Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public"

Transkript

1 Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

2 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen sætter fokus på unges forhold til økonomi, lån og opsparing. Interviews er gennemført i perioden 27/3 23/ Undersøgelsens målgruppe er personer i alderen år, der henholdsvis kun har forbrugslån, både har et forbrugslån og en opsparing samt unge, der kun har en opsparing. Undersøgelsen er gennemført online (CAWI) via TNS Gallups eget internetpanel Undersøgelsen blev i første omgang udsendt til alle medlemmer af i den ønskede målgruppe år (ca. 3800). Da dette i første omgang ikke resulterede i de ønskede 1500 interviews, blev der sendt skemaer ud til alle i Gallups internetpanel, som havde børn i målgruppealderen. Formålet var at få forældrene til at videresende linket til børnene, som så skulle udfylde spørgeskemaet. I alt blev der således udsendt 6848 skemaer, hvilket resulterede i komplette besvarelser. Svarprocenten for undersøgelsen er på 26 procent. Det er generelt svært at få unge i denne aldersgruppe til at deltage i spørgeskemaundersøgelser, hvilket resulterer i en lav svarprocent sammenlignet med andre grupper.

3 3 Om undersøgelsen Fakta om ca panel medlemmer. Man kan ikke tilmelde sig Vi rekrutterer deltagere via vores telefon baserede undersøgelser. Mere end gennemførte interviews i Deltagerne medvirker i lodtrækning om gavekort som tak for deres deltagelse. Høj svarprocent (over 60%). Vi har omfattende kvalitetsstandarder (spørgeskema-opbygning, invitations-frekvens, udmeldelse, hotline/faq, kvalitetskontrol og demografiopdatering).

4 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført blandt 1274 respondenter. Nedenstående tabel viser gennemførelsesstatistikken fordelt på henholdsvis køn, alder, låntype og opsparingstype: Tallene er baseret på vejede data Fordeling (Abs.) Køn Kvinde 626 Mand 648 Alder år år år 330 Lån Sms-lån 17 Kreditkøb 140 Kontokort 75 Kreditkort 117 Kontantlån 130 Kassekredit 243 Opsparing Investeringsbeviser 110 Obligationer 56 Aktier 127 Pensionsopsparing 290 Bankkonto 545 Fordeling (Pct.) 49 % 51% 38 % 36 % 26 % 2 % 19 % 10 % 16 % 18 % 34 % 10 % 5 % 11 % 26 % 48 %

5 5 Om undersøgelsen I fremstillingen af resultaterne i denne rapport indgår både figurer med svarfordelinger og figurer med gennemsnitsværdier. sværdierne er beregnet ved at tildele svarkategorierne værdierne 1 til 7 eller -3 til +3. Værdierne er som følger: Særdeles ringe / helt uenig / meget usandsynligt / meget lille betydning: 1, særdeles godt / helt enig / meget sandsynligt / meget stor betydning: 7, og meget stærkt frarådet / meget negativt indtryk: -3, meget stærkt tilrådet / meget positivt indtryk: +3. Svarandelene for ved ikke er ikke medregnet i gennemsnittene. Undersøgelsens resultater er opdelt i følgende temaer: Oversigt over lån og opsparing Vidensspørgsmål om ÅOP Koncepter Lån Opsparing Generelle spørgsmål Lån Sms-lån Opsparing Baggrundsspørgsmål

6 6 Resultater Oversigt over lån og opsparing

7 7 Resultater Flest adspurgte (39 %) har oprettet en kassekredit indenfor de sidste 2 år, mens færrest har oprettet et sms-lån (1 %). Blandt de resterende låntyper ligger andelene på mellem 8 og 16 procent. Samme billede gør sig gældende, når der ses på den låntype, de adspurgte senest har oprettet. 34 % har senest oprettet en kassekredit, mens 2 procent har oprettet et sms-lån. Blandt de resterende låntyper ligger andelene på mellem 10 og 19 procent. 79 procent af de adspurgte har oprettet en bankkonto indenfor de seneste 2 år, mens 37 procent har oprettet en pensionsopsparing. Blandt de resterende opsparingstyper ligger andelene på mellem 7 og 17 procent. 48 procent har senest oprettet en bankkonto, mens 26 procent har oprettet en pensionsopsparing. Blandt de øvrige opsparingstyper ligger andelene på 5 til 11 procent.

8 8 Hvilke forbrugslån har du oprettet indenfor de sidste 2 år? Sms-lån (Eksempelvis Mads sender en låneansøgning via SMS og modtager kort efter pengene på sin konto) 1% Kreditkøb (Køb af en vare på kredit med månedlige afbetalinger, eksempelvis mobiltelefon, tv mv.) Kontokort (Eksempelvis til Magasin, H&M o. lign.) Kreditkort (Eksempelvis Mastercard, American Express o. lign.) 1 Kontantlån (Kontant udbetalt forbrugslån) 1 Kassekredit (Du skal kun vælge denne mulighed hvis du har brugt noget af din kassekredit indenfor de seneste 2 år) 3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: total(n=1274)

9 9 Hvilket lån har du senest oprettet? Sms-lån (Eksempelvis Mads sender en låneansøgning via SMS og modtager kort efter pengene på sin konto) 2% Kreditkøb (Køb af en vare på kredit med månedlige afbetalinger, eksempelvis mobiltelefon, tv mv.) 1 Kontokort (Eksempelvis til Magasin, H&M o. lign.) Kreditkort (Eksempelvis Mastercard, American Express o. lign.) 1 Kontantlån (Kontant udbetalt forbrugslån) 1 Kassekredit (Du skal kun vælge denne mulighed hvis du har brugt noget af din kassekredit indenfor de seneste 2 år) 3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Respondenter, der har oprettet et forbrugslån inden for de seneste 2 år (n=720)

10 10 Hvilke opsparinger har du oprettet indenfor de sidste 2 år? Investeringsbeviser (udstedes af Investeringsforeninger og formidles typisk gennem banker, eksempelvis Nordea Invest, Danske Invest, SparInvest o. lign.) Obligationer (Du skal kun vælge denne mulighed hvis du selv har valgt og købt dine obligationer) Aktier (Du skal kun vælge denne mulighed hvis du selv har valgt og købt dine aktier) 1 Pensionsopsparing (Optages enten via arbejdsgiver eller privat) 3 Bankkonto (Du skal kun vælge denne mulighed hvis du har haft penge på din konto indenfor de seneste 2 år) 7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: total(n=1274)

11 11 Hvilken opsparing har du senest oprettet? Investeringsbeviser (udstedes af Investeringsforeninger og formidles typisk gennem banker, eksempelvis Nordea Invest, Danske Invest, SparInvest o. lign.) Obligationer (Du skal kun vælge denne mulighed hvis du selv har valgt og købt dine obligationer) Aktier (Du skal kun vælge denne mulighed hvis du selv har valgt og købt dine aktier) Pensionsopsparing (Optages enten via arbejdsgiver eller privat) 2 Bankkonto (Du skal kun vælge denne mulighed hvis du har haft penge på din konto indenfor de seneste 2 år) 4 Base: Respondenter, der har oprettet en opsparing inden for de seneste 2 år (n=1125) 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 12 Resultater Vidensspørgsmål

13 13 Resultater Knap halvdelen af de adspurgte (46 %) vurderer, at de kender begrebet ÅOP. På en skala fra 1 til 7, hvor 7 betyder særdeles godt, vurderer respondenterne gennemsnitligt deres kendskab til at være 3,9. Respondenterne blev yderligere bedt om at tage stilling til en række udsagn om ÅOP. Her fremgår det, at et flertal svarer korrekt på udsagnene, samt at de, der svarer rigtigt, også er mere sikre på deres svar.

14 14 Kender du begrebet ÅOP, årlige omkostninger i procent? 4 Ja 5 Nej Base: total(n=1274)

15 15 Hvordan vil du betegne dit kendskab til ÅOP? Angiv dit svar på en skala fra 1-7, hvor 1 betyder særdeles ringe og 7 betyder særdeles godt % 3,9 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Særdeles ringe Særdeles god Ved ikke Base: Respondenter, der kender til begrebet ÅOP (n=584)

16 16 Nedenfor ser du en række udsagn om ÅOP, som enten er falske eller sande. Vi vil bede dig for hvert enkelt udsagn at svare på, om du mener udsagnet er falsk eller sandt. Samtidig vil vi bede dig angive med en procentsats fra %, hvor sikker du er på dit svar, hvor 50 % betyder at du er meget usikker og 100 % betyder at du er helt sikker på dit svar. ÅOP er en samlet betegnelse for, hvor meget man betaler på et lån alene set ud fra oprettelsesomkostninger og provisionsgebyrer 42% 5 Det er kun når man optager et forbrugslån andre steder end i banker eller sparekasser, at man som forbruger har krav på at få oplyst ÅOP 80% Alle der reklamerer med priser på lån skal oplyse om ÅOP i deres offentligt tilgængelige materialer, skilte, hjemmesider osv. 80% Peter, der er studerende, overvejer * 4 5 ÅOP sammenfatter de årlige renter, udgifter og gebyrer i ét tal, så du derved har mulighed for at sammenligne de årlige låneomkostninger på forskellige lån af samme type og med samme løbetid 1 8 ÅOP kan ikke bruges til at sammenligne prisen på forskellige forbrugslån af samme type og med samme løbetid 30% 70% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sandt Falsk *Peter, der er studerende, overvejer at oprette en kassekredit på 5000 kr. eller kr. med en rente på 5 % hos et pengeinstitut. Der er ikke noget gebyr ved at oprette kassekreditten og heller ikke noget løbende administrationsgebyr. Peter får den laveste ÅOP på lånet til kr. Cirklerne i figuren understreger de korrekte svar. Base: total(n=1274)

17 17 Nedenfor ser du en række udsagn om ÅOP, som enten er falske eller sande. Vi vil bede dig for hvert enkelt udsagn at svare på, om du mener udsagnet er falsk eller sandt. Samtidig vil vi bede dig angive med en procentsats fra %, hvor sikker du er på dit svar, hvor 50 % betyder at du er meget usikker og 100 % betyder at du er helt sikker på dit svar. Andelene i figuren viser, hvor sikre respondenter er på deres svar ÅOP er en samlet betegnelse for, hvor meget man betaler på et lån alene set ud fra oprettelsesomkostninger og provisionsgebyrer 66,0 69,2 Det er kun når man optager et forbrugslån andre steder end i banker eller sparekasser, at man som forbruger har krav på at få oplyst ÅOP 58,3 73,4 Alle der reklamerer med priser på lån skal oplyse om ÅOP i deres offentligt tilgængelige materialer, skilte, hjemmesider osv. 57,9 77,5 Peter, der er studerende, overvejer * 60,3 65,5 ÅOP sammenfatter de årlige renter, udgifter og gebyrer i ét tal, så du derved har mulighed for at sammenligne de årlige låneomkostninger på forskellige lån af samme type og med samme løbetid 53,9 75,5 ÅOP kan ikke bruges til at sammenligne prisen på forskellige forbrugslån af samme type og med samme løbetid 65,6 71, Sandt Falsk *Peter, der er studerende, overvejer at oprette en kassekredit på 5000 kr. eller kr. med en rente på 5 % hos et pengeinstitut. Der er ikke noget gebyr ved at oprette kassekreditten og heller ikke noget løbende administrationsgebyr. Peter får den laveste ÅOP på lånet til kr. Cirklerne i figuren understreger de korrekte svar. Base: total(n=1274)

18 18 Resultater Koncepter

19 19 Koncepter Lån

20 20 Resultater Kompleksitet På en skala fra 1 til 7, hvor 7 betyder helt enig, får udsagnet Jeg er usikker på, hvad man skal se på for at vurdere om et forbrugslån er godt eller dårligt et gennemsnit på 4,2, mens udsagnet At vælge et forbrugslån er kompliceret for mig får et gennemsnit på 3,8. Involvering Et flertal er enige i, at den information, de modtager fra deres udbyder, er vigtig. Tilfredshed Flertallet er generelt glade for og tilfredse med deres lån. Forventet tilfredshed Før respondenterne indgik aftale om lånet, forventede flertallet, at de ville blive glade for og tilfredse med lånet. Ligeledes forventede de, at det ville være det rigtige for dem at indgå aftalen.

21 21 Opfattet kompleksitet Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Jeg er usikker på, hvad man skal se på for at vurdere om et forbrugslån er godt eller dårligt 1 1 4,2 Sm s-lån 32% 4 5,6 Kreditkøb 2 2 4,0 Kontokort 1 1 4,0 Kreditkort 1 3,9 Kontantlån 1 4,6 Kassekredit 1 22% 4,3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

22 22 Opfattet kompleksitet Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? At vælge et forbrugslån er kompliceret for mig 1 1 3,8 Sm s-lån 1 32% 41% 4,1 Kreditkøb 1 2 3,3 Kontokort 1 22% 1 1% 22% 3,7 Kreditkort 1 4,0 Kontantlån 22% 4,1 Kassekredit ,8 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

23 23 Opfattet kompleksitet Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Det er let at sammenligne de forskellige forbrugslån, der findes på markedet ,2 Sm s-lån 32% 4 4,4 Kreditkøb ,1 Kontokort 2 2% 3 3,6 Kreditkort 1 1 1% 2 3,0 Kontantlån ,4 Kassekredit ,0 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

24 24 Opfattet kompleksitet Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Det er enkelt at finde forståelige informationer om et forbrugslån ,6 Sm s-lån 1 32% 41% 1,9 Kreditkøb 1 2 3,6 Kontokort 1% ,0 Kreditkort 2% 3,7 Kontantlån 22% 1 2 1% 3,2 Kassekredit ,6 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

25 25 Involvering Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Den information jeg modtager fra min udbyder interesserer mig 1 4,2 Sm s-lån 32% 4 5,3 UDBYDER Kreditkøb Kontokort Kreditkort 1 22% 2 1 4,0 4,5 4,2 Kontantlån ,2 Kassekredit ,0 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

26 26 Involvering Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Jeg synes at den information jeg modtager fra min udbyder er vigtig 2% % 5,0 Sm s-lån 80% 6,9 UDBYDER Kreditkøb Kontokort Kreditkort 22% ,2 5,2 4,7 Kontantlån 1% 1 31% 5,2 Kassekredit 2% 2 1 4,9 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

27 27 Involvering Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Jeg synes ikke at den information jeg modtager fra min udbyder er særlig relevant 1 1 3,3 Sm s-lån % 4,1 UDBYDER Kreditkøb Kontokort Kreditkort % 2 3,2 3,3 3,7 Kontantlån 2 2% 3,0 Kassekredit % 2% 3,3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

28 28 Involvering Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Den information jeg modtager fra min udbyder betyder meget for mig 1 4,4 Sm s-lån 1 32% 41% 3,4 UDBYDER Kreditkøb Kontokort Kreditkort ,3 4,7 4,3 Kontantlån ,7 Kassekredit ,2 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

29 29 Tilfredshed Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Generelt set, er jeg glad for lånet 1% ,4 Sm s-lån 4 4 2,4 Kreditkøb 2% 1% ,4 Kontokort 2 2 5,6 Kreditkort 2% 1% % 5,7 Kontantlån 1% ,9 Kassekredit 1% 31% 31% 1% 5,7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

30 30 Tilfredshed Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? I det store hele er jeg tilfreds med lånet 2% 2% 1 31% 2 5,6 Sm s-lån 4 32% 3,2 Kreditkøb 1 32% 2 5,6 Kontokort 1% 2% 1 32% 5,6 Kreditkort ,7 Kontantlån 1% ,4 Kassekredit 2% 2% ,8 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

31 31 Tilfredshed Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Mine oplevelser med lånet er samlet set meget utilfredsstillende 3 2 2,6 Sm s-lån 32% 4 6,3 Kreditkøb ,3 Kontokort 2 1 2,9 Kreditkort 40% 2 2,4 Kontantlån 3 2 2,7 Kassekredit 3 2 2% 2,5 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

32 32 Forventet tilfredshed Prøv at tænke tilbage på tidspunktet kort før du indgik din seneste aftale med udbyderen om lånet. På en skala fra 1 til 7, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Før jeg indgik aftale om lånet med udbyderen forventede jeg, at blive tilfreds med aftalen 1% 2% 2 30% 5,6 Sm s-lån 32% 32% 1 4,3 UDBYDER Kreditkøb Kontokort Kreditkort 2% 1% 2% 1% % % 2 1 5,7 5,7 5,7 Kontantlån 1% ,4 Kassekredit 2% ,7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

33 33 Forventet tilfredshed Prøv at tænke tilbage på tidspunktet kort før du indgik din seneste aftale med udbyderen om lånet. På en skala fra 1 til 7, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Før jeg indgik aftale om lånet med udbyderen forventede jeg, at jeg ville blive glad for aftalen 2% 2% ,5 Sm s-lån 32% 32% 1 4,9 UDBYDER Kreditkøb Kontokort Kreditkort 1% 2% % 22% ,5 5,6 5,8 Kontantlån 2% 2 1 5,1 Kassekredit 1% 1 22% 31% 5,5 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

34 Forventet tilfredshed Prøv at tænke tilbage på tidspunktet kort før du indgik din seneste aftale med udbyderen om lånet. På en skala fra 1 til 7, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Før jeg indgik aftale om lånet med udbyderen havde jeg en dårlig fornemmelse i forhold til at indgå aftalen % 2% 2% 2,2 Sm s-lån 32% 32% 1 4,9 UDBYDER Kreditkøb Kontokort Kreditkort % 1% 1 1% 1% 2,2 2,0 1,8 Kontantlån 3 2 1% 2,5 Kassekredit 40% 2 1 1% 2% 2,2 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

35 Forventet tilfredshed Prøv at tænke tilbage på tidspunktet kort før du indgik din seneste aftale med udbyderen om lånet. På en skala fra 1 til 7, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Før jeg indgik aftale om lånet med udbyderen forventede jeg, at det ville være det rigtige for mig at indgå aftalen 35 1% 2 5,5 Sm s-lån 32% 32% 2 4,6 UDBYDER Kreditkøb Kontokort Kreditkort 2% 1% 2% 1% 2% % 5,1 5,6 5,6 Kontantlån 1% 1 30% 5,6 Kassekredit 1% ,5 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

36 Forventet tilfredshed Prøv at tænke tilbage på tidspunktet kort før du indgik din seneste aftale med udbyderen om lånet. På en skala fra 1 til 7, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Før jeg indgik aftale om lånet med udbyderen forventede jeg, at det var uklogt at indgå aftalen % 2,4 Sm s-lån 32% 32% 2 5,3 UDBYDER Kreditkøb Kontokort Kreditkort 2 42% 41% % 1% 1% 2,4 2,2 2,0 Kontantlån % 1% 2,5 Kassekredit 3 22% 1% 2% 2,4 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

37 37 Koncepter Opsparing

38 38 Resultater Kompleksitet Omtrent halvdelen af de adspurgte finder opsparingsmuligheder komplekse. Obligationstagere opfatter i mindre grad opsparingsmuligheder som komplicerede. Involvering De adspurgte er involverede i forholdene omkring deres opsparing. Et flertal vurderer, at den information, de modtager fra deres udbyder, er både interessant, vigtig og betydningsfuld. Tilfredshed Et flertal er tilfredse med deres opsparing. Utilfredsheden er størst blandt de, der har aktier. Forventet tilfredshed Generelt forventede et flertal at blive tilfreds med den indgåede opsparing. Samlet set havde under 10 procent en dårlig fornemmelse i forhold til aftalen, og mente at det var uklogt at indgå aftalen.

39 Opfattet kompleksitet Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Jeg er usikker på, hvad man skal se på for at vurdere om en opsparingsmulighed er god eller dårlig ,2 Investeringsbeviser 1 1 3,7 Obligationer 2 3,3 Aktier ,9 Pensionsopsparing ,2 Bankkonto 2 4,3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

40 40 Opfattet kompleksitet Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? At vælge en opsparingsmulighed er kompliceret for mig ,8 Investeringsbeviser ,6 Obligationer % 2% 2,4 Aktier 2 1 3,4 Pensionsopsparing ,8 Bankkonto ,7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

41 41 Opfattet kompleksitet Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Det er let at sammenligne de forskellige opsparingsmuligheder, der findes på markedet ,2 Investeringsbeviser 2 3,6 Obligationer % 1% 3,3 Aktier % 2% 1 3,9 Pensionsopsparing 1 2% 2% 3 3,1 Bankkonto ,0 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

42 42 Opfattet kompleksitet Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Det er enkelt at finde forståelige informationer om en opsparingsmulighed 1 22% 1 1 3,6 Investeringsbeviser 2 1 3,8 Obligationer 2 2 1% 4,0 Aktier 1% ,9 Pensionsopsparing 1 2 3,6 Bankkonto 1 22% 3,6 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

43 43 Involvering Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Den information jeg modtager fra min udbyder interesserer mig 1 4,2 Investeringsbeviser ,2 UDBYDER Obligationer Aktier 1 30% 1 2 4,3 4,6 Pensionsopsparing 1 2 4,2 Bankkonto 2 2 4,0 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

44 44 Involvering Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Jeg synes at den information jeg modtager fra min udbyder er vigtig 1 1 5,0 Investeringsbeviser 1% 2 5,7 UDBYDER Obligationer Aktier 1% % 5,7 5,6 Pensionsopsparing 1 2 4,9 Bankkonto 2% ,8 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

45 45 Involvering Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Jeg synes ikke at den information jeg modtager fra min udbyder er særlig relevant 1 1 3,3 Investeringsbeviser 30% 4,1 UDBYDER Obligationer Aktier 32% ,1 2,7 Pensionsopsparing % 3,4 Bankkonto 1 2 2% 3,3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

46 46 Involvering Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Den information jeg modtager fra min udbyder betyder meget for mig 22% 1 4,4 Investeringsbeviser 1 4,7 UDBYDER Obligationer Aktier 30% 1 1 4,1 4,8 Pensionsopsparing 4,4 Bankkonto 2 4,3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

47 47 Tilfredshed Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Generelt set, er jeg glad for opsparingen 1% 1 32% 30% 5,4 Investeringsbeviser 2% ,7 Obligationer % 6,0 Aktier 2% ,6 Pensionsopsparing 1% 2% 1% ,3 Bankkonto 1% 3 40% 5,4 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

48 48 Tilfredshed Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? I det store hele er jeg tilfreds med opsparingen 1% 2% 2% % 5,6 Investeringsbeviser 1% 31% 32% 1 5,7 Obligationer % 6,0 Aktier 2% ,6 Pensionsopsparing 1% ,6 Bankkonto 1% 31% 41% 5,7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

49 49 Tilfredshed Vurder venligst din holdning til følgende udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder helt uenig og 7 betyder helt enig? Mine oplevelser med opsparingen er samlet set meget utilfredsstillende 3 2 2,6 Investeringsbeviser 2 3 1% 2,2 Obligationer 52% 2 1% 1,9 Aktier 3 2 2% 3,2 Pensionsopsparing 2 2% 2 2,6 Bankkonto 4 2 2,6 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

50 Forventet tilfredshed Prøv at tænke tilbage på tidspunktet kort før du indgik din seneste aftale med udbyderen om lånet. På en skala fra 1 til 7, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Før jeg indgik aftale om opsparingen med udbyderen forventede jeg, at blive tilfreds med aftalen 50 1% 2% ,9 Investeringsbeviser 1% ,0 UDBYDER Obligationer 2% Aktier 1% 2% 1 22% % 2 6,0 5,5 Pensionsopsparing 1% 2% ,7 Bankkonto 1% ,1 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

51 Forventet tilfredshed Prøv at tænke tilbage på tidspunktet kort før du indgik din seneste aftale med udbyderen om lånet. På en skala fra 1 til 7, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Før jeg indgik aftale om opsparingen med udbyderen forventede jeg, at jeg ville blive glad for aftalen 51 1% 2% ,9 Investeringsbeviser 2 31% 5,8 UDBYDER Obligationer 1% 2% Aktier 1% ,2 5,9 Pensionsopsparing 1% ,5 Bankkonto 1% 2% 1 30% 3 6,0 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

52 Forventet tilfredshed Prøv at tænke tilbage på tidspunktet kort før du indgik din seneste aftale med udbyderen om lånet. På en skala fra 1 til 7, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Før jeg indgik aftale om opsparingen med udbyderen havde jeg en dårlig fornemmelse i forhold til at indgå aftalen % 1% 1,8 Investeringsbeviser 4 22% 2% 2% 2% 2,0 UDBYDER Obligationer Aktier % 1,4 2,1 Pensionsopsparing 3 1 1% 3 1,9 Bankkonto 5 22% 2% 2% 1,7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

53 Forventet tilfredshed Prøv at tænke tilbage på tidspunktet kort før du indgik din seneste aftale med udbyderen om lånet. På en skala fra 1 til 7, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Før jeg indgik aftale om opsparingen med udbyderen forventede jeg, at det ville være det rigtige for mig at indgå aftalen 53 1% 2% % 1 5,8 Investeringsbeviser 22% 2 2 5,6 UDBYDER Obligationer 1% Aktier 2% % 2 42% 1 6,1 5,2 Pensionsopsparing 1% 1 3 5,6 Bankkonto 1% ,0 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

54 Forventet tilfredshed Prøv at tænke tilbage på tidspunktet kort før du indgik din seneste aftale med udbyderen om lånet. På en skala fra 1 til 7, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Før jeg indgik aftale om opsparingen med udbyderen forventede jeg, at det var uklogt at indgå aftalen 54 50% 2% 1% 1 1,7 Investeringsbeviser 4 1 2,2 UDBYDER Obligationer Aktier % 1% 1,5 1,8 Pensionsopsparing 3 1% 3 1,8 Bankkonto 5 2 2% 2% 1% 1,6 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=1125, n(investeringsbeviser)=110, n(obligationer)=56, n(aktier)=127, n(pensionsopsparing)=289, n(bankkonto)=544.

55 55 Koncepter Generelle spørgsmål

56 56 Resultater I forhold til respondenternes finansielle adfærd, fremgår det, at de unge både sparer op og bruger ikke flere penge, end de har. Yderligere har de en opfattelse af, at omkostningerne ved at optage hurtige forbrugslån er alt for høje, samt at et hurtigt forbrugslån ikke vil være gavnligt for deres økonomi. Endelig er det den sociale norm i de adspurgtes omgangskreds, at man ikke bør optage hurtige forbrugslån, om end visse har gjort dette.

57 57 Finansiel adfærd Nedenfor er listet en række udsagn og du bedes vurdere dem med tanke på din økonomiske adfærd det seneste år. En del af de penge jeg tjente sparede jeg op 1 2 4,4 Jeg havde som regel ikke penge nok 32% 3,3 Jeg blev nødt til at nedsætte m ine leveom kostninger 30% 1 3,2 Jeg brugte flere penge end jeg havde 42% 2,9 Jeg nåede ofte maksimum på mit kreditkort eller min kassekredit 50% 2,8 Jeg blev ofte nødt til at købe på kredit 6 2,0 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: total(n=1274)

58 Indstilling til at optage hurtige forbrugslån Du skal nu vurdere nogle udsagn om hurtige forbrugslån. Hurtige forbrugslån skal forstås som sms-lån, kreditkort-lån eller kontokort-lån. 58 Om kostningerne ved at optage hurtige forbrugslån er alt for høje for mig 2% 4 1 5,9 Et hurtigt forbrugslån vil ikke være gavnligt for min økonomi 51% 5,5 Jeg vil på kort tid kunne afdrage et hurtigt forbrugslån 2 1 3,4 Det betyder ikke noget for m ig at optage hurtige forbrugslån da jeg kommer til at tjene mange penge fremover 40% 2,6 Det er ikke afskrækkede for mig at optage hurtige forbrugslån i frem tiden 4 2,3 Jeg kunne godt forestille mig at optage et hurtigt forbrugslån 61% 1% 1,8 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: total(n=1274)

59 Social norm hurtige forbrugslån Du skal nu vurdere nogle udsagn om hurtige forbrugslån. Hurtige forbrugslån skal forstås som sms-lån, kreditkort-lån eller kontokort-lån. 59 Mine venner og bekendte vil ikke synes om, hvis jeg optager et hurtigt forbrugslån 3 5,0 De fleste af mine venner og bekendte har prøvet at optage hurtige forbrugslån 3 3,0 At optage hurtige forbrugslån er bredt accepteret i min om gangskreds 2 1 2% 2 2,6 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: total(n=1274)

60 60 Resultater Lån

61 61 Resultater Flertallet af låntagerne af kassekredit og kontantlån har lån i en landsdækkende bank eller sparekasse. ligt har låntagerne oprettet lån for cirka kr. de seneste 2 år, og skylder knap kr. De største lån sker via kontantlån ( kr. gennemsnitligt). ligt ligger respondenternes årlige ÅOP på 6,3 %. Omtrent hver fjerde fik udbyder og lån tilrådet inden indgåelse. 4 procent har bemærket omtale af deres lån i medierne, mens 8 procent har bemærket omtale af deres udbyder i medierne.

62 62 Resultater Kreditkort, kontantlån og kassekredit er for hovedparten indgået hos den eksisterende udbyder eller forældres udbyder. Venner og/eller kolleger påvirker i størst udstrækning låntagere af kreditkøb og kontokort. Låntagerne benytter sig i høj grad af informationssøgning via internettet samt personlig rådgivning og via familie og venner. ligt 14 procent søgte efter andre lånetilbud, inden de optog deres nuværende lån. Blandt de, der ikke søgte efter andre lånetilbud, var de to primære årsager, at de havde nok information om lånet, og at de fik god rådgivning. 18 procent er blevet tilbudt deres lån i forbindelse med et køb. 39 procent er blevet tilbudt kreditkøb i forbindelse med deres køb, mens det er gældende for 25 procent, der har kontokort.

63 63 Resultater ligt har 3 procent et tilsvarende lån andetsteds. Flertallet af de, der har et kreditkøb eller et kontantlån, har en fast tilbagebetalingsordning. Tilbagebetalingsordningen er typisk længst for de, der har et kontantlån. Generelt set er forventningen blandt låntagerne, at de hverken vil optage et tilsvarende lån som deres nuværende eller et helt andet forbrugslån inden for det nærmeste år. Optagere af kreditkøb adskiller sig fra de øvrige ved, at de i højere grad forventer, de vil optage et tilsvarende eller et andet forbrugslån det kommende år.

64 64 Hos hvilken udbyder har du lån? Landsdækkende bank eller sparekasse Lokal bank eller sparekasse Ved ikke 1% 2 71% Kontantlån 1% 3 62% Kassekredit 1% 2 7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: n(total)=373, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

65 65 Hvor stort et beløb har du i alt oprettet lån for indenfor de seneste 2 år? Du skal her svare det samlede oprindelige lånebeløb. Hvis du har oprettet flere af samme type lån skal du tælle det hele med. Hvis du ikke kan huske det præcise beløb, angiv da et ca. beløb Sms-lån Kreditkøb Kontokort Kreditkort Kontantlån Kassekredit Kr Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

66 66 Hvor meget skylder du samlet set væk på de lån, du har oprettet indenfor de sidste 2 år? Du skal her tænke på det oprindelige lånebeløb, som du lige har skrevet, fratrukket det du eventuelt har betalt tilbage. Hvis du ikke kan huske det præcise beløb, angiv da et ca. beløb Sms-lån Kreditkøb Kontokort Kreditkort Kontantlån Kassekredit Kr Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

67 67 Hvad er de samlede årlige omkostninger ved lånet? Her tænkes på de årlige omkostninger i procent, også kaldet ÅOP. 6, Sms-lån 29,0% Kreditkøb Kontokort Kreditkort Kontantlån Kassekredit 7,2% 4, 4, 7, 8, 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

68 68 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Det var let og hurtigt 1% 2% 2% % 5,9 Sm s-lån 32% 5 6,7 Kreditkøb 1% 2% ,1 Kontokort 1% 4 5,9 Kreditkort ,9 Kontantlån 2% 1% 2% % 1% 5,6 Kassekredit 2% 2% 2% 1 30% 41% 2% 5,9 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

69 69 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Det var det mindst besværlige for mig 3 5,5 Sm s-lån 1 32% 4 5,6 Kreditkøb 4 5,6 Kontokort 1% 2% ,6 Kreditkort 2% 1% 2% % 5,6 Kontantlån 2% 2% 2 32% 1 5,4 Kassekredit 2% ,5 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

70 70 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Jeg havde tillid til udbyder 1% 2% 2 40% 5,9 Sm s-lån 32% 2 41% 6,5 Kreditkøb 2 4 6,0 UDBYDER Kontokort Kreditkort 1% 1% 1 30% ,6 6,1 Kontantlån 1% 31% 41% 5,8 Kassekredit 1% 2% 1% 2 40% 6,0 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

71 71 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Jeg fik en god service 2% ,8 Sm s-lån 32% 2 41% 5,4 Kreditkøb 1% ,9 Kontokort 1% 1 31% 5,7 Kreditkort 2% 1% ,7 Kontantlån 30% 3 5,9 Kassekredit 2% 2 3 5,7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

72 72 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Det var mest trygt/sikkert at indgå aftale med udbyderen 1% 2% 1 30% 5,6 Sm s-lån % 6,7 Kreditkøb ,4 UDBYDER Kontokort Kreditkort 2% ,1 5,7 Kontantlån 1% ,7 Kassekredit 2% ,6 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

73 73 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Det var nemt tilgængeligt 1% % 6,0 Sm s-lån 32% 5 6,0 Kreditkøb 1% 1 5 6,3 Kontokort 1% 2% % 1 5,8 Kreditkort 2% 1 31% 3 6,0 Kontantlån 1% 2% % 5,7 Kassekredit 1% % 6,0 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

74 74 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Jeg fik god rådgivning/vejledning 1% ,3 Sm s-lån 32% 2 41% 6,5 Kreditkøb 2% 1 3 5,2 Kontokort 1% 1 2 4,9 Kreditkort 2% ,3 Kontantlån ,3 Kassekredit 1% 2 22% 2 5,3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

75 75 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Jeg havde god viden om udbyderen 2% ,5 Sm s-lån 32% 4 1 4,0 Kreditkøb 1% ,5 UDBYDER Kontokort Kreditkort 1% 2% 2% % 2 22% 5,7 5,5 Kontantlån 2% ,7 Kassekredit ,3 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

76 76 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Oprettelsesomkostningerne ved lånet var lave 3 1 5,4 Sm s-lån 5 32% 2,1 Kreditkøb 1% 1 3 5,4 Kontokort 2% 41% 32% 5,7 Kreditkort 2% 1% 2% 2 30% 2 5,8 Kontantlån 1 22% 2 5,0 Kassekredit 2% 2% ,7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

77 77 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Jeg havde god viden om lånet ,6 Sm s-lån 32% 32% 2 4,6 Kreditkøb ,7 Kontokort 2 1 5,1 Kreditkort 1 22% 1 4,7 Kontantlån 32% 1 1 4,1 Kassekredit ,5 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

78 78 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Lånet havde en lav rente 1 1 4,6 Sm s-lån 5 32% 2,4 Kreditkøb 1% ,0 Kontokort 2 3 4,5 Kreditkort 1 32% 4,9 Kontantlån ,1 Kassekredit ,7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

79 79 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Lånet havde en lav ÅOP 2% 5 4,7 Sm s-lån 5 32% 2,1 Kreditkøb 1% 5 5,4 Kontokort 1% 1% 7 4,8 Kreditkort 1% 62% 5,1 Kontantlån 5 4,3 Kassekredit 2% 2% 2% 6 4,6 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

80 80 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Lånet havde gode aftalevilkår (eksempelvis fleksibilitet, fordelagtig tilbagebetalingsaftale mv.) 2% 2% 22% 2 1 5,4 Sm s-lån 32% 32% 1 4,1 Kreditkøb 1% ,7 Kontokort 1% ,2 Kreditkort 1% 2 22% 2 5,6 Kontantlån 2% 2% 1 2 5,4 Kassekredit 1% ,4 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

81 81 Nu kommer der nogle spørgsmål om dit lån. I hvilket omfang er du enig eller uenig i, at følgende forhold var til stede, da du optog dit lån? Jeg var nødt til at optage lånet for at kunne købe den vare jeg gerne ville 31% 2 4,0 Sm s-lån 32% 5 6,0 Kreditkøb 2% 4 5,3 Kontokort 5 2% 2% 2,2 Kreditkort 5 2% 2,3 Kontantlån 1% 1 3 5,3 Kassekredit 3 2 3,7 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - Helt uenig Helt enig Ved ikke Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

82 82 Var følgende forhold til stede, da du valgte at optage dit lån? Jeg fik udbyderen tilrådet Jeg fik udbyderen frarådet Sms-lån Kreditkøb Kontokort Kreditkort Kontantlån Kassekredit 1% 0% 1% 0% 0% 0% % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

83 83 Var følgende forhold til stede, da du valgte at optage dit lån? Jeg fik lånet tilrådet Jeg fik lånet frarådet Sms-lån Kreditkøb Kontokort Kreditkort Kontantlån Kassekredit 2% 0% 1% 0% 1% 1% % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

84 84 Var følgende forhold til stede, da du valgte at optage dit lån? Sms-lån Kreditkøb Kontokort Kreditkort Kontantlån Kassekredit 1% 2% 0% 1% Jeg så omtale af udbyderen i medierne Jeg så omtale af lånet i medierne 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

85 85 Var følgende forhold til stede, da du valgte at optage dit lån? Jeg fik hverken lånet eller udbyderen tilrådet/frarådet eller så omtale af lånet/udbyderen i medierne 52% Sms-lån 41% Kreditkøb Kontokort 5 5 Kreditkort Kontantlån 4 4 Kassekredit 5 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: n(total)=720, n(sms-lån)=17* n(kreditkøb)=140, n(kontokort)=75, n(kreditkort)=117, n(kontantlån)=130, n(kassekredit)=243. *BEMÆRK LILLE BASE

86 86 Hvordan fik du din udbyder tilrådet/frarådet? Venner/kolleger har 1% 2% 1 3 0,9 Sm s-lån 100% -3,0 Kreditkøb 1 0% 32% 1,7 Kontokort 2% 1 2 1,0 Kreditkort ,1 Kontantlån 1% 3 4 0,5 Kassekredit 1% 1 2% 3 0,9 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -3 meget stærkt frarådet udbyderen meget stærkt tilrådet udbyderen Ved ikke Jeg har slet ikke fået rådgivning o m udbyderen fra denne part Base: Respondenter, der har fået deres udbyder tilrådet/frarådet (n(sms-lån)=3, n(kreditkøb)=32, n(kontokort)=20, n(kreditkort)=40 n(kontantlån)=43, n(kassekredit)=69). BEMÆRK DE SMÅ BASER

87 87 Hvordan fik du din udbyder tilrådet/frarådet? Mine forældre har 1% ,6 Sm s-lån 100% -3,0 Kreditkøb 2% 2% 2 30% 1 2,2 Kontokort 2% 5 2 2,1 Kreditkort 2% 22% 3 1,5 Kontantlån 1 22% 32% 1,6 Kassekredit 2% 2 1% 1,5 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -3 meget stærkt frarådet udbyderen meget stærkt tilrådet udbyderen Ved ikke Jeg har slet ikke fået rådgivning o m udbyderen fra denne part Base: Respondenter, der har fået deres udbyder tilrådet/frarådet (n(sms-lån)=3, n(kreditkøb)=32, n(kontokort)=20, n(kreditkort)=40 n(kontantlån)=43, n(kassekredit)=69). BEMÆRK DE SMÅ BASER

88 88 Hvordan fik du din udbyder tilrådet/frarådet? Min øvrige familie har 1% 2% 0% 2 52% 0,7 Sm s-lån 100% -3,0 Kreditkøb 1 4 1,3 Kontokort 2 2% 2 3 1,1 Kreditkort 2 5 0,7 Kontantlån 2 4 0,5 Kassekredit 2 2% 62% 0,6 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -3 meget stærkt frarådet udbyderen meget stærkt tilrådet udbyderen Ved ikke Jeg har slet ikke fået rådgivning o m udbyderen fra denne part Base: Respondenter, der har fået deres udbyder tilrådet/frarådet (n(sms-lån)=3, n(kreditkøb)=32, n(kontokort)=20, n(kreditkort)=40 n(kontantlån)=43, n(kassekredit)=69). BEMÆRK DE SMÅ BASER

89 89 Hvad var dit indtryk af udbyderen i medierne? Indtryk af låneudbyderen i reklamer % 52% 1,4 Sm s-lån 100% -3,0 Kreditkøb % 4 1,4 Kontokort 0% ,7 Kreditkort ,6 Kontantlån 2 71% 4 1,1 Kassekredit 7 2% 62% 1,9 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -3 meget negativt indtryk meget po sitivt indtryk Ved ikke Jeg har ikke set o mtale i dette medie Base: Respondenter, der har set omtale af udbyderen i medierne (n(sms-lån)=3, n(kreditkøb)=22, n(kontokort)=8, n(kreditkort)=3 n(kontantlån)=9, n(kassekredit)=11). BEMÆRK DE SMÅ BASER

90 90 Hvad var dit indtryk af udbyderen i medierne? Indtryk af låneudbyderen i artikler/programmer (ikke reklamer) 1% 2% 2 2% 3 1,3 Sm s-lån 100% -3,0 Kreditkøb 2% ,2 Kontokort 4 4 2,5 Kreditkort 3 6 0,0 Kontantlån 2 71% 2,1 Kassekredit 30% 50% 1,6 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -3 meget negativt indtryk meget po sitivt indtryk Ved ikke Jeg har ikke set o mtale i dette medie Base: Respondenter, der har set omtale af udbyderen i medierne (n(sms-lån)=3, n(kreditkøb)=22, n(kontokort)=8, n(kreditkort)=3 n(kontantlån)=9, n(kassekredit)=11). BEMÆRK DE SMÅ BASER

91 91 Hvordan fik du dit lån tilrådet/frarådet? Venner/kolleger har 1% 2% 42% 0,6 Sm s-lån 100% -3,0 Kreditkøb 1 3 1,2 Kontokort 31% 1 2 1,0 Kreditkort 1 4 0,9 Kontantlån 2 1% 4 0,3 Kassekredit 22% 1 2% 4 0,6 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -3 meget stærkt frarådet lånet meget stærkt tilrådet lånet Ved ikke Jeg har slet ikke fået rådgivning o m lånet fra denne part Base: Respondenter, der har fået deres lån tilrådet/frarådet (n(sms-lån)=3, n(kreditkøb)=32, n(kontokort)=20, n(kreditkort)=40 n(kontantlån)=43, n(kassekredit)=69). BEMÆRK DE SMÅ BASER

Unges forbrugslån og opsparing

Unges forbrugslån og opsparing Unges forbrugslån og opsparing oktober 2008 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk udgave: 87-7985-061-8 Design: Advice Digital Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk,

Læs mere

Boligejernes brug af afdragsfrie lån

Boligejernes brug af afdragsfrie lån Boligejernes brug af afdragsfrie lån Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække boligejernes brug af realkreditlån med en afdragsfri

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Penge- og Pensionspanelet Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Sp. Hvor meget sparer du op hver måned? Base (n=808) 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 14% 11% 3% 0 kr. 1-500

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 PRESSEBRIEFING: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2009 Synovate-undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 Hovedkonklusioner Opsparing og investering frem for forbrug

Læs mere

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Denne vejledning er målrettet lærere og undervisere, som ønsker at undervise deres kursister om privatøkonomi, lån og budgetlægning.

Læs mere

Tjek på kredit, lån og budget?

Tjek på kredit, lån og budget? Tjek på kredit, lån og budget? Hvad betyder det at købe på kredit? Og hvad er et forbrugslån? Lær om forbrugslån, hvor meget det koster og hvad det egentlig betyder, om man betaler kontant eller låner

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Sund eller usund økonomi 2016? - den økonomiske robusthed er steget. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Sund eller usund økonomi 2016? - den økonomiske robusthed er steget. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Sund eller usund økonomi 2016? - den økonomiske robusthed er steget Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom 390.000 flere har godt styr på privatøkonomien siden sidste år, når de selv skal sige det. Hvilke

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015.

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Sp.1 Hvor får du din viden om privatøkonomiske emner fra? (Fx om lån, budget, pension, forsikring,

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Boligejer 2010. boligejerne sover godt med gæld. Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom April 2010. Undersøgelsen er gennemført af Synovate for Nordea

Boligejer 2010. boligejerne sover godt med gæld. Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom April 2010. Undersøgelsen er gennemført af Synovate for Nordea Boligejer 20 boligejerne sover godt med gæld Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom April 20 Undersøgelsen er gennemført af Synovate for Nordea Yngre boligejere har større lån end ældre i forhold til værdien

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unge i alderen 18-25 år Juni 2013

Penge- og Pensionspanelet. Unge i alderen 18-25 år Juni 2013 Penge- og Pensionspanelet Unge i alderen 18-25 år Juni 2013 10 Sp. Hvor meget sparer du op hver måned? Base: (n=1176) 9 8 7 6 5 4 3 35% 22% 13% 5% 0 kr. 1-500 kr. 501-1.000 kr. 1.001-1.500 kr. 1.501-2.000

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Sida 1 Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Baseret på en undersøgelse fra Synovate for Nordea Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom 12. januar 2009 1

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. Danmarks Statistiks udbud af Arbejdskraftundersøgelsen

Spørgsmål og svar vedr. Danmarks Statistiks udbud af Arbejdskraftundersøgelsen Danmarks Statistik, 23. august 2010 Spørgsmål og svar vedr. Danmarks Statistiks udbud af Arbejdskraftundersøgelsen Spørgsmål 1 Er det muligt at byde på undersøgelsen i en mindre årrække end angivet i udbudsmaterialet?

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 9. MAJ 2011 Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 2 Hovedkonklusioner 239.000 låntagere omlagde og/eller optog tillægslån i 2010 Opsparing,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter Finanstilsynet, februar 2010 1 1. Resume og konklusion Finanstilsynet har været på inspektion i filialer af 12 udvalgte

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån.

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. INTRO Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. Kapitlets første opslag har løn og skat som omdrejningspunkt, og eleverne opfordres bl.a. til at undersøge opbygningen af deres egne eller

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

PublikationSynovate2008. boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

PublikationSynovate2008. boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån PublikationSynovate boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i foretaget af Synovate Analyseinstituttet Synovate har på vegne

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk Noget om lån Der er mange forskellige priser på lån alt efter hvem du er, hvor meget du ejer, hvad pengene skal bruges til og hvem du låner af. Helt generelt afhænger prisen på et lån ofte af, hvor stor

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt PERSONSKATTEOPKRÆVNING EN UNDERSØGELSE FORETAGET AF TNS GALLUP FOR Udarbejdet af: Synne Nygård Sverre Riis Christensen Dato:

Læs mere

Investoranalysen Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser.

Investoranalysen Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. Investoranalysen 2016 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Baggrund Køb og salg af stjålne varer (hæleri) er et stigende problem i Danmark. Selvom antallet af indbrud er stigende, og forsikringsselskabernes

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug

Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug FOA Kampagne og Analyse 22. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug FOA har i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Pensionsopsparere 2015

Pensionsopsparere 2015 Pensionsopsparere 2015 Penge- og Pensionspanelet Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 12. maj 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Undersøgelsen er gennemført blandt 1002 danskere

Læs mere