Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger... 4 Tillæg... 4 Arealleje... 5 Midlertidig udlejning af havneareal... 5 Udlejning af vandarealer... 6 Faciliteter og mandskab... 6 Faciliteter... 6 Mandskab... 7 Regulativ for terminaludstyr... 8 Andre serviceydelse... 9 El... 9 Vand... 9 Rengøring af arealer... 9 Affald Ansvarsbegrænsning... 11

3 Kontakt Aabenraa Havn Mellemvej Aabenraa Tlf.: Fax: Forretningsbetingelserne er gældende for Aabenraa Havn fra og med 1. januar Alle takster er, med mindre andet fremgår, angivet eksklusiv moms samt øvrige offentlige afgifter og kan ændres uden forudgående varsel. Hvor normal arbejdstid er nævnt gælder driftsafdelingen arbejdstid. Der tages forbehold for trykfejl.

4 Skibsafgift Alle skibe, farttøjer og andre flydende enheder skal betale skibsafgift for at benytte Aabenraa Havn. Skibsafgiften påhviler skibet og beregnes på baggrund af fartøjets BT, som fremgår af fartøjets målebrev. Takster Skibsafgift a. Enkeltanløb -Der faktureres for minimum 500 BT b. Månedsafgift -Der faktureres for minimum 500 BT c. Månedsafgift, såfremt skibet godkendes som rutefartøj -Der faktureres for minimum 500 BT BT pr. anløb 4,15 kr. 22,65 kr. 7,07 kr. Månedsafgiften betales forud til Aabenraa Havn og giver ret til et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. Månedsafgift tilbagebetales ikke, selv om skibet på grund af havari eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den pågældende måned. For passagerskibe, der anløber havnen mere end én gang ugentligt, betales der i stedet en ugentlig skibsafgift på 13,49 kr./bt. Afgiften betales til Aabenraa Havn ved ugens første anløb. Bestemmelse for anløb Skibsafgiften betales til Aabenraa Havn inden skibets afsejling. Aabenraa Havn kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af rederiet eller rederiets agent, meddele tilladelse til afsejling, før afgiften er betalt. Et skib anses for at henligge i Aabenraa Havn fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af hele bruttotons (BT) og oprundes til hele tons. Skibsafgiften dækker skibets henliggende i maksimum 14 dage inkl. ankomstdagen. Henligger skibet i mere end 14 dage, betales der for de næste 14 dage og følgende periode i stedet for en skibsafgift, en lejeafgift efter Aabenraa Havns afgiftsregulativ (se Udlejning af vandarealer ). Fritagelse for skibsafgift En række fartøjer er fritaget for skibsafgift. Det gælder følgende: a. Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havnen og losser fisk m.v., der er indladet i anden havn b. Skibe, som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke medfører gods eller passagerer c. Skibe, der alene har anløbet Aabenraa Havn for olie, proviant eller andre skibsfornødenheder eller for at søge lægehjælp, for ilandsætning af syge, skibbrudne eller lig d. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til Aabenraa Havns eget brug, samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnens regning e. Isbrydere eller bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelse f. Lystfartøjer, der benyttes til lystsejlads 1

5 Vareafgift Der betales en vareafgift for varer, som losses, lastes eller på anden måde sø- eller landsættes på Aabenraa Havn. 1. Generel afgift 15,45 kr./ton 2. Jern 13,44 kr./ton 3. Foderstoffer, korn og træ 8,99 kr./ton 4. Cement 7,82 kr./ton 5. Sten og skærver 6,08 kr./ton 6. Trailer og containergods 126,00 kr./stk. 7. Passagerer 31,65 kr./person 8. Projektlast 15,45 kr./ton Almindelige bestemmelser Vareafgiften påhviler varemodtageren, vareafsenderen eller transportøren og betales til Aabenraa Havn inden afsejling. Aabenraa Havn påtager sig intet ansvar for gods, der oplægges eller opstilles på havnens arealer. Ydermere påtager Aabenraa Havn sig ikke ansvar for eventuelle skader, som henlagt gods eventuelt kan påføre tredjemand. Angives varens art med henvisning til de pågældende kapitler i toldtariffen, gælder nedenstående takster. Toldtariffens numre i anførte varegruppebetegnelser er kun vejledende. Toldtariffens tekst er afgørende for hvilke varegrupper, der skal henføres til kapitel- eller hovedpositionsnumrene. ad. 2: 13,44 kr. pr. ton Toldtariffens hovedposition Sukker Toldtariffens hovedposition Forarbejdet træ m.v Toldtariffens hovedposition 47 Papirmasser og affald Toldtariffens hovedposition Varer af papirmasse Toldtariffens hovedposition Forarbejdet jern og stål Toldtariffens kapitel 73 Jern og metal Toldtariffens hovedposition Ædle metaller Toldtariffens kapitel 82 og 83 Uædle metaller Toldtariffens kapitel 84 Maskiner Toldtariffens kapitel 86 Transportmateriel og nye skibscontainere Toldtariffens kapitel 87 Køretøjer 2

6 ad. 3: 8,99 kr. pr. ton Toldtariffens hovedposition Kartofler Toldtariffens hovedposition Foderærter Toldtariffens hovedposition Tapioka Toldtariffens kapitel 10 Korn Toldtariffens hovedposition Mel og gryn af korn Toldtariffens hovedposition Kartoffelstivelse Toldtariffens kapitel 12 Olieholdige frø, andre frø og frugter m.v. -Undtagen varer under og Toldtariffens kapitel 23 Sildemel, oliekager og vegetabilske produkter m.v. anvendeligt til dyrefoder Toldtariffens hovedposition Olivensten Toldtariffens hovedposition Sten-, brudkul, tørv og koks Toldtariffens kapitel 31 Gødningsstoffer Toldtariffens hovedposition Træ, uforarbejdet og groft Toldtariffens hovedposition Forarbejdet træ, træpiller og kævler Toldtariffens kapitel 68 Sten, cement, asbest m.v. -Undtagen varer herunder Gipsplader Toldtariffens hovedposition Klinker, lerrør og ildfaste sten Toldtariffens hovedposition Mursten Toldtariffens hovedposition Metaller, uædle, affald, skrot, m.v ad. 4: 7,82 kr. pr. ton Toldtariffens hovedposition Cement ad. 5: 6,08 kr. pr. ton Toldtariffens kapitel 5 Ikke-spiselige produkter af animalsk oprindelse Toldtariffens hovedposition Sukkerroer m.v. Toldtariffens hovedposition Andre roer m.v. Toldtariffens kapitel 25 Jord- og stenarter, kalk, gips, salt, tjæremakadam, ler og lava/pimpsten -Undtagen varer herunder Cement Toldtariffens kapitel 26 Malme, slagger og aske Toldtariffens hovedposition Jernsulfat Toldtariffens hovedposition Kemigips Toldtariffens hovedposition Gipsplader Toldtariffens hovedposition Glasskår og andet glasaffald 3

7 ad. 6: Trailer og containergods Afgiften for hver trailer og container med afgiftspligtige varer, uanset vareart og mængde udgør 126,00 kr. ad. 7: Passagerer Afgift pr. passagerer/chauffør, uanset alder, udgør 31,65 kr. pr. person med trailer- og ro-ro-færge ad. 8: Projektlast Vareafgiften for projektlaster, eksempelvis vindmølledele, offshore-elementer m.v., udgør 15,45 kr. pr. ton. Fisk og skaldyr a. Fisk og skaldyr, der losses fra fiskefartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand 2,0 % af værdien ved salg i første hånd dog max kr. pr. ladning Vareafgift betales af modtageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der skriftligt skal angive beregningsgrundlaget til Aabenraa Havn. Aftageren har pligt til på havnens forlangende at specificere indkøbene, ligesom førere af ovennævnte farttøjer har pligt til, også på havnens forlangende, skriftligt at give oplysninger om lastens værdi og vægt, samt til hvem den er solgt. Fritagelse for vareafgift Følgende varer er fritaget for vareafgift a. Varer til skibets eget brug b. Varer og materiel til havnens eget brug c. Varer, der overlosses fra skib til skib uden at have været landsat, er fritaget ved lastning under forudsætning af, at der er betalt fuld vareafgift ved losning d. For varer der ankommer med skib, og for hvilke der er betalt indgående vareafgift til Aabenraa Havn, svares ingen vareafgift ved videretransport under forudsætning af, at varerne ikke efter losning er forarbejdet eller behandlet, herunder emballering, samt at videretransporten sker inden for 12 måneder efter losningen. Afgivelse af oplysninger Vareejer eller dennes repræsentant (skibsføreren eller skibets agent) skal til Aabenraa Havn afgive de oplysninger, der er nødvendige for beregning og opkrævning af skibs- og vareafgifter samt oplysninger omkring vand, skibsaffald og slop. Rederiet eller rederiets agent skal endvidere til Aabenraa Havn afgive nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere mv., til statistisk brug. Ovenstående oplysninger skal sendes til havnekontoret via Tillæg Beredskabsafgift isbrydning I henhold til Lov om Beredskab for isbrydning nr af opkræves en statslig beredskabsafgift per vareton for alle godsmængder, som lastes eller losses over kaj i de danske havne. Beredskabsafgiften udgør i 2016 dkk 0,02 per vareton. 4

8 Arealleje Lejevilkår Aabenraa Havn råder over 500<.000 m2 landareal, hvoraf m2 er baglandsareal samt tilhørende bygninger, herunder m2 lagerhal. Ifølge Havneloven, så sker udlejning primært til havnerelaterede virksomheder. Såfremt dette ikke er muligt, vil der ske udlejning til øvrige virksomheder. For alle lejemål forpligter lejeren sig til en omsætningsgaranti i form af tilførte vareafgifter (minimumsgaranti). Indgåelse af faste lejemål kræver Havnebestyrelsens godkendelse, mens havnekontoret er bemyndiget til at indgå midlertidige lejemål. Arealerne er opdelt i 3 takstområder i henhold til afstanden fra kajerne Fast lejemål 1/ / Minimumsgaranti Takstklasse A 24,5 kr./m2 pr. år 3 x leje Takstklasse B 15,85 kr./m2 pr. år 2-3 x leje Takstklasse C 10,16 kr./m2 pr. år 1,5-2 x leje De forskellige takstområder kan ses på Aabenraa Havns hjemmeside, i menuen Services, under Faciliteter og arealudlejning. Midlertidig udlejning af havneareal Kajarealer: Gods, som skal lastes i skib eller som er losset fra skib, kan henligge vederlagsfrit i én uge regnet fra og med dagen for oplægningens begyndelse. Henligger godset i mere end én uge fra 1. oplægningsdags, så er havnen berettiget til at opkræve en leje på 2,34 kr./m2 pr. påbegyndt uge. Der opkræves leje for minimum 100 m2. Bestemmelserne gælder også de udvidede kajarealer på Sønderjyllandskajen og ved Gammelhavn. Baglandsarealer: Kontakt venligst havnekontoret for midlertidig leje af havnens ledige baglandsarealer. Ved leje af baglandsarealer, er lejerens opsigelsesvarsel løbende måned + 1 måned. Arealet overtages som det forefindes og skal afleveres i samme stand. Som lejer er man erstatningspligtig for eventuelle skader på belægning, dæksler, ledninger mv. Areallejen i 2016 er 6,37 kr./m2 og der opkræves for minimum 100 m2. 5

9 Udlejning af vandarealer Fartøjer, som med havnekontorets tilladelse henligger i mere end 2 uger i havnen, gælder følgende: a. Fartøjer, der henligger i mere end 2 uger i havnen og som har betalt skibsafgift, betaler 4,15kr./BT for hver ny 2 ugers periode b. Fartøjer på under 5 BT betaler en årlig afgift på 1280 kr. for at henligge ved en fast plads/bro/kaj. c. Fartøjer på 5 BT og derover, betaler en månedlig lejeafgift på 11,75kr./BT, dog mindst 550 kr./måned d. For vandarealer, der benyttes på anden måde end ovennævnte, fastsættes lejeafgiften efter særlig aftale med havekontoret. Faciliteter og mandskab Faciliteter Taksterne beregnes fra det tidspunkt hvortil terminaludstyret er bestilt. Minimumsafregning er én time, herefter afregning pr. påbegyndt halve time. Maskine Ydelse Pris pr. time Kran: Liebherr LHM 550 Grab Tonsafgift Krog: max løft 36 tons Krog: max løft 52 tons Krog: max løft 104 tons Krog: max løft 144 tons kr. 0,86 kr./ton kr kr kr kr. Kran: Liebherr LHM 320 Opstakning m.m. Grab Tonsafgift Krog: max løft 36 tons Krog: max løft 52 tons Krog: max løft 104 tons kr kr. 0,86 kr./ton kr kr kr. Opstakning m.m kr. 6

10 Samløft - LHM 550 og LHM 320 Kran: Sennebogen 850 Løft op til 160 tons Løft op til 190 tons Løft op til 220 tons Anstilling Løftegrej i forbindelse med krogløft Grab Tonsafgift Opstakning m.m kr kr kr kr. 112 kr. 805 kr. 0,86 kr./ton 956 kr. Diverse Rengøring af kajarealer med kran 956 kr. Læssemaskine 765 kr. Minilæsser 425 kr. Traktor 425 kr. Lossetragt 400 kr. Mandskab Ydelse Normaltime Tillæg for 50% Tillæg for 100 % Ventetid, omrigning af kraner samt ekstra mand: -Normal arbejdstid (kl. 07:00 15:00) -50 % (kl. 06:00-07: :00-18:00) -100 % (hverdage kl. 18:00-06:00 + weekend og helligdage) Tilkald uden for normal arbejdstid Pris pr. time 290 kr. 140 kr. 250 kr. 290 kr. 400 kr. 510 kr. 300 kr. Generelt Rekvireres der overarbejde inden for normal arbejdstid, kl. 12:00 på hverdage, til udførelse efter normal arbejdstid, så opkræves der for minimum 2 timer. Såfremt et skib i weekend eller på helligdag er forsinket i mere end 3 timer, vil der blive opkrævet ventetid for 3 timer á 100%. Er forsinkelsen på mindre end tre timer vil der blive opkrævet iht. de faktiske takster. I de tilfælde, hvor bestilt terminaludstyr ikke kommer i brug, pålægges bestilleromkostningerne i forbindelse med flytning og klargøring. 7

11 Regulativ for terminaludstyr Brug af terminaludstyr Ved leje af terminaludstyr, er havnen kun ansvarlig for at stille dette til disposition med fører. Havnen påtager sig ikke arbejdet med godset anhugning i kranen og leverer ikke stropper, sjækler, løfteåg mv. Kranerne er kun beregnet til lodrette løft og må ikke benyttes, hvor de udsættes for skråt træk. Herudover må kranerne ikke benyttes til løft, der overstiger maksimallasten angivet på hver kran. Aabenraa Havn bestemmer til hver en tid til hvem, til hvad og i hvilken orden kranerne udlejes. Således kan en allerede udlejet kran erstattes med en anden kran til afvikling af arbejdsopgaver. Kranerne udlejes ikke til opgaver uden for havneområdet. Såfremt det opstår en skade under terminaludstyrets arbejde, så er Aabenraa Havns ansvar begrænset til skader som skyldes fejl eller mangler ved selve udstyret eller førerens betjening. Havnen påtager sig intet ansvar for terminaludstyrets uforstyrrede drift. Lejeren er ansvarlig for skader, der opstår under arbejdet som følge af fejl eller mangler af de anvendte kæder, stropper, sjækler mv. som forvoldes af lejerne eller de beskæftigede folk. Lejeren har ansvaret for, at overholde Arbejdstilsynets gældende regler samt pligt til at gøre sig bekendt med bestemmelserne i nærværende regulativ. Bestilling af terminaludstyr Terminaludstyret bestilles på havnekontoret med rimelig varsel. Til brug i weekend + helligdage skal bestillingen ske senest kl 12:00 forudgående arbejdsdag. 8

12 Andre serviceydelse El Aabenraa Havn tilbyder tilslutning til elnettet ved kajen. Kontakt Aabenraa Havn for mere information om levering af el. Følgende priser gælder for levering af el: Elforbrug Tilslutningsafgift Tilslutningsafgift efter 3. døgn Den til enhver tid gældende pris pr. kwh + el-, CO 2 - og SO 2 afgifter 189 kr. pr. enhed i 3 døgn 47 kr. pr. døgn Til-og afrigning: Mandskab, pris pr. time Normal arbejdstid (kl. 07:00 15:00) 290 kr. 50 % (kl. 06:00-07: :00-18:00) 400 kr. 100 % (hverdage kl. 18:00-06:00 + weekend og helligdage) 510 kr. Tilkald uden for normal arbejdstid 300 kr. Aabenraa Havn leverer kun eltilslutninger ved kajen. Havnen påtager sig intet ansvar for eventuelt strømsvigt eller for eventuelt påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge Stærkstrømsreglementet. Strømmen til kajstikkene afbrydes ved varsel om stormflod. Aabenraa Havn leverer ikke forsyningskabel fra kajstikkontakten til brugeren og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren. Vand Følgende priser gælder for levering af vand: Vand Mandskab, pris pr. time Generelt 25 kr. pr. m 3, minimum 350 kr. 50 % (kl. 06:00-07: :00-18:00) 400 kr. 100 % (hverdage kl. 18:00-06:00 + weekend og helligdage) 510 kr. Tilkald uden for normal arbejdstid 300 kr. Rengøring af arealer Spild på havnens arealer, herunder havnebassiner, i forbindelse med oplægning, lastning og losning eller anden form for godshåndtering skal oprenses i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. Ved bestilling af liggeplads og evt. terminaludstyr, skal der gives besked til havnekontoret om, hvorvidt det er en virksomhed eller Aabenraa Havn, der er ansvarlig for rengøringen. 9

13 Der påhviler ladningsejeren at bortskaffe spild i henhold til gældende regler for området. Spild skal samles i containere eller fjernes med fejemaskine og deponeres på godkendt losseplads. Spild må ikke kastes i havnens bassiner. Såfremt varer eller gods tabes i havnebassinerne, påhviler det ligeledes ladningsejeren at samle det pågældende op fra bassinerne. Sker dette ikke, er Aabenraa Havn berettiget til at lade oprensning foregå for ladningsejeren regning. Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter, at godshåndteringen er afsluttet. Affald Skibe, der anløber Aabenraa Havn, er pligtige til at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10.maj Aabenraa Havn har etableret en modtageordning for driftsaffald, lastrester, kloakspildevand og slop fra skibe i havn. Affaldshåndteringsplanen kan læses på Aabenraa Havns hjemmeside: Affald Pris *) Marpol Annex I Olieaffald liter 3,00 kr. pr. liter liter 1,20 kr. pr. liter ,10 kr. pr. liter Marpol Faktiske omkostninger Annex II Marpol Faktiske omkostninger Annex III Marpol kr./m 3 Annex IV Marpol Annex V Husholdningsaffald Andet brændbart affald, herunder pap og papir Andet brændbart affald større end 100x50x50 cm Ikke-brændbart affald Andet (specificeres) kr./tons kr./tons kr./tons kr./tons kr./tons *) -Hertil kommer arbejdstid efter gældende takster -Afgiften er inklusiv transport -Olieaffald indeholdende petrokemikalier, fareklasse I og II efter IMDG-koden eller emulgerende stoffer modtages ikke 10

14 Ansvarsbegrænsning Såfremt Aabenraa Havn findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar, begrænses ansvaret som følger: Erstatning fastsættes efter værdien af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen. Hvis der ikke findes en markedspris, fastsættes værdien efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Erstatningen kan ikke overstige 667 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget, afhængigt af, hvad der giver det største beløb. For containere og andre lignende transportenheder med indhold kan erstatning ikke overstige SDR pr. enhed. Aabenraa Havns ansvar som følge af en erstatningsbegivenhed kan under ingen omstændigheder overstige dkk. Der ydes ikke erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andre indirekte tab. SDR er fastsat i Sølovens 152. SDR omregnes til dagens kurs, hvor skaden konstateres. 11

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

Med kurs mod Grenaa havn

Med kurs mod Grenaa havn Med kurs mod Grenaa havn Takstblad 2012 Forretningsbetingelser & takstblad 2012 for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Havneinfo 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 6200 AABENRAA TEL. 74 62 25 14. E-Mail info@aabenraahavn.dk

Havneinfo 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 6200 AABENRAA TEL. 74 62 25 14. E-Mail info@aabenraahavn.dk Havneinfo 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 6200 AABENRAA TEL. 74 62 25 14 E-Mail info@aabenraahavn.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD side 2 BELIGGENHED OG SEJLRUTER Beliggenhed og sejlruter side 3 Søkort og

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 24. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER 2015

FORRETNINGSBETINGELSER 2015 FORRETNINGSBETINGELSER 2015 Nærværende regulativ har gyldighed fra den 1. januar til den 31. december 2015 Havnebestyrelsen, december 2014 1 INDHOLD SIDE SKIBS- & VAREAFGIFT 3 11 REGULATIV & KRANTAKSTER

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 01.12.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. april 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. april 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. april 2017 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1 VEDTÆGT for benyttelse af Aarhus Havns kraner og rengøring af kajarealer Indholdsfortegnelse: 1. Aarhus Havns kraner... 3 2. Kranernes brug... 5 3. Ansvar... 5

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Vores Mission Vi vil skabe overblik og tillid, så vores kunder kan træffe de rigtige beslutninger inden for forsikring og pension. Samløft

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2017 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor kontortid 59 53

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2008

Rungsted Havn Efterår 2008 Rungsted Havn Efterår 2008 55 53,2N 12 33,2E Havnens Havnens faste faste stativer stativer Havnen udsendte information i marts, og en folder i juni/juli om det nye tiltag med havnens anskaffelse af faste

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere