HP Photosmart B010 series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Photosmart B010 series"

Transkript

1 HP Photosmart B010 series

2

3 Indhold 1 HP Photosmart B010 series Hjælp Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indhold 3 Hvordan gør jeg? Udskrivning Tip til udskrivning Kopiering og scanning Scanning til en computer...13 Kopiering af tekst eller blandede dokumenter...14 Tip til kopiering og scanning Patronerne Kontrol af det anslåede blækniveau...17 Automatisk rensning af skrivehovedet...17 Udskiftning af patronerne...18 Bestilling af blæk...20 Oplysninger om patrongaranti...20 Blæktip HP support Mere hjælp...25 HP's telefonsupport...25 Yderligere garantimuligheder Tekniske oplysninger Bemærkning...27 Specifikationer...27 Miljømæssigt produktovervågningsprogram...28 Regulative bemærkninger...32 Indeks

4 Indhold 2

5 1 HP Photosmart B010 series Hjælp Oplysninger om HP Photosmart findes i: Lær din HP Photosmart at kende på side 5 Hvordan gør jeg? på side 7 Udskrivning på side 9 Kopiering og scanning på side 13 Patronerne på side 17 Tekniske oplysninger på side 27 HP's telefonsupport på side 25 HP Photosmart B010 series Hjælp HP Photosmart B010 series Hjælp 3

6 Kapitel 1 HP Photosmart B010 series Hjælp 4 HP Photosmart B010 series Hjælp

7 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele Kontrolpanelets funktioner Printerdele HP Photosmart set forfra og oppefra 1 Display 2 Kontrolpanel 3 Knappen Til 4 Papirbakke 5 Papirbakkeforlænger (også kaldet bakkeforlænger) 6 Glasplade 7 Lågets underside 8 Låg 9 Patrondæksel 10 Område med patroner 11 Modelnummerets placering 12 Skrivehovedenhed Lær din HP Photosmart at kende HP Photosmart set bagfra Lær din HP Photosmart at kende 5

8 Kapitel 2 13 Bagdæksel 14 USB-porten på bagsiden 15 Strømstik (brug kun den strømadapter, der er leveret af HP). Kontrolpanelets funktioner Lær din HP Photosmart at kende Kontrolpanelets funktioner 1 Forrige: Vender tilbage til forrige skærmbillede. 2 Annuller: Stopper den aktuelle handling, gendanner standardindstillinger. 3 Opsætning: Åbner menuen Opsætning, hvor du kan udskrive en statusrapport samt angive sprog og område. 4 Lynformularer: Fra startsiden åbnes menuen Lynformularer. I andre skærmbilleder vælges indstillinger med relation til det, der vises på skærmen. 5 Scan: Fra startsiden startes HP-softwarescanning på den computer, der er tilsluttet printeren. I andre skærmbilleder vælges indstillinger med relation til det, der vises på skærmen. 6 Kopier: Fra startsiden åbnes menuen Kopier. I andre skærmbilleder vælges indstillinger med relation til det, der vises på skærmen. 6 Lær din HP Photosmart at kende

9 3 Hvordan gør jeg? Dette afsnit indeholder links til almindeligt forekommende opgaver, f.eks. udskrivning af fotos, scanning og kopiering. Scanning til en computer på side 13 Udskiftning af patronerne på side 18 Kopiering af tekst eller blandede dokumenter på side 14 Fjern det papir, der sidder fast, via bagdækslet på side 26 Ilægning af papir på side 23 Mere hjælp på side 25 Hvordan gør jeg? Hvordan gør jeg? 7

10 Kapitel 3 Hvordan gør jeg? 8 Hvordan gør jeg?

11 4 Udskrivning Udskrivning af dokumenter på side 9 Udskrivning af fotos på side 10 Udskrivning af konvolutter på side 11 Relaterede emner Ilægning af papir på side 23 Tip til udskrivning på side 11 Udskrivning af dokumenter De fleste indstillinger håndteres automatisk af programmet. Du behøver kun at ændre indstillingerne manuelt, når du ændrer udskriftskvalitet, udskriver på særlige typer papir eller transparenter, eller når du anvender særlige funktioner. Sådan udskriver du fra et program 1. Kontroller, at der er papir i papirbakken. 2. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 3. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 4. Hvis du vil ændre indstillinger, skal du klikke på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. Bemærk! Ved udskrivning af et foto skal du vælge indstillinger for det specifikke fotopapir samt for fotoforbedring. 5. Vælg de ønskede indstillinger for udskriftsjobbet ved hjælp af de tilgængelige funktioner under fanerne Advanced (Avanceret), Printing Shortcuts (Udskrivningsgenveje), Features (Funktioner) og Color (Farve). Tip! Du kan nemt vælge de ønskede indstillinger for udskriftsjobbet ved hjælp af de foruddefinerede udskriftsopgaver under fanen Udskrivningsgenveje. Klik på en udskriftsopgavetype på listen Udskrivningsgenveje. Standardindstillingerne for denne type udskriftsopgave angives og opsummeres under fanen Udskrivningsgenveje. Om nødvendigt kan du justere indstillingerne her og gemme de tilpassede indstillinger som en ny genvej. Hvis du vil gemme en brugertilpasset genvej, skal du markere genvejen og klikke på Gem som. Hvis du vil slette en genvej, skal du vælge den og klikke på Slet. Udskrivning 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber. 7. Klik på Udskriv eller OK for at starte udskrivningen. Relaterede emner Ilægning af papir på side 23 Tip til udskrivning på side 11 Udskrivning 9

12 Kapitel 4 Udskrivning af fotos Udskrivning af fotos gemt på en computer på side 10 Udskrivning af fotos gemt på en computer Sådan udskrives et foto på fotopapir 1. Fjern alt papir fra papirbakken. 2. Læg fotopapiret i højre side af papirbakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. 3. Skub papirbreddestyret indad, indtil det stopper langs papirets kant. 4. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 5. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 6. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 7. Klik på fanen Funktioner. 8. Vælg Mere på rullelisten Papirtype i området med grundlæggende indstillinger. Vælg derefter det relevante fotopapir. 9. Vælg Mere på rullelisten Størrelse i området med indstillinger til tilpasning af størrelsen. Vælg derefter den relevante papirstørrelse. Hvis papirformatet og papirtypen ikke er kompatible, vises en advarsel i printersoftwaren, og du får mulighed for at vælge en anden type eller størrelse. 10. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Udskrivning uden ramme, hvis det ikke allerede er markeret. Hvis størrelsen og typen af papir uden ramme ikke passer sammen, viser programmet en advarsel, så du kan vælge en anden type eller størrelse. 11. Vælg en høj udskriftskvalitet i området med basisindstillinger, f.eks. Bedst på rullelisten Udskriftskvalitet. Udskrivning Bemærk! Du får den højeste dpi-opløsning, hvis du bruger indstillingen Maksimum dpi, der kan bruges i forbindelse med visse typer fotopapir. Hvis Maksimum dpi ikke findes på listen Udskriftskvalitet, kan du aktivere den fra fanen Avanceret. 12. I området HP Real Life Technologies skal du klikke på rullelisten Fotoforbedring og vælge en af følgende indstillinger: Fra: Anvender ingen HP Real Life Technologies i forbindelse med billedet. Grundlæggende: forbedrer billeder med lav opløsning; justerer billedskarphed moderat. 13. Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Egenskaber. 14. Klik på OK, og klik derefter på Udskriv eller OK i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Lad ikke ubrugt fotopapir ligge i papirbakken. Papiret kan krølle, hvilket kan resultere i en dårligere udskriftskvalitet. For at opnå de bedste resultater, må du ikke lade udskrevne fotos blive stablet i papirbakken. 10 Udskrivning

13 Relaterede emner Ilægning af papir på side 23 Tip til udskrivning på side 11 Udskrivning af konvolutter Med HP Photosmart kan du udskrive på en enkelt konvolut, flere konvolutter eller flere etiketark, der er beregnet til inkjet-printere. Sådan udskrives en gruppe adresser på etiketter eller konvolutter 1. Udskriv først en testside på almindeligt papir. 2. Placer testsiden oven på etiketarket eller konvolutten, og hold begge sider op mod lyset. Kontroller mellemrummene i hver tekstblok. Foretag de nødvendige justeringer. 3. Læg etiketterne eller konvolutterne i papirbakken. Forsigtig! papirstop. Brug ikke konvolutter med hager eller ruder. De kan sætte sig fast i rullerne og forårsage 4. Skub papirbreddestyret helt ind til etiketterne eller konvolutterne, indtil det ikke kan komme længere. 5. Gør følgende, hvis du vil udskrive på konvolutter: a. Åbn printerindstillingerne, og klik på fanen Funktioner. b. Vælg den korrekte papirstørrelse på listen Størrelse i området Tilpasningsindstillinger. 6. Klik på OK, og klik derefter på Udskriv eller OK i dialogboksen Udskriv. Relaterede emner Ilægning af papir på side 23 Tip til udskrivning på side 11 Tip til udskrivning Brug følgende tip i forbindelse med udskrivning. Tip til udskrivning Brug originale HP-patroner. Originale HP-patroner er udviklet til og testet sammen med HP-printere, så du får et optimalt resultat hver gang. Kontroller, at der er tilstrækkelig blæk i patronerne. Du kan også tjekke blækniveauerne i printerværktøjskassen i softwaren. Læg en hel stak papir i, ikke bare en enkelt side. Brug rent og fladt papir i samme størrelse. Kontroller, at der kun er lagt én type papir i bakken ad gangen. Juster papirbreddestyret i papirbakken, så det ligger tæt op ad papiret. Papirbreddestyret må ikke bøje papiret i papirbakken. Sæt indstillingerne for udskriftskvalitet og papirstørrelse, så de svarer til den type og størrelse papir, der lægges i bakken. Brug Vis eksempel til at tjekke marginerne. Lad ikke marginindstillingerne overstige printerens udskriftsområde. Udskrivning Tip til udskrivning 11

14 Kapitel 4 Udskrivning 12 Udskrivning

15 5 Kopiering og scanning Scanning til en computer Kopiering af tekst eller blandede dokumenter Tip til kopiering og scanning Scanning til en computer Kopiering og scanning Bemærk! Hvis du skal kunne scanne, skal printeren være tilsluttet en computer, hvor scanningssoftwaren er installeret. Hvis du deaktiverer HP Digital Imaging-softwaren, åbner Scanningsknappen på printerens display ikke HP-scanningssoftwaren. Du kan i stedet starte scanningssoftwaren via HP Solution Center. Sådan scannes til en computer 1. Læg originalen i. a. Løft låget på produktet. b. Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset. c. Luk låget. 2. Start scanningen. Bemærk! Tjek, at printeren er tilsluttet computeren via et USB-kabel, før du starter scanningen. a. Tryk på knappen ved siden af Scan i startskærmbilledet. b. Juster det valgte billede efter behov, når scanningseksemplet vises på computeren. Klik derefter på Udfør. Kopiering og scanning 13

16 Kapitel 5 Relaterede emner Tip til kopiering og scanning på side 16 Kopiering og scanning Kopiering af tekst eller blandede dokumenter Kopiering af tekst eller blandede dokumenter 1. Gør ét af følgende: Tage en sort/hvid kopi a. Læg papir i printeren. Læg papir i fuld størrelse i papirbakken. b. Læg originalen i. Løft låget på produktet. Tip! Du kan tage låget af, hvis du skal tage kopier af tykke originaler, f.eks. bøger. Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset. 14 Kopiering og scanning

17 Luk låget. c. Vælg Kopier. Tryk på knappen ved siden af Kopier i startskærmbilledet. Tryk på knappen ved siden af Sort kopi. Tryk på knappen ved siden af Sort kopi igen for at øge antallet af kopier. d. Start kopieringen. Vent 2 sekunder. Herefter starter kopieringen. Fremstille en farvekopi a. Læg papir i printeren. Læg papir i fuld størrelse i papirbakken. Kopiering og scanning b. Læg originalen i. Løft låget på produktet. Tip! Du kan tage låget af, hvis du skal tage kopier af tykke originaler, f.eks. bøger. Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset. Luk låget. Kopiering af tekst eller blandede dokumenter 15

18 Kapitel 5 Kopiering og scanning c. Vælg Kopier. Tryk på knappen ved siden af Kopier i startskærmbilledet. Tryk på knappen ved siden af Farvekopi. Tryk på knappen ved siden af Farvekopi igen for at øge antallet af kopier. d. Start kopieringen. Vent 2 sekunder. Herefter starter kopieringen. 2. Vis animationen for dette emne. Relaterede emner Tip til kopiering og scanning på side 16 Tip til kopiering og scanning Brug følgende tip, når du skal kopiere og scanne: Hold glaspladen og bagsiden af låget ren. Produktet tolker alt det, der findes på glaspladen, som en del af billedet. Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset. Tag låget af, hvis du skal kopiere eller scanne en bog eller tykke originaler. Hvis du vil tage en stor kopi af en lille original, skal du scanne originalen ind på computeren, ændre størrelsen i scanningsprogrammet og derefter udskrive en kopi af det forstørrede billede. Sæt lysstyrken korrekt i programmet, så du undgår manglende eller forkert tekst. Hvis det dokument, der skal scannes har et komplekst layout, skal du vælge indrammet tekst som scanningsdokumentindstilling i softwaren. Med denne indstilling bevares tekstlayout og formatering. Hvis det scannede billede er forkert beskåret, skal du deaktivere autobeskæringsfunktionen i softwaren og beskære det scannede billede manuelt. Kontroller, at printeren er tilsluttet en computer, hvor scanningssoftwaren er installeret, før du starter en scanning. Ud over HP Scanningssoftwaren kan du starte en scanning direkte fra et TWAIN-kompatibelt program eller et WIA-program (Windows Image Acquisition), f.eks.microsoft Word. Der er flere oplysninger om, hvordan du starter en scanning fra et af disse programmer i dokumentationen til programmerne eller i Hjælp til HP Photosmart-programmet. 16 Kopiering og scanning

19 6 Patronerne Kontrol af det anslåede blækniveau Automatisk rensning af skrivehovedet Udskiftning af patronerne Bestilling af blæk Oplysninger om patrongaranti Blæktip Kontrol af det anslåede blækniveau Det er nemt at kontrollere blækniveauet for at se, hvornår du skal udskifte en patron. Blækniveauet viser den mængde blæk, der anslås at være tilbage i patronerne. Bemærk! 1 Hvis du har installeret en efterfyldt eller ændret blækpatron, eller hvis blækpatronen har været brugt i en anden printer, vil blækniveauindikatoren være unøjagtig, eller måske vises den slet ikke. Bemærk! 2 Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimater. Når du får en meddelelse om lavt blækniveau, bør du sørge for at skaffe en ny patron, så den ligger klar. Du behøver ikke udskifte patronerne, før udskriftskvaliteten bliver uacceptabel. Bemærk! 3 Blæk fra patronerne bruges i printprocessen i flere sammenhænge, herunder i forbindelse med opstartsprocessen, som forbereder enheden og patronerne til udskrivning og ved servicering af skrivehoveder, som holder printdyserne rene, så blækket kan flyde frit. Der vil endvidere altid være lidt blæk tilbage i patronen, når den er brugt. Der er flere oplysninger i Patronerne Sådan kontrollerer du blækniveauerne fra programmet HP Photosmart 1. I HP Solution Center skal du klikke på Indstillinger, pege på Udskriftsindstillinger og derefter klikke på Printer-værktøjskasse. Bemærk! Du kan også åbne Printer-værktøjskasse fra dialogboksen Udskriftsegenskaber. Klik på fanen Funktioner i dialogboksen Udskriftsegenskaber, og klik derefter på knappen Printerservice. Printer-værktøjskasse vises. 2. Klik på fanen Anslået blækniveau. Det anslåede blækniveau i blækpatronerne vises. Relaterede emner Bestilling af blæk på side 20 Blæktip på side 21 Automatisk rensning af skrivehovedet Sådan renses skrivehovedet HP Photosmart-softwaren Bemærk! Skrivehovedet skal kun renses, hvis udskriftskvaliteten er uacceptabel. 1. Læg nyt hvidt Letter-, A4- eller Legal-papir i papirbakken. 2. Klik på Indstillinger i HP Solution Center. 3. Klik på Printer-værktøjskasse i området Udskriftsindstillinger. Bemærk! Du kan også åbne Printer-værktøjskasse fra dialogboksen Udskriftsegenskaber. Klik på fanen Funktioner i dialogboksen Udskriftsegenskaber, og klik derefter på Printerservice. Printer-værktøjskasse vises. Patronerne 17

20 Kapitel 6 4. Klik på fanen Enhedsservice. 5. Klik på Rens skrivehovedet. 6. Følg vejledningen på skærmen, indtil du er tilfreds med udskriftskvaliteten, og klik derefter på Udført. Der er to rensningsniveauer. Hvert niveau varer ca. 2 minutter, og der bruges 1 ark papir og en del blæk. Kontroller kvaliteten af en udskrevet side efter hvert niveau. Kør kun næste fase af rensningen, hvis udskriftskvaliteten er dårlig. Hvis udskriftskvaliteten stadig er dårlig, efter du har gennemgået begge renseniveauer, kan du prøve at justere printeren. Kontakt HP Support, hvis der stadig er problemer med udskriftskvaliteten efter rensning og justering. Udskriv en udskriftkvalitetsrapport, når du har renset skrivehovedet. Vurder udskriftkvalitetsrapporten for at se, om der stadig er problemer. Relaterede emner Bestilling af blæk på side 20 Blæktip på side 21 Patronerne Udskiftning af patronerne Sådan udskiftes patronerne 1. Kontroller, at produktet er tændt. 2. Tag patronen ud. a. Åbn dækslet til blækpatronerne. Vent, indtil patronholderen flyttes ind midt i produktet. b. Tryk på tappen på patronen, og tag den ud af holderen. 3. Sæt den nye patron i. a. Tag patronen ud af emballagen. 18 Patronerne

21 b. Dej den orange hætte rundt, så den brækker af. Der skal muligvis drejes godt til for at få hætten af. Patronerne c. Sæt patronen i den holder, der har samme farve ikon som patronen. Skub den ind, til der høres et klik. d. Luk patrondækslet. Udskiftning af patronerne 19

22 Kapitel 6 4. Vis animationen for dette emne. Patronerne Relaterede emner Bestilling af blæk på side 20 Blæktip på side 21 Bestilling af blæk Åbn HP Solution Center, og vælg online shopping for at se, hvilke HP-forbrugsvarer der passer til dit produkt, bestille forbrugsvarer online eller udskrive en indkøbsseddel. Patronoplysninger og link til online-butikker vises også i forbindelse med meddelelser om blækpatroner. Du kan endvidere finde oplysninger om patroner og bestille varer online på Bemærk! Det er ikke muligt benytte onlinebestilling af patroner i alle lande/område. Kontakt en lokal HPforhandler, hvis det ikke er muligt i dit land/område. Oplysninger om patrongaranti Garantien for HP-blækpatroner gælder, når produktet bruges i den HP-printenhed, de er fremstillet til. Denne garanti dækker ikke HP's blækprodukter, der er blevet efterfyldt, omarbejdet, nyistandsat, anvendt forkert eller manipuleret med. I garantiperioden er produktet dækket, så længe HP-blækpatronen ikke er tom, og garantiperiodens slutdato ikke er overskredet. Slutdatoen, i formatet år/måned, findes på produktet som angivet: Der findes en kopi af HP's Begrænsede garantierklæring i den trykte dokumentation, der fulgte med enheden. 20 Patronerne

23 Blæktip Brug følgende tip i forbindelse med blækpatroner: Brug de korrekte patroner til printeren. Du finder en liste over kompatible blækpatroner i den trykte dokumentation, der fulgte med printeren. Se også printerværktøjskassen i softwaren. Sæt blækpatronerne i de korrekte holdere. Farven og ikonet på patronen skal passe til holderens farve og ikon. Sørg for, at alle patroner kommer helt på plads. Brug originale HP-blækpatroner. Originale HP-blækpatroner er udviklet til og testet sammen med HP-printere, så du får et optimalt resultat hver gang. Overvej at anskaffe nye patroner, når du får besked, at blækket er ved at være opbrugt. På den måde undgår du pauser i udskrivningen. Du behøver ikke udskifte blækpatroner, før kvaliteten ikke er tilfredsstillende. Kontroller at skrivehovedet er rent, hvis udskriftskvaliteten ikke er acceptabel. Følg vejledningen i menuen Værktøjer på printerens display. Se også printerværktøjskassen i softwaren. Patronerne Blæktip 21

24 Kapitel 6 Patronerne 22 Patronerne

25 7 Grundlæggende oplysninger om papir Ilægning af papir 1. Gør ét af følgende: Ilæg små medier a. Sænk papirbakken. Skub papirbreddestyret ud. b. Læg papir i printeren. Læg stakken med fotopapir i papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Grundlæggende oplysninger om papir Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere. Bemærk! Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du lægge fotopapiret i, således at fanerne er nærmest dig. Skub papirbreddestyret ind, indtil det stopper langs papirets kanter. Grundlæggende oplysninger om papir 23

26 Kapitel 7 Ilæg papir i fuld størrelse a. Sænk papirbakken. Skub papirbreddestyret ud. Grundlæggende oplysninger om papir b. Læg papir i printeren. Læg papirstakken i papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere. Skub papirbreddestyret ind, indtil det stopper langs papirets kanter. 2. Vis animationen for dette emne. 24 Grundlæggende oplysninger om papir

27 8 HP support Mere hjælp HP's telefonsupport Yderligere garantimuligheder Mere hjælp Du kan finde flere oplysninger og hjælp til din HP Photosmart ved at skrive et nøgleord i feltet Søg øverst til venstre i hjælpvinduet. Der vises titler på relaterede emner både lokale og online emner. Hvis du vil kontakte HP Support, kan du klikke her for at gå online. HP's telefonsupport Mulighed for telefonisk support varierer efter produkt, land/område og sprog. Dette afsnit indeholder følgende emner: Periode med telefonsupport Kontakt til HP Kundeservice Efter perioden med telefonsupport Periode med telefonsupport I Nordamerika, Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika (inklusive Mexico) ydes der ét års telefonsupport. På kan du se, hvor lang tid der ydes support i Europa, Mellemøsten og Afrika. Opkald sker til almindelig telefontakst. Kontakt til HP Kundeservice Sørg for at sidde foran computeren og enheden, når du ringer til HP s supportafdeling, og hav følgende oplysninger ved hånden: Produktnavn (HP Photosmart B010 series) Serienummer (sidder bag på eller neden under enheden) De meddelelser, der vises, når problemet opstår Svar på følgende spørgsmål: Er dette sket før? Kan du genskabe problemet? Har du installeret ny hardware eller software på computeren omkring det tidspunkt, da problemet opstod? Er der sket andet før dette problem (f.eks. tordenvejr, enheden er blevet flyttet mv.)? Der findes en liste over telefonnumre til support i HP support Efter perioden med telefonsupport Når perioden med telefonsupport udløber, skal du betale et gebyr for at få hjælp fra HP. Du kan muligvis også få hjælp på HP's webside til support: Kontakt din HP-forhandler, eller ring på det supporttelefonnummer, der er angivet for dit land/område, for at få oplyst mulighederne for support. HP support 25

28 Kapitel 8 Yderligere garantimuligheder Du kan vælge af købe ekstra serviceplaner til HP Photosmart. Gå til og vælg land og sprog, hvis du vil se, hvilke services der tilbydes. Fjern det papir, der sidder fast, via bagdækslet Sådan fjernes papir via bagdækslet 1. Sluk produktet 2. Tag bagdækslet af. 3. Fjern det papir, der sidder fast. 4. Sæt bagdækslet på igen. HP support 5. Tænd produktet. 6. Prøv at udskrive igen. 7. Vis animationen for dette emne. 26 HP support

29 9 Tekniske oplysninger Dette afsnit indeholder de tekniske specifikationer og internationale lovpligtige oplysninger for HP Photosmart. Der er yderligere specifikationer i den trykte dokumentation, der fulgte med HP Photosmart. Dette afsnit indeholder følgende emner: Bemærkning Specifikationer Miljømæssigt produktovervågningsprogram Regulative bemærkninger Bemærkning Specifikationer Dette afsnit indeholder tekniske specifikationer for HP Photosmart. Du finder de komplette produktspecifikationer i produktets datablad på Systemkrav Software- og systemkravene findes i filen Vigtigt. Der er oplysninger om understøttelse af fremtidige operativsystemer på HP's website til online support: Miljøspecifikationer Anbefalet driftstemperatur: 15 ºC til 32 ºC (59 ºF til 90 ºF) Tilladt driftstemperatur: 5 ºC til 40 ºC (41 ºF til 104 ºF) Fugtighed: 20% til 80% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) (anbefales); 25 ºC maksimalt dugpunkt Opbevaringstemperatur: -40 ºC til 60 ºC (-40 ºF til 140 ºF) Ved forekomst af stærke elektromagnetiske felter kan det ske, at udskrifterne fra HP Photosmart forvrænges en smule Det anbefales, at bruge et USB-kabel på maksimalt 3 m for at minimere udefra kommende støj fra eventuelle kraftige elektromagnetiske felter Papirspecifikationer Tekniske oplysninger Type Papirvægt Papirbakke * Almindeligt papir Op til 20 lb. (Op til 75 g/m²) Op til 125 (20 lb. papir) Legal-papir Op til 20 lb. (Op til 75 g/m²) Op til 125 (20 lb. papir) Kartotekskort 110 lb. kartotek maks. (200 g/m²) Op til 40 ark Hagaki-kort 110 lb. kartotek maks. (200 g/m²) Op til 40 ark Konvolutter lb. (75-90 g/m²) Op til 15 ark 5 x 7" (13 x 18 cm) Fotopapir 145 lb. Op til 40 ark Tekniske oplysninger 27

30 Kapitel 9 (fortsat) Type Papirvægt Papirbakke * (236 g/m²) 4 x 6 " (10 x 15 cm) Fotopapir 145 lb. (236 g/m²) 8,5 x 11 " (216 x 279 mm) Fotopapir 145 lb. (236 g/m²) Op til 40 ark Op til 40 ark * Maksimal kapacitet. Bemærk! Du finder en komplet liste over understøttede medieformater i printerdriveren. Udskriftsspecifikationer Udskriftshastigheden varierer afhængigt af dokumentets kompleksitet Udskrivning i panoramastørrelse Metode: drop-on-demand thermal inkjet Sprog: PCL3 GUI Scanningsspecifikationer Billededitor inkluderet Twain-kompatibel softwaregrænseflade Opløsning: Op til 1200 x 2400 ppi optisk; ppi udvidet (software) Der er flere oplysninger om ppi-opløsning i scannersoftwaren. Farve: 48-bit farver, 8-bit gråtoner (256 gråtoner) Maksimal scanningsstørrelse fra glasset: 21,6 x 29,7 cm Kopispecifikationer Digital billedbehandling Det maksimale antal kopier afhænger af modellen Kopihastigheder afhænger af dokumentets kompleksitet og modellen Maksimal kopiforstørrelser går fra 200 til 400 % (afhænger af modellen) Maksimal kopireduktion går fra 25 til 50 % (afhænger af modellen) Antal sider pr. patron Besøg for at få flere oplysninger om den forventede blækpatronkapacitet. Tekniske oplysninger Udskriftsopløsning Der er flere oplysninger om printeropløsningen i printersoftwaren. Miljømæssigt produktovervågningsprogram Hewlett-Packard er engageret i at levere kvalitetsprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde. Dette produkt er designet til genbrug. Antallet af materialer er holdt på et minimum, men funktionaliteten og driftsikkerheden er stadig i top. Forskellige materialer er designet, så de nemt kan adskilles. Låse og andre sammenføjninger er nemme at finde, få adgang til og fjerne med almindeligt værktøj. Printerens vigtigste dele er designet, så de let kan findes, hvis de skal skilles og repareres. Besøg HP's websted Commitment to the Environment for at få yderligere oplysninger på adressen: Dette afsnit indeholder følgende emner: Øko-tip Papirbrug Plastik Datablade vedrørende materialesikkerhed 28 Tekniske oplysninger

31 Strømforbrug Genbrugsprogram HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union Kemiske stoffer Battery disposal in the Netherlands Battery disposal in Taiwan Attention California users EU battery directive Øko-tip HP har forpligtet sig til at hjælpe kunderne med at reducere indvirkningen på miljøet. Nedenstående Øko-tip hjælper dig med at fokusere på metoder, der kan reducere indvirkningen på miljøet i forbindelse med udskrivning. Udover de specifikke funktioner i dette produkt, kan du på websitet HP Eco Solutions læse mere om HP s miljømæssige initiativer. Din produkts øko-funktioner Smart Web Print: Grænsefladen i HP Smart Web Print har en Udklipsbog og vinduet Rediger klip, hvor du kan gemme, organisere eller udskrive klip, du har hentet på nettet. Energibesparende oplysninger: Se produktets ENERGY STAR -status på Strømforbrug på side 29. Genbrug af materialer: Der er flere oplysninger om genbrug af HP-produkter på: Papirbrug Dette produkt er velegnet til at bruge genbrugspapir i overensstemmelse med DIN og EN 12281:2002. Plastik Plastikdele over 25 gram er afmærket i overensstemmelse med de internationale standarder, der forbedrer muligheden for at identificere plastdele til genbrugsformål efter produktets levetid. Datablade vedrørende materialesikkerhed Datablade om materialesikkerhed kan hentes på HP's websted: Strømforbrug Hewlett-Packard print- og billedbehandlingsudstyr mærket med ENERGY STAR -logoet har kvalificeret sig til U.S. Environmental Protection Agency s ENERGY STAR-mærkning for billedbehandlingsudstyr. Følgende mærke optræder på alle billedbehandlingsprodukter, der har kvalificeret sig til ENERGY STAR: Tekniske oplysninger Yderligere oplysninger om ENERGY STAR i forbindelse med billedbehandlingsprodukter findes på: go/energystar Miljømæssigt produktovervågningsprogram 29

32 Kapitel 9 Genbrugsprogram HP tilbyder stadig flere varereturnerings- og genbrugsordninger i mange lande/områder, og HP samarbejder med nogle af verdens største elektroniske genbrugscentraler. HP sparer ressourcer ved at videresælge nogle af de mest populære produkter. Der er flere oplysninger om genbrug af HP-produkter på: HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer HP bestræber sig på at beskytte miljøet. HP Inkjet Supplies Recycling Program findes i mange lande/områder og gør det muligt gratis at genbruge brugte printpatroner og blækpatroner. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge følgende websted: Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union Tekniske oplysninger 30 Tekniske oplysninger

33 Kemiske stoffer Hos HP forsyner vi vores kunder med oplysninger om kemiske stoffer i vores produkter, således at vi overholder lovkrav som fx REACH (Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006). Oplysninger om kemiske stoffer i nærværende produkt kan findes på: Battery disposal in the Netherlands Battery disposal in Taiwan Attention California users The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more information, go to the following Web site: Tekniske oplysninger Miljømæssigt produktovervågningsprogram 31

34 Kapitel 9 EU battery directive Tekniske oplysninger Regulative bemærkninger HP Photosmart opfylder krav fra regulative organer i dit land/område. Dette afsnit indeholder følgende emner: 32 Tekniske oplysninger

35 Lovpligtigt modelidentifikationsnummer FCC statement VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan Notice to users in Japan about the power cord Notice to users in Korea Notice to users in Germany Noise emission statement for Germany HP Photosmart B010 series declaration of conformity Lovpligtigt modelidentifikationsnummer Produktet er tildelt et lovpligtigt modelnummer, så det lever op til lovkrav om mulighed for identifikation. Dette produkts modelidentifikationsnummer er SNPRH Det lovpligtige modelnummer må ikke forveksles med produktets navn (HP Photosmart B010 series mv.) eller produktnumrene (CN255B mv.). FCC statement Tekniske oplysninger VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan Regulative bemærkninger 33

36 Kapitel 9 Notice to users in Japan about the power cord Notice to users in Korea Notice to users in Germany Noise emission statement for Germany Tekniske oplysninger 34 Tekniske oplysninger

37 HP Photosmart B010 series declaration of conformity Tekniske oplysninger Regulative bemærkninger 35

38 Kapitel 9 Tekniske oplysninger 36 Tekniske oplysninger

39 Indeks Symboler/tal 10 x 15 cm fotopapir specifikationer 27 E efter supportperioden 25 etiketter specifikationer 27 F fotopapir specifikationer 27 G garanti 26 genbrug blækpatroner 30 K knapper, kontrolpanel 6 kontrolpanel funktioner 6 knapper 6 konvolutter specifikationer 27 kopi specifikationer 28 kundesupport garanti 26 L Legal-papir specifikationer 27 Letter-papir specifikationer 27 lovgivningsmæssige bestemmelser regulativt modelidentifikationsnummer 33 M miljø Miljømæssigt produktovervågningsprogram 28 miljøspecifikationer 27 P papir specifikationer 27 periode med telefonisk support supportperiode 25 R regulative bemærkninger 32 S scanne scanningsspecifikationer 28 systemkrav 27 T tekniske oplysninger kopispecifikationer 28 miljøspecifikationer 27 papirspecifikationer 27 scanningsspecifikationer 28 systemkrav 27 udskriftsspecifikationer 28 telefonsupport 25 transparenter specifikationer 27 U udskrive specifikationer 28 Indeks 37

40 Indeks 38

HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series

HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Sådan lærer du printeren at kende...6

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

Din brugermanual HP ENVY 100E http://da.yourpdfguides.com/dref/4173091

Din brugermanual HP ENVY 100E http://da.yourpdfguides.com/dref/4173091 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...7 Indikator for trådløs...8 3 Udskriv Udskrivning

Læs mere

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7

Læs mere

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 3510 series at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP e-all-in-one at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP Deskjet 2540 series Hjælp... 1 2 Lær din HP Deskjet 2540 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Trådløse indstillinger...

Læs mere

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Photosmart 5520 series

HP Photosmart 5520 series HP Photosmart 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 5520 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3

Læs mere

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP ENVY 4500 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP ENVY 4500 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F2400 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F2400 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 3 Udskriv

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET F2488 http://da.yourpdfguides.com/dref/4164721

Din brugermanual HP DESKJET F2488 http://da.yourpdfguides.com/dref/4164721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 6510 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...7 Apps Manager...7 Indhold 3 Hvordan gør jeg?...9

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

HP Photosmart 6520 series

HP Photosmart 6520 series HP Photosmart 6520 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 6520 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...7 Statusindikator for trådløs kommunikation...7

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer...6 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

HP Deskjet F4200 All-in-One series

HP Deskjet F4200 All-in-One series HP Deskjet F4200 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F4200 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...9 Knapperne på kontrolpanelet...10 Oversigt

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART 5510 B111A http://da.yourpdfguides.com/dref/4173368

Din brugermanual HP PHOTOSMART 5510 B111A http://da.yourpdfguides.com/dref/4173368 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

HP Photosmart D5400 series. Windows Hjælp

HP Photosmart D5400 series. Windows Hjælp HP Photosmart D5400 series Windows Hjælp HP Photosmart D5400 series Indhold 1 HP Photosmart D5400 series Hjælp...3 2 Oversigt over HP Photosmart Et hurtigt overblik over HP Photosmart...5 Kontrolpanelets

Læs mere

HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D5500 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D5500 Printer series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Afslutning af installationen af HP-printer Trådløs opsætning vha. trådløs opsætning med én

Læs mere

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F2200 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F2200 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...9

Læs mere

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 5510 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indhold 3 Hvordan gør jeg?...7 4 Udskrivning

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET D5560 http://da.yourpdfguides.com/dref/4174057

Din brugermanual HP DESKJET D5560 http://da.yourpdfguides.com/dref/4174057 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Indhold 1 Lær din HP-printer at kende Printerdele...3 Kontrolpanelets funktioner...4 2 Udskrivning Udskrivning af dokumenter...5

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART A520 http://da.yourpdfguides.com/dref/907187

Din brugermanual HP PHOTOSMART A520 http://da.yourpdfguides.com/dref/907187 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Indhold 1 HP Photosmart C4700 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart til et netværk...5

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C5100 ALL-IN-ONE http://da.yourpdfguides.com/dref/917118

Din brugermanual HP PHOTOSMART C5100 ALL-IN-ONE http://da.yourpdfguides.com/dref/917118 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

HP Officejet Pro K8600-printerserien

HP Officejet Pro K8600-printerserien HP Officejet Pro K8600-printerserien Brugervejledning Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro K8600-printerserien Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one. Brugervejledning

HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one. Brugervejledning HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one Brugervejledning Copyrightoplysninger 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave 4/2013 Meddelelser fra Hewlett-Packard Company

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

OFFICEJET PRO 8000. Brugervejledning A809

OFFICEJET PRO 8000. Brugervejledning A809 OFFICEJET PRO 8000 Brugervejledning A809 HP Officejet Pro 8000 (A809) Printer series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 9. Brug kun den eksterne

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

HP Photosmart C4600 series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4600 series. Windows Hjælp HP Photosmart C4600 series Windows Hjælp HP Photosmart C4600 series Indhold 1 HP Photosmart C4600 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 4 Udskrivning

Læs mere

HP ENVY 5640 e-all-in-one series

HP ENVY 5640 e-all-in-one series HP ENVY 5640 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hvordan gør jeg?... 1 2 Kom godt i gang... 2 Printerdele... 3 Kontrolpanel og statusindikatorer... 5 Grundlæggende oplysninger om papir... 8 Ilægning

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

HP Deskjet D2300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D2300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D2300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet D1600 series. Windows Hjælp

HP Deskjet D1600 series. Windows Hjælp HP Deskjet D1600 series Windows Hjælp HP Deskjet D1600 series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP-printer at kende Printerdele...5 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...7 Udskrivning af fotos...8

Læs mere

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP ENVY 5530 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP Photosmart 7520 Series

HP Photosmart 7520 Series HP Photosmart 7520 Series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 7520 Series...3 2 Lær HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Sådan lærer du printeren at kende...7 3 Hvordan

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning. Indhold

Brugervejledning. Indhold Brugervejledning Indhold Sådan finder du rundt i brugervejledningen.......................... 2 Installation..................................... 3 Sådan tilsluttes printeren med et parallelt printerkabel...............

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART PRO B8300 http://da.yourpdfguides.com/dref/907781

Din brugermanual HP PHOTOSMART PRO B8300 http://da.yourpdfguides.com/dref/907781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART PRO B8300 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium Web C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

HP Photosmart Premium C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1010 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1010 series at kende... 3 Printerdele... 4 Afbryderindikator... 5 Automatisk slukkefunktion... 6

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP ENVY 4520 All-in-One series

HP ENVY 4520 All-in-One series HP ENVY 4520 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 Hvordan gør jeg?... 1 2 Kom godt i gang... 2 Hjælp til handicappede... 2 Printerdele... 3 Kontrolpanel og statusindikatorer... 4 Grundlæggende oplysninger

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET 842C http://da.yourpdfguides.com/dref/4168142

Din brugermanual HP DESKJET 842C http://da.yourpdfguides.com/dref/4168142 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Lær din HP Deskjet at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3 Hvordan gør

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Lær HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Sådan lærer du printeren at kende...7 3 Hvordan gør

Læs mere

HP ENVY 5540 All-in-One series

HP ENVY 5540 All-in-One series HP ENVY 5540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 Hvordan gør jeg?... 1 2 Kom godt i gang... 2 Printerdele... 3 Kontrolpanel og statusindikatorer... 5 Grundlæggende oplysninger om papir... 7 Ilægning

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

HP Deskjet 1280. Brugervejledning

HP Deskjet 1280. Brugervejledning Brugervejledning HP Deskjet 1280 Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 2/2005 Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående

Læs mere