Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde"

Transkript

1 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde /2006 DK

2 Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen bekræftes med CE-mærket. Produktets overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på eller kan rekvireres ved en Buderus-afdeling. Ret til tekniske ændringer forbeholdes! Da produktet er under løbende udvikling, kan der forekomme mindre afvigelser i illustrationer, funktionstrin og tekniske data. Opdatering af dokumentationen Har du forslag til forbedringer, eller har du konstateret unøjagtigheder, er du velkommen til at kontakte os. 2 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Beholderens anvendelse Overhold disse sikkerhedsanvisninger Bortskaffelse Funktionsmodul FM Varmtvandsfunktion FM445 i instrumentpanelet Logamatic FM445 i instrumentpanelet Logamatic FM445 i instrumentpanelet Logamatic Indstilling af FM445's funktioner via MEC Indstilling af frakoblings-hysterese Indstilling af tilkoblings-hysterese Valg af LAP-primærkreds Indstilling af blandeventilens køretid Ekstern fejlmeddelelse (WF1/WF2) Valg og indstilling af termisk desinfektion Fortsat drift af cirkulationspumpen under varmtvandsproduktionen Varmtvands-monitordata Afhjælpning af fejl Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 3

4 1 Sikkerhed 1 Sikkerhed Dette kapitel indeholder generelle sikkerhedsanvisninger, som skal følges under servicearbejde på funktionsmodul FM445. Endvidere findes der yderligere sikkerhedsanvisninger i andre kapitler i denne servicevejledning, som ligeledes skal følges nøje. Læs disse sikkerhedsanvisninger omhyggeligt, før de herunder beskrevne handlinger udføres. Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der ske alvorlige personskader også med dødelig udgang samt ting- og miljøskader. 1.1 Beholderens anvendelse ANVISNING TIL MONTØREN Anvend kun originalt Buderus-tilbehør samt originale reservedele til kedlen. Buderus hæfter ikke for skader forårsaget af anvendelse af uoriginale dele. 1.3 Bortskaffelse Bortskaf styringens emballage miljømæssigt korrekt. Styringer, som skal udskiftes, skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. Styringen FM445 må kun installeres i instrumentpanelerne til reguleringssystemet Logamatic Overhold disse sikkerhedsanvisninger Styringen FM445 er udviklet og konstrueret i henhold til den tekniske udvikling og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan tingskader forårsaget af ikke ukorrekt servicearbejde ikke helt udelukkes. LIVSFARE ADVARSEL! på grund af elektrisk strøm. Vær opmærksom på, at alt arbejde på elektriske installationer skal udføres af fagfolk. Før instrumentpanelet åbnes: Spændingen til instrumentpanelet skal afbrydes på alle poler, og det skal sikres, at spændingen ikke utilsigtet slås til igen. SKADE PÅ KOMPONENTER FORSIGTIG! pga. elektrostatisk afladning. Rør ved en radiator eller en vandledning før udpakning af elektroniske komponenter, så kroppen aflades elektrostatisk. 4 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

5 Funktionsmodul FM Funktionsmodul FM445 Modul FM445 styrer varmtvandsforsyningen via et ladesystem med ekstern varmeveksler (LAP/LSP). Det arbejder sammen med to ladepumper (primær- og sekundærpumpe). FM445 kan anvendes med fritstående og væghængte kedler inklusive tre følere (tænd-/sluk- og varmevekslerføler). Dette modul har følgende Tilslutningsmulighed for to pumper, Tilslutningsmulighed for en cirkulationspumpe, potentialfri udgang, Aktivering af en tre-vejs-motorblandeventil, Tilkalkningsbeskyttelse, Termisk desinfektion Det skal sættes ind på den yderste, højre stikplads på instrumentpanelet, da strømforsyningen til andre moduler kun kan sikres på denne måde. Dette modul kan kun anvendes i instrumentpanelerne Logamatic 4112 og Logamatic 4311, hvis der ikke allerede er installeret et FM441. Betjen funktionsmodulet FM445 via betjeningsenhed MEC2. Meldingerne i klartekst til drift eller ved fejl i FM445 vises på betjeningsenheden MEC2 (se betjeningsvejledningen til instrumentpanelet). De manuelle kontakter på modulet har kun service- og vedligeholdelsesfunktioner og virker udelukkende på 230-Volt-udgange. 7 Fig. 1 Betjeningselementer FM445 1 Generel fejl, f.eks. fejl på anvendelsesstedet, følerfejl, eksterne fejl, kredsløbsfejl, interne modulfejl, manuel drift. Fejlmeldingerne vises som klartekst i betjeningsenhed MEC2. 2 er/bliver ved med at være under den nominelle temperatur i sænket (nat-)drift 3 Sekundær ladepumpe i drift 4 Cirkulationspumpe arbejder 5 Termisk desinfektion aktiv 6 Manuel kontakt sekundærpumpe 7 Manuel kontakt primærpumpe 8 "Blandeventil lukker" (koldere) 9 "Blandeventil åbner" (varmere) 10 Primær ladepumpe i drift 11 Tilkalkningsbeskyttelse aktiv, sekundærpumpe skifter Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 5

6 2 Funktionsmodul FM445 Hvis de manuelle kontakter ikke står på automatisk drift, kommer der en meddelelse i betjeningsenhed MEC2, og meldingen og visningen 0 fejl lyser. Brug ikke håndkontakterne til frakobling af anlægget ved kortvarigt fravær. Brug feriefunktionen til dette formål (se betjeningsvejledningen til instrumentpanelet). Reguleringsfunktionerne forsætter under manuel drift. 2.1 Varmtvandsfunktion Manuel kontakt varmt vand til primær kreds: til sekundær kreds: BP BS ANVISNING TIL MONTØREN I normaldrift skal den manuelle kontakt stå på stillingen "AUT". Stillingerne 0 og manuel drift (3) er specialindstillinger, som kun må anvendes af specialpersonale. 3: Primær-/sekundærpumpen kobles til. Blandeventilen kobles spændingsløs og kan betjenes manuelt. AUT: Varmtvands-ladesystemet arbejder i automatisk drift. 0: Primær-/sekundærpumpen og cirkulationspumpen er koblet fra. Blandeventilen kobles spændingsløs. Reguleringsfunktionen kører videre. De øjeblikkelige funktioner vises af kontrollamper. ADVARSEL! SKOLDNINGSFARE Under manuel drift er der skoldningsfare. Åbn altid først for koldtvandshanen, og bland det varme vand i efter behov. 6 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

7 Funktionsmodul FM FM445 i instrumentpanelet Logamatic Fig. 2 FM445 i instrumentpanelet Logamatic FM445 på stikplads FM445 i instrumentpanelet Logamatic Fig. 3 FM445 i instrumentpanelet Logamatic FM445 på stikplads FM445 i instrumentpanelet Logamatic Fig. 4 FM445 i instrumentpanelet Logamatic FM445 på stikplads 4 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 7

8 3 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 3 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 Når styringen er sat ind i instrumentpanelet, kan følgende funktioner vælges og indstilles via betjeningsenheden MEC2: Indstilling af frakoblings-hysterese Indstilling af tilkoblings-hysterese Valg af LAP-primærkreds Indstilling af blandeventilens køretid Opretning af ekstern fejlmelding Valg og indstilling af termisk desinfektion Fortsat drift af cirkulationspumpen under varmtvandsproduktionen ANVISNING TIL MONTØREN Yderligere informationer til betjeningsenhed MEC2's indstillinger kan findes i de tekniske dokumentationer til instrumentpanelet. 3.1 Indstilling af frakoblings-hysterese Hvis du har valgt LAP-modul FM445 i betjeningsenhed MEC2 ved moduludvalget, kan du bestemme via funktionen "Frakoblings-hysterese", hvilken værdi temperaturen på "Frakoblings-føleren" må nærme sig den nominelle værdi for varmt vand med, for at ladningen afsluttes. Frakoblings-føleren sidder som regel i beholderens nederste del. ANVISNING TIL MONTØREN Frakoblingstemperatur = nominel værdi for varmt vand frakoblings-hyserese 8 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

9 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 3 Foranstaltning Visning/display Bemærkninger/anvisninger Åbning af serviceniveau Tryk på disse taster samtidigt, og slip dem derefter. Generelle data Dermed er serviceniveauet aktiveret! "". Tryk på tasten, og slip den. Det første menupunkt "" vises. Ja "Udkoblings-Hysterese". Tryk/hold nede. Udkoblings- Hysterese -5K Værdien (her: -5K) blinker. Drej drejeknappen. Slip for at gemme indtastningen. Tryk. Udkoblings- Hysterese -15K Indstil den ønskede værdi her: 15K. Tilbage til det overordnede niveau. Indtastningsområde Standardindstilling Egen indtastning Hysterese 15 til 2 K 5 K Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 9

10 3 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 3.2 Indstilling af tilkoblings-hysterese Hvis du har valgt LAP-modulet FM445 i betjeningsenhed MEC2 ved moduludvalget, kan du bestemme via funktionen "Indkoblings-Hysterese", hvilken værdi temperaturen på "Tilkoblings-føler" må falde med i forhold til frakoblingstemperaturen (ikke i forhold til den nominelle værdi for varmt vand), før der efterlades. ANVISNING TIL MONTØREN Tilkoblingstemperatur = frakoblingstemperatur Indkoblings-Hysterese Foranstaltning Visning/display Bemærkninger/anvisninger Åbning af serviceniveau Tryk på disse taster samtidigt, og slip dem derefter. Generelle data Dermed er serviceniveauet aktiveret! "". Tryk på tasten, og slip den. Det første menupunkt "" vises. Ja "Indkoblings-hysterese". Tryk/hold nede. Indkoblings- Hysterese -5K Værdien (her: -5K) blinker. Drej drejeknappen. Slip for at gemme indtastningen. Tryk. Indkoblings- Hysterese -15K Indstil den ønskede værdi her: -15K. Tilbage til det overordnede niveau. Indtastningsområde Standardindstilling Egen indtastning Hysterese 15 til 2 K 5 K 10 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

11 Indstilling af FM445's funktioner via MEC Valg af LAP-primærkreds Hvis du har valgt LAP-modul FM445 i betjeningsenhed MEC2 ved moduludvalget, kan primærkreds-reguleringstypen bestemmes via funktionen "LAPpr.kreds". SKOLDNINGSFARE! ved overophedning af anlægget. Denne funktion må kun bruges, hvis: ADVARSEL! den anvendte kedeltype inkl. KIM-nummer er godkendt dertil (se side 12). softwaren til UBA1.5 mindst har version 3.4. Foranstaltning Visning/display Bemærkninger/anvisninger Åbning af serviceniveau Tryk på disse taster samtidigt, og slip dem derefter. Generelle data Dermed er serviceniveauet aktiveret! "". Tryk på tasten, og slip den. Det første menupunkt "" vises. Ja "LAP pr.kreds". LAP pr.kreds via Pumpe Tryk/hold nede. Drej drejeknappen. LAP pr.kreds via UBA Den valgte primærkreds (her: pumpen) blinker. Indstil den ønskede primærkreds, her: UBA. Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 11

12 3 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 Slip for at gemme indtastningen. Tryk. Tilbage til det overordnede niveau. LAP pr.kreds Indtastningsområde Standardindstilling Egen indtastning Pumpe Pumpe Blandeventil UBA (se listen nedenfor)* * Kun i forbindelse med væghængte Buderus-kedler med UBA 1.5. Tilladte kedeltyper ANVISNING TIL MONTØREN Funktionen "LAP pr.kreds via UBA" må kun bruges ved følgende kedeltyper. Bemærk KIM-nummeret. KIM-nr. Kedlens betegnelse 74 Logamax GB / s 76 Logamax GB / s 91 Logamax GB Logamax GB / T25 93 Logamax GB Logamax GB Logamax GB / W Østrig 96 Logamax GB / W NL 97 Logamax GB BE 100 Logamax U Logamax U Logamax U Logamax U Logamax U K 113 Logamax U K 131 Logamax GB BE 133 Logamax GB BE 134 Logamax GB BE Tab. 1 Tilladte kedeltyper 12 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

13 Indstilling af FM445's funktioner via MEC Indstilling af blandeventilens køretid Hvis du har valgt en blandeventil i menuen "LAPpr.kreds" i betjeningsenheden MEC2, kan blandeventilens køretid indstilles. Foranstaltning Visning/display Bemærkninger/anvisninger Åbning af serviceniveau Tryk på disse taster samtidigt, og slip dem derefter. Generelle data Dermed er serviceniveauet aktiveret! "". Tryk på tasten, og slip den. Det første menupunkt "" vises. Ja "Blandeventil Gangtid". Tryk/hold nede. Drej drejeknappen. Slip for at gemme indtastningen. Tryk. Blandeventil Gangtid 120sek Blandeventil Gangtid 10sek. Den valgte værdi (her: 120 sek.) blinker. Indstil den ønskede værdi (her 10 sek.). Tilbage til det overordnede niveau. Indtastningsområde Standardindstilling Egen indtastning Blandeventil Gangtid sek. 120 sek. Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 13

14 3 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 3.5 Ekstern fejlmeddelelse (WF1/WF2) På klemmerne WF1 og WF2 til modulerne ZM 424, FM441 og FM445 kan der tilsluttes en ekstern fejlmeldekontakt til ladepumpen, en 3-vejs-ventil eller en inertanode afhængigt af situationen. Kontakt WF1 og WF2 lukket = ingen fejl, Kontakt WF1 og WF2 åben = fejl foreligger. Foranstaltning Visning/display Bemærkninger/anvisninger Åbning af servicemenu Tryk på disse taster samtidigt, og slip dem derefter. Generelle data Dermed er serviceniveauet aktiveret! "". Tryk på tasten, og slip den. "Ekstern Fejlm. WF1/2". Tryk/hold nede. Drej drejeknappen. Slip for at gemme indtastningen. Tryk. Sep. beholder Ekst.Fejlm. WF1/2 Ingen Varmekr.data Ekst.fejlm. WF1/2 Pumpe Det første menupunkt "" vises. Fejlmeldingen (her: Ingen) blinker. Indstil den ønskede fejlmelding, her: Pumpe. Tilbage til det overordnede niveau. Fejlmelding (afhængigt af varmekilde og modul) Indtastningsområde Standardindstilling Egen indtastning Ingen Inertanode Pumpe 3-vejsventil Ingen 14 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

15 Indstilling af FM445's funktioner via MEC Valg og indstilling af termisk desinfektion Denne funktion er ikke mulig, hvis "UBAgennemstr." er valgt som varmtvandsbeholder i betjeningsenhed MEC2. Når funktionen "Termisk Desinfektion" vælges, opvarmes det varme vand én gang om ugen til en temperatur, hvor sygdomskim og bakterier (f.eks. legionella) dræbes. Hvis der er angivet "Termisk Desinfektion Ja", starter desinfektionen efter indstillingerne fra fabrikken eller efter egne indstillinger. Hver tirsdag kl på 70 C. Termisk desinfektion vises af LED-visningen Z. Standardindstillingerne kan ændres via andre menuer for termisk desinfektion. ANVISNING TIL MONTØREN Funktionen "Termisk Desinfektion" vises ikke, hvis den termiske desinfektion tidligere er indstillet via funktionen "Ekst.kontakt WF1/3". Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 15

16 3 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 Foranstaltning Visning/display Bemærkninger/anvisninger Åbning af servicemenu Tryk på disse taster samtidigt, og slip dem derefter. Generelle data Dermed er serviceniveauet aktiveret! "". Tryk på tasten, og slip den. Sep. beholder Det første menupunkt "" vises. "Termisk Desinfektion". Thermisk Desinfektion Nej Tryk/hold nede. Værdien (her: Nej) blinker. Drej drejeknappen. Slip for at gemme indtastningen. Tryk. Varmekr.data 2 Thermisk Desinfektion Ja Indstil den ønskede værdi her: Ja. Tilbage til det overordnede niveau. Indtastningsområde Standardindstilling Egen indtastning Termisk Desinfektion Ja/Nej Nej 16 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

17 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 3 Indstilling af desinfektionstemperatur Via funktionen "Temperatur Desinfektion" kan temperaturen for den termiske desinfektion indstilles. SKOLDNINGSFARE ADVARSEL! pga. varmt vand i varmtvandskredsen, når dette ikke har en termostatstyret blandeventil. Gør kunden opmærksom på, at der ikke bør tappes ublandet varmt under og kort efter den termiske desinfektion. Foranstaltning Visning/display Bemærkninger/anvisninger Åbning af servicemenu Tryk på disse taster samtidigt, og slip dem derefter. Generelle data Dermed er serviceniveauet aktiveret! "". Tryk på tasten, og slip den. "Temperatur Desinfektion". Tryk/hold nede. Sep. beholder Temperatur Desinfektion 70 C Det første menupunkt "" vises. Værdien (her: 70 C) blinker. Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 17

18 3 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 Drej drejeknappen. Slip for at gemme indtastningen. Tryk. Temperatur Desinfektion 75 C Indstil den ønskede værdi her: 75 C. Tilbage til det overordnede niveau. Indtastningsområde Standardindstilling Egen indtastning Desinficeringstemperatur C 70 C 18 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

19 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 3 Indstilling af ugedag for desinficering Med funktionen "Ugedag Desinfektion" kan den ugedag indstilles, hvor desinfektionen skal udføres. ANVISNING TIL MONTØREN Funktionen "Ugedag Desinfektion" vises ikke, hvis den termiske desinfektion tidligere er indstillet via funktionen "Ekst.kontakt WF1/3". Foranstaltning Visning/display Bemærkninger/anvisninger Åbning af serviceniveau Tryk på disse taster samtidigt, og slip dem derefter. Generelle data Dermed er serviceniveauet aktiveret! "". Tryk på tasten, og slip den. "Ugedag Desinfektion". Tryk/hold nede. Sep. beholder Ugedag Desinfektion Tirsdag Det første menupunkt "" vises. Dagen (her: Tirsdag) blinker. Drej drejeknappen. Slip for at gemme indtastningen. Tryk. Ugedag Desinfektion Søndag Indstil den ønskede dag, her: Søndag. Tilbage til det overordnede niveau. Indtastningsområde Standardindstilling Egen indtastning Ugedag Desinfektion Mandag Søndag Tirsdag Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 19

20 3 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 Indstilling af klokkeslæt for desinfektionen Med funktionen "Tid Desinfektion" kan klokkeslættet indstilles for, hvornår desinfektionen skal udføres. ANVISNING TIL MONTØREN Funktionen "Tid Desinfektion" vises ikke, hvis den termiske desinfektion tidligere er indstillet via funktionen "Ekst.kontakt WF1/3". Foranstaltning Visning/display Bemærkninger/anvisninger Åbning af servicemenu Tryk på disse taster samtidigt, og slip dem derefter. Generelle data Dermed er serviceniveauet aktiveret! "". Tryk på tasten, og slip den. "Tid Desinfektion". Tryk/hold nede. Sep. beholder Tid Desinfektion 1:00 Det første menupunkt "" vises. Klokkeslættet (her: 1:00) blinker. Drej drejeknappen. Slip for at gemme indtastningen. Tryk. Tid Desinfektion 18:00 Indstil det ønskede klokkeslæt, her: kl. 18:00. Tilbage til det overordnede niveau. Indtastningsområde Standardindstilling Egen indtastning Tid Desinfektion kl kl Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

21 Indstilling af FM445's funktioner via MEC Fortsat drift af cirkulationspumpen under varmtvandsproduktionen Det er muligt at til- eller frakoble cirkulationen ved varmtvandsproduktionen. Foranstaltning Visning/display Bemærkninger/anvisninger Åbning af serviceniveau Tryk på disse taster samtidigt, og slip dem derefter. Generelle data Dermed er serviceniveauet aktiveret! "". Tryk på tasten, og slip den. Det første menupunkt "" vises. "Cirk.afbrudt ved VV-ladning". Cirk.afbrudt ved VV-ladning Ja Ja Tryk/hold nede. Værdien (her: Ja) blinker. Drej drejeknappen. Slip for at gemme indtastningen. Tryk. Cirk.afbrudt ved VV-ladning Nej Indstil den ønskede værdi her: Nej. Tilbage til det overordnede niveau. Indtastningsområde Standardindstilling Egen indtastning Cirk.afbrudt ved VV-ladning Ja/Nej Ja Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 21

22 3 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 3.8 Varmtvands-monitordata Med monitor-menuen "" kan dataene for varmtvandsindstillingerne vises. Visningerne afhænger af indstillingerne, som er valgt under funktionen "". Foranstaltning Visning/display Bemærkninger/anvisninger Åbning af serviceniveau Tryk på disse taster samtidigt, og slip dem derefter. Generelle data Dermed er serviceniveauet aktiveret! "Monitor". Monitor Tryk på tasten, og slip den. Monitor Bl.beholder Det første menupunkt "Bl.beholder" vises. "". Monitor Tryk på tasten, og slip den. Monitor VV Temperatur 60/57 Automatik dag Opt.tid 120 min. Temperatur Den beregnede nominelle værdi og den målte værdi for varmtvandstemperaturen vises. 22 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

23 Indstilling af FM445's funktioner via MEC2 3 Mulige driftsformer: Off, Konstant drift, Automatik nat, Automatik dag, Ferie, Optimering, Desinfektion, Efterladning. Optimer Drej på drejeknappen for at bladre gennem varmtvandsmonitordataene. Drej på drejeknappen for at bladre gennem varmtvandsmonitordataene. Drej på drejeknappen for at bladre gennem varmtvandsmonitordataene. Tryk. MONTOR V-VAND Ladning Off Cirkulation On MONTOR V-VAND Føler On 50/48 Føler Off 55/30 Føler VVX 60/60 MONTOR V-VAND Prim.pumpe 80 Sek.pumpe 100% Ventil 100% Viser tidsrummet, hvor anlægget går over på varmtvandsdrift før det egentlige tilkoblingstidspunkt, så den indstillede varmtvandstemperatur nås rettidigt. Ladning Viser beholderpumpens driftstilstand. Cirkulation Viser cirkulationspumpens driftstilstand. ON = føler beholder - midt OFF = føler beholder - nede WT = føler varmeveksler Blandepositionen angiver en værdi mellem 0% (lukket) og 100% (åben). Tilbage til det overordnede niveau. Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 23

24 4 Afhjælpning af fejl 4 Afhjælpning af fejl Fejl Indvirkning på reguleringsegenskaberne Mulige fejlårsager Afhjælpning Varmtvandsføler Der produceres ikke længere varmt vand. Forkert føler eller ikke tilsluttet eller defekt. Modul eller instrumentpanel defekt. Kontroller følertilslutningen. Udskift føleren eller modulet. Kontroller følerens placering på varmtvandsbeholderen. Varmtvandsadvarsel Vedvarende forsøg på ladning af varmtvandsbeholderen. Temperaturregulering/manuel kontakt står ikke på "AUT". Føler ikke korrekt tilsluttet eller defekt. Forkert placering af føler. Ladepumpe ikke korrekt tilsluttet eller defekt. Modul eller instrumentpanel defekt. Kontrollér, om temperaturreguleringen eller den manuelle kontakt står på "AUT". Kontroller følerens og ladepumpens funktion. Udskift modulet. Kontroller følerens placering på varmtvandsbeholderen. Det varme vand er koldt Der produceres ikke længere varmt vand. Den aktuelle varmtvandstemperatur ligger under 40 C. Beholderpumpe defekt. Styring FM445 defekt. Der forbruges mere varmt vand, end der opvarmes. Kontrollér, om temperaturreguleringen eller den manuelle kontakt står på "AUT". Kontroller følerens og ladepumpens funktion. Udskift styring FM445. Kontroller følerens placering på varmtvandsbeholderen. Desinfektion Termisk desinfektion blev afbrudt. Kedlens varmeeffekt er ikke tilstrækkelig, da f.eks. andre varmeforbrugere (varmekredse) forbruger varme under den termiske desinficering. Føler ikke korrekt tilsluttet eller defekt. Ladepumpe ikke korrekt tilsluttet eller defekt. Modul eller instrumentpanel defekt. Termisk desinfektion skal lægges på et tidspunkt, hvor der ikke trækkes varme andre steder. Kontroller og udskift følerens og ladepumpens funktion, og udskift ved behov. Ingen master Beskyttelse af kedlen er ikke sikret. VV-prioritering er ikke længere mulig. Der regnes med minimal udetemperatur. Det bliver koldt Masterinstrumentpanel (adresse 1) frakoblet, eller der er ingen master (adresse 1). Kontrol af adresser for alle busdeltagere. Masterinstrumentpanelet skal have adresse 1 (drejekontakt bag MEC2 på instrumentpanelets CM431). Kontrol af bus-forbindelsen til adresse 1. Tab. 2 Fejltabel 24 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

25 Afhjælpning af fejl 4 Fejl Indvirkning på reguleringsegenskaberne Mulige fejlårsager Afhjælpning Forkert modul x Alle udgange fra modulet frakobles, og de pågældende fejl-led'er lyser. Forkert modulangivelse i MEC2. Forkert modul installeret i instrumentpanelet. MEC2, det pågældende modul eller instrumentpanelet er defekt. Kontrol af modulangivelserne i MEC2-servicemenuen. Kontrol af de monterede moduler i instrumentpanelet. Udskiftning af MEC2 eller modulet. Ukendt modul x Alle udgange fra modulet frakobles, og de pågældende fejl-led'er lyser. Reguleringssoftwaren er for gammel til at kunne registrere modulet. Modulet/instrumentpanelet er defekt. Kontrol af versionen for instrumentpanelet i MEC2. Udskiftning af modulet. Inertanode Ingen konsekvenser for reguleringsegenskaberne. Den eksterne indgang WF1/2 tilføres spænding. Modulet eller instrumentpanelet er defekt. Udskiftning af inertanoden. Ekst. fejlindg. Ingen konsekvenser for reguleringsegenskaberne. Den eksterne indgang WF1/2 tilføres spænding. Modulet eller instrumentpanelet er defekt. Kontrol af de eksterne komponenters funktion (beholder- og cirkulationspumpe) samt reparation/udskiftning af disse. VV-Føler i VVX Der produceres ikke længere varmt vand. Forkert føler eller ikke tilsluttet eller defekt. Styring FM445 eller instrumentpanel defekt. Kontrollér føler. Udskift føleren eller styring FM445. Kontrollér følerens placering. VV-Føler OFF Der produceres ikke længere varmt vand. Forkert føler eller ikke tilsluttet eller defekt. Styring FM445 eller instrumentpanel defekt. Kontrollér føler. Udskift føleren eller styring FM445. Kontrollér følerens placering. Tab. 3 Fejltabel Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 25

26 Noter 26 Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer!

27 Noter Servicevejledning Funktionsmodul FM445 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer! 27

28 ROBERT BOSCH A/S Telegrafvej 1 DK-2750 Ballerup Telefon: (+45) Direkte: (+45)

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 6 720 805 385-00.1T Instrumentpaneler CML 910 LAP-modul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Servicevejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening Betjeningsvejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til brugeren Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 7 747 017 018-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Servicevejledning. Logamatic 4211. Instrumentpanel. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 016 960-03/2008 DK

Servicevejledning. Logamatic 4211. Instrumentpanel. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 016 960-03/2008 DK Servicevejledning Instrumentpanel Logamatic 4211 Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 016 960-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning 6303 3430 08/2004 DK Betjenings- og servicevejledning Rumtermostat ModuLine 400 Bedes læst omhyggeligt før betjening eller servicearbejde Kort oversigt Kort oversigt Billedforklaring: Pos. 1: Display 1

Læs mere

Monteringsvejledning. Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455

Monteringsvejledning. Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Monteringsvejledning Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 7 747 012 082-01.1RS FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Til installatøren Skal læses omhyggeligt

Læs mere

Servicevejledning Funktionsmodul

Servicevejledning Funktionsmodul Servicevejledning Funktionsmodul FM458 Strategimodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde. 7 747 017 386-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK Solvarmemodul Servicevejledning 6 720 803 109 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed............................ 3 1.1 Om denne vejledning......................... 3 1.2 Produktets anvendelse........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Rumcontroller RC20 Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 7 747 006 251 08/2006 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Servicevejledning. PM10 Pumpereguleringsmodul. Funktionsmoduler. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før servicearbejde.

Servicevejledning. PM10 Pumpereguleringsmodul. Funktionsmoduler. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før servicearbejde. Servicevejledning Funktionsmoduler Til installatøren PM10 Pumpereguleringsmodul Skal læses omhyggeligt før servicearbejde. 6 720 642 973 (01/2010) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 805 386-00.1T. Instrumentpaneler CMB 900-0-10V. Fejlmeldemodul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK

6 720 805 386-00.1T. Instrumentpaneler CMB 900-0-10V. Fejlmeldemodul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK 6 720 805 386-00.1T Instrumentpaneler CMB 900-0-10V Fejlmeldemodul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg. Solar-regulator. Til brugeren

Betjeningsvejledning. Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg. Solar-regulator. Til brugeren Betjeningsvejledning Solar-regulator 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg Til brugeren Læs vejledningen grundigt, opbevar vejledningen nær anlægget. (04/2008) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Betjeningsenhed RC35 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 006 345 (12/2006) DK (EXP) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Brugsvandstation aguaflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04)

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400 Reglercentralen Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed RC /2004 DK Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed RC /2004 DK Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6304 4063 10/2004 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 gælder også for tilbehør: Blandemodul MM10 og fordelermodul WM10 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic EMS. Betjeningsenhed RC35. Rumcontroller. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2009 DK

Betjeningsvejledning. Logamatic EMS. Betjeningsenhed RC35. Rumcontroller. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2009 DK Betjeningsvejledning Rumcontroller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Betjeningsenhed RC35 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 263-10/2009 DK Betjeningsoversigt Betjeningsoversigt

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK EMS 2 6 720 812 360-00.2O Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800 Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.......

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 70 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element [ Luft ] [ Vand ] Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135 [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort Varme er vort element Valget er dit: Logano plus GB135, eller Logano G135 Kompakt, højeffektiv, Innovativ

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 60 Betjeningsvejledning Instrumentpaneler AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50 I 0 Logamatic 2107, Logamatic 2107 M Til brugeren Læs venligst

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion 2 462 SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion RVP200 RVP210 Anvendelse Funktioner Hovedfunktion Andre funktioner Varmeregulator for beboelsesejendomme og mindre erhvervsejendomme med

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Servicevejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til montøren. Bedes læst omhyggeligt før opstart eller servicearbejde

Servicevejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til montøren. Bedes læst omhyggeligt før opstart eller servicearbejde 60 Servicevejledning Instrumentpaneler AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50 I 0 Logamatic 2107, Logamatic 2107 M Til montøren Bedes læst

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser)

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) Damhushave, den 23. marts 2016 Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) 2. Gulvvarmen 3. Vedligeholdelse & kontrol 4.

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

EF FASANHAVEN - VARMECENTRAL OBSERVATION V-03 Henrik Isidor 26.05.2009

EF FASANHAVEN - VARMECENTRAL OBSERVATION V-03 Henrik Isidor 26.05.2009 26.05.2009 Emne Observation Varmecentral Dato Foretaget Mandag d. 25.05.2009 kl. 22.30 22.45 Deltagere (HI) EF Fasanhaven Bilag A : Foto, optaget under observationen. Pos Emne 01 Baggrund Iht. Notat V-03

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere