ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk

2 Årsrapport 2012 for Grønlands Nationalmuseum FORORD I 2012 fik vi søsat et forprojekt til et af vore større indsatsområder inden for forskning, nemlig et tværvidenskabeligt projekt som vi kalder Alle Tiders Mennesker den globale klimaændring og kulturminderne i Grønland. Projektets formål er at undersøge klimaændringernes indvirkning på bevaringen af fortidsminder i Grønland. Et pilotprojekt blev afviklet i Nuuk-området i første omgang i samarbejde med forskere fra flere forskningsinstitutioner i Danmark. Det er et spændende tiltag som fortsætter i 2013 i fuld vigør. Den første halvdel af året har arbejdspladsen stået i trommedansens tegn. Museet fortsatte indsatsområderne inden for den immaterielle kulturarv med at slå et slag for trommedansen, da det er et område som har museets særlige bevågenhed. Således har vi i samarbejde med udøvende trommedansere arrangeret mange workshops i flere byer, hvor vi aktiverede en del unge mennesker med at få dem til at bygge egne tromme og lærte dem i udøvelse i trommedans og -sang. Det blev et vældig succesfuldt projekt som man lagde mærke til i offentligheden og som allevegne blev positivt modtaget. På formidlingssiden har året også været præget af forberedelse til opsætning af en ny permanent udstilling om de ældste tider og kulturer. Således åbnede vi udstillingen Inutoqqat - Ancient People og som fortæller om de tidligste kulturer fra omkring 2500 f.kr. og op til år 1200 e.kr. Årsrapporten vil give et lille indblik i, hvad vi foretager os på museet. Det siger sig selv, at selvom årsrapporten nogle steder er ret konkret og detaljeret, så har den naturligvis ikke alt med og som vi tumler med i hverdagen. Men god læselyst alligevel. Daniel Thorleifsen Direktør 2

3 ØKONOMI OG REGNSKAB Regnskab og budget Grønlands Nationalmuseum er finansieret med en driftsbevilling fra finansloven på kr. i 2012, hvoraf der gik ca til lønudgifter, svarende til 16 ansatte / årsværk. Museet har en egenindtægt på omkring hovedsagelig fra salg fra kiosk, entréindtægter og ved overheads af projektmidler. Eksterne bevillinger Fra NAPA er modtaget kr. i støtte til produktion af omslag til DVD en Jordens Gaver om NKA s arkæologiske feltskole i nærheden af Narsaq i Fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) er modtaget kr. til forprojektet Alle Tiders Mennesker - Den globale klimaændring og kulturminderne i Grønland. Fra Villum Fonden er modtaget kr. i støtte til projektet Alle Tiders Mennesker - Den globale klimaændring og kulturminderne i Grønland. National Science Foundation (USA) støttede i 2012 to udgravningsprojekter i Grønland som NKA var medarrangør af En 4 uger lang nødudgravning af et moseområde i Igaliku med velbevarede kulturlevn fra nordbotiden. Der blev ydet støtte på i alt USD til udgravning og efterbearbejdning, og prøvegravning og rekognosceringer ved Iita i Inglefield Land som gennemførtes i samarbejde med University of California, Davis. Efter ansøgning til Departementet for kultur har vi fået en bevilling til Living Human Treasurer-projektet på kr. PROJEKTER Samarbejdsprojekter i relation til undersøgelse og forskning Daniel Thorleifsen har deltaget i et nordisk historieskrivningsprojekt med deltagelse af historikere fra Grønland, Island, Færøerne, Norge og Danmark. Dette samarbejde forløb gennem VNH-netværket, som er et fagligt netværk for samarbejde omkring dokumentation, historieskrivning og formidling af de vestnordiske landes fælles historie. Netværket udgav bogen: Naboer i Nordatlanten. Færøerne, Island og Grønland. Hovedlinjer i Vestnordens historie gennem 1000 år (Faroe University Press 2012). Daniel Thorleifsen var projektleder, medredaktør og medforfatter af bogen. 3

4 Souschef Georg Nyegaard har i forbindelse med en bondes markdræning været medarrangør af en arkæologisk undersøgelse af et fugtigt markområde, som ligger ved ruinerne af det norrøne bispesæde i Igaliku i Sydgrønland. Den arkæologiske udgravning fandt sted i samarbejde med Hunter College (City University of New York), Institute of Archaeology (University of Iceland) og Danmarks Nationalmuseum. Der fremkom et rigt norrønt fundmateriale, som efterfølgende undersøges i samarbejde med de nævnte institutioner. Museumsinspektør Hans Lange har i samarbejde med University of California, Davis, gennemført en arkæologisk prøveudgravning i Inglefield Land i Nordvestgrønland. Der påvistes velbevarede, stratigrafiske kulturlag fra Sen Dorset kultur. Desuden gennemførtes arkæologiske rekognosceringer i området. Alle Tiders Mennesker Museumsinspektør Pauline K. Knudsen har ledet et tværvidenskabeligt forskningsprojekt Alle Tiders Mennesker. Projektets formål er at undersøge klimaændringernes indvirkning på bevaringen af fortidsminder i Grønland. Et pilotprojekt er afviklet i 2012 i Nuuk-området i samarbejde med forskere fra Statens Naturhistoriske Museum i Danmark, Københavns Universitet og Danmarks Nationalmuseum. Projekt fortsætter i 2013 og udvides også til andre dele af Grønland. Første del af forprojektet til Alle Tiders Mennesker den globale klimaændring og kulturminderne i Grønland blev afviklet i perioden 20. august 8. september. Formålet med forprojektet var at genbesøge tidligere undersøgte arkæologiske lokaliteter for have et sammenligningsgrundlag for vurderingen af bevaringsforholdene. Projektet foretog også en undersøgelse af en endnu ikke undersøgt lokalitet og rekognoscerede et arkæologisk ukendt område. Forprojektet vil danne grundlag for et større projekt, som skal kortlægge truede kulturminder i Grønland, foretage en prioritering af de kulturminder som skal moniteres eller dokumenteres, samt forske i bevaringsforhold og klimaets indlydelse på kulturminderne. Nordbo-lokaliterne som indgik i projektet var Kilaarsarfik/Sandnes, Tummerallip Tasia og den næst østligste nordbogård i Austmannadalen. Ved alle tre lokaliteter blev lavet prøvehuller og boringer, indsamlet fund og jordprøver til vurdering af bevaringsforhold og til laboratorieforsøg. Bevaringsforskerne foretog målinger på parametre, som har særlig betyding for bevaringsforhold i møddinger og der blev indlejret moderne prøver til brug for analyse. I Kilaarsarfik blev desuden opsat en klimastation og udtaget prøver til pollen- og DNA-analyser. Der blev også foretaget en undersøgelse af kystmorfologien og opmåling af kystlinien for en vurdering erosionsforholdene. En rekognoscering af de arkæologisk set ukendte områder umiddelbart øst for Qeqertarsuatsiaat blev indledt. Området viste sig at være meget rigt på bosættelser fra Thule- 4

5 kulturen. 10 lokaliteter blev registreret og på den største boplads, Kangillermiut, blev der registreret 76 anlæg. Rekognosceringen fortsætter i 2013 i områder hvor der ifølge lokalbefolkningen skulle være endnu flere ruiner og grave. Kangerluarsussuaq, en nedlagt boplads, som tidligere ikke er registreret og undersøgt arkæologisk, selvom der er kendskab til det store og tykke møddingslag på stedet. Den nedlagte boplads blev kortlagt og registreret. Der blev også foretaget en afrensning af møddingens erosionsprofil på 2,2 m. Der blev opsat en klimastation og indsamlet prøvemateriale til analyser og forsøg ligesom på de omtalte Nordbo-lokaliteterne; prøver til DNA-analyse blev dog ikke indsamlet. Prøveborringer blev foretaget mange forskellige steder i møddingsområdet. Kystmorfologien blev ligedes undersøgt. Der blev desuden genbesøgt en Inuit-lokalitet ved Kangeq vest for Nuuk. Her blev der foretaget afrensing af et tidligere udgravningsprofil, som blev tildækket med en plade, da det afrensede profil kan indgå i formidlingen til de mange turister som besøger stedet. Der blev lavet et prøvehul i møddingen og taget prøver til analyser og foretaget undersøgelser som beskrevet i det ovennænte. Projektleder afholdte d. 30. august et borgermøde i Qeqertarsuatsiaat med præsentation af de arkæologiske undersøgelser i området og dialog med borgerne om kulturminder i området. Living Human Treasurer-projekt I juni 2011 affattede NKA et oplæg og indstilling til, at Naalakkersuisoq for kultur kunne oprette et program for en særlig permanent ordning mhp. fremme af den immaterielle kulturarv, nærmere bestemt ved udpegning af levende bærere af viden og skikke indenfor immateriel kulturarv som vi på grønlandsk kan kalde Eriagisassanik Attassisut. Vi foreslog, at NKA kan være den instans, som står for ordningen: Naalakkersuisut opretter en ekspertkomité der tager stilling til, hvilke elementer af den immaterielle kulturarv, der skal omfattes af ordningen og som indstiller til Naalakkersuisut om hvem der i givet fald skal udnævnes som Eriagisassanik Attassisut indenfor bestemte områder. NKA foreslog konkret, at vi tog fat på trommedans som et pilot projekt, hvor vi forsøgsvis udpeger tre aktører indenfor trommesang og -dans, som kan være Eriagisassanik Attassisut i et år. Denne gruppe vil i løbet af perioden samles for indledende drøftelse med NKA, for senere at agere med udøvelse, foredrag og undervisning inden for emnet. I løbet af efterået 2011 fik vi en særbevilling fra departementet for kultur på kr. som skal bruges til et forpilotprojekt. Efter forarbejder med at udpege aktører fandt vi to trommedansere, Leif Immanuelsen og Hivshu Robert Peary II. Vi startede med at invitere de to til en workshop, hvor de sammen med NKA drøftede de videre tiltag. Workshoppen indeholdt tillige en boglig del, hvor litteraturen om trommesang og -dans gennemgås, samt en praktisk del, hvor vi drøftede mulighederne for bygning af tromme, samt prak- 5

6 tisk udøvelse i dans og sang. Derefter turnerede de i flere byer. I disse besøg videreførte de deres viden om trommen, samt trommesang og -dans. Dette gøres ved dels undervisning og instruktion i folkeskoler i nogle uger, som afsluttes med elevernes eget performance. Med hensyn til afgrænsning af målgruppe, valgte vi at ville satse på især skolebørn og unge. Vi udvalgte Grønlands to efterskoler, Villads Villadsenip Efterskolia og Maniitsup Efterskolia, udover samtlige folkeskoler i Nuuk, Juunarsip Atuarfia i Qasigiannguit, foreningen Nunaqarfik Uumassusilik i Qasigiannguit, Kulturhuset Sermermiut, Ilulissat, SPS i Nuuk og Ilulissat, Piareersarfik og Piorsaavik i Nuuk, GU i Nuuk og Aasiaat og Ilinniarfissuaq som vi tilbød om at afholde en uges workshop, foredrag m.m. (se aktiviteter under Appendix II). Projekt Roots2share Projekt Roots2Share er en website med fotos fra Østgrønland taget af ægteparret Gert og Noortje Nooter i 1960 erne. Websitet er et samarbejdsprojekt mellem 4 museer: Museon i Den Haag, Museum Volkenkunde i Leiden, Tasiilaq Museum og Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu. Det tekniske arbejde er udarbejdet af Museon, NKA bidrager med oversættelser og tilføjer nye fotos fra egen samling. Formålet med Roots2Share er at give østgrønlændere mulighed for at se fotos af deres forfædre, af sig selv samt familie eller anden tilknytning og tilføje nye oplysninger. Websitet giver mulighed for folk uden tilknytning til Østgrønland at indhente oplysninger om dele af den grønlandske kulturarv. 6

7 Nordlige Verdener Forarbejde til fotografering af NKA s samling af skinddragter, et samarbejde omkring fondsansøgninger med Konserverings- og Bevaringsafdeling, Danmarks National Museum. Den Kolde Krigs Anlæg Museumsinspektør Inge Bisgaard, har medvirket i projektet Den kolde krigs Anlæg i samarbejde med Jens Fog Jensen, Danmarks Nationalmuseum. Projektet er igangsat af Kulturstyrelsen i Danmark. Formålet er at dokumentere anlæg med relation til Den kolde Krig inden for Rigsfællesskabet med henblik på udvælgelse af nogle af disse i bevaringsøjemed samt med henblik på formidling. De nordøstgrønlandske hytter i Nationalparken NKA har i samarbejde med Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok og arkitekt Søren Vadstrup rekognosceret og opmålt 18 hytter og stationer i Nordøstgrønland sommeren I løbet af 3 uger blev tilbagelagt ca km i gummibåd og holdet nåede at registrere 18 ud af de i alt 26 hytter/stationer og anlæg i Nationalparken, som der er planlagt rekognoscering og tilstandsregistrering af. 12 af de 18 hytter tilhører Liste A, som er hytter og stationer med en særlig kulturhistorisk værdi. De øvrige 6 hytter og stationer tilhører Liste B, C og D. Registreringen skal understøtte Selvstyrets mål mht. at sikre Grønlands bygningskulturarv i Nationalparken for eftertiden. På prioriteringslisten for sommeren 2012 stod ellers 10 lokaliteter, der ønskedes tilstandsregistreret ud af de i alt 26 lokaliteter. På grund af gunstige vejr- og isforhold og en god logistisk planlægning nåede vi besøg på 18 lokaliteter, og holdet mangler nu kun at tilstandsregistrere 5 hytter og 3 ruiner på liste A for at afslutte registreringsopgaven. Disse kunne ikke registreres i 2012 pga. isforholdene i det nordlige område omkring Danmarkshavn. ARKÆOLOGISKE AKTIVITETER Undersøgelser Igaliku Arkæologisk nødudgravning fra 23. juli 18. august af et fugtigt markområde i forbindelse med dræning øst for ruinområdet. Udgravningen blev foretaget i samarbejde med Institute of Archaeology (University of Iceland) og Hunter College (City University of New York). Den havde deltagelse af 17 arkæologer og studerende fra Grønland, Island, USA, Skotland og Danmark. Undersøgelsen viste, at der på et stort område der i dag er 7

8 under dyrkning findes norrøne kulturlag med fine bevaringsforhold for træ, plantedele, læder, tekstilrester, dyreknogler etc. Disse aflejringer repræsenterer et stort forskningspotentiale om forholdene på den vigtigste og største af samtlige nordbogårde i Grønland. Fra NKA deltog Georg Nyegaard, Michael Nielsen og Nuka Nathanielsen de to sidstnævnte studerende fra Ilimmarfik. Det store fundmateriale er midlertidigt sendt til København og New York til konservering og nærmere undersøgelser. For første gang er det blevet påvist korn (byg) på lokaliteten. Desuden fremkom bl.a. flere hasselnøddeskaller, hvoraf en i december 2012 er AMS-dateret til 1000-tallet. Igaliku Fra d. 27. juli til d. 6. august foretog landmåler Niels Christian Clemmensen fra Kulturstyrelsen i Danmark en high-definition digital GPS opmåling af ruinområdet og det omkringliggende terræn. 8

9 Iita Foulke Fjord, Inglefield Land, NV Grønland I samarbejde med University of California, Davis, blev der fra d. 7. august til d. 10. september foretaget en arkæologisk prøvegravning af kulturlag fra Dorset-kulturen og Thulekulturen ved Iita (Etah) med henblik på en vurdering af deres forskningspotentiale. Desuden blev der foretaget arkæologisk rekognoscering af kystlinjen fra Foulke Fjord ned til Dodge Glacier. Prøvegravningen omfattede 8 m², hvorefter frost satte en stopper for arbejdet. Der blev påvist op til 70 cm tykke kulturlag, som er dækket af sedimenter i form af sand og grus. Isfoden beskytter aflejringerne så længe der er is. Men i sensommeren når isfoden er væk er de udsat for erosion og nedbrydning. Følgende kulturer er påvist: Sen Dorset (flere faser med mellemliggende lag af sand), tidlig Thule, Thule og historisk Thule. Undersøgelsen viste at der er tale om en vigtig lokalitet med et betydeligt forskningspotentiale. På rekognosceringer sydover mod Nye Etah blev der påvist 5 ruiner af vinterhuse fra nyere tid i omegnen af Etah ved et fjeld med en population af søkonger. Desuden blev der påvist en Dorset-lokalitet med 8-9 teltfundamenter samt flere lokaliteter med ruiner af vinterhuse fra nyere tid. Nogle af disse vinterhuse er stærkt truet af haverosion; således var i flere tilfælde husgangene borteroderet af havet. Sammenfattende kan det siges at fortidsminderne i området er meget udsat for haverosion. Somerens hold bestod af: Dr. John Darwent (University of California, Davis), Hans Lange (NKA), Hans Kristian Lennert (studerende ved Ilimmarfik), og Justin Junge (studerende ved Portland State University) Den arkæologiske lokalitet 66V2-0IV-90 ved Kangerlussuaq Lokaliteten, som er Grønlands største Saqqaq-boplads med mindst 37 boligstrukturer, blev besigtiget d. 2. juli. Der kom for et par år siden en melding om en uautoriseret udgravning på pladsen. NKA s rekognosceringsteam gennemgik hele bopladsområdet og dens omgivelser uden at finde andre spor end prøvehuller som et dansk-tysk arkæologisk hold tidligere har fået tilladelse til at lave. Ved besigtigelsen blev der opsamlet 15 stenredskaber på overfladen (7 pilespidser, 2 skrabere, 3 stikler, 1 sideblad, 1 kniv/lansespids og 1 mikroflækkeblok). Ruinpleje Igaliku NKA fortsatte i 2012 arbejdet med at renovere ruinområdet. Fra d. 18. juli til 8. august renoveredes tomterne af domkirken og nordbogårdens store kostald. Et tykt lag af småsten som blev lagt i de to tomter i begyndelsen af 1990 erne af Knud Krogh blev fjernet og erstattet af et muldlag, hvori der blev sået græs. De to ruiner fremstår nu mere forståelige og med en større rumlighed. Et græstæppe i de to tomter vil lette det fremtidige vedligehold. 9

10 Tomten af domkirken før og efter renovering Vandkraft-, råstof,- og miljøsager Rekognoscering i Angujaartorfiup Nunaa Arkæologisk rekognoscering blev udført for Hudson Resources i Angujaartorfiup Nunaa ved Kangerlussuaq. Selskabet planlægger at etablere en mine umiddelbart nord for Eqalummiut og mineraludvindingsfaciliteter på højsletten øst derfor. Derfra skal bygges en vej til den planlagte havn ved Angujaartorfik. Et området mellem Eqalummiut og Angujaartorfik blev i perioden 18. juni - 3. juli gennemtravet af to ansatte på NKA og en studentermedhjælper. I hele områdets udtrækning 10

11 går en af de historiske, og formentligt forhistoriske, ruter fra samlingspladsen Angujaartorfik og til sommerbopladserne i den sydlige og sydøstlige del af Angujaartorfiup Nunaa samt til Tasersiaq. Rekognosceringsområdet er et rigt kulturlandskab, specielt det sydlige område tæt på Eqalummiut er rigt på forhistoriske jagtanlæg fra Thulekulturen. Der blev registreret 478 anlæg i området inklusive 100 anlæg Angujaartorfik. Isukasia Afslutningen på et arkæologisk survey for London Mining, der blev udført i 2011, fandt sted fra d august Vi rekognoscerede den øvre del af vej- og pipelineforløbet op til det sted, hvor den planlagte jernmine skal være. London Mining havde på forhånd forsynet holdet med koordinater for hver 100 m af vejforløbet, så man var sikker på at gå der hvor vejen skal anlægges. Fire personer gik i et 100 m bredt bælte, dvs. med 25 m s mellemrum. Der blev fundet en enkelt større plads ca. 50 m syd for vejforløbet med telthuse, teltfundamenter, køddepoter, ildsteder mm.; stedet har været brugt langt op i tid, da der fandtes et patronhylster fra Der vil blive truffet nærmere aftale med London Mining om denne lokalitet, der ligger neden for et skrånende terræn. Det vil være bedst, hvis man kan flytte vejforløbet lidt længere væk fra denne plads. Herudover blev der fundet flere skydeskjul, jagtsenge, varder mm. på 11 lokaliteter, som ligger ved det kommende vejforløb, således at de skal undersøges nærmere. Et par lokaliteter kræver grundig opmåling og gravning af prøvehuller. Vi fortsætter med at være i dialog med London Mining herom. I forbindelse med anlæggelse af vejen skal man hente materialer fra et stort område. Når anlægsarbejdet starter skal NKA derfor være på stedet gennem en længere periode. Jo flere oplysninger vi modtager i forvejen, jo mindre behøver vi at være der. Det er planen at vejforløbet skal laves inden for et år. ANDEN FORSKNING Andet forskning Bo Albrechtsen arbejder videre på et genealogisk projekt omhandlende slægtskaber i Upernavik. Dataindsamling gennem en årrække er tilendebragt og forskellige analysemetoder afprøves nu. Derudover arbejdes der på at lave et sammenligningsgrundlag mellem data fra Upernavik og Tasiilaq. Georg Nyegaard har i 2012 afsluttet et flerårigt forskningsprojekt om nordboernes økonomi i Sydgrønland ( e. Kr) på baggrund af analyser af dyreknogler fra arkæologiske udgravninger. Manuskript er afsendt i oktober 2012 til redaktøren af kommende udgivelse i Journal of the North Atlantic. 11

12 FORMIDLING OG UDSTILLINGER Permanente udstillinger Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu har i slutningen af 2012 følgende faste udstillinger: Livsstil og klasseskel Inuits transportmidler Nye mennesker Thulekultur Inutoqqat - palæo-inuit Arktiske bønder Bødkerværksted Særudstillinger opsat i 2012 John Høegh foto, Ujuukuluup assilisai Photos by John Høegh Kolonien Upernavik og dens indbyggere Grønlands Nationalmuseum fik et fotoalbummet fra Kurt A. Nielsen, Aasiaat i 2006, hvor billeder fra Upernavik området fra viste det daglige liv blandt danske personel, men der optræder også aspekter af det sociale liv blandt de arbejdende folk. Albummet viste også de mere fjerntliggende og isolerede bebyggelser ved Upernavik. Eigil Knuth s buster fra Østgrønland Grønlands Nationalmuseum viste Eigil Knuths buster med en ledsagende plancheudstilling med tekster om Eigil Knuth, der gik over indlandsisen til Tasiilaq sammen med en fransk ekspedition i Han skabte i løbet af det følgende år disse portrætbuster, der forbløffer ved deres skønhed og styrke og den kraft, de besidder. Tupilakker fra Østgrønland Grønlands Nationalmuseum modtog en meget flot gave fra Listaverkasafn Valtýs Péturssonar Reykjavík, Island. Valtýr Péturssons Kunstsamling består af 132 genstande hovedsaglig østgrønlandske tupilakker fra Valtýr Péturssons og hans hustru Herdís Vigfúsdóttirs samling. Qaqortup Katersortarfia Qaqortup forsamlingshus I forbindelse med Qaqortoq forsamlingshusets 75 års jubilæum vistes billedkavalkade og dens historie gennem tid. Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Qaqortoq Museum. Følgende har taget billederne: Kaj Nielsen, Ivars Silis, Frederik Simonsen, Gert Hansen, Claus V. Moquist og Carl Høyer. 12

13 Titartakkat Aqipi - toornaarannguaq - den lille hjælpeånd Museet udstillede Naja Rosing- Asvid illustrationer til børnebog om åndemaner Aqipi s rejse frem og tilbage i tiden. Kunstner Naja Rosing-Asvid smukke, detaljerede farveblyants tegninger formidler på formeste vis den grønlandske kulturarv. Arkæologiske rapporter Martin Appelt, Jeppe Møhl, Pauline Kleinschmidt Knudsen, Mikkel Sørensen (ed.) og Astrid Wolf Jensen: De første mennesker. Forsøg, formidling og rekonstruktion af palæoeskimoisk teknologi ved Nationalmuseet i Nuuk, Rapport nr.: NKA Grønlands Nationalmuseum. Januar Jens Fog Jensen & Mariane Hardenberg: Arkæologisk berejsning af området mellem Kong Oscar Fjord og Kejser Franz Joseph Fjord, Nordøstgrønland. SILA Feltrapport nr. 33. Arktisk Center ved Nationalmuseets Etnografiske Samling. København 2012 Ulla Odgaard, Kerstin Pasda, Suna Christensen & Tea Dahl Christensen: Angujaartorfik Rensdyrjagt i fortid of nutid. Rapport fra feltarbejdet i Angujaartorfik Feltrapport nr. 35. SILA Arktisk Center ved Nationalmuseets Etnografiske Samling. København Bygningsfredningsområdet Der er udarbejdet oplysningspjecer og vejledninger som belyser hvad det vil sige at bo i en fredet eller bevaringsværdig bygning. Disse er blevet udarbejdet til rådgivning og støtte for kommunernes håndtering af deres kulturhistoriske bygninger og for ejere / interessenter af fredede og bevaringsværdige bygninger, som på forskellige måder har brug for vejledning i håndteringen af bygningsarbejder eller bygningsfredningsrelaterede forhold. Følgende pjecer og vejledninger er udarbejdet på grønlandsk og dansk: Fredningsgennemgang i hele landet: Heri beskrives baggrunden for bygningsfredningsgennemgangen for hele landet, hvad den indebærer og med hvilken mål for øje. Hvad er et fredet hus og hvad er et bevaringsværdigt hus?: Heri beskrives hvad forskellen er på et bevaringsværdigt og et fredet hus Sådan forløber en fredningssag: En overordnet beskrivelse af forløbet for en fredningssag af en bygning eller et område Fredningssag - Hvornår er sagen i gang?: Heri beskrives de enkelte procedurer i en fredningssag og hvad det betyder for bygningsejer Hvad må man?: Heri beskrives hvorfor og hvornår man skal søge Grønlands Nationalmuseum & Arkiv om tilladelse til et bygningsarbejde på en bevaringsværdig eller en fredet bygning Tjekliste ved ansøgning om fredning af et hus eller et område: Hvilke ting skal ansøger huske at medtage ved en fredningsansøgning? 13

14 Vejledning i bygningsregistrering: Heri beskrives hvordan man laver en bygningsregistrering og at man skal huske at medtage alle de vigtige forhold når det drejer sig om en fredet bygning Vedligeholdelse af bevaringværdige huse: Heri beskrives hvordan man bedst vedligeholder en bevaringsværdig bygning og hvilke materialer der skal bruges og hvordan det bør gøres. Hjemmeside til fredningsområdet I starten af året fik museets fredningsafdeling en ny hjemmeside på adressen www. kulturi.org. På denne hjemmeside formidles oplysninger om den gældende fredningslovgivning, generelle oplysninger om kulturminder samt fredede bygninger. For hver by findes der en oversigt over de enkelte fredede bygninger med dertilhørende billedmateriale. Derudover offentliggøres feltrapporter og udgravningsrapporter på hjemmesiden. Grønlandske og udenlandske institutioner, som planlægger udgravninger i Grønland kan desuden finde frem til formularen, der skal udfyldes for at ansøge om udgravningstilladelse. Publikationer Georg Nyegaard: Et forsamlingshus med højt til loftet. Artikel om Qaqortup Katersortarfia i Sermitsiaq nr. 52, d. 28. december i anledning af husets 75 års jubilæum. Introduktion til særudstilling om Qaqortup Katersortarfia der åbnede d. 22. december på NKA. Aviâja Rosing Jakobsen: Kalaallisuut den grønlandske nationaldragt - som grønlandsk identitetsmarkør. Bidrag til: Fra vild verdensborger. Grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet The Nooter photo collection and the Roots2Share project of museums in Greenland and the Netherlands, sammen med Cunera Buijs. Bidrag til: Études Inuit Studies, Volume 35(1-2)2011. Daniel Thorleifsen: Medforfatter, medrektør og udgiver af: Naboer i Nordatlanten. Færøerne, Island og Grønland. Hovedlinjer i Vestnordens historie gennem 1000 år (Faroe University Press 2012). Anden formidling Radio Frederik Fuuja Larsen blev interviewet omkring rekonstruktionsprojektet i maj. 14

15 TV Pauline K. Knudsen: Medvirker i indslag om projektet Alle Tiders Mennesker i Nuuk TV og Qanorooq på KNR d. 10 og 11. september. Andet Pauline K. Knudsen: Forevisning af filmen Jordens gaver om NKA s arkæologiske feltskole ved Narsaq i 2011 i Ilimmarfiks auditorium d. 28. februar. Udstillingsbesøgende Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec I alt Voksne Børn M. entré Katillugit I alt REGISTRERING OG DOKUMENTATION Registrering Fotosamlingen er blevet opgjort til at indeholde ca fotos bestående af både historiske samlinger samt museets egne optagelser i forbindelse med arkæologisk arbejde og generel dokumentation. Arbejdet er nu lagt sådan op, at fotosamlingen med tiden skal digitaliseres. Digitalisering foregår ved manuel skanning og er derfor tidskrævende. Efter digitalisering styres billedfilerne fra programmet Cumulus, som NKA har valgt som database til de digitale samlinger. Ved indgangen til 2013 er fotos registrerede i Cumulus. Denne kraftige forøgelse af det skannede materiale skyldes museets prioritering af området. Der er nu tre arbejdsstationer, som både kan udføre skanninger og indførsel i Cumulus. I dag er 18 % af museets fotosamling nu digitaliseret fotos er i år registrerede i Cumulus svarende til 3% af samlingen. Vi er samtidig ved at programmere Cumulus, så de registrerede billeder vil blive tilgængelige for omverdenen i løbet af foråret Af indkomne fotosamlinger i 2011 bør nævnes meget flotte samlinger fra Sydgrønland af John Høegh og Gerhardt Egede. 15

16 Dokumentation og bevaring Registrering foregår løbende og udføres ideelt set af alle inspektører. Alt musealt materiale er registreret. Noget på ældre blå kort, noget er registreret i museumsjournalarkivet, noget er registreret i diverse digitale databaser (Access) og endelig noget i online registreringssystemet REGON. Det er målet, at alt musealt materiale skal registreres i REGON og hertil blev der allerede i 2011 er der taget forskellige skridt: Blå-kort skanningerne fra firmaet Konkat er tilendebragt og indført i REGON med fint resultat. Indførslerne er gennemgået flere gange af NKA s inspektører og kræver stadig en gennemgang, før de kan siges at være helt færdige den endelige finpudsning drejer sig hovedsagligt om dobbeltregistreringer. I foråret og sommeren 2012 blev der iværksat en speciel indsats for at få registreret fladkunst i REGON. En studentermedhjælper blev ansat til at udføre dette arbejde værker blev registreret, hver registrering indeholdende oplysninger om kunstner, værkets fysiske placering samt et dokumentationsfoto. Rapportarkivet I 2012 er arbejdet med digitalisering af rapporter fortsat ved studentermedhjælp. Yderligere 234 rapporter er blevet indscannet, så det samlede antal nu er oppe på 474. Disse rapporter stammer hovedsagligt fra Fortidsmindearkivet. I 2011 er arbejdet med at digitalisere rapportarkivet fra GFA igangsat. Nu i januar 2012 er 240 rapporter indskannede som søgbare PDF-filer. Samtidig er de organiserede i databasen Cumulus. Kombinationen af søgbar PDF og Cumulus giver nu en vældig god oversigt over rapportarkivet. Inde i Cumulus kan man således søge på indholdet af de enkelte rapporter hvilket på en helt ny måde åbner op for brugen af rapporter. Registrering af arkæologisk materiale Registrering og indtastning i databasen REGON af genstande fra Thulekulturen er startet i Grønlands fortidsmindearkiv Systemet varetages og opdateres til daglig af en museumsinspektør. I 2012 har en projektansat medarbejder ved NKA færdiggjort kravsspecifikationerne til den nye version af museets fortidsminderegister GFA. Systemet skal køre som et fuldt moderne webgis med PostGres server, der kan levere fortidsmindedata i realtid til f.eks 16

17 NunaGIS. Desuden forventes det nye GFA at give et stærkt forbedret overblik over Grønlands fortidsminder, og dermed bl.a. kortere sagsbehandlingstider. For indeværende indhenter NKA tilbud på udvikling af systemet. Det er hensigten, at de første testversioner af GFA skal være i programmering i 2013, og at systemet skal være fuldt funktionelt i slutningen af året. Den endelige konvertering og kvalitetssikring af data forventes afsluttet i INDSAMLING OG SAMLINGER Tilgang til den arkæologiske samling En nødudgravning i forbindelse med dræning af et moseområde i Igaliku gav et stort velbevaret, norrønt fundmateriale, herunder flere runeindskriptioner. I projektet Alle Tiders Mennesker fremkom et norrønt fundmateriale af dyreknogler, træ, fedtsten mm. på lokaliteter i Austmannadalen og i bunden af Ameralla. Materialet blev fundet under udgravning af testhuller på de to lokaliteter med henblik på en sammenlignende undersøgelse af bevaringsforholdene i dag med forholdene i 1930 erne. Udlån til andre Grønlandske malerier i Hans Egedes Hus Grønlands Nationalmuseum & Arkiv har siden 2003 udlånt over 20 værker til Hjemmestyrets repræsentationslokale i Hans Egedes Hus. Følgende billedkunstnere var repræsenteret: Eigil Knuth, Ole Bendixen, Axel Johansen, Louis Broberg, Otto Rosing, Jafet Lybert, Hans Lynge, Stephen Møller, Einer Heilmann og Niels Lynge. Efter 2010 har Grønlands Selvstyre ønsket at udskifte de malerier som har været udlånt siden 2003 og i samarbejde med Selvstyret har museet i 2012 erstattet malerier med nutidige grønlandske kunstnere. De kunstværker der er udlånt repræsenterer hovedparten af nyere tids grønlandske kunstnere. På nuværende tidspunkt har museet udlånt værker af bl.a. Naja Rosing-Asvid, Arnannguaq Høegh, Aka Høegh, Bolatta Silis-Høegh, Maria Paninnguaq Kjærulff, Hans Lynge, Anne Lise Løvstrøm, Kristian Olsen Aaju, Pia Arke, Miki Jakobsen og Nina Spore. Erhvervelser og gaver Erhvervelser NKA har købt en radio af mærket Monark af Hanne Egede. 17

18 Gaver NKA har modtaget følgende gaver: et par lange røde kvindekamikker som gave fra I.S. Larsen to samlinger af hhv. tupilakfigurer og fotos som gave fra Halla Hauksdóttir og Gudmundur Ingolfssón på vegne af Valtyr Péturssons kunstsamling, Island. Tupilaksamlingen består af 132 figurer, de fleste i tand og enkelte rensdyrtakker, fedsten og horn. Fotosamlingen består af 10 fotoalbums fra Østgrønland og enkelte fra Syd- og Vestgrønland 13 genstande fra Ludvig Johnsen, Nuuk. Genstandene består af margarinedåse, smedejernsgryde, lille emaljeskål, bøssepose af sælskind, 5 dele af kajakredskaber og 4 trædele af kajakredskaber en gammel bordtelefon som Post og Tele Museet i Danmark har doneret. Telefonen er fra omkring petroleumslamper - Aladdin lamper fra Pauline Lund, Nuuk en præstekjole fra Maliina Holm, Nuuk. BEVARING OG KONSERVERING, SAMT BYGNINGER Magasiner Medio 2012 blev planen om omrokering i magasinerne udført, ved at flytte reolsystemer (E1-E2-F1-D) indeholdene samlinger fra nyere tid fra magasin II til vores nye magasin IV. Omrokeringen resulterede i at der nu er plads til at installere yderligere hængetavler til malerier. Der blev placeret en klimamåler i magasin IV 2 uger før flytning af samlingerne og det viste sig at rummet kunne benyttes som opbevaringsmagasin til nyere genstande, trods de opvarmede kontorfaciliteter i underetagen. Omrokeringen resulterede også, at både magasin II og magasin IV kunne bruges som midlertidig arbejdsrum til planlægning af udstillingen: Kommunikation skaber folk. Opbevaring af feltudstyr Der blev lavet en liste over udvalgt feltudstyr sammen med 2 praktikanter fra Sisimiut. Listen blev indført i Excel regneark. Felt-rifler blev renset og er klar til næste sæson. Konservering af museumsgenstande En del genstande fra nødudgravningen af norrøne kulturlag i Igaliku er sendt til konservering på Danmarks Nationalmuseums Bevaringsafdeling. Klimaovervågning Aftalen med Bevaringsafdelingen ved Danmarks Nationalmuseum om klimaovervågningen af NKA s udstillinger og magasiner fortsatte i Klimadataloggere blev sendt til dataudlæsning og -analyse. Klimaet i udstillingerne er i henhold til modtagne klimarap- 18

19 port stadigvæk acceptabelt efter termostaterne i udstillingerne fra oktober 2012 blev justeret ned til et gennemsnit på mellem grader C. Luftfugtigheden i de tørreste vintermåneder er i gennemsnit hævet med ca. 5%. Dog påpeges det at der bør opsættes en klimaskærm mellem museumskiosken og udstilling. Planlægning af omtalte klimaskærm er påbegyndt. Det anbefales også, at der installeres klimastyring i Transportudstillingen. Udover Danmarks Nationalmuseums klimadataloggere har NKA egne dataloggere installeret i magasiner og bestemte udstillingslokaler. Bygninger I efteråret udarbejdede bygningsudvalget en vedligeholdelsesplan for alle museets bygninger. Denne forefindes i museets handlingsplan for Der er foretaget følgende vedligeholdelsesarbejder på NKA s bygninger i 2012: Bødkerværkstedet: Der er lavet reparation af tagspær, lagt nye tagplader på og pålagt nyt tagpap Udvendige arbejder: Oliebehandling af alle spåntag (Det røde Pakhus; Stenpakhuset; B-43, Sorte Pakhus) Byarkivet: Der er foretaget reparation og vedligeholdelse af elinstallationer B66: Der er opsat større radiatorer i det tidligere fotorum. Der er etableret et nyt magasin (Magasin 4) på loftet ovenpå det tidligere fotorum Tidligere butik (B-43): Der er foretaget reparation af varmekabler til vandføring. Desuden er der foretaget reparation af udvendige trapper og gelænder mellem B66 og Stenpakhuset. Til brug ved etablering af ny hovedindgang i 2013 (B70) er der leveret fliser i natursten. ADMINISTRATIVE SAGER Høringer vedr. fredede og bevaringsværdige bygninger Der har været offentlig høring om fredningssag af Stenkajanlæg, Saltepakhus B-30 og Fiskepakhus B-61 i Paamiut. Arealansøgninger Der er behandlet 52 arealansøgninger i 2012 som fordeler sig således på landets fire kommuner: Qaasuitsup kommunia 31 Qeqqata kommunia 13 Kommuneqarfik Sermersooq 2 Kommune Kujalleq 6 19

20 Råstofsager Alcoa NKA har i 2012 udarbejdet et foreløbigt budget for de arkæologiske udgravninger som skal finde sted ved de to store søkomplekser i indlandet når og hvis projektet går i gang. London Mining Der har været udført arkæologisk survey for London Mining i Isukasia fra d august. Verdensarvsarbejde Det udførte renoveringsarbejde af ruinerne i Igaliku og den gennemførte opmåling af ruinområdet samme sted ved landmåler Niels Chr. Clemmensen er et led i bestræbelserne på at kvalificere lokaliteten til optagelsen på verdensarvslisten. Bygninger Der er ydet et tilskud til renovering af spåntag på B-24 i Aasiaat (Aasiaat Museum) i Qaasuitsup kommunia på kr ANDRE ARRANGEMENTER OG MØDER Direktøren var til netværksmøde i Danmark med nordiske nationale museumsdirektører september for udveksling af erfaringer, planer og ideer for tiltag, samt et årsmøde med Nationalmuseet i Danmark, hvor vi tog forskellige samarbejdstiltag og andre museale problemstillinger op i samarbejdet mellem Grønland-Danmark. Direktøren og souschefen deltog på et møde for nordiske rigsantikvarer på Walaker Hotel i Solvorn ved Sogndal i Vestnorge fra d juni. Direktøren var inviteret og deltog i Oslo til Riksantikvarens 100-års jubilæum, 15. og 16. november. ANDET Sekretariatsbetjening af Grønlands Museumsnævn Hans Lange, som er inspektør ved NKA, varetager sekretariatsfunktionen for Grønlands Museumsnævn. Nævnet afholdt et fysisk møde i Maniitsoq 1. oktober, hvor det også konstituerede sig efter en ny udpegningsperiode for

21 En særskilt årsberetning for Museumsnævnet udarbejdes af sekretæren og som sendes direkte som orientering og godkendelse hos Naalakkersuisut. Sekretariatsbetjening af Kulturarvsrådet Kulturarvsrådet - som i 2012 havde følgende medlemmer: Jakob Janussen, Mariane Petersen og Thomas Riis - har afholdt møder på NKA d. 6. februar og d. 19. november. Fra NKA deltog den bygningsfaglige inspektør (Inge Bisgaard) og souschefen (Georg Nyegaard); sidstnævnte er sekretær for rådet. 21

22 APPENDIX I Personale Daniel Thorleifsen, direktør (historie) Pauline K. Knudsen, souschef (arkæologi) indtil 31. januar Thora L. Boesen, kontorleder (administration) pr. 1. juni Dorthe Vold, rengøring og køkken Eivin Lützen, museumsforvalter (bygninger) Hans Lange, inspektør (Thule-kultur, etnohistorie) Georg Nyegaard, inspektør (nordboer, bygninger), souschef fra 1. februar 2012 Natuk Lund Olsen, inspektør (immateriel kulturarv) fratrådte pr. 31. august 2012 Mikkel Myrup, inspektør (fortidsminderegister) Bo Albrechtsen, inspektør (foto og digitalisering) Aviaaja Rosing Jakobsen, inspektør (etnohistorie og dragter) Inge Bisgaard, inspektør (fredede bygninger), ¾ tid fra 1. februar 2012 Frederik Larsen, tekniker og magasinforvalter Naja Rosing-Asvid, udstillingsdesigner (deltid) Andreas Harke, ekstern it-konsulent (timebasis) Hans Kristian Lennert, studentermedhjælp (timebasis) Lasse Meyer, studentermedhjælp (timebasis) Kustoder (på timebasis): Bettina Geisler. Stoppet ultimo juli 2012 Paarnaq Jakobsen. Stoppet ultimo juli 2012 Aviaaja L. Mathæussen Uilu Naduk Ravn Jakobsen. Stoppet ultimo juni 2012 Mette Larsen Minik Hansen. Stoppet ultimo juni 2012 Arkalo Augustussen. Stoppet ultimo juli 2012 Elisabeth Poulsen. Fra 1. juli 2012 Bent Kielsen. Fra 1. Oktober 2012 Medarbejdernes medlemskaber i diverse eksterne råd, udvalg nævn etc. Bo Albrechtsen Medlem af og sekretær for NUKAKAs bestyrelse Hans Lange Medlem af bestyrelsen for Ole M. Winstedts Mindelegat Aviaaja R. Jakobsen Medlem af Kulturfonden Danmark-Grønland, udpeget af Inatsisartut Domsmand for kredsretten i Kommuneqarfik Sermersooq, udpeget af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq 22

23 Medlem af Pia Arke Selskabet, udpeget af Kuratorisk Aktion Formand for Kommission for fagudvalg for uddannelser i fremstilling af nationaldragt og skindbehandling Georg Nyegaard Medlem af redaktionskomiteen for Journal of the North Atlantic Medlem af bestyrelsen af Gardar Foundation Natuk Lund Olsen Repræsentantskabsmedlem i Elite Sport Greenland, udpeget af KIIIN IUCH Food Security Working Group Pauline Kleinschmidt Knudsen Forkvinde for Kommunernes arkæologiske Fond Fagfællebedømmer for Tidsskriftet Grønland Medlem af ekspertgruppe til udpegelse af internationale kulturarvssteder i Arktis Suppleant i bestyrelsen for NAPA Medlem af bedømmelsesudvalget ved uddeling af støtte fra Forskningsfremme Medlem af Arbejdsgruppen for Nationalparkens fremtidige status Daniel Thorleifsen Medlem af Advisory Committee on the science project at Aarhus University: Exploring Greenland: Science and Technology in Cold War Settings Medlem for styregruppen af VNH: forskernetværket om dokumentation, historieskrivning og formidling af de vestnordiske landes fælleshistorie, Medlem af formandsskabet i KVUG (Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland) Medlem af Qilakitsoq-fondet Medlem af Steering Committee i North Atlantic Fisheries History Association, NAFHA Medlem af Grønlands Miljøfond Inge Bisgaard Medlem af bestyrelsen for Fonden for bevaring af gamle Bygninger Medarbejdernes videreuddannelse og kurser To af museets inspektører gennemgår et uddannelsesforløb ved Afdeling for kultur- og samfundshistorie, Ilisimatusarfik, sideløbende med arbejdet, og er således ansat ved museet på deltid. Hans Lange har afsluttet BA-studiet og på kandidatuddannelsesforløbet i år taget eksamen i emnefag A, som belyser kultur- og samfundsudvikling i perioden før Frederik Fuuja Larsen tog eksamen i MOSA (Moderne Samfundsforhold) under BA uddannelsen. Kontorleder Thora Boesen er under et 2-årigt uddannelsesforløb, HD- R, en diplomuddannelse indenfor regnskab under Samfundsvidenskab ved Ilisimatusarfik sideløbende med sin ansættelse ved NKA. Modulerne Ekstern Regnskab og Strategi og Ledelse er af-holdt. P.t. er uddannelsesforløbet på stand by. 23

24 Deltagelse i seminarer og workshops Inge Bisgaard: Miniseminar februar 2012 på NKA. Bevaring og udvikling af bygningsarv i Grønland. Pauline K. Knudsen: Møde med deltagere i projektet Alle Tiders Mennesker omkring den praktiske planlægning d. 13. marts Møde med deltagere og interessenter i projektet Alle Tiders Mennesker i København d. 15. marts. Orientering om sommerens feltarbejde og indledende planlægning af hovedprojektet Deltagelse i Vatnahverfi-workshop på Nationalmuseet i København d marts. Præsentation af projektet Alle Tiders Mennesker og visning af filmen Jorden gaver Deltagelse i workshop om samfundsrelateret forskning i relation til klimaændringer d. 14. juni Møde i ekspertgruppen til udvælgelse af internationale kulturarvssteder i Arktis i Nuuk d juni Deltagelse i The International Expert Workshop on the World Heritage Convention and Indigenous Peoples i København, d september. Præsentation af kandidater til World Heritage Sites i Grønland Creating Knowledge, Creating Identity, and Creating Exhibitions ved sessionen Inuit dialogues on knowing. Præsentation om formidlingsformer og skabelse af viden ved NKA d. 27. oktober Møde med interessenter i projektet Alle Tiders Mennesker i København d. 20. november om projektstruktur for hovedprojekt og fastlæggelse af projekttema Miniseminar om oprettelse af et grønlandsk forskningsråd i Nuuk, d. 14. december. Georg Nyegaard: Deltagelse i mini-seminar februar på NKA om bevaring af bygningskulturarv Deltaget i Vatnahvarfi-workshop på Danmarks Nationalmuseum d marts om et tværvidenskabeligt forskningsprojekt som har foregået i området i en årrække. Præsentation af plan om en nødudgravning i Igaliku sommeren 2012 Deltagelse sammen med kollegerne fra NKA i et seminar om fremtidsvisioner for museet i Qooqqut d. 22. september. Aviâja Rosing Jakobsen: Februar og Marts: Møder i Kommission for fagudvalg for uddannelser i fremstilling af nationaldragt og skindbehandling i Sisimiut 7. maj: Møde i Kulturfonden Danmark - Grønland Oktober: 18th Inuit Studies Conference i Washington DC 24

25 APPENDIX II Living Human Treasurer-projektets aktiviteter januar: Bygning af trommer i NKA 21. januar: Kulturnat - hvor NKAs hovedemne var trommedans med Hivshu og Leif som oplægsholdere og opvisere 25. januar: Meeqqerivik Apisseq. Hivshu og Leif fortalte om trommen til vuggestue og børnehavebørn og gav pædagogerne vejledning i hvordan de kan bruge trommen til hverdag 26. januar: Oplæg for alle 2. GU-ere Qeqqata Ilinniarnertuunngorfia. 27. januar: Lærerstuderende ved Ilinniarfissuaq med fag i håndarbejdets og musik. Oplæg om historien bag trommen og vejledning i hvordan man laver trommer 30. januar - 3. februar: Workshop i Maniitsoq efterskole (48 elever og lærere deltog, hvor de byggede 8 trommer) februar: Delevaluering i Nuuk. Her blev tiden brugt på at tilpasse power point præsentationer og lavet forsøg med rensdyrskind som trommehinde 8. februar.: Interviewet med Hivshu og Leif i Tamassa 6. februar: Ilinniarfissuaq lærerstuderende med religionsfag. Oplæg om historien bag trommen og vejledning i hvordan man laver tromme 10. februar: Ilinniarfissuaq lærerstuderende med arkitekt og sløjd som fag. Historien bag trommen og vejledning i at lave trommer. Der deltog 12 studerende, som hver fik bygget deres egen tromme februar: Workshop i Atuarfik Hans Lynge for klasse, Nuuk. Der deltog 86 elever, som fik bygget 10 trommer marts: Workshop i Piorsaavik, Nuuk, hvor 4 elever deltog og som fik bygget eget tromme marts: Workshop i Villads Villadsenip Efterskoliat i Qasigiannguit med 69 deltagere og som fik bygget 7 trommer. 25

26 13. marts: Aarnuat i Qasigiannguit med foredrag og demonstration ved Hivshu og Leif marts: Workshop i Juunarsip Atuarfia med 14 deltagende elever i 5. klasse og som fik bygget 7 trommer 16. marts: Oplæg om trommen og opvisning for 1. GU ere ved Avannaani ilinniarnertuunngorniarfik, Aasiaat 16. marts: Offentligt foredrag i Sermermiut, Ilulissat 22. marts: Afslutningsarrangement i Katuaq lille sal. Vores offentlig afslutningsarrangement hvor alle i Nuuk som havde deltaget i workshops opviste. Desuden fortalte Hivshu og Leif om deres oplevelser under disse workshops. Alle workshops i alle nævnte byer afsluttedes med at deltagerne laver opvisning i deres nyerhvervede kundskaber med trommedans, hvor de var udstyret med deres eget nylavede trommer. 26

ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET

ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Årsrapport 2011 Indhold FORORD...3 ØKONOMI OG REGNSKAB...4 MEDARBEJDERE...5

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014 Tid Dag 1 Program 10.00 10.30 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 10.30 10.40 Velkomst samt praktiske oplysninger

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Personale. I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør. Joel Berglund, souschef. Niels Frandsen, førstearkivar

Personale. I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør. Joel Berglund, souschef. Niels Frandsen, førstearkivar Personale I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør Joel Berglund, souschef Niels Frandsen, førstearkivar Mariane Petersen, museumsinspektør Claus Andreasen, museumsinspektør Hans Lange,

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Årsrapport 2008. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2008. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2008 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Indhold Indledning Registrering, dokumentation og forskning Genstandsregistrering

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a.

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a. Søren Vadstrup Restaureringsarkitekt m.a.a. 1976 1987 Privat restaureringstegnestue Restaureringsprojekter i Danmark, Grønland og Island 1987 1989 Miljøministeriet, Planstyrelsens Bygningsrestaureringskontor

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

IN SEARCH OF IDENTITY

IN SEARCH OF IDENTITY IN SEARCH OF IDENTITY Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering En jubilæumsgave til de tidligere Dansk Vestindiske Øer In Search of Identity 2017 er 100-året for

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Kulturland under pres

Kulturland under pres Kulturland under pres Kulturlandskab Kulturmindeloven: Kulturhistoriske områder omfatter den sammenhæng, der eksisterer mellem en række kulturminder - eller et område, hvortil der er knyttet særlige begivenheder.

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET

ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, DK-3900 Nuuk www.arkiv.gl Årsrapport 2012 INDHOLD FORORD...3 ØKONOMI OG REGNSKAB...4 MEDARBEJDERE...4

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

Referat fra det 10. møde i PiSiu

Referat fra det 10. møde i PiSiu Referat fra det 10. møde i PiSiu Dato: D. 13. nov. 2013 kl. 10:00-14:00 Lokalitet: Politimesteren i Grønland Fremmødt: Bjørn Tegner Bay (Politimesterembedet) Ann Birkekjær Kjeldsen (Departementet for Sundhed

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen. Bramsnæs Lokalhistoriske Forening Co/Biblioteket i Kirke Hyllinge Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge E-mail: blf.bramsnaes@live.dk Webadresse: www.bramsnaeslokalhistorie.dk Referat Ordinær generalforsamling

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

ÅRSRAPPORT NUNATTA KATERSUGAASIVIA ALLAGAATEQARFIALU

ÅRSRAPPORT NUNATTA KATERSUGAASIVIA ALLAGAATEQARFIALU 2014 ÅRSRAPPORT NUNATTA KATERSUGAASIVIA ALLAGAATEQARFIALU FORORD INDHOLD FORMIDLING OG UDSTILLINGER Formidlingsafdeling Applikation Hjemmeside Touch-Screen Skoletilbud Ekstern formidling Særudstillinger

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Forhøjninger i landskabet

Forhøjninger i landskabet Forhøjninger i landskabet Erfaringer med brugen af det nye reliefkort indenfor Færgegårdens ansvarsområde Palle Ø. Sørensen, museumsinspektør, Museet Færgegården Kan man se ting som man troede var væk?

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus Kære Ok Melfar medlemmer, kære venner Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer velkommen til Generalforsamlingen. Udvalgsarbejde

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Årsberetning Det grønlandske Selskab 2007/2008

Årsberetning Det grønlandske Selskab 2007/2008 Årsberetning Det grønlandske Selskab 2007/2008 Kære medlemmer, mine damer og herrer. Redaktørskiftet/Æresmedlem Selskabets foredragsaften i december sidste år var en helt særlig aften. En aften, hvor Keld

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Kirker og ødekirker rundt om Horsens

Kirker og ødekirker rundt om Horsens Kirker og ødekirker rundt om Horsens I skal nu på jagt efter en lille del af de mange spændende kirker, der ligger rundt om Horsens. I kommer til at besøge kirker fra forskellige perioder, kirker bygget

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsen 9. juni 2015

Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsen 9. juni 2015 Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsen 9. juni 2015 Dato 09.06.2015 Tid 17.00-19.00 Sted Kirkepladsens skole, Sct. Peders Kirkeplads 14, 4700 Næstved Deltagere Torben Nielsen, Formand Ole Madsen Ib Poulsen

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

REFERAT. Billedkunstrådet

REFERAT. Billedkunstrådet REFERAT Billedkunstrådet mandag d. 31. august 2015 kl. 09:00 Lemtorpskolen Mødet hævet kl. 11:00 Deltagere og afbud: Amanda Christensen Gerd Rathje Klavs Weiss Kristian Tikøb Lars Olsson Michael Bank Christoffersen

Læs mere

Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind

Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind Rapport over Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind Kursusinstruktør: Garver Lotta Rahme, Sverige Tidspunkt Tirsdag 19. oktober til lørdag 23. oktober 2010 Sted Husgerningslokalet,

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Alle interesserede opfordres til at deltage i prækvalifikationen, jfr. Tilbudslovens 12, nr. 4.

Alle interesserede opfordres til at deltage i prækvalifikationen, jfr. Tilbudslovens 12, nr. 4. INI, den 1. september 2014 Journal nr.: Att.: Prækvalifikation af vedligeholdelses- og rengøringsarbejder i de af A/S Boligselskabet INI administrerede ejendomme og boliger samt andre ydelser for Boligselskabet.

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Nuuk Playground. Program

Nuuk Playground. Program Nuuk Playground Program Tirsdag, 28. juni Sted: Nuuk Playground 10.00 11.00 Hovedscenen - Velkomst/introduktion 10.05 10.15 Velkommen til Nuuk Tale af orgmester- Asii Chemnitz-Narup 10.15 10.30 Tale af

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Referat møde med indbudte og andre borgere vedr. havneprojekt d. 14 jan. 2014.

Referat møde med indbudte og andre borgere vedr. havneprojekt d. 14 jan. 2014. PRÆSTØ LOKALRÅD. Referat møde med indbudte og andre borgere vedr. havneprojekt d. 14 jan. 2014. 1. Velkomst ved lokalrådets formand Henny Jørgensen Henny Jørgensen bød velkommen til de over 30 fremmødte

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold 2008-09 UGF alm. del Bilag 106 Offentligt. Udvalget vedrørende Grønlandske Forholds studierejse til Grønland

Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold 2008-09 UGF alm. del Bilag 106 Offentligt. Udvalget vedrørende Grønlandske Forholds studierejse til Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold 2008-09 UGF alm. del Bilag 106 Offentligt Udvalget vedrørende Grønlandske Forholds studierejse til Grønland 19. juni 22. juni 2009 Program Alle tidsangivelser i

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Narsaq i billeder Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Vi tager fra Kastrup tirsdag 3. maj kl. 9.00 mod Narsaq med mellemlanding i Sønder Strømfjord og Narsarsuaq. Kl. 17 lokal tid er vi indkvarteret

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

NæstvedArkivernes Årsberetning 2015

NæstvedArkivernes Årsberetning 2015 NæstvedArkivernes Årsberetning 2015 Vognmand Rudolf Petersen. Foto: K. Knudsen, 1942 Jette Madsen (th.) ved sin 25. landskamp den 12. dec. under VM i 1973. Foto: Casper Thorsøe Næstved Rådhus under opbygning,

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qaasuitsup Kommunia Ulloq/dato : 27. februar 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.04 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Polardesign skinddragter fra nord

Polardesign skinddragter fra nord Polardesign skinddragter fra nord Højtopløselige digitale fotos kombineret med computerteknologi giver mulighed for at få ny viden om dragter, deres tilskæring og den anvendte syteknik. Det udnytter forskere

Læs mere

Transformation af Gl. Estrup vandmølle

Transformation af Gl. Estrup vandmølle Transformation af Gl. Estrup vandmølle OPGAVEFORMULERING Afgang forår 2014 Katrine Mølgaard Olsen 2012653 Arkitektskolen Aarhus Vejleder: Lars Nicolai Bock Herregårde De danske herregårde har været vigtige

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Udarbejdet af Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender, samt Styrelsen for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 22 Nr. 1/2013 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. januar 2013 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Det samler jeg også på. NB. Hvis

Læs mere