HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER"

Transkript

1 1 DECEMBER 2014 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER FREDERIKSBERG KOMMUNE

2 2 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER FREDERIKSBERG KOMMUNE UDARBEJDET AF COWI FOR REGION HOVEDSTADEN COPENHAGEN ELECTRIC - DET REGIONALE ELBILSEKRETARIAT

3 3 INDHOLD 1 Sammenfatning vejen til flere elbiler i Frederiksberg Kommune 5 2 Baggrund Status på omstillingen i Frederiksberg Kommune 9 3 Potentialet for elbiler 13 4 Kortlægning Metode Den eksisterende bilpark 14 5 Analyse Metode Hvilke biler kan teknisk set omlægges til elbiler? Økonomiske forhold ved omlægning Miljøkonsekvenser Behov for ladeinfrastruktur Screening af taxakørsel og kørsel i privat bil 36 6 Leasing af elbiler 38 7 Frederiksberg Kommunes muligheder Økonomi og miljø Andre muligheder 46 8 Anbefalede aktiviteter og tidsplan Udskiftningsmuligheder for omstillingsparate køretøjer Plan for udskiftning af de omstillingsparate køretøjer Indhent tilbud på køretøjer Ladeinfrastruktur Anbefalinger til videre tiltag Erfaringsudveksling 55

4 4 9 Van elbil-alternativ Kontakt 57 BILAG Bilag A Kortlægning og analyse af køretøjer Bilag B Bilspørgeskemaet inkl. de modtagne besvarelser Bilag C Specifikke forudsætninger til TCO-beregninger og resultater mv. Bilag D Prioriteringsplan Bilag E Leasing eller køb? Bilag F Specifikke forudsætninger til TCO-beregninger og resultater mv, hvis leasede biler. Bilag G Samlet oversigt for teknisk egnede biler

5 5 1 Sammenfatning vejen til flere elbiler i Frederiksberg Kommune Denne handlingsplan omhandler omstillingen til elbiler i Frederiksberg Kommune. Handlingsplanen er et værktøj, der skal hjælpe med at skabe overblik over de økonomiske, klimamæssige og praktiske konsekvenser af omstillingen. Handlingsplanen er samtidig et middel til at sætte gang i omstillingsprocessen, idet den leverer væsentlige bidrag til den videre beslutningsproces om introduktionen af flere elbiler i kommunen. Handlingsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariats Elbilrejsehold og Frederiksberg Kommunes projektgruppe. Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat: Copenhagen Electric er hovedstadsregionens centrale indgang til viden om elbiler. Sekretariatet arbejder for, at sikre synlighed og objektiv information om elbiler og dele viden og erfaringer ved aktivt at vejlede kommuner, virksomheder og borgere i hovedstadsregionen om elbiler. Sekretariatet samler og formidler relevant materiale, konkret information og praktiske vejledninger, der giver grundlag for en grøn omstilling på et objektivt og kvalificeret grundlag. Copenhagen Electric udvikler og gennemfører aktiviteter og kampagner i hovedstadsregionen, der skaber synlighed og demonstrerer mulighederne ved grøn omstilling via elbiler. Sekretariatet samler offentlige myndigheder og videns institutioner omkring realisering af potentialet for elbiler, og skaber fælles retning gennem øget samarbejde. Copenhagen Electric skaber projekter, der har samarbejde og fælles indsats som midler til en fokuseret grøn omstilling. Der er 129 biler under kilo i Frederiksberg Kommunes bilflåde. Heraf kan 49 biler teknisk set udskiftes til elbiler. Dette svarer samlet til at ca. 38 % af bilerne sandsynligvis kan udskiftes med elbiler. Økonomisk set kan 13 ud af de 49 teknisk egnede biler, ud fra en en-til-en sammenligning mellem nye elbiler og nye konventionelle biler med fordel omstilles til elbiler. Hvis alene de nævnte 13 biler, med direkte en-til-en besparelser, udskiftes til elbiler, vil Frederiksberg Kommune kunne spare ca kr. årligt 1, i den periode kommunen benytter bilerne, i forhold til at udskifte de samme biler til nye biler af samme type, som de eksisterende. 2 Se Tabel 1 for fire scenarier, som er analyseret i forhold til økonomi og CO₂ besparelser. 1 For at opnå denne besparelse årligt, skal kommunen bibeholde ejede elbiler i 10 år (Mercedes Vito E-Cell dog kun 4 år), ejede konventionelle biler i 10 år og leasede biler i 4-5 år. 2 Der tages forbehold for de usikkerheder, der er i TCO-beregneren på Endvidere er beregneren genstand for en løbende opdatering af bl.a. priser og afskrivningsprofiler, hvorfor resultaterne vil kunne afvige fra de viste, hvis de genberegnes med de samme basisforudsætninger ved en senere lejlighed.

6 6 Tabel 1: Årlige konsekvenser for omkostningerne samt ændringer i CO 2 Scenarie Antal udpegede biler Besparelse i omkostninger ved udskiftning af biler (kr./år) Direkte CO₂ reduktion (kg/år) Indirekte CO₂ reduktion (kg/år) 1: "Billigere biler" : "Elbiler er højst 25 % dyrere" : "Udgiftsneutral" : "Alle biler - maks. CO₂ besparelse" Frederiksberg Kommune vil have en merudgift på ca kr. årligt ved omstilling af hele den teknisk egnede bilflåde på 49 biler. Da kommunen ikke opnår en besparelse ved omstilling af alle teknisk tegnede køretøjer, er der tale om et udgiftsneutralt alternativ. Ved udgiftsneutralt alternativ menes, at så mange biler som muligt udskiftes uden at der bruges flere penge end på nuværende tidspunkt (break-even situation). En besparelse i scenarie 1 nedskrives tilnærmelsesvis til 0 kr. ved at udpege biler, som er dyrere (gule og røde biler) til også at blive omstillet til elbiler. Derudover indgår biler som billigere (grønne biler) også i udpegningen. Kommunen vil kunne omstille 44 ud af 49 af de teknisk egnede biler ved det udgiftsneutrale alternativ. Ved omstilling af de "billigere biler" vil man kunne spare ca. 28 ton direkte CO₂ årligt, mens man ved omstilling af alle 49 teknisk muligt egnede biler vil kunne spare ca. 84 tons direkte CO₂ om året. Kommunens biler er både ejede og leasede. Ejede biler kan i princippet udskiftes når som helst, da de ikke er afhængige af udløb af leasingkontrakter. Leasede biler tænkes først udskiftet løbende, når de eksisterende leasingaftaler udløber. Bilerne vil kunne oplades på deres sædvanlige parkeringssteder ved, at der etableres dedikerede P-pladser med ladestationer. Frederiksberg Kommune vil i den forbindelse skulle af med en engangsinvestering på ca kr. ved udskiftning af de 13 biler med direkte en-til-en besparelser. Hertil skal lægges øvrige installationsomkostninger og belægningsarbejder i forbindelse med etableringen. Med en årlig økonomisk besparelse på ca kr. vil det tage knap 1½ år før omstillingen til elbiler giver en økonomisk gevinst for kommunen, såfremt finansiering af ladeinfrastruktur alene sker gennem de årlige besparelser ved omstilling til elbiler. For at implementering af flere elbiler i Frederiksberg Kommunes bilflåde skal lykkes, anbefaler Rejseholdet følgende: Frederiksberg Kommune bør tage stilling til, hvordan de vil prioritere projektet med implementering af elbiler i den samlede bilflåde. Ønsker kommunen at spare mest muligt CO₂ eller ønsker kommunen at spare CO₂ i sådan en mængde, at det ikke får indflydelse for hvert enkel køretøjs økonomi. Scenarie 1 "billigere biler" bør implementeres i kommunens bilflåde relativt hurtigt, da det samlet årligt vil give en besparelse på ca kr. Konkret drejer det sig om omstilling af 13 biler, hvor hver enkelt bil vil give en direkte en-til-en besparelse.

7 7 Frederiksberg Kommune meldte ikke køretøjer ind til Region Hovedstadens elbilpartnerskab i 2014, men har meldt én bil ind til anskaffelse i Deltagelse i partnerskabet betyder, at der ved omstilling til elbiler kan opnås økonomisk tilskud fra Energistyrelsen, som i 2014 var på kr. pr. bil. Rejseholdet anbefaler, at kommunen benytter sig af denne ordning og dermed kan opnå en endnu bedre økonomi end resultaterne fra handlingsplanen. Såfremt kommunen satser stort på miljøet og ønsker at reducere mest muligt på bilflådens CO₂ udslip, bør kommunen udskifte alle 49 egnede køretøjer. Hermed opnås en CO₂ besparelse pr. år på ca. 84 tons. Ved opnåelse af økonomiske og miljømæssige besparelser pr. år som oplyst i Tabel 1, er der taget udgangspunkt i køretøjernes nuværende størrelse, anvendelse mv. Det er op til kommunen at undersøge, om en ændring i ejerform eller optimering af størrelse og anvendelse inden omstillingen vil kunne tilgodese kommunens behov. Frederiksberg Kommune skal inden implementering af elbiler i bilflåden undersøge hvilke lademuligheder, der tilgodeser brugerne af køretøjerne bedst muligt (ladehastighed) samt om ladefaciliteterne er tilstrækkelige på de parkeringsadresser, hvor der skal etableres ladestationer. Frederiksberg Kommune bør derfor efter denne screening få foretaget en dybdegående analyse af lademuligheder og omkostninger hertil. Kommunens bilpark omfatter mange forskellige bilstørrelser og modeller. Såfremt kommunen ønsker at optimere deres bilflåde og reducere udgifter til transport i kommunens biler, vil en nærmere analyse af brugernes behov kontra bilens størrelse og model være fordelagtig. En nærmere undersøgelse af bilernes størrelse kan resultere i, at kommunen kan omstille nogle biler til mindre segmenter eller billigere modeller både økonomisk og miljømæssigt set. Især ved udløb af leasingaftaler kan kommunen med fordel reflektere over, om de kan nøjes med en mere økonomisk og miljømæssigt billigere bil, inden der indgås en ny leasingaftale. Herved vil omkostningen ved omstilling til en anden bilmodel være minimal for kommunen. Muligheder for optimering af bilflåde kan med fordel undersøges nærmere. Undersøgelsen kan f.eks. belyse følgende: Biler der benyttes i begrænsede tidsrum kan samles til færre biler og indgå i en puljebilsordning. Biler som benyttes ved 8 timers kan samles til færre biler ved flerholdsskift, hvis bilerne ikke anvendes i samme tidsrum i løbet af døgnet. Biler som kører korte ture med enkelte personer og uden behov for bagagerum eller specieludstyr kan evt. erstattes af cykler/elcykler. For biler med trækkrog skal behovet for trækkrogen belyses. Såfremt nuværende køretøjer med trækkrog ikke har behov for den, kan bilerne måske blive omstillingsegnede til elbiler. Vintervagt-biler skal til enhver tid gennem hele vinterperioden kunne køre i døgn og operere fra privatadresser, der kan ligge langt fra parkeringsstedet. De bør derfor ikke være elbiler. Kommunen bør sørge for en forankring af projektet og skabe et ejerskab til projektet og elbilerne, for at sikre, at omstillingen til elbiler bliver en succes og at brugerne ønsker at benytte elbilerne.

8 8 2 Baggrund Region Hovedstaden og regionens kommuner, har i fællesskab udarbejdet en vision om at mindst 25 % af de offentlige bilflåder er omstillet til elbiler ved udgangen af Regionen ønsker at være en af de førende elbilregioner i Europa. Det overordnede mål er et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile brændstoffer. Frederiksberg Kommune vil være et vigtigt led i at realisere denne vision. Som et led i realiseringen af visionen har Region Hovedstaden oprettet Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat. Elbilsekretariatet har tilknyttet et elbilrejsehold, der bistår kommuner og hospitaler i regionen med flådeanalyser. Ydelsen er indkøbt hos et konsortium bestående af COWI, EV-test og Designskolen Kolding. Flådeanalysen skal danne grundlag for en omstilling til flere elbiler på et kvalificeret grundlag. I analysen skal alene indgå biler under kg. Rejseholdet har i samarbejde med Frederiksberg Kommune gennemført en kortlægning og analyse af potentialet for flere elbiler i kommunens forvaltninger. Resultaterne præsenteres i denne handlingsplan. Kortlægningen og analysen har taget udgangspunkt i kommunens nuværende bilflåde og anvendelsen af den. Kortlægningen belyser kørslen internt i kommunen, men udgør kun en del af en samlet mobilitetsanalyse. Desuden er foretaget en nærmere screening på anvendelsen af taxakørsel og omfanget af godtgørelse for kørsel i privat bil i arbejdstiden. I anbefalingerne peges der på muligheder for forskellige delebilsordninger, og elcykler nævnes som en mulighed for at erstatte kortere bilture, men derudover behandles mobilitetsplanlægning og transportoptimering ikke.

9 9 Antal Biler BUO SSA SEO BMO-FGV BMO-Brand Øvrige Figur 1: Antal køretøjer fordelt på Frederiksberg Kommunes områder. Af Figur 1 ses det, at Frederiksberg Kommunes køretøjer er fordelt på fem områder. Området Frederiksberg Gartner- og Vejservice (BMO-FGV) har den største bilflåde efterfulgt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA). Der er desuden tilknyttet en del biler til Frederiksberg Brandvæsen (BMO-Brand) og Børne- og Ungeområdet (BUO). 2.1 Status på omstillingen i Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune har man stor erfaring med elbiler. Især i Vej & Park Afdelingen og Frederiksberg brandvæsen. Faktisk har Frederiksberg Kommunes Vej & Park Afdeling i flere år har haft meget omtale som førende inden for implementering af elbiler i den daglige. Derfor er det nærliggende at føre indsatsen videre til kommunens øvrige afdelinger, så Frederiksberg Kommune fortsat kan være med forrest i udviklingen. Selvom der er meget erfaring med elbiler i kommunen, lader det ikke umiddelbart til at begejstringen har spredt sig til de øvrige afdelinger. Der er de sædvanlige bekymringer som rækkevidde, batteriernes kvalitet, besvær med opladning, vinterkulde og lydløse fodgængerpåkørsler. Derudover er der også en klar forventning om at elbiler vil være dyre i både anskaffelse og. Af positivt kan nævnes reduceret partikelforurening, hvilket i Frederiksberg Kommunes tilfælde må siges at være en væsentlig gevinst. Også de korte afstande i Frederiksberg nævnes som en klar fordel for elbilerne. Bilernes køreegenskaber vurderes også som positive. Hvad drømmescenariet angår, bliver der ytret ønske om et smart booking system, der kan monitorere bilernes batteriniveau, så man har overblik over hvor langt man kan køre inden man booker bilen. En 100 % elektrisk vognpark er også på tale, selvom der stadig er behov for at kunne køre lange ture i ny og næ. I sammensætningen af projektgruppen er der lagt vægt på en bred repræsentation, så både indkøbsansvarlige, daglig ledelse og væsentlige brugergrupper er repræsenteret.

10 10 Det vil være nærliggende at informere den lokale presse for at orientere borgere og erhvervsliv om initiativet og projektets bevæggrunde samt gøde jorden for kommunens planer om elbiler. Formålet med Frederiksberg Kommunes deltagelse i projektet har været at sikre en forankring af omstillingen i hele kommunen og at komme et skridt videre fra der, hvor kommunen står i dag. Det er Rejseholdets opgave at bidrage til den proces. Frederiksberg Kommune har foreløbig tilmeldt sig med én bil til Energistyrelsens partnerskab for Det forventes at tilskuddet for 2015 er mindre end det var i I 2014 var det på omkring kr. pr. bil. Rejseholdet anbefaler at kommunen indmelder køb af elbiler via denne ordning. Energispareindsatsen er en indsats administreret af energiselskaberne og Energistyrelsen, hvorfra der også kan ydes tilskud, til bl.a. elbiler, på ca kr. pr. bil. Energispareindsatsen yder tilskud til udskiftning af vognpark til energieffektive personbiler og varevogne. Der er en række krav til de personbiler og varebiler som skal udskiftes. Der må endvidere ikke indgås aftaler om køb af elbiler før der er indgået skriftlig aftale om tilskud med energiselskab eller aktør Rejseholdets analyse af forudsætningerne for omstillingen Der er tale om en kortlægning og analyse af elbiler for hele Frederiksberg Kommunes bilpark på 129 køretøjer. Potentialet for elbiler forventes at være betydeligt, da kommunen har en relativ lille geografisk udstrækning. Kommunen har i nogle områder, med stor succes, prøvekørt elbiler og er som udgangspunkt positivt indstillet overfor omstilling til elbiler. Kommunen stiller dog spørgsmålstegn ved de praktiske omstændigheder i forhold til elbilernes ssikkerhed og deres begrænsede rækkevidde. CO2-, partikel- og støjforurening Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2012 "Strategi til bekæmpelse af luftforurening". Strategien tager udgangspunkt i en kortlægning af luftkvaliteten på Frederiksberg og forureningskilderne hertil. Der er opstillet visioner og målsætninger for luftkvalitet, og udpeget indsatsområder samt beskrevet en række tiltag til reduktion af luftforureningen. Tiltagenes forventede effekt for forbedring af luftkvaliteten er også kvalitativt vurderet, og det er kort beskrevet hvem der er aktører for gennemførsel af de forskellige tiltag. Frederiksberg Kommune lægger stor vægt på CO₂ reduktion og opladning via solcellestrøm og trådløs induktionsopladning er nogle af ønskerne for fremtidens elbiler. Elbilernes lydløshed beskrives både som en fordel og en ulempe. Fordelen ligger i det forbedrede arbejdsmiljø, mens ulempen er de intetanende fodgængere. Økonomi Det er vigtigt at indtænke økonomien i kommunens strategi for skift til elbiler. Drømmescenariet er dels at rækkevidden forbedres og de samlede udgifter er lavere end at bibeholde den nuværende vognpark. Det vil ganske enkelt være lettere at få gennemført et større indkøb af elbiler, hvis en besparelse kan påvises. Samtidig er drømmen, at have en 100 % elektrisk vognpark, selvom der stadig er behov for at kunne køre lange ture i ny og næ.

