Skabelsen, et bibelsk tema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelsen, et bibelsk tema"

Transkript

1 4 TIL SABBATTEN 26. JANUAR 2013 Skabelsen, et bibelsk tema Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. (Åb 14,6-7.) 1 Mos 1,1-2,3 er grundlaget for mange af de skabelsestekster, vi finder i resten af Bibelen. Nogle af henvisningerne til 1 Mos 1 er tydelige, andre er mere indirekte. De indirekte henvisninger indeholder ofte en repetition af visse ord og tanker uden at citere teksten direkte, som f.eks. 2 Kor 4,6: Thi Gud, der sagde: Af mørke skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. En direkte henvisning finder vi derimod i Hebr 4,4: For et sted har han sagt således om den syvende dag: Og på den syvende dag hvilede Gud efter alle sine gerninger, som er et citat fra 1 Mos 2,2. I denne uge vil vi se på forskellige henvisninger, der peger tilbage til skabelsesberetningen i 1 Mosebog, og vise, hvordan andre bibelske forfattere opfattede den som en bogstavelig beskrivelse af menneskehedens oprindelse. Ugens tekster 1 Mos 2 Matt 19,4-6 Sl 8 Job 38,1-21 Es 45,18 ApG 17,

2 SØNDAG 20. JANUAR 2013 Skabelsen i 1 Mosebog 2 Det var himlens og jordens skabelseshistorie. Dengang Gud Herren skabte jord og himmel. (1 Mos 2,4). 1 Mos 1 2,3 er den første gengivelse af, at Gud skabte vores verden. Den danner grundlaget for alle de andre sandheder, vi som kristne tror på. Men skabelsesberetningen slutter ikke der. Fra 1 Mos 2,3 og kapitlet ud får vi flere detaljer, specielt med hensyn til skabelsen af Adam og Eva. Vi bør derfor tolke 1 Mos 2,4 som en overskrift til en mere detaljeret beretning om skabelsen af Adam og Eva, en begivenhed, som kort er opsummeret i 1 Mos 1, Nogle moderne forskere har hævdet, at der er en konflikt mellem 1 Mos 1 og 2; men dette ville have været en overraskelse for Moses og de andre bibelske forfattere. Moses ville aldrig have skrevet beretningerne, især ikke så tæt på hinanden, hvis de var blevet opfattet som modstridende. Problemet ligger ikke i teksten, men hos dem, som læser problemer ind i den. Matt 19,4-6 Hvordan bekræfter Jesus den historiske sandhed i 1 Mos 1 og 2? Som svar på farisæernes spørgsmål om skilsmisse citerede Jesus fra både 1 Mos 1,27 og 2,24. Ifølge hans opfattelse omtaler begge tekster altså den samme historiske begivenhed, nemlig skabelsen af verden og menneskeheden. Hvilke yderligere beviser behøver vi for at acceptere, at 1 Mos 1 og 2 er overensstemmende beretninger om skabelsen, den læresætning og det trospunkt, som danner grundlaget for vores eksistens og hensigt? Vi er ikke til på grund af en tilfældighed eller et lykketræf. Vi er skabt i Guds billede, og beretningen i 1 Mosebog 1 og 2 er Guds specielle åbenbaring om vores oprindelse. Til at tænke over Læs 1 Mos 2. Hvordan kan dette kapitel hjælpe dig til bedre at forstå, hvad det vil sige at være et menneske, at være skabt i Guds billede, og at have fået en fri vilje? 41

3 MANDAG 21. JANUAR 2013 Skabelsen i Salmernes bog Sl 8 Sl 104 Hvilke forbindelser finder du til 1 Mos 1? Læg mærke til, hvordan denne salme lovpriser Gud for hans godhed, som den ses både i skabelsen og opretholdelsen af det skabte. Find sammenhængen mellem 1 Mos 1 og de følgende vers fra Sl 104: vers 2: vers 5-6: vers 7-9: vers 14: vers 19: vers 25: Læg mærke til, hvordan salmens tematiske rækkefølge synes at følge 1 Mos 1. Salmens forskellige vers er fulde af poetiske billeder, og det er tydeligt, at dens budskab indbefatter Guds kraft, visdom og godhed og alt det skabtes afhængighed af skaberen. Intet i salmen antyder, at skabelsesberetningen ikke skal opfattes bogstaveligt. Bemærk følgende eksempler og deres sammenhæng med 1 Mos 1. Sl 24,1-2: Sl 33,6: Sl 74,16-17: Sl 89,12: 42 Til at tænke over Salmernes bog er fuld af lovprisning af skaberen. Nogle gange er den udtrykt i et sprog, der minder om 1 Mos 1, andre gange er der benyttet et mere generelt sprog; men beskrivelsen af skabelsen er altid i overensstemmelse med 1 Mos 1 og minder os om den grundlæggende betydning, dette kapitel har for forståelsen af vores oprindelse som Guds sønner og døtre.

4 TIRSDAG 22. JANUAR 2013 Skabelsen i Jobs bog Job 38,1-21 Læg mærke til skabelsestemaerne i de følgende vers: vers 4-7: vers 8-11: vers 12: vers 16: vers 19: Det er vigtigt at huske sammenhængen i Jobs bog. Job var ramt af store tragedier, og han kæmpede med at forstå, hvordan dette kunne ske for ham, som trofast fulgte Gud. I kapitlerne taler Gud om sin skaberkraft som svar på Jobs smertefulde spørgsmål. Job 42,1-6 Læs Jobs svar til Gud. Hvorfor reagerede Job, som han gjorde, og hvad kan vi lære af hans svar, som kan hjælpe os til at stole på Gud i vores egne personlige tragedier? Jobs manglende evne til at forklare forskellige aspekter af skabelsen fik ham til at anerkende Guds storhed og vise tillid til ham på trods af alt det, der var sket. Vi er heller ikke i stand til at besvare alle spørgsmål om skabelsen; men Jobs eksempel bør opmuntre os til altid at stole på Gud. Mange af vores spørgsmål omkring alt i tilværelsen vil forblive ubesvarede, i hvert fald her og nu. Vi vil have en evighed til at få forklaringerne på det, der nu synes uforståeligt. Pointen er, at gennem skabelsens underværker, som vi i dag kan forstå så meget bedre, end Job nogensinde kunne, bør vi lære at stole på Guds ufattelige kærlighed og kraft. Til at tænke over Vi, som i dag lever i tiden efter korset, kan se vores skaber også som vores korsfæstede forløser, noget Job aldrig kunne, i hvert tilfælde ikke så tydeligt, som vi kan. Hvor meget mere bør vi da ikke stole på Guds godhed, når vi ved, hvad han har gjort for os? 43

5 ONSDAG 23. JANUAR 2013 Skabelsen i de profetiske bøger Dette siger Herren, himlens skaber, han som er Gud, han som dannede jorden og frembragte den, han som grundfæstede den; han skabte den ikke i tomhed, men dannede den til beboelse: Jeg er Herren, der er ingen anden. (Es 45,18). Esajas 45,18 understreger Guds plan om at skabe et sted, hvor menneskene skulle bo. Jordens egnethed til liv er ikke en tilfældighed. Tænk over nogle af de ting, der gør jorden egnet til beboelse for menneskene. For det første er der rigeligt med vand. Der er ingen eksisterende vandforekomster på nogen af de andre planeter i vores solsystem. Et andet særligt træk ved jorden er atmosfærens sammensætning ca. 21% ilt og 79% kvælstof. Andre planeter har en atmosfære, der domineres af enten kultveilte eller helium; men kun jorden har en atmosfære, der er egnet til liv. Temperaturen på jorden afgøres af en kombination af faktorer, bl.a. vores afstand fra solen, atmosfærens sammensætning, jordens massefylde samt dens rotationshastighed. Alle disse og flere karaktertræk gør jorden til den eneste kendte planet, hvor liv kan eksistere. Hvilken sammenhæng er der mellem de følgende tekster og de begivenheder, der beskrives i 1 Mos 1? Es 44,24 Es 45,12 Jer 51,15-16 Amos 4,13 Jon 1,9 Zak 12,1 Til at tænke over Tænk over vores oprindelse og hvorfor det er så vigtigt at forstå den rigtigt. Hvilke følger har vores opfattelse for vores forståelse af, hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvilket håb vi har for fremtiden i en verden, som i og af sig selv ikke giver os noget håb? 44

6 TORSDAG 24. JANUAR 2013 Skabelsen i Det Nye Testamente ApG 17,22-31 Hvad var omstændighederne bag denne tale? Hvad var efter indledningen det første emne, Paulus prædikede for disse lærde mænd? (vers ) Hvordan beskriver Paulus forholdet mellem Gud som skaber og menneskene? (vers ) Tilhørerskaren har utvivlsomt indbefattet de to filosofiske grupper kendt som stoikerne og epikuræerne. Stoikerne anerkendte, at der var design i naturen, mens epikuræerne benægtede det. Ingen af dem havde kendskab til den sande Gud; men deres argumenter med hensyn til design lignede mange af de argumenter, som debatteres også i dag. Den vigtige pointe her er, at i sit vidnesbyrd til disse hedenske tænkere og intellektuelle går Paulus direkte til argumentet om, at Gud har skabt alle ting og menneskeheden. Paulus havde meget lidt til fælles med disse mennesker, så han gik direkte til det, de havde fælles det faktum, at de var til og fra denne ubestridelige kendsgerning forsøgte han at udbygge sit argument. Igen ser vi altså skabelsen som et afgørende tema i Skriften. Læs følgende tekster: Matt 19,4-6 Joh 1,1-3 Jak 3,9 Mark 2,27 2 Kor 4,6 2 Pet 3,5 Luk 3,38 Hebr 4,4 Jud Det fascinerende ved alle disse nytestamentlige forfattere er, at hver og en af dem henviser enten direkte eller indirekte til skabelsesberetningen i 1 Mosebog. Dette beviser igen, hvordan alle de bibelske forfattere accepterede 1 Mosebogs beretning om alle tings begyndelse. Åb 4,11 Åb 10,5-6 Til at tænke over Hvad siger de himmelske væsener om Gud som skaber? Skabelsen var ikke en tilfældighed, men skete, fordi Gud ville det. Åb 10,5-6 indeholder en klar hentydning til 2 Mos 20,11. Ligesom i Joh 1,1-3 viser Johannes her tydeligt sit kendskab til og tro på skabelsesberetningen. Det vil være tåbeligt for os ikke at gøre det samme. 45

7 FREDAG 25. JANUAR 2013 Til videre studium Bibelen er en bog om Gud og hans forhold til os mennesker og vores verden. Begivenhederne i skabelsesugen er enestående og overnaturlige. De ligger uden for videnskabelige undersøgelsers rækkevidde af mindst to årsager. For det første indtræffer begivenhederne kun én gang. Det er vanskeligt for videnskaben at forholde sig til begivenheder, der ikke kan gentages og undersøges under andre forhold. Dernæst havde begivenhederne under skabelsen en overnaturlig årsag. De var Guds særlige, direkte handlinger. Videnskaben beskæftiger sig kun med sekundære årsager og accepterer ingen forklaringer, som er direkte afhængige af Guds direkte handlinger. Vores synspunkt med hensyn til alle tings begyndelse har stor betydning for vores syn på menneskets natur og på vores egen identitet. Forståelsen af vores oprindelse er så vigtig, at Gud valgte at placere den som det allerførste emne i Bibelen, og Bibelens budskab er baseret på skabelsesberetningens historiske virkelighed. At hævde, at vi kan forstå vores verdens sande historie gennem videnskaben er at hævde, at den kan forklares uden at acceptere direkte handlinger fra Guds side. Denne fejl har kun ført til endnu flere fejl. Mennesker vil forsøge ud fra naturlige årsager at forklare skabelsens begivenheder, som Gud aldrig har åbenbaret. Menneskelig videnskab kan ikke undersøge himlens Guds hemmeligheder eller forklare det mægtige skaberværk, som blev til ved et mirakel fra den Almægtiges kraft, lige så lidt som de kan vise, hvordan Gud blev til. (Ellen White, The Spirit of Prophecy, 1. bind, s. 89). Spørgsmål til drøftelse 1. Skabelsen er et dominerende tema gennem hele Bibelen. Er der noget bevis for, at de bibelske forfattere havde forskellige synspunkter med hensyn til skabelsen, eller at nogle af dem tvivlede på, at hele 1 Mosebog var sand? Hvorfor er svaret på dette betydningsfuldt? 2. Hvad er nogle af de begrundelser, der gives for at retfærdiggøre en benægtelse af tanken om, at naturen er designet? 3. Jesus bekræftede Moses autoritet (Luk 16,29-31), også beretningen om skabelsen (Mark 2,27-28; Matt 19,4-6). På denne baggrund og Jesu eksempel, hvad bør vores holdning til skabelsesberetningen være? 46

8 DIALOG TIL SABBATTEN 26. JANUAR 2013 Aktiviteter og dialog Forstå det bedre Guds Ord Skabelsesberetning (-er)? Det er en almindeligt udbredt holdning blandt bibelkritikere, at 1 Mosebog 1-2 indeholder to helt forskellig og modstridende beretninger om verdens begyndelse. Der hævdes, at perspektiv og rækkefølge er markant forskellige. I kapitel 1-2,4a (den første beretning) skabes først jord og planter, dernæst dyr og endelig mennesket. I den anden beretning i 1. Mos 2,4b-25 er rækkefølgen planter, mennesket og dyrene. Men denne påstand hviler på en misforståelse. 1 Mosebog 2,4b-25 uddyber den første del af skabelseshistorien, men er ikke tænkt som en fuldstændig skabelsesberetning. Hvad der omtales er ikke alle planters skabelse, men det hjem, Edens have, som Gud specielt indrettede til Adam. Og henvisningen til dyrene i kapitel 2,19 oversættes bedst med en før datid: som Gud havde skabt, altså tidligere end menneskets skabelse. De to beretninger fortælles bevidst og med tydelig litterær sammenhæng fra forskellige perspektiver: først den mægtige, suveræne Gud, som skaber alt ved sit ord, dernæst Gud som den, der er os nær, som former og danner os og er vores personlig ven. Derved supplerer de to hinanden til fuldkommenhed. Fortsæt med at nedskrive og samle dine spørgsmål til bibelteksten. Lav en kort liste over de bibeltekster, som ud over 1 Mosebog 1-2 for dig mest tydeligt fremhæver skabelsens betydning. I Johannes Åbenbaring omtales begrebet skabelse specifikt i fire tekster: 3,14; 10,6; 14,7; og 21,5. - Slå disse tekster op og læs dem evt. sammen i klassen. 10,6 og 14,7 citerer begge direkte fra det fjerde bud. - Hvorfor tror du, at disse profetier om specielt de sidste tider og den sidste menigheds forkyndelse understreger skabelsen? Personligt kristenliv Vi nyder ofte Guds skaberværk. Hvordan adskiller din og min form for nydelse som kristne sig fra andre måder at nyde livet på? Hvad er bibelsk set korrekt, hvad vil du vurdere som forkert? På hvilke måder nyder du det liv, Gud har givet dig? Vores forståelse af skabelsesberetningen er af allerstørste betydning. Den måde, vi fortolker den på, vil afspejle sig i den måde, 47

9 DIALOG TIL SABBATTEN 26. JANUAR 2013 hvorpå vi i øvrigt læser og anvender Bibelens budskaber. Hvis beretningen ikke skal forstås som historisk virkelighed, hvordan skal vi da forholde os til Jesu og apostlenes klare tro på dens sandfærdighed? Og hvordan kan vi da realistisk bruge dens budskaber på praktiske områder i livet, som for eksempel familie, seksualitet og ægteskab? Ord og udtryk Stoikere: En gruppe græske filosoffer med stor indflydelse på hellenistisk kultur på Det Nye Testamentes tid. De værdsatte og ønskede at opøve evnen til at træffe beslutninger upåvirket af skiftende følelser og drifter. Kendte stoiske forfattere er romerne Seneca og Marcus Aurelius, som var kejser i det andet århundrede efter Kristus. Epikuræere: En anden gruppe græske tænkere, opkaldt efter Epikur ( f. Kr.); de så nydelsen som det højeste mål for mennesket, omend ikke nødvendigvis som talsmænd for en forlystelsessyg tilværelse. Uddybende spørgsmål At tro på skabelsesberetningen i 1 Mosebog er for mange blevet en tradition uden begrundet betydning. Det er derfor vigtigt ikke kun at forstå, at resten af Bibelen bruger fakta fra 1 Mos 1, men også hvorfor de bibelske forfattere benyttede disse. Hvordan opfattede de 1 Mos 1, og hvordan vil en genfortolkning af 1 Mos 1 indvirke på budskabet hos de andre bibelske forfattere, som brugte skabelsesberetningen? 1. Hvilken betydning har det, at Bibelens inspirerede forfattere og Jesus opfattede 1 Mos 1-4 som faktisk historie? 2. Hvad ville følgerne blive for sandheden i de bibelske forfatteres budskaber og for Jesu lærdomme, som de gengives i Bibelen, hvis vi opfattede 1 Mos 1-4 som en mytisk opdigtet beretning? 3. Hvordan bruger de bibelske forfattere skabelsesberetningen til at underbygge deres hovedbudskaber? Hvordan ser vi dette hos f.eks. Job, i Salmerne og hos profeterne? Hvis 1 Mos 1 kun skal opfattes bogstaveligt på den måde, at den viser, at Gud er alle tings oprindelse, men at vi derefter siger, at videnskaben viser, at Gud i virkeligheden skabte gennem udviklingsprocesser, hvilken indflydelse ville dette have på budskabet hos Job, i Salmerne, Jesus, etc.? Hvorfor ville det radikalt ændre budskabet hos hver af dem? Og hvordan?

10 MISSIONSBERETNING DET SYDLIGE STILLEHAVS DIVISION 26. JANUAR 2013 SÅ MANGE DRØMME Jeg kunne aldrig blive adventist, sagde min svigerfar. Jeg holder for meget af mit svinekød. Svin er en vigtig del af den lokale madkultur i Papua Ny Guinea, og min mands familie ejer rigtig mange. Jeg ønskede at vide mere om adventisterne, men var bange for ikke at vise respekt for min mand og hans familie. Men så rejste min mand og jeg til England for at studere. Der fandt jeg en meget lille adventistmenighed med varme og venlige medlemmer. Præsten indbød mig til at studere sammen med ham. Min mand havde klaget over, hvor meget adventister gav til deres kirke, så jeg var bekymret over, hvad han ville sige til, at jeg ønskede at tilslutte mig adventistkirken. Jeg var også bange for, at han ville blive vred over, at jeg ikke længere ønskede at spise svinekød. Men da jeg fortalte det til ham, blev han glad. Tilbage i Papua Ny Guinea begyndte jeg at komme i en stor kirke i byen, men jeg drømte om at bygge et lille kapel, hvor jeg kunne tilbede Gud. Så jeg ansatte en dreng til at hjælpe mig med at opføre et lille hus på vores ejendom. Det var en enkel bygning med stråtag, omtrent på størrelse med den lille kirke i England. Præsten i byen tilbød at indvie mit lille kapel til Gud, og jeg inviterede familie og venner til en stor fest, hvor også en sanggruppe fra den store menighed kom. Nogle af naboerne begyndte at komme til regelmæssige gudstjenester, nogle gange med besøg af en af forstanderne fra den store menighed. Eller vi læste bibeltekster og sang. Snart mødtes 20 hver uge. Uden at være klar over det havde vi startet en ny menighed. Vi besluttede os til at holde en mødeserie i vores område. Over mennesker mødte frem. Nogle havde studeret sammen med os, så vi planlagde at holde dåb ved afslutningen af møderækken, og min mand var blandt dem, som besluttede sig til at blive døbt. Vi har nu opført en større bygning på grunden, startet en anden menighed i nærheden og har planer om to mere. Jeg begyndte også at besøge den landsby, hvor min familie kommer fra. Du slæbte din mand med i kirke, og nu vil du gøre det samme med os, sagde min bror leende. Jeg bliver nødt til at flytte til en anden landsby, så jeg kan spise mit svinekød i fred. Så bygger jeg en ny kirke der, svarede jeg. Du kan ikke løbe væk fra Gud. FAKTA OM PAPUA NY GUINEA Mere end halvdelen af de syvendedagsadventister i det sydlige Stillehavs division bor i Papua Ny Guinea. Ca. 80% bor i små landsbyer, hvor de lever af at dyrke jorden. Selv on 90% af befolkningen i PNG hævder, at de er kristne, lever mange stadigvæk med traditionelle religioner i frygt for guder, de ikke kan se. 49

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

studie 6 Skabelsen 38

studie 6 Skabelsen 38 studie 6 Skabelsen 38 Åbningshistorie Jeg kiggede overvældet på børnehavens stolte udstilling af kartonportrætter og prøvede at finde resultatet af min søns kreative udfoldelser. Billederne på væggen var

Læs mere

Lærdomme fra Jobs Bog

Lærdomme fra Jobs Bog 14 Lærdomme fra Jobs Bog TIL SABBATTEN 31. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Vi priser jo dem salige, der holdt ud; I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst,

Læs mere

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme)

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) 9 Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) TIL SABBATTEN 28. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: Hvem er den største i Himmeriget? (Matt 18,1). Vi mennesker

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Skabelse, på ny. Ugens vers. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed

Skabelse, på ny. Ugens vers. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed 13 Skabelse, på ny TIL SABBATTEN 30. MARTS 2013 Ugens vers Introduktion Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. (2 Pet 3,13). I 2 Pet 3,10-13 beskriver Peter, hvad

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført 13 TIL SABBATTEN 28. SEPTEMBER 2013 Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført Ugens vers Introduktion Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3).

At vokse i Kristus. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). 6 TIL SABBATTEN 9. AUGUST 2014 At vokse i Kristus Ugens vers Introduktion Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. (Joh 3,3). Nikodemus

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 25. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække Salmer DDS 417: Herre Jesus, vi er her DDS 62: Jesus, det eneste DDS

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Vores profetiske budskab

Vores profetiske budskab 11 Vores profetiske budskab TIL SABBATTEN 14. DECEMBER 2013 Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Jesus, vores forsørger og opretholder

Jesus, vores forsørger og opretholder 8 TIL SABBATTEN 23. FEBRUAR 2013 Jesus, vores forsørger og opretholder Ugens vers Introduktion Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. (Fil 4,19).

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ...

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ... Påske Hvad ved du om Jesus og påsken? Påsketest Hvad plejer du at gøre til påske, nu eller da du var yngre? At få påskeæg med slik At være på skiferie At lave påskekyllinger med fjer At udsmykke æg At

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Kristus loven og evangeliet

Kristus loven og evangeliet 9 TIL SABBATTEN 31. MAJ 2014 Kristus loven og evangeliet Ugens vers Introduktion For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. (Joh 1,17). Et hundrede år før Kristus skrev den

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke.

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv.

Læs mere

Jesus, himlens og jordens skaber

Jesus, himlens og jordens skaber 1 TIL SABBATTEN 4. JANUAR 2013 Jesus, himlens og jordens skaber Ugens vers Introdutktion I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. (1 Mos 1,1). Kun noget, der er større end det, der skabes, kan have skabt

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning.

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 1. juni 2014 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 264 * 263 * 251,3 * 267 LL: 257 * 254 * 263 * 251,3 * 267 I et par og 30

Læs mere

Rejs dig og gå! Tro og helbredelse

Rejs dig og gå! Tro og helbredelse 4 TIL SABBATTEN 23. APRIL 2016 Rejs dig og gå! Tro og helbredelse Ugens vers Introduktion Hvad er det letteste, at sige: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig og gå? (Matt 9,5). Hvis du skulle

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

Bjergprædikenen. Ugens vers. Introduktion

Bjergprædikenen. Ugens vers. Introduktion 3 Bjergprædikenen TIL SABBATTEN 16. APRIL 2016 Ugens vers Introduktion Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed,

Læs mere

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år)

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år) »Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem«(kvindelig tilhører, 54 år) 11 Kapitel 1 Det som ingen kan sige sig selv AF HANS-OLE BÆKGAARD VALGMENIGHEDSPRÆST»Herre, jeg

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 1 3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 Åbningshilsen. Foråret har brudt vinterens magt og vi mærker

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. 6 TIL SABBATTEN 8. NOVEMBER 2014 Tro med gerninger Ugens vers Introduktion For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. (Jak 2,26). Han var en fremgangsrig læge og forstander i

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Discipelskab og Guds ord

Discipelskab og Guds ord 1 Discipelskab og Guds ord TIL SABBATTEN 4. JANUAR 2014 Ugens vers Introdutktion I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de vidner om mig. (Joh 5,39). Englænderen Terry

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Dømmekraft, vækkelsens beskyttelse

Dømmekraft, vækkelsens beskyttelse 8 TIL SABBATTEN 24. AUGUST 2013 Dømmekraft, vækkelsens beskyttelse Ugens vers Introduktion Se, hvor jeg elsker dine forordninger, Herre, hold mig i live i din godhed! Summen af dine ord er sandhed, og

Læs mere

Apostlenes Gerninger 1-2 Salme 148. Bibelnøglen. Bibellæser-Ringen i Danmark Lys på min sti. Gratis prøvehæfte

Apostlenes Gerninger 1-2 Salme 148. Bibelnøglen. Bibellæser-Ringen i Danmark Lys på min sti. Gratis prøvehæfte Apostlenes Gerninger 1-2 Salme 148 Bibelnøglen Bibellæser-Ringen i Danmark Lys på min sti Gratis prøvehæfte KÆRE LÆSER! Bibelen er god at læse i! Den er som en lygte, der lyser på din vej gennem livet,

Læs mere

Bibelens syn på autoriteter

Bibelens syn på autoriteter Møde i Bibelens syn på autoriteter Disposition 1. Definition af autoritet 2. Autoritetstabets historie 3. Bibelens autoritet 4. Treenighedens autoritet 5. Afledte autoriteter 6. Kefalæ-strukturen a) kirken

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion 8 Peter og klippen TIL SABBATTEN 21. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle

Læs mere

Kristus og loven i Bjergprædikenen

Kristus og loven i Bjergprædikenen 4 TIL SABBATTEN 26. APRIL 2014 Kristus og loven i Bjergprædikenen Ugens vers Introduktion Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Prædiken ved stiftsmødet. Prædiken

Prædiken ved stiftsmødet. Prædiken Prædiken ved stiftsmødet Prædiken Gud har befriet os, revet os ud af mørkets magt og flyttet os ind i sin elskede søns rige. Det er evangeliets budskab, og det er det klare udgangspunkt for det at være

Læs mere

Skabelsen fuldendt. Ugens vers

Skabelsen fuldendt. Ugens vers 3 TIL SABBATTEN 18. JANUAR 2013 Skabelsen fuldendt Ugens vers Introduktion På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde,

Læs mere

Den himmelske helligdom

Den himmelske helligdom 1 Den himmelske helligdom TIL SABBATTEN 5. OKTOBER 2013 Ugens vers Introdutktion Så hør i himlen, hvor du bor, deres bøn og bønfaldelse, skaf dem deres ret (1 Kong 8,49). Hvor bor Gud? Dette spørgsmål

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 Da jeg for efterhånden nogen år siden var konfirmand og gik til konfirmationsforberedelse, havde vi en aften i vores konfirmandklub besøg

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere