Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012"

Transkript

1 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet. Undersøgelsen er gennemført via et elektronisk spørgeskema, som er udsendt pr. mail til medlemsvirksomheder. I alt 214 virksomheder har besvaret samtlige spørgsmål i konjunkturanalysen, svarende til en svarprocent på 17 pct. De deltagende virksomheder vurderes at udgøre et repræsentativt udsnit af branchens virksomheder både med hensyn til type og beliggenhed. Konjunkturanalysen følger op på to tilsvarende analyser, som HORESTA har gennemført i 2009 og 2010, og det er derfor muligt at sammenholde besvarelserne med tidligere års resultater. HORESTA har igen i år valgt at sætte fokus på hotel-, restaurant- og turismevirksomhedernes aktuelle økonomiske situation. Denne analyse er den anden i en række af fire analyser baseret på en medlemsanalyse, som HORESTA har gennemført i maj/juni Den første delanalyse fokuserede på udviklingen i efterspørgslen og kundeadfærden i de første måneder af 2011, mens denne analyse fokuserer på virksomhedernes forventninger til efterspørgslen i 2011 som helhed samt forventningerne til Resumé Der er tegn på fremgang i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet. Et flertal af virksomhederne forventer således både flere gæster og omsætningsfremgang i Mere end hver tredje virksomhed tror, at omsætningsvæksten i indeværende år vil overstige 6 pct. for deres virksomhed. For bespisningsvirksomhedernes vedkommende er der mulighed for, at omsætningen i 2011 kommer til at være lig eller lidt over omsætningsniveauet før krisen, men for overnatningsvirksomhederne er der fortsat et stykke vej tilbage til 2008-niveauet. Knapt hver fjerde virksomhed i undersøgelsen har endnu ikke oplevet fremgang og vurderer dermed, at 2011 vil byde på både færre gæster og yderligere omsætningsnedgang. I 2011 forventer virksomhederne at gæsternes forbrug vil forblive på nogenlunde samme niveau som i 2010, og omsætningsfremgangen stammer således primært fra en forventning om flere gæster. For 2012 er der en generel tiltro til efterspørgselsvækst. Hele 66 pct. af virksomhederne forventer flere gæster, mens 69 pct. regner med at omsætningen vil stige i forhold til Dette indikerer, at virksomhederne også forventer en lille vækst i gæsternes forbrug. Bedst kommer det tilsyneladende til at gå i København, hvor særligt de københavnske overnatningsvirksomheder ser positivt på fremtiden både i 2011 og 2012.

2 Branchens forventninger til 2011 Den første delanalyse viste, at for første gang i flere år har flertallet af virksomhederne oplevet fremgang i de fire første måneder af 2011 i forhold til samme periode sidste år. Og fremgangen gælder ikke alene antallet af gæster, men også omsætningen. Der er dog tale om en forholdsvis beskeden fremgang, ligesom der er betydelige forskelle i udviklingen for de enkelte virksomhedstyper og landsdele. Adspurgt om forventningerne til udviklingen i hele 2011 svarer 58 pct. af virksomhederne, at de forventer flere gæster i forhold til 2010, ligesom 60 pct. forventer at deres omsætning vil stige. Virksomhederne forventer således, at den beskedne vækst de har set i de første måneder af 2011 vil fortsætte og forstærkes. 23 pct. af virksomhederne i undersøgelsen forventer en vækst i omsætningen i 2011 og yderligere 10 pct. af virksomhederne forventer, at deres omsætning vil stige mere end Det skal dog samtidig bemærkes, at cirka hver fjerde virksomhed stadig har det svært og vurderer, at 2011 som helhed kommer til at byde på færre gæster og yderligere omsætningsnedgang. Figur 1: Hvordan er jeres forventninger til 2011 i forhold til 2010? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 over mellem 6 mellem 1 mellem 1 mellem 6 over Forventninger til gæster i 2011 Forventninger til omsætning i 2011

3 De relativt positive forventninger til efterspørgselsudviklingen skal endvidere ses i lyset af den markante nedgang, som særligt overnatningserhvervene har oplevet siden 2008, hvor omsætningen toppede. Omsætningen for hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser mv. det seneste år ligger således hele 12 pct. under 2008-niveauet. Bespisningsvirksomheder, herunder restauranter, kantiner, cateringvirksomheder, caféer, værtshuse mv. har generelt ikke oplevet samme omsætningsnedgang som overnatningsvirksomhederne, og har endvidere i modsætning til overnatningsvirksomhederne allerede i 2010 formået at indhente noget af det tabte. Omsætningen for bespisningserhvervene i 2010 ligger således alene 2 pct. under 2008-niveauet. Både i 2009 og 2010 reducerede gæsterne deres forbrug i forbindelse med besøg på restauranter, cafeer, kroer, feriecentre mv. og i 2011 oplever virksomhederne fortsat, at kunderne er meget bevidste om at få værdi for pengene. Omsætningsvæksten i 2011 er således primært drevet af flere gæster frem for øget omsætning pr. gæst. Derfor er forventningerne til omsætningsudviklingen meget lig forventningerne til udviklingen i gæsteantallet i 2011 (jf. Figur 1). Forventningerne til 2011 inddelt efter virksomhedstype Krisen har som anført ovenfor påvirket delbrancherne meget forskelligt, og af samme årsag er det heller ikke overraskende at der er stor forskel på de enkelte virksomhedskategoriers forventninger til Feriecentrene er den virksomhedskategori, som er mest optimistisk med hensyn til udviklingen i antal gæster i Tabel 1: Forventninger til udviklingen i antal gæster/kunder i 2011 inddelt efter virksomhedstype Antal gæster 2011 over 15 pct. over Cafeer, værtshuse og diskoteker 10,0% 50,0% 0,0% 10,0% 10,0% 20,0% 0,0% 0,0% Kantiner og catering 12,5% 12,5% 25,0% 12,5% 12,5% 0,0% 12,5% 12,5% Fastfood og cafeteria 12,5% 37,5% 25,0% 12,5% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% Feriecentre 0,0% 50,0% 37,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Hoteller 11,1% 24,7% 24,7% 17,3% 13,6% 4,9% 2,5% 1,2% Kroer 8,3% 25,0% 33,3% 8,3% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% Kursus- og konferencecentre 0,0% 30,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 0,0% 0,0% Restauranter 10,6% 19,1% 27,7% 17,0% 10,6% 10,6% 2,1% 2,1% Vandrerhjem 0,0% 11,1% 11,1% 33,3% 22,2% 11,1% 0,0% 11,1% Øvrige virksomheder 0,0% 36,4% 36,4% 27,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4 2011. Næsten alle de deltagende feriecentre forventer flere overnattende gæster i 2011, og halvdelen af virksomhederne forventer en betydelig vækst på I den anden ende af skalaen ligger konferencecentrene og vandrerhjemmene, hvor en overvægt af virksomhederne fortsat forventer tilbagegang i antal gæster. En tredjedel af de deltagende vandrerhjem vurderer, at færre gæster vil besøge deres virksomhed, hvorimod blot 22 pct. tror på fremgang i For konferencecentrenes vedkommende mener 45 pct., at der bliver længere imellem gæsterne på deres virksomhed i 2011, mens 40 pct. forventer flere gæster. De tidligere konjunkturanalyser fra 2009 og 2010 har samtidig vist, at vandrerhjemmene og kursus- og konferencecentrene er nogle af de virksomhedskategorier, der har været mest påvirkede af den økonomiske krise. De lave forventninger indikerer, at det fortsat er svære tider for mange vandrerhjem og kursus- og konferencecentre. Som tidligere nævnt forventer virksomhederne overordnet, at omsætningsvæksten kommer til at følge udviklingen i antal gæster. Ser man nærmere på de enkelte virksomhedskategorier er der dog visse forskelle. Blandt restauranter, hoteller og kroer forventer virksomhederne, at omsætningen vil stige en anelse mere end antal gæster. Virksomhederne tror således både på, at der kommer flere kunder men også at gæsterne vil bruge flere penge pr. besøg. Den modsatte tendens er gældende for kursus- og konferencecentre samt feriecentrene, som i højere grad har en forventning om et faldende forbrug pr. gæst/kunde. Tabel 2 Forventninger til udviklingen i omsætning i 2011 inddelt efter virksomhedstype Omsætning 2011 Cafeer, værtshuse og diskoteker over 15 pct. over 10,0% 30,0% 30,0% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% Kantiner og catering 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 25,0% 12,5% 12,5% 0,0% Fastfood og cafeteria 12,5% 50,0% 12,5% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% Feriecentre 0,0% 37,5% 37,5% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Hoteller 14,8% 21,0% 24,7% 17,3% 13,6% 4,9% 2,5% 1,2% Kroer 8,3% 33,3% 25,0% 8,3% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% Kursus- og konferencecentre 0,0% 20,0% 15,0% 20,0% 15,0% 30,0% 0,0% 0,0% Restauranter 10,6% 21,3% 34,0% 14,9% 6,4% 10,6% 2,1% 0,0% Vandrerhjem 11,1% 0,0% 11,1% 22,2% 33,3% 11,1% 0,0% 11,1% Øvrige virksomheder 0,0% 36,4% 45,5% 9,1% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0%

5 Forventninger til 2011 efter landsdel Ikke alene virksomhedstypen men også beliggenheden har stor betydning for virksomhedernes forventninger til København er den landsdel, hvor flest virksomheder forventer fremgang. 73 pct. af de københavnske virksomheder forventer flere kunder i butikken, og hele 76 pct. vurderer at 2011 kommer til at byde på omsætningsvækst. Det er særligt overnatningsvirksomhederne i København, som ser positivt på 2011, idet hele 90 pct. forventer omsætningsvækst. Det tilsvarende tal for de københavnske bespisningsvirksomheder er blot 60 pct. Kun 45 pct. af virksomhederne på Sjælland forventer flere gæster i Samtidig vurderer næsten hver tredje sjællandsk virksomhed, at der kommer færre gæster i Det er særligt overnatningsvirksomhederne, som oplever tilbagegang, hvorimod udviklingen for bespisningsvirksomhederne er mere positiv. For Nordjyllands vedkommende er der lidt flere end på Sjælland, som tror på vækst i antal gæster, men der er dog tale om relativt beskedne forventninger. 41 pct. af de nordjyske virksomheder kalkulerer således med en fremgang Samtidig forventer også næsten hver tredje virksomhed i denne landsdel et fald i antal gæster i Virksomhederne på Sjælland (ekskl. København) samt i Nordjylland er til gengæld dem, som ser mest sort på markedsudviklingen for Fyn skiller sig ud ved, at virksomhederne generelt har forholdsvis positive forventninger til udviklingen i gæster, Tabel 3: Forventninger til udviklingen i gæster/kunder i 2011 indelt efter landsdel Antal gæster i 2011 over og 5 pct. over København 14,3% 32,7% 26,5% 10,2% 6,1% 6,1% 2,0% 2,0% Sjælland 0,0% 24,1% 20,7% 20,7% 13,8% 17,2% 0,0% 3,4% Bornholm 25,0% 25,0% 12,5% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fyn 7,4% 29,6% 25,9% 11,1% 14,8% 11,1% 0,0% 0,0% Sønderjylland 0,0% 39,1% 13,0% 26,1% 13,0% 8,7% 0,0% 0,0% Midtjylland 12,5% 21,4% 21,4% 17,9% 10,7% 10,7% 3,6% 1,8% Nordjylland 0,0% 9,1% 40,9% 13,6% 22,7% 4,5% 4,5% 4,5%

6 Tabel 4: Forventninger til udviklingen i omsætning i 2011 indelt efter landsdel Omsætning 2011 over og 5 pct. over København 10,2% 34,7% 30,6% 14,3% 4,1% 2,0% 2,0% 2,0% Sjælland 3,4% 20,7% 27,6% 10,3% 13,8% 20,7% 3,4% 0,0% Bornholm 25,0% 25,0% 12,5% 25,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% Fyn 14,8% 22,2% 18,5% 11,1% 18,5% 14,8% 0,0% 0,0% Sønderjylland 4,3% 26,1% 30,4% 21,7% 8,7% 8,7% 0,0% 0,0% Midtjylland 16,1% 17,9% 19,6% 17,9% 12,5% 10,7% 3,6% 1,8% Nordjylland 0,0% 13,6% 40,9% 9,1% 27,3% 4,5% 4,5% 0,0% men der er væsentligt færre tror på omsætningsvækst. 63 pct. af de fynske virksomheder forventer således at se flere gæster i 2011, mens blot 56 pct. tror på omsætningsfremgang. Forventninger til 2012 Virksomhederne i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet har generelt positive forventninger til pct. forventer at 2012 vil byde på en stigning i antal gæster, mens 69 pct. forventer øget omsætning sammenlignet med Der er således en lidt højere andel, der forventer øget omsætning end der er virksomheder, der forventer flere gæster. Dette tyder på en forventning om et lidt højere forbrug pr. besøg/gæst. Blot ca. 6 pct. af virksomhederne forventer at 2012 vil være et år præget af tilbagegang i efterspørgslen. Det er meget vanskeligt at vide, hvordan fremtiden kommer til at forme sig og jo længere ud i fremtiden man forsøger at kigge, desto større usikkerhed vil der helt naturligt også være. Den store usikkerhed om udviklingen i den globale økonomi har ikke gjort det nemmere. Således svarer også hele 8 pct. af virksomhederne i analysen, at de ikke ved, hvordan 2012 kommer til at forme sig for deres virksomhed mht. gæster og omsætning. For samme spørgsmål til indeværende år har under 2 pct. svaret. Forventninger til 2012 inddelt efter virksomhedstype Feriecentrene har de absolut mest positive forventninger til udviklingen i gæsteantallet i 2012, idet hele 88 pct. af feriecentrene forventer flere gæster i Næsten ligeså forventningsfulde er kantine- og cateringvirksomhederne samt cafeterier og fastfoodvirksomheder, hvor tre fjerdedele forventer en stigning i gæsteantallet i 2012.

7 Figur 2: Hvordan er jeres forventninger til 2012 i forhold til 2011? 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% over mellem 6 mellem 1 mellem 1 mellem 6 over Forventninger til gæster i 2012 Forventninger til omsætning i 2012 Cafeerne, værtshusene og diskotekerne har mere afdæmpede forventninger til det kommende år. Således venter blot halvdelen af disse virksomheder flere gæster i 2012, og 30 pct. tror på samme antal gæster som i Deres vurdering af fremtiden skal ses i lyset af, at caféerne mv. er en af de virksomhedskategorier, som har været mindst påvirket af udsvingene i den globale økonomi. Vandrerhjem samt kursus- og konferencecentre er til gengæld blandt de virksomhedstyper, som har lidt mest under de seneste års krise. Dette afspejles fortsat i deres forventninger til 2011, men for 2012 ser billedet lidt anderledes ud. Vandrerhjemmene tror på et gæsteantal på samme eller lidt højere niveau end i pct. forventer et uændret antal gæster og 33 pct. tror på en fremgang på mellem 1

8 Tabel 5: Forventninger til udviklingen i antal gæster/kunder i 2012 inddelt efter virksomhedstype Antal gæster 2012 over 15 pct. over Cafeer, værtshuse og diskoteker 20,0% 10,0% 20,0% 30,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% Kantiner og catering 25,0% 25,0% 25,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% Fastfood og cafeteria 12,5% 37,5% 25,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% Feriecentre 0,0% 25,0% 62,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% Hoteller 6,2% 24,7% 37,0% 21,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% Kroer 8,3% 16,7% 41,7% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 8,3% Kursus- og konferencecentre 5,0% 25,0% 40,0% 5,0% 10,0% 10,0% 0,0% 5,0% Restauranter 10,6% 12,8% 34,0% 29,8% 0,0% 6,4% 2,1% 4,3% Vandrerhjem 11,1% 11,1% 33,3% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Øvrige virksomheder 0,0% 27,3% 45,5% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% Tabel 6: Forventninger til omsætning i 2012 inddelt efter virksomhedstype Omsætning 2012 over 15 pct. over Cafeer, værtshuse og diskoteker 30,0% 10,0% 20,0% 20,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% Kantiner og catering 25,0% 37,5% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% Fastfood og cafeteria 12,5% 25,0% 37,5% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 12,5% Feriecentre 0,0% 12,5% 62,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% Hoteller 6,2% 28,4% 35,8% 18,5% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% Kroer 8,3% 16,7% 41,7% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 8,3% Kursus- og konferencecentre 5,0% 30,0% 35,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% Restauranter 10,6% 14,9% 40,4% 21,3% 0,0% 6,4% 2,1% 4,3% Vandrerhjem 0,0% 22,2% 33,3% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Øvrige virksomheder 0,0% 45,5% 27,3% 9,1% 0,0% 9,1% 0,0% 9,1%

9 Hele 70 pct. af kursus- og konferencecentrene skønner, at 2012 byder på øget efterspørgsel, men der er fortsat 20 pct. af virksomhederne, som forventer, at krisen vil trække ud og byde på færre gæster næste år. dermed indikerer et lavere forbrug pr. gæst. Ikke desto mindre tror 75 pct. af feriecentrene og 56 pct. af vandrerhjemmene, at 2012 vil indebære øget omsætning for deres virksomhed. Som nævnt har de deltagende virksomheder lidt højere forventninger til omsætningen end til antal gæster i Omsætningsvæksten forventes således både at komme i form af flere gæster men også ved et øget forbrug pr. gæst i De optimistiske forventninger til gæsternes forbrug gælder i særlig grad for cafeer, værtshuse, diskoteker og restauranterne, og i mindre grad for hotellerne. Forventninger til 2012 inddelt efter landsdel De københavnske virksomheders positive syn på markedsudviklingen fortsætter ind i Således forventer 74 pct. af virksomhederne flere gæster til næste år og hele 82 pct. af virksomhederne tror på højere omsætning i 2012 sammenlignet med i år. Optimismen gælder både for overnatnings- og bespisningsvirksomhederne. Feriecentrene og vandrerhjemmene forventer derimod en lavere vækst i omsætningen end i gæsteantallet, hvilket Sjælland (ekskl. København) har været særligt hårdt ramt af den økonomiske afmatning, og dette afspejles også i Tabel 7: Forventninger til gæster/kunder i 2012 indelt efter landsdel Antal gæster i 2012 over og og 5 pct. over København 14,3% 22,4% 36,7% 22,4% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% Sjælland 0,0% 13,8% 34,5% 20,7% 0,0% 6,9% 0,0% 24,1% Bornholm 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fyn 7,4% 37,0% 29,6% 7,4% 7,4% 7,4% 0,0% 3,7% Sønderjylland 4,3% 21,7% 26,1% 26,1% 0,0% 8,7% 0,0% 13,0% Midtjylland 12,5% 21,4% 37,5% 16,1% 3,6% 1,8% 1,8% 5,4% Nordjylland 0,0% 4,5% 59,1% 27,3% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1%

10 Tabel 8: Forventninger til udviklingen i omsætning i 2012 indelt efter landsdel Omsætning 2012 over og og 5 pct. over København 12,2% 28,6% 40,8% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% Sjælland 0,0% 24,1% 24,1% 20,7% 0,0% 3,4% 3,4% 24,1% Bornholm 12,5% 37,5% 12,5% 25,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% Fyn 11,1% 29,6% 33,3% 7,4% 11,1% 3,7% 0,0% 3,7% Sønderjylland 4,3% 26,1% 26,1% 21,7% 0,0% 8,7% 0,0% 13,0% Midtjylland 12,5% 23,2% 35,7% 16,1% 3,6% 1,8% 1,8% 5,4% Nordjylland 0,0% 4,5% 63,6% 22,7% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% deres forventninger til Blot 48 pct. af virksomhederne angiver at de tror på vækst i gæster og omsætning i 2012, og hele 24 pct. er i tvivl om, hvad det kommende år kommer til at betyde for deres virksomhed og har svaret. Fyn skiller sig atter ud. Denne gang ved at have den største andel af virksomheder, som fortsat forventer tilbagegang i af de fynske virksomheder skønner, at 2012 vil resultere i nedgang i gæster og omsætning på Det er både blandt fynske bespisnings- og overnatningsvirksomheder, at der er bekymring for efterspørgselsudviklingen i Der er dog fortsat 74 pct. af de fynske virksomheder, som vurderer, at 2012 byder på vækst.

11 Konklusion Der er tegn på fremgang i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet. Et flertal af virksomhederne forventer således både flere gæster og omsætningsfremgang i Mere end hver tredje virksomhed tror, at omsætningsvæksten i indeværende år vil overstige 6 pct. for deres virksomhed. De relativt positive forventninger til efterspørgselsudviklingen skal ses i lyset af den markante nedgang, som særligt overnatningserhvervene har oplevet siden 2008, hvor omsætningen toppede. Omsætningen for hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser mv. det seneste år ligger således hele 12 pct. under 2008-niveauet. Bespisningsvirksomheder, herunder restauranter, kantiner, cateringvirksomheder, caféer, værtshuse mv. har generelt ikke oplevet samme omsætningsnedgang som overnatningsvirksomhederne, og har endvidere i modsætning til overnatningsvirksomhederne allerede i 2010 formået at indhente noget af det tabte. Omsætningen for bespisningserhvervene i 2010 ligger således alene 2 pct. under 2008-niveauet. Samtidig er det også værd at bemærke, at knapt hver fjerde virksomhed i undersøgelsen endnu ikke har oplevet fremgang og dermed vurderer, at 2011 vil byde på både færre gæster og yderligere omsætningsnedgang. Virksomhedernes store udfordring under krisen har ikke alene været færre gæster, men også at gæsterne har brugt færre penge pr. besøg. Restaurantgæsterne køber kun et glas rødvin frem for en flaske, hotelgæsterne vælger et billigere hotelprodukt etc. Desuden er der sket en væsentlig ændring i gæstesammensætningen, idet erhvervsvirksomhederne under den økonomiske afmatning har skåret antallet af hotelovernatninger, møder, forretningsmiddage og kurser, der afvikles på hotelog restaurantvirksomheder, ned til et minimum. Til gengæld har hotel- og restaurantvirksomhederne haft en fremgang i antallet af private gæster, men de har sjældent samme høje forbrug som forretningsgæsterne. I 2011 forventer virksomhederne at gæsternes forbrug vil forblive på nogenlunde samme niveau som i 2010, og omsætningsfremgangen stammer således primært fra en forventning om flere gæster. For bespisningsvirksomhedernes vedkommende er der således mulighed for, at omsætningen i 2011 kommer til at være lig eller lidt over omsætningsniveauet før krisen, men for overnatningsvirksomhederne er der fortsat et stykke vej tilbage til 2008-niveauet. For 2012 er der en generel tiltro til efterspørgselsvækst. Hele 66 pct. af virksomhederne forventer flere gæster, mens 69 pct. regner med at omsætningen vil stige i forhold til Dette indikerer, at virksomhederne også forventer en lille vækst i gæsternes forbrug.

12 HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg C Tel Fax Tendens udgives af: HORESTA (Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet). Redaktion: Benedikte Rosenbrinck, Jonas Kjær og Henrik Messmer (ansv.). Redaktionen kan kontaktes på tlf , horesta.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Kursus- og konferencecentrene og vandrerhjemmene, som stadig mærker konsekvenserne af den økonomiske afmatning og derfor har afdæmpede forventninger til 2011, ser mere positivt på Vandrerhjemmene tror således på et gæsteantal på samme eller lidt højere niveau end i Hele 70 pct. af kursus- og konferencecentrene skønner, at 2012 vil byde på øget efterspørgsel, men der er fortsat 20 pct. af virksomhederne som forventer at krisen vil trække ud og byde på færre gæster og lavere omsætning næste år. Ser man på de enkelte landsdele bliver det tydeligt, at særligt virksomhederne på Sjælland (ekskl. København) ikke forventer samme vækstrater som resten af landet. Bedst kommer det tilsyneladende til at gå i København, hvor særligt de københavnske overnatningsvirksomheder ser positivt på fremtiden både i 2011 og 2012.

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Konsekvenser af fedtafgiften

Konsekvenser af fedtafgiften Økonomisk analyse fra HORESTA december 2011 Konsekvenser af fedtafgiften for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet Den 1. oktober 2011 blev fedtafgiften indført. Den indbefatter, at der skal betales

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

2010: Fortsat tilbagegang for hotel- og restaurantbranchen

2010: Fortsat tilbagegang for hotel- og restaurantbranchen Økonomisk analyse fra HORESTA Juli 2010 trods af at den På danske økonomi nu er ude af recessionen, oplever næsten halvdelen af virksomhederne fortsat nedgang i antal gæster/kunder. køber Gæsterne færre

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

UDVIKLINGEN I 2017 OG FORVENTNINGERNE TIL 2018

UDVIKLINGEN I 2017 OG FORVENTNINGERNE TIL 2018 UDVIKLINGEN I 2017 OG FORVENTNINGERNE TIL 2018 HORESTA KONJUNKTUR- UNDERSØGELSE DEL 2 HORESTA Viden & Udvikling MAJ 2018 Konklusioner 65 pct. med omsætningsvækst Af virksomhederne i undersøgelsen havde

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Danskerne spiser sundere fastfood

Danskerne spiser sundere fastfood Økonomisk analyse fra HORESTA november 2006 Danskerne spiser sundere fastfood Færre spiser traditionel fastfood og vender sig i retning af fedtfattige alternativer. Samtidig skærer branchen ned for fedtprocenterne

Læs mere

,, I perioden 1997- ,, En væsentlig. Cafeerne får nye kunder. 2003 har cafeerne. flere kunder, mens branchen

,, I perioden 1997- ,, En væsentlig. Cafeerne får nye kunder. 2003 har cafeerne. flere kunder, mens branchen Økomomisk analyse fra HORESTA nummer 1 maj 25,, I perioden 1997-23 har cafeerne fået 3,5 procent flere kunder, mens branchen under ét har mistet 5,9 procent af gæsterne. Cafeerne får nye kunder Færre unge

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

,, Hver tredje virksomhed

,, Hver tredje virksomhed Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, Hver tredje virksomhed havde i 2005 en vækst på mere end 10 procent Danskerne går mere ud og spiser Omsætningen i det danske restauranterhverv steg med 1,8 milliarder

Læs mere

Det danske hotelmarked

Det danske hotelmarked Det danske hotelmarked Normtal 2016/2017 COPYRIGHT HORESTA 11 Det danske hotelmarked Antallet af gæster, som besøger de danske hoteller, kroer og konferencecentre, fortsætter med at stige. Der kommer flere

Læs mere

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til de seneste års krise, men har alligevel oplevet en noget bedre økonomisk

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet 3 Forord Med Normtalsanalysen 2009/2010 kan vi for første gang præsentere et detaljeret billede af den effekt, som den økonomiske krise har haft på driften og økonomien i landets hoteller, kursus- & konferencevirksomheder,

Læs mere

Kapacitetsudviklingen på det danske hotelmarked

Kapacitetsudviklingen på det danske hotelmarked Økonomisk analyse fra HORESTA januar 2014 Kapacitetsudviklingen på det danske hotelmarked Efterspørgslen på hoteller og konferencecentre er i vækst. Antal overnatninger på de danske hoteller og konferencecentre

Læs mere

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD Forord Indtjeningen hos de danske hoteller og restauranter er i fremgang. Det viser HORESTAs nye Normtalsanalyse 2012/2013. Ovenpå en række vanskelige år oplever erhvervet nu vækst i både omsætning og

Læs mere

Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015

Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015 Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015 Erhvervslivet i Greater Copenhagen området har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Detailbranchen endelig på vej mod genopretning Efter en vedvarende

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i august til -10 fra -16 i juli. Således mener et flertal af virksomheder i branchen stadig, at ordrebeholdningen er utilstrækkelig, om end den negative stemning er blevet mindre

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, februar 2014

Regionalt barometer for Region Midtjylland, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Konjunkturundersøgelse Februar Mangel på arbejdskraft i hotel- og restauranterhvervet

Konjunkturundersøgelse Februar Mangel på arbejdskraft i hotel- og restauranterhvervet Konjunkturundersøgelse Februar 2018 Mangel på arbejdskraft i hotel- og restauranterhvervet Konjunkturundersøgelse Mangel på arbejdskraft i hotel- og restauranterhvervet Analysen i korte træk: - HORESTAs

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Hotel- og restauranterhvervet i Danmark fortsætter med at vokse, og 2016 bød på nye rekorder for omsætning, beskæftigelse og antal virksomheder.

Hotel- og restauranterhvervet i Danmark fortsætter med at vokse, og 2016 bød på nye rekorder for omsætning, beskæftigelse og antal virksomheder. Forord Hotel- og restauranterhvervet i Danmark fortsætter med at vokse, og 2016 bød på nye rekorder for omsætning, beskæftigelse og antal virksomheder. I Normtalsanalysen 2016/2017 har HORESTAs analyseafdeling

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Sommeranalyse for danske hoteller 2007

Sommeranalyse for danske hoteller 2007 Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2007 Sommeranalyse for danske hoteller 2007 Hver tredje turistovernatning i Danmark foregår på hotel. Derfor er hotelerhvervet en god temperaturmåler for udviklingen

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Konkursanalyse Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018

Konkursanalyse Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018 Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018 1.921 virksomheder gik konkurs i andet kvartal af 2018. Det er en stigning på 49 procent sammenlignet med andet kvartal 2017. Det samlede antal

Læs mere

Det danske restaurantmarked i 2016

Det danske restaurantmarked i 2016 101 Det danske restaurantmarked i 2016 Fremgangen fortsætter for restaurantbranchen i Danmark, som i 2016 for sjette år i træk har præsteret omsætningsrekord. Der etableres fortsat mange nye restauranter,

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen PRESSEMEDDELELSE 4. april, 2011 Nu vender beskæftigelsen De danske virksomheder tror nu på vækst og ansætter igen. Der er skabt 21.000 nye job i årets første tre måneder og forventningen er 33.000 nye

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

Undersøgelse Effekten af askeskyen

Undersøgelse Effekten af askeskyen Økonomisk analyse fra HORESTA Maj 2010 end 90 pct. Mere af respondenterne har modtaget annulleringer/noshows på værelser, konferencelokaler, selskaber mv. De danske hoteller og konferencecentre har i alt

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Udeservering. indtjenings- og omkostningsanalyse. Budget for udendørscafé med 60 kvm. Omsætning. Afgift udendørsservering

Udeservering. indtjenings- og omkostningsanalyse. Budget for udendørscafé med 60 kvm. Omsætning. Afgift udendørsservering Økonomisk analyse fra HORESTA september 2006 Udeservering indtjenings- og omkostningsanalyse Siden Københavns Kommune i 1999 hævede sine afgifter på udeservering, har de været omdiskuterede såvel politisk

Læs mere

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017

Konkursanalyse Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 2017 Konkursanalyse 217 Konkurstal på ret kurs 33 procent færre konkurser i første kvartal 217 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 216, faldt konkurstallet med 33 procent fra første kvartal 216 til 217. Konkurstallet

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen Marts 2010 Nu vender beskæftigelsen Mere end hver anden virksomhed forventer vækst i løbet af det næste år. Det får beskæftigelsen til at stige svagt i løbet af det næste halve år. Især byggeriet og små

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Detailbarometer, oktober 2013

Detailbarometer, oktober 2013 2005M01 2005M04 2005M07 2005M10 2006M01 2006M04 2006M07 2006M10 2007M01 2007M04 2007M07 2007M10 2008M01 2008M04 2008M07 2008M10 2009M01 2009M04 2009M07 2009M10 2010M01 2010M04 2010M07 2010M10 2011M01 2011M04

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015.

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015. Flertallet af de mindre virksomheder har svært ved at ane lyset i horisonten, når man spørger til deres økonomiske forventninger inden for de næste tre måneder. Ase har i en måling spurgt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Lille gennembrud for joboptimismen

Lille gennembrud for joboptimismen Jysk Analyse 23. juni 2011 Lille gennembrud for joboptimismen Erhvervskonjunkturer. Der har været en positiv tendens i vækstforventningerne i over et år. Men jobvæksten har ladet vente på sig. Med undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere