LD Puljer Nationalbankdirektøren holder fast kurs Bodil Nyboe Andersen holder renten og inflationen i stramme tøjler. side 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LD Puljer 2004. Nationalbankdirektøren holder fast kurs Bodil Nyboe Andersen holder renten og inflationen i stramme tøjler. side 6."

Transkript

1 lønmodtagernes dyrtidsfond efterår LD Puljer Nationalbankdirektøren holder fast kurs Bodil Nyboe Andersen holder renten og inflationen i stramme tøjler. side 6 Leder: LD tilbyder eksterne puljer Et fint resultat i et vanskeligt marked Ændringer i puljeudbuddet på vej

2 Indhold g 4 Et fint resultat i et vanskeligt marked 6 Direktør med fast kurs 8 Større ændring i puljeudbuddet på vej 9 Sammenlægning af LD s puljer 10 Fem nye puljer LD tilbyder for første gang eksterne puljer I årets første ni måneder har LD s afkast været meget tilfredsstillende. LD Vælger har givet et afkast på 9,9 procent, og vi kan derfor tilskrive 8,4 procent på den del af din opsparing, der har været placeret i LD Vælger. LD forbedrer puljeordningen ved for første gang at tilbyde eksterne puljer. Det sker i form af fem nye puljer, der forvaltes af de fem største danske investeringsforeninger. De fire af puljerne vil ligesom LD Vælger være såkaldte balancerede puljer, der investerer i både aktier og obligationer. Den femte eksterne pulje er en ren obligationspulje. Puljerne er derfor især et tilbud til de af LD s medlemmer, der ønsker valgmuligheder uden at risikere store tab. LD har givet de fem investeringsforeninger de bedste betingelser for at demonstrere deres kompetencer, idet de har fået frie hænder til at sammensætte puljerne og dermed prioritere mellem såvel aktier og obligationer som mellem danske og udenlandske investeringer. Når LD har valgt netop disse fem investeringsforeninger, er det fordi, de er kendt af de fleste, der interesserer sig for investeringer. Det er nemlig de investeringsforeninger, som bankkunder oftest får præsenteret. Med de nye puljer fra investeringsforeningerne tager LD det første skridt til en forbedring af puljeudbuddet. Næste skridt tager vi ved puljevalget i maj 2005, hvor LD s otte aktiepuljer lægges sammen til tre. Senere vil LD tilbyde nye spændende puljer, som ikke kan fås andre steder. Målet med puljeomlægningerne er at skabe et puljeudbud, som rummer flere valgmuligheder for den besindige puljevælger det vil sige en puljevælger, der vurderer sit afkast over en periode på mindst tre år. Jeppe Christiansen direktør 2

3 Langsigtet strategi betaler sig for LD Vælger Jo længere en periode man kigger på, jo mere sikkert er det, at LD Vælger giver et godt og positivt resultat. Det er måske ikke overraskende, for det er en naturlig konsekvens af LD Vælgers langsigtede investeringsstrategi. Men det er interessant at dykke ned i tallene fra 1980 til og med Figuren nedenfor viser, at hvis man betragter et enkelt år, så har LD Vælger som det bedste den blå søjle præsteret en tilskrivning på 21,1 procent, og som det ringeste den gråbrune søjle præsteret en negativ tilskrivning på 7,5 procent. De to resultater daterer sig til henholdsvis og 2002 og ligger i frisk erindring hos mange LD-medlemmer. Ser man i stedet på den gennemsnitlige tilskrivning over en tre-årig periode, har LD Vælger, i de tre bedste på hinanden følgende år, præsteret en gennemsnitlig årlig tilskrivning på 18,7 procent. Modsat har de tre på hinanden følgende dårligste år resulteret i en gennemsnitlig årlig tilskrivning på 0,6 procent. Der findes altså ikke tre år, hvor LD Vælger sammenlagt har givet et negativt resultat. På fem-års sigt er LD Vælgers resultater i endnu højere grad entydigt positivt. Tager man de fem på hinanden følgende år, hvor LD Vælger har klaret sig dårligst, har medlemmerne alligevel fået tilskrevet gennemsnitligt 6,7 procent om året. De fem bedste år har givet en gennemsnitlig tilskrivning på hele 17,1 procent. Det svarer til, at LD-opsparingen i løbet af en hvilken som helst femårs periode er vokset med i alt mellem 38,0 procent og 120,1 procent. I hele LD s 24-årige levetid har medlemmerne årligt fået tilskrevet gennemsnitligt 11,1 procent på den del af deres opsparing, der har været placeret i LD Vælger. Procent år 3 år 5 år LD s investeringsstrategi er langsigtet. Jo længere tidsperspektiv man ser LD Vælger i, jo mere sikkert er det, at resultatet er positivt. Ændring i puljeudbuddet på vej Allerede nu er der mulighed for at vælge fem nye puljer, som forvaltes af investeringsforeninger. Fire af de nye puljer har såkaldte balancerede mandater. Fordelen er her, at man ikke selv behøver at tage stilling til fordelingen på aktier og obligationer. Den femte pulje er en ren obligationspulje. Risikoen for store tab er som regel noget mindre i en balanceret pulje end i en ren aktiepulje, men chancen for meget høje afkast er også mindre. Hvad man skal vælge, er lidt af en temperamentssag. side 8 Et fint resultat i et vanskeligt marked LD s afkast for de første ni måneder af blev på knap ti procent. Det er et meget tilfredsstillende resultat taget i betragtning, at markedet på mange måder har været præget af usikkerhed. I dette nummer af LD Puljer beretter LD s obligationschef Lars V. Hansen og hans kollega aktiechef Henrik Ekman mere indgående om, hvordan de tre kvartaler er forløbet, om hvorfor det er gået LD betydeligt bedre end andre store investorer, og endelig om hvad det er, der kendetegner LD s investeringsstrategi. side 6 3

4 Afkast på knap 10 procent Et fint resultat i et vanskeligt LD Vælgers afkast for de første ni måneder af blev på knapt ti procent, og det giver medlemmerne en tilskrivning på 8,4 procent. Det er et meget tilfredsstillende resultat i et marked, der på mange måder har været præget af usikkerhed. Især danske aktier har bidraget til det gode resultat. LD s obligationschef Lars V. Hansen og hans kollega aktiechef Henrik Ekman har sammen med LD s medlemmer god grund til at være tilfredse med resultatet for de første ni måneder af. Afkastet blev på 9,9 procent, og det er et meget tilfredsstillende resultat i et marked, der har været præget af opsvinget i den amerikanske økonomi, men som også har været kendetegnet ved udbredt usikkerhed. USA styrer udviklingen Om markedsudviklingen i det lidt bredere perspektiv forklarer Lars V. Hansen: startede med faldende rente. Mange vurderede, at der var udsigt til et økonomisk opsving i USA, som ville være vigtigt for udviklingen i resten af verden. Men en del tvivlede på, at opsvinget ville skabe nye arbejdspladser og større lønpres, og derfor blev risikoen for inflation vurderet som ringe. I slutningen af marts kom der dog signaler, der pegede på mere inflation end først forudset, og den amerikanske centralbanks chef Alan Greenspan begyndte at forberede markedet på rentestigninger. Fra det tidspunkt steg renten støt, og udviklingen kulminerede først midt på sommeren. Her gjorde Greenspan alvor af sine trusler og hævede de officielle amerikanske renter. Lidt paradoksalt faldt renten på obligationsmarkederne fra da af, idet svækkelse af de økonomiske nøgletal såede tvivl om opsvingets holdbarhed. En væsentlig faktor for den økonomiske udvikling var, at der i USA er blevet ført en usædvanligt ekspansiv økonomisk politik med betydelige skattelettelser og en ekstremt lempelig pengepolitik. I den situation må man forvente inflation og stigende renter, men det skete ikke umiddelbart. De kommende måneders udvikling i de økonomiske nøgletal vil være meget afgørende for renteudviklingen i de kommende år vil inflationen være stigende, er der næppe tvivl om, der kommer stigende renter, mens en afdæmpet inflationsudvikling meget vel kan føre til endnu lavere renter. Betydelige gevinster realiseret Som følge af den usikkerhed, der har kendetegnet udsigterne for konjunktur-, rente- og inflationsudviklingen, besluttede LD at nedbringe aktieandelen relativt kraftigt i foråret og forsommeren. stigninger på en lang række af LD Vælgers danske og udenlandske aktieinvesteringer gjorde, at vi i lyset af denne usikkerhed ikke vurderede, at aktierne var så attraktivt prisfastsat som gennem 2003 og ved indgangen til, forklarer aktiechef Henrik Ekman. Alt i alt har vi i løbet af året haft en rigtig god udvikling med et afkast på LD Vælgers samlede danske og udenlandske aktiebeholdning på 15,6 procent, hvilket absolut set er meget tilfredsstillende. Set i forhold til udviklingen på de internationale aktiemarkeder er afkastet særdeles tilfredsstillende. Købmandskab og snusfornuft Baggrunden for det høje afkast skal findes i den store beholdning af danske aktier, der har udvist store kursstigninger. Op mod to tredjedele af LD Vælgers aktieportefølje består af danske aktier, og også på puljeområdet er det de puljer med en stor andel af danske aktier, der har klaret sig bedst. Det danske aktiemarked er blandt de aktiemarkeder, der har haft de største kursstigninger i, hvilket primært kan tilskrives en række selskabsspecifikke forhold. LD s store interesse for danske aktier skyldes ikke, at de er danske, men afspejler ganske enkelt sund investeringsfornuft, idet mange danske aktier vurderes at være attraktivt prisfastsat set i et internationalt perspektiv. Også når det gælder obligationerne har resultatet været tilfredsstillende. Givet usikkerheden for renteudviklingen har LD holdt renterisikoen på et relativt lavt niveau, hvilket gælder for både LD Vælger og de to obligationspuljer. Samtidig er den generelle risiko i obligationsbeholdningen mindsket ved reduktion i beholdningerne af kreditobligationer og vækstlandeobligationer. 4

5 marked Rente 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 02/01 30/06 30/09/ h Figuren viser, hvordan de danske aktiekurser (blå) og den danske obligationsrente (grå) har udviklet sig i løbet af, og hvorfor især de danske aktier har bidraget så positivt til LD s gode resultat i de første ni måneder af året. Vi arbejder med en langsigtet investeringsstrategi. Det er en del af forklaringen på vores gode resultater, fortæller Lars V. Hansen og Henrik Ekman. LD har en langsigtet investeringshorisont, der tager udgangspunkt i en vurdering af, hvilke type aktiver, der er attraktivt prisfastsat. Vi har den fordel, at vi kan tillade os at være tålmodige, forklarer Lars V. Hansen. Det skyldes, at vi ikke er bundet af en garanteret mindsterente. Det giver frihed, og vi kan investere mere langsigtet. Vores erfaringer siger os, at det, der er billigt nu, meget ofte stiger igen senere. Det gælder både for aktier og obligationer. Storm P sagde som bekendt, at det er svært at spå, især om fremtiden, og det er sandt. Det er ganske enkelt meget vanskeligt at forudsige, hvordan markedet vil opføre sig. Vi tager ikke udgangspunkt i gætterier og læner os ikke meget op ad spådomme om nøgletal og kursudvikling. Derfor følger vi ikke altid det, der er mainstream i investeringsverdenen, men går efter det, som efter vores mening ser rigtigt ud. Vi er nok lidt jyske her og tror mest på snusfornuft og godt købmandskab. Vi køber, når vi mener, det er billigt og sælger, når det er dyrt ud fra en vurdering af, om risikoen i en investering står mål med det forventede afkast. Eksempelvis har vores investeringer i kreditobligationer givet et flot afkast de sidste par år, men nu er merrenten på disse obligationer så lille, at risikoen næppe står mål med den aktuelle rente, hvorfor vi har nedbragt denne beholdning betydeligt. Hvordan vurderer I resten af året? Vi forsøger som sagt ikke at gætte på, hvordan markederne vil udvikle sig. Vi foretager en løbende vurdering af, hvordan de enkelte aktier er prisfastsat, og handler derefter. I praksis har vi naturligvis en forventning om, at aktierne vil stige, hvis de ser billige ud eller omvendt; vil falde, hvis de ser dyre ud. Men det er umuligt at sige, hvornår det sker og med hvilken styrke. Den investeringsfilosofi har vi med lige dele tålmodighed, held og dygtighed anlagt i mange år med gode resultater til følge, slutter Henrik Ekman. 5

6 Direktør med fast kurs Vi blander os ikke i regeringens politik, men vi råber vagt i gevær, hvis udviklingen kræver det. Som direktør for Nationalbanken, der har ansvaret for landets penge- og valutapolitik, står Bodil Nyboe Andersen solidt på dansk pengepolitiks kommandobro. LD Puljer har talt med hende om Nationalbankens rolle i den danske økonomi og om, hvad der egentlig sker, hvis man bare lader pengepressen køre Nationalbankens bygning i det centrale København er et af arkitekten Arne Jacobsens vigtigste værker. Og skal man beskrive kompleksets karakter med ét ord, er myndig et godt valg. Bygningen udstråler med sine marmor- og glasfacader den urokkelige autoritet, som den slags naturligvis bør. Myndig er også et ord, man trygt kan bruge om bankens direktør, Bodil Nyboe Andersen. Hun er formentlig Danmarks mest kendte erhvervskvinde og i øvrigt en af verdens meget få kvindelige nationalbankdirektører. Som datter af tidligere finansminister Poul Nyboe Andersen må man gætte på, at politik og nationaløkonomi har været daglige diskussionstemaer ved familiens middagsbord. Vi traf Bodil Nyboe Andersen på hendes smukke kontor på 3. sal, hvorfra hun meget passende kan skue ud over Børsen og Christiansborg. Som de fleste ved, er Nationalbanken ikke nogen helt almindelig bank. Alene af den grund at den har eneret på at fremstille og udsende danske pengesedler og mønter. Derudover er det blandt meget andet Nationalbankens opgave at styre landets penge- og valutapolitik, at være statens og pengeinstitutternes bank og at udarbejde finansiel statistisk til gavn og glæde for landets skiftende beslutningstagere. Styr på inflationen Nationalbankens overordnede opgave er at fastsætte den korte rente diskontoen, der er en slags toneangivende rente, forklarer Bodil Nyboe Andersen. Vi har ansvaret for dén del af den økonomiske politik i Danmark, der kaldes pengepolitik, mens finanspolitikken styres fra Christiansborg. Danmark fører fastkurspolitik over for euroen. Det betyder, 6

7 SEDLER OG MØNTER I TAL Seddelomløbet var ved udgangen af 2003 på 44,4 mia. kr.. Det svarer til en vækst på 4,3 procent i forhold til Møntomløbet steg i 2003 til 4,7 mia. kr., svarende til en stigning på 4,7 procent Omløbsstigningen var størst for 20-kronen. Pengesedler har i modsætning til mønter en begrænset levetid. For at opretholde høj kvalitet i seddelomløbet skal sedlerne udskiftes, inden de bliver for slidte og snavsede. Levetiden af en pengeseddel stiger med værdien, fordi små sedler omsættes hyppigere end større sedler og derfor slides hurtigere. Mens en 50-kroneseddel normalt holder omkring et år, er levetiden for en kroneseddel normalt ca. 3 år. franskbrød. Hyperinflation hedder fænomenet. Men skurken var ikke seddelpressen som sådan. Det fænomen, at staten efterspurgte meget mere, end den krævede op i skatter, gav et underskud, som blev dækket ved at lade seddelpressen køre. Det skabte en efterspørgsel, der var større end produktionen, og så steg priserne. I dag har vi en regel i EU-traktaten, der siger, at centralbankerne ikke må låne staten penge. Det løser problemet. at penge- og valutapolitikken er indrettet efter at holde en stabil kronekurs over for euro. Hovedformålet med pengepolitikken i hele euro-området er at fastholde stabile priser, dvs.undgå inflation.ved at holde kronens kurs stabil over for euro skabes en ramme for lav inflation i Danmark. Altid klar til at gribe ind Renten er en slags regulator. Vi kan holde kronekursen stabil over for euro ved at købe og sælge valuta eller ændre vores renter. Når Nationalbanken sælger valuta eller forhøjer renten i forhold til Den Europæiske Centralbanks rente, vil kronen have en tendens til at blive styrket. Når Nationalbanken køber valuta eller nedsætter renten i forhold til Den Europæiske Centralbanks rente, vil kronen have en tendens til at blive svækket, forklarer Bodil Nyboe Andersen. Renten fastsættes af Nationalbankens direktion. Den mødes hver dag og kan med kort varsel ændre renterne, hvis det bliver nødvendigt. De senere år har Danmark været inde i en meget stabil periode, og siden juni 2003 har der ikke været rørt ved renten. Myten om seddelpressen Ud over at styre landets penge- og valutapolitik producerer Nationalbanken vores sedler og mønter. På trods af alle betalingskort har seddel- og møntomløbet været stigende gennem lang tid. Det er efterspørgslen, der fuldstændig afgør, hvor mange sedler og mønter, der skal være i omløb, forklarer nationalbankdirektøren. Bankerne har en konto hos os, og når de vil have sedler, skriver vi det af på deres konto, og når de sætter sedler ind, så krediterer vi det deres konto. Jeg får tit det spørgsmål, hvorfor vi ikke begrænser seddeludstedelsen for at mindske inflationen. Myten om seddelpressen og inflationen opstod, fordi regeringer i mange lande tilbage i historien har lånt penge i deres nationale centralbanker i stedet for at kræve skatter ind til at betale udgifterne. Det mest berømte eksempel er fra mellemkrigstidens Tyskland, hvor folk gik rundt med hele kurve af sedler for at betale et Indflydelse via argumenter Nationalbankens indflydelse på regeringen går kun via argumenter: Hvis eksempelvis betalingsbalancen udvikler sig negativt, kommer der en advarsel fra vores side om, at vi ikke kan opfylde vores opgave, med mindre baggrundssituationen er rimelig. Men hvordan regeringen vil skabe dén baggrundssituation, blander vi os ikke i, fortæller Bodil Nyboe Andersen. Vi vil aldrig argumentere for, om man skal sætte skatterne op eller spare på udgifterne. Arbejdsdelingen mellem regeringen og Nationalbanken er altså klar. Det er Nationalbankens ansvar at føre pengepolitikken og styre valutakursen via renten. Det er regeringens ansvar at føre finanspolitik, dvs. fastlægge statens indtægter og udgifter. Vi har et hjørne af den økonomiske politik, som er vores, og som regeringen ikke blander sig i. Det er naturligvis regeringen, der tilbage i tiden sammen med Nationalbanken har fastsat, at vi fører fastkurspolitik. Selve udførelsen er imidlertid overladt til Nationalbanken. Og når vi ændrer renten, orienterer vi regeringen om det, men vi forhandler det ikke med dem, fastslår Bodil Nyboe Andersen. 7

8 Større ændring i puljeudbuddet på vej Det er nu fem år siden, at LD for første gang gav medlemmerne øget selvbestemmelse ved at tilbyde puljevalg. Siden da er der sket mindre justeringer af puljeudbuddet, idet der er kommet en ny obligationspulje til, ligesom enkelte aktiepuljer har fået udvidet investeringsmandatet. Nu tager LD fat på en noget større ændring i puljeudbuddet. Allerede nu er der mulighed for at vælge fem nye puljer, som forvaltes af de fem største danske investeringsforeninger. Fire af de nye puljer, som beskrives på de efterfølgende sider, har såkaldte balancerede mandater, mens den femte pulje er en ren obligationspulje. Balancerede puljer indeholder både aktier og obligationer, og det bliver op til de enkelte investeringsforeninger at beslutte fordelingen på aktier og obligationer. Fire af de nye puljer minder på den måde om LD Vælger, hvor LD løbende vurderer fordelingen. Fordelen ved at vælge en pulje med et balanceret investeringsmandat er, at opsparingen her kan passe sig selv i lang tid. Puljevælgeren behøver altså ikke selv at tage stilling til fordelingen på aktier og obligationer. Det gør LD eller investeringsforeningerne. Almindeligvis vil risikoen for store tab være noget mindre i en balanceret pulje end i en ren aktiepulje, men tilsvarende vil chancen for meget høje afkast også være noget mindre. Til sammenligning bør afkastet i en balanceret pulje vurderes efter mindst 3 år, mens de i rene aktie- og obligationspuljer bør vurderes løbende. Her beslutter puljevælgeren selv, hvornår det er på tide at omfordele mellem puljerne. Nye LD aktiepuljer i 2005 Den 1. juli 2005 omlægger LD sine nuværende otte aktiepuljer til tre nye. De to danske aktiepuljer LD KFX-indekset og LD Danske Virksomheder samles i puljen LD Danske Aktier, hvor de mindre og mellemstore danske selskaber fortsat vil være et fokusområde. De øvrige aktiepuljer samles i to nye puljer, LD Globale Aktier og LD Miljø & Sundhed, som vil få et bredere investeringsmandat med mulighed for at investere i flere forskellige brancher og lande. Der er altid risiko for tab i aktiepuljer, men med de nye og bredere investeringsmandater forventer LD, at kursudsvingene i de nye aktiepuljer bliver moderate. Det betyder, at risikoen for store tab og chancen for særligt høje gevinster på kort sigt bliver mindre i de nye end i de gamle puljer. Du kan vente til maj 2005 Du kan uden problemer fortsætte i LD s nuværende aktiepuljer frem til 1. juli 2005, hvis du har en eller flere andele placeret her. Først ved puljevalget i maj 2005 skal du beslutte, om du vil lade LD flytte dine andele, eller om du selv vil placere dem. Gratis at lade LD flytte over i nye puljer I maj 2005 kan du lade LD flytte den del af opsparingen, som du til den tid har stående i de gamle aktiepuljer, over i de nye aktiepuljer, pr. 1. juli Lader du LD flytte, trækkes der ikke noget puljevalgsgebyr. Indsender du et puljevalgskort, skal du betale det sædvanlige puljevalgsgebyr på 40 kr. også selvom du kun flytter til de puljer, som LD ville have flyttet dig til. Beløbene flyttes ikke antal andele Lader du LD flytte opsparingen over i de nye aktiepuljer den 1. juli 2005, flytter LD et beløb, der nøjagtigt svarer til det beløb, som du har stående i de gamle aktiepuljer den 30. juni. Har du kr. i Verden og kr. i It & Tele den 30. juni 2005, vil LD flytte i alt kr. over i den nye pulje LD Globale Aktier den 1. juli Du får altså ikke flyttet for eksempel to andele fra en pulje og en andel fra en anden pulje. Vælger du i stedet at indsende et puljevalgskort, bliver det din angivelse i andele (a 20 procent) på kortet, der bestemmer, hvilke beløb, der placeres i de nye puljer. Det kan du læse mere om i det næste nummer af LD Puljer, som du får tilsendt i begyndelsen af maj

9 h h h h h h h h h h h Sammenlægning af LD s puljer den 1. juli 2005 En række af LD s puljer sammenlægges fra 1. juli næste år. Her kan du se, hvordan puljerne ændres. Det haster ikke med at flytte opsparingen fra de aktiepuljer, der sammenlægges. Tværtimod kan du sagtens vente til maj Til den tid kan du indsende et puljevalgskort medmindre du vælger at lade LD flytte de beløb, du den 30. juni 2005 har i aktiepuljerne. Her og nu er det vigtigste, at du vælger de puljer, du tror mest på. De nuværende LD-puljer kører uændret videre i foråret 2005, og du kan vælge dem ved puljevalget her i november. Puljer frem til 1. juli 2005 LD Vælger LD Danske Virksomheder LD KFX LD Europa LD Verden LD It & Tele LD Energi & Kommunikation LD Miljø LD Sundhed LD Danske Obligationer LD Mixed Obligationer Danske Invest Vælger Nordea Invest Vælger BG Invest Vælger Jyske Invest Vælger BankInvest Vælger Puljer fra 1. juli 2005 LD Vælger LD Danske Aktier LD Globale aktier LD Miljø & Sundhed LD Danske Obligationer LD Mixed Obligationer Danske Invest Vælger Nordea Invest Vælger BG Invest Vælger Jyske Invest Vælger BankInvest Vælger Ikke dyrt, men dyrere Omkostningerne til administration stiger i 2. halvår og 1. halvår De falder igen, når LD s investeringer i ny it, som følge af ny lovgivning, er afholdt i sommeren For medlemmerne drejer det sig om meget små beløb. Dyrere administration i eksterne puljer? Du berøres af administrationsomkostningerne på samme måde, uanset hvilke puljer, du har valgt. Ifølge budgettet vil administrationsomkostningerne i de eksterne puljer i 2005 udgøre 0,20 procent af formuen. Det samme gælder for LD s øvrige puljer. Omkostningerne forventes at falde igen efter 1. juli

10 Fem nye puljer LD har bedt de fem største danske investeringsforeninger om hver især at tilbyde en pulje, som de har skræddersyet til LD s medlemmer. Det er blevet til fire balancerede puljer med både aktier og obligationer og én ren obligationspulje. Nedenfor kan du læse, hvordan de enkelte investeringsforeninger har valgt at sammensætte investeringerne i netop deres pulje. De nye puljer har ingen resultater, du kan læse om. I stedet beskriver de, hvordan de forventer, at deres afkast vil udvikle sig. Du kan vælge de nye puljer på samme måde, som du kan vælge LD s øvrige puljer. Det betyder, at du skal betale et gebyr på 40 kr., hvis du vælger eller omvælger puljer. Læs mere om de nye puljer på og på side 8-9 i bladet. BankInvest Vælger Investeringer i danske og udenlandske aktier samt obligationer, herunder i nye vækstmarkeder samt de bedre ratede kreditobligationer. For at mindske risikoen anvendes finansielle instrumenter, herunder valutasikring. Beskrivelse Puljen BankInvest Vælger er aktivt forvaltet og har en øget afkastmulighed fra nye vækstmarkeder, som i de kommende år forventes at give et højere afkast end de udviklede markeder. Investeringer i aktier og obligationer i nye vækstmarkeder vil variere over tid. Målsætningen er at opnå et afkast, der er bedre end markedsafkastet. Rammer for formuefordeling Aktivklasse Rammer Udenlandske aktier % Nye vækstmarkeder, aktier 0-15 % Lange danske obligationer/ kreditobligationer % Nye vækstmarkeder, obligationer 0-15 % Forventede omkostninger i 2005 Investeringsomkostning 0,80 % Administrationsomkostning 0,20 % BG Invest Vælger Investeringer i værdipapirer såsom danske og udenlandske aktier samt obligationer. En mindre del af investeringerne kan placeres i de nye vækstmarkeder. Den samlede aktieandel ventes at være omkring 40 procent, men kan udgøre helt op til 60 procent af de samlede investeringer. Beskrivelse Puljen BG Invest Vælger styrer sammensætningen af aktier og obligationer aktivt, dog med aktieinvesteringerne tæt på relevante markedsindeks. Risikoen reduceres ved spredning af aktieinvesteringerne på mange enkeltaktier samt gennem valutakurssikring. Målsætningen er et afkast, der mindst ligger på niveau med markedsafkastet i de udvalgte værdipapirmarkeder. Rammer for formuefordeling Aktivklasse Rammer Danske aktier 5-25 % Udenlandske aktier % Danske obligationer % Udenlandske obligationer 0-20 % Udenlandske højrenteobligationer 0-20 % Andet 0-10 % Forventede omkostninger i 2005 Investeringsomkostning 0,35 % Administrationsomkostning 0,20 % 10

11 Danske Invest Vælger Investeringer i traditionelle værdipapirer såsom danske og udenlandske aktier samt obligationer. En mindre del af investeringerne kan placeres i de nye vækstmarkeder. Aktieandelen kan udgøre op til 60 procent af de samlede investeringer. Beskrivelse Puljen Danske Invest Vælger styrer porteføljen aktivt. Investeringsstrategien er baseret på en aktiv udvælgelse af værdipapirer og markeder. Målsætningen er, at puljen opnår et afkast, der er bedre end den generelle markedsudvikling. I perioder kan puljens afkast afvige fra markedsafkast. Rammer for formuefordeling Aktivklasse Rammer Danske aktier 5-25 % Udenlandske aktier % Danske obligationer % Udenlandske obligationer 0-20 % Udenlandske højrenteobligationer 0-20 % Andet 0-10 % Forventede omkostninger i 2005 Investeringsomkostning 0,45 % Administrationsomkostning 0,20 % Jyske Invest Vælger Investeringer i danske og udenlandske aktier og obligationer, herunder højrenteobligationer. Som udgangspunkt investeres 50 procent i aktier og 50 procent i obligationer. Beskrivelse Puljen Jyske Invest Vælger styrer porteføljen aktivt. For at sikre en fornuftig risikospredning tilstræbes en ligelig fordeling mellem aktier og obligationer. Puljen henvender sig især til medlemmer, der har en investeringshorisont på minimum 3-5 år. Puljens målsætning er at opnå et afkast, der på langt sigt er bedre end markedsafkastet. Rammer for formuefordeling Aktivklasse Rammer Danske og udenlandske aktier % Stats- og realkredit obligationer % Udenlandske højrenteobligationer 0-20 % Forventede omkostninger i 2005 Investeringsomkostning 0,50 % Administrationsomkostning 0,20 % Nordea Invest Vælger Investeringer i en basisdel bestående af danske stats- og realkreditobligationer samt en udvidet del bestående af europæiske obligationer og obligationer fra nye vækstmarkeder. Beskrivelse Puljen Nordea Invest Vælger investerer ud fra en løbende vurdering af udviklingen i rente og risiko. Basissegmentet, der udgør procent af investeringerne, sikrer en lav risiko. Den udvidede del, der udgør op til 50 procent af investeringerne, skal med udgangspunkt i en højere risiko tilvejebringe et attraktivt afkast. Den gennemsnitlige varighed for hele porteføljen vil ligge på 2-5 år. Rammer for formuefordeling Aktivklasse Rammer Danske statsobligationer % Danske realkreditobligationer 0-60 % Europæiske obligationer 0-30 % Erhvervsobligationer 0-10 % Nye vækstmarkeder, obligationer 0-10 % Forventede omkostninger i 2005 Investeringsomkostning 0,40 % Administrationsomkostning 0,20 % 11

12 Spørgsmål og svar om puljevalg g Hvad er forskellen på LD s puljer og de fem nye puljer? Fire af de nye eksterne puljer er, ligesom LD Vælger, såkaldt balancerede puljer. Det betyder, at de indeholder både aktier og obligationer. Du skal se på aktivfordelingen i hver enkelt af puljerne, for at se, hvordan de adskiller sig. Den femte nye pulje er en ren obligationspulje, der minder mest om LD Mixed Obligationer. g Hvad sker der, hvis jeg nu har andele i en af de puljer, der sammenlægges? Der sker ikke noget nu. Den 30. juni 2005 flytter LD automatisk din opsparing, hvis du ikke inden da selv har flyttet den ved at indsende et puljevalgskort. g Kan jeg vælge alle puljer ved valget her i efteråret? Ja, du kan vælge imellem LD s 10 nuværende puljer, de fem nye eksterne puljer og LD Vælger. Du skal fortsat have mindst en andel svarende til 20 procent af opsparingen i LD Vælger. juni og flyttes over i de nye puljer på den måde, som er vist i figuren på side 9. Beløbene omregnes ikke til andele af 20 procent, inden de flyttes over. g Hvad koster det, hvis LD flytter mig til en ny pulje? Du skal ikke betale gebyr, hvis du lader LD foretage en automatisk flytning den 30. juni LD vil så flytte de beløb, du har stående i de nuværende aktiepuljer over i de nye aktiepuljer. Indsender du derimod et puljevalgskort i foråret 2005, vil det koste dig et gebyr på 40 kr. at flytte opsparingen. g Skal jeg flytte ud af mine aktiepuljer hurtigst muligt? Nej, tværtimod. Hvis du fortsat ønsker at have en del af din opsparing placeret i aktiepuljer, kan det sagtens lade sig gøre. Der er ingen grund til at flytte opsparingen væk fra aktiepuljerne p.g.a. sammenlægningen. Du skal fortsat vælge de puljer, du vurderer vil give et godt afkast. g Bliver min opsparing i aktiepuljerne automatisk flyttet til næste år? Ja, LD sørger for, at de beløb, som du måtte have i aktiepuljerne den 30. juni næste år, bliver flyttet med over i de nye sammenlagte aktiepuljer. Beløbene lægges sammen den 30. g Hvornår kan jeg vælge de nye aktiepuljer? Du må vente til maj 2005, før du kan vælge de nye sammenlagte aktiepuljer. Af regnskabsmæssige og tekniske grunde kan de nye sammenlagte aktiepuljer først vælges, når de dannes ved sammenlægning af de nuværende aktiepuljer. Sådan vælger du puljer Hvis du ønsker at ændre din nuværende sammensætning af puljer, skal du udfylde valgkortet og indsende det til LD Medlemsservice. Du kan enten vælge andre puljer, end dem du eventuelt har nu herunder en eller flere af de nye puljer eller flytte hele eller dele af din opsparing tilbage til LD Vælger. Du kan placere op til 80 procent af din opsparing, fordelt på fire andele, i puljer og kombinere puljerne helt frit. Det koster et gebyr på 40 kr., hvis du ændrer dit nuværende puljevalg. Hvis du flytter hele din opsparing tilbage til LD Vælger, skal du dog ikke betale gebyr. Dit nye puljevalg gælder fra den 1. januar 2005 og er bindende, indtil du ændrer det igen. Det kan du gøre ved næste puljevalg, der finder sted i maj Indsend valgkortet Valgkortet finder du i materialet sammen med oversigten over din LD-opsparing. På side 21 her i LD Puljer kan du se, hvordan kortet skal udfyldes. Husk at indsende valgkortet, så LD har modtaget det senest den 23. november. 12

13 Beretning: LD Vælger & puljer Investeringer i førertrøjen I de første ni måneder af har både LD Vælger og puljerne generelt klaret sig godt, og med enkelte undtagelser bedre end udviklingen på både det danske og de udenlandske obligationsog aktiemarkeder. Det kan du læse kort om i puljeberetningerne på de næste sider. Figuren til højre viser afkastet i LD Vælger og de 10 puljer både samlet for årets første ni måneder og delt op på perioder. Store udsving i afkast Siden oprettelse af puljerne i har der været relativt store udsving i afkastene på puljerne. LD Vælger ligger derimod lidt mere stabilt. Puljerne LD Miljø og LD It & Tele har haft de største udsving, mens KFX har ligget mere stabilt. var et rigtig godt aktieår, men i 2001 og 2002 faldt aktiemarkederne meget kraftigt og dermed også LD s aktiepuljer. I 2003 var der atter stigninger, og det smittede af på LD s resultat i puljerne. Afkast Afkast Afkast Puljer 1. halvår 3. kvartal 9 måneder LD Vælger 7,6 % 2,1 % 9,9 % LD Danske Virksomheder 19,2 % 4,3 % 24,4 % LD KFX 11,2 % 5,9% 17,8 % LD Europa 10,0 % -2,4 % 7,5 % LD Verden 8,6 % -2,6 % 5,8 % LD Miljø 12,4 % -7,5 % 4,0 % LD Energi & Kommunikation 7,6 % 2,2 % 10,0 % LD Sundhed 10,4 % 0,5 % 11,2 % LD It & Tele 2,9 % -7,8 % -4,9 % LD Danske Obligationer 1,4 % 0,8 % 2,2 % LD Mixed Obligationer 2,0 % 2,5 % 4,5 % Afkast i LD Vælger og puljerne - 80 % , 9 måneder 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % LD Vælger LD Danske Virksomheder LD KFX-indekset LD Europa LD Verden LD Energi & Kommunikation LD Miljø LD Sundhed LD It & Tele LD Danske Obligationer LD Mixed Obligationer 13

14 LD Vælger et omfatter investeringer foretaget på basis af LD s investeringsstrategi. Der investeres fortrinsvist i danske stats- og realkreditobligationer samt danske og udenlandske børsnoterede aktier. I mindre omfang investeres der i ikkebørsnoterede aktier og ikke-guldrandede obligationer. Udvikling og resultat LD Vælger gav i årets første 9 måneder et meget tilfredsstillende resultat, hvor især aktieandelen bidrog positivt med et resultat markant over udviklingen på både det danske og det udenlandske aktiemarked. Også obligationsdelen klarede sig godt og var på niveau med både det danske og det udenlandske obligationsmarked. Seneste udvikling I starten af 3. kvartal var der fokus på makroøkonomiske nøgletal og udviklingen i virksomhedernes indtjening. Det førte til stigende aktiekurser, fordi flere nøgletal tydede på, at især den amerikanske økonomi var i bedring. Men senere i perioden opstod usikkerhed om hvorvidt, at den igangværende vending i økonomien ville blive kortvarig, hvilket førte til store negative udsving i aktiekurserne især i august, men også i september. De positive danske bidrag kom fra investeringerne i Danske Bank og A.P. Møller-Mærsk, mens Bryggerigruppen bidrog med et mindre negativt afkast. Med hensyn til den udenlandske del bidrog især de brasilianske og kinesiske investeringer positivt, mens de britiske og amerikanske investeringer bidrog negativt. Første halvår Stigning i danske aktier Efter en god start på året med kursstigninger på de internationale markeder og generelt gode regnskaber fra selskaberne var markedsstemningen i 1. halvår af meget skiftende. Det skyldtes usikkerhed om, hvorvidt opsvinget var holdbart. Den fortsatte uro i Irak fik oliepriserne til at stige kraftigt, og selskabernes regnskaber stillede knap så positive forventninger til i udsigt. Det danske aktiemarked var i modsætning til de internationale markeder præget af stigninger gennem halvåret. Årsagen skal findes i særligt gunstige udviklingstendenser i nogle virksomheder og i attraktive prisfastsættelser af en række enkeltaktier. De væsentligste positive danske bidrag til LD s afkast i 1. halvår kom fra Novo Nordisk og Danisco. Herudover gav en lang række af LD s investeringer betydelige positive afkast. Især Københavns Lufthavne, Danske Bank, GN Store Nord, Chr. Hansen, Group4Falck og Novozymes bidrog positivt. Modsat bidrog danske selskaber som IC Companys og Brdr. Hartmann negativt. De positive udenlandske bidrag i LD Vælger kom især fra investeringer i Sverige og Eurolandene, mens de største negative bidrag kom fra investeringer i Norge og Japan. Kraftige bevægelser under en rolig overflade Renteudviklingen på det danske obligationsmarked var i 1. halvår ganske rolig, idet renten på en 10-årig dansk statsobligation forblev stort set uændret, mens renten på en 2-årig dansk statsobligation faldt en smule. Under denne rolige overflade skjulte sig dog kraftige bevægelser. I foråret frem til slutningen af marts faldt renterne, hvor en 10-årig dansk statsobligation havde en rente på lige omkring 4 %. Rentefaldet var begrundet i udviklingen i amerikansk økonomi, hvor nøgletallene gav signal om lav inflation og svag udvikling i beskæftigelsen. En række nøgletal i løbet af marts og april pegede i den modsatte retning, samtidig med at Afkast i procent før skat udvikling i LD Vælger Procent ,5 30/09/ (indtil 30.9.) 50 01/

15 chefen for den amerikanske centralbank, FED, Alan Greenspan i sine udtalelser indikerede, at FED ville hæve de korte rentesatser i fremtiden. Dette var startskuddet til, at renten over det meste af verden steg, herunder også den danske 10-årige statsrente. Den steg til omkring 4,6 % i midten af juni. Den 30. juni gjorde FED alvor af truslen og hævede de korte amerikanske renter med 0,25 %. Det fik dog ikke renterne til at stige yderligere. Tværtimod faldt de en smule, hvilket kan forklares med, at der var taget højde for renteændringen, fordi den var forventet af markedet. Når man ser på obligationsafkastet, har danske indeksobligationer og konverterbare realkreditobligationer klaret sig bedst i 1. halvår af. Samtlige obligationskategorier har dog bidraget med positive afkast på nær emerging markets obligationer, som generelt har klaret sig skidt i første halvår. Mindre investeringer i polske og ungarske statsobligationer gav meget flotte afkast, mens investeringerne i kreditobligationer gav pæne afkast, der lå lidt over afkastet for statsobligationer. Ændringer i porteføljen i løbet af halvåret Med det mål at nedbringe LD Vælgers samlede (danske og udenlandske) aktieandel er der foretaget betydelige salg af både danske og udenlandske aktier. Der er især solgt udenlandske aktier, og det er sket ud fra en individuel vurdering af de enkelte aktiers prisfastsættelse. De største salg er koncentreret i aktier, der er steget kraftigt, og/eller hvor prisfastsættelsen ikke længere vurderes at være attraktiv. Salgene har ført til en yderligere forøgelse af eksponeringen (i den udenlandske portefølje) inden for bl.a. stabilt forbrug, forsynings-, medicinal- og energiområdet, og rent geografisk er investeringer i vækstlande og japanske aktier tilsvarende blevet forøget via salgene. Der er samtidig også foretaget køb for at øge eksponeringen inden for de to regioner yderligere. Obligationsandelen er øget betydeligt på baggrund af den mindskede aktieandel. Andelen af danske stats- og realkreditobligationer er således øget betydeligt, mens andelen af indeksobligationer er mindsket på grund af udtræk. Andelen af vækstlandeobligationer er markant nedbragt, og andelen af kreditobligationer er også mindsket. Disse obligationstyper har klaret sig godt sidste år, så det er tvivlsomt, om forholdet mellem risiko og afkastpotentiale er attraktivt i de kommende år, hvorfor LD har valgt at nedbringe andelene. Inden for danske realkreditobligationer er særligt beholdningen af 5 % obligationer med udløb i 2035 øget. Hoved- og nøgletal Resultat 1. halvår efter skat 3.101,1 mio. kr. Afkast første 9 måneder før skat 9,9 % Tilskrivning 1. halvår efter skat 6,4 % Tilskrivning 3. kvartal efter skat 1,8 % Medlemmernes formue ,6 mio. kr. Fordeling på aktiver i procent pr Øvrige 4,7 % Fast ejendom 1,6 % Udenlandske aktier 14,4 % Danske ikke-børsnoterede aktier 3,0 % Fastforrentede obligationer 38,6 % Omkostninger 1. halvår : Investeringsomkostninger 0,07 % Administrationsomkostninger 0,05 % Danske børsnoterede aktier 22,6 % Vækstlande-obligationer 0,8 % Erhvervsobligationer 5,7 % Indeksobligationer 8,6 % 15

16 Pulje 1 LD Danske Virksomheder et omfatter alle danske selskaber,der er børsnoteret på Københavns Fondsbørs. Fokus ligger på mindre og mellemstore virksomheder,der ikke er blandt de 20 største. udvikling i puljens levetid ,2 30/09/04 Udvikling og resultat Puljens resultat i årets første 9 måneder er meget tilfredsstillende og ligger markant over udviklingen på det generelle danske aktiemarked. I 3. kvartal bidrog især selskaber som Chr. Hansen, Bavarian Nordic og DSV til det positive afkast, mens Bryggerigruppen og Carlsberg bidrog med negative afkast. I 1. halvår var det ligeledes selskaberne Bavarian Nordic og Københavns Lufthavne, der bidrog til det positive resultat. Modsat bidrog selskaber som Brdr. Hartmann og Søndagsavisen med små negative afkast. I hele perioden er D/S Torm, Roskilde Bank og Falck (udsprunget af Group4Falck) tilføjet, mens NTR Holding, Novozymes, NEG Micon (som følge af fusion med Vestas), GN Store Nord og Radiometer er gået ud af puljen /01 Hoved- og nøgletal Resultat 1. halvår efter skat 98,4 mio. kr. Afkast første 9 måneder før skat 24,4 % Tilskrivning 1. halvår efter skat 16,6 % Tilskrivning 3. kvartal efter skat 3,5 % Medlemmernes formue ,6 mio. kr. Omkostningsprocent 1. halvår : Investeringsomkostninger 0,04 % Administrationsomkostninger 0,13 % Pulje 2 LD KFX indekset et omfatter investeringer i de 20 største selskaber på Københavns Fondsbørs. Puljens investering i hvert af de 20 selskaber afspejler selskabets vægt i KFX-indekset. Udvikling og resultat Puljens resultat i årets første 9 måneder er tilfredsstillende og på niveau med udviklingen i fondsbørsens KFXindeks. I 3. kvartal bidrog især selskaberne A.P. Møller-Mærsk og Danske Bank til det positive afkast, mens Lundbeck og Carlsberg bidrog med mindre negative afkast. I 1. halvår bidrog særligt Novo Nordisk, men også Danske Bank til det positive resultat. Modsat bidrog A.P. Møller-Mærsk og TDC med små negative afkast. I hele perioden er Københavns Lufthavne tilføjet, mens NEG Micon er gået ud af puljen efter fusion med Vestas. udvikling i puljens levetid /01 Hoved- og nøgletal ,9 30/09/04 Resultat 1. halvår efter skat 37,2 mio. kr. Afkast første 9 måneder før skat 17,8 % Tilskrivning 1. halvår efter skat 9,6 % Tilskrivning 3. kvartal efter skat 5,0 % Medlemmernes formue ,1 mio. kr. Omkostningsprocent 1. halvår : Investeringsomkostninger 0,04 % Administrationsomkostninger 0,13 % 16

17 Pulje 3 LD Europa et omfatter investeringer i alle danske og europæiske børsnoterede selskaber inden for alle brancher. Investeringerne foretages selektivt og afspejler i væsentligt omfang LD Vælgers europæiske aktiebeholdning. udvikling i puljens levetid ,6 30/09/04 Udvikling og resultat Puljens resultat i årets første 9 måneder er tilfredsstillende og pænt over udviklingen på det generelle udenlandske aktiemarked. I 3. kvartal bidrog især investeringerne i Sverige og Danmark til det positive afkast, mens investeringerne i Storbritannien og Eurolandene bidrog med negative afkast. I 1. halvår var det særligt investeringerne i Eurolandene og Sverige, der bidrog til det positive resultat. Modsat bidrog investeringerne i især Norge, men også i Schweiz, med negative afkast. I hele perioden er der sket omlægninger, der afspejler de omlægninger, der er foretaget i den europæiske del af LD Vælger. 0 01/01 Hoved- og nøgletal Resultat 1. halvår efter skat 9,9 mio. kr. Afkast første 9 måneder før skat 7,5 % Tilskrivning 1. halvår efter skat 8,1 % Tilskrivning 3. kvartal efter skat -2,4 % Medlemmernes formue ,5 mio. kr. Omkostningsprocent 1. halvår : Investeringsomkostninger 0,20 % Administrationsomkostninger 0,10 % Pulje 4 LD Verden et omfatter alle danske og udenlandske børsnoterede selskaber inden for alle brancher. Investeringerne foretages selektivt og afspejler i væsentligt omfang LD Vælgers udenlandske aktiebeholdning. Udvikling og resultat Puljens resultat i årets første 9 måneder er tilfredsstillende og pænt over udviklingen på det generelle udenlandske aktiemarked. I 3. kvartal var det især investeringerne i Brasilien og Kina, der bidrog til det positive afkast, mens investeringerne i USA og Storbritannien bidrog med negative afkast. I 1. halvår var det særligt investeringerne i Eurolandene og Sverige, der bidrog til det positive resultat. Modsat bidrog investeringerne i Norge og Japan med negative afkast. I hele perioden er der sket omlægninger, der afspejler de omlægninger, der er foretaget i den udenlandske del af LD Vælger. udvikling i puljens levetid /01 Hoved- og nøgletal ,4 30/09/04 Resultat 1. halvår efter skat 8,9 mio. kr. Afkast første 9 måneder før skat 5,8 % Tilskrivning 1. halvår efter skat 6,9 % Tilskrivning 3. kvartal efter skat -2,7 % Medlemmernes formue ,2 mio. kr. Omkostningsprocent 1. halvår : Investeringsomkostninger 0,21 % Administrationsomkostninger 0,11 % 17

18 Pulje 5 LD Miljø et omfatter investeringer i danske og udenlandske selskaber med betydelig aktivitet inden for miljøområdet samt selskaber, som gør en særlig indsats for at begrænse miljøbelastningen i egen produktion. udvikling i puljens levetid 150 Udvikling og resultat Puljens resultat i årets første 9 måneder er tilfredsstillende og en anelse over udviklingen på det generelle udenlandske aktiemarked. I 3. kvartal var det især investeringerne i Australien og Storbritannien, der bidrog til det positive afkast, mens investeringerne i USA og Eurolandene bidrog med negative afkast. I 1. halvår var det særligt investeringerne i Eurolandene og Danmark, der bidrog til det positive resultat. Modsat bidrog investeringerne i Norge og Canada med negative afkast. I hele perioden er amerikanske Itron tilføjet, mens NEG Micon er gået ud af puljen efter fusion med Vestas /01 Hoved- og nøgletal ,3 30/09/04 Resultat 1. halvår efter skat 43,6 mio. kr. Afkast første 9 måneder før skat 4,0 % Tilskrivning 1. halvår efter skat 10,6 % Tilskrivning 3. kvartal efter skat -6,9 % Medlemmernes formue ,7 mio. kr. Omkostningsprocent 1. halvår : Investeringsomkostninger 0,09 % Administrationsomkostninger 0,10 % Pulje 6 LD Energi & Kommunikation et omfatter investeringer i danske og udenlandske selskaber inden for energi-, transport-, tele- og forsyningssektoren. Udvikling og resultat Puljens resultat i årets første 9 måneder er tilfredsstillende og markant over udviklingen på det generelle udenlandske aktiemarked. I 3. kvartal bidrog især investeringerne i Danmark og Storbritannien, til det positive afkast, mens investeringerne i Sverige og Sydkorea bidrog med negative afkast. I 1. halvår var det særligt investeringerne i Danmark og Mexico, der bidrog til det positive resultat. Modsat bidrog investeringerne i Japan og Sverige med negative afkast. I hele perioden er D/S Torm, brasilianske Petrobras, spanske Gas Natural og koreanske Kepco tilføjet, mens NEG Micon er gået ud af puljen efter fusion med Vestas. udvikling i puljens levetid /01 Hoved- og nøgletal ,3 30/09/04 Resultat 1. halvår efter skat 15,3 mio. kr. Afkast første 9 måneder før skat 10,0 % Tilskrivning 1. halvår efter skat 6,3 % Tilskrivning 3. kvartal efter skat 1,9 % Medlemmernes formue ,6 mio. kr. Omkostningsprocent 1. halvår : Investeringsomkostninger 0,11 % Administrationsomkostninger 0,11 % 18

19 Pulje 7 LD Sundhed et omfatter investeringer i danske og udenlandske medicinal- og bioteknologiselskaber samt virksomheder, der fremstiller sundhedsrelaterede produkter og ydelser. Udvikling og resultat Puljens resultat i årets første 9 måneder er tilfredsstillende og ligger markant over udviklingen på det generelle udenlandske aktiemarked. I 3. kvartal bidrog især investeringerne i Danmark og Eurolandene, til det positive afkast, mens investeringerne i USA og Storbritannien bidrog med små negative afkast. I 1. halvår var det særligt investeringerne i Danmark og Eurolandene, der bidrog til det positive resultat. Modsat bidrog investeringerne i USA, som de eneste, med negativt afkast. I hele perioden er Lundbeck, japanske Takeda samt de amerikanske selskaber, Guidant, HCA, Taro og Teva Pharma, tilføjet, mens Radiometer og Genmab er solgt ud af puljen. udvikling i puljens levetid /01 Hoved- og nøgletal ,7 30/09/04 Resultat 1. halvår efter skat 31,6 mio. kr. Afkast første 9 måneder før skat 11,2 % Tilskrivning 1. halvår efter skat 8,8 % Tilskrivning 3. kvartal efter skat 0,5 % Medlemmernes formue ,1 mio. kr. Omkostningsprocent 1. halvår : Investeringsomkostninger 0,07 % Administrationsomkostninger 0,09 % Pulje 8 LD It & Tele et omfatter investeringer i danske og udenlandske selskaber inden for informationsteknologi- og teleområdet. udvikling i puljens levetid 100 Udvikling og resultat Puljens resultat i årets første 9 måneder er ikke tilfredsstillende og ligger markant under udviklingen på det generelle udenlandske aktiemarked. I 3. kvartal bidrog især investeringerne i Storbritannien og Mexico positivt til afkastet, mens investeringerne i USA og Eurolandene bidrog med negative afkast. I 1. halvår var det ligeledes særligt investeringerne i Mexico og Sydkorea, der bidrog med små positive afkast, og investeringerne i Japan og Eurolandene der bidrog med negative afkast. I hele perioden er japanske Canon, koreanske Samsung og amerikanske IBM tilføjet, mens svenske Ericsson er solgt ud af puljen /01 Hoved- og nøgletal ,2 30/09/04 Resultat 1. halvår efter skat 6,0 mio. kr. Afkast første 9 måneder før skat -4,9 % Tilskrivning 1. halvår efter skat 2,3 % Tilskrivning 3. kvartal efter skat -7,9 % Medlemmernes formue ,1 mio. kr. Omkostningsprocent 1. halvår : Investeringsomkostninger 0,11 % Administrationsomkostninger 0,13 % 19

20 Pulje 9 LD Danske Obligationer Investeringer i guldrandede obligationer udstedt i danske kroner og noteret på Københavns Fondsbørs, som udvælges efter LD s obligationsmodeller og således, at renterisikoen i puljen er behersket. Målet er at puljen skal have en varighed på maksimalt 5. Dvs. at en stigning i renteniveauet på 1 % maksimalt betyder et kurstab på 5 %. Udvikling og resultat Puljens resultat i årets første 9 måneder er tilfredsstillende taget i betragtning, at korte renter i Danmark giver ca. 2 % på et helt års sigt, og at puljen har en meget lille risiko for at give negativt afkast. I 3. kvartal faldt renterne, mens de ikke ændrede sig ret meget i første halvår. Som følge af usikkerheden om den fremtidige renteudvikling, fastholdes den meget forsigtige investeringsstrategi. Den overvejende del af puljens midler er placeret i korte obligationer, som udløber inden for det næste år samt en mindre del konverterbare realkredit- og korte indeksobligationer. I perioden er der kun foretaget mindre tilpasninger af porteføljen, bl.a. er andelen af konverterbare realkreditobligationer nedbragt. Pulje 10 udvikling i puljens levetid /01 Hoved- og nøgletal ,5 30/09/04 Resultat 1. halvår efter skat 18,8 mio. kr. Afkast første 9 måneder før skat 2,2 % Tilskrivning 1. halvår efter skat 1,1 % Tilskrivning 3. kvartal efter skat 0,7 % Medlemmernes formue ,4 mio. kr. Omkostningsprocent 1. halvår : Investeringsomkostninger 0,01 % Administrationsomkostninger 0,09 % LD Mixed Obligationer Investeringer i obligationer udstedt i danske kroner, euro og US-dollars og med mulighed for i mindre omfang at investere i obligationer i andre valutaer. Der kan investeres i nominelle obligationer og indeksobligationer samt i mindre omfang i kreditobligationer, herunder High Yield og vækstlandeobligationer. Målet er, at puljen skal have en varighed på mellem 3 og 9. Udvikling og resultat Puljens resultat i årets første 9 måneder er tilfredsstillende taget i betragtning, at en 5-årig dansk statsobligation giver ca. 3,5 % på et helt års sigt, og at puljens renterisiko ligger i den nedre del af det tilladte, som følge af usikkerheden om den fremtidige renteudvikling. I 3. kvartal faldt renterne, mens de ikke ændrede sig ret meget i årets 1. halvår. I perioden er der kun foretaget mindre tilpasninger af porteføljen. udvikling i puljens levetid /01 Hoved- og nøgletal ,7 30/09/04 Resultat 1. halvår efter skat 7,0 mio. kr. Afkast første 9 måneder før skat 4,5 % Tilskrivning 1. halvår efter skat 1,8 % Tilskrivning 3. kvartal efter skat 2,1 % Medlemmernes formue ,5 mio. kr. Omkostningsprocent 1. halvår : Investeringsomkostninger 0,03 % Administrationsomkostninger 0,09 % 20

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT TT 20 1 15 MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT MARTIN MARIO JELANI, JOBKONSULENT OG TIDLIGERE ELITEBOKSER AF

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Status 2004. Uglen har en plan Erling Olsen om den frihed, der virkelig betyder noget. lønmodtagernes dyrtidsfond. forår

Status 2004. Uglen har en plan Erling Olsen om den frihed, der virkelig betyder noget. lønmodtagernes dyrtidsfond. forår lønmodtagernes dyrtidsfond forår Status 2004 Uglen har en plan Erling Olsen om den frihed, der virkelig betyder noget. side 4 12,5 procent til medlemmerne i 2003 side 6 LD har lave omkostninger side 10

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen? Puljenyt Nr. 4 Opnå overblik over din pension Oktober 24 Indhold Opnå overblik... 1 Puljekommentar, obligationer... 2 Puljekommentar, aktier... 3 Gruppekommentarer... 4 Resultat i årets første 3 kvartaler...

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008.

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. 18. december 2008 J.nr. 53-73 Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Aktieudsvingene har taget til i styrke

Aktieudsvingene har taget til i styrke Aktieudsvingene har taget til i styrke Aktiemarkederne har igen i 3. kvartal 2015 været præget af betydelige udsving ofte fra dag til dag, hvor den kortsigtede kursudvikling har været styret af indholdet

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2013

NYHEDSBREV JULI 2013 NYHEDSBREV JULI 2013 1 PFA INVEST - NYHEDSBREV JULI 2013 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2013 Første halvår af 2013 har budt på en række ekstreme begivenheder både når det gælder pengepolitikken, de finansielle

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Tak fordi I har taget Jer tid til at deltage i årets generalforsamling. Det er dejligt at se, at der atter i år er et så flot fremmøde.

Tak fordi I har taget Jer tid til at deltage i årets generalforsamling. Det er dejligt at se, at der atter i år er et så flot fremmøde. Bilag 1 Formandens beretning på generalforsamlingen, den 15. april 2015 Tak for det, Jon. Velkommen til generalforsamling 2015. Tak fordi I har taget Jer tid til at deltage i årets generalforsamling. Det

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K Status for HP Hedge ultimo juli 2011 I juli opnåede afdelingen et afkast på 0,35% og har dermed givet et afkast i 2011 på 3,73%. Kilde: Egen produktion At afdelingen har haft positivt afkast i en måned

Læs mere

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016 Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 Agenda Hvem er Finanshuset i Fredensborg A/S? Uvildig rådgivning Få mest muligt ud af opsparingen i den

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND DAGENS PROGRAM Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v. Lisbeth

Læs mere