Bilag 1: Københavns Ejendommes redegørelse for mulige boliger til flygtninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Københavns Ejendommes redegørelse for mulige boliger til flygtninge"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1: Københavns Ejendommes redegørelse for mulige boliger til flygtninge Københavns Ejendomme har afsøgt egen ejendomsportefølje der har få ledige arealer - samt det private marked for egnede ejendomme til brug for midlertidig anbringelse af flygtninge. Kommunale ejendomme Nedenstående ejendomme vurderes umiddelbart egnede til midlertidig anbringelse af flygtninge. Der er tale om et øjebliksbillede, som løbende kan ændre sig ved salg og eller udlejning. Beskrivelsen af de enkelte ejendomme indeholder en foreløbig og overfladisk vurdering af behovet for tiltag inden ibrugtagning Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Jannie With Midlertidig anbringelse af flygtninge vil i alle tilfælde kræve brandmyndighedernes godkendelse. Ejendomme der eventuelt skal benyttes til overnatning vil som minimum skulle gennemgås for blandt andet påkrævet brandsikring og nødudgange. Københavns Ejendommes bidrag til beregningen af omkostninger forbundet med etableringen af boliger tager afsæt i to scenarier: a) Boligerne etableres i Københavns egne erhvervsejendomme, og tager udgangspunkt i en gennemsnitsberegning og skøn for etablering af boliger i erhvervsejendom indrettet til kontor. Københavns Ejendomme forventer, at klargøring af en erhvervsejendom vil tage 8-10 uger inkl. myndighedsbehandling. b) Boligerne etableres i lejede pavilloner, der opsættes på kommunal grund. Københavns Ejendomme forventer, at etablering af pavillonby inkl. myndighedsbehandling vil tage uger. Efter anvisning fra Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen er der for begge scenarier ikke indregnet udgifter til deponering. Dette skyldes, at et eventuelt indgået lejemål for pavilloner og erhvervsejendomme til placering af flygtninge vil have en midlertidig karakter med en varighed på maksimalt 3 år. Det er en forudsætning for deponeringsfritagelsen, at de midlertidige lejemål med maksimal varighed på 3 år ikke efterfølgende forlænges eller oprettes som nyt lejemål med samme anvendelsesformål på den samme eller en ny adresse. Alle oplyste ejendomme er oplistet i rækkefølge i henhold til en ejendomsfaglig anbefaling. Relevante ejendomme beliggende uden for kommunegrænsen er ikke medtaget i anbefalingen. Ingen af de nævnte ejendomme er beliggende i særligt udsatte boligområder. Frederiksborgvej 107, KBH NV Forhus Bygningsareal 3.172m 2 Tidligere Bispebjerg skole. Mulighed for opdeling ved at aflåse nogle etager. Dårlige toiletforhold og intet bad. Taget skal udskiftes

2 og bygningen er generelt i dårlig stand. Skole for adfærdsvanskelige elever i baghuset på samme matrikel. Ejendommen indgår i planer for en samlokaliseringssag, som endnu ikke er politisk besluttet. Frederiksborgvej 107, KBH NV Pedelhus Bygningsareal 336m 2 Selvstændig bygning. Tidligere pedelbolig og senest fritidshjem. Der er bad, toilet og 2 køkkener. Skole for adfærdsvanskelige elever i baghuset på samme matrikel. Bygningen er ikke vel vedligeholdt, men i bedre stand end forhuset på samme matrikel. Sundholmsvej 10, KBH S Del af ejendom Bygningsareal 472m 2 Alene tale om stueetage af en ejendom med 3 etager. Stueetagen er på nuværende tidspunkt opdelt i 3 enheder, men mulighed for sammenbygning. Der er flere toiletter og 2 baderum. I den resterende del af huset er der afvænningstilbud for narkomaner og alkoholikere. Ejendommen er beliggende på Sundholm hvor der er en alsidig blanding af brugere. Abel Cathrines gade 13, KBH V Bygningsareal 2.643m 2 Grundareal 1.204m 2 Ejendommen anvendes af BIF til administration og er opsagt til primo BIF forventer fraflytning i december Beliggende mellem boligblokke centralt på Vesterbro med en børneinstitution som nabo. Endvidere beliggende bag Maria Kirken hvor der er en del stofindtag i gaden. En ændret anvendelse til flygtninge kræver godkendelse. Ove Billes Vej 12, 2300 KBH S Bygningsareal 178 m 2 Grundareal 715 m 2 Ejendommen er tidligere anvendt af Bedre Boliger til bosted for handicappede. SOF forventer fraflytning ultimo Ejendommen er beliggende på villavej på Amager mellem Amagerbrogade og Englandsvej. Salgssum er reserveret til SOF, jf. aftale mellem KK og Bedre Boliger og LEV. Valdemar Holmers Gade 45, 2100 KBH Ø Bygningsareal 162 m 2 Grundareal 140 m 2 Ejendommen er tidligere anvendt af Bedre Boliger til bosted for handicappede. SOF forventer fraflytning ultimo Ejendommen er et rækkehus beliggende i et boligområde. Salgssum er reserveret til SOF, jf. aftale mellem KK og Bedre Boliger og LEV. Side 2 af 5

3 Private ejendomme Ved en søgning på det private udlejningsmarked er der fundet følgende umiddelbare egnede mægleremner, som kommunen enten kan gå i forhandling om leje eller køb af. Det bemærkes at samtlige ejendomme vil kræve tilladelse til ændret anvendelse: Hotel Østerport Oslo Plads 5, 2100 KBV Ø Der er ca m 2 og 170 værelser. Værelserne er fordelt på 2 etager i en lang længe langs banen Køkken og restauration/morgenmadslokale p-pladser Mægler har oplyst at salg foretrækkes, men at panthaver eventuelt kan godkende en længere lejeaftale. Offentlig ejendomsvurdering kr Tagensvej , 2200 KBH N. Er beliggende i nær tilknytning til Mjølnerparken. Areal ca m 2 fordelt på 5 etager Udbudspris 120. mio. kr. Ejendommen er en del af lokalplan, og tænkes indrettet som ungdomsboliger. Umiddelbart egnet. SOF er i forhandlinger om leje af ca m 2 Niels Brocks Gade 1, 1574 KBH V Areal m 2, fordelt på 4 etager Er ikke prisfastsat Der ligger forslag til indretning af ca. 90 ungdomsboliger. Tidl. Musik konservatorium. Det er en mulighed, men absolut ikke optimal (bl.a. beliggenhed) Trekronergade 26, 2500 Valby Areal: m2, fordelt over 4 etager. Udbudspris: 45 mio. kr. Ejendommen har været anvendt til kontor. Ingen oplysninger om drift og forbrugsudgifter Selvstændig beliggende egnet. Srandvejen 93, 2100 KBH Ø Palævilla Areal: m2, villa i 4 plan incl. kælder Status: Udlejet frem til ultimo 2015 Udbudspris: 55 mio. kr. Anvendes til administration og undervisning Ifølge sælger kan ejendommen ombygges til boliger Absolut egnet. Gl. Køge landevej 22, 2500 Valby Valby Maskinfabrik område Side 3 af 5

4 Areal: Varierer fra m2. Fleksibel indretning Status: noget tomt og noget udlejet Leje: 890,- kr./m2. Drift 105,- kr/m2, forbrug ikke oplyst. Emdrupvej 115A, 2400 KBH NV Areal: m2, i 1 og 2 plan. Leje: 524,- kr./m2. Drift 100,- kr./m2. Ejd. anvendes til kontor og lager Egnet til formålet. Lersø Park Alle 40, 2100 KBH Ø Areal m2 i 2 plan. Leje: 775,- kr./m2. Drift 200,-kr./m2. En del af en større kontorejendom. Lersø Park Alle 109, 2100 KBH Ø Areal m2 i 2 plan + kælder. Selvstændig ejendom med udenomsplads. efter behov Leje: 850 kr./m2 excl. drift. Udbudspris: 16 mio. kr. Egnet som bolig for ca personer. Kommunale arealer til opsætning af pavilloner Anbringelse af ca. 200 flygtninge i pavilloner vil kræve etablering af ca. 70 pavilloner til en anslået etableringspris af ca. kr mio. Den årlige leje for pavillonerne er ca. kr mio. Efterfølgende demontering og retablering af området er anslået ca. kr mio. Ved indkvarteringen i pavilloner er der tillagt henholdsvis kr pr. 100 personer og kr pr. 200 personer til inventar. Alle priser er ekskl. moms. Priserne er vurderet ud fra opsætning af 4 karreer af 20 pavilloner I 2 plan. Derudover er der indregnet pavilloner til etablering af kontor, Fællesrum samt bad/toiletter M/K opdelt. Karrerne opstilles med 10 meter mellemrum for brand og flugtveje, nødvendig belysning samt indhegning. Inventarer opgøres til Køkken, borde/stole, reoler, vægtavler, fælles vaskemaskiner og tørretumbler. Følgende forhold er ikke medregnet i overslaget: Indeksregulering Forbrugs- og driftsudgifter herunder rengøring og renhold af området Eventuelle særforsikringer i forbindelse med anbringelse af flygtninge. Øvrigt inventar Jordforurening og eventuelle forundersøgelser deraf Side 4 af 5

5 Klargøring af bundforhold. Tilslutningsafgifter til El og vand Nedenstående arealer tager ikke hensyn til eventuelle geografiske kriterier som beliggenhed, nærhed til offentlig transport eller øvrige hensyn. Afsøgningen baserer sig på kendskab fra arbejdet i Jagtselskabsregi med at identificere arealer til nye daginstitutionsgrupper. Hvor det ikke er angivet skal det undersøges, om de planmæssige rammer giver mulighed for anvendelse af de oplistede arealer til boligformål alternativt om dispensation kan opnås. Konkret vurdering af arealerne foretages, såfremt det besluttes at flygtningebehovet løses ved opsætning af pavilloner. Julius Andersens Alle 1, 2500 Valby P-plads ved Valbyhallen Ca m 2 CBU har ingen bemærkninger til opsætning på arealet KFF skal dog høres inden en opsætning, idet arealet ligger i direkte tilknytning til Valbyhallen Thomas Koppels 1 (Karens Minde), ca m 2. udlagt til boliger Grundet arealernes udformning vil pavillonerne skulle placeres spredt, hvilket fordyrer etableringsudgifterne. Østre Gasværksgrunden, 2100 København Ø boliger muligt, helhedsplan under udarbejdelse. Ejendommen er forurenet. Strødamvej 4-18, matr. nr Emdrup, ca m 2 udlagt til institutionsformål administreret af TMF Kærskiftevej 57A, 2500 Valby ca m 2 Udlagt til boliger Arealet er beliggende svært fremkommeligt og vil fordyre etableringsomkostningerne. Hillerødgade 117B, 2400 København NV Ca m 2 Udlagt til boliger Kan kun anvendes ved etablering af pavilloner til 136 flygtninge. Side 5 af 5

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode.

Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode. Notat Dato Skrevet af Journal nr. 7. juni 2015 Tina Jørgensen/Flemming Olsen Baggrundsnotat mange nye flygtninge skaber stor efterspørgsel på boliger. Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Vestgrønningen 9, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 A Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens tema og formål Tema:

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

TILBUD OM LEJE AF MINDRE ERHVERVSLEJEMÅL PÅ KALVEBOD BØLGE

TILBUD OM LEJE AF MINDRE ERHVERVSLEJEMÅL PÅ KALVEBOD BØLGE Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme, Nyropsgade 1, 5., 1602 København V, www.kejd.dk Københavns Ejendomme tilbyder hermed leje af 5 mindre erhvervslejemål på Kalvebod Bølge.

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015 Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 OFFENTLIGT UDBUD Ejendommene matr. nr. 2148eh og 2148g Århus Bygrunde beliggende Mindet 4 og Sydhavnsgade,

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge

Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge 1. Baggrund Kolding Kommunes flygtningekvote for 2015 er på 215 personer. Hertil kommer familiesammenførte

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 14:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i teknisk direktørs kontor.

Læs mere

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet 19. april 2015 Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet Under byrådsmødet 26. januar 2015 stillede 4 byrådsmedlemmer i alt 25 spørgsmål vedrørende parkeringskælderen

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. februar 2011 (J.nr. 2010-0022470)

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Slotsgade 17, Hillerød

Slotsgade 17, Hillerød Slotsgade 17, Hillerød Skøn boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 398 m², heraf 109 m² bolig og 273 m² erhverv Særdeles velbeliggende strøgejendom Fremstår moderne og velindrettet Afkast 1.

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere