Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008"

Transkript

1 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til internationale mindre og mellemstore virksomheder. Columbus IT er en serviceorganisation med over medarbejdere, der opererer i mere end 20 lande og har en samlet kundebase omfattende mere end mindre og mellemstore virksomheder samt enheder i store selskaber.

2 Organisk vækst medfører omsætningsstigning på 18% og stigning i EBITDA på 124% i forhold til Q Columbus ITs omsætning udgjorde i 1. kvartal 2008 DKK 219 mio. (DKK 185 mio. i samme periode sidste år), svarende til en stigning på 18%. Resultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde i perioden DKK 8,2 mio. (DKK 3,6 mio. i samme periode sidste år), svarende til en forbedring på 124% i forhold til 1. kvartal Resultatet er i overensstemmelse med ledelsens forventninger. Omsætningen i det danske datterselskab blev på DKK 64,6 mio. i 1. kvartal 2008 (DKK 53,0 mio. i 2007), svarende til en stigning på 22%. Periodens EBITDA blev på DKK 3,9 mio., svarende til en stigning på 64% i forhold til samme periode Omsætningen i datterselskabet i USA blev på DKK 28,0 mio. i 1. kvartal 2008 (DKK 28,5 mio. i 2007). Justeret for valutakursudviklingen er omsætningen i selskabet steget med 13%. Periodens EBITDA blev på DKK 3,7 mio. (DKK 3,3 mio. i 2007). Justeret for valutakursudviklingen er væksten i EBITDA på 30%. Omsætningen i det russiske datterselskab blev på DKK 31,2 mio. i 1. kvartal 2008 (DKK 19,9 mio. i 2007), svarende til en stigning på 57%. Periodens EBITDA blev kun på DKK 1,8 mio. mod DKK 2,6 mio. i 1. kvartal Tilbagegangen skyldes omkostninger som følge af vækst i medarbejderstaben på 38 i forhold til samme periode sidste år. Koncernens softwareselskab To-Increase omsatte i 1. kvartal 2008 for DKK 6,3 mio. til andre Microsoft-forhandlere (DKK 7,1 mio. i samme periode sidste år). Periodens EBITDA blev på DKK 1,2 mio. (DKK 2,9 mio. i 2007). Tilbagegangen skyldes delvist nedgang i salget og delvist investering i opbygningen af selskabets presales-styrke. Periodens resultat før skat udgjorde i 1. kvartal 2008 DKK 1,2 mio. (DKK -1,6 mio. i 2007). Koncernens egenkapital er steget til DKK 224,5 mio. (DKK 209,6 mio. i 2007) svarende til en egenkapitalandel på 41,2% (42,1% i 2007). De udmeldte forventninger til 2008 fastholdes, med en samlet omsætning for koncernen i niveauet DKK mio., og et EBITDA på DKK Ib Kunøe Bestyrelsesformand Columbus IT Partner A/S Michael Gaardboe Koncernchef Columbus IT Partner A/S Kontakt for yderligere information: Koncernchef Michael Gaardboe, tlf.: /19

3 Hoved- og nøgletal kvartal kvartal 2008 DKK mio. Resultatopgørelse Nettoomsætning 892,4 185,1 219,1 Eksterne projektomkostninger -250,2-44,8-52,5 Bruttoresultat I 642,2 140,3 166,6 Personaleomkostninger -438,0-102,0-122,2 Andre eksterne omkostninger -153,8-34,5-37,8 Andre driftsindtægter 1,0 0,0 1,5 Andre driftsomkostninger -0,3-0,1 0,0 EBITDA 51,0 3,6 8,2 Afskrivninger -18,6-4,1-4,9 EBITA 32,4-0,5 3,2 Nedskrivninger af goodwill -1,5 0,0 0,0 EBIT 31,0-0,5 3,2 Resultat i associerede selskaber 0,3 0,1-0,1 Finansielle poster, netto -6,1-1,2-2,0 Resultat før skat 25,1-1,6 1,2 Skat af periodens resultat -4,4-0,1-0,8 Periodens resultat for fortsættende aktiviteter 20,7-1,7 0,4 Periodens resultat for ophørende aktiviteter -15,0-1,0 0,0 Periodens resultat 5,7-2,6 0,4 Fordeles således: Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S 5,3-1,3 0,6 Minoritetsinteresserne 0,4-1,3-0,2 5,7-2,6 0,4 Balance Langfristede aktiver 250,0 257,3 261,9 Kortfristede aktiver 326,3 240,7 282,7 Aktiver i alt 576,3 498,0 544,5 Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 214,0 200,0 215,2 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 11,6 9,6 9,2 Forpligtelser 350,7 288,4 320,1 Passiver i alt 576,3 498,0 544,5 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 55,6 16,5-1,9 Pengestrømme fra ophørende aktiviteter -13,3-0,1 0,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -24,6-19,4-19,6 Heraf til investering i materielle aktiver -11,3-2,5-2,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -1,7-4,6 10,7 Pengestrømme i alt 16,0-7,6-10,8 Nøgletal EBITDA-margin 5,7% 2,0% 3,7% Overskudsgrad (EBIT-margin) 3,5% -0,3% 1,5% Egenkapitalandel 39,1% 42,1% 41,2% Egenkapitalforrentning 2,6% -0,6% 0,7% Gennemsnitlige antal aktier, i tusinder Indre værdi pr. aktie (BV) 2,81 2,66 2,79 Resultat pr. aktie (EPS) 0,07-0,02 0,01 Cash flow pr. aktie 0,5 0,2 0,0 Aktiekurs ultimo 6,15 8,1 6,6 Antal medarbejdere ultimo De angivne nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2005". Sammenligningstallene for 2007 er korrigeret således, at resultaterne af ikke-videreførte aktiviteter præsenteres samlet som en særskilt post, og medarbejdertallet for 2007 er anført excl.medarbejderne i de ikke-videreførte aktiviteter. 3/19

4 Udviklingen i 1. kvartal 2008 Columbus ITs nettoomsætning for 1. kvartal 2008 udgjorde DKK 219 mio. mod DKK 185 mio. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 18%. Omsætning (1. kvartal) mdkk % mdkk % Hardware 2 1% 3 2% Software 64 29% 45 24% Service & Support 9 4% 11 6% Konsulentydelser % % Total % % Omsætning (1. kvartal) mdkk % mdkk % Dynamics AX % % Dynamics NAV 56 25% 44 24% Øvrige MBS-produkter 13 6% 10 5% Andet 20 9% 22 12% Total % % Fremgangen i omsætningen ligger både på software og på konsulentydelser. Koncernens Dynamics AXrelaterede omsætning er vokset til DKK 130 mio. svarende til en stigning på 19% i forhold til samme periode Koncernens Dynamics NAV-relaterede omsætning er vokset til DKK 56 mio. svarende til en stigning på 27% i forhold til samme periode Som nedenstående tabel viser, er der fremgang i omsætningen i samtlige regioner, og hovedparten af koncernens datterselskaber har realiseret et aktivitets og indtjeningsniveau på niveau med eller over det forventede. Omsætning EBITDA Antal medarbejdere (DKK mio.) (DKK mio.) (pr. 31. marts) (1. kvartal) Norden ,4 3, Vesteuropa ,4 4, Østeuropa ,0 1, Resten af verden ,6 2, Moderselskab 0 0-6,2-7, ,2 3, Note: Omsætningstallene angiver den koncerneksterne omsætning i regionerne. Moderselskabets tal er opgjort før udfakturering af omkostninger til datterselskaber. Datterselskabernes tal er således opgjort eksklusiv omkostninger faktureret fra moderselskabet. Koncernens finansielle poster udviser en nettoudgift på DKK 2,0 mio. mod en nettoudgift på DKK 1,2 mio. i samme periode sidste år. Selskabsskat i overskudsgivende udenlandske selskaber bevirker, at Columbus ITs beregnede skat for perioden udgør DKK -0,8 mio. Periodens resultat blev DKK 0,4 mio., hvilket er en forbedring på DKK 3,0 mio. i forhold til samme periode sidste år. 4/19

5 Udvikling i regionerne Norden Omsætning - 1. kvartal mdkk % mdkk % Hardware 1 1% 3 4% Software 18 22% 11 16% Service & Support 2 3% 4 6% Konsulentydelser 60 74% 50 74% Total % % Norden Omsætning - 1. kvartal mdkk % mdkk % Dynamics AX 48 59% 37 54% Dynamics NAV 21 26% 13 19% Øvrige MBS-produkter 9 11% 8 12% Andet 3 4% 10 15% Total % % Omsætningen for Norden i 1. kvartal 2008 steg med DKK 13 mio. svarende til 19% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes et øget aktivitetsniveau både i det danske datterselskab, hvor omsætningen er øget med 22% i forhold til samme periode sidste år, og i de norske datterselskaber, hvor omsætningen er øget med 37% i forhold til samme periode sidste år. Norden udgør 37% af koncernens omsætning. Regionens EBITDA steg med DKK 0,8 mio. i forhold til samme periode sidste år til DKK 4,4 mio. i 1. kvartal EBITDA et i det danske datterselskab steg til DKK 4,0 mio. i 1. kvartal 2008, mens EBITDA et i det norske datterselskab gik tilbage til DKK 0,4 mio. i perioden. Vesteuropa Omsætning - 1. kvartal mdkk % mdkk % Hardware 0 0% 0 0% Software 16 30% 12 26% Service & Support 4 8% 4 8% Konsulentydelser 32 62% 32 66% Total % % Vesteuropa Omsætning - 1. kvartal mdkk % mdkk % Dynamics AX 31 60% 26 54% Dynamics NAV 17 33% 18 38% Øvrige MBS-produkter 1 2% 1 2% Andet 3 5% 3 6% Total % % I Vesteuropa udgjorde omsætningen i 1. kvartal 2008 DKK 52 mio., hvilket er en forbedring på DKK 4 mio. svarende til 8% i forhold til samme periode sidste år. Koncernens softwareudviklingsselskab To- Increase omsatte DK 6,3 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er en tilbagegang på DKK 0,8 mio. i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen i det engelske datterselskab blev på DKK 8,6 mio. i 1. kvartal 2008 (DKK 9,5 mio. i 2007). Justeret for valutakursudviklingen er omsætningen i selskabet steget med 1%. Omsætningen i koncernens franske datterselskab steg til DKK 20 mio. påvirket af en profitabel stor softwareordre og en god vækst i konsulentomsætningen. Omsætningen i det hollandske konsulentselskab steg med 44% til DKK 7,8 mio. Regionen bidrog med 24% af den samlede omsætning. Regionens EBITDA steg med DKK 0,4 mio. i forhold til samme periode sidste år til DKK 4,4 mio. i 1. kvartal EBITDA i To-Increase faldt fra DKK 2,9 mio. i 1. kvartal 2007 til DKK 1,2 mio. i 1. kvartal 2008, som følge af både en nedgang i salget og en investering i opbygningen af presales-styrken. EBITDA i det engelske datterselskab blev på 0,9 mio. (DKK 1,2 mio. i 2007). Justeret for valutakursudviklingen er EBITDA i selskabet faldet med 13% i forhold til samme periode sidste år. EBITDA i det hollandske konsulentselskab, der havde vanskeligheder gennem hele 2007, steg fra DKK -0,3 mio. i 1. kvartal 2007 til DKK 1,3 mio. i 1. kvartal Der har været arbejdet målrettet på at forbedre profitabiliteten, og vi ser nu en positiv udvikling i selskabet. I koncernens franske datterselskab er der, ligesom i det hollandske konsulentselskab, blevet arbejdet målrettet på at forbedre profitabiliteten. EBITDA i det franske datterselskab steg fra DKK 0,3 mio. i 1. kvartal 2007 til DKK 1,5 mio. i 1. kvartal /19

6 Østeuropa Omsætning - 1. kvartal mdkk % mdkk % Hardware 0 0% 0 0% Software 21 43% 12 35% Service & Support 3 5% 2 6% Konsulentydelser 25 52% 21 59% Total % % Østeuropa Omsætning - 1. kvartal mdkk % mdkk % Dynamics AX 26 54% 25 71% Dynamics NAV 9 18% 2 6% Øvrige MBS-produkter 2 4% 1 3% Andet 12 24% 7 20% Total % % Omsætningen i Østeuropa udgjorde DKK 49 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er en forbedring på DKK 14 mio. svarende til 40% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen i det russiske datterselskab steg fra DKK 19,9 mio. i 1. kvartal 2007 til DKK 31,2 mio. i 1. kvartal 2008, svarende til en stigning på 57%. Omsætningen i Litauen steg med 46% til DKK 4,9 mio. i 1. kvartal Stigningen er primært drevet af tilkøbet af et Dynamics NAV-fokuseret konsulenthus pr. 1. marts Omsætning i det polske selskab steg med 51% til DKK 4,5 mio. i 1. kvartal Regionen bidrog med i alt 22% af den samlede omsætning. Regionens EBITDA steg med 12% i forhold til samme periode sidste år til DKK 2,0 mio. i 1. kvartal EBITDA i det russiske selskab faldt fra DKK 2,6 mio. i 1. kvartal 2007 til DKK 1,8 mio. i 1. kvartal Resten af verden Omsætning - 1. kvartal mdkk % mdkk % Hardware 0 0% 0 0% Software 9 24% 10 29% Service & Support 1 3% 1 4% Konsulentydelser 27 73% 23 67% Total % % Resten af verden Omsætning - 1. kvartal mdkk % mdkk % Dynamics AX 25 67% 21 60% Dynamics NAV 8 22% 11 32% Øvrige MBS-produkter 2 6% 0 0% Andet 2 5% 3 8% Total % % I regionen Resten af verden udgjorde den samlede omsætning i 1. kvartal 2008 DKK 37 mio., hvilket er en forbedring på 9% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen i det brasilianske datterselskab er steget fra DKK 1,1 mio. i 1. kvartal 2007 til DKK 4,6 mio. i 1. kvartal Omsætningen i de øvrige datterselskaber i regionen er samlet på niveau med samme periode i Regionen bidrog med 17% af den samlede omsætning. Regionens EBITDA steg med DKK 1,6 mio. i forhold til samme periode sidste år til DKK 3,6 mio. i 1. kvartal EBITDA i det brasilianske datterselskab er steget fra DKK -0,7 mio. i 1. kvartal 2007 til DKK 0,6 mio. i 1. kvartal EBITDA i de øvrige datterselskaber i regionen er samlet på niveau med samme periode i 2007 EBITDA i moderselskabet udgjorde i 1. kvartal 2008 DKK -6,2 mio. før udfakturering af omkostninger til datterselskaberne, hvilket er en forbedring på DKK 1,6 mio. i forhold til samme periode sidste år. Rettede emissioner I marts 2008 har Columbus IT mod betaling i aktier i Columbus IT Partner A/S afregnet købesummen for købet af yderligere 30% af aktiekapitalen i Columbus IT Partner A/S s litauiske datterselskab, UAB Columbus IT Partner, Lithuania. Der henvises til meddelelse nr. 4/2008 af 5. marts Der blev således i alt udstedt aktier i 1. kvartal 2008, hvilket påvirkede egenkapitalen positivt med netto DKK 4,8 mio. Investeringer De samlede investeringer i materielle og immaterielle aktiver med undtagelse af goodwill udgjorde i 1. kvartal 2008 DKK 9,7 mio. mod DKK 6,0 mio. i samme periode DKK 7,0 mio. kan henføres til inve- 6/19

7 steringer i udviklingsprojekter og andre immaterielle anlægsaktiver, mens de resterende DKK 2,7 mio. vedrører anskaffelsen af materielle aktiver. Likviditetsudvikling Columbus ITs likvide beholdninger udgjorde DKK 61 mio. pr. 31. marts 2008 mod DKK 35 mio. sidste år. Likviditeten er fortrinsvist placeret i en række udenlandske datterselskaber. 7/19

8 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2008 for Columbus IT Partner A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelsee med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til del- årsrapporten for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke evideret eller gennemgået af selska- bets revisor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisen- de billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første kvartal Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansiellee stilling som helhed samt en retvi- sende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, den Direktion Michael Gaardboe CEO Claus Hansen COO Bestyrelse Ib Kunøe Formand Sven Madsen Claus Hougesen Jørgen Cadovius 8/19

9 Resultatopgørelse DKK 000 Note 2007 Q Q Nettoomsætning 2, Eksterne projektomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger og vederlæggelse Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger Resultat før goodwillnedskrivninger (EBITA) Nedskrivninger af goodwill og kapitalandele Driftsresultat (EBIT) Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat for fortsættende aktiviteter Periodens resultat for ophørende aktiviteter Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S' andel af periodens resultat Minoritetsaktionærers andel af periodens resultat Indtjening pr. aktie a 1,25 kr. (EPS): Fortsættende og ophørende aktiviteter 0,07-0,02 0,01 Fortsættende og ophørende aktiviteter, udvandet 0,07-0,02 0,01 Fortsættende aktiviteter 0,27-0,02 0,00 Forsættende aktiviteter, udvandet 0,27-0,02 0,00 9/19

10 Balance DKK Q Q AKTIVER Immaterielle aktiver Goodwill Licensrettigheder Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Andre immaterielle anlægsaktiver Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Indretning af lejede lokaler Driftsmidler og inventar Materielle aktiver i alt Finansielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Andre finansielle tilgodehavender Finansielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt /19

11 Balance DKK Q Q PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Overført resultat Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S' andel af egenkapital Minoritetsaktionærers andel af egenkapital Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Andre forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser: Kortfristet del af langfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Gæld til aktionærer og dattervirksomheder Modtagne forudbetaling fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Skyldig restkøbesum vedr. køb af datterselskaber Andre forpligtelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser Passiver i alt /19

12 Egenkapitalopgørelse DKK Aktiekapital Overført resultat Minoritets interesser Reserve for valutakursregulering Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber Øvrige reguleringer Nettoindkomst indregnet direkte på egenkapitalen Overført af periodens resultat Samlet indkomst Kapitalforhøjelser Tildeling af medarbejderaktier Afgang af minoritetsandele Tilgang af minoritetsandele Udloddet udbytte vedrørende Egenkapital 31. marts Egenkapital 1. januar Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber Øvrige reguleringer Nettoindkomst indregnet direkte på egenkapitalen Overført af periodens resultat Samlet indkomst Kapitalforhøjelser Tildeling af medarbejderaktier Tilgang af minoritetsandele Udloddet udbytte vedrørende Egenkapital 31. marts /19

13 Pengestrømsopgørelse DKK Q Q Periodens resultat Reguleringer Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra primær drift Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Køb af associerede virksomheder Salg af associerede virksomheder Modtaget udbytte fra associerede virksomheder Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Salg af immaterielle aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Provenue fra kapitalforhøjelser Omkostninger ved kapitalforhøjelse Afdrag på lån til kreditinstitutter Afdrag/træk på kreditter Betalt udbytte til minoritetsaktionærer Afregning af skyldig restkøbesum Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Periodens pengestrømme Likvide beholdninger, primo Kursreguleringer af likvider Likvide beholdninger ultimo De samlede pengestrømme har i regnskabsperioden påvirket pengestrømsopgørelsen således: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme /19

14 Note 1: Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er første gang, koncernen aflægger delårsrapport efter IAS 34, hvilket i forhold til tidligere delårsrapporter har medført en mere detaljeret præsentation af egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen samt mere detaljerede noteoplysninger for enkelte områder. Sammenligningstal i delårsrapporten er tilpassede, så de afspejler den ændrede præsentationsform. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2007 anvendte. Vi henviser til årsrapporten for 2007 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 14/19

15 Note 2: Segmentoplysninger Ledelsesmæssigt og rapporteringsmæssigt er koncernen opdelt i fire geografiske regioner, der udgør koncernens primære segmentopdeling og 2 horisontale fokusområder, der udgør koncernens sekundære segmentopdeling. Primært segment - geografisk Q Norden Vesteuropa Østeuropa Resten af verden Fortsættende aktiviteter i alt Brutto omsætning Omsætning mellem segmenter Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før skat Periodens resultat Segment aktiver Segment forpligtelser Anlægsinvesteringer Afskrivninger Nedskrivninger Kapitalandele i associerede virksomheder Q Brutto omsætning Omsætning mellem segmenter Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før skat Periodens resultat Segment aktiver Segment forpligtelser Anlægsinvesteringer Afskrivninger Nedskrivninger Kapitalandele i associerede virksomheder /19

16 Note 2: Segmentoplysninger, fortsat 2007 Norden Vesteuropa Østeuropa Resten af verden Fortsættende aktiviteter i alt Brutto omsætning Omsætning mellem segmenter Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før skat Årets resultat Segment aktiver Segment forpligtelser Anlægsinvesteringer Afskrivninger Nedskrivninger Kapitalandele i associerede virksomheder Sekundært segment - aktiviteter Q ISV forretning VAR forretning Elimineringer Fortsættende aktiviteter i alt Nettoomsætning Segment aktiver Anlægsinvesteringer Q Nettoomsætning Segment aktiver Anlægsinvesteringer Nettoomsætning Segment aktiver Anlægsinvesteringer /19

17 Note 3: Nettoomsætning DKK Q Q Salg af varer: Hardware Softwarelicenser Softwareabonnementer Salg af varer i alt Salg af tjenesteydelser: Service- og hotlineabonnementer Salgsværdi af periodens produktion på konsulentprojekter (ydelser): Salgsværdi af afsluttede projekter Igangværende arbejder for fremmed regning, primo Igangværende arbejder for fremmed regning, ultimo Salgsværdi af periodens produktion Nettoomsætning i alt /19

18 Note 4: Aktiebaseret vederlæggelse En ledende medarbejder er tildelt et incitamentsprogram indeholdende en aktiewarrantordning. Aktiewarrantprogrammet er tildelt til børskursen på tildelingstidspunktet. Aktiewarrantprogrammet er baseret på to kriterier: Ansættelsesperiode og opnåede resultater. Programmet bliver ikke justeret ved efterfølgende kapitaludvidelser. Aktiebaseret vederlæggelse er baseret på Black & Scholes beregninger og programmet har en samlet forventet markedsværdi på op til DKK 1,5 mio., i 2008 og Specifikation af udestående warrants Antal i alt Ledende medarbejder Exercisekurs pr. warrant stk. stk. kr. Udestående pr. 1. januar ,44 Tildelt i perioden 0 0 0,00 Udnyttet 0 0 0,00 Annulleret i perioden 0 0 0,00 Udestående pr. 31. marts ,44 Udestående pr. 1. januar ,00 Tildelt i perioden 0 0 0,00 Udnyttet 0 0 0,00 Annulleret i perioden 0 0 0,00 Udestående pr. 31. marts ,00 Forudsætningerne for udgiftsførelsen efter Black-Scholes modellen for værdiansættelsen af warrants er en volatilitet på 38% og en risikofri rente på 4,1%. Den forrentede volatilitet er baseret på den historiske volatilitet. 18/19

19 Note 5: Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser DKK Q Q Tilgodehavender (brutto) pr. 31. marts Nedskrivning til imødegåelse af tab 1. januar Ændring af nedskrivning i perioden Realiserede tab i perioden Nedskrivning til imødegåelse af tab 31. marts Regnskabsmæssig værdi 31. marts Alle tilgodehavender forfalder inden for 1 år Nedskrivningen af tilgodehaveder fra salg og tjenesteydelser er indregnet i resultatopgørelsen under andre eksterne omkostninger. Nedskrivningen har fundet sted som følge af en vurdering af den enkelte debitors kreditværdighed og betalingsvilllighed. 19/19

Meddelelse nr. 10/2008. Halvårsrapport. 1. halvår 2008

Meddelelse nr. 10/2008. Halvårsrapport. 1. halvår 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Halvårsrapport 1. halvår 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til internationale

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009

Meddelelse nr. 8/2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Halvårsrapport 1. halvår 2009 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulentvirksomhed på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Meddelelse nr. 2/2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulentvirksomhed på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2006. Halvårsrapport. 1. halvår 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2006. Halvårsrapport. 1. halvår 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2006 Halvårsrapport 1. halvår 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2007 for Sanistål A/S.

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2007 for Sanistål A/S. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 25 Nicolaj Plads 6 13 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere