Markedsrapport Kontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport Kontor"

Transkript

1 Markedsrapport Kontor Juni 2009

2 Executive Summary The economic situation The economic slowdown has impacted the investment market. The number of transactions has decreased and the yields increased. The office user market is also affected. The market rent is still stable, but the vacancy rates have gone up. In addition to this, the reasons for relocating have changed from expansion to focusing more on cost effectiveness. Sustainability is a new important issue for many lessees. Den økonomiske situation Danmark har i sidste halvdel af 2008 oplevet en voldsom tilbagegang i den økonomiske aktivitet, helt som det også har været tilfældet i en række andre lande. Hvad der startede med at være en kreditkrise, der berørte den finansielle sektor, har for alvor udviklet sig til en realøkonomisk krise. Årlig vækst i BNP Bemærk: Vækst for 2009 og 2010 er skøn. Procent Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken. De foreløbige tal for Danmark viser et fald i væksten på godt 1 procent i Væksten aftog for alvor i andet halvår. De sidste 40 år har budt på fire perioder med økonomisk lavkonjunktur i Danmark: De to oliekriser i 70 erne, som var korte, men ret hårde med negative vækstrater. Desuden kartoffelkurkrisen i slut 80 erne og begyndelsen af 90 erne. Den varede en del år, men var til gengæld ikke så kraftig. Endelig var der lavkonjunkturen, i forbindelse med at it-boblen brast, i Denne lavkonjunktur var ikke hård her var der faktisk positiv vækst alle årene. Den nuværende krise er kommet ret brat og som nævnt nu med negativ vækst i Forhåbentlig betyder det, at krisen ikke bliver alt for langvarig. Forskellige prognoser peger lige nu på en negativ vækst i 2009 og en lille positiv vækst i Tilbagegangen i økonomien har også betydet færre beskæftigede og dermed en højere arbejdsløshed. Arbejdsløsheden er dog stadig meget lav, både set i et historisk perspektiv og når der sammenlignes med andre lande. En indikator for den fremtidige udvikling er antallet af jobannoncer på

3 internettet, der opgøres i Dansk Jobindex. Antallet af jobannoncer begyndte at falde noget tid før, at ledigheden begyndte at stige. Der var kun halvt så mange nye jobannoncer i januar 2009, som det var tilfældet i januar Faktisk er antallet af jobannoncer lige nu på niveau med antallet i Dansk Jobindex peger altså ikke på en snarlig vending på arbejdsmarkedet. Antallet af jobannoncer (Dansk Jobindex) versus ledighed Bemærk: Ledige er antallet af sæsonkorrigerede fuldtidsledige. (Antal annoncer) Dansk Jobindex Ledighed 2. akse (Personer) Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Jobindeks (www.dansk.jobindex.dk). En indikator for antallet af job annoncer i Danmark. Dansk Jobindex er baseret på en søgemaskine, der hver nat finder frem til samtlige jobannoncer annonceret på internettet. Regeringen har gennemført forskellige tiltag for at sætte skub i økonomien. Senest vedtog de den 1. marts 2009 en vækstpakke med blandt andet skattenedsættelser. Meget lav rente Inflationen er faldet hurtigt i takt med den kraftige tilbagegang i økonomierne. Seneste tal for Danmark viser en inflation på 1,4 procent (målt fra april 2008 til april 2009). Inflationen holder sig altså under de 2 procent, som ønskes. Også i EU som helhed er inflationen faldet. Da de økonomiske nøgletal fortsat er dårlige, betyder det, at såvel Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken har sænket renten en række måneder i træk. Forskellen mellem den europæiske og den danske rente er desuden blevet indsnævret. Den øgedes i efteråret 2008, da der var pres mod den danske krone. Renten er derfor nu meget lav, om end de reelle udlånsrenter ikke i fuld udstrækning er fulgt med ned. Renten på en 10-årig statsobligation og inflationen Procent 10-årig statsobl. Inflation jan apr juli 2007 okt jan apr jan 2007 apr 2007 juli 2007 okt 2008 jan 2008 apr 2008 juli 2008 okt 2009 jan 2009 apr 2008 juli 2008 okt jan apr. Kilde: Statistikbanken Danmarks Statistik. Colliers hans vestergaard 3

4 Lav aktivitet på investeringsmarkedet Da kreditkrisen var på sit højeste i efteråret 2008 var mulighederne for finansiering af ejendomsprojekter stort set ikke eksisterende. Uanset sundheden af det enkelte projekt, var de fleste banker meget tilbageholdende med at låne penge til transaktioner inden for ejendomsbranchen. Der er gennemført to bankpakker (primo oktober 2008 og medio januar 2009), der skal sikre kapital i bankerne. Uanset tiltagene, der skal sørge for likviditet, er der fortsat stor tilbageholdenhed i långivningen. På det seneste har der været en vis åbning hos bankerne, der er begyndt at turde tale om ejendomme igen. På grund af besværlighederne med at opnå finansiering har antallet af mulige købere på markedet været mindre end vanligt de senere måneder. Der har for eksempel kun været få udbydere af ejendomsprojekter. Nogle velkonsoliderede ejendomsselskaber, pensionskasser og formuende enkeltpersoner har været i stand til at købe, mens de mere aggressive ejendomsselskaber er blevet bremset af kreditmangel. I erkendelse af situationen har der blandt de mulige købere været en betydelig tilbageholdenhed. Man har afventet udviklingen i priserne i forsøg på ikke at købe, før bunden er nået. Roskilde Bank, som er under afvikling, har primo marts 2009 etableret et ejendomsselskab. Et sådant initiativ er med til at lægge en bund under markedet, da færre pressede ejendomme skal sælges. Afkastkravene har haft en stigende tendens gennem det sidste halve år. Det følger direkte af den ændrede efterspørgselssituation, som er gået fra at være præget af stor aktivitet til at være mindre. Det er specielt sekundært beliggende ejendomme, som har haft stigende afkastkrav. Den usikre økonomiske situation har betydet en øget efterspørgsel efter stabile driftsindtægter, hvilket opnås i kvalitetsejendomme på gode beliggenheder. Udviklingen afspejles i et stigende yield gap. Der er kommet større fokus på risikoen ved ejendomsinvesteringer. Man kan imidlertid påpege, at der snarere i var et meget lille yield gap med overmod på ejendomsmarkedet. Udviklingen i afkastkrav for kontor (primær beliggenhed) og rente Bemærk: Renterne for er årsgennemsnit. Renten for 2009 er gennemsnit over dagsobservationer til og med medio marts. Procent Rente 10 årig statsobligation Afkastkrav kontor Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S og Nationalbanken. 4 Colliers hans vestergaard

5 Finanskrisen har betydet stigninger i afkastkrav for nærmest alle ejendomme gennem det sidste års tid. Men kontorejendomme har ikke været så hårdt ramt som nogle af de andre segmenter. Afkastkravene for kontor starter p.t. ved 5,50 procent for de allerbedst beliggende ejendomme i Køben havn. Niveauet er en anelse højere i Århus. Det er populært at investere i kontorejendomme specielt i de større byer. En fordel ved kontorejendomme er blandt andet, at de samme lokaler kan bruges af mange forskellige lejere uden de store omkostninger til indretning. Mange pensionskasser ejer specielt større kontorejendomme i København og Århus. Tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks viser, at der siden 2000 både har været perioder med værdifald og med værdistigninger. Mens det direkte afkast har ligget ret konstant mellem 5,4 og 7,1 procent, så har værditilvæksten været ned til minus 1,8 procent i 2008 og helt oppe på plus 9,6 procent i Mønsteret med ret konstant direkte afkast og mere svingende værditilvækst er dog ikke særegent for kontorer sådan er det også for øvrige segmenter. Generelt har afkastet fra kontorer fulgt afkastet fra de øvrige segmenter. Undtagelsen herfra er investering i boligejendomme, som har udvist meget større udsving end de øvrige segmenter. Afkast fra kontorejendomme Afkastkrav for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 Beliggenhed Bedste Middel Trend København 5,50 % 6,00 % Århus 5,75 % 6,25 % Odense 6,25 % 7,00 % Aalborg 6,25 % 6,75 % området 7,00 % 7,25 % Esbjerg 7,00 % 7,50 % Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S Direkte afkast (Pct.) Værditilvækst (Pct.) Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks. Totalt afkast fra ejendomme Procent Butikker Kontor Industri Bolig Alle markedsejendomme Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks. Colliers hans vestergaard 5

6 Efterspørgslen efter kontorlokaler Gennem tiderne har der været store udsving i mængden af ledige kontorlokaler. Andelen var høj i starten og midten af 1990 erne og meget lav i slutningen af 1990 ene og i de første år i det nye årtusind. Omkring 2004 var der igen høj tomgang, mens den nåede en ny bund i Fra 2008 steg den en del. Den beskrevne udvikling følger i høj grad udviklingen på arbejdsmarkedet. Figuren nedenfor illustrerer, hvorledes tomgangen for kontorer er høj, når beskæftigelsen er lav, og omvendt. Markedet for kontorlokaler har altså historisk vist sig at være tæt forbundet til den økonomiske udvikling. Også lige nu, hvor beskæftigelsen falder, ses en stigende tomgang for kontorlokaler. Udviklingen i beskæftigelsen og andelen af ledige kontorlokaler (1.000 pers.) Beskæftigelse Tomgang (kontor) (Procent) (1.000 pers.) Kilde: Danmarks Statistik og Oline-Lokalebørs Statistikken I de perioder, hvor økonomien har været stærk, beskæftigelsen høj og tomgangen lav, har der været høj aktivitet inden for byggeriet af kontorer m.v. Byggeriet af kontorlokaler foregår altså også i høj grad i cykler, helt som økonomien i øvrigt. Også i den seneste periode med højkonjunktur ( ) har der været en høj aktivitet i byggeriet. En del af dette har været spekulativt. Noget af det planlagte eller påbegyndte byggeri vil formentlig blive stoppet grundet lavkonjunkturen. Dette gælder primært de mest risikovillige og knap så professionelle investorer og bygherrer, mens mange professionelle og langsigtede investorer vil bygge videre med blikket rettet mod bedre tider. En del projekter er desuden for langt fremme i processen til at kunne stoppes. 6 Colliers hans vestergaard

7 Udviklingen i påbegyndt byggeri til administration samt handel og andelen af ledige kontorlokaler (Procent) Tomgang kontor Påbegyndt byggeri (højre akse) (1.000 m 2 ) (procent) (1.000 kvadratmeter) Bemærk: Skøn for påbegyndt byggeri i 2009 og 2010 stammer fra Dansk Byggeri: Konjunkturanalyse marts Tallene for påbegyndt byggeri er årlige, mens tallene for tomgang er kvartalsvise. Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken og Danmarks Statistik samt Dansk Byggeri. Siden 1970 har Østjylland (de gamle Vejle og Århus amter) haft højere vækst i beskæftigelsen end landet som helhed. I hovedstaden har der i perioden fra 1993 til 2006 set under ét været højere vækst i beskæftigelsen end i landet som helhed. Beskæftigelsen har, som beskrevet ovenfor, stor betydning for efterspørgslen efter kontorlokaler. Det gælder også i de regionale områder. Det har naturligt været i hovedstaden samt i Østjylland, at der har været mest gang i nybyggeriet af kontorer, og det er også her, de højeste markedslejer findes. Tomgang for kontorer i Danmark Procent København Århus Fyn Nordjylland Trekantområdet Kilde: Danmarks Statistik. Tomgang for kontorer i de forskellige landsdele i Danmark (i kvadratmeter) Kvadratmeter København by Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken. København omegn Nordsjælland Østsjælland Fyn Vest- og Sydsjælland Sønderjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland Colliers hans vestergaard 7

8 Den lokale kontorefterspørgsel I de enkelte byer er der en tendens til, at virksomhederne vælger at placere sig i det samme område som deres konkurrenter, kolleger og samarbejdspartnere, blandt andet for at have let tilgængelighed. Noget af det skyldes naturligt, at virksomheder af samme type har de samme behov for eksempelvis parkering, god tilgængelighed, synlighed og medarbejderrekruttering. Men andet skyldes også traditioner og vaner. Specielt i hovedstadsområdet findes der en række selvstændige kontorområder med individuelle karakteristika og også forskellige markedslejeniveauer. Den eksisterende markedssituation med den øgede tomgang kan komme til at udfordre dette traditionelle billede og de hidtidige oplevede trends, for eksempel på grund af større forskelle i lejeniveauerne, en øget fokusering på driftsomkostninger og en skærpet konkurrenceevne. Hvorvidt virksomheder lokaliserer sig centralt eller decentralt kører i bølger og er afhængig af branche. Lejeniveauerne varierer naturligt efter sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel i de enkelte områder. Fra udlejernes side kan der være fornuft i at opretholde et forholdsvist højt lejeniveau på trods af, at dette måtte give tomgang i en vis periode. Dette for at undgå pres på markedslejen generelt. Den nuværende situation betyder øget fokus ikke blot på nettolejen men på bruttoomkostningerne forbundet med et lejemål. Herved øges fokus på driftsomkostningerne både den løbende vedligeholdelse, forbrugsafgifter m.v. og øvrige udgifter. For både ansatte og virksomhed kan der således være en stor forskel i om kontoret er placeret i centrum, hvor parkeringen er dyr og bygningerne typisk er ældre, eller om det er en moderne kontorejendom beliggende uden for byen. I moderne kontorejendomme er udnyttelsen af kvadratmetrene typisk en del højere end i ældre, renoverede bygninger. København Profiler for kontorlejere i de forskellige områder i København 1 High profil hovedkvarterer Campusmiljø Medicinalvirksomheder Teknologivirksomheder 2 It-virksomheder Medicinalvirksomheder Back office/salgsorganisationer 1 3 Konsulentvirksomheder Advokatfirmaer High profil hovedkvarterer Centraladministration Advokatfirmaer Finanssektoren Offentlige organisationer Industrielle virksomheder Low labuor/call center Mobiltelelefoni Teknologi 7 7 Internationale organisationer Medicinalvirksomheder Ingeniørvirksomheder Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. 8 Colliers hans vestergaard

9 København Markedslejeniveau for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 Område Leje pr. m² ekskl. drift København C Kr ,- Havnefronten Kr ,- Brokvarter og Fr.berg Kr ,- Amager Kr ,- Ørestaden Kr ,- Ring 1 og 2 Kr ,- Forstæderne nord Kr ,- Forstæderne syd og vest Kr. 900,- Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. Århus Markedslejeniveau for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 Område Leje pr. m² ekskl. drift Århus C og Havnen Kr ,- Omkring den indre ringgade Kr ,- Omkring den ydre ringvej/skejby Kr ,- Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. ODENSE Markedslejeniveau for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 Område Leje pr. m² ekskl. drift Odense C og Havnen Kr. 950,- Odense øvrige Kr. 900,- Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. Colliers hans vestergaard 9

10 Markedslejeniveau for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 AAlborg Område Leje pr. m² ekskl. drift Aaborg C Kr ,- Aalborg øvrige Kr. 950,- Nørresundby Kr. 850,- Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. Markedslejeniveau for moderne kontorer på centrale beliggenheder, juni 2009 trekantområdet Område Leje pr. m² ekskl. drift Horsens Kr. 900,- Vejle Kr. 900,- Fredericia Kr. 875,- Kolding Kr. 875,- Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. 10 Colliers hans vestergaard

11 Ørestad Udviklingen af Ørestad har stået på siden 1995, da arkitektkonkurrencen om Ørestads helhedsplan blev afsluttet. Ørestad består af fire bykvarterer Ørestad Nord, Ørestad City, Ørestad Syd og Amager Fælled Kvarteret. Kvartererne har hver sit særpræg og udvikles i forskellige tempi. Når Ørestad er færdigudviklet om ca. 20 år, vil mennesker arbejde i Ørestad, og vil bo der. Pr. 1. januar 2009 er der nu i Ørestad solgt etagemeter byggeret svarende til 50 procent af hele Ørestad. Erhverv og boliger udgør knap 40 procent hver, mens der er godt 10 procent detailhandel og knap 15 procent offentlige institutioner. Trods finanskrise er der fortsat høj aktivitet i Ørestad med byggeri af både erhverv og bolig. P.t. bygges der over m² erhverv. Der bygges også boliger samt en skole. For andre af de solgte etagemeter er der planlagt projekter, men byggeperioden er uafklaret. Nogle af disse projekter vil formentlig blive kraftigt forsinket i forhold til de oprindelige tids planer eller ligefrem aflyst, på grund af afmatningen i økonomien. Dette både fordi efterspørgslen efter byggerierne vurderes endnu engang hos bygherrerne og fordi nogle af bygherrerne kan være pressede. Læs mere på Fordeling af solgte etagemeter i Ørestad primo % 11% 38 % Erhverv Boliger Detailhandel Kilde: 37% Fordeling af solgte etagemeter i Ørestad primo 2009 Offentlige institutioner De bynære havnearealer på Århus Havn I Århus har man valgt at udvikle arealer på Århus Havn til en levende og attraktiv bydel. Udviklingen inkluderer kontorer, hotel, bolig og kulturinstitutioner, samt butiksarealer til lokalforsyning. Vartegnet er det såkaldte Light*house på 142 meter, som skal bygges yderst på spidsen og huse en blanding af bolig og erhverv. Også andre spændende byggerier er planlagt: Zhouse, Iceberg og SHiP. Alle disse byggerier er beliggende på spidsen af havnearealet. Områderne et skridt længere inde er endnu ikke udbudt. Udviklingen har været diskuteret og projekteret i en længere årrække. De første spadestik blev taget i 2008, og efter planen kan de første beboere flytte ind i Men udviklingen af havnen kan ikke sige sig helt fri for påvirkninger fra finanskrisen og pessimisme i ejendomsbranchen. For eksempel har konsortierne bag Light*house og Iceberg været ramt af problemer med at få finansieringen til at hænge sammen; betalingsfristerne er derfor udskudt. Andre projekter afventer udlejning før byggerierne igangsættes. Tilsvarende er der ikke pt. nogle udbud af nye arealer, og der er ikke fastsat dato for de næste udbud. Inderst på havnen er to forskellige projekter besluttet og finansieret: Navitas Park og Multimediehuset. Navitas park skal rumme forskellige skoler og en forskerpark, og dermed skabe synergi mellem uddannelse og innovation. Multimediehuset skal rumme blandt andet et nyt folkebibliotek og borgerservice. Det ventes, at den samlede udvikling af arealerne kommer til at løbe over år. Projektet inkluderer i øvrigt også ny infrastruktur i form af en letbane. Læs mere på Colliers hans vestergaard 11

12 Trends på kontormarkedet Omkostningerne er i fokus Finanskrisen og den efterfølgende økonomiske stagnation har betydet et skift i fokus hos mange virksomheder. Fra at have haft størst fokus på at skaffe og bibeholde gode medarbejdere, blandt andet ved en attraktiv lokalisering, er der nu hos mange virksomheder et øget fokus på omkostningsminimering. For at spare på omkostningerne vælger nogle at flytte til billigere lejemål i en anden bydel. Krisen har også betydet indskrænkninger for mange virksomheder. En del kan klare sig med mindre plads, hvilket betyder besparelser. For andre virksomheder betyder lavkonjunkturen, at de planer og forventninger man tidligere havde om ekspansion nu er skrinlagt i alt fald indtil man kender omfanget af den økonomiske krise og økonomien vender igen. Krisen kan imidlertid også for stærke aktører betyde mulighed for opkøb og dermed ekspansion. Der er således stadig god aktivitet i markedet med mange og aktive søgere. Begrundelserne er blot nogle andre end tidligere, ligesom det er andre lokaler, der efterspørges. Totalt set er efterspørgslen dog faldet, da flere leder efter mindre lokaler. Der er forskel på, hvor hårdt de forskellige brancher er ramt. Som vanligt i krisetider er byggebranchen hårdt ramt. Det har følgevirkninger i rådgiverbranchen og i ejendomsbranchen. Også finanssektoren er hårdt ramt. Andre brancher oplever stigende efterspørgsel efter deres produkter, men selvom det går godt i for eksempel revisionsbranchen og advokatbranchen, kan der imidlertid stadig være et behov for en mere beskeden profilering. Det er også vigtigt at nuancere billedet: Det er for eksempel ikke alle former for advokatbistand, der er øget behov for i den nuværende markedssituation. 12 Colliers hans vestergaard

13 Fokus på bæredygtighed Mange lejere fokuserer primært på nettolejen, når de søger nye lokaler, og glemmer lidt driftsomkostningerne. Driftsomkostninger inkluderer blandt andet dækningsbidrag til kommunerne, ventilation, forsikring, pasning samt renhold og vedligeholdelse. Desuden er der udgifter til elektricitet og varme. Det er imidlertid oplagt, at den stigende fokus på omkostninger også betyder øget fokus på driftsomkostninger. Én måde at spare på driftsomkostningerne er ved at øge fokus på bæredygtigheden. I mange ejendomme er det ret små tiltag, der skal til, for at der kan spares på udgifter til for eksempel varme og ventilation. Det kan dreje sig om at sikre, at installationerne er korrekt indstillet eller at udskifte ældre apparater med nyere. En væsentlig udfordring på det danske ejendomsmarked er, at det er ejeren af bygningen, der er ansvarlig for vedligeholdelsen af anlæg m.v. og selv skal betale dette, mens det er lejerne, der høster gevinsterne af tiltagene. I for eksempel Sverige er systemet anderledes, hvilket har medført, at de er længere fremme, når det drejer sig om bæredygtighed for ejendomme. For at igangsætte initiativer til bæredygtighed er det derfor i Danmark nødvendigt med et samarbejde mellem ejere og lejere. Ejendomsforeningen Danmark, som er interesseorganisation for investorer i fast ejendom, opfordrer til at lejelovgivningen ændres, så det bliver muligt at hæve nettolejen. På den måde bliver det muligt for ejerne at få et afkast af de investeringer, der er nødvendige. For lejerne betyder det blot, at en større del af deres udgifter bliver nettoleje og en mindre del drift. De nye tider på ejendomsmarkedet, hvor det må forventes at det i stigende grad bliver lejers marked, kan være med til at skubbe initiativer i gang. Lejerne vil kræve igangsættelse af alle tiltag, der kan hjælpe dem med at spare på omkostningerne. Også det stigende generelle fokus på bæredygtighed, hvor det er en trend at være miljørigtig, kan skubbe udviklingen i gang. Colliers hans vestergaard 13

14 Fra lejerundersøgelser i andre lande (for eksempel Canada og Australien) ved vi, at lejerne i stigende grad fokuserer på bæredygtighed, når de skal vælge lokaler. Det sker både på grund af mulighederne for besparelser, som beskrevet ovenfor, men også fordi det er en del af virksomhedernes sociale ansvarlighed. Med en høj social ansvarlighed er det nemmere at tiltrække og fastholde medarbejdere, ligesom det er attraktivt for kunderne. Ifølge undersøgelserne, som dog er lavet før finanskrisen, vil en stor del af lejerne gerne betale mere for at bo bæredygtigt. Lejerundersøgelse i Canada: 94 % af lejerne mener at bæredygtighed er vigtig. Alt andet lige vil 91 % af lejerne foretrække en bæredygtig ejendom. 63 % vil betale mere for at leje et kontor i en bæredygtig ejendom. 62 % vil betale mere i grundleje, hvis de kan spare på forbrug (el m.v.) Tiltrækning af arbejdskraft er den vigtigste årsag til at flytte/bygge om i de næste 5 år og de ansatte lægger vægt på: Nærhed til offentlig transport. God luftkvalitet inden døre. Meget naturligt lys. Kilde: Colliers International: 2007 Canadian Office Tenant Survey Results. 181 kontorlejere, telefoninterviews i juli Lejerundersøgelse i Australien: 91 % af lejerne foretrækker grønne ejendomme. Stor ændring i bevågenhed for bæredygtighed og evne til at tiltrække medarbejdere siden tilsvarende undersøgelse i 2005 og medarbejderne værdisætter bæredygtige arbejdspladser. Grunde til at prioritere lejemål i bæredygtige ejendomme: Corporate Social Responsibility. Besparelser i driftsomkostninger. Mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Øget attraktivitet for kunder. Kilde: Colliers International Australia: Colliers International Office Tenant Survey kontorlejere, interviews i maj og juni Colliers hans vestergaard

15 Kontorhoteller giver fleksibilitet Både i Danmark og resten af Europa er der et stigende marked for kontorhoteller. Kontorhoteller giver høj fleksibilitet for lejer og tilbyder færdige kontorløsninger med ansatte i receptionen, møblement, it, kopimaskiner med videre. Der er typisk intet depositum, og det er enkelt at indskrænke eller udvide det lejede efter behov. Til gengæld vil omkostningen pr. kvadratmeter til leje i et kontorhotel oftest være en del højere end for et almindeligt kontor. Den økonomiske fremgang inden finanskrisen har været god for kontorhotellerne. I en periode med høj efterspørgsel og kun få ledige lokaler samtidig med overskud og optimisme, har det for mange nystartede virksomheder været en nem, hurtig og attraktiv løsning. Men også i den nuværende situation, hvor det i stigende grad bliver lejers marked, er der ting, der taler for kontorhoteller. Det kan være svært at binde sig til en 10-årig lejekontrakt, når der er stor usikkerhed om den fremtidige omsætning, organisation og den heraf følgende lokale efterspørgsel. Det må dog forventes, at der er færre nye virksomheder i en lavkonjunktur, hvorfor efterspørgslen efter kontorlokaler vil være mere begrænset. Der findes en lang række udbydere af kontorhoteller i Danmark. De fleste ejer kun en enkelt eller få bygninger. Der er imidlertid et par større spillere, der ejer og driver en række kontorhoteller. I den nuværende konjunktursituation kan man forvente et øget udbud af kontorhoteller på grund af de flere tomme kvadratmetre. Det kan også betyde, at de lettere kan komme fri af en lang bindingsperiode i et måske for stort lejemål. Colliers hans vestergaard 15

16 Storkontorer i hybrid Der er en stigende erkendelse af vigtigheden af fleksibilitet i lokaleløsningen. Det gælder i det enkelte lokale, der skal kunne indrettes forskelligt alt efter behov, og i bygningerne som helhed, der også skal kunne udnyttes fleksibelt. Nogle lejere ser også på udlejers samlede porte følje af ejendomme og bruger udlejer som sparringspartner ved ændrede lokalebehov, hvis de ellers er tilfredse med samarbejdet. Det kan også betyde, at de lettere kan komme fri af en lang bindingsperiode i et måske for stort lejemål. Traditionelt har cellekontorer været kontorindretningen for virksomheder i Danmark. Inspireret af udlandet og for at finde nye arbejdsformer, der kunne supplere den traditionelle indretning og arbejdsform, vandt storrumskontorerne indpas. For nogle jobfunktioner fungerer det fint med de åbne kontorer, mens det for andre der for eksempel kræver fordybelse og fortrolighed er uhensigtsmæssigt. Ofte glemte man supportfaciliteterne i indretningerne, og de nye kontorer blev derfor ikke en succes alle steder. I dag vælges der ofte en hybridløsning, med både små og store lokaler alt afhængig af opgaverne. Generelt er der kommet fokus på trivslen i kontorområderne og på mulighederne for at have forskellige områder til forskellige opgaver. Der er desuden stigende fokus på det fysiske miljø i form af temperatur, støj, lys, luftkvalitet og så videre, da storrumskontorerne kan give problemer med disse ting. Det er indskrænkning af valgmuligheder, som er den væsentligste årsag til de arbejdsmiljøproblemer, der forekommer i åbne kontorer. Medarbejdere sætter pris på selv at bestemme, om varmen skal skrues op eller ned eller om døren skal lukkes for støj. En højere grad af individuel kontrol kan være vejen frem for at få tilfredse medarbejdere. Processen med overgang fra cellekontorer til åbne kontorer skal håndteres grundigt. Det er vigtigt at give medarbejdere flest mulig valgmuligheder, og samtidig skabe forståelse for, at der ikke umiddelbart kan gøres noget ved de resterende oplevede problemer. Det er en fordel at arbejde med flere forskellige typer rum enten således at nogle medarbejdere, med specifikke opgaver, fortsat sidder i cellekontorer, eller at der bliver mulighed for valg mellem forskellige typer af rum for eksempel ved behov for ro til koncentrationskrævende arbejde. Endelig er det afgørende, at man på de enkelte arbejdspladser individuelt kan kontrollere lys. Det samme ville være ønskeligt i forhold til klimaanlæg til styring af varme og luftkvalitet. Teknikken findes, men anvendes sjældent. Den fleksibilitet der efterspørges i bygningerne omhandler dels mulighederne for løbende at indrette en virksomheds lokaler, så den kontinuerligt opfylder behov for mødelokaler, antallet af arbejdspladser m.v., og dels mulighederne for på lidt længere sigt at tilpasse behovet for lokaler. Det inkluderer muligheden for at udvide lejemålet og/eller at fremleje dele af lejemålet. Den fysiske udformning af bygningerne får øget betydning. Et lejemål i en stor bygning har den fordel, at det øger mulighederne for fleksibilitet i størrelsen på det lejede. Mange virksomheder foretrækker desuden, at bygningen er bygget i højden, således at de fysiske afstande ikke bliver for store. Det hæmmer nemlig interaktionen mellem medarbejderne. Den mest effektive udnyttelse får man med etageplaner fra 900 m² til m². 16 Colliers hans vestergaard

17 Ejer eller lejer I det nuværende investeringsmarked er det afgørende for en ejendoms værdi, at der er en solid lejer. Det løbende cashflow vægtes meget højt, da det giver sikkerhed og likviditet i investeringen. En stor og velkonsolideret virksomhed har altså et stærkt udgangspunkt i en lejeforhandling. Denne bevidsthed bruges af lejer til at forhandle om selve lejeniveauet, der således er under et vist pres, men også til at forhandle om andre vilkår. Det drejer sig for eksempel om, hvordan lokalerne skal indrettes, og hvem der betaler for indretningen samt kommercielle vilkår i øvrigt. Men også den løbende udvikling af lejen er til forhandling. I nogle lejekontrakter opereres der med trappeleje, hvor lejen stiger på i forvejen fastsatte tidspunkter i fremtiden. Også bestemmelserne om den løbende lejeregulering i forhold til inflation er til forhandling. Lejeniveauet er ofte koblet på udviklingen i inflationen, således at de stiger i takt. I visse tilfælde er der yderligere en minimumsstigning på 2 3 procent pr. år. Som beskrevet er der lige nu gode muligheder for at købe ejendomme til en fornuftig pris. Såfremt en virksomhed har likviditeten, kan der være en pointe i at købe en ejendom frem for at leje lokaler hos andre. Virksomheden kan så enten vælge at bibeholde ejendommen i en længere periode eller at indgå i et Sale og Lease Back-forhold. Værdien af en lejekontrakt med en stærk lejer er som nævnt høj, hvorfor værdien af en ejendom vil stige med en sådan proces. Generelt giver det lidt matte marked nye muligheder for lejerne. De står i en stærkere position end i det stærke ejendomsmarked for et par år siden. Det åbner muligheder for eksempelvis mageskifte med andre virksomheder. Beliggenhed mindst lige så vigtig so Colliers hans vestergaard 17

18 Beliggenhed mindst lige så vigtig som hidtil På trods af det øgede fokus på omkostninger er beliggenheden mindst lige så vigtig som hidtil. Det er dog nogle andre ting der fokuseres på, hvormed signalværdien fra en dyr beliggenhed nedprioriteres. Til gengæld fokuseres der i høj grad på beliggenhed i forhold til centrale samarbejdspartnere og leverandører. Den er vigtig for at bibeholde og styrke forretningsrelationerne, som man i høj grad hæger om, når der er pres på omsætning fra mange kanter. I mange virksomheder lægges der også stor vægt på, at der er en strategisk lokalisering i forhold til synlighed. Det kan manifestere sig i beliggenheder tæt på motorveje, trafikknudepunkter eller i markante bygninger. Disse forhold bliver dog for nogle virksomheder nedprioriteret netop for at spare lejekroner. Ønsker til kontorer hos toneangivende lejere: Beliggenhed hvilken beliggenhed, der foretrækkes, afhænger af typen af virksomhed. Tilgængelighed via offentlig transport for eksempel nærhed til station. Gode parkeringsmuligheder. Fleksibilitet i indretningen. Mulighed for medarbejderpleje i form af for eksempel kantine, fitness m.v. Miljøet omkring beliggenheden butikker, caféer, hoteller etc. Kilde: Colliers Hans Vestergaard A/S. 18 Colliers hans vestergaard

19

20 Citering og ansvarsfraskrivelse Det er tilladt at citere fra rapporten med fuld kildeangivelse. Beslutninger i forbindelse med fast ejendom bør altid vurderes grundigt, og alle parter bør derfor selv undersøge markedet grundigt. Uanset at vi med stort omhu har undersøgt og efterprøvet informationen i denne rapport, fralægger Colliers Hans Vestergaard sig ethvert ansvar for evt. tab baseret på information i rapporten. Kilder Udover de allerede nævnte kilder er følgende anvendt: Arbejdsmiljø i åbne kontorer. Forskningens bud på problemer og løsninger, BAR FOKA samt Slots- og Ejendomsstyrelsen, For yderligere information, kontakt: Anne Kaag Andersen Analysechef Direkte KØBENHAVN Codanhus Gl. Kongevej Frederiksberg C Tlf Fax ÅRHUS Prismet Silkeborgvej Århus C Tlf Fax ODENSE Kongensgade Odense C Tlf Fax AALBORG Rendsburggade Aalborg Tlf Fax VEJLE Havneparken Vejle Tlf Fax

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

MarkedsPULS 1. kvartal 2014

MarkedsPULS 1. kvartal 2014 MarkedsPULS 1. kvartal 2014 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Porschevej 12, Vejle

Porschevej 12, Vejle Porschevej 12, Vejle Mulighed for etablering af spændende kontordomicil Samlet etageareal: 54 m² - evt. større areal Mediegruppen er lejer i eksisterende ejendom Mulighed for tilsvarende byggeri som nabo

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes Krumtappen 2, Valby Flot multibrugerejendom udlejes Samlet etageareal: 807 m² - heraf 575 m² kontor Tæt på offentlig transport og gode parkeringsmuligheder Mulighed for fælles reception, kantine, arkiv

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Markedsrapport Industri- og logistikejendomme

Markedsrapport Industri- og logistikejendomme Markedsrapport Industri- og logistikejendomme November 2009 Executive Summary The market for logistics The Danish economy is still affected by the credit crisis and the import and export fell remarkably

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Dalvej 5, Hammel Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Samlet etageareal: 795 m² Anvendelig til dagligvarehandel, butik, showroom / lager m.v. Gode parkeringsforhold Nærmeste nabo er supermarkedet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Ved Amagerbanen 37-2300 København S

Ved Amagerbanen 37-2300 København S Ved Amagerbanen 37-2300 København S Velholdt værkstedsejendom med stor P-plads 3.267 m² indhegnet parkeringsplads 647 m² værksted/lager, 472 m² pæne kontorer og underetage Ved Amager Strandvej - tæt ved

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Låsbyvej 5, Skanderborg

Låsbyvej 5, Skanderborg Låsbyvej 5, Skanderborg Præsentabelt kontorlejemål udlejes Samlet etageareal: 1.175 m² Indflytningsklare kontorlokaler Nyere kantine/køkken Kan evt. opdeles efter nærmere aftale Årlig leje: kr. 450,- pr.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere