Hvis du tager kontakt til en fremmed hund DYRENES BESKYTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du tager kontakt til en fremmed hund DYRENES BESKYTTELSE"

Transkript

1 Hvis du tager kontakt til en fremmed hund DYRENES BESKYTTELSE

2 Hvis du tager kontakt til en fremmed hund Mange hunde bliver aflivet, fordi de har optrådt aggressivt over for fremmede mennesker. I de fleste tilfælde skyldes det, at hunden er frygtsom over for fremmede. Hvis mennesker ikke forstår og respekterer hundens signaler og forsøger at tage kontakt til den eller trænger den op i en krog, vil hunden forsøge at forsvare sig. Et særligt problem er fremmede, som er nødt til at gå ind på ejerens grund, f.eks. for at aflevere posten eller tømme skraldespanden. Her vil hunden opleve, at den fremmede går igen, når den gør. Dette kan virke forstærkende på hundens gøen, da den oplever succes med sin måde at reagere på. Denne pjece vil fortælle dig, dels hvordan du tolker en hunds signaler, dels hvordan du kan tage kontakt til en fremmed hund og vinde dens tillid. Livet i en flok Tamhundens stamfader er den grå ulv. Ulve er rovdyr, der jager i flok og kan nedlægge store byttedyr. Den typiske ulveflok består af en fuldt voksen han, en fuldt voksen hun, et kuld hvalpe fra det indeværende år samt ikke kønsmodne ulve fra det foregående år. De ikke kønsmodne ulve hjælper med til at opfostre deres yngre søskende, og de lærer selv af de voksne, hvordan man jager. Ulve i en flok er afhængige af hinanden for at kunne overleve. Der dannes derfor stærke bånd mellem ulvene. For at flokken skal fungere, må medlemmerne tilpasse deres adfærd efter hinanden, så de f.eks. sover, hviler og jager på samme tid. Desuden skal indbyrdes stridigheder holdes på et minimum. Derfor har ulven et veludviklet signalsprog. Dette sprog har vore hunde arvet. Ved at lære at tolke hundens sprog, kan vi bedre forstå, hvad den prøver at fortælle os, samt hvilket humør, den er i. Desuden kan vi selv anvende hundens forskellige signaler, hvis vi vil vinde dens tillid. 2

3 Socialisering af hunde Tillid til mennesker er ikke medfødt, men skal læres. Hvalpe skal præges på og socialiseres til mennesker, når de er mellem 3 og 12 uger gamle. Derved lærer hvalpene, at acceptere mennesker som nogle, de kan have tillid til og knytte sig til senere i livet. Hvalpe bør allerede før 3- ugers-alderen have kontakt med mennesker bl.a. fordi de så kan lære deres lugt at kende. Men fra hvalpene er 3 uger gamle, skal de hver for sig have nær kontakt med mennesker hver dag. Hvalpene skal desuden møde flere forskellige personer mænd og kvinder samt børn såvel som voksne således prægningen generaliseres, dvs. at hvalpene lærer at acceptere alle mennesker og ikke kun de personer, som de omgås til daglig. Hvis socialiseringen skal blive permanent, skal hvalpen desuden have regelmæssig kontakt med fremmede mennesker og andre hunde, indtil de er mellem 1 /2 og 1 år gamle, uanset om hvalpen er hos opdrætteren eller hos den nye ejer. Hvalpen skal derfor hurtigst muligt ud at møde fremmede mennesker og andre hunde. Hvis hvalpen isoleres fra andre hunde og mennesker i en længere periode, vil den få sværere ved at acceptere fremmede, også senere i livet. Hvalpen bør derfor have lov til uhindret at tage kontakt til fremmede, hvis den ønsker det, og de fremmede er indforstået med det. Man gør hunden en bjørnetjeneste ved at overbeskytte den. Langt de fleste mennesker er venligt indstillet over for hvalpe også de, som ellers er utrygge ved hunde. Og en normal voksen hund, er meget tolerant over for hvalpe. Tag dig tid til at hilse på en hvalp Postbude og andre, som jævnligt kommer til de samme husstande, bør være opmærksomme på, om der er familier i deres område, som har fået hund, og spørge ejeren om lov til at hilse på hunden. Hvis man flere gange møder hunden allerede som hvalp, er det langt lettere at opbygge et tillidsforhold til den. Man gør hundeejeren og hunden en tjeneste ved, at hunden lærer at tolerere fremmede og man mindsker risikoen for problemer med hunden, når man senere besøger familien. 3

4 Omfavn aldrig en fremmed hund. Hunden vil opfatte dette som et forsøg på dominans, og den kan derfor reagere aggressivt. Her forsøger hunden at pacificere den fremmede ved at slikke ham i ansigtet (se afsnittet Pacificeringsadfærd). Fotos: Jørgen Damkjer Lund Misforståelse mellem hund og menneske Da hunde anvender en lang række forskellige signaler, når de kommunikerer med hinanden, er de også meget opmærksomme på de signaler, som vi udsender. Men hundes og menneskers signalsprog er forskellige. Dette kan, som det fremgår af nedenstående eksempler, give anledning til misforståelser: Øjenkontakt: Vi ser ofte intenst på de mennesker, som vi taler med, selvom vi føler, det er ubehageligt, hvis nogen kigger på os i lang tid uden at vende blikket bort. Men hunde er meget følsomme overfor direkte øjenkontakt, som de opfatter som en trussel. Lad derfor være med at stirre på en hund. Smil: Når vi vil vise venlighed og imødekommenhed over andre mennesker, smiler vi til dem, hvor ved vores tænder blottes. Men det er samme signal, som hunden anvender, når den truer. Hunden kan derfor opfatte vores smil som en trussel. Undgå derfor at smile til en fremmed hund. Omfavnelse: Når vi vil vise vores hengivenhed over for et andet menneske, omfavner vi ham eller hende. Men en hund vil opfatte omfavnelse 4

5 Frygtsomhed og angst Det er naturligt at være frygtsom. Frygtsomhed er en umiddelbar reaktion over for noget ukendt, som kunne være farligt. Hvis det ukendte fjerner sig, forsvinder frygten. Hvis det ukendte ikke viser sig at udgøre nogen trussel, vil frygtsomheden efterhånden afløses af nysgerrighed. Men frygtsomhed kan udvikle sig til angst f.eks. hvis hunden flere gange oplever det, som gør den bange, uden den har mulighed for at løse situationen. Angst er nærmere en tilstand end en umiddelbar reaktion. Hvis en hund møder noget, som gør den angst, vil hundens angst i starten tiltage. Hvis det, som gør hunden angst, forsvinder, vil dens angst kun langsomt aftage. Hunden vil ikke kun reagere angst, når den igen møder det, som var årsag til dens ubehag. Tit vil hunden også begynde at reagere på andre ting, som optrådte i eller lige før den situation, som gjorde den bange. Bøj dig aldrig ind over en fremmed hund. En hund vil opfatte dette som et forsøg på dominans. Her reagerer hunden med snudeslik for at dæmpe den fremmede (se afsnittet Dæmpende signaler). 5

6 Klap aldrig en fremmed hund på hovedet. Dette kan hunden opfatte som et forsøg på dominans. Her reagerer hunden ved at gabe for at dæmpe den fremmede. Fotos: Jørgen Damkjer Lund Tag ikke direkte øjenkontakt til en fremmed hund. Hunde opfatter vedvarende øjenkontakt som en trussel og kan reagere aggressivt eller som her forsøge at dæmpe den fremmede med snudeslik. 6

7 Undgå at smile til en fremmed hund. Hunden kan tro, at du viser tænder, hvilket den vil opfatte som en trussel. Hunden på billedet viser to signaler for at dæmpe den fremmede: den ser væk, og den løfter det ene forben. som et forsøg på dominans og kan derfor reagere aggressivt, hvis den ikke har fuldstændig tillid til dig. Forsøg derfor aldrig at omfavne en fremmed hund, og klap den aldrig på den side, der vender væk fra dig. Kærtegn: Vi stryger ofte børn over håret for at vise venlighed. Men hunde kan opfatte det som forsøg på dominans, hvis de bliver klappet på hovedet. Derfor bør du aldrig klappe en fremmed hund på hovedet. Række hånden frem: Vi hilser på en fremmed person ved at række højre hånd frem mod ham eller hende. Det hænger sammen med, at vi historisk set betjener våben med højre hånd. Ved at vise den tomme hånd, siger vi til den anden, at vi har fredelige hensigter. Hvis vi rækker hånden ud mod en fremmed hund, kan den opfatte det på to måder. Enten som poteslag (se nedenfor), der er tegn på underlegenhed, eller som en trussel, da den afstand, som hunden ønsker at holde til fremmede, overskrides. Ræk derfor ikke hånden ud mod en fremmed hund især ikke, hvis du står op, så hånden rækkes ud over hundens hoved. Over- og underlegenhed Når du møder en fremmed hund, bør du lægge mærke til dens krops- 7

8 holdning, og hvad den signalerer. En overlegen hund er selvsikker og har en sikker gang på stive ben, idet den prøver at gøre sin krop så stor som mulig. Den fører sin hale højt og holder hovedet oprejst, men nedafbøjet, så alle ansigtets signaler tydeligt ses. Ørerne er oprejste og fremadrettede, øjnene "store" og mundvigene korte. Overlegne hunde er ikke mere aggressive end andre hunde. Tværtimod er de normalt mere tolerante, og de demonstrerer deres overlegenhed ved at udsende pacificerende og dæmpende signaler (se nedenfor). Desuden skal der mere til, før en overlegen hund føler sig truet. En underlegen hund fører sin hale lavt, og hovedet er sænket, idet ansigtet nærmest er i plan med halsen og ryggen, så ansigtets signaler er mindre tydelige. Ørerne er lagt tilbage, øjnene er smalle og mundvigene lange. Hunden kan have lille selvtillid og optræde usikkert, men en underlegen hund er ikke nødvendigvis frygtsom eller bange. En usikker hund kan forsøge at undgå konflikt ved at vise pacificeringsadfærd eller dæmpende signaler. Aggression En hund kan optræde aggressivt, når den selv føler sig udfordret eller truet, eller hvis hunden vil forsvare sit territorium, familiemedlemmer eller noget, som den mener tilhører den. En aggressiv hund vil normalt starte med at vise truende adfærd f.eks. ved at knurre og vise tænder. Truende adfærd er et forsøg på at undgå en konfrontation. Hunden prøver at sige, "Jeg ønsker ikke, at du kommer nærmere. Hold dig væk". Hvis man går tættere på en truende hund, vil den true endnu stærkere, snappe ud eller gå til angreb. En hund med stor selvtillid vil "stå fast", mens en hund med lille selvtillid flere gange vil komme med korte udfald og trække sig tilbage. Den aggressive og selvsikre hund vil have korte mundvige, så kun de forreste tænder blottes, fremadrettede ører og et stirrende blik med "store" øjne. Den aggressive og usikre hund vil derimod have lange mundvige, så det meste af tandrækken ses, mere eller mindre tilbagelagte ører og smalle øjne. Hvis den truende hund er selvsikker, kan den have rejst børsterne på den forreste del af ryggen. Hvis den er usikker, vil den ofte have rejst børsterne langs hele ryggen eller på den forreste og bageste del. Hunde gør på forskellig måde, af- 8