11 11 Workshops Der har været afholdt to workshops i Frederiksberg Kommune: en opstartsworkshop, hvor linjerne for projektet blev lagt, og en 2. workshop hvor resultater og problemstillinger i handlingsplanen for Frederiksberg Kommune blev diskuteret Transportbehovet og hidtidige erfaringer Frederiksberg Kommune er geografisk set en lille kommune med et areal på ca. 8,77 km², men med et relativt højt indbyggertal på omkring indbyggere. Frederiksberg Rådhus er beliggende centralt i kommunen. Det kan sammenfattende set påpeges at: Kommunen geografisk set er relativt lille, men med forholdsvis høj befolkningstæthed. Kommunens funktioner ligger spredt men inden for relativt korte køreafstande. Kommunen har en stor bilflåde i forhold til kommunens areal. Bilflådens størrelse er dog under gennemsnittet i forhold til antallet af indbyggere i kommunen. Figur 2 Kort over Frederiksberg Kommune med angivelse af rådhuset og forvaltningssteder, som har omstillingspotentielle køretøjer.

12 12 Tabel 2 Parkeringsadresser, forvaltninger og antal omstillingsegnede biler (jf. Afsnit 5) Parkeringsadresse Forvaltninger Antal grønne biler Finsensvej 39 1 Værestedet, Roskildevej 42a, 2000 F. 1 Sønderjyllands Alle 1 Rådhuset Serviceområdet 1 Skellet 27 Frederiksberg gartner og vej 2 Howitzvej 26 Brandvæsen 4 Adresse uoplyst og uoplyst forvaltning 3 Frederiksberg Kommunes behov for transport kan sammenfattes i følgende hovedoverskrifter: Arbejdskørsel i kommunens egne biler. (Tilsyn, hjemmepleje, mødekørsel, gartner og vej etc.) Servicekørsel for fremmed regning Arbejdskørsel i medarbejdernes private biler Kørsel med andre transportmidler (kollektivt, cykler) Frederiksberg Kommunes transportbehov er sammenfattet ovenfor. Kortlægningen belyser alene kørslen i kommunens biler. På baggrund heraf er der vurderet om dele af denne transport kan erstattes af kørsel på andre måder eller med andre transportmidler. Kortlægningen udgør følgelig kun en del af en samlet mobilitetsanalyse. Der er efter aftale med Frederiksberg Kommune lavet yderligere analyser af transportbehovene og set nærmere på omfanget af godtgørelse for kørsel i privat bil i arbejdstiden, se screening i afsnit 5.6.

13 13 3 Potentialet for elbiler For at afdække potentialet for elbiler i Frederiksberg Kommune er der i samarbejde med Copenhagen Electrics rejsehold gennemført en kortlægning og analyse, der baserer sig på nedenstående proces. Figur 3 Proces for omstilling til elbiler. Procesværktøjet er udviklet af Designskolen Kolding gennem et tre år langt forskningsprojekt og er resultatet af Etrans-samarbejde med Fredericia Kommune. Man kan læse mere om projektet på

14 14 4 Kortlægning 4.1 Metode Frederiksberg Kommune og Rejseholdets kortlægningsarbejde tager udgangspunkt i alle Frederiksberg Kommunes 129 køretøjer. Information om de enkelte køretøjer er suppleret med registeropslag i det digitale motorregister (DMR), anden tilgængelig konkret information om de eksisterende køretøjer, og konkrete forespørgsler i de forskellige afdelinger i kommunen om køretøjernes anvendelse. Alle 129 køretøjer indgår i kortlægningen. Ved kortlægning og analyse af Frederiksberg Kommunes bilpark er der taget udgangspunkt i de oplysninger for hvert enkelt køretøj, som det har været muligt at indhente. For enkelte biler i flåden har det ikke været muligt at rekvirere de nødvendige informationer. I de tilfælde har Rejseholdet vurderet og forudsat værdier, for at kunne opstille et konkret potentiale for køretøjet, som bl.a. er blevet benyttet i de økonomiske og miljømæssige beregninger. 4.2 Den eksisterende bilpark Frederiksberg Kommune både ejer og leaser sine køretøjer. Leasede køretøjer har forskellige udløbsdatoer på leasingaftalerne. Det er forudsat i analysen, at den nuværende ejerform fastholdes for hver enkelt bil. Vognene er meget forskellige i alder, størrelse og indretning. 72 biler eller ca. 56 % har krav til specialudstyr, f.eks. kran, lift og trækkræft til trailere eller minibusser med krav til flere passagerer end 5 personer. For disse biler er der ikke et relevant elbilalternativ, og de kan derfor ikke på kort sigt erstattes med det eksisterende udbud af elbiler på markedet. Se fordelingen af disse i Figur 7. Figuren illustrerer hvordan fordelingen af specialudstyr er på kommunens biler. Køretøjerne fordeler sig på 54 personbiler, 71 varebiler, en stor personbil og tre minibusser. Alle køretøjerne er under kg i tilladt totalvægt. Andre indregistrerede køretøjer såsom traktorer og knallerter m.m. indgår ikke i analysen.

15 15 1; 1% 3; 2% 71; 55% 54; 42% Personbil Varebil Stor personbil Minibus/handicapbus Figur 4: Fordelingen af vognparken i Frederiksberg Kommune. Rejseholdet har stillet en række supplerende, detaljerede spørgsmål til de enkelte biler, som medarbejdere i kommunen har besvaret. Spørgsmål som er stillet til Frederiksberg Kommune om kommunens biler: Forventet kørelængde (km/år)? Nuværende kilometerstand (km)? Primært kørselsmønster? Hvis bilen anvendes i weekenden er der da et andet kørselsmønster? Primær anvendelse? Beskriv i egne ord, hvad bilen anvendes til? Hvor mange skift kører bilen om dagen (antal)? Længste stop i løbet af dagen (timer)? Daglig kørsel i km (vælg fra menu)? Ejerform (ejet / leaset)? Evt. udløb af leasing aftale (måned og år)? Bilens købspris / månedlige leasingydelse i kr.? Forsikringsydelse per år (kr.)? Kræves der særligt udstyr i bilen (baggageindretning, udstyr, anhængertræk)? Hvor parkeres bilen normalt (adresse)? Brændstofforbrug om året (kr.)? Udgifter til reparation årligt mm. (kr.)? Antal år til udskiftning af bilen? Andre kommentarer til bilen? Spørgeskemaet inkl. de modtagne besvarelser er vedlagt i.

16 16 Frederiksberg Kommune har i spørgeskemaet angivet, at køretøjerne kører fra knap km til godt km om året. Figur 5 viser fordelingen af kørselsomfang for bilerne opgjort i km/år. Det ses, at kommunens køretøjer kører meget varieret i antal kilometer pr. år. Det fremgår, at 61 af bilerne (48 %) årligt kører under km, mens 38 biler (29 %) kører mellem til km om året. 12 % af bilerne (16 stk.) kører mellem km om året, mens 5 % (6 stk.) kører mellem km om året. Otte biler (6 %) kører mere end km om året og helt op til km/året. 5; 4% 1; 1% 8; 6% 16; 12% 38; 29% 20; 16% 41; 32% Over Figur 5: Fordelingen af kørselsomfang for bilerne (km/år). Der er ikke meget variation i antallet af daglige kilometer, som de enkelte køretøjer kører. Der er i spørgeskemaanalysen angivet, at størstedelen, 69 %, af bilerne kører under om dagen, og kun 2 % kører mellem km/årligt, se Figur 6. For 38 af bilerne er den daglige kørsel ikke oplyst, i hvilke tilfælde kørselsomfanget i analysen i stedet er skønnet ud fra synsdata eller aflæsning af den aktuelle kilometerstand.

17 17 2; 2% 38; 29% 89; 69% Mellem km Ej oplyst Figur 6: Daglig kørsel i km for bilflådens køretøjer. Bilerne i kommunen benyttes primært til persontransport i forbindelse med tilsyn, borgermøder, hjemmeplejen eller lign. Kommunen har angivet at 27 af bilerne, svarende til ca. 21 % af bilparken, anvendes ved flerholdsskift. Derudover benyttes enkelte biler til buskørsel, direktionsbil eller til tung godskørsel. Tabel 3: Bilflådens primære anvendelse Primær anvendelse Forklaring Antal Bil til passagertransport og buskørsel Bil til persontransport 8 timers Bil til persontransport flerholdsskift En bil eller bus som primært benyttes til at transportere passagerer. Eks: Skolebus, Plejehjem etc. En bil som benyttes til at transportere køreren selv. Eks: Hjemmeplejen, ungeområdet etc. Samme som ovenstående men som bruges i 2- eller 3-holdsskift. 14 Personlig firmabil En firmabil som er dedikeret til én person. 1 Servicebil flerholdsskift En varebil som benyttes til transport af gods eller værktøj mm. Eks: Skole, Bibliotek, Driften etc. En varebil som benyttes til transport af gods eller værktøj mm., og som anvendes ved flerholdsskift Tung godskørsel Tung godstransport primært i kassevogne eller på lad- og lastbiler. 3 Ej oplyst Af Tabel 3 fremgår det, at Frederiksberg Kommune har 27 køretøjer i alt, som benyttes til flerholdsskift. Af de 27 køretøjer benyttes 14 af køretøjerne til bl.a. borgerbesøg, hvor bilerne kører dør-til-dør ture ved to til tre holdskift/vagter om dagen, hvormed længste stop i løbet af dagen er forskelligt fra dag til dag. Andre flerholdsskiftbiler anvendes af senheder som brandvæsnet, hvor bilerne i flere tilfælde anvendes som en del af serviceberedskabet, og oftest skal kunne køre i døgn i specifikke situationer. Da disse biler har et uregelmæssigt kørselsbehov og mulighed for pause i løbet til tider ikke er mulig i løbet af dagen, er omstilling til elbiler umiddelbart ikke mulig. Alternativt kunne bilerne være hybridbiler eller brintbiler, der

18 18 har væsentligt længere rækkevidde. Udvalget af brintbiler, der ligesom elbiler er fritaget for afgift, er fortsat stærkt begrænset, men kan købes fra ca kr. Nogle af bilerne kræver teknisk udstyr eller er omfattet af særlige forhold, for at kunne tilgodese medarbejdernes behov ved bilen som arbejdsredskab. Disse biler skal kunne medbringe udstyr og materieler til mindre vedligeholdelsesopgaver og målinger og en række af køretøjerne har monteret kran, lift eller trækkrog 3. Disse særlige behov kan oftest ikke opfyldes af de nuværende elbiler på markedet. Figur 7 viser fordelingen af eventuelt særlige krav til kommunens køretøjer. I alt 72 køretøjer i kommunen har behov for specieludstyr Figur 7: Særlige krav til bilerne. Nogle af køretøjerne i bilflåden har behov for lift, hvilket oftest drejer sig om minibusser tilknyttet området Social, Sundhed og Arbejdsmarked. Kommunens minibusser har ofte også krav til kørsel med mere end fem personer, hvor nuværende elbiler maks. kan have 5 personer, hvilket primært gør sig gældende for børn- og ungeområdet. Der er generelt mange biler med trækkrog. Kommunen har alene 18 biler, hvor der som specieludstyr kun er behov for trækkrog, især hos Gartner og Vej. Af de 129 biler er det 82 biler, som har specielt udstyr ofte i form af anhængertræk, lift, kran, speciel indretning til transport af udstyr, firehjulstræk eller krav til udrykning hele døgnet, se Figur 7. Undersøgelsen viser dog også, at for 49 stk. af køretøjerne er der 3 Det er muligt at få elbiler med trækkrog. Elbiler med trækkrog kan dog ikke altid opfylde de behov, som brugerne har til påhængsvægt, hvormed omstilling til elbil ikke er muligt. Elbiler med trækkrog kan f.eks. benyttes til transport af cykler via cykelholder fastsat på trækkrogen, men trækkrogene kan reelt ikke anvendes til træk af trailere mm.

19 19 ikke nogle særlige krav til specialudstyr, hvorfor elbiler er en reel mulighed. Yderligere omfatter bilflåden allerede to eksisterende elbiler.

20 20 5 Analyse 5.1 Metode Analysen består af tre dele og er baseret på kortlægningen i kapitel 4. De tre dele er: Vurderingerne af de tekniske forhold De økonomiske konsekvenser De miljømæssige konsekvenser Gennem analysen er kommunens konkrete behov, udfordringer og muligheder afdækket for så vidt angår elbiler. Derudover er der set på det behov for opladning, som udskiftningen til elbiler vil medføre. Udgangspunktet for analysen af de enkelte køretøjer er kortlægningen, der viser om det teknisk set er muligt at udskifte det enkelte køretøj med en elbil og i givet fald, hvilken bil der kunne være tale om. Denne del omfatter kørselsomfang og den konkrete anvendelse af køretøjerne. Den næste del i analysen ser på omkostningerne. Konkret ses på omkostningerne pr. kørt kilometer ved udskiftning til nye køretøjer med / henholdsvis el. Der ses ligeledes på kapitalbehovet til omstilling til el-biler. Analyserne af det økonomiske potentiale er baseret på en offentligt tilgængelig Total Cost of Ownership (TCO) beregner på jf. Bilag A. Den sidste del af analysen er klima-, støj- og miljømæssige forhold. Disse forhold sammenligner de eksisterende køretøjer med de foreslåede alternativer både for / alternativerne og elbilerne. I kapitel 7 sammenholdes de tre delanalyser til en samlet vurdering, hvor de konkrete køretøjer, der anbefales omstillet til el præsenteres. I analyserne for Frederiksberg Kommune er det forudsat at de ejede biler beholdes i 10 år, hvis ikke andet er angivet, mens leasede biler beholdes i 5 år. Dette valg er naturligvis noget, der konkret skal vurderes ud fra sliddet på bilerne og de eventuelle muligheder og evt. ændrede transportbehov, der opstår i den periode bilerne ejes eller leases. Det er desuden forudsat at den enkelte bils nuværende ejerform beholdes i udskiftningen til elbil, således at en leaset bil sammenholdes med en leaset elbil. 5.2 Hvilke biler kan teknisk set omlægges til elbiler? Først ses der på, om den enkelte bil teknisk set kan erstattes med en elbil. Det vil sige, om det daglige kørselsomfang kan dækkes med en elbil, om kravene til særligt udstyr eller anvendelsen af køretøjerne kan imødekommes af elbiler.

21 21 Tabel 4 viser de 34 køretøjer, som teknisk set er egnede til at blive omstillet til elbiler, og som vil indgå i den videre analyse. Tabel 4: De 34 "egnede" køretøjer, som har potentiale for at være omstillingsparate, og som vil indgå i den videre analyse. Bil nr. Bil 25 Bil 33 Bil 42 Bil 43 Bil 44 Bil 46 Bil 48 Bil 49 Bil 50 Bil 51 Registrerings nr. UT97113 BF47991 FA59555 FA59554 FA59557 FC37800 FC47807 AK55979 AL37683 AL38251 Afdeling Bilmodel Primær anvendelse Bil 53 UK95787 Serviceområdet Bil 55 VS89825 Serviceområdet Bil 56 RN96927 Serviceområdet Daglig kørsel i km Årlig kørsel i km Citroën, Berlingo van, 1,4 I Ikke oplyst Ikke oplyst CITROËN, BERLINGO 1,6I 16V 110 SUZUKI, SPLASH 1 SUZUKI, SPLASH 1 SUZUKI, SPLASH 1 SUZUKI, SPLASH 1 SUZUKI, SPLASH 1,0 5-dørs SUZUKI, SPLASH 1,0 5-dørs SUZUKI, SPLASH 1,0 5-dørs SUZUKI, SPLASH 1,0 5-dørs VOLKSWAGEN, TOURAN VAN 2,0 TDI AUT. VOLKSWAGEN, CADDY 2,0 SDI Fiat, Ducato, 14 COMBINATO 2,0 Bil 57 DW43975 Serviceområdet BMW, 5 SERIE 520D AUT Bil 63 SU89810 Frederiksberg gartner og vej Ford, Transit, 300S 2,0 T/D VAN Bil 64 TJ95643 Frederiksberg Ejendomme Ford, Focus c-max van, 1,8 Bil 71 UJ90631 Frederiksberg Ejendomme Bil 72 UB93640 Frederiksberg gartner og vej Bil 73 UB93603 Frederiksberg Ejendomme FORD, TRANSIT VAN 280 S 2,0 TDI FORD, FOCUS C-MAX VAN 1,6 TDCI FORD, TRANSIT VAN 280 S 2,0 TDI Bil 77 TT95049 Frederiksberg Ejendomme Ford, Transit van, 300 M 2,0 TDI Bil 78 TT94636 Frederiksberg gartner og vej FORD, FOCUS C-MAX VAN 1.8 Bil 79 SU89811 Frederiksberg Ejendomme Ford, Transit, 300S 2,0 T/D VAN Bil 82 PJ95116 Frederiksberg Ejendomme Bil 85 SB93624 Frederiksberg Ejendomme Bil 86 RZ90307 Frederiksberg Ejendomme Bil 89 RT95417 Frederiksberg gartner og vej Bil 92 VB91796 Frederiksberg Ejendomme VOLKSWAGEN, TRANSPORT.KASSEVOGN 2.5 MERCEDES-BENZ, VITO 108 CDI FORD, TRANSIT 280S 2,0 T/D VAN IVECO, 35, 2,8 S VAN FORD, TRANSIT 280 S 2,2 TDCI Bil 94 XC88676 Frederiksberg Ejendomme Mercedes-Benz, Vito, 108 CDI Bil 95 VT93274 Vej og Park PEUGEOT, 207 VAREBIL 1,4 HDI 5D. Bil til persontransport flerholdsskift Bil til persontransport flerholdsskift Bil til persontransport flerholdsskift Bil til persontransport flerholdsskift Bil til persontransport flerholdsskift Bil til persontransport flerholdsskift Bil til persontransport flerholdsskift Bil til persontransport flerholdsskift Bil til persontransport flerholdsskift Servicebil flerholdsskift Ikke oplyst Ikke oplyst Bil til persontransport 8 timers Servicebil flerholdsskift Servicebil flerholdsskift Servicebil flerholdsskift Ikke oplyst Ikke oplyst

22 22 Bil 98 XN96726 Frederiksberg Ejendomme Bil 100 CG97479 Frederiksberg Ejendomme FORD, TRANSIT VAN 260S/ S 2,2 TDCI FORD, TRANSIT VAN 260S/ S 2,2 TDCI Bil 116 VX23393 Brandvæsen SUZUKI, WAGON R 1.3 Bil 118 TM90648 Brandvæsen Toyota, Hiace, 2,7 5 D AUT. Bil 138 XP96773 Serviceområdet RENAULT, TRAFIC 2.0 dci 90 Tung godskørsel Det daglige kørselsomfang af bilerne skal være begrænset til maksimalt 100 km 4 med mindre, der er mulighed for, at bilen kan lades yderligere op i løbet af dagen. Det gælder også for de større biler. For hver enkelt bil er det vurderet, om den oplyste daglige kørselsdistance kan give problemer i forhold til dette. Figur 6 viser fordelingen af køretøjernes maksimale daglige kørselsomfang. Hovedparten af de egnede køretøjer i Frederiksberg Kommune kan, teknisk set, køre hele dagen på én daglig opladning, hvis de nuværende køretøjer erstattes af elbiler. En sådan opladning vil kunne foretages på kortere eller længere tid afhængig af opladningsudstyret. Opladning bliver behandlet i afsnit 8.4 i rapporten. Tabel 5: "Måske egnede" køretøjer hvor særligt udstyr eller manglende oplysninger p.t. skaber uklarheder om, hvorvidt køretøjerne kan omstilles til elbiler rent teknisk. Bil nr. Bil 23 Bil 26 Bil 31 Bil 37 Bil 38 Bil 39 Ekstra bil 53 Registrerings nr. VS53183 YB28243 AG94278 XN91542 XN91543 XN91544 BF47991 Afdeling Bil 109 XE29279 Brandvæsen Bilmodel CITROËN, BERLINGO 1,6 I 16V PEUGEOT, PARTNER 1,6 I 16V FIAT, DUCATO 30, VAN 2,3 JTD CITROËN, NEMO VAN HDI 75 CITROËN, NEMO VAN HDI 75 CITROËN, NEMO VAN HDI 75 Citroen Berlingo FORD, GALAXY 2,3 AUT. TREND Bil 119 XK50803 Brandvæsen Ford, Mondeo, 2,0 Bil 120 XD48241 Brandvæsen Ford, Fiesta, 1,4 Bil 122 ZM52678 Brandvæsen Bil 129 AJ11166 Brandvæsen Bil 135 AC11499 Ikke oplyst FORD, MONDEO STATIONCAR 2,3 AUT. FORD, MONDEO 2,0 AUT. ST.VOGN FORD, C-MAX VAN 1,6 TDCI 115 HK. Primær anvendelse Bil til persontransport 8 timers Bil til persontransport 8 timers Tung godskørsel Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Bil til passagertransport og buskørsel Servicebil flerholdsskift Personlig firmabil Ikke oplyst Ikke oplyst Daglig kørsel i km Mindre end Mindre end Mindre end Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Mindre end Ikke oplyst Årlig kørsel i km Begrundelse antal sæder antal sæder antal sæder Manglende oplysninger Manglende oplysninger Manglende oplysninger Manglende oplysninger antal sæder manglende information manglende information manglende information manglende information manglende information 4 Der findes elbilmodeller på markedet, der selv mellem km kan komme i problemer, bl.a. Mitsubishi imiev, Citroen C-Zero, Peugeot ion og Volkswagen e-up! som ikke kan leve op til dette krav om vinteren.

23 23 Bil 136 AJ48517 Ikke oplyst Bil 137 AK29567 Ikke oplyst IVECO, Daily 35S D 35S17 D EEV, 6-g OPEL, ZAFIRA 2,0CDTi 110HK Tourer Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst manglende information manglende information Flere af køretøjerne har anhængertræk. Generelt viser forespørgsler i kommunerne, at benyttelsen af trækkrog er begrænset, og at det ikke er alle afdelinger, hvor bilerne har trækkrog, som benytter den. For køretøjerne i Tabel 6 som har anhængertræk, er nødvendigheden af trækkrogenes benyttelse uvist for Rejseholdet. Køretøjerne indgår derfor ikke i de økonomiske og miljømæssige beregninger. Frederiksberg Kommune kan med fordel undersøge køretøjerne i Tabel 6 nærmere for at belyse, om der kan være potentiale i at reducere i antallet af biler med trækkrog og i stedet koordinere anvendelsen af bilerne, så behovet for trækkrog kan imødekommes med færre biler. Samtidig kan kommunen eventuelt opnå et større potentiale af omstillingsparate biler. Såfremt bilerne anvendes ved flerholdsskift med ibrugtagning i store dele af døgnet, er eneste eldrevne bil p.t. Renault Zoe 5, som kan tilgodese opladning af bilerne på ½-2 timer (ved 22 kw), hvormed brugerne kan benytte bilen næsten hele døgnet kun ved opladning i frokostpause el.lign. Bilerne som benyttes til flerholdsskift f.eks. i Social-, Sundhed og Arbejdsmarked, har umiddelbart mulighed for at blive opladet i løbet af dagen, hvormed batteriernes rækkevidde ved omstilling til elbiler ikke burde være noget problem. 15 af Frederiksberg Kommunes biler befinder sig i en gråzone hvad angår egnethed. Disse er vist i Tabel 5 og benævnes fremover som "måske egnede" til omstilling til elbiler. Bilerne er angivet som måske egnede, da køretøjerne kræver mindre teknisk udstyr eller har et stort kørselsomfang, men hvor opladningsmuligheder i løbet af dagen er muligt således at rækkevidden ikke nødvendigvis er et problem. Disse køretøjer indgår i de videre beregninger, men Frederiksberg Kommune bør være særligt opmærksom på, om disse biler problemfrit kan udskiftes med elbiler. En del af køretøjerne har særlige anvendelser, karosseristørrelse og/eller har specielt monteret udstyr, der også giver problemer i forhold til erstatning af en elbil. Det drejer sig om de der er anført i Tabel 6. 5 Den meget lille bil SMART vil i elbilversionen også kunne oplades på denne måde. Men bilen markedsføres endnu ikke og er heller ikke officielt prissat.

24 24 Tabel 6: "Uegnede" køretøjer med særligt udstyr eller behov, der begrænser mulighederne for at erstatte med elbiler Bil nr. Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10 Bil 11 Bil 12 Bil 13 Bil 14 Bil 15 Bil 16 Bil 17 Bil 18 Bil 20 Bil 21 Bil 22 Bil 24 Bil 28 Bil 29 Bil 30 Bil 32 Bil 40 Bil 41 Bil 45 Registrerings nr. XN40553 AK29567 YK41388 XV31475 ZP50264 GA92280 AF35035 XX35713 AW43404 AG46618 AF83924 XP92812 GW25789 FC41215 AC68441 AD78103 AK39753 AC81798 AH79235 AG94701 YY45677 VN94339 TR91823 AD64530 XJ93602 AW91387 BF97419 ZY57907 CF95698 Afdeling Bilmodel Primær anvendelse Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Børn- og ungeområdet Volkswagen, Caravelle, 2,5 TDI Opel Zafira, 2.0 Volkswagen, Caravelle, 1,9 TDI Volkswagen, Caravelle, 2,5 TDI VOLKSWAGEN, TRANSP. SHUTTLE 1,9 TDI VOLKSWAGEN, TRANSPORT.KASSEVOGN 1,9 TDI VOLKSWAGEN, CARAVELLE 2,5 TDI AUT. VOLKSWAGEN, CARAVELLE 2,5 TDI Ford, Transit kombi 300m, 2,2 TDCI D VOLKSWAGEN, CARAVELLE 2,0 TDI Volkswagen, Caravelle, 2,5 TDI AUT. Daglig kørsel i km Årlig kørsel i km Begrundelse Ikke oplyst Ikke oplyst Antal sæder Bil til persontransport flerholdsskift Bil til persontransport flerholdsskift Bil til persontransport flerholdsskift Antal sæder Træk, antal sæder, indretning Træk, antal sæder, indretning Ikke oplyst Ikke oplyst Antal sæder Ikke oplyst Bil til passagertransport og buskørsel Træk Træk, antal sæder Ikke oplyst Ikke oplyst Antal sæder Bil til passagertransport og buskørsel Bil til passagertransport og buskørsel Bil til passagertransport og buskørsel Mellem km Antal sæder, anhængertræk Antal sæder Antal sæder IVECO, Daily 35s, 14 Ikke oplyst Ikke oplyst Antal sæder Citroën, Jumper, HDI 150 VOLKSWAGEN, CARAVELLE 2,5 TDI AUT. VOLKSWAGEN, CARAVELLE 2,5 TDI VOLKSWAGEN, CARAVELLE 2.0 TDI LANG 140 HK Bil til passagertransport og buskørsel Mellem km Træk Ikke oplyst Ikke oplyst Antal sæder Bil til passagertransport og buskørsel Bil til passagertransport og buskørsel Træk, antal sæder Træk, antal sæder IVECO, DAILY 35 S Ikke oplyst Ikke oplyst Antal sæder CITROËN, JUMPER 2,2 Bus FORD, Transit Custom 2.2 TDCi (100 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel Renault, Master, UOPLYST VOLKSWAGEN, CARAVELLE 1,9 TDI Volkswagen, Transporter, TDI Citroën, JUMPER, 2,2 HDI Bil til passagertransport og buskørsel Antal sæder Ikke oplyst Ikke oplyst Antal sæder Ikke oplyst Bil til passagertransport og buskørsel Bil til passagertransport og buskørsel Specialindretning Antal sæder Ladvogn Lift, antal sæder FORD, Ikke oplyst Ikke oplyst Lift, antal sæder FIAT DUCATO, 40 M BASE UOPLYST FIAT, DUCATO 33. 2,3 JTD VOLKSWAGEN, LT 2,8 TDI 32 PICK-UP CITROËN, BERLINGO 1,6I 16V 90 HK. FIAT, DUCATO 33, PANORAMA 2,3 JTD Bil til passagertransport og buskørsel Bil til passagertransport og buskørsel Tung godskørsel Bil til persontransport 8 timers Bil til passagertransport og buskørsel Lift og sæder Sæder Træk Træk Lift, antal sæder Bil 47 FC47806 SUZUKI, SPLASH 1,0 5-dørs Bil til persontransport Træk

25 25 Bil 52 Ekstra bil 54 Ekstra bil 55 Ekstra bil 56 DF92835 YY45677 AD64530 SR93267 flerholdsskift Bil 54 XS89884 Serviceområdet Bil 58 Bil 59 Bil 60 Bil 61 Bil 62 Bil 65 Bil 66 Bil 67 Bil 68 Bil 69 Bil 70 Bil 74 Bil 75 Bil 76 Bil 80 Bil 81 Bil 83 Bil 84 Bil 87 Bil 88 Bil 90 Bil 91 Bil 93 Bil 96 Bil 97 Bil 99 XN97372 VJ93104 VJ92798 VH91187 VH91163 UU95725 UK92813 UK92261 UK92138 UK92079 RM90598 TY89311 TX94217 TU94861 TR95713 TM91067 SD97861 SD90667 RM93181 RY95445 CZ83722 PM92760 VU90165 AG94494 XN96837 XN96855 Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg Ejendomme Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej VOLKSWAGEN, TRANSPORTER KASSEVOGN 2.0 TDI KORT BMT 114 HK Træk Volkswagen Caravelle TDI Ikke oplyst Ikke oplyst Antal sæder Ford Transit 300 M 2,2 Tdci Ikke oplyst Ikke oplyst Bus Ford Transit 280 S 2,0 T/d Kombi VOLKSWAGEN, CRAFTER KASSEVOGN 2.0 TDI DPF AK.AFST HK IVECO, DAILY C 35 FORD, TRANSIT LADV. D.KAB. 350LD 2,4 TDCI FORD, TRANSIT LADV. D.KAB. 350LD 2,4 TDCI FORD, TRANSIT LADV. D.KAB. 350LD 2,4 TDCI FORD, TRANSIT LADV. D.KAB. 350LD 2,4 TDCI FORD, TRANSIT LADV. D.KAB. 350LD 2,4 TDCI FORD, TRANSIT 350 FORD, TRANSIT 350 L FORD, TRANSIT 350LD LADV. 2,4 T/D D.KAB. FORD, TRANSIT 350LD LADV. 2,4 T/D D.KAB. Mercedes-Benz, Sprinter, 308 CDI-35 Ford, Transit 350ld ladv., 2,4 T/D D FORD, TRANSIT 350LD LADV. 2,4 T/D D.KAB. Ford, Transit 350ld ladv., 2,4 T/D D Ford, Transit 350ld ladv., 2,4 T/D D Ford, Transit ladv. d.kab., 350 LD 2 Mercedes-Benz, Sprinter, 313 CDI-35 Mercedes-Benz, Sprinter, 313 CDI-35 IVECO, STRALIS UOPLYST Mercedes-Benz, Sprinter, 413 CDI-35 Mercedes-Benz, Sprinter, 213 CDI-35 Mercedes-Benz, Sprinter-200, 208 D-35 MDV. FORD, TRANSIT LADV. D.KAB. 350LD 2,4 TDCI FIAT, SCUDO FORD, TRANSIT 350 LF FORD, TRANSIT LADVOGN D.KA 2,4 TDCI Ikke oplyst Ikke oplyst Bus Servicebil flerholdsskift Lift Træk, lad Træk, lad Træk, lad Træk, lad Træk, lad Træk, lad Træk Træk, lad Træk, lad Træk, lad Træk Træk, lad Træk, lad Træk, lad Træk, lad Træk, lad Træk Træk Træk Træk Træk Træk Træk, lad Allerede elbil Træk, lad Træk, lad Bil 101 XN97373 Frederiksberg IVECO, DAILY C Træk

26 26 Bil 102 Bil 103 Bil 104 Bil 105 Bil 106 DG92076 DG92077 DG92078 XM96933 XM96934 gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg renovation Frederiksberg renovation IVECO DAILY, 35 S 13 IVECO DAILY, 35 S 13 IVECO DAILY, 35 S 13 PEUGEOT, BOXER COMBI 2,2 HDI 120 HK L1H1 FIAT, DUCATO 33, PANORAMA 2,3 JTD Bil 110 SZ47469 Brandvæsen Ford, Transit, 100 L Bil 113 RT97962 Brandvæsen Bil 121 XC93533 Brandvæsen Bil 123 KF22620 Brandvæsen Bil 124 KF22619 Brandvæsen Nissan, Terrano, TD27TI 4WD 3-DØRS II VOLKSWAGEN, TRANSPORTER DOBB.KAB 1,9 TDI MERCEDES-BENZ, SPRINTER 319 CDI AUT. MERCEDES-BENZ, SPRINTER Bil 125 AG56273 Brandvæsen Volvo, Xc60, D5 AUT AWD Bil 126 KF22621 Brandvæsen Bil 127 KF23477 Brandvæsen Bil 128 AJ11163 Brandvæsen Bil 130 KF10142 Brandvæsen Bil 131 KF10206 Brandvæsen Bil 132 KF10207 Brandvæsen Mercedes-Benz, Sprinter, 319 CDI AUT. Mercedes Benz, Sprinter, 319 CDI VOLKSWAGEN, TRANSPORTER 2,4 D DOBB. KABINE VOLVO, V 70 2,5 T AWD AUT. MERCEDES-BENZ, SPRINTER 318 CDI MERCEDES-BENZ, SPRINTER 319 CDI AUT. Bil til persontransport 8 timers Bil til persontransport 8 timers Bil til persontransport flerholdsskift Servicebil flerholdsskift Servicebil flerholdsskift Servicebil flerholdsskift Servicebil flerholdsskift Servicebil flerholdsskift Servicebil flerholdsskift Servicebil flerholdsskift Træk Træk Træk Ikke oplyst Antal sæder Ikke oplyst Antal sæder Ikke oplyst Træk,lift Specialudstyr Specialindretning Ikke oplyst Specialindretning Ikke oplyst Specialindretning Ikke oplyst Specialudstyr Ikke oplyst Specialindretning Ikke oplyst Specialindretning Ikke oplyst Træk, lad, kran Ikke oplyst Specialudstyr Ikke oplyst Specialindretning Ikke oplyst Specialindretning Bil 134 AE60666 Brandvæsen RENAULT, Zoe Z.E. Aut. Ikke oplyst Ikke oplyst Allerede elbil Nogle af bilerne er pick-up biler (ladvogne), det drejer sig primært om biler tilknyttet Frederiksberg Gartner og Vej. Her forekommer der i dag ikke et elbils-alternativ. Samlet set opdeler vi kommunens bilpark i kategorierne som vist på Figur 8. Frederiksberg Kommune har: 78 biler, som rækkeviddemæssigt eller pga. tekniske krav, ikke kan erstattes med elbil. 2 elbiler i forvejen. 34 biler som er egnet, og som medtages i analysen. 15 biler som er måske egnet til elbiler, da de har mindre tekniske krav eller udestående oplysninger, som måske kan tilgodeses af elbiler.

27 27 15; 12% 34; 26% 78; 60% 2; 2% Ikke egnet til elbil (analyseres ikke) Egnet til analysen (analyseres) Allerede elbil (analyseres ikke) Måske egnet til analysen (analyseres) Figur 8: Fordelingen af biler på kriterier, der betyder, om bilerne er egnede, måske ikke kan erstattes med elbiler eller ikke analyseres nærmere De 49 køretøjer (egnede og måske egnede køretøjer) kan i princippet omstilles til elbiler, og der er i nedenstående afsnit foretaget totaløkonomiske beregninger, for at se om det rent økonomisk også kan betale sig at omstille bilerne til eldrevne biler. De "måske egnede" er medtaget i analysen, da de har potentiale til at blive omstillet til elbiler. Hvordan bilerne er fordelt på kommunens områder er vist i Figur 9. 2; 4% 2; 4% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Serviceområdet 12; 25% 17; 35% Frederiksberg Renovation Frederiksberg Gartner Frederiksberg Ejendomme 4; 8% 7; 14% 5; 10% Børn- og Ungeområdet Brandvæsen Øvrige Figur 9: Nærmere analyserede køretøjer fordelt på Frederiksberg Kommunes områder/forvaltninger.

28 28 har flest biler, som er egnede eller måske egnede til omstilling (35 %). Børn- og Ungeområdet har, som det fremgår af Figur 9, omkring 25 % af de biler der teknisk set er egnede eller måske egnede til omstilling. 5.3 Økonomiske forhold ved omlægning Der er gennemført en analyse af økonomien ved at sammenligne nye versioner af de eksisterende biler med nye elbiler. Den økonomiske analyse indeholder både anskaffelse og somkostninger. De parametre, som er inkluderet i den økonomiske analyse, fremgår i detaljer af beskrivelsen i Bilag A. Vurderingen af, om den eksisterende bil kan udskiftes med økonomisk og miljømæssig gevinst foretages efterfølgende. TCO-beregner (Total Cost of Ownership) TCO-beregningerne viser omkostningerne for hhv. en ny /bil og en ny elbil og sammenligner dem. De økonomiske beregninger i denne rapport bliver gennemført med TCO-beregneren på Den inddrager de konkrete kørselsforhold for hver enkelt bil, de foreslåede finansieringsforhold, og den forventede tid, som bilerne forventes at være i kommunens flåde. Typisk antages det, at ejede biler beholdes i 10 år, mens leasingaftaler typisk er 3-5-årige. TCO-beregneren angiver, på indikativ niveau, med andre ord alle de omkostninger, der er forbundet med at anvende en bil. Frederiksberg Kommunes biler er i dag både ejet og leaset. I beregningerne er der anvendt samme finansieringsform fremover. I Bilag E gennemgår vi fordele og ulemper ved de forskellige finansieringsformer. Omkostningerne præsenteres både som årlige omkostninger og som de gennemsnitlige omkostninger per kørt kilometer. De fleste af omkostningerne er gennemsnitstal (erfaringsbaserede tal 6 ), og derfor er der nogen usikkerhed i forhold til de faktiske omkostninger for de konkrete biler 7. Det gælder for både elbiler og for /biler. Særlige økonomiske kendetegn ved elbiler: Omkostningerne til ren frem er, målt per km, ca % lavere for en elbil sammenlignet med en konventionel /bil. Elbiler er fritaget for registreringsafgift Serviceomkostningerne er generelt væsentligt lavere på en elbil, pga. færre slidsdele etc. Forsikringspræmierne er ofte lidt lavere for en elbil. TCO beregneren på kan give en indikation af alle disse forhold, men dog med usikkerheder og forbehold for opdaterede baggrundsdata om f.eks. bilpriser, serviceomkostninger, afskrivningsprofiler m.m.. 6 Kilde: TCO-beregneren på 7 Der er i beregningerne anvendt erfaringstal for brændstof- og reparationsudgifter for de konventionelle biler. Kommunen har for nogle af køretøjerne selv oplyst udgifter for disse poster i spørgeskemaet. Beregninger med kommunens data i elbiler.nu viser dog afvigelser både positivt og negativt i forhold til erfaringsdataene fra elbiler.nu. Der er i beregningerne derfor valgt at benytte erfaringstallene fra elbiler.nu igennem alle udregninger, for at sikre en ensartethed for alle biler, og da erfaringstallene bygger på et gennemsnit af en større datamængde for diverse biltyper inddelt i segmenter.

29 29 Ved vurderingen af de økonomiske forhold har vi analyseret bilerne ud fra, om en udskiftning til elbil giver større eller lavere omkostninger end udskiftning til ny /bil. Det er med andre ord to helt nye biler, der sammenlignes i det tilfælde, det vælges at udskifte de eksisterende biler. I Tabel 7 har vi angivet de konkrete forslag til, hvilke /biler og hvilke elbiler vi foreslår som erstatning for de nuværende biler. I tabellen er en grøn markering en indikation af, at elbilen er billigere per kørt kilometer, en gul markering viser, at elbilen er mindre end 25 % dyrere og biler markeret med rødt indikerer at elbilen er 25 % dyrere eller derover. For /bilerne har vi valgt biler, der ligger så tæt op ad de nuværende biler som muligt. Ofte er der valgt en ny version af samme model og i enkelte tilfælde en anden model, men fra samme bilmærke. De udvalgte elbiler tager udgangspunkt i, at de skal kunne udføre den kørsel som den nuværende bil benyttes til. Dvs. hvis der skal medbringes materialer, så vælges elbiler med mulighed for at have lettere materialer med. Varebiler foreslås erstattet med varebiler af nogenlunde samme fysiske størrelse. Er det hovedsageligt persontransport bilen bruges til, vælges blandt de elbiler, der kan benyttes hertil. Der er altså i analysen ikke taget højde for eventuelle muligheder for erstatning af den nuværende bil med en mindre eller bil 8. Der er alene taget udgangspunkt i de nuværende behov og mønstre, og der er ikke opstillet reelle samlede alternativer, hvis kørselsbehov eller kørselsmønstre ændres i fremtiden. Enkelte af bilerne kører i mønstre, hvor der kan opstå behov for at kunne foretage hurtigere opladning med 11 kw eller 22 kw. Dette skyldes at stilstandsperioden ved opladningsstedet - set over hele døgnet undertiden kan være for kort, særligt for de biler som også anvendes aften, nat og weekend. Det er derfor et krav, at den valgte elbil har mulighed for det. P.t. er det kun Renault Zoe og den meget lille Smart som giver brugerne denne mulighed. For Frederiksberg Kommunes bilflåde er det valgt, at omstille til Renault Zoe elbiler, når der er behov for længere ture og hurtigladning. Det anbefales at købe samme ladestation med mulighed for hurtigladning til alle bilerne, da der således ikke er nogle problemer med bestemte parkeringspladser til elbilerne. Et alternativ til Renault Zoe er Volkswagen e-up! som bruger et kompatibelt ladestik. Har laderen f.eks. 11 kw effekt lader den således kun med 3,7 kw, når det er Volkswagen e-up! der lader 9. Volkswagen e-up! er billigere end Renault Zoe, men kører kun på en opladning om vinteren pga. manglende varmepumpe, og den kan ikke hurtiglade. Prisforskellen skyldes bl.a. en antagelse om, at man hos Volkswagen køber batteriet, mens man hos Renault lejer det. Dette betyder at somkostningerne for en Zoe kommer til at se høje ud i forhold til indkøbsprisen, men det betyder ikke noget ved en totaløkonomisk (TCO) betragtning. Det er muligt at eje batteriet hos Renault, men det skal ske på baggrund af en konkret henvendelse på minimum fem biler. Prisen på en Renault Zoe inklusiv batterieje er imidlertid ikke Rejseholdet bekendt. 8 Der kan være årsager til, at kommunen i praksis vil vælge en anden biltype eller model end den nuværende, men disse forhold ikke er belyst, og der er alene taget udgangspunkt i den faktiske bilflåde. 9 Ældre generationer af elbiler, såsom "Trillingerne" Mitsubishi I-MiEV, Citroen C-ZERO og Peugeot ION, vil dog ikke kunne lade fra disse ladestik.

30 30 Frederiksberg Kommune kan i så fald med fordel indhente konkrete forslag og tilbud. Hvis f.eks. mindre biler kan løse kørselsbehovet, kan nogle af de mindre elbiler også overvejes. Tabel 7: Oversigt over de biler, der teknisk set kan udskiftes til elbiler. I tabellen opgøres forskelle i de gennemsnitlige omkostninger per kørt km og de gennemsnitlige årlige omkostninger. Bil nr. Registrerings nr. Nuværende bilmodel Model elbil Ejerform Difference i totalomkostninger (kr./km) Elbil vs. ny bil Difference i årlige totalomkostninger Elbil vs. ny bil Bil 23 VS53183 C segment (lille mellemklasse) Renault Kangoo (Clever abonnement) Kontant køb -0, Bil 25 UT97113 C segment (lille mellemklasse) Renault Kangoo (Clever abonnement) Kontant køb 3, Bil 26 YB28243 C segment (lille mellemklasse) Renault Kangoo (Clever abonnement) Kontant køb -0, Bil 31 AG94278 Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Bil 33 BF47991 C segment (lille mellemklasse) Renault Kangoo (Clever abonnement) Kontant køb -0, Bil 37 XN91542 C segment (lille mellemklasse) Renault Kangoo (Clever abonnement) Kontant køb 0, Bil 38 XN91543 C segment (lille mellemklasse) Renault Kangoo (Clever abonnement) Kontant køb 0, Bil 39 XN91544 C segment (lille mellemklasse) Renault Kangoo (Clever abonnement) Kontant køb 0, Bil 42 FA59555 A segment (mikrobil) Renault Zoe (Clever abonnement) Finansiel leasing 0, Bil 43 FA59554 A segment (mikrobil) Renault Zoe (Clever abonnement) Finansiel leasing 0, Bil 44 FA59557 A segment (mikrobil) Renault Zoe (Clever abonnement) Finansiel leasing 1, Bil 46 FC37800 A segment (mikrobil) Renault Zoe (Clever abonnement) Finansiel leasing 0, Bil 48 FC47807 A segment (mikrobil) Renault Zoe (Clever abonnement) Finansiel leasing 0, Bil 49 AK55979 A segment (mikrobil) Renault Zoe (Clever abonnement) Finansiel leasing 0, Bil 50 AL37683 A segment (mikrobil) Renault Zoe (Clever abonnement) Finansiel leasing 0, Bil 51 AL38251 A segment (mikrobil) Renault Zoe (Clever abonnement) Finansiel leasing 0, Ekstra C segment (lille mellemklasse) Renault Kangoo (Clever abonnement) BF47991 bil 53 Kontant køb -0, Bil 53 UK95787 Operationel Nissan e-nv200 Combi leasing 0, Bil 55 VS89825 C segment (lille mellemklasse) Renault Kangoo (Clever abonnement) Kontant køb 2, Bil 56 RN96927 Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Bil 57 DW43975 E segment (Øvre mellemklasse) BMW i3 BEV (clever abonnement) Kontant køb -3, Bil 63 SU89810 Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb -0, Bil 64 TJ95643 C segment (lille mellemklasse) Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 1, Bil 71 UJ90631 Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Bil 72 UB93640 C segment (lille mellemklasse) Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Bil 73 UB93603 Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Bil 77 TT95049 Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Bil 78 TT94636 C segment (lille mellemklasse) Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb -0,

31 31 Bil 79 Bil 82 Bil 85 Bil 86 Bil 89 Bil 92 Bil 94 Bil 95 Bil 98 Bil 100 Bil 109 SU89811 PJ95116 SB93624 RZ90307 RT95417 VB91796 XC88676 VT93274 XN96726 CG97479 XE29279 C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) Bil 116 VX23393 B segment (minibil) Bil 118 Bil 119 TM90648 XK50803 Bil 120 XD48241 B segment (minibil) Bil 122 Bil 129 Bil 135 Bil 136 Bil 137 Bil 138 ZM52678 AJ11166 AC11499 AJ48517 AK29567 XP96773 C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Renault Kangoo (Clever abonnement) Kontant køb 0, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 1, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Nissan Leaf (Clever abonnement) Renault Kangoo (Clever abonnement) Kontant køb -0, Kontant køb 0, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 0, Nissan Leaf (Clever abonnement) Renault Zoe (Clever abonnement) Nissan Leaf (Clever abonnement) Nissan Leaf (Clever abonnement) Kontant køb -2, Kontant køb 0, Kontant køb -1, Kontant køb -4, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 1, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb -0, Nissan Leaf (Clever abonnement) Kontant køb -3, Nissan e-nv200 Varebil Kontant køb 3, Af de 49 biler indikerer beregningerne, at den foreslåede elbil er billigere i 13 tilfælde, og at omkostningerne ved elbil-alternativet er dyrere for de 30 øvrige. Af de 36 som er dyrere elbil-alternativer, er 17 af elbilerne højst 25 % dyrere end den konventionelle bil, mens 19 af elbilerne er mere end 25 % dyrere. Samlet set vil kommunen skulle af med ekstraomkostning hvis man omlægger alle 49 biler til elbiler. Forudsætningerne og beregningsresultater for de enkelte køretøjer og de modsvarende referencebiler med el, fremgår i detaljer af Bilag C. Der gøres opmærksom på, at bilmarkedet mm. ændrer sig løbende, som gør, at "måske egnede" eller "uegnede" køretøjer kan blive egnet senere hen, og analysen er en indikation af potentialet p.t. Ligeledes sker der hele tiden justeringer i salgspriser og leasingpriser som også kan ændre de konkrete værdier.

32 32 19; 39% 13; 26% 17; 35% Grønne Gule Røde Figur 10: Fordelingen af den analyserede bilpark ud fra omkostningerne per kørt km. Elbil i sammenligning med /bil. 5.4 Miljøkonsekvenser Der er beregnet CO₂ besparelser for hver af Frederiksberg Kommunes teknisk egnede biler. Elbilforslaget sammenlignes med den eksisterende /bil. CO₂-udledningen CO₂ udledningen kan beregnes som udledningen direkte fra udstødningen og den kan beregnes så den tager hensyn til, hvordan den anvendte energi er produceret. Når CO₂ regnes som udledningen fra udstødningsrøret, har el-biler ingen udledning. I praksis afhænger CO₂-emissionerne af hvordan elektriciteten er produceret. I beregningerne af størrelsen på CO₂ besparelserne er der både regnet med besparelserne direkte fra udstødningsrøret og der er lavet beregninger, hvor produktionen af strømmen er medtaget. Strømmen produceres af en blanding af vedvarende energikilder og fossile kilder. Denne sammensætning ændrer sig i fremtiden og blandt andet Energistyrelsen har lavet prognoser for, hvordan sammensætningen vil være i årene fremover. Beregningerne af CO₂-emissionerne fra elbilerne tager hensyn til denne udvikling 10 ved at benytte en gennemsnitlig CO₂-emission per kwh set over den periode, hvor elbilen er i anvendelse. For - og bilerne sker der også en udvikling i energieffektiviteten således at fremtidige biler gennemsnitligt vil have lavere energiforbrug og dermed også lavere CO₂-emissioner. Effekten af disse forbedringer vil kun komme i betragtning ved udskiftning af bilerne. Derudover sker der en gradvis indfasning af bl.a. etanol og bio i brændstofferne. I beregningerne anvendes de gennemsnitlige emissioner for - eller bilen på baggrund af sammensætningen af brændstofferne, og der tages højde for indfasningen af biobrændstoffer set over bilens levetid, men der tages ikke hensyn til, at enkelte af de biler, der udskiftes på et senere tidspunkt vil have lidt lavere CO₂-emissioner. I tabellerne benyttes følgende to betegnelser: 10 Kilde: Teknologisk Instituts fremskrivningsmetode i TCO-beregner på

33 33 1) Beregnet årlig direkte CO₂ besparelse. Dette er forskellen mellem elbilen og den eksisterende konventionelle bil i den udledte CO₂ direkte fra køretøjet. I typegodkendelsen måles CO₂-emissionen direkte ved opsamling og analyse af udstødningsgasserne. I daglig tale benævnes dette Tailpipe CO₂. For elbiler er den direkte CO₂ udledning fra bilen lig nul. 2) Beregnet gennemsnitlig årlig CO₂ besparelse. Dette er den forventede totale gennemsnitlige CO₂ mængde i de kommende år som følge af den gradvise indfasning af etanol og bio i brændstofferne, samt indfasningen af vind- og solenergi i elsektoren. Dette gør gradvist CO₂ belastningen fra elbiler mindre. Fra konventionelle biler bliver udledningen også reduceret blot noget mindre. Blandt andet er der krav om en 10 % iblanding af biobrændstoffer i 2020 som er indregnet. De samlede besparelser er fundet ved at benytte de enkelte køretøjers årlige kørselsomfang. Det er forudsat at leasede biler eller elbiler beholdes i 3-5 år mens ejede biler beholdes i 10 år. Resultaterne for hver enkelt bil er vist i Tabel 8. Farvekodningen i tabellen relaterer sig til økonomien vist i Tabel 7. Tabel 8: Beregning af forskellen på den årlige CO₂-udledning mellem en ny elbil sammenholdt med den eksisterende / bilsegment i samme størrelse. Bil nr. Registreringsnr. Nuværende bilmodel Model elbil Beregnet årlig direkte CO₂ besparelse (kg/år) Eks. bil vs. Elbil Beregnet årlig CO₂ besparelse (kg/år), fremskrevet (indirekte) Eks. bil vs. elbil Bil 23 Bil 25 Bil 26 Bil 31 Bil 33 Bil 37 Bil 38 Bil 39 Bil 42 Bil 43 Bil 44 Bil 46 Bil 48 Bil 49 Bil 50 Bil 51 Ekstra bil 53 Bil 53 Bil 55 VS53183 UT97113 YB28243 AG94278 BF47991 XN91542 XN91543 XN91544 FA59555 FA59554 FA59557 FC37800 FC47807 AK55979 AL37683 AL38251 BF47991 UK95787 VS89825 C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) A segment (mikrobil) A segment (mikrobil) A segment (mikrobil) A segment (mikrobil) A segment (mikrobil) A segment (mikrobil) A segment (mikrobil) A segment (mikrobil) C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) Renault Kangoo (Clever abonnement) Renault Kangoo (Clever abonnement) Renault Kangoo (Clever abonnement) Nissan e-nv200 Varebil Renault Kangoo (Clever abonnement) Renault Kangoo (Clever abonnement) Renault Kangoo (Clever abonnement) Renault Kangoo (Clever abonnement) Renault Zoe (Clever abonnement) Renault Zoe (Clever abonnement) Renault Zoe (Clever abonnement) Renault Zoe (Clever abonnement) Renault Zoe (Clever abonnement) Renault Zoe (Clever abonnement) Renault Zoe (Clever abonnement) Renault Zoe (Clever abonnement) Renault Kangoo (Clever abonnement) Nissan e-nv200 Combi Renault Kangoo (Clever abonnement)

34 34 Bil 56 Bil 57 Bil 63 Bil 64 Bil 71 Bil 72 Bil 73 Bil 77 Bil 78 Bil 79 Bil 82 Bil 85 Bil 86 Bil 89 Bil 92 Bil 94 Bil 95 Bil 98 Bil 100 Bil 109 Bil 116 Bil 118 Bil 119 Bil 120 Bil 122 Bil 129 Bil 135 Bil 136 Bil 137 Bil 138 RN96927 DW43975 SU89810 TJ95643 UJ90631 UB93640 UB93603 TT95049 TT94636 SU89811 PJ95116 SB93624 RZ90307 RT95417 VB91796 XC88676 VT93274 XN96726 CG97479 XE29279 VX23393 TM90648 XK50803 XD48241 ZM52678 AJ11166 AC11499 AJ48517 AK29567 XP96773 E segment (Øvre mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) B segment (minibil) B segment (minibil) C segment (lille mellemklasse) C segment (lille mellemklasse) Nissan e-nv200 Varebil BMW i3 BEV (clever abonnement) Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Renault Kangoo (Clever abonnement) Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan Leaf (Clever abonnement) Renault Kangoo (Clever abonnement) Nissan e-nv200 Varebil Nissan Leaf (Clever abonnement) Renault Zoe (Clever abonnement) Nissan Leaf (Clever abonnement) Nissan Leaf (Clever abonnement) Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Nissan Leaf (Clever abonnement) Nissan e-nv200 Varebil Den samlede årlige direkte CO 2 -reduktion (mørkegrå søjler) og den samlede årlige indirekte CO₂-reduktion (lysegrå søjler) ved at udskifte til elbiler vises i Figur 11 for forskellige udskiftningsscenarier. Det første sæt søjler viser reduktionen, hvis det kun er de 13 biler (grønne), der som ny er billigere end tilsvarende /biler, der udskiftes. Det andet sæt søjler viser besparelsen, hvis de 36 biler der er dyrere udskiftes.

35 35 Det tredje sæt søjler viser reduktionen, hvis alle de 49 biler, der teknisk set kan udskiftes til elbiler, udskiftes. Endeligt viser søjle fire reduktionen, hvis kommunen udskifter 44 biler, hvormed de økonomiske konsekvenser bliver udgiftsneutrale. Afhængig af kommunens prioritering for udskiftning til elbiler, vil kommunen kunne spare op til ca. 84 ton direkte CO₂ om året eller ca. 82 ton indirekte CO₂ om året såfremt alle kommunens teknisk egnede biler bliver omstillet til elbiler. Årlige CO2 besparelser Elbiler der er billigere Elbiler der er dyrere Alle biler udskiftes Udgiftssneutralt alternativ Direkte CO₂ reduktion (kg/år) Indirekte CO₂ reduktion (kg/år) Figur 11: Årlige CO 2 besparelser i kilo ved udskiftning af bilerne i Frederiksberg Kommune. Elbiler har udover CO 2 besparelserne også gevinster i form af lavere niveau af sundhedsskadelige emissioner og lavere støjniveau. Elbiler støjer mindre end almindelige biler op til en hastighed på km/t, hvorefter hjulstøjen begynder at blive den dominerende støjfaktor fra bilen. Særligt i byområder med langsomt kørende trafik, vil trafikstøjen kunne reduceres mærkbart med elbiler. Resultatet kan på sigt blive færre støjbelastede boliger (jf. de kommunale støjkortlægninger) og reducerede negative effekter af trafikstøj på mennesker i almindelighed. 5.5 Behov for ladeinfrastruktur Indførelsen af elbiler i Frederiksberg Kommune vil gøre det nødvendigt at etablere ladestationer der tager hensyn til hvor bilerne parkeres og deres stilstandsperiode. De 13 biler, som er udpeget til at give en direkte besparelse, er alle tilknyttet forskellige afdelinger i kommunen. Det vil være nærliggende at etablere ladestationer på parkeringspladserne, hvor bilerne holder parkeret.

36 36 Ladestationer vil være en engangsudgift, og installationsomkostninger i forbindelse med etablering kan variere væsentligt. En væghængt ladeboks koster cirka kr. 11 inkl. standardopsætning 12 men det er ledningsarbejdet og eventuel reetablering af belægning i forbindelse med etablering af stationen, som kan være omkostningstungt. Det er ikke muligt at forudsige en generel pris på ledningsarbejdet, idet den afhænger af den konkrete placering af den nærmeste opkoblingsmulighed/tavle samt hvor langt der skal trækkes eller evt. nedgraves nye kabler. Generelt anbefales det at placere ladefaciliteterne så tæt som muligt på eksisterende eltavler og at der indhentes konkrete tilbud. Der skal ved etablering af ladestationer tages hensyn til de eksisterende forhold. Det er ofte mest hensigtsmæssigt at etablere ladestationer på parkeringspladser udenfor de bygninger eller garager, hvor bilerne er tilknyttet, men der skal samtidig sikres forhold, så bilernes opladning f.eks. ikke kan afbrydes af forbipasserende eller på anden måde give problemer. Kapitel 8.4 har en grundig gennemgang af de faktorer, der skal overvejes, når der etableres lademuligheder. Ladefaciliteter kan købes og lejes afhængigt af, hvilken udbyder der vælges. Derudover er der, hvis man lejer ladefaciliteter, muligheder for at lave aftaler om reducering i prisen på strøm, frem til 2015 jf. processtrømordningen. Processtrømsordningen Udbyderne som f.eks. Clever og EON giver i forbindelse med indgåelse af aftaler mulighed for at få ca. 1 kr. i retur for hver kwh, der oplades på egen ladestation. Om det kan betale sig afhænger af, hvad kommunen i forvejen betaler for strøm og hvad lejeomkostningen for ladestationen er. En del kommuner synes ikke det er attraktivt at skulle betale for leje i en årrække af ladestationen og vil hellere eje den. Der er, som noget nyt, nu også en model blandt leverandørerne, hvor man lejer ladestationen i en periode og på sigt køber den. Man skal være opmærksom på, at loven om opladning af elbiler med såkaldt processtrøm kun gælder til og med 2015 og det er ikke afklaret om ordningen forlænges. Man skal ligeledes være opmærksom på, at processtrømsordningen kun gælder, når man lejer ladestationer og ikke hvis man selv køber stationerne. 5.6 Screening af taxakørsel og kørsel i privat bil Frederiksberg kommune har ud over kørslen i egne kommunale biler også betydelige udgiftsposter, der omfatter: Kørsel i taxa, Kørselsgodtgørelser for kørsel i egne biler og 11 Der tages forbehold for, at der løbende kommer nye tilbud mv., hvormed konkrete tilbud skal indhentes. 12 Det er også muligt at leje ladefaciliteterne, hvorved engangsudgiften er mindre, men i stedet betales en fast månedlig leje.

37 37 Befordring af borgere i kommunen Transport af skoleelever til/fra skole Kørsel af syge handicappede til forskellige formål Diverse andre kørsler med medicin mv. Taxakørsel I forhold til taxakørsel har kommunen, ud fra et tidligere studie, oplyst at ca. 75 % af taxakørslen (med en samlet udgift på ca. 3. mio. kr./år) foregår med eksterne borgere der ikke kan omplaceres. Nogle af de resterende 25 % taxature (udgift skønsvis ca kr./år), kan givetis gennemføres med en puljebil. Det typiske er dog, at en puljebil kun benyttes til 1, og i få tilfælde, til 2 ture dagligt. Der er derfor i udgangspunktet ikke en barriere for at en puljebil kan dække flere af de gennemførte taxature. Der kan dog være andre årsager til, at det alligevel ikke er muligt at udskifte turene i taxa med kørsel i puljebilerne: Medarbejderen har ikke kørekort Taxaturen har ikke udgangspunkt på rådhuset/forvaltningen og puljebilen kan derfor ikke benyttes. En del ture foregår til og fra togstationer i andre byer i forbindelse med møder Medarbejderen ønsker ikke at køre rundt og lede efter parkering eller at køre bil i den indre by Medarbejderen skal ikke tilbage til rådhuset efter mødet Puljebilen er optaget af en anden medarbejder Det samlede antal kilometer en puljebil derfor kommer til at køre vil derfor blive begrænset. Kørselsgodtgørelse Der er fra kommunen ikke modtaget udtræk der omfatter kørselsgodtgørelser for kørsel i egen bil. Selvom disse oplysninger var blevet modtaget, ville det erfaringsmæssigt, næppe have været muligt at udskille det præcise omfang og formål af kørselsgodtgørelser ud fra posteringsbeskrivelserne. Præcise registreringer er nødvendige, for at vurdere om bilturene ville kunne udføres med kommunale puljebiler, der kunne være eldrevne puljebiler. Befordring af borgere De lukkede kørselsordninger omfatter bl.a. transport af skoleelever til/fra skole, kørsel af syge handicappede til forskellige formål og diverse andre kørsler med medicin mv. Køretøjerne, der udfører disse opgaver, er ofte specialindrettede større køretøjer, der ikke umiddelbart kan matches af elbiler på markedet. En del af transportopgaverne er desuden udliciteret til eksterne firmaer.

38 38 6 Leasing af elbiler I dette afsnit behandles et leasingalternativ for elbiler frem for køb af biler, set i forhold til økonomi og CO₂ udledning. Afslutningsvis er leasingalternativet sammenholdt med købsalternativet, der er behandlet i et tidligere afsnit i handlingsplanen. I beregningerne, jf. Bilag F, er der taget udgangspunkt i at bilerne leases operationelt i fem år, da dette er normen for denne type leasing. Dette vanskeliggør dog umiddelbart sammenligningsgrundlaget i forhold til købte biler, da det er forudsat at disse beholdes i 10 år. For at øge sammenligningsgrundlaget, er den samlede 10-årige omkostning for de leasede og købte biler angivet i Tabel 12, hvor det her antages at der re-leases ved det femte år. Nogle af fordelene ved operationel leasing er, at firmaet der leases af står for vedligehold af køretøjerne. Ydermere er udbetalingen, der skal falde i investeringsåret, fordelt over en fem årig periode, relativt til en købssituation hvor hele udlægget skal betales på købstidspunktet. Disse to faktorer gør operationel leasing et fordelagtigt finansieringsalternativ for mange. En ulempe er dog, at køretøjer typisk kun kan leases i fem år, hvorefter bilerne tilbagekøbes af leasingfirmaet. Hvis der i stedet for de nuværende finansieringsformer blev anvendt operationel leasing, ville fordelingen af elbilernes økonomiske udfald være som på Figur 12. Hvis dette ses i forhold til de nuværende finansieringsformer, fremgår det, at der er to færre biler der er mere fordelagtige end konventionelle biler ved en 1-1 betragtning. To biler flere er 25 % dyrere. Mængden af røde biler er uforandret med 19 dyrere biler ved både nuværende ejerform eller hvis bilflåden kun leases. 19 ; 39% 11 ; 22% 19 ; 39% Grønne Gule Røde Figur 12: Fordelingen af den analyserede bilpark ved leasing, ud fra omkostningerne per kørt km. Elbil i sammenligning med /bil.

39 Køretøjets alder COPENHAGEN ELECTRICS REJSEHOLD HANDLINGSPLAN 39 Tabel 9 viser de økonomiske og miljømæssige konsekvenser for omstilling til elbiler ved leasing. Den årlige besparelse ved 11 elbiler (jf. Tabel 9) ca kr. ved leasing. Der er, jf. Tabel 1, to færre biler, som bliver økonomisk fordelagtige at udskifte til elbiler, ved leasing sammenlignet med køb. Hvis alle 49 teknisk egnede biler omstilles, vil kommunen få en merudgift på ca kr. årligt. Den økonomiske forskel ved omstilling af alle 49 teknisk egnede ved leasing frem for køb er ca kr./år, ca. svarende til en faktor tre, i totaløkonomisk henseende. Tabel 9: Scenarie Årlige konsekvenser for omkostningerne samt ændringer i CO₂, ved leasing Antal udpegede biler Besparelse i omkostninger ved udskiftning af biler (kr./år) Direkte CO₂ reduktion (kg/år) Indirekte CO₂ reduktion (kg/år) 1: "Billigere biler" : "Elbiler er højst 25 % dyrere" : "Udgiftsneutral" : "Alle biler - maks. CO₂ besparelse" I Tabel 10 er TCO beregningerne ved operationel leasing gennemgået. Det ses at det kontante udlæg ved at skifte til elbil, ved operationel leasing, vil være ca. 1,14 mio. kr. Det kontante udlæg ved køb af en ny alm. bil, vil være ca kr. Herved er der altså en forskel i kontant udlæg på ca kr. Tabel 10: Udgifter forbundet med omstilling til elbil for omstillingsparate køretøjer ved Operationel leasing. 13 Bil nr. Registrerings nr. Afdeling Ejerform Kontant udlæg ny elbil Kontant udlæg ny alm. bil Difference i pris Elbil vs. alm. bil Bil 23 VS Operationel leasing Bil 25 UT Operationel leasing Bil 26 YB Operationel leasing Bil 31 AG Operationel leasing Bil 33 BF Operationel leasing Bil 37 XN Operationel leasing Bil 38 XN Operationel leasing Bil 39 XN Operationel leasing Bil 42 FA Finansiel leasing Beregningen af det kontante udlæg består af et fast leasing gebyr adderet med en andel af køretøjets aktuelle værdi

40 40 Bil 43 FA Finansiel leasing Bil 44 FA Finansiel leasing Bil 46 FC Finansiel leasing Bil 48 FC Finansiel leasing Bil 49 AK Finansiel leasing Bil 50 AL Finansiel leasing Bil 51 AL Finansiel leasing Ekstra bil 53 BF Operationel leasing Bil 53 UK95787 Serviceområdet 8 Operationel leasing Bil 55 VS89825 Serviceområdet 7 Operationel leasing Bil 56 RN96927 Serviceområdet 14 Operationel leasing Bil 57 DW43975 Serviceområdet 3 Operationel leasing Bil 63 SU89810 Frederiksberg gartner og vej 11 Operationel leasing Bil 64 TJ95643 Frederiksberg Ejendomme 10 Operationel leasing Bil 71 UJ90631 Frederiksberg Ejendomme 8 Operationel leasing Bil 72 UB93640 Frederiksberg gartner og vej 9 Operationel leasing Bil 73 UB93603 Frederiksberg Ejendomme 9 Operationel leasing Bil 77 TT95049 Frederiksberg Ejendomme 9 Operationel leasing Bil 78 TT94636 Frederiksberg gartner og vej 9 Operationel leasing Bil 79 SU89811 Frederiksberg Ejendomme 11 Operationel leasing Bil 82 PJ95116 Frederiksberg Ejendomme 16 Operationel leasing Bil 85 SB93624 Frederiksberg Ejendomme 12 Operationel leasing Bil 86 RZ90307 Frederiksberg Ejendomme 13 Operationel leasing Bil 89 RT95417 Frederiksberg gartner og vej 13 Operationel leasing Bil 92 VB91796 Frederiksberg Ejendomme 7 Operationel leasing Bil 94 XC88676 Frederiksberg Ejendomme 12 Operationel leasing Bil 95 VT93274 Vej og Park 6 Operationel leasing Bil 98 XN96726 Frederiksberg Ejendomme 4 Operationel leasing Bil 100 CG97479 Frederiksberg Ejendomme 3 Operationel leasing Bil 109 XE29279 Brandvæsen 10 Operationel leasing Bil 116 VX23393 Brandvæsen 10 Operationel leasing Bil 118 TM90648 Brandvæsen 14 Operationel leasing Bil 119 XK50803 Brandvæsen 9 Operationel leasing Bil 120 XD48241 Brandvæsen 10 Operationel leasing Bil 122 ZM52678 Brandvæsen 6 Operationel leasing Bil 129 AJ11166 Brandvæsen 13 Operationel leasing Bil 135 AC Operationel leasing Bil 136 AJ Operationel leasing Bil 137 AK Operationel leasing Bil 138 XP96773 Serviceområdet 1 Operationel leasing SUM

41 41 Hvis der udelukkende ses på de biler som er billigere ved en 1-1 betragtning, jf. Tabel 11, ses det at der vil være en umiddelbar besparelse på ca kr. i årlige totalomkostninger. Det ses endvidere at disse biler har en gennemsnitsalder på ca. 7 år. Tabel 11: Årlige omkostninger for de billigere biler ved operationel leasing. Bil nr. Registreringsnr. Afdeling Køretøjets alder Difference i totalomkostninger (kr./km) Elbil vs. ny bil Årlige omkostninger ny elbil Årlige omkostninger ny konventionel bil Difference i årlige totalomkostninger Elbil vs. ny bil Bil 23 Bil 26 Bil 33 Ekstra bil 53 VS53183 YB28243 BF47991 BF , , , , Bil 57 DW43975 Serviceområdet 3-4, Bil 109 XE29279 Brandvæsen 10-1, Bil 119 XK50803 Brandvæsen 9-2, Bil 122 ZM52678 Brandvæsen 6-1, Bil 129 AJ11166 Brandvæsen 13-5, Bil 136 AJ48517 Ikke oplyst 1-0, Bil 137 AK29567 Ikke oplyst 1-5, Det er helt centralt at huske, at man efter fem år skal anskaffe en ny bil når man leaser bilen, mens man ved ejerskab forudsættes at kunne beholde bilen i 10 år. Denne ekstraomkostning efter fem år kan ses i nedenstående tabel, Tabel 12. Her sammenholdes omkostningerne i de 10 år, køb relativt til operationel leasing. Her er der taget udgangspunkt i, at der i år fem leases igen. Fordelen herved er, at der ikke skal falde en stor betaling på investeringstidspunktet, men at disse er spredt udover 10 år. Ydermere har man en relativt ny bil i alle 10 år, hvorved man slipper for reparationsomkostninger, som bilen bliver ældre. Bagsiden ved operationel leasing er, som det ses i Tabel 12, at de samlede omkostninger i perioden bliver større.

42 42 Tabel 12: Udgifter ved nuværende ejerform relativt til operationel leasing Bil nr. Bil 23 Bil 25 Bil 26 Bil 31 Bil 33 Bil 37 Bil 38 Bil 39 Bil 42 Bil 43 Bil 44 Bil 46 Bil 48 Bil 49 Bil 50 Bil 51 Ekstra bil 53 Registrerings nr. VS53183 UT97113 YB28243 AG94278 BF47991 XN91542 XN91543 XN91544 FA59555 FA59554 FA59557 FC37800 FC47807 AK55979 AL37683 AL38251 BF47991 Afdeling Samlet 10-årig udgift Nuværende ejerform Samlet 10-årig udgift Operational leasing Kontant udlæg Nuværende ejerform Kontant udlæg Operationel leasing (for 2 leasing perioder) Samlet 10 årig difference i investeringsudgift Nuværende ejerform relativt til operationel leasing Bil 53 UK95787 Serviceområdet Bil 55 VS89825 Serviceområdet Bil 56 RN96927 Serviceområdet Bil 57 DW43975 Serviceområdet Bil 63 Bil 64 Bil 71 Bil 72 Bil 73 Bil 77 Bil 78 SU89810 TJ95643 UJ90631 UB93640 UB93603 TT95049 TT94636 Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg Ejendomme Frederiksberg Ejendomme Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg Ejendomme Frederiksberg Ejendomme Frederiksberg gartner og vej

43 43 Bil 79 Bil 82 Bil 85 Bil 86 Bil 89 Bil 92 Bil 94 SU89811 PJ95116 SB93624 RZ90307 RT95417 VB91796 XC88676 Frederiksberg Ejendomme Frederiksberg Ejendomme Frederiksberg Ejendomme Frederiksberg Ejendomme Frederiksberg gartner og vej Frederiksberg Ejendomme Frederiksberg Ejendomme Bil 95 VT93274 Vej og Park Bil 98 Bil 100 XN96726 CG97479 Frederiksberg Ejendomme Frederiksberg Ejendomme Bil 109 XE29279 Brandvæsen Bil 116 VX23393 Brandvæsen Bil 118 TM90648 Brandvæsen Bil 119 XK50803 Brandvæsen Bil 120 XD48241 Brandvæsen Bil 122 ZM52678 Brandvæsen Bil 129 AJ11166 Brandvæsen Bil 135 AC11499 Ikke oplyst Bil 136 AJ48517 Ikke oplyst Bil 137 AK29567 Ikke oplyst Bil 138 XP96773 Serviceområdet SUM Af Tabel 12 fremgår differencerne for de enkelte køretøjer, når udgifterne ved den nuværende ejerform sammenlignes med udgifterne ved operationel leasing. For alle de 49 biler tilsammen, vil den samlede merudgift til operationel leasing, set over 10 år, være på knap 3,4 mio. kr. Dette svarer til en samlet merudgift ca. 17 %. Ved operationel leasing er det kontante udlæg markant mindre set over 10 år, nemlig 2,2 mio., mod 7,4 mio. kr., hvis bilerne skal indkøbes kontant.

44 44 Rejseholdet anbefaler, at kommunen generelt køber sine biler hvis kommunen kan opnå anlægsbevillinger til anskaffelserne. Hvis kommunen ikke kan finde midler til de kontante udlæg til køb, anbefaler Rejseholdet leasing 14, selvom det ikke er en økonomisk fordel på langt sigt. 14 Ved leasing vil man ofte få tilbudt at få særlige tillægsydelser, såsom fri service etc., medtaget under leasingaftalen. Ved beregningerne er der dog taget højde for dette i og med der ses på bilernes samlede omkostninger (TCO).

45 45 7 Frederiksberg Kommunes muligheder Ved omstilling til elbiler er der behov for samlede økonomiske, miljømæssige og praktiske overvejelser, inden man går i gang med at introducere elbiler i bilflåden. 7.1 Økonomi og miljø Rejseholdet har sammenfattet beregningerne i foregående kapitel af økonomien og de miljømæssige konsekvenser ved nye elbiler i forhold til nye konventionelle biler. Dette er angivet i Tabel 13. Tabel 13: Årlige ændringer i omkostninger til bilparken, samt ændringer i CO₂ Scenarie 1 Antal udpegede biler Besparelse i omkostninger ved udskiftning af biler (kr./år) Direkte CO 2 reduktion (kg/år) 1: "Billigere biler" Scenarie 2 Antal udpegede biler Besparelse i omkostninger ved udskiftning af biler (kr./år) Direkte CO 2 reduktion (kg/år) "Elbiler er højst 25 % dyrere" Scenarie 3 Antal udpegede biler Besparelse i omkostninger ved udskiftning af biler (kr./år) Direkte CO 2 reduktion (kg/år) "Udgiftsneutral" Scenarie 4 Antal udpegede biler Besparelse i omkostninger ved udskiftning af biler (kr./år) Direkte CO 2 reduktion (kg/år) "Alle biler (maks. CO₂ besparelse)" Det fremgår af Tabel 13, at der i scenarie 1 opnås den største økonomiske gevinst ved udskiftning af 13 biler. I scenarie 2 fås en årlig besparelse på ca kr., hvis dette scenarie vælges, hvor alle biler som er højst 25 % dyrere udskiftes (grønne og gule biler). I scenarie 3 er udregnet, hvor mange biler som kan omstilles, hvor de årlige besparelser er udgiftsneutrale (break-even situation). Ønskes alle de teknisk mulige egnede biler at blive omstillet fås en merudgift årligt på ca kr. Afhængig af Frederiksberg Kommunes konkrete prioriteringer foreslår vi følgende alternativer i forhold til generelle omstillingsstrategier: Scenarie 1 "Billigere biler": Kun de biler, der giver en-til-en-besparelse udskiftes (markeret med grønt i Tabel 7 og Tabel 8); dvs. anbefalingen til udskiftning er de biler, der hver især giver en økonomisk besparelse ved en udskiftning. De økonomiske konsekvenser er vist i Tabel 13. Scenarie 2 "Elbiler er højst 25 % dyrere": Alle de gule biler medtages; dvs. anbefalingen til udskiftning er alle de grønne og gule biler. De økonomiske konsekvenser er vist i Tabel 13. Scenarie 3 "Udgiftsneutral": Årlige besparelser i omkostninger ved udskiftning af biler, således at der ikke bruges flere penge end på nuværende tidspunkt, og at en besparelse årligt er omkring 0 kr.

46 46 Scenarie 4 "Alle biler (maks. CO₂ besparelse)": At kommunen fastlægger et niveau for, hvor meget ekstra de er villige til at betale for at spare CO 2 eller for at få en mere grøn profil og Rejseholdet udvælger de biler, hvor dette er opfyldt. I dette tilfælde vil kommunen få en økonomisk merudgift på ca kr. årligt, hvis man vælger at omstille alle 49 biler i Tabel 4 (egnede) og Tabel 5 (måske egnede). Det skal overvejes om omkostningerne til ladefaciliteterne skal indeholdes i omkostningerne til omstillingen. Det kan påvirke antallet af biler, der samlet set kan omstilles til elbiler indenfor den økonomiske ramme kommunen fastsætter. 7.2 Andre muligheder Muligheder ved at indgå i delebilordninger I delebilsordninger er man fælles om at dele et antal biler. Delebilsordningerne går i korte træk ud på, at man i stedet for at have en sjældent brugt bil stående, lejer en bil på fordelagtige vilkår, når behovet for brug af bil opstår. Brugeren betaler kun for brug af delebilen i den periode den bruges og øvrige brugere kan dermed benytte delebilen på øvrige tidspunkter, hvormed delebiler kan opnå et optimalt benyttelsesmønster. Delebiler er godt for miljøet, som typisk kan erstatte 4-5 privatbiler, og kan virke som et reelt alternativ til cyklen og offentlig transport. Delebiler er både økonomiske og praktiske, da man bl.a. har mulighed for at vælge mellem flere forskellige bilstørrelser efter turens behov og trafikintensiteten og parkeringsproblematikker nedsættes, hvis man benytter sig af delebiler. Delebiler bliver både benyttet af private kunder og af virksomheder. Delebilsordninger er ikke særlig udbredt i kommunale bilflåder i Danmark, men Hedensted Kommune har i 2013 startet et forsøgsprojekt "Hedensted Borgerbiler" op omkring delebiler. Her stilles de kommunale biler til rådighed for borgerne, når kommunen ikke bruger dem. Hedensted Kommune stiller i forsøgsprojektet de biler til rådighed, som ikke anvendes kontinuerligt eller som står ubrugte fra sidst på eftermiddagen til tidlig morgen og i weekenderne. I dagtimerne er bilerne fast reserveret til kommunen, mens den uudnyttede kapacitet i kommunens bilpark tilgodeser borgerne udenfor normal arbejdstid, hvor borgerne kan booke bilerne og bruge dem som et supplement til den kollektive trafik. Anskaffelse af cykler og elcykler til lokale og korte ture Biler der ikke kører særlig langt om året (ca km/år) kan måske undværes, eller erstattes med (el)cykel og gang. Fokus på elbiler kan medføre et øget fokus på at bevæge sig rundt i kommunen på en mere miljøvenlig måde. Anskaffelse af elcykler eller almindelige cykler og annoncering heraf samtidig med ind-

47 47 køb af elbiler kan få en positiv effekt på transportmønstrene hos medarbejderne. Samtidig er cykling et vigtigt sundhedsaspekt og kan være med til at reducere sygedage hos medarbejderne. Biler som eventuelt kan udskiftes til elcykler er kendetegnet ved følgende kriterier: Årlig kørsel er km og daglig kørsel skal kunne lade sig gøre på en cykel 15 er under. Køretøjet har ingen krav til specieludstyr og biltypen er personbil (varebiler er ikke udpeget, da bilens størrelse ofte benyttes af det større lagerrum, hvor en cykel ikke kan tilgodese pladsbehovet). Bilen anvendes til persontransport, puljebil eller personlig firmabil ved f.eks. tilsyn, møder, transport mellem borgere mm. ofte ved dør-til-dør kørsel eller bykørsel som kørselsmønster. En nærmere analyse og vurdering af køretøjerne skal foretages for at vurdere, om omstilling fra bil til cykel er både økonomisk og miljømæssig fordelagtigt og kan lade sig gøre i praktisk ud fra bilens kørelængde i forhold til brugernes krav og anvendelse. 15 Ud fra oplysninger om kommunens bilflåde i spørgeskemaet er valgt kun at kigge på de biler som kører under dagligt. Det er ikke realistisk af kunne køre op til dagligt på en cykel, men rejseholdet har ingen talmateriale med mindre værdier. Det skal selvfølgelig undersøges konkret hvor langt bilerne kører dagligt og om det er muligt at omstille dem til cykler.

48 48 8 Anbefalede aktiviteter og tidsplan I det følgende præsenteres forslag til konkrete aktiviteter, der kan løfte implementeringen af elbiler i Frederiksberg Kommune. Det er valgt at se på udskiftningsmulighederne ud fra den samlede økonomiske vinkel. 8.1 Udskiftningsmuligheder for omstillingsparate køretøjer For at anskueliggøre hvilke omkostninger, som er forbundet med omstilling fra konventionel bil til elbil, er der i Tabel 14 angivet køretøjets alder, anskaffelsesomkostninger for ny elbil og for ny alm. bil, samt prisdifferencen mellem en ny elbil og en ny alm. bil. Farvekodningen i Tabel 14 refererer til økonomien i Tabel 7. Ud fra disse oplysninger samt oplysninger om økonomiske besparelser og CO₂ reduktion kan der relativt nemt foretages en vurdering af, hvornår det umiddelbart vil være relevant at skifte bilerne (hvilke år) også set i forhold til eventuelle leasingaftaler. Tabel 14: Udgifter forbundet med omstilling til elbil for omstillingsparate køretøjer. Bil nr. Registrerings nr. Afdeling Køretøjets alder Ejerform Kontant udlæg ny elbil Kontant udlæg ny alm. bil Difference i pris Elbil vs. alm. bil Bil 23 VS Kontant køb Bil 25 UT Kontant køb Bil 26 YB Kontant køb Bil 31 AG Kontant køb Bil 33 BF Kontant køb Bil 37 XN Kontant køb Bil 38 XN Kontant køb Bil 39 XN Kontant køb Bil 42 FA Finansiel leasing Bil 43 FA Finansiel leasing Bil 44 FA Finansiel leasing Bil 46 FC Finansiel leasing Bil 48 FC Finansiel leasing Bil 49 AK Finansiel leasing Bil 50 AL Finansiel leasing Bil 51 AL Finansiel leasing Ekstra bil 53 BF Kontant køb Bil 53 UK95787 Serviceområdet 8 Operationel leasing Bil 55 VS89825 Serviceområdet 7 Kontant køb Bil 56 RN96927 Serviceområdet 14 Kontant køb Bil 57 DW43975 Serviceområdet 3 Kontant køb Bil 63 SU89810 Frederiksberg gartner og vej 11 Kontant køb Bil 64 TJ95643 Frederiksberg Ejendomme 10 Kontant køb

49 49 Bil 71 UJ90631 Frederiksberg Ejendomme 8 Kontant køb Bil 72 UB93640 Frederiksberg gartner og vej 9 Kontant køb Bil 73 UB93603 Frederiksberg Ejendomme 9 Kontant køb Bil 77 TT95049 Frederiksberg Ejendomme 9 Kontant køb Bil 78 TT94636 Frederiksberg gartner og vej 9 Kontant køb Bil 79 SU89811 Frederiksberg Ejendomme 11 Kontant køb Bil 82 PJ95116 Frederiksberg Ejendomme 16 Kontant køb Bil 85 SB93624 Frederiksberg Ejendomme 12 Kontant køb Bil 86 RZ90307 Frederiksberg Ejendomme 13 Kontant køb Bil 89 RT95417 Frederiksberg gartner og vej 13 Kontant køb Bil 92 VB91796 Frederiksberg Ejendomme 7 Kontant køb Bil 94 XC88676 Frederiksberg Ejendomme 12 Kontant køb Bil 95 VT93274 Vej og Park 6 Kontant køb Bil 98 XN96726 Frederiksberg Ejendomme 4 Kontant køb Bil 100 CG97479 Frederiksberg Ejendomme 3 Kontant køb Bil 109 XE29279 Brandvæsen 10 Kontant køb Bil 116 VX23393 Brandvæsen 10 Kontant køb Bil 118 TM90648 Brandvæsen 14 Kontant køb Bil 119 XK50803 Brandvæsen 9 Kontant køb Bil 120 XD48241 Brandvæsen 10 Kontant køb Bil 122 ZM52678 Brandvæsen 6 Kontant køb Bil 129 AJ11166 Brandvæsen 13 Kontant køb Bil 135 AC11499 Ikke oplyst 2 Kontant køb Bil 136 AJ48517 Ikke oplyst 1 Kontant køb Bil 137 AK29567 Ikke oplyst 1 Kontant køb Bil 138 XP96773 Serviceområdet 1 Kontant køb SUM For bilerne i Tabel 14 er angivet pris for ny elbil (kontant udlæg), som kommunen skal betale ved køb/leasing af en elbil hhv. alm / bil i samme klasse. Beløbet indeholder køretøjets nypris, registreringsafgift og etableringsomkostninger. Såfremt Frederiksberg Kommune vælger at omstille alle 49 køretøjer til elbiler, vil kommunen skulle investere ca. 7,7 mio. kr. for fremskaffelse af de nye elbiler. Hvis kommunen derimod valgte at investere i nye konventionelle biler, ville kommunen skulle af med ca. 7,0 mio. kr. for alle biler. Køretøjerne i Tabel 14 kan sorteres efter den prioritering, som kommunen ønsker at køretøjerne bør udskiftes efter. Det kan f.eks. ske ud fra den mest fordelagtige økonomiske gevinst for Frederiksberg Kommune. Det kan også ske ud for størst mulig CO₂ reduktion, hvis kommunen vægter dette højest. Se Bilag D for en samlet liste af egnede køretøjer med oplysninger fra Tabel 14 samt økonomiske omkostninger pr. år og direkte CO₂-reduktion mellem konventionel bil og elbil. Køretøjerne i Bilag D er prioriteret efter to forskellige scenarier:

50 50 Størst mulig økonomisk gevinst ved omstilling til elbiler Størst mulig direkte CO₂ reduktion ved omstilling til elbiler Det er op til kommunen at vælge, hvilken prioritering de vil vægte højst ved omstilling til elbiler. Rejseholdet har valgt først at prioritere efter direkte økonomisk gevinst totaløkonomisk for hvert enkelt køretøj, da det ofte spiller en vigtig rolle hos kommunerne ved omstilling til elbiler. I det videre arbejde i handlingsplanen tages der derfor udgangspunkt i prioriteringen efter økonomien. 8.2 Plan for udskiftning af de omstillingsparate køretøjer Frederiksberg Kommune ejer alle de 13 biler som giver en økonomisk gevinst ved omstilling til elbiler. I udskiftningsplanen Tabel 15 er valgt at omstille ejede biler inden for de næste to år, mens leaset biler anbefales omstillet ved nuværende leasingaftales udløb. Tabel 15: Plan for udskiftning af biler ekskl. finansieret ladeinfrastruktur Bil nr. Registrerings nr. Afdeling Køretøjets alder Ejerform Udskiftningstidspunkt Bil 136 AJ48517 Ikke oplyst 1 Kontant køb 2015 Bil 57 DW43975 Serviceområdet 3 Kontant køb 2015 Bil 119 XK50803 Brandvæsen 9 Kontant køb 2015 Bil 129 AJ11166 Brandvæsen 13 Kontant køb 2015 Bil 137 AK29567 Ikke oplyst 1 Kontant køb 2015 Bil 122 ZM52678 Brandvæsen 6 Kontant køb 2015 Bil 78 TT94636 Frederiksberg gartner og vej 9 Kontant køb 2015 Bil 23 VS Kontant køb 2016 Bil 33 BF Kontant køb 2016 Ekstra bil 53 BF Kontant køb 2016 Bil 63 SU89810 Frederiksberg gartner og vej 11 Kontant køb 2016 Bil 26 YB Kontant køb 2016 Bil 109 XE29279 Brandvæsen 10 Kontant køb 2016 Det anbefales at få foretaget fornyede beregninger inden endelig beslutning træffes. Udviklingen af elbiler går stærkt og det forventes, at der i løbet af 2014/2015 kommer nye elbilmodeller på markedet, som kan give et ændret økonomisk billede. Det er ligeledes sandsynligt at der i de kommende år dukker biler frem på markedet, som f.eks. i højere grad kan tilgodese behov for større rækkevidder. Det bedste udskiftningstidspunkt vil økonomisk set, vil desuden afhænge af flere forhold f.eks.: De faktiske somkostninger på de eksisterende biler

51 51 Kapitalen som Frederiksberg Kommune har til rådighed, til at udskifte biler og etablere ladefaciliteter. Om der kan opnås rabat ved at vælge at udskifte alle bilerne samtidig. Beregninger af de udskiftningsmodne bilers totaløkonomi sammenlignet med de nye elbiltyper vil kunne ske på som løbende vil blive opdateret med de nyeste elbilmodeller. 8.3 Indhent tilbud på køretøjer I analyserne af økonomien tages der udgangspunkt i listepriser på elbilerne. Rejseholdet har ikke indregnet eventuelle rabatter på elbiler, da det må forventes at tilsvarende rabatter kan opnås også for og bilerne i forbindelse med et eventuelt indkøb. Derudover vil det være individuelt, hvor store rabatter der kan opnås afhængig af antallet af biler, der indkøbes hos den enkelte leverandør. En vigtig handling for kommunen er derfor at få konkrete tilbud på de biler, der udvælges til udskiftning. 8.4 Ladeinfrastruktur Da Frederiksberg Kommune kun har enkelte elbiler tilknyttet deres vognpark, findes der kun begrænset lademuligheder for de elbiler, som er omstillingsparate. Der skal derfor etableres ladestationer på de nye elbilers adresse, se afsnit 5.5. I forbindelse med etableringen af ladeinfrastruktur er der forhold, der skal afklares og som har central betydning for økonomien. Når ladestationer skal etableres på parkeringspladser er prisen som nævnt meget afhængig af afstanden fra el-skabet til ladestationen, da gravearbejde og genetablering af asfalt/fliser er forholdsvis bekosteligt. Derudover skal det afklares, om de udpegede lokaliteter for ladeinfrastrukturen har den fornødne strømkapacitet. Derfor er det vigtigt, at få en professionel rådgiver (elektriker, leverandør af ladeinfrastruktur eller en uvildig rådgiver) til at rådgive om hvilke parkeringspladser der har de laveste etableringsomkostninger. Rejseholdet har anslået udgifter til ladebokse med udgangspunkt i nyere tilbud på ladefaciliteter. Tabel 16 Anslået behov for ladeinfrastruktur i Frederiksberg Kommune. Udgiftspost Antal/omfang Enhedspris (kr. ekskl. moms) Sumpris (kr. ekskl. moms) Vægboks, 11 kw 13 stk. inkl. installation Diverse - - Samlet udgift Særlige forhold Forudsættes opsat i én arbejdsgang og at føringsvejene fra eltavle til P-plads er kort Leverandørerne tager en række forbehold, f.eks. tilstrækkelig effekt på bygningens hovedstrømtavle og kort føringsvej fra eltavle til P-plads.

52 52 Etableringsomkostningerne, som fremgår af Tabel 16, indeholder alene etableringsarbejde, hvor jene fra eltavle til P-plads er kort. Derudover skal der også tages stilling til, om der er effekt nok tilstede ved de påtænkte parkeringspladser eller om det er nødvendigt at etablere ekstra effekt og dermed skulle betale tilslutningsbidrag. I forbindelse med etableringen af ladeinfrastruktur er der altså nogle forhold, der skal afklares og som har central betydning for økonomien. Om opladning og ladehastigheder: Der er basalt set to måder at oplade elbiler på: - Opladning ved vekselstrøm (AC) - Opladning ved jævnstrøm (DC) Forskellen ligger i hvor selve transformatoren er monteret. Når der lades på AC sidder transformatoren monteret i bilen og når der lades på DC er transformatoren indbygget i ladestationen. Elbiler leveres med en AC transformator indbygget i selve bilen, men DC transformatorer skal købes separat. Jo hurtigere man skal kunne lade, jo større og dyrere bliver transformatoren. Elbiler som Nissan Leaf, VW E-Up og Renault Kangoo kan oplades væsentlig hurtigere med DC ladning end med AC ladning, da AC transformatoren indbygget i disse biler, ikke tillader hurtigere opladning end såkaldt almindelig ladning. En bil som Renault Zoe kan derimod lade op til 43 kw på AC med den i bilen indbyggede transformator. Rejseholdets definition på ladehastigheder: - Effekter op til og med 3,7 kw er almindelig ladning. - over 3,7 kw op til 50 kw er semihurtig ladning - 50 kw og derover er hurtigladning. De eksterne DC transformatorer er ofte meget dyre. En DC transformator koster fra kr kr. og kan fås fra 20 kw til 50 kw og endda i særlige tilfælde op til 170 kw.

53 Forslag til proces for at afklare løsningsmuligheder og omkostninger til ladefaciliteter Det overblik, der skal skabes, kan ske gennem en proces som den, der skitseres i Tabel 17. Tabel 17: Forslag til detaljeret proces for at få specifik viden om installation af ladeinfrastruktur og omkostninger relateret hertil. Aktivitet og mål Nødvendige oplysninger Hvordan Bestemmelse af det maksimale effektbehov Antal af biler, årlig kørselsbehov, gennemsnitlig afstand per dag, antal opladninger per dag, ladeprofil per bil, effektbehov per bil, type af ladere (quick chargere, AC, DC, total samtidig effekt ved opladning) Indledende og foreløbige oplysninger fremgår af nærværende handlingsplan. Oplysningerne bør verificeres endeligt af Frederiksberg Kommune før der træffes endelig beslutning om behovet. Afklaring af placering af ladere. Eksisterende veje og parkeringspladser, afstand til transformeren og øvrige elforsyningsanlæg Det anbefales indledningsvis at drøfte mulige placeringer med en elbil konsulent. Efterfølgende bør drøftes og afklares med professionelle rådgivere eller håndværkere Afklaring af kabelføring fra krafttransformere til ladere. Undertavler, føringsveje, kabeltværsnit med hensynstagen til samtidig belastning, jording, EMC krav (Elektromagnetisk kompatibilitet). Der skal tages hensyn til Stærkstrømsbekendtgørelsen, EMC krav for forsyning af standere til elbiler, IEC standarder og Energinets hovedfunktionskrav til elbil ladeinfrastruktur Emnerne bør drøftes og afklares med professionelle rådgivere eller håndværkere Groft prisestimat Ovenstående afklaringer Bør indhentes fra professionelle rådgivere eller håndværkere Myndighedsbehandling Undertavler, føringsveje, kabeltværsnit med hensynstagen til samtidig belastning, jording, EMC krav (Elektromagnetisk kompatibilitet) Foretages af Frederiksberg Kommune inden

54 Anbefalinger til videre tiltag Ifølge Rejseholdets analyser kan et forholdsvis stort antal konventionelle biler med fordel udskiftes med elbiler. Her løber kommunen dog ind i det specielle problem, at den decentrale administration af vognparken, på basis af erfaringer fra andre kommuner, vil kunne medføre en debat om hvordan man skal dele udgifter og indtægter, så f.eks. én enkelt afdeling ikke står med hele besparelsen og en anden står med en øget udgift. Der vil derfor, med denne organisering, ikke nødvendigvis være fælles ønsker eller en fælles kurs i forhold til elbiler. Frederiksbergs Vej & Park afdeling har i mange år været en rollemodel for andre kommuners ønsker om grøn omstilling, men dette er ikke rigtig smittet af på resten af Frederiksberg Kommune. Det skyldes måske at det i høj grad er op til de enkelte afdelinger om de vil købe elbiler eller ej. Det er Rejseholdets anbefaling at Frederiksberg Kommune udfærdiger en strategi eller retningslinjer for hvordan de decentrale indkøbere skal forholde sig til elbiler. Især når der er blevet påvist et stort besparelsespotentiale og partikelforureningen i bygaderne er et væsentligt sundhedsproblem. Der bør desuden formuleres klare retningslinjer på ledelsesniveau hvis elbilen skal tilbage på dagsordenen. Ovenstående kan sammenfattes i følgende trin: Indledningsvis bør projektgruppen se nærmere på Rejseholdets analyse og vurdere om der kan laves en prioriteret rækkefølge på udskiftningen af bilerne. Dernæst bør der kigges nærmere på opladningsmulighederne og laves et mere præcist overslag på udgifterne til ladebokse. Endelig skal der formuleres en politik, der kan hjælpe omstillingen til elbiler på vej og imødekomme de decentrale indkøberes krav, ønsker og spørgsmål. På Figur 13 ses en illustration af de udfordringer og løsninger udvalgte kommunale medarbejdere fra projektgruppen forudser i forbindelse med skiftet til elbiler 16. Nederst i figuren ses de tovholdere og ledere som er koblet på at løse de udfordringer der er, i forbindelse med projektet. 16 Udarbejdet under workshop d. 29/ under vejledning af Designskolen Kolding.

55 55 Figur 13 Udfordringer, løsninger og ansvarlige i Frederiksberg Kommune (fra Workshop den 29/9-2014) 8.6 Erfaringsudveksling Et generelt fokuspunkt hos mange kommuner i forbindelse med omstilling fra konventionelle biler til elbiler har været erfaringsudveksling mellem kommunens forskellige afdelinger og brugerne af elbilerne. Erfaringsudveksling er et vigtigt punkt i processen til omstilling af elbiler. Ved at udveksle erfaring mellem kommunens forskellige afdelinger opnås en større forståelse for projektet og hvorfor det er vigtigt at omstille til grøn kørsel. Samtidig har det vist sig, at erfaringsudveksling omkring elbiler kan være med til at aflive nogle af de myter og fordomme, som kommende brugere har omkring brugen af elbiler. Ud over erfaringsudveksling har det også vist sig, at det er vigtigt at skabe et ejerskab vedrørende omstillingsprocessen med elbiler. Hvis det skal sikres, at projektet med flere elbiler i Frederiksberg Kommune gennemføres er det vigtigt, at den ansvarlige projektgruppe for den videre implementering af elbiler får et ejerskab til projektet og har forståelsen for, hvorfor det er vigtigt med elbiler i den offentlige forvaltning.

COPENHAGEN ELECTRICS REJSEHOLD HANDLINGSPLAN 1 NOVEMBER 2014 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER FREDERIKSBERG KOMMUNE. 2.

COPENHAGEN ELECTRICS REJSEHOLD HANDLINGSPLAN 1 NOVEMBER 2014 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER FREDERIKSBERG KOMMUNE. 2. 1 NOVEMBER 2014 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER FREDERIKSBERG KOMMUNE 2. udkast 2 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER FREDERIKSBERG KOMMUNE UDARBEJDET AF COWI FOR REGION HOVEDSTADEN COPENHAGEN

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER

HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER 1 JANUAR 2015 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER RØDOVRE KOMMUNE 2 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING TIL ELBILER RØDOVRE KOMMUNE UDARBEJDET AF COWI FOR REGION HOVEDSTADEN COPENHAGEN ELECTRIC - DET REGIONALE

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 4189 1877 Fax 3338 1439 pjl@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Vi arbejder for. Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa.

Vi arbejder for. Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa. Vi arbejder for Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa. Mission Copenhagen Electric medvirker til at skabe omstilling til elbiler i hovedstadsregionen via videndeling og kommunikation,

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark.

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. HAR I OVERVEJET ELBILER? Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. Midler fra denne pulje gør det muligt for kommuner og virksomheder

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. T.: +45 70 13 68 20 - info@eco2.dk www.eco2.dk

ROSKILDE KOMMUNE. T.: +45 70 13 68 20 - info@eco2.dk www.eco2.dk ROSKILDE KOMMUNE T.: +45 70 13 68 20 - info@eco2.dk www.eco2.dk Analyse af CO2 udledning i 2011 for transport udarbejdet december 2012 af eco2 ApS Gammel Strandvej 3A 2990 Nivå Telefon :+45 701 368 20

Læs mere

Broholt Auto Brorholtvej 70 9430 Vadum Tlf. 60 44 33 33 Mail: info@bhac.dk

Broholt Auto Brorholtvej 70 9430 Vadum Tlf. 60 44 33 33 Mail: info@bhac.dk Hvorfor binde pengene? Vi lever i en dynamisk verden, hvor tempoet og udviklingen i erhvervslivet går stærkere end nogensinde. Når man som beslutningstager ser en mulighed, eller hvis der sker noget uforudset,

Læs mere

ELBILER I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET

ELBILER I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET Om denne folder Siden de første moderne elbiler med lithium-ion batterier blev introduceret på det danske marked i 2008-2009, er antallet af modeller mangedoblet.

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Energikrav [km/l] Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780268 Fax 7262 6790 pda@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om

Læs mere

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT Bilag September 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bilag A katalog gaskøretøjer... 2 2 Bilag B katalog el køretøjer... 39 Side 1 af 61 1 Bilag A katalog gaskøretøjer

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780416 Fax 7262 6790 stpm@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årli vurderin i forbindelse med reulerin af bekendtørelse om eneri- o miljøkrav til

Læs mere

Eldelebiler på hospitaler

Eldelebiler på hospitaler Eldelebiler på hospitaler Baggrund for projektet Efter at Glostrup Hospital havde været med i Formel M projektet omkring grøn mobilitet, ønskede hospitalet at få testet, hvordan en grøn mobilitets ordning

Læs mere

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts 2009. Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Autolease anbefaler følgende direktionsbiler.

Autolease anbefaler følgende direktionsbiler. Autolease anbefaler følgende direktionsbiler. Ford Mondeo EcoBoost 240HK Titanium Stationcar Km pr. l. 13,0 CO2 179 g pr. km Udstyr: Titanium udstyr + aktiv fartpilot, xenon lygter, sportsundervogn, sædepakke,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt 9. september 2015 J.nr. 15-2431010 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 27 af 24.

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN. Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne

ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN. Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne 2 ENERGISPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg kommune har siden status rapporten fra februar 2015 kørt med elskraldebilen i fuld drift over hele året.

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Notat. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra byrådsmedlem Tatiana Hjorth Sørensen (S) om vedligehold og servicering af kommunale

Notat. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra byrådsmedlem Tatiana Hjorth Sørensen (S) om vedligehold og servicering af kommunale Notat Til: Kopi til: Byrådsmedlem Tatiana Hjorth Sørensen Byrådets medlemmer Den 27. august 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra byrådsmedlem Tatiana Hjorth

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009

Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009 Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009 Den dynamiske platform til professionel anvendelse Thule Professional er et fuldt integreret system, der nemt kan skræddersyes til lige netop

Læs mere

Bilag 1 EVALUERING PÅ EL-BILER. I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ

Bilag 1 EVALUERING PÅ EL-BILER. I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ EVALUERING PÅ EL-BILER I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ EVALUERING AF EL-BILER I ODENSE KOMMUNE I september 2014 blev der af Byrådet truffet en beslutning omkring

Læs mere

Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder

Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Energistyrelsen Marts 2014 v.2 Catalyst Strategy Consulting Nordre Fasanvej 113, 2. 2000 Frederiksberg Denmark

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2009-511-0035 Dato: 12. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 205 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Indhold. ... side 4. Biler og CO 2. I denne folder kan du lære mere om bilers miljø- og klimaegenskaber, og om hvordan du kan spare penge og CO 2

Indhold. ... side 4. Biler og CO 2. I denne folder kan du lære mere om bilers miljø- og klimaegenskaber, og om hvordan du kan spare penge og CO 2 Hvor langt på literen 2014 Indhold I denne folder kan du lære mere om bilers miljø- og klimaegenskaber, og om hvordan du kan spare penge og CO 2 ved energirigtig kørsel. Folderen indeholder desuden en

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK

VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK Seminar om grøn bilflåde i kommunerne NGF nature Energy, den 2. oktober 2014 AGENDA Kort om DEA Status for salget af elbiler i Danmark Hvordan ser elbil-økonomien ud Hvad

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje NOTAT Dato J. nr. 12. oktober 2015 2015-201 Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje Et tredje udkast til bekendtgørelse om parkering har været i offentlig

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Boopgørelsen er udarbejdet på baggrund af årsregnskab 2015 samt meddelte oplysninger og beskrivelse af fase 2 i kommissorium.

Boopgørelsen er udarbejdet på baggrund af årsregnskab 2015 samt meddelte oplysninger og beskrivelse af fase 2 i kommissorium. Boopgørelsen Fase 2 I henhold til endeligt kommissorium af 4. marts 2016 skal vi redegøre for forslag til boopgørelse pr. 31.12.2015 for opgørelse af aktiver og passiver i Nyt Nordsjællands Brandvæsen.

Læs mere

Aktivlister motor Region Syddanmark / 63

Aktivlister motor Region Syddanmark / 63 Aktivlister motor Region Syddanmark 21-08-2013 1 / 63 OUH OUH - Svendborg - Fåborg Sygehus CY679 New Holland Tc27 0 Arbejdsmaskine 0 27 Nej 294.948,00 Ialt for OUH - Svendborg - Fåborg Sygehus 294.948,00

Læs mere

BILINDRETNING VED DU HVEM DU ER OG HVAD DU KØRER I - SÅ HAR VI LØSNINGEN!

BILINDRETNING VED DU HVEM DU ER OG HVAD DU KØRER I - SÅ HAR VI LØSNINGEN! BILINDRETNING VED DU HVEM DU ER OG HVAD DU KØRER I - SÅ HAR VI LØSNINGEN! Den perfekte arbejdsplads på 4 hjul er en raaco løsning INDHOLD Introduktion... side 2-5 Minimumsmål... side 6 Tjek at modellerne

Læs mere

Statusrapport 31. oktober 2014

Statusrapport 31. oktober 2014 0 Mød elbilen Et elbil-formidlingsprojekt gennemført af Copenhagen Electric, Region Hovedstadens elbilsekretariat med støtte fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler (5. tilskudsrunde) Region Hovedstaden

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 August 2007 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København K Udgivet august 2007 ISBN nr.: 87-90661-45-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Videreførelse af kampagner for KørGrønt og energimærkning for biler, kampagner

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år.

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år. ALM. BRAND Leasing Alm. Brand Leasing A/S Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 70 03 Telefax 35 47 70 04 www.almbrandleasing.dk Oktober 2013 Nyhedsbrev Kære kunde Nu er vi gået ind i efteråret

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SanCo Chiptuningsmoduler

SanCo Chiptuningsmoduler Side 1 prísir: frá 4.495,- við mont. Alfa Romeo 145-146 (930) HK HK m/chip Nm Nm m/chip TÛV Alfa 145 1.9 JTD 77 kw 105 PS 105 130 255 293 ja Alfa 146 1.9 JTD 77 kw 105 PS 105 130 255 293 ja Alfa Romeo

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN DEERE KIA

ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN DEERE KIA ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD Aktieselskabet BG Service Center Grenåvej 148 8240 Risskov Tlf. +45 8741 8010 Fax. +45 8741 8019 Mail. diesel@bgdk.com Web. www.bgdk.com HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Nordisk sekretariat for e-mobilitet. v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance

Nordisk sekretariat for e-mobilitet. v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance Nordisk sekretariat for e-mobilitet v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance - Skandinavisk samarbejde mellem: - Dansk Elbil Alliance (Danmark) - Norsk Elbilforening (Norge) - Power Circle (Sverige) Formål

Læs mere

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Afslutningsrapport Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Gladsaxe Kommune har indsamlet erfaringer med fire person-elbiler

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014

GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014 GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014 DEA_ÅrsPublikation2.indd 1 21/11/14 15.35 2 DANSK ELBIL ALLIANCE INDHOLDSFORTEGNELSE 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 2014 - ET GODT ÅR FOR ELBILERNE

Læs mere

Priser fra kr ,- til maks. kr ,- (priser inkl. moms)

Priser fra kr ,- til maks. kr ,- (priser inkl. moms) Vi har på denne modelliste undladt at påføre priser, da der løbende sker ændringer på bilernes motorstyringer. Det medfører, at der på nogen bilmodeller skal bruges forskellige typer af chiptuningsudstyr.

Læs mere

Bilindretning med fuld musik

Bilindretning med fuld musik Vinterkampagne 2016/17 (gældende til 31.3.2017) Bilindretning med fuld musik Her er 4 gode forslag på indretning til din nye varebil, fra én af Europas ældste producenter af bilindretning til professionelle

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility - Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering Jens R. Andersen, Green Mobility Bilens TCO (Total Cost of Ownership) 2010-2018 Hvad betyder det for os? Vi skal bruge mindre brændstof Vi skal

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Ved køb af KAMPAGNE 1-6 får du 1 stk. ProSafe surringsstrop med gratis AUTOKONTOR

Ved køb af KAMPAGNE 1-6 får du 1 stk. ProSafe surringsstrop med gratis AUTOKONTOR Kampagneavis SORTIMO BILINDRETNING nu med ProSafe lastsikring som standard INTEGRERET FASTSURRING Det nye ProSafe fastsurringssystem er integreret i stolperne på indretningen som standard. ProSafe systemet

Læs mere

BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Bilreservation på Det Naturvidenskabelige Fakultet BENYTTELSESREGLER FOR BILER VED DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET September 2004 Brugere forpligter sig til at gennemlæse benyttelsesreglerne inden kørslen.

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil

sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil Der er mange fordele ved elbiler frem for konventionelle biler bl.a. den høje energieffektivitet, nemme håndtering og det lave CO2-udslip. Denne guide henvender sig

Læs mere

SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL

SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL Der er mange fordele ved elbiler frem for konventionelle biler bl.a. den høje energieffektivitet, nemme håndtering og det lave CO2-udslip. Denne guide henvender sig

Læs mere

Kampagneavis HEAVY SORTIMO BILINDRETNING. www.sortimo.dk

Kampagneavis HEAVY SORTIMO BILINDRETNING. www.sortimo.dk Kampagneavis SORTIMO BILINDRETNING HEAVY DUTY www.sortimo.dk EKSTREM OG ROBUST TIL DIN SERVICEVOGN Kære læser, Temaet i denne kampagneavis er Sortimo HD. Her er der virkelig tale om Heavy Duty udstyr,

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Hvidovre Hospital El-Biler

Hvidovre Hospital El-Biler Hvidovre Hospital El-Biler El-biler status rapport august 2014 Hvidovre Hospital Teknisk Central Yaseen Ahmad Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse El-biler status rapport august 2014 Region Hovedstaden statusrapport

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Nupris. Ford. Nupris. Priser incl. moms og montering. Vandpumper drevet af tandremmen, skiftes også.

Nupris. Ford. Nupris. Priser incl. moms og montering. Vandpumper drevet af tandremmen, skiftes også. Audi Audi A3 1,6 årgang 05-2003> HK102 3280,00 Audi A3 1,6 årgang 09-1996/08-2000 HK101 3280,00 Audi A3 1,8 årgang 09-1996> HK125 4191,00 Audi A3 1,8T årgang 12-1996> HK150 4191,00 Audi A3 2,0 TDI 16v

Læs mere

Kampagneavis. Sortimo Car-Safety. Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher. www.sortimo.dk. Kr. 7.995, Kr. 139, Kr.

Kampagneavis. Sortimo Car-Safety. Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher. www.sortimo.dk. Kr. 7.995, Kr. 139, Kr. Kampagneavis Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher Komplet indretningsforslag fra Kr. 7.995, Ekskl. moms, fragt og montage Sortimo Car-Safety i-boxx 72 Car-Safety I-72 CS Art.-Nr.

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter Baggrund Klimastrategi Udover

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vejen til mere miljøvenlig kollektiv trafik Arriva pionerer nye energiformer i kollektiv trafik med miljøet på første række operation af biogas

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

PRISLISTE TRANSPORT 3.0

PRISLISTE TRANSPORT 3.0 Citroen Berlingo Skap 03-08 Normal høyrerygg 134018 1 498 kr Citroen Berlingo Skap 08-134534 1 498 kr Citroen Berlingo Skap 08-134531 2 247 kr Citroen Jumper 02-06 Utfellbart bord på 2-seteren 134017 1

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke Demonstrationspakke Hurtig og effektiv erfaring med elbiler, et tilbud til kommuner i hovedstadsregionen Demonstrationspakke til hurtig og effektiv erfaring med elbiler 4 tilbyder i samarbejde med Insero

Læs mere