Budgetorientering 7. oktober Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010"

Transkript

1 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget

2 Likviditet Likviditeten jan aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a hele kr jan-07 mar-07 maj -07 jul-07 sep-07 nov-07 ja n-08 mar-08 maj -0 8 ju l- 08 sep-0 8 nov-0 8 ja n-0 9 mar-09 maj-09 ju l-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder 2

3 Overførsel mellem regnskabsår Mio. kr > > > > > >10 Drift 55,3 47,8 55,1 54,6 75,0 62,0 Anlæg 68,1 93,9 100,8 89,0 86,2 54,0 Drift og anlæg i alt 123,4 141,7 155,9 143,6 161,2 116,0 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-6,6-27,3 Finansforskydninger mv. 4,3 4,6 3,7 3,7 8,7 I alt 105,6 137,5 153,0 140,7 142,6 116,0 Ændringer i overførslerne påvirker likviditeten 3

4 Forventet regnskab 2009 Tillægsbevillinger/likviditetsforbrug Likviditetsforbrug, Korrigeret budget -32,2 mio. kr. Merforbrug af overførsler, drift Merforbrug af overførsler, anlæg Tillægsbevillinger pr : Dagpasning Anbringelser af børn Mindreindtægt, grundsalg Arbejdsmarkedsudvalget Tilskud borgernær service, anlæg Midtvejsregulering bloktilskud Øvrige tillægsbevillinger, netto Forventet likviditetsforbrug pr ,0 mio. kr. -24,2 mio. kr. -5,0 mio. kr. -10,4 mio. kr. -19,0 mio. kr. -8,7 mio. kr. 9,7 mio. kr. 20,9 mio. kr. -0,3 mio. kr. -84,2 mio. kr. Faresignaler: Aktivitetsbestemt medfinansiering -1,0 mio. kr. Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater -3,0 mio. kr. Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv. -1,2 mio. kr. Skattefinansieret drift i alt -5,2 mio. kr. 4

5 1. Resultatopgørelse - Forventet regnskab pr Revideret Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Overførsel 08->09 Tillægsbevillinger/ omplac. Søgte tillægsbevillinger pr Skønnet overført til 2010 I alt forventet 2009 pr Indtægter Skatter 1.668,4 0,0 0,0-0,9 0, ,5 Tilskud og udligning 648,2 0,0 0,0 30,7 0,0 678,9 Indtægter i alt 2.316,6 0,0 0,0 29,8 0, ,4 Driftsudgifter Service ,0-61,5 0,1-21,3 52, ,8 Overførselsudgifter -398,6-13,5-1,8-8,7 8,0-414,6 Driftsudgifter i alt ,7-75,0-1,7-30,0 60, ,3 Renter m.v. -19,9-3,9-0,2 0,0 0,0-24,0 Resultat af ordinær drift 45,1-78,9-1,9-0,2 60,0 24,1 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-47,8-47,2 0,0 46,1-97,4 Udgifter vedr. jordforsyning -25,0-12,9 7,8 0,0 6,1-24,0 Indtægter vedr. jordforsyning 25,0 0,0 0,0-19,0 0,0 6,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-60,7-39,4-19,0 52,1-115,4 Resultat - skattefinansieret område -3,3-139,6-41,4-19,2 112,1-91,4 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 Anlægsresultat -28,3-25,5-5,3 0,0 9,9-49,2 Forventet regnskab 2009 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0-25,5-5,3 0,0 9,9-21,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Afdrag på lån -44,7-3,5-0,1 0,0 0,0-48,3 Lånoptagelse 16,2 27,3 31,8 0,0 0,0 75,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,3 0,0 6,4 0,0 1,1 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -35,9-142,5-14,9-12,8 121,9-84,2 5

6 Forventet regnskab 2009 Anlæg i hovedtal Skattefinansierede nettoanlægsudgifter, Skive Kommune, mio. kr. 125,0 115,4 100,0 Mio. kr. 75,0 50,0 74,6 66,0 68,1 58,9 53,3 51,0 25,0 0, FR2009 B2010 B2011 B2012 B2013 6

7 Oversigt over anlægsarbejder 2009 Overførsler Korrigeret. Forbrug Overføres (millioner kr.) fra 2008 Budget til 2010 Bygningsrenovering/ om- og tilbygninger ,1 10,1 Energibesparende foranstaltninger 1,2 26,9 22,5 4,4 Områdefornyelse 0,8 2,82 1,4 1,4 Vej, trafik og grønne projekter 16,7 42,4 31,5 11,6 IT- investering 5,9 12,5 6,7 6,3 Tilskud til anlægsprojekter 10,7 15,9 11 4,9 Puljer m.v. 7,3 17,6 10,3 7,3 Andre projekter 0 23,7 22,9 0,9 Byggemodning 12,9 22,4 16,3 6,1 Sociale institutioner 7,4 8,4 7,5 0,9 By - og landsbyudvikling netto -7,4-8,1-5 -3,1 Skattefinansierede anlæg 64,9 198,6 148,6 50,7 Forsyningsvirksomheder 29,6 67,2 57,3 9,9 Total 94,5 265, ,5 7

8 Likviditet forventet ultimo 2009 Gennemsnitlig livkiditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr , ,5 189, , ,1 57,0 43,0 25, Budgetforslag Heraf deponeret 8

9 Økonomisk politik 2010 Sund og robust økonomi Skatterne holdes i ro. Overholde aftalte rammer mellem regering og KL f.eks. Realvækst for driftsudgifter. Driftsoverskud til anlæg og afdrag på gæld. Mål: 48 mio. kr. + evt. særlige tilskud Anlæg skaber udvikling. Mål: gennemsnit 40 mio. kr. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt. Passende likviditet: 95 mio. kr. i gennemsnit. 9

10 Økonomisk politik likviditet Likviditeten jan aug. 2009, Heraf deponering på 23, 6 mio fra hele kr Mål: Passende likviditet (95 mio. i gennemsnit) jan-07 mar-07 maj -07 jul-07 sep-07 nov-07 ja n-08 mar-08 maj -0 8 ju l- 08 sep-0 8 nov-0 8 ja n-0 9 mar-09 maj-09 ju l-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Kommunernes gennemsnitslikviditet Opgjort efter kassekreditreglen (status ultimo 2. kvartal 2009) Kr. pr. indbygger Vordingborg Thisted Skive Holstebro Kommunerne Favrskov Helsingør Gns. Likviditet (Skive kr. pr. indb.) Lansgns kr. pr. indb. 10

11 Økonomisk politik - skatter Beskatningsgrundlag pr. indbygger, Mål: Skatterne holdes i ro (må på sigt ikke overstige landsgennemsnittet) Kr Skive DK Udskrivningsprocent og beskatningsniveau, ,50 24,98 24,82 24,85 24 % Skive DK Udskrivningsprocent Beskatningsniveau 11

12 Økonomisk politik - driftsudgifter Serviceudgifter (incl. administration) B2008 B2009 Max løbende pris- og lønudvikling Ændret efterspørgsel afledt af befolkningsudvikling Effektiviserings- og rationaliseringsgevinster Optimering af produktionsmetoder/organisering Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Stram budgetopfølgning Udgifter til overførsler B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 12

13 Økonomisk politik - driftsudgifter RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER BUDGET 2009 Skive Kommune Hele landet Difference (beregnet) Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre og handicappede (ekskl. ældreboliger)kr. pr. 67 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig ( ) Førtidspensioner kr. pr årig ( ) Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn og unge med særlige behov, kr. pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig ( ) Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18+ årig ( ) Revalidering og løntilskud mv. pr årig ( ) Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb ( ) Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer og tjenestemandspension) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb ( ) Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig ( ) Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse kr.pr. indb Total ved billigere i drift Kilde: eco-nøgletal (besparelsen ved billigere drift er beregnet af Skive Kommune) 13

14 Økonomisk politik - Anlæg Gns. skattefinansieret anlægsniveau pr. indb (R07, R08 og B09) Kr. pr. indb Skive Holstebro Horsens Mål: Anlægsniveau 40 mio. gennemsnitligt Gns. Anlægsniveau (Skive kr. pr. indb.) Landsgns kr. pr. indb. Skattefinansierede nettoanlægsudgifter, Skive Kommune, mio. kr. 125,0 115,4 100,0 Mio. kr. 75,0 50,0 74,6 66,0 68,1 58,9 53,3 51,0 25,0 0, FR2009 B2010 B2011 B2012 B

15 Økonomisk politik - afdrag og gæld Skive kommune afdrag på lån, mio. kr. 60,0 50,0 40,0 30,0 Mål: Nettoafdrag på gæld 10 mio. årligt 20,0 10,0 0,0 Restgæld på lån, kr Restgæld heraf: ældreboliger mv. 15

16 Økonomisk politik låneoptagelse, afdrag og gæld Låneoptagelse og afdrag på lån, , ordinære lån ,2 46, ,6 41,8 41,2 40,4 37,7 Mio. kr ,7 31,6 27,4 34,6 30, ,6 13, FR2009 B2010 B2011 B2012 B2013 Låneoptagelse Afdrag på lån kr. pr. indb Gæld primo 2009 (ekskl. ældreboliger) Gennemsnit = Skive =

17 Budget Aftale mellem regering og KL Anlæg: Kvalitetsfondsmidler 4 mia. kr. Skive andel på 35 mio. kr. En til en finansierings forudsætter udgifter på 70 mio. kr. i Skive. 1 mia. kr. i låneadgang for alle kommuner. Skive: 9 mio. kr. 1,8 mia. kr. i lånepuljer efter ansøgning til skoler mv., borgernær service og ordinær lånepulje. Skive: 15 mio. kr. Driftsudgifter: Realvækst 0,6%. Skive p.t. 0,81%. Overskridelse på 5 mio. kr. 0,5 mia. kr. generelt løft/demografi. Skive: 4 mio. kr. 0,8 mia. kr. specialiserede socialområde. Skive: 7 mio. kr. Indtægter. 1 mia. kr. i bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af serviceramme Skive: 9 mio. kr. Skattepulje på 500 mio. kr. efter ansøgning. Pulje vanskeligt stillede kommuner: 500 mio. kr. Skive: 9 mio. kr. 17

18 Budget 2010 forudsætninger Indtægter Mio. kr Skatter 1.761, , , ,6 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.545, , , ,3 Skatteprocent 25,5% Grundskyld 20,68 % Kirkeskat 1% Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Vækst i udskrivningsgrundlag? lavvækst Især i Skive Kommune. Indbyggertal (statsgaranti ) Tilskud vanskeligt stillet kommune Forventet 9 mio. kr i overslagsårene 18

19 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling, Skive Kommune K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti 19

20 Vækst i indkomster Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 5% 4% 3% 2% 1% 0% Skive DK BNP -1% -2% -3% -4% -5%

21 Ledighed Ledige i % af arbejdsstyrken, januar 2007-juli ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2007M M M M M M M M M M M M M01 Hele landet 2008M M M M M M M M M M11 Skive 2008M M M M M M M M07 21

22 Budget driftsudgifter Mio. kr Driftsudgifter 2010 Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.761,6 Tilskud og udligning 784,0 Indtægter i alt 2.545,6 Driftsudgifter Service ,3 Overførselsudgifter -515,2 Pris- og lønstigninger vedr. drift Driftsudgifter i alt ,4 Renter m.v. -19,5 Resultat af ordinær drift 71,7 Anlæg Anlægsudgifter -73,1 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,1 Resultat - skattefinansieret område 3,6 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 Anlægsresultat -3,5 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 Resultat ialt (A+B) 1,7 Pengestrømme Resultat i alt 1,7 Afdrag på lån -51,4 Lånoptagelse 41,2 Øvrige finansforskydninger -3,4 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -12,0 22

23 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 23

24 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. 24

25 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. Sygedagpenge: 6,2 mio. kr. Førtidspensioner: 4.8 mio. kr. Kontanthjælp mv.: 5,5 mio. kr. Dagpenge/aktivering forsikrede: 93,0 mio. kr. 25

26 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. Heraf: Overførselsudgifter 10,3 mio kr. Drifts overført til anlæg 5 mio kr. Sygedagpenge: 6,2 mio. kr. Førtidspensioner: 4.8 mio. kr. Kontanthjælp mv.: 5,5 mio. kr. Dagpenge/aktivering forsikrede: 93,0 mio. kr. 26

27 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr TMU Park & Vej Vandløbsvedligeholdelse 94 Kollektiv trafik 242 Byfornyelse 27 Bygningsvedligeholdelse 294 TMU - NY - Red. Af indkøb/rep. I henh / Kommunale veje - belægning, flyttes til anlæg KEFT Skiveegnens Erhvervscenter 135 Ungdomshuset - lønudgift 100 Museum Salling 185 Skive og Omegns Teaterkreds 10 Udvalgets rådighedsbeløb 100 Skive Billedskole 58 Mere liv i midtbyen 100 Ungdomsrådet 27 Start- og udviklingspulje 16 Rådighedsbeløbet (2) 90 Diverse kontoen 58 Hjemmelåneordning (2) 105 Markedsføring (2) 100 Befordring af pensionister 35 Reduktion personalenormering Skive Bibliotek 50 27

28 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr SUND Besparelse midler til sundhedsfremme 78 2% reduktion på sundhedscenter 183 Besparelse på beløb afsat til husleje 700 SOC Reduktion af takster Delvis rammestyring af psykiatriområdet Harmonisering af døgntilbud Aktivitetstilskud til over 65-årige 300 Harmonisering af døgntaksten for alle over 70 år 650 Handicaphjælpemidler voksne-børn ARB Aktivering af forsikrede ledige Gevinst ved helhedsorienteret sagsbehandling

29 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr BFU Forældrebetaling SFO Yderligere forældrebetaling 265 Familiecentret 78 Tandplejen 300 Afskaffelse af udvidet åbningstid (kan tilkøbes) 179 Uddannelsespuljen 300 ØK Generel reduktion på 2 % af ikke lønudgifter 104 Reduktion af fælles uddannelsespulje 200 Kontorholdsudgifter 110 Reduktion af forsikringspræmier 150 Reduktion af pulje til forebyggende forsikringstiltag 100 Generel reduktion på 2 % af ØD-daglig drift 156 Reduktion af pulje til arbejdsskade 400 Regelforenkling/omstrukturering/afbureaukratisering Opgaveomlægning Spildevand og Renovation 700 Overhead på elever der går på Krabbeshus 250 Besparelser i alt

30 Skattefinansieret drift - udvidelser 1000 kr TMU Hvalpsund-Sundsøre Færgeri 200 Klima og Energi Fursund Færgeri - Vedligeholdelse af færger 700 Fursund Færgeri - Brændsel 200 KEFT Skive Musikskole 310 Skive Musik College 421 Museum Salling 200 Jenle 50 Ørslevkloster 25 KCL's idrætsanlæg (afventer ny struktur) 450 Skive GF og Sport & Event Center Jebjerg 22 SUND Sundhedsfaglig konsulent/hjerneskade koordinator 500 SOC Demografi - Det specialiserede område Højere normering på plejecentre til aktivitet og oms Misbrugscentret

31 Skattefinansieret drift - udvidelser 1000 kr ARB Opnormering i Jobcenter Opnormering i udbetalingsenheden 400 Udvidelse af EGU til 25 elever 583 BFU Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Dagplejen - rest og ressourcetildeling Børn- og ungecentret - rehabilitering 750 Alkoholfrie diskoteker 75 ØK Lederarrangementer for frivilige ledere m.v. 140 Byrådsseminar 100 Medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling 350 Elevpladser 100 Handicappris 10 Udvidelser i alt

32 Anlæg 2010 Kvalitetsfondsmidler, 2010 Mio. kr Bloktilskud 8,8 34,9 17,4 17,4 17,4 Kommunens egenfinansiering 8,8 34,9 17,4 17,4 17,4 I alt 17,6 69,8 34,8 34,8 34,8 Definition: Forbedring af de fysiske rammer for: Dagtilbud Folkeskolen Idrætsfaciliteter for børn og unge Ældre, ekskl. ældreboliger 32

33 Skattefinansieret anlæg 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Reserverede anlæg Borgernær service* TEKNIK & MILJØUDVALGET Solceller, BY , udgift Solceller, BY , indtægt BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skoleområdet, BY IT-strategi dagtilbudsområdet, BY Anlæg 2010 Energibesparende foranstaltninger Jebjerg-Lyby Hallen Anlæg SIS, børn og unge Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris, indt Fursund Hallen udvikling af kulturcenter Resen Multipark Skive GF og Sport og Event Center Jebjerg 800 Søby/Højslev Hallen Terminaludskiftning - mobil omsorg Elektronisk nøglesystem Renovering af varmtvandsbassin Udbygning af Selde Ældrecenter 500 Pulje - restbeløb vedr. køkkener Pulje til skolebygninger/børnehaver/uddannelsesby Krydstoldjagt nr 27 (aktiveringsprojekt) Borgernær service, udgifter i alt Borgernær service, indtægter i alt Borgernær service, netto i alt

34 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter ØK Områdefornyelse - Søndergade- indtægter ØK Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse Balling-Lem-Oddense-Rødding 650 Cykelsti, Hagens Mølle Bæk, ØK KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Tilskud til Sparbank Arena, fra drift Spejderlejr, BY Trafik investeringer/vejprojekter Fortsætte Åplan Køb af ejendom til parkeringsformål 500 Oprensning ved Strandtangen 300 Indskud til Energifonden Skive 700 Tomme sundhedsfarlige boliger - Netto Fursund Færgeri - udskiftning af færge Fursund Færgeri - renovering af færgeleje 380 Fursund Færgeri - udstyr til billettering 200 Fur Havn Ny vej fra rundkørsel Ny Viborgvej/Ringvej Ny busterminal med telemater Glyngøre Havn Anlæg af veje - overført fra drift Byfornyelse Selde/ Breum forprojekt Anlæg 2010 Vandingsanlæg Skive Stadion 250 Spejdersamrådet 100 Mobillen 300 Museum Salling afventer Ombygning af Regionshospitalet til sundhedscenter Ombygning af Regionshospitalet til sygeplejeklinik 800 Hjaltesvej, indtægt Salg af bygning for nuværende misbrugscentre -800 Tandplejen - røntgenapparat m.m Rådhus 0 0 Visionspuljen Landsbypuljen Medfinansiering, Landsbyprojekter Å-planen / Midtbyplanen 500 Pulsen i Salling Oprettelse af bydelspulje - og organisation Øvrige anlægsudgifter i alt, brutto Øvrige anlægsudgifter i alt, netto Anlægsudgifter, brutto Nettoanlægsudgifter i alt Note: Til borgernær service skal der afsættes:

35 Låneoptagelse 2010 Låneramme 1000 kr Arealerhvervelser, 85% Solcelller, 100% Lånepulje, veje/effektiviseringer mv Byfornyelse Nye forslag: Rådhus 0 0 Egeris Borgernær Skoleområdet Energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse i alt I overslagsårene er indregnet forventet dispensation til låneoptagelse til borgernære service områder og skoler. 35

36 Resultatopgørelse økonomiudvalgets flertal (V, C, O) Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.761, , , ,6 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.545, , , ,3 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -515,2-529,5-543,8-558,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,8-155,3-238,6 Driftsudgifter i alt , , , ,5 Renter m.v. -19,5-18,4-17,3-16,6 Resultat af ordinær drift 71,7 45,3 32,0 1,2 Anlæg Anlægsudgifter -73,1-58,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,1-58,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 3,6-13,6-21,3-49,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,8 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Budget 2010 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,6 Resultat ialt (A+B) 1,7-13,6-21,2-49,2 Pengestrømme Resultat i alt 1,7-13,6-21,2-49,2 Afdrag på lån -51,4-46,0-43,5-40,6 Lånoptagelse 41,2 31,6 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,4-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -12,0-29,0-38,3-60,4 36

37 Likviditet forventet ultimo 2013 Gennemsnitlig likviditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr. Note. Der forudsættes likviditetsforbrug i 2009 på 81 mio. kr. og forbrug af overførte anlæg fra 2009 til 2010 på 16 mio. kr ,5 189,0 217,8 165, ,4 82, ,1 57,0 49,3 43,0 25,0 7,0 4,5 2,5 0,5 0, Ultimo året Heraf deponeret 37

38 Budget 2010 indtægter Indtægter fra skatter og tilskud/udligning 2010 Statstilskud; 166,3 mio. kr.; 7% Grundskyld mv.; 91,7 mio. kr.; 4% Selskabsskat; 32,4 mio. kr.; 1% Nettoudligning; 479,2 mio. kr.; 19% Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner; 57,4 mio. kr.; 2% Tilskud og udligning i øvrigt; 81,1 mio. kr.; 3% Personskatter; 1.637,5 mio. kr.; 64% 38

39 Budget serviceudgifter Serviceudgifter fordelt på områder Økonomiudvalget - administration mv.; 273,3 mio. kr.; 14% Familieområdet; 118,2 mio. kr.; 6% Teknik- og miljøudvalget, beredskab; 122,7 mio. kr.; 6% Erhvervs- og kulturudvalget; 87,7 mio. kr.; 5% Sundhedsudvalget; 119,4 mio. kr.; 6% Socialområdet/ handicappede; 228,0 mio. kr.; 12% Skoler; 436,8 mio. kr.; 22% Dagtilbud; 185,1 mio. kr.; 10% Ældre; 367,1 mio. kr.; 19% 39

40 Budget 2010 Overførsler Udgifter til overførsler, fordelt på ydelsesart, 2010 Dagpenge til forsikrede ledige; 65,3 mio. kr.; 13% Kontanthjælp; 41,9 mio. kr.; 8% Revalidering; 19,0 mio. kr.; 4% Fleks-/skånejob; 47,3 mio. kr.; 9% Beskæftigelsesordninger mio. kr.; 30,9 ; 6% Boligstøtte; 30,2 mio. kr.; 6% Øvrige overførsler; 13,9 mio. kr.; 3% Sygedagpenge; 72,9 mio. kr.; 14% Personlige tillæg; 5,6 mio. kr.; 1% Førtidspensioner; 189,3 mio. kr.; 36% 40

41 Budget 2010 Spørgsmål? Budgetorientering - se Økonomi/budget

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere