Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Herefter kaldet kunden og ParkZone A/S Valhøjs Alle Rødovre CVR-nr.: Herefter kaldet leverandøren. I fællesskab kaldet parterne.

2 1. Baggrund og formål Leverandøren administrerer parkeringsservice i forbindelse med beboelse, detailbutik, kontor, underholdning og andre arealer, hvor vagttjeneste i forbindelse med parkering er påkrævet. Nærværende aftale indgås mellem kunden og leverandøren, således at bruger til parkeringspladsen kan parkere med respekt for parkeringsbestemmelserne, opnå en bedre trafikafvikling på adkomstvejene og ejendommen. for derigennem at Antallet af parkeringspladser er for få, idet der er dispenseret fra de normale regler om antal parkeringspladser pr. lejlighed. Grundet dispensationen er der i lokalplanen for området planlagt p-hus i nærornrådet, hvorfor parkeringsadfærden bør indrette sig derefter. 2. Anvendelsesområde 2.1 Nærværende samarbejdsaftale er gældende for matrikel 1578 ejerlav Sundbyøster. København ejet af kunden. Herefter kaldet parkeringspladsen. 3. Leverandørens forpligtelser 3.1 Leverandøren indretter parkeringspladsen, således at skiltning informerer brugere af parkeringspladsen, om restriktionerne for denne. 3.2 Leverandøren indestår for, at opsat skiltning, overholder den til enhver tid gældende lovgivning. 3.3 Leverandøren vedligeholder opsat skiltning. 3.4 Leverandøren er vagtautoriseret. 3.5 Efter aftale med kunden kontrolleres parkeringspladsen af parkeringsvagter ansat af leverandøren. Motorkøretøjer der parkerer i strid med det til enhver tid gældende "Parkeringsreglement for Øresund Strandpark" kan pålægges et kontrolgebyr. 3.6 Parkeringsvagterne bærer altid uniform, der tydeligt tilkendegiver tilhørsforhold til leverandøren. 3.7 Parkeringsvagterne er uddannet af leverandøren og har bestået det til enhver tid offentligt udbudte grundlæggende vagtkursus. 3.8 Parkeringsvagterne servicerer brugerne af parkeringspladsen, og behandler alle henvendelser professionelt. 2

3 3.9 Leverandøren varetager alle henvendelser vedrørende indsigelser om pålagte Kontrolgebyrer, der rettes direkte til leverandørens kontor. Såfremt kunden behandler en klagesag afventes kundens afgørelse inden sagen forsætter irykkerprocedure eller indbringes for de civile domstole af Leverandøren. Derudover annullerer leverandøren pålagte kontrolgebyrer efter kundens ønske leverandøren yder altid en konkret, grundig og hurtig sagsbehandling af henvendelser Ikke registrerede køretøj vil blive fjernet inden for 3 hverdage efter accept fra offentlige myndigheder og kunden. 4. Kundens forpligtelser 4.1 Kunden indestår for, at der ikke er andre forpligtelser på anvendelsesområder, der vil være i uoverensstemmelse med nærværende samarbejdsaftale. 4.2 Kunden optræder loyalt ved henvendelser vedrørende pålagte kontrolgebyrer, og henviser parkanten til dialog med leverandøren, medmindre sagen behandles internt som klagesag. 4.3 Kunden informerer straks leverandøren, såfremt kunden modtager en klage over et kontrolgebyr. Når klagen er færdigbehandlet af kunden orientere kunden ligeledes straks leverandøren på mailom sagens udfald. Ved begge henvendelser oplyses løbenummeret på den konkrete sag. 4.4 Kunden rydder parkeringspladsen for sne, men bestemmer selv hvornår og hvordan. 4.5 Kunden står for administration og udstedelse af P-bevis (parkeringstilladelse). 4.6 Kunden skal ved udstedelse af P-bevis informere brugerne om parkeringsbestemrnelseme jf. det af kundens til enhver tid udarbejdede parkeringsreglement. 4.6 Inddrage P-bevis dersom misbrug eller sætte det på leverandørens spærreliste. 5. Parkeringsbestemrnelser 5.1 Det oplyses ved opsat skiltning, at: Parkering kun tilladt itidsrummet ved brug af P-skive. Alle dage. Parkering med P-skive max. 30 min. Ubegrænset parkering kun tilladt med gyldigt P-bevis. Parkering skal foretages inden for opmærker bås. Parkering af MC kun i bås med MC markering. Parkering med trailere og campingvogne er ikke tilladt. 3

4 Parkering foregår på eget ansvar. Der på parkeringspladsen anvendes privatretlige regler. Der ved tilsidesættelse af parkeringsbestemmelser kan pålægges et kontrolgebyr på kr. 590, Parkeringsvagterne observerer motorkøretøjet 5 minutter inden kontrol gebyr pålægges. 6. Fortrolighed 6.1 Oplysninger parterne alene har fået kendskab til gennem samarbejde omfattet af nærværende samarbejdsaftale, må ikke bringes til tredjeparts kundskab, uden at den part, oplysningen vedrører, skriftligt har accepteret dette. 7. Økonomi 7.1 Leverandøren betaler for etableringen og driften af parkeringspladsen. Ski lre, og andre indretninger foretaget af leverandøren, forbliver leverandørens ejendom. 7.2 Pålagte kontrolgebyrer opkræves af og tilfalder leverandøren, dog vil der efter prøvetidens udløb skulle aftales en fast årlig leje, ti! udbetaling til kunden. Den faste leje skal være aftalt senest tre måneder efter prøveperiodens udløb. Senest tre måneder før prøveperiodens udløb giver leverandøren et estimat af årlig omsætning for parkeringspladsen. Kan parterne ikke opnå enighed bortfalder hele nærværende aftale ved udløb af de tre måneder. Kontrolgebyrer pålagt i de tre måneder tilfalder da helt leverandøren. 7.3 Udgifter til afgifter, skatter, el, vand mv. afholdes af kunden. 7.4 Mulige omkostninger til rådgivere, betales af ordregiveren. 8. Ikrafttræden og ophør 8.1 Samarbejdsaftalen træder i kraft fra kundens underskrift. 8.2 Parkeringspladsen skal senest den O ].()4.20 lo være indrettet i overensstemmelse med nærværende samarbejdsaftale eller efter nærmere aftale. 8.3 Det første år er en gensidig prøveperiode. Prøveperiode er aftalt til, at gå fra d til den Begge parter har efter perioden ret til ikke at fortsætte aftalen. Parterne skal skriftlig tilkendegive inden d samarbejdsaftalen ønskes fortsat. 4

5 8.4 Efter prøveperioden forlænges samarbejdsaftalen automatisk med 1 år ad gangen. Ønsker en af parterne, at opsige samarbejdsaftalen skal opsigelsen foretages skriftligt med tre måneders varsel således, at samarbejdsaftalen ophører med udgangen af marts måned samme år/efterfølgende år. Dog med respekt for nærværende punkt Misligholder den ene part overfor den anden part, væsentligt forpligtelser efter denne samarbejdsaftale, og er misligholdelserne ikke afhjulpet senest 14 dage efter skriftligt påbud, kan den reklamerende part ophæve nærværende samarbejdsaftale uden yderligere varsel. 8.6 Det betragtes som en væsentlig misligholdelse, såfremt dele af eller hele det omhandlede parkeringsareal i en periode ikke kan anvendes i overensstemmelse med nærværende samarbejdsaftale af leverandøren pga. købers forhold uden at dette på forhånd er aftalt mellem parterne. 9. Behandling af tvister 9.1 Enhver tvist mellem parterne vedrørende.nærværende samarbejdsaftale og dennes fortolkning, forsøgt løst ved konfliktmægling. Omkostninger hertil deles ligeligt mellem parterne. 9.2 Kan en tvist ikke løses ved konfliktmægling, afgøres denne ved en voldgiftsret nedsat efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler. Tvisten afgøres i henhold til gældende dansk ret samt regelsætret, der er gældende ved Den Almindelige Voldgiftsret idanmark. Nærværende samarbejdsaftale er udarbejdet i to enslydende eksemplarer, et til hver af parterne. Det ene eksemplar har ikke gyldighed over det andet.. 2].-? - 20/0 København S, den '- c., {(/(!f~ Grundejerforeningen Øresund Strandpark 5

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere