Markedsrapport Kontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport Kontor"

Transkript

1 Markedsrapport Kontor Juni 2009

2 Executive Summary The economic situation The economic slowdown has impacted the investment market. The number of transactions has decreased and the yields increased. The office user market is also affected. The market rent is still stable, but the vacancy rates have gone up. In addition to this, the reasons for relocating have changed from expansion to focusing more on cost effectiveness. Sustainability is a new important issue for many lessees. Den økonomiske situation Danmark har i sidste halvdel af 2008 oplevet en voldsom tilbagegang i den økonomiske aktivitet, helt som det også har været tilfældet i en række andre lande. Hvad der startede med at være en kreditkrise, der berørte den finansielle sektor, har for alvor udviklet sig til en realøkonomisk krise. Årlig vækst i BNP Bemærk: Vækst for 2009 og 2010 er skøn. Procent Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken. De foreløbige tal for Danmark viser et fald i væksten på godt 1 procent i Væksten aftog for alvor i andet halvår. De sidste 40 år har budt på fire perioder med økonomisk lavkonjunktur i Danmark: De to oliekriser i 70 erne, som var korte, men ret hårde med negative vækstrater. Desuden kartoffelkurkrisen i slut 80 erne og begyndelsen af 90 erne. Den varede en del år, men var til gengæld ikke så kraftig. Endelig var der lavkonjunkturen, i forbindelse med at it-boblen brast, i Denne lavkonjunktur var ikke hård her var der faktisk positiv vækst alle årene. Den nuværende krise er kommet ret brat og som nævnt nu med negativ vækst i Forhåbentlig betyder det, at krisen ikke bliver alt for langvarig. Forskellige prognoser peger lige nu på en negativ vækst i 2009 og en lille positiv vækst i Tilbagegangen i økonomien har også betydet færre beskæftigede og dermed en højere arbejdsløshed. Arbejdsløsheden er dog stadig meget lav, både set i et historisk perspektiv og når der sammenlignes med andre lande. En indikator for den fremtidige udvikling er antallet af jobannoncer på

3 internettet, der opgøres i Dansk Jobindex. Antallet af jobannoncer begyndte at falde noget tid før, at ledigheden begyndte at stige. Der var kun halvt så mange nye jobannoncer i januar 2009, som det var tilfældet i januar Faktisk er antallet af jobannoncer lige nu på niveau med antallet i Dansk Jobindex peger altså ikke på en snarlig vending på arbejdsmarkedet. Antallet af jobannoncer (Dansk Jobindex) versus ledighed Bemærk: Ledige er antallet af sæsonkorrigerede fuldtidsledige. (Antal annoncer) Dansk Jobindex Ledighed 2. akse (Personer) Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Jobindeks (www.dansk.jobindex.dk). En indikator for antallet af job annoncer i Danmark. Dansk Jobindex er baseret på en søgemaskine, der hver nat finder frem til samtlige jobannoncer annonceret på internettet. Regeringen har gennemført forskellige tiltag for at sætte skub i økonomien. Senest vedtog de den 1. marts 2009 en vækstpakke med blandt andet skattenedsættelser. Meget lav rente Inflationen er faldet hurtigt i takt med den kraftige tilbagegang i økonomierne. Seneste tal for Danmark viser en inflation på 1,4 procent (målt fra april 2008 til april 2009). Inflationen holder sig altså under de 2 procent, som ønskes. Også i EU som helhed er inflationen faldet. Da de økonomiske nøgletal fortsat er dårlige, betyder det, at såvel Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken har sænket renten en række måneder i træk. Forskellen mellem den europæiske og den danske rente er desuden blevet indsnævret. Den øgedes i efteråret 2008, da der var pres mod den danske krone. Renten er derfor nu meget lav, om end de reelle udlånsrenter ikke i fuld udstrækning er fulgt med ned. Renten på en 10-årig statsobligation og inflationen Procent 10-årig statsobl. Inflation jan apr juli 2007 okt jan apr jan 2007 apr 2007 juli 2007 okt 2008 jan 2008 apr 2008 juli 2008 okt 2009 jan 2009 apr 2008 juli 2008 okt jan apr. Kilde: Statistikbanken Danmarks Statistik. Colliers hans vestergaard 3

4 Lav aktivitet på investeringsmarkedet Da kreditkrisen var på sit højeste i efteråret 2008 var mulighederne for finansiering af ejendomsprojekter stort set ikke eksisterende. Uanset sundheden af det enkelte projekt, var de fleste banker meget tilbageholdende med at låne penge til transaktioner inden for ejendomsbranchen. Der er gennemført to bankpakker (primo oktober 2008 og medio januar 2009), der skal sikre kapital i bankerne. Uanset tiltagene, der skal sørge for likviditet, er der fortsat stor tilbageholdenhed i långivningen. På det seneste har der været en vis åbning hos bankerne, der er begyndt at turde tale om ejendomme igen. På grund af besværlighederne med at opnå finansiering har antallet af mulige købere på markedet været mindre end vanligt de senere måneder. Der har for eksempel kun været få udbydere af ejendomsprojekter. Nogle velkonsoliderede ejendomsselskaber, pensionskasser og formuende enkeltpersoner har været i stand til at købe, mens de mere aggressive ejendomsselskaber er blevet bremset af kreditmangel. I erkendelse af situationen har der blandt de mulige købere været en betydelig tilbageholdenhed. Man har afventet udviklingen i priserne i forsøg på ikke at købe, før bunden er nået. Roskilde Bank, som er under afvikling, har primo marts 2009 etableret et ejendomsselskab. Et sådant initiativ er med til at lægge en bund under markedet, da færre pressede ejendomme skal sælges. Afkastkravene har haft en stigende tendens gennem det sidste halve år. Det følger direkte af den ændrede efterspørgselssituation, som er gået fra at være præget af stor aktivitet til at være mindre. Det er specielt sekundært beliggende ejendomme, som har haft stigende afkastkrav. Den usikre økonomiske situation har betydet en øget efterspørgsel efter stabile driftsindtægter, hvilket opnås i kvalitetsejendomme på gode beliggenheder. Udviklingen afspejles i et stigende yield gap. Der er kommet større fokus på risikoen ved ejendomsinvesteringer. Man kan imidlertid påpege, at der snarere i var et meget lille yield gap med overmod på ejendomsmarkedet. Udviklingen i afkastkrav for kontor (primær beliggenhed) og rente Bemærk: Renterne for er årsgennemsnit. Renten for 2009 er gennemsnit over dagsobservationer til og med medio marts. Procent Rente 10 årig statsobligation Afkastkrav kontor Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S og Nationalbanken. 4 Colliers hans vestergaard

5 Finanskrisen har betydet stigninger i afkastkrav for nærmest alle ejendomme gennem det sidste års tid. Men kontorejendomme har ikke været så hårdt ramt som nogle af de andre segmenter. Afkastkravene for kontor starter p.t. ved 5,50 procent for de allerbedst beliggende ejendomme i Køben havn. Niveauet er en anelse højere i Århus. Det er populært at investere i kontorejendomme specielt i de større byer. En fordel ved kontorejendomme er blandt andet, at de samme lokaler kan bruges af mange forskellige lejere uden de store omkostninger til indretning. Mange pensionskasser ejer specielt større kontorejendomme i København og Århus. Tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks viser, at der siden 2000 både har været perioder med værdifald og med værdistigninger. Mens det direkte afkast har ligget ret konstant mellem 5,4 og 7,1 procent, så har værditilvæksten været ned til minus 1,8 procent i 2008 og helt oppe på plus 9,6 procent i Mønsteret med ret konstant direkte afkast og mere svingende værditilvækst er dog ikke særegent for kontorer sådan er det også for øvrige segmenter. Generelt har afkastet fra kontorer fulgt afkastet fra de øvrige segmenter. Undtagelsen herfra er investering i boligejendomme, som har udvist meget større udsving end de øvrige segmenter. Afkast fra kontorejendomme Afkastkrav for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 Beliggenhed Bedste Middel Trend København 5,50 % 6,00 % Århus 5,75 % 6,25 % Odense 6,25 % 7,00 % Aalborg 6,25 % 6,75 % området 7,00 % 7,25 % Esbjerg 7,00 % 7,50 % Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S Direkte afkast (Pct.) Værditilvækst (Pct.) Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks. Totalt afkast fra ejendomme Procent Butikker Kontor Industri Bolig Alle markedsejendomme Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks. Colliers hans vestergaard 5

6 Efterspørgslen efter kontorlokaler Gennem tiderne har der været store udsving i mængden af ledige kontorlokaler. Andelen var høj i starten og midten af 1990 erne og meget lav i slutningen af 1990 ene og i de første år i det nye årtusind. Omkring 2004 var der igen høj tomgang, mens den nåede en ny bund i Fra 2008 steg den en del. Den beskrevne udvikling følger i høj grad udviklingen på arbejdsmarkedet. Figuren nedenfor illustrerer, hvorledes tomgangen for kontorer er høj, når beskæftigelsen er lav, og omvendt. Markedet for kontorlokaler har altså historisk vist sig at være tæt forbundet til den økonomiske udvikling. Også lige nu, hvor beskæftigelsen falder, ses en stigende tomgang for kontorlokaler. Udviklingen i beskæftigelsen og andelen af ledige kontorlokaler (1.000 pers.) Beskæftigelse Tomgang (kontor) (Procent) (1.000 pers.) Kilde: Danmarks Statistik og Oline-Lokalebørs Statistikken I de perioder, hvor økonomien har været stærk, beskæftigelsen høj og tomgangen lav, har der været høj aktivitet inden for byggeriet af kontorer m.v. Byggeriet af kontorlokaler foregår altså også i høj grad i cykler, helt som økonomien i øvrigt. Også i den seneste periode med højkonjunktur ( ) har der været en høj aktivitet i byggeriet. En del af dette har været spekulativt. Noget af det planlagte eller påbegyndte byggeri vil formentlig blive stoppet grundet lavkonjunkturen. Dette gælder primært de mest risikovillige og knap så professionelle investorer og bygherrer, mens mange professionelle og langsigtede investorer vil bygge videre med blikket rettet mod bedre tider. En del projekter er desuden for langt fremme i processen til at kunne stoppes. 6 Colliers hans vestergaard

7 Udviklingen i påbegyndt byggeri til administration samt handel og andelen af ledige kontorlokaler (Procent) Tomgang kontor Påbegyndt byggeri (højre akse) (1.000 m 2 ) (procent) (1.000 kvadratmeter) Bemærk: Skøn for påbegyndt byggeri i 2009 og 2010 stammer fra Dansk Byggeri: Konjunkturanalyse marts Tallene for påbegyndt byggeri er årlige, mens tallene for tomgang er kvartalsvise. Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken og Danmarks Statistik samt Dansk Byggeri. Siden 1970 har Østjylland (de gamle Vejle og Århus amter) haft højere vækst i beskæftigelsen end landet som helhed. I hovedstaden har der i perioden fra 1993 til 2006 set under ét været højere vækst i beskæftigelsen end i landet som helhed. Beskæftigelsen har, som beskrevet ovenfor, stor betydning for efterspørgslen efter kontorlokaler. Det gælder også i de regionale områder. Det har naturligt været i hovedstaden samt i Østjylland, at der har været mest gang i nybyggeriet af kontorer, og det er også her, de højeste markedslejer findes. Tomgang for kontorer i Danmark Procent København Århus Fyn Nordjylland Trekantområdet Kilde: Danmarks Statistik. Tomgang for kontorer i de forskellige landsdele i Danmark (i kvadratmeter) Kvadratmeter København by Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken. København omegn Nordsjælland Østsjælland Fyn Vest- og Sydsjælland Sønderjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland Colliers hans vestergaard 7

8 Den lokale kontorefterspørgsel I de enkelte byer er der en tendens til, at virksomhederne vælger at placere sig i det samme område som deres konkurrenter, kolleger og samarbejdspartnere, blandt andet for at have let tilgængelighed. Noget af det skyldes naturligt, at virksomheder af samme type har de samme behov for eksempelvis parkering, god tilgængelighed, synlighed og medarbejderrekruttering. Men andet skyldes også traditioner og vaner. Specielt i hovedstadsområdet findes der en række selvstændige kontorområder med individuelle karakteristika og også forskellige markedslejeniveauer. Den eksisterende markedssituation med den øgede tomgang kan komme til at udfordre dette traditionelle billede og de hidtidige oplevede trends, for eksempel på grund af større forskelle i lejeniveauerne, en øget fokusering på driftsomkostninger og en skærpet konkurrenceevne. Hvorvidt virksomheder lokaliserer sig centralt eller decentralt kører i bølger og er afhængig af branche. Lejeniveauerne varierer naturligt efter sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel i de enkelte områder. Fra udlejernes side kan der være fornuft i at opretholde et forholdsvist højt lejeniveau på trods af, at dette måtte give tomgang i en vis periode. Dette for at undgå pres på markedslejen generelt. Den nuværende situation betyder øget fokus ikke blot på nettolejen men på bruttoomkostningerne forbundet med et lejemål. Herved øges fokus på driftsomkostningerne både den løbende vedligeholdelse, forbrugsafgifter m.v. og øvrige udgifter. For både ansatte og virksomhed kan der således være en stor forskel i om kontoret er placeret i centrum, hvor parkeringen er dyr og bygningerne typisk er ældre, eller om det er en moderne kontorejendom beliggende uden for byen. I moderne kontorejendomme er udnyttelsen af kvadratmetrene typisk en del højere end i ældre, renoverede bygninger. København Profiler for kontorlejere i de forskellige områder i København 1 High profil hovedkvarterer Campusmiljø Medicinalvirksomheder Teknologivirksomheder 2 It-virksomheder Medicinalvirksomheder Back office/salgsorganisationer 1 3 Konsulentvirksomheder Advokatfirmaer High profil hovedkvarterer Centraladministration Advokatfirmaer Finanssektoren Offentlige organisationer Industrielle virksomheder Low labuor/call center Mobiltelelefoni Teknologi 7 7 Internationale organisationer Medicinalvirksomheder Ingeniørvirksomheder Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. 8 Colliers hans vestergaard

9 København Markedslejeniveau for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 Område Leje pr. m² ekskl. drift København C Kr ,- Havnefronten Kr ,- Brokvarter og Fr.berg Kr ,- Amager Kr ,- Ørestaden Kr ,- Ring 1 og 2 Kr ,- Forstæderne nord Kr ,- Forstæderne syd og vest Kr. 900,- Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. Århus Markedslejeniveau for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 Område Leje pr. m² ekskl. drift Århus C og Havnen Kr ,- Omkring den indre ringgade Kr ,- Omkring den ydre ringvej/skejby Kr ,- Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. ODENSE Markedslejeniveau for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 Område Leje pr. m² ekskl. drift Odense C og Havnen Kr. 950,- Odense øvrige Kr. 900,- Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. Colliers hans vestergaard 9

10 Markedslejeniveau for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 AAlborg Område Leje pr. m² ekskl. drift Aaborg C Kr ,- Aalborg øvrige Kr. 950,- Nørresundby Kr. 850,- Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. Markedslejeniveau for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 trekantområdet Område Leje pr. m² ekskl. drift Horsens Kr. 900,- Vejle Kr. 900,- Fredericia Kr. 875,- Kolding Kr. 875,- Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. 10 Colliers hans vestergaard

11 Ørestad Udviklingen af Ørestad har stået på siden 1995, da arkitektkonkurrencen om Ørestads helhedsplan blev afsluttet. Ørestad består af fire bykvarterer Ørestad Nord, Ørestad City, Ørestad Syd og Amager Fælled Kvarteret. Kvartererne har hver sit særpræg og udvikles i forskellige tempi. Når Ørestad er færdigudviklet om ca. 20 år, vil mennesker arbejde i Ørestad, og vil bo der. Pr. 1. januar 2009 er der nu i Ørestad solgt etagemeter byggeret svarende til 50 procent af hele Ørestad. Erhverv og boliger udgør knap 40 procent hver, mens der er godt 10 procent detailhandel og knap 15 procent offentlige institutioner. Trods finanskrise er der fortsat høj aktivitet i Ørestad med byggeri af både erhverv og bolig. P.t. bygges der over m² erhverv. Der bygges også boliger samt en skole. For andre af de solgte etagemeter er der planlagt projekter, men byggeperioden er uafklaret. Nogle af disse projekter vil formentlig blive kraftigt forsinket i forhold til de oprindelige tids planer eller ligefrem aflyst, på grund af afmatningen i økonomien. Dette både fordi efterspørgslen efter byggerierne vurderes endnu engang hos bygherrerne og fordi nogle af bygherrerne kan være pressede. Læs mere på Fordeling af solgte etagemeter i Ørestad primo % 11% 38 % Erhverv Boliger Detailhandel Kilde: 37% Fordeling af solgte etagemeter i Ørestad primo 2009 Offentlige institutioner De bynære havnearealer på Århus Havn I Århus har man valgt at udvikle arealer på Århus Havn til en levende og attraktiv bydel. Udviklingen inkluderer kontorer, hotel, bolig og kulturinstitutioner, samt butiksarealer til lokalforsyning. Vartegnet er det såkaldte Light*house på 142 meter, som skal bygges yderst på spidsen og huse en blanding af bolig og erhverv. Også andre spændende byggerier er planlagt: Zhouse, Iceberg og SHiP. Alle disse byggerier er beliggende på spidsen af havnearealet. Områderne et skridt længere inde er endnu ikke udbudt. Udviklingen har været diskuteret og projekteret i en længere årrække. De første spadestik blev taget i 2008, og efter planen kan de første beboere flytte ind i Men udviklingen af havnen kan ikke sige sig helt fri for påvirkninger fra finanskrisen og pessimisme i ejendomsbranchen. For eksempel har konsortierne bag Light*house og Iceberg været ramt af problemer med at få finansieringen til at hænge sammen; betalingsfristerne er derfor udskudt. Andre projekter afventer udlejning før byggerierne igangsættes. Tilsvarende er der ikke pt. nogle udbud af nye arealer, og der er ikke fastsat dato for de næste udbud. Inderst på havnen er to forskellige projekter besluttet og finansieret: Navitas Park og Multimediehuset. Navitas park skal rumme forskellige skoler og en forskerpark, og dermed skabe synergi mellem uddannelse og innovation. Multimediehuset skal rumme blandt andet et nyt folkebibliotek og borgerservice. Det ventes, at den samlede udvikling af arealerne kommer til at løbe over år. Projektet inkluderer i øvrigt også ny infrastruktur i form af en letbane. Læs mere på Colliers hans vestergaard 11

12 Trends på kontormarkedet Omkostningerne er i fokus Finanskrisen og den efterfølgende økonomiske stagnation har betydet et skift i fokus hos mange virksomheder. Fra at have haft størst fokus på at skaffe og bibeholde gode medarbejdere, blandt andet ved en attraktiv lokalisering, er der nu hos mange virksomheder et øget fokus på omkostningsminimering. For at spare på omkostningerne vælger nogle at flytte til billigere lejemål i en anden bydel. Krisen har også betydet indskrænkninger for mange virksomheder. En del kan klare sig med mindre plads, hvilket betyder besparelser. For andre virksomheder betyder lavkonjunkturen, at de planer og forventninger man tidligere havde om ekspansion nu er skrinlagt i alt fald indtil man kender omfanget af den økonomiske krise og økonomien vender igen. Krisen kan imidlertid også for stærke aktører betyde mulighed for opkøb og dermed ekspansion. Der er således stadig god aktivitet i markedet med mange og aktive søgere. Begrundelserne er blot nogle andre end tidligere, ligesom det er andre lokaler, der efterspørges. Totalt set er efterspørgslen dog faldet, da flere leder efter mindre lokaler. Der er forskel på, hvor hårdt de forskellige brancher er ramt. Som vanligt i krisetider er byggebranchen hårdt ramt. Det har følgevirkninger i rådgiverbranchen og i ejendomsbranchen. Også finanssektoren er hårdt ramt. Andre brancher oplever stigende efterspørgsel efter deres produkter, men selvom det går godt i for eksempel revisionsbranchen og advokatbranchen, kan der imidlertid stadig være et behov for en mere beskeden profilering. Det er også vigtigt at nuancere billedet: Det er for eksempel ikke alle former for advokatbistand, der er øget behov for i den nuværende markedssituation. 12 Colliers hans vestergaard

13 Fokus på bæredygtighed Mange lejere fokuserer primært på nettolejen, når de søger nye lokaler, og glemmer lidt driftsomkostningerne. Driftsomkostninger inkluderer blandt andet dækningsbidrag til kommunerne, ventilation, forsikring, pasning samt renhold og vedligeholdelse. Desuden er der udgifter til elektricitet og varme. Det er imidlertid oplagt, at den stigende fokus på omkostninger også betyder øget fokus på driftsomkostninger. Én måde at spare på driftsomkostningerne er ved at øge fokus på bæredygtigheden. I mange ejendomme er det ret små tiltag, der skal til, for at der kan spares på udgifter til for eksempel varme og ventilation. Det kan dreje sig om at sikre, at installationerne er korrekt indstillet eller at udskifte ældre apparater med nyere. En væsentlig udfordring på det danske ejendomsmarked er, at det er ejeren af bygningen, der er ansvarlig for vedligeholdelsen af anlæg m.v. og selv skal betale dette, mens det er lejerne, der høster gevinsterne af tiltagene. I for eksempel Sverige er systemet anderledes, hvilket har medført, at de er længere fremme, når det drejer sig om bæredygtighed for ejendomme. For at igangsætte initiativer til bæredygtighed er det derfor i Danmark nødvendigt med et samarbejde mellem ejere og lejere. Ejendomsforeningen Danmark, som er interesseorganisation for investorer i fast ejendom, opfordrer til at lejelovgivningen ændres, så det bliver muligt at hæve nettolejen. På den måde bliver det muligt for ejerne at få et afkast af de investeringer, der er nødvendige. For lejerne betyder det blot, at en større del af deres udgifter bliver nettoleje og en mindre del drift. De nye tider på ejendomsmarkedet, hvor det må forventes at det i stigende grad bliver lejers marked, kan være med til at skubbe initiativer i gang. Lejerne vil kræve igangsættelse af alle tiltag, der kan hjælpe dem med at spare på omkostningerne. Også det stigende generelle fokus på bæredygtighed, hvor det er en trend at være miljørigtig, kan skubbe udviklingen i gang. Colliers hans vestergaard 13

14 Fra lejerundersøgelser i andre lande (for eksempel Canada og Australien) ved vi, at lejerne i stigende grad fokuserer på bæredygtighed, når de skal vælge lokaler. Det sker både på grund af mulighederne for besparelser, som beskrevet ovenfor, men også fordi det er en del af virksomhedernes sociale ansvarlighed. Med en høj social ansvarlighed er det nemmere at tiltrække og fastholde medarbejdere, ligesom det er attraktivt for kunderne. Ifølge undersøgelserne, som dog er lavet før finanskrisen, vil en stor del af lejerne gerne betale mere for at bo bæredygtigt. Lejerundersøgelse i Canada: 94 % af lejerne mener at bæredygtighed er vigtig. Alt andet lige vil 91 % af lejerne foretrække en bæredygtig ejendom. 63 % vil betale mere for at leje et kontor i en bæredygtig ejendom. 62 % vil betale mere i grundleje, hvis de kan spare på forbrug (el m.v.) Tiltrækning af arbejdskraft er den vigtigste årsag til at flytte/bygge om i de næste 5 år og de ansatte lægger vægt på: Nærhed til offentlig transport. God luftkvalitet inden døre. Meget naturligt lys. Kilde: Colliers International: 2007 Canadian Office Tenant Survey Results. 181 kontorlejere, telefoninterviews i juli Lejerundersøgelse i Australien: 91 % af lejerne foretrækker grønne ejendomme. Stor ændring i bevågenhed for bæredygtighed og evne til at tiltrække medarbejdere siden tilsvarende undersøgelse i 2005 og medarbejderne værdisætter bæredygtige arbejdspladser. Grunde til at prioritere lejemål i bæredygtige ejendomme: Corporate Social Responsibility. Besparelser i driftsomkostninger. Mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Øget attraktivitet for kunder. Kilde: Colliers International Australia: Colliers International Office Tenant Survey kontorlejere, interviews i maj og juni Colliers hans vestergaard

15 Kontorhoteller giver fleksibilitet Både i Danmark og resten af Europa er der et stigende marked for kontorhoteller. Kontorhoteller giver høj fleksibilitet for lejer og tilbyder færdige kontorløsninger med ansatte i receptionen, møblement, it, kopimaskiner med videre. Der er typisk intet depositum, og det er enkelt at indskrænke eller udvide det lejede efter behov. Til gengæld vil omkostningen pr. kvadratmeter til leje i et kontorhotel oftest være en del højere end for et almindeligt kontor. Den økonomiske fremgang inden finanskrisen har været god for kontorhotellerne. I en periode med høj efterspørgsel og kun få ledige lokaler samtidig med overskud og optimisme, har det for mange nystartede virksomheder været en nem, hurtig og attraktiv løsning. Men også i den nuværende situation, hvor det i stigende grad bliver lejers marked, er der ting, der taler for kontorhoteller. Det kan være svært at binde sig til en 10-årig lejekontrakt, når der er stor usikkerhed om den fremtidige omsætning, organisation og den heraf følgende lokale efterspørgsel. Det må dog forventes, at der er færre nye virksomheder i en lavkonjunktur, hvorfor efterspørgslen efter kontorlokaler vil være mere begrænset. Der findes en lang række udbydere af kontorhoteller i Danmark. De fleste ejer kun en enkelt eller få bygninger. Der er imidlertid et par større spillere, der ejer og driver en række kontorhoteller. I den nuværende konjunktursituation kan man forvente et øget udbud af kontorhoteller på grund af de flere tomme kvadratmetre. Det kan også betyde, at de lettere kan komme fri af en lang bindingsperiode i et måske for stort lejemål. Colliers hans vestergaard 15

16 Storkontorer i hybrid Der er en stigende erkendelse af vigtigheden af fleksibilitet i lokaleløsningen. Det gælder i det enkelte lokale, der skal kunne indrettes forskelligt alt efter behov, og i bygningerne som helhed, der også skal kunne udnyttes fleksibelt. Nogle lejere ser også på udlejers samlede porte følje af ejendomme og bruger udlejer som sparringspartner ved ændrede lokalebehov, hvis de ellers er tilfredse med samarbejdet. Det kan også betyde, at de lettere kan komme fri af en lang bindingsperiode i et måske for stort lejemål. Traditionelt har cellekontorer været kontorindretningen for virksomheder i Danmark. Inspireret af udlandet og for at finde nye arbejdsformer, der kunne supplere den traditionelle indretning og arbejdsform, vandt storrumskontorerne indpas. For nogle jobfunktioner fungerer det fint med de åbne kontorer, mens det for andre der for eksempel kræver fordybelse og fortrolighed er uhensigtsmæssigt. Ofte glemte man supportfaciliteterne i indretningerne, og de nye kontorer blev derfor ikke en succes alle steder. I dag vælges der ofte en hybridløsning, med både små og store lokaler alt afhængig af opgaverne. Generelt er der kommet fokus på trivslen i kontorområderne og på mulighederne for at have forskellige områder til forskellige opgaver. Der er desuden stigende fokus på det fysiske miljø i form af temperatur, støj, lys, luftkvalitet og så videre, da storrumskontorerne kan give problemer med disse ting. Det er indskrænkning af valgmuligheder, som er den væsentligste årsag til de arbejdsmiljøproblemer, der forekommer i åbne kontorer. Medarbejdere sætter pris på selv at bestemme, om varmen skal skrues op eller ned eller om døren skal lukkes for støj. En højere grad af individuel kontrol kan være vejen frem for at få tilfredse medarbejdere. Processen med overgang fra cellekontorer til åbne kontorer skal håndteres grundigt. Det er vigtigt at give medarbejdere flest mulig valgmuligheder, og samtidig skabe forståelse for, at der ikke umiddelbart kan gøres noget ved de resterende oplevede problemer. Det er en fordel at arbejde med flere forskellige typer rum enten således at nogle medarbejdere, med specifikke opgaver, fortsat sidder i cellekontorer, eller at der bliver mulighed for valg mellem forskellige typer af rum for eksempel ved behov for ro til koncentrationskrævende arbejde. Endelig er det afgørende, at man på de enkelte arbejdspladser individuelt kan kontrollere lys. Det samme ville være ønskeligt i forhold til klimaanlæg til styring af varme og luftkvalitet. Teknikken findes, men anvendes sjældent. Den fleksibilitet der efterspørges i bygningerne omhandler dels mulighederne for løbende at indrette en virksomheds lokaler, så den kontinuerligt opfylder behov for mødelokaler, antallet af arbejdspladser m.v., og dels mulighederne for på lidt længere sigt at tilpasse behovet for lokaler. Det inkluderer muligheden for at udvide lejemålet og/eller at fremleje dele af lejemålet. Den fysiske udformning af bygningerne får øget betydning. Et lejemål i en stor bygning har den fordel, at det øger mulighederne for fleksibilitet i størrelsen på det lejede. Mange virksomheder foretrækker desuden, at bygningen er bygget i højden, således at de fysiske afstande ikke bliver for store. Det hæmmer nemlig interaktionen mellem medarbejderne. Den mest effektive udnyttelse får man med etageplaner fra 900 m² til m². 16 Colliers hans vestergaard

17 Ejer eller lejer I det nuværende investeringsmarked er det afgørende for en ejendoms værdi, at der er en solid lejer. Det løbende cashflow vægtes meget højt, da det giver sikkerhed og likviditet i investeringen. En stor og velkonsolideret virksomhed har altså et stærkt udgangspunkt i en lejeforhandling. Denne bevidsthed bruges af lejer til at forhandle om selve lejeniveauet, der således er under et vist pres, men også til at forhandle om andre vilkår. Det drejer sig for eksempel om, hvordan lokalerne skal indrettes, og hvem der betaler for indretningen samt kommercielle vilkår i øvrigt. Men også den løbende udvikling af lejen er til forhandling. I nogle lejekontrakter opereres der med trappeleje, hvor lejen stiger på i forvejen fastsatte tidspunkter i fremtiden. Også bestemmelserne om den løbende lejeregulering i forhold til inflation er til forhandling. Lejeniveauet er ofte koblet på udviklingen i inflationen, således at de stiger i takt. I visse tilfælde er der yderligere en minimumsstigning på 2 3 procent pr. år. Som beskrevet er der lige nu gode muligheder for at købe ejendomme til en fornuftig pris. Såfremt en virksomhed har likviditeten, kan der være en pointe i at købe en ejendom frem for at leje lokaler hos andre. Virksomheden kan så enten vælge at bibeholde ejendommen i en længere periode eller at indgå i et Sale og Lease Back-forhold. Værdien af en lejekontrakt med en stærk lejer er som nævnt høj, hvorfor værdien af en ejendom vil stige med en sådan proces. Generelt giver det lidt matte marked nye muligheder for lejerne. De står i en stærkere position end i det stærke ejendomsmarked for et par år siden. Det åbner muligheder for eksempelvis mageskifte med andre virksomheder. Beliggenhed mindst lige så vigtig so Colliers hans vestergaard 17

18 Beliggenhed mindst lige så vigtig som hidtil På trods af det øgede fokus på omkostninger er beliggenheden mindst lige så vigtig som hidtil. Det er dog nogle andre ting der fokuseres på, hvormed signalværdien fra en dyr beliggenhed nedprioriteres. Til gengæld fokuseres der i høj grad på beliggenhed i forhold til centrale samarbejdspartnere og leverandører. Den er vigtig for at bibeholde og styrke forretningsrelationerne, som man i høj grad hæger om, når der er pres på omsætning fra mange kanter. I mange virksomheder lægges der også stor vægt på, at der er en strategisk lokalisering i forhold til synlighed. Det kan manifestere sig i beliggenheder tæt på motorveje, trafikknudepunkter eller i markante bygninger. Disse forhold bliver dog for nogle virksomheder nedprioriteret netop for at spare lejekroner. Ønsker til kontorer hos toneangivende lejere: Beliggenhed hvilken beliggenhed, der foretrækkes, afhænger af typen af virksomhed. Tilgængelighed via offentlig transport for eksempel nærhed til station. Gode parkeringsmuligheder. Fleksibilitet i indretningen. Mulighed for medarbejderpleje i form af for eksempel kantine, fitness m.v. Miljøet omkring beliggenheden butikker, caféer, hoteller etc. Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. 18 Colliers hans vestergaard

19

20 Citering og ansvarsfraskrivelse Det er tilladt at citere fra rapporten med fuld kildeangivelse. Beslutninger i forbindelse med fast ejendom bør altid vurderes grundigt, og alle parter bør derfor selv undersøge markedet grundigt. Uanset at vi med stort omhu har undersøgt og efterprøvet informationen i denne rapport, fralægger Colliers Hans Vestergaard sig ethvert ansvar for evt. tab baseret på information i rapporten. Kilder Udover de allerede nævnte kilder er følgende anvendt: Arbejdsmiljø i åbne kontorer. Forskningens bud på problemer og løsninger, BAR FOKA samt Slots- og Ejendomsstyrelsen, For yderligere information, kontakt: Anne Kaag Andersen Analysechef Direkte KØBENHAVN Codanhus Gl. Kongevej Frederiksberg C Tlf Fax ÅRHUS Prismet Silkeborgvej Århus C Tlf Fax ODENSE Kongensgade Odense C Tlf Fax AALBORG Rendsburggade Aalborg Tlf Fax VEJLE Havneparken Vejle Tlf Fax

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013 MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Flere lyspunkter ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet er stort set konstant. Væksten i, og er tæt på nul lidt positiv i og, men negativ i. I forventes væksten igen at være

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

MarkedsPULS 1. kvartal 2014

MarkedsPULS 1. kvartal 2014 MarkedsPULS 1. kvartal 2014 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval

Læs mere

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Økonomi i lavt gear ØKONOMI >. KVARTAL Den danske økonomi kører fortsat i lavt gear. Ifølge Danmarks Statistik var væksten i. kvartal på, procent, mens den i andet kvartal var

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Colliers MarkedsPULS. 2. kvartal 2016 MARKEDSLEJE OG AFKASTKRAV. Kategorierne kan defineres således: Bedste. Markedsleje. Standard.

Colliers MarkedsPULS. 2. kvartal 2016 MARKEDSLEJE OG AFKASTKRAV. Kategorierne kan defineres således: Bedste. Markedsleje. Standard. Colliers MarkedsPULS 2. kvartal 2016 Colliers MarkedsPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne niveauer er baseret på

Læs mere

Hestehaven 21 B st., 5260 Odense S

Hestehaven 21 B st., 5260 Odense S Hestehaven 21 B st., 260 Odense S Moderne kontor beliggende i industriområde Odense S udlejes Samlet etageareal: 12 m² Gode parkeringsforhold omkring ejendommen Velegnet til alle kontorformål Tæt på motorvejsafkørsel

Læs mere

Colliers MarkedsPULS. 3. kvartal 2016 MARKEDSLEJE OG AFKASTKRAV. Kategorierne kan defineres således: Markedsleje. Bedste. Standard.

Colliers MarkedsPULS. 3. kvartal 2016 MARKEDSLEJE OG AFKASTKRAV. Kategorierne kan defineres således: Markedsleje. Bedste. Standard. Colliers MarkedsPULS 3. kvartal 2016 Colliers MarkedsPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne niveauer er baseret på

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal Lysere udsigter. Årlig realvækst i BNP. > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal Lysere udsigter. Årlig realvækst i BNP.  > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 1 Økonomi Lysere udsigter Flere og flere nøgletal peger nu på, at der er stigende økonomisk vækst på vej i Danmark. I første halvår af 1 er den økonomiske vækst opgjort til,5

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 1. kvartal 2012 > Side 1

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 1. kvartal 2012 > Side 1 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 1. kvartal 2012 > Side 1 anne kaag andersen Analysechef cand. scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 Det er tilladt at citere fra Colliers MarkedsPULS

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

Porschevej 12, Vejle

Porschevej 12, Vejle Porschevej 12, Vejle Mulighed for etablering af spændende kontordomicil Samlet etageareal: 54 m² - evt. større areal Mediegruppen er lejer i eksisterende ejendom Mulighed for tilsvarende byggeri som nabo

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. Januar 2010

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. Januar 2010 Markedspuls Januar 2010 MarkedsPULS MarkedsPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne niveauer er baseret på Colliers

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. 3. kvartal 2010

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. 3. kvartal 2010 Markedspuls 3. kvartal 2010 MarkedsPULS MarkedsPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne niveauer er baseret på Colliers

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober.

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober. November 2007 Samme antal boliger til salg på internettet I november var der 55.223 boliger til salg på internettet fordelt på 32.104 parcel- og rækkehuse, 14.959 ejerlejligheder og 8.160 fritidshuse.

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS. kvartal ØKONOMI Pæn vækst i eksport og forbrug Reviderede beregninger fra Danmarks Statistik viser, at bruttonationalproduktet er steget med, % i. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

December 2016 D107617

December 2016 D107617 December 2016 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af december 2016 var der på landsplan 53.432 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 35.613 parcel- og rækkehuse, 6.700 ejerlejligheder

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere