Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?"

Transkript

1 Tre spørgsmål om udsatte børn 1. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? 2. Hvordan sikrer samfundet at børn vokser op og får et godt liv? 3. Hvem har ansvaret, når børn ikke vokser op og får et godt liv? Svar:

2 Katja Kjær Rask Trivselsperson for udskolingen, klasse Tornhøjskolen, Aalborg Ø Hvad tænker jeg, når jeg hører om børn, der har været udsat for svigt? Som udgangspunkt får jeg ondt i maven over at et rigt samfund som vores, der bryster sig af at have et godt socialt sikkerhedsnet, har sager der er så grelle at selv professionelle forfærdes over at det kan ske. Vi hverken vil, skal eller må acceptere at der er børn, der bliver svigtet og vi skal droppe berøringsangsten overfor disse voldsomme problemstillinger. Mere konkret tænker jeg, at det handler om at der i den lange proces og i den store gruppe af involverede mennesker omkring et sådant barn, til tider sker en hel del informationstab. Det forekommer mig som yderst sjældent, at et omsorgssvigtet barn slet ikke bliver opdaget men problematikken opstår idet den opdagelse skal hele vejen op gennem systemet, hvor der ofte er mange forskellige faggrupper inde over. Dog har vi i Aalborg Kommune med mappen På Tværs fået et redskab til at sikre et bedre informationsflow med fokus på det tværsektorielle arbejde som er så vigtigt for at hjælpe de udsatte børn. Hvordan tackler kommunerne deres ansvar i sager om svigt af børn? Aalborg Kommune har netop udgivet et håndbog til medarbejdere der arbejder med udsatte børn og unge i aldersgruppen 0-18 år. Den giver konkrete retningslinjer, handlevejledninger og redskaber til hvorledes der skal handles i forhold til det pågældende barn. Med den i hånden håber jeg og tror at vi kan gøre det endnu bedre. Noget af det jeg personligt glædes over i forbindelse med På Tværs er fastsættelsen af tidsrammen på maksimalt 4 måneder for en 50-undersøgelse, hvor familiegrupperådgiveren undersøger barnets habitus samt familiens vilkår. Det er af stor vigtighed af undersøgelser som denne ikke trækker i langdrag, da de professionelle voksne (lærere og pædagoger), der er i daglig kontakt med barnet

3 oplever det som voldsomt slidsomt at opretholde den gode relation til barnet, hvis handlinger lader vente på sig. Ydermere pointeres det i På Tværs at det er meget vigtigt at alle parter omkring barnet inddrages i udarbejdelsen af en 50. Kan det lykkes at komme svigt af børn til livs? Hvis nej hvorfor ikke? Hvis ja hvordan? Ja men for mig at se kræver det en omfordeling af vores ressourcer. Risiko for svigt af børn er større i familier, hvor der er: Svære sociale problemer Misbrug (narko/alkohol) Svag eller ingen forældreevne Manglende omsorg for barnet (forekommer også i "overfladefamilier", hvor facaden skal være i orden og hvor de følelsesmæssige behov er sekundære) Sindslidende familier Voldsramte familier Ensomme/isolerede familier Alvorligt sygdomsramte familier Komplicerede familierelationer Derfor er man nødt til at gøre forskel i de bevillinger som skoler og andre faggrupper tildeles pr. elev både i forhold til normal- og specialundervisning samt i forhold til særligt udsatte grupper. I den nuværende situation skeles der ikke til hvorvidt eksempelvis skolen er placeret i et socialt belastet område med mange truede børn. Alene de sidste tal for underretninger i Aalborg Kommune viser at 22% af det samlede antal underretninger foretages i skole-regi. Desuden viser tallene at belastede skoler i Aalborg Øst udgør 18% af det samlede antal underretninger. Så hvis kommunerne skal leve op til deres ansvar i sager om svigt af børn bør de anerkende og acceptere, at det dels fordrer tid og professionelt tværfagligt arbejde og dels handlekraft og penge. Desuden oplever jeg det som nødvendigt at man yderligere strammer maskerne i sikkerhedsnettet under de udsatte børn, unge og deres familier.

4 Mai-Britt Iversen, familie- og socialrådmand i Aalborg kommune Jeg tænker, at det er frygteligt for barnet at være blevet svigtet. Og så tænker jeg hvad der kan gøres for at hjælpe. Kommunerne skal tage deres ansvar om svigt om børnene. Og vi skal turde være åbne og turde undersøge sagerne og tage ved lære både i de sager, hvor det går godt og i de sager hvor det ikke går godt. Jeg tror desværre aldrig at vi kommer sager om svigt til livs. Det kræver forældre der ikke misbruger, slår og krænker børn. Men jeg tror, vi kan blive bedre til at finde børnene tidligere, og hjælpe tidligere. Og jeg tror, at det er vigtigt vi som mennesker tager et ansvar. Søren Brink, Fmd. Børne- og Familieudvalget, Jammerbugt 1: Jeg møder i mit daglige arbejde børn og unge der har det svært. Børn der har ondt i livet og som er blevet uskyldige ofre for netop livet. Børn der har lidt svigt, familier der er brudt sammen og jeg ser hvor stor betydning det har for deres liv. Det rører mig dybt, og det er en af grundende til at jeg vil kæmpe deres sag politisk. Alle de affødte ting der følger med, og nødvendigheden af nye initiativer og tanker er en anden. 2: Jeg syns kommunerne generelt tackler dette utroligt svære område godt. Dog må vi konstatere at flere faktorer spiller ind, og specielt kommunernes dårlige økonomi, giver nye og store udfordringer. 3: Jeg tror desværre ikke, vi helt kan komme svigt til livs. Så længe det er mennesker vi har med at gøre, vil vi se livets skyggesider. Det vi skal sikre, er at vi opdager det i tide, og at vi bliver endnu bedre til at forebygge, at det sker. Ligeledes handler det for mig at se, meget om en holdnings ændring i forhold til at give meget ansvar til dem der formår at tage vare på det, og at andre tidligere tager over, for dem der ikke formår det.

5 Marian Geller, Næstfmd. Familie- og Socialudvalget, Aalborg Spørgsmål 1 Jeg tænker først, - nej ikke igen! Det gør meget ondt på mig helt ind i hjertet. Jeg tænker i billeder, og ser derfor de børn for mig, og forsøger om jeg kan finde en løsning. Der må være en forklaring, - men den er ikke lige om hjørnet. Så tænker jeg på de forældre som jo også på en eller anden måde må være svigtet i deres liv. Som sygeplejerske på skadestuen igennem mange år, har jeg set og oplevet meget. Det gør ondt. Desuden er jeg i dag beskikket bistandsværge for retten, og har derigennem også forbindelse til omsorgssvigtede unge. Jeg har haft min første omgave som bisidder, og i den sag var det ikke familien som sådan der svigtede, men systemet. Spørgsmål 2 Mit kendskab til hvordan kommunerne tackler disse sager, er både blandet af mit politiske arbejde og kendskab til Aalborg Kommune som dog er ganske nyt kun tre måneder, men også som privatperson med mit job som beskikket værge. Men jeg har via mit arbejde som bisidder kendskab til en anden kommune og det jeg har oplevet der, er sandelig ikke særligt opløftende. Faktisk en katastrofe. Som politiker og næstformand i Aalborg Kommunes familie- og socialudvalg oplever jeg, at man virkelig kæmper på mange fronter. Både den forebyggende og den behandlende. Det er flot. Men det betyder jo ikke, at der ikke kan gøres mere. Men overordnet er jeg bekymret for om kommunerne gør det godt nok, om den almindelige borger gør det godt nok. Vi har jo alle et fælles ansvar. Spørgsmål 3 Det burde ikke kunne lade sig gøre. Det handler jo om at finde regler og retningslinjer der tilgodeser vores personlige frihed til at leve vores eget liv, samtidig med at vi strammer op om anmeldelsespligt m.m. Der skal altid være fokus på barnets tarv, og loven og lovens intentioner skal følges. Der skal reageres tidligt, vi må ikke tage for let på den del af opgaven. Så nej, jeg tror aldrig vi kommer børns omsorgsvigt til livs, men det handler om hurtig reaktion, så børnene ikke lider overlast for længe, og det handler om forebyggelse hele tiden. Den opgave er meget vigtig. Barnets reform er et skridt på vejen, men jeg foreslå at der kommer mere fokus på børns rettigheder, der bør oprettes en børneombudsmand eller børnetalsmand så børn og unge får et klagesystem. Det vi ser i dag er kun for voksne og er alt for svært for børn og unge at finde hen til.

6 Karin Kildedal, Lektor, Aalborg Universitet Hvad tænker du, når du hører om børn, der har været udsat for svigt? Jeg bliver ked af det på børnenes vegne hver gang og ønsker hver gang, at det sociale arbejde med børn og unge og deres familier kan forbedres. Hvordan tackler kommunerne deres ansvar i sager om svigt af børn? Socialrådgiverne i kommunerne gør deres bedste, og gør det tit rigtig godt. Men nogle gange er det ikke godt nok, fordi de ikke har gode nok vilkår for arbejdet. Det kan være fordi de har for mange sager, får for lidt faglig støtte af ledelse og politikere eller fordi de ikke har en kvalificeret videreuddannelse. Kan det lykkes at komme svigt af børn til livs? Hvis nej - > hvorfor ikke? Hvis ja - hvordan? Mange børn lever under for fattige vilkår, og det ville i sig selv hjælpe, hvis der ikke var så skæv en fordeling af penge i Danmark

7 Søren Virenfeldt, Forstander, Solhaven Farsø 1. Min første tanke er, at børnene har forældre, der selv har været udsat for svigt, manglende forældre evne og måske ikke har fået den hjælp som de og deres børn havde brug for og krav på. Konsekvenserne er tit at endnu et barn får en uværdig og belastende barndom, uden de samme muligheder, som de fleste andre børn får i Danmark. Der en klar tendens til at det er forældrenes ejendomsret til børnene der varetages, og ikke barnets tarv der varetages. 2. Kommunerne har gode intentioner om at yde en kvalificeret og relevant hjælp i sager om svigt af børn, men virkeligheden er, at indsatsen lader meget tilbage at ønske. Årsagerne er kommunernes økonomiske situation, manglen på kvalificerede medarbejdere, tendensen til lappeløsninger er alt for fremherskende. 3. Det vil være utopi at tro der at vi kan komme alle svigt til livs, men vi kan blive meget bedre til at samarbejde om løsninger der sætter tidligere ind. Der vil altid være unge der gemmer sig bag nogle tilsyneladende velfungerende familier, der formår at skjule sig for hjælpeforanstaltningerne. Endvidere er der så ekstreme familier der meget bevidst flygter fra det offentliges indblanding.

8 Ninni Lodahl Gjessing, Næstfmd., Børn- og Skoleudvalget, Vesthimmerland Hvad tænker du, når du hører om børn, der har været udsat for svigt? - At et velfærdssamfund skal kendes på dets evne til at tage hånd om den svage. Og nogle af de svageste i samfundet er vores udsatte børn. - At en tidlig indsat med forebyggende tiltag er afgørende for, at de pågældende børn overhovedet har mulighed for en ordentlig start på tilværelsen, som skal danne grundpillen for deres senere liv. - At det er meget vigtigt, at samfundet vedholdende arbejder målrettet med at bryde negativ social arv. Hvordan tackler kommunerne deres ansvar i sager om svigt af børn? - Jeg tror såmænd, at kommunerne gør tingene så godt de kan under de vilkår, de er blevet givet. Imidlertid mener jeg ikke, at de vilkår, der arbejdes efter i kommunerne, er rimelige. - Det er ikke hensigtsmæssigt, at kommunen både er den, der skal varetage barnets tarv og er den, der sørge for økonomien i forbindelse med forebyggende tiltag, anbringelser og andre foranstaltninger. Kan det lykkes at komme svigt af børn til livs? Hvis nej hvorfor ikke? Hvis ja hvordan? - Et velfærdsamfund som det danske må altid have den vision, at det kan lykkes, velvidende at det vedvarende kræver en massiv forebyggende indsats. Det indebærer, at indsatsen overfor udsatte børn bør gøres fri af de kommunale budgetter. Det er vigtigt, at det udelukkende er barnets tarv, der tilgodeses.

9 Birgitte Josefsen, MF, Venstre Hvad tænker du når du hører om børn der har været udsat for svigt? Sikkert som de fleste. Jeg bliver ked af det, frustreret og får lyst til at ruske de forældre der kan finde på at svigte deres børn. Når den følelse har lagt sig lidt, gør jeg mig altid mange overvejelser om hvorfor det sker. Da jeg inderst inde godt ved at den manglende omsorg har mange årsager. Forældrene kan være syge, familielivet kan være gået helt skævt. Der kan være misbrug hos en eller begge forældre. I det hele taget tænker jeg at situationen dag for dag må være mere og mere kaotisk i et hjem hvor børn svigtes, For til sidst at munde ud i total afmagt. Men uanset hvad årsagen er, så er det ikke på noget tidspunkt i orden at børn oplever svigt fra voksne Hvordan takler kommunerne deres ansvar i sager, om børn der svigtes? Nogen bedre end andre. Det er et komplekst område, hvor der i den grad er brug for at det er professionelle folk der varetager opgaverne. Jeg har fra personalet i en kommune fået oplyst at der på dette område ofte er personaleudskiftning, hvilket medvirker at der er mange skift inde over en konkret sag. Derfor er der ofte ikke et kontinuerligt forløb omkring den udsatte familie. Der mangler ofte en fast tovholder på de konkrete sager. Så sagt kort! Det kan blive bedre. Kan det lykkes at komme svigt af børn til livs? hvis nej hvorfor ikke? Hvis ja- hvordan? Jeg tror på at vi kan nå et langt stykke og opspore rigtig mange familier hvor der er en uheldig udvikling. Det kræver konsekvens og det kræver faste aftaler med familien. Det kræver at der opstilles en meget stram handleplan over for de pågældende familier, og er der den mindste skygge af mistanke om at der pågår uheldige handlinger i familien skal der skrides til handling her og nu - så ja der kan gøres meget Men nej vi vil aldrig kunne undgå at det sker - altså kan der ikke opsættes garantier. Svigt kan ske over lang tid men pludselige opståede situationer i en familie kan også betyde svigt over for børn og have katastrofale følger for barnet, og disse familier er vanskelige at spotte.

10 Ole Jespersgaard, Fmd. Børne- og Ungeudvalget, Brønderslev 1. Kommunerne skal i samarbejde med forældre, daginstitutioner, skoler og de faglige medarbejdere gøre alt, hvad der er muligt for at hjælpe børnene videre efter et svigt. Men samtidig skal vi til stadighed have fokus rettet på, at der ikke sker svigt - vi skal derfor lytte til de signaler, der kommer fra alle involverede parter. Men desværre kan vi ikke undgå, at nogle sager opdages for sent - og at der begås fejl undervejs. 2. Generelt tager kommunerne sager om svigt af børn meget alvorligt, men der kan i givne sager være meget forskellige holdninger til, hvilke handlinger, der er nødvendige. Og uenighederne forekomme både i forvaltningen og i det politiske system. Personligt ser jeg gerne, at anbringelser sker hos familie eller plejefamilie, der har personlige relationer til børnene - det er for mig at se en styrke, hvis de voksne, der skal tage sig af et svigtet barn, har personlige, følelsesmæssige relationer til barnet. 3. Det kan desværre aldrig helt lykkes at komme svigt af børn til livs. Imidlertid mener jeg, at der er behov for ændringer, så kommunerne ikke skal tage økonomiske hensyn, når de afgør. hvilken løsning, der skal ske i forhold til børnene. Dette kan løses med en grundtakstmodel, hvor staten overtager den økonomiske forpligtigelse, hvis udgiften per barn overstiger kroner om året. Hermed kan vi også undgå, at familier i problemer rejser fra kommune til kommune mange gange om året.

11 Søren Andersen, Regionsformand, Dansk Socialrådgiverforening 1. Her er nogle forældre der skal have hjælp. Der er også nogle børn der skal have hjælp. Det er beklageligt, at vi = det offentlige har set svigtet komme og kunne forebygge. 2. Forhåbentlig godt og efter lovgivningen og de lokale politiske beslutninger. Jeg/vi ved i bund og grund ikke ret meget om det. 3. Nej, men vi gøre noget for at forebygge, så der bliver så få svigt som muligt. Fordi det offentlige (heldigvis) ikke ved alt om borgerne, og fordi det offentlige har begrænsede ressourcer. Henning Risager, Børne- og Kulturdirektør, Brønderslev Kommune 1. Tidlig opsporing og tidlig indsats. 2. Støtte til nye og unge familier. 3. Et meget komplekst spørgsmål, som ikke kan svares entydigt på.

12 Karsten Lauritzen, MF, Venstre Hvad tænker du, når du hører om børn, der har været udsat for svigt? Jeg synes, at det er trist og tragisk. Danmark er et velfærdsamfund, hvor svigt af børn ikke bør finde sted. Derfor har vi som samfund et ansvar for at gribe ind med det samme, hvis børn udsættes for svigt. Hvordan tackler kommunerne deres ansvar i sager om svigt af børn? Jeg synes det er sørgeligt at Brønderslev på den måde har frikendt sig selv. Jeg kan ikke forstå hvordan Brønderslevs borgmester kan mene at børnenes tarv er blevet varetaget i Brønderslev-sagen. Når en kommune overser en ekstremt belastet familie i mere end et halvt og kommunen så efterfølgende frikender så selv, så synes jeg godt at man kan få indtrykket af at kommunen svigter. Men dermed ikke sagt at alle kommuner svigter. Kan det lykkes at komme svigt af børn til livs? Hvis nej - hvorfor ikke? Hvis ja - hvordan? Det skal lykkes. Kommunerne skal blive bedre til at reagere og tage henvendelser alvorligt og så skal vi undersøge om vi kan gøre mere for at nomade familier ikke bare flytter rundt når kommunen får nys om problemerne.

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere