Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING"

Transkript

1 Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING

2 Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge sundhed og sygdom hos borgerne i Region Sjælland. Resultaterne vil blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden. Det er en del af en landsdækkende undersøgelse, der laves samtidigt i alle landets kommuner. Nogle af oplysningerne sendes til Statens Institut for Folkesundhed, som så beskriver sundhedstilstanden i Danmark. Det er naturligvis frivilligt at deltage i undersøgelsen. Har man udfyldt spørgeskemaet, kan man til enhver tid anmode om at udgå af undersøgelsen og få sine data slettet. For at mindske antallet af spørgsmål henter vi supplerende oplysninger om lægebesøg, indlæggelse på sygehus, receptmedicin og andre oplysninger om helbredsforhold fra offentlige databaser. Dine svar behandles fortroligt. Alle som arbejder med undersøgelsen har tavshedspligt. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistik. Resultaterne offentliggøres i en form, så enkeltpersoner ikke kan genkendes. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet. Region Sjælland er dataansvarlig. Undersøgelsen laves af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup. Du har mulighed for at udfylde spørgeskemaet elektronisk på vores hjemmeside Du skal bruge en adgangskode til dit elektroniske spørgeskema. Den findes på forsiden af spørgeskemaet og øverst på det vedlagte brev. For at få pålidelige resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder skemaet. Vi udsender derfor en påmindelse til alle, vi ikke har modtaget svar fra efter ca. 2 uger. Vi trækker lod om præmier blandt de modtagne skemaer som tak for deltagelse. De første 500, der indsender deres udfyldte spørgeskema, deltager i lodtrækning om en præmie på kr.. De deltager desuden på lige fod med de andre, der har indsendt udfyldt spørgeskema inden den 1. april 2010 i lodtrækningen om præmier på henholdsvis kr., kr. og kr. Har du spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaet, kan du søge oplysning på vores hjemmeside sende en til eller ringe på telefon (mandag fredag mellem kl. 13 og 18). SÅDAN UDFYLDES SPØRGESKEMAET: RIGTIGT FORKERT Sæt et tydeligt KRYDS Brug helst mørkeblå eller sort kuglepen eller lignende. Hvis du fortryder en afkrydsning, skal du udfylde firkanten helt, og sætte kryds det rigtige sted. hvid korrekturlak kan dog også bruges. Enkelte steder skal du ikke krydse af. Skriv venligst med tydelige tal. Skriv over stregen. Hvis du ikke kender det nøjagtige svar, så skriv venligst det svar, du tror, kommer nærmest. 2

3 Helbred og trivsel 1 : Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 2 : Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Krævende aktiviteter, som fx at løbe, løfte tunge ting, deltage i anstrengende sport Lettere aktiviteter så som at flytte et bord, støvsuge eller cykle At gå flere etager op ad trapper Gå i bad eller tage tøj på, meget begrænset, lidt begrænset, slet ikke begrænset 3 : Har du inden for de seneste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred? Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har været begrænset i hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter, jeg har kunnet udføre 4 : Har du inden for de seneste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer? Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har udført mit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end jeg plejer 5 : Inden for de seneste 4 uger, hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjort dit daglige arbejde (både arbejde uden for hjemmet og husarbejde)? Slet ikke Lidt Noget En hel del Virkelig meget 3

4 6 : Hvor stor en del af tiden i de seneste 4 uger har du: Hele tiden Det meste af tiden Følt dig rolig og afslappet? Været fuld af energi? Følt dig trist til mode? Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 7 : Inden for de seneste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker (fx besøge venner, familie osv.)? Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt dagligdagens stress 8 : Spørgsmålene drejer sig om din oplevelse af belastende eller stressende situationer inden for den seneste måned? Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Hvor ofte er du blevet bragt ud af det over noget, der skete uventet? Hvor ofte har du følt, at du var ude af stand til at kontrollere de betydningsfulde ting i dit liv? Hvor ofte har du følt dig nervøs og stresset? Hvor ofte har du følt dig sikker på, at du var i stand til at klare dine personlige problemer? Hvor ofte har du følt, at tilværelsen formede sig efter dit hoved? Hvor ofte har du oplevet, at du ikke kunne overkomme alt det, du skulle? Hvor ofte har du været i stand til at håndtere dagligdagens irritationsmomenter? Hvor ofte har du følt, at du havde styr på tingene? Hvor ofte er du blevet vred på grund af ting, du ikke var herre over? Hvor ofte har du følt, at problemerne hobede sig op, så du ikke kunne magte dem? Ofte Meget ofte 4

5 SymptOmeR & ubehag 9 : Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? Smerter eller ubehag i skulder eller nakke, meget generet, lidt generet Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led Smerter eller ubehag i ryg eller lænd Træthed Hovedpine Søvnbesvær, søvnproblemer Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig Ængstelse, nervøsitet, uro og angst Hududslet, hudkløe eller eksem 10 : Hvor mange dage har du i gennemsnit haft migræne eller hovedpine i løbet af de seneste 3 måneder? 1 7 dage pr. måned 8 14 dage pr. måned dage pr. måned 11 : Har du taget håndkøbsmedicin for én eller flere af følgende gener i løbet af de seneste 3 måneder? Hvis ja, angiv venligst hvor mange dage i gennemsnit pr. måned, 1-7 dage/måned Migræne eller hovedpine Smerter eller ubehag i ryg eller lænd Smerter eller ubehag i øvrige muskler, knogler og led Nedtrykthed eller depression Allergi, allergisk snue (høfeber), 8-14 dage/måned, dage/måned 12: Hvor stærke fysiske smerter har du haft i de seneste 4 uger? Ingen smerter Meget lette smerter Lette smerter Middelstærke smerter Stærke smerter Meget stærke smerter 5

6 langvarige SygdOmme 13 : Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse? 14 : For hver af de følgende sygdomme og helbredsproblemer bedes du angive, om du har den nu eller har haft den tidligere. Hvis du har haft den tidligere, bedes du også angive, om du har eftervirkninger. Astma Allergisk snue (høfeber) Eksem (længerevarende, kløende udslæt på huden) Fødevareallergi Anden allergi Sukkersyge (diabetes) Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Hjertekrampe Hjerneblødning, blodprop i hjernen Kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger (emfysem, KOL) Slidgigt Leddegigt Knogleskørhed (osteoporose) Kræft Migræne eller hyppig hovedpine Forbigående psykisk lidelse (fx let depression eller angst) Vedvarende psykisk sygdom eller mentale forstyrrelser Diskusprolaps eller andre rygsygdomme Grå stær Tinnitus, det har jeg aldrig haft, det har jeg nu, det har jeg haft tidligere Hvis du har haft det tidligere: Har du stadig eftervirkninger? 6

7 15 : Hvor mange dage har du måttet blive hjemme fra arbejde på grund af sygdom, skader eller gener inden for de seneste 14 dage og inden for det seneste år? (Medregn kun arbejdsdage, hvis ingen sygefraværsdage skriv 00) Jeg har ikke arbejde Gå til spørgsmål 16 Inden for de seneste 14 dage Skriv antal sygefraværsdage hvis ved ikke skriv 99 Inden for det seneste år (inkl. de seneste 14 dage) Skriv antal sygefraværsdage hvis ved ikke skriv 999 Rygning 16 : Ryger du?, hver dag, mindst én gang om Gå til spørgsmål 19, sjældnere end hver uge Gå til spørgsmål 19, jeg er holdt op Gå til spørgsmål 21, jeg har aldrig røget Gå til spørgsmål : Hvor meget ryger du i gennemsnit pr. dag? (Skriv antal) Antal cigaretter Antal cerutter Antal cigarer Antal pibestop 18 : I hvor mange år har du røget dagligt? Skriv antal år 19 : Vil du gerne holde op med at ryge? Gå til spørgsmål 21, men jeg har ikke planlagt hvornår, jeg planlægger rygeophør inden for 6 måneder, jeg planlægger rygeophør inden for 1 måned 7

8 20 : Hvis du vil holde op med at ryge, vil du så gerne have støtte og hjælp til at gennemføre det? (Fx rygestopkursus, støtte fra din læge) 21 : Synes du, at rygning på følgende steder skal være tilladt, begrænset eller forbudt? I folkeskoler Tilladt overalt Begrænset til enkelte områder Helt forbudt I fritids og ungdomsklubber På ungdomsuddannelser (gymnasier m.m.) På arbejdspladser På sygehuse På værtshuse og caféer I restauranter I butikscentre I idrætsklubber / sportshaller I børnehaver / vuggestuer På offentlige kontorer 22 : Bliver der røget på din arbejdsplads? Jeg arbejder ikke Der bliver røget overalt Rygning er begrænset til enkelte rygeområder Rygning er begrænset til særlige rygerum og udendørs Rygning foregår kun udendørs Der bliver slet ikke røget 23 : Hvor mange timer om dagen plejer du at opholde dig i rum, hvor der bliver røget? Over 5 timer om dagen 1 5 timer om dagen 1/2 1 time om dagen Stort set aldrig 8

9 24 : Bor du sammen med nogen, der ryger? 25 : Bliver der røget indendørs i dit hjem?, hver dag, nogle gange om, men sjældnere end hver uge, aldrig eller næsten aldrig alkohol 26 : Har du drukket alkohol inden for de seneste 12 måneder? Gå til spørgsmål : Har du inden for de seneste 12 måneder følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug? 28 : Er der nogen, inden for de seneste 12 måneder, der har brokket sig over, at du drikker for meget? 29 : Har du inden for de seneste 12 måneder følt dig skidt tilpas eller skamfuld på grund af dine alkoholvaner? 30 : Har du inden for de seneste 12 måneder jævntligt taget en genstand som det første om morgenen for at berolige nerverne eller blive tømmermændende kvit? 31 : Hvor mange dage om drikker du alkohol? 0 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 32 : Drikker du alkohol uden for måltiderne på hverdage? 9

10 33 : Hvor mange genstande drikker du typisk på hver af dagene i løbet af? Der er mulighed for at svare inden for kategorierne øl, vin/hedvin og spiritus. Start med mandag og tag en dag ad gangen (udfyld alle felter, også selvom svaret er 0). Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Antal genstande øl Antal genstande vin/hedvin Antal genstande spiritus En genstand vil sige 1 fl. pilsner = 1 genstand 1 glas rød /hvidvin = 1 genstand 1 fl. rød /hvidvin = 6 genstande 1 glas hedvin = 1 genstand 1 fl. hedvin 70 cl. = 10 genstande 1 snaps = 1 genstand 1 fl. spiritus 70 cl. = 20 genstande 34 : Hvor tit drikker du mere end 5 genstande ved samme lejlighed? Næsten dagligt eller dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent Aldrig 35 : Vil du gerne nedsætte dit alkoholforbrug? Ved ikke 36. Har du tidligere nedsat eller forsøgt at nedsætte dit alkoholforbrug? 10

11 37 : Hvordan vurderer du selv dine alkoholvaner? Særdeles fornuftige Fornuftige Hverken fornuftige eller ufornuftige Lidt ufornuftige Meget ufornuftige 38 : Har du tidligere haft et dagligt alkoholforbrug? 39 : Mener du, at det skal være tilladt at drikke alkohol (øl, vin, spiritus) på følgende steder? Tilladt Ikke tilladt På arbejdspladser i arbejdstiden i frokostpausen I idrætsklubber / sportshaller I folkeskolen for elever i de ældste klasser til fester for forældre til møder for forældre til fester I børnehaver/vuggestuer for forældre til møder for forældre til fester mad Sæt kryds ved de svar, som passer bedst til dine spisevaner. 40 : Hvor ofte spiser du brød med følgende slags fedtstof? Smør, Kærgården eller tilsvarende Mere end 2 gange om dagen 1-2 gange om dagen 4-6 gange om 1-3 gange om Sjældnere/ aldrig Minarine eller plantemargarine Fedt Spiser brød uden fedtstof 11

12 41 : Hvor ofte spiser du følgende slags pålæg? Mere end 2 gange om dagen 1-2 gange om dagen 4-6 gange om 1-3 gange om Sjældnere/ aldrig Pålæg, kød Fiskepålæg Æg Pålægssalater eller mayonnaisesalater 42 : Hvor ofte spiser du følgende slags varm mad? Mere end 1 gang om dagen 5-7 gange om 3-4 gange om 1-2 gange om Sjældnere/ aldrig Kød (okse, kalv, svin eller lam) Fjerkræ Fisk Grøntsags eller vegetarretter 43 : Hvor ofte spiser du følgende slags grøntsager? Mere end 1 gang om dagen 5-7 gange om 3-4 gange om 1-2 gange om Sjældnere/ aldrig Blandet salat, råkost Andre rå grøntsager Tilberedte grøntsager (kogte, bagte, stegte, sammenkogte eller wokretter ) 44 : Hvor ofte bruger du eller andre i din husholdning følgende slags fedtstof i madlavningen? Mere end 1 gang om dagen 5-7 gange om 3-4 gange om 1-2 gange om Stegemargarine Sjældnere/ aldrig Plantemargarine Smør, Kærgården og lignende Fedt/palmin Olivenolie Majs, solsikke eller vindruekerneolie Rapsolie, madolie, salatolie Laver mad uden fedtstof Hvis du ikke ved det, fx fordi du får mad udefra, sæt X her 12

13 45 : Hvor mange portioner frugt plejer du at spise? 1 portion = 1 stk eller 1 dl medregn også frugtgrød og frugtmos Mere end 6 om dagen 5-6 om dagen 3-4 om dagen 1-2 om dagen 5-6 om 3-4 om 1-2 om Ingen 46 : Hvor ofte drikker du nedenstående? (Sæt ét X i hver linje) Sødmælk (1 glas) Letmælk (1 glas) Skummet, mini eller kærnemælk (1 glas) Frugtjuice (1 glas) Sodavand, læskedrik eller frugtsaft med sukker Sodavand, læskedrik eller frugtsaft uden sukker Mere end 1 gang om dagen 5-7 gange om 3-4 gange om 1-2 gange om 1-3 gange om måneden Sjældnere/ aldrig 47 : Hvor ofte spiser du nedenstående? (Sæt ét X i hver linje) Kager, chokolade, is, slik Snacks (chips, popcorn m.m.) Fastfood (pizza, burger, pølser, shawarma m.m.) Mere end 1 gang om dagen 5-7 gange om 3-4 gange om 1-2 gange om 1-3 gange om måneden Sjældnere/ aldrig 13

14 48 : Hvordan vurderer du dine kostvaner alt i alt? Meget sunde Sunde Nogenlunde sunde Usunde Meget usunde 49 : Vil du gerne spise mere sundt? Ved ikke 50 : Mener du, at det skal være tilladt at købe henholdsvis sodavand, snacks/slik og fedtholdigt fastfood på følgende steder? Fedtholdig fastfood (Sæt tre X er i hver linje) Sodavand Snack, slik, chokolade (pommes frites, pizza, burger m.m.) Tilladt Ikke tilladt Tilladt Ikke tilladt Tilladt Ikke tilladt I skoler I skolefritidsordning/ fritidsklub På ungdomsuddannelser (gymnasier m.m.) På arbejdspladser I sportshaller/ Idrætsklubber bevægelse i dagligdagen 51 : Hvis du ser på det seneste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af din fysiske aktivitet i fritiden? Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om Dyrker motionsidræt eller udfører tungt havearbejde eller lignende mindst 4 timer om Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer om (medregn også søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde) Læser, ser fjernsyn eller har anden stillesiddende beskæftigelse 14

15 52 : Det følgende handler om, hvor meget du bevæger dig såvel på arbejde som i fritiden. Med bevægelse 56. menes Det følgende her alle aktiviteter, handler om, hvor hvor du meget får rørt du dine bevæger muskler dig og såvel bruger på dine arbejde kræfter. som Der i fritiden. tænkes Med altså ikke kun bevægelse på motion, menes idræt her eller alle lignende. aktiviteter, hvor du får rørt dine muskler og bruger dine kræfter. Der tænkes altså ikke kun på motion, idræt eller lignende. Nedenstående spørgsmål omhandler DAGLIGE aktiviteter Dagligt Hvor mange timer og minutter sover du ca. på et almindeligt hverdagsdøgn? (medtag middagslur) Timer Minutter + Dagligt I dit arbejde (eller hvis du er under uddannelse), hvor mange timer og minutter om dagen bruger du typisk på: Stillesiddende arbejde? Timer Minutter Stående eller gående arbejde? Hårdt fysisk arbejde? (fx tunge løft eller trappegang) Timer Timer Minutter Minutter Jeg arbejder ikke/er ikke under uddannelse Dagligt Hvor mange timer og minutter bruger du dagligt på cykling eller gang i forbindelse med transport til og fra arbejde/uddannelse? Jeg arbejder ikke/er ikke under uddannelse Timer Minutter Dagligt Ugentligt Ugentligt Ugentligt I din fritid, hvor mange timer og minutter om dagen bruger du ca. på at se TV, sidde ned og slappe af, læse og lytte til musik eller lignende? Timer Minutter Nedenstående spørgsmål omhandler UGENTLIGE aktiviteter I din fritid, hvor mange timer og minutter bruger du om på let fysisk aktivitet som fx gåture, let rengøring, feje og rive i haven eller let anstrengende motion som fx yoga, bowling eller lignende? (medtag ikke transport til og fra arbejde) I din fritid, hvor mange timer og minutter bruger du om på havearbejde, bære ting op af trappen eller moderat anstrengende sport som fx gymnastik, svømning, cykling, styrketræning eller lignende? (medtag ikke transport til og fra arbejde) Timer Timer Minutter Minutter I din fritid, hvor mange timer og minutter om bruger du på anstrengende sport og motion som fx løb, jogging, fodbold, tennis, aerobic eller lignende? (medtag ikke transport til og fra arbejde) Timer Minutter

16 53 : Hvordan vurderer du din fysiske form? Virkelig god God Nogenlunde Mindre god Dårlig 54 : Hvordan vurderer du dine motionsvaner? Virkelig god God Nogenlunde Mindre god Dårlig 55 : Vil du gerne være mere fysisk aktiv? Ved ikke 16

17 HøJde Og Vægt 56 : Hvor høj er du (uden sko)? Skriv højde cm (fx 172 cm) 57 : Hvor meget vejer du i hele kg (uden tøj)? Skriv højde Kg 58 : Hvordan vurderer du selv din vægt? Alt for lav Lidt for lav Tilpas Lidt for høj Alt for høj 59 : Vil du gerne tabe dig?, i høj grad, i nogen grad Ved ikke 17

18 kontakt med SundHedSVæSenet 60 : Har du været ved din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder? Gå til spørgsmål : Har din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder rådet dig til At holde op med at ryge At tabe dig At tage på i vægt At dyrke motion At nedsætte dit alkoholforbrug At ændre dine kostvaner At tage den med ro Kan ikke huske/ ved ikke 62 : Har du nogensinde gjort brug af behandlere uden for det almindelige sundhedsvæsen, og fx benyttet nogle af de følgende behandlere / behandlingsformer? Zoneterapi Akupunktur Healing og/eller clair voyance Homøopati Ernæringsterapi (individuel tilpasset kostvejledning) Massage, osteopati og andre manipulative terapier Kraniosakral terapi Biopati, naturopati Kinesiologi Phytoterapi (behandling med urter/urteudtræk) Andet, fx visualisering, heilpraktik, Bachs blomsterterapi Skriv hvilken:, inden for det seneste år, tidligere 18

19 FORebyggelSe 63 : Har du inden for de seneste 12 måneder fået information om muligheden for at få hjælp til? (Hvis, sæt gerne flere X er) Rygestop Ændring af alkoholvaner Ændring af kostvaner, fra kommunens personale*, fra egen læge, fra hospital, på apoteket, fra arbejdet/ studiet, fra medier (TV, avis, internet m.m.), fra andre Vægttab Ændring af motionsvaner Stresshåndtering *Ved kommunens sundhedspersonale forstås fx sundhedsplejerske, hjemmehjælp, hjemmesyge plejerske, sundhedskonsulent i sundhedscenter/ bus/ hus. 64 : Har du inden for de seneste 12 måneder taget imod tilbud om hjælp til? Ved tilbud forstås kurser og professionel personlig vejledning, rettet mod en enkelt type sundhedsadfærd eller som et integreret forløb med fokus på flere typer sundhedsadfærd. (Hvis, sæt gerne flere X er) Rygestop Ændring af alkoholvaner Ændring af kostvaner Vægttab Ændring af motionsvaner Stresshåndtering, fra kommunens personale*, fra egen læge, fra hospital, på apoteket, fra arbejdet/ studiet, fra medier (TV, avis, internet m.m.) *Ved kommunens sundhedspersonale forstås fx sundhedsplejerske, hjemmehjælp, hjemmesyge plejerske, sundhedskonsulent i sundhedscenter/ bus/ hus., fra andre 19

20 kontakt med andre mennesker 65 : Hvor ofte er du i kontakt med venner, bekendte og familie, som du ikke bor sammen med? (Med kontakt menes der, at I er sammen, taler i telefon sammen, skriver til hinanden m.v.) Familie, som du ikke bor sammen med Venner Kolleger og/eller studiekammerater i fritiden Naboer el. beboere i dit lokalområde Personer, du mest kender fra internettet (mail, chatforum og lignende) Dagligt eller næsten dagligt 1 eller 2 gange om 1 eller 2 gange om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden Aldrig 66 : Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre?, ofte, en gang imellem, men sjældent 67 : Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte?, ofte, for det meste, nogen gange, aldrig eller næsten aldrig 20

21 behov For støtte og Hjælp 68 : Har du på grund af helbredsproblemer svært ved at klare dine daglige gøremål? Gå til spørgsmål Hvilke daglige gøremål har du på grund af helbredsproblemer svært ved at klare? Lave mad Spise Vaske mig Klæde mig på Gøre rent Købe ind Gå til lægen eller ordne andre byærinder Besøge bekendte Gå en tur Andet Skriv hvad: (sæt gerne flere X er) personlige ForHold 70 : Hvad er din ægteskabelige stilling rent juridisk? Gift Gå til spørgsmål 72 Registreret partnerskab Gå til spørgsmål 72 Separeret Skilt Enke(mand) Ugift 71 : Er du fast samlevende i papirløst samliv? 21

22 72 : Hvor mange børn på 15 år og derunder bor der i din husstand? Skriv antal 73 : Hvilken skoleuddannelse har du? Går stadig i skole 7 eller færre års skolegang 8-9 års skolegang års skolegang Studenter-, HF-eksamen (inkl. HHX, HTX) Andet (herunder udenlandsk skole) 74 : Har du fuldført en erhvervsuddannelse? Et eller flere kortere kurser (specialarbejderkursus, arbejdsmarkedskurser m.v.) Faglært inden for håndværk, handel, kontor m.v. (lærlinge- eller Efg-uddannelse) Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx social- og sundhedsassistent, tekniker, merkonom) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx skolelærer, politibetjent, journalist, socialrådgiver, fysioterapeut) Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (fx civilingeniør, cand.mag., læge, psykolog) Anden uddannelse: 22

23 75 : Hvad er din erhvervsmæssige stilling? (Kun ét x) Beskæftigede Selvstændig landmand Selvstændig i øvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder faglært Arbejder ufaglært Funktionær, tjenestemand (fx læge, kontorassistent, skolelærer) Anden beskæftigelse Hvis andet, skriv hvad: Arbejdsløs eller arbejdsløs i aktivering Uddannelsessøgende Lærling, elev Studerende Skoleelev Pensionister Alderspensionist Førtidspensionist Anden form for pension Efterlønsmodtager, overgangsydelse Andre Hjemmearbejdende husmor, husfar Langtidssyg (3 mdr. eller mere) Værnepligtig På kontanthjælp, bistandshjælp Under revalidering Andet Hvis andet, skriv hvad: 76 : Er du offentligt ansat?, i en kommune, i en region, i staten 77 : Ligger din arbejdsplads i samme kommune, som du bor i? 23

24 78. Hvor langt har du til arbejde eller uddannelsesinstitution? Skriv antal km 79 : Hvor mange timers erhvervsarbejde plejer du at have om? Skriv antal timer tak For Hjælpen! Returnér venligst det udfyldte skema i svarkuverten, portoen er betalt. 24

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Sjælland 2010 K VALITET OG UDVIKLING Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema 1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler

Læs mere

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2010

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes sundhed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at sætte kryds i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje

Læs mere

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Hovedstaden

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Hvordan har du det? - 2013

Hvordan har du det? - 2013 Hvordan har du det? - 2013 En undersøgelse af sundhed og trivsel i din kommune og Region Sjælland Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk Information

Læs mere

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed Side 1 1. CPR-nummer - 2. Angiv din alder år 3. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 De følgende spørgsmål handler om rygning 4. Ryger du? (dette gælder også e-cigaretter og vandpibe), hver dag, mindst

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden Hvordan har du det? 2007 En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at beskrive sundhedstilstanden

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema til sundhedsprofilundersøgelsen. Hvordan har du det? 2010

Bilag 1: Spørgeskema til sundhedsprofilundersøgelsen. Hvordan har du det? 2010 Bilag 1: Spørgeskema til sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom i Region Nordjylland 2010 + + anmark et er naturligvis frivilligt

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Kolding 10. februar 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Horsens kommunes sundhedsprofil Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad er sundhed? WHO s definition af sundhed - Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social trivsel og ikke

Læs mere

Hvordan har du det? 2013

Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom i Region Nordjylland 2 HVORDAN HAR DU DET? 2013 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge trivsel, sundhed og sygdom

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Syddanmark 2017

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Syddanmark 2017 HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Syddanmark 2017 Udfyld venligst spørgeskemaet og brug vedlagte svarkuvert. Du kan også springe turen til

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland 2010 Center for Folkesundhed Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge sundhed og sygdom hos borgerne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Hvordan spiser danske børn 7-12 år? Version 2014

Hvordan spiser danske børn 7-12 år? Version 2014 Hvordan spiser danske børn 7-12 år? Version 2014 Dato for interview, interviewer navn, IP nr etc Køn på interviewede Mand... 1 Kvinde... 2 1 A. Hvornår er dit barn født? Måned År B. Hvad er barnets køn?

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. Center for Folkesundhed En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland 2010 Center for Folkesundhed Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge sundhed og sygdom hos borgerne i

Læs mere

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Temamøde om mental sundhed Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner,

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Syddanskernes sundhed 2013 og udvikling siden 2010

Syddanskernes sundhed 2013 og udvikling siden 2010 Syddanskernes sundhed 2013 og udvikling siden 2010 Knud Juel Torvehallerne, Vejle 6. marts 2014 Syddansk Universitet Et godt, sundt og langt liv Middellevetid. Danmarks placering blandt 20 OECD lande Mænd

Læs mere

Sådan står det til med sundheden

Sådan står det til med sundheden Sådan står det til med sundheden Hjørring Kommune 213 Sådan står det til med sundheden Hjørring kommune 213 For tredje gang er der gennemført en undersøgelse af befolkningens sundhedstilstand i Hjørring

Læs mere

Hvordan spiser danskerne 18-65 år? Version 2014

Hvordan spiser danskerne 18-65 år? Version 2014 Hvordan spiser danskerne 18-65 år? Version 2014 Dato for interview, interviewer navn, IP nr etc Sp0 Køn på interviewede Mand... 1 Kvinde... 2 Sp1 A. I hvilket år er du født? År B. I hvilken måned er du

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

Sådan står det til med sundheden

Sådan står det til med sundheden Sådan står det til med sundheden Mariagerfjord Kommune 213 Sådan står det til med sundheden mariagerfjord kommune 213 I Mariagerfjord Kommune arbejder vi på at skabe rammer og vilkår for det gode liv,

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland DEFACTUM. Du kan også svare på nettet se bagsiden

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland DEFACTUM. Du kan også svare på nettet se bagsiden En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Midtjylland 2017 Du kan også svare på nettet se bagsiden DEFACTUM Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Nordjylland 2017

HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Nordjylland 2017 HVORDAN HAR DU DET? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Region Nordjylland 2017 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på nettet: www.svar2017.dk Dit svar

Læs mere

Udvalgte indikatorer for sundhed og sundhedsrelateret livskvalitet i 1987, 1994, 2000 og 2005. Justeret procent og antal i befolkningen i 2005.

Udvalgte indikatorer for sundhed og sundhedsrelateret livskvalitet i 1987, 1994, 2000 og 2005. Justeret procent og antal i befolkningen i 2005. Sammenfatning Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSYundersøgelserne) har til formål at beskrive status og udvikling i den danske befolknings sundheds- og sygelighedstilstand og de faktorer, der

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse Nina Føns Johnsen Michael

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

danskernes sundhed Skema 1 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-1

danskernes sundhed Skema 1 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Us. 5736-1 Skema 1 IP. nr.: danskernes sundhed 2005 Statens Institut for Folkesundhed Socialforskningsinstituttet Tak fordi De vil deltage i denne undersøgelse og besvare dette spørgeskema, der først og fremmest

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge i Region Midtjylland 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes sundhed

Læs mere

Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995. CAPI-Skema til barnet selv

Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995. CAPI-Skema til barnet selv Socialforskningsinstituttet 22-10-07 Forløbsundersøgelsen for børn født i1995 Us 1910-B: Børneinterview i 2006 Dines Andersen Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995 CAPI-Skema til barnet

Læs mere

Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre?

Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Tekst 1. De næste spørgsmål drejer sig om dit helbred. 1. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? Ja, for det meste 1 Ja, af og til 2 Nej (næsten aldrig) 3 Ved ikke 8

Læs mere

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Træningsdagbog Hjerteinsufficiens/HIK Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Indhold Hjerteinsufficiens Træning Gode råd i forbindelse med træningen Hjemmeøvelser Andre

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2010

Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2010 Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2 Sådan står det til MED SUNDHEDEN i aalborg Kommune 2 Udgivet marts 211 af: Aalborg Kommune i samarbejde med Region Nordjylland Layout & tryk: HolstPLUS.dk

Læs mere

Andet (angiv hvilket):

Andet (angiv hvilket): Spørgeskema til borgere i gå-gruppen i Aarhus Kommune De følgende spørgsmål omhandler din baggrund og forventninger til gå-gruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da venligst så godt

Læs mere

Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet:

Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet: Spring turen til postkassen over Udfyld spørgeskemaet på internettet: www.svar2017.dk Information om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes trivsel, sundhed og sygdom. Resultaterne

Læs mere

Sundhedsprofil for Aarhus

Sundhedsprofil for Aarhus Sundhedsprofil for Aarhus Temaanalyse ældres sundhed Analyser lavet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner

Læs mere

Hvordan har du det? 2013

Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 UDVIKLINGEN 2006 ^ 2010 ^ 2013 Finn Breinholt Larsen, Karina Friis, Mathias Lasgaard, Marie Hauge Pedersen, Jes Bak Sørensen, Louise

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER 5 3.1 KOMMUNIKATION

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune 2010

Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune 2010 Sådan står det til med sundheden i Hjørring Kommune 21 Sådan står det til MED SUNDHEDEN i hjørring Kommune 21 Udgivet marts 211 af: Hjørring Kommune i samarbejde med Region Nordjylland Hjørring Kommune

Læs mere

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14 Rubrik Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Sønderborg Kommune 1/14 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 3 2. SUCCESER OG UDFORDRINGER... 3 3. ULIGHED I

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema om barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema om barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003 0 + IP.nr.: Int.nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003 0 + + 0 Til mødre i undersøgelsen: Børns

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Kvalitet Døgnet Rundt Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din familie.

Læs mere

Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad

Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad Baggrund for inspirations folder: Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad I 2008 udarbejdede Høje Taastrup Kommune en kost politik og i opfølgning af denne udarbejdede Sengeløse Skole sin egen

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Hvordan har du det? DEFACTUM EN UNDERSØGELSE AF TRIVSEL, SUNDHED OG SYGDOM BLANDT UNGE I REGION MIDTJYLLAND. Du kan også svare på nettet se bagsiden

Hvordan har du det? DEFACTUM EN UNDERSØGELSE AF TRIVSEL, SUNDHED OG SYGDOM BLANDT UNGE I REGION MIDTJYLLAND. Du kan også svare på nettet se bagsiden EN UNDERSØGELSE AF TRIVSEL, SUNDHED OG SYGDOM BLANDT UNGE I REGION MIDTJYLLAND 2017 Du kan også svare på nettet se bagsiden DEFACTUM Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes

Læs mere

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre Sov bedre Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Hvordan bruger du pjecen? I denne pjece finder du tips til at få vaner, som kan give

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Undervisningsdag 2 De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Spis frugt og grønt, 6 om dagen Det er lige så godt at spise frosne Hvor meget er 6 om dagen? Spis

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Middelfart 8. marts 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Spørgeskema til dig som vægtstopper

Spørgeskema til dig som vægtstopper Spørgeskema til dig som vægtstopper Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig som vægtstopper Du er nu godt i gang med dit vægtstopforløb eller er muligvis nået til afslutningen af

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere