Affaldsplan for Faxe Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser"

Transkript

1 Affaldsplan for Faxe Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013

2 Indhold 1. Affaldsordninger, status Affaldskortlægning Oversigt over affaldsdannelsen Kommunens omkostninger ved håndtering af affald Grænseoverskridende transport Anlæg til sortering, behandling og genanvendelse m.v Prognosetabeller Affaldsordninger, status Denne del af kortlægningen giver en skematisk status over de eksisterende affaldsordninger i kommunen pr. 1. november 2012 med angivelse også af løbetiderne for eksisterende kontrakter for indsamling, som er af betydning for, hvornår der kan foretages ændringer i ordninger. Ordning Beskrivelse af ordning Kontraktforhold Dagrenovation Glas Papir Kundegruppe: Husstande Frekvens: Både uge og 14 dages afhentning Materiel: Fast beholder med hjul på hhv. 140 ltr. og 240 ltr. Ved boligforeninger mv. 500 ltr., 660 ltr., 770 ltr. eller 1000 ltr. med ugetømning. Ordning: Kubeordning Ordning: Afhentning Frekvens: Entreprenør: M. Larsen A/S Kontraktudløb: Option: Forlængelse op til 1 år Entreprenør: M. Larsen A/S Kontraktudløb: Option: Forlængelse max. 1 år Entreprenør: M. Larsen A/S Kontraktudløb:

3 Hver 4. uge Materiel: Fast beholder med hjul på hhv. 140 ltr. og 240 ltr. Flere husstande kan gå sammen om et fælles opsamlingssted en genbrugs-ø Option: Forlængelse max. 1 år Ved boligforeninger mv. 660 ltr., 770 ltr. eller 1000 ltr. Farligt affald Genbrugsplads Indsamling af batterier i poseordning. Posen med batterier tages med sammen med papirtømningen. M. Larsen A/S Genbrugsplads Faxe Genbrugsplads Haslev Genbrugsplads Rønnede Genbrugsplads: Genbrugspladserne ejes og drives af AffaldPlus

4 2. Affaldskortlægning Affaldskortlægningen er koncentreret om de affaldsstrømme, Faxe Kommune har både viden om og ansvar for. Det vil først og fremmest sige husholdningsaffaldet samt det deponerings- og forbrændingsegnede affald fra virksomheder og det affald, virksomhederne afleverer på de kommunale genbrugspladser og kommunale genanvendelsesanlæg, som fortsat lovligt kan modtage sådant affald. På de følgende sider gives en skematisk oversigt over de indsamlede affaldsmængder fra husholdninger i 2011, 2010 og 2007 samt fra erhverv i 2011 og Data fra 2007 rummer også erhvervsaffald, leveret på genbrugspladser. Derefter gengives en række nøgledata på indsamlede affaldsmængder. Tabel 4.1. og 2.: Mængden af husholdningsaffald i hhv og 2010 fordelt på behandlingsformer og fraktioner. Bemærk, at papiraffald er opført under dagrenovation, og at jord samt bygge- og anlægsaffald er opført under storskrald. Metalaffald er opført under ét i storskrald, da der ikke sondres mellem metalemballager og andet affald af metal. Alle mængder, der er indsamlet via genbrugspladser, er korrigeret for erhvervsaffald efter en fordelingsnøgle, baseret på brugerundersøgelser. Tabel 4.3.: Mængden af husholdningsaffald i 2007 fordelt på behandlingsformer og fraktioner. Bemærk, at papiraffald er opført under dagrenovation, og at jord samt bygge- og anlægsaffald er opført under storskrald. Metalaffald er opført dels særskilt som emballageaffald, dels under storskrald. Alle mængder, der er indsamlet via genbrugspladser, indeholder også erhvervsaffald i et ukendt omfang. Tabel 4.4. og 5.: Mængden af erhvervsaffald, som kommunen har haft ansvar for i hhv og 2010 fordelt på mængder, der er indgået på hhv. genbrugspladser og AffaldPlus-behandlingsanlæg og opgjort på behandlingsformer og fraktioner. Alle mængder, der er indsamlet via genbrugspladser, er korrigeret for husholdningsaffald efter en fordelingsnøgle, baseret på brugerundersøgelser. Der indgår ikke slam fra renseanlæg i opgørelserne.

5 Tabel 4.1. Genanvendelse Forbrænding Deponi Specialbeh. Faxe Kommune Tons % Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,2 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 Husstand Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Grønt affald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Restaffald 0 0, ,0 0 0,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Emballage Genbrugsplads ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 798 Glas og flasker 99 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastfolie farvet ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 Plastfolie klar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 Husstand Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 581 Farligt affald , ,5 0 0,0 0 0,0 259 Genbrugsplads Batterier ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 Bilbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Farligt affald ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 154 Husstand Husholdningsbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Haveaffald Genbrugsplads ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Træstød ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 Husstand Haveaffald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Storskrald , , ,7 0 0, Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 477 Belysningsudstyr 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 990 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 137 Hård plast 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Jord ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 711 Kabler 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 Planglas ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 150 Plasthavemøbler ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 PVC hård 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 312 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 266 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 41 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Husstand Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Tøj og sko 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,1 0 0,

6 Tabel 4.2. Genanvendelse Forbrænding Deponi Specialbeh. Faxe Kommune Tons % Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 Husstand Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Grønt affald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Restaffald 0 0, ,0 0 0,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Emballage Genbrugsplads ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 813 Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99 Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 Plastfolie farvet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastfolie klar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 612 Farligt affald Genbrugsplads , ,6 0 0,0 0 0,0 243 Bilbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Farligt affald ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 135 Husstand Husholdningsbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Haveaffald Genbrugsplads ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Træstød ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 Husstand Haveaffald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Storskrald , , ,6 0 0, Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 382 Belysningsudstyr 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 950 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 Hård plast ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 Jord ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 751 Kabler 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 Planglas ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 169 Plasthavemøbler ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 PVC hård 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 282 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 235 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 44 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Husstand Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Tøj og sko 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,0 0 0,

7 Tabel 4.3. Genanvendelse Forbrænding Deponi Specialbeh. Faxe Kommune Tons % Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,7 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 258 Husstand Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 777 Grønt affald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Restaffald 0 0, ,0 0 0,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Emballage Genbrugsplads ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 978 Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 282 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 Plastfolie farvet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastfolie klar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 646 Farligt affald Genbrugsplads 17 5, ,6 0 0,0 0 0,0 315 Bilbatterier ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Farligt affald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 298 Husstand Husholdningsbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Haveaffald Genbrugsplads ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Træstød ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 171 Husstand Haveaffald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Storskrald , , ,6 0 0, Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 440 Belysningsudstyr 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 Bilruder ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 0 0, Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 49 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 173 Hård plast 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Jord ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 903 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 845 Kabler 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 Planglas ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 159 Plasthavemøbler ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 222 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 183 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Husstand Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kuber eller lign Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,3 0 0,

8 Tabel 4.4 Genanvendelse Forbrænding Deponi Specialbeh. Faxe Kommune Tons % Tons % Tons % Tons % Tons Erhvervsaffald på Genbrugspladser , , ,7 0 0, Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 91 Belysningsudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 263 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 Farligt affald 58 28, ,1 0 0,0 0 0,0 201 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Glas ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 732 Hård plast 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Jord ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 147 Kabler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 853 Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Erhvervsaffald til AffaldPlus-anlæg , , ,5 0 0, Asbest 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 318 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 792 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Pap ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 153 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 330 Plast ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 0 0, Træ ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 Dagrenovation fra virksomheder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dagrenovation 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,8 0 0,

9 Tabel 4.5. Genanvendelse Forbrænding Deponi Specialbeh. Faxe Kommune Tons % Tons % Tons % Tons % Tons Erhvervsaffald på Genbrugspladser , , ,7 0 0, Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 73 Belysningsudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 253 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 Farligt affald 65 34, ,6 0 0,0 0 0,0 189 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Glas ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 650 Hård plast 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Jord ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 68 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 155 Kabler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 105 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 733 Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Erhvervsaffald til AffaldPlus-anlæg , , ,8 0 0, Asbest 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 122 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 655 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Pap ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 462 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 345 Plast ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 0 0, Træ ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 Dagrenovation fra virksomheder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dagrenovation 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,3 0 0,

10 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen Af de foregående tabeller fremgår det, at borgerne i Faxe Kommune årligt genererer godt ton affald. I Tabel 4.6. er mængderne af husholdningsaffald opdelt på en række overordnede kategorier, hvorved det ses, at storskrald (inklusive jord og bygge- og anlægsaffald samt asbest og elektronikskrot) med ton udgør størsteparten, skarpt fulgt af dagrenovation med ton. Særskilt indsamlet og genanvendt papir udgjorde ton mens særskilt indsamlede og genanvendte emballager udgjorde i ca. 800 ton. I Tabel 4.7. er de indsamlede og genanvendte emballagemængder opgjort på enkeltmaterialer, og det ses, at glas med omkring 700 ton har udgjort langt hovedparten. Tabel 4.6.: Mængden af husholdningsaffald i 2007, 2010 og 2011 opgjort på kategorier af affald. Mængderne af storskrald og haveaffald i 2007 rummer også erhvervsaffald i et ukendt omfang. Farligt affald i form af asbest og elskrot indgår i storskraldsmængderne. Ton. Affaldskategori Dagrenovation (restaffald) Organisk mad- og køkkenaffald Papir Emballager Storskrald, incl. jord samt bygge- og anlæg Haveaffald Farligt Tabel 4.7.: Mængden af emballageaffald i 2007, 2010 og 2011 opgjort på materialetyper. Mængderne i 2007 rummer også erhvervsaffald i et ukendt omfang, specielt hvad angår pap (indsamlet på genbrugspladser). Mængden af metal er i 2010 og 2011 ikke opgjort fordelt på emballage- og andet metal, og er opgjort under et som storskrald (derfor 0 her). Emballageaffald Pap Glas Plast Jern og metal Træ Emballageaffald, i alt

11 Ud over de godt ton husholdningsaffald har Faxe Kommune også ansvaret for ton erhvervsaffald, der enten er omfattet af kommunens anvisningsregler for forbrændings- og deponeringsegnet affald, eller som virksomhederne selv har valgt at aflevere på genbrugspladserne eller AffaldPlus genbrugsterminal. Af Tabel 4.8. fremgår fordelingen mellem husholdnings- og erhvervsaffald, opdelt på behandlingsform, og det fremgår, at kommunen i alt har ansvar for håndteringen af godt ton affald om året. Hertil kommer en ukendt mængde af kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald, som virksomhederne selv har ansvar for, og hvis mængder er uklare, indtil et nyt, statsligt registreringssystem herfor bliver operationelt. I Tabel 4.9. er affaldsstrømmene fra Tabel 4.8. opgjort i procent, og det ses, at der sammenlagt genanvendtes 48 % af alt affald, kommunen havde ansvaret for i Tabel 4.8.: Mængden af affald i 2011 opgjort på kilder (husholdninger og erhverv) og behandlingsform. Mængderne af erhvervsaffald rummer udelukkende de mængder, kommunen har haft ansvar for, det vil sige det forbrændings- og deponeringsegnede erhvervsaffald samt det erhvervsaffald, der er leveret til genbrugspladser og AffaldPlus genbrugsterminal. Spildevandsslam indgår ikke i de samlede mængder, men udgjorde i ton (regnet som tørstof) Affaldskilder Genanvendelse Forbrænding Deponering Husholdninger Erhverv på GBP + forbr.+dep Tabel 4.9.: Den procentvise fordeling af affald 2011 opgjort på kilder (husholdninger og erhverv) og behandlingsform. Affaldskilder Genanvendelse Forbrænding Deponering Husholdninger, % Erhverv på GBP + forbr.+dep., %, % I Tabel gives en oversigt over fordelingen af husholdningsaffaldet på indsamlings- og behandlingsform. Det fremgår heraf, at af de ca ton husholdningsaffald, der indsamledes til genanvendelse i 2011, kom hovedparten, nemlig ton, ind over genbrugspladserne, mens ton hentedes ved husstandene (papir) og 580 ton bragtes af borgerne til kuber (glas). Ca ton til forbrænding hentedes ved husstandene, men borgerne bragte også selv yderligere ca ton ind på genbrugspladserne.

12 Tabel 4.10.: Mængden af husholdningsaffald i 2011 opgjort på indsamlings- og behandlingsformer. Indsamling, husholdningsaffald Henteordninger Kuber eller lignende Genbrugspladser Genanvendelse Forbrænding Deponering Med regeringens nye ressourcestrategi lægges der formodentligt op til, at kommunerne i langt større udstrækning skal sikre ressourcerne i husholdningsaffaldet materialenyttiggjort. Disse materialer betegnes fokusmaterialer, og udgøres af papir samt pap-, plast-, metal- og glasemballager og endelig af organisk mad- og køkkenaffald. Det eksakte indhold af fokusmaterialer i husholdningsaffaldet kendes ikke for Faxe kommunes vedkommende, men en række undersøgelser, fortaget på repræsentative husholdningsaffaldsstrømme i de senere år, peger på, at det gennemsnitlige indhold af genanvendelige materialer i husholdningsaffaldet fra henholdsvis enfamilieboliger og etageboliger er som vist i Tabel Det anførte papirpotentiale er det, som Miljøstyrelsen senest har meldt ud for Faxe Kommune, og det sondrer ikke mellem enfamile- og etageboliger. Tabel 4.11.: De anvendte potentialetal til fastlæggelse af indholdet af fokusmaterialer i husholdningsaffaldet. Materialepotentialer Enfamilie, Etage, kg kg Papir 135,2 135,261,2 Karton & pap 25,2 27,5 Plastemballage 32,4 27,5 Andet plast 5,8 5,5 Plast i alt 38,2 33 Glas 59,5 53,1 Metalemballage 15,8 11,6 Andet metal 3,6 4,3 Metal, i alt 19,4 15,9 Organisk 302,5 218,1 580,0 482,8 Med afsæt heri har Faxe Kommune i Tabel kunnet beregne det samlede, teoretiske potentiale for fokusmaterialerne i husholdningsaffaldet, og sammenholdt det med de faktisk indsamlede mængder til genanvendelse i Det fremgår, at Faxe Kommune i 2011 genanvendte 22 % af den samlede mængde restaffald samt papir- og emballageaffald og organisk mad- og køkkenaffald fra husholdninger.

13 Det fremgår ligeledes, at kommunen indsamlede og genanvendte mere end 70 % af såvel papiret som glasset. Tabel 4.12.: De potentielle mængder af restaffald og fokusmaterialer (papir og emballageaffald og organisk mad- og køkkenaffald) samt de aktuelt indsamlede mængder heraf til genanvendelse i 2011 i absolutte tal og procent. Restaffaldspotentialet er fastsat som differencen mellem de samlede, potentielle mængder af genanvendelige materialer og den samlede mængde dagrenovation og genanvendelige materialer, der er indsamlet i Restaffald & Fokusmaterialer, husholdninger Restaffald Papir Pap Plast Glas Metal Organisk mad- og køkkenaffald Potentiale Genanvendt % genanvendt

14 2.2. Kommunens omkostninger ved håndtering af affald Nedenfor er opstillet nøgletallene for Faxe Kommunes affaldsordninger i 2011 i hele 1000 kr Fæll es Dag- Storskr ald Glas, papir Genbru gs- Øvri ge form renovat haveaff Farligt udgif Batteri ål ion ald og pap affald pladser ter er Sum Udgifter husholdning Udgifter erhverv Samlede udgifter Renovationsgebyr Resultat Alle omkostninger er inklusive (netto)omkostninger ved behandling. Indtægter ved salg af papir er således modregnet i omkostningerne for glas, papir og pap. Dagrenovationsomkostninger rummer såvel indsamlings- som forbrændingsomkostninger og genbrugspladsomkostninger rummer såvel driftsomkostninger som (netto)omkostninger ved transport og behandling af det indsamlede affald.

15 3. Grænseoverskridende transport Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen og de tidligere vejledninger i affaldsplanlægning, at hvis kommunen planlægger import af affald til genanvendelse, forbrænding eller deponering, skal det fremgå af planen, hvor store mængder der er tale om, hvorledes de skal behandles eller bortskaffes, og hvilke anlæg de planlægges tilført, idet det tillige fremhæves, at import af affald til deponering som hovedregel ikke er tilladt. Faxe Kommune påtænker ikke at importere affald i planperioden.

16 4. Anlæg til sortering, behandling og genanvendelse m.v. Anlæg, som sorterer eller behandler affald og som kommunen benytter eller anviser til, skal fremgå af planen. I den anledning skal det oplyses, at der eksisterer følgende sorterings-/behandlingsanlæg i kommunen (anlæggets funktion er beskrevet i parentes), som kommunen benytter/anviser til: Faxe Miljøanlæg (deponeringsanlæg, kompostering af haveaffald, samkompostering af spildevandsslam og haveaffald, mellemdeponering af stort og småt brændbart), beliggende Præstøvej 105, 4640 Faxe Faxe Genbrugsplads, (modtageanlæg for genanvendeligt materiale, haveaffald, storskrald samt bygge og anlægsaffald mv.) Præstøvej 105 A, 4640 Faxe. Haslev Genbrugsplads, Sverigesgade 11, 4690 Haslev (Modtagelse af sorteret affald) Rønnede Genbrugsplads, Industrivej 22A, 4683 Rønnede (Modtagelse af sorteret affald) Stena Jern og Metal A/S, Sverigesgade 3, 4690 Haslev (Modtagelse og sortering af jern, metal, kabler og autobatterier) Haslev Autoophug, Skuderløse Indelukke 10, 4690 Haslev (Autoophugger) Prince Eksport, Sverigesgade 14, 4690 Haslev (Autoophugger)

17 5. Prognosetabeller Prognoserne over de forventede affaldsmængder er i denne affaldsplan baseret på en affaldsfremskrivning, som Miljøstyrelsen foretog i august 2010 under inddragelse af økonomiske modeller og sammenhængen mellem affaldsdannelse og økonomisk aktivitet. Fremskrivningen er ved hjælp af Danmarks Statistiks befolkningsprognose for landet som helhed omregnet til forventet mængde genereret affald pr. indbygger i referenceårene 2011, 2018 og 2024, og med Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Faxe Kommune er den teoretiske affaldsdannelse i Faxe beregnet for de samme år og vækstraten i forhold til 2011 beregnet. Se Tabel 7.1. Det fremgår, at væksten i affaldsmængder frem mod 2018 forventes at være negativ (-0,6 %) som følge af en moderat udvikling i mængden af affald pr. indbygger (2,3 %), kombineret med et fald i indbyggertallet (-2,8 %). Væksten frem mod 2024 forventes at være 3,3 % i forhold til Befolkningstallet forventes godt nok fortsat at være vigende (-4,3 % i forhold til 2011), men den generelle, forventede vækst i mængden af affald pr. indbygger på 7,9 % opvejer dette. De teoretiske, samlede mængder af affald i Faxe Kommune kan ikke sammenlignes med kortlægningens tal, da den teoretiske mængde for det første også indeholder alt erhvervsaffald (mens kortlægningen kun registrerer de mængder, kommunen har ansvar for), og for det andet er udtryk for et landsgennemsnit. Men det centrale i denne øvelse er også udelukkende at estimere det relative vækstpotentiale, udtrykt i procent. Tabel 7.1.: Sådan er vækstraterne for affaldsdannelse i Faxe bestemt. Prognosen for den samlede affaldsdannelse i Danmark frem til og med 2024 er hentet fra Miljøstyrelsen opgørelse i Befolkningsprognoserne er baseret på Danmarks Statistiks prognose fra Aff. i alt DK, ton Indb., DK Aff. pr. indb., ton Indb. Faxe Aff. i alt, Faxe, ton , , , Vækstrater (%): 2011 til til ,7 2,4 2,3-2,8-0,6 12,5 4,3 7,9-4,3 3,3 Med afsæt i de fundne vækstrater er udviklingen i en række affaldsfraktioner beregnet nedenfor, idet de tillige er opdelt på behandlingsform på basis af affaldsplanens initiativer inden for de respektive affaldsstrømme. For fokusmaterialernes vedkommende (organisk mad- og køkkenaffald samt papir- og emballageaffald) er forudsat dels nogle potentialer (som fremgår af Tabel 4.11 ovenfor), dels nogle indsamlings- og sorteringseffektiviteter, som fremgår af Tabel 7.2.

18 For storskrald fra husholdninger er det forudsat, at genanvendelsen øges til 45 % i 2018 og 55 % i 2024, mens deponeringsandelen forudsættes reduceret til 12 % i 2018 og 6 % i For haveaffald er det forudsat, at 3 % skal udsorteres til fremstilling af pulp til biogas (det bløde haveaffald) og 22 % til forbrænding (den tørre ved-del) i 2018, stigende til hhv. 8 og 27 % i Tabel 7.2.: De forudsatte indsamlings- og sorteringseffektiviteter for fokusmaterialerne papir, pap, plast, glas, metal og organisk mad- og køkkenaffald Effektivitet, % Indsamling Sortering, Sortering, rest, Enfamilie, Etage, % kildeopdelt, % % % Papir Karton & pap Plastemballage Andet plast Glas Metalemballage Andet metal Organisk Det er således forudsat, at der i 2018 sker centralsortering af kildeopdelt karton, plast og metal og muligvis papir, ligesom kildesorteret organisk mad og køkkenaffald forbehandles, mens kildesorteret glas føres direkte til genanvendelse. Derudover er det beregnet, hvad mængderne ville være, hvis også restaffaldet centralsorteres, ligesom der i 2024-prognosen regnes med centralsortering af restaffaldet med de i Tabel 7.2. anførte sorteringseffektiviteter. Nedenfor gengives de forventede udviklingstendenser for en række affaldsfraktioner, idet mængderne i de tilfælde, hvor det er relevant, tillige er opgjort i kg pr. husstand, hvilket gør mængderne sammenlignelige, kommunerne imellem: Restaffald til forbrænding Tabel 7.3a.: Den forventede restaffaldsmængde i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Ton. Rest , m. sortering af rest 2024 Rest til forbr Tabel 7.3b.: Den forventede restaffaldsmængde i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Kg/husstand. Kg pr. husstand , m. sortering af rest 2024 Rest til forbr

19 Papir Tabel 7.4a.: Den forventede mængde papir til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3a. Ton. Papir , m. sortering af rest 2024 Genanv. Forbr Tabel 7.4b.: Den forventede mængde papir til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3b. Kg/husstand. Kg pr. husstand , m. sortering af rest 2024 Genanv Forbr Tabel 7.5.: Den forventede mængde papir til genanvendelse fra erhverv i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i 2011, fordelt på indsamling (hhv. genbrugsplads og genbrugsterminal). Ton. Papir fra erhverv Papir., via GBP Papir., direkte

20 Pap Tabel 7.6a.: Den forventede mængde pap til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3a. Ton. Pap , m sortering af rest Genanv Forbr Tabel 7.6b.: Den forventede mængde pap til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3b. Kg/husstand. Kg pr. husstand , m. sortering af rest 2024 Genanv. 6,3 12,6 17,9 18,6 Forbr. 19,3 12,8 7,5 7,8 25,5 25,4 25,4 26,4 Tabel 7.7.: Den forventede mængde pap til genanvendelse fra erhverv i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i 2011, fordelt på indsamling (hhv. genbrugsplads og genbrugsterminal). Ton. Pap, erhverv Pap, via GBP Pap, direkte Plast Tabel 7.8a.: Den forventede mængde plast fra husholdninger til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3a. Ton. Plast , m sortering af rest Genanv Forbr

21 Tabel 7.8b.: Den forventede mængde plast fra husholdninger til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3b. Kg/husstand. Kg pr. husstand , m. sortering af rest 2024 Genanv. 1,1 12,7 21,6 22,4 Forbr. 36,3 24,5 15,6 16,2 37,4 37,2 37,2 38,6 Kompositmaterialer Tabel 7.9a.: Den forventede mængde kompositmaterialer (mælke- og juicekartoner m.v.) til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3a., og pap- og plastandelene i kompositaffaldet er inkluderet i hhv. pap- og plastmængderne i Tabellerne 7.5a. og 7.8a. Ton. Komposit , m sortering af rest Genanv Forbr Tabel 7.9b.: Den forventede mængde kompositmaterialer (mælke- og juicekartoner m.v.) til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3b., og pap- og plastandelene i kompositaffaldet er inkluderet i hhv. pap- og plastmængderne i Tabellerne 7.5b og 7.8b. Kg/husstand. Kg pr. husstand , m. sortering af rest 2024 Genanv. 0,0 9,7 13,9 14,5 Forbr. 20,0 10,2 6,0 6,2 20,0 19,9 19,9 20,7

22 Glas Tabel 7.10a.: Den forventede mængde glas til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3a. Der er ved fremskrivningen ikke taget højde for det mulige fald i forsyningsmængderne som følge af ændret valg af emballager (plast frem for glas). Ton. Glas , m sortering af rest Genanv Forbr Tabel 7.10b.: Den forventede mængde glas til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3b. Kg pr. husstand. Kg pr. husstand , m. sortering af rest 2024 Genanv Forbr Jern og metal Tabel 7.11a.: Den forventede mængde metal ( småt metal ) til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3a. Ton. Jern og metal , m. sortering af rest 2024 Genanv Forbr Tabel 7.11b.: Den forventede mængde metal ( småt metal ) til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3b. Kg pr. husstand. Kg pr. husstand , m. sortering af rest 2024 Genanv. 0,0 10,1 16,2 16,8 Forbr. 18,9 8,6 2,6 2,7 18,9 18,8 18,8 19,5

23 Organisk mad- og køkkenaffald Tabel 7.12a.: Den forventede mængde organiske mad- og køkkenaffald til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3a.Ton. Org. madog køkken Til biogas Til forbr Tabel 7.12b.: Den forventede mængde organiske mad- og køkkenaffald til hhv. genanvendelse og forbrænding i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Forbrændingsmængderne indgår i restmængden i Tabel 7.3b. Kg pr. husstand. Kg pr husstand Til biogas Til forbr

24 Restaffald og fokusmaterialer under et Tabel 7.13a-c.: De forventede mængder af restaffald samt fokusmaterialerne papir, pap, plast, glas, metal og organisk mad- og køkkenaffald i 2011 (a) (med angivelse af de faktisk indsamlede og genanvendte mængder), i 2018 (b) - med og uden centralsortering af restaffaldet - og i 2024(c) (hvor restaffaldet forudsættes centralsorteret). Tabel 7.13a rummer samme data som Tabel i Kortlægningsdelen. Ton og procent. a) 2011 Pot., 2011 Inds., 2011 % genanv Rest Papir Pap Plast Glas Metal Organisk , genan b) 2018 Pot Inds., 2018 % genanv., 2018 Inds 2018, m. centralsort. Rest % genanvendt 2018 m. centralsort. Papir Pap Plast Glas Metal Organisk , genan

25 c) 2024 Pot Rest Inds Papir Pap Plast Glas % genanv Metal Organisk , genan Haveaffald Tabel 7.14a.: Den forventede mængde haveaffald fra husholdninger til hhv. bioforgasning, forbrænding og kompostering i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Der påregnes ikke stigninger, og der er taget afsæt i et gennemsnit af mængderne i 2010 og Ton. Haveaffald 2010/ Forbr Biogas Kompost Tabel 7.14b.: Den forventede mængde haveaffald fra husholdninger til hhv. bioforgasning, forbrænding og kompostering i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Kg pr. husstand. Kg pr. husstand 2010/ Forbr Biogas Kompost

26 Tabel 7.15.: Den forventede mængde haveaffald fra erhverv fordelt på indsamlingsformer i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Ton Haveaffald, erhverv Have, via GBP Have, direkte Tabel 7.16.: Den forventede mængde haveaffald fra erhverv til hhv. bioforgasning, forbrænding og kompostering i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Ton. Haveaffald, erhverv Til biogas Til forbr. Til kompost Storskrald Tabel 7.17a.: Den forventede mængde storskrald (eksklusive jord samt bygge- og anlægsaffald) fra husholdninger i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i 2011, og med angivelse af genanvendelses- og deponeringsandele i ton og % Storskrald Genanv Forbr Deponering % genanvend % deponering

27 Tabel 7.17b.: Den forventede mængde storskrald (eksklusive jord samt bygge- og anlægsaffald) fra husholdninger i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i 2011, i kg pr. husstand. Kg pr husstand Genanv Forbr Deponering Tabel 7.18.: Den forventede mængde storskrald (eksklusive jord samt bygge- og anlægsaffald) fra erhverv, afleveret på genbrugspladser i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i 2011, og med angivelse af genanvendelses- og deponeringsandele i ton og %. Storskrald, erhverv Genanv Forbr Deponering % genanvend. 12, % deponering Bygge- og anlægsaffald Tabel 7.19a.: Den forventede mængde bygge- og anlægsaffald fra husholdninger i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i 2011, opdelt på genanvendelse (anden endelig materialenyttiggørelse) og anden behandling (som kunne være termisk behandling af PCB-holdigt affald). Ton. Bygge- og anlæg Materialenyttiggørelse Anden behandling Deponering

28 Tabel 7.19b.: Den forventede mængde bygge- og anlægsaffald fra husholdninger i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i 2011, opdelt på anden endelig materialenyttiggørelse og anden behandling (som kunne være termisk behandling af PCB-holdigt affald). Kg pr. husstand. Kg pr. husstand Materialenyttiggørelse Anden behandling Deponering Tabel 7.20.: Den forventede mængde bygge- og anlægsaffald fra erhverv, afleveret på kommunens genbrugspladser i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i 2011, opdelt på genanvendelse (i virkeligheden anden endelig materialenyttiggørelse) og Anden behandling (som kunne være termisk behandling af PCB-holdigt affald). Ton. Bygge & anlæg Materialenyttigørelse Anden behandling Deponering Jord Tabel 7.21a.: Den forventede mængde jord fra husholdninger, afleveret på kommunens genbrugspladser i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Ton. Jord fra hushold. Jord Tabel 7.21b.: Den forventede mængde jord fra husholdninger, afleveret på kommunens genbrugspladser i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Kg pr. husstand. Kg pr husstand Jord Tabel 7.22.: Den forventede mængde jord fra erhverv, afleveret på kommunens genbrugspladser i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Ton. Jord, erhverv Jord

29 Farligt affald Tabel 7.23a.: Den forventede mængde farligt affald fra husholdninger, afleveret på kommunens genbrugspladser i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Inklusive elskrot og batterier. Ton. Farligt, husholdn Genan Forbr Deponering Genan, % Tabel 7.23b.: Den forventede mængde farligt affald fra husholdninger, afleveret på kommunens genbrugspladser i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Inklusive elskrot og batterier. Kg pr. husstand. Kg pr husstand Genan Forbr Deponering Tabel 7.24a.: Den forventede mængde farligt affald fra husholdninger (eksklusive elskrot og batterier), afleveret på kommunens genbrugspladser i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Ton. Farligt affald, husholdninger Genan Forbr Deponering Genan, % Tabel 7.24b.: Den forventede mængde farligt affald fra husholdninger (eksklusive elskrot og batterier), afleveret på kommunens genbrugspladser i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Kg pr. husstand. Kg pr husstand Genan 6,7 6,7 6,9 Forbr 9,8 9,8 10,2 Deponering 0,0 0,0 0,0 16,5 16,4 17,1

30 Tabel 7.25.: Den forventede mængde farligt affald fra erhverv, afleveret på kommunens genbrugspladser i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i Eksklusive elskrot og batterier. Ton. Farligt Genan Forbr Dep Genbrugspladser Tabel 7.26.: Den forventede mængde af affald (husholdnings- og erhvervs-), indsamlet på genbrugspladser i 2018 og 2024, sammenlignet med mængden i 2011, fordelt på behandlingsform. Det forudsættes, at 45 % af storskraldet fra husholdninger og erhverv (eksklusive jord og haveaffald samt bygge- og anlægsaffald) genanvendes i 2018 og 55 % i Der er således ikke tale om lineær fremskrivning af mængderne. Ton. Genbrugspladser Genanv Forbrænding Deponering Affald til forbrænding fra erhverv Tabel 7.27.: Den forventede mængde affald til forbrænding fra erhverv i 2018 og 2024, sammenlignet med mængderne i 2011, fordelt på indsamlingsform (genbrugspladser og direkte til forbrændingsanlæg). Mængden til forbrænding fra genbrugspladser indgår også i genbrugspladsmængderne i Tabel Ton. Forbrænding, erhverv Forb., via GBP Forb. Direkte Sum

31 Affald til deponering fra erhverv Tabel 7.28.: Den forventede mængde affald til deponering fra erhverv i 2018 og 2024, sammenlignet med mængderne i 2011, fordelt på indsamlingsform (genbrugspladser og direkte til deponeringsanlæg). Mængden til deponering fra genbrugspladser indgår også i genbrugspladsmængderne i Tabel Ton. Deponering Dep., via GBP Dep., direkte

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Sorø Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast af 23. marts 2014 Godkendt af Byrådet 20. maj 2014 til offentlig høring 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan for Vordingborg Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Vordingborg Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 25.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 6 3. Affaldsplanens opbygning... 7 4. Forudsætninger og

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 03.12.12

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 03.12.12 Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 03.12.12 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 3 3. Handleplaner... 4 3.1. Husholdninger... 4 3.1.1. Dagrenovation

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel. Udkast 18.04.13 03.12.12

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel. Udkast 18.04.13 03.12.12 Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel Udkast 18.04.13 03.12.12 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens opbygning... 6 4. Forudsætninger og nationale mål... 7 4.1. Forudsætninger

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Lokalisering Sagen drejer sig om Dimensionering Grundlaget i form af kommunernes affaldsplaner

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere