Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. > Markedsviden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden"

Transkript

1 Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har der været positiv vækst, og de fleste økonomiske prognoser peger på en endnu højere vækst de næste par år nemlig omkring %. Det tyder på, at Danmark endelig for alvor kan ryste den økonomiske krise af sig. På det seneste er renten steget noget fra et ekstremt lavt niveau, men renten er stadig lav og forventes at være det også den næste tid, da opsvinget stadig er noget skrøbeligt. Inflationen er fortsat meget lav i marts 15 blev den opgjort til,3 %, hvilket faktisk er højere end i EU som helhed, hvor inflationen blev opgjort til minus,1 %. Nøgletallene for arbejdsmarkedet er pæne. De seneste sæson korrigerede tal for bruttoledigheden viser,9 %, hvilket betyder, at den faldende trend for ledigheden siden midten af fortsætter. Tilsvarende er antallet af lønmodtagere det højeste siden september. Ejerboligmarkedet viser også gode takter med stigninger i priserne for både huse og ejerlejligheder dog med store regionale forskelle. Priserne stiger kraftigt i hovedstaden, mens huse i visse udkantsområder er meget svære at sælge., Det er tilladt at citere fra Colliers STATUS og Markeds- PULS med fuld kildeangivelse. Beslutninger i forbindelse med fast ejendom bør altid vurderes grundigt, og alle parter bør derfor selv undersøge markedet dybtgående. Uanset at vi med stor omhu har undersøgt og efterprøvet informationen i denne rapport, fralægger Colliers International A/S sig ethvert ansvar for eventuelle tab baseret på information i rapporten. > Markedsviden Årlig realvækst i BNP, 3,, -,7 1, 1, -,7 -,5 1,1,,1 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. Direkte , og Danmarks Nationalbank Note: 15 og 1 er baseret på skøn.

2 Investering Høj investorefterspørgsel Omfanget af transaktioner var højt i 1 særligt i. kvartal. Niveauet er markant højere, end vi har set det de senere år. Det høje transaktionsomfang skyldes blandt andet, at der stadig er meget høj efterspørgsel efter ejendomme fra en lang række af investorer blandt andet på grund af overskud af likviditet og den meget lave rente. I øjeblikket melder mange pensionskasser, at de ønsker at allokere flere penge til ejendomme og i særdeleshed til boliger. De udenlandske investorer søger strøgejendomme i i en sådan grad, at det er svært at følge med. Andre populære investeringsobjekter for de udenlandske investorer er primært beliggende kontorejendomme, større logistikejendomme og større boligprojekter. Langt hen ad vejen fokuserer de udenlandske investorer entydigt på, dog er nogle udenlandske investorer også begyndt at kigge på blandt andet. Boligejendomme er generelt et meget efterspurgt segment og særligt i byer med voksende befolkningstal. Også hos kreditforeningerne er der velvilje over for finansiering af boligejendomme, oftest % af handelsprisen. Ejendommene i den ældre boligmasse købes og sælges af et ret stort antal af aktører, som primært fordeler sig på privatpersoner og mindre og mellemstore ejendomsselskaber. Køberne er oftest lokale, men en del af interessen stammer også fra udenbys investorer. Herudover er der ret stor efterspørgsel efter projektejendomme, som kan omdannes til boliger. Generelt er lånemarkedet fornuftigt, forstået på den måde at der er velvilje til udlån til gode ejendomme, særligt hvis de er centralt beliggende. Investorerne kommer typisk med en ret høj selvfinansiering. Den meget høje efterspørgsel efter primært beliggende ejendomme betyder, at nogle investorer er parate til at tage en lidt højere risiko ved at købe ejendomme, som fx er knapt så godt beliggende. Der omsættes således flere cityejendomme af blandet karakter, end vi har set de seneste år, ligesom der omsættes flere ejendomme i de større provinsbyer. Der accepteres generelt mere risiko, end vi så for bare kort tid siden. Transaktioner Omfatter ejendomshandler (ikke selskabshandler) med erhvervsejendomme og boligejendomme med flere end lejligheder. Mia. kr og Colliers Renteudvikling i Danmark % Pengemarkedsrente CIBOR, løbetid 3 måneder 1-årig statsobligation Colliers Status. kvartal 15 Investering Colliers International

3 Kontor En vis optimisme Der er lidt flere kontorlokaler, som er udbudt til salg og leje, end det var tilfældet for tre måneder siden. Pr. 1. april 15 er andelen opgjort til 9, %, mens den pr. 1. januar 15 var,9 %. Set i forhold til sidste år er tomgangen dog stadig faldet væsentligt. Primo 1 toppede andelen af udbudte lokaler med 1, %. Den økonomiske fremgang har betydet en stigning i beskæftigelsen. Det giver en vis optimisme på brugermarkedet for kontor. I de større byer er der efterspørgsel, men markedet er stadig lidt trægt, og lejerne har derfor mulighed for at forhandle sig til lejefrihed i en periode, indretning på udlejers regning mv. Andelen af ledige lokaler inden for kontor pr. 1. april 15 5,3 7,5 11,1 11, 5,1 9,9 1, 1, 1,7,1 7, På den københavnske vestegn er der både transaktioner og udlejninger, men markedet er fortsat udfordret af høj tomgang, både på grund af beliggenheden, og fordi en stor del af bygningerne ikke er up to date. Mange søgere vægter tilgængelighed til offentlig transport højt af hensyn til medarbejderne. Der synes at være modsatrettede trends, hvor nogle brancher prioriterer kontorer i city, mens andre brancher fx mange af de offentlige kontorer i flytter lidt væk fra centrum for at spare på omkostningerne. En vigtig parameter for mange lejere er vederlagsfri parkering. Lejerne har stigende fokus på at opnå lave driftsomkostninger, men ellers er interessen for bæredygtighed i bygningerne begrænset. I det nye arbejdsliv, hvor job og fritid smelter sammen, blandt andet fordi man døgnet rundt har adgang til mails og kan arbejde fra mange forskellige steder, påvirkes de traditionelle bygningsmæssige rammer også. Cellekontorer bliver sjældnere og sjældnere, og storrumskontorerne indrettes med større omhu. I fremtiden vil der fortsat være brug for kontorer til møder og sparring med kolleger, men de næste generationer vil have en anden opfattelse af en arbejdsplads, som primært vil være ét af flere mulige arbejdssteder Markedsleje for kontor pr. 1. april Antal beskæftigede Afkastkrav for kontor pr. 1. april , %.75 5,5 %.5, % 5,5 % ,75 % 5,75 % Omfatter både moderne og ældre ejendomme med bedste beliggenhed. 3 Colliers Status. kvartal 15 Kontor Colliers International

4 Retail Andelen af ledige lokaler inden for retail pr. 1. april 15 Meget høj forbrugertillid 1, Andelen af detailhandelslokaler, som er udbudt til leje, er steget en anelse det sidste kvartal. Den seneste opgørelse viser,5 %. Til sammenligning var tallet,3 % ved årsskiftet. Set over et lidt længere tidsperspektiv har andelen af ledige lokaler været stort set stabil siden medio. Det er karakteristisk for detailhandelslokaler, at beliggenheden er af overordentlig stor betydning. Det gælder både i den lidt større geografi, hvor de største byer typisk vinder og i den lille geografi, hvor få meter kan være afgørende for, hvor attraktivt et lokale er. Det bestemmes blandt andet af menneskestrømmen, som igen styres af attraktionerne i byen og gadenettet. Det betyder samtidig, at tomgangen varierer kraftigt. På de bedste beliggenheder er der nærmest ingen tomgang, mens andre byer kæmper med udlejningen af lokaler. Overordnet set synes optimismen at være vendt tilbage til detailhandlen. Forbrugertilliden er både i marts og april 15 opgjort til over 13, hvilket er det højeste niveau siden. Forbrugerne oplever, at både deres egen privatøkonomi og Danmarks økonomi er bedre nu, end den var for et år siden, og de forventer, at både privatøkonomien og Danmarks økonomi bliver endnu bedre om et år. Ikke kun forbrugerne er optimistiske. Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen har været stigende gennem de første måneder af 15. Nogle få kæder ekspanderer i øjeblikket, men de fleste kæder søger snarere at optimere lokaliseringerne. Flere af de ekspanderende kæder hører til inden for fødevare- og drikkevareindustrien (F&B), som generelt synes at optage en større og større del af gadebilledet. Også i centrene er der stigende fokus på F&B. 7, Markedsleje for retail pr. 1. april 15 5,5 3,1 9,,9 7,,5 5,. 5.5,5, Udvikling i forbrugertillid Afkastkrav for retail pr. 1. april 15,5 % ,5 % 5,5 % -5 5,5 % ,5 % 5,5 % Ejendomme i fx gågader til udvalgsvareforretninger med bedste beliggenhed. Colliers Status. kvartal 15 Retail Colliers International

5 Industri og logistik God brugerefterspørgsel Andelen af udbudte lokaler til industri og logistik er faldet marginalt det sidste kvartal og er nu opgjort til 3, % på landsplan. Set over et lidt længere tidsperspektiv er tomgangen faldet med 1 procentpoint siden toppen i. Den faldende tomgang reflekterer en stigende efterspørgsel efter brugerejendomme til industri og logistik. Optimismen synes at være vendt tilbage hos mange aktører, der enten lejer eller køber plads. Salgspriser og markedslejer er dog stadig ret lave, men den stigende efterspørgsel vil formentlig betyde stigende priser i fremtiden. Dele af investormarkedet har øjnene rettet mod industri- og logistiksegmentet særligt de moderne ejendomme på lange kontrakter. På det seneste har der også været en vis interesse for mindre enheder med kortere kontrakter, så længe der er fleksibilitet i bygningerne og konforme lejevilkår. Investorerne er både lokale, regionale og internationale. På landsplan er der stadig en del svært sælgelige industriejendomme. For mange brugere giver det mere mening at opføre en ny, skræddersyet ejendom, som har lave driftsomkostninger, og i mange dele af landet er det nemt at finde erhvervsjord. Omvendt er priserne for eksisterende ejendomme ofte så lave, at en ældre brugerejendom kan erhverves så billigt, at det på den måde er muligt at få mange kvadratmeter, som giver mulighed for både fleksibilitet og udvidelse. Nogle industriejendomme, som ligger i byerne, transformeres til enten kreative erhverv eller boliger. Andre gange rives de ned, og der bygges nyt, fx på havneområder. Den høje befolkningsvækst i de større byer betyder høj efterspørgsel efter nye byggefelter. Andelen af ledige lokaler inden for industri og logistik pr. 1. april 15 3,,1,5 5, 3,, 3,,3 3,,3, Markedsleje for industri og logistik pr. 1. jan Industriens salg mia. kr 35 3 Afkastkrav for industri og logistik pr. 1. jan ,5 % 1 7,5 %, % 5 7,75 % 7,5 % ,75 % Ejendomme opført i moderne byggestil med bedste beliggenhed. 5 Colliers Status. kvartal 15 Industri og logistik Colliers International

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Markedsrapport Retail

Markedsrapport Retail Markedsrapport Retail Februar 2010 Den økonomiske situation Meget tyder på, at den økonomiske nedtur nu er stoppet, og de fl este venter et langsomt opsving. Til vendingen bidrager blandt andet tiltagene

Læs mere

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Forår 2012 Odense satser stort Den nye vidensbydel i odense generation y påvirker fremtidens kontorer Det nordiske ejendomsmarked

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

Markedsrapport. Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 2010

Markedsrapport. Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 2010 Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark Efterår 21 Ordforklaring Afkast Første års nettoafkast. CBD Central Business District bedste område for kontorbeliggenhed i en region. Klasse A ejendom Ejendom,

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

Markedsrapport Retail

Markedsrapport Retail Markedsrapport Retail November 2008 Executive Summary Prime locations are popular There has been a remarkable development in the retail segment during the last few years. Now there is a strong and diversifi

Læs mere

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Side 3: Erhvervsmæglere bag investeringer med flere vindere Side 4: Boligudlejning er penge i banken Side 5: Nye investorer ser boligudlejningsejendomme

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Investeringer tog fart i 1. halvår. Discountkæder efterspørger nye beliggenheder. Købere og sælgere når hinanden

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Investeringer tog fart i 1. halvår. Discountkæder efterspørger nye beliggenheder. Købere og sælgere når hinanden Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 9 oktober 2011 INVESTERINGSEJENDOMME MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme FOTO: KONTRAFRAME Discountkæder efterspørger nye beliggenheder Købere og

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013

Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013 Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013 03 executive summary 04 Det europæiske industriog logistikmarked 08 De blå motorveje 11 Det danske industriog logistikmarked 19 Et marked med udfordringer

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

Colliers. Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 9 > Forår 2014. Nye muligheder i gamle ejendomme

Colliers. Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 9 > Forår 2014. Nye muligheder i gamle ejendomme Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 9 > Forår 2014 Tema Nye muligheder i gamle ejendomme Colliers International Danmark Colliers Velkommen til 9. udgave af

Læs mere

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER?

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? GODE EJENDOMSKØB I STORBRITANNIEN GANG I EJENDOMSSALGET VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? Nr. 4 Oktober 2014 www.habrofinansgruppen.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER Finanskrisen er afblæst... Side 3 INVESTERING

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE juli 2010 2 4 6 7 ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere