Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5 Opsætning af Astaro Security Linux...6 Web Administration:...6 Opsætning af Net/Netkort:...7 Intern:...7 DMZ:...7 Ekstern:...8 Definitioner:...8 Networks:...8 Services:...9 Users:...9 Network:...10 Interfaces:...10 Routing:...10 NAT/Masquerading:...10 Port Forwarding:...11 DHCP Server:...12 PPTP RoadWarrior Access...13 Yderlige funktioner:...15 Konklusion:...16 Kilder:...17 Bilag Af: Jan Kildelund Pedersen

3 Indledning: I Forbindelse med temaet firewall, har jeg valgt at undersøge software firewall en Astaro Security Linux, fra ASTARO. Formålet med denne rapport, er at jeg personligt gerne vil stifte bekendtskab med dette firewall produktet, dets egenskaber og muligheder. Samt beskrive de erfaringer jeg gør mig under installation og opsætning. Endvidere ønsker jeg også at fremstille en rapport, som skal forklare hvad og hvordan man bruger Astaro Security Linux, og dermed skabe et overblik over det primær indhold i denne firewall-løsning, hvilket der skal gøre interesserede i stand at se, om dette produkt ville dække deres sikkerhedskrav og behov. Kort om Astaro Security Linux: Astaro Security Linux er et stykke software, som er udviklet af et tysk firma ved navn Astaro. Astaro blev grundlagt i Januar 2000, og Astaro Security Linux er i dag implementeret i over organisationer. Astaro Security Linux er en Software firewall, som kør på en Linux kerne. Selve firewall en funktionen er baseret på Linux s egen IPTables, som er en kommando baseret applikation til opsætning af regler og parameter for TCP/IP-protokolen. Astaro Security Linux kan erhverves for ca. 2500,00 kr. og op efter, alt afhængige af ønskede ekstra moduler. Det er dog muligt at hente en gratis og funktions dygtig evaluerings version far Astaro's Website, dog uden nogen ekstra moduler med, og den kan kun benyttes i 30 dage. Denne udgave er benyttet til udarbejdelsen af denne rapport. Af: Jan Kildelund Pedersen

4 Hvad er en firewall? En firewall er en enhed, der har som funktion at overvåge alt trafik, til og fra computer/netværk efter bestemte regler. Når firewall'en er installeret føres al kommunikation gennem denne og bliver dermed computeren/netværkets "dørmand". For at kunne tillade eller afvise trafik fra Internet eller interne programmer, arbejder firewall'en efter nogle foruddefinerede regler. En sådan regel kan for eksempel være, at et ikke-godkendt program ikke kan få lov til at kommunikere til eller fra Internet. Rent fysisk kan en firewall være konstrueret på 2 måder! Software o En Software applikation som er installeret på den enkelt PC, kaldet en Personlig Firewall. o En Software service, som er installeret på en PC/Server, der er placeret på samme måde som en hardware firewall. Hardware o En hardware enhed, som rent fysisk kobler 2 eller flere netværk sammen. I nogle tilfælde vil sådan en firewall, bestå af en lille PC, med f.eks. et Linux operativ system med en firewall applikation installeret! Hvorfor skal man bruge en firewall? Behovet for at beskytte virksomhedens netværk mod angreb ude fra, stiger i takt med udbredelsen af højhastigheds Internetforbindelser. Er Deres virksomheden koblet på nettet 24 timer i døgnet, vil firmaets data netværk være i fare for hacking og datatyveri, hvis ikke det beskyttes. I dag anvendes ofte en firewall som beskyttende led mellem det lokale netværk og Internettet. Firewall ens opgave er at sørge for, at kun godkendt trafik passerer mellem det lokale netværk og Internettet. Hidtil har en firewall været en dyr investering, da dette har krævet høj teknisk ekspertise samtidig med et stort budget til vedligehold og opdatering af både viden og software. Men da efterspørgslen er steget efter firewalls, er der kommet flere produkter på markedet, deriblandt Linux produkter som f.eks. Astaro Security Linux fra det tyske firma ASTARO. Af: Jan Kildelund Pedersen

5 Installation af Astaro Security Linux. Firewall Maskine: Pentium 166MMX 128 Ram 3,2 GB Harddisk 3 x 10/100 Netkort Installation forgår meget nemt og hurtigt! Man henter programmet fra Astaro s Website i form af et CD-billede som så skal brændes ud på en cd, og der genereres så en boot-bar installations cd. Derefter sættes installations cd en i den maskine man ønsker som firewall, og boot er maskinen hvorefter installationen startes automatisk!(husk at Boot fra CD-ROM) (Hertil skal dog nævnes, af installationen af Astaro Security Linux, beslaglægger hele maskinen, og alt i forvejen installeret data, bliver dermed slettet!) Installation er forholdsvis kort, og kræver ikke det stor kendskab til hverken Linux eller maskinens opbygning! Dog er det en fordel hvis man har alle hardware komponenter installeret, da der bliver fortaget en scanning af maskinen, hvorefter der så bliver installeret de tilhørende software driver/komponenter. Det eneste man skal konfigurere er placering, klokken, og ip-konfigurationen af et enkelt netkort til den kommende opsætning. Når installationen er færdig fjernes cd en fra cd-rom drevet, maskinen genstartes, og er nu klar til endelig opsætning via en Web-browser placeret på hvilken som helst klient, som er tilkoblet og konfigureret på det samme net, som det netkort der blev defineret under installationen af firewall en. Af: Jan Kildelund Pedersen

6 Opsætning af Astaro Security Linux Web Administration: Når firewall en er startet op, vil den prompte med Login, og der vil lyde 3 beep fra firewall en. Her efter er det ikke nødvendigt at fortage sig mere lokalt ved maskinen. Den videre opsætning og administration af Astaro, forgår gennem en web-browser på en klient tilkoblet firewall en. Forbindelsen fra Web-browseren, skabes ved hjælp af en sikret http forbindelse således: Syntaks: Eks. Herefter skal sikkerheds certifikatet accepteres, og der skal logges ind for første gang, hvor der samtidig oprettes bruger og defineres passwords. Efter der er logget ind, bliver man præsenteret for hovedmenuen, hvor man har de forskellige valgmuligheder ude i venstre side! Ønsker man at have flere menubjælker åbne på samme tid, er der en lille tegnestift i hver bjælke, som ved et klik, vil tvinge den åben hele tiden! Af: Jan Kildelund Pedersen

7 Opsætning af Net/Netkort: Det første man bør gøre, er at oprette de ønskede net-segmenter, som firewall en skal beskæftige sig med. Dette gøres under Network, også Interfaces. Nederst på denne side, er der en liste over de netkort som er installeret på firewall en. Her opretter man så de enkelte net, og konfigurere dem med adresser m.m. efter ønske. Her opretter man normalt efter en struktur med 3 net: (se også Bilag 1) Nederst ses de installerede netkort, og øverst ses de oprettede net, med tilhørende konfiguration Intern: Det interne net er her alle arbejdsstationer er placeret, og er derfor her man ønsker at sikkerheden skal være maksimal. Det vil sige at udefrakommende ikke på nogen måder må kunne få adgang her til! Intern defineres derfor som værende Grøn. DMZ: De-Militarized Zone(DMZ), er der hvor man normalt placere f.eks. WEB- Og FTP servere, som man ønsker tilgængelige for udefrakommende. På denne side at netværket, skal sikkerheden selvfølgelig også være i top, men da der er delvis åben for trafik udefra, er der også risiko for at udefrakommende skaber sig adgang til hele nettet, gennem diverse software fejl, huller, trojanskeheste og viruser. Derfor tages der ingen chancer, og nettet adskilles fra det interne net. DMZ defineres derfor som værende Gul. Af: Jan Kildelund Pedersen

8 Ekstern: Det eksterne net, er den usikre side, som for det meste vil være Internettet. Men kan også være et hvilket som helst andet netværk, som man ønsker at sikre sig fra! Ekstern defineres derfor som værende Rød. Definitioner: Astaro er opbygget på den måde, at man definere alle værdier og parameter så som netkort, netværk, adresser og porte under Definitioner, så det er nemmere at overskue. Og derefter benyttes disse definitioner når der skal oprettes regler m.m. Når man vælger Menu en definitioner, får man yderlige nogle menupunkter frem: Networks: Under Networks, defineres enkeltstående ip-adresser som man ønsker at benytte når der f.eks. skal konstrueres regler for enkelte ip-adresser, da det ikke er muligt at angive ipadresser når selve reglen eller parameteren konstrueres. Dette er gælder ligeledes for ipnet og ip-subnet. Definerede Adresser og Net, som senere benyttes under videre konfiguration! Af: Jan Kildelund Pedersen

9 Services: Princippet er det samme for Services, her opretter man profiler for net-applikationer, ved at definere Source og Destination nummer på de port der benyttes, og hvilken protokol de benytter. Her ses de mest anvendte Services(port), med tilhørende protokoller, ind- og udgående portnummer Der er pr. default defineret de mest alm. applikationer så disse ikke skal oprettes igen. For både Network og Services, er det muligt at konstruere grupper, så man kan lave fælles regler for flere networks og services på en gang. Users: Det sidste punkt hør til administreringen af bruger, som skal have kontakt til firewall en, hvad enten det vedrøre administration, PPTP eller nogle at de andre funktioner der kræver verifikation. Af: Jan Kildelund Pedersen

10 Network: Her begynder så den egentlige konfiguration af firewall en, hvor man tydeligt vil kunne se hvor fleksible Astaro Security Linux er. Da alt hvad man ønsker at arbejde med i denne firewall netop er defineret under definitioner, er det faktisk muligt at lave næsten alt på alle de oprettede net. Interfaces: Dette punkt har vi allerede stiftet bekendtskab med, da det er her man opretter og konfigurere firewall ens net/netkort. Routing: Da der er indbygget routerfunktion i Astaro, er det her muligt at tilføje yderlige informationer, hvad angår routening af trafik på netværket. Dette benyttes meget simpelt, ved at vælge det netværket der skal routes til, og gateway en der skal benyttes. NAT/Masquerading: Da man for det meste kun har en ip-adresser tilgængelig på den eksterne side af firewall en, er der mulighed for at benytte Network Adresse Translation(NAT), som sørge for at alle på den interne side at firewall en, har mulighed for at kommunikere ud på den eksterne side, ved kun at bruge den ene ip-adresse, som firewall en benytter. Dette forgår ved at man definere afsender og modtager af ind- og udgående trafik, og for hvilke net applikationer(porte) det skal gælde. Eksempel på NAT Mellem Intern- og Ekstern net Her er bliver alt trafik fra det det interne net, MASQ på det Eksterne net, uden at Destinationen ændres, samtidig holder NAT øje med hvad der er sendt, så det kommer tilbage til den rigtige afsender! Af: Jan Kildelund Pedersen

11 Det betyder at man kan sætter regler op for ind og udgående trafikken, og derved bevare kontrollen og dermed sikkerheden. Hvilket er idéen med en firewall. Port Forwarding: Da det er her trafikken dirigeres, er det så også her man konfigurere Port Forwarding. Port Forwarding er nødvendigt når man ønsker specifik udefrakommende trafik, sendt ind til en specifik adresse placeret på f.eks. DMZ nettet. Det kunne f.eks. være WEB-, MAIL-, og FTP-servere. Dette gøres på samme måde, ved at definere afsender og modtager på ind- og udgående trafik for specifikke net-applikationer(porte): Eksempel på port Forwarding til en Web-server: Her bliver alt http(80) trafik, som er blevet sendt til firewall ens eksterne side, videresendt til den defineret destination på port 80. Af: Jan Kildelund Pedersen

12 DHCP Server: I Astaro er det muligt at konfigurere en DHCP server, som automatisk tildeler oplysninger som f.eks. IP-adresse, gateway, DNS server m.m., til maskiner på et netværk. Det valgte net vil normalt være det interne net, da maskinerne på DMZ netværket altid skal befinde sig på den samme IP-adresse, og derfor vil være konfigureret manuelt med statiske ip-adresser. På Billedet ses en konfiguration af DHCP-Serveren, der er aktiveret på det intene netværk! Af: Jan Kildelund Pedersen

13 PPTP RoadWarrior Access Når PPTP (Point-to-Point tunneling protokol) er aktiveret, er det muligt for enkeltstående klienter at etablere en krypteret tunnel forbindelse til netværket fra f.eks. det eksterne net. Disse Klienter vil typisk være Microsoft Windows klienter. For at etablere en PPTP Forbindelse, er det nødvendigt at oprette en bruger med rettigheder til dette, se Definitions->Users. Klienterne skal dog understøtte MSCHAPv2 godkendelse. Du kan sætte tunnel krypteringen (MPPE) til enten strong(128 Bit) eller weak(40 Bit). Det anbefales dog ikke at bruge weak, med mindre endepunktet ikke understøtter 128 Bit! Når du aktiverer PPTP første gang, genereres et tilfældig netværk, som vil blive brugt udelukket til de klienter der etablere sådanne forbindelser. Det er muligt at konstruere sit eget Netværk under Definitions->Networks, eller bare vælge et af de i forvejen konstruerede net, som f.eks. Intern. En anden mulighed er, at specificere en ip-adresse til hver enkelt oprettet bruger under oprettelsen af brugeren. Denne ip behøver ikke være fra det, i PPTP-opsætningen, valgte Netværk, og klienten behøver heller ikke at konfigureres med denne ip, dette tildeles automatisk under etableringen af forbindelsen! Ovenfor ses opsætningen af PPTP-Serveren, som gør det muligt for et utal at enkeltstående klienter, at koble sig til netværket via en PPTP-Tunnel Forbindelse! Af: Jan Kildelund Pedersen

14 Packet Filter: Ud over at en firewall kan administrere og videresende Netværks trafik til bestemte destinationer, er dens primær opgave at kontrollere indholdet i denne trafik. Astaro giver os her mulighed for at tillade eller nægte adgang af specificeret trafik(porte). Dette gør en firewall ved at opsamle alt transmitteret data, og sammenligne det med de regler som er fastsat, og så enten stoppe det, eller lade det fortsætte vidre. Disse regler er forholdsvis nemme at konstruere. Det kræver selvfølgelig, at man kender de fornødne informationer om den trafik man ønsker at sætte regler for. From(Afsender) To(Modtager): Her vælges afsenderen og modtager for de pakke man ønsker reglen skal gælde for. Disse skal som næsten alt andet, defineres under definitioner enten som enkeltstående, en gruppe eller begge dele. Derved behøver man normalt kun at lave en regel for hver type trafik (port). Service(Port): Under Service vælger man den ønskede profil, som reglen skal gælde for. Det er her selve indholdet af trafikken vælges. Denne parameter skal også defineres under definitioner. Action: Her vælger man hvad der skal ske når netop denne form for trafik forekommer. Normalt vil man vælge allow eller drop, men der er også mulighed for at få specielle data registreret i logfiler, hvor man så har mulighed for at overvåge trafikken. Oven for ses et opbygget regelsæt, hvor der bl.a. er givet adgang til MSN Messenger, Web, FTP og mail m.m.. Listen er prioritets opbygget, så de regler der er placeret øverst, overskriver dem under. Derfor er alle nægtelserne placeret først, og så bliver der tildelt adgang efterfølgende. Af: Jan Kildelund Pedersen

15 Log funktioner: Ud over alle de nævnte funktioner i Astaro, findes der et utal at værktøjer. Da Astaro er baseret på en Linux-kerne, er der bl.a. mange muligheder for at få lavet logfiler over services og andre aktiviteter. Dette gør overskueligheden, og muligheden for selv at vælge hvilke informationer man ønsker, meget stor. På billedet ovenfor, ses et udsnit af de log-muligheder der findes i Astaro. Yderligere er der i nogle af dem mulighed for LIVE-Log, hvor man kan følge med i Trafikken i Real-time! Af: Jan Kildelund Pedersen

16 Konklusion: Fantastisk!! Dette er kort og godt hvad jeg kan konkludere efter at have haft den store fornøjelse med at arbejde med netop Astaro Security Linux V4. En nem, hurtig og overskuelig installation, hvor installation mildest talt klare det hele selv, både selve installationen, detektering og konfigurering af hardware. Hvorefter det faktisk ikke er nødvendigt at benytte maskinen lokalt mere. En simpelt og overskuelig opbygget konfigurations manager, som er tilgængelig via enhver lokal Web-browser. Dernæst syntes jeg det er et rigtig effektivt princip, hvor man definere alle parameter og værdier en gang, og så ellers kan kombinere og bruge disse overalt i opsætningen. Dette overflødig gøre behovet for at skulle huske et utal at adresser, port nummer og subnet. Alle disse værdier bliver lageret i profiler, med mulighed for at give dem et passende navn. Dette overskueliggør virkelig opsætningen meget, og evt. om konfigurering på et senere tidspunkt. Ud over at Astaro Security Linux indeholder alt hvad man kunne ønske af en firewall, findes der et utal af små hjælpe værktøjer, hvilket medføre at man ikke behøver at hoppe til andet software for f.eks. at lave en trace-route, eller en ping. Astaro Security Linux V4, er helt klart et stykke software jeg kan anbefale, da det køre meget stabilt på selv forholdsvis små maskiner, er Linux Baseret, og kræver ikke det mindste kendskab til Linux, for at udnytte dette softwaren. Af: Jan Kildelund Pedersen

17 Kilder: Bøger: Datakommunikation Web-Sites: Hjælp-funktionen i Astaro Security Linux V4. Af: Jan Kildelund Pedersen

18 Bilag 1. Af: Jan Kildelund Pedersen

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Grundopsætning af router.

Grundopsætning af router. Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router 1. Tilslut router med følgende forbindelser. eth0: Lokalt LAN (Din netværk) eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

MobileStatus Server Installation og konfigurationsvejledning

MobileStatus Server Installation og konfigurationsvejledning MobileStatus Server Installation og konfigurationsvejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileStatus Server Version 2.20 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produktnavne omtalt

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Opgavehæfte til kursus i Netteknik7

Opgavehæfte til kursus i Netteknik7 1) Installation af server 2003 Del 1: basalinstallation Tænd for PC,en og stik Server CD-rom en i drevet, eller ditto og genstart maskinen. Tidligt i opstarten skal boot på CD accepteres ved at trykke

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Indhold 1. Firewall profiler for TDC Managed Firewall 2. White liste over printere 1. Firewall profiler for Managed Firewall Standard firewall profilerne bygger

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Her ser i hvorledes man nemt kan installere en række nyttige programmer, uden at få andet end selv programmet installeret. på WWW.NINITE.

Her ser i hvorledes man nemt kan installere en række nyttige programmer, uden at få andet end selv programmet installeret. på WWW.NINITE. Når man nu har en frisk ny Windows installation, så gælder det om at tilpasse den så den er brugbar men også at få de hjælpe of vedligeholdes programmer som gør maskinen kan sikres mod diverse malware

Læs mere

Netværks opsætning af IP modulet:

Netværks opsætning af IP modulet: Netværks opsætning af IP modulet: Installer vcomsetup til ip modul.exe fra den modtagne Mini CD. Efter installation start VCOM programmet Sørg for at enheden er tilsluttet netværket og vælg Search Registrer

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installation af Elektronisk APV på flere PC er

Installation af Elektronisk APV på flere PC er Installation af Elektronisk APV på flere PC er Vejledning til installation af Elektronisk APV, når programmet skal installeres på flere PC er, der kobler sig op på en fælles server. 1 Installation af Elektronisk

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan Generelt: Teori og praksis. Tager sikkert ikke så lang tid Hvad bruges en FTP- og webserver til? Hvad skal der bruges

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008)

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Med Smargo Smartreader plus er det muligt at tilføje yderlige en kortlæser til din Dreambox eller aflæse kortet på en PC-linux server. Nedenfor gives vejledning i

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone

Cisco ASA 5505. Vejledning. Opsætning af DMZ-zone Cisco ASA 5505 Vejledning Opsætning af DMZ-zone Hvad er en DMZ-zone??? En demilitariseret zone eller ingen mands land! http://en.wikipedia.org/wiki/dmz_%28computing%29 3-legged network DMZ Dual firewall

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren en introduktion NETVÆRK 10.0.0.0 NETVÆRK 192.168.1.0 E1 Router E0 S0 NETVÆRK 194.182.2.0 Grundlæggende LAN teknologi består af Ethernet switche der flytter

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret CPE-boksen.

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

IPv6 sameksistens med IPv4. af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen

IPv6 sameksistens med IPv4. af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen IPv6 sameksistens med IPv4 af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen Gennemgangsplan: Network Address Translation Protocol Translation (NAT-PT) - Motivation - IPv4 NAT - NAT-PT - Stateless IP/ICMP Translation

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09 Installationsvejledning Version: 1.0 2012-03-09 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR 2010?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

Firewall opsætning Smoothwall (Linux)

Firewall opsætning Smoothwall (Linux) Firewall opsætning Smoothwall (Linux) Udarbejdet af: René Prangsgaard & Jonas Jensen Fag: Informationsteknologi Lærer: Benny Dyhr Thomsen Afleveret den. 13-11-2003 Titelblad Rapportens titel: Firewall

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration Contents ESXi installation og basisk konfiguration... 1 Opsætning af ESXi virtuelle netværk... 7 Vælge netværk som et GuestOS skal tilsluttes... 9 Installation af virtuelle maskiner... 11 Arbejde med Guest

Læs mere

Netkit Dokumentation

Netkit Dokumentation Netkit Dokumentation For at kunne installere Netkit på en linux maskine har vi benyttet os af nogle forskellige unix commands. Til brugen af Netkit brugte vi også kommandoerne der står med fed. cd - change

Læs mere

Brugervejledning Web cam Copyright 2013. Brugervejledning. Web cam. GSM teknik Version 1.0 Side

Brugervejledning Web cam Copyright 2013. Brugervejledning. Web cam. GSM teknik Version 1.0 Side Brugervejledning Web cam GSM teknik Version 1.0 Side Oversigt 1. Indledning Side 3 2.1 Installation af Ocx Side 4 2.2 Installation af netværk Side 5 2.3 Brugen af softwaren Search tool Side 6-9 2.4 Brugen

Læs mere

Du kan læse mere om eduroam, og se hvilke institutioner der er med, på den danske hjemmeside eller på den internationale hjemmeside.

Du kan læse mere om eduroam, og se hvilke institutioner der er med, på den danske hjemmeside eller på den internationale hjemmeside. eduroam på Statsbiblioteket eduroam-netværket tillader registrerede brugere og gæster fra andre institutioner tilknyttet eduroam samarbejdet at komme trådløst på Internettet gennem Statsbibliotekets adgangspunkter.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02 Installationsvejledning Version: 2.0 2015-02-02 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR EUNOMIA?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

Bruger manual, SDN-aftalesystem

Bruger manual, SDN-aftalesystem Bruger manual, SDN-aftalesystem Introduktion Dette dokument er en kort brugerintroduktion til brugere af det nye aftalesystem for sundhedsdatanettet (SDN). Formålet med dokumentet er derfor at hjælpe nye

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

UDP Server vejledning

UDP Server vejledning Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores nye UDP Server. UDP Server vejledning Pligtaflevering - Version 1.4 Denne vejledning viser dig punkt for punkt, hvordan du forbinder, samt starter en overførelse

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk.

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. Side 1 af 5 IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. IP0027 IP telefon med 5 SIP-konti Side 2 af 5 1. Kom godt i gang, konfiguration af IP-adresse m.m. Tilslut

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

VPN adgang. Denne vejledning gælder brugere i LF, SEGES samt virksomheder, der får IT ydelser leveret fra SEGES IT Services

VPN adgang. Denne vejledning gælder brugere i LF, SEGES samt virksomheder, der får IT ydelser leveret fra SEGES IT Services VPN adgang Denne vejledning gælder brugere i LF, SEGES samt virksomheder, der får IT ydelser leveret fra SEGES IT Services Hvad er VPN? VPN giver mulighed for at starte en forbindelse til virksomhedens

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

BAT Installationsvejledning. Version 1.0

BAT Installationsvejledning. Version 1.0 BAT Installationsvejledning Version 1.0 Oktober 2013 1 BAT Installationsvejledning Indledning Denne vejledning er rettet til den IT ansvarlige på de uddannelsessteder, der skal anvende BAT systemet. Vejledningen

Læs mere

Gennemgang af medietyper

Gennemgang af medietyper Gennemgang af medietyper CD-medie Medielæser: CD-rom læser, der kan håndtere Cd er i visitkort format. Enhedsdriver: OpenSign er baseret på VA To faktorer (kombination af hardware og kodeord noget man

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.47.2. Den 4. april 2016. J.nr. 4004-V0445-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.47.2. Den 4. april 2016. J.nr. 4004-V0445-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.47.2 Den 4. april 2016 J.nr. 4004-V0445-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Optimering af dit trådløse net

Optimering af dit trådløse net Optimering af dit trådløse net Her er en lille guide til nogle forslag du selv kan gøre for at optimere dit trådløse net. Du skal dog være opmærksom på følgende: - Den hastighed du køber er garanteret

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere