Bank har flere pakker end de syv der vises på siden, men at det er nødvendigt kigge ind i sin Jyske Bank for at få disse pakker 3. Samtidigt linkes der til to sider med oversigter over alle Jyske Banks pakker. Disse sider er i det eksisterende JF2G design og det er ikke muligt at bestille pakkerne fra siderne. Figur 3.10b viser heat map for, hvordan deltagerne har kigget på informationen i denne boks. Det ses tydeligt at deltagerne har fokuseret på teksten i det øverste link og altså ikke på den indledende tekst om, at de andre pakker skal afhentes i banken. Fire deltagere har kigget på dette link, to af disse klikkede på linket. Begge deltagere havde en forventning om også at kunne bestille de andre pakker, men måtte opgive da dette ikke var muligt. Begge deltagere blev altså afledt fra sidens primære call-to-action og fik dermed ikke afgivet bestilling. Samtidigt havde de en forventning om at kunne bestille de andre pakker, fordi de ikke havde læst teksten om at de andre pakker skal afhentes i banken. Boksen i Figur 3.10 er på baggrund af denne finding ændret til at indeholde tekst uden links, således at den først mulige handling på siden er at bestille en eller flere pakker. 3 Dette skyldes bl.a. at pakkerne er i et format, der ikke egner sig til at blive sendt med posten. 15

24 (a) (b) Figur 3.10: Deltagerne har i høj grad fokuseret på det øverste link i denne boks og har dermed ikke bemærket den ovenstående tekst om, at andre pakker skal afhentes i en Jyske Bank afdeling. Synlighed af faneblade i kontaktformular Figur 3.11 på modstående side viser en side under sektionen for potentielt nye kunder, der præsenterer Jyske Netbank. Deltagerne blev på denne side stillet overfor opgaven: På jyskebank.dk har du fundet en side om Jyske Netbank. Undersøg hvilke fordele du opnår ved at have Jyske Netbank og få herefter banken til at kontakte dig ang. netbanken. Slutteligt i opgaven skulle deltagerne udfylde den grønne kontaktformular, der ses øverst i venstre hjørne på Figur To deltagere nåde dog ikke til denne del af opgaven. Begge havde klikket på linket til en demo af netbanken, der ses nederst på Figur Fra demoen fandt ingen af disse to deltagere tilbage til siden med kontaktformularen. Begge udviste en adfærd som indikerer at de forventede at demoen var blevet åbnet i et nyt browservindue. Eksempelvis Deltager 1 der flyttede vinduet med demoen ned på skærmen for, at se om der lå andre vinduer bagved. Linket til demoen er på denne baggrund ændret til at åbne i et nyt vindue. 16

25 Figur 3.11: På denne side præsenteres Jyske Netbank for potentielt nye kunder. Figur 3.12 på næste side viser hvordan de resterende fire deltagere har kigget på kontaktformularen. Kontaktformularen har to faneblade. Et faneblad med teksten Bestil netbank (valgt som default) og et med teksten Kontakt mig. Formularen under de to faneblad er ens. Formålet med at have de to faneblad er et ønske om i højere grad at sælge bankens produkter på websitet. Det er således tanken af bankrådgiveren, der modtager henvendelsen fra formularen, får et varmere salgs-lead fra Bestil netbank fanen end fra Kontakt mig fanen. Det var defor interessant at undersøge hvorvidt de to faneblade bemærkes af brugeren. Deltager 4 og 5 (Figur 3.12a og 3.12b) bekræftede begge i post-task interviewet at have set begge faneblade. Dette ses også tydeligt i de to gaze plots. Begge deltagere udfyldte iøvrigt formularen under den sekundære Kontakt mig fane. Derimod havde hverken Deltager 3 eller 6 (Figur 3.12c og 3.12d) bemærket de to faneblade. Dette er tydeligt for Deltager 3 i Figur 3.12c, hvor imod det umiddelbart fra Figur 3.12d kunne konkluderes at Deltager 6 har set begge faneblade. I post-task interviewet svarede han dog, at han ikke havde bemærket fanebladene. Denne finding bekræfter vigtigheden af at konklusioner ikke drages alene på baggrund af eyetracking data, men også bakkes op af udsagn fra deltageren eller observationer af dennes adfærd. 17

26 (a) Deltager 4 (b) Deltager 5 (c) Deltager 3 (d) Deltager 6 Figur 3.12: Kontaktformular for potentielt nye Jyske Bank kunder. Gaze plot vises for de fire deltagere, der udfyldte kontaktformularen. Deltager 4 og 5 bemærkede de to faneblade, mens Deltager 3 og 6 ikke bemærkede dem. 18

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer:

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Ekspertvurdering: Spørgeskemaundersøgelse Eye tracking Brugertest

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Tid til én ny hjemmeside!?

Tid til én ny hjemmeside!? Tid til én ny hjemmeside!? Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport, Januar 2008 Astrid Tschuden Danmarks Biblioteksskole, København Indhold ABSTRACT...1 1 STARTREFLEKSION...2 2 INDLEDNING...3 3 PROBLEMFORMULERING...3

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb Uddannelse og studiested: Multimediedesign ved UCN Projektets navn: Salon C Semester: 4. semester Klassebetegnelse: 04mmdb Vejleders Navn: Line Helverskov Termin: Sommer 2013 Antal sider eks. bilag: 29,4

Læs mere

Design af hjemmeside til Aalborg Universitets benchmarkings

Design af hjemmeside til Aalborg Universitets benchmarkings Søg Benchmarking BENCHMARKING PÅ AALBORG UNIVERSITET Strategisk forskning og dens samfundsmæssige betydning i national og international sammenhæng står højt på den politiske dagsorden. Vores opgave er

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14 Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014 Semester: 4. Semester Klasse: 4MMDA0912 Gruppe: 14 Vejleder: Lisbeth Mathiesen Synopsis: Deltagere:

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Virtuel formidling af spil på Glostrup Bibliotek. Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester

Virtuel formidling af spil på Glostrup Bibliotek. Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester Studerende: Terji Jensen Antal ord: 7.090 Produktet denne rapport omhandler findes på: www.glostrupbib.dk/inspiration/spil 1 Abstract Denne

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere