Praktikrapport. Produkt- og Designpsykologi Jyske Bank A/S. Claus Stadel Petersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikrapport. Produkt- og Designpsykologi Jyske Bank A/S. Claus Stadel Petersen"

Transkript

1 Praktikrapport Produkt- og Designpsykologi Jyske Bank A/S Claus Stadel Petersen

2

3 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet School of ICT Produkt- og Designpsykologi Selma Lagerlöfsvej Aalborg Ø Titel: Praktikrapport: Produkt- og Designpsykologi - Jyske Bank A/S Tema: Anvendt Produkt- og Designpsykologi Periode: PDP9 31. august januar 2011 Gruppe: PDP973 Forfatter: Claus Stadel Petersen Vejleder: Lars Bo Larsen Antal kopier: 4 Antal sider: 43 inkl. bilag Appendiks: 3 bilag Færdiggjort: 14. januar 2011 Synopsis: Heri dokumenteres et praktikforløb hos Jyske Bank A/S. Praktikforløbet har udgjort 9. semester på uddannelsen i Produkt- og Designpsykologi ved Aalborg Universitet. Virksomheden Jyske Bank introduceres og der gives et overblik over de arbejdsområder, som praktikforløbet har indeholdt. Fokus i praktikforløbet har været usability og interaktionsdesign. Som case på et konkret arbejdsområde gennemgås en web usability test udført med anvendelse af eyetracking. Der gives en generel introduktion til eyetracking og visualisering af data herfra, hvor efter den gennemførte test og de væsenligste resultater herfra gennemgås. Som konklusion på denne case diskuteres udbyttet af at anvende eyetracking i den gennemførte test. Det konkluderes bl.a. at outputtet fra eyetracking tests er anvendeligt i forhold til at kommunikere vigtigheden af usability arbejde. Afslutningsvis evalueres praktikforløbet og dets udbytte, samtidigt med at det anbefales fremtidige studenrende på Produkt- og Designpsykologi at inkludere et praktikforløb i deres uddannelse. Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeanvisning) må kun ske efter aftale med forfatteren.

4 II

5 Indhold Forord V 1 Indledning 1 2 Jyske Bank A/S Organisation Jyske Banks arbejdsområder Indhold i praktikforløbet Arbejdsområder i praktikforløbet Case: Eyetracking på jyskebank.dk Eyetracking og visualisering af data Test setup Analyse og resultater Konklusion Udbytte og refleksion 21 Litteratur 23 Appendiks 25 A Forhåndsaftale 27 B Praktikdagbog 31 C Udtalelse fra Jyske Bank A/S 41 III

6 IV

7 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af mit praktikforløb hos Jyske Bank A/S. Praktikforløbet har udgjort 3. semester af kandidatuddannelsen i Produkt- og Designpsykologi ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Forløbet har fundet sted i perioden 31. august 2010 til 20. januar Denne rapport omhandler forløbet frem til julen Bagerst i rapporten findes et appendiks, som indeholder forhåndsaftalen om praktikforløbet (Appendiks A på side 27), min praktikdagbog (Appendiks B på side 31), samt en udtalelse fra Jyske Bank omkring min indsats i projektforløbet (Appendiks C på side 41). Jeg vil rette en stor tak til Jyske Bank for at ansætte mig som praktikant. Ligeledes en stor tak for et udbytterigt forløb og et godt samarbejde med mine kollegaer igennem hele forløbet. Jeg ser frem til det forsatte samarbejde i den resterende del af praktikforløbet og i forbindelse med mit afsluttende specialeprojekt, som jeg skriver i samarbejde med Jyske Bank. Jyske Bank A/S, Silkeborg Januar 2011 Claus Stadel Petersen V

8 VI

9 KAPITEL 1 Indledning Mit praktikforløb i Jyske Bank kom i stand hen over sommeren Inden da havde jeg igennem længere tid søgt praktikjobs hos en lang række virksomheder i USA. Dette desværre uden held. Derfor begyndte jeg i juni 2010 også at søge hos danske firmaer. Dette gik heldigvis en hel del lettere. Efter et par mails, en telefonsamtale og til sidst et møde i Jyske Bank, kom en aftale på plads. Aftalen omfattede at jeg skulle være i Jyske Bank på fuld tid fra starten af september 2010 til medio januar Forhåndsaftalen for praktikforløbet findes i Appendiks A på side 27. Den 31. august 2010 startede jeg i Jyske Bank. Den først dag fik jeg bl.a. en introduktion til Jyske Forskelle Online (JFO) et nyt koncept for Jyske Banks hjemmeside og netbank. Mit umiddelbare indtryk var - og er stadig - at der lå nogle meget interessante og fornuftige tanker bag JFO konceptet. Dagen efter, den 1. september, var jeg derfor meget spændt på at komme igang med arbejdet. Første punkt på dagsordenen denne dag var et fællesmøde for alle ansatte i Jyske Banks IT-udviklingsorganisation (ITU). Det skulle dog vise sig at dette fællesmøde ikke var et helt normalt et af slagsen. På mødet blev det offentliggjort at hele ITU frem mod 2012 lægges sammen med foreningen Bankdata. Bankdata står for udvikling og drift af IT-systemer til Sydbank og 13 andre mindre banker og sparekasser. Sammenlægningen betød samtdigt at det meste udviklingsarbejde i ITU blev sat i bero, da resurserne i stedet skulle anvendes på transitionen fra Jyske Banks systemer til Bankdatas. En noget kaotisk start på forløbet, hvor ingen helt vidste hvilket ben de skulle stå på. Der var naturligvis en del usikkerhed blandt alle medarbejder. For mit vedkommende gik det ikke værre, end at jeg inden jeg gik på weekend efter den første uge, var blevet sat på et udviklingsprojekt, der skulle køre videre på trods af sammenlægningen med Bankdata. Danske Banks lancering af en mobil netbankløsning til iphone og Android betød samtidigt at Jyske Bank satte gang i udviklingen af en mobilbank. Et projekt jeg også blev tilknyttet. Oven på den noget kaotiske start har der været nok af spændende udfordringer at tage fat på i mit praktikforløb hos Jyske Bank. Kapitel 2 beskriver virksomheden Jyske Bank A/S samt arbejdesområder for de afdelinger jeg har været tilknyttet i løbet af praktikforløbet. Kapitel 3 beskriver overordnet mine arbejdsopgaver og giver en grundigere beskrivelse af en af min opgaver - en usability test på jyskebank.dk med anvendelse af eyetracking. I Kapitel 4 reflekterer jeg over mit udbytte af praktikforløbet. 1

10 2

11 KAPITEL 2 Jyske Bank A/S Jyske Bank blev grundlagt i 1967 ved en fusion mellem fire lokale banker i Silkeborg og Kjellerup. I dag er Jyske Bank det tredjestørste pengeinstitut i Danmark med ca ansatte, 116 afdelinger fordelt i hele Danmark og fire udenlandske enheder. Jyske Bank er bl.a. funderet i visionen om at gøre en forskel, dette kommer f.eks. til udtryk i den anderledes indretning af bankens afdelinger [jyskebank.dk, 2010a]. 2.1 Organisation Overordnet består Jyske Banks ledelse af en koncernbestyrelse og en koncerndirektion med Organisationen fire bankdirektører, overordnet hvoraf Anders Dam er ordførende direktør [jyskebank.dk, 2010b]. Figur 2.1 viser et organisationsdiagram for Jyske Bank koncernen. Koncernbestyrelse Revision Henning Sørensen Koncerndirektion Jørgen Christensen Niels Erik Jakobsen Leif F. Larsen Anders Dam Eksekutivkomité Indland Jørgen Lund Jyske Finans Jes Rosendal Jyske Markets Ivan Hansen Private Banking Jens Lauritzen Forretningskoncepter Peer Roer Pedersen HR Knud Nørbo Økonomi og Risikostyring Birger Krøgh Nielsen Juridisk Peter Stig Hansen Kredit Benny Laibach Pedersen Forretningsservice Bo A. Christensen JN Data A/S Erling Jensen Kommunikation og Marketing Frank Pedersen Jyske Global Asset Management Lars Stouge Ejendomme Finn Bødker Knudsen Silkeborg Data A/S Brian Busk Figur 2.1: Organisationsdiagram for Jyske Bank koncernen [jyskebank.dk, 2010b] Ansvaret for udvikling og drift af IT-løsninger er placeret under direktør Leif F. Larsen. Gl. Skovridergaard JN Data A/S varetager drift, mens Forretningskoncepter varetager udvikling. JN Data er et datterselskab med delt ejerskab imellem Nykredit og Jyske Bank [jndata.dk, 2010]. Som beskrevet i Kapitel 1 på side 1 overgår størstedelen af Jyske Banks IT-udvikling fra 2012 til Bankdata. Sammenlægningen betyder at den tidligere IT-udviklingsorganisation ITU JN Data A/S er et delejet datterselska Gl. Skovridergaard er en kursus- og ko ejendom, som ejes af Jyske Bank, og bortforpagtet 3

12 nedlægges og at mange IT-arbejdspladser flyttes til Bankdatas afdeling i Fredericia og kommende afdeling i Silkeborg. Jyske Bank bevarer dog en række IT-arbejdspladser, som skal varetage udviklingsopgaver, der ikke håndteres af Bankdata. Disse arbejdspladser placeres i den nye organisatoriske enhed Forretningskoncepter. Forretningskoncepter vil efter transitionen til Bankdatas systemer bestå af 2 enheder - Jyske Bank IT (JB IT) og Produkter & Processer (POP). 2.2 Jyske Banks arbejdsområder Jyske banks arbejdsområder relaterer sig primært til bankforretningen. I dette afsnit fokuseres på IT-området, da det er her jeg har været tilknyttet i løbet af mit praktikforløb. Et umiddelbart overblik over omfanget af alle Jyske Banks arbejdsområder fåes af Figur 2.1 på forrige side. I løbet af mit praktikforløb har jeg været tilknyttet to forskellige afdelinger. Først E-bank, der blev nedlagt i forbindelse med transitionen til Bankdata. Derefter den nye afdeling Teknologi & Selvbetjening under JB IT. E-banks arbejdsområder relaterede sig til Jyske Banks selvbetjeningsløsninger og omfattede: Netbankløsninger til privatkunder, erhvervskunder og udenlandske enheder. Tekniske løsninger til websites for Jyske Bank og datterselskaber. Pengeautomater og betalingskort. Netbankstandere i afdelingerne. Usability for selvbetjeningsløsninger og generelt for hele ITU. Sikkerhedsløsninger til selvbetjeningsystemer. Med transitionen til Bankdata overgår mange af E-banks arbejdsområder også til Bankdata, bl.a. netbanker, pengeautomater og betalingskort. Den nye afdeling Teknologi & Selvbetjening får tre arbejdsområder: IT infrastruktur og mobilitet: Udvikling af mobile applikationer til kunder, medarbejdere, markedsføring m.v., samt generel infrastruktur til IT-projekter i JB IT. Koncernhjemmesider: Tekniske løsninger for eksterne og interne websites samt intranet. Koncernarbejdspladsen: Hardware og software til PC arbejdspladser, samt mail, chat og telefoni til arbejdspladser i Jyske Bank koncernen. Mange udviklingsprojekter i JB IT vil bygge på det tekniske fundament, der stilles til rådighed af Bankdata. F.eks. vil Bankdata på sigt levere backend-løsningen til Jyske Banks mobilbank. 4

13 KAPITEL 3 Indhold i praktikforløbet Praktikforløbet har givet mig en bred indsigt i at arbejde med usability og interaktionsdesign i en IT-udviklingsorganisation. Dette kapitel giver et overblik over mine arbejdsområder og beskriver et af disse i mere detaljeret grad. 3.1 Arbejdsområder i praktikforløbet I løbet af mit praktikforløb har jeg været tilknyttet fire forskellige projekter: Pengealarmer: Udvikling af netbankmodul, der giver brugeren mulighed for at modtage alarmbeskeder på SMS eller , f.eks. når saldoen på en konto går under et givent beløb. Pengealarmer var det første netbankmodul, der skulle udvikles til den nye JFO netbank. Med transitionen til Bankdata blev Pengealarmer projektet lukket. Inden da nåede der at blive designet skærmbilleder til en brugergrænseflade, hvor brugeren kan oprette og administrere flere typer pengealarmer. Jeg har i dette projekt deltaget i en række møder ang. designet af modulet. Projektet blev dog lukket ned kort tid efter min start i Jyske Bank. BankSMS: Design og udvikling af tilmeldings- og administrationsmodul til den eksisterende Jyske Netbank. Med dette modul kan brugeren tilmelde sig BankSMS, der gør det muligt at købe f.eks. togbilletter via SMS. BankSMS er banksektorens alternativ til teleselskabernes betalingsløsning via overtakserede SMS er. Ved brug af BankSMS afregnes køb direkte på brugerens konto i stedet for telefonregningen. Jeg har i dette projekt varetaget UI design (både til netbank- og rådgivermodul), samt usability test på netbankmodulet. Mock-ups af UI en har jeg designet i wireframe og prototype værktøjet Axure. BankSMS forventes lanceret i tredje kvartal Eyetracking: Usability test med eyetracking på bl.a. velkommen.jyskebank.dk - mere om dette i Afsnit 3.2 på næste side. Jeg har i dette projekt varetaget planlægning og udførsel af testen samt analyse og præsentation af resultater. Der er løbende blevet implementeret ændringer på jyskebank.dk som følge af testens resultater. Jyske Mobilbank: Design og udvikling af netbank applikation til iphone og Android. Med Jyske Mobilbank kan brugeren se saldo og posteringer på sine konti, indhold i sine værdipapirdepoter, samt overføre penge og betale regninger. Jeg har i dette projekt deltaget i interaktions- og visuelt design af applikationen, udviklet prototyper, udført usability tests, samt designet UI en på tilmeldingsmodulet til Jyske Netbank. I forbindelse med prototyping har jeg blandt andet udviklet clickable prototyper i 5

14 HTML og javascript, samt lavet videodemoer i Keynote 1, der kan demonstrere animerede transitioner mellem skærmbilleder. Første version af Jyske Mobilbank forventes lanceret i februar Case: Eyetracking på jyskebank.dk Som beskrevet ovenfor har en af mine opgaver i løbet af praktikforløbet været at gennemføre en eyetracking usability test på Jyske Banks website. Testen havde to formål: 1) at undersøge usability på jyskebank.dk og 2) at afprøve eyetracking og undersøge udbyttet heraf Eyetracking og visualisering af data Eyetracking er, som navnet antyder, en metode der muliggør tracking af en persons øjenbevægelser. Det kan være relevant at anvende eyetracking i en undersøgelse, af hvor brugeren kigger på et website. Eyetrackingudstyr tracker fikseringer i en persons visuelle fokus. En fiksering er en pause i personens øjenbevægelser, således at der fokuseres på et specifikt områder af det visuelle felt. Imellem fikseringerne forekommer hurtige øjenbevægelser - såkaldte sakkader. I løbet af en sakkade er det menneskelige syn inaktivt, vi ser altså kun verden igennem fikseringer [Tobii Technology AB, 2010]. De trackede fikseringer kan efter en eyetracking test visualiseres på forskellig vis, ofte på tre følgende måder: Gaze plot: På et statisk baggrundsbillede plottes personens fikseringer som prikker, se Figur 3.1a på modstående side. Jo større en prik er, jo længere tid har den givne fiksering varet. De enkelte fikseringer er typisk nummereret i kronologisk rækkefølge og forbundet med streger, der indikerer sakkaderne imellem de enkelte fikseringer. Gaze plots laves typisk for en person ad gangen, men der kan også plottes flere personer i samme plot, i dette tilfælde identificeres hver person med en unik farve prikker og streger. Gaze replay: En dynamisk afspilling af gazeplottet. Fremfor et statisk billede afspilles personens fikseringer dynamisk samtidigt med at baggrundsbilledet opdateres. Dette bevirker at dynamiske ændringer, så som drop down menuer o.l., bevares, samtidigt med at beskueren opnår et bedre indtryk af kronologien i data. Heat map: Et statisk baggrundsbillede overlægges en grafik i f.eks. tre farver, der viser hvilke områder der er fikseret mest på, se Figur 3.1b på næste side. I det viste eksempel angiver rød områder med størst fiksering, gul næstmest og blå mindst. På områder uden farve er der ikke forekommet fikseringer. Heat maps plottes typisk som en sum af flere personers fikseringer. Heat maps kan plottes efter forskellige beregninger: 1) antal fikseringer på de enkelte områder, der tages således ikke højde for varigheden af de enkelte fikseringer, 2) absolut varighed, hvor fikseringerne vægtes efter deres varighed, altså vil en fiksering på 1 s være 10 gange mere betydende end en fiksering på 100 ms, 3) relativ varighed, hvor hver person vægtes ligeligt, ved at varigheden af den enkelte 1 Apple s pendant til Microsoft Powerpoint. 6

15 persons fikseringer vægtes i forhold til den total tid personen har kigget på billedet [tobii.com, 2010]. I denne rapport vises kun heat maps plottet efter relativ varighed. Menneskers visuelle fokuspunkt er lokaliseret i fovea centralis på retina. I fovea centralis har det menneskelige syn den højeste detaljeringsgrad og er mest følsomt i forhold til at se farver. Fovea centralis dækker en visuel vinkel på 1-2. I den resterende del af retina, uden om fovea centralis, ligger det perifere syn, hvor det menneskelige øje er mindre følsomst, men stadig i stand til at registrere bevægelser og kontraster [Tobii Technology AB, 2010]. Ved hjælp af eyetracking er det, som beskrevet ovenfor, muligt at følge brugerens visuelle fokus i løbet af brugen af et website. I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke, at hvis brugeren f.eks. ikke har fikseret på et billede, betyder dette ikke nødvendigvis at vedkommende fuldstændigt har overset billedet. Brugeren kan stadig have bemærket billedet i sit perifere syn - altså set at der var et billede, men ikke i detaljer hvad der var på billedet. Et andet væsentligt aspekt i fortolkningen af eyetracking data er antagelsen i eye-mind hypotesen - at der er en høj korrelation mellem hvad en person ser og hvad vedkommende tænker [Eger et al., 2007]. I forhold til denne antagelse er en af problemstillingerne, at eyetracking data ikke alene kan beskrive hvilke tanker personen gør sig om det objekt vedkommende ser på [Eger et al., 2007]. Ser personen på objektet fordi dette giver anledning til forvirring eller er personen blot interreseret i det givne objekt? En anden problemstilling er selve antagelse om korrelation mellem hvad en person ser og hvad vedkommende tænker. Eksempelvis tilfældet hvor en person leder efter et objekt på et website. Her kan personen kortvarigt fiksere på det givne objekt uden at blive opmærksom på, at dette er objektet vedkommende leder efter. Dette kan bl.a. forklares af forskelle mellem personens forventning til objektets udseende og objektets faktiske udseende [Tobii Technology AB, 2010]. Begge problemstillinger er væsentlige og det er derfor nødvendigt at tage høje for dem i designet af en usability test, der anvender eyetracking. (a) Gaze plot (b) Heat map Figur 3.1: To forskellige statiske visualiseringer af eyetracking data Test setup Den gennemførte test har primært fokuseret på en ny sektion på jyskebank.dk, der er rettet mod potentielt nye kunder. Forsiden af denne sektion kan ses på Figur 3.2 på side 9. Denne sektion er en del af et nyt design på jyskebank.dk, der løbende implementeres fra foråret 7

16 2010. Det nye design er en del af JFO, se evt. Figur 3.5 på side 11 for en sammenligning med det eksisterende JF2G 2 design. De grundlæggende elementer i JFO designet er øverst topbjælken med logo og breadcrumbs navigation og i bunden fat footeren med et lite sitemap og utility links. Topbjælken udbygges senere med global navigation og søge funktionalitet. JFO designet giver mere plads til content, end hvad er tilfældet med det eksisterende JF2G design. Med JFO designet fokuseres der i langt højere grad på navigation igennem content fremfor menuer. Figur 3.3 på side 10 viser forløbet i testen. Indledningsvis blev deltageren introduceret for forløbet i testen, hvorefter et interview blev foretaget omkring deltagerens baggrund og erfaring med anvendelse af jyskebank.dk. Testen bestod af i alt otte opgaver, hvoraf den første blot var en let startopgave, der skulle at sikre at deltageren kom godt i gang med testen. Efter hver opgave blev der foretaget et kort interview, hvor deltagerens indtryk af opgaven og de enkelte sider blev diskuteret. Dette interview havde til formål at kompensere for problemstillingerne beskrevet i Afsnit på side 6 angående eye-mind hypotesen. Årsagen til at interviewet lå efter opgaven og ikke blev taget løbende, som i en think-aloud test, er at der er risiko for at think-aloud metoden influerer på hvordan deltageren agerer og dermed også på data. Pernice og Nielsen [2009] argumenterer f.eks. for at deltageren ved anvendelse af think-aloud bliver mere analyserende i sin brug af websitet. Dette kan komme til udtryk ved at deltageren eksempelvis giver sig i kast med at beskrive indhold i navigation og billeder og dermed bliver mere opmærksom på disse elementer, end hvad ville være tilfældet ved naturlig web brug [Pernice og Nielsen, 2009]. I testen blev deltageren derfor bedt om at løse opgaven som om vedkommende sad hjemme hos sig selv. I forbindelse med post-task interviewene vendte deltageren sig ofte om mod facilitatoren, hvilket betød at vedkommende også havde ændret sin positur i forhold til eyetrackeren når en ny opgave skulle påbegyndes. I forbindelse med pilottests blev det flere gange observeret at denne ændring i positur betød at efterfølgende målinger blev unøjagtige. Det blev derfor besluttet at kalibrere eyetrackeren inden hver opgave, selvom dette ikke umiddelbart bør være nødvendigt. Den megen kalibrering kan have gjort deltagerne uhensigtsmæssigt meget opmærksomme på at deres øjenbevægelser blev registret. Pernice og Nielsen [2009] anbefaler at fokus på selve eyetrackingen nedtones, både i forbindelse med rekruttering og afvikling af eyetracking tests. I testen blev det forsøgt at nedtone fokus på eyetracking bl.a. ved først at give opgaven efter at kalibrering var afsluttet og ved at facilitator igennem hele testen ikke anvendte ord som eyetracking og kalibrering, men i stedet brugte formuleringer som Kig på den blå prik imens den kører rundt på skærmen. Seks deltagere deltog i testen. Alle blev rekrutteret blandt ansatte i Jyske Bank. Årsagen hertil var, at testen var Jyske Banks (og mit egen) første egentlige test med eyetracking og det var derfor ønsket at afvikle en intern test, før en eventuel ekstern rekruttering. At deltagerene i forvejen var kunder i Jyske Bank kan i nogen grad have påvirket udbyttet af en test, der skal undersøge sider henvendt mod potentielt nye kunder. Det er derfor sandsynligt at en test med eksterne personer vil kunne afdække yderligere forhold omkring disse sider. Køn og beskæftigelse for de seks deltagere kan ses i Tabel 3.1 på modstående side. 2 Jyske Forskelle 2. Generation. 8

17 Figur 3.2: Forside på velkommen.jyskebank.dk - en ny sektion for potentielt nye kunder. Deltager Køn Beskæftigelse 1 Mand IT test 2 Kvinde Økonomi i byggesager 3 Mand Systemudvikler 4 Kvinde Bygninger - AutoCAD 5 Kvinde Studentermedhjælp 6 Mand IT infrastruktur Tabel 3.1: Oversigt over køn og beskæftigelse for de seks deltagere i testen. 9

18 Introduktion Baggrundsinterview Kalibrering af eyetracker Gentages for 8 opgaver Deltager løser opgave Post-task interview Figur 3.3: Flowdiagram for forløbet i testen. Testen har udelukkende fokuseret på indsamling af kvalitative data, hvorfor det også er vurderet tilstrækkeligt med seks deltagere. Modsat en undersøgelse med kvantitativt fokus, hvor en langt større sample gruppe havde været påkrævet. Antallet af deltagere blev fastlagt med baggrund i Pernice og Nielsen [2009] s anbefaling om fem deltagere til en kvalitativ test og anbefaling om at der i forbindelse med eyetracking tests rekrutteres 23% flere deltagere end nødvendigt grundet risiko for dårlige optagelser fra nogle personer. Figur 3.4 viser det anvendte test setup. Tobii Studio blev anvendt til optagelse og analyse af eyetracking data. Det anvendte udstyr var: Facilitator laptop: Fujitsu Siemens Amilo Xi " laptop med Windows Vista SP2 og Tobii Studio User monitor: Samsung SyncMaster 225BW 22" widescreen LCD monitor. Dataopsamling: Tobii X120 eyetracker og Logitech 9000 Pro webcam med indbygget mikrofon. (a) Facilitator monitor (b) User monitor og eyetracker Figur 3.4: Det anvendte test setup. Eyetrackeren er placeret under user monitoren. 10

19 Figur 3.5: Forside på jyskebank.dk. Bemærk den røde Bliv kunde knap nederst til højre Analyse og resultater I det følgende præsenteres de væsenligste resultater fra tre af testens otte opgaver. De resterende fem opgaver er udeladt af hensyn til omfanget af denne rapport. Alle konklusioner i det følgende er draget ved at se samtlige deltageres gaze replays og post-task interviews igennem. Der er altså ikke draget konklusioner på baggrund af heat maps og gaze replays. Dette skyldes at især heat maps i deres natur er kvantitative og dermed kræver en større sample gruppe for at sikre et validt billede [Pernice og Nielsen, 2009]. Dertil kommer at både gaze replays og heat maps er statiske repræsentationer, mens der på moderne websites er en høj grad af dynamik, f.eks. videoer og pop-overs, der går tabt i de statiske repræsentationer. Ligeledes giver gaze replays også et bedre indtryk af kronologien og den enkelte deltagers adfærd i opgaven. Heat maps og gaze plots anvendes i det følgende til at anskueliggøre konklusioner draget på baggrund af gaze replays og post-task interviews. Synlighed af link til sektion for potentielt nye kunder Websitet vist i Figur 3.2 på side 9 er bl.a. blevet markedsført på outdoor plakater med henvisning til adressen velkommen.jyskebank.dk. Fra forsiden af jyskebank.dk er linkes der også til denne side. Det var derfor interessant at undersøge om brugere af websitet finder 11

20 Figur 3.6: Efter 6 s på forsiden af jyskebank.dk har to deltagere opdaget Bliv kunde knappen, de resterende fire deltagere får aldrig øje på knappen. dette link. Figur 3.5 på foregående side viser forsiden af jyskebank.dk, hvor der fra den røde knap med teksten Bliv kunde nederst til højre linkes til sektionen for potentielt nye kunder. Endvidere linkes der til denne sektion fra et sekundært menupunkt under Privat i den globale top-navigation. Deltagerne blev stillet overfor opgaven: Du overvejer at blive kunde i Jyske Bank og er derfor gået ind på jyskebank.dk for at undersøge hvad Jyske Bank kan tilbyde nye kunder. Figur 3.6 viser gaze plot for alle seks deltagere. Plottet viser data for de første 6 s deltagerene har været på siden. Det ses hvordan deltagerne indledningsvis har kigget på overskriften for det primære content samt på den globale top-navigation. Herefter har alle på nær en deltager kigget links i højre side igennem. Kun to deltagere fik øje på den røde Bliv kunde knap, dette begge efter 6 s. Linket til information, som er direkte rettet mod potentielt nye kunder, overses altså af fire af seks deltagere. Alle fire deltagere bekræftede i post-task interviewet at de ikke havde set Bliv kunde knappen. En af disse (Deltager 6) konkluderede efter 80 s: Tja, det står der ikke en skid om. De resterende tre deltagere mente at have fundet relevant information, selvom de ikke fandt sektionen for potentielt nye kunder. Dette peger i retning af confirmation bias, netop fordi deltagerne stopper med at lede efter information, da de finder den fundne information tilstrækkeligt rettet mod nye kunder. De finder dermed ikke frem til de sider som redeaktøren af websitet har tiltænkt potentielt nye kunder. 12

21 (a) Deltager 1 (b) Deltager 6 Figur 3.7: Begge deltagere kigger links i højre side af siden igennem, ingen af dem bemærker dog Bliv kunde knappen. En forklaring på hvorfor linket til Bliv kunde overses kan ligge i placeringen af knappen. Nederste højre hjørne er det sted hvor den moderne web-bruger typisk kigger mindst og sidst [Nielsen og Pernice, 2009]. Brugeren har således fikseret - og muligvis klikket - på en stor mængde links før der fikseres i dette områder af siden. En anden forklaring ligger i selve udformning en af linket. Det virker ganske indlysende hvorfor redaktøren af websitet har valgt at udforme linket som en rød knap - netop for at gøre linket mere iøjefaldende. Her er der dog risiko for den stik modsatte effekt. Brugeren har øjensyneligt en forventning om at finde et link og kigger derfor efter objekter, der tilsvarer brugerens forventning til udseendet af et link, mens resterende objekter filteres fra i brugerens søgen. To eksempler på dette ses i Figur 3.7 hvor både Deltager 1 og 6 har kigget links i højre side igennem, men ikke bemærket det anderledes udseende link til Bliv kunde. Nielsen og Pernice [2009] beskriver et lignende eksempel fra Skype s website, hvor en stor overskrift om Skype s primære funktionalitet overses til fordel for mindre overskrifter om sekundær funktionalitet. Forstillingen om at større skrift og kontrastfarver er mere iøjenfaldende er altså ikke altid gældende. Den moderne web-bruger har i stedet et effektivt filter, der frasorterer støj i form af f.eks. reklamer og objekter der deler egenskaber hermed [Nielsen og Pernice, 2009]. En mulig løsning på denne problemstilling kan være at placere linket i en mere primær lokation på siden, samtidigt med at linket i højre grad bør dele visuelle egenskaber med de resterende primære links på siden. Rammerne for det nuværende JF2G design sætter 13

22 dog nogle begrænsinger i den henseende, men ovenstående resultat kan bidrage i forhold til implementeringen JFO designet på forsiden af jyskebank.dk. Forstyrende links på call-to-action side På af en af siderne (Figur 3.8) i sektionen for potentielt nye kunder er det muligt at bestille en række af Jyske Banks pakker. Hver pakke indholder trykt materiale om et af Jyske Banks produkter, f.eks. information om boligkøb eller finansering af bil. Denne side har bl.a. været markedsført gennem banner-reklamer på bt.dk, der har linket til siden vist i Figur 3.8. Deltagerne blev derfor stillet overfor følgende opgave: Du er ved at læse en artikel på bt.dk og bliver opmærksom på en banner-reklame for Jyske Banks pakker. Bestil den eller de pakker som du synes lyder mest interessant. Figur 3.8: På denne side er det muligt at bestille en eller flere af Jyske Banks pakker. Siden præsentere en liste med syv pakker. I bunden af listen kan brugeren udfylde en kontaktformular og afgive bestilling. Den første del af opgaven bestod altså i at klikke på banneret på bt.dk artiklen. Den første finding ved denne opgave var en bekræftelse af begrebet Banner-blidness, det at web-brugere i dag har et filter der frasortere banner-reklamer. Selvom deltagerne i opgaven eksplicit var blev informeret om at kigge efter et banner, overså tre af seks deltagere i første omgang banneret i toppen af artiklen på bt.dk. Eksempelvis Deltager 2 der efter i 23 s at have kigget hele siden igennem får øje på banneret og udbryder: Nå, det er lige der... eller deltager 5 der efter 25 s spørger: Mener du der skulle være et banner her?. At Banner-blindness forekommer er i sig selv ikke overraskende, men at det lige frem forekommer i en opgave, der beder deltageren fokusere på et banner, giver en indikation af filterets effektivitet. Figur 3.9 på modstående side viser et heat map for siden med pakkebestilling. Her ses det tydligt hvordan deltagerene har fokuseret på tekst frem for billeder af pakkerne. En tendens 14

23 der også bekræftes af Nielsen og Pernice [2009], som fandt at web-brugere i langt højere grad kigger på tekst end billeder. Det er dog her værd at bemærke at deltagerne sansynligvis ikke fuldkomment har overset billederne. I stedet har de sansynligvis set dem i deres perifere syn, men fokuseret på teksten i stedet da denne indholder mere reel information om den enkelte pakkes indhold. Figur 3.9: Websiden fra Figur 3.8 overlagt med heatmap for alle seks deltagere. I højre kolonne af siden i Figur 3.8 ses en boks, der også er vist i Figur 3.10a på næste side. Denne boks informerer brugeren om at Jyske Bank har flere pakker end de syv der vises på siden, men at det er nødvendigt kigge ind i sin Jyske Bank for at få disse pakker 3. Samtidigt linkes der til to sider med oversigter over alle Jyske Banks pakker. Disse sider er i det eksisterende JF2G design og det er ikke muligt at bestille pakkerne fra siderne. Figur 3.10b viser heat map for, hvordan deltagerne har kigget på informationen i denne boks. Det ses tydeligt at deltagerne har fokuseret på teksten i det øverste link og altså ikke på den indledende tekst om, at de andre pakker skal afhentes i banken. Fire deltagere har kigget på dette link, to af disse klikkede på linket. Begge deltagere havde en forventning om også at kunne bestille de andre pakker, men måtte opgive da dette ikke var muligt. Begge deltagere blev altså afledt fra sidens primære call-to-action og fik dermed ikke afgivet bestilling. Samtidigt havde de en forventning om at kunne bestille de andre pakker, fordi de ikke havde læst teksten om at de andre pakker skal afhentes i banken. Boksen i Figur 3.10 er på baggrund af denne finding ændret til at indeholde tekst uden links, således at den først mulige handling på siden er at bestille en eller flere pakker. 3 Dette skyldes bl.a. at pakkerne er i et format, der ikke egner sig til at blive sendt med posten. 15

24 (a) (b) Figur 3.10: Deltagerne har i høj grad fokuseret på det øverste link i denne boks og har dermed ikke bemærket den ovenstående tekst om, at andre pakker skal afhentes i en Jyske Bank afdeling. Synlighed af faneblade i kontaktformular Figur 3.11 på modstående side viser en side under sektionen for potentielt nye kunder, der præsenterer Jyske Netbank. Deltagerne blev på denne side stillet overfor opgaven: På jyskebank.dk har du fundet en side om Jyske Netbank. Undersøg hvilke fordele du opnår ved at have Jyske Netbank og få herefter banken til at kontakte dig ang. netbanken. Slutteligt i opgaven skulle deltagerne udfylde den grønne kontaktformular, der ses øverst i venstre hjørne på Figur To deltagere nåde dog ikke til denne del af opgaven. Begge havde klikket på linket til en demo af netbanken, der ses nederst på Figur Fra demoen fandt ingen af disse to deltagere tilbage til siden med kontaktformularen. Begge udviste en adfærd som indikerer at de forventede at demoen var blevet åbnet i et nyt browservindue. Eksempelvis Deltager 1 der flyttede vinduet med demoen ned på skærmen for, at se om der lå andre vinduer bagved. Linket til demoen er på denne baggrund ændret til at åbne i et nyt vindue. 16

25 Figur 3.11: På denne side præsenteres Jyske Netbank for potentielt nye kunder. Figur 3.12 på næste side viser hvordan de resterende fire deltagere har kigget på kontaktformularen. Kontaktformularen har to faneblade. Et faneblad med teksten Bestil netbank (valgt som default) og et med teksten Kontakt mig. Formularen under de to faneblad er ens. Formålet med at have de to faneblad er et ønske om i højere grad at sælge bankens produkter på websitet. Det er således tanken af bankrådgiveren, der modtager henvendelsen fra formularen, får et varmere salgs-lead fra Bestil netbank fanen end fra Kontakt mig fanen. Det var defor interessant at undersøge hvorvidt de to faneblade bemærkes af brugeren. Deltager 4 og 5 (Figur 3.12a og 3.12b) bekræftede begge i post-task interviewet at have set begge faneblade. Dette ses også tydeligt i de to gaze plots. Begge deltagere udfyldte iøvrigt formularen under den sekundære Kontakt mig fane. Derimod havde hverken Deltager 3 eller 6 (Figur 3.12c og 3.12d) bemærket de to faneblade. Dette er tydeligt for Deltager 3 i Figur 3.12c, hvor imod det umiddelbart fra Figur 3.12d kunne konkluderes at Deltager 6 har set begge faneblade. I post-task interviewet svarede han dog, at han ikke havde bemærket fanebladene. Denne finding bekræfter vigtigheden af at konklusioner ikke drages alene på baggrund af eyetracking data, men også bakkes op af udsagn fra deltageren eller observationer af dennes adfærd. 17

26 (a) Deltager 4 (b) Deltager 5 (c) Deltager 3 (d) Deltager 6 Figur 3.12: Kontaktformular for potentielt nye Jyske Bank kunder. Gaze plot vises for de fire deltagere, der udfyldte kontaktformularen. Deltager 4 og 5 bemærkede de to faneblade, mens Deltager 3 og 6 ikke bemærkede dem. 18

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 IPR marts 2013 Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 (Denne oversigt supplerer notatet Vilkår for ingeniørpraktik på IHA ) Aktivitet Tilhørende dokumenter

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed School of ICT, Aalborg Universitet N a v n p å s t u d e r e n d e : V i r k s o m h e d : ver: april 2016 Forord Med denne vejledning ønsker School of

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR FOR NYT.DK KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR DEN VIDERE PROCES AGENDA DEN PRESSERENDE GRUND FOR ET NYT WEBSITE ER, AT DER ER BRUG FOR FØLGENDE MÅLET MED DET HELE MEN ER IKKE SAT I

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Indhold Introduktion... 2 Formålet med standardsiden... 2 Hvad betyder standardsiden for jer?... 3 Standardsiden for boligstøtte

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Introduktion for medarbejdere i somatikken Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

4 TRIN TIL EN LINKEDIN-PROFIL, DER SÆLGER

4 TRIN TIL EN LINKEDIN-PROFIL, DER SÆLGER 4 TRIN TIL EN LINKEDIN-PROFIL, DER SÆLGER AT ARBEJDE MED SALG PÅ LINKEDIN FRA EN MIDDELMÅDIG PROFIL, SVARER TIL AT PRØVE AT KØRE STÆRKT I EN BIL UDEN DÆK Din salgssucces på LinkedIn er dybt afhængig af

Læs mere

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april 8. Webdesign Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april Kursusplan 5. apr. 12. apr. 18. apr. 9. Webdesign / Opg. 7: website K: Usability, s. 36-39 K: Smukkere grafisk design,

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i hjemmesygeplejen Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere