Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen"

Transkript

1 Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013

2

3 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard er en større succes end forventet Størst penetration uden for større byer Meget stor tilfredshed med produktet Stigende andel over 18 år 9 5 HyperCard og den samlede kollektive Trafik 10 6 Trafikstyrelsen økonomi Trafikstyrelsens udgifter til HyperCard Forbrug i forhold til den samlede ramme Evaluering af trafikselskabernes indtægtstab WildCard/WunderCard funktionalitet Forventning til HyperCard Det nye Ungdomskort 14

4 4 Evaluering af HyperCard Forord 1 Forord 2 Konklusion HyperCard forsøgsordningen blev vedtaget i en bred aftale mellem Venstre, De Konservative (den daværende regering), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance i maj Der er tale om en toårig forsøgsordning, som løber fra 1. august 2011 til 31. juli Baggrunden for ordningen er et politisk ønske om at påvirke unges fremtidige transportvaner i retning af at se kollektiv transport som et godt alternativ til at rejse med bil. HyperCard giver unge på ungdomsuddannelser nem og billig adgang til den kollektive trafik. Det betyder, at unge på ungdomsuddannelser i en toårig forsøgsperiode vil kunne få et HyperCard i stedet for et uddannelseskort. Det tidligere uddannelseskort 1 gav kun fri rejse mellem bolig og ungdomsuddannelse, mens HyperCard tilbyder en række øvrige funktionaliteter. Detaljerne omkring HyperCard er blevet aftalt mellem parterne i den kollektive trafik og Trafikstyrelsen. Parterne i aftalen er Trafikselskaberne i Danmark, DSB, DSB S-tog, Arriva og Metroselskabet. Med HyperCard ordningen er det lykkedes, at tiltrække en stor andel af unge på ungdomsuddannelser til den kollektive trafik. Ikke mindst uden for de store byområder har de unge været hurtige til at tage HyperCard til sig og udnytte mulighederne for en øget mobilitet til en billig pris. I 2012 har HyperCard i højere grad bredt sig i områderne tættere på de større byer. De unges tilfredshed med forsøgsordningen er helt i top, og det ser ud til, at det særligt er fri rejse i eget takstområde, som tiltrækker de unge. Muligheden med HyperCard for frit at rejse i eget takstområde for 300 kr. om måneden giver unge en nem og bekvem måde at rejse på lige ved døren. På baggrunden af denne evaluering må det vurderes at målet om, at HyperCard skal påvirke de unges transportvaner i retning af mere kollektiv trafik, er mere end nået. I forhold til en oprindelig forventning om, at ca unge ville benytte HyperCard viser det sig nu at der ved indgang til 2013 udstedes op mod HyperCard om måneden. Som en del af aftalen har Trafikstyrelsen foretaget en midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen i samarbejde med selskaberne. COWI har bidraget til midtvejsevalueringen med en interviewundersøgelse af HyperCard brugerne, hvor ca. halvdelen af de omkring brugere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen består af to dele, dels en generel evaluering af ordningen, og dels en registrering af samtlige rejser foretaget med HyperCard en såkaldt køredagbog. COWIs rapport er vedlagt i bilag 2. 1 Uddannelseskort tilbydes stadig til studerende på videregående uddannelser.

5 5 Evaluering af HyperCard Hvad er HyperCard 3 Hvad er HyperCard HyperCard er et rabatkort til unge på ungdomsuddannelser. HyperCard afløser uddannelseskortet for denne gruppe. Uddannelseskortet gav udelukkende fri rejse mellem bolig og uddannelse, hvorimod HyperCard har flere funktioner indbygget. Samlet set er HyperCard et meget attraktivt produkt for unge på ungdomsuddannelser, da den månedlige pris er fastsat til et beløb, som hos nogle trafikselskaber er lavere end et 2-zoners periodekort. Figur 1. Oversigt over takstområderne i Danmark HyperCard giver ret til fri rejse mellem bolig og uddannelsessted, ligesom uddannelseskortet, som elever på ungdomsuddannelser kunne købe før 1. august De frie rejser gives uanset om uddannelsesstedet ligger i et andet takstområde end der, hvor eleven bor. En af de nye funktioner med HyperCard er, at det kan benyttes frit til rejser i det område, hvor eleven bor. Det betyder, at der er en markant øget mobilitetsmulighed lige ved døren for eleven. De områder, hvor der gives fri rejse er de såkaldte takstområder, jf. Figur 1. Det er således et stort geografisk område, som pludselig bliver tilgængeligt for en fast månedlig udgift på 300 kr. Eksempelvis kan en elev med bopæl i Skævinge rejse frit i hele Hovedstadsområdet (Movia H) og dermed både komme til skole i fx Hillerød og ind til København eller til Roskilde. En yderligere funktion i kortet er, at eleven kan rejse i resten af Danmark til reduceret pris. HyperCard giver ret til at rejse på en børnebillet i de øvrige takstområder i Danmark og på tværs med bussen. Det svarer generelt til at rejsen koster halvdelen af en standard voksen rejse. Derudover fungerer HyperCard som et WildCard og WunderCard hos DSB og Arriva. Det medfører en besparelse på 50 pct. på billigdage og 25 pct. på fredage og søndage. Som følge af denne funktionalitet er det også muligt at få rabat på færgeruter samt med fjernbusser.

6 6 Evaluering af HyperCard HyperCard er en større succes end forventet 4 HyperCard er en større succes end forventet I forhold til 2010 er der tale om mere end en fordobling i antal HyperCard i forhold til antal uddannelseskort til elever på ungdomsuddannelser. Da HyperCard-ordningen blev aftalt mellem forligspartierne, var det forventningen, at aktiviteten ville stige markant fra ca kort 2 pr. måned på det oprindelige uddannelseskort i 2010 til omkring kort. Successen med HyperCard har imidlertid vist sig at være endnu større end forventet. Allerede i oktober 2011 blev den første forventning oversteget, da der var en aktivitet på godt kort, hvorefter det månedlige niveau har været over kort, jf. Figur 2. (ekskl. juli måned; her skal de unge aktivt vælge juli måned til, og det har hovedparten af HyperCard brugerne ikke gjort i 2012). I efteråret 2012, hvor en ny årgang er startet på ungdomsuddannelserne, er omfanget af ordningen blev endnu større. Således har der været en positiv vækst siden august 2012 med en foreløbig rekord på knap kort i december Fra 4. kvartal 2011 og frem til 4. kvartal 2012 er der på en gennemsnitlig måned knap flere aktive kort. Det svarer til en stigning på 25 pct. for hele landet, jf. Figur 3. Især hos Movia er der solgt flere kortmåneder med gyldighed i 2012 i forhold til Antal kort opgøres i såkaldte kortmåneder. En kortmåned er opgjort som summen af antal gyldige HyperCard dage i en måned divideret med (365/12). Det svarer til 30,4 dage pr. måned. Figur 2. Den månedlige HyperCard aktivitet fra august 2011-december Faktisk HyperCard aktivitet Forventning til HyperCard Aktivitet i 2010 (før HyperCard) Aug 11 Sep Okt Nov Dec Jan 12 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Note: En kortmåned er opgjort som Antal HyperCard dage/(365/12). Kilde: Indberetning fra de kortudstedende myndigheder til Trafikstyrelsen. Der er en samlet vækst på 40 pct. hos Movia, hvilket blandt andet skyldes en langt større udbredelse på Midtsjælland og i Nordsjælland, hvilket fremgår af Figur 4 i afsnit om den geografiske penetration af HyperCard. Væksten i antallet med et HyperCard fra andet halvår 2011 til andet halvår 2012 bekræfter, at den store vækst mellem de to perioder er drevet af vækst inden for Hovedstadsområdet. 0

7 7 Evaluering af HyperCard HyperCard er en større succes end forventet Figur 3. Vækst i antal solgte HyperCard med gyldighed i 4. kvartal 2012 i forhold til 4. kvartal 2011 HyperCard er mest udbredt i yderområderne og uden for de større byer, jf. Figur 4. 50% 40% 30% 20% 10% 0% I alt Sydtrafik BAT Rejser mellem takstområder (DSB) Note: DSB HyperCard sælges til unge, som studerer i et andet takstområde end det takstområde, de bor i. Aktiviteten i Øvrig Sjælland mv. hhv. Hovedstaden er opdelt ud fra vækst i antal brugere fra august-december 2011 til august-december Den samlede vækst er på 40 pct. i hele Movia (H+V+S). Kilde: Indberetning fra de kortudstedende myndigheder til Trafikstyrelsen. For 2013 forventer Trafikstyrelsen, at det høje niveau fortsætter, da årgangene på ungdomsuddannelserne ikke udskiftes ved årsskiftet. Salgstal for de kortudstedende myndigheder for januar 2013 bekræfter, at det høje aktivitetsniveau fortsætter ind i Størst penetration uden for større byer Nordjyllands Trafikselskab 50% 40% 30% 20% 10% Blandt alle 16 til 19-årige har 36,7 pct. købt et gyldigt HyperCard i løbet af andet halvår Det er en stigning på ca. 18 pct. svarende til godt flere personer i forhold til samme periode i 2011 umiddelbart efter forsøgsordningens start. Fynbus Midttrafik Øvrig Sjælland, Lolland- Falster mv. (Movia V og S) Hovedstadsområdet (Movia H) 0% Der er således i Jylland store områder rundt om Aalborg, nord og vest for Aarhus, vest for Vejle samt øst for Esbjerg, hvor HyperCard er udbredt til mere end 60 pct. af de 16 til 19-årige. Kortet er relativt mindre udbredt i Midtjylland og Sønderjylland. På Fyn og Langeland er udbredelse af HyperCard blandt 16 til 19-årige over 60 pct. i mange områder med undtagelse af meget tæt på Odense. På Sjælland er HyperCard særligt udbredt i et område vest for Roskilde og syd for Køge samt på Møn. Endelig har bornholmske unge taget rigtig godt imod produktet, som kan transportere unge til uddannelser i Rønne samt give fri adgang til transport på hele øen og rabat på rejser til Sjælland. Som forventet efterspørger unge, som bor midt i de større byer i mindre grad HyperCard. Det forekommer rimeligt, da det alt andet lige er mere udbredt at cykle eller gå til uddannelsesstedet blandt de personer, som bor i de store byer afstanden er som regel kortere. Derudover byder de større byer som regel på flere kulturelle tilbud, hvorfor unge udenfor byerne kan have et ønske om at rejse til de store byer i fritiden med bus eller tog. Unge i de større byer skal med andre ord vægte de andre funktioner i HyperCard fri rejse i takstområdet og rabat i det øvrige land relativt højere, da de i mindre grad har glæde af fri rejse mellem bolig og uddannelsessted. Væksten fra 2011 til 2012 ses især i umiddelbar nærhed af de største byer. Særligt området mellem Aalborg og Aarhus samt Midt- og Nordsjælland har oplevet en stor vækst i udbredelsen af HyperCard som tidligere nævnt. Udbredelsen af rabatkort til kollektiv trafik har ikke tidligere været stor for unge i umiddelbar nærhed af de større byer i forhold til unge, som bor i yderområderne. Derfor er det forventet, at det største potentiale fra 2011 til 2012 netop ses tættere på de større byer, da HyperCard brugerne har skullet lære at benytte produktet og kende dets fordele.

8 8 Evaluering af HyperCard HyperCard er en større succes end forventet Figur 4. Udbredelse af HyperCard i 2012 og 2011 Antal HyperCard-brugere ift. alle 16 til 19 årige fordelt på postnummer 2011 (i alt 31,0%) 2012 (i alt 36,7%) Note: Antal unikke HyperCard brugere er udvalgt henholdsvis i perioden 1. august-31. december 2012 og 1. august-31. december Folketal opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar 2012.

9 4.2 Meget stor tilfredshed med produktet De unge, der har deltaget i COWIs undersøgelse er meget glade for HyperCard. Således er 98 pct. tilfredse eller meget tilfredse med de muligheder, som HyperCard giver, jf. figur 5. Andelen af meget tilfredse HyperCard brugere er på 80 pct. Figur 5. Hvor tilfreds er du overordnet set med dit HyperCard 1,2% 0,7% 0,3% 18,0% 79,8% Meget tilfreds Rimelig tilfreds Lidt utilfreds Meget utilfreds Ved ikke især opfatter (og efterspørger) fri rejse i deres eget takstområde som den helt store gevinst ved kortet. 4.3 Stigende andel over 18 år Den typiske HyperCard bruger er i alderen 16 til 19 år. Denne gruppe tegner sig for 85 pct. af samtlige brugere opgjort 31. december HyperCard brugere på 20 til 25 år udgør omkring 11 pct. I forhold til at præge unges transportvaner også efter de fylder 18 år og får muligheden for at købe eller måske i særlig grad låne en bil, er HyperCard et væsentligt element i at præge unges valg af transportmiddel. I december 2011 udgjorde andelen af HyperCard køberne over 18 år godt 48 pct. af samtlige købere, svarende til personer. Væksten i HyperCard har generelt været på omkring 22 pct. i antallet af brugere fra ultimo 2011 til ultimo Væksten for personer over 18 år har tilsvarende været på 33 pct., hvilket vidner om, at unge under 18 år, som har vænnet sig til at bruge HyperCard, i højere grad beholder kortet også efter de er blevet 18 år. Væksten for personer under 18 år har været på 12 pct. Kilde: Brugertilfredshed målt i COWIs undersøgelse. Figur 6. Aldersfordeling af HyperCard brugerne De unges tilfredshed med HyperCard smitter af på spørgsmålet om, hvorvidt de vil anbefale HyperCard til andre. Således vil mere end 98 pct. af brugerne anbefale andre at købe et HyperCard. Undersøgelsen viser desuden, at omkring 44 pct. af HyperCard brugerne har hørt om HyperCard via reklamer og information på uddannelsesstedet, hvor Trafikstyrelsen og Bus&Tog i samarbejde har markedsført produktet. 56 pct. af brugerne har hørt om HyperCard fra venner eller klassekammerater, så produktet har været i brugernes bevidsthed. Stort set alle deltagere i undersøgelsen ved, at HyperCard giver ret til fri rejse i hele det takstområde, hvor kortindehaveren bor, mens ca. 2/3 ved, at kortet kan bruges til at opnå rabat i andre takstområder og til kørsel mellem takstområderne. Det vidner formentlig om, at de unge 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -15 år 16 år 17 år 18 år 19 år Kilde: Indberetning fra de kortudstedende myndigheder til Trafikstyrelsen. Alder opgjort pr. 31. december år år år 26+ år 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

10 5 HyperCard og den samlede kollektive Trafik HyperCard er blevet et produkt, som fylder rigtig meget i den kollektive trafik. COWI har på baggrund af deres interviewundersøgelse beregnet, at den gennemsnitlige HyperCard bruger har en rejseaktivitet på 41,5 ture pr. måned, jf. Tabel 1. Af de 41,5 rejser foretages 34,3 rejser om måneden mellem bolig og uddannelse, de såkaldte stamture. Derudover foretager indehaverne af HyperCard gennemsnitligt 7,2 fritidsture om måneden. Tabel 1. Månedlige rejser med HyperCard Antal HyperCard pr. måned (gns. sept 2012-dec 2012) Gennemsnitlige antal rejser pr. måned pr. HyperCard 41,5 - heraf stamture 34,3 - heraf fritidsture 7,2 Samlet antal rejser pr. måned 3,4 mio. - heraf stamture 2,8 mio. - heraf fritidsture 0,6 mio. Samlet antal rejser pr. år 41,2 mio. - heraf stamture 34,1 mio. Med en rejseaktivitet på 41,5 rejser pr. kort i gennemsnit foretages der i alt 3,4 mio. rejser om måneden med HyperCard. Heraf er ca. 0,6 mio. rejser fritidsture. Det kan både være fritidsrejser foretaget i HyperCard brugerens eget takstområde, i andre takstområder og på tværs af takstområder. Opregnet til årsniveau svarer det til godt 41 mio. rejser, heraf godt 34 mio. stamture og 7 mio. fritidsrejser. De enkelte rejser, som HyperCard brugerne foretager, er ofte sammensat af flere delrejser fx rejse med flere buslinjer eller skift mellem bus og tog på samme rejse. I alt er der foretaget 59,2 månedlige delrejser, når alle delrejser medregnes. Omkring 85 pct. af alle delrejser er foretaget med forskellige transportmidler (dvs. skift mellem to busser fx ikke medregnes). Det svarer det til, at HyperCard brugerne foretager 50 mio. delrejser med forskellige transportmidler årligt. I 2011 har der i alt været foretaget 533 mio. rejser med forskellige transportmidler 3. Rejserne med HyperCard udgør med dette udgangspunkt omkring 9 pct. af alle de rejser, som foretages i kollektiv trafik med bus, tog og metro. HyperCard er dermed blevet et produkt, som fylder rigtig meget i den kollektive trafik. Såfremt det antages at halvdelen af fritidsturene og 10 pct. af stamturene er mertrafik, som de unge foretager efter de har fået et HyperCard, svarer det til, at ca. 17 pct. af HyperCard turene, svarende til 7 mio. ture, er nyskabt trafik. Det svarer det til, at mervæksten i HyperCardordningen udgør i størrelsesordenen 1½-2 pct. af den samlede kollektive trafik. - heraf fritidsture 7,1 mio. Note: Antal HyperCard opgøres som antal kortmåneder. En kortmåned er opgjort som Antal HyperCard dage/(365/12). Stamture er de ture, som foretages mellem bolig og uddannelse. En rejse kan bestå af flere delrejser med forskellige transportmidler. Antal månedlige rejser med alle transportmidler inkl. skift udgør 59,2 i gennemsnit. 3 Kilde: Danmarks Statistik (skinnebåren trafik) og trafikselskabernes indberetning til Trafikstyrelsen (busser). Dvs. transportmidlerne er metro, S-tog, Øresundstog, Landsdækkende skinnetrafik og andre baner samt bustrafik.

11 6 Trafikstyrelsen økonomi Succesen med HyperCard-forsøgsordningen har naturligvis smittet af på det økonomiske forbrug, som har været højere end den ramme, som blev aftalt i Trafikstyrelsens udgifter til HyperCard Trafikstyrelsens udgifter til HyperCard kan opdeles i tre poster, svarende til de funktionaliteter, som kortet tilbyder udover boliguddannelsesrejsen. Den første post vedrører nedsættelsen af de unges pris fra det tidligere niveau på 569 kr. pr. kortmåned (2011) til 300 kr. pr. kortmåned. Den anden post udgøres af kompensationen til selskaberne for at Hyper- Card modsat det tidligere uddannelseskort kan benyttes som et allezoners kort i hele det takstområde, hvor den unge bor. Denne post er den såkaldte kompensation for fritidsrejser og blev i aftalen fastsat til 140 kr. pr. kortmåned (svarende til prisen på et 2-zoners klippekort i Hovedstaden i 2011). Kompensationen skal modsvare det reelle indtægtstab, som selskaberne har som følge af, at der sælges færre fritidsrejser til HyperCard brugerne. Det skal som udgangspunkt ikke dække indtægtstab for de fritidsrejser, som ikke vil have været foretaget, hvis brugerne ikke havde haft HyperCard. Som tredje post kompenseres togoperatørerne for, at HyperCard kan bruges som et WildCard/WunderCard på togrejserne med DSB og Arriva. Denne kompensation blev fastsat til 10 kr. pr. kortmåned og skal dække, at DSB og Arriva forventes at sælge færre WildCard/WunderCard. Derudover giver HyperCard mulighed for samme rabat som Wild- Card/WunderCard i fjernbusser og en række færgeruter. 6.2 Forbrug i forhold til den samlede ramme Der er i alt afsat 405 mio. kr. til HyperCard forsøgsordningen. I 2011 var Trafikstyrelsens forbrug marginalt højere end bevillingen, men dog med en opadgående trend, som er fortsat i hele 2012, med undtagelse af juli måned. Det har bevirket, at forbruget til HyperCard har været 85,7 mio. kr. højere end den ramme, som blev vedtaget i forbindelse med aftalen, jf. Tabel 2. Tabel 2. Bevilling og forbrug for HyperCard , mio. kr I alt Bevilling 100,0 201,5 301,5 103,5 405,0 Forbrug 100,2 287,2 387, Ca. 550 Difference 0,2 85,7 85,9 36,5-56,5 Ca. 145 Note: Tal for 2013 er behæftede med usikkerhed. Forventningen er, at det samlede forbrug for Trafikstyrelsen vil være i intervallet 140 til 160 mio. kr. Kilde: Tal fra Trafikstyrelsens regnskab samt egne beregninger. I 2013 forventer Trafikstyrelsen, som tidligere nævnt, at det høje niveau fra 2012 fortsætter. Det vil medføre, at rammen bliver yderligere overskredet med skønnet 36,5-56,5 mio. kr., selvom kompensationen for fritidsrejser og WildCard-funktionalitet justeres, jf. afsnit 4.3 og 4.4. Samlet er skønnet, at rammen for HyperCard overskrides med ca. 145 mio. kr. i hele forsøgsperioden. Samlet set er knap 60 pct. af Trafikstyrelsens udgifter til HyperCard i 2011 og 2012 brugt til at nedsætte de unges betaling fra den tidligere pris til 300 kr. pr. måned, jf. Tabel 3. Derudover er knap 38 pct. brugt til at kompensere for det indtægtstab selskaberne oplever, som følge af at

12 de sælger færre fritidsrejser til brugere med HyperCard eller kun modtager børnepris, da HyperCard brugerne kan rejse på børnetakst i øvrige takstområder end deres eget bopælsområde. Tabel 3. Fordeling af forbruget for HyperCard 2011 og 2012, mio. kr. A) Nedsat kortpris til 300 kr. B) Kompensation for fritidsrejser C) Kompensation for WildCard/ WunderCard I alt ,8 38,6 2,8 100, ,7 107,4 7,1 287,2 (Movia H) klippekort om måneden som supplement til sine uddannelsesrejser. Resultaterne fra COWIs evaluering viser, at alle selskaber har haft et indtægtstab vedr. fritidsrejer på mindre end 140 kr. Den gennemsnitlige betaling til selskaberne er opgjort til knap 83 kr. i Betalingen varierer fra område til område, og en opgørelse, hvor Hovedstaden opgøres særskilt giver en betaling til det øvrige land på godt 60 kr. pr. måned og knap 123 kr. pr. måned i Hovedstaden, jf. Tabel 4. Tabel 4. Gennemsnitlig betaling for fritidsrejser pr. måned Samlet andel* 59,8 % 37,7 % 2,5 % 100 % Område Gennemsnitlig betaling for fritidsrejser Uden for Hovedstaden 60,64 kr. *Beregnet ud fra Trafikstyrelsens samlede udgifter i 2011 og Derudover har Styrelsen for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) udgifter, da VUS kompenserer selskaberne for forskellen mellem den faktiske periodekortpris til zonerne mellem bolig og uddannelse og prisen for det tidligere uddannelseskort. I 2012 havde VUS udgifter på ca. 145 mio. kr. vedr. HyperCard. Note: Til og med 3. kvartal 2012 har selskaberne modtaget 140 kr. i fritidsrejsekompensation og 10 kr. i WildCard-kompensation pr. solgte kortmåned. I 4. kvartal har de modtaget 83 kr. i fritidsrejsekompensation i gennemsnit og 1. kr. i WildCard-kompensation. Kilde: Tal fra Trafikstyrelsens regnskab. 2½ pct. af forbruget er gået til at kompensere DSB og Arriva for, at HyperCard kan benyttes som et WildCard hos DSB og et WunderCard hos Arriva. 6.3 Evaluering af trafikselskabernes indtægtstab I forbindelse med COWIs undersøgelse af HyperCard brugerne er den gennemsnitlige betaling for fritidsrejser foretaget af HyperCard brugerne beregnet af COWI. Jf. Tabel 1 foretages der 7,2 fritidsrejser i gennemsnit pr. måned. Fritidskompensationen blev i aftalen skønsmæssigt fastsat til 140 kr. pr. kortmåned, svarende til at den gennemsnitlige elev benytter et 2-zoners Hovedstaden (Movia H) I alt 123,47 kr. 82,57 kr. Kilde: Beregninger fra COWIs undersøgelse af HyperCard. Selskaberne skal kun kompenseres for det reelle indtægtstab, som opstår pga. de udvidede muligheder med HyperCard i forhold til det tidligere uddannelseskort. Derfor er kompensationen fra 4. kvartal 2012 ændret til et gennemsnit på 83 kr. pr. solgte kortmåned. Det er samtidig besluttet, at regulere kompensationen med takststigningsloftet, således at kompensationen i 2013 vil være på 85 kr. i gennemsnit pr. kortmåned. Parterne drøfter for øjeblikket, om kompensationen skal differentieres geografisk. 6.4 WildCard/WunderCard funktionalitet DSB og Arriva har som nævnt modtaget 10 kr. pr. HyperCard-måned for at acceptere HyperCard som et WildCard/WunderCard. Denne funktionalitet medfører, at kortindehaveren kan køre på ungdomsbilletter på de

13 rejser, som dækker flere takstområder. Dvs. 25 pct. rabat fredage, søndage og helligdage og 50 pct. rabat øvrige dage. En opgørelse af salget af WildCard/WunderCard i 2010 sammenlignet med perioden fra oktober 2011 til september 2012 viser et fald i salget af WildCard og WunderCard på 2 pct., jf. Tabel 5. Dette svarer til et samlet indtægtstab for DSB og Arriva på kr. årligt (pris på 185 kr. pr. WildCard/WunderCard år). Samtidig har billetsalget været uændret. Tabel 5. Udvikling i salg af WildCard/WunderCard samt Ung-billetter Salg af WildCard/WunderCard Salg af Ung-billetter Jan 2012 dec Okt 2011 sep Udvikling -2% 0% Kilde: Indberetning fra DSB og Arriva. Med en antagelse om, at dette fald i antal udstedte WildCard/Wunder- Card kan tilskrives introduktionen af HyperCard, svarer nedgangen i kortsalget til et tab på 0,74 kr. pr. HyperCard-måned. Derfor er kompensationen til togoperatørerne nedjusteret fra 4, kvartal 2012 til 1 kr. pr. kortmåned. 6.5 Forventning til HyperCard 2013 Forventningen til 2013 er, at HyperCard succesen vil medføre et forbrug væsentlig over den ramme, som blev aftalt i 2011, jf. Tabel 2. Nedsættelsen af kompensationen for fritidsrejser og WildCard/WunderCard funktionalitet vil dog dæmpe merforbruget på ordningen, indtil ordningens ophør 31. juli Når HyperCard-forsøgsordningen udløber, har regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten besluttet, at videreføre og udvide ordningen med det nye Ungdomskort fra 1. august 2013.

14 7 Det nye Ungdomskort Når HyperCard ordningen udløber 31. juli 2013 afløses det af et nyt rabatkort til kollektiv transport, det såkaldte Ungdomskort. Ungdomskortet er en permanet ordning, der viderefører de fordelagtige tilbud fra Hyper- Card til unge på ungdomsuddannelser. Den samlede gruppe, som tilbydes billig og nem kollektiv transport, er dermed udvidet betragteligt i forhold til HyperCard. Den nye ordning inkluderer studerende på videregående uddannelser, så de også får glæde af de funktionaliteter, som HyperCard tilbyder. Hidtil har studerende på videregående uddannelser udelukkende kunne købe et uddannelseskort til transport mellem bolig og uddannelse. Ungdomskortet tilbydes også til en helt ny gruppe, som ikke tidligere har kunnet købe rabatterede kort til kollektiv trafik. Fra 1. august 2013 kan unge 16 til 19-årige, som ikke er i uddannelse ligeledes købe Ungdomskortet. Prisen på Ungdomskortet kommer til at variere fra 342 til 598 kr., jf. Tabel 6. Da ordningen indføres permanent, justeres priserne årligt med takststigningsloftet. Tabel 6. Priser og funktionaliteter i det nye Ungdomskort fra 1. august 2013 Kundegruppe Pris i 2013 (reguleres årligt) Funktionalitet Unge på ungdomsuddannelse Studerende på videregående uddannelse Unge 16 til 19-årige uden for uddannelse 342 kr. Fri rejse B-U Fri rejse i eget takstområde Reduceret pris i resten af DK 598 kr. Fri rejse B-U Fri rejse i eget takstområde Reduceret pris i resten af DK 598 kr. Fri rejse i eget takstområde Reduceret pris i resten af DK Note: B-U er forkortelse for Bolig-Uddannelse.

15

16 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Evaluering af HyperCard

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST 16. april 2013 3 Aftale om Ungdomskort ordningen Indhold Indhold 1 Parterne 5 2 Formål 7 3 Ikrafttrædelse 7 4 Kortets funktion 7 5 Kortets kundegruppe 7 6 Kortets

Læs mere

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Journal TS50604-00012 Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Dato 17. maj 2013 En

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 14. juni 2013 Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Aftale om Ungdomskort ordningen

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - 1. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - 1. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den - 1. halvår 2013 10. juni 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i første halvår 2013 vedrørende udviklingen

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0255 Fax 7262 6790 nzj@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014 Udviklingen i sektoren for den - første afrapportering 2014 14. november 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Denne rapport indeholder Trafikstyrelsens første afrapportering i 2014 vedrørende

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Februar-Marts 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT FEBRUAR-MARTS 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet

Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0215 Fax 7221 8888 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet Baggrund

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte )

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte ) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Trafikstyrelsen Instruks for aftalte arbejdshandlinger vedrørende indberetninger til

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Takstforsøg ved BAT af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Baggrund for forsøget I morgenmyldretiden har BAT 26 busser i sving på det regionale rutenet for at bringe alle på arbejde, til uddannelsesstederne

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kundetyper i kollektiv trafik. Birgitte Lomholt Woolridge Marketing Manager, Rejseplanen A/S

Kundetyper i kollektiv trafik. Birgitte Lomholt Woolridge Marketing Manager, Rejseplanen A/S Kundetyper i kollektiv trafik Birgitte Lomholt Woolridge Marketing Manager, Rejseplanen A/S Agenda Kort præsentation af Rejseplanen Udfordring og projektforløb Kundetyper Webundersøgelsen Konklusioner

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

5 Flere takstområder i bus

5 Flere takstområder i bus 5-1 5 Flere takstområder i bus 5.1 Takstområdekoder På billetmaskiner på lokale og regionale ruter i Takstområde ØST og Vest angives ved et tal i hvilket takstområde, en billet eller et kort er udstedt.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0334 Klageren: XX 8200 Aarhus N Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

* OBS : Periodisering 2011/12

* OBS : Periodisering 2011/12 Tidsplan Mulig implementering forår 2014 - evt. 1. april 2014 Kortafdeling i Midttrafik : Ungdomskort pr. 1. august 2013. Midttrafiks systemleverandør Budgetvedtagelse i Randers - oktober 2013 Midttrafiks

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Trafikbestillerkonferencen Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. juni 2014 Hovedpunkter Flextrafikudviklingen fra 2007 til 2013 Flextrafik i Movias trafikplan Visiteret kørsel Flexturudbredelse

Læs mere

Status for Takst Sjælland

Status for Takst Sjælland Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 205 Offentligt Status for Takst Sjælland Møde med medlemmer af Transportudvalget 22. februar 2017 1 Movia og Incentive Agenda Baggrunden

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere