TØR DU UDFORDRE DANMARK?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØR DU UDFORDRE DANMARK?"

Transkript

1 TØR DU UDFORDRE DANMARK? 1

2 HVEM ER DU? Hvem siger, du skal være politiker for at gøre en forskel? Som professionsbachelor i offentlig administration bliver du godt rustet til at yde en indsats i et politisk miljø sammen med andre ildsjæle. Så du kan være med til at definere din egen rolle og udfordre dig selv og din egen karriere i fremtidens Danmark. Er du typen, der vil gøre en forskel og har mod på at gå i en ny retning, så bliv professionsbachelor i offentlig administration! Du har en adgangsgivende eksamen Du har mod på projektstyring Du er god til kommunikation Du har analytisk og strategisk sans Du har politisk tæft Du kan arbejde både selvstændigt og i teams Du kan overholde mange deadlines ADGANGSKRAV For at begynde på uddannelsen skal du have enten: en gymnasial uddannelse (stx, hhx eller htx) med matematik på niveau B eller erhvervsøkonomi på niveau B samt engelsk på niveau C, eller en erhvervsuddannelse i kontor og administration med matematik på niveau B eller erhvervsøkonomi på niveau B samt engelsk på niveau C. Du tilmelder dig via den koordinerede tilmelding. 2 3

3 HVAD FÅR DU? GRUNDDel En professionsbachelor i offentlig administration tager i alt 3,5 år inklusiv et semester med praktik. Her finder du en beskrivelse af de forskellige moduler på grunddelen, som tager to år. 2 ÅRS GRUNDUDDANNELSE På grunddelens to år lærer du om alt fra økonomi, jura, sociologisk metode, samfundsbeskrivelse, kommunikation, organisationspsykologi til evaluering og kvalitetssikring. 1,5 ÅRS OVERBYGNING På det sidste år efter grunddelen specialiserer du dig i ét af følgende områder: human ressource, økonomi, uddannelses- og erhvervsvejledning, beskæftigelsesindsats, velfærd eller skatte- og afgiftssystem. På overbygningen kommer du et halvt år i praktik og skriver desuden dit bachelorprojekt. Det giver dig både den praktiske og teoretiske ekspertise inden for det område, du vælger. På modsatte side finder du en kort beskrivelse af de forskellige moduler på grunduddannelsen. På side 7-9 skitseres seks jobprofiler, som er forskellige alt efter hvilke linje, du vælger på overbygningen. OVERBYGNING 1 1/2 ÅR INKLUSIV 1/2 ÅRS PRAKTIK GRUNDUNDDANNELSE 2 ÅR SAMFUNDSBESKRIVELSE OG METODE Faget giver indsigt i befolkning, kultur og erhverv i både Danmark og omverden, samt i demokrati, politik og EU og ikke mindst statistik og samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder. JURA Faget giver kendskab til centrale juridiske begreber inden for statsret, forvaltningsret, kommunalret og offentligt/privat samarbejde, samt juridisk metode om bl.a. juridisk informationssøgning og principper for fortolkning. ØKONOMI Økonomi handler om bogføring, regnskab, omkostningslære samt budget- og regnskabssystemer. Men også om finansierings- og investeringsanalyser, samt controlling. ORGANISATION, INDIVID OG KOMMUNIKATION Der gives indføring i både mundtlig og skriftlig kommunikation: Samtaledynamik og konfliktløsning, supervision og coaching, præsentations- og forhandlingsteknik. Skriftlig kommunikation på nettet samt valg af medier. Desuden introduceres der til organisationspsykologiog teori. KVALITET OG INNOVATION Igennem sociologisk metode gives der forståelse for at lave evaluering og kvalitetssikring mellem forvaltning og borgere. Desuden ses der på, hvad vi skal forstå ved innovation, og hvordan den offentlige administration kan digitaliseres. SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Samfundsvidenskabelig videnskabsteori handler bl.a. om modeller for årsagssammenhænge samt om begreber som socialisation, integration og stat. Desuden læres der om projektarbejdets metodologi, fx i form af statistik, datatolkning og dokumentation. INDIVID, SOCIALISERING OG LÆRING Faget giver indsigt i begreber om individ og identitet, fx i forbindelse med borgerbegrebet og rettigheder samt identitet i psykologisk, sociologisk og kulturteoretisk perspektiv. Desuden er der fokus på etnicitet og kultur samt generelt om socialisering og kompetenceudvikling. 4 5

4 HVOR FÅR DU ARBEJDE? Uddannelsen som professionsbachelor i offentlig administration er helt ny, og sigter på at skabe den bærende bjælke i fremtidens Danmark. Mulighederne er mange, så uanset hvilken vej du vælger, ender du aldrig bare i et bestemt job. Og du kan altid tilføje en kandidatoverbygning, hvis du får lyst til at søge endnu flere udfordringer. FIND DIN RETNING Du vil kunne komme til at arbejde inden for mere eller mindre specialiserede områder, alt efter hvilken af de seks studieretninger, du vælger på overbygningsdelen af din uddannelse. HUMAN RESSOURCE Som HR-medarbejder skal du være en menneskekender, samtidig med at du også har tjek på økonomi og jura. Du skal både kunne formidle, forhandle og forvalte. ØKONOMI Penge er ikke alt. Men manglende økonomistyring kan have store menneskelige konsekvenser, derfor kræver det både ansvar og overblik at varetage en økonomifunktion. HVAD SKAL DU KUNNE I DIT JOB, NÅR DU ER FÆRDIG? Du bliver i stand til lave projektledelse og sagsbehandling. Dette indebærer alt fra udarbejdelse af dagsordner, mødeledelse og mødedokumentation til intern og ekstern informationsformidling. Din daglige kontaktflade vil ofte være stor, og der vil typisk være mange bolde i luften. Uanset om du får job i kommune, region, stat, jobcentre eller skat, så vil både borgere, andre organisationer, ledelse og dine kolleger være afhængig af dine formidlingsevner. Derfor er det også vigtigt, at du allerede har eller i løbet af studiet udvikler de rette personlige kompetencer. DU ER SOCIAL OG DIG SELV Det er vigtigt at have gode sociale evner, så du kan indgå i teams og sparre med dine kolleger samtidig med, at du også skal kunne arbejde selvstændigt. DU TAGER STYRING Du skal være en primus motor, der kan sætte projekter i søen. Men du skal også kunne fastholde og styre projekterne i det videre forløb. Det kræver overblik og disciplin. Og ikke mindst kræver det analytiske og strategiske evner at kunne se, hvori en given problemstilling ligger for derpå at kunne finde den mest hensigtsmæssige løsning. DU MARKERER DIG Det er en fordel, hvis du har politisk tæft, og hvis du tør stille dig frem foran en forsamling og markere dig. At navigere i et politisk landskab er spændende, men det kræver også, at man skal kunne udføre upopulære beslutninger. DU KOMMUNIKERER Du skal kunne tale med mennesker, se dem i øjnene og forstå dem og gøre dig selv forståelig. Ligeledes skal du have journalistiske evner, så du kan formidle skriftligt, fremstille sager og opstille officielle breve, indstillinger etc. Rekruttering Løn- og personaleadministration Overenskomst- og lovfortolkning Udarbejdelse, tolkning, rådgivning og sparring af regler og kutymer Udarbejdelse og forhandling af lokal- og rammeaftaler Personalejura og lønforhandlinger Trivselsanalyser arbejdsmiljørådgivning Økonomistyring og controlling Du er nysgerrig og har interesse i menneskers adfærd og kompetencer Du kan planlægge, fokusere og strukturere Du har sans for både detaljen og det store billede Du er udadvendt og har en god formidlingsevne Bredt og mangfoldigt samarbejde mellem kontoransatte, akademiske sagsbehandlere og konsulenter samt ansatte med en professionsuddannelse Daglig kontakt med politikere, chefer, ledere og ansatte på alle niveauer Lederudvikling og før-lederudvikling Konflikthåndtering, samarbejdstræning og implementering af politikker og værktøjer Budgettering og controlling Økonomistyring og regnskab Forecasting og kvalitetskontrol Økonomiske analyser Intern revision Jura inden for økonomiområdet Du er en selvstændig holdspiller med faglig interesse for økonomi Du er stabil og fagligt velfunderet Du er god til at dele og modtage viden Du kan håndtere både myndighedsopgaver og serviceopgaver En økonomimedarbejder kan have en bred berøringsflade med fx kommunen Samarbejde med fx alle internt i økonomiafdelingen, institutionsledere, medarbejdere og andre afdelinger Teamwork og sparring med både HK ere, akademikere, HR-konsulenter, politikere etc 6 7

5 UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNING Hvad skal man vælge? Den rette coaching kan ofte gøre forskellen, når man skal finde vej i uddannelsesjunglen. Du kan hjælpe andre med at finde den rette karrierevej. BESKÆFTIGELSESINDSATS Beskæftigelsesindsats er et anliggende, som vedrører hele samfundet og mange forskellige interessenter er derfor involveret i dette område. Det stiller krav til dit overblik. VELFÆRD Kan du anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgeres problemer, ressourcer og behov på baggrund af din faglighed, så kan du skabe en sammenhængende velfærdsindsats. SKATTE- OG AFGIFTSSYSTEMET Finansieringen af vores samfund er en kompleks sag. Men med tungen lige i munden og sans for systematik, kan du være med til at få skatte- og afgiftssystemet til at fungere lettere for både borgere og kolleger. Uddannelses- og erhvervsvejledning til både borgere og kolleger Samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner Deltagelse i events, aktiviteter og messer på skoler m.m. Sparring med og rådgivning af HR-funktionen i forhold til kompetenceudvikling og rekruttering Sparring og rådgivning til jobcentrene Aktiv udvikling af vejledningspolitikken Implementering af forandringsprojekter Opgaver inden for Jobcentret Analyser Resultatrevision Udarbejdelse af beskæftigelsesplaner Deltagelse i styring af eksterne aktører inden for området Juraopgaver Analyser inden for indsatsområder Statistisk bearbejdning Projektledelse af fx tværsektorielle projekter med hovedvægt på socialområdet Juraopgaver i krydsfeltet mellem forvaltningslov og sociallov Arbejdsopgaver Virksomhedsbesøg og kundevejledning Analyse og vurdering af skattemæssige problemstillinger Løsninger på kundernes problemstillinger og formidling af resultaterne Rådgivning og administration i relation til skatte-, moms og afgiftsområdet Du har gode samarbejdsevner Du har sans for coaching Du er vidensopsøgende Du er udadvendt og indlevende Du er disciplineret og selvstændig Du er udadvendt og indlevende Du er en blæksprutte med overblik Du er initiativrig Du er analytisk stærk Du er en holdspiller Du har politisk forståelse Du er udadvendt og indlevende Du er en blæksprutte med overblik Du er initiativrig Du er analytisk stærk Du er en holdspiller Du har politisk forståelse Personlige kompetencer Du håndterer komplekse og udviklingsorienterede situationer Du samarbejder tværfagligt Du tager ansvar og udviser professionel etik Du kan skabe en positiv kontakt til borgere og virksomheder Uddannelsespolitisk miljø på mange forskellige niveauer Tværfaglig sparring Bred kontakt til mange forskellige faggrupper og uddannelsesretninger Tværfagligt miljø med både HK ere, socialrådgivere/socialformidlere og akademiske konsulenter og rådgivere Samarbejde med politikere og politiske fagudvalg Sparring og samarbejde med det lokale beskæftigelsesråd (LO, DA, De Samvirkende Invalideorganisationer, kommunalbestyrelsen etc.) Tværfagligt miljø med både HK ere, socialrådgivere/socialformidlere samt akademiske konsulenter og rådgivere Samarbejde med politikere og politiske fagudvalg Sparring og samarbejde med lokale institutioner på indsatsområdet Fagligt miljø Et arbejdsområde med betydning for alle borgere Mulighed for projektarbejde og for at prøve nye opgaver Et fagområde med stor politisk bevågenhed 8 9

6 MASSER AF MULIGHEDER HVOR? Uanset hvilken karrierevej du vælger, så er der mange forskellige jobmuligheder med en professionsbacheloruddannelse. Samtidig bliver du i kraft af dine kvalifikationer værdsat på jobmarkedet med det samme også lønmæssigt. Hvad din specifikke rolle angår så er det op til dig. Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration udbydes af følgende professionshøjskoler. Kontakt os hvis du er i tvivl om optagelsesproceduren eller hvis du ønsker at høre mere om uddannelsen. Projektkoordinator Fuldmægtig Sagsbehandler Planlægningskonsulent Projektleder HVAD VIL DU VÆRE? Recruiter Økonomikonsulent HR-assistent HR-medarbejder Rekrutteringskonsulent Udvikler Styringskonsulent Controller Professionshøjskolen University College Vest Samfundsfagligt fakultet Skolebakken 171 Postboks Esbjerg Ø Telefon Professionshøjskolen University College Nordjylland Mylius Erichsens Vej Aalborg SØ Telefon Danmarks Forvaltningshøjskole Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Lindevangs Allé Frederiksberg Telefon University, College Lillebælt, Den sociale Højskole Tolderlundsvej Odense C Telefon VIA University College Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration Jens Chr. Skous Vej Århus C Telefon Studievejleder Mette Bentsen, direkte telefon Uddannelsen har undervisning på Peter Sabroe Gade Århus C. Se også

7 12

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration 2011 Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart august/september 2011 Indhold Forord...4 1. Uddannelsens formål og varighed...5

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008 Indhold Forord... 4 1. Uddannelsens

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration

Professionsbachelor i offentlig administration 2012 Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart september 2012 Forord Denne studieordning for professionsbachelor i offentlig administration

Læs mere

ADMINI- STRATIONS- BACHELOR. en ny kommunal medarbejder

ADMINI- STRATIONS- BACHELOR. en ny kommunal medarbejder ADMINI- STRATIONS- BACHELOR en ny kommunal medarbejder KOMMUNAL KOMMUNAL ADMINI- STRATIONS- BACHELOR en ny kommunal medarbejder Kommunerne stifter i disse år bekendtskab med en ny, administrativ personalegruppe:

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer Kommunernes økonomifunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1 2 Indhold Indledning Økonomifunktionens rolle Det strategiske samspil Sæt ord på tallene I spændingsfeltet mellem direktion og fagcentre Brugere

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

HAR DU REVISOR DNA? Trainee hos DK s 7. største revisionsog rådgivningsvirksomhed? redmark.dk

HAR DU REVISOR DNA? Trainee hos DK s 7. største revisionsog rådgivningsvirksomhed? redmark.dk HAR DU REVISOR DNA? Trainee hos DK s 7. største revisionsog rådgivningsvirksomhed? redmark.dk Har du det, der skal til? Når det kommer til valg af uddannelse, er der mange veje at gå, og det kan være svært

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring EKSPERTER I OFFENTLIGE RELATIONER JENS BLOM-HANSEN INSTITUTLEDER, Institut for statskundskab

Læs mere

www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense

www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense TILMELDING OG MERE INFO Odense Tilmelding og kontakt Tilmelding kan ske på http://www.eal-tilmelding.dk Sekretær Susanne Hansen Tlf. 65 45 25 17 E-mail: suha@tietgen.dk Projektleder Lars G. Schou Tlf.

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen ODENSE Socialrådgiveruddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Socialrådgiver uddannelsen SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Få en bred vifte af karrieremuligheder Hvad er du interesseret i? Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere