Samfundsøkonomisk regnskab for internationale studerende på DTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsøkonomisk regnskab for internationale studerende på DTU"

Transkript

1 Oktober 213 Samfundsøkonomisk regnskab for internationale studerende på DTU Sofie Bødker Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

2 Samfundsøkonomisk regnskab for internationale studerende på DTU * 25. oktober 213 Forfattere: Sofie Bødker Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR Centre for Economic and Business Research Copenhagen Business School Porcelænshaven 16A, DK-2 Frederiksberg T: W: * Denne rapport er udarbejdet for Danmarks Tekniske Universitet. Fortolkninger og konklusioner i rapporten er udelukkende forfatternes ansvar. De udtrykker ikke nødvendigvis synspunkter hos Danmarks Tekniske Universitet.

3 Indhold Indhold Opgaven... 4 Sammenfatning Indledning... 9 Data og beskrivende statistik Datagrundlag Beskrivende statistik for analysepopulationen Internationale studerende, der bliver i Danmark Samfundsøkonomisk analyse Cost-benefit analysen Konklusion Appendix

4 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden februar-oktober 213 gennemført dette projekt finansieret af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Projektet har haft som formål at opstille og beregne et samlet samfundsøkonomisk regnskab for internationale studerende på DTU. Dette regnskab skal udover de direkte uddannelsesomkostninger også tage højde for, at nogle studerende vælger at blive i Danmark efter studierne og derfor bidrager til det danske samfund. Projektet har undervejs været fulgt at en gruppe af personer. Forfatterne vil gerne takke Dan Jensen, John Sarborg Pedersen og Thomas Overgaard Jensen fra DTU samt Jóannes Jacobsen og Henrik Barslund Fosse fra CEBR for mange nyttige kommentarer. Enhver tilbagebleven fejl er dog alene forfatternes ansvar. Frederiksberg, oktober

5 5

6 Sammenfatning Sammenfatning En af de store udfordringer, den danske velfærdsstat står overfor i fremtiden, er manglen på arbejdskraft. Den demografiske udvikling indebærer, at der i fremtiden bliver færre personer i arbejdsstyrken til at forsørge flere udenfor arbejdsstyrken. Dette har stor betydning for finansieringen af fremtidens velfærdsstat (se fx Det Økonomiske Råd, 213). I den forbindelse nævnes immigration og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft ofte. Det er før dokumenteret, at højtuddannede indvandrere er en stor gevinst for det danske samfund (se CEBR, ), og det er en nærliggende tanke at kunne importere en del af den arbejdskraft, der er brug for i fremtiden. En hidtil udokumenteret faktor i denne debat er, hvorvidt de internationale studerende ved de danske universteter kan spille en rolle i dette regnskab, og dermed udgøre en af løsningerne på den fremtidige mangel på arbejdskraft. Ofte nævnes de internationale studerende som en udgift for de danske universiteter, men denne konklusion er mangelfuld, hvis der ikke tages højde for, at nogle af disse studerende bliver i Danmark efter deres uddannelse og dermed bidrager til det danske samfund i form af produktiv indsats og skatteindbetalinger mv. Denne rapport indeholder et samfundsøkonomisk regnskab for de internationale studerende ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor dette aspekt netop inddrages. Til analysen benyttes oplysninger om internationale studerende ved DTU som kobles sammen med Danmarks Statistiks registerdata. I rapporten skelnes mellem to typer af internationale studerende ved DTU: o Udvekslingsstuderende, der læser på DTU i forbindelse med en udvekslingsaftale. Disse studerende er typisk bachelorstuderende som læser på DTU i 1-2 semestre. 1 Rasmus Højbjerg Jacobsen, Martin Junge og Jan Rose Skaksen: Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund, CEBR-rapport

7 Sammenfatning o Full-degree studerende, der læser på DTU for at tage en grad. Disse studerende er kandidatstuderende ved DTU og tager således en fuld kandidatuddannelse. I rapporten beregnes en cost-benefit analyse på de to typer af internationale studerende, der færdiggør deres ophold ved DTU i perioden Grundlæggende beregner cost-benefit analysen, hvorvidt den andel af studerende, der bliver i Danmark efter deres DTU-ophold, kan betale for de samlede uddannelsesomkostninger for de internationale studerende via den produktive indsats, de lægger i de danske virksomheder. Til dette benyttes historiske oplysninger på individ-niveau fra Danmarks Statistiks registerdata om indkomst, brug af offentlige ydelser, skatteindbetalinger samt uddannelsesudgifter. Analysen viser, at DTU s udvekslingsstuderende er udgiftsneutrale for det danske samfund, når der tages højde for, at en del af disse bliver i landet efter deres ophold. Dette resultat indebærer, at den relativt lille andel af udvekslingsstuderende, der bliver i Danmark (knap 9%) genererer nok overskud til det danske samfund til at betale for de samlede uddannelsesudgifter for de udvekslingsstuderende. Yderligere viser resultaterne, at de full-degree studerende ved DTU genererer et overskud på knap 6. kr. pr. studerende til det danske samfund. Resultaterne viser endvidere, at det koster omkring 2. kr. at uddanne en full-degree studerende til ingeniør. Dette udgør 1/7 af udgifterne ved at uddanne en dansk ingeniør, som er i omegnen af 1,4 mio. kr. Dette indebærer også, at der skal tilsvarende kortere tid til, før disse udgifter er betalt tilbage. Hvis man kan formå at fastholde de internationale studerende i Danmark blot få år ekstra i forhold til i dag, kan de vise sig at være en endog rigtig god forretning for Danmark, i lyset af de kommende udfordringer i forhold til manglen på arbejdskraft. Resultaterne peger således på, at der ligger en potentiel massiv økonomisk gevinst for det danske samfund i at rekruttere og fastholde internationale studerende på det danske arbejdsmarked efter deres uddannelsesophold i Danmark. Dette er i overensstemmelse med 7

8 Sammenfatning andre analyser (se eksempelvis CEBR, ), som påpeger den store økonomiske gevinst ved immigration af højtuddannede indvandrere som arbejdskraft i Danmark. Resultaterne i rapporten vurderes at være et nedre estimat for det sande samfundsøkonomiske regnskab for de internationale studerende ved DTU, da en række parametre, der kan påvirke resultaterne positivt, ikke er inkluderet eller kvantificeret. De vigtigste parametre er: o Indirekte skatter (såsom moms og punktafgift). o Privatforbruget for de internatonale studerende og den tilhørende multiplikatoreffekt af dette. o Brandingen af Danmark som uddannelsesland. Samlet set peger resultaterne på, at der er en stor potentiel økonomisk gevinst for det danske samfund, hvis man er i stand til at fastholde en større andel af de internationale studerende i Danmark efter deres studieophold. Det er derfor vurderingen, at de internationale studerende kan spille en vigtig rolle i debatten om den fremtidige mangel på arbejdskraft i Danmark. 2 Rasmus Højbjerg Jacobsen, Martin Junge og Jan Rose Skaksen: Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund, CEBR-rapport

9 Indledning 1 Indledning En af de store udfordringer, den danske velfærdsstat står overfor i fremtiden, er manglen på arbejdskraft. Den demografiske udvikling indebærer, at der i fremtiden bliver færre personer i arbejdsstyrken til at forsørge flere udenfor arbejdsstyrken. Dette har stor betydning for finansieringen af fremtidens velfærdsstat (se fx Det Økonomiske Råd, 211). I den forbindelse nævnes immigration og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft ofte. Det er før blevet kortlagt, at højtuddannede indvandrere er en stor gevinst for det danske samfund (se CEBR, ), og det er en nærliggende tanke at kunne importere den arbejdskraft, der er brug for i fremtiden. En hidtil uset faktor i denne debat er, hvorvidt de internationale studerende ved de danske universteter kan spille en rolle i dette regnskab og dermed udgøre en af løsningerne på den fremtidige mangel på arbejdskraft. Ofte nævnes de internationale studerende som en udgift for de danske universiteter, men denne konklusion er mangelfuld, hvis der ikke tages højde for, at nogle af disse studerende rent faktisk vælger at blive i Danmark efter deres uddannelse og dermed bidrager til det danske samfund i form af skatteindbetalinger mv. Denne rapport opstiller et samfundsøkonomisk regnskab for de internationale studerende ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor dette aspekt netop inddrages. Til analysen benyttes oplysninger om internationale studerende ved DTU som kobles sammen med Danmarks Statistiks regiserdata. Analysen udføres på to typer af internationale studerende: o Udvekslingsstuderende, der læser på DTU i forbindelse med en udvekslingsaftale. Disse studerende er typisk bachelorstuderende som læser på DTU i 1-2 semestre. 3 Rasmus Højbjerg Jacobsen, Martin Junge og Jan Rose Skaksen: Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund, CEBR-rapport

10 Indledning o Full-degree studerende, der læser på DTU for at tage en grad. Disse studerende er kandidatstuderende ved DTU og tager således en fuld kandidatuddannelse. Datagrundlaget for cost-benefit-analysen udgøres af de internationale studerende, der færdiggjorde deres DTU-ophold i perioden Rapporten er opbygget således: Afsnit 2 indeholder en beskrivende analyse af de internationale studerende ved DTU, som færdiggjorde deres DTU-ophold i perioden Afsnit 3 udregner et samfundsøkonomisk regnskab for de internationale studerende. Afsnit 4 indeholder konklusionen, og Afsnit 5 udgør rapportens appendiks. 1

11 Data og beskrivende statistik 2 Data og beskrivende statistik Dette afsnit indeholder en beskrivelse af datagrundlaget for analysen i de efterfølgende afsnit. I denne rapport skelnes mellem to grupper af internationale studerende: o o Udvekslingsstuderende, der læser på DTU i forbindelse med en udvekslingsaftale. Disse studerende er typisk bachelorstuderende som læser på DTU i 1-2 semestre. Full-degree studerende, der læser på DTU for at tage en grad. Disse studerende er kandidatstuderende ved DTU og tager således en fuld kandidatuddannelse. I analysen er de to grupper af studerende holdt adskilt. Dette betyder, at selvom en udvekslingsstuderende vælger at læse videre som fulldegree studerende efter sit udvekslingsophold, så indgår han stadig kun i gruppen af udvekslingsstuderende. Dette er for at undgå forvirring og ikke mindst for at holde de to gruppers resultater så rene og adskilte som muligt. 2.1 Datagrundlag Data til analysen stammer fra henholdsvis DTU og Danmarks Statistiks registerdata, som kobles sammen. Data fra DTU indeholder oplysninger om samtlige udvekslingsstuderende samt full-degree studerende i perioden med information om beståede fag på DTU, nationalitet, karakter samt antal ECTS-point taget på DTU. Danmarks Statistiks registerdata indeholder detaljerede oplysninger om befolkningen. Til denne analyse gøres der især brug af to datakilder: befolkningsstatistikken og skatteregisteret 4. Fra befolkningsstatistikken fås oplysninger om køn, alder og familieforhold samt oplysninger om ind- og udvandring. Fra skatteregisteret bruges oplysninger om skat, modtagelse af overførselsindkomster mv. 4 Herudover benyttes i mindre omfang indkomstregistre, uddannelsesregistre og sundhedsregister, der angiver brug af offentlige ydelser såsom antal sengedage på hospital og antal ydelser i den primære sundhedssektor. 11

12 Data og beskrivende statistik Populationen til analysen består af udvekslingsstuderende og fulldegree studerende, der har afsluttet deres DTU-ophold i perioden Årsagen til, at analysen ikke inkluderer studerende, som har færdiggjort deres DTU-ophold efter 26, er, at oplysninger om individernes indkomst, skatteindbetalinger og brug af offentlige ydelser kun findes frem til 21 i Danmarks Statistiks registre. Da det samfundsøkonomiske regnskab tager udgangspunkt i de studerendes udgifter og indtægter i forhold til den offentlige og private sektor (ud over udgifterne til deres uddannelse ved DTU) efter deres studieophold, er denne begrænsning nødvendig for at få et minimum af observationer. Eksempelvis har vi for de studerende, der færdiggør deres DTU-ophold i 26, med den nævnte databegrænsning mulighed for at følge deres indtægter og udgifter for den offentlige sektor 4 år, efter deres studieophold er endt. Endvidere skal det bemærkes, at det samfundsøkonomiske regnskab kun inkluderer studerende, der har fået karakteren 2 eller over. Dette skyldes et ønske om at afgrænse analysen til kun at omfatte studerende, der har været egentlig studieaktive på DTU. 12

13 Data og beskrivende statistik 2.2 Beskrivende statistik for analysepopulationen Dette afsnit indeholder beskrivende statistik for analysepopulationen, som består af internationale studerende (både udvekslings- og fulldegree studerende), der færdiggjorde deres DTU-ophold i perioden 22-26, og som har fået karakteren 2 eller derover. Sammenlagt er der i denne periode 3.4 internationale studerende, som færdiggør deres DTU-ophold. TABEL 2.1 angiver karaktergennemsnit, gennemsnitligt antal beståede ECTS-point samt længde på udvekslingsopholdet for de to typer internationale studerende ved DTU. TABEL 2.1 KARAKTER, ECTS, VARIGHED FOR OPHOLD PÅ DTU (GENNEMSNIT) Varighed for Karakter Beståede ECTS ophold på DTU Antal Full-degree studerende 7, Udvekslingsstuderende 7, Anm.: Varighed for ophold ved DTU er angivet i måneder og stammer fra DTU s data. Karakterer refererer til den gamle 13-skala, da det var denne, der var gældende i Kilde: DTU og egne beregninger. Af TABEL 2.1 ses det, at der er langt flere udvekslingsstuderende end full-degree studerende. Samlet set udgør de mere end 8 % af de studerende, der færdiggør deres DTU-ophold i denne periode. Yderligere ses det, at der på visse parametre er stor forskel på de to typer internationale studerende. Dette er især tydeligt for den gennemsnitlige studieaktivitet samt varighed for DTU-opholdet for de to typer internationale studerende ved DTU. De full-degree studerende består i gennemsnit, hvad der svarer til ca. 2 studenterårsværk fordelt på omkring 3 måneders ophold. Til sammenligning er de udvekslingsstuderende betydeligt kortere tid på DTU. I gennemsnit består de, hvad der svarer til godt et halvt studenterårsværk fordelt på omkring 1 måneder ophold. Betragtes de internationale studerendes geografiske tilknytning ses det, at de udvekslingsstuderende typisk kommer fra vestlige lande, jf. TABEL 2.2 nedenfor. Dette er ikke så overraskende, eftersom de fleste udvekslingsaftaler enten er indenfor EU/EØS eller Nordamerika. TABEL 13

14 Data og beskrivende statistik 2.2 viser endvidere, at mere end halvdelen af de full-degree studerende stammer fra ikke-vestlige lande. Der er således en mere lige fordeling mellem vestlige og ikke-vestlige lande for full degree studerende, hvilket vidner om, at DTU tiltrækker individer også fra lande og universiteter, der ikke har udvekslingsaftaler med DTU. TABEL 2.2 ANDEL AF STUDERENDE FRA VESTLIGE/ OG IKKE-VESTLIGE LANDE Ikke-vestlige lande Vestlige lande Full-degree studerende Udvekslingsstuderende Anm: Vestlige lande er defineret som alle EU-landene plus Andorra, Island, Lichtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikkevestlige lande udgør alle øvrige lande. Kilde: DTU og egne beregninger. Herefter betragtes de 5 hyppigste nationaliteter for de to typer internationale studerende i FIGUR 2.1. Dette gøres for at undersøge, hvorvidt der er geografiske eller sprogmæssige forhold, der har betydning for, hvor de internationale studerende kommer fra. FIGUR HYPPIGSTE OPRINDELSESLANDE FOR INTERNATIONALE STUDERENDE, DER FÆRDIGGJORDE DTU-OPHOLD I Pct Full-degree studerende Sverige Frankrig Pakistan Island Kina Pct Pct Udvekslingsstuderende Pct USA Polen Italien Frankrig Spanien Kilde: DTU og egne beregninger. Overordnet set bekræfter FIGUR 2.1 billedet fra TABEL 2.2. Således er der for de full-degree studerende en betydelig andel fra ikke-eulande, såsom Kina og Pakistan. Det hyppigste oprindelsesland for fulldegree studerende er Kina, hvor mere end en fjerdedel kommer fra. På andenpladsen følger Island med godt 1 %, mens EU-landene 14

15 Data og beskrivende statistik Frankrig og Sverige er nummer 4 og 5 på listen over full-degree studerendes oprindelseslande. Det skal bemærkes, at det er DTU s indtryk, at antallet af kinesere, der studerer på DTU, er faldet markant efter indførslen af egenbetaling for uddannelse for individer udenfor EU/EØS/Norden d. 1. januar 26. For de udvekslingsstuderende afspejles billedet fra TABEL 2.2 ligeledes i FIGUR 2.1. Det ses således, at de 5 hyppigste nationaliteter blandt udvekslingsstuderende er vestlige, og kun USA skiller sig ud som ikke-europæisk. Endvidere ses det, at Sydeuropa (Spanien, Italien og Frankrig) udgør de tre hyppigste nationaliteter. Figuren tyder dermed ikke på, at sproglige fællesskaber har stor betydning for, hvorfra de studerende blandt de 5 hyppigste nationaliteter kommer fra. 2.3 Internationale studerende, der bliver i Danmark Ved hjælp af Danmarks Statistiks registerdata er det muligt at følge de internationale studerende, som færdiggør deres DTU-ophold i 22-26, og som bliver i Danmark efter deres DTU-ophold er endt. Disse kan følges i registrene indtil år 21 (som er det seneste tilgængelige år i Danmarks Statistiks registerdata), forudsat at de har et cpr-nr., dog kun indtil de evt. genudvandrer. TABEL 2.3 angiver andelen af de to typer internationale studerende, som bliver i Danmark. TABEL 2.3 INTERNATIONALE STUDERENDE I Antal, der bliver året Antal efter DTU Full-degree studerende (6 pct.) Udvekslingsstuderende (9 pct.) Samlet (17 pct.) Anm.: Andelen af individer, der bliver i Danmark, ud af de respektive grupper er angivet i parentes. Kilde: DTU, Danmarks Statistik og egne beregninger. Af TABEL 2.3 fremgår det, at der af de udvekslingsstuderende, som i perioden færdiggør deres DTU-ophold, er knap 9 %, som bliver i Danmark året efter deres DTU ophold er endt. Til sammenligning er der i samme periode 69 full-degree studerende, 15

16 Data og beskrivende statistik som færdiggør deres ophold ved DTU, hvoraf godt 6 % fortsat er i Danmark efter endt studieophold. FIGUR 2.2 angiver andelen af disse to typer af internationale studerende, som bliver i Danmark i årene efter deres DTU-ophold er endt. Den vandrette akse angiver år efter opholdet ved DTU er ovre, og søjlerne angiver andel af det samlede antal studerende i perioden. FIGUR 2.2 ANDEL AF INTERNATIONALE STUDERENDE VED DTU 22-26, DER BLIVER I DANMARK EFTER DERES DTU-OPHOLD Pct Full-degree studerende Pct Pct. Udvekslingsstuderende Pct Anm.: Den vandrette akse angiver året efter deres udvekslingsophold er færdiggjort. Kilde: DTU, Danmarks Statistik og egne beregninger. FIGUR 2.2 viser, at der er en stor andel af de full-degree studerende, der bliver i flere år efter deres ophold på DTU er endt. Ved udregningen af andelene i FIGUR 2.2 er der ikke taget eksplicit højde for, at en del af de udvekslingsstuderende vælger at læse videre på DTU som en del af deres kandidatuddannelse 5. Som nævnt ovenfor forbliver disse dog i gruppen af udvekslingsstuderende. 6 Det er værd at bemærke, at det seneste år med tilgængelige data fra Danmarks Statistik er 21. Dette indebærer, at en del af individerne sagtens kan være blevet i Danmark længere end vores datagrundlag (og FIGUR 2.2) giver indtryk af. Dette fænomen kaldes for højrecensoreret data. Medianen for begge grupper af internationale Der er 18 udvekslingsstuderende ud af de 216, der bliver året efter deres DTU-ophold, som læser videre på DTU. 6 I denne opgørelse medtages også personer, der udvandrer året efter deres DTU-ophold for derefter at genindvandre nogle år efter. Der er dog tale om et relativt lille antal personer. 16

17 Data og beskrivende statistik studerendes ophold i Danmark efter DTU-opholdet er 4 år, hvilket yderligere er en indikation på, at data er højrecensoreret. Hernæst betragtes fordelingen af køn og alder for de to typer af internationale studerende, der bliver i Danmark i året, efter deres DTU-ophold er endt. Dette er angivet nedenfor i TABEL 2.4. TABEL 2.4 KØN OG ALDER FOR DE INTERNATIONALE STUDERENDE, DER BLIVER ÅRET EFTER DERES DTU-OPHOLD, PCT. Full-degree studerende Udvekslingsstuderende Mand Kvinde Alder 2-24 år år år år 11 - Anm.: Manglende værdier skyldes at antallet af individer er for småt til at publicere, jf. Danmarks Statistiks anonymitetsprincip. Kilde: DTU, Danmarks Statistik og egne beregninger. Det ses, at det overvejende er mænd, der bliver i Danmark, hvilket er tilfældet for både de udvekslingsstuderende og de full-degree studerende. For de udvekslingsstuderende er det typisk yngre individer, der bliver. Til sammenligning er der mere spredning i aldersfordelingen af, hvem der bliver for de full-degree studerende; dog er der stadig overvægt af yngre individer, som bliver. Dette er ikke overraskende, eftersom studerende på de videregående uddannelser for langt de flestes vedkommende er under 3 år. Forskellen i aldersspredningen mellem udvekslingsstuderende og de full-degree studerende er heller ikke overraskende; De fleste udvekslingsstuderende læser på bachelordelen på DTU, mens de full-degree studerende læser på kandidatdelen, hvorfor disse i gennemsnit må forventes at være ældre. I det følgende ses på de mulige faktorer, der har betydning for, hvorvidt individerne vælger at blive i Danmark efter deres ophold på DTU er færdiggjort. Først betragtes det, hvor stor en andel af studerende fra de 5 hyppigste lande fra FIGUR 2.1, der bliver i Danmark året efter deres DTU-ophold. Herefter ser vi på, om der er 17

18 Data og beskrivende statistik tegn på at individers tilknytning til arbejdsmarkedet har en betydning for, hvorvidt de bliver i Danmark efter deres DTU-ophold. FIGUR 2.3 angiver andelen af individer fra de 5 hyppigste lande fra FIGUR 2.1, der bliver i Danmark året efter deres DTU-ophold FIGUR 2.3 ANDEL AF INTERNATIONALE STUDERENDE, DER BLIVER I DANMARK ÅRET EFTER DTU-OPHOLD FOR DE 5 HYPPIGSTE OPRINDELSESLANDE FRA FIGUR 2.1 Pct Full-degree studerende Pct Pct Udvekslingsstuderende Pct USA Polen Italien Frankrig Spanien Sverige Frankrig Pakistan Island Kina Kilde: DTU, Danmarks Statistik og egne beregninger. Først betragtes figuren for de full-degree studerende. Det ses, hvorledes mere end to tredjedele af de kinesere, der læser på DTU, bliver året efter deres DTU-ophold er endt, hvilket er en meget høj andel. Ligeledes er andelen af pakistanere, som bliver i Danmark, tilsvarende høj. Til sammenligning bliver to femtedele af islændingene, og for franskmændene er denne andel godt 3 %. For de udvekslingsstuderende er andelen af polakker, der bliver året efter deres DTU-ophold næsten en femtedel. Dette kan indikere, at der er en geografisk effekt af, hvorfor individer bliver. At andelene for udvekslingsstuderende er så lavt sammenlignet med de full-degree studerende er ikke overraskende. Sammenlagt er det godt 6 % af de full-degree studerende, der bliver i Danmark hvorimod det kun er omkring 9 % af de udvekslingsstuderende, der bliver. Herudover betragtes, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de individer, der bliver i Danmark, og deres tilknytning til det danske 18

19 Data og beskrivende statistik arbejdsmarked. FIGUR 2.4 viser andelen af individer, der bliver, fordelt efter, hvorvidt de har fuldtidsjob året efter deres DTU-ophold. FIGUR 2.4 INDEX OVER INTERNATIONALE STUDERENDE, DER BLIVER I DANMARK, FORDELT EFTER FULDTIDSJOB ELLER EJ ÅRET EFTER DTU-OPHOLD (ÅR 1 EFTER DTU-OPHOLD = 1) Pct. 1 Full-degree studerende Pct. 1 Pct. 1 Udvekslingsstuderende Pct I job Ikke i job I job Ikke i job Anm.: Den vandrette akse angiver antal år, individerne er i Danmark efter DTU. For full-degree studerende er der 227 individer med job året efter DTU og antallet uden job er 141. For de udvekslingsstuderende er der 79 med job året efter DTU og 137 uden. Kilde: DTU, Danmarks Statistik og egne beregninger. Tallene i figuren er normaliseret, således at andelen, der er blevet et år efter, for alle grupper er sat til 1. Dette er gjort for at kunne sammenligne, hvor stor en andel af individer med og uden job, der stadig er i landet efter nogle år. Eksempelvis er der for de full-degree studerende knap 6 % af de individer, der havde job året efter DTUopholdet, stadig i landet 5 år efter deres DTU-ophold. Til sammenligning er der kun knap 3 % af de individer, der ikke havde job året efter deres DTU-ophold, tilbage. FIGUR 2.4 viser således sammenhængen mellem at have fuldtidsjob året efter DTU-opholdet og genudvandring. For de full-degree studerende ses det, at individer med fuldtidsjob har en tendens til at forblive i Danmark sammenlignet med individer, der ikke har fuldtidsjob. For individer med job året efter DTU-opholdet er der stadig godt 8 % i Danmark 4 år efter DTU-opholdet. For individer uden fuldtidsjob året efter DTU-opholdet er denne andel kun godt 4 %. 19

20 Data og beskrivende statistik For de udvekslingsstuderende er billedet det samme som for de fulldegree studerende. Det ses således, at mere end 8 % af individerne med fuldtidsjob året efter udveksling, er i Danmark 4 år efter deres udvekslingsophold. Til sammenligning er omkring 3 % af individerne uden fuldtidsjob året efter udveksling stadig i Danmark 4 år efter. Grundlæggende indikerer FIGUR 2.4 dog klart, at individer med fuldtidsjob året efter deres DTU-ophold, har en tendens til at blive længere i Danmark, hvorimod dem uden fuldtidsjob i året efter deres DTU-ophold har højere tendens til at genudvandre. Dette er tilfældet for begge grupper af internationale studerende. Opsamling på den beskrivende analyse Dette afsnit har beskrevet en række forskellige karakteristika ved de internationale studerende, som færdiggjorde deres ophold ved DTU i perioden For disse kan opsummeres: o 4 ud af de 5 hyppigste nationaliteter blandt de udvekslingsstuderende stammer fra EU. For de full-degree studerende er billedet mere blandet, blandt andet stammer mere end en fjerdedel af disse studerende fra Kina. o Godt 6 % af de full-degree studerende bliver i Danmark året efter deres DTU-ophold er endt. For de udvekslingsstuderende er denne andel omkring 9 %. Endvidere viser den beskrivende statistik at mange af disse internationale studerende bliver i flere år efter deres DTU-ophold er endt. o I gennemsnit er de udvekslingsstuderende, der bliver i Danmark efter deres DTU-ophold, yngre sammenlignet med de full-degree studerende, der bliver i Danmark. Dette skyldes især, at de udvekslingsstuderende læser på bachelor-delen på DTU, mens de full-degree studerende læser på kandidat-delen. o Der synes at være en sammenhæng mellem arbejdsmarkedstilknytning og hvor længe individerne bliver i Danmark, således at de personer, der har et fuldtidsjob året efter afslutningen af deres DTU-ophold, har større tendens til at blive længere i Danmark end dem, der ikke har et fuldtidsjob. 2

21 Samfundsøkonomisk analyse 3 Samfundsøkonomisk analyse I dette afsnit beregnes det samfundsøkonomiske regnskab (costbenefit-analyse) for nettoeffekten af de internationale studerende ved DTU. Den følgende cost-benefit-analyse er beregnet ud fra et gennemsnitligt forløb for de to typer af internationale studerende, og baserer sig på historiske oplysninger på individniveau fra Danmarks Statistiks registerdata om indtægter og udgifter for den offentlige og den private sektor. At analysen baserer sig på historiske gennemsnitlige tal fra Danmarks Statistik betyder, at cost-benefit-analysen er meget robust. Omvendt er der en række parametre, som ikke er kvantificeret og derfor ikke indgår i analysen. Dette betyder, at resultaterne fra cost-benefitanalysen skal ses som et nedre estimat for den samlede samfundsøkonomiske nettoeffekt for af internationale studerende ved DTU. 3.1 Cost-benefit analysen For hver af de to typer af internationale studerende beregnes costbenefit-analysen som en gennemsnitlig nettoeffekt pr. studerende. Det antages, at individerne følger det gennemsnitlige forløb for de to typer af internationale studerende i forhold til både uddannelsesforløb og forbliven i Danmark givet ved hhv. TABEL 2.1 og FIGUR 2.2 i forrige afsnit. Dette indebærer, at det antages, at godt 6 % af de full-degree studerende er i Danmark året efter deres DTU-ophold, og at der ligeledes er knap 3 %, der stadig er i Danmark 5 år efter deres DTUophold. Til sammenligning vil der være knap 9 % af de udvekslingsstuderende, der bliver i Danmark året efter deres DTUophold, og kun godt 3 %, der stadig er i Danmark efter 5 år. Udgifter og indtægter i cost-benefit-analysen Cost-benefit-analysen medregner indtægter og udgifter for både den offentlige og den private sektor. Samlet set kan cost-benefit-analysen betragtes som en beregning af, hvorvidt den gennemsnitlige produktive indsats, de internationale studerende lægger i de danske virksomheder, kan betale deres gennemsnitlige udgifter til 21

22 Samfundsøkonomisk analyse uddannelsen på DTU samt det gennemsnitlige forbrug af offentlige indkomst- og serviceydelser. I det følgende er samtlige udgifter og indtægter beregnet i 21- niveau for at gøre tallene så sammenlignelige og aktuelle som muligt. For både de udvekslingsstuderende og de full-degree studerende findes de gennemsnitlige historiske tal om udgifter og indtægter for hvert år efter deres DTU-ophold via Danmarks Statistiks registre. De gennemsnitlige historiske tal for udgifter og indtægter varierer mellem udvekslingsstuderende og full-degree studerende, se appendiks. Princippet bag cost-benefit-analysen består i at vægte oplysningerne om udgifter og indtægter med antallet af individer, der er tilbage de pågældende år, jf. FIGUR 2.2 i forrige afsnit for derefter at aggregere tallene. Ved at gennemføre denne vægtning af tallene opnås, at resultatet kan opfattes som det samlede regnskab for en gennemsnitlig studerende. Den private sektor For den private sektor opgøres indtægterne som den gennemsnitlige produktive indsats, de to typer af internationale studerende lægger i de danske virksomheder pr. år efter deres DTU-ophold. Denne måles ved deres reale årlige bruttoindkomst, hvilket er standard indenfor økonomisk teori, hvor det antages at lønniveauet afspejler værdien af individernes produktive indsats. Udgifterne for den private sektor udgøres af skattebetalingen, individerne skal betale til den offentlige sektor. Den offentlige sektor De offentlige indtægter i forbindelse med individerne stammer fra den gennemsnitlige kildeskatteindbetaling pr. år efter deres DTU-ophold. Der ses således bort fra indtægter fra indirekte skatter i denne analyse (såsom punktafgifter og moms). Udgifterne for den offentlige sektor inddeles i to typer: Udgifterne forbundet med de studerendes ophold ved DTU, og udgifterne forbundet med brug af offentlige ydelser for de individer, der bliver i Danmark. Sidstnævnte udgifter er opgjort i hhv. overførsels- 22

23 Samfundsøkonomisk analyse indkomster og diverse serviceydelser såsom lægebesøg og antal sengedage på hospitalerne. De offentlige udgifter i forbindelse med ophold ved DTU opgøres ved hjælp af STÅ-taksterne for 21, der angiver omkostningerne forbundet med individers studieaktivitet målt i ECTS-point. Det skal bemærkes, at udgifterne til uddannelse af de to typer internationale studerende i denne analyse tilfalder den offentlige sektor fuldt og helt. Dette er på trods af, at der er en del af de full-degree studerende, der selv skal betale for deres uddannelse ved DTU 7. Årsagen til, at samtlige uddannelsesudgifter inkluderes i analysen, er, at vi ønsker at beregne en så ren cost-benefit analyse som muligt. Dette opnås bedst ved at gøre beregningen uafhængig af andelen af internationale studerende, der selv skal betale for uddannelsen. Dette er ud fra vurderingen om, at denne andel er svingende pga. skift i reglerne på området. I gennemsnit består de full-degree studerende i denne periode, hvad der svarer til 119 ECTS-point på DTU, og de udvekslingsstuderende består i gennemsnit 33 ECTS-point, se TABEL 2.1. Dertil kommer udgifterne forbundet med de udvekslingsstuderende, der læser videre på DTU efter deres udveksling er ophørt. Dette bliver vægtet med andelen af udvekslingsstuderende, der læser videre. Denne andel udgør godt 4% 8 af det samlede antal udvekslingsstuderende, der færdiggør deres DTU-ophold i denne periode. I gennemsnit består disse individer 15 ECTS-point på DTU. Udgifterne i forbindelse med brug af offentlige serviceydelser stammer fra oplysninger på individniveau om antal lægebesøg og antal sengedage på hospitalerne. Udgifterne til overførselsindkomster stammer ligeledes fra oplysninger på individniveau om modtagelse af dagpenge og kontanthjælp. 7 Studerende fra lande udenfor EU/EØS/Norden skal selv betale for deres uddannelse ved DTU, når de ikke læser i forbindelse med en udvekslingsaftale. 8 Som før nævnt er der 18 udvekslingsstuderende i denne periode, der vælger at læse videre på DTU som full-degree studerende. 23

24 Samfundsøkonomisk analyse Resultat af cost-benefit-analysen Resultaterne af cost-benefit-analyserne er angivet i TABEL 3.1 og er som før nævnt opgjort i 21-priser pr. type studerende. TABEL 3.1 COST-BENEFIT-REGNSKAB PR. STUDERENDE, 1 KR. Udvekslingsstuderende Private sektor Full-degree studerende Bruttoindkomst Skattebetaling I alt, Private sektor Offentlige sektor Skat Overførselsindkomster Offentlige serviceydelser Uddannelsesomkostninger DTU I alt, Offentlige sektor Netto 569 Anm: Kilde: Analysepopulationen er internationale studerende, der færdiggør deres ophold ved DTU i årene Disse følges via Danmarks Statistiks registre i årene efter deres DTU-ophold og indtil de eventuelt udvandrer. Perioden for beregninger er DTU, Danmarks Statistik og egne beregninger. TABEL 3.1 angiver det gennemsnitlige cost-benefit regnskab for de to typer af studerende, beregnet for perioden I TABEL 5.1 i appendix fremgår de gennemsnitlige tal pr. år efter DTU-opholdet, som er benyttet til at beregne det samlede regnskab i TABEL 3.1. Bruttoindkomsten på 64. kr. for de udvekslingsstuderende skal således forstås som, at dette er hvad den gennemsnitlige udvekslingsstuderende samlet genererer af bruttoindkomst i den betragtede periode. De 64. kr. er et produkt af de gennemsnitlige bruttoindkomster pr. år efter DTU-opholdet fra TABEL 5.1 i appendix og den andel af studerende, der er tilbage i Danmark i de pågældende år, jf. FIGUR 2.2. De øvrige tal i TABEL 3.1 er beregnet på tilsvarende måde. Af TABEL 3.1 fremgår det, at DTU s udvekslingsstuderende i gennemsnit ikke udgør en omkostning for det danske samfund. Specifikt kan resultaterne for DTU s udvekslingsstuderende i 24

25 Samfundsøkonomisk analyse ovenstående fortolkes sådan, at den produktive indsats, de tilbageværende lægger på de danske arbejdspladser, er tilstrækkelig til at dække omkostningerne for uddannelse samt brug af offentlig service. Resultaterne indikerer endvidere, at der er et potentiale for en stor økonomisk gevinst for det danske samfund, hvis det er muligt at rekruttere og fastholde flere af de udvekslingsstuderende. Analysen ovenfor er beregnet ud fra den andel på knap 9 % af de udvekslingsstuderende, der er blevet i Danmark året efter deres DTUophold. Hvis andelen, der bliver i Danmark, ved en målrettet indsats kan øges, vil dette entydigt betyde en forbedring af det samfundsøkonomiske regnskab. Betragtes resultaterne for en gennemsnitlig full-degree studerende i den højre del af TABEL 3.1 ses det, at denne type studerende genererer et betydeligt overskud til det danske samfund, svarende til knap 6. kr. pr. person. Samlet set viser resultaterne i TABEL 3.1 altså, at der er et betydeligt potentiale for en stor økonomisk gevinst for det danske samfund ved at rekruttere og fastholde flere af de internationale studerende. Dette er på linie med andre analyser, der viser at højtuddannede indvandrere udgør en stor økonomisk gevinst for det danske samfund (se eksempelvis CEBR (211) 9 ). Resultaterne peger således på, at opfattelsen af, at internationale studerende udelukkende udgør en udgift for de danske universiteter, ikke er retvisende. Udgifter for danske ingeniører Et interessant aspekt i denne sammenhæng er at sammenligne uddannelsesudgifterne for en færdiguddannet udenlandsk studerende med de samlede omkostninger for en dansker, der får samme uddannelse. Samlet set har en dansk DTU-kandidat kostet den offentlige sektor i omkring 1,4 mio. kr. den dag, han er færdig. Dette 9 Rasmus Højbjerg Jacobsen, Martin Junge og Jan Rose Skaksen: Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund, CEBR-rapport

26 Samfundsøkonomisk analyse er, når udgifter til folkeskole, gymnasium og DTU er sammenlagt 1. Til sammenligning har en færdiguddannet full-degree studerende kostet 196. kr., mens en færdiguddannet udvekslingstuderende, som fortsætter som full-degree studerende i gennemsnit har kostet 257. kr. Dette indebærer, at for samme beløb, som det koster at få en dansk ingeniør uddannet, kan man uddanne 7 udenlandske ingeniører. I en tid, hvor en fremtidig mangel på arbejdskraft har været på den politiske dagsorden i flere år, nævnes immigration og fastholdelse af højtuddannede indvandrere derfor ofte som et element i løsningen heraf. Ud fra ovenstående cost-benefit-analyse ses det, at uddannelsesudgifterne til begge typer af internationale studerende er meget små og samlet set udgør 14 % for de full-degree studerende og godt 18 % for de udvekslingsstuderende (igen forudsat at disse læser videre som full-degree studerende efter deres udvekslingsophold) af udgifterne for danskere. Dette betyder også, at der skal tilsvarende kortere tid til, før disse udgifter er betalt tilbage igennem skatter og produktiv indsats på danske arbejdspladser. Hvis man kan formå at fastholde de internationale studerende i Danmark blot få år ekstra i forhold til i dag, kan de vise sig at være en endog rigtig god forretning for Danmark, i lyset af de kommende udfordringer i forhold til manglen på arbejdskraft. Udeladte effekter I ovenstående resultater er der en række faktorer, der ikke er medtaget eller kvantificeret, som peger i retningen af, at resultaterne i TABEL 3.1 formentligt er undervurderede, så begge typer af studerende giver et højere afkast til det danske samfund, end hvad der fremgår af TABEL 3.1. Resultaterne i TABEL 3.1 udgør derfor et nedre estimat af det virkelige samfundsøkonomiske overskud for de 1 Uddannelse Samlet udgift Kilde Folkeskole 1 år Gymnasie, 3 år DTU, 5 år bevillinger-til-universitetsuddannelse I alt

27 Samfundsøkonomisk analyse internationale studerende. Nedenfor gennemgås disse udeladte effekter. Datagrundlag For det første er der en begrænsning i forhold til datagrundlaget. Dette går som før nævnt kun til og med 21, hvorfor indtægter og udgifter for de individer, der er forblevet i Danmark efter 21, ikke er medregnet. Dette taler for, at resultaterne ovenfor kan undervurdere den samlede gevinst for den offentlige sektor, da alt tyder på, at jo længere individerne er i Danmark, jo højere indtægter forekommer der. Endvidere er der tegn på, at omkring halvdelen af de udvekslingsstuderende, der bliver i Danmark, læser videre på DTU for at tage en grad. Hvis disse bliver i Danmark efter deres uddannelse og ligner de øvrige full-degree studerende i mht. indtægter mv. vil analysen yderligere undervurdere effekterne af denne synergi. Indirekte skatter For det andet er der i den samfundsøkonomiske analyse ikke inkluderet indtægter for den offentlige sektor i form af indirekte skatter såsom moms og punktafgifter. Dette indebærer yderligere, at resultaterne formentligt er undervurderede i forhold til hvad de virkeligt ville være. Privat forbrug For det tredje tages der i analysen ikke eksplicit højde for de internationale studerendes private forbrug og de afledte makroøkonomiske effekter heraf, hverken under eller efter deres DTU-ophold. Et studie fra Exeter University har kvantificeret dette for de internationale studerende ved deres universitet, og studiet peger på, at der er betydelige direkte og indirekte makroøkonomiske gevinster ved internationale studerende (se eksempelvis Oxford Economics, 212) 11. At denne analyse ikke betragter de direkte og indirekte makroøkonomiske effekter af de internationale studerende taler yderligere for, at de sande samfundsøkonomiske effekter af de 11 Oxford Economics, April 212: The Economic Impact of the University of Exeter s International Students 27

28 Samfundsøkonomisk analyse internationale studerende i virkeligheden er højere end hvad analysen tilsiger. Branding af Danmark som uddannelsesland For det fjerde kvantificeres den potentielle afledte effekt i form af branding af Danmark heller ikke i analysen. Formodentligt vil der være en positiv effekt i forbindelse med, at internationale studerende vender tilbage til deres respektive hjemlande og reklamerer for Danmark som uddannelsesland. Denne effekt er i sig selv svær at kvantificere, men effekten har formentligt betydning for det samlede antal internationale studerende i Danmark og ikke mindst antallet af full-degree studerende, som er meget værdifulde, jf. resultaterne ovenfor. Danske studerende i udlandet Endelig bør det nævnes, at der også er en enkelt udeladt effekt, der påvirker resultatet i den modsatte retning af de fire foregående, nemlig at de tabte indtægter for de danske udvekslingsstuderende, der vælger at blive i udlandet, ikke er medregnet. Imidlertid vil disse naturligt være af mindre størrelsesorden, end de indtægter, der genereres i Danmark, da der kun er cirka halvt så mange, der rejser ud, som der kommer ind. 12 Samlet set tyder summen af de udeladte effekter på, at de resultater, der forekommer i den samfundsøkonomiske analyse, formodentlig er undervurderede. Således udgør resultaterne i forrige afsnit et nedre estimat i forhold til de samlede udgifter, det danske samfund har, i forbindelse med internationale studerende ved DTU. Dette indebærer, at der således formodentlig er en større gevinst forbundet med fatsholdelse og rekruttering af internationale studerende, end hvad resultaterne i TABEL 3.1 ellers viser. 12 For hver 1 udvekslingsstuderende, DTU modtager, er der kun ca. 4 danske studerende, der rejser ud på tilsvarende måde. Den samlede effekt afhænger dog naturligvis også af den andel af de danske studerende, der vælger at blive i udlandet. 28

29 Konklusion 4 Konklusion I debatten om Danmarks fremtidige mangel på arbejdskraft har de internationale studerende ved de danske universiteter været en hidtil uset faktor. Denne rapport undersøger det samfundsøkonomiske regnskab for internationale studerende ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ved at tage højde for, at en del af disse bliver i Danmark efter deres DTU-ophold og dermed bidrager til det danske samfund. Rapporten skelner mellem to typer af internationale studerende: o o Udvekslingsstuderende, der læser på DTU i forbindelse med en udvekslingsaftale. Disse studerende er typisk bachelorstuderende som læser på DTU i 1-2 semestre. Full-degree studerende, der læser på DTU for at tage en grad. Disse studerende er kandidatstuderende ved DTU og tager således en fuld kandidatuddannelse. Der opstilles et regnskab for hver af disse typer studerende, hvori der betragtes indtægter og udgifter for både den offentlige og private sektor med udgangspunkt i Danmarks Statistiks registerdata. Til analysen betragtes internationale studerende, der færdiggjorde deres DTU-ophold i perioden Resultaterne af analysen viser, at DTU s udvekslingsstuderende er udgiftsneutrale for det danske samfund, når der tages højde for, at en del af disse bliver i landet efter deres ophold. Dette resultat indebærer, at den relativt lille andel af udvekslingsstuderende, der bliver i Danmark (knap 9%) genererer nok overskud til det danske samfund til at betale for de samlede uddannelsesudgifter for de udvekslingsstuderende. Yderligere viser resultaterne, at de full-degree studerende ved DTU genererer et overskud på knap 6. kr. pr. studerende til det danske samfund. Resultaterne viser endvidere, at det koster omkring 2. kr. at uddanne en full-degree studerende til ingeniør. Dette udgør 1/7 af udgifterne ved at uddanne en dansk ingeniør, som er i omegnen af 1,4 mio. kr. Dette indebærer også, at der skal tilsvarende kortere tid til, før disse udgifter er betalt tilbage. Hvis man kan formå at 29

30 Konklusion fastholde de internationale studerende i Danmark blot få år ekstra i forhold til i dag, kan de vise sig at være en endog rigtig god forretning for Danmark, i lyset af de kommende udfordringer i forhold til manglen på arbejdskraft. I forlængelse af dette, findes der fremskrivninger, der peger i retning af, at der kommer til at mangle ingeniører i fremtiden (se IDA, 213) 13. Resultaterne af rapporten understreger derfor yderligere det økonomiske potentiale ved uddannelse og fastholdelse af de internationale studerende ved DTU. Resultaterne i rapporten vurderes endvidere at være et nedre estimat for det sande samfundsøkonomiske regnskab for de internationale studerende ved DTU, da en række parametre, der kan påvirke resultaterne positivt, ikke er inkluderet eller kvantificeret. De vigtigste parametre er: o Indirekte skatter (såsom moms og punktafgift). o Privatforbruget for de internatonale studerende og den tilhørende multiplikatoreffekt af dette. o Brandingen af Danmark som uddannelsesland. Samlet set peger resultaterne på, at der er en stor potentiel økonomisk gevinst for det danske samfund, hvis man er i stand til at fastholde en større andel af de internationale studerende. Det er derfor vurderingen, at de internationale studerende kan spille en stor rolle i debatten om den fremtidige mangel på arbejdskraft i Danmark. 13 %2IDA%2ANALYSE%2-%2endelig%2version.pdf 3

31 Appendix 5 Appendix Nedenfor er de gennemsnitlige historiske tal for den offentlige og private sektors indtægter og udgifter forbundet med de to typer studerende pr. år efter deres DTU-ophold angivet. Skat, kontanthjælp, dagpenge og bruttoindkomst er angivet i 21-priser. Lægebesøg og antal sengedage er angivet i antal. TABEL 5.1 INPUT-TAL TIL COST-BENEFIT ANALYSEN Full-degree studerende År efter DTU Skat Læge Sengedage Dagp Khjælp Indk ,3, ,8, ,, ,5, ,1, ,, ,9, ,9, Udvekslingsstuderende År efter DTU Skat Læge Sengedage Dagp Khjælp Indk ,5, ,7, ,4, ,7, ,6, ,7 1, ,4, ,9, Anm.: Dagp er kort for dagpenge, Khjælp er kort for kontanthjælp. Indk er kort for real bruttoindkomst. Alle variable (undtagen sengedage og læge) er beregnet i 21-priser. Kilde: Egne beregninger Priserne for antal lægebesøg er konsultationstaksten, der stammer fra lægernes overenskomst. Prisen pr. sengedage er beregnet ud fra udgifterne til sundhedsvæsenet delt med antal sengedage. Dette tal stammer fra Danmarks Statistik. 31

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Resumé Arbejdskraftens kompetencer er helt afgørende for værdiskabelsen i Danmark og dermed for

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST 17. april 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST Potentialet for den offentlige sektors økonomi ved indvandrere er stor. Kommer indvandrere samt deres efterkommere

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit af sociale indsatser Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC EN DEL AF AND COPENHAGEN BUSINESS RESEARCH

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE - De samfundsøkonomiske konsekvenser ved internationale studerende på danske uddannelser fra 1996 til 2012 Samfundsøkonomisk analyse af internationale

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Analyserapport. Beskrivende analyse og cost-benefit-analyse af en ekstra indsats over for unge mødre. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Beskrivende analyse og cost-benefit-analyse af en ekstra indsats over for unge mødre. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport August Beskrivende analyse og cost-benefit-analyse af en ekstra indsats over for unge mødre Rasmus Højbjerg Jacobsen August 2010 Beskrivende analyse og cost-benefit-analyse af en ekstra

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Nutidsværdi af nettobidrag sammenligning mellem personer af dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande 1

Nutidsværdi af nettobidrag sammenligning mellem personer af dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande 1 Nutidsværdi af nettobidrag sammenligning mellem personer af dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande 1 1. november 2013 Indledning I det følgende redegøres for en udvalgt generations mellemværende

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid I forbindelse med fremskrivninger af antallet af efterlønsmodtagere er det afgørende at have en prognose for antallet af personer, der fremadrettet vil

Læs mere

FAMILIEFORHOLD FOR DE 20-24 ÅRIGE OG DE 25-29 ÅRIGE

FAMILIEFORHOLD FOR DE 20-24 ÅRIGE OG DE 25-29 ÅRIGE 7. april 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 FAMILIEFORHOLD FOR DE 20-24 ÅRIGE OG DE 25-29 ÅRIGE Forskellen mellem de 20-24 årige og de 25-29 årige er mere end blot forskellen mellem tal. Gennemsnitligt

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Analyserapport. Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund. Rasmus Højbjerg Jacobsen. Martin Junge. Jan Rose Skaksen

Analyserapport. Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund. Rasmus Højbjerg Jacobsen. Martin Junge. Jan Rose Skaksen Analyserapport Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund Rasmus Højbjerg Jacobsen Martin Junge Jan Rose Skaksen November 2011 Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund 14.

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Bachelor eller kandidat? et samfundsøkonomisk valg

Bachelor eller kandidat? et samfundsøkonomisk valg December 2013 Bachelor eller kandidat? et samfundsøkonomisk valg Dette faktaark samler og analyserer data om de universitetsuddannede bachelorer sammenlignet med universiteternes kandidater for at illustrere

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Skolekundskaber og integration1

Skolekundskaber og integration1 Skolekundskaber og integration1 Skolekundskaberne og især matematikkundskaberne målt ved karakteren i folkeskolens afgangsprøve har stor betydning for, om indvandrere og efterkommere får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 6. oktober 2005 Indvandringen og udvandringen af højtuddannede personer til

Læs mere

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt KVANTITATIV ANALYSE 8. december 2015 J.nr. 2015- Viden og Analyse/SAH Indhold Indledning... 1 Sammenfatning... 2 Ændret adfærd efter det fremrykkede

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse AE har undersøgt gevinsterne ved at videreuddanne faglærte, og der er millionstore gevinster at hente. Over et livsforløb er nettogevinsten af et

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet?

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Emil Regin Brodersen 1. oktober 2017 Indledning Formålet med dette notat er, at undersøge om nyuddannede akademikere belønnes på arbejdsmarkedet for,

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Rockwool Fondens Forskningsenhed Prisen på hjemløshed Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed Juni 2009 Prisen på hjemløshed Flere og flere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Lave og stabile topindkomster i Danmark

Lave og stabile topindkomster i Danmark 18 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 1 Lave og stabile topindkomster i Danmark Lave og stabile topindkomster i Danmark Personerne med de højeste indkomster har fortsat kun en begrænset del af de samlede indkomster

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten EU-kommissionens helt nye prognose afslører, at den europæiske økonomi fortsat sidder fast i krisen. EU s hårde sparekurs har bremset den økonomiske

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere