Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune"

Transkript

1 Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune Med budgetaftalen for 2013 og 2014 har Byrådet sat Gladsaxe i vækst højt på dagsordenen med henblik på at sikre fremtidens velfærd. Der er i den forbindelse brug for, at der tilvejebringes et solidt og velgennemarbejdet grundlag for, at der kan træffes politiske valg, der understøtter ambitionerne. Dette notat ser på erhvervsstrukturen i Gladsaxe generelt og specifikt på erhvervsstrukturen i de fire erhvervskvarterer Ringbyen, Bagsværd Erhvervskvarter, Gyngemosen og Mørkhøj Erhvervskvarter. Notatet ser endvidere på udviklingen i selskabsskatter og på selskabsskatterne for de 20 største bidragydere i Gladsaxe Kommune. I afsnit 1 beskrives den overordnede erhvervsstruktur i Gladsaxe Kommune samt udviklingen fra 2007 til 2012/ i arbejdssteder og beskæftigede. I afsnit 2 beskrives strukturen i de fire erhvervskvarterer. Afsnit 3 beskriver udviklingen i selskabsskatterne fra 2010 til Den overordnede erhvervsstruktur i Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en stor erhvervskommune. Virksomhederne fordeler sig på en bred vifte af brancher og spænder fra de små enkeltmandsvirksomheder til de største virksomheder i Danmark. Men Gladsaxe Kommune skiller sig ud fra landsgennemsnittet i forhold til beskæftigelsen inden for den videnstunge industri, hvor beskæftigelsen udgør ca. 33 pct. af alle private job i kommunen. De tre vigtigste videnstunge brancher i Gladsaxe Kommune er Medicinalindustrien, IT- og informationstjenester samt Kemisk industri, hvor der i 2013 er ansat henholdsvis 5.112, og personer. Samlet set er der i 2013 beskæftiget personer i Gladsaxe Kommune fordelt på beskæftige i den private sektor og beskæftigede i den offentlige sektor. Samlet set er det en stigning på beskæftigede siden Antallet af arbejdssteder i Gladsaxe Kommune er fra 2007 til 2012 faldet med 0,7 pct., se tabel 1.4., hvorimod antallet af beskæftigede fra 2007 til 2013 er steget med 7,0 pct., se tabel 1.1. De forskellige branchers andel af arbejdssteder i kommunen har ikke ændret sig nævneværdigt i løbet af de sidste par år, men inden for de enkelte brancher, er der sket store forskydninger. Men generelt kan det siges, at industri-, service- samt transport-, informations- og kommunikationserhvervene er i vækst, og udviklingen i industrien går mod en vækst i de mere vidensintensive dele af branchen, mens den traditionelle industris andel af arbejdssteder og beskæftigede bliver mindre. På de følgende sider beskrives den overordnede erhvervsstruktur i Gladsaxe Kommune mere detaljeret. Der ses på, hvordan antallet af arbejdssteder og fordelingen på brancher har udviklet sig i perioden Der ses også på udviklingen i antallet af beskæftigede og branchetilknytning i perioden Brancherne er inddelt på følgende måde. Industribranchen dækker over en lang række af undergrupper såsom: Landbrug, skovbrug og fiskeri Fødevareindustri Tekstilindustri Træ-, papir- og grafisk industri Kemisk- og plastindustri 1 Vi ville gerne have belyst udviklingen over en 10-årig periode, men Danmarks Statistik, hvorfra vores datamateriale stammer, ændrede i 2007 branchekoder. Dette medfører, at det er vanskeligt umiddelbart at sammenligne data før 2007 med data fra de efterfølgende år. Kilde: Danmarks Statistik:Statistikbanken.dk, Generel Erhvervsstatistik, Erhvervsbeskæftigelsen. 1

2 Jern- og metalindustri Energiforsyning Vandforsyning og renovation Bygge- og anlægsbranchen dækker over: Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration dækker over: Handel Hoteller og restauranter Transport, information og kommunikation dækker blandt andet over: Transport It- og informationstjenester Forlag, tv og radio Finansiering og forretningsservice omfatter en lang række undergrupper, blandt andet: Bank- og forsikringsvirksomhed Ejendomshandel og udlejning Videnservice (rådgivning, forskning og udvikling, reklamer og øvrige erhvervsservice) Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Offentlige tjenester dækker blandt andet: Offentlig administration, forsvar og politi Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Andre serviceydelser og uoplyst dækker over: Andre serviceydelser mv. Uoplyst aktivitet 1.1. Beskæftigelsen i Gladsaxe Kommune Antallet af beskæftigede i Gladsaxe Kommune er steget med 7,0 pct. i perioden fra 2007 til 2013, svarende til en stigning på beskæftigede, jf. tabel 1.4., hvilket er ganske markant i sammenligning med udviklingen i beskæftigelsen samlet set i Danmark, idet der her er tale om en reduktion i den samlede beskæftigelse på 5,7 pct. 2

3 Tabel 1.1 Beskæftigede i Gladsaxe Kommune Beskæftigede i Gladsaxe Kommune Industri ,53% ,92% 8,78% Bygge og anlæg ,50% ,27% -5,51% Handel, hotel og restauration ,20% ,10% 6,19% Transport, inform. og kommunikation ,81% ,31% 37,43% Finansiering og forretningsservice ,30% ,41% -7,10% Offentlige tjenester ,85% ,82% 6,87% Andre serviceydelser og uoplyst 637 1,81% 817 2,16% 28,26% Beskæftigede i alt ,00 % ,00 % 7,01% Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken (RASA11 + RASA1) Beskæftigede efter arbejdsstedsområde, branche og tid. Tabel 1.2 Beskæftigede i Region Hovedstaden Beskæftigede i Region Hovedstaden Industri ,97% ,74% -15,02% Bygge og anlæg ,74% ,81% -17,43% Handel, hotel og restauration ,16% ,47% 0,22% Transport, inform. og kommunikation ,37% ,67% -7,01% Finansiering og forretningsservice ,21% ,13% 3,25% Offentlige tjenester ,98% ,52% 3,29% Andre serviceydelser og uoplyst ,59% ,67% 0,73% Beskæftigede i alt ,00% ,00 % -1,47% Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken (RASA11 + RASA1) Beskæftigede efter arbejdsstedsområde, branche og tid. Tabel 1.3 Beskæftigede i hele landet Beskæftigede i hele landet Industri ,12% ,50% -20,16% Bygge og anlæg ,78% ,72% -20,45% Handel, hotel og restauration ,42% ,10% -2,21% Transport, inform. og kommunikation ,94% ,35% -11,98% Finansiering og forretningsservice ,10% ,02% 0,40% Offentlige tjenester ,70% ,19% 1,68% Andre serviceydelser og uoplyst ,94% ,13% 0,31% Beskæftigede i alt ,00 % ,00 % -5,72% Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken (RASA11 + RASA1) Beskæftigede efter arbejdsstedsområde, branche og tid. Beskæftigede i branchen Industrien Der er blevet 729 flere beskæftigede indenfor industribranchen i Gladsaxe Kommune i 2013 sammenlignet med Det er en stigning på 8,78 pct.. I hele landet falder antallet af beskæftigede i industribranchen med 20,16 pct.. Årsagen til at Gladsaxe Kommune oplever en stigning skyldes, som indledningsvist nævnt, at kommunen huser en række store vækstvirksomheder i medicinalindustrien og i den kemiske industri samt at de mere traditionelle industrivirksomheder i kommunen ikke, i samme omfang som for landet som helhed, reducerer i antallet af beskæftigede. Dette kommer også til udtryk ved, at industribranchen er den næststørste arbejdsgiver i kommunen med en andel 3

4 af den samlede beskæftigelse på 23,9 pct. i 2013, mens branchen til sammenligning er den femte største arbejdsgiver i Region Hovedstaden og den fjerde største i hele landet. Størstedelen af de beskæftigede i industrien i Gladsaxe arbejder inden for den kemiske industri og medicinalindustrien. I 2013 drejer det sig om personer, hvilket er en stigning i forhold til år 2007 på personer og procentuelt på 32,5. Men også maskinindustrien beskæftiger mange med ansatte i I Gladsaxe Kommune falder antallet af beskæftigede inden for undergruppen føde-, drikke og tobaksvareindustrien fra 959 i 2007 til 86 personer i 2013, svarende til et fald på 91 pct., hvilket formentlig skyldes, at British American Tobacco har indstillet deres produktion i Gladsaxe Kommune i perioden. For landet som helhed landet falder antallet af beskæftigede i denne undergruppe med 23,71 pct. Beskæftigede i branchen Hoteller, handel og restauration Antallet af beskæftigede inden for denne branche stiger fra 2007 til 2013 med 310 personer svarende til en stigning på 6,2 pct. I landet som helhed falder antallet af beskæftigede med 2,2 pct i samme periode. Beskæftigede i branchen Bygge og anlæg Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen falder i Gladsaxe Kommune, med 5,5 pct. fra 2007 til Det betyder en reduktion på 204 stillinger i kommunen. I hele landet ses også et fald i beskæftigelse inden for denne branche. Faldet er på 20,5 pct. svarende til stillinger, hvilket meget godt illustrerer, at der er tale om en branche, der i særlig grad er konjunkturafhængig. Beskæftigede i branchen Transport, informationstjenester og kommunikation I Gladsaxe Kommune er antallet af beskæftigede inden for branchen Transport, informationstjenester og kommunikation steget med 37,4 pct. fra 2007 til 2013, hvilket svarer til en stigning i antallet af beskæftigede på stillinger. Det er især inden branchen IT- og informationstjenester, at beskæftigelsen er steget. I perioden 2007 til 2013 er stigningen på stillinger. I hele landet ses der i perioden et fald i antallet af stillinger inden for branchen på i alt 12,0 pct. Faldet af beskæftigede inden for branchen i Gladsaxe Kommune kan givetvis tilskrives, at Danmarks Radio er fraflyttet kommunen i perioden. Beskæftigede i branchen Finansiering og forretningsservice I Gladsaxe Kommune er antallet af beskæftigede inden for branchen Finansiering og forretningsservice faldet med 7,1 pct. fra 2007 til 2013, hvilket svarer til et fald i antallet af beskæftigede på 358 stillinger. Det er især inden for undergruppen Rådgivning m.v. samt Finansiering og forsikring, at beskæftigelsen er faldet. Fra stillinger i 2007 til stillinger i For landet som helhed ses der omvendt indenfor de samme brancher en pct.vis stigning i antallet af stillinger i perioden på 2,0 pct. Beskæftigede inden for branchen Offentlige tjenester Siden 2007 er antallet af beskæftigede i branchen Offentlige tjenester i Gladsaxe Kommune steget med 6,87 pct. svarende til 651 fuldtidsbeskæftigede. Det er den branche, der beskæftiger flest personer i kommunen, hvilket også gælder for Danmark i øvrigt Arbejdssteder i Gladsaxe Kommune Siden 2007 har Gladsaxe Kommune fået 18 færre arbejdssteder. Arbejdssteder er et udtryk for firmaer, der beskæftiger minimum et halvt årsværk. 4

5 Tabel 1.4 Arbejdssteder i Gladsaxe Kommune Arbejdssteder i Gladsaxe kommune Industri 124 4,96% 130 5,24% 4,84% Bygge og anlæg ,28% ,34% -7,28% Handel, hotel og restauration ,60% ,64% -4,96% Transport, inform. og kommunikation ,08% ,25% 0,66% Finansiering og forretningsservice ,12% ,78% 1,99% Offentlige og personlige tjenester ,64% ,45% -1,81% Andre serviceydelser og uoplyst 108 4,32% 132 5,32% 22,22% Arbejdssteder i alt ,00% ,00% -0,72% Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken.dk (ERH18) Erhvervsbeskæftigelsen Tabel 1.5 Arbejdssteder i Region Hovedstaden Arbejdssteder i Region Hovedstaden Industri ,82% ,02% -13,25% Bygge og anlæg ,26% ,96% -14,19% Handel, hotel og restauration ,96% ,58% -7,38% Transport, inform. og kommunikation ,22% ,02% 5,30% Finansiering og forretningsservice ,05% ,66% 4,13% Offentlige og personlige tjenester ,73% ,36% 2,18% Andre serviceydelser og uoplyst ,96% ,40% 6,94% Arbejdssteder i alt ,00% ,00% -1,73% Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken (ERH18) Erhvervsbeskæftigelsen Tabel 1.6 Arbejdssteder i hele landet Arbejdssteder i hele landet Industri ,45% ,16% -16,69% Bygge og anlæg ,00% ,80% -15,82% Handel, hotel og restauration ,20% ,77% -7,39% Transport, inform. og kommunikation ,19% ,52% -1,78% Finansiering og forretningsservice ,62% ,52% 3,12% Offentlige og personlige tjenester ,66% ,98% 3,59% Andre serviceydelser og uoplyst ,87% ,24% 1,70% Arbejdssteder i alt ,00% ,00% -5,56% Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken (ERH18) Erhvervsbeskæftigelsen Arbejdssteder i branchen Industri Inden for industrien er der fra 2007 til 2012 kommet 6 nye arbejdssteder i Gladsaxe Kommune svarende til ens stigning på 4,8 pct. i modsætning til i landet som helhed, hvor der har været et fald i antallet af industrivirksomheder på 16,7 pct. i perioden. Arbejdssteder i Bygge- og anlægsbranchen Antallet af arbejdssteder i Gladsaxe Kommune inden for Bygge- og anlægsbranchen falder fra 2007 til 2012 med 7,3 pct. eller med 26 arbejdssteder i Gladsaxe Kommune. Faldet er dog væsentligt større for landet som helhed, hvor det i perioden har været en reduktion i antallet af arbejdssteder på 15,8 pct. inden for branchen. 5

6 Arbejdssteder i branchen Handel, hotel og restauration I perioden reduceres antallet af arbejdssteder inden for branchen i Gladsaxe Kommune med 28 svarende til en reduktion på 5,0 pct. I samme periode er antallet af arbejdssteder inden for branchen i Danmark reduceret med 7,4 pct. Arbejdssteder i branchen Transport, information og kommunikation Fra 2007 til 2012 vokser branchen med 0,7 pct., svarende til 2 arbejdssteder. Denne vækst er større, end den vækst vi ser i hele landet, hvor antallet af arbejdssteder inden for branchen falder med 1,8 pct.. Arbejdssteder i branchen Finansiering og forretningsservice Inden for branchen Finansiering og forretningsservice er antallet af arbejdssteder i kommunen steget fra 2007 til 2012 med 2,0 pct., hvilket nogenlunde svarer til den landsdækkende vækst i antal arbejdssteder på 3,1 pct. Branchen Finansiering og forretningsservice består af virksomheder, der hovedsageligt leverer serviceydelser til andre virksomheder. Arbejdssteder i branchen Offentlige tjenester Inden for branchen Offentlige tjenester er antallet af arbejdssteder i Gladsaxe Kommune reduceret med 8 fra 2007 til 2012 svarende til et fald på 1,8 pct. Til sammenligning er der på landsplan sket en stigning i antallet af arbejdssteder på 3,6 pct. i samme periode. 2. Erhvervsstruktur i de fire erhvervskvarterer i Gladsaxe Kommune Kommunen har grundlæggende fire erhvervskvarterer, som er henholdsvis Ringbyen, Bagsværd Erhvervskvarter incl. Bagsværd Bypark, Gyngemosepark og Mørkhøj Erhvervskvarter. Nedenfor ses på, hvilke virksomhedstyper der er i de forskellige kvarterer. Tallene viser strukturen for 2010, hvor de seneste tal fra Danmarks Statistik stammer fra. 6

7 2.1. Gladsaxe Ringby Gladsaxe Ringby omfatter Gladsaxe Erhvervskvarter og Gladsaxe Trafikplads. Kvarteret forventes at omgå større ændringer som følge af ibrugtagning af letbanen i Tabel 2.1 viser, hvordan arbejdssteder og beskæftigede i området er fordelt på brancher. Tabel 2.1 Antal arbejdssteder og beskæftigede i Ringbyen i 2010 Arbejdssteder Andel Beskæftigede Andel Industri 38 11% % Bygge og anlæg 28 8% % Handel, hotel og restauration % % Transport, inform. Og kommunikation 47 13% % Finansiering og forretningsservice 78 22% % Offentlige tjenester 36 10% % Ander serviceydelser og uoplyst 9 3% 192 1% I alt % % Det fremgår, at erhvervsstrukturen i Ringbyen er meget blandet. De største brancher er Industri, Finansiering og forretningsservice og Offentlige tjenester. Inden for industrien er det især medicinalindustrien og maskinindustrien, der er af en vis størrelse. Inden for branchen Finansiering og forretningsservice er der især underbranchen Rådgivning som er af en vis størrelse. Der er vedtaget en helhedsplan for Gladsaxe Ringby. Helhedsplanen er Byrådets vision for Ringbyen, og den udstikker retningslinjerne for kvarterets fremtid som en attraktiv, bæredygtigt bydel med erhverv og andre byfunktioner, der naturligt kan indpasses i en moderne erhvervsby. Gladsaxe Ringby vil særligt markere sig som et grønt, sundt og levende erhvervskvarter med en samlet identitet, og samtidig være et innovativt erhvervskvarter, hvor der både er plads til de store videnstunge virksomheder og de små kreative iværksættere. Det skal være et mangfoldigt område og en spændende bydel med by kvaliteter, der kan trække servicefunktioner som spisesteder, overnatning, fitness og andre fritidsfunktioner til. Helhedsplanen introducerer en ny struktur i kvarteret, der bygger videre på den eksisterende struktur og den udvikling, der er i gang i området Bagsværd Erhvervskvarter, incl. Bagsværd Bypark Tabel 2.2 viser, hvordan arbejdssteder og beskæftigede i området er fordelt på brancher. Tabel 2.2 Antal arbejdssteder og beskæftigede Bagsværd Erhvervskvarter, incl. Bagsværd Bypark i 2010 Arbejdssteder Andel Beskæftigede Andel Industri 13 4% % Bygge og anlæg 27 9% 178 2% Handel, hotel og restauration 98 32% % Transport, inform. Og kommunikation 33 11% % Finansiering og forretningsservice 60 19% 366 5% Offentlige tjenester 61 20% % Ander serviceydelser og uoplyst 17 6% 55 1% I alt % % Området er domineret af Novo Nordisk og offentlige sociale institutioner. Beskæftigelsen i brancherne Industrien og Offentlige tjenester udgør således 70 pct. af de beskæftigede i området. Den nordlige del af området (Bagsværd Bypark) er udpeget til by omdannelsesområde, der kan omdannes til et nyt blandet byområde i overensstemmelse med retningslinjerne for arealanvendelse i de stationsnære områder. 7

8 Den sydlige del af området (Bagsværd Erhvervskvarter) fastholdes til erhvervsformål med mulighed for en fortsat fornyelse og omdannelse af området til højteknologiske fremstillingsvirksomheder samt kontor- og servicevirksomheder i overensstemmelse med retningslinjerne for arealanvendelsen i de stationsnære områder Gyngemosepark Tabel 2.3 viser, hvordan arbejdssteder og beskæftigede i området er fordelt på brancher i Gyngemosepark. Tabel 2.3 Antal arbejdssteder og beskæftigede i Gyngemosepark i 2010 Arbejdssteder Andel Beskæftigede Andel Industri 1 2% 8 1% Bygge og anlæg 4 8% 4 0% Handel, hotel og restauration 11 21% 72 7% Transport, inform. Og kommunikation 10 19% 15 2% Finansiering og forretningsservice 16 30% % Offentlige tjenester 9 17% % Ander serviceydelser og uoplyst 2 4% 8 1% I alt % % Området er domineret af brancherne Finansiering og forretningsservice og Offentlige tjenester. De to områder udgør således 89 pct. af de beskæftigede i området. Det er især underbrancherne Rådgivning og Undervisning der er de største brancher i området. Området er udlagt til blandet bolig og erhvervsformål. Der kan etableres erhvervstyper som kontor- og servicevirksomheder, undervisning, højteknologiske virksomheder, laboratorier, hospital m.v. samt hotel og konferencevirksomhed, der kan lokaliseres sammen med boliger uden væsentlige gener for beboerne. I en del af området kan der etableres virksomheder til og med forureningsklasse 2, d.v.s. med et afstandskrav på min. 20 m til boliger og lignende, som f.eks. finere produktionsvirksomhed og lager. Bebyggelsens omfang reguleres gennem en maksimal bebyggelsespct. for området under ét. Mindst 1/3 af det maksimalt tilladte etageareal skal anvendes til boligformål Mørkhøj Erhvervskvarter Tabel 2.4 viser, hvordan arbejdssteder og beskæftigede i området er fordelt på brancher i Mørkhøj Erhvervskvarter. Tabel 2.4 Antal arbejdssteder og beskæftigede i Mørkhøj Erhvervskvarter i 2010 Arbejdssteder Andel Beskæftigede Andel Industri 11 7% 237 9% Bygge og anlæg 12 8% % Handel, hotel og restauration 65 44% % Transport, inform. Og kommunikation 17 12% 104 4% Finansiering og forretningsservice 33 22% % Offentlige tjenester 7 5% % Ander serviceydelser og uoplyst 2 1% 12 0% I alt % % Mørkhøj Erhvervskvarter er overordnet set et område til produktions- og lagervirksomheder samt særligt pladskrævende detailhandel som automobilsalgsvirksomheder, møbler m.v.. Området fastholdes også i fremtiden til virksomheder med væsentligt behov for halbyggeri til produktion og lager, og med relativt få beskæftigede i forhold til arealbehovet. 3. Selskabsskatter i Gladsaxe Kommune I dette afsnit beskrives udviklingen i kommunens indtægter fra selskabsskatten i perioden 2010 til 2017 og forde- 8

9 lingen på de større virksomheder. Da selskabsskatten betales med 3 års forsinkelse, svarer tallene til Gladsaxe Kommunes andel af den opkrævede selskabsskat i henholdsvis 2007 til 2011 og den forventede andel i Den udbetalte selskabsskat til kommunen afhænger udover den årlige betaling også af mulige efterreguleringer fra tidligere år. Tabel 3.1 nedenfor viser udviklingen i selskabsskatten fra 2010 til Tallene for 2015 til 2017 er skønnede indtægter. Det fremgår, at selskabsskatterne stiger kraftigt fra 2013 til 2014 og 2015, men herefter falder igen. Stigningen skyldes især, at Novo Nordisk s selskabsskattebetaling er blevet efterreguleret for tidligere år, på grund af en verserende skattesag. Tabel 3.1 Selskabsskat i Gladsaxe Kommune Årets selskabsskat Efterreguleringer I alt Årets selskabsskat forventes at stige fra 172 mio. kr. i 2010 til 227 mio. kr. i Udviklingen kan reelt tilskrives det forventede selskabsskattebidrag fra Novo Nordisk. Tabel 3.2 nedenfor viser bidragene fra de 20 største betalere til Gladsaxe Kommune. Bidragene er uden efterregulering fra tidligere år. Ud af de 20 største bidragene er tre virksomheder flyttet fra Gladsaxe Kommune, og de vil dermed fremadrettet ikke bidrage til selskabsskatten mere. Det er Skandinavisk Holding, VKR Holding og Ferrosan. Det fremgår, at Novo Nordisk s selskabsskattebidrag udgør en stor andel af den samlede selskabsskat i Gladsaxe Kommune. Denne andel forventes endvidere at stige yderligere i de kommende år og forventes at udgøre størstedelen af kommunens selskabsskatteindtægt i Tabel 3.2 Selskabsskat fordelt på de 20 største bidragsydere Virksomhedsnavn Hovedtotal Gennemsnitlig Novo Nordisk A/S Skandinavisk Holding A/S HNG Midt-Nord Salg A/S VKR Holding A/S Ferrosan Holding A/S Wolseley Holdings Denmark Aps Berendsen Textil Service A/S Toyota Danmark A/S NNIT A/S WIDE INVEST ApS Hydro Texaco A/S Reckitt Benchiser A/S Converse Scandinavia A/S YX Ejendomme Danmark A/S Cisco System Denmark Aps Dacke PMC Danmark A/S Bygma Gruppen A/S Alfa Laval Copenhagen A/S TDC A/S GEA PROCESS ENGINEERING A/S I alt 20 største bidragere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK 19. OKTOBER 2011 KOLOFON Forfatter: Svend T. Jespersen, Christian B. Møller og Mads E. Vestergård Kunde: Beskæftigelsesregion

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 15. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Ph.d.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Sønderjylland Udfordringer det næste årti

Arbejdsmarkedet i Sønderjylland Udfordringer det næste årti Rambøll Management Arbejdsmarkedsrådet i Sønderjylland Arbejdsmarkedet i Sønderjylland Udfordringer det næste årti BAGGRUNDSRAPPORT November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Lønregulering 2014 og 2015

Lønregulering 2014 og 2015 Lønregulering 2014 og 2015 HR-analyse Juni 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 2.1. Statistiske mål... 5 3. Lønregulering 2014... 6 3.1. Samlet lønregulering 2014... 6 3.2.

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Målgruppebeskrivelse af ledige akademikere i Københavns Kommune

Målgruppebeskrivelse af ledige akademikere i Københavns Kommune Målgruppebeskrivelse af ledige akademikere i Københavns Kommune September 2012 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Ledige akademikere... 6 2.1 Ledighedsberørte akademikere... 6 2.2 Målgruppen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2000 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Stor stigning i antallet af arbejdspladser i Århus Kommune. Den 1. januar 1999 var der 167.103

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere