Forward-priser - grundmetaller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forward-priser - grundmetaller"

Transkript

1 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (24/2) hold stik med en faldende pris på kobber, stigende pris på aluminium og nikkel samt en (tilnærmelsesvist) uændret pris på zink. Prisfaldet og prisstigningerne blev dog kraftigere, end vi havde forventet, og derfor justerer vi vores forventer til priserne i 214 dertil. Vi forudser en pris på kobber på USD 68 i andet kvartal 214, aluminium på USD 1835, nikkel på USD 15 og zink på USD 245. Se afdækningsanbefalinger i metallernes respektive afsnit på side 3-4 og prisforventninger på side 12. Vi forventer, at de primære markedsfaktorer i 214 fortsat skal findes i fundamentalerne. Dog fortsætter spekulative positioneringer med at påvirke priserne, hvortil markedsforventninger til kursen i Kinas økonomi vil have en indvirkning på især prisen på kobber. Grundmetalindekset er siden primo februar steget ca. 1,%. Den seneste måned er indekset steget ca. 2%, hvilket dækker over en stærk stigning i priserne på grundmetaller akkompagneret af et stærk fald i prisen på ædelmetaller bl.a. forårsaget af urolighederne i Ukraine og stridighederne i Rusland/Vestenforholdet. Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Analytiker: Daniel Borup Råvareteam, handel: Jeppe Tokkesdal Jensen Peter Peschardt Vi vurderede sidst, at primært kobberet ville være berørt af bekymring om den økonomiske kurs i Emerging Markets. Det viste sig at være korrekt, idet usikkerhed om Kinas reformproces og eventuelle gældsproblemer drev prisen på kobber ned til det laveste niveau siden 1. juli 21 i et niveau på USD Se her for kommentar fra d. 17. marts: Kobber: Kina som omdrejningspunkt. Forward-priser - grundmetaller LME () Change (M/M) Change (Y/Y) Copper 3M % % 7.22 Cash % % M % % M % % M % % Aluminium 3M % 1.74 % Cash % % M % % M % 1.92 % M % % Nickel 3M % % Cash % % M % % M % % M % % Zinc 3M 8 4% % Cash % % M % % M % % M 2.9 3% % 2.31 Ifølge Risikomærknings-bekendtgørelse er denne produkttype kategoriseret som RØD Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side.

2 Bloomberg UBS-indeks (Ændring M/M) UBS Commodities Price Index UBS Energy Price Index UBS Ind.Metals Price Index UBS Prec.Metals Price Index UBS Agriculture Price Index Råvarekomplekset steg ca. 2% den seneste måned drevet af beskedne stigninger i energi- og afgrødeklasserne og en stærk stigning i grundmetalklassen på knap 6%. Udviklingen var modvirket af et fald i ædelmetalklassen på godt 4%. UBS Livestock Price Index S&P 5 Index Dollar Index 1 month change -8% -6% -4% -2% % 2% 4% 6% LME-priser (Ændring M/M) LME Copper LME Aluminium LME Nickel Alle grundmetaller steg den forgangne uge. Det dækker over et mildere syn på den kinesiske økonomi samt en strammere forsyning af bauxit og nikkelmalm på verdensmarkedet. LME Zinc LME Lead LME Tin LME Steel Billet 1 month change % 2% 4% 6% 8% 1% 12% LME-lagre (Ændring M/M) LME Copper, stocks LME Aluminium, stocks LME Nickel, stocks LME Zinc, stocks LME Lead, stocks Kun kobber- og stållagre er faldet er faldet den seneste måned. LME-lagrene er ikke som tidligere et entydigt udtryk for forsyningsbalancen på markedet. En relativ stor andel af lagrene benyttes til contango-finansiering og som sikkerhed, hvilket i særdeleshed er tilfældet for kobberet. LME Tin, stocks LME Steel Billet, stocks 1 month change -1% -8% -6% -4% -2% % 2% 4% 6% 2

3 Kobber: Kina er fortsat den afgørende markedsfaktor Prisen på kobber faldt kraftigt først i marts til det laveste niveau siden 1. juli 21 et niveau på USD Siden da har prisen normaliseret omkring de historisk vigtige USD 666. En faldende pris er i overensstemmelse med vores forventninger til prisen på kobber, men vi ser dog en beskeden stigning i prisen på kortere sigt. Derfor venter vi en gennemsnitlig pris på kobber på USD 68 i andet kvartal. Vi anbefaler derfor kommercielle kunder at være opmærksom på denne kortsigtede udvikling, men anbefaler endvidere på den lidt længere bane at udnytte prisfald. Vi forventer, at det værste er ovre for prisen på kobber (se her for kommentar), og at prisen vil stige beskedent først i andet kvartal som følge af bl.a. øget kobberefterspørgsel fra Kina. Landet har planlagt øgede investeringer i ledningsnet med 1% i 214. Da 4% af kinesisk efterspørgsel stammer fra energisektoren, er det et signifikant bidrag til kobberefterspørgselen. Samtidig har regeringen tilkendegivet, at de vil understøtte en vækst på over 7%, hvilket bl.a. indebærer en fremrykning i alment boligbyggeri samt en lempeligere pengepolitik. Desuden vil en sæsonbestemt øget efterspørgsel bidrage til den kortsigte opside i prisen. 8. on Kobber, 3M, LME 6.5 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Hertil kan en normalisering i de amerikanske nøgletal efter de skuffende vinterforårsagede signaler skabe en positiv forventning til både kobberefterspørgselen og den kinesiske eksport i første halvdel af andet kvartal. Mere stram retorik fra den kinesiske regering mht. eksporttilladelserne for Freeport McMoRan om eksport af kobbermalm samt fortsatte moderate lukninger af korte positioner ventes endvidere at bidrage til den prispositive side på kort sigt. På længere sigt forventer vi fortsat faldende priser på kobber. Markedet har skiftet til et smalt contango - et udtryk for et mere forsynet marked - på trods af at LMElagrene fortsætter med at falde. Vi vurderer, at det bl.a. er et udtryk for øget contango-finansiering samt tiltag i at benytte kobberet som sikkerhed i lån i specielt Kina, der har drevet kobberet ud af lagrene. Idet vi forventer, at produktionen af kobber overgår efterspørgselen i 214 og dermed et velforsynet marked, venter vi senest faldende priser fra tredje kvartal. Billedet er understøttet af et generelt aftagende potentiale i den kinesiske økonomi. Zink: Strammere forsyningsbalance Prisen på zink lå som ventet overvejende fladt i første kvartal 214 ift. fjerde kvartal 213 med en gennemsnitlig pris på USD 2. Vi forventer, at prisen på zink i gennemsnit i andet kvartal vil stige til USD 245, og fortsætte stigningen i tredje og fjerde kvartal. Vi anbefaler derfor fortsat kommercielle kunder at afdække en del af en eventuel eksponering nu ved en pris omkring USD on Forward-kurven er siden sidst fladet en del ud og bevæger sig mod en situation i backwardation. Markedet er derfor begyndt at indprise den foranstående strammere forsyningsbalance. Vi forventer, at markedet så småt strammes i andet kvartal, men ser dog den primære prispositive udvikling i andet halvår og opjusterer derfor vores forventninger fra sidst. Der ligger i øjeblikket en del koncentrater og raffinerede produkter på lagrene, der udgør en buffer på en 2-3 måneders sigt. Barclays estimerer op mod 5 Kt raffinerede produkter på lagrene, hvilket kan modvirke udviklingen mod backwardation i et kortere perspektiv. LME-lagrene er faldet, men vi er igen overbevist om, at der holdes en stor mængde zink off-market, hvortil en stor del ikke er rapporteret. Af denne grund ser vi ikke et stærkt opadgående prispotentiale på kort sigt, men som vi forventer, at efterspørgselen vokser i andet halvår, vil lagrene off-market udtømmes og bidrage til opsiden i prisen. 1.9 Zinc 3M, LME 1.8 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 3

4 Aluminium: Skærpet retorik fra Indonesien Prisen på aluminium lå i gennemsnit i første kvartal moderat under vores forventninger grundet usikkerheden om den kinesiske økonomi. Prisen er dog steget de seneste 14 dage til aktuelt omkring USD 186. Vi fastholder vores forventninger, og forudser, at prisen på aluminium vil stige moderat i 214 med en gennemsnitlig pris i andet kvartal på USD Derfor anbefaler vi fortsat nettokøbere at afdække en del af en eventuel eksponering ved en pris omkring USD Den forventede moderate stigning i 214 skyldes primært, at den indonesiske eksportrestriktion ventes at have en kontraktiv indvirkning på verdensudbuddet af bauxit (aluminiummalm). Det så først på året ud til, at den indonesiske regering ville lempe nogle af restriktionerne. De har dog på det seneste strammet retorikken, og det er markedet begyndt at indprise 2. on Aluminium 3M, LME 1.7 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 den kinesiske investering i ledningsnet vil øge efterspørgselen efter aluminium (12% af Kinas aluminiumsforbrug stammer fra energisektoren) forsyningsbalancen i 214 vil være i underskud. Det forventes, at den voksende kinesiske efterspørgsel fra andet kvartal og resten af 214 vil overgå en relativ stagnerende kinesisk produktion bl.a. pga. den reducerede tilgængelighed af indonesisk bauxit forward-kurven er fladet en smule ud siden sidst, og vi mener, det er påbegyndende tegn på, at markedet indpriser en forsyningsbalance i underskud i 214. Vi bemærkede sidst, at et brud i USD 18 ville inducere lukning af korte positioner og øge prisen yderligere. Dette viste sig at være korrekt, og vi anser nu niveauet i USD 18 for et relativt stærkt støtteniveau. Nikkel: Vi forventer en korrektion i prisen Vores forventninger til en stigende pris på nikkel viste sig at holde stik. Prisen er dog steget mere (ca. 18% siden primo marts), end vi havde forventet primært på basis af skærpet retorik fra den indonesiske regering og uroen i Ukraine/Rusland (Rusland står for 1% af verdensproduktionen). Vi forventer nu, at prisen på kort sigt vil falde ned til USD og brydes niveauerne her, vil prisen normaliseres i et niveau omkring USD 15. Vi forventer, denne udvikling finder sted i andet kvartal og ser herfra en moderat stigning året ud til USD 1575 i fjerde kvartal. Vi anbefaler derfor kortsigtet at udnytte prisfald, men anbefaler på længere sigt kommercielle nettokøbere at afdække en eventuel eksponering omkring USD on Nikkel 3M, LME Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Vi gjorde sidste gang opmærksom på risikoen på opsiden ved brud i USD 15. Sammen med en skærpet retorik fra den indonesiske regering, der har lukket næsten alle muligheder for en lempelse af eksportrestriktionerne af nikkelmalm, har det drevet prisen over et niveau, vi betragter som fundamental rimelig. En kombination af profittagning, indprisning af aftagende kinesisk vækstpotentiale og en korrektion mod en mere fundamentalt korrekt pris vil styre prisfaldet på kortere sigt. På længere sigt vurderer vi dog, at prisen igen vil stige fra niveauet omkring USD 15 på basis af en strammere forsyningsbalance. Den indonesiske eksportrestriktion ventes at begrænse tilgængeligheden af NPI (Nickel Pig Iron) på verdensmarkedet, og de kinesiske lagre af NPI tømmes hurtigere end forventet. Den billigste produktionsform, RKEF, har derfor set stigende marginalomkostninger og vil virke understøttende for prisen på nikkel i

5 Kobber: udvikling i officielle lagre 1 ' t 9 Shanghai 8 COMEX 7 LME Kobber: lagre og reserverede leveringer 8 ' t 7 LME inventory Canc. Warrants as a % of total stocks % 7% 6% 5% 4% 3% Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan Jan-9 2% 1% % Kobber: pris og forbrugsjusterede lagre og frem 8. Seneste 2 år 7. Nu % 2% 4% 6% 8% 1% 12% Inventory/Monthly Consumption (%) Kobber: kinesisk import af raffineret kobber Kobber: forward-priskurver Aktuelle priser 1 måned siden 3 måneder siden 6 måneder siden 5.9 1M 12M 24M 36M 48M Kobber: kinesisk byggeri 45 4 ' t Aug-9 Dec-1 Apr-12 Aug-13 Rafineret kobber, import, Kina LME Kobber 3M 5

6 Kobber: open interest 32 ' kontrakter Kobber: spekulative positioner (netto) 4 ' 3 kontrakter Open Interest, USD (LHS) Copper Price, Cash, LME (RHS) Net speculative positions (LHS) Copper Price, Cash, LME (RHS) 2 Jan-9 Jan-9 Kobber: pris og S&P LME Kobber 3M (LHS) S&P5 (RHS) Kobber: pris og EUR/USD LME Kobber 3M (LHS) EURUSD (RHS) 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1, 1,2 Jan-9 Jan-9 Kobber: pris og jernmalm Jul-9 Apr-1 Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jernmalm (LHS) LME Kobber 3M Kilde: Jyske Bank & Datastream Kobber: pris, inflationsjusteret 6

7 Aluminium: udvikling i officielle lagre 6 ' t Shanghai 5 LME Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Aluminium: pris og forbrugsjusterede lagre 3.5 3M (USD / 1996 og frem t) Seneste 2 år 3. Nu Aluminium: lagre og reserverede leveringer ' t Jan-9 LME inventory 5% 45% 4% 35% 3% % 2% 15% 1% 5% % Canc. Warrants as a % of total stocks Aluminium: forward priskurve % 5% 1% 15% 2% Inventory/Monthly Consumption (%) 1M 12M 24M 36M 48M Aktuelle priser 1 måned siden 3 måneder siden 6 måneder siden Aluminium: kinesisk import af raffineret aluminium 4 ' t Aluminium: kinesisk byggeri 1 %, y/y %, y/y Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 Rafineret aluminium, import, Kina LME Aluminium 3M LME Aluminium 3M Buildings sold (sq.m.) Kilde: Jyske Bank & EcoWin 7

8 Aluminium: open interest Aluminium: pris, inflationsjusteret 1 ' kontrakter Jan Open Interest, USD (LHS) 145 Aluminium Price, Cash, LME (RHS) 1 Aluminium: pris og Brent råolie USD/brl. 12 Aluminium: pris og EUR/USD ,5 1, , LME Aluminium 3M (LHS) Brent crude (RHS) LME Aluminium 3M (LHS) EURUSD (RHS) 1,35 1,3 1, 1,2 Jan-9 Jan-9 LME metalindeks og IFO LME metalindeks og ISM 8

9 Nikkel: pris, inflationsjusteret Nikkel: lagre og reserverede leveringer 35 ' t % 5% 4% 3% 2% 1% Jan-9 LME inventory Canc. Warrants as a % of total stocks % Nikkel: pris- og forbrugsjusterede lagre 6. 3M (USD / 1996 og frem 5. t) Seneste 2 år Nu Nikkel: forward-kurve % 3% 6% 9% 12% 15% 18% Lager/Månedsforbrug (%) 13. 1M 3M 6M 9M 12M Aktuelle priser 1 måned siden 3 måneder siden 6 måneder siden Nikkel: kinesisk import af raffineret nikkel 5 ' t Mar-9 May-1 Jul-11 Sep-12 Nov-13 Rafineret nikkel, import, Kina LME Nikkel 3M Nikkel: open interest 14 ' kontrakter Open Interest, USD (LHS) Nickel Price, Cash, LME (RHS) Jan-9 9

10 Zink: pris, inflationsjusteret Zink: lagre og reserverede leveringer 14 ' t % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Jan-9 LME inventory Canc. Warrants as a % of total stocks % Zink: pris- og forbrugsjusterede lagre 5. 3M (USD / 1996 og frem 4.5 t) Seneste 2 år 4. Nu % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% Lager/Månedsforbrug (%) Zink: kinesisk import af raffineret zink ' t Jan-9 Mar-1 May-11 Jul-12 Sep-13 Refined zinc, import, China LME Zink 3M Zink: forward-kurve M 12M 24M 36M 48M Aktuelle priser 1 måned siden 3 måneder siden 6 måneder siden Zink: open interest Jan-9 ' kontrakter Open Interest, USD (LHS) Nickel Price, Cash, LME (RHS)

11 Volatiliteter Kobber, LME 3M 45 % Kobber, LME 3M Volatility (9D) / - 2 std.dev. Price, LME 3M Jan-11 Jan-11 Aluminium, LME 3M 29 % Aluminium, LME 3M Volatility (9D) Jan Jan-11 + / - 2 std.dev. Price, LME 3M Nikkel, LME 3M 5 % Nikkel, LME 3M Volatility (9D) Jan Jan-11 + / - 2 std.dev. Price, LME 3M 11

12 Jyske Bank prognose Q2 214 Q3 214 Q4 214 Q E Kobber Aluminium Nikkel Zink

13 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke belåning. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Datoen for analysens første offentliggørelse Se forsiden. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at valutaen, renten/obligationen og/eller råvaren vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering 13

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Investorernes appetit på EM ser fortsat intakt ud, og de seneste opgørelser af indstrømningen til EM-aktiver peger fortsat i retning af, at den tiltagende

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS:

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS: Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere