Kafka og kontoret. Tekster af og om forsikringsmanden Franz Kafka. Udvalgt, introduceret og oversat af Villy Sørensen. forlaget vandkunsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kafka og kontoret. Tekster af og om forsikringsmanden Franz Kafka. Udvalgt, introduceret og oversat af Villy Sørensen. forlaget vandkunsten"

Transkript

1 Kafka og kontoret Tekster af og om forsikringsmanden Franz Kafka Udvalgt, introduceret og oversat af Villy Sørensen V forlaget vandkunsten

2 Forord 7 1 Ansøgning om ansættelse 13 2 Omfanget af forsikringspligten for byggefagene og tilknyttede fag 15 3 Tale for ny direktør 19 4 Arbejder-ulykkes-forsikringsanstalt 23 5 Af: Breve til Felice 27 6 Ansøgning om lønforhøjelse 35 7 Krigsøkonomi, fare-klassificering og ulykkesforebyggelse 37 8 Brev om sygeorlov 45 9 Anstaltens nekrolog 47

3 Forord»Lettet over at have talt åbent ud. For første gang næsten officielt rystet anstalten med ordet: opsigelse.«det skrev dr.jur. Franz Kafka, vicesekretær i Arbej der- Ulykkes-Forsikrings-Anstalten for kongeriget Bøh men, i sin dagbog juledag Han plejede ellers ikke at tillægge sit eget arbejde umådelig betydning, men her røber han i et glimt at han var en værdsat medarbejder i det halvstatslige forsikringsselskab, hvilket i øvrigt bekræftes af udtalelser af hans overordnede og hans kolleger. I henhold til Arbejderulykkesloven af 1897 var der blevet oprettet syv arbejder-ulykkes-forsikringsanstalter i Østrig, hvortil Bøhmen (Tjekkiet) hørte; hver havde sit»territorium«, hvis virksomheder skulle placeres i [ 14 ]»fareklasser«. Anstalten i Prag i Østrig-Ungarns mest industrialiserede område var langt den største; i 1908 var virksomheder forsikret i den. Det var i denne anstalt, og på dette sagsområde, Kafka som juridisk sagkyndig virkede i det meste af sit voksne liv, og han lagde ikke skjul på at han led under det. Dog næppe helt fra begyndelsen; i hvert fald trivedes han væsentligt bedre i Arbejder-Ulykkes-Forsikrings- Anstalten, med arbejdstid 8-14, end i Prag-afdelingen af det private, om end kejserligt-kongeligt privilegerede forsikringsselskab Assicurazioni Generali (med hovedsæde i det østrigske Triest), hvor arbejdstiden var fra 8 7

4 til (mindst) 18, og hvor man havde tilladelse til at ansøge om 14 dages ferie hvert andet år. Kafka havde været skolekammerat med en søn af»præsidenten«(bestyrelsesformanden) for anstalten, og det var nok grunden til, at der blev taget godt imod hans ansøgning [ 1 ] tallene henviser til de udvalgte tekster om ansættelse i juni 1908; han blev straks kaldt til samtale og ansat en måned efter. Kafkas evne til skriftlig fremstilling må hurtigt være blevet bemærket; allerede i sit første ansættelsesår skrev han til anstaltens årbog for 1907 en længere afhandling om byggefagenes forsikringspligt [ 2 ]. Året efter skrev han om»de private automobilvirksomheders inddragelse i forsikringspligten«; der var ikke præcedens for noget sådant, og hver bil blev anset for en selvstændig»virksomhed«, i reglen som Kafka skrev»med kun en eneste forsikret person.«kafkas evne til mundtlig fremstilling må også være blevet bemærket; det var, få måneder efter sin ansættelse, ham der holdt velkomsttalen [ 3 ] til den nye direktør. Han talte også som foredragsholder på anstaltens vegne, hvad et avisreferat [ 4 ] fra 1910 vidner om. Efter 1912, da Kafka havde sit digteriske gennembrud (ganske vist ikke i offentligheden), følte Kafka i højere og højere grad at hans pligtarbejde stod i vejen for hans»indre pligt.«gennembruddet var udløst af hans forhold til den Felice Bauer som han to gange var forlovet med. I breve til hende [ 5 ] skriver ham om sine problemer med»kontoret«og om den pinlige episode da han, netop forfremmet til»anstaltskoncipist«, fik latteranfald under præsidentens tale i den anledning. Forfremmelser fulgte ikke automatisk; Kafka søgte gentagne gange om lønforhøjelse, som gerne kun delvis blev bevilget, så at han måtte søge igen [ 6 ]. Sit sidste større bidrag til anstaltens årbog [ 7 ] skrev Kafka under 1. verdenskrig, om grundene til undskyld ningerne for at virksomhederne ikke længere formåede at investere så meget i forebyggelse af arbejdsskader. Kafka havde selv været meget engageret i både den humane og tekniske side af dette problem; hverken i hans første eller sidste bidrag til årbogen skjuler den upersonlige sagprosa helt indignationen over det vanskelige eller umulige i at komme igennem med det som loven gav grundlag for. Det er vel ikke tilfældigt at det var på det tidspunkt Kafka truede med opsigelse. Foråret efter bad han forgæves direktøren om»lang orlov uden løn.«efter at have fået konstateret lungetuberkulose i september 1917 bad Kafka om at blive pensioneret, men fik kun bevilget tre måneders sygeorlov, som måtte forlænges indtil maj. Om efteråret overlevede han den spanske syge (»den svære influenza«), men måtte igen bede om forlænget orlov [ 8 ]; kun i korte perioder var han på»kontoret«; Gustav Janouchs Samtaler med Kafka (da. udg. 1993) giver et stærkt indtryk af Kafka og til dels af hans arbejdsplads i denne sidste periode. Først i 1922 blev han pensioneret, to år før sin død. Anstaltens nekrolog [ 9 ] registrerer kort og tørt den afdøde oversekretærs data. Nekrologen melder intet om at afdøde også var en stor digter, dels kom det ikke sagen ved, dels var det ikke kendt. Kafka fik kun udgivet seks meget små (for 8 9

5 nu ikke at sige»smalle«) bind med fortællinger, mens han levede. Berømmelsen kom først efter offentliggørelsen af de efterladte uafsluttede romaner, Processen, Slottet og Amerika i , og især efter 2. verdenskrig. Der var en, undertiden fortvivlet, konflikt mellem funktionæren og digteren Kafka, men der var også en vis forbindelse. Bankfunktionæren Josef K., som i Processen bliver anklaget af det der ikke kommer til sin ret i hans samfund, og landmåleren K., der i Slottet prøver at komme til sin ret, og som begge bliver viklet ind i et uoverskueligt retsapparat der undertiden synes at»træffe afgørelse på eget initiativ uden embedsmændenes medvirken,«håber begge, forgæves, på den personlige kontakt der skal fjerne alle misforståelser og gøre alting klart. Uden tvivl kunne Kafka her bygge på sine egne erfaringer på»kontoret«, hvor han tog stilling til en stadig strøm af sager uden at komme i kontakt med dem som de angik: der var en lang række melleminstanser mellem den, som arbejdsulykken var gået ud over, og Arbejder-Ulykkes-Forsikrings-Anstaltens juridisk sagkyndige sekretær. Men det skete dog at arbejdere dukkede op,»hvor beskedne de mennesker er,«citerer Max Brod ham for:»i stedet for at storme anstalten og slå alt sønder og sammen, kommer de og beder os.«den humoristiske sans, der altså kunne være ustyrlig ved festlige lejligheder, kunne Kafka nok have brug for i hvad han kaldte bureaukratiets»sande helvede.«max Brod citerer ham også for denne galgenhumoristiske udladning:»for hvad har jeg ikke at bestille! I mine fire distrikter falder bortset fra mit arbejde i øvrigt folk som berusede ned fra stilladserne, ind i maskinerne, alle bjælker tipper rundt, alle jordvolde skrider, alle stiger rutsjer væk, hvad man rækker op, falder ned, hvad man rækker ned, falder man selv over. Og man får hovedpine af alle disse unge piger på porcelænsfabrikkerne der uophørligt kaster sig på trapperne med tårne af service. Mandag er jeg vist over det værste «Kafka kom, kafkask, først over det værste, da det værste forestod. V. S. 10

6 1. Ansøgning om ansættelse Velvise bestyrelse! Ærbødigst undertegnede beder den velvise bestyrelse for Arbejder-Ulykkes-Forsikrings-Anstalten for kongeriget Bøhmen om godhedsfuld optagelse som assistent og understøtter denne bøn med følgende: De vedlagte statseksamensbeviser 1 3 og absolutoriet 4 dokumenterer at ansøgeren har bestået de tre statseksaminer ved det k.k. tyske Karl-Ferdinands-universitet i Prag. Ved dette universitet har han også, efter at have aflagt de tre rigorosa den 18. juni 1908 erhvervet den juridiske doktorgrad. Fra 1. april 1905 til 1. oktober 1906 var ansøgeren beskæftiget som advokaturskoncipist 5, begyndte så på retspraksis, som han fortsatte med til den første oktober 1907 og var derefter funktionær i de k.k. priv. Assicurazioni Generali i Prag. Ansøgeren taler og skriver det tyske og bøhmiske sprog, behersker yderligere det franske, delvis det engelske sprog. Han har fra 3. februar iår til 20. maj besøgt kur set for arbejderforsikring ved Prags Handelsakade mi og aflagt prøverne som det fremgår af vedlagte bevis. 7 I 1906 var ansøgeren til den tredje mønstring og er fritaget for militærtjeneste. 8 Prag, 30. juni Dr. jur. Franz Kafka 13

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 33 2004 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale,

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale, Etik-debat Af Talli Ungar Felding Jeg skal hermed BEKLAGE Min etiknævnssag en klage fra en forsvarsadvokat på vegne af en tidligere klient er efter otte måneders sagsbehandling blevet afsluttet. Jeg blev

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Jeg rundede efteråret af med to temaer; et om jul/ den kristne fortælling og julens baggrund og oprindelse. Og et andet om spøgelseshistorier.

Jeg rundede efteråret af med to temaer; et om jul/ den kristne fortælling og julens baggrund og oprindelse. Og et andet om spøgelseshistorier. Tilbageblik 10.04.06 Tiden flyver og det er forår. Jeg har fundet min logbog frem, for bedre at kunne huske, hvad det var som skete, og som var så fascinerende og mærkeligt for fire måneder siden! For

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gertraudt Jepsen BITTEN CLAUSEN Gyldendal I henhold til aftale med Gyldendal, er følgende uddrag af bogen Bitten Clausen historier

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere