i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet"

Transkript

1 Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet bedre. Denne folder giver gode råd til at komme igang med at bygge minigenbrugsplads i boligområdet. Holluf Haves minigenbrugsplads

2 Minigenbrugspladser i boligområder Odense Renovationsselskab A/S ønsker at opfordre til, at flere boligforeninger/ejerforeninger opretter en minigenbrugsplads i lokalområdet. En genbrugsplads kan være alt fra en garage eller et cykelskur til en større plads med store containere. Renovationsselskabet vil være behjælpelig med at afhente visse typer affald. De steder, hvor der ikke er plads til store containere, kan der være mulighed for at få hentet større ting med grab efter aftale med Renovationsselskabet. Denne folder beskriver de formelle krav til pladsen og dens indretning - herunder hvilke oplysninger der skal med i en ansøgning til Industrimiljø ved Odense Kommune, samt hvad der skal afklares med Renovationsselskabet, inden en evt. ansøgning sendes afsted. Kontakt Renovationsselskabets affaldskonsultent på , for at drøfte beliggenhed, affaldstyper osv. Sådan kommer du i gang - krav til pladsen Placering Find et område hvor minigenbrugspladsen kan placeres. Det kan være alt fra en garage til et større areal. Vær opmærksom på, at der kan forekomme gener som støj og lugt. Krav fra myndighederne De myndighedsmæssige krav til genbrugspladserne vil variere fra plads til plads. Kravene er afhængige af affaldsmængde, affaldstype og bygningers størrelse og placering mv. Byggetilladelse: Opstilling af containere kræver byggetilladelse, når arealet på containerne er over 10 m 2. Det samme gælder for bygninger/ skure på over 10 m 2. Opstilling af mere end to containere kan kræve byggetilladelse. Containere, der er forsynet med komprimeringsanlæg, skal altid godkendes uanset størrelse. Miljøgodkendelse: Indretning af en plads med mere end 4 containere kræver en miljøgodkendelse. Desuden er der krav om en miljøgodkendelse, hvis der opbevares farligt affald på pladsen. Miljøgodkendelsen regulerer forskellige miljømæssige forhold som støj, lugt, farligt affald og afløbsforhold. Farligt affald: Olie- og kemikalieaffald skal altid opbevares i et aflåst rum med tæt gulvbelægning uden afløb. Øvrigt farligt affald og elektronikaffald skal altid som minimum stå under tag. Gode råd Kontakt Renovationsselskabet for at få vejledning om størrelsen på containere og indretning af pladsen. Vær opmærksom på - at det skal være muligt for en stor lastbil at få adgang til containerne, hvis pladsen har store containere eller affald, som skal tages med grab - at det kan støje, når affaldet afleveres, afhentes, eller hvis affaldet komprimeres - at affald kan lugte - især haveaffald - at ved fri adgang til pladsen er der større risiko for sammenblanding af affaldstyper, end hvis pladsen er bemandet - at pladsen ofte også kan ses fra oven (fra lejlighederne). - at pladsen altid skal fremstå ren og ryddet. Send ansøgningen til Odense Kommune Industrimiljø, Slottet Nørregade Odense C Tjekliste til ansøgningen Husk at tage stilling til disse forhold, inden ansøgningen sendes: - Placering af pladsen - Tilkørselsforhold - Indretning af pladsen - Affaldstyper og -mængder - Afløbsforhold - Bemanding/ikke bemanding - Skal dele af pladsen være aflåst? - Skal pladsen være indhegnet? Side 2 - Odense Renovationsselskab A/S

3 Typer af affald på minigenbrugspladser Renovationsselskabet tilbyder at stille containere ud på minigenbrugspladsen til visse typer affald. Der kræves dog, at pladsen er bemandet i åbningstiden og aflåst uden for åbningstiden. Dette er for at undgå forkerte affaldstyper i containerne. En fejlsorteret container vil være dyrt for boligforeningen/ ejerforeningen at få bortskaffet. Af driftshensyn skal pladsen have et opland på omkring 350 husstande, for at der stilles containere til rådighed. Papir, batterier og små husholdningsapparater kan dog godt hentes ved et mindre antal husstande. Haveaffald Grene og mindre træstammer på ca. en arms tykkelse. Haveaffaldet skal samles i en bunke som kan tages med grab. Det må ikke være i poser og sække, og ingen rødder og stød. Opbevaring: Ingen container til rådighed, da affaldet går i forrådnelse og giver lugtgener. Små husholdningsapparater Mobiltelefoner, kaffemaskiner, radioer, computere, tv, støvsugere, strygejern, rengjorte frituregryder. Små husholdningsapparater omfatter alle mindre elektriske og elektroniske produkter. Det skal opbevares under tag. Opbevaring: Trådbure stilles til rådighed. Pap Papkasser, bølgepap. Opbevaring: Der kan stilles papkomprimator til rådighed. Hvis pap indsamles med grab, skal det være bundtet. Papir Aviser, reklamer, ugeblade, kuverter. Opbevaring: Der stilles containere af forskellige størrelser til rådighed for indsamling af papir. Stort brændbart Møbler, madrasser, træprodukter, plasthavemøbler. Opbevaring: Container stilles til rådighed. Store husholdningsapparater Køleskab, fryser, vaskemaskine, komfur, tørretumbler. Opbevaring: Ingen container til rådighed. Metaller Cykler, barnevogne, metalmøbler, haveredskaber, andet metal. Opbevaring: Container kan stilles til rådighed. Lysstofrør og halogenlamper Lysstofrør, haolgenlamper, energisparepærer, pærer. Opbevaring: Lysstofrør skal indsamles og opbevares forsvarligt, så rørene ikke knuses eller går i stykker på anden vis. Renovationsselskabet stiller ingen container til rådighed. Farligt affald Malingrester, spraydåser, opløsningsmidler, olie, gift, kunstgødning, batterier. Opbevaring: Farligt affald skal opbevares sikkert og forsvarligt i de udleverede røde kasser eller i aflåste rum. Husk, at hvis der indsamles farligt affald på pladsen, kræver det en miljøgodkendelse. Batterier Alle husholdningsbatterier - ingen bilbatterier. Opbevaring: Batterier kan indsamles via den røde kasse. Udover det stilles tønde til rådighed. Odense Renovationsselskab A/S - Side 3

4 Øvrige affaldsløsninger Haveaffald Det er muligt at få en privat transportør til at stille en container til haveaffald ud, hvis man laver større havearbejde. Denne container kan transportøren så aflevere gratis på Odense Nord Miljøcenter mod aflevering af underskrevet affaldsblanket. Blanketten skal underskrives af boligforeningen, ellers betales gældende erhvervspris på Odense Nord Miljøcenter. Affaldsblanketten kan hentes på hjemmesiden under menupunktet Erhverv, Blanket til gratis levering fra private. Der kan også hentes en oversigt over de transportører, som er registreret i Odense Kommune til at kører med affald. Bygge- og anlægsaffald Hvis der laves bygge- og anlægsarbejder, kan håndværkeren aflevere affaldet gratis på genbrugsstationen i Havnegade mod forevisning af underskrevet affaldsblanket. Blanketten skal underskrives af boligforeningen, ellers betales gældende erhvervspris på genbrugsstationen i Havnegade. Bil og affald må ikke veje mere end 6 tons. Storskraldsordning uden minigenbrugsplads Hvis man ikke ønsker at indrette en bemandet og indhegnet plads, har man stadig mulighed for at få afhentet storskrald. Storskraldet kan sættes ud til en nærmere aftalt plads, hvorefter Renovationsselskabet henter det med grab. På den aftalte plads skal der være god plads til lastbilen inklusive grabben så der må ikke være luftledninger og store træer oven over afhentningspladsen. Storskraldsbilen skal have god plads til at komme rundt på minigenbrugspladsen Side 4 - Odense Renovationsselskab A/S

5 De gode ideer og erfaringer Information til beboerne Hold beboermøde, uddel nyhedsbrev og ligende, hvor det forklares, hvorfor og hvordan den nye affaldsordning fungerer. Frivillige hjælpere Viceværten kan evt. få hjælp fra frivillige - pensionister og andre der har lidt tid tilovers og er dygtige til at holde den daglige orden. Beløn dem evt. med julefrokost, middag, tøj eller andet. Kompost Opsæt evt. en kompostbeholder for at gøre mængden af restaffald mindre. Papkompressor Pap fylder meget, og en kompressor kan give bedre plads til pappet. Belægning Hvis belægningen er fliser, så husk at belægningen skal kunne holde til den tunge transport, når affaldet hentes af storskraldsbilen. Rengøring af containere Det er boligforeningen/ejerforeningens ansvar at sørge for renholdelse af containere. Odense Renovationsselskab A/S tilbyder dog at rengøre containerne mod betaling. Tømning Boligforeningen aftaler med Odense Renovationsselskab A/S, hvor ofte de enkelte containere skal tømmes. Bemanding Det vil være nødvendigt at lægge nogle arbejdstimer i oprydningen på pladsen. Fx 1 time dagligt og lidt ekstra mandag morgen, når weekendens affald er strømmet ind. Det er boligforeningens ansvar, at pladsen altid fremstår ren og ryddet. Køb evt trækvogn, som beboere kan låne til at køre affaldet ned på minigenbrugspladsen i. Byttecentral Mange boligselskaber har stor gavn af en byttecentral. Afsæt et par hylder på pladsen til de ting, der er for gode til at smide ud og kan bruges igen af andre. Det minimerer affaldsmængden, når tingene bruges igen, og det trækker folk til pladsen. Er der god plads, kan man også indsamle bøger, tøj, legetøj osv. til en byttecentral. Skilte på containerne - På kan man downloade skilte til brug på minigenbrugspladsen. Skiltene viser med tegninger eksempler på, hvad der må komme i containerne. Yderligere har skiltene en jatak liste med det, der må komme i, og en nej-tak-liste med det, som ikke skal i. Størrelse: 60x60 cm. Odense Renovationsselskab hjælper gerne med at bestille skiltene. Du finder dem på under husholdninger og viceværter og ejendomsadministratorer. Papir Stort brændbart - over 1 meter - Ja tak Træ-møbler Nej tak Papir og pap Madrasser Jern og metal Træ Køkkenaffald Flamingo Pap Et par hylder eller et hjørne, hvor man kan stille ting, der er for gode til at smide ud, trækker beboerne til. Ja tak Aviser Reklamer Ugeblade Telefonbøger Kuverter Brevpapir Nej tak Pap Vådt papir Snavset papir Ja tak Papkasser Bølgepap Karton Emballage-pap Nej tak Papir Vådt pap Snavset pap Odense Renovationsselskab A/S - Side 5

6 Minigenbrugspladser i Odense Snorresvej: Minigenbrugsplads Højstrup Boligforenings afdeling på Snorresvej har godt styr på alle typer affald: Restaffaldet afleveres ved de små skure - miljøhusene - der ligger centralt placeret på området. I miljøhusene afleverer man restaffald, papir, pap, flasker og glas. Desuden er der på området en minigenbrugsplads, hvor beboerne kan aflevere resten af affaldet som haveaffald, sofaer, flamingo, ting til genbrug. Affaldet gemt væk Minigenbrugspladsen ligger mellem boligblokkene på et stort, grønt område. For at gemme affaldet pænt af vejen er der sat hegn rundt om pladsen, og op ad hegnet er plantet efeu, klematis og andre klatreplanter, som hurtigt danner en grøn skærm. Pladsen er kun et par år gammel og stadig ikke færdigudviklet - bl.a. overvejer ejendomsinspektør Stig S. Petersen at benytte sig af Odense Renovationsselskabs nye tilbud om at få opstillet containere og trådbure til visse typer af affaldet. Genbrugshjørne trækker folk til Det er ikke svært at få frivillige til at passe genbrugspladsen. Med et skur til rådighed bliver det endnu nemmere. Her kan de frivillige drikke kaffe og få en sludder om affald - og meget andet - i pauserne. Så gør det ikke noget, det regner. Ejendomsinspektør Stig S. Petersen foran skuret: Det er ikke svært at få frivillige til at passe pladsen, når bare der er et sted, de kan sidde i dårligt vejr. Fakta om SNORRESVEJ - Omkring 339 boliger - Miljøhuse til restaffald, papir, pap, glas og flasker. - Minigenbrugsplads til resten af affaldet frivillige passer pladsen 2 dage om ugen - 1 varmemester og 2 ejendomsfunktionærer Trådhegn opdeler affaldstyperne brændbart storskrald, haveaffald, hård og blød plast. Ejendomsadministratoren overvejer at få en container til det brændbare storskrald for at pladsen skal se mere ryddelig ud. Små skure - miljøhuse - til det, der er mest af i husholdningen: restaffald, papir, pap, flasker og glas. Side 6 - Odense Renovationsselskab A/S

7 Minigenbrugspladser i Odense Lærkeparken: Garagemodellen I Lærkeparken skal beboerne ikke gå langt med affaldet. Der er 3 garager, hvor man kan komme af med pap, papir, brændbart og storskrald. Derudover har de et aflåst skur til farligt affald. Beboerne kan altid komme af med affaldet - alle har nøgle til en af skraldegaragerne. Beboerne er glade for ordningen, og der står sjældent affald uden for garagerne og på fællesarealerne. Det er et simpelt system, som ikke har kostet noget i etableringsomkostninger, da garagerne var tænkt ind i byggeriet fra starten. Fakta om LÆREKEPARKEN - Omkring 500 lejligheder med ca beboere - Skakter i opgangene til restaffald - Flaskecontainere - 2 varmemestre kører affaldet på genbrugsstationen Lars Larsen: Vi har ikke problemer med, at beboerne stiller affald i kælderen, for det er let at komme af med affaldet her i garagerne. Alle har nøgle og kan komme ind med affaldet efter behov. Holluf Have: Her kan man komme af med alt! Beboerne i Holluf Have er heldige, for de kan komme af med alt affaldet tæt på boligen. Flemming Jensen, bestyrelsesformand i Holluf Have, fortæller, at der sjældent ligger affald de forkerte steder, og at Holluf Have stort set ikke er udsat for hærværk, fordi området er så velholdt med en affaldsløsning lige ved hånden. For hver 15. hus har de eget genbrugsskur til pap, papir, blød plastik, glas/flasker og aluminium. Derudover har de en stor fælles genbrugsstation centralt ved parkeringsplads og legeplads, hvor resten af husstandens affald kan afleveres. Også jord, haveaffald og grønt køkkenaffald er der plads til på området. En række hylder fungerer som byttecentral, hvor man kan få nyt bestik, tallerkner, tøj, bøger, cykler og andet godt. 5 beboere passer genbrugsstationen lørdag formiddag og onsdag aften - ca. 2 dage pr. måned hver. Deres arbejdsinsats belønnes med penge til arbejdstøj og en julefrokost. Odense Renovationsselskab henter haveaffald og andet storskrald efter fast aftale, resten kører varmemestrene på renovationsselskabets genbrugsstation med. Fakta om HOLLUFHAVE - Omkring 150 boliger fordelt på 10 gård-grupper - Hver gruppe har skur til papir, pap, blød plastik, glas/flasker og aluminium - 2 varmemestre - 5 frivillige har 2 dage pr. måned Flemming Jensen: Det velfungerende affaldssystem koster lidt ekstra, men til gengæld er der altid pænt og ryddeligt, og beboerne er inddraget i den korrekte afskaffelse af affaldet. Odense Renovationsselskab A/S - Side 7

8 Minigenbrugspladser i Odense Blommegrenen: Mange bruger byttecentralen På Blommegrenen er Jesper Bruun-Schmidt en af de frivillige, som hjælper med at passe deres genbrugsskur. I den ene side af skuret står bøger, kaffemaskine, spil, lamper og andet, der er for godt til at smide ud. Alle med nøgle til skuret kan tage genbrugstingene med hjem, når de er nede med affald til genbrug. I den anden side er reoler med røde kasser til metal, blød og hård plast, pap, flamingo m.m. I et aflåst skab stilles batterier, spraydåser, maling og andet farligt affald. Det hele er sirligt arrangeret, og de frivillige beboere holder orden og stiller de røde plastikkasser klar til ejendomsfunktionæren, som henter affaldet og kører det på genbrugsstationen 1 gang om ugen. Der er i alt 12 frivillige, som på skift gør affaldet klar til ejendomsfunktionæren. Derudover er der 2 frivillige, som laver vagtplan for resten af hjælpeholdet. Det er et simpelt, men effektivt system, hvor meget affald undgår at ryge i beholderen til restaffald og i stedet ender det rigtige sted, nemlig på genbrugsstionen: Herfra sendes det videre til genbrug eller specialbehandling. Jesper Bruun-Schmidt foran Blommegrenens genbrugsskur med de røde kasser til at sortere mange typer affald i. Fakta om BLOMMEGRENEN Mange ting undgår at blive til affald ved at blive stillet frem, så andre kan tage det med hjem. Side 8 - Odense Renovationsselskab A/S - Omkring 60 boliger - Container til flasker og papir ved siden af restaffaldet - Skuret har kasser til metal, blød og hård plast, pap og flamingo. Derudover et aflåst skab til farligt affald og hylder til genbrugsting - 12 frivillige holder orden på skift og stiller kasserne klar til ejendomsfunktionæren, som henter det 1 gang om ugen De gode ting får nyt liv - måske er den lyserøde arkitektlampe lykken på et pigeværelse og kaffemaskinen i kolonihuset? Odense Renovationsselskab A/S - januar 2007

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres.

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres. Husorden Indledning Nærværende husorden har gyldighed som et tillæg til huslejekontrakten og er udformet i beboernes og selskabets interesse med henblik på at opretholde rolige og ordentlige forhold i

Læs mere

Indsamling af papir, pap, glas og metal

Indsamling af papir, pap, glas og metal Indsamling af papir, pap, glas og metal Ny affaldsordning for etageboliger og boligforeninger Nemt at genbruge Det skal være nemt at sortere affald fra til genbrug i Middelfart Kommune. Så får vi mindre

Læs mere

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT 2013 Indhold: Generelt.. 3 Hæk. 3 Græs. 4 Træer 4 Terrasser 4 Facader 5 Redskaber, værktøjer og færdsel.. 5 Haveaffald og andet affald...

Læs mere

Velkommen i afdeling 9-14-18

Velkommen i afdeling 9-14-18 Velkommen i afdeling 9-14-18 Et godt klima er meget værd! En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. Afdelingen råder over en lang række

Læs mere

Velkommen i afdeling 9-14-18

Velkommen i afdeling 9-14-18 Velkommen i afdeling 9-14-18 Et godt klima er meget værd! En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. Afdelingen råder over en lang række

Læs mere

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet Sorteringsgårde til storskrald Vejledning i at få orden på affaldet Orden på affaldet Denne pjece omhandler sorteringsgårde ved større bebyggelser. Disse gårde er med til at gøre affaldssorteringen bedre.

Læs mere

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej Velkommen til KRÜGERHAVEN Afd. 62 Georg Krügers Vej Med denne folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen til vores afdeling. Hvis du har spørgsmål, forslag til nye tiltag eller ideer, er du altid velkommen

Læs mere

90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN

90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN 90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN GODE RÅD OG ANVISNINGER Vi lever ret tæt sammen i en boligafdeling og vi er forskellige. Det kan være spændende og udviklende, samt give et varmt menneskeligt fællesskab.

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Velkommen i Ejerforeningen Silkeborgvej 174-176

Velkommen i Ejerforeningen Silkeborgvej 174-176 Velkommen i Ejerforeningen Silkeborgvej 174-176 September, 2009 Resumé Dette dokument er en velkomst til nye beboer på Silkeborgvej 174-176. Dokumentet beskriver retningslinjerne for ejerforeningen, og

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning SORTERINGSGUIDE Vrå er Hjørring Kommunes foregangsby i affaldssorteringen, her afprøver vi det affaldssystem, som vi tror vil blive gældende for hele kommunen i løbet af nogle år. Vi sorterer affald fordi

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Dit haveaffald sådan gør du!

Dit haveaffald sådan gør du! Dit haveaffald sådan gør du! Din have og dit affald Som haveejer er du selv ansvarlig for at komme af med dit haveaffald. I denne folder kan du se, hvordan du kan komme af med det. Du kan også læse om,

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 September 2011 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen Gl. Jernbanevej 1-11, Valby Langgade 21A-B, Kirkevænget 2-6. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Kirkevænget

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Beboerfolder. Formålet med denne folder er at informere om faciliteter og aktiviteter i afdeling 8.

Beboerfolder. Formålet med denne folder er at informere om faciliteter og aktiviteter i afdeling 8. Beboerfolder Om beboerfolderen Formålet med denne folder er at informere om faciliteter og aktiviteter i afdeling 8. Emnerne i folderen står i alfabetisk rækkefølge. Folderen udgives af afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere