Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen 29.01.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

2 Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 1. Anlægsregnskab for stilleplads i Aabybro 1 2. Anlægsregnskab for p-plads og om- og tilbygning på Aabybro skole 3 3. Anlægsregnskab for belægninger m.v Anlægsregnskab for byggemodning af Thomasmindeparken I 2000 og Thomasmindeparken 2004, Drøvten og Bindeleddet 7 5. Ændring af vedtægter for I/S Mokana Oprettelse af udvidet SFO på Saltum skole Afregningsmodel vedr. tilskud til selvejende haller i Jammerbugt Kommune Handlingsplan til fremme af ligestilling Skolepolitik for Jammerbugt Kommunale Skolevæsen Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland Udmøntning af rammebesparelse budget socialområdet Nyvalg af formand/ næstformand 33 Punkter på lukket møde: Afbud: Kim Bennike (O)

3 Kommunalbestyrelsen 3 1. Anlægsregnskab for stilleplads i Aabybro / Lisbeth Corlin Beslutningstema Godkendelse af anlægsregnskab for stilleplads i Aabybro. Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet endeligt anlægsregnskab Sted nr Stilleplads Aabybro Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling I alt Regnskab Påbegyndt 2007 Primo Til-/afgang Ultimo Køb af jord og bygninger , ,00 Forsikringer 964,00 188, ,00 Tilslutningsbidrag el , ,00 Tilslutningsafgift vand , ,00 Entreprenør , , ,80 Jordbundsundersøgelse 8.423, ,13 Byggetilladelse 3.107, ,00 Energiberegning 2.000, ,00 Anlægsudgifter i alt Bemærkninger: , , ,93 Stilleplads, Møllebakken, Aabybro, Opførelse af 239 m 2 halbygning, indeholdende 84 m 2 personaleafdeling og 155 m 2 maskinhal, etablering af vaskeplads, befæstelse af tilkørsel og parkeringsareal samt opsætning af trådhegn Afvigelse, mindreudgift 556,07 kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender endeligt anlægsregnskab

4 Kommunalbestyrelsen 4 Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

5 Kommunalbestyrelsen 5 2. Anlægsregnskab for p-plads og om- og tilbygning på Aabybro skole / Lisbeth Corlin Beslutningstema Godkendelse af anlægsregnskab for parkeringsplads og om- og tilbygning ved Aabybro skole Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet endeligt anlægsregnskab Sted nr Aabybro skole Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling I alt Regnskab Påbegyndt 2005 Primo Til-/afgang Ultimo Om- og tilbygning Håndværkerudgifter ,84 0, ,84 Projektering ,00 0, ,00 Andre udgifter ,90 0, ,90 Tilkørsels- og parkeringsforhold ,00 0, ,00 Etablering af parkeringsplads ,54 0, ,54 Anlægsudgifter i alt Bemærkninger: Anlæg af p-plads ved Aabybro skole er færdiggjort i ,28 0, ,28 Afvigelse mindreudgift ,72 kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender endeligt anlægsregnskab. Økonomiudvalget den

6 Kommunalbestyrelsen 6 Indstillingen anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

7 Kommunalbestyrelsen 7 3. Anlægsregnskab for belægninger m.v / Lisbeth Corlin Beslutningstema Godkendelse af anlægsregnskab for belægninger m.v. Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet endeligt anlægsregnskab Sted nr Belægninger m.v. - fællesudgifter og -indtægter Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling 2008 Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling I alt Regnskab Påbegyndt 2008 Primo Til-/afgang Ultimo Asfaltvedligeholdelse: Entreprenør og håndvækrerydelser 0, , ,72 Anlægsudgifter i alt 0, , ,72 Bemærkninger: Asfaltarbejderne i 2008 har hovedsageligt været en færdiggørelse af udbuddet fra Grønborgvej er blevet konverteret om til Sandmosevej, idet behovet for renovering her var større. I forbindelse med evt. fremtidig CO2 lagring i undergrunden har Vattenfall foretaget seismiske undersøgelser på vejnettet i en stor del af kommunen. Der er sket skade på nogle veje, hvilket Vattenfall har betalt erstatning for. For asfaltarbejder reguleres tilbudsprisen efter det faktiske udlagte antal ton. Der har for ovenstående arbejder været et samlet merforbrug på kr, hvilket har medvirket til overskridelsen på Afvigelse, merudgift 9.287,72 kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering

8 Kommunalbestyrelsen 8 Indstilling Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender endeligt anlægsregnskab Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

9 Kommunalbestyrelsen 9 4. Anlægsregnskab for byggemodning af Thomasmindeparken I 2000 og Thomasmindeparken 2004, Drøvten og Bindeleddet / Lisbeth Corlin Beslutningstema Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning af, Thomasmindeparken I 2000,Thomasmindeparken 2004, Drøvten og Bindeleddet. Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet endeligt anlægsregnskab Sted nr Byggemodning Thomasmindeparken I, 2000 Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling - udgifter Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling - indtægter I alt Regnskab Påbegyndt 2001 Primo Til-/afgang Ultimo Veje: Arbejde i eget regi , ,62 Entrepriser , ,00 Belysning , ,00 Kloakering , ,00 Grønne områder , ,25 Omkostninger , ,11 Antennekabler , ,00 Naturgashovedforsyning , ,00 Diverse ejendomsudgifter 3.973, , ,54 Afholdte anlægsudgifter , , ,52 Indtægter: Antennekabler Naturgashovedforsyning Salg af 11 grunde Indkomne indtæger , , , , ,00 0, , ,66 0, ,66 Anlægsudgifter i alt , , ,14 Bemærkninger: Thomasmindeparken i Aabybro er udbygget igennem flere etaper fra år 2000 etapen Thomasmindeparken I 2000 er færdiggjort og der er lagt asfaltslidlag. Der er ikke flere grunde tilbage. Afvigelse, merforbrug ,86 kr.

10 Kommunalbestyrelsen 10 Sted nr Byggemodning Thomasmindeparken 2004 Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling - udgifter Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling - indtægter I alt Regnskab Påbegyndt 2004 Primo Til-/afgang Ultimo Veje: Arbejde i eget regi , ,51 Entrepriser , ,96 Belysning , ,00 Kloakering , ,00 Vandforsyning (forskud) , ,00 Grønne områder 7.946, ,64 Omkostninger , ,39 Antennekabler , ,00 Naturgashovedforsyning , ,00 Elforsyning (forskud) , ,08 Afholdte anlægsudgifter ,58 0, ,58 Indtægter: Vandforsyning Antennekabler Naturgahovedforsyning Elforsyning Salg af grunde Indkomne indtægter , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Anlægsudgifter i alt ,58 0, ,58 Bemærkninger: Thomasmindeparken i Aabybro er udbygget igennem flere etaper fra år Etape Thomasmindeparken er færdiggjort og der er lagt asfaltslidlag. Der er ikke flere grunde tilbage. Afvigelse, mindreforbrug ,42 kr.

11 Kommunalbestyrelsen 11 Sted nr Byggemodning Drøvten, Gjøl Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling før Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling før 2007 Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling I alt Regnskab Påbegyndt Primo Til-/afgang Ultimo Veje: Entrepriser 0, , ,00 Grønne områder , ,89 Omkostninger , , ,28 Diverse ejendomsudgifter 3.199, ,23 Omkostninger før , ,60 Afholdte anlægsudgifter , , ,00 Indtægter: Forpagtningsafgift , ,00 Salg af byggegrunde , , ,00 Salg af byggegr. før , ,00 Indkomne indtæger , , ,00 Anlægsudgifter i alt Bemærkninger: Byggemodningen er færdiggjort. Der er ikke flere grunde tilbage. Afvigelse, mindreforbrug , , , kr.

12 Kommunalbestyrelsen 12 Sted nr Byggemodning Bindeleddet, Birkelse Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling før udgifter Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling før indtægter I alt Regnskab Påbegyndt Primo Til-/afgang Ultimo Veje , ,34 Grønne områder , ,90 Ekstra udgifter 9.883, ,42 Omkostninger , , ,87 Diverse ejendomsudgifter , ,14 Omkostninger inden , ,61 Afholdte anlægsudgifter , , ,00 Indtægter: Forpagtningsafgift , ,75 Salg af byggegrunde , , ,00 Indtægter inden , ,25 Indkomne indtæger , , ,00 Anlægsudgifter i alt Bemærkninger: Byggemodningen er færdiggjort. Der er ikke flere grunde tilbage. Afvigelse, merforbrug , , , ,00 kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender endeligt anlægsregnskab for ovennævnte byggemodninger. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

13 Kommunalbestyrelsen Ændring af vedtægter for I/S Mokana / Tom Hansen Beslutningstema Vedtægterne for I/S Mokana skal revideres som følge af kommunalreformen, og der er samtidig foretaget præciseringer og justeringer af de oprindelige vedtægter. Sagsbeskrivelse I/S Mokana administrerer på vegne af interessentkommunerne indsamlingsordninger for farligt affald og sørger for et beredskab for farligt affald. Som følge af strukturreformen skal vedtægterne ændres. Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune har den 6. juni 2006 godkendt forslag til ændring af vedtægterne. Disse vedtægter har været fremsendt til tilsynsmyndigheden. Statsforvaltningen har svaret, at visse elementer og formuleringer i vedtægterne skulle ændres. Det er nu sket, og Statsforvaltningen har i brev af 12. august 2008 meddelt, at det nu foreliggende udkast til vedtægter vil kunne godkendes af Statsforvaltningen. De foreslåede vedtægter er vedlagt uddybende fremsendelsesbrev fra Mokana dateret den 2. oktober 2008 vedlagt juridisk kommentering i brev af 27. august 2008 fra Mokanas advokat. Det foreliggende udkast til vedtægter indeholder ingen væsentlige, substansielle ændringer i forhold til det vedtægtsforslag, som Sammenlægningsudvalget godkendte i 2006 ud over at Brønderslev og Randers kommuner i mellemtiden er trådt ud af Mokana. Retsgrundlag Kommunale fællesskaber etableres i henhold til 60 i Lov om kommuners styrelse. Regler for farligt affald har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse nr af 16. december 2006 om affald. Økonomi og finansiering Vedtægtsændringer indebærer ingen ændringer for kommunens økonomiske forhold, idet udgifter til Mokana enten faktureres kunden direkte eller opkræves som affaldsgebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Forsyningsafdelingen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender udkastet til ændringer af vedtægterne for I/S Mokana.

14 Kommunalbestyrelsen 14 Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Bilag: Mokana fremsender vedtægtsændringer til behandling og godkendelse Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

15 Kommunalbestyrelsen Oprettelse af udvidet SFO på Saltum skole / Harriet Meisner Beslutningstema Oprettelse af udvidet SFO på Saltum skole, og nedlæggelse af Saltum børnehave. Sagsbeskrivelse Saltum Børnehave har gennem de seneste år haft meget svingende børnetal. Børnetallet er nu så lavt at det kniber for personalet at få dagen til at hænge sammen indenfor den givne normering. Saltum SFO har ligeledes et faldende børnetal, og har også store problemer med at have personale til at dække hele dagen. SFO en har dejlige renoverede lokaler med plads til begge børnegrupper. Saltum Børnehave har god plads, men ligger i nogle gamle nedslidte bygninger der bør totalt renoveres, hvis den fortsat skal benyttes til børnehave. Der er blandt andet ikke etableret ventilation. Umiddelbart vil børnehaven kunne flytte op til SFO en uden bygningsmæssige ændringer. Men der bør snarest laves en mindre tilbygning med toiletter og garderobe, da antallet af toiletter knapt er tilstrækkeligt i dag. Sammenlægningen af Saltum Børnehave og Saltum SFO, medfører at der oprettes en LandsByOrdning. Ændring af Saltum SFO til en LBO vil kræve en dispensation fra ministeriet. Skolens leder og lederen af SFO en er meget velvilligt indstillet på ideen. Ligeledes er personalet i Saltum Børnehave interesserede i, at der findes en løsning der kan betyde forbedringer for deres arbejdsvilkår. Lederen af Saltum Børnehave fratræder snarest på grund af sygdom. Børnehavens bestyrelse orienteres om indstillingen den Retsgrundlag Folkeskolelovens 3 stk. 4a Dagtilbudsloven 3 stk. 3. Økonomi og finansiering Der vil skulle bevilliges penge til: et hæve/sænke puslebord kr hegn ud mod vejen ved SFO en flytning af legeredskaber fra Børnehavens legeplads til SFO ens. Teknisk forvaltning har ikke haft mulighed for at vurdere hvad det vil koste at lave en tilbygning til SFO en med garderobe og toiletter.

16 Kommunalbestyrelsen 16 Der vil være en årlig besparelse på driften af Saltum børnehave (ejendomsafgifter, vand, varme, vedligehold ) på: Vand 1.200,00 Varme ,00 El ,00 Ejendomsskat 9.500,00 Renovation 6.600,00 Forsikring (bygning/løsøre) 4.500,00 Ialt ,00 Der vil være en mindre besparelse på lønudgifterne, da der kun skal være en leder. Derudover må der påregnes besparelse på administration og vedligehold. Høring/borger- og brugerinvolvering Bestyrelse i Børnehaven og Skolebestyrelsen skal høres. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget at sammenlægningen af Saltum Børnehave og Saltum SFO sendes til høring i bestyrelserne ved Børnehaven og Skolen. at der arbejdes videre med en afklaring af økonomien vedrørende sammenlægningen, herunder anlægsudgifterne. Børne- og Kulturudvalget den Godkendt. Afbud Torben Sørensen (V) Genoptagelse af sag vedrørende oprettelse af udvidet SFO på Saltum skole, og nedlæggelse af Saltum børnehave. Sagen har været i høring i Børnehavens forældrebestyrelse og MED-udvalg samt altum Skoles bestyrelse og MED-udvalg. Generelt er der enighed om, at en samdrift er en god ide. Alle høringssvarene angiver bemærkninger til de fysiske rammer, som man ikke finder tilfredsstillende. Børnehavens bestyrelse afviste først en sammenlægning. I slutningen af høringsfasen, fik Teknisk Forvaltning udarbejdet en konkret tegning, over en tilbygning med toiletter og garderobe samt et lille grupperum. Dette tilgodeser børnehavedelen, hvorfor børnehavens bestyrelse efterfølgende har fremsendt et mere positivt svar. Børnehavens bestyrelse lægger endvidere

17 Kommunalbestyrelsen 17 vægt på at ombygning og ændringer ved legeplads er sket inden en indflytning, Retsgrundlag Folkeskolelovens 3 stk. 4a Dagtilbudsloven 3 stk. 3. Der skal søges dispensation fra folkeskoleloven til en samdrift, som først kan indhentes når bestyrelsen har givet sit tilsagn. Økonomi og finansiering Saltum Børnehave trænger til en grundig renovering herunder etablering af ventilationsanlæg. Udgifterne til en renovering der blandt andet tilgodeser krav fra arbejdstilsynet anslås ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen at koste kr Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at en om- og tilbygning af SFO en på Saltum Skolen vil koste kr Dertil kommer udgifter til flytning af hegn og legeredskaber. kr I alt: kr Estimerede besparelse på årlig drift kr Der forventes ikke en besparelse på lønudgiften. Når den forventede besparelse på årlig drift er reduceret fra tidligere anslået kr., til kr., hænger dette sammen med en forventet årlig driftsudgift på henholdsvis kr. til vedligeholdelse samt kr. til forbrug (jfr. bilag). Sagen har ikke været behandlet i forbindelse med budgetvedtagelsen, og der er derfor ikke specifikt afsat midler via anlægsbudgettet. Forvaltningen undersøger derfor pt. de økonomiske muligheder, herunder mulighederne for en realisering af den nuværende Saltum Børnehave, som en mulig medfinansiering til om- og tilbygningen af skolens SFO. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget at udvalget tager orientering vedrørende status omkring oprettelse af udvidet SFO ved Saltum Skole til efterretning at endelig beslutning træffes, når økonomien er helt afklaret Børne- og Kulturudvalget den Taget til efterretning.

18 Kommunalbestyrelsen 18 Der arbejdes videre med en afklaring af økonomien ved etablering af udvidet SFO på Saltum Skole. Genoptagelse af sag vedrørende oprettelse af udvidet SFO på Saltum skole, og nedlæggelse af Saltum børnehave. Børnetallet i Saltum vurderes at være stabilt for de kommende år ifølge prognoserne. Et stabilt børnetal vurderes at være 30 børn +/- 5 børn. Den foreslåede tilbygning til Saltum SFO skal rumme toiletter og garderobe. Der vil kunne være plads til op til 40 garderober. Ved ombygningen etableres 35 garderober, da børnetallet pt. vurderes at holde sig under dette antal. Samlet vurderes bygningen ikke til at kunne være mindre. Derudover er der foreslået et lille grupperum på 16 m 2. Dette skal ses i forbindelse med at der forsvinder et lille eksisterende rum ved tilbygningen af en toilet/ garderobebygning. Udgiften på lønninger til det fagpersonale samt alle børnerelaterede konti vil være de samme uanset om institutionerne fortsætter som to selvstændige fysiske eller eller samles, da den fysiske organisering ikke ændrer på børnetallet. Der vil kunne realiseres en besparelse i forhold til lederlønnen, ved at én institutionslederstilling omkonverteres til en almindelig pædagogstilling. Besparelsen er af Løn- og Personaleafdelingen opgjort til kr. årligt, jfr. nedenstående: Besparelsen lønsum: Årlig omkostning til leder kr Årlig omkostning til pædagog kr Anslået årlig besparelse kr Øvrige driftsudgifterne ved en sammenlægning til en LBO er efter Børne- og Kulturudvalgsmødet d. 1. december undersøgt nærmere i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Det betyder en større besparelse end umiddelbart anslået. Dette fremgår af nedenstående tabel. Saltum - Børneh ave Saltum - SFO Saltum - Samlet Saltum - Forvent et til LBO Saltum Forv. Besp Grunde og bygninger: Rengøring

19 Kommunalbestyrelsen 19 Indvendig vedligeholdelse Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation TOTAL Den samlede årlige besparelse på driften ved en sammenlægning forventes således at kunne blive ca kr. Saltum børnehave er blevet vurderet af en ejendomsmægler. Ejendomsmæglerens vurderingspris vil foreligge til mødet. I forhold til ovennævnte økonomigennemgang vil det være muligt at finansiere de samlede anlægsudgifter på kr. på følgende måde: Salg af Saltum Børnehave Driftsbesparelse i 2009 (1/2 effekt) Driftsbesparelse i xxx kr kr kr. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at der under forudsætning af at det nødvendige anlægsbudget kan stilles til rådighed etableres en LBO på Saltum Skole, indeholdende børnehave og SFO Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Saltum Børnehaves salgspris er af en ejendomsmægler vurderet til kr. Der gøres opmærksom på at den samlede anlægsudgift udgør kr. Afbud Morten Klessen (A) Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt, idet der gives en anlægsbevilling på kr. til anlægsudgifter, samt en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet på kr. i mindreudgifter i Efterfølgende skal der søges indtægtsbevilling til indtægterne fra salg af børnehavebygningen Bilag: Høringssvar 2 fra forældrebestyrelsen Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Saltum Børnehave Høringssvar fra personalet i Saltum Børnehave

20 Kommunalbestyrelsen 20 Høringssvar fra Saltum Skoles bestyrelse og MED Renovering af Saltum Børnehave.doc tegning Salum SFO/Børnehave Tilbygning til Saltum SFO_ børnehave.doc Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

21 Kommunalbestyrelsen Afregningsmodel vedr. tilskud til selvejende haller i Jammerbugt Kommune / Jacob Funder Beslutningstema Beslutning om afregningsmodel vedr. tilskud til selvejende haller samt eventuel ansøgning om tillægsbevilling. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2007 model vedr. harmonisering af tilskud til selvejende haller. Børne- og Kulturudvalget er på flere møder senest på møder den 1. september og den 3. november blevet orienteret om, at der kunne være momsmæssige problemer i den godkendte tilskudsmodel. SKAT har nu afgjort, at såfremt kommunen udbetaler leje for skolernes anvendelse af hallen som driftstilskud, har hallerne ikke mulighed for i nødvendigt omfang at afløfte moms og energiafgifter. Det betyder, at hallerne netto vil opnå et mindre budget, idet de ikke kan få refunderet moms og energiafgifter i fuldt omfang. Hallernes samlede tab som følge heraf udgør kr. svarende til kommunemomsen på 11% på de haller, der er momsregistreret. Ydermere medfører SKATs afgørelse, at den besparelse der i 2008-budgettet blev lagt ind vedr. besparelse på købsmoms på Jetsmarkhallen på ikke kan realiseres på hallejen, dvs. en mindrebesparelse på kr. Det samlede tab for hallerne udgør således for kr. Hvis den godkendte halmodel alene ses som en fordelingsmodel (beregner tilskuddet til den enkelte hal) og ikke som en afregningsmodel, er det muligt at anvende den afregningsform, der har været brugt i Brovst og Fjerritslev kommuner. Denne afregningsform tager udgangspunkt i, at der udbetales et driftstilskud til hallerne, og at skolerne betaler leje direkte til hallen.

22 Kommunalbestyrelsen 22 I nedenstående tabel er denne afregningsform anvendt. Forslag 2008 Driftstilskud ex. kommunemoms Skolers/Institutioners betaling Tilskud 2008 inkl. kommunemoms på driftstilskuddet = det udbetalte tilskud Brovst Hallen Han Herred Fritidscenter Jetsmark Hallen Lunden Skovsgaard Hallen Thorup-Klim Hallen Trekroner Hallen ØAH-Hallen Note: Skolebetalingen tager udgangspunkt i de faktiske udgifter for 2007, elevtallet i de skoler, der anvender de enkelte haller samt skønsmæssig vurdering af de enkelte skolers forhold. Dermed får hallerne det driftstilskud, de skal have jf. den harmoniserede halmodel. Det samlede driftstilskud bliver således på kr. inkl. kommunemoms. Tilskudsbeløbene er lidt forskellige fra de beløb, der er angivet i tabel 1.2 (side 12) i beskrivelsen af harmoniseringsmodellen, idet kommunemomsen i tabel 1.2 er beregnet på et lidt forkert grundlag. Fejlen har dog ingen budgetmæssig virkning, idet det korrekte tilskud er udbetalt. Finansieringen af denne model ser således ud, idet kommunen kan afløfte 11% kommunemoms af driftstilskuddet (fremgår af kolonne 2 ovenfor): Samlet ramme Driftstilskud Skolebetaling Restpulje Tab Denne afregningsmodel medfører et samlet tab på området på kr. Tabet på halområdet skyldes, at der ikke kan afløftes kommunemoms på hallejen ( kr.) og at der ikke kan opnås den budgetterede besparelse på momsområdet på Jetsmarkhallen ( kr.). Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi og finansiering

23 Kommunalbestyrelsen 23 Såfremt den gamle afregningsform anvendes reduceres tabet til kr. på halområdet. Høring/borger- og brugerinvolvering Den ændrede afregningsmodel har været drøftet med de to største haller. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget at udvalget vælger at betragte harmoniseringsmodellen som en tilskudsmodel og ikke som en afregningsmodel at udvalget drøfter hvorvidt hallerne via en tillægsbevilling for 2008 og fremadrettet kompenseres for det tab der opstår som følge af momsforholdene at udvalget, såfremt hallerne ønskes kompenseret anmoder Kommunalbestyrelsen om en tillægsbevilling for 2008 til dækning af halmodellen på kr. at udvalget, såfremt hallerne ønskes kompenseret anmoder Kommunalbestyrelsen om en tillægsbevilling for 2009 og i årene frem på kr. (2008 bevillingen fremskrevet til 2009-niveau). Børne- og Kulturudvalget den Harmoniseringsmodellen betragtes som en tilskudsmodel. Børne- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at hallerne kompenseres for det 'tab' der opstår som følge af momsforholdene via en tillægsbevilling på kr. for 2008 og kr. for 2009 og årene frem. Afbud Morten Klessen (A) Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

24 Kommunalbestyrelsen Handlingsplan til fremme af ligestilling / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Godkendelse af Handlingsplan til fremme af ligestilling inden for den kommunale organisation Jammerbugt Kommune 2009 Sagsbeskrivelse Ligestillingsudvalget skal på baggrund af Ligestillingspolitik for Jammerbugt Kommune (vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november 2008) udarbejde en årlig handlingsplan til fremme af ligestillingen. Ligestillingsudvalget ønsker at sikre, at der er opbakning til udvalgets planlagte arbejde, og at de planlagte aktiviteter er i overensstemmelse med de øvrige interesser i organisationen. Derfor fremsender Ligestillingsudvalget sit forslag til Handlingsplan 2009 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Ifølge forslaget til handlingsplan vil Jammerbugt Kommunes Ligestillingsudvalg i 2009 prioritere følgende indsatsområder: 1. Markedsføring af ligestillingspolitikken internt i organisationen 2. Kønsmainstreaming: Fokus på og strategi for arbejdet med mainstreaming (obligatorisk i henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd, 4) 3. Stiftelse af en ligestillingspris for Jammerbugt Kommune 4. Ligestillingsredegørelse (obligatorisk i henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd, 5a) Retsgrundlag - Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (LBK nr. 31 af 12/01/2005) - Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd (LBK nr af 19/12/2004) - Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (BEK nr. 179 af 13/03/2008) Økonomi og finansiering Der er ikke afsat særskilte midler til ligestillingsområdet. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Ligestillingsudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til Handlingsplan til fremme af ligestilling indenfor den kommunale organisation Jammerbugt Kommune 2009.

25 Kommunalbestyrelsen 25 Bilag: Forslag til Handlingsplan for Ligestilling 2009.doc Referat ordinært møde i Ligestillingsudvalget 8. januar 09 Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

26 Kommunalbestyrelsen Skolepolitik for Jammerbugt Kommunale Skolevæsen / Lars Pilgaard Beslutningstema Behandling af forslag til Skolepolitik for Jammerbugt Kommunale Skolevæsen. Politikken skal efter politisk behandling til høring i skolebestyrelserne. Sagsbeskrivelse Børne- og Kulturudvalget godkendte 3. september 2007 et kommissorium for udarbejdelse af en skolepolitik for Jammerbugt Kommune. Det vedhæftede produkt er et resultat af en demokratisk proces frem mod udarbejdelse af en skolepolitik, som er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Skolepolitikken udtrykker de grundlæggende værdier, som folkeskolen i Jammerbugt Kommune bygger på, og den udtrykker, hvad det er for en skole, politikerne ønsker, at kommunen har. Politikken udstikker således de overordnede retningslinier for, hvordan folkeskolen skal udvikle sig i den nuværende fireårige periode. Skolepolitikken er gældende for en fire-årig periode, der forløber over skoleårene 2008/2009 til 2011/2012. I denne skolepolitik fokuseres på følgende syv temaer: Inklusion, trivsel og sundhed, læring, skoleledelse, forældresamarbejde, oplevelse af sammenhænge, de fysiske rammer. De syv temaer beskriver tilsammen Jammerbugt Kommunes skolepolitiske mål i denne periode. Retsgrundlag Folkeskoleloven. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Skolepolitikken skal til høring i skolebestyrelserne. Høringsperioden foreslås til at være fra d. 19. august til 10. oktober 2008

27 Kommunalbestyrelsen 27 Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at forslag til skolepolitik for Jammerbugt Kommune godkendes, forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne i perioden 19. august til 10. oktober Børne- og Kulturudvalget den Forslaget til skolepolitik justeres og genoptages efter budgetvedtagelsen, på udvalgets møde d. 3. november. Afbud Torben Sørensen (V) Børne- og Kulturforvaltningen d. 22. oktober 2008 I forlængelse af Børne- og Kulturudvalgets drøftelse af forslag til skolepolitik, d. 18. august 2008, er politikken nu blevet justeret med mindre redaktionelle rettelser. Vedtagelse af budget 2009 for Jammerbugt Kommune vurderes ikke at få konsekvenser for indholdet af skolepolitikken, hvorfor der ikke er ændret i de visioner og målsætninger, der fremgår af politikken. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at forslag til skolepolitik for Jammerbugt Kommune godkendes, forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne samt i de lokale afdelinger af DLF og BUPL i perioden 5. november til 12. december Børne- og Kulturudvalget den Forslag til børne- og kulturpolitik sendes i høring i perioden d. 5. november til 12. december Politikken vil blive behandlet politisk igen i januar Fraværende: Sonia Luther Nielsen (V)

28 Kommunalbestyrelsen 28 Børne- og Kulturforvaltningen d. 15. december 2008 Forvaltningen har modtaget 12 høringssvar vedrørende Skolepolitik for Jammerbugt kommunale Skolevæsen. De modtagne høringssvar er samlet i vedhæftede bilag. Der er samstemmende tilfredshed med processen vedrørende udarbejdelse af det dokument, der har været i høring. Der udtrykkes generelt, at den økonomiske tildeling til området bør stå mål med ambitionsniveauet i den formulerede politik for området. Der er konkrete forslag til ændringer i teksten. Det er Forvaltningens holdning, af hensyn til og i respekt for den demokratiske proces frem mod de konkrete formuleringer i Skolepolitik for Jammerbugt kommunale Skolevæsen, at formuleringerne i skolepolitikken fastholdes. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen at forslag til skolepolitik for Jammerbugt Kommune godkendes som det foreligger. Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Afbud Morten Klessen (A) Bilag: Høringssvar vedr. skolepolitikken Skolepolitik i Jammerbugt Kommune - forslag til BKU d. 3. november 2008 Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Gunhild Back Nielsen ønsker følgende tilført protokollen: Samtidig er vi bevidste om, at der er grænser for inklusion, og at nogle børn kun kan trives og lære i et lille overskueligt miljø Tilbage til toppen

29 Kommunalbestyrelsen Strukturanalyse vedrørende samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland / Jane Hvas Beslutningstema Jammerbugt Kommune har d. 9. december 2008 modtaget analysen, som er fremsendt af Regionen m.h.p. høring frem til d. 9. februar 2009 Sagsfremstilling Analysen indeholder bl.a. en beskrivelse af den nuværende organisering, en række forslag til den fremtidige tilpasning samt beskrivelse af muligheder for inddragelse af hjemmeplejen i forhold til den akutte indsats, specielt i relation til ældre patienter. Forslaget indebærer en lukning af bl.a. lægevagtstationen i Brovst begrundet i, at der derved undgås vagtlæger alene på vagt. Alternativt oprettes en station i Fjerritslev dog med det forbehold, at behovet herfor vurderes en gang om året. Lægevagtbetjeningen fastsættes i forbindelse med de fælles akutmodtagelser (FAM) i Aalborg, Hjørring og Thisted, og der ansættes sygeplejersker, som arbejder under lægens fravær. Der skal igangsættes et arbejde vedrørende et fælles IT-system, som skal kæde hele forløbskæden sammen. Det indstilles, at der skal ske en nærmere politisk drøftelse af serviceniveauet m.h.p. sikring af rekruttering og kvalitet. I dagtiden anbefales etablering af en akutlinie til alle lægepraksis samt et callcenter forbeholdt betjening af turister. Endelig anbefales, at det undersøges om der kan etableres døgndækkende kommunale ordninger til håndtering af akut opståede problemer, samt at der etableres en direkte telefonlinie mellem vagtlæge og hjemmesygeplejen. Det anbefales ligeledes at der sker en udbygning af akutaflastningspladser i kommunerne, samt at informationsniveauet mellem praktiserende læger og kommunen styrkes. Det vurderes, at forslagene, som de fremgår, er ikke i overensstemmelse med de drøftelser, som har været ført i forbindelse med etablering af Jammerbugt Sundhedshus, hvor Lægevagten i Brovst er indgået. Fravigelse herfra, samt de forbehold, som er knyttet til en etablering af en lægevagt i Fjerritslev kan give bekymring i forhold til niveauet for lægevagtsbetjening i

30 Kommunalbestyrelsen 30 Jammerbugt Kommune. Ideen med det tættere samarbejde mellem læger og hjemmesygepleje er god, men risikoen for udløsning af udgifter, der efterfølgende skal betales af kommunen er nærliggende. Forvaltningen udarbejder forslag til høringssvar. Høring Ældreråd og Handicapråd er orienteret om høringsperioden frem til d. 9. februar 2009 og oplyst om muligheden for afgivelse af høringssvar. Kommunens høringsforslag er fremsendt til orientering. Økonomiske konsekvenser De stillede forslag rummer mulighed for øgede kommunale udgifter Indstilling Socialdirektøren indstiller at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler det udarbejdede forslag til høringssvar til godkendelse. Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales godkendt. Handicaprådet den Rådet tilslutter sig kommunens høringssvar. Forvaltningen den Der er udarbejdet et revideret høringssvar med en tilføjelse. (markeret i kursiv) Bilag: Bilag:Rapport - Strukturanalysen vedr. samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland Praksisanalyse - Revideret høringssvar Kommunalbestyrelsen, den Det reviderede høringssvar godkendt Fraværende: Inge Pedersen (A) Tilbage til toppen

31 Kommunalbestyrelsen Udmøntning af rammebesparelse budget socialområdet / Jane Hvas Beslutningstema Udmøntning af rammebesparelse for budget 2009 på 2,675 mio. kr. for socialområdet Sagsfremstilling Sagen er senest behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 2. december 2008 med følgende beslutning: De beskrevne forslag blev drøftet. Udvalget ønsker uddybning af enkelte forslag. En ledigbleven servicejobstilling i socialpsykiatrien genbesættes ikke. Der ønskes en objektiv beskrivelse af personalereduktionen på kr. Det aftales, at der på mødet i januar laves en mere detaljeret gennemgang af udvalgets økonomi m.h.p. at finde de resterende besparelser. Beskrivelse af yderligere reduktion på psykiatriområdet: Det skal her bemærkes at bostøtte og de små botilbud ikke kan være med til at bidrage til besparelserne af bl.a. følgende grunde: bostøtte er en visiteret opgave bestilt af myndighed med socialpsykiatrien som leverandør, så evt. besparelser skal ske fra myndigheds side og vil derfor påvirke socialpsykiatrien i mængden af opgaver op eller ned de små botilbud har en meget lav normering og så bliver alenearbejde og sikkerhed + for lav støtte til beboerne problematisk Aktivitets- og anskaffelsesbudgettet på værestederne nedbringes med kr. Budget på kr. i Den resterende besparelsesudmøntning sker som en personalereduktion på kr. og det betyder 2/1- stillinger. Her foreslås at skære 1/1 SKP-er væk og 1/1 værestedsmedarbejder væk, så udmøntningen blev ligeligt fordelt på begge områder: Konsekvenser af at spare 1/1-SKP'er: I dag er de 4/1 til hele kommunen - det betyder 1/1 dækker geografisk hver af de 4 gl. kommuner - skal én væk vil de være 3 der skal dække hele kommunen og da vi samtidig skal varetage SEL 99 indsatsen for misbrugere og hjemløse vil det betyde at der afhængig af serviceniveauet for den nye opgave vil være endnu færre SKP-timer til sindslidende. Det skal bemærkes at SKP'erne i dag har mellem 90 og 100 brugere i ordningen og

32 Kommunalbestyrelsen 32 det tilrådelige er pr. medarbejder brugere - i alt ca brugere. Derudover vil der blive følgende konsekvenser: venteliste til ordningen SKP'ere vil ikke kunne udrede og afdække brugeres behov for støtte der vil ikke kunne rykkes akut ud i mange situationer som man kan i dag der vil skulle visiteres blandt brugere - og nogle vil blive isolerede ligesom det kan få konsekvenser med øget behov for medicin, indlæggelser m.m. se tidligere notater for konsekvenser af besparelser. Konsekvenser af at spare en 1/1 værestedsmedarbejder væk: Værestedsmedarbejderne er i dag 2/1 på hvert værested - går altså fra at være 8 til 7 medarbejdere. Værestederne har i dag tilknyttet ca brugere der ikke alle kommer hver dag, men benytter værestederne meget forskelligt, som de åbne steder de er uden krav om at man skal være der bestemt tid eller til bestemte aktiviteter. Brugerne kommer meget forskelligt fra dagligt flere til mange gange, nogle dage ugentligt, 1 gang ugentligt, 1 gang hver 14.-dag og hele dagen eller 10 min. ad gangen det vil være meget forskelligt afhængig af deres behov og hvordan de har det. åbningstiden vil skulle indskrænkes - da vi også skal minimere alenearbejde - AT-påbud bl.a. aktiviteterne på værestederne vil blive påvirket o o o o o alene og gruppesamtaler tid til samvær med brugerne mindskes der er i dag allerede øgede administrative opgaver og de mindskes ikke med færre medarbejdere aktivitetsmængden og aktiviteternes omfang samarbejde om brugerne med systemerne i øvrigt - bruges der meget tid på som en del af at få brugerne videre i deres liv og som støtte for dem det forhindrer dem jævnligt i at komme på værestedet eller fungere i det hele taget, når livet bliver kaos eller de ikke kan forholde sig til eller hamle op med udefra kommende krav til arbejdsevneundersøgelse, job, økonomi eller andet her fylder brugere med børn også en del nogle brugere kan i det mindste en overgangsperiode blive påvirket af ændringerne og blive væk en anden afgørende ting kan blive at vi ikke længere kan have personer i løntilskud pga. for kort åbningstid / medarbejdertilstedeværelsestid, da de ikke må være alene (må ikke optage job for en anden) Bliver den resterende besparelse anderledes fordelt eks. at begge medarbejdere tages fra værestederne så vil de ovenfor omtalte

33 Kommunalbestyrelsen 33 konsekvenser bliver mere mærkbare åbningstiden vil skulle sættes yderligere ned osv. Udmøntningen af ovennævnte forslag: Aktivitets- og anskaffelsesbudget Personalereduktion Hertil foreslås desuden: kr kr. Ændring af foranstaltninger i forbindelse med midlertidige og længerevarende botilbud samt bevilling af aflastning til enkeltsager. Der er ikke tale om servicereduktioner men anvendelse af billigere tilbud. Der arbejdes konkret på gennemgang af en række sager kr. Besparelse på køkkenområdet; der forudsættes i 2010 en effektivisering af ressourceforbruget i driften af Kommunens køkken på 3,6 mio. kr. Det forventes, at det nye køkken vil kunne tages i brug ca. 1. oktober, således, at der i indeværende år kan hentes en besparelse på: kr. Gennemgang af sager efter ændring af regler kr. Herved er der mulighed for udmøntning af den resterende rammebesparelse på 2,675 mio. kr. Høring Der har været foretaget høring; besparelserne på psykiatriområdet har været hørt i både Brugergrupper og MED-udvalg. Forslaget vedr. køkkenet er en konsekvens af de beslutninger, som er truffet vedr. køkkendrift og som har været i høring i MED-udvalget. Besparelserne på sager ventes at kunne realiseres gennem den almindelige sagsbehandling og er - som nævnt - ikke en ændring i service. Besparelserne på Servicelovens 100 er en konsekvens af en centralt besluttet ændring på området. Økonomiske konsekvenser Udmøntning af beslutning om rammebesparelser i forbindelse med budget Indstilling Socialdirektøren indstiller at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udmøntningen med henblik på indstilling om godkendelse. Social- og Sundhedsudvalget den V anbefaler besparelse på 1,35 mio. kr. på foranstaltninger, kr. på køkken med igangsætning 1. august 2009 samt kr. på 100 sager. -

34 Kommunalbestyrelsen 34 Kan ikke gå ind for besparelse vedr. psykiatriområdet. SF anbefaler godkendelse af indstillingen bortset fra psykiatriområdet og ønsker tillægsbevilling på kr. til psykiatriområdet. A anbefaler godkendelse af besparelse på kr. på køkken og kr. på 100 sager. Der tages forbehold for 1,35 mio. kr. på foranstaltninger og man kan ikke gå ind for besparelsen på psykiatriområdet. Økonomiudvalget den Mogens Gade, Finn Kornum, Niels Chr. Hem, Otto Kjær Larsen og Kim Bennike anbefaler besparelse på 1,35 mio. kr. på foranstaltninger, kr. på køkken samt kr. på 100 sager. - Kan ikke gå ind for besparelse vedr. psykiatriområdet. Erik Ingerslev anbefaler godkendelse af indstillingen bortset fra psykiatriområdet og ønsker tillægsbevilling på kr. til psykiatriområdet. Eva Rytter Andersen, Søren P. Mortensen og Per Halsboe Larsen anbefaler godkendelse af besparelse på kr. på køkken og kr. på 100 sager. Der tages forbehold for 1,35 mio. kr. på foranstaltninger og man kan ikke gå ind for besparelsen på psykiatriområdet. Kommunalbestyrelsen, den Flertalsindstilling fra økonomiudvalget godkendt med 14 stemmer for (V og T), 11 imod (A, B og F) 2 var fraværende (O og Inge Pedersen). Gunhild Back Nielsen kan alene gå ind for reduktionen på 100-sager Henholdsvis F og A fastholder deres anbefalinger fra økonomiudvalget Fraværende: Inge Pedersen (A) Tilbage til toppen

35 Kommunalbestyrelsen Nyvalg af formand/ næstformand / Peter Weng Nyvalg af formand/ næstformand til Integrationsrådet. Med baggrund i godkendt forretningsorden for Integratiosrådet, blev der på integrationsrådsmødet den 27. november 2008 valgt ny formand og næstformand. Intesar Alibardi, Isaksvej 4, Pandrup, blev valgt som ny formand. Kirsten E. Andersen, Rolf Krakes Vej 4, Skovsgaard, blev valgt som ny næstformand. Kirsten E. Andersen fortsætter som Integrationsrådets repræsentant i LBR. Indstilling Sagen oversendes til orientering i henholdsvis Beskæftigelsesudvalg og Kommunalbestyrelse. Beskæftigelsesudvalget den Taget til efterretning. Afbud Torben Sørensen (V) Kommunalbestyrelsen, den Taget til efterretning. Fraværende: Inge Pedersen (A) Tilbage til toppen

36 Kommunalbestyrelsen 36 Underskrifter Aage Toftegaard (V) Carla Madsen (A) Ejler Winkel (T) Erik Holt (V) Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Finn Kornum (V) Grethe Dragsbæk (A) Gunhild Bach Nielsen (B) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Inge Pedersen (A) Jens Chr. Golding (A) Karl Schrøder (A) Kurt Mølgaard (V) Lars Jørgen Holt (V) Mogens Gade (V) Mogens Richter (V) Morten Klessen (A) Niels Chr. Hem (V) Otto Kjær Larsen (V) Per Halsboe-Larsen (A) Sonia Luther Nielsen (V) Susanne Hjorth Hansen (A) Søren P. Mortensen (A) Torben Sørensen (V)

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 52. Skovrejsning ved Øster Hovensvej i Aabybro...2 Afbud: Helle Bak Andreasen (V)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 149. Salg af jord beliggende Lundfjordvej, Vust Holme, Fjerritslev... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 28. Lukket punkt: Indstilling om køb og nedrivning 01.11.38-G00-4-13/ Boe Pickering Beslutningstema Indstilling

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 1. Redegørelse vedr. budgetsituationen

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 115.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Løntilskud for forsikrede ledige for kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 132. Vurdering af indkomne tilbud på udbudt areal. Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune... 1 18. Status for

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 11. Fornyet budgetopfølgning og stillingtagen til evt. tillægsbevilling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 15:00 Brovst administrationsbygning, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 78. Budget 2011 - udmøntning af rammebesparelser 1 79.

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 10. august 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolesag Lukket sag 2. Styrkelse af ledelseskvaliteten

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro MØDEDATO: 17.09.07 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO)

Bestyrelsesmedlem Deniz Celal Kilic (DCK) Bestyrelsesmedlem Berit Torm (BTO) Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.10.2015 Bilag 1.1 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Medlemmerne mødt. Gitte Melchiorsen (V) var fraværende med afbud.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat tillægsdagsorden Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:15 Brovst Rådhus, Mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 72. UU Øst

Læs mere

Referat. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune udvikling Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mette Ankjær Jensen Direkte 7257 7464 met@jammerbugt.dk 08-08-2008 Sagsnr.: 1849-49352 Referat

Læs mere

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Nærum Ungdomsgård. Mødedato Torsdag den 6. maj 2010. Mødetidspunkt Kl. 17.

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Nærum Ungdomsgård. Mødedato Torsdag den 6. maj 2010. Mødetidspunkt Kl. 17. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Nærum Ungdomsgård Mødedato Torsdag den 6. maj 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (KMB), Marianne Bigum (KMB), Per Vangekjær (Arbejdsgiverne),

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Struer Byråd Referat Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Afbud fra/fraværede: Ingen. Mødet hævet kl.: 19.45 Pkt. Tekst Side 155 Struer Forsyning - ejer strategi 1 156 Høring

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77. Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning 112 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Brian Stein Kenneth Foersom Iversen Morten Nielsen Peter Thorning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 1. Placering af redningsstation på et kommunal ejet areal i Blokhus 1 2. Godkendelse af justeringer i personalepolitikken

Læs mere