Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på Institutionens navn: Institutionsnummer: Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/ Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard Link til skolens handlingsplan 2008/2009 Handleplaner EUD, Strategi for fastholdelse og modvirke frafald på EUD, Handlingsplan for øget gennemførelse, Indsatsaftale - tillæg til handlingsplan, Strategiplan Sammenfatning Det kan konstateres, at skolen har opnået større gennemførelsesprocent og øget overgang til hovedforløb, men dog ikke helt har nået de ambitiøse mål, der var sat for Elevprofilen er stadig præget af beliggenheden på Københavns Vestegn. Der er kommet flere helt unge og en større andel med personlige/sociale problemer. Indsatsområderne fra 2008 videreføres generelt med grundforløbspakker og mentorordning. For uddannelser med adgangsbegrænsning er der fokus på visitation til kvotepladser. På det merkantile område arbejdes med overgangsfrekvens, og endelig er der indgået indsatsaftale med Undervisningsministeriet om en indsats for unge med personlige eller sociale problemer. Trods konstateret usikkerhed om UNI-Cs tal fastholdes de tidligere måltal. 1 Dækker skoleåret Side 1 af 12

2 1.1 Opnåede resultater i 2008 og målsætning for Opnåede resultater i 2008 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat* Fremtidige mål ** 2010 måltal resultat måltal måltal Grundforløb under ét 28,2 33,9% 28,0% 27,9% > 36,6% 22,0% 22,0% Hovedforløb under ét 6,9% 6,1% 5,8% 8,1% 10,1% 12,1% * Se afsnit 1.2 Uddybende forklaring på frafaldstal 2008 ** Inkl. effekten af den allerede indgåede indsatsaftale 1.2 Uddybning af frafaldstal for Der er konstateret en del usikkerhed om frafaldstallene fra UNI-Cs tabeller i år, på grund af skift af uddannelseskoder. UNI-C giver selv et eksempel på det og illustrerer problemet med den erkendte fejlkilde. Eksemplet er faktisk fra CPH WEST. Link til forklaring på Dermed kan s frafaldstal ikke fastsættes nøjagtigt, men er mellem 27,9% og 36,6%. De 27,9% er UNI-Cs frafaldsstatistik, men med et udtræk foretaget umiddelbart efter skoleårets afslutning. Det skal bemærkes, at der er en andel, hvor status efter 6 mdr. er ukendt, da eleverne ikke har været i gang i 6. mdr. Men modsvarende er der også en andel af de frafaldne, som på dette tidspunkt ikke har nået at blive registreret som omvalg. De 36,6% er UNI-Cs frafaldsstatistik med udtræk i januar 2009, men med en væsentlig og erkendt fejlkilde, idet elever, der har skiftet uddannelseskode, vil optræde som frafald uden omvalg efter 6 mdr. Ved optag i januar vil dette tidspunkt ligge midt i sommerferien. Det reelle frafaldstal ligger et sted imellem de to. Det udtræk af UNI-Cs tabeller, der derfor er mest velegnet til fremtidig sammenligning, bliver derfor en kombination af de endelige tabeller, der sammensættes således: 2007 Q3 (3. kvartal 2007), status 6 mdr Q4 (4. kvartal 2007), status 6 mdr Q1 (1. kvartal 2008), status 9 mdr Q2 (2. kvartal 2008), status 6 mdr. Det giver en samlet maksimal frafaldsprocent (UO) på 32,7%, som stadig ikke er den reelle, men i hvert fald er den ikke højere end det. Den vil sandsynligvis være lavere. Side 2 af 12

3 2008 (mo) (UO) Fuldf. I gang I alt 1010 Teknologi og kommunikation 8,5% 35,6% 15,3% 40,7% Håndværk og teknik 9,5% 31,0% 21,4% 38,1% Service 8,9% 37,1% 25,7% 28,3% Merkantil - handel, kontor og finans 14,1% 19,6% 13,6% 52,6% 10 Total procent af elever 10,2% 32,7% 22,3% 34,9% Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2008 har ikke nået den øgede gennemførelse, som var målet. Det er blevet til er forbedring af frafaldet uden omvalg på 1,2% point. Afvigelserne skyldes en stigning i frafaldet på indgangene Teknologi & Kommunikation og Merkantil. Desuden var der forventet et større fald på serviceindgangen end den forbedring på 1, der er resultatet (mo) (UO) Fuldf. I gang I alt 1010 Teknologi og kommunikation 1,4% 3 15,7% 52,9% Håndværk og teknik 8,7% 34,8% 21,7% 34,8% Service 6,5% 47,1% 21,6% 24,9% Merkantil - handel, kontor og finans 2,3% 18,5% 11,1% 68,3% 10 Total procent af elever 4,6% 33,9% 25,9% 35,7% (mo) (UO) Fuldf. I gang I alt 1010 Teknologi og kommunikation 8,5% 35,6% 15,3% 40,7% Håndværk og teknik 9,5% 31,0% 21,4% 38,1% Service 8,9% 37,1% 25,7% 28,3% Merkantil - handel, kontor og finans 14,1% 19,6% 13,6% 52,6% 10 Total procent af elever 10,2% 32,7% 22,3% 34,9% 10 På Teknologi og Kommunikation tilskrives stigningen et fald i elevvolumen, da de få frafaldne dermed vægter tungere i statistikken. På det merkantile område vurderes stigningen at skyldes flere elever med personlige og sociale problemer 2. På serviceindgangen tilskrives det en kraftig stigning i søgningen i foråret 2008 til uddannelser, hvor adgangsbegrænsningen blev ændret pr. 1/ Endelig skal det påpeges, at en lang række indsatsområder forventeligt først ville give effekt efter 2 år. Denne effekt forventes stadig at blive opfyldt, og derfor fastholdes de oprindelige måltal for 2009 fra handleplanen for På hovedforløbene ser vi desværre en udvikling med flere afbrudte uddannelsesaftaler. Vi frygter denne udvikling fortsætter, idet vi allerede på nuværende tidspunkt kan se en kraftigt stigende tendens til flere ophævelser på grund af de økonomiske konjunkturer. Det er ikke et område, skolen umiddelbart har den store indflydelse på. 2 Se indsatsområde 4, afsnit Se indsatsområde 3, afsnit Side 3 af 12

4 1.4 Evaluering af de enkelte indsatsområder fra Indsatsområde 1, overordnet for EUD: Grundforløbspakker Grundforløbspakker er etableret på alle indgange. Grundforløbspakkernes effekt på det samlede frafald ser ikke ud til at være tydelig endnu, men en række uddannelser ændrer ud over indgang også indhold pr. 1/7-2008, så den reelle effekt kan (som ventet og beskrevet i handleplanen for 2008) først ses ved næste års evaluering. Indsatsområdet står ikke alene, men hænger sammen med indsatsområderne 2 til 6 på de forskellige uddannelser Indsatsområde 2, overordnet for EUD: Mentorordning Mentorordning er blevet indarbejdet som et tilbud på alle uddannelser. Ordningen som helhed bliver i foråret 2009 evalueret, efter at den har været i almindelig drift et år. I pilotfasen opnåedes en reduktion af frafaldet til 1/3 (for elever som ønskede en mentor). Den efterfølgende drift, hvor ordningen er udbredt til alle elever, som enten ønsker en mentor, eller skolen skønner har brug for en mentor, viser desværre en frafaldsprocent på 35,7%. Frafaldet sker primært pga. manglende studieaktivitet. Det har en virkning for elever, der ønsker en mentor. Det har mindre virkning for elever med personlige og sociale problemer. Det har ingen virkning, hvis eleven ikke selv kan erkende behovet eller ønsker en mentor Indsatsområde 3, Service (Krop og stil): Visitation Der er arbejdet med kriterierne i foråret Fokus på elevtyper har bidraget til faldet på de 1 på indgangen. Kriterierne er endeligt på plads fra 1/7-2008, og effekten vil først slå igennem i Indsatsområde 4, Merkantil: Profiler og overgangsfrekvens Delmålet med overgangsfrekvens fra grundforløb til hovedforløb er jf. UNI-Cs tal forøget med 10,7% procentpoint. Det er ikke helt tilstrækkeligt til at nå det foreløbige mål på 50%, men der er klar forbedring. Det formodes, at stigningen delvist skyldes et øget fokus på brancher i grundforløbet, men især en intens opfølgning på eleverne i forhold til praktikpladssøgning. Det samlede frafald på de merkantile uddannelser havde som særskilt mål en reduktion af frafaldet efter 6 mdr. til 17,6%. Der er en del usikkerhed om lige netop de merkantile tal, men ud fra den valgte opgørelse er der snarere en stigning på 1,1%-point til 19,6%. Det ser ud fra skolens egne undersøgelser ud til at skyldes flere elever med sociale og personlige problemer. For elever på opkvalificeringsforløb med begrænset holdstørrelse og særlige undervisningstilbud er frafaldet holdt nede på 6,3%. Disse elever vil det kommende år blive fulgt, når de overgår til de mere traditionelle forløb Indsatsområde 5, Service (Produktion og udvikling): Visitation Der er arbejdet med kriterierne i foråret Den store fokus på adgangsbegrænsningen har betydet, at der har været ganske få elever til kvotepladserne. Kriterierne er endeligt på plads fra 1/7-2008, og effekten vil først slå endeligt igennem i Side 4 af 12

5 Indsatsområde 6, Håndværk &Teknik samt Teknologi & Kommunikation: Visitation og samarbejde med UU Der er øget fastholdelse på Håndværk og Teknik (ikke helt 5% som ønsket, men 3,8%). Der er desværre et tilsvarende større frafald på Teknologi og Kommunikation. Stigningen ligger i foråret og tilskrives det faktum, at der var usikkerhed om fremtiden, efter at skolen ikke kunne fortsætte udbuddet af disse uddannelser (skolen fik ikke udbudsret til indgangen medieproduktion). Samarbejdet med UU-centrene har bevirket, at elever med behov for ekstra matematik hurtigere spottes, og dermed følges der op på det. Side 5 af 12

6 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skolens overordnede udfordring er fortsat (som beskrevet i afsnit 2.1) beliggenheden med deraf manglende uddannelsestraditioner og svage faglige kundskaber. I interne elevundersøgelser viser det sig desuden, at en stigende andel af eleverne har personlige og sociale problemer. Opgørelser af frafaldsårsager viser også, at de største frafaldsårsager netop er personlige problemer og manglende studieaktivitet (som ofte bunder i personlige problemer). Af denne årsag er der 29. oktober 2008 indgået en indsatsaftale om ekstra socialpædagogisk støtte til eleverne. Frafaldstidspunkterne viser generelt et jævnt frafald over tid, idet der dog stadig er nogle få særlige på enkelte indgange. 100% Frafaldstidspunkt, 100% Frafaldstidspunkt, landstal 90% 90% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ukendt I gang Fuldf (UO) (mo) 70% 60% 50% 40% 30% Ukendt I gang Fuldf (UO) (mo) 20% 20% 10% 10% 0% 1 mdr 2 mdr 3 mdr 6 mdr 9 mdr 12 mdr 0% 1 mdr 2 mdr 3 mdr 6 mdr 9 mdr 12 mdr På serviceindgangen (ovenfor) sker frafaldet mellem 3-6 mdr. på og på landstallene. Det skyldes stadig uddannelsestrukturen med adgangsbegrænsning før URO-fag. Dette forhold vil være endelig ændret i % Frafaldstidspunkt, 100% Frafaldstidspunkt, landstal 90% 90% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ukendt I gang Fuldf (UO) (mo) 70% 60% 50% 40% 30% Ukendt I gang Fuldf (UO) (mo) 20% 20% 10% 10% 0% 1 mdr 2 mdr 3 mdr 6 mdr 9 mdr 12 mdr 0% 1 mdr 2 mdr 3 mdr 6 mdr 9 mdr 12 mdr På Håndværk og Teknik (ovenfor) lykkes det indledningsvis at fastholde eleverne, men der sker stadig et frafald efter 6 mdr. (idet eleverne har svært ved at gennemføre grundforløbet) og på dette tidspunkt udjævnes i forhold til landstallene. Samtidig ses ved 6 måneder, at der er mindre fuldførelsesprocent. Den udjævnes først senere, når virkningen af supplerende undervisning har effekt. Side 6 af 12

7 100% Frafaldstidspunkt, 100% Frafaldstidspunkt, landstal 90% 90% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ukendt I gang Fuldf (UO) (mo) 70% 60% 50% 40% 30% Ukendt I gang Fuldf (UO) (mo) 20% 20% 10% 10% 0% 1 mdr 2 mdr 3 mdr 6 mdr 9 mdr 12 mdr 0% 1 mdr 2 mdr 3 mdr 6 mdr 9 mdr 12 mdr På det merkantile område (ovenfor) ses et kraftigt udsving efter hhv. 6 og 12 mdr. Det skyldes den erkendte fejlkilde i datagrundlaget pga. ændret uddannelseskode. En understregning af dette er også, at der er ingen elever, som stadig er i gang efter 12 mdr. Så har de elever, der startede i august, også fået ændret kode. Udover de nævnte eksempler, er der ikke noget, der tyder på særlige frafaldsårsager, som er bestemt af uddannelsesstrukturen, men det tyder snarere på et jævnt højt frafald (grundet elevprofilen). 2.1 Elevprofiler på skolen mht. alder, køn, etnicitet mv Profil på grundforløb s elevprofil er ændret i forhold til , idet der er kommet 5,8 procentpoint flere helt unge i gruppen (-17 år). -17 år år år 25+ år I alt ,2% 19,1% 21,9% 13,9% 10 Det største frafald uden omvalg (O) forekommer blandt de helt unge både på og på landsplan. Denne ændring i elevprofilen har gjort det vanskeligere at nedbringe frafaldsprocenten (UO) - Alder -17 år år år 25+ år Side 7 af 12

8 I modsætning til tidligere år er der nu tal på elevernes karakterer fra folkeskolen. I handlingsplanen for blev den særlige udfordring med en beliggenhed på Københavns Vestegn og Nørrebro beskrevet. Det medfører, at oplandet er domineret af kortuddannede. Når det kombineres med den store andel indvandrere og efterkommere, er resultatet en ringe uddannelsestradition i opvækstmiljøet og særligt hos forældrene. Manglende opbakning hjemmefra er med til at forstærke frafaldstendensen og giver statistisk større risiko for frafald. I den udstrækning lavere karakterer også hænger sammen med ringere læsefærdigheder er opgaven med at få de unge gennem en uddannelse tilsvarende større. Dette kan med de nye tal nu også dokumenteres statistisk. 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Karakter - 7,5 7,5-8,5 8,5 - Karakterer fra folkeskolen (efter 13-skalaen) sammenlignet med landstal - 7,5 7,5-8,5 8,5 - ukendt I alt ,3% 12,1% 4,2% 36,4% 10 Kønsfordelingen på er stort set uændret og adskiller sig dermed stadig væsentligt fra landstallene (pga. skolens udbud af uddannelser). Kvinde mand I alt ,7% 18,3% 10 Fordelingen på etnicitet er ligeledes stort set uændret på og adskiller sig dermed stadig væsentligt fra landstallene (pga. skolens geografiske placering på Københavns Vestegn). Dansk Efterkommere Indvandrere Uoplyst I alt ,1 14,3 12,1 2, Køn 9 Etnicitet Kvinde mand Dansk Efterkommere Indvandrere Uoplyst forudser, at elevprofilen vil kunne ændre sig yderligere, når ændringen af adgangsbegrænsningen slår helt igennem. Det kan medføre en øget tilgang af uafklarede elever på indgange uden adgangsbegrænsning f.eks. den merkantile. Side 8 af 12

9 Med flere helt unge, gennemsnitligt lavere karakterer og en stor andel etniske elever er skolens opgave med at øge gennemførelsen ikke blevet mindre Overgang til hovedforløb Uddannelse (2006) Teknologi & Kommunikation 74,4% 93,9% 90,9% Håndværk og Teknik 75,9% 82,9% 77,2% Service 69,9% 77,6% 75,8% Merkantil 52,0% 44,7% 34,0% Total 67,6% 64,5% 60,6% Som det ses, er overgangsfrekvensen øget på alle områder på, og på alle de tekniske uddannelser ligger over gennemsnittet. Det merkantile område har haft stor fremgang, men ligger under landsgennemsnittet. Det merkantile område har været særligt indsatsområde, se afsnit Profil på hovedforløb Elevprofilen på hovedforløbene har flere i aldersgruppen år, endnu større andel kvinder, men en etnisk baggrund, som er tættere på landsgennemsnittet. Det skyldes de hovedforløb, hvor er brancheskole, og hvor vi får hovedforløbselever fra store dele af landet. Dermed udjævnes forskellen i etnicitet. Uddannelserne er typiske pigeuddannelser. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til ,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% -17 år år år 25+ år I alt ,8% 24,5% 41,3% 23,4% 10 Alder -17 år år år 25+ år Kvinde mand I alt ,0% 11,0% 10 Dansk Efterkommere Indvandrere Uoplyst I alt ,5% 7,3% 10,4% 1,9% 10 4 Nyeste tilgængelige tal fra UNI-C. Status efter 10 mdr. Side 9 af 12

10 Køn 9 8 Etnicitet Kvinde mand Dansk Efterkommere Indvandrere Uoplyst 2.2 Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2006/ / / /10 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét Skønnet er baseret på det aktuelle optag i 2008 og det budgetterede i Der ventes et fald i elevantal, idet ændring af adgangsbegrænsning slår helt igennem i 2008/09. Ligeledes ventes et fald i nye hovedforløbselever, idet tallene på landsplan allerede viser markante fald i det samlede antal uddannelsesaftaler, og har en stor andel hovedforløb i serviceprægede brancher, hvor lavkonjunktur hurtigt slår igennem. Side 10 af 12

11 3. Særlige indsatsområder i 2009 Indsatsområde 1, overordnet for EUD: Grundforløbspakker Der arbejdes videre med implementering af grundforløbspakker, idet det forudses, at behovet vil variere fra afdeling til afdeling. Virkningen af ændring i adgangsbegrænsning vil i 2009 være slået helt igennem. Behovet for den enkelte afdeling vil afspejle sig i de nedenstående indsatsområder. Generelt arbejdes med, at eleverne skal møde fagligheden tidligt i forløbet. Krop og Stil, samt dele af Produktion og Udvikling: Indgangen ventes især at skulle arbejde med den generelle pakke, hvor der især for kvoteelever forudses at kunne være behov for psykosocial støtte eller mentorer. Se også indsatsområde 2 og 3. Merkantil: Vil skulle arbejde med pakkerne med område med opkvalificering samt vejledning. Se også indsatsområde 2 og 4. Sundhed, Omsorg & Pædagogik samt dele af Produktion og Udvikling: Vil skulle arbejde med forventningsafstemning mellem elev, skole og erhverv, så urealistiske eller misforståede forventninger mellem parterne ikke medfører frafald. Herudover vil der blive arbejdet med Den coachende samtale, som en udbygning på den normale kontaktlærersamtale. Gennem coaching sikres, at det ikke bliver vejledning på systemets præmisser, men at eleven selv påtager sig ansvaret for indgåede aftaler og forpligter sig i højere grad personligt. Strøm, Styring & IT samt dele af Produktion og udvikling: Vil fortsat skulle arbejde med opkvalificering (bl.a. i matematik, selv om dette fag først er obligatorisk i hovedforløbet). Desuden vil der blive arbejdet generelt med elevadfærd og motivation. Indsatsområde 2, overordnet for EUD: Mentorordning vil i 2008 implementere mentorordningen på alle afdelinger i almindelig drift. Ordningen indarbejdes som obligatorisk ordning på alle afdelinger og tilbydes elever, der vurderes som værende frafaldstruede, og som er interesserede i at få tildelt en mentor. For at kunne måle på effekten af mentorordningen registreres det generelle frafald, og tilsvarende måles på de elever, der har fået tildelt en mentor. Målet er at holde frafaldet for den frafaldstruede gruppe på samme niveau eller lavere end frafaldet for øvrige elever. I forhold til 2007 vil der ikke blive afsat mentorressourcer til elever, der ikke ønsker en mentor. Selve mentorordningen vil blive genstand for en større særskilt evaluering i foråret 2009, hvor der tages stilling til evt. anden organisering og tilrettelæggelse af mentorordningen på. Indsatsområde 3 på indgange med adgangsbegrænsning (Krop & Stil, samt dele af Produktion & Udvikling): Visitation Der arbejdes fortsat med justering af kriterierne for tildeling af kvotepladser. Der arbejdes dels med elevernes forudsætninger og med udvælgelse af de elever, der tildeles kvotepladserne. Blandt de kriterier, der arbejdes med, er EMMA- Side 11 af 12

12 kriterierne, elevens egen indsats for praktikpladssøgning, elevens generelle egnethed til uddannelsen og motivationen. Der arbejdes tillige på information af Ungdoms-Uddannelsesvejledningerne om, at der trods adgangsbegrænsning fortsat er visse muligheder for optagelse på visse adgangsbegrænsede uddannelser. Frafaldet (UO) for kvoteeleverne er særligt i fokus og ønskes holdt på 15%. Indsatsområde 4, Merkantil: Profiler og overgangsfrekvens Der arbejdes videre med indsatsområdet profiler og overgangsfrekvens fra Det merkantile grundforløb er præget af større teoretisk indhold end skolens øvrige grundforløb, og elevgruppen er væsentlig mindre fokuseret på fag og hovedforløb. For at afklare eleverne og fokusere på hovedforløbene arbejdes der med profiler for henholdsvis butik og kontor. Valget af profiler forventes at øge elevernes fokus på den branche, de uddanner sig til. Samtidig søger skolen at styrke praktikpladssøgningen. Til dette formål har afdelingerne uddannet P- kontaktlærere med særlig fokus på en øget individuel og kollektiv vejledning omkring praktikpladssøgningen, og den praktikpladsopsøgende indsats vil blive styrket. Formålet er i sidste ende at øge overgangsfrekvensen mellem grund- og hovedforløb til foreløbig 50%. Da de merkantile grundforløb til en række uddannelser er 76 uger, vil den fulde effekt ikke kunne ses før om 2 år. Målet er fortsat, at overgangsfrekvensen til hovedforløb øges med 4 % årligt. Der arbejdes også for øget gennemførelse i grundforløbet. Her er et særligt fokusområde elever, der begynder på grundforløbspakken med opkvalificering. I selve perioden med opkvalificeringsforløbet skal frafaldet holdes på max 15%, og selv ved overgang til mere ordinære og generelle grundforløbspakker skal frafaldet for denne gruppe ikke overstige det normale frafald. Der arbejdes endvidere med kompetenceudvikling af underviserne i forhold til mere praksisnær undervisning og indretning af undervisningsfaciliteter, der tilgodeser dette. Målet for de merkantile afdelinger (med forventet ændring i elevprofilen i form af flere uafklarede elever og stigende andel med personlige problemer) er, at frafaldet ikke overstiger 20%. Indsatsområde 6, Elever med personlige problemer: Socialpædagogisk medarbejder Indsatsområdet er beskrevet i indsatsaftale for øget gennemførelse, som er indgået med Undervisningsministeriet 29. oktober Side 12 af 12

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr: 089.60K.391 28. februar 2012 Underskrift: Claus

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne på CPH WEST 2011 Institutionens navn: CPH WEST Institutionsnummer: 183407 Dato: 24-05-2011 Underskrift: Claus Hensing Bestyrelsesformand Link

Læs mere

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Djurslands Erhvervsskoler Grenaa Handelsskole og Grenaa Tekniske Skole Institutionsnummer: 707403 Dato: 19. februar

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skolen redegør for de særlige udfordringer, den har vedrørende frafaldsmønstre på skolen, herunder hvilke elever der falder fra, hvornår de

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Indledning. Sagsnr. 105.47E.251

Indledning. Sagsnr. 105.47E.251 Indledning I 2010 er det tredje gang, at skolen skal indsende en handlingsplan for øget gennemførelse. Skabelonen følger i store træk strukturen fra de to forrige år. Som i 2009 kan skolerne også i 2010

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Indsæt link til skolens handlingsplan 2011 1

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand /2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 31. marts Underskrift: Benny Larsen Bestyrelsesformand

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr.: 089.60K.391 Dato Underskrift: Claus Hensing Link til handlingsplanen:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse

Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse Skole- og dagtilbudsafdelingen Oktober2015 Billeder: Colourbox.com 1 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer:183407 Journalnr.: 089.60K.391 Dato: 29. april 2015 Underskrift:

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 1.3.2010 Underskrift: Ejvind Nielsen, Bestyrelsesformand

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Undervisningsministeriet Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud 6. oktober 2014 Det fremgår

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Viden Djurs Svarprocent: % (436 besvarelser ud af 547 mulige) Elevtrivsel Viden Djurs Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

NOTAT. Oprettelse af fælleskommunalt EUD10 på Campus Køge - beslutningsgrundlag

NOTAT. Oprettelse af fælleskommunalt EUD10 på Campus Køge - beslutningsgrundlag NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen 4. februar 2015 2014-7514-47 Oprettelse af fælleskommunalt EUD10 på Campus Køge - beslutningsgrundlag Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette notat danner

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Trin og niveaudeling Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme April/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. IMPLEMENTERING AF TRIN

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Kold College (Dalum UddannelsesCenter) Institutionsnummer: 461305 Dato: 1. marts 2011 Thomas Johansen, Formand for bestyrelsen

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015.

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015. Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015. Studieparathed. Basisrammen: Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM.

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Sosu-uddannelserne 2009 Bilag med Vejledning til beregning af frafaldsprocent er korrigeret 15. januar 2009. Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Syd Institutionsnummer:

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Bilag til Handlingsplanen for øget gennemførelse 2016

Bilag til Handlingsplanen for øget gennemførelse 2016 Bilag til Handlingsplanen for øget gennemførelse 2016 Nedenstående data er hentet fra UVMs forløbsstatistikker, Databanken eller i skolens administrationssystem Easy. Dette vil fremgå af tabellerne. Bilag

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Forfatter: Tine Høtbjerg Henriksen Med input fra Kurt Johannesen,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Århus Social- og Sundhedsskole Institutionsnummer: 751443 Indsæt link til skolens handlingsplan 2010 1 1

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012

1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012 1.1. Historisk udvikling og opnåede resultater Tabel 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012 Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Årsrapport for. Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest

Årsrapport for. Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest Årsrapport for Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest 2015 Institutionsoplysninger Tovholderinstitution: PFFU Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter Forstander: Ole Lindved Sværke

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014 03-11-2014 Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014 Basisrammen: Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Ungestrategi. - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Ungestrategi. - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse Ungestrategi - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse Sundheds- og Socialforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertlund

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 CELF

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 CELF Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 CELF 1 Indhold Klare mål... 6 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse... 6 Udviklingen i resultater 2013-2015...

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Nye muligheder med profilafklaringsværktøjet til unge Den 1. april 2016 er der idriftsat en opdateret version af det digitale

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Indhold 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt... 3 1.1 Skolens profil... 3 1.2 Elevprofiler... 4 1.3 Skolens udfordringer

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Mål for 2020 EU lige nu Danmark. 11,1 pct. 7,7 pct. 37,9 pct. 44,1 pct. 93,9 pct. 98,3 pct. Læsning: 17,8 pct. Matematik: 22,1 pct.

Mål for 2020 EU lige nu Danmark. 11,1 pct. 7,7 pct. 37,9 pct. 44,1 pct. 93,9 pct. 98,3 pct. Læsning: 17,8 pct. Matematik: 22,1 pct. 24/11 2015 TKW & ELH Education and Training Monitor 2015 I EU s Education and Training Monitor 2015 (ET monitor 2015) redegøres der for, at Danmark klarer sig godt på uddannelsesområdet og fremhæver Danmarks

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse Taxameteranalyse Den 14. januar 2009 5HVXPH Analysen konkluderer, at HHX som den eneste af erhvervsskolernes større uddannelser har fået en reel forbedring af deres økonomi fra 2003 til 2009. Erhvervsuddannelsernes

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere