Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014"

Transkript

1 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014

2 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING TILMELDING TIL SLAGTEPRÆMIEORDNINGEN FORSINKET TILMELDING PÅ FÆLLESSKEMA TILMELDING I 2016 ELLER SENERE HVOR LÆNGE GÆLDER MIN TILMELDING FRAMELDING OPLYSNING OM DINE LANDBRUGSAREALER PRÆMIEBERETTIGEDE DYR MINDST 5 PRÆMIEBERETTIGEDE DYR PRÆMIE PÅ MINDST 300 EUR SLAGTNING I DANMARK OVERFØRSEL AF DATA TIL CHR UDFØRSEL AF DYR TIL SLAGTNING I ET ANDET EU-LAND HOLDEPERIODE SÆRLIGE SITUATIONER I FORHOLD TIL HOLDEPERIODEN ØREMÆRKER OG REGISTRERING I CHR POTENTIELT STØTTEBERETTIGEDE DYR PRODUCENTSKIFTE PRODUCENTERKLÆRING KONTROL KONTROLRAPPORT SANKTION SANKTIONSBEREGNING KRYDSOVERENSSTEMMELSES-SANKTIONER SLAGTEPRÆMIEORDNINGEN OVERSIGT FOR PERIODEN 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER AFGØRELSESBREV OG KLAGEADGANG BEREGNING OG UDBETALING AF SLAGTEPRÆMIE RETSREGLER BEHANDLING OG OFFENTLIGGØRELSE AF DATA

4 Indledning Fra 1. januar 2015 indføres en støtteordning med slagtepræmie for kvier, tyre og stude. Samtidig ophører den hidtil gældende ordning om præmier for handyr. Den nye slagtepræmieordning gælder for årene 2015 til Slagtepræmien ydes inden for en årlig ramme på 180 mio. kr. Den årlige præmie pr. dyr afhænger af, hvor mange støtteberettigede dyr der søges om præmie for i det enkelte år. Vigtigt: Der er tale om en helt ny støtteordning, hvor der gælder andre støttebetingelser end under handyrordningen. Du er derfor ikke automatisk tilmeldt den nye ordning, selv om du er tilmeldt handyrordningen. Hvis du ønsker at modtage slagtepræmie efter den nye ordning, skal du derfor tilmelde dig ordningen. Tilmeldingsfristen for 2015 er 31. oktober Betingelser for slagtepræmie Du skal være tilmeldt ordningen for at få slagtepræmie. Tilmelding for 2015 skal ske via Fødevareministeriets Tast selv-service senest 31. oktober Forsinket tilmelding kan ske i Fællesskema 2015, men så kan du kun få præmie for dyr, der slagtes eller udføres fra og med 21. april Hvis du råder over landbrugsjord, skal du hvert år anmelde dine landbrugsarealer i Fællesskema. Det gælder også, selv om du ikke søger om støtte for arealerne. Du kan få præmie for kvier under 16 måneder og tyre og stude under 30 måneder, der enten slagtes på et godkendt dansk slagteri eller udføres til slagtning i et andet EU-land. Kvier omfatter kviekalve og kvier, og tyre omfatter tyrekalve, ungtyre og tyre Ved slagtning i Danmark skal den slagtede vægt være på mindst 160 kg. Ved udførsel til slagtning i et andet EU-land, skal dyret være mindst 8 måneder gammelt. Dyret skal have opholdt sig på din bedrift i en holdeperiode på mindst 2 måneder af de sidste 3 måneder før slagtning i Danmark eller udførsel til slagtning i et andet EU-land. Dyret skal være korrekt identificeret med øremærker og korrekt registreret i CHR i hele holdeperioden. Du skal have leveret mindst 5 præmieberettigede dyr til et dansk slagteri eller til udførsel til slagtning i et andet EU-land i kalenderåret. Din samlede slagtepræmie skal for hvert år udgøre mindst 300 EUR (ca kr.), medmindre du får udbetalt støtte for mindst 2,00 ha efter grundbetalingsordningen det pågældende år. Alle dyr, som i løbet af et kalenderår ville kunne opfylde præmiebetingelserne, men som ved en kontrol på bedriften ikke er korrekt identificeret og registreret, betragtes som dyr med fejl og vil medgå ved beregningen af afvigelser og sanktioner. Dette gælder også, selv om du ikke søger om støtte for dyret det pågældende år. 4

5 Automatisk ansøgning Når du er tilmeldt slagtepræmieordningen, bliver oplysninger om slagtning af støtteberettigede dyr på et godkendt slagteri i Danmark automatisk overført til NaturErhvervstyrelsen. Du skal altså ikke selv søge om støtte for de enkelte dyr. Ved udførsel af dyr til slagtning i et andet EU-land gælder en særlig ansøgningsprocedure. 5

6 1. Tilmelding til slagtepræmieordningen Alle, der ønsker at modtage den nye slagtepræmie for kvier, tyre og stude, skal tilmelde sig ordningen. Skal tilmeldingen være gældende for hele 2015, skal tilmeldingen ske i oktober måned Fristen for tilmelding er 31. oktober Du skal tilmelde dig ordningen på et særligt skema via Fødevareministeriets Tast selv-service. Du finder skemaet her: Der er åbent for tilmelding fra 1. oktober til 31. oktober Ved tilmeldingen bekræfter du, at du kender reglerne for slagtepræmieordningen, herunder at NaturErhvervstyrelsen kan foretage kontrol af præmiebetingelserne på din bedrift, og at du har pligt til at bistå ved gennemførelsen af kontrollen. Vær opmærksom på, at du skal tilmelde dig slagtepræmieordningen med det samme CVR- eller CPR-nummer, som din besætning er registreret under i CHR. Det er derfor meget vigtigt, at du ved tilmeldingen benytter den NemID, der gælder for besætningens CVR-nummer. Kravet om tilmelding gælder for alle producenter, der ønsker at modtage den nye slagtepræmie. Du er ikke automatisk tilmeldt ordningen, selv om du er tilmeldt støtteordningen for handyr Forsinket tilmelding i Fællesskema 2015 Hvis du ikke får tilmeldt dig senest 31. oktober 2014, kan du tilmelde dig i Fællesskema Vi skal have modtaget dit Fællesskema med tilmeldingen senest 18. maj 2015, som er sidste frist for forsinket indgivelse af Fællesskema Tilmelding efter 18. maj 2015 vil blive afvist. Hvis du først tilmelder dig i Fællesskema 2015, kan du kun få slagtepræmie for dyr, der slagtes eller udføres til slagtning i et andet EU-land 21. april 2015 eller senere. Vær opmærksom på, at du skal indsende Fællesskema og tilmelde dig slagtepræmieordningen med det sammecvr- eller CPR-nummer., som din besætning er registreret under i CHR. Det er derfor meget vigtigt, at du ved tilmeldingen benytter den NemID, der gælder for besætningens CVR-nummer. Hvis du har tilmeldt dig via Tast selv-service i oktober 2014, skal du ikke tilmelde dig igen i Fællesskema Tilmelding i 2016 eller senere Hvis du ikke tilmelder dig slagtepræmieordningen i 2015, kan du tilmelde dig ordningen i Fællesskema 2016 eller senere år. Vi skal have modtaget din tilmelding inden udløbet af sidste frist for forsinket indgivelse af Fællesskema det pågældende år. Tilmeldingen vil være gældende for dyr, der slagtes eller udføres til slagtning i et andet EU-land fra 1. januar det pågældende år. Tilmelding efter fristen for forsinket indgivelse af Fællesskema bliver afvist. 6

7 1.3. Hvor længe gælder min tilmelding? Tilmeldingen gælder fra 1. januar det år, du tilmelder dig, dog først fra 21. april 2015, hvis du først tilmelder dig i Fællesskema Tilmeldingen gælder også for efterfølgende år, så længe du hvert år leverer støtteberettigede dyr, eller til du skriftligt framelder dig ordningen. Du skal derfor ikke tilmelde dig i Fællesskema hvert år Framelding Hvis du et år ikke leverer nogen støtteberettigede dyr, bliver du automatisk frameldt ordningen med virkning fra det efterfølgende år. Støtteberettigede dyr er kvier, tyre og stude, der opfylder præmiebetingelserne med hensyn til vægt, alder og holdeperiode, også selvom der ikke udbetales præmie som følge af 5- dyrsreglen. Du kan også skriftligt meddele NaturErhvervstyrelsen, at du ønsker at framelde dig ordningen. Frameldingen får virkning fra den dag, hvor vi modtager din skriftlige framelding. Din framelding får dog ikke virkning i forhold til afvigelser, der er konstateret ved kontrol, der er gennemført eller varslet, før vi har modtaget din framelding Du skal sende din framelding enten som brev eller på mail til: eller NaturErhvervstyrelsen, Center for Landbrug, Nyropsgade 30, 1780 København V. 7

8 2. Oplysning om dine landbrugsarealer Hvis du råder over landbrugsarealer på datoen for sidste frist for rettidig indsendelse af Fællesskema det pågældende år, er det en betingelse for at modtage slagtepræmie for dette år, at du anmelder arealerne i årets Fællesskema. Selvom du har tilmeldt dig slagtepræmie for kvier, tyre og stude i oktober 2014, skal du stadig udfylde og indsende Fællesskema i 2015 og efterfølgende år. Bemærk, at du skal indsende dit Fællesskema, selvom du ikke søger støtte til landbrugsarealer. Fællesskema med anmeldelse af dine landbrugsarealer skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden udløbet af fristen for forsinket indgivelse af Fællesskema. Hvis du ikke anmelder dine landbrugsarealer inden udløbet af denne frist, er du ikke berettiget til at modtage slagtepræmie for det pågældende år. Kravet om, at du skal anmelde dine landbrugsarealer i Fællesskema gælder for hvert år, hvor du søger om slagtepræmie. Kravet gælder også, selv om du ikke søger om grundbetaling eller anden form for støtte for arealerne. Ved landbrugsarealer forstås alle arealer, der er udlagt som agerjord, brak, permanent græsareal og permanent græsningsareal eller areal med permanente afgrøder. Du råder over arealet, hvis du ejer elle forpagter det og ikke har bortforpagtet eller videreforpagtet det. Du råder også over arealet, hvis du alene har udlejet græsningsretten. Du råder ikke over arealet, hvis du har bortforpagtet det. Du råder heller ikke over et areal, som du alene har en græsningsret til. 8

9 3. Præmieberettigede dyr Du kan få slagtepræmie for kvier, tyre og stude. Du kan ikke få slagtepræmie for bisonokser eller yakokser. Dyret skal være egnet til konsum. Det betyder, at du ikke kan få præmie for dyr, der kasseres før eller efter slagtning. Kvier skal være under 16 måneder gamle ved indgang på slagteri i Danmark eller udførsel til slagtning i et andet EU-land. Tyre og stude skal være under 30 måneder gamle ved indgang på slagteri eller udførsel til slagtning i et andet EUland. Øvre aldersgrænse beregnes ved at tælle henholdsvis 16 og 30 måneder minus en dag frem fra den dag, hvor dyret er født. Eksempel på den øvre aldersgrænse for hhv. en kvie og en tyr: En kvie er født den 6. september Sidste dag, den er præmieberettiget, er 16 måneder frem minus én dag. Dyret være indgået på et slagtested eller udført til et andet EU-land senest den 5. januar 2015 for at være præmieberettiget. En tyr er født den 6. september Sidste dag, den er præmieberettiget, er 16 måneder minus én dag. Dyret skal være indgået på slagtested eller udført til et andet EU-land senest 5. marts 2016 for at være præmieberettiget. Ved slagtning i Danmark skal dyret have en slagtet vægt på mindst 160 kg. Ved udførsel til slagtning i et andet EU-land, skal dyret være mindst 8 måneder gammelt Mindst 5 præmieberettigede dyr Du skal søge om præmie for mindst 5 præmieberettigede dyr i et kalenderår for at modtage slagtepræmie Præmie på mindst 300 EUR Du er kun berettiget til slagtepræmie, hvis dit samlede præmiebeløb det pågældende år udgør mindst 300 EUR, hvilket svarer til ca kr. Dog kan du få udbetalt slagtepræmie på mindre end 300 EUR, hvis du samme år får godkendt støtte for et samlet areal på mindst 2,00 ha efter grundbetalingsordningen. 9

10 4. Slagtning i Danmark Du kan kun få slagtepræmie for dyr, der slagtes på et autoriseret slagteri eller et godkendt slagtested, jf. bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Ved levering af dyr til mindre slagtesteder bør du sikre dig, at slagtestedet er autoriseret og indberetter slagtningen af dine dyr. Du kan ikke få slagtepræmie ved hjemmeslagtninger. Slagteriet indberetter dine slagtede dyr til CHR og til Landbrug & Fødevarer, som sender indberetningen videre til NaturErhvervstyrelsen. Indberetningen af dine slagtede præmieberettigede dyr betragtes som din ansøgning om slagtepræmie. NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget slagteindberetningen senest seks måneder efter slagtningen, dog senest 20. januar året efter ansøgningsåret. Hvis slagtningen indberettes mere end seks måneder efter slagtningen eller efter 20. januar året efter ansøgningsåret, nedsættes slagtepræmien med en procent pr. arbejdsdag, som fristen overskrides. Er forsinkelsen på over 25 kalenderdage, afvises ansøgningen. Du bør sikre dig, at de oplysninger, som slagterierne har indberettet, er korrekte. Normalt er det de samme oplysninger, som fremgår af din slagteafregning fra slagteriet. Du bør især være opmærksom på, om dyrets køn, øremærke og dit besætningsnummer er korrekt. Hvis der er fejl, bør du straks kontakte slagteriet for at rette fejlen. Du bør også sikre dig, at oplysningerne passer med de tilsvarende oplysninger i CHR-udskrifterne Overførsel af data til CHR Slagterierne overfører oplysninger om slagtede dyr til CHR. CHR bliver anvendt som redskab for samtlige institutioner under Fødevareministeriet, ved administration, ved støtteudbetaling og ved kontrol i forbindelse med gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. En række af registrets oplysninger bliver videregivet til NaturErhvervstyrelsen i henhold til særlig aftale. Fødevareministeriet (Fødevarestyrelsen) er dataansvarlig for CHR. 10

11 5. Udførsel af dyr til slagtning i et andet EU-land Ved udførsel af levende dyr til slagtning i et andet EU-land skal du sende en særlig ansøgning for at få slagtepræmie for dyrene. Ansøgningen skal indeholde oplysning om eksportørens navn og adresse, det EU-land, som dyrene er udført til, og hvert enkelt dyrs CKR-nummer. Ansøgningen skal udfærdiges på et særligt skema, som du kan hente på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Ansøgningen skal vedlægges kopi af salgsfaktura, hvor salgsprisen fremgår, samt kopi af certifikat fra TRACES, hvoraf det fremgår, at dyret er udført til slagtning. Hvis det er en anden person, der har stået for udførslen, skal ansøgningen underskrives af eksportøren. NaturErhvervstyrelsen skal have modtaget ansøgningen senest tre måneder efter udførslen, dog senest 20. januar året efter ansøgningsåret. Hvis ansøgningen først modtages i NaturErhvervstyrelsen mere end tre måneder efter udførslen eller efter 20. januar året efter ansøgningsåret, nedsættes slagtepræmien med en procent pr. arbejdsdag, som fristen overskrides. Er forsinkelsen på over 25 kalenderdage, afvises ansøgningen. Der skal udstedes et kvægpas for alle dyr, der udføres levende til et andet EUland. Du kan bestille kvægpas mod betaling hos CHR-afdelingen i Videncentret for Landbrug eller printe det gratis hos Fødevarestyrelsen på Kvægpasset skal følge dyret og skal ikke indsendes til NaturErhvervstyrelsen. Det skal fremgå af det kvægpas, der følger dyret ved udførsel til et andet EUland, at du vil søge om slagtepræmie for dyret i Danmark. 11

12 6. Holdeperiode Det er en betingelse for slagtepræmie, at dyret har opholdt sig på din bedrift i en sammenhængende periode på mindst to af de sidste tre måneder inde n slagtning eller udførsel til slagtning i et andet EU-land. Holdeperioden starter tidligst den dag, hvor dyrets indgang på bedriften registreres i CHR. Sidste dag i holdeperioden er den dag, hvor dyret afgår fra bedriften. For dyr, der leveres direkte fra bedriften til slagteri, er sidste dag i holdeperioden dog den dag, hvor dyret indgår på slagteriet, ifølge slagteriets indberetning til CHR. Hvis du ikke registrerer dyrets indgang på din bedrift samme dag, som dyret faktisk indgår på bedriften, er holdeperiodens start tidligst den dag, hvor registreringen sker i CHR. Er registreringen fortaget af CHR-afdelingen, kan den dokumenterede dato for CHR-afdelingens modtagelse af indberetningen til CHR tages i betragtning. Holdeperioden beregnes således, at sidste dag i holdeperioden er den dato i den anden måned efter holdeperiodens start, som har samme nr. angivelse som den dag, der indledte holdeperioden. Hvis den anden måned efter holdeperiodens start ikke indeholder en dag med samme nr.-angivelse, som holdeperiodens start, er den sidste dag i holdeperioden lig med månedens sidste dag. Eksempler på overholdt holdeperiode: Holdeperioden starter 1. december Sidste dag i holdeperioden er 1. februar Holdeperioden starter 1. januar Sidste dag i holdeperioden er 1. marts Holdeperioden starter 12. januar sidste dag i holdeperioden er 12. marts Holdeperioden starter 29. december Sidste dag i holdeperioden er 28. februar Holdeperioden starter 31. december Sidste dag i holdeperioden er 28. februar Holdeperioden starter 30. juli Sidste dag i holdeperioden er 30. september Holdeperioden starter 31. juli Sidste dag i holdeperioden er 30. september NaturErhvervstyrelsen benytter registreringer vedrørende dine dyr i CHR til kontrol af, om du har overholdt kravet til holdeperiode Særlige situationer i forhold til holdeperioden Prøvestation Hvis et dyr sendes til en prøvestation, skal dyret efter ophold på prøvestationen holdes i en ny periode på to måneder. Dyrskue eller fællesgræs Når dyr sendes på dyrskue eller på fælles græsningsarealer, skal du registrere dyrets flytning ud af bedriften med kode 50. Du skal registrere hjemtagningen med kode 51 i CHR-registret. I disse tilfælde bliver holdeperioden ikke afbrudt. Kvægslagtemarked 12

13 Holdeperioden bliver ikke afbrudt, selvom dyret har været via et kvægslagtemarked inden indgang på slagteri. I disse tilfælde slutter holdeperioden først ved dyret indgang på slagteri. Udlån til anden producent med kvæg Hvis du udlåner et dyr til en anden producent med kvæg, fx som foldtyr, skal du i CHR-registret oprette et undernummer med dig som ejer hos den producent, hvor dyret opholder sig. Holdeperioden bliver ikke afbrudt. Afgræsning hos anden producent uden kvæg Hvis du flytter dyret til afgræsning hos en anden producent uden kvæg, behøver du ikke registrere det i CHR. Men du bør notere, hvor dyret befinder sig i tilfælde af kontrol på bedriften. Holdeperioden bliver ikke afbrudt. Forsvundne dyr Forsvundne dyr skal afmeldes ved indsendelse af en tro- og loveerklæring til CHR-afdelingen. En sådan erklæring vil blive betragtet som afgangsføring af dyret. Du kan ikke få slagtepræmie for forsvundne dyr, men hvis du har afgangsført dyret, bliver det ikke betragtet som en afvigelse ved en eventuel kontrol. Hvis dyrene ved kontrol på din bedrift er spredt over store arealer, kan du få op til 48 timer til at fremvise dyrene, uden at de bliver betragtet som forsvundne. 13

14 7. Øremærker og registrering i CHR Det er en betingelse for slagtepræmie, at dyret er korrekt mærket med øremærker og korrekt registreret i CHR i hele holdeperioden. Reglerne om mærkning og registrering fremgår af Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder. For yderligere information henvises til Fødevarestyrelsen: Potentielt støtteberettigede dyr Hvis vi ved kontrol konstaterer dyr på din bedrift, der ikke er korrekt mærket eller registreret i CHR, og som ved slagtning eller udførsel det pågældende kalenderår ville kunne danne grundlag for slagtepræmie, bliver disse dyr betragtet som dyr, der ikke kunne fastslås ved kontrollen. Det betyder, at dyrene medgår ved beregning af afvigelser og sanktioner samme år efter slagtepræmieordningen. Dette gælder også, selv om du ikke søger om støtte for dyrene det pågældende år. Potentielt støtteberettigede dyr: alle kvier, tyre og stude på bedriften, der vil kunne opfylde kravet til holdeperiode og opnå en alder på mindst otte måneder i ansøgningsåret, samt for kviers vedkommende er under 16 måneder gamle og for tyre og studes vedkommende er under 30 måneder gamle på kontroltidspunktet. De otte måneder anvendes alene for, at man i kontrolsituationen kan fastslå, om det levende dyr er potentielt støtteberettiget. Det har ingen betydning for minimumskravet på 160 kg ved slagtning i Danmark. Selv om dyr med registreringsfejl medgår ved beregning af afvigelser og sanktioner, vil dyrene kunne blive præmieberettigede, hvis du holder dem på bedriften i en holdeperiode på mindst to måneder, der tidligst kan starte, når registreringen er bragt i orden. Bemærk dog, at dyr, der ikke kunne identificeres ved et kontrolbesøg, ikke kan blive præmieberettigede i kalenderåret. 14

15 8. Producentskifte Hvis du overtager en hel bedrift med kvægbesætning, men ikke selv kan overholde betingelsen om 2 måneders holdeperiode, kan du sammen med overdrageren af bedriften underskrive en producentskifteerklæring og en erklæring om slagtepræmier. Herved indtræder du i overdragerens holdeperiode, således at du kan få udbetalt slagtepræmie for de støtteberettigede dyr, som du og overdrager tilsammen har holdt i to måneder på jeres bedrift. Rettidig indsendelse af producentskifteerklæringen og erklæringen om slagtepræmie har også den virkning, at du bliver tilmeldt slagtepræmieordningen for det pågældende kalenderår. Producentskifteerklæringen og erklæringen om slagtepræmie skal indsendes, så den modtages i NaturErhvervstyrelsen senest 8 uger efter overtagelsesdatoen, dog senest 20. januar året efter ansøgningsåret. Hvis fristen ikke overholdes, kan producentskiftet ikke tillægges betydning for det pågældende kalenderår. Du kan kun anmelde producentskifte, hvis du overtager en hel bedrift. Ved en hel bedrift forstås alle bedriftens produktionsenheder, herunder tilforpagtede arealer. Hvis du fx kun overtager bedriftens kvægbesætning, men ikke alle bedriftens landbrugsarealer, kan du ikke anmelde producentskifte. Fristen på 8 uger regnes fra datoen for overgangen af det økonomiske ansvar for bedriften til dig. NaturErhvervstyrelsen kan altid kræve dokumentation for producentskiftet, fx i form af skøde eller skifteretsattest. Producentskifteerklæringen og erklæringen om slagtepræmie skal underskrives af både dig og overdrager på en særlig blanket, som du finder på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Den udfyldte producentskifteerklæring sendes til NaturErhvervstyrelsen. Ændring af juridisk grundlag for bedriften Hvis det juridiske grundlag for din bedrift ændres, fx ved overgang fra enkeltmands virksomhed til I/S, A/S eller ApS betragtes dette som en overdragelse af en bedrift. Du skal derfor indsende en producentskifteerklæring, hvis fx et nydannet I/S skal indtræde i en tidligere enkeltmandvirksomheds holdeperiode. 15

16 9. Producenterklæring Hvis du ønsker at modtage slagtepræmie for et dyr, som du har afhændet til en anden producent inden for en måned før slagtning, skal du og den producent, der leverer dyret til slagtning, underskrive en producenterklæring om, at du skal modtage slagtepræmien. Det er en betingelse for at modtage slagtepræmien, at du selv har holdt dyret på din bedrift i holdeperioden på to måneder, og at du er tilmeldt slagtepræmieordningen det pågældende år. Producenterklæringen skal sendes til slagteriet og skal være slagteriet i hænde senest torsdag i ugen efter slagtningen. Slagteriet skal sende producenterklæringen til NaturErhvervstyrelsen, således at den er styrelsen i hænde senest 20. januar året efter ansøgningsåret. Producenterklæringen skal underskrives af både dig og den producent, der har leveret dyret til slagtning. Du finder producenterklæringen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: udfyldte producenterklæring sendes til slagteriet. 16

17 10. Kontrol NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol af, om betingelserne for slagtepræmie er overholdt. Kontrollen foretages dels administrativt, fx ved sammenligning med registreringerne i CHR, og dels i form af kontrolbesøg på bedrifterne. Administrativ kontrol Ved den administrative kontrol gennemfører NaturErhvervstyrelsen en række kontroller for de dyr, du søger præmie for med henblik på at sikre, at støttebetingelserne er opfyldt. Oplysningerne om de enkelte slagtedyr kontrolleres, fx registreringerne i CHR. Det kontrolleres blandt andet, om dyrene er korrekt registreret i holdeperioden, og om holdeperioden er overholdt. Kontrol på bedriften Ved kontrol på bedriften kontrolleres alle potentielt støtteberettigede dyr på bedriften for korrekt mærkning med øremærker og registrering i CHR. Alle potentielt støtteberettigede dyr, som ikke er korrekt registreret og mærket, betragtes som dyr med fejl konstateret ved kontrol og vil medgå ved beregning af afvigelser og sanktion. Dyr, der ifølge CHR registreringen burde være på bedriften, men som ikke kan fremvises ved kontrolbesøget, betragtes ligeledes som dyr med fejl konstateret ved kontrol og vil indgå i beregning af afvigelse og sanktion. Er dine dyr spredt over store arealer, vil du dog kunne få op til 48 timer til at fremvise de ikke fundne dyr. Foruden kontrollen af dyrene foretages også stikprøvekontrol af dokumenter for at konstatere, om der er foretaget korrekt registrering af indgang og afgang af dyr i CHR. Dokumentkontrollen omfatter også dyr, der er slagtet eller udført til slagtning i et andet EU-land inden for de seneste 6 måneder forud for kontrollen. Det er et krav, at du ved kontrollen kan fremvise et ajourført besætningsregister. Er det ikke tilfældet, kan dine slagtepræmier blive reduceret eller helt bortfalde. Bemærk: Du har pligt til at yde den nødvendige bistand ved kontrollen. Hvis du ikke selv er til stede, er det dit ansvar, at du har en stedfortræder, der kan bistå ved gennemførelsen af kontrollen. Hvis der ikke ydes den fornødne bistand til, at kontrollen kan gennemføres, vil din ansøgning om slagtepræmie det pågældende ansøgningsår blive afvist, og du kan blive straffet med bøde. Kontrollen foretages normalt uanmeldt. I særlige tilfælde kan der gives et kort varsel (højst 48 timer) om kontrollen Kontrolrapport Ved kontrol på bedriften udfylder kontrolløren en tjekliste. Inden kontrolbesøget afsluttes, får du et kvitteringsbrev af kontrolløren. Det fremgår af kvitteringsbrevet, hvad der blev konstateret ved kontrollen, hvilke bilag du skal eftersende, og evt. hvilke dyr du skal bestille øremærker til. Kontrolløren kan ikke udtale sig om konsekvenserne af eventuelle fejl, der er konstateret ved kontrollen. Hvis der er konstateret fejl, sender NaturErhvervstyrelsen kontrolrapporten til dig. Du får herefter en frist til at sende dine bemærkninger til NaturErhvervstyrelsen, som træffer afgørelse i sagen. 17

18 Hvis der ved kontrol på bedriften findes fejl, og du retter fejlene samtidig med kontrollen eller efter kontrolbesøget, medfører det ikke altid, at sanktionen bortfalder. Er kontrollen varslet, kan du ikke rette eventuelle fejl i perioden mellem varsling og kontrolbesøg. 18

19 11. Sanktion NaturErhvervstyrelsen gennemfører administrativ kontrol af de slagtedyr, der søges om præmie for. På nogle bedrifter gennemfører NaturErhvervstyrelsen også fysiske kontroller. Dyr, der ved fysisk kontrol ikke kan identificeres, vil ikke kunne modtage præmie i ansøgningsåret, og de vil indgå i sanktionsberegningen se nedenfor. Dyr, der ved fysisk kontrol får konstateret registreringsfejl, vil være fejlbehæftede og indgå i sanktionsberegningen. Såfremt registreringsfejlen er rettet forud for start af holdeperioden, vil dyret dog kunne modtage præmie ved slagtning eller udførsel til et andet EU-land, hvis øvrige præmiebetingelser er opfyldt. Hvis der i øvrigt konstateres overtrædelse af præmieordningens regler, fx hvis fristerne ikke er overholdt, kan dette også medføre nedsættelse eller bortfald af slagtepræmien Sanktionsberegning Fejl ved højst 3 dyr Beregning af nedsættelse af slagtepræmie ved fejl Højst 3 dyr med fejl Fejl ved mere end 3 dyr Fejlprocent højst 10 % Fejlprocent større end 10,0 og højst 20 % Fejlprocent større end 20,0 og højst 50 % Fejlprocent over 50 % Nedsættelse = Fejlprocent Nedsættelse = Fejlprocent Nedsættelse = 2 x Fejlprocent Alle slagtepræmier fortabes Alle slagtepræmier fortabes og udelukkelse (se noten) Note: Ved en fejlprocent på over 50 % udelukkes producenten desuden fra at modtage et beløb svarende til forskellen mellem den beregnede præmie for det anmeldte og det fastslåede antal slagtedyr. Beløbet modregnes i betalinger af EU-støtte fra NaturErhvervstyrelsen i op til 3 år. Kan beløbet ikke modregnes fuldt ud i de efterfølgende 3 kalenderår, annulleres restbeløbet. Eksempel på, hvordan sanktionen ved overtrædelse af præmieordningens regler beregnes: Sanktionsberegning for landmand NN Landmand NN har kontrolbesøg på bedriften 1. juni YYYY. 19

20 Ved kontrollen konstateres, at: 2 tyre mangler begge øremærker (det betyder, at de ikke kan identificeres og dermed ikke kan opnå præmie i kalenderåret, hvis de slagtes eller udføres til slagtning i et andet EU-land). I dette eksempel slagtes ingen af de 2 tyre i kalenderåret. tyr nr. 1, kvie nr. 2 og stud nr. 3 ikke er korrekt registreret i CHR. I starten af det følgende år foretages administrativ kontrol af slagtepræmieansøgningerne. Landmand NN har slagtet 20 kvier, stude og tyre, der opfylder præmiebetingelserne for slagtevægt og alder, heriblandt tyr nr. 1, og stud nr. 3, der begge havde registreringsfejl ved kontrolbesøget. Den administrative kontrol viser, at tyr nr. 1 er blevet fejlrettet før holdeperiodens start og den kan dermed opnå præmie stud nr. 3 ikke var korrekt registreret i CHR i holdeperioden kvie nr. 4 har fejl i registreringer i CHR Det betyder, at 2 af de slagtede dyr over 160 kg ikke kan få præmie ( stud nr. 3 og kvie nr. 4 ) Der sanktioneres for 6 dyr (2 tyre uden øremærker, 3 dyr med registreringsfejl fundet ved fysisk kontrol, 1 dyr med registreringsfejl fundet ved administrativ kontrol) Fejlprocenten beregnes ved hjælp af antallet af fejl fundet ved fysisk og/eller administrativ kontrol i forhold til det fastslåede antal dyr, der ydes præmie for. I det ovenstående eksempel er fejlprocenten: (6 / 18)*100 = 33,3 % Som det fremgår af skemaet Beregning af nedsættelse af slagtepræmie ved fejl betyder en fejlprocent på over 20 %, at alle slagtepræmier går tabt i det aktuelle ansøgningsår Sanktioner pga. krydsoverensstemmelse Hvis du pålægges sanktion af dine slagtepræmier på grund af mærknings- eller registreringsfejl, vil dine slagtepræmier ikke også blive sanktioneret efter reglerne for krydsoverensstemmelse for de samme fejl. I dette tilfælde vil sanktion efter reglerne for krydsoverensstemmelse kun omfatte eventuel anden støtte, fx grundbetaling. 20

21 12. Slagtepræmieordningen oversigt for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 Hvis du er tilmeldt slagtepræmieordningen og har søgt om støtte for mindst 5 dyr, modtager du i februar måned året efter ansøgningsåret en oversigt, hvor alle dine slagtede dyr og dyr udført til slagtning i et andet EU-land vil fremgå. Oversigten indeholder både fejlfrie og fejlbehæftede dyr. Fejl fundet ved kontrol på din bedrift fremgår dog ikke af listen. 21

22 13. Afgørelsesbrev og klageadgang Hvis du er tilmeldt slagtepræmieordningen, og der i løbet af ansøgningsåret er fundet fejl på dine ansøgte dyr, herunder potentielt støtteberettigede dyr, modtager du året efter ansøgningsåret et afgørelsesbrev med oplysning om konstaterede afvigelser og eventuel nedsættelse af støtten. Du har mulighed for at klage over NaturErhvervstyrelsens afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter. Klagefristen er på fire uger, som regnes fra den dag, du modtager NaturErhvervstyrelsens afgørelse. 22

23 14. Beregning og udbetaling af slagtepræmie Der er for hvert af årene 2015 til 2020 afsat en pulje på ca. 180 mio. kr. til slagtepræmie. Den endelige præmie pr. dyr afhænger derfor af, hvor mange støtteberettigede dyr, der er slagtet eller udført til slagtning i et andet EU-land det pågældende år. NaturErhvervstyrelsen opgør det samlede antal støtteberettigede dyr og beregner præmien pr. dyr i februar måned efter ansøgningsåret. For 2015 forventes en præmie på ca. 700 kr. pr. dyr. Slagtepræmien bliver udbetalt i perioden fra 1. marts til 30. juni i året efter ansøgningsåret. 23

24 15. Retsregler Slagtepræmieordningen administreres efter følgende forordninger, love og bekendtgørelser: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om regler for direkte betalinger til landbruget under den fælles landbrugspolitiks støtteordninger og om ændring af bilag X til nævnte forordning. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 641/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerede regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse. Lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den Fælles Landbrugspolitik finansieret af den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven). Bekendtgørelse nr. 906 af 25. juli 2014 om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Behandling og offentliggørelse af data Du skal være opmærksom på følgende forhold i relation til persondataloven: Dine oplysninger, der indsamles i forbindelse med din tilmelding til slagtepræmieordningen og Fællesskema, vil blive behandlet af NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med afgørelse om udbetaling af støtte fra NaturErhvervstyrelsen. 24

25 NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig. Du kan i medfør af persondataloven anmode om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med din ansøgning. Du har i medfør af persondataloven krav på at få berigtiget, slettet eller blokkeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på lignende måder er behandlet i strid med lovgivningen. Du skal være opmærksom på, at hvis du tildeles støtte, kan visse oplysninger offentliggøres på internettet af NaturErhvervstyrelsen. For yderligere information om disse forhold kan du rette henvendelse til NaturErhvervstyrelsen: 25

26 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude ISBN: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax.:

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Juni 2017 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017. Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Januar 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018. Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrolinstruks Dyr Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrol med overholdelse af bestemmelserne for slagtepræmie til kvier, tyre og stude. Om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg,

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne for handyrpræmie til tyre og stude og om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg, får og geder 2014 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012 December 2011 (ændret januar 2012) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Årsrapport for 2015. vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får

Årsrapport for 2015. vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Klassificeringskontrollen 1. marts 2016 Årsrapport for 2015 vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får 1.0 Organisering af

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) (Ændring af regler om belægningsgrad,

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING?

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? Ansvaret for registreringen ligger hos hestens bruger og fristen er 30 dage efter import eller pasudstedelse Hvor er din hest født? Danmark Andet EU-land Udenfor EU

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Vejledning Marts 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indhold 1. Indledning...3 2. Ansøgning...4 3. Dyrkning...5

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, stk. 1, 4, stk. 1 og 5 a i lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere