Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer af Vækstforums møde den 25. marts Megassning energi og miljø 2 Stus fra Råd for Energi- og Miljøteknologi 5 3 Afsætning af pulje til aktiviteter i forbindelse med FN's klimopmøde i Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling" 8 Uddannelse og kompetenceudvikling 5 Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler 10 Iværksætteri og virksomhedsudvikling 6 Godkendelse af Midtjysk Klyngeprogram og indstilling om reservion af en økonomisk ramme 7 Styrkelse af det stregiske samarbejde mellem RTI (Rådet for Teknologi og Innovion) og Vækstforum Kapitalformidling - reservion af midler. 25 Oplevelsesøkonomi 9 Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger Formålsbestemte puljer og Arbejdet med internionale oplevelsesfyrtårne - revideret tidsplan og udvælgelse af kriterier til fase 4 35 Ansøgninger 12 Mere uddannelse - bevilling af midler Ansøgning om støtte fra EU's Socialfond, mål 2 til projekt Detailakademiet, Århus Købmandsskole 40 Partnerskabsaftale 14 Partnerskabsaftale - stus og oplæg til nye indssfelter 42 Handlingsplan Proces for justering af handlingsplan oplæg 44

3 Indholdsfortegnelse Orientering og meddelelser 16 Orientering - Fast Ktegforbindelse Meddelelser 49 Udpegningssager 18 Upegning af repræsentanter til Energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune 51 Eventuelt 19 Eventuelt 52 Tillægsdagsorden 1 Restmidler under Mål 2, programperioden projekt Passivhus Ansøgning om støtte til BABEL Bygge og Anlægsbranchens evaluerings- og læringscenter i

4 Refer af Vækstforums møde den 25. marts 2008 Sekretariet indstiller, referet godkendes. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Bilag: Refer fra Vækstforums møde 25. marts 2008 kort version

5 Stus fra Råd for Energi- og Miljøteknologi Resumé Formandskabet for Råd for Energi- og Miljøteknologi giver på mødet en orientering om stus på megassningen på energi- og miljø Beslutning Vækstforum tog orientering fra Råd for Energi- og Miljøteknologi til efterretning. Sagsfremstilling Vækstforum har i forbindelse med igangsætning af megassningen på energi og miljø neds et Råd for Energi- og Miljøteknologi (REMT) med følgende opgaver: Give anbefalinger til Vækstforum vedr. igangsætning af konkrete projekter Følge fremdriften med fokus på ssningens faglige mål Være ambassadører for megassningen og medvirke til fremme dialogen regionalt, nionalt og internionalt Bidrage til koordinering af initiiver Have en rådgivende funktion i forhold til den videre udvikling af megassningen REMT har følgende medlemmer: Direktør Poul Erik Schou-Pedersen, Bankinvest New Energy Solutions (formand) Dekan Erik Meineche Schmidt, Det Nurvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (næstformand) Regionsrådsmedlem Kaj Møldrup Christensen Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Norddjurs Kommune Udviklingskoordinor Per Hesselund Lauritsen, Siemens Wind Power Chefkonsulent Bruno Sander Nielsen, Landbrugsrådet Teknisk direktør Kjær Andresen, DAKA Bioindustries Adm. dir. Per Albæk, Dantherm Air Handling A/S Direktør Henry Juul Nielsen, Viborg Fjernvarme Udviklingschef Peter Harling Lykke, NRGi Vicedirektør Søren Mikkelsen, Technology Transfer and Innovion Services, Århus Universitet Centerchef Frank Elefsen, Teknologisk Institut Formandskabet for REMT giver på mødet en orientering om stus på megassningen på energi og miljø og rådets arbejde. Der vil blive udleveret stusmeriale på mødet.

6 Afsætning af pulje til aktiviteter i forbindelse med FN's klimopmøde i 2009 Resumé Region Midtjylland oplever en markant interesse for igangsætning af aktiviteter, som retter fokus på klimaspørgsmål, energi m.m. med udgangspunkt i næste års klimopmøde i København. Der foreslås oprettet en pulje, der har til formål profilere regionens styrkepositioner inden for energi- og miljøområdet. Sekretariet vil indkalde ideer til aktiviteter, som vil blive forelagt Vækstforum med udgangspunkt i et sæt af kriterier. Sekretariet indstiller, der afsættes en pulje på 10 mio. kr. (heraf 5 mio. kr. fra Regionalfonden hvis denne kan støtte de påtænkte aktiviteter) i form af en supplerende bevilling til energi- og miljøssningen til understøtte aktiviteter, som synliggør energiog miljøaktiviteter i Region Midtjylland i forbindelse med klimopmøde i 2009, som beskrevet i sagsfremstillingen. Beslutning Indstilling tiltrådt med bemærkning om, egenfinansieringen af projekterne under denne pulje som udgangspunkt skal udgøre min 50%, dog efter en konkret vurdering af det enkelte projekt. Sagsfremstilling Vækstforum har besluttet gennemføre en megassning på energi- og miljøområdet. Vækstforum har reserveret midler fra EU s Regionalfond, og Regionsrådet har tilsvarende reserveret midler til test, afprøvning og fremvisning af energi- og miljøteknologi. En del af ssningen på energi- og miljøområdet udgøres bl.a. af aktiviteter rettet mod FN's klimopmøde i Der er pt. ikke afs midler til denne aktivitet. I forbindelse med FN's klimopmøde i 2009 er det ønskeligt, Region Midtjylland profileres som en foregangsregion for vedvarende energi- og miljøteknologi lokalt, regionalt, nionalt og internionalt. Der er allerede igangs en række aktiviteter som: etablering af en fælles kommunal/regional klimagruppe, hvor Århus Kommune har formandskab og sekretari. Klimagruppen har udarbejdet en handlingsplan for indssen. Handlingsplanen er godkendt af det regionale kontaktudvalg. Udarbejdelse af energiregnskaber og kommunale handlingsplaner udvikling af et projekt for erhvervsturisme med fokus på energi- og miljøområdet, i form af en ansøgning til den formålsbestemte pulje for regionale oplevelsesprojekter

7 7 afholdelse af en årlig energi- og miljøkonference Der er ikke i megassningen afs midler til profilering og synliggørelse af regionens styrkepositioner inden for energi- og miljøteknologi. Region Midtjylland kan allerede nu konstere en stærkt stigende aktivitet fra kommuner, organisioner m.fl. om igangsætning af aktiviteter, som tager udgangspunkt i det stærke fokus på klimaspørgsmål og næste års topmøde i København. Det er sekretariets opftelse, en række af disse aktiviteter enten har eller kan gives ikke kun en regional men også en nional/internional betydning, herunder i relion til profilering af regionen. For understøtte aktiviteter således, disse får en markant betydning, foreslår sekretariet, der afsættes en særskilt pulje til aktiviteter i tilknytning til klimopmødet. Der foreslås indkaldt ideer til anvendelse af puljen fra virksomheder, kommuner, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder i øvrigt, videninstitutioner mv. Der udarbejdes forud for indkaldelse af ansøgninger kriterier for anvendelse af puljen, som forelægges for Vækstforum. Det bør være et princip, ansøgerne til puljen medfinansierer projekterne med min. 50%. Sekretariet finder, puljen for eksempel kan anvendes til: Internionale konferencer. Energiens dag med mulighed for offentligheden for besøg på energianlæg mv. Studietur for udenlandske miljø- og energijournalister som ligger ud over erhvervsturisme projektet Indkomne ideer forventes kunne blive behandlet af Vækstforum på møde i efteråret 2008.

8 Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling" Resumé Maabjerg Bioenergy søger om økonomisk tilskud til projektet "MBE-Udvikling". Projektet er tænkt som et regionalt projekt med internionalt form omftende de nyeste tiltag vedr. udnyttelse af biomasseressourcerne i relion til afprøvning, dokumention og fremvisning. Projektet tænkes gennemført i 4 faser. Fase 1 af projektet er anslået beløbe sig til 1,5 mio. kr. Projektet falder godt i tråd med målene for Vækstforums megassning på energi og miljø, idet projektet kan bidrage til erhvervsmæssig udvikling inden for anvendelse af biomasse til energi. Sekretariet indstiller, Vækstforum (under forudsætning af en positiv tilkendegivelse fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi) indstiller til Regionsrådet, der bevilges kr., svarende til 50%, til projektets fase 1, og beløbet finansieres af reservionen til udmøntning af megassningen på energi og miljø. Beslutning Indstilling tiltrådt. Martin Merrild forlod mødet under sagens behandling. Sagsfremstilling Maabjerg Bioenergy søger om økonomisk tilskud til projektet "MBE-Udvikling", som er en aktivitet, der tænkes oprettet i tilknytning til Maabjerg Bioenergy's planlagte biogasanlæg ved Holstebro. MBE-Udvikling er tænkt som et regionalt projekt med internionalt form omftende de nyeste tiltag vedr. udnyttelse af biomasseressourcerne i forhold til afprøvning, dokumention og fremvisning. Målet med MBE-Udvikling er bl.a. optimere udnyttelsen af biomasseressourcerne til gavn for virksomhederne og eksportmulighederne på området. For opnå målet vil virksomheder og videninstitutioner blive involveret. Dele af biogasanlægget vil blive stillet til rådighed for udviklings- og afprøvningsforsøg, og informion vil blive stillet til rådighed over for offentligheden. Projektet er planlagt i følgende faser:

9 9 1. Planfasen 2. Programfasen 3. Realiseringsfasen 4. Driftsfasen Fase 1 vil bl.a. bestå af indsamling og systemisering af da og viden på området, herunder kortlægning af biomasseressourcerne i lokalområdet. Viden og da vil blive samlet i "MBE-udviklingsmodellen", som skal være en IT-model omftende elementerne: Ressourcer, omsætning, anvendelse samt påvirkning af omgivelserne i form af miljø, klima, erhvervsliv mv. I fase 2 tænkes bla. "MBE-udviklingsmodellen" udvidet til en dynamisk model, hvori udviklingsprojekter kan simuleres, og der kan foretages beregninger af påvirkninger på relevante parametre. Endvidere foretages en konkret vurdering af potentielle udviklingsprojekter. Fase 3 og 4 vil omfte henholdsvis realisering og drift af de konkrete udviklingsprojekter. Der er lavet økonomiske overslag over fase 1 og fase 2 på 1,5 henholdsvis 6,8 mio. kr. Administrionen vurderer, kun fase 1 i projektet på nuværende tidspunkt har så konkret en karaktér, det vil være muligt komme i betragtning til bevilling af tilskud. Intentionerne med projektet falder godt i tråd med målene for Vækstforums megassning på energi og miljø, idet projektet vil understøtte bestræbelserne for teknologisk og erhvervsmæssig udvikling inden for anvendelse af biomasse i energiforsyningen. Samtidig vil projektet kunne bidrage til udbredelse af anvendelsen af biomasse i energiforsyningen og dermed øge andelen af vedvarende energi. I lighed med andre projekter, som er indstillet til tilskud fra Vækstforum, vil der i givet fald blive indgået en resultkontrakt med Maabjerg Bioenergy. Af tidsmæssige grunde har det ikke været muligt på nuværende tidspunkt forelægge projektet for Rådet for Energi- og Miljøteknologi. Dette vil ske på rådets møde den 30. maj Bilag: MBE - ansøgning

10 Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede i det fornødne omfang. Arbejdsmarkedet i Midtjylland er kendetegnet ved stigende beskæftigelse, faldende ledighed og et demografisk betinget fald i arbejdsstyrken. Forhold, der betyder, regionens virksomheder oplever rekrutteringsproblemer og forhold, der kan være en reel barriere for virksomhedernes fortste vækst. Opgørelser viser, der er kommet næsten nye arbejdspladser i Region Midtjylland i perioden , væksten i Vest- og Østjylland er ens - nemlig 3,2%, der i 2007 var ubeste stillinger i Region Midtjylland, og der er behov for en tilgang til arbejdsstyrken på personer om året. En arbejdsgruppe neds af Vækstforum har på den baggrund udarbejdet et udkast til et program for udvidelse af arbejdsstyrken "JOBmidt", herunder to projektbeskrivelser "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" og "Fastholdelse af udenlandske studerende". Sekretariet indstiller, Vækstforum tager udkast til program for udvidelse af arbejdsstyrken - JOBmidt - til orientering Vækstforum godkender projektbeskrivelsen "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" Vækstforum godkender projektbeskrivelsen "Fastholdelse af udenlandske studerende" Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 11,5 mio. kr. til medfinansiering af projekterne i en to-årig periode og Vækstforum reserverer 23 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond, Mål 2 til projekterne for en to-årig periode Beslutning Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling Baggrund Med udgangspunkt i en kortlægning af beskæftigelsessystemet og andre aktørers indss godkendte Vækstforum i juni 2007 en forprojektbeskrivelse af et initiiv til udvidelse af arbejdsstyrken. Vækstforum godkendte samtidig en arbejdsgruppe, der skulle bidrage til belysning af problemstillingen. Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til et program for udvidelse af arbejdsstyrken - JOBmidt, herunder to projektbekrivelser Modtagelse og

11 11 fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og Fastholdelse af udenlandske studerende. Formålet med programmet og de to projekter er udvide arbejdsstyrken for således sikre fundamentet for forts vækst og udvikling i Region Midtjylland. Udkast til program for udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt Formålet med programmet JOBmidt er: udvide arbejdsstyrken i Region Midtjylland for således styrke betingelserne for vækst, innovion og velfærd. Målene med programmet JOBmidt er: fastholde beskæftigede i arbejdsstyrken - fastholdelse inddrage borgere, der pt. står uden for arbejdsstyrken - inddragelse Programmet JOBmidt har følgende indssområder: vedrørende fastholdelse: Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Fastholdelse af udenlandske studerende Fastholdelse af udste anste et netværksinitiiv med fokus på forebyggelse, fastholdelse og integrion for aktører engageret i det rummelige arbejdsmarked Fastholdelse af udste anste sygdomsforebyggelse vedrørende inddragelse: Forsøg med inddragelse af førtidspensionister i arbejdsstyrken Initiiver til inddragelse af udste unge i arbejdsstyrken Der er flere midler til sikre fastholdelse og inddragelse i arbejdsstyrken, men en omftende, velkvalificeret og målrettet vejledningsindss er nødvendig, hvorfor programmet JOBmidt også omfter indssområdet: kvalitet i vejledning. På denne vis omfter programmet JOBmidt initiiverne 4.1, 4.2 og 4.6 i Vækstforums handlingsplan Fornyelse og Vækst i en internional vækstregion. Udgangspunktet for programmet JOBmidt har været en analyse af andre aktører, herunder særligt beskæftigelsessystemets indss, idet målet har været supplere deres indss. Programmet JOBmidt ligger i forlængelse af og supplerer "Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om En jobplan af 28. februar 2008". Aftalen omfter bl.a. en øget indss for internional rekruttering, herunder en reorganisering af den internionale rekrutteringsindss EURES med tre nye specialenheder placeret i hhv. København, Århus og Odense. De nye specialenheder skal tilbyde virksomhederne en kvalificeret og professionel rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og tilbyde udenlandske jobsøgere informion og vejledning. Indssen i regi af JOBmidt ligger i forlængelse af den rekrutteringsindss EURES tilbyder virksomhederne.

12 12 Programmet JOBmidt er endnu ikke fuldt beskrevet, men indssområderne Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og Fastholdelse af udenlandske studerende er beskrevet og belyst af arbejdsgruppen og foreligger som egentlige projektbeskrivelser. De er vedlagt til godkendelse. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft - Projektbeskrivelse Virksomhederne i Region Midtjylland har de seneste år søgt dække en del af deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft med arbejdskraft fra udlandet. Og virksomhederne har været glade for den udenlandske arbejdskraft, der har vist sig både kvalificeret og fleksibel. Det er imidlertid dyrt rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og mange virksomheder investerer mange ressourcer i skaffe kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det også vigtigt, de udenlandske arbejdstagere og deres eventuelle familier modtages og integreres godt på arbejdspladsen og i lokalsamfundet, så der bliver tale om en varig ressource. Der er imidlertid forhold, der gør modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft vanskelig. Herunder ikke mindst de mange regler og myndigheder, den udenlandske arbejdstager skal forholde sig til, når han eller hun kommer til landet. Kontakten til de offentlige myndigheder besværliggøres af sprogbarrierer og komplicerede regelsæt og sagsgange. Hertil kommer forhold som bolig, institutionspladser, skolegang, ægtefællejob, samt kulturelt betingede problemikker, der gør integrion på arbejdspladsen og i lokalsamfundet vanskelig. Projektbeskrivelsen Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er formuleret med dette for øje. Arbejdsgruppen neds af Vækstforum har udarbejdet projektbeskrivelsen på baggrund af drøftelser med relevante aktører, herunder virksomheder, erhvervsserviceenheder, kommuner, jobcentre m.fl. Formålet med projektet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er: 1. lette virksomhedernes modtagelse og integrion af udenlandsk arbejdskraft 2. understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integrion af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet. Mål 1 understøttes af følgende indssområder: 1. vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet 2. bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og boligindretning 3. integrion af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen 4. integrion af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet 5. etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder bl.a. med henblik på etablering af ægtefællejob 6. fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft Mål 2 understøttes af følgende indssområder:

13 13 1. udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft 2. udvikling af en kommunal integrionspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft 3. etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik. Målgruppen er primært den udenlandske arbejdskraft og dennes familie og sekundært prive og offentlige virksomheder. Indssen forventes varetaget af netværk bestående af lokale erhvervs- beskæftigelsesog integrionspolitiske aktører i et bredt anlagt samrbejde med erhvervsorganisioner, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, prive organisioner m.fl., idet den præcise konstellion af aktører kan variere fra et lokalområde til et andet. Projektet skal varetages af en organision bestående af: 1. Et regionalt sekretari med administrive opgaver, herunder koordinering i forhold til beslægtede politikområder og initiiver, herunder særligt i forhold til den rekrutterings- og markedsføringsindss, der finder sted i regi af EURES 2. Et antal konsortier bestående af lokale erhvervs-, beskæftigelses- og integrionspolitiske aktører, hvor de lokale erhvervsserviceenheder som hovedregel vil være lead-partner. Samarbejde mellem flere erhvervsserviceenheder og kommuner kan være hensigtsmæssig afhængig af omfanget af udenlandsk arbejdskraft i lokalområdet og hensynet til kritisk masse. Konsortiernes hovedopgaver er: praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft og virksomhederne og omfter indssområde 1-6 under mål 1 og udvikling af den offentlige modtagelses- og integrionspolitik og omfter indssområde 1-3 under mål 2 Budget i mio. kr.: 1. år 2. år I alt Indssområde 1-6 under mål 1 Indssområde 1 3 under mål 2 Regionalt sekretari I alt 7,2 mio. 11,4 mio. 1,4 mio. 7,2 mio. 11,4 mio. 1,4 mio. 14,4 mio. 22,8 mio. 2,8 mio. 40,0 mio. Der er tale om en budgetmæssig ramme i mio. kroner, hvor det faktiske budget vil være afhængigt af konsortiernes sammensætning og deres portefølje. Finansiering: Region Midtjylland 10,0 mio. Europæisk Socialfond (mål 2) 20,0 mio. Anden medfinansiering; priv, kommunal og stslig 10,0 mio. I alt 40,0 mio. Det skal i øvrigt bemærkes anden medfinansiering kan have karakter af medgået tid. Tidsplan er som følger:

14 maj Vækstforum godkender projektbeskrivelsen Medio juni Informionsmøde for interessenter Medio juni Annoncering af indssen med henblik på konsortiedannelse og udarbejdelse af socialfondsansøgning, herunder ansøgning om regional medfinansiering Primo august Ansøgningsfrist for socialfondsansøgning inklusiv ansøgning om regional medfinansiering henholdsvis konsortiedannelse 1. oktober Vækstforums godkendelse af konsortier og socialfondsansøgning herunder regional medfinansiering med henblik på indstilling til Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen Der vil efterfølgende blive udarbejdet en resultkontrakt med klare og målbare resultkrav, der sikrer en fokuseret indss. Opfølgning på samme forelægges Regionsrådet og Vækstforum halvårligt. Fastholdelse af udenlandske studerende Projektbeskrivelse Danske - således også midtjyske uddannelsesinstitutioner udbyder i stigende omfang hele uddannelser på engelsk. Det har medvirket til, antallet af udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark er steget med over 25% over en treårig periode. De uddannelsesinstitutioner, der har tiltrukket flest udenlandske studerende i Region Midtjylland er Aarhus Universitet[1], Handelshøjskolen, Ingeniørhøjskolen, Handels- og ingeniørhøjskolen i Herning og Vitus Bering i Horsens. Der kommer flest udenlandske studerende fra de nordiske lande samt fra Kina og Indien, men der er kommet flere fra Polen og Tyskland de senere år. De udenlandske studerende læser fortrinsvist tekniske, sundheds- og samfundsvidenskabelige uddannelser. De kan, hvis de forbliver i Danmark bidrage til dække dansk erhvervslivs og forskningsmiljøernes efterspørgsel på højt kvalificeret arbejdskraft. Uddannelsesinstitutionerne har etableret internionale sekretarier og andre organisoriske enheder, der blandt andet administrerer forskellige udvekslingsprogrammer og bilerale aftaler og vejleder og informerer danske og udenlandske studerende. Arbejdsgruppen neds af Vækstforum har i forbindelse med udarbejdelsen af projektbeskrivelsen konsteret, mange af de udenlandske studerende ønsker ansættelse i danske virksomheder både under og efter studierne. Arbejdsgruppen har endvidere konsteret, mange virksomheder ønsker ansætte veluddannet udenlandsk arbejdskraft med kendskab til såvel dansk kultur som hjemlandets sprog og kultur, ofte med henblik på eksportfremstød i de pågældende lande. Endelig har arbejdsgruppen neds af Vækstforum konsteret et behov for en institution, der bringer studerende og virksomheder sammen. Dette behov har været drøftet med repræsentanter for Aarhus Universitet og VIA University College, Vitus Bering. Nogle af de forhold, der afgør om de udenlandske studerende forbliver i landet efter endt studium, er studierelevant erhvervserfaring og karrieremuligheder. Projektet fastholdelse af udenlandske studerende er udarbejdet med dette for øje. Formålet med projektet er bidrage til udvidelsen af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er:

15 15 1. bidrage til, udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne 2. understøtte muligheden for, udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium Indssen for fastholde de udenlandske studerende kan bl.a. have karakter af en udvidelse af eksisterende erhvervskontaktenheder med en indss målrettet primært de udenlandske studerende, sekundært virksomhederne i Region Midtjylland. Indssen forventes forankret to steder i regionen og omfter følgende indssområder: 1. virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på etablering af formaliserede aftaler med virksomheder om praktikpladsophold, projektarbejde og studierelevant erhvervsarbejde for udenlandske studerende 2. etablering af mødeforum for virksomheder og internionale studerende. Et mødeforum, hvor de udenlandske studerende og virksomhederne tilbydes praktisk bistand i forbindelse med etablering og afvikling af praktikpladsophold og projektarbejde. 3. etablering af netværk mellem nuværende og eventuelt også tidligere udenlandske studerende, herunder etablering af dabase med CV ere 4. afvikling af temadage for de udenlandske studerende om Danmark, danskerne og dansk virksomhedskultur 5. afvikling af temamøder for regionens virksomheder om ansættelse af udenlandske studerende 6. afvikling af karrieremesser, hvor virksomheder får lejlighed til præsentere sig selv og de jobs, de har Indssen forventes varetaget af erhvervs- uddannelses- og beskæftigelsespolitiske aktører i et bredt anlagt samrbejde med erhvervsorganisioner, myndigheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter m.fl. Indssen skal forankres ledelsesmæssigt og administrivt i en institution, der har en bred kontaktflade til udenlandske studerende fra forskellige uddannelsesretninger og institutioner, og som tilbyder et internionalt miljø med fokus på uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Der skal være tale om en institution, der kan understøtte de udenlandske studerende både under studier, praktikpladsophold og projektarbejde. Der skal endvidere være tale om en institution, der kan bistå de udenlandske studerende i praktiske forhold som bolig og papirgange. Endelig skal der være tale om en institution, der kan bedrive virksomhedsopsøgende arbejde. Budget og finansiering er som følger: Budget i mio. kr.: Virksomhedsopsøgende arbejde Møde og informionsvirksomhed, herunder karrieremesser Praktisk bistand til de udenlandske studerende Udviklingsaktiviteter, herunder udvikling af dabase og netværk I alt 2,5 mio. 1,0 mio. 1,5 mio. 1,0 mio. 6,0 mio.

16 16 Finansiering: Region Europæisk Socialfond (mål 2) Øvrig offentlig og priv finansiering I alt Det skal bemærkes, øvrig medfinansiering kan have karakter af medgået tid. 1,5 mio. 3,0 mio. 1,5 mio. 6.0 mio. Tidsplan for projektet er som følger: 26. maj Vækstforum godkender projektbeskrivelsen Medio juni Annoncering af indssen med henblik på identifikion af operør (i tilfælde af mere end to relevante operører vil arbejdsgruppen blive inddraget i udvælgelsen) Primo august Ansøgningsfrist for socialfondsansøgning inklusiv ansøgning om regional medfinansiering 1. oktober Vækstforums godkendelse af operør og socialfondsansøgning herunder regional medfinansiering med henblik på indstilling til Regionsrådet og Erhvervs- og byggestyrelsen Der vil efterfølgende blive udarbejdet en resultkontrakt med klare og målbare resultkrav, der sikrer en fokuseret indss. Opfølgning på samme forelægges Regionsrådet og Vækstforum halvårligt. [1] Aarhus Universitet fusionerede i 2006 og 2007 med Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks JordbrugsForskning, Handelshøjskolen i Århus og Danmarks Pædagogiske Universitet. Bilag: Udkast til programbeskrivelse 16/ Projektbeskrivelse Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 11/ Projektbeskrivelse Fastholdelse af udenlandske studerende 10/4 2008

17 Godkendelse af Midtjysk Klyngeprogram og indstilling om reservion af en økonomisk ramme Resumé En neds styregruppe har udarbejdet et oplæg til et 3-årigt klyngeprogram for Region Midtjylland. Baggrunden for programmet, der findes et regionalpolitisk rionale for stille virkemidler til rådighed, der styrker virksomhedernes innovion og internionalisering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større ssning på vækstklynger. Målet med klyngeprogrammet er således skabe nye og stærke alliancer mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, som kan bidrage til øget vækst hos de deltagende virksomheder målt på bl.a. indtjening, internionalisering og innovion. Programmet er opdelt i henholdsvis et netværksinitiiv for opbygning og gennemførelse af forretningsbaserede netværk og et klyngeinitiiv, der gennem virksomhedsrettede erhvervsfremmeaktiviter skal styrke udviklingsmulighederne for både etablerede og nye vækstklynger. Klyngeinitiivet organiseres i tilknytning til Forskningsog Innovionsstyrelsens nye initiiv vedrørende innovionsnetværk, der sammen med Region Midtjyllands virksomhedsrettede klyngeinitiiver vil udgøre en ressourcemæssig ramme på 200 mio. kr. til realisering af klyngeprogrammet. Det regionale klyngeprogram alene har i den 3-årige periode et budget på 56,2 mio. kr., heraf 23,6 mio. kr. i regional medfinansiering og et forventet tilskud fra EU's Regionalfond på 22,2 mio. kr. Sekretariet indstiller, Vækstforum godkender klyngeprogrammet som et 3-årigt initiiv med de beskrevne aktiviteter, organisering og økonomi Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 23,6 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler Vækstforum reserverer i alt 22,2 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond der afholdes informionsmøder og indkaldelse af ansøgninger på henholdsvis netværksinitiivet og klyngeinitiivet Beslutning Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling Værkstforum traf i 2006/2007 beslutning om iværksættelse af en række pilotprojekter med det formål udarbejde en stregi for klyngeudvikling i Region Midtjylland. En neds styregruppe har udarbejdet et oplæg til et 3-årigt klyngeprogram, som skal skabe en regional ramme for virksomhedernes vækst gennem en større ssning på netværkssamarbejde og udvikling af egentlige vækstklynger.

18 18 Erhvervspolitiske rionale I Vækstforums erhvervsudviklingsstregi og handlingsplan er det et centralt element, der skal gennemføres en markant indss for udvikle og tilbyde værktøjer til virksomhedernes omstilling, samarbejde og vækst, herunder for regionens erhvervsklynger. Outsourcering og globalisering er en central erhvervspolitisk udfordring for sikre den nødvendige omstilling af erhvervsstrukturen i Region Midtjylland og øge virksomhedernes konkurrencevne gennem innovion og internionalisering. Der har de seneste år været en kraftig vækst i opbygning af formelle og uformelle netværk mellem virksomheder med udgangspunkt i både brancher og tværgående værdikæder, men også netværk i samspil med videninstitutioner. Netværk er blevet en nødvendig og nurlig del af forretningsgrundlaget for de fleste virksomheder, der vil skabe sig konkurrencefordele på bl.a. teknologisk udvikling, specialisering, sourcing af opgaver mm. Vækstforum ser det som en central regional opgave sikre gode rammebetingelser for udvikling af forretningsbaserede netværk med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Det er samtidig Vækstforums erhvervsudviklingsstregi sse på regionens væksterhverv og erhvervsklynger i forhold til megassningerne erhverv og sundhed, fødevarer og energi og miljø. Klyngeprogrammet vil skabe bedre vækst- og udviklingsmuligheder for andre af regionens styrkepositioner og vækstklynger. Styregruppe Der har i været gennemført 3 pilotprojekter, der fra forskellige vinkler har haft fokus på stregi, metoder og værktøjer til udvikling af værdikædesamarbejde, netværk og vækstklynger. Pilotprojekterne har omftet videnservice i klyngeperspektiv, den avancerede fremstillingsindustri, samt sikkerheds- og forsvarsindustrien. Der er desuden indhentet en række regionale og internionale erfaringer med policyudvikling og klyngeinitiiver. Med henblik på sikre kvalitet, relevans og den regionale forankring af klyngeudviklingsprojektet har der været neds en styregruppe med repræsentanter fra de centrale erhvervsfremmeaktører. Styregruppen har haft følgende sammensætning: - Bent Mikkelsen, Region Midtjylland - Erik Krarup, Væksthus Midtjylland - Henrik G. Larsson, Teknologisk Institut - Torben Busk, Horsens Erhvervsråd - Poul Rind Christensen, Handelshøjskolen Aarhus Universitet - Knud Hareskov Jensen, Center for Underleverandører - Ane Marie Clausen, Dansk Industri - Jannik Schack Linnermann, Dansk Erhverv Styregruppen har i foråret 2008 udarbejdet deboplægget "På Vej mod et Midtjysk Klyngeprogram", hvor der på baggrund af policyseminar og efterfølgende høring mv. er udarbejdet en forprojektbeskrivelse vedr. et midtjysk klyngeprogram Formål Det overordnede formål med klyngeprogrammet er skabe en regional ramme for virksomhedernes vækst og udviklingsmuligheder gennem en endnu større ssning på for-

19 19 retningsbaseret netværk mellem virksomheder, samt udvikling af egentlige vækstklynger. Klyngeprogrammet skal derfor bidrage til styrke virksomhedernes innovion og internionalisering gennem øget offentligt-priv samspil mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder og i et partnerskab med sten opbygge et fundament i Forsknings- og Innovionsstyrelsens innovionsnetværk, der kan understøtte netværks- og klyngeinitiiver - både i forhold til de eksisterende 3 megassninger, samt vækstklynger og væksterhverv inden for andre af regionens styrkepositioner. Det er målet med netværks- og klyngeinitiiverne øge virksomhedernes motivion for forretningsbaseret netværkssamarbejde og klyngeudvikling, men også de deltagende virksomheder faktisk udvikler deres vækstpotentiale målt på bl.a. omsætning, indtjening, innovion og internionalisering. Målgruppe mv. Målgruppen for netværksinitiivet vil være SMV ere med op til 250 anste, som kan udvikle vækstpotentialet i deres virksomheder gennem opbygning af forretningsmæssigt samarbejde med andre virksomheder på tværs af brancher, sektorer og geografi. Målgruppen for klyngeinitiivet er tilsvarende SMV'ere, som er pare til indgå i et egentligt klyngeudviklingsforløb med opbygning af tættere samarbejdsrelioner mellem virksomheder, forsknings- og videninstitutioner og offentlige myndigheder. Initiiver Klyngeprogrammet er opbygget af henholdsvis et netværksinitiiv og et klyngeinitiiv for spirende og etablerede klynger. Netværksinitiivet er et tilbud til virksomhederne i Region Midtjylland om opbygning af forretningsbaserede netværk mellem minimum 5 deltagende virksomheder. Netværksopbygningen sker i trin 1 med hjælp fra en netværksmægler, der er forankret i det regionale erhvervsfremmesystem. Deltagelse i netværksopbygningen er gris for virksomhederne. Virksomhederne har i trin 2 og 3 mulighed for støtte til udvikling og gennemførelse af et forretningsbaseret netværk med hjælp fra prive rådgivere. Der er her et krav om en kontantfinansiering på 50% af rådgivningsydelsen fra de deltagende virksomheder inden for en ramme på timer pr. netværk. Netværksinitiivet forankres hos en regional operør, som varetager opgaven med udvikling og gennemførelse af de forretningsbaserede netværk i et tæt samspil med det øvrige regionale erhvervsfremmesystem. Operøren får til opgave i henhold til programmets mål og indssområder sikre faciliteringen af gens. 100 forretningsbaserede netværk pr. år i programmets løbeperiode. Det er målet, minimum 25% af netværkene udvikler og gennemfører et forretningsmæssigt samarbejde. Klyngeinitiivet er et tilbud til større forretningsbaserede netværk eller spirende klynger om gennemførelse af en forretningsanalyse/-udvikling der samtidig udgør beslutningsgrundlaget for, om der kan iværksættes et egentligt klyngeinitiiv med støtte fra Vækstforum. Indssen skal målrettes klynger med en regionaløkonomisk set afgørende betydning i forhold til markeds- og innovionspotentiale. Et klyngeinitiiv kan også ha-

20 20 ve udgangspunkt i én af regionens etablerede klynger, hvor der er brug for en revitalisering af klyngesamarbejdet. En regional klynge forudsætter en koncentreret gruppe af virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der i et tæt samspil opbygger en definérbar værdikæde om unikke konkurrencefordele med tættere økonomiske og sociale relioner. Det betyder bl.a., klyngeinitiiv skal have en formaliseret klyngeorganision, som knytter ovenstående 3 parter sammen om udviklingen af den enkelte klynge. Klyngeinitiiverne organiseres derfor i tilknytning til sekretarierne for Forsknings- og Innovionsstyrelsens nye innovionsnetværk, der udgør det organisoriske fundament for det midtjyske klyngeprogram. Vækstforum har mulighed for tage stilling til konkrete virksomhedsrettede klyngeinitiiver, der vil kunne bygges oven på de innovionsnetværk, der både omfter eksisterende Vækstforum-ssninger, men også andre vækstklynger. Økonomi Klyngeprogrammets samlede økonomiske ramme udgør i alt 200 mio. kr. i perioden , hvis man medregner beregnede udgifter på 144 mio. kr. til driften af sekretarierne for de forventede 7-9 innovionsnetværk, der etableres i regionen i den 3- årige periode. Sten finansierer 50% af sekretarierne for disse innovionsnetværk, virksomhederne 40%, og 10% finansieres af andre. Det regionale klyngeprogram alene har et budget på 56,2 mio. kr. i perioden og vedrører udgifter til gennemførelse af netværksinitiivet og regional medfinansiering af virksomhedsrettede klyngeinitiiver. Budget og finansiering af klyngeprogrammet (Mio.kr.) 1. Netværksinitiiv I alt 1. Netværksinitiiv 9,0 10,9 13,0 33,0 Netværksopbygning 2,3 2,9 3,5 8,7 Udvikling af netværk 5,3 6,6 7,9 19,7 Øvrige programudgifter 1,5 1,5 1,7 4,6 2. Klyngeinitiiver 5,1 7,9 10,3 23,3 Sekretari for innovionsnetværk 0,0 0,0 0,0 0,0 Virksomhedsrettede klyngeinitiiver 4,7 7,5 9,7 21,9 Øvrige programudgifter 0,4 0,4 0,6 1,4 Budget i alt 14,1 18,8 23,3 56,2 Finansiering Region Midtjylland 5,9 7,8 9,9 23,6 EU - Mål 2 midler 5,5 7,4 9,3 22,2 Sten 0,0 0,0 0,0 0,0 Priv Medfinansiering (Virksomhederne) 2,6 3,3 3,9 9,8 Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt 13,9 18,6 23,1 55,6 Det midtjyske klyngeprogram finansieres med 23,6 mio. kr. af Region Midtjyllands mid-

21 21 ler til erhvervsfremme og et forventet tilskud fra EU's Regionalfond på 22,2 mio. kr. Hertil kommer virksomhedernes kontante egenfinansiering på 9,8 mio. kr. til køb af prive rådgivningsydelser. Bilag: Forprojektbeskrivelse vedr. klyngeprogram

22 Styrkelse af det stregiske samarbejde mellem RTI (Rådet for Teknologi og Innovion) og Vækstforum Resumé RTI foreslår et stregisk samarbejde med Vækstforum for sikre sammenhæng mellem den nionale og regionale innovionsindss. Det stregiske samarbejde foreslås indføjet i partnerskabsaftalen. Forsknings- og Innovionsstyrelsen har udarbejdet et oplæg, der indeholder fem elementer for samarbejdet, bl.a. udvikling af fælles initiiver og projekter og fælles udbud af stregiske indsser. Et vigtigt samarbejdsfelt er de nye innovionsnetværk mellem virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner, som kommer i udbud i 2008 og Innovionsnetværkene vil fra 2009 være en central del af det danske innovionssystem og erstter tre eksisterende initiiver de højteknologiske netværk, de regionale teknologicentre og IKT-centrene. Et styrket stregisk samarbejde mellem Vækstforum og RTI er helt i tråd med tankegangen bag Vækstforums erhvervsudviklingsstregi, som også har fokus på skabe en sammenhængende innovionsindss. Det forventes, de nye innovionsnetværk vil spille en central rolle i udmøntningen af erhvervsudviklingsstregien på en række områder. Det gælder i forhold til den kommende innovionsstregi, som ventes forelagt Vækstforum på mødet i august - og i forhold til de tre megassninger, projektet Vidensamarbejde og klyngeprogrammet. Med det nye innovionsnetværk vil der komme nye, stærke aktører i regionen, der kan blive vigtige aktører i implementeringen af Vækstforums handlingsplan. Vækstforum vil blive indbudt til samarbejde om innovionsnetværk, der understøtter nionale og regionale prioriteringer. Sekretariet indstiller, det stregiske samarbejde mellem RTI og Vækstforum indføjes i den eksisterende partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum med sætningen RTI og Vækstforum er enige om udbygge det stregiske samarbejde i de kommende år, der igangsættes et fælles udviklingsarbejde mellem RTI og Vækstforum, som beskrevet i oplægget fra RTI. Beslutning Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling Fælles plform for samarbejdet mellem RTI og regionerne

23 23 Som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovion (RTI) og de regionale vækstfora/regionsrådene er der udarbejdet et oplæg fra Forsknings- og Innovionsstyrelsen om udvikle en fælles plform for samarbejdet mellem RTI og regionerne. Det er tillige indstillet til Økonomi- og Erhvervsministeriet, det indføjes i den eksisterende partnerskabsaftale, RTI og Vækstforum er enige om udbygge det stregiske samarbejde i de kommende år. Et fælles udviklingsarbejde foreslås igangs frem til Rundbordssamtale 2008, som ventes afholdt ultimo Videnskabsministeriet og regionerne anvender tilsammen mellem 1 og 1,5 mia. kr. til virksomhedsrettede initiiver og indsser, der i bred forstand skal bidrage til styrke innovion. Hertil kommer innovionsinitiiver fra forskningsinstitutioner, universiteter m.fl. Udfordringen er få skabt sammenhæng og synergi mellem den stslige og regionale innovionsindss, så der samlet opnås størst mulige samfundsmæssige gevinster heraf. Det foreslås i oplægget, den fælles plform for det stregiske samarbejde mellem RTI og regionerne omhandler 5 stregielementer: 1. Udvikling af rammerne for systemisk dialog og koordinering mellem RTI og de regionale vækstfora (og i relevante sammenhænge regionsrådene). 2. Skabe sammenhæng og overblik over den nionale og regionale innovionsindss. 3. Videnudveksling og læring om best practise. 4. Fælles pilotprojekter og initiiver. 5. Fælles udbud af større stregiske ssninger. Nye innovionsnetværk Et af de vigtige fælles samarbejdsprojekter mellem RTI og vækstforaene er de nye innovionsnetværk mellem virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner, som kommer i udbud i 2008 og Innovionsnetværkene vil fra 2009 være en central del af det danske innovionssystem og erstter tre eksisterende initiiver de højteknologiske netværk, de regionale teknologicentre og IKT-centre. I Region Midtjylland er der i alt 8 af disse netværk/centre i dag (se vedlagte liste over innovionsnetværk). Formålet er styrke det offentlig-prive samspil og videnspredning mellem videninstitutioner og virksomheder samt styrke innovion og forskning i danske virksomheder og dermed bidrage til videnbaseret vækst. Innovionsnetværkene skal omfte en bred kreds af virksomheder og videninstitutioner. Samarbejdet kan f.eks. udspringe af en bestemt teknologi eller erhvervsmæssig styrkeposition, klynge eller lignende afgrænsning. Innovionsnetværkene skal have et nionalt udgangspunkt, men kan også understøtte regionale udviklingsmål. Derfor skal netværkene have samarbejde med virksomheder og videninstitutioner fra hele landet. De nuværende netværk kan søge om blive videreført, men der er også mulighed for etablering af helt nye netværk.

24 24 Innovionsnetværkene får bl.a. til opgave udarbejde stregier og analyser inden for netværket, lave mchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner samt gennemføre udviklingsprojekter for netværkets målgruppe. Innovionsnetværkene finansieres med 50% fra sten og min. 40% fra virksomhederne. Den resterende finansiering kan komme fra regioner, kommuner, EU m.m. Sammenhæng til Vækstforums erhvervsstregi Forslaget til udbygning af det stregiske samarbejde mellem Vækstforum og RTI er helt i tråd med tankegangen bag Vækstforums egen erhvervsudviklingsstregi, som også har fokus på skabe en sammenhængende innovionsindss. Udvikling af fælles initiiver mellem Vækstforum og RTI, f.eks. i relion til de nye innovionsnetværk, kan være med til styrke opbygningen af en sammenhængende innovionsindss i Region Midtjylland, samt være med til sikre, der sker en koordineret og sammenhængende anvendelse af midler og indss fra Vækstforum og RTI. Det samme gælder fælles stregiske ssninger og udbud mellem RTI og regionerne, som også kan være med til skabe større volumen og gennemslagskraft i initiiverne. Det forventes, de nye innovionsnetværk vil spille en central rolle i udmøntningen af Vækstforums erhvervsudviklingsstregi på en række områder. Det gælder i forhold til den kommende innovionsstregi, som ventes forelagt Vækstforum på august-mødet - og i forhold til tre megassninger, projektet Vidensamarbejde samt det 3-årige klyngeprogram. De enkelte innovionsnetværk vil således kunne støtte en megassning eller en klynge samtidig med, de styrker vidensamarbejdet og medvirker til gennemføre innovionsstregien. Med de nye innovionsnetværk vil der komme nye, stærke aktører i regionen, der kan blive vigtige aktører i implementeringen af Vækstforums handlingsplan. Vækstforum vil blive indbudt til samarbejde om innovionsnetværk, der understøtter nionale og regionale prioriteringer. Bilag: Plform for samarbejde - revideret udkast Baggrundsnot - RTIs og VFs innovionsindss_april2008 Tidsplan for stregisk samarbejde Retningslinier for innovionsnetværk, RTI d. 27 marts 2008 Liste over innovionsnetværk, 5/5-08

25 Kapitalformidling - reservion af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, der reserveres midler til initiivet Kapitalformidling. Projektet har til formål fremme tilførslen af risikovillig kapital til regionens vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Projektet omfter følgende initiiver: Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter Udvikling af et investor-readiness program for iværksætterne Fremme af Business Angels investeringer Vurdering af behovet for etablering af Regionalt investeringsselskab Sekretariet indstiller, Vækstforum godkender projektet som et to-årigt initiiv med den beskrevne organisering og økonomi Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 2,7 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler Vækstforum reserverer i alt 2,7 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger på initiiverne Beslutning Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling Det fremgår af Vækstforums handlingsplan, der skal igangsættes initiiver til forbedre kapitalformidling til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Vækstforum godkendte på sit møde april 2007, der blev igangs et forprojekt, der havde til formål udarbejde en stus på markedet for risikovillig kapital og give anbefalinger til det videre arbejde. Vækstforum behandlede projektet på sit møde den 13. september 2007, hvor følgende beslutning blev taget: Sagen udsættes med bemærkning om, projektets økonomi gennemgås med henblik på målrette indssen og afklare behovet for kompetenceudviklingen af rådgivningssystemet, således økonomien afspejler Vækstforums ønsker om begrænse den del, der vedrører kompetenceudviklingen og kan holdes på et étcifret mio. beløb. På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

26 26 Baggrund Kapital er en afgørende faktor både i forbindelse med start af virksomhed og i de senere udviklingsfaser. Et velfungerende marked for risikovillig kapital betragtes således som en nøglefaktor i bestræbelserne på fremme erhvervsmæssig vækst og udvikling. Det samlede kapitalmarked kan være vanskeligt overskue for både iværksættere og rådgivere. Der er mange aktører på markedet, og finansieringskilderne afhænger ofte af, hvor langt ideen er fremme og hvilken risikoprofil, der er i virksomheden. En iværksætter skal derfor gøre sig klart, hvad det er for en type investering, der passer til virksomheden, hvilke investorer der vil være de bedst egnede til tilføre både kapital og de kompetencer, der er brug for i virksomheden og dernæst sætte sig ind i investorernes respektive fokusområder, investeringskriterier og vurderingskriterier. Initiiverne i dette projekt har til formål sikre iværksættere og virksomheder bedre adgang til risikovillig kapital, bl.a. gennem en øget lokal og regional forankring af Vækstfondens produkter. Af få tilført risikovillig kapital kræver også god forberedelse fra iværksætterens side, og projektet omfter derfor også en indss rettet mod iværksætterne med henblik på sikre, der i højere grad sker et vellykket mch mellem iværksætter og investor. Indhold Projektet vil indeholde følgende initiiver: Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter Vækstfondens samarbejde med Væksthusene skal styrkes, bl.a. i form af en øget regionalisering af Vækstfondens produkter og etablering af et formaliseret samarbejde om identifikion og udvikling af virksomheder med potentiale til kapitaltilførsel fra Vækstfonden. Uddannelse af ambassadører i Væksthusene Vækstfonden tilbyder uddannelse af ambassadører i Væksthusene: der udpeges nogle faste medarbejdere, der får oplæring i Vækstfondens produkter, hvorved ambassadøren vil kunne henvise virksomhederne til relevante produkter. Der skal indgås et formaliseret samarbejde mellem Vækstfonden og Væksthuset med henblik på en større del af kompetencerne vedrørende screening af virksomheder lægges ud til Væksthuset. En uddannelse af ambassadører i Vækstfondens produkter kan dog ikke stå alene. Der skal derfor ske en generel kompetenceudvikling inden for kapitalformidling af en til to medarbejdere i Væksthuset. Det er helt afgørende, de konsulenter, som de kapitalsøgende iværksættere og virksomheder kommer i kontakt med, har et dybt kendskab til hele kapitalmarkedet og dets opbygning, såvel nionalt som internionalt. Rejsehold fra Vækstfonden Vækstfonden etablerer et rejsehold, der kommer til Væksthuset mindst én gang i kvartalet for mødes med virksomheder, dels i form af temamøde og seminarer af generel karakter og dels i form af individuelle møder mellem enkeltvirksomheder og Vækstfonden. Denne indss skal understøttes af en generel indss i erhvervsservicesystemet med henblik på udvikle de regionale kompetencer vedrørende kapitalmarkedet. Indssen vil omhandle temamøder, seminarer o.lign. der skal have til formål synliggøre, skabe overblik over og gensidigt kendskab til de aktører, der er på kapitalmarkedet.

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé 4 1-33-76-56-07 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede

Læs mere

Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

6. Godkendelse af Midtjysk Klyngeprogram 2009-2011 og indstilling om reservation af en økonomisk ramme

6. Godkendelse af Midtjysk Klyngeprogram 2009-2011 og indstilling om reservation af en økonomisk ramme 17 1-01-76-36-07 6. Godkendelse af Midtjysk Klyngeprogram 2009-2011 og indstilling om reservation af en økonomisk ramme Resumé En nedsat styregruppe har udarbejdet et oplæg til et 3-årigt klyngeprogram

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Region Midtjylland. Regional Udvikling

Region Midtjylland. Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Indhold BAGGRUND.............................................................................. 4 KOMPETENCEmidt... 6 CASE: Undervisning skaber arbejdsglæde... 10 Mere

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Ansøgning til: RUMMELIG imidt Oplysninger om ansøger: LO Midtjylland 8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Projektbeskrivelse 1. Baggrund RUMMELIG i midt er et inklusionsprogram,

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 19. september 2008 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Punkt 10 Maabjerg Bioenergy

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

VIDENBYEN FREDERIKSBERG. Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner

VIDENBYEN FREDERIKSBERG. Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner VIDENBYEN FREDERIKSBERG Sådan får man viden i spil - Om samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner GENERELLE TENDENSER OM INNOVATION Partnerskaber om innovation: I dag skabes

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd Kultur og Stab Udvikling og Kommunikation Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Østjyllands spisekammer

Østjyllands spisekammer Østjyllands spisekammer KOMPETENCER - VIDEN - INNOVATION Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Formålet med projektet... 3 Målgruppe... 3 2. Organisering og beskrivelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen (A) Jarne Rasmussen

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus (På officielt brevpapir) Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus Til Social- og Indenrigsministeriet (Sendes via frikommune.sim.dk) Hermed følger Frederiksberg Kommunes forslag opdelt efter

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Påstande og fakta angående vækstforaene

Påstande og fakta angående vækstforaene Påstande og fakta angående vækstforaene UDDYBNING: Påstand 1: Det meste af tiden i vækstforum går med at behandle ansøgninger I 2007 er omkring 25 pct. af tiden i gennemsnit anvendt til at behandle ansøgninger.

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere