Mine bud på den økonomiske og finansielle udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mine bud på den økonomiske og finansielle udvikling"

Transkript

1 Mine bud på den økonomiske og finansielle udvikling Jesper Berg, Bankdirektør, Nykredit Bank 29. maj 2015

2 Game plan bud på den økonomiske udvikling 2. Lidt om banker og den danske finansielle sektor bud på udviklingen i banksektoren 4. Hvorfor jeg ikke har 10 bud på udviklingen på de finansielle markeder 5. Kilden til evig ungdom

3 10 Bud på den økonomiske udvikling 3

4 1. Økonomer er til for at få meteorologer til at se godt ud USA: IMF skøn og faktisk BNP vækst 4% 2% 0% -2% -4% t-2 t-1 Faktisk -6% Kilde: I M F Euro-zonen: IMF skøn og faktisk BNP vækst 4% 2% 0% -2% -4% t-2 t-1 Faktisk -6% Kilde: I M F

5 2. Secular stagnation FED skøn for langsigtet BNP vækst 3% 2% 1% 0% Kilde: Federal Reserve 5

6 3. Damen med prikkerne FOMC medlemmers bud på FED funds rate Kilde: Federal Reserve 6

7 4. Euro-området lys for enden af tunnelen ECBs seneste skøn for vækst og inflation 3% BNP vækst Inflation 2% 1% 0% Kilde: E C B USD/EUR 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0, Kilde: Federal Reserve 7

8 5. Reformer betaler sig Årlig BNP vækst 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Irland Spanien -8% E 2015E 2016E N ote: Skøn for Kilde: I M F 8

9 6. Den græske tragedie Græsk arbejdsløshed 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: E urostat Indlån i græske banker (mia. EUR) Kilde: Græs ke c entralbank 9

10 7. Abenomics en enlig svale gør ingen sommer IMF skøn for vækst og inflation 3% 2% BNP vækst CPI inflation 1% 0% -1% Kilde: I M F Nikkei Kilde: Bloomberg 10

11 8. BRIC Indpakning uden indhold IMF skøn for BNP vækst 8% % 4% 2% 0% -2% -4% Brasilien Rusland Indien Kina Kilde: I M F 11

12 9. Bobler eller ej Cyclically-adjusted P/E ratio Price-Earnings Ratio, CAPE Long-Term Interest Rates (RHS) Kilde: Robert Shiller VIX Kilde: Bloomberg 12

13 10. Er det danske opsving lige om hjørnet? Nationalbankens vækstskøn 4% 2% 0% -2% -4% t-2 t-1 Faktisk Boligpriser København og øvrig Sjælland Ejerlejligheder, Kbh Enfamiliehuse, Sjælland -6% Kilde: N ationalbanken Årlig BNP vækst i Danmark og EU 6% Kilde: Danmarks Statistik Rente på fastforrentet realkreditobligation 10% 4% 8% 2% 0% -2% -4% Danmark EU(18) 6% 4% 2% -6% Kilde: Danmarks Statistik og E urostat 0% Kilde: Realkreditrådet 13

14 Opsummering 1) Økonomers skøn skal indtages med forbehold 2) Den langsigtede vækst er på vej ned 3) De amerikanske renter er på vej op 4) Der er tegn på lys for enden af tunnelen for Euroområdet 5) Gode udsigter for periferilande der har gennemført reformer 6) Grækenland snubler videre 7) Japan hænger fast 8) BRIC landende udvikler sig forskelligt 9) Aktiemarkeder ekstremt afhængige af FED 10) Danmark følger Europa 14

15 Lidt om banker og finansiel struktur 15

16 Trust me, I m a banker

17 Balancen i en simpel bank Aktiver Passiver Lån Likvide indskud Likvide aktiver Kapital Bankers rolle i økonomien involverer en transformation af aktiver; I løbetids dimensionen: Korte indskud => lange lån I kredit dimensionen: Overvåger lån Det er medvirkende til at skabe velfærd; Indskydere får rente/serviceydelser Låntagere får langsigtet finansiering men på bekostning af ustabile banker 17

18 Den danske realkreditmodel Aktiver Passiver Lån Obligationer Likviditet Kapital Obligationer kan ikke indfries af investor (i modsætning til indskud) Betalinger på obligationer matcher udlån Låntager betaler omkostninger ved refinansiering Låntager hæfter personligt for gæld Den gennemsigtige risiko (markedsrisikoen) outsources, og den ugennemsigtige (kreditrisikoen) bliver på balancen

19 Den regulatoriske tsunami Ansvarlig långivning Stressed VaR NSFR Modpartsrisiko Leverage ratio High quality liquid assets SIFI krav Dynamiske nedskrivninger LCR Overgangsordninger Expected loss nedskrivninger Maksimums harmonisering Tabsabsorberende kapital Solvency II Krisehåndtering og bail in Stabil funding Nye kapitalstødpuder 19

20 Likviditet Ej blåt til lyst

21 Likviditetskrav Liquidity Coverage Ratio > 100% Krav om stødpude af likvide aktiver til dækning af likviditetsbehov i de kommende 30 dage i en krisesituation Observeres til 2013 Træder i kraft 2015 National indberetning foretages allerede Net Stable Funding Ratio > 100% Krav om sammenhæng mellem løbetid på udlån og funding Endnu ikke endeligt forslag fra Baselkomitéen Observeres til 2016 Herefter vurdering af eventuel ikrafttrædelse National indberetning foretages allerede 21

22 Kapital Reguleringslimbo How high can you go?

23 Kapitalkrav i dag og i morgen 1.5% 23 Præsenteret af Kommissæren for det indre marked Michel Barnier på Ministerrådsmødet 2. maj 2012.

24 Skrappere krav til kapital Krav til egenkapital Tager det første og proportionalt største del af et tab Hovedstol tilbagebetales ikke Hybrid kernekapital Trigger for nedskrivning/konvertering mens institut i live Diskretionær ret til at annullere betaling Ingen incitamenter til indfrielse (fx step up) Uendeligt løbende Supplerende kapital Ingen incitamenter til indfrielse Minimum løbetid 5 år 24

25 25 SIFI At være eller ikke være

26 Den danske finansielle sektor Store tal Tre tandhjul: Indlån/Udlån Gik i stå Realkreditobligationer Kørte videre Aktier Har altid kørt i frigear

27 De (store) rå tal Finansielle balancer 3. kvartal 2014 Mia. kr. Pct. af BNP Aktiver Passiver Aktiver Passiver Ikke finansielle virksomheder % 379% Offentlig forvaltning og service % 70% Husholdninger % 143% MFI'er % 410% Forsikring og Pension % 179% Danmarks Nationalbank % 28% Investeringsforeninger % 106% Andre finansielle formidlere % 245% Udlandet % 316% I alt % 1877% Kilde: Danmarks Nationalbank

28 Indlån-/udlånstandhjul Finansielle balancer % af BNP, 3. kvartal 2013 MFI'er Aktiver Passiver Aktiver Passiver Indskud 35% 136% 14% 0% Obligationer 68% 179% 7% 11% Lån 264% 36% 45% 105% Aktier og kapitalandele 16% 22% 150% 243% Andet 35% 37% 40% 20% Offentlig forvaltning og service Aktiver Passiver Aktiver Passiver Indskud 14% 1% 51% 0% Obligationer 8% 50% 5% 0% Lån 14% 13% 0% 128% Aktier og kapitalandele 22% 0% 79% 0% Andet 8% 7% 156% 14% Forsikring og Pension Aktiver Passiver Aktiver Passiver Indskud 5% 0% 10% 20% Obligationer 72% 0% 16% 4% Lån 3% 8% 1% 0% Aktier og kapitalandele 88% 11% 0% 4% Andet 13% 160% 1% 1% Investeringsforeninger Ikke-finansielle virksomheder Husholdninger Danmarks Nationalbank Udlandet Aktiver Passiver Aktiver Passiver Indskud 2% 0% 55% 31% Obligationer 58% 0% 85% 81% Lån 0% 7% 27% 54% Aktier og kapitalandele 45% 98% 83% 121% Andet 1% 1% 27% 30% Kilde: Danmarks Nationalbank

29 Den danske model Opsparing Pension + Livsforsikring + * Invf Låntagere MFI 29

30 Den kontinentale model Opsparing MFI Låntagere 30

31 Den nordamerikanske model (USA) Kapitalmarkederne Opsparing Låntagere MFI 31

32 10 bud på udviklingen i bankverden 32

33 33 1. Reguleringens kompleksitet vil stige

34 34 2. Bankerne vil spille en mindre rolle

35 35 3. Non-banker vil spille en større rolle

36 4. De største banker vil blive utilities

37 Mia. kr. 5. Vi skal have gang i reservehjulet I Danske ikke-finansielle virksomheders finansielle passiver Virksomhedsobligationer Andre Lån Aktiekapital Kilde: Danmarks Nationalbank 37

38 Bill. USD 5. Vi skal have gang i reservehjulet II Liabilities of non-financial corporate businesses Corporate bonds Mortgages Other credit m arket instruments Trade payables and FDI Other liabilities Kilde: Federal Reserve 38

39 39 6. Der vil komme et kapløb om at opfylde de nye krav først

40 40 7. Afkastet af bankaktivitet vil falde

41 41 8. Produkter vil blive repriset og balancesammensætning vil blive ændret

42 9. Det bliver dyrere at være kunde og nogle produkter forsvinder

43 Banker vil søge tilbage til hjemmemarkedet

44 Hvorfor jeg ikke har 10 bud på udviklingen på de finansielle markeder

45 januar 2008 marts 2008 maj 2008 juli 2008 september 2008 november 2008 januar 2009 marts 2009 maj 2009 juli 2009 september 2009 november 2009 januar 2010 marts 2010 maj 2010 juli 2010 september 2010 november 2010 januar 2011 marts 2011 maj 2011 juli 2011 september 2011 november 2011 januar 2012 marts 2012 maj 2012 juli 2012 september 2012 november 2012 januar 2013 marts 2013 maj 2013 juli 2013 september 2013 november 2013 januar 2014 marts 2014 maj 2014 juli 2014 Trillion Trillion januar 2008 marts 2008 maj 2008 juli 2008 september 2008 november 2008 januar 2009 marts 2009 maj 2009 juli 2009 september 2009 november 2009 januar 2010 marts 2010 maj 2010 juli 2010 september 2010 november 2010 januar 2011 marts 2011 maj 2011 juli 2011 september 2011 november 2011 januar 2012 marts 2012 maj 2012 juli 2012 september 2012 november 2012 januar 2013 marts 2013 maj 2013 juli 2013 september 2013 november 2013 januar 2014 marts 2014 maj 2014 juli 2014 september 2014 $Trillion $Trillion The Federal Reserve (TOP) & ECB (BOT.) Balance Sheets 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5,00 Assets -5,00-4,00-3,00-2,00-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Liabilities Bonds Loan, banks Loan, non-banks Currency swaps Mortgage backed securities Other assets Currency Reserves U.S. Treasury Other Liabilities Capital 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 Assets -3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Liabilities Main Refinancing Operations Longer-term refinancing operations Other assets Deposit Facility Other liabilities Source: ECB & The Federal Reserve Bank. 45

46 Taper Tantrum (10th of June st of July 2013) The Greenspan Conundrum ( ) US Inflation Scares The Long Run A Comparison of the US/EU and Japanese financial crisis 46

47 10-jun = 100 $ 10-jun = 100 Taper Tantrum 3,0% US Treasuries 102 US Equities 2,5% 101 2,0% 100 1,5% ,0% 0,5% 0,0% 3Y US treasury bill 5Y US treasury bill 10Y US treasury bill S&P 500 Dow Jones Nasdaq International Equities 21 VIX index MSCI Asia Pacific Index Stoxx Europe 600 FTSE Eurofirst 300 Germany Dax-30 KOSPI

48 jan 2002 = 100 $ jan 2002 = 100 The Greenspan Conundrum 6,0% US Treasuries 140 US Equities 5,0% ,0% 110 3,0% 100 2,0% 90 1,0% 0,0% 3Y US treasury yield 5Y US treasury yield 10Y US treasury yield Effective Federal Funds Rate S&P 500 Dow Jones Nasdaq International Equities MSCI Asia Pacific Index Stoxx Europe 600 FTSE Eurofirst 300 Germany Dax-30 KOSPI VIX index

49 Percentage The US Inflation scare (Jan. 92 Sep. 95) Federal Funds Rate 30-year treasury 49

50 $ Percentage Index Percentage The Long Run - Correlation between stocks and bonds Y Treasury & Equity S&P 500 (LHS) 10Y US treasury (RHS) ,0 0,8 0,6 Correlation of Stocks & Bonds 12 0, , ,0-0, ,4-0,6-0,8 0,8 Correlation of Stocks & Bonds, the VIX index 70 3,0 Break-even inflation 0,6 60 2,5 0,4 50 2,0 40 0,2 1, ,0-0,2-0,4 Correlation (LHS) VIX-index (RHS) ,5 US breakeven EU breakeven 0,

51 Comparison of US/EU & Japanese financial crisis 120 Real GDP 140 Stock markets US Quantitative Easing 1 (Jan. 2009) Japan (1991) United States (2007) Euro area (2007) Years from onset of crisis US S&P 500 (Q2-2007) Euro Stoxx 600 (Q2-2007) Nikkei 225 (Q4-1989) Years from peak 10% QE and Benchmark rates US QE (YoY), as % of GDP (Q3-08) 160 Corporate Profits 8% JP QE (YOY), as % of GDP (Q1-90) Fed Target Funds Rate Overnight Call Rate % 100 4% 80 2% 60 0% -2% US Zero Interest Rate Policy JP Zero Interest Rate Policy Years from onset of crisis 40 Japan (Q4-1989) 20 US (Q2-2007) Germany (Q2-2007) Years from onset of crisis 51

52 From data to theory Conundrum explanation? Gordon s growth model P 0 = D 1 r g if r =g then p =0 Explaining Inflation Scare and Japan? Expectation hypothesis: r n is the risk-free long term rate, r m is the short term rate and π n,m is the term premium. r t n = 1 k k 1 i=0 E t [r m t+mi ] + π n,m The risk-free rate i s driven by the sum of current and expected future short term rates plus the term premium. The term premium is mainly driven by inflation expectations. Conundrum and Taper Tantrum explanation? r is the discount rate r = r f + β(r marked r f ) Risk premium the risk premium is correlated with VIX Other explanatory factors Risk-free rate = Real rate + Break Even Inflation Taylor s Rule i t = π t + r t + α π π t π t + α y y t y t, hvor a π,y > 0 52

53 Lyngbyvejs syndromet 53

54 Hvis udfordringer holder en ung, så er den finansielle sektor kilden til evig ungdom 54

55 Lord Palmerston The Schleswig-Holstein question is so complicated, only three men in Europe have ever understood it. One was Prince Albert, who is dead. The second was a German professor who became mad. I am the third and I have forgotten all about it. 55

56 Banker er udfordret 1. Indlån kan bruges til betalinger => Lavere fundingrente end markedsrente - I dagens nulrentemiljø er det Ebberød Bank a mad model 2. Løbetidstransformation - Med flad rentekurve og ny regulering en død model 3. Kredittransformation - Fordrer kendskab til kunder - Do not forget 56

SIFI At være eller ikke være

SIFI At være eller ikke være SIFI At være eller ikke være Jesper Berg Finansanalytikerforeningen 17.4.2013 18-04-2013 1 Hvorfor - fra Rasmus Klump til Armageddon et skridt for langt 18-04-2013 2 Agenda Forskellen på bank og realkredit

Læs mere

Hvis der er en gratis frokost, så bliver næste gang kun lidt anderledes

Hvis der er en gratis frokost, så bliver næste gang kun lidt anderledes Hvis der er en gratis frokost, så bliver næste gang kun lidt anderledes Jesper Berg 31. oktober, 2013 04-11-2013 1 Banker som vækstmotor? We have entirely lost the idea that any undertaking likely to pay,

Læs mere

Rigets økonomiske tilstand

Rigets økonomiske tilstand Rigets økonomiske tilstand Koncernchef Peter Engberg Jensen Kongres for Svineproducenter 2011 25. oktober 2011 Nykredit et overblik Danmarks største långiver ydet 29% af alle lån i 2. kvt. 2011 3 1,1 mio.

Læs mere

BOLICO - FINANSNYT. Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S

BOLICO - FINANSNYT. Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S BOLICO - FINANSNYT Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S Nr. 13, den 25. juni 2014, 4. årgang Indhold Resumé............ 1 Markedsopdatering.. 1 Et blik fremad.....

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Funding af likviditetsrisiko

Funding af likviditetsrisiko Funding af likviditetsrisiko H.D.-Studiet Finansiel Rådgivning Hovedopgave Forår 2013 Forfatter: Helena Graversen Schelbeck Vejleder: Ulrik Strandgaard 13.05.2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET

SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET SENESTE TENDENSER PÅ PENGEMARKEDET Af Jonas Lundgaard Christensen, Palle Bach Mindested, Bank- og Markedsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten på det

Læs mere

Har vi haft en kreditklemme? Jesper Berg 4. juni, 2014

Har vi haft en kreditklemme? Jesper Berg 4. juni, 2014 Har vi haft en kreditklemme? Jesper Berg 4. juni, 2014 Sådan var det også i 90 erne Putting your money where your mouth is 2 Agenda 1. Definition 2. Teori 3. Identifikationsproblem 4. Nylig litteratur

Læs mere

Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment

Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment Copenhagen Business School Institut for finansiering Afhandling December 2011 Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment ( ) ( ) Skribent: Thomas Saugstrup Rieck Cand.merc. Finansiering og regnskab

Læs mere

Den finansielle sektors betydning for den realøkonomiske udvikling

Den finansielle sektors betydning for den realøkonomiske udvikling Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Den finansielle sektors betydning for den realøkonomiske udvikling Kandidatafhandling Ninna Jakobsen 26 Januar 2012 Undersøgelsen foretages ved gennemgang af studier

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

PENGEINSTITUTTERNES AKTIVITET. Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Offentlig Administration (OA2) Maj 2009

PENGEINSTITUTTERNES AKTIVITET. Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Offentlig Administration (OA2) Maj 2009 BOLIGSEKTOREN OG PENGEINSTITUTTERNES AKTIVITET Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Offentlig Administration (OA2) Maj 2009 Maj Baltzarsen Anders Mostrup Gudmansen Vejleder: Jesper

Læs mere

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Januar 2013 Rapport #02 FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Helge Sigurd Næss-Schmidt Indholdsfortegnelse 1 Finansieringen

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Den internationale finansielle krise

Den internationale finansielle krise 25 Den internationale finansielle krise I mere end et år har den internationale finansielle krise raset med varierende styrke. I lang tid var vurderingen, at krisen var begrænset til enkelte dele af det

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Den europæiske gældskrise

Den europæiske gældskrise Den europæiske gældskrise - Hvad gøres der for at forhindre en eskalering af krisen og er indsatsen tilstrækkelig? Seniorøkonom Frank Øland Hansen +45 4512 8526 franh@danskebank.dk www.danskebank.com/research

Læs mere

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 Den finansielle situation set fra Nationalbanken Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 De finansielle markeder 14-11-2008 DANMARKS NATIONALBANK 2 Dansk Økonomi, Maj 2008 Finansrådets

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne ender dagen i rødt i Europa, mens stemningen i USA er mere blandet. Obligationsrenterne falder i Tyskland

Læs mere

Baggrunden for den finansielle krise i USA, EU og Danmark 1990 2007

Baggrunden for den finansielle krise i USA, EU og Danmark 1990 2007 Kandidatafhandling på cand.merc. (MAT) studiet Afleveret den 23. september 2011 Baggrunden for den finansielle krise i USA, EU og Danmark 1990 2007 Udarbejdet af: Julia inda Roerup Vejleder: Jan Rose Skaksen,

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer

BankInvest Virksomhedsobligationer 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede i 4. kvartal 2014 (som univers) et afkast på 1,4 pct., hvilket igen

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Implicit statsgaranti

Implicit statsgaranti Implicit statsgaranti Hvad er værdien af at være SIFI og hvad er konsekvenserne? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen og student Alexander Karlsson 02/04/2014 1 1 Hovedkonklusioner Store pengeinstitutter

Læs mere

Supplerende referencerente på det danske pengemarked

Supplerende referencerente på det danske pengemarked Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt Supplerende referencerente på det danske pengemarked KONKLUSION Nationalbanken nedsatte i begyndelsen

Læs mere

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Specialeafhandling - HD Finansiel Rådgivning, forår 2012 Vejleder Christian Farø FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Studienr. 20102214 Indhold English summary... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT Oktober 2003 Den Europæiske Centralbank, 2003 Adresse Kaiserstraße 29 60311 Frankfurt am Main Tyskland Postadresse Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Tyskland

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Finanskrise og corporate governance. Kvartalsmøde Danske Bank 2.9.2009 Kuppelsalen, Holmens Kanal. Mogens Møller, Founder and CEO 2.

Finanskrise og corporate governance. Kvartalsmøde Danske Bank 2.9.2009 Kuppelsalen, Holmens Kanal. Mogens Møller, Founder and CEO 2. Finanskrise og corporate governance Kvartalsmøde Danske Bank 2.9.2009 Kuppelsalen, Holmens Kanal Mogens Møller, Founder and CEO 2.September 2009 0 Dagens program Del I: Præsentation Bobler i vor tid Greenspan

Læs mere