Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18

2 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten publiceres for 1., 2. og 3. kvartal i umiddelbart forlængelse af offentliggørelsen af BRFkredits kvartalsregnskaber. For 4. kvartal offentliggøres rapporten Risiko og kapitalstyring i forlængelse af årsrapportens offentliggørelse. I 1. kvartal har BRFkredit konstateret en stabilisering af de lange restanceprocenter (90 og 105 dage) for hhv. privat- og erhvervskunder. Antallet af gennemførte tvangsauktioner faldt i 1. kvartal 2012 i forhold til udgangen af 4. kvartal 2011, ligesom antallet af overtagne ejendomme faldt for både privat- og erhvervskunder. Værdien af beholdningen af de overtagne ejendomme udgjorde 737 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal Nedskrivningerne faldt marginalt i 1. kvartal Nedskrivningssaldoen til imødegåelse af fremtidige tab udgør fortsat godt 1 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal Generelt er 1. kvartal 2012 kendetegnet ved en fortsat stabil udvikling på de væsentligste områder, hvorfor det samlede risikobillede vurderes at være uændret ved udgangen af 1. kvartal 2012 i forhold til 4. kvartal Standard & Poor s rating af BRFkredits obligationer er nu endelig afsluttet, idet obligationer udstedt fra Instituttet i Øvrigt blev tildelt en endelig rating på AA- mens obligationer udstedt af kapitalcentrene E og B uændret er tildelt AAA ratings. BRFkredit, Jyske Bank og Sydbank har i 1. kvartal indgået en aftale om fælles funding af de to bankers udlån til privatboliger. Aftalen forventes at øge BRFkredits udstedelse af obligationer fra Kapitalcenter E, hvorfra de første fælles fundede lån er udstedt primo april Der er udstedt nye JCB er i 1. kvartal 2012 for i alt 3,4 mia. kr. BRFkredits samlede kapitalgrundlag er derfor ved udgangen af 1. kvartal 2012 forøget med 3,4 mia. kr. og udgør nu godt 28 mia. kr. Sven A. Blomberg Carsten Tirsbæk Madsen Lars Waalen Sandberg Adm. direktør Direktør Direktør Side 2 af 18

3 BRFkredits kapitalforhold og rating Sikkerheden bag BRFkredits obligationer udgøres af de belånte ejendomme, BRFkredits egenkapital samt øvrige kapitalelementer og garantier. BRFkredits samlede kapitalgrundlag udgjorde ved udgangen af 1. kvartal 2012 godt 28 mia. kr., hvoraf knap 12 mia. kr. er kernekapital. Den resterende del af kapitalgrundlaget udgøres af Junior Covered Bonds samt seniorgæld. BRFkredit har i 1. kvartal 2012 udstedt yderligere Junior Covered Bonds for 3,4 mia. kr., således at der ved udgangen af 1. kvartal 2012 er udstedt Junior Covered Bonds for i alt 7,9 mia. kr. Udstedelsen af JCB er medfører, at BRFkredits refinansieringsbehov for 2012 er på plads, og refinansieringen af BRFkredits lånefinansiering med udløb efter 2012 er igangværende. Af figur 1 fremgår fordelingen af BRFkredits kapital. Figur 1. BRFkredits kapitalforhold Af figur 2 fremgår BRFkredits samlede kapitalcenterstruktur samt de af Standard & Poor s endelige tildelte ratings. Udstedelse af BRFkredits særligt dækkede obligationer (SDO) sker fra kapitalcenter E, mens udstedte realkreditobligationer (RO) sker fra kapitalcenter B. Der forekommer ikke obligationsudstedelse fra øvrige kapitalcentre. Side 3 af 18

4 Figur 2. Kapitalcenterstruktur Restancer De korte restancer har - trods en marginal stigning i første kvartal stabiliseret sig på et lavt restanceniveau, sammenholdt med restanceprocenterne i perioden De lange restanceprocenter (90 og 105 dage) faldt samlet, primært fordi de lange restanceprocenter for erhvervsområdet fortsatte deres fald igen i 1. kvartal 2012, mens de for privatområdet var uændrede. Faldet for erhvervsområdet kan primært tilskrives segmentet Privat boligudlejning, hvor der kunne konstateres et betydeligt fald i de lange restancer. Figur 3. Restanceprocent, Privat Figur 4. Restanceprocent, Erhverv Figur 5. Restanceprocent, Alment Figur 6. Restanceprocent, Total Note: Restanceprocenten opgøres som restancer i procent af den samlede opkrævede ydelse. Side 4 af 18

5 Tabel 1. Restanceprocenter Segment Restance periode, dage Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Privat 15 2,6 2,8 2,7 2,7 2,5 2,7 2,7 2,6 90 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0, ,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0, ,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0, ,1 0,1 0,1 0,1 Privat boligudlejning 15 6,6 9,2 4,7 7,6 8,3 6,5 3,1 5,1 90 3,1 3,8 2,1 3,0 2,4 2,0 1, ,8 3,0 1,6 2,7 2,1 1,4 0, ,5 1,3 1,1 1,1 0,3 0, ,8 0,4 0,0 0,1 Alment byggeri 15 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 90 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0, ,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0, ,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Andelsboliger 15 0,7 0,7 0,6 1,2 1,1 1,1 2,0 2,6 90 0,4 0,1 0,1 0,5 0,6 0,5 1, ,4 0,0 0,1 0,5 0,4 0,4 1, ,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Kontor og forretning 15 5,1 4,3 3,1 3,5 3,1 3,5 2,5 2,0 90 3,1 2,2 2,1 2,1 1,7 1,0 1, ,1 2,1 2,0 1,9 1,5 0,9 1, ,4 1,6 1,3 1,3 0,7 0, ,8 0,5 0,5 0,6 Øvrigt udlån 15 0,8 1,1 1,0 0,8 0,5 0,6 0,5 0,6 90 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0, ,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0, ,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0, ,0 0,0 0,1 0,1 Alle 15 2,4 3,1 2,0 2,7 2,2 2,6 1,9 2,2 90 1,1 1,2 0,8 1,1 0,8 0,8 0, ,9 1,0 0,7 0,9 0,7 0,6 0, ,5 0,6 0,4 0,5 0,2 0, ,2 0,2 0,1 0,1 Side 5 af 18

6 Tabel 2. Restancer i mio. kr. Segment Restance periode, dage Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Privat 15 36,4 39,8 37,0 35,9 32,3 34,8 34,6 31, ,8 13,9 13,1 11,8 11,3 12,1 11, ,3 11,4 10,4 9,4 9,2 9,1 8, ,3 5,3 5,0 4,7 3,7 3, ,1 1,1 0,9 0,7 Privat boligudlejning 15 22,2 26,6 16,0 20,9 25,3 17,0 13,6 11, ,3 11,0 7,3 8,1 7,4 5,2 4, ,2 8,6 5,6 7,3 6,4 3,7 2, ,9 3,8 3,9 3,1 0,9 1, ,7 1,2 0,1 0,2 Alment byggeri 15 1,3 0,0 1,3 0,4 1,3 0,6 2,1 1,1 90 1,1 0,9 0,5 0,4 1,1 0,4 1, ,1 0,9 0,5 0,4 1,1 0,4 1, ,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0, ,2 0,2 0,2 0,2 Andelsboliger 15 1,4 1,3 2,4 2,0 2,0 1,7 3,6 3,9 90 0,9 0,2 0,5 0,7 1,1 0,7 2, ,9 0,0 0,5 0,7 0,8 0,7 2, ,0 0,0 0,4 0,5 0,1 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Kontor og forretning 15 21,1 16,7 13,3 12,7 11,0 12,0 10,7 6, ,7 8,5 8,8 7,7 6,0 3,3 4, ,8 8,0 8,5 6,8 5,3 2,9 4, ,0 6,2 5,5 4,7 2,3 2, ,5 1,7 2,1 2,0 Øvrigt udlån 15 0,9 1,1 1,1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 90 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0, ,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0, ,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0, ,0 0,0 0,1 0,1 Alle 15 83,2 86,6 71,1 72,7 72,4 66,7 65,1 54, ,2 34,8 30,4 29,0 27,3 21,8 24, ,7 29,1 25,7 24,9 23,2 16,9 20, ,1 15,8 15,4 13,5 7,5 8, ,4 4,2 3,4 3,2 Overtagne ejendomme Antallet af overtagne ejendomme i beholdningen faldt med 12 ejendomme i 1. kvartal 2012 i forhold til ultimo 4. kvartal Som det ses af tabel 3, har BRFkredit primært solgt privatejendomme i 1. kvartal Den bogførte værdi af beholdningen af overtagne ejendomme udgjorde ved udgangen af 1. kvartal mio. kr. mod 775 mio. kr. ved udgangen af 4. kvartal Side 6 af 18

7 Tabel 3. Overtagne ejendomme Antal Ultimo 4. kvt Tilgang Afgang Ultimo 1. kvt Privat (ejerboliger & sommerhuse) Alment byggeri Privat boligudlejning Kontor & forretning Øvrige I alt Figur 7. Antal gennemførte tvangsauktioner Efter en enkelt periode med en stigning i antallet af gennemførte tvangsauktioner fortsatte det seneste års fald igen i 1. kvartal Antallet af gennemførte tvangsauktioner faldt til 128 ved udgangen af 1. kvartal 2012 mod 153 ved udgangen af 4. kvartal Koncentration på store engagementer I nedenstående tabel er koncentrationen af de 50 største engagementer illustreret. Det fremgår af tabellen, at de 50 største engagementer i BRFkredit tilsammen udgør knap 17 pct. af det samlede udlån. Side 7 af 18

8 Tabel 4. Koncentration af store engagementer Udlån*, pr Mio. kr. Akkumuleret I pct. af samlede portefølje I pct. af portefølje, akkumuleret ,5 7, ,9 11, ,4 13, ,7 15, ,3 16,8 * Der er ikke foretaget fradrag ved opgørelsen af udlånet, jf. Bekendtgørelse om store engagementer Nedskrivninger De samlede nedskrivninger reserveret til imødegåelse af fremtidige tab udgør i alt mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012 mod mio. kr. ved udgangen af 4. kvartal 2011, hvilket svarer til 0,5 pct. af den samlede udlånsportefølje. Til sammenligning (se tabel 6) udgjorde de konstaterede tab 0,1 pct. af den samlede udlånsmasse. Tabel 5. Nedskrivninger Løbende nedskrivning Akkumulerede nedskrivninger 1. kvartal 2012 Ultimo 1. kvartal 2012 Ejendomskategori Udlån i mio. kr. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Privat (ejerboliger & sommerhuse) ,0% 340 0,4% Alment byggeri ,0% 6 0,0% Privat boligudlejning ,1% 574 1,5% Kontor & forretning ,1% 103 0,4% Øvrige ,0% 11 0,2% I alt ,0% ,5% Opgjort jf. Finanstilsynets RR-skemaer Konstaterede tab De konstaterede tab faldt i 1. kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal De konstaterede tab udgjorde 144,5 mio. kr. i 1. kvartal 2012 mod 181,6 mio. kr. i 4. kvartal Tabel 6. Konstaterede tab opdelt pr. ejendomskategori Konstaterede tab i 1. kvt Ejendomskategori Udlån i mio. kr. I mio. kr. i pct Privat (ejerboliger & ,8 0,1% sommerhuse) Alment byggeri ,0 0,0% Privat boligudlejning ,0 0,1% Kontor & forretning ,6 0,0% Øvrige ,1 0,0% I alt ,5 0,1% Opgjort jf. Finanstilsynets RR-skemaer Side 8 af 18

9 Nedenfor ses udviklingen i de konstaterede tab siden Figur 8. Konstaterede tab Låntyper Det fremgår af tabel 7, at andelen af rentetilpasningslån udgør godt 62 pct. af den samlede udlånsportefølje, mens andelen af fastforrentede lån udgør knap 21 pct. af det samlede udlån. Tabel 7. Fordeling af porteføljen efter låntype (i pct.) Rentetilpasningslån Fastforrentede lån Kortrentelån 1) Andre låntyper 2) m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag I alt Privat (ejerboliger & sommerhuse) 27,1 31,3 20,5 5,4 6,6 8,0 1,0 100 Alment byggeri 47,4 0,1 20,6 0,0 0,1 0,0 31,7 100 Privat boligudlejning 7,4 57,7 16,2 2,1 0,7 8,2 7,7 100 Kontor & forretning 24,6 60,2 5,1 1,4 0,3 8,1 0,3 100 Øvrige 34,5 30,4 25,9 0,2 1,2 4,7 3,2 100 I alt 26,6 35,0 17,7 3,1 3,3 6,6 7, ) Kortrentelån indeholder CIBOR-baserede lån, både med og uden renteloft 2) Indeholder andre låntyper, f.eks. Indekslån m.v. Sikkerhed Nedenstående figur 10 viser fordelingen af udlånet efter sikkerhed i segmenterne Privat, Erhverv samt Alment byggeri i perioden 2007 til udgangen af 1. kvartal Figuren udtrykker hvor stor en del af udlånsporteføljen i de respektive kundesegmenter, der befinder sig inden for en belåningsprocent på hhv pct., pct. osv. Det ses af figuren, at eksempelvis 76 pct. af udlånet til privatkunder ligger inden for en LTV-værdi på 60 pct. Tilsvarende ligger knap 92 pct. af udlånet til alment byggeri inden for en LTV på 60 pct. Side 9 af 18

10 Figur 9. Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV-bånd) Note: For yderligere information om opgørelsesmetoder mv. henvises til noter side 16. I tabel 8 er obligationsrestgældens sikkerhed opgjort for BRFkredits samlede udlånsportefølje. Ved udgangen af 1. kvartal 2012 lå 78 pct. af det samlede udlån inden for en LTV på 60 pct. af de anslåede ejendomsværdier. Andelen af det samlede udlån, hvor sikkerheden lå udover 80 pct. af ejendommens værdi, udgjorde 9 pct. Tabel 8. Fordeling af restgæld efter sikkerhed BRFkredit i alt * Procent Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) 0% til 20% til 40% til 60% til 20% 40% 60% 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Oplysninger om fordeling på belåningsgrad fremgår af tabel 16. Kapitaloverdækning i BRFkredit BRFkredits samlede kapitalgrundlag kan opgøres til godt 28 mia. kr., hvortil skal lægges værdien af garantier. Nedenstående figur viser, hvor meget der maksimalt kan tabes ved forskellige default-rates givet forskellige niveauer af LTV. Antages et scenarie med en default-rate på 7 pct., og hvor alt over 80 pct. af ejendomsværdien tabes, vil BRFkredit tabe mindre end 1/5 af BRFkredits samlede kapitalgrundlag, eksklusiv garantier, svarende til knap 5 mia. kr. I et scenarie, hvor alt over hhv. 60 pct. og 90 pct. af ejendomsværdien tabes, vil hhv. 1/4 og 1/6 af BRFkredits kapitalgrundlag være tabt. I alle scenarier ses, at det alene er BRFkredits egenkapital, der berøres, da hverken hybrid kernekapital, seniorgæld eller JCB er ville blive Side 10 af 18

11 berørt i de nævnte scenarier. Til sammenligning kan det oplyses, at default-rate for 1. kvartal 2012 er 0,7 pct. mod niveauet 6 7 pct. under boligkrisen i 90'erne. Figur 10. Stress af BRFkredits kapitalgrundlag Note: Default-rate er opgjort som restanceprocenten 90 dage. Side 11 af 18

12 Boligbyrden Boligbyrdeindekset viser, hvor meget boligudgifterne, målt som renter og skatter, udgør af husholdningernes disponible indkomst. Indekset beregnes af BRFkredit og tager udgangspunkt i hhv. et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter og en ejerlejlighed på 75 kvadratmeter finansieret med et fastforrentet 30 årigt realkreditlån. Boligbyrden udtrykker således den økonomiske belastning for en gennemsnitlig husstand ved hver af de to boligtyper. Figur 11. Boligbyrden Boligbyrden har været kraftigt faldende siden 2009, primært som følge af de historisk lave renter, stigende disponible indkomster, faldende ejendomspriser samt skattelettelser i I 1. kvartal fortsatte boligbyrden sit fald som følge af fortsat faldende renter og ejendomspriser. Den meget lave boligbyrde gør det fortsat attraktivt for førstegangskøbere at træde ind på boligmarkedet. Side 12 af 18

13 Oplysninger om BRFkredits kapitalcenter B og E Nedenfor fremgår oplysninger om BRFkredits to største kapitalcentre kapitalcenter B og kapitalcenter E. Tabel 9. Opgørelse pr. 31-mar-2012 Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit BRFkredits realkreditudlån B (RO) E (SDO) i alt * Restgæld i mia. kr Procent af restgæld Antal lån Tabel 10. Fordeling af udlån på ejendomskategori, ultimo Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Privat (ejerboliger & sommerhuse) Alment byggeri Privat boligudlejning Kontor & forretning Andet (landbrug, industri & håndværk, m.v.) Sum Tabel 11. Fordeling af udlån på geografi (ejendommens adresse), ultimo Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Uden for Danmark Sum Note: * I kolonnen indgår ud over Kapitalcenter E og B også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt Side 13 af 18

14 Tabel 12. Fordeling af udlån efter størrelsesintervaller, ultimo Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Restgæld mellem 0 og 2 mio. kr og 5 mio. kr og 20 mio. kr til 50 mio. kr til 100 mio. kr Over 100 mio. kr Sum Tabel 13. Fordeling af udlån efter låns alder siden udbetaling (vintage), ultimo Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Indtil 1 år mellem 1 og 2 år mellem 2 og 5 år mellem 5 og 10 år Over 10 år Sum Tabel 14. Fordeling af udlån på lånetyper, ultimo Procent af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Rentetilpasningslån Uden afdragsfrihed Med afdragsfrihed Fastforrentede lån Uden afdragsfrihed Med afdragsfrihed Garantilån, Rentefaldslån og var. forr. lån uden cap Uden afdragsfrihed Med afdragsfrihed Andre lånetyper, inkl. stående lån Sum Note: * I kolonnen indgår ud over Kapitalcenter E og B også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt Side 14 af 18

15 Tabel 15. Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) BRFkredits kapitalcenter B (RO) Procent Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) 0% til 20% til 40% til 60% til 20% 40% 60% 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt BRFkredits kapitalcenter E (SDO) Procent Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) (andel af ejendomsværdi) 20% 40% 60% 80% - andel af restgæld - Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt BRFkredit i alt * Procent Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) 0% til 20% til 40% til 60% til 20% 40% 60% 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belånings- Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Side 15 af 18

16 Tabel 16. Fordeling af restgæld efter belåningsgrad BRFkredits kapitalcenter B (RO) Procent Belåningsgrad 0% til 20% 20% til 40% 40% til 60% 60% til 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt BRFkredits kapitalcenter E (SDO) Procent Belåningsgrad 0% til 20% 20% til 40% 40% til 60% 60% til 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt BRFkredit i alt * Procent Belåningsgrad 0% til 20% 20% til 40% 40% til 60% 60% til 80% - andel af restgæld - 80% til Over Gennemsnitlig belåningsgrad Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor & forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Side 16 af 18

17 Noter: BRFkredits kapitalcenter E (SDO fundet udlån) BRFkredit stiller supplerende sikkerhed, hvis værdien af pantet (ejendommen) og eventuelle garantier er utilstrækkelige til at overholde lånegrænserne; eksempelvis på grund af faldende ejendomspriser. Den supplerende sikkerhed udgøres af kapital indskudt i kapitalcentret og midler, der er fremkommet fra udstedelse af JCB (Junior Covered Bonds) eller seniorgæld. Sikkerhedsgrundlaget for RO og SDO (generelt) Sikkerhedsgrundlaget for obligationerne er den del af BRFkredits aktiver, som er placeret i kapitalcentret hvorfra obligationerne er udstedt. Sikkerhedsgrundlaget omfatter således, udover pantebrevene (lånene), også eventuelle garantier, kautionsforpligtelser, andre særlige sikkerheder og låntagernes personlige gældsansvar samt den indskudte kapital (overdækning). Yderligere sikkerhedsgrundlag udgøres af BRFkredits øvrige aktiver, jf. lovgivningen. Fordeling af lån efter sikkerhed Kursværdi af lån fordelt i forhold til skønnet markedsværdi af ejendom. Opgørelsen vises i forhold til en inddeling af ejendommens værdi i intervaller af 20 procentpoints. For lån med garanti fra offentlig myndighed (alment) er den garanterede del af lånet henført til nedre belåningsgrænse. Fordeling af lån efter belåningsgrad Kursværdi af lån ud fra belåningsgrad (øvre belåningsgrænse). Belåningsgraden er fundet som kursværdien af gælden inkl. foranstående gæld i forhold til en skønnet markedsværdi af ejendom. For lån med garanti fra offentlig. myndighed (alment) er den garanterede del af lånet holdt ude af beregningen af belåningsgrad. Ejendomsværdi Der fastsættes en skønnet markedsværdi for hver ejendom. For udlån til ejerboliger og sommerhuse tages udgangspunkt i en af BRFkredit foretaget vurdering eller den faktiske handelspris, hvis denne er højest 5 år gammel. I modsat fald tages udgangspunkt i en værdi fastsat med en statistisk værdiansættelsesmodel eller den offentlige ejendomsvurdering. Den konstaterede værdi fremdiskonteres til opgørelsesdatoen på basis af en statistisk model for prisudviklingen. For øvrige ejendomme anvendes en af BRFkredit foretaget vurdering eller den offentlige ejendomsværdi. Side 17 af 18

18 Disclaimer Oplysninger i dette materiale er udelukkende baggrundsinformation og kun til brug for relevante modtagere. Oplysningerne i dette materiale er ikke og har ikke til hensigt at være investeringsrådgivning eller et tilbud eller opfordring om salg af eller køb af værdipapirer eller finansielle instrumenter. Oplysningerne tager ikke afsæt i eller hensyn til noget specifikt investeringsmotiv, en specifik økonomisk situation eller et behov hos nogen konkret investor. Relevant og konkret rådgivning bør altid tilvejebringes før beslutning om investering eller eksponering. Det er tilstræbt at sikre, at oplysningerne ikke er fejlagtige eller misvisende, men BRFkredit kan ikke og vil ikke garantere, at oplysningerne i dette materiale er nøjagtige, tilstrækkelige, fuldstændige eller rettidigt opgjort. BRFkredit påtager sig intet ansvar for direkte tab eller indirekte tab, som helt eller delvist skyldes oplysninger angivet i materialet eller transaktioner baseret på oplysninger i materialet. Materialet må ikke betragtes som fremskrivninger eller estimater og heller ikke som rådgivning om juridiske, skattemæssige, reguleringsmæssige eller regnskabsmæssige forhold. Materialet må ikke, hverken helt eller delvist, gengives, videredistribueres eller offentliggøres, uanset formål, uden forudgående skriftlig tilladelse hertil er indhentet fra BRFkredit. Relevante modtagere er personer, som har professionel viden om investering i omtalte eller berørte værdipapirer, og til hvem dette materiale lovligt kan stiles. Materialet og informationen i materialet må ikke anvendes af eller lægges til grund af modtagere, der ikke er relevante modtagere. Side 18 af 18

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Side 1 af 20 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Side 1 af 14 Indledning Investorrapporten har til hensigt at belyse de væsentligste forhold i relation til BRFkredits kapitalmæssige og risikomæssige eksponeringer.

Læs mere

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 Den positive udvikling fortsætter Fremgang i BRFkredit Resultat før skat blev isoleret set på 909 mio. kr. for 2015. Det svarer til

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Sikkerhed i danske covered bonds

Sikkerhed i danske covered bonds Sikkerhed i danske covered bonds Morten Bækmand, afdelingschef Finansafdelingen Den Danske Finansanalytikerforening 23. oktober 28 af d n a t s e b s t i d re k y N f ga n e i l m b o m d o e nd Tr e j

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014 DLR Kredit A/S En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise December 214 2af 17 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER Fra 21 til 212 oplevede DLR en forøgelse i antallet

Læs mere

SDO'ere - en oversigt over det ny regelsæt

SDO'ere - en oversigt over det ny regelsæt 'ere - en oversigt over det ny regelsæt August 2007 Realkreditrådet Udstedere af obligationer med sikkerhed i fast ejendom Udstedere Indtil 1. juli 2007 Efter 1. juli 2007 Realkreditinstitutter Realkreditobligationer

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditudlånet 3.. kvartal 21 28. oktober 21 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 21 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2012

Realkreditudlånet 4. kvartal 2012 22. januar 2013 Realkreditudlånet 4. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,5 mia. kr. i 4. kvartal 2012 og udgør nu 2.456,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 15/2014 24. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2013 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-KONCERNEN * Beløb

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 2015

BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 2015 BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 215 Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 215 Indhold Hovedtal for 3. kvartal 215 Udvikling portefølje Kapitalforhold Fundingprofil Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 16. august 2007 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Mere robust ejendomsfinansiering

Mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet 11. september 2014 Mere robust ejendomsfinansiering Tilsynsdiamanten opstiller en række pejlemærker for, hvad Finanstilsynet som udgangspunkt anser for realkreditvirksomhed med forhøjet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketingets økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio.

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio. Realkreditfinansiering til Danske Fjernvarmeværker. Agenda 1. Kort præsentation 2. Nykredit en finansiel samarbejdspartner 3. Renteprognose og økonomisk vejrudsigt 4. Daglig bank i Nykredit 5. Realkreditbelåning

Læs mere

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej P R E S S E M E D D E L E L S E Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej Ejerlejlighederne i storbyerne stiger i pris, imens parcelhuse falder de fleste steder. Det er positivt, at salget af både

Læs mere

realkreditten 05 Formandens udtalelse Markedsudvikling Finansiel lovgivning Kapitaldækning og regnskab Forbrugerforhold Værdipapirmarkedet

realkreditten 05 Formandens udtalelse Markedsudvikling Finansiel lovgivning Kapitaldækning og regnskab Forbrugerforhold Værdipapirmarkedet realkreditten 05 realkreditten 05 Formandens udtalelse Markedsudvikling Ejerboligmarkedet 8 Realkreditinstitutternes udlån 12 Kundeundersøgelse 15 Obligationer 17 Regnskab og solvens 19 Finansiel lovgivning

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen. BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen. BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen 13. december 2007 Meddelelse nr. 58/2007 BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån BRFkredit a/s udsteder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) 18. august 2011 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 2 II. RISIKOFAKTORER... 4 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 47 Offentligt Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter - Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 13. november 2014 Tilsynsdiamant

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København 14. august 2008 offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds)

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Betingelser for et godt realkreditsystem

Betingelser for et godt realkreditsystem Betingelser for et godt realkreditsystem Koncernchef Peter Engberg Jensen 29. marts 2011 Hvad vil det sige at have verdens bedste realkreditsystem? I låntagernes øjne? Fra investorernes synsvinkel? Fra

Læs mere

Høringsnotat: Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Høringsnotat: Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Finanstilsynet 2. december 2014 BANK A Høringsnotat: Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Finanstilsynet

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser

Læs mere

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Perioden

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

RESULTAT (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 2.201 mio. kr. og efter skat 1.634 mio. kr.

RESULTAT (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 2.201 mio. kr. og efter skat 1.634 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2009 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. JUNI 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat eksklusive

Læs mere

Analyse af førstegangskøbere

Analyse af førstegangskøbere 8. april 2013 Analyse af førstegangskøbere Analyseinstituttet Epinion har på vegne af Realkreditrådet gennemført en undersøgelse om førstegangskøbere. Undersøgelsen er baseret på interviews via internettet

Læs mere