9 hængig af den situation, som de er i. Hvis hunden er aggressiv, er dens gøen ofte dyb og mørk, som om den kommer helt nede fra maven. En hund, som bare vil påkalde sig opmærksomhed, fordi den har opdaget et eller andet, har en lysere gøen. Nogle hunderacer er dog mere gøende end andre. Pacificeringsadfærd Pacificeringsadfærd anvendes til at afværge eller forebygge aggression ved at formilde eller berolige andre hunde, eller mennesker, der opfattes som aggressive eller ophidsede. Adfærden er afledt af den barnlige adfærd, som ses hos hvalpe. Men hos voksne hunde er der tale om sociale signaler på samme måde som tegn på under- og overlegenhed. Voksne hunde er normalt ikke aggressive over for hvalpe, og de vil heller ikke reagere aggressivt over for andre voksne hunde, der opfører sig som hvalpe. Det er dog ikke kun underlegne hunde, som viser pacificeringsadfærd. For eksempel kan en overlegen hund ved at vise pacificeringsadfærd forsøge at berolige en underlegen hund, som optræder usikkert, frygtsomt eller aggressivt. Rygleje: Hunden lægger sig på ryggen, mens den logrer lidt med halen. Den kan evt. tisse. Adfærden er afledt af hvalpens reaktion, når tæven slikker den på bugen og kønsdelene, for at få den til at afgive urin og afføring efter den har diet. Hunden kan også sidde, mens den gentagende gange kaster det ene bagben til siden. Denne adfærd kan opfattes som den indledende bevægelse til at lægge sig på ryggen, og er et tegn på underlegenhed. Smaske og suttebevægelser: En underlegen hund, som ikke er aggressiv, kan lave smaske- eller suttebevægelser. Denne adfærd er afledt af hvalpens dien hos sin mor. Slikke mundvige: Slikken af mundvige anvendes ved hilsen som tegn på en venlig indstilling og har ligesom snudepuf sin oprindelse i hvalpenes tiggen forældrene om føde (se nedenfor). Snudepuf og snude mod hals: Ved snudepuf puffer den ene hund til den andens mundvige, hvilket er tegn på venlighed og accept af den andens overlegenhed. Den underlegne kan også puffe til den overlegnes hals, eller på afstand vende snuden i retning af dennes hals og nikke et par gange. Snudepuf er afledt af hvalpenes puffen til moderens patter for at finde dievorterne, og senere de ældre hvalpes puffen til forældrenes mundvige for at få dem til at gylpe føde op. 9

10 Poteslag og give pote: Ved poteslag slår hunden den ene pote mod den anden, eller den nøjes med at løfte poten. Hunden kan også løfte først det ene forben så det andet, indtil situationen er overstået. Adfærden, som ses, når hunden er usikker, menes at være afledt af de malkebevægelser med forbenene, som ses hos hvalpe, når de dier hos deres mor. Dæmpende signaler Hunde kan desuden vise en række dæmpende signaler beskrevet af Turid Rugaas (se afsnittet Her kan du læse mere ). Disse signaler skal virke beroligende, dels på andre hunde i nærheden, dels på dem selv. Når man nærmer sig en hund, som er utryg ved situationen, vil den typisk forsøge at undgå konflikt ved hjælp af dæmpende signaler. Hvis disse signaler overses, kan hunden udvise truende adfærd og, hvis dette ikke hjælper, forsøge at forsvare sig. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på hundens dæmpende signaler. Desuden kan du selv bruge disse signaler, hvis du vil berolige en usikker hund og vise, at du har fredelige hensigter. Gå i bue: Hunden nærmer sig en anden hund ved med rolige bevægelser at gå i en bue hen til den. Hundens fredelige hensigter kan understreges ved, at den drejer hovedet væk samt vender siden til og snuser til jorden, når den er kommet nær den anden. Langsomme bevægelser: Hunden undgår hurtige bevægelser, når den er i nærheden af andre hunde. Den sagtner farten for evt. at stå helt stille, når den anden hund er tæt på. Hunden kan også bevæge sig langsomt for at dæmpe ejeren, når han eller hun råber af den f.eks. for at få den til at komme eller til at lægge eller sætte sig. Fryseposition: Hunden står, sidder eller ligger helt stille. Ses i forbindelse med social kontakt, hvor hunden vil mindske risikoen for konflikt. Hunden vil beholde denne position, indtil den anden hund med langsomme bevægelser går væk. Dreje hovedet bort: Hovedet drejes bort og tilbage igen med en hurtig bevægelse evt. først til den ene side og så til den anden eller forbliver drejet bort. Denne adfærd er tegn på, at hunden ikke er godt tilpas ved situationen. Adfærden ses f.eks., når en anden hund nærmer sig lidt for hurtigt, eller når man bøjer sig imod eller over den, løfter den op eller klapper den på den side, som vender væk fra en selv. Se væk, blinke med øjnene og slå blikket ned: Hovedet holdes 10

11 roligt, mens hunden lader øjnene glide fra side til side. Ses i samme situationer som "Dreje hovedet bort", når hunden ikke har mulighed for at dreje hovedet, eller den er bange for at bevæge sig. Hunden kan også blinke med øjnene, eller undgå direkte øjenkontakt, ved at slå blikket ned. Dreje kroppen væk: Hunden drejer siden til eller vender bagdelen mod modparten. Adfærden ses f.eks. når en anden hund dukker pludseligt eller uventet op, eller når ejeren virker irriteret eller aggressiv og går direkte mod hunden, eller rykker i snoren og råber op for at få hunden til at gå pænt. Snuse i jorden: Ved social kontakt bøjer hunden hovedet og viser en pludselig interesse for at snuse til jorden, idet den evt. vender sig væk fra den eller de andre hunde. Urinmarkering: I forbindelse med social kontakt løfter hunden bagbenet og urinerer ligesom, når den markerer territorium. Ofte vil de andre hunde gøre det samme, evt. på samme plet. Den fælles aktivitet vil virke beroligende på hundene. Sætte sig eller lægge sig ned: Det at sætte sig ned kan anvendes som dæmpende signal i forbindelse med social kontakt. Hunden kan evt. dreje ryggen til, før den sætter sig. Adfærden har en beroligende effekt på andre hunde. Hunden kan også lægge sig ned med bryst og bug mod jorden. Denne reaktion ses f.eks., når en højt rangerende hund vil skabe ro i flokken, eller når en hund vil berolige en anden hund, som er usikker. Logre: Det er ikke kun, når en hund er glad eller truende, at den logrer. Logren kan anvendes som dæmpende signal f.eks. når hunden er usikker eller bange. Hvis hunden er ophidset, kan den logre hurtigt med højtløftet hale. Hvis hunden logrer med store sving, er det tegn på, at den er venligt indstillet, og hvis den logrer langsomt, mens halen hverken holdes højt eller lavt, kan det være tegn på, at den er usikker. Legebuk: Hunden har forkroppen mod jorden med forbenene udstrakt og bagdelen og halen i vejret. Dette er normalt en invitation til leg, men kan også anvendes som dæmpende signal. I så fald forbliver hunden i denne stilling, indtil der kommer en reaktion, fra den anden hund, som skal beroliges. Gabe: Hunden gaber en eller flere gange efter hinanden. Gaben er det første dæmpende signal, som hvalpe viser. 11

12 Snudeslik: Tungen vises ganske kort ved, at hunden slikker sin egen snude. Adfærden ses ofte, når to hunde mødes især når de er tæt på hinanden. Hunden kan også vise adfærden, når ejeren taler hårdt til den eller forsøger at holde den fast. Når du skal møde en fremmed hund Hvordan man tager kontakt til en fremmed hund, er i de følgende eksempler illustreret med et postbud, som skal aflevere post til en familie med hund. Det bør på forhånd aftales med hundens ejer, at man kommer og hilser på hunden. Og husk endelig at tage godbidder med f.eks. hundekiks. 1. Lad hundeejeren komme dig i møde med hunden i løs snor ved sin side. Hundeejeren skal gå roligt og afslappet. Ignorer hunden. Du må ikke tage øjenkontakt med den. Kontakt til hundeejer med hund Hvis du ønsker kontakt med en hundeejer med hund, men kun ønsker begrænset fysisk kontakt med hunden, kan du gøre følgende: 4. Hvis hunden går frem og snuser til dig, kan du tilbyde den en godbid. Men hav din opmærksomhed rettet mod ejeren. Hold godbidden så lavt som muligt, når du giver den til hunden. Respekter, hvis hunden ikke ønsker kontakt. 12

13 Fotos: Niels Busch 2. Hundeejeren skal stoppe op 1-1,5 meter fra dig. Tal roligt sammen med hundeejeren, mens I ignorerer hunden. Spørg om hunden navn og om du må hilse på den. Gentag hundens navn. 3. Hundens ejer lader hunden tage kontakt til dig, mens du har opmærksomheden rettet mod ham eller hende og stadig ignorerer hunden. Undgå hurtige bevægelser. Vend roligt siden til, og se væk, hvis hunden tøver med at tage kontakt. Tal stadig roligt med hundeejeren. 5. Ret opmærksomheden mod hunden, hvis den er rolig. Tal venligt til hunden med lys stemme, og giv den endnu en godbid. Undlad direkte øjenkontakt med hunden, og vend af og til hovedet væk. Undlad at bøje dig ind over hunden. 6. Ret derefter igen opmærksomheden mod hundeejeren. Aflever posten, men undlad at række hånden med posten ind over hunden. 13

14 Hilsen på fremmed hund Hvis du ønsker at hilse mere indgående på hunden, kan du gøre det således: 1. Lad hundeejeren komme dig i møde med hunden i løs snor ved sin side. Ignorer hunden. Undlad at tage direkte øjenkontakt med den. 2. Hundeejeren skal stoppe op ca. 1,5 meter fra dig. Tal roligt med hundeejeren, spørg om hundens navn og om du må hilse på den. Undgå hurtige bevægelser, og hold armene ind til dig. 5. Ret så opmærksomheden mod hunden, hvis den er venlig, og tal roligt til den med lys stemme. Men undgå stadig øjenkontakt, og drej af og til hovedet væk. Giv hunden endnu en godbid. 6. Rejs dig roligt op, mens hunden har opmærksomheden rettet mod hånden med godbidder. 14

15 Fotos: Niels Busch 3. Sæt dig roligt på hug, skråt i forhold til hunden. Se væk ved at dreje hovedet til siden. Sig hundens navn og lav smaskelyde for at berolige hunden. 4. Hundeejeren lader hunden gå frem til dig. Tilbyd hunden en godbid holdt i flad hånd, mens du stadig har hovedet vendt bort. Hunden skal have tid til selv at tage kontakt. Den må ikke presses. 7. Stå roligt, lad hunden snuse til dig, og giv den en godbid til. Tal venligt til hunden med lys stemme imens. 8. Nu roser hundeejeren hunden. Du retter igen opmærksomheden mod hundens ejer og forsætter samtalen med ham eller hende. 15

16 Hvis hunden vil springe op Når en venlig hund vil hilse på et menneske, kan den forsøge at springe op for slikke ham eller hende i ansigtet. Dette er naturligt for hunde, men kan være ubehageligt eller direkte farligt f.eks. hvis det er en stor hund, der kommer farende og springer op med forbenene på ens krop. Hvis en hund kommer imod dig og vil springe op, kan du gøre følgende: 2. Bevar roen, hvis hunden hopper op ad dig for at få opmærksomhed eller slikke dig i ansigtet. 1. Stå fuldstændig stille, når en hund kommer løbende imod dig. Forsøg ikke at løbe væk, da hunden så vil løbe efter dig. 3. Drej siden til, hvis hunden springer op eller endnu bedre, allerede før den når hen til dig. 16

17 Fotos: Niels Busch 4. Når du står med siden eller ryggen til hunden, virker du mindre interessant eller truende over for den. 5. Stå stille, og vent et øjeblik helst 5 sekunder eller mere. 6. Kast så eventuelt en godbid på jorden til hunden for at aflede dens opmærksomhed. Det er meget vigtigt, at der går lidt tid, før hunden får godbidden. Derved bliver den ikke belønnet for at hoppe op, men for at forholde sig roligt. Bemærk: Hold hele tiden armene ind langs kroppen, og ikke som på billederne, hvor den ene hånd holdes foran brystet. 17

18 Fotos: Niels Busch Fysisk kontakt med hunden Hvis du er tryg ved hunden, og den er tryg ved dig, kan du tage nærmere fysisk kontakt med den, når I har hilst på hinanden. Undlad hurtige bevægelser, og undlad at klappe hunden på hovedet, da hunden kan opfatte dette som et forsøg på dominans. Undgå at smile, da hunden kan opfatte dette som en trussel. I stedet kan du nusse hunden på brystet, hvilket de fleste hunde kan lide. De kan normalt også lide at få nusset manke og skuldre, samt at blive strøget roligt langs kroppens sider. Hvis hunden vender bagdelen til dig under kontakten med den, er det et udtryk for venlighed. Du kan så nusse den på bagpartiet. 18

19 Hunde i flok Hunde, som er en del af en flok, vil opføre sig anderledes, end de gør, når de er hver for sig især over for andre hunde eller personer, som de ikke er fortrolige med. Desuden er det svært at holde styr på mange hunde på en gang. Gå derfor aldrig ind til en flok hunde, med mindre I kender hinanden godt, og du er fuldstændig tryg ved dem. 10 gode råd 1. Gå aldrig hen til en hund, der er alene eller står bundet af. Gå aldrig hen til en hund, som du er bange for eller ikke virker venlig. 2. Gå ikke direkte mod en hund. Gå roligt skråt forbi hunden, hvis du skal passere den. 3. Løb aldrig væk fra en hund, som kommer imod dig. Vend siden til, og stå stille og afslappet. Ignorer hunden, og se væk fra den, til den mister interessen for dig. 4. Spørg altid ejeren om lov, før du tager kontakt til en hund. 5. Stil dig i naturlig afstand fra den hund, som du vil hilse på, og lad den tage kontakt til dig, hvis den ønsker det. Hverken du eller ejeren må presse den. 6. Hvis hunden er venlig og interesseret i kontakt, men er tilbageholdende, kan du sætte dig på hug med siden til hunden og se væk. 7. Tilbyd evt. hunden en godbid med flad hånd, mens du taler roligt og venligt til hunden eller laver "smaske-lyde". 8. Undgå pludselige bevægelser. Alle dine bevægelser skal være rolige og forudsigelige. Bøj dig ikke ind over hunden, og klap ikke hunden på hovedet. 9. Undlad at stirre på hunden. Se væk af og til ved at slå blikket ned og dreje hovedet bort. 10. Kæl evt. for hunden ved at stryge den langs kroppen eller ved at nusse den på brystet, hvis den ønsker fysisk kontakt. 19

20 Her kan du læse mere Du kan finde mere information om hunde på bl.a. Dyrenes Beskyttelses og Dansk Kennel Klubs øvrige brochurer om hunde. Du kan læse mere om hundes adfærd og signalsprog i følgende bøger: Hundesprog af Roger Abrantes (Borgens Forlag 3.udg. 2002), Problemhund og hundeproblemer af Anders Hallgren (Forlaget Tro-Fast 2001), Lærebog i hundesprog af Anders Hallgren (Eliasens Forlag 1989), Hund i huset af Bente Iversen (Høst & Søn 2000), På talefod med hunden - de dæmpende signaler af Turid Rugaas (Canis Forlag, Norge 2002), Tal hundsk. Lær at forstå hvad hunden fortæller af Stanley Coren (Borgens Forlag 2001), samt Hvad tænker min hund? af Gwen Bailey (Borgens Forlag 2003). Dyrenes Beskyttelse drives for private midler og har 15 internater i hele landet, der skaffer et nyt hjem til ca hunde og katte hvert år. Du kan læse mere om foreningens omfattende arbejde for at forbedre dyrs vilkår på vores hjemmeside. DYRENES BESKYTTELSE Alhambravej Frederiksberg C Tlf.: Fax: Denne brochure er lavet i samarbejde med Post Danmark 20 Dansk Kennel Klub er Danmarks største organisation for hundeejere. DKK har til formål at skabe interesse for fysisk og mentalt sunde racehunde samt at fremme hundes og hundeejeres interesser. Alle hundeinteresserede kan blive medlem. DKK giver gratis råd om køb af hund, træning mm. Dansk Kennel Klub Parkvej Solrød Strand Tlf.: Fax: Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Layout: Thorup Grafik Forsidefoto: Niels Busch å 384

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede Hvis hunden er frygtsom over for fremmede 1 Selvom du ikke er generet af, at din hund reagerer frygtsomt over for fremmede mennesker, skal du tænke på, at hundens frygtsomhed er et problem for den selv.

Læs mere

Når hunden er aggressiv

Når hunden er aggressiv Når hunden er aggressiv Selvom det af og til kan virke sådan, er der ingen hunde der er ondskabsfulde, men der er hunde som farlige. Det kan være generelt eller i isolerede situationer. Hunde indeholder

Læs mere

Hvis hunden er aggressiv

Hvis hunden er aggressiv Hvis hunden er aggressiv 1 Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Opdragelse af hunden 1

Opdragelse af hunden 1 Opdragelse af hunden 1 Det er vigtigt, at du giver din hund en god opdragelse, så hundens samliv med dig og den øvrige familie kan udvikle sig harmonisk og blive til glæde for alle parter. Nedenfor fi

Læs mere

Hvis hunden ikke kan være alene

Hvis hunden ikke kan være alene Hvis hunden ikke kan være alene 1 Hunde er fl okdyr og bryder sig derfor ikke om at være alene hjemme. Hunde reagerer dog på forskellig måde, når de bliver ladt alene. Mere end ¹/5 af alle hunde ødelægger

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Aggression eller Misforståelser?

Aggression eller Misforståelser? Aggression eller Misforståelser? Min hund er pludselig blevet aggressiv! Min hund knurrede ad mig, og bed ud efter mig! Min hund gik til angreb på et barn! Dette er bare noget af det jeg syntes at kunne

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Hvalpetest hos Kennel Brown Hunt F kuldet d. 06.07.13

Hvalpetest hos Kennel Brown Hunt F kuldet d. 06.07.13 Hvalpetest hos Kennel Brown Hunt F kuldet d. 06.07.13 Et meget homogent hvalpekuld på 9 hvalpe. Alle hvalpe virkede sunde og raske. Alle hvalpe var glade, sociale og tillidsfulde. Der er ingen tvivl om,

Læs mere

Vil hunde tage magten?

Vil hunde tage magten? Vil hunde tage magten? Sofaen i dag - verden i morgen! Eller? Der har gennem alt for mange år været en udbredt holdning om, at hunden prøver at tage magten fra os. Hunde er opportunister og gør hvad der

Læs mere

Børn og hunde KORT FORTALT. www.dyrefondet.dk

Børn og hunde KORT FORTALT. www.dyrefondet.dk Børn og hunde KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Foto: Popa Sorin Dreamstime Børn og hunde - kort fortalt Af Fagveterinærsygeplejerske i klinisk etologi & hundeadfærdsinstruktør Caroline Holse.

Læs mere

Socialisering af kattekillinger

Socialisering af kattekillinger Socialisering af kattekillinger 1 Nogle dyrearter fødes næsten»færdige«. De kan bevæge sig omkring og tage føde til sig kort tid efter fødslen, og de har mest brug for deres mor til beskyttelse mod farer.

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd Hvad skal man tænke på, før man planlægger et kuld hvalpe, når hvalpene er der eller have i baghovedet som kommende køber Til opdrættere Det er et meget stort arbejde at have et kuld hvalpe. Man har som

Læs mere

Man kan kombinere de forskellige metoder, alt efter hvilken hund man arbejder med.

Man kan kombinere de forskellige metoder, alt efter hvilken hund man arbejder med. 1 Hvalpemotivation i Dansk Terrierklub KREDS 13 TEORIMAPPE UDARBEJDET AF DTK S LP-UDVALG Træningsmetoder i DTK Træningen i DTK er bygget op på motivation, der foregår ingen tvang eller andre grove metoder.

Læs mere

HVALPEKØB. Lidt om avl

HVALPEKØB. Lidt om avl Friis Lara Lidt om avl Vil man begynde at opdrætte schæferhunde, er der nogle ting, som man bør være opmærksom på. Det er meget vigtigt at avle på en tæve, hvor sundheden er i orden. En avlstæve bør være

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

NR. 37. Få det bedre med at gå til tandlæge

NR. 37. Få det bedre med at gå til tandlæge NR. 37 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en almindelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

stiller sig op for at blive nusset sig op ad tremmerne dels for at vurdere om jeg er ven eller fjende og dels for at blive nusset

stiller sig op for at blive nusset sig op ad tremmerne dels for at vurdere om jeg er ven eller fjende og dels for at blive nusset Kaninens kropssprog Når kaninen gerne vil have kontakt. Der er meget forskel på hvordan kaniner beder om opmærksomhed. De lidt tilbageholdende kaniner er mere afventende og diskrete, end kaninerne på disse

Læs mere

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland Retriever training Calmness leads to reward Keith Mathews, Irland Fjeldsted Skov Kro er rammen om erfaringsudvekslingsdagen, som TU afholder i 2012. Smukt koldt vejr og mange glade hundemennesker. Keith

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Kategori 2 Selskabshunde

Kategori 2 Selskabshunde Pasningsvejledning hund Kategori 2 Selskabshunde ID-nummer i Dansk Hunderegister (udfyldes af sælger) Det er lovpligtigt, at hvalpen er ID-mærket og registreret i Dansk Hunderegister, inden den er fyldt

Læs mere

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Er der nogen der genkender det her? Dårlig opførsel = ofte en stresset hund Når din hund.. gør ad andre, trækker i linen, springer forstørret rundt, springer op ad folk,

Læs mere

Medlemsaften i Dragsholm Hundeskole

Medlemsaften i Dragsholm Hundeskole Medlemsaften i Dragsholm Hundeskole Kl. 18.40 19.20 Prægning, udvikling Kl. 19.20 20.00 Hund/Ulv hvad er rigtigt? Hunde teorier: lederskab, flok, rang mm Kl. 20.00 20.20 Pause Kl. 20.20 21.00 Hunde sprog

Læs mere

Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare. Fasanvejens Dyreklinik 36 16 27 00

Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare. Fasanvejens Dyreklinik 36 16 27 00 Illustrationer venligst udlånt af Bayer HealthCare Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogle specielt

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Sunde og smukke fødder

Sunde og smukke fødder Sunde og smukke fødder med Franklin Balls af Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP Indledning til øvelser Alle bør træne fødderne Alle har stor gavn af at træne fodens muskler. Det fodtøj og underlag, vi

Læs mere

ADFÆRD OG TRIVSEL. Der er nogle ting, man som katteejer bør være opmærksom på, så katten får de bedste forudsætninger for at trives i hjemmet.

ADFÆRD OG TRIVSEL. Der er nogle ting, man som katteejer bør være opmærksom på, så katten får de bedste forudsætninger for at trives i hjemmet. ADFÆRD OG TRIVSEL Der er nogle ting, man som katteejer bør være opmærksom på, så katten får de bedste forudsætninger for at trives i hjemmet. Det er ikke nogen videnskab at holde kat, hvis man kender kattens

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i armhulen Du har fået fjernet lymfeknuder i din armhule. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner efter operationen.

Læs mere

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Simba idet vi ønsker at stimulere Simba s behov som hund således at Simba ikke lider afsavn iforhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet Underlivssmerter opleves af et stort antal kvinder. Der kan være flere årsager, men ofte vil musklerne være involverede. Muskelspændinger kan opstå i såvel underlivet som i nakke- og skulderregionen. De

Læs mere

nr.1 å rgang: 16 Undgå frygt hos hvalpen TEMA Superkræfter Klikpunkt LEG Forebyggelse og behandling Når du behøver det!

nr.1 å rgang: 16 Undgå frygt hos hvalpen TEMA Superkræfter Klikpunkt LEG Forebyggelse og behandling Når du behøver det! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeejere Undgå frygt hos hvalpen Forebyggelse og behandling Superkræfter Når du behøver det! Klikpunkt Et nyt begreb TEMA LEG Kom i gang med legen! Vi

Læs mere

Rita og Krokodille. Pindsvinet. Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth. (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior)

Rita og Krokodille. Pindsvinet. Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth. (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior) Rita og Krokodille Pindsvinet Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior) 18.maj 2011 1 EXT. FARMORS HAVE -DAY En lille overgroet have. Et lille hus med

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

Ved en samtale med treårige Mias forældre antyder de, at Mia bliver opdraget med fysisk afstraffelse, hvis hun ikke hører efter.

Ved en samtale med treårige Mias forældre antyder de, at Mia bliver opdraget med fysisk afstraffelse, hvis hun ikke hører efter. Ved en samtale med treårige Mias forældre antyder de, at Mia bliver opdraget med fysisk afstraffelse, hvis hun ikke hører efter. 1 Du observerer ved en samtale med treårige Victors mor, at hun har et tydeligt

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

Hvorfor bider min papegøje?

Hvorfor bider min papegøje? Hvorfor bider min papegøje? Alle fugle er udstyret med et næb, som kan bide! Næbbet er et af fuglenes vigtigste kommunikationsmidler, det vigtigste værktøj og det vigtigste våben. Har man tamfugle, vil

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen.

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen. Leg og plask: Hoppe kænguru hop i bassinet Her menes at svømmeren tør hoppe og plaske rundt i bassinet uden at være bange for at få vand i øjnene. At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til

Læs mere

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt 66 Luk øjnene Mærk kroppen punkt for punkt 67 Øvelse 1 Giv din bevidsthed til kroppen Du skal nu i gang med at føre din bevidsthed hen til forskellige områder af din krop og sanse din krop. Når du kan

Læs mere

Angst- og panikanfald

Angst- og panikanfald Bo Fischer-Nielsen og Trine Fredtoft Studenterrådgivningen 2005 Studenterrådgivningen Hvad er et angstanfald? Et angstanfald er en intens fysisk og mental kædereaktion, der kan opstå i en situation, som

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic BRUGSANVISNING Flexaball Classic Generel introduktion: Body-træningsgymnastikboldene giver mulighed for at lave en alsidig træning af kroppen. Spændinger/kramper løsnes, mave-og rygmusklerne styrkes og

Læs mere

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Det er ikke legende let Jeg kan godt mærke, at det sidder i mig endnu. Chokket altså. Fra de gange jeg er faldet ned på togskinnerne. Det kommer jeg mig

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave 24 JULE PLANKER Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave Plejer din mave også at få en ekstra delle eller to i december? Bare rolig, i år kommer I FORM dig til hjælp. Redningen hedder PLANKEN

Læs mere

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015 Mandag d. 9. november Arbinger Den Anerkendende Tilgang Narrative Samtaler Praktiske råd PERSPEKTIVET Hverdagen på din egen efterskole 90 95% af eleverne

Læs mere

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter Stockflethsvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon: 38 21 54 75 FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER Udarbejdet af

Læs mere

Adfærdens ABC. S. G. Friedman, Ph. D., Utah State University. Publiceret i Original Flying Machine, Issue 9: Nov- Dec, 2001

Adfærdens ABC. S. G. Friedman, Ph. D., Utah State University. Publiceret i Original Flying Machine, Issue 9: Nov- Dec, 2001 Adfærdens ABC S. G. Friedman, Ph. D., Utah State University Publiceret i Original Flying Machine, Issue 9: Nov- Dec, 2001 Oprindeligt præsenteret på Grey Poopon Challenge Conference, dec. 2000 Oversat

Læs mere

G i v m i g n o g e t! S l å s k a m p e H ø j t a t f l y v e

G i v m i g n o g e t! S l å s k a m p e H ø j t a t f l y v e G i v m i g n o g e t! Denne hvalp puffer til sin mors læber, og det betyder: Giv mig noget! for hos hundenes stamfædre, ulvene, kastede moren mad op til hvalpene ved dette signal. Det gør hundemødre også

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET Beridereleverne følger med i instruktionerne fra Claus Toftgaard. Indimellem har vi haft elever, der var så usmidige, ukoordinerede og i en så generel dårlig fysisk form, at jeg har måttet ringe til uddannelsesstedet

Læs mere

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 -

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det leteste at sætte gode initiativer i gang

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

- vi tager hundetræning alvorligt!

- vi tager hundetræning alvorligt! ET HUNDEFAGLIGT TIDSSKRIFT FOR AKTIVE HUNDEEJERE Nr. 5/12 Årgang 15 - vi tager hundetræning alvorligt! www.canis.dk Kat og hund - kan det gå? Hverdagslydighed Tekst: Mary Tjärn Wright Mange af mine elever

Læs mere

Mentalbeskrivelse. Hvad tester vi

Mentalbeskrivelse. Hvad tester vi Mentalbeskrivelse Hvad tester vi Dansk Kennel Klub har sammensat en mentaltest bestående af 8 testmodeller. Denne test modsvarer Rottweilerklubbens Unghunde Mentaltest (UHM), der nu har været i drift i

Læs mere

60+ - EN STÆRK ALDER

60+ - EN STÆRK ALDER 60+ - EN STÆRK ALDER Af Nickie Winfield Almquist og Kåre Seidelin 60+ EN STÆRK ALDER Roning er en sport der kan dyrkes langt op i alderdommen. Det kræver blot, at du har lyst til at vedligeholde din krop.

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Pauser. - organiseret ro eller tom træning? TRÆNING MED DEN FOKUS-UDFORDREDE HUND

Pauser. - organiseret ro eller tom træning? TRÆNING MED DEN FOKUS-UDFORDREDE HUND TRÆNING MED DEN FOKUS-UDFORDREDE HUND Pauser - organiseret ro eller tom træning? Mange hundeskoler sætter kurser op for bøllerne. Disse hold kaldes ofte noget i retning af Lømmelhold, og omfatter gerne

Læs mere

Hvalpens udviklingsfaser

Hvalpens udviklingsfaser Hvalpens udviklingsfaser Alle hunde gennemgår de samme udviklingsstadier fra hvalp til gammel, men tempoet afhænger af racen. Generelt udvikler hvalpe af mindre racer sig hurtigere, dvs. bliver hurtigere

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til Qi-Gong Du skal - som det første du sætter på plads hver gang du starter træningen - sørge for at stå med vægten ligelig fordelt på foden, nøjagtig som i de indrammede områder vist på tegningen her til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 18 Offentligt (02)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 18 Offentligt (02) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 18 Offentligt (02) SEJLIVEDE MYTER & FEJLFORTOLKNINGER Der er især i de senere år gennem forskning i hundens adfærd dokumenteret banebrydende

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kravebensled og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement)

Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kravebensled og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement) Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kravebensled og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement) (med åben operationsteknik) www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement)

Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement) Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement) www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Psykologisk intervention og metode Ledende psykolog Pia Ryom, Arbejdsmedicinsk Klinik Teoretisk baggrund Arbejdets udvikling Fra - Den disciplinære struktur metafor

Læs mere

[nummerpladen] Written by. Rikke Jessen Gammelgaard. Stammen 15/16, basis, hold B

[nummerpladen] Written by. Rikke Jessen Gammelgaard. Stammen 15/16, basis, hold B [nummerpladen] Written by Rikke Jessen Gammelgaard Stammen 15/16, basis, hold B EXT. FLASHBACK - UDE FORAN LEJLIGHED - DAG Helle, 12 år, står ved en vej og kigger på biler med en plastikpose i den ene

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

BRUG BOLDEN. 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn

BRUG BOLDEN. 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn BRUG BOLDEN 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn I denne e-bog har jeg samlet 7 supernemme tips til, hvordan du kan bruge den store træningsbold. Du skulle gerne blive inspireret til

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Fyringsscene. Sceneøvelse 2015. af Martin Strange-Hansen

Fyringsscene. Sceneøvelse 2015. af Martin Strange-Hansen Fyringsscene Sceneøvelse 2015 af Martin Strange-Hansen Martin Strange-Hansen mobil: 26832666 e-mail: martin.strange@me.com INT. BEBOERFORENINGENS FÆLLESRUM - AFTEN Fællesrummet. Japansk træ på væggene.

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Forladt. Mathias Amsinck Kalhauge. mkalhauge@gmail.com

Forladt. Mathias Amsinck Kalhauge. mkalhauge@gmail.com Forladt By Mathias Amsinck Kalhauge mkalhauge@gmail.com INT. - ETNRÉ (GANG) - EFTERMIDDAG FADE IN: En tom gang vises. Der er ingen, men en fjern lyd af dialog nærmer sig. Dialogen bliver tydeligere, og

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Hvis katten ikke er din

Hvis katten ikke er din Hvis katten ikke er din Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

100 SIGNALER DU SKAL FORSTÅ

100 SIGNALER DU SKAL FORSTÅ Find ud af præcis, hvad din kat tænker med denne letlæselige opslagsbog Beskriver de 100 mest almindelige adfærdsformer hos katte Hjælper dig til at forstå, hvordan din kat reagerer på dig og dine signaler

Læs mere