Brugervejledning: prænatal genetisk analyse og analyser på aborter og dødfødte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning: prænatal genetisk analyse og analyser på aborter og dødfødte."

Transkript

1 OUH - Klinisk Genetik, OUH - 2 KERNEYDELSER Almene forløb Præanalyse Vejledninger til diverse prøvetagninger Klinisk Genetik, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere: Forfatter: OD/Genetik/OUH, mub9pe OUH Læseadgang: Alle Brugervejledning: prænatal genetisk analyse og analyser på aborter og dødfødte. Dokumentansvarlig: DokumentID / Dokumentnr. Version: OD/Genetik/OUH /Afd / 1 led Niveau: Retningslinje Godkendt af: heh3ud ) Formål 2) Fremgangsmåde ved prænatale prøver 2.1) Patientidentifikation, prøveudtagning, vejledende mængder og mærkning af prænatale prøver 2.2) Typer af prænatale genetiske analyser 2.3) Information til patienten 2.4) Bestilling af analyser 2.4.1) Udfyldelse af rekvisitionssedlen "Rekvisition af prænatal analyse" 2.5) Hvornår skal der medsendes forældreblodprøver 2.5.1) Bestilling af forældreblodprøver 2.6) Transport af prøver til Klinisk Genetisk Afdeling 2.7) Ved problemer med prøvens mærkning, kvalitet eller mængde 2.8) Svartider 2.9) Svarafgivelse 2.10) Opbevaring af materiale efter analyse 3) Fremgangsmåde ved prøver på aborter og dødfødte 3.1) Patientidentifikation, prøveudtagning, vejledende mængder og mærkning af prøver fra aborter og dødfødte 3.2) Typer af genetiske analyser på aborter og dødfødte 3.3) Information til patienten 3.4) Bestilling af analyser 3.4.1) Udfyldelse af rekvisitionsseddelen "Rekvisition af postnatal analyse" 3.5) Blodprøve fra den gravide/morblodprøve 3.6) Transport af prøver til Klinisk Genetisk Afdeling 3.7) Ved problemer med prøvens mærkning, kvalitet eller mængde 3.8) Svartider 3.9) Svarafgivelse 3.10) Opbevaring af materiale efter analyse 4) Dokumentation 4.1) Referencer og litteratur 4.2) Indrapportering til registre 4.3) Bilag 4.4) Dokumentation af aktivitet 4.5) Indikatorer 4.6) Udarbejdet af 4.7) Placering 5) Evidensbasering 1) Formål Formålet med retningslinjen er at give personale på gynækologiske-obstretiske afdelinger, som bestiller prænatale analyser samt analyser på aborter og dødfødte, på Klinisk Genetisk Afdeling (KGA), OUH en vejledning i/information om: Korrekt håndtering af prænatale prøver samt prøver på aborter og dødfødte til genetisk analyse. Typer af genetiske analyser der udføres prænatalt og på aborter/dødfødte Korrekt information til patienten Korrekt bestilling og udfyldelse af rekvisitionsseddel Forældreblodprøver og bestilling heraf. Opbevaring eller transport af prøver til KGA Materialets kvalitet Svartider og svarafgivelse Side 1 af 11

2 Opbevaring af materiale efter analyse 2) Fremgangsmåde ved prænatale prøver 2.1) Patientidentifikation, prøveudtagning, vejledende mængder og mærkning af prænatale prøver Patientidentifikation ved prøveudtagning: Korrekt identifikation af patienten forud for prøvetagning er overordentlig vigtig og foretages efter udtagende afdelings egne retningslinjer. For OUH: se tværgående dokument, OUH, Patientidentifikation (standard 1.2.7). Mærkning af prøveglas: Det er overordentligt vigtigt, at prøven er mærket med korrekt patientidentifikation således at oplysningerne entydigt identificerer patienten. For OUH: se tværgående dokument, OUH, Patientidentifikation (standard 1.2.7). Prøvetagning: Foregår efter udtagende afdelings egne retningslinjer Vejledende mængde prøvemateriale: AM: Der tages som standard ml fostervand i steril plastsprøjte under sterile forhold. Skal der laves ekstra analyse som f.eks Kromosom mikroarray, da tages yderligere ml fostervand i seperat plastsprøjte. For yderligere information henvises til hjemmesiden under analyserepertoire CVS: Der udtages almindeligvis ca mg chorion villusvæv i udtagningsmedium. Skal der laves ekstra analyse som f.eks Kromosom mikroarray, Cystisk fibrose mm, da tages der yderligere mg væv. For yderligere information henvises til hjemmesiden under analyserepertoire Medium: Udtagningsmedium og transportmedium kan bestilles på Klinisk Genetisk Afdeling, tlf Mediet opbevares ved frys og tøs op lige inden brug. Udløbsdato for mediet vil være anført på det enkelte prøvetagningsrør. 2.2) Typer af prænatale genetiske analyser QF-PCR: Aneuploidiscreening for trisomi 13, 18 og 21 samt kønskromosomerne X og Y. Metodebeskrivelse se Analysebeskrivelse se Kromosomanalyse: Standardkromosomanalyse. Helgenomsscreening med lav opløselighed. Metodebeskrivelse se Analysebeskrivelse se Kromosom mikroarray: Helgenomsscreening for mindre kromosomale kvantitative ændringer. Opløseligheden er meget Side 2 af 11

3 større end ved standardkromosomanalyse. Kromosom mikroarray afløser den tidligere udbudte array-cgh. Metodebeskrivelse se Analysebeskrivelse se Anden genetisk lidelse: Analyse for f.eks, monogen lidelse eller mikrodeletion. Udføres ved specifik mistanke ud fra ULfund eller familiehistorie. Husk at angive hvilken genetisk defekt, der skal undersøges for, samt ved familiær lidelse, data på den afficerede. 2.3) Information til patienten Patienten skal informeres om og acceptere hvilke genetiske analyser, der skal laves på den prænatale prøve. (se pkt. 2.2) Der beskrives i guideline fra Dansk Føtal Medicinsk Selskab hvad patienten skal informeres om ved prænatal array, se Der skal informeres om svartider (se pkt. 2.8) og hvordan den gravide får svar på undersøgelserne (se pkt 2.9). Der henvises entvidere til folder "Genetiske undersøgelser i graviditeten" som kan udleveres til den gravide. 2.4) Bestilling af analyser Den korrekt mærkede prænatale prøve (se pkt.2.1 "Mærkning af prøveglas") skal følges af en rekvisitionsseddel. Rekvisitionssedlen Rekvisition af prænatal genetisk analyse findes på ) Udfyldelse af rekvisitionssedlen "Rekvisition af prænatal analyse" (tekst i kursiv angiver feltets navn på rekvisitionssedlen): Patientdata: påfør persondata på patient og ægtefælle Prøvemateriale: angiv prøvedato og tidspunkt, materiale og mængde Analysevalg: angiv hvilke(n) analyse(r), der ønskes udført Indikation for undersøgelse og kliniske oplysninger: Angiv indikationen for undersøgelsen og kliniske oplysninger. Det er vigtigt for tolkningen af eventuelle genetiske resultater, at feltet er udfyldt så fyldestgørende som muligt. Husk at angive oplysninger om andre familiemedlemmer, hvis det vurderes relevant for den pågældende graviditet. Oplysninger om tidligere og nuværende graviditeter samt prøvetagning: udfyld felter. Husk at udfylde Ønsker patientens barnets køn oplyst (ja/nej). Hvis dette ikke er udfyldt, giver laboratoriet ikke oplysning om barnets køn til patienten Henvisende instans: oplysninger om rekvirent (stempel + lægenavn) Af hensyn til kvalitetssikring : Lægeunderskrift anføres i dette felt. Husk at oplyse patienten om det, som er anført i feltet Bemærkninger til laboratoriet: felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling, skal ikke udfyldes af rekvirent Bemærkninger til sekretariatet: felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling, skal ikke Side 3 af 11

4 udfyldes af rekvirent Forbeholdt laboratoriet (øverste højre hjørne): felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling, skal ikke udfyldes af rekvirent I tvivlstilfælde kan vagthavende læge på KGA kontaktes på mobil ) Hvornår skal der medsendes forældreblodprøver Der bør sendes blodprøver fra forældre snarest muligt efter prænatal prøvetagning: Ved mistanke om maternelt væv ved prøvetagning (blodprøve fra mor) Hvis der bestilles kromosom mikroarray (blodprøve fra begge forældre) Hvis der skal undersøges for specifik monogen lidelse på graviditeten (blodprøve fra mor) Desuden kan der fra klinisk genetisk afdelings side være bedt om blodprøve fra en eller begge forældre, hvor rekvirerende afdeling skal sørge for at prøverne bliver taget: Mistanke om maternel kontaminering ved håndtering af prøven i laboratoriet (blodprøve fra mor) Undersøgelse for UPD, uniparental disomi (blodprøve fra begge forældre) Behov for kromosomanalyse hos forældrene udløst af mistanke om eller fund af kromosomabnormitet på prænatal prøve (blodprøve oftest fra begge forældre) Behov for FISH-analyse (FISH = flourescent in situ hybridization) hos forældrene udløst af mistanke om eller fund af kromosomabnormitet på prænatal prøve (blodprøve oftest fra begge forældre) Andet 2.5.1) Bestilling af forældreblodprøver Forældreblodprøver bestilles som postnatale prøver enten i Region Syddanmarks bestillingssystem for prøvetagning(bcc) eller på klinisk genetisk afdelingens postnatal rekvisitionsseddel Det er vigtigt, at information om indikation for analysen anføres, ligesom det er vigtigt at prøven tages i det rigtige glas: EDTA-glas for DNA-baserede analyser (undersøgelse for maternel kontaminering, kromosom mikroarray, undersøgelse for UPD (uniparental disomi)) Li-heparin-glas for kromosomanalyser og FISH Oversigtsskema bilag 1, viser hvordan de respektive prøver bestilles. For yderligere vejledning se: Brugervejledning om rekvirering af postnatal genetiske analyser. I tvivlstilfælde kan vagthavende læge på KGA kontaktes på mobil ) Transport af prøver til Klinisk Genetisk Afdeling Transport mellem hospitaler: Prøver sendes med sædvanlig transport ordning mellem hospitaler eller sendes med ordinær post. Det tilstræbes at prøven sendes samme dag. Hvis ikke det er muligt, opbevares den på køl indtil forsendelse. Afhentning af prøver på afd. D, OUH (Odense): Afd D ringer lokal 1905, når dagens prøver er taget. Er der mange patienter ringes der når halvdelen af patienterne har været til prøvetagning. Der kan være særlige aftaler ved Side 4 af 11

5 projektprøver. Prøvetagningen skal være afsluttet inden kl 11.30, hvis hasteanalyserne skal nå at sættes op i laboratoriet samme dag. Prøver taget senere end vil blive sat op efter næste udtagningsdag. Prøverne afhentes på udtagningsstuen af bioanalytiker fra KGA, hvor bioanalytiker, inden afdelingen forlades, vil kontrollere prøven for patient-id samt om rekvisitionssedlen er udfyldt korrekt. Forældreblodprøver: Tages på blodprøveambulatoriet eller hos egen læge og sendes hurtigst muligt med sædvanlig transport eller ordinær post til Klinisk Genetisk Afdeling. Forsendelser med ordinær post sendes til : Klinisk Genetisk Afdeling Indgang 24, stuen. Odense Universitetshospital Sdr.Boulevard Odense C 2.7) Ved problemer med prøvens mærkning, kvalitet eller mængde Forkert eller manglende mærkning af prøven: Hvis prøven ikke er mærket korrekt kan man ikke være sikker på prøvens identitet. Der vil i så fald være behov for forældreblodprøver til markørsammenligning og svaret kan blive afgivet med forbehold. I værste tilfælde skal prøven tages om. Se evt. svarafgivelse pkt.2.9 Mistanke om maternel kontaminering: Hvis man allerede ved udtagningen får mistanken om maternel kontaminering, medsendes blodprøve fra den gravide til undersøgelse for maternel kontaminering (markørsammenligning). Hvis der fra laboratoriet fås mistanke om maternel kontaminering, vil rekvirerende afdeling blive kontaktet med henblik på blodprøve fra den gravide til markørsammenligning. Lille mængde materiale: Der vil ofte skulle prioriteres mellem hvilke analyser der skal udføres. Desuden ses maternel kontaminering oftere ved små prøvemængder. Rekvirerende afdeling kan blive kontaktet af vagthavende læge, KGA, hvis der skal prioriteres mellem analyser eller der er brug for mor-blodprøve. 2.8) Svartider Prænatale analyser håndteres som hasteanalyser DNA-baserede analyser kan som hovedregel svares hurtigere end analyser baseret på dyrkede celler. Vejledende svartider er aktuelt: QF-PCR: 1-3 arbejdsdage Kromosomanalyse: CVS: 2 uger, amnion: 3 uger Kromosom mikroarray: op til 7 arbejdsdage Monogene analyser: individuelt, afhænger af analysen. Svartiderne vil kunne forlænges ved behov for supplerende analyser. 2.9) Svarafgivelse Side 5 af 11

6 Alle svar sendes til rekvirent. Det tilstræbes at rekvirent orienteres telefonisk om abnorme svar. Ved normalt svar - og med mindre andet er aftalt - orienteres patienten pr. brev om svar på QF- PCR og kromosomanalyse. Svar til patienten på analyser foretaget af eksternt laboratorium gives oftest af rekvirent (prænatal array, monogene analyser). Svar kan dog i særlige tilfælde gives fra Klinisk Genetisk Afdeling, dette vil især være aktuelt hvis patienten i den aktuelle graviditet er rådgivet på afdelingen. Svar med forbehold: Har der ved prøvens modtagelse været tvivl om den prænatale prøves ID og denne ikke har kunne bekræftes ved markørsammenligning med forældreblodprøver, afgives svaret med forbehold. Se evt. pkt.2.7 "Forkert eller manglende mærkning" 2.10) Opbevaring af materiale efter analyse Overskydende DNA opbevares minimum 5 år. Dyrkede celler nedfryses ved abnormt svar samt hvis der er bedt om det på rekvisitionssedlen. Opbevaringstiden er minimum 5 år. 3) Fremgangsmåde ved prøver på aborter og dødfødte 3.1) Patientidentifikation, prøveudtagning, vejledende mængder og mærkning af prøver fra aborter og dødfødte Patientidentifikation ved prøveudtagning: Korrekt identifikation af patienten forud for prøvetagning er overordentlig vigtig og foretages efter udtagende afdelings egne retningslinjer. For OUH: se tværgående dokument, OUH, Patientidentifikation (standard 1.2.7). Mærkning af prøveglas: Det er overordentligt vigtigt, at prøven er mærket med korrekt patientidentifikation således at oplysningerne entydigt identificerer patienten. For OUH: se tværgående dokument, OUH, Patientidentifikation (standard 1.2.7). Prøvetagning: Foregår efter udtagende afdelings egne retningslinjer Vejledende mængde prøvemateriale: Der ønskes primært 2 stk achillesener, da dette er mere fosterpræsentativt end amnionvæske og CVS, samt har et højt celle indhold der giver optimal mulighed for genetiske analyser. Fosterdele kan erstatte achillessener hvor det giver mening (små fostre). Hvis ikke der forventes at kunne udtages achillessene (for eksempel hvis forældrene ikke ønsker dette), kan amnionvæske anvendes, eller, hvis dette ikke er muligt, CVS Medium: Udtagningsmedium kan bestilles på Klinisk Genetisk Afdeling, tlf Mediet opbevares ved frys og tøs op lige inden brug. Udløbsdato for mediet, vil være anført på det enkelte prøvetagningsrør. 3.2) Typer af genetiske analyser på aborter og dødfødte Analyser på aborter og dødfødte er primært DNA-baserede analyser, dels fordi celledyrkning ofte mislykkes (især hvis fostret har været dødt længe), dels fordi DNA-baserede analyser på flere områder overgår den traditionelle kromosomanalyse. Side 6 af 11

7 DNA-baserede analyser: QF-PCR: For trisomi 13,18 og 21 samt aneuploidier involverende X og Y-kromosomet. Udføres på alle prøver fra aborter/dødfødte med mindre der fra start er bestilt kromosom mikroarray. Metodebeskrivelse se Analysebeskrivelse se Kromosom mikroarray: Helgenomsscreening for kvantitative ændringer i genomet af en vis størrelse. Kromosom mikroarray afløser den tidligere udbudte array-cgh. Opløseligheden er meget større end ved standardkromosomanalyse. Analysen udføres kun efter bestilling, idet forældrene bør informeres om og have accepteret analysen før den udføres. Hvis ikke analysen er bestilt primært vil der ofte være mulighed for efterbestilling. Metodebeskrivelse se Analysebeskrivelse se Andre analyser: For eksempel enkeltgens-analyser eller undersøgelse for specifikke mikrodeletioner. Disse analyser skal bestilles specifikt. Gemme DNA: Der vil altid hvis muligt oprenses DNA til at gemme til evt. senere analyser. Analyser af dyrkede celler: Kromosomanalyse: Udføres ikke længere som standard, men erstattes af QF-PCR og evt. kromosom mikroarray (se ovenfor). Ønskes kromosomanalyse skal denne bestilles fra start på rekvisitionssedlen der følger prøven. Efterbestilling er kun sjældent mulig. Metaboliske undersøgelser: Ved mistanke om metabolisk lidelse hos en dødfødt vil der være indikation for metaboliske analyser på dyrkede celler. Der bør derfor bestilles celledyrkning ved mistanke om metabolisk lidelse. Hvis ikke der dyrkes celler, vil der dog ofte være mulighed for DNA-baserede undersøgelser ved mistanke om specifik metabolisk lidelse. 3.3) Information til patienten Patienten skal informeres om og acceptere hvilke genetiske analyser, der skal laves på prøven. (se pkt. 3.2) For kromosom mikroarray kan anbefalingerne til information ved prænatal array benyttes, se guideline fra Dansk Føtal Medicinsk Selskab pdf Der skal informeres om svartider (se pkt. 3.8) og hvordan den gravide får svar på undersøgelserne (se pkt 3.9). 3.4) Bestilling af analyser Aborter og dødfødte betragtes som postnatale analyser, og det er derfor primært den postnatale rekvisitionsseddel, der anvendes. Den korrekt mærkede prøve (se pkt.3.1 "Mærkning af prøveglas") skal følges af en postnatal rekvisitionsseddel, Ved nogle prøvematerialetyper skal der medfølge blodprøve fra den gravide/mor se pkt.3.5 Side 7 af 11

8 Vigtigt: Som standard vil der blive oprenset DNA fra aborter og dødfødte, og der vil ikke blive etableret cellekultur. Hvis der ønskes forsøgt etableret cellekultur (for eksempel ved mistanke om metabolisk lidelse hos en dødfødt), er det derfor vigtigt, at dette angives på rekvisitionssedlen. Se pkt for udfyldelse af rekvisition ) Udfyldelse af rekvisitionsseddelen "Rekvisition af postnatal analyse" Der henvises til Brugervejledning for bestilling af postnatal genetisk analyse pkt I tvivlstilfælde kan vagthavende læge på KGA kontaktes på mobil ) Blodprøve fra den gravide/morblodprøve Prøvemateriale fra selve fostret/barnet (achillessener eller fosterdele) er sikkert fosterrepræsentativt. Ved ALT ANDET MATERIALE (CVS, amnion, evacuat fra uterus, hinder) SKAL der medsendes blodprøve fra mor. Se bilag 1 (feltet "mistanke om maternelt væv ved prøvetagning") for bestilling. Der henvises endvidere til pkt for udfyldelse af rekvisition. 3.6) Transport af prøver til Klinisk Genetisk Afdeling Transport mellem forskellige hospitaler: Prøver sendes med sædvanlig transport ordning mellem hospitaler eller sendes med ordinær post. Det tilstræbes at prøven sendes samme dag. Hvis ikke det er muligt, opbevares den på køl indtil forsendelse. Forsendelser med ordinær post sendes til : Klinisk Genetisk Afdeling Indgang 24, stuen. Odense Universitetshospital Sdr.Boulevard Odense C Transport på OUH. Prøverne kan enten sendes med rørpost eller bringes til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Prøver kan i tidsrummet 7-15 også afleveres direkte i KGA s prøvemodtagelse indgang 24 stuen, hvis man har adgang til KGA via. sit ID-kort. 3.7) Ved problemer med prøvens mærkning, kvalitet eller mængde Forkert eller manglende mærkning af prøven: Hvis prøven ikke er mærket korrekt kan man ikke være sikker på prøvens identitet. Da materialet er af uerstattelig karakter, håndteres det efter KGA s gældende regler for ukorrekt mærkning, hvor analysen udføres og svaret vil blive afgivet med forbehold. Se pkt.3.9, svarafgivelse Tvivlsom ID vil om muligt kunne kontrolleres med markørsammenligning (QF-PCR) og der vil da være behov for forældre-blodprøver. Mistanke om maternel kontaminering: Der er ved nogle vævstyper særlig risiko for maternel kontaminering, dette gælder for eksempel ved evacuater fra uterus, men også i nogle tilfælde ved CVS eller amnion. Vi vil derfor gerne bede om blodprøve fra mater sammen med prøven fra evcuater, CVS eller amnion ved aborter/dødfødte. Såvel abortvæv som mor-blodprøve skal sendes med postnatal rekvisitionsseddel. Side 8 af 11

9 Hvis der fra laboratoriet fås mistanke om maternel kontaminering, vil rekvirerende afdeling blive kontaktet med henblik på blodprøve fra den gravide til markørsammenligning. Lille mængde materiale: Der vil ofte skulle prioriteres mellem hvilke analyser der skal udføres. Hvis ikke de bestilte analyser kan udføres, kan rekvirerende afdeling blive kontaktet af vagthavende læge, KGA, med henblik på prioritering. 3.8) Svartider DNA-baserede analyser kan som hovedregel svares hurtigere end analyser baseret på dyrkede celler. Prøver fra aborter og dødfødte betragtes imidlertid generelt ikke som hasteanalyser. Hvis rekvirenten vurderer at analysen haster, bedes dette anført på rekvisitionssedlen. Vejledende svartider er aktuelt: QF-PCR: 7 arbejdsdage Kromosom mikroarray: 6 uger Kromosomanalyse: 6 uger Monogene analyser: individuelt, afhænger af analysen. Svartiderne vil kunne forlænges ved behov for supplerende analyser. 3.9) Svarafgivelse Alle svar sendes til rekvirent. Svar med forbehold: Har der ved prøvens modtagelse været tvivl om prøvens ID og denne ikke har kunne bekræftes ved markørsammenligning af morblod og abortvæv, afgives svaret med forbehold. Se evt. pkt.3.7 "Forkert eller manglende mærkning" 3.10) Opbevaring af materiale efter analyse Overskydende DNA opbevares minimum 5 år. Hvis der er dyrket celler fra abort/dødfødt, vil disse blive opbevaret i minimum 5 år. 4) Dokumentation 4.1) Referencer og litteratur Guideline fra Dansk Føtal Medicinsk Selskab, se pdf 4.2) Indrapportering til registre Resultater af kromosomanalyse, prænatal array og monogene analyser indberettes til DCCR, Dansk Cytogenetisk CentralRegister. 4.3) Bilag Bilag 1: Oversigtsskema for bestilling af postnatale prøver Side 9 af 11

10 4.4) Dokumentation af aktivitet (ÆNDRINGSLOG) Version/dato Nyoprettet. 1/ Ændring 4.5) Indikatorer Dokumentet er udarbejdet i henhold til ISO pkt "Information til patienter og brugere" 4.6) Udarbejdet af Christina Fagerberg og Dorthe V Pedersen 4.7) Placering Denne instruks findes elektronisk på Infonet. 5) Evidensbasering Bilag: Bilag 1, Oversigtsskema for bestilling af postnatale prøver (doc) Klinisk Genetik - R Brugervejledning: postnatal genetisk analyse. Klinisk Genetik - I Prøvetagning og transport af prøver til Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Bilag: Bilag 1, Oversigtsskema for bestilling af postnatale prøver Klinisk Genetik, OUH Brugervejledning: prænatal genetisk analyse og analyser på aborter Side 10 af 11

11 Indikation Mistanke om maternelt væv ved prøvetagning Kromosom mikroarray på CVS eller amnion Monogene analyser (til undersøgelse for maternel kontaminering) Hvis der er bedt om blod til UPD-analyse Hvis der er bedt om blod til kromosomanalyse på forældrene Hvis der er bedt om blod til FISH-analyse Blodprøve fra/ Type blodprøveglas Mor EDTA Begge forældre EDTA Mor EDTA Begge forældre EDTA Oftest begge forældre Li-heparin Oftest begge forældre Li-heparin Postnatal rekvisitionsseddel Sæt X på bagsiden i Anden analyse Anfør i indikationsfelt: mistanke om maternelt væv Sæt X på bagsiden i Kromosom mikroarray, forældreprøve (o.a. pårørende) (under diverse syndromer) Anfør i indikationsfelt: forælder, prænatal array. Sæt X på bagsiden i Anden analyse Anfør i indikationsfelt: morblodprøve, og skriv hvilken monogen analyse, der er bestilt på graviditeten. Sæt X på bagsiden i Anden analyse Anfør i indikationsfelt: forældreblodprøve, UPD Sæt X på bagsiden i Kromosomundersøgelse Anfør i indikationsfelt: forældreprøve i forbindelse med (anfør problemstilling) Sæt X på bagsiden i Anden analyse og skriv FISH-analyse, bedes taget i Li-heparin -glas. Sæt ring om [4] i det gule felt forneden Anfør i indikationsfelt: forældreprøve i forbindelse med (anfør problemstilling) BCC Sæt X i Forældreblodprøver, DNA Anfør i indikationsfeltet mistanke om maternel kontaminering Sæt X i Forældreblodprøver, DNA Anfør i indikationsfeltet forælder, prænatal array Sæt X i Forældreblodprøver, DNA Anfør i indikationsfeltet: morblodprøve, og skriv hvilken monogen analyse, der er bestilt på graviditeten. Sæt X i Forældreblodprøver, DNA Anfør i indikationsfeltet: forældreblodprøve, UPD Sæt X i Forældreprøver, kromosomer Anfør i indikationsfelt: forældreprøve til i forbindelse med (anfør problemstilling). Sæt X i Forældreprøver, kromosomer Anfør i indikationsfelt: forældreprøve til FISH i forbindelse med (anfør problemstilling). Side 11 af 11

Brugervejledning: postnatal genetisk analyse.

Brugervejledning: postnatal genetisk analyse. OUH - Klinisk Genetik, OUH - 2 KERNEYDELSER - 2.01 Almene forløb - 2.01.16 Præanalyse - 2.01.16.01 Vejledninger til diverse prøvetagninger Klinisk Genetik, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Vejledning til eksterne rekvirenter om prøver til analyse eller opbevaring på Kennedy Centret

Vejledning til eksterne rekvirenter om prøver til analyse eller opbevaring på Kennedy Centret Side 1 af 5 Vejledning til eksterne rekvirenter om prøver til analyse eller opbevaring på Kennedy Centret Før og ved Jeres prøvetagning: 1. Hvem kan rekvirere vore analyser? Læger på danske hospitalsafdelinger,

Læs mere

5. februar Kompetencekort Cytogenetik

5. februar Kompetencekort Cytogenetik Kompetencekort Cytogenetik 5. februar 2015 Kompetencer i målbeskrivelsen (I= introduktionsstilling, H= Hoveduddannelse) som er dækket af denne konkretisering: I I I H H H Beskrive (1) kromosomstruktur,

Læs mere

Vejledning til læger og sundhedspersonale om kromosom mikroarray analyse

Vejledning til læger og sundhedspersonale om kromosom mikroarray analyse Side 1 af 5 Procedure/vejledning Vejledning til læger og sundhedspersonale om kromosom mikroarray analyse Udarbejdet af Lægerne, Kennedy Centret 1 Hvad er kromosom mikroarray analyse? Kromosom mikroarray

Læs mere

Trisomi 21 (Downs Syndrom) Oplæg

Trisomi 21 (Downs Syndrom) Oplæg Hvorfor er vi der? Cytogenetisk diagnostik 2005 (PCR, FISH, CGH) Thue Bryndorf Kromosomlaboratoriet Klinisk Genetisk Afdeling Dr. Lejeune Trisomi 21 (Downs Syndrom) Oplæg Klassisk cytogenetik (kromosomer)

Læs mere

Genetiske undersøgelser i graviditeten

Genetiske undersøgelser i graviditeten Til patienter og pårørende Genetiske undersøgelser i graviditeten Vælg billede Vælg farve Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Denne folder henvender sig til dig, der er gravid, og som har fået tilbudt en genetisk

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

mhtml:file://c:\users\piaandersen\appdata\local\microsoft\windows\temporary Int...

mhtml:file://c:\users\piaandersen\appdata\local\microsoft\windows\temporary Int... Side 1 af 10 OUH - Klinisk Biokemi, OD - 2 KERNEYDELSER - 2.01 Almene forløb - 2.01.16 Prøvetagning - 2.01.16.01 Instrukser Klinisk Biokemi, OD Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik.

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik. Prænatal Diagnostik Overlæge Christina Fagerberg, Molekylærbiolog Charlotte Brasch Andersen, PhD, Klinisk Genetisk Afdeling, OUH Afdelingslæge Geske Bak, Føtalmedicinsk Klinik, Gynækologisk-Obstestrisk

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Elsebet Østergaard Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet Formand, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Genetisk rådgivning og udredning før

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning for arvelig

Læs mere

Studiepraktik Bioanalytiker 2011

Studiepraktik Bioanalytiker 2011 Forløb 1, 2, 3 og 4 Afdeling for klinisk biokemi og farmakologi (KBF) OUH, Odense Universitetshospital www.ouh.dk/wm141761 Uge 43, torsdag fra 9.15-15.00, her møder du ved indgang 22 i forhallen til højhuset,

Læs mere

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Falck udarbejdet en mobil blodprøvetagningsordning for borgere i Aalborg

Læs mere

KMA - I Urindyrkning_prøvetagningsvejledning, ver. 1.9

KMA - I Urindyrkning_prøvetagningsvejledning, ver. 1.9 Side 1 af 6 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for muskelbiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi og CSVprøvetagning

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for muskelbiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi og CSVprøvetagning Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for muskelbiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi og CSVprøvetagning Muskelbiopsi Muskelbiopsi er indiceret ved udredning af flere neuromuskulære sygdomme og er afgørende

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Fyraftensmøde for Almen Praksis

Fyraftensmøde for Almen Praksis Fyraftensmøde for Almen Praksis Opgaver Praktiske ting Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen og Hanne Lise Pedersen Klimaskab Global 8 C Leveres ultimo september af firmaet Vibocold Datoer er tilsendt

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

FØTOSandbjerg Forslag til prænatal a-cgh Guideline Januar 2013. FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116

FØTOSandbjerg Forslag til prænatal a-cgh Guideline Januar 2013. FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116 FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116 Prænatal array-cgh(comparativ Genomisk Hybridisering) Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund, Christina Fagerberg, Susanne Kjærgaard, Maiken Lundstrøm, Lone

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

Laboratorieanalyser hvad går galt?

Laboratorieanalyser hvad går galt? Laboratorieanalyser hvad går galt? Kvalitetsvurdering ved blodprøvetagning håndtering af materialer utilsigtede hændelser ved parakliniske prøver Hvordan sikrer vi prøvematerialets kvalitet? Hvem skal

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for tarmkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder:

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder: 3.1 Svarafgivelse Elektroniske svar Elektroniske svar: afsendes dagligt kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 og 22 via KMD (Kommunedata) til lægens elektroniske postkasse. Svar afsendes så snart resultaterne

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

RUTINE HJERTESCANNING

RUTINE HJERTESCANNING DELTAGERINFORMATION RUTINE HJERTESCANNING OG BIOBANK HOS NYFØDTE Tilbud til alle, der fødes i København indtil april 2018 Vi vil spørge, om du vil give tilsagn til, at dit barn kan deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Version 05-01-2010 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH Program Arbejdsgang ved rekvirering og svar? Overordnet tidsplan for implementering Forventninger

Læs mere

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Generel introduktion for alle nyansatte på sygehuset Fotografering til ID kort i tidsrummet ml. 09.00-12.00 Du får udleveret nøgler, anvist taskeskab og omklædningsrum

Læs mere

DokumentID / Dokumentnr / 4.4

DokumentID / Dokumentnr / 4.4 Sygehus Sønderjylland - Tværgående dokumenter SHS - 1 Ledelse - Arbejdsmiljø - 4 Planlægning Tværgående dokumenter SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Fremmede virksomheder Niveau: Dokumentbrugere:

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Indholdsfortegnelse til prøveforsendelse:

Indholdsfortegnelse til prøveforsendelse: Indholdsfortegnelse til prøveforsendelse: Orientering om kræftpakkeforløb Åbningstider for klinisk mikroafd. Patientidentifikation Patientinformation Podning abces infektion Podning svamp Knoglebiopsi

Læs mere

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft www.propa.dk Fejl i DNA molekylet er årsag til alle former for kræft også prostatakræft. Arvelighed

Læs mere

Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed

Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed 25. januar 2012 Børneafdelingen, Hvidovre Hospital September 2004, fosterdiagnostik Alle gravide skal have tilbud

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

PRÆANALYSE. i PRAKSIS

PRÆANALYSE. i PRAKSIS PRÆANALYSE i PRAKSIS... en kort vejledning i prøvetagning, håndtering og forsendelse Udleveres til praksis f.eks. i forbindelse med undervisning af praksispersonale Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Læs mere

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Donoranonymitet" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske

Læs mere

von Hippel-Lindau (vhl)

von Hippel-Lindau (vhl) Den danske vhl koordinationsgruppe Side 1 von Hippel-Lindau (vhl) VANDREJOURNAL for Navn: CPR Adr. Postnr. By Tlf. Mobil E-mail Påbegyndt dato: Side 2 Den danske vhl koordinationsgruppe Denne vandrejournal

Læs mere

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/ Spørgsmål til tirsdag U-kursus i føtal medicin GE 21/10 2009 Ul-Screening Nævn diagnostiske og screenings (risikovurdering) metoder indenfor prænatal diagnostik Screening: Ultralyd, biokemi. Diagnostik:

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Kvalitetssikringsprojekt

Kvalitetssikringsprojekt Kvalitetssikringsprojekt Intromøder for kliniske afdelinger. Lisbeth Gregersen Kvalitetssikringsstandarder 2.8.2: Rekvisition af og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse Formål: At sikre grundlag for

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

Leverandørvejledning. håndværkerydelse

Leverandørvejledning. håndværkerydelse Leverandørvejledning håndværkerydelse Leverandørvejledning Håndværkerydelser Som håndværker kan du blive tildelt opgaver fra AlmenIndkøb på to forskellige måder. Enten ved direkte tildeling eller ved et

Læs mere

Svarudskrivning. 1 Introduktion

Svarudskrivning. 1 Introduktion Svarudskrivning Revideret 28-05-2010 MADS MENU: RAPPORT PRØVESVAR SVARUDSKRIVNING (D.1.1.) 1 Introduktion Via programmet Svarudskrivning udskrives papirsvar for ét laboratorieafsnit ad gangen. Fra Svarudskrivning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik

Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik 2. juni 2016 Indhold 1. Indledning... 4 2. Formålet med fosterdiagnostik... 7 3.

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier 12 Odense: Odense Universitetshospital Sdr.Boulevard 29 5000 Odense C Tlf: 65 41 17 25 Kromosomforandringer Vejle: Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 Århus:

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik

Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik Anne-Marie Gerdes Klinisk Genetisk Afdeling Rigshospitalet Hvad kan man bruge gendiagnostik til? Reducere sygdomshyppighed

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier Kromosomforandringer Information til patienter og familier 2 Kromosomforandringer Den følgende information er en beskrivelse af kromosomforandringer, hvorledes de nedarves og hvornår dette kan medføre

Læs mere

Recessiv (vigende) arvegang

Recessiv (vigende) arvegang 10 Recessiv (vigende) arvegang Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d., Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet af Guy s and St Thomas Hospital, London, Storbritanien;

Læs mere

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Hvis du gerne vil vide mere om dette, er det en god

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Den lukkede dør. Akutte tilstande

Den lukkede dør. Akutte tilstande Den lukkede dør Af Ole Nørskov Hvordan skal praktiserende læger forholde sig, hvis de bliver kaldt på sygebesøg, og patienten ikke reagerer, når der ringes på døren? Situationen er ofte præget af mange

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster

Genetisk udredning af det syge foster Genetisk udredning af det syge foster Kursus i Føtal Medicin 2014 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Kromosomlaboratoriet Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Medicinsk abort til uge 8+0

Medicinsk abort til uge 8+0 Patientinformation Medicinsk abort til uge 8+0 Kvalitet Døgnet Rundt Familicentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort til uge 8+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er du blevet ultralydscannet

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

Medicinhaandtering OUH september /7/2017. , 1 of 37 Region Syd E-læring. Slide1. Slide3. Slide2 Slide4

Medicinhaandtering OUH september /7/2017. , 1 of 37 Region Syd E-læring. Slide1. Slide3. Slide2 Slide4 Slide1 Slide3 Slide2 Slide4 Ja/Nej -> pop-up box som fortæller at det er en god idé at have øre eller høretelefoner på., 1 of 37 Slide5 Slide7 Slide6 Slide8, 2 of 37 Slide9 Slide11 Læs mere på OUH, Medicingivning

Læs mere

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008)

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Værd at vide om tolkebistand

Værd at vide om tolkebistand Værd at vide om tolkebistand regionsyddanmark.dk SYGEHUSENE Værd at vide om tolkebistand Som personale i Region Syddanmark, og du rekvirerer tolkeydelser for fremmedsprogede, er det vigtigt, at du kender

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Når mor og far strides

Når mor og far strides Når mor og far strides Et minefelt hvis den praktiserende læge involveres, når striden angår de små børn Af Per Fraulund Sørensen og Ole Nørskov Biografi Per Fraulund Sørensen er fuldmægtig, cand. jur.

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi.

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. MidtEPJ Test og Support, EPJ-Produkter Adgang til mikrobiologi foregår via Rekvisition/svar, der er kommet en ny fane som hedder Mikrobiologi. Side 1 af

Læs mere

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus)

Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) Kvalitetsopfølgning Madleverancer til borgere i eget hjem 2. rapport Bilag 2 (Det Danske Madhus) FREDERICIA KOMMUNE 2012 2 Kvalitetsopfølgning på leverancerne af mad til borgere i eget hjem Fredericia

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Til: Patientsikkerhedsrådet. Notat om parakliniske undersøgelser i praksissektoren

Til: Patientsikkerhedsrådet. Notat om parakliniske undersøgelser i praksissektoren . Koncern Plan og Udvikling Enhed for Patientsikkerhed Til: Patientsikkerhedsrådet Afsnit 023 Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 38623862 Direkte 38626964 Fax 36323607 Web www.regionh.dk

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Barrierestart Odense 1. oktober statusorientering

Barrierestart Odense 1. oktober statusorientering Afdeling: Indkøb og Logistik Udarbejdet af: Pia Mielko Sagsnr.: E-mail: pia.mielko@rsyd.dk Dato: 12. oktober 2015 Telefon: 24845027 Dagsorden Møde: Beklædnings- og tekstiludvalget Tidspunkt: 29.10.2015

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 OUH Odense Universitetshospital Velkommen til afsnit H6 Generelle informationer Tillykke med jeres barn! Denne pjece er lavet for at give en kort

Læs mere