TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv."

Transkript

1 TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte udbudsmateriale, som angivet i udbudsbrevet, for en sum af: Østlig fordelingsvej - E-1 Jordentreprise, ledningsomlægninger og afvanding mv. Overført fra TBL Samleside Samlet tilbudssum ekskl. moms kr. kr. Samtlige ydelser til arbejdets fulde færdiggørelse er indeholdt i tilbudet, idet ydelser, som er inkluderet i arbejdet, men ikke direkte er omtalt i tilbudslisten, er medregnet i de poster, hvorunder de naturligt hører. Eventuelle forbehold: Tilbudet er afgivet i henhold til det i supplerende udsendelse nr.... til de bydende anførte.... (underskrift) (firma, adresse) Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige de i tilbudslisten angivne priser Revision: 2 TBL forside

2 Hovedposter 1. Arbejdsplads kr. 2. Jordarbejder kr. 3. Afvanding kr. 5. Bundsikringsarbejder kr. 6. Grusarbejder kr. 8. Bygværker kr. 9. Diverse arbejder kr. 1. Regningsarbejder kr. 4. Plantearbejder kr. Samlet sum, ekskl. moms kr. Samleside TBL

3 1 ARBEJDSPLADS ARBEJDSPLADS Indretning, drift og rømning af arbejdsplads inkl. sikkerhedsog kvalitetsarbejde sum Drift af arbejdsplads (udgår) sum Afrigning af arbejdsplads (udgår) sum - - Færdselsregulerende foranstaltninger eksklusiv trafikafvikling i knudepunkter (post: ) sum Plan for sikkerhed og sundhed (udgår) sum Opsætning af byggepladsskilt, 6 m² stk Skur til tilsyn, 4 arbejdspladser sum Møderum, 1 personer sum TRAFIKAFVIKLING RUNDKØRSEL NY PRÆSTØVEJ-FASE Kantafmærkningsplader N42, hver anden med gult blinksignal Z93. Afstand mellem N42 maks 5 m, samlet længde 5 m uger Langsgående afspærring med betonbarrierer pr. 6 m med kantafmærkningsplader N42, samlet længde 48 m uger Langsgående afspærring med markeringskegler N44 pr. 3 m, samlet længde 48 m uger Trafikværn længde 5 m uger Skilte: C55/A39, 4 stk; A19/C51, 4 stk; A43.1, 4 stk; C55, 4 stk; C59, 4 stk uger Mobilt lyssignal inkl. 2 stoplinjer uger Spærring af Ny Præstøvej: Gul informationstavle (1,5 x 2, m) stk Spærring af Ny Præstøvej: G14 Diagramorienteringstavle gul 6 m² stk Spærring af Ny Præstøvej: F14 midlertidig pilvejviser med tekst,5 m² stk Spærring af Ny Præstøvej: Spærring af vognbane, O41.3 eller O45 med 2 gule blinksignaler og A99 med undertavle stk 4 Spærring af Ny Præstøvej: spærring af kørebane med sammenkoblet autoværn stk 2 TRAFIKAFVIKLING RUNDKØRSEL NY PRÆSTØVEJ-FASE Kantafmærkningsplader N42, hver anden med gult blinksignal Z93. Afstand mellem N42 maks 5 m, samlet længde 5 m uger 4 Langsgående afspærring med betonbarrierer pr. 6 m med kantafmærkningsplader N42, samlet længde 32 m uger Skilte: C55, 4 stk; A39/C55, 4 stk; E16 med blink/u1.1, 4 stk uger 4 TRAFIKAFVIKLING KRYDS ØSTRE RINGVEJ- 1 4 STENLÆNGEGÅRDSVEJ-FASE Kantafmærkningsplader N42, hver anden med gult blinksignal Z93. Afstand mellem N42 maks 5 m, samlet længde 5 m uger Langsgående afspærring med betonbarrierer pr. 6 m med kantafmærkningsplader N42, samlet længde 7 m uger Langsgående afspærring med markeringskegler N44 pr. 3 m, samlet længde 7 m uger Skilte: C55/A39, 4 stk; A43.1, 4 stk; C59, 4 stk uger Spærring af Solvangsvej, betonbarrierer 4.stk; O45, 2 stk uger 8 Arbejdsplads

4 TRAFIKAFVIKLING KRYDS ØSTRE RINGVEJ- 1 5 STENLÆNGEGÅRDSVEJ-FASE 2 - Kantafmærkningsplader N42, hver anden med gult blinksignal Z93. Afstand mellem N42 maks 5 m, samlet længde 5 m uger 2 Langsgående afspærring med betonbarrierer pr. 6 m med kantafmærkningsplader N42, samlet længde 3 m uger Spærring af Solvangsvej, betonbarrierer 4 stk; O45, 2 stk uger TRAFIKAFVIKLING KRYDS KØGEVEJ-ØSTLIG FORDELINGSVEJ FASE Kantafmærkningsplader N42, hver anden med gult blinksignal Z93. Afstand mellem N42 maks 5 m, samlet længde 5 m uger Langsgående afspærring med betonbarrierer pr. 6 m med kantafmærkningsplader N42, samlet længde 9 m uger Langsgående afspærring med markeringskegler N44 pr. 3 m, samlet længde 9 m uger Skilte: A39/C55, 4 stk; A43.1, 4 stk; C55, 4 stk; C59, 4 stk uger TRAFIKAFVIKLING KRYDS KØGEVEJ-ØSTLIG FORDELINGSVEJ FASE Kantafmærkningsplader N42, hver anden med gult blinksignal Z93. Afstand mellem N42 maks 5 m, samlet længde 5 m uger Langsgående afspærring med betonbarrierer pr. 6 m med kantafmærkningsplader N42, samlet længde 5 m uger Langsgående afspærring med markeringskegler N44 pr. 3 m, samlet længde 15 m uger Skilte: A39/C55, 4 stk; A43.2, 4 stk; C55, 4 stk; C59, 4 stk uger 3 I alt hovedpost 1. at overføre til Samleside TBL Arbejdsplads

5 2 JORDARBEJDER 2 11 RYDNING Rydning, Etape 1 jf. tegning NØF-114 sum Rydning, Etape 2 jf. tegning NØF-115 sum Rydning, Etape 3 jf. tegning NØF-116 sum Rydning, Etape 4 jf. tegning NØF-117 sum NEDRIVNING Pansermålsbane, Nedrivning af overdækning, inkl. El og belysning - pkt. 1A jf. tegning: NØF 5 sum Pansermålsbane, Nedrivning af betondæk, inkl. Betonplader ved indkørslen til pladsen - pkt. 1B jf. tegning: NØF 5 (udgår) sum Pansermålsbane, Nedrivning af småanlæg/forhindringer i terræn - pkt. 1C, jf. tegning: NØF 5 sum - - Kortskydebane-nord, Nedrivning af betonafskærmning/-overdækning, inkl.træbeklædning pkt. 2A, jf. tegning: NØF 5 sum Kortskydebane-midt, Nedrivning af betonstøttemur - pkt. 3A, jf. tegning: NØF 5 sum Kortskydebane-midt, Nedrivning af blænde - pkt. 3B, jf. tegning: NØF 5 sum Kortskydebane-midt, Nedrivning af betonstøttemur - pkt. 4A, jf. tegning: NØF 5 sum Kortskydebane-midt, Nedrivning af blænde - pkt. 4B, jf. tegning: NØF 5 sum Lang skydebane, Nedrivning af halvtag over endevold samt i ale 6 mellemblænder, (beton, træbeklædning og sten) - pkt. 5A, jf. tegning: NØF 5 sum Lang skydebane, Tunnelindgang lukkes med opfyldning med jord - pkt. 5B, jf. tegning: NØF 5 sum Enkeltstående elementer i terræn, nedrivning af mast, inkl.forsyning - pkt. 6A, jf. tegning: NØF 5 sum Enkeltstående elementer i terræn, nedrivning af betonmur - pkt. 6B, jf. tegning: NØF 5 sum - - Enkeltstående elementer i terræn, nedrivning af forhindringer på forhindringsbane - pkt C, jf. tegning: NØF 5 sum Bygninger, Nedrivning af gammelt skivedepot/garagebygnin - pkt. 7A, jf. tegning: NØF sum Bygninger, Nedrivning af latrin - pkt. 7B, jf. tegning: NØF 5 sum Bygninger, Nedrivning af skur - pkt. 7C, jf. tegning: NØF 5 sum Nedtagning og bortskaffelse af højspændingsmaste i træ, Stenlængegårdsvej ca.st:675 stk Nedtagning og bortskaffelse af højspændingsmaste i træ, Østlig fordelingsvej ca.mellem st: stk OPBRYDNING M.V Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse og bortskaffelse - Kryds Køgevej m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Kryds Køgevej t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Kryds Køgevej t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Øverup Erhvervsvej m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Øverup Erhvervsvej t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Øverup Erhvervsvej t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse og bortskaffelse - Øverupvej m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Øverupvej t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Øverupvej t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Banedanmarkvej m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Banedanmarkvej t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Banedanmarkvej t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Kryds Østre Ringvej m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Kryds Østre Ringvej t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Kryds Østre Ringvej t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Skovalle m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Skovalle t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Skovalle t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Ramblaen (sti) m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Ramblaen (sti) t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Ramblaen (sti) t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Kalbyrisvej m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Kalbyrisvej t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Kalbyrisvej t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Skyttemarksvej m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Skyttemarksvej t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Skyttemarksvej t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Adgangsvej st. 3.5 m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Adgangsvej st. 3.5 t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Adgangsvej st. 3.5 t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Bystævnet m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Bystævnet t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Bystævnet t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Kirkevej m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Kirkevej t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Kirkevej t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Ny Præstøvej m³ Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <=,1 m - Ny Præstøvej t Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t >,1 m - Ny Præstøvej t Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffelse - Grusvej st m³ Fjernelse af støttevæg v.skyttemarksvej (6 m2, tykkelse:,3 m) stk 2 Jordarbejder

6 Fjernelse af betonplade v.st:3.38 (længde:8,5 m bredde: 4,5 m) stk Fortandingsfræsning ved samlinger til eksist. belægning m Fortandingsfræsning ved samlinger til eksist. Belægning - Banedanmarkvej m Asfaltskæring, t =,2-,3 m m Asfaltskæring - Banedanmarkvej, t =,2-,3 m m Betonkantsten, optage og fjerne m Granitkantsten, optage og fjerne m Betonfliser, optage og fjerne m² Autoværn at optage og fjerne m Trådhegn at nedtage og fjerne m Vejbelysningsanlæg stk Post udgår - Elskab at flytte ved Østre Ringvej stk Kantpæle at optage og lægge i depot. inkl. fundament stk Nedtagning af eksisterende vejudstyr og lægge i depot stk Pansermålsbane, Opbrydning af betondæk t=,2 m, inkl. Betonplader ved indkørslen til pladsen - pkt. 1B jf. tegning: NØF 5 m² AFRØMNING AF MULDJORD M.V Muld at afrømme og deponere for genudlægning m³ Muld at afrømme og deponere for genudlægning - Banedanmarkvej m³ Til udsætning, t >,8-2, m m³ Til udsætning, t >,8-2, m - Banedanmarkvej m³ BLØDBUNDSARBEJDER Afgravning og udsætning af blødbund m³ JORD AFGRAVNING OG INDBYGNING Flytteafstand - 26 m m³ Flytteafstand - 26 m - Banedanmarkvej m³ Flytteafstand 26-5 m m³ Flytteafstand 5-76 m m³ Flytteafstand 76-1 m m³ Flytteafstand 1-15 m m³ Flytteafstand 15-2 m m³ Flytteafstand 2-3 m m³ Flytteafstand 3-4 m m³ Flytteafstand 4-5 m m³ Flytteafstand 5-6 m m³ JORD AFGRAVNING OG UDSÆTNING Udsætningsjord at flytte fra st Østlig Fordelingsvej til udsætningsområde m³ Udsætningsjord at flytte fra st Østlig Fordelingsvej til udsætningsområde - Banedanmarkvej m³ Udsætningsjord at flytte fra st Stenlængegårdsvej til udsætningsområde m³ Udsætningsjord at flytte fra st Østlig Fordelingsvej til udsætningsområde m³ Udsætningsjord at flytte fra st Østlig Fordelingsvej til udsætningsområde m³ JORD LEVERING OG INDBYGNING Friktionsfyld m³ Egnet uforurenet jord at levere og indbygge m³ KALKSTABILISERING Afgravning, 2% kalk, d=,4 m m² Indbygning med 2% kalk, d=,4 m m² Reguleringspris pr. 1% kalk m² Fjernelse af større sten m² FORURENET JORD Afgravning og bortkørsel af klasse 2 jord inkl. deponeringsafgift t Afgravning og bortkørsel af klasse 3 jord inkl. Deponeringsafgift t Afgravning og bortkørsel af klasse 4 jord inkl. Deponeringsafgift t UDLÆGNING AF MULDJORD På rabatter og trug, veje, t=,1 m m² På rabatter og trug, veje, t=,1 m - Banedanmarkvej m² På rabatter og trug, stier, t=,1 m m² På opbrudte veje m.v. t=,5 m m² På helleanlæg, t=,1 m m² Muldbeklædning af skråninger på stier, t=,2m m² Muldbeklædning af skråninger på veje, t=,2m m² Muldbeklædning af skråninger på veje, t=,2m - Banedanmarkvej m² Muld at transportere til udsætningsområde og udlægge på terræn og støjvold, t=,2 m m² GRÆSSÅNING På skråninger og rabatter, Veje m² På skråninger og rabatter, Veje - Banedanmarkvej m² På skråninger og rabatter, Stier m² På helleanlæg m² På opbrudte veje m² I alt hovedpost 2. at overføre til Samleside TBL Jordarbejder

7 3 AFVANDINGSARBEJDER 3 1 Gravitationsledninger i plastrør PP Ø16 <2 m lbm Ø m lbm Ø25 <2 m lbm Ø m lbm Ø3 <2 m lbm Ø m lbm Ø m lbm Ø4 <2 m lbm Ø m lbm Ø m lbm Ø m lbm Ø m lbm Ø m lbm Ø m lbm Ø m lbm Ø lbm Ø m lbm Ø m lbm Ø m lbm Gravitationsledninger i beton Ø 7 BT m lbm Ø 8 BT m lbm Drænledninger i plast D1 lbm Dræn af dobbeltvæggede plastrør i 4x4 mm, Ø1 BD, bygværker lbm Gravitationsledninger i betonrør (faunapassager potedyr Ø15) Ø15 (4 passager) lbm Kanal i beton (faunapassager padder 1x,5m) x,5 m betonkanal (7 passager ) lbm Bygværker i grøfter Detalje 1 stk Detalje 2 stk Betonbygværker i grøfter detalje 3 stk Ledning under Køgebanen som NO DIG Ø7 lbm Trækrør under køgebanen som NO DIG Ø3 lbm Ø11 lbm Bygværker bassiner Indløbsbygværk detalje 5 stk Udløbsbygværk, detalje 4 stk Bassiner bassin 1 (55 m3) stk bassin 2 (12 m3) stk bassin 3 (1 m3) stk bassin 4 (75 m3) stk bassin 5 (23 m3) Stenlængegårdsvej stk Lermembran i bassiner m Trækrør Ø 5 PEH Ø5 optorør lbm Brønde til trækrør sætning af brønde stk Nedgangsbrønde Ø Ø125 <3 m stk Ø m stk Ø m stk Ø m stk Sandfangsbrønde Ø Ø m Dæksler og karme afhente i depot, montere og justere stk Sandfangsbrønde Ø Ø425 m 7 l sandfang stk Plastnedløbsbrønd, typetegning 26261, bygværker stk Brønd m. vandbremse Ø Ø125 m vandbremse stk 5 Afvanding

8 3 19 Sandfangsbrønde bassiner Brønd m 45 l sandfang stk Olieudskiller Olieudskiller v bassin stk Ledningsomlægninger Dræn D1 lbm Dræn D15 lbm Dræn D2 lbm Ø15 Plast lbm Ø3 Plast lbm Ø5 plast lbm Ø1 BT lbm Ø425 Rensebrønd <2. m stk Ø125 SF < 3 m stk Jordarbejder ifm med ledningsomlægninger, (maskine+fører) dage Sikring af Ø 5 vandledning arbejde omkring Ø 5 vandledning stk Omlægning af vandløb ifm. bygværker Interimsomlægning af vandløb iht. til Tegning NØF-69 stk Etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF-21-1 m Etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF-22-1 m Etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF-23-1 m Etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF-24-1 m Etablering af permanent åløb i ståltunnel ink. 2m overgang før og efter ståltunnel jf. detalje på tegn. NØF-21-1 m 17 3 NK SPILDEVAND (faktureres seperat) 3 24 Gravitationsledninger i Beton Ø lbm Gravitaionsledninger i plast Ø5 plast Trykledning i fællesgrav Ø315 trykledning lbm Ledning ved NO DIG Ø7 lbm Tilslutning af trykledninger i bygværk Tilslutning af ø 315 trykledning til brønd stk Bygværk Ø bygværk se detalje 1 stk Nedgangsbrønde Ø Ø125 < 3m stk omlægning af eksisterende ledning og brønd Ø 4 ledning samt 1 stk brønd stk Trykprøvning af trykledninger trykprøvning af ledninger jf DS 455 stk 4 I alt hovedpost 3. at overføre til Samleside TBL Afvanding

9 5 BUNDSIKRINGSARBEJDER BUNDSIKRING, LEVERE OG INDBYGGE Veje m³ Veje - Banedanmarkvej m³ Stier m³ I interimsvej v.kirkevej m³ 87 I alt hovedpost 5. at overføre til Samleside TBL Bundsikring

10 6 GRUSARBEJDER 6 15 STABILT GRUS I veje m³ I veje - Banedanmarkvej m³ I sti m³ I interimsveje, t=,25 m m² 18.3 I alt hovedpost 6. at overføre til Samleside TBL Grusarbejder

11 8 BYGVÆRKER NØF-3: UF af Sti under Østlig Fordelingsvej JORDARBEJDER 2 3 Råjordsarbejde Råjord at afgrave indgår i øvrig TBL Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner m Levering og indbygning af nyt friktionsfyld i gruspuder m Levering og indbygning af friktionsfyld til midlertidig jorddække m AFVANDINGSARBEJDER 3 16 Dræn af dobbeltvæggede plastrør i vejareal Post flyttes til post (Afvanding) m 3 67 Nedløbsbrønde Post flyttes til post (Afvanding) stk 4 FUNDERING 4 4 Tørholdelse Tørholdelse sum 1 8 BETON 8 1 Betonunderføring Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller m 25 præfabrikerede betonelementer til tunnel jf. krav fra tegn Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller stk 4 præfabrikerede betonelementer til fløjvægge jf. krav fra tegn FUGTISOLERING 1 1 Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede m fugtisoleringsprodukter 1 6 Fugtisolering med polymerbitumenplader Fugtisolering, type IVa m Inddækninger Klemskinne m Tynd isolation Tynd isolation m BROBELÆGNINGER 11 6 Bærelag Grusasfaltbeton, GAB m Fugemasser Fugemasse type B, 2x2 mm m 9 13 ANDRE ARBEJDER 13 1 Vejbelægninger Stabilt grus at levere og indbygge m NØF-4: UF af Sti under Stenlængegårdsvej 2 JORDARBEJDER 2 3 Råjordsarbejde Råjord at afgrave indgår i øvrig TBL Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner m Levering og indbygning af nyt friktionsfyld i gruspuder m 3 22 Levering og indbygning af friktionsfyld til midlertidig jorddække m Bygværker

12 3 AFVANDINGSARBEJDER 3 16 Dræn af dobbeltvæggede plastrør i vejareal Post flyttes til post (Afvanding) m 3 67 Nedløbsbrønde Post flyttes til post (Afvanding) stk 4 FUNDERING 4 4 Tørholdelse Tørholdelse sum 1 8 BETON 8 1 Betonunderføring Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller m 22 præfabrikerede betonelementer til tunnel jf. krav fra tegn Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller stk 4 præfabrikerede betonelementer til fløjvægge jf. krav fra tegn FUGTISOLERING 1 1 Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede m fugtisoleringsprodukter 1 6 Fugtisolering med polymerbitumenplader Fugtisolering, type IVa m Inddækninger Klemskinne m Tynd isolation Tynd isolation m BROBELÆGNINGER 11 6 Bærelag Grusasfaltbeton, GAB m Fugemasser Fugemasse type B, 2x2 mm m 9 13 ANDRE ARBEJDER 13 1 Vejbelægninger Stabilt grus at levere og indbygge m 3 9 NØF-1: UF af Sti under Østlig Fordelingsvej 3+ 2 JORDARBEJDER 2 3 Råjordsarbejde Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner m Levering og indbygning af nyt friktionsfyld i gruspuder m Levering og indbygning af friktionsfyld til midlertidig jorddække m AFVANDINGSARBEJDER 3 16 Dræn af dobbeltvæggede plastrør i vejareal Post flyttes til post (Afvanding) m 3 67 Nedløbsbrønde Post flyttes til post (Afvanding) stk 4 FUNDERING 4 4 Tørholdelse Tørholdelse sum 1 8 BETON 8 1 Betonunderføring Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller m 24 præfabrikerede betonelementer til tunnel jf. krav fra tegn Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller præfabrikerede betonelementer til fløjvægge jf. krav fra tegn. - 1 stk 4 Bygværker

13 1 FUGTISOLERING 1 1 Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede m fugtisoleringsprodukter 1 6 Fugtisolering med polymerbitumenplader Fugtisolering, type IVa m Inddækninger Klemskinne m Tynd isolation Tynd isolation m BROBELÆGNINGER 11 6 Bærelag Grusasfaltbeton, GAB m Fugemasser Fugemasse type B, 2x2 mm m 9 13 ANDRE ARBEJDER 13 1 Vejbelægninger Stabilt grus at levere og indbygge m 3 72 NØF-11: UF af Laugstien 2 JORDARBEJDER 2 3 Råjordsarbejde Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner m Levering og indbygning af nyt friktionsfyld i gruspuder m Levering og indbygning af friktionsfyld til midlertidig jorddække m AFVANDINGSARBEJDER 3 16 Dræn af dobbeltvæggede plastrør i vejareal Post flyttes til post (Afvanding) m 3 67 Nedløbsbrønde Post flyttes til post (Afvanding) stk 4 FUNDERING 4 4 Tørholdelse Tørholdelse sum 1 8 BETON 8 1 Betonunderføring Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller m 21 præfabrikerede betonelementer til tunnel jf. krav fra tegn Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller stk 4 præfabrikerede betonelementer til fløjvægge jf. krav fra tegn FUGTISOLERING 1 1 Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede m fugtisoleringsprodukter 1 6 Fugtisolering med polymerbitumenplader Fugtisolering, type IVa m Inddækninger Klemskinne m Tynd isolation Tynd isolation m BROBELÆGNINGER 11 6 Bærelag Grusasfaltbeton, GAB m Fugemasser Fugemasse type B, 2x2 mm m 11 Bygværker

14 13 ANDRE ARBEJDER 13 1 Vejbelægninger Stabilt grus at levere og indbygge m 3 6 NØF-13: UF af Kirkevej (sti) 2 JORDARBEJDER 2 3 Råjordsarbejde Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner m Levering og indbygning af nyt friktionsfyld i gruspuder m Levering og indbygning af friktionsfyld til midlertidig jorddække m AFVANDINGSARBEJDER 3 16 Dræn af dobbeltvæggede plastrør i vejareal Post flyttes til post (Afvanding) m 3 67 Nedløbsbrønde Post flyttes til post (Afvanding) stk 4 FUNDERING 4 4 Tørholdelse Tørholdelse sum 1 8 BETON 8 1 Betonunderføring Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller m 2 præfabrikerede betonelementer til tunnel jf. krav fra tegn Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller stk 4 præfabrikerede betonelementer til fløjvægge jf. krav fra tegn FUGTISOLERING 1 1 Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede m fugtisoleringsprodukter 1 6 Fugtisolering med polymerbitumenplader Fugtisolering, type IVa m Inddækninger Klemskinne m Tynd isolation Tynd isolation m BROBELÆGNINGER 11 6 Bærelag Grusasfaltbeton, GAB m Fugemasser Fugemasse type B, 2x2 mm m 1 13 ANDRE ARBEJDER 13 1 Vejbelægninger Stabilt grus at levere og indbygge m 3 37 NØF-14: UF af Sti under Præstøvej 2 JORDARBEJDER 2 3 Råjordsarbejde Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner m Levering og indbygning af nyt friktionsfyld i gruspuder m Levering og indbygning af friktionsfyld til midlertidig jorddække m AFVANDINGSARBEJDER 3 16 Dræn af dobbeltvæggede plastrør i vejareal Post flyttes til post (Afvanding) m 3 67 Nedløbsbrønde Post flyttes til post (Afvanding) stk Bygværker

15 4 FUNDERING 4 4 Tørholdelse Tørholdelse sum 1 8 BETON 8 1 Betonunderføring Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller m 25 præfabrikerede betonelementer til tunnel jf. krav fra tegn Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller stk 4 præfabrikerede betonelementer til fløjvægge jf. krav fra tegn FUGTISOLERING 1 1 Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede m fugtisoleringsprodukter 1 6 Fugtisolering med polymerbitumenplader Fugtisolering, type IVa m Inddækninger Klemskinne m Tynd isolation Tynd isolation m BROBELÆGNINGER 11 6 Bærelag Grusasfaltbeton, GAB m Fugemasser Fugemasse type B, 2x2 mm m 9 13 ANDRE ARBEJDER 13 1 Vejbelægninger Stabilt grus at levere og indbygge m 3 17 NØF-21: UF af Ellebæk under NØF 2 JORDARBEJDER 2 2 Blødbundsarbejder Blødbund af udgrave, bortkøre og udsætte i udsætningsområde m Friktionsfyld at levere og opfylde under vandspejl m Råjordsarbejde Råjord at afgrave for konstruktioner og bortkøre, henlægge i m depot, afstand max 2.km fra opgravning Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner m Levering og indbygning af nyt friktionsfyld i gruspuder m Afsluttende arbejder Post udgår - Se post 3.23 (afvanding) Omlægning af vandløb ifm. bygværker m 3 4 FUNDERING 4 4 Tørholdelse Tørholdelse sum 1 8 BETON 8 1 Betonunderføring Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller m 45 præfabrikerede betonelementer til tunnel jf. krav fra tegn Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller stk 4 præfabrikerede betonelementer til fløjvægge jf. krav fra tegn FUGTISOLERING 1 1 Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede m fugtisoleringsprodukter Bygværker

16 1 6 Fugtisolering med polymerbitumenplader Fugtisolering, type IVa m Inddækninger Klemskinne m Tynd isolation Tynd isolation m ANDRE ARBEJDER 13 1 Stålrør Fremstilling, levering, montering, indbygning af kurrogerede stålrør jf. krav fra tegn. -1 m 13 NØF-22: UF af Ellebæk under Stenlængegårdsvej 2 JORDARBEJDER 2 2 Blødbundsarbejder Blødbund af udgrave, bortkøre og udsætte i udsætningsområde m Friktionsfyld at levere og opfylde under vandspejl m Råjordsarbejde Råjord at afgrave for konstruktioner og bortkøre, henlægge i m depot, afstand max 2.km fra opgravning Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner m Levering og indbygning af nyt friktionsfyld i gruspuder m Afsluttende arbejder Post udgår - Se post 3.23 (afvanding) Omlægning af vandløb m ifm. bygværker Post udgår - Se post 3.23 (afvanding) Omlægning af vandløb sum ifm. bygværker 4 FUNDERING 4 4 Tørholdelse Tørholdelse sum 1 8 BETON 8 1 Betonunderføring Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller m 31 præfabrikerede betonelementer til tunnel jf. krav fra tegn Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller stk 4 præfabrikerede betonelementer til fløjvægge jf. krav fra tegn FUGTISOLERING 1 1 Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede m fugtisoleringsprodukter 1 6 Fugtisolering med polymerbitumenplader Fugtisolering, type IVa m Inddækninger Klemskinne m Tynd isolation Tynd isolation m 2 22 NØF-23: UF af Vandløb, St JORDARBEJDER 2 2 Blødbundsarbejder Blødbund af udgrave, bortkøre og udsætte i udsætningsområde m Friktionsfyld at levere og opfylde under vandspejl m Råjordsarbejde Tørholdelse m Tørholdelse m Levering og indbygning af nyt friktionsfyld i gruspuder m 3 4 Bygværker

17 2 4 Afsluttende arbejder Post udgår - Se post 3.23 (afvanding) Omlægning af vandløb m ifm. bygværker Post udgår - Se post 3.23 (afvanding) Omlægning af vandløb sum ifm. bygværker 4 FUNDERING 4 4 Tørholdelse Tørholdelse sum 1 8 BETON 8 1 Betonunderføring Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller m 19 præfabrikerede betonelementer til tunnel jf. krav fra tegn Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller stk 4 præfabrikerede betonelementer til fløjvægge jf. krav fra tegn FUGTISOLERING 1 1 Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede m fugtisoleringsprodukter 1 6 Fugtisolering med polymerbitumenplader Fugtisolering, type IVa m Inddækninger Klemskinne m Tynd isolation Tynd isolation m NØF-24: UF af Rønnebæk under NØF 2 JORDARBEJDER 2 2 Blødbundsarbejder Blødbund af udgrave, bortkøre og udsætte i udsætningsområde m Friktionsfyld at levere og opfylde under vandspejl m Råjordsarbejde Råjord at afgrave for konstruktioner og bortkøre, henlægge i m depot, afstand max 2.km fra opgravning Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner m Levering og indbygning af nyt friktionsfyld i gruspuder m Afsluttende arbejder Post udgår - Se post 3.23 (afvanding) Omlægning af vandløb m ifm. bygværker Post udgår - Se post 3.23 (afvanding) Omlægning af vandløb ifm. bygværker sum Bygværker

18 4 FUNDERING 4 4 Tørholdelse Tørholdelse sum 1 8 BETON 8 1 Betonunderføring Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller m 29 præfabrikerede betonelementer til tunnel jf. krav fra tegn Fremstilling, støbning, montering, transport af in-situ eller stk 4 præfabrikerede betonelementer til fløjvægge jf. krav fra tegn FUGTISOLERING 1 1 Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede m fugtisoleringsprodukter 1 6 Fugtisolering med polymerbitumenplader Fugtisolering, type IVa m Inddækninger Klemskinne m Tynd isolation Tynd isolation m I alt hovedpost 8. at overføre til Samleside TBL Bygværker

19 9 DIVERSE ARBEJDER 9 35 HEGN Levering og opsætning af vildthegn, jf. tegning NØF-41 - NØF-47 m Levering og opsætning af permanente paddehegn, jf. tegning NØF-41 - NØF- 47 m Levering og opsætning af midlertidige paddehegn, jf. tegning NØF-41 - NØF- 47 m Levering og opsætning af vildtspring, jf. tegning NØF-41 - NØF-47 stk FIX PUNKTER Etablering af fix punkter sum REETABLERING AF MIDLERTIDIG EKSPROPRIEREDE AREALER Reetablering af midlertidig eksproprierede arealer m² Reetablering af arbejdsplads m² AFVÆRGEFORANSTALTNINGER Etablering af spande til padder pr. 15. til 2. m langs entreprisen Stk FORBEREDELSE FOR BELYSNING OG SIGNAL Muffebrønde, jf. tegning: NØF-51 Stk Ø5 mm trækrør, dybde,4 m inkl.kabelgrav m Ø11 mm styret underboring,7 -,8 m dybde m Ø11 mm styret underboring, 2 stk på 32 m hver, 1 stk på 1 m Stk Ø11 mm kabelgrav,7 m dybde m Kabelgrav for belysning,7 m dybde inklusiv udlægning af markeringsbånd der leveres af anden entreprenør m 1.6 I alt hovedpost 9. at overføre til Samleside TBL Diverse arbejder

20 4 BEPLANTNING FORBEREDENDE ARBEJDER Afsætning og afslåning sum Jordbehandling - Grubning m Jordbehandling - Kultivering m Muld - Ifyldning og regulering m BEPLANTNING Planter/plantning - containerplanter stk Planter/plantning - barrodsplanter på skråninger og flader stk Planter/plantning - højstammede træer stk Opbinding stk Jorddækning m GØDNING OG ANALYSER Jordbundsanalyse og gødskningsplan stk Gødning og gødskning - OSMOCOTE kg 2419, 4 4 PLEJE INDTIL AFLEVERING Vedligeholdelse - containerplanter m Vedligeholdelse - barrodsplanter m Renholdelse af højstammede træer m VEDLIGEHOLDELSE 1. ÅR Vedligeholdelse - planter sum Afslåning - mellem planter m VEDLIGEHOLDELSE 2. ÅR Vedligeholdelse - planter sum Afslåning - mellem planter m VEDLIGEHOLDELSE 3. ÅR Vedligeholdelse - planter sum Afslåning - mellem planter m Jordbundsanalyse og gødskningsplan stk Gødning og gødskning kg Fjernelse og bortskaffelse af opbindinger sum VEDLIGEHOLDELSE 4. ÅR Vedligeholdelse - planter sum Afslåning - mellem planter m VEDLIGEHOLDELSE 5. ÅR Vedligeholdelse - planter sum Afslåning - mellem planter m Jordbundsanalyse og gødskningsplan stk Gødning og gødskning kg 1977 I alt hovedpost 4. at overføre til Samleside TBL Plantearbejder

21 1 REGNINGSARBEJDER 1 1 TIMERATER, MANDSKAB Formand timer Arbejdsmand timer Faglært arbejder timer TIMERATER, MATERIEL Stor hydraulisk gravemaskine med 3, m³ skovl timer Medium hydraulisk gravemaskine med 1,8 m³ skovl timer Rendegraver, 4 X 4 timer Gummihjulslæsser timer Medium dozer, ca. 2t, ca. 3,7m 3 timer Lille dozer, ca. 11t timer Grader, 12t med automatic og opriver timer Traktor, min. 6HK, 4WD m/kost timer Traktor, min. 6HK, 4WD m/vandvogn timer Traktor, min. 6HK, 4WD m/slamsuger timer Medium enkelttromle timer Lille tandemtromle med ca. 9cm arbejdsbredde timer Dumper, lastkapacitet min. 25t timer Dumper, lastkapacitet min. 18t timer Lastvogn, 3 aks. timer Lastvogn, 4 aks. timer Lastvogn m/kran timer DIVERSE Køreplader udlægning m² Køreplader leje m²/uge Opblødt jord at afgrave og bortkøre m³ Levering og udlægning af fiberdug kl. 2 m² Levering, leje og drift af 3" entreprenørpumpe dgn Leje af vintermåtter inkl. levering, udlægning og afhentning m² Intern flytning af vintermåtter m² Udskiftning og bortskaffelse af uegnet råjord med friktionsfyld. m³ Udskiftning og bortskaffelse af uegnet råjord under rørbund med singles. m³ Retablering af eksist. dræn med kokosomviklede drænrør lagt i filtergrus. lbm Krydsning af forsyningskabler og -ledninger som ikke fremgår af udbudsmaterialet eller LER. Enhedspris gives 1 gang for samtlige forsyningsledninger og -kabler i 1, m's bredde. stk. 5 Gener fra langsgående kabler som ikke fremgår af udbudsmaterialet eller LER, inden for 1, m s bredde. Ved kloaktracé gives enhedspris 1 gang for hver side. m Standsning af arbejdet på den kritiske vej som følge af museumsundersøgelser. dage Sugespidsanlæg, 3 spidser stk Skader på ukendte drænrør stk singles, at levere og indbygge m³ Pumpning af infiltrationsvand, 3" dykpumpe stk Brøndstiger i Ø125 brønde stk Påboring for ukendte ledninger stk Sikring af grøfter stk Tillægspris/besparelse på ændring af lermembran til bentonit stk Reetablering af belægninger lbm Tørbrønde at levere og sætte stk Friktionsfyld til ledninger m³ Annulering af ledninger lbm 1 I alt hovedpost 1. at overføre til Samleside TBL Regningsarbejder

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TBL Tilbudsliste Dato Februar 211 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-1 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE TILBUDSLISTE (TBL) ØSTLIG FORDELINGSVEJ E-1 TILBUDSLISTE

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 02 Dato 2011-03-23 Udarbejdet

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Tilbudsliste (TBL) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Rebild koune. Renovering af 2 stitunneler, Over Bækken. 22. juli Tilbud Undertegnede tilbyder at

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen. TILBUD - Samleside 1 TBL - 1435.200 Rev. 2.0 Nedenstående arbejder vedrørende entreprise 1435.200 tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af nov. 2012 angivne grundlag for en betaling

Læs mere

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder Byggesag: Tønder kommune Sag. nr.: 1100023838 Entreprise: Dobbeltrettet cykelsti Tønder Daler Dato: 20160727 Revision: 0 Arbejde: Jord og belægningsarbejder Undertegnede entreprenør tilbyder herved at

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17

Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17 Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17 Næstved Østlig Fordelingsvej, NØF E001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet

Læs mere

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Bilag 2 til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Revision af udbygningsaftalen Sammen med planforslaget blev der fremlagt en udbygningsaftale mellem projektudvikleren

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 1 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-16

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-16 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. MARTS 0 TBL Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 7 44 4 54 VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-6 OVERFLADEBEHANDLING AF STÅLKONSTRUKTIONER MV. TILBUDSLISTE (TBL) Niels Juels

Læs mere

Bygherre Dato: 06.06.2013 Byggesag DNV Gødstrup Index = 120,5 Rev. Dato: Entreprise nr. Storentreprise DP3 Rev. Nr.: Emne Tilbudsliste Side

Bygherre Dato: 06.06.2013 Byggesag DNV Gødstrup Index = 120,5 Rev. Dato: Entreprise nr. Storentreprise DP3 Rev. Nr.: Emne Tilbudsliste Side W03 Jordarbejder, Pæle B2.221 43.719.500 4.01 Funderingspæle Kvadratisk funderingspæle 350*350 %AA2604 1.x 5.525 stk 7.900 43.647.500 Anstilling og afrigning %AA2630 1.x 4 stk 18.000 72.000 W03 Jordarbejder,

Læs mere

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012.

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012. TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6063.321 Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012 Revision 1 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - 6063.321

Læs mere

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE)

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) Sagsnr. : 1148657 TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af 2013-02-12 og evt. rettelsesblade for et samlet

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel Hovedprojekt Østlig og Stenlængegårdsvej Dato: NØF-0009-01 Side 1 af 9 NØF-0009-01 NØF-0009 Tegningsliste - 2011-03-10 Oversigtsplaner NØF-1001 NØF-1000 Oversigtsplan 1:15.000 NØF-1100 NØF-1100 Oversigtsplan

Læs mere

Byggemodning Tune Nordøst

Byggemodning Tune Nordøst Greve Kommune Byggemodning Tune Nordøst TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Greve Kommune Byggemodning

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten # Vedrørende Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Rampeombygning, 29 Svenstrup LICITATION Den Kl. Entreprise H07016.20 Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Generelt TAG angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-4 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-4 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark sjælland Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5 Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

FORELØBIGE UDGAVE 3. UDGAVE

FORELØBIGE UDGAVE 3. UDGAVE Solrød kommune Teknisk Administration Solrød Center 1 2680 Solrød Str. Att.: Kifaya Sabri Muhouwas Bag Haverne 32 DK-4600 Køge Danmark Telefon +45 5664 5700 Direkte 5664 5761 Fax +45 5664 5701 FORELØBIGE

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Andersen & Grønlund Tilbudsliste

Andersen & Grønlund Tilbudsliste Andersen & Grønlund Tilbudsliste Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 1 af 20 TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016 BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 1. marts 2016. Samlet

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011 Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1 marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012

Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 TBL, Rev. 1 Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 Tilbud:

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Offentligt udbud Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Juli 2014 Juli 2014 TILBUDSLISTE Kontraktbilag 4. Renovering

Læs mere

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE!

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE! TILBUDSLISTE [rev. 0] TILBUD (side 1) TILBUD side 1 UDB.2017 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder i udbudsmaterialet på det i Særlige Betingelser ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en

Læs mere

12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej. Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014

12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej. Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014 12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014 Program kl. 10 12 - Velkomst og præsentation - Udbudsmateriale og rettelsesblade - Overordnet gennemgang af strækning

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise Hillerød Spildevand A/S Hillerød Centralrenseanlæg Blæserentreprise Tilbudsliste Juli 2012 Bygherre: Hillerød Spildevand A/S Kirsebær Alle 15 3400 Hillerød Rådgiver: Fuglebækvej 1 A 2770 Kastrup Telefon

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

04 Øvrig arbejdsplads, sum Indretning af arbejdsplads, drift af arbejdsplads, afspærring, vinterforanstaltninger.

04 Øvrig arbejdsplads, sum Indretning af arbejdsplads, drift af arbejdsplads, afspærring, vinterforanstaltninger. 01 ARBEJDSPLADSINDRETNING 01 Arbejdsplads Skurvogne, plankeværk, byggepladshegn, telefon, byggepladsveje, svellebro, stålplader, oprivning af jord, sugespidsanlæg, lænsepumper, byggekraner, byggehejs,

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Tilbudsliste - Ventilation

Tilbudsliste - Ventilation Tilbudsliste - Ventilation Undertegnede tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise til FAST TID OG PRIS, med alle de til entreprisens gennemførelse nødvendige ydelser af enhver art, i henhold til

Læs mere

Tilbud Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i SB ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en betaling af:

Tilbud Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i SB ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en betaling af: Tilbud Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i SB ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en betaling af: Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) Tilbuddet er afgivet i henhold

Læs mere