Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes."

Transkript

1 Praktikophold [Virksomheden] ønsker gennem tilbud om praktikplads at bidrage aktivt til, at studerende på finansøkonom og finansbachelor studiet bliver bekendt med ejendomsadministrationsbranchen og vælger at videreuddanne sig og søge karriere inden for ejendomsadministration. [Virksomheden] tilbyder hvert år studerende at komme i praktik som ejendomsadministrator. Det overordnede mål med praktikopholdet er at give den studerende indsigt i arbejdet som ejendomsadministrator, således at den studerende opnår en faglig kompetence, der - sammen med den teoretiske uddannelse - åbner for mulighed for ansættelse som ejendomsadministrator senere. Som praktisk værktøj til at nå dette mål er udfærdiget denne opgavebeskrivelse, der indeholder alle de for en ejendomsadministrator sædvanligt forekommende opgaver hos. Det er hensigten, at den studerende i løbet af praktikperioden stifter bekendtskab med alle opgaver og i det anførte omfang kan løse disse opgaver. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes. Praktikant: Praktikperiode: Overordnet kontaktperson: Daglig kontaktperson, uge 1 Daglig kontaktperson, uge 2 Daglig kontaktperson, uge 3 Daglig kontaktperson, uge 4 Daglig kontaktperson, uge 5 Daglig kontaktperson, uge 6 Daglig kontaktperson, uge 7 Daglig kontaktperson, uge 8 Daglig kontaktperson, uge 9 Daglig kontaktperson, uge 10 Daglig kontaktperson, uge 11 Daglig kontaktperson, uge 12

2 Praktikophold for finansøkonomer/finansbachelorer Opgaver og målsætning Opgave 1. Virksomheden generelt 1.1. Historie, baggrund, organisation, medarbejdere, ejerforhold, kunder X 1.2. Virksomhedens markedsføring X 1.3. Tilbudsafgivelse overfor kundeemner X 1.4. Virksomhedens interne arbejdsgange generelt X Virksomhedens produktionsplan X 1.5. Vedligeholdelse af arkiver Vedligeholdelse af arkiver sagsmapper X Vedligeholdelse af arkiver elektronisk (scanning og journalisering) X 1.6. Varetagelse af sekretariatsfunktioner X Indkøb (kontorartikler, kantine, forbrugsartikler) X Telefonbetjening X Pakning og forsendelse X Modtagelse og besvarelse af generelle henvendelser skriftlige X Modtagelse og besvarelse af generelle henvendelser mundtlige X Kundebetjening reception X 1.7. Anvendelse af love og regler, der er gældende for virksomhedens aktivitetsområde X 2. IT-anvendelse generelt 2.1. Virksomhedens IT sikkerhedspolitik X 2.2. Virksomhedens IT struktur og udstyr X 2.3. Drift og brug af virksomhedens IT som bruger X Software til ejendomsadministration (Unik Bolig4) X Tekstbehandling X Regneark X Præsentationer (Powerpoint) X Mail og kalender X Internet (herunder søgning og fremfinding af information på internet, der er relevant for virksomheden) X 2.4. Administrationssoftware på server X Plan for praktikant Side 2 af 8

3 Opgave 2.5. Fejlfinding og løsning af IT problemer X 2.6. Sikkerhedskopiering (backup) X 2.7. Virksomhedens hjemmeside [Indsæt: Virksomhedens hjemmeside] X 3. Ejendomsadministration lejere 3.1. Oprettelse Oprettelse af ejendomme og dertil nødvendige stamdata X Adresseændring og kommunikation til samarbejdspartnere X Oprettelse og vedligeholdelse af faciliteter X Oprettelse og vedligeholdelse af kontaktpersoner X Oprettelse og vedligeholdelse af noter X Oprettelse af lejemål X Oprettelse og vedligeholdelse af fordelingstal X 3.2. Indflytning procedure X Udarbejdelse af lejekontrakt med boliglejer X Skriftlig og mundtlig kommunikation omkring indflytning X Deltagelse i indflytningssyn og udarbejdelse af indflytningsrapport X 3.3. Udarbejdelse af allonge til lejekontrakt ved vilkårsændringer m.v. X Beregning og varsling af lejeforhøjelse ved forbedring og modernisering (LL X 62) Allonge til lejekontrakt ved afståelse i erhvervslejemål X 3.4. Bytte regler, lejers rettigheder, procedure X Kommunikation med lejere, der ønsker at bytte X 3.5. Fremleje regler, lejers rettigheder, procedure X Kommunikation med lejere, der ønsker at fremleje, sagsbehandling X 3.6. Boligsikring procedure X Ekspedition af dokumenter omkring lejers ansøgning om boligsikring X 3.7. Konto for indvendig vedligeholdelse regler og procedure X Hævning på konto for indvendig vedligeholdelse X Meddelelse til lejer om saldo på indvendig vedligeholdelse X 3.8. Fraflytning procedure X Modtagelse og bekræftelse af opsigelse X Skriftlig og mundtlig kommunikation omkring fraflytning X Deltagelse i fraflytningssyn X Opgørelse af krav mod fraflytter og fremsendelse af flytteopgørelse X Disponering af ledig lejlighed X Plan for praktikant Side 3 af 8

4 3.9. Varslinger regler og procedurer X Omkostningsbestemt lejebudget X Varsling af leje på baggrund af lejebudget X Møde med beboerrepræsentation X Behandling af indsigelser mod varsling X Antennebudget X Lejeberegning (boligberegning) og opkrævning X Varsling af erhvervsleje pristalsregulering X Vurdering af muligheder for lejeforhøjelse i erhvervslejemål X Driftsregnskab erhvervslejere X Udarbejdelse af driftsregnskab og afregning med lejere X Varme- og vandregnskab regler og procedurer X Opgørelse af a conto bidrag X Opgørelse af forbrug og afregning samt udsendelse af forbrugsregnskab X Bestilling af måleraflæsning X Varsling af forhøjede bidrag X 3.14 Rykkerprocedure regler og procedurer X Beregning af påkravsgebyr X Udarbejdelse af rykkerskrivelse X Udsættelse af lejeren procedure, fogedudsættelse X (x) Ophævelse af lejemål andre årsager end manglende betaling X Huslejenævn funktion og formalia X Kommunikation med huslejenævn / nævnssag X (x) Grundejernes Investeringsfond X Vedligeholdelsesregnskab X Kommunikation til lejere, cirkulærer o.l. X Husorden X Beboerklager X Påbud over for lejere X 4. Ejendomsadministration boligforeninger 4.1. Oprettelse Oprettelse af ejendomme og dertil nødvendige stamdata X Adresseændring og kommunikation til samarbejdspartnere X Oprettelse og vedligeholdelse af faciliteter X Oprettelse og vedligeholdelse af kontaktpersoner X Oprettelse og vedligeholdelse af noter X Plan for praktikant Side 4 af 8

5 Oprettelse af lejligheder X Oprettelse og vedligeholdelse af fordelingstal X 4.2. Overdragelse procedure X Andelsoverdragelse, udarbejdelse af boligaftale, andelsbevis o.s.v. X Ejerskifte registrering, kontrol af sikkerhedsstillelse X Skriftlig og mundtlig kommunikation omkring overdragelse X 4.3. Opkrævning af betalinger til boligforeningen i h.t. godkendt budget X Varsling af opkrævning i h.t. nyt budget X 4.4. Rykkerprocedure regler og procedure, beregning af gebyrer X Inkasso X Eksklusion af andelshavere X Udlæg i ejerlejligheder, tvangsauktion X 4.5. Adkomsterklæringer i andelsboligforeninger X 4.6. Varme- og vandregnskab regler og procedurer X Opgørelse af a conto bidrag X Opgørelse af forbrug og afregning samt udsendelse af forbrugsregnskab X 4.7. Beboervaskeri hentning af data og afregning X 4.8. Møder og generalforsamling Bestyrelsen funktion, kompetence, ansvar, valg X Deltagelse i bestyrelsesmøde X Opfølgning på bestyrelsesmøde, referat X Generalforsamling X Indkaldelse til generalforsamling X Deltagelse i generalforsamling X Referat fra generalforsamling X 5. Ejendomsadministration generelt 5.1. Korrespondance [Virksomhedens] kommunikation Besvarelse af breve - skriftligt X Nyhedsbreve X 5.2. Forsikring lovkrav og anbefalinger, dækning X Tegning af ejendomsforsikring X Anmeldelse af forsikringsskader X Ansvarsforsikring X 5.3. Energimærkning af ejendomme Plan for praktikant Side 5 af 8

6 5.4. Bogføring generelt Bogføring lov og procedure X Opbevaringspligt arkivering X 5.5. Korrespondance virksomhedens kommunikation Besvarelse af breve skriftligt X Nyhedsbreve X 5.6. Forsikring lovkrav og anbefalinger, dækninger X Tegning af ejendomsforsikringer X Anmeldelse af forsikringsskader X Ansvarsforsikringer X 5.7. Energimærkning af ejendomme 6. Regnskab og budget 6.1. Betaling af ejendomsudgifter Udgiftstyper, attestationsforhold X Kontering og bogføring sammen med regnskab X Betaling af kreditorer X 6.2. Indbetalinger Registrering af indbetalinger (FI kort / BetalingsService) X Registrering af bankindbetalinger X Modtagelse og behandling af checks X Modtagelse og behandling af kontante indbetalinger X 6.3. Regnskabsafslutning Afstemning af bogholderi og klargøring til regnskabsudarbejdelse X Regnskabsafslutning ejerforeninger X Regnskabsafslutning andelsboligforeninger X Regnskabsafslutning udlejningsejendomme X Afstemning af værdipapirbeholdninger X Afstemning af bankkonti X Afstemning af løn (bogholderi/lønsystem) X 6.4. Regnskabsudarbejdelse Regnskab for ejerforening og gårdlaug X Opstilling af regnskab, oplysninger, resultatopgørelse, balance X Noter til regnskab X Regnskaber for andelsboligforeninger X 6.5. Budgetter Udarbejdelse af driftsbudget X Plan for praktikant Side 6 af 8

7 Udarbejdelse af likviditetsbudget X Budgetopfølgning X 6.6. Rapportering Løbende rapportering X 6.7. Kontakt til revisor bogføring af efterposteringer X 7. Finansiering 7.1. Realkreditlån X SWAP aftaler og andre finansielle instrumenter 7.2. Fælleslån i ejerforeninger X 7.3. Andelsboliglån X 8. Tilsyn og vedligeholdelse 8.1. Tilsyn og besigtigelse af ejendomme og lejemål X 8.2. Vurdering af vedligeholdelsesbehov X 8.3. Sondring af vedligeholdelses- og betalingsansvar X 8.4. Rekvirering af håndværkere X 9. Offentlige afgifter, kontakt til det offentlige 9.1. Ejendomsskatter, afgifter X 9.2. Moms Momsregistering, momspligt X Beregning af moms og splitmoms X Indberetning og betaling af moms X 9.3. Lønsumsafgift Beregning og betaling af lønsumsafgift X 9.4. Løn regler for udbetaling, lønarter, skattetræk X Indberetning af løn til SKAT, indberetning af skatter og afgifter X 9.5. CVR registret X 9.6. BBR registret X 9.7. Andre offentlige myndigheder X Plan for praktikant Side 7 af 8

8 10. Aktiviteter uden for huset Besøg hos Teknik drift Besøg i Ejerforeninger og/eller andelsboligforening Plan for praktikant Side 8 af 8

Administrationsaftale Andelsboligforening

Administrationsaftale Andelsboligforening Mellem undertegnede administrator Administrationsaftale Andelsboligforening Tlf E-mail og medundertegnede andelsboligforening Tlf. E-mail er d.d. indgået aftale om administration af andelsboligforeningen

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing IJINDOM5FORININGIN Di Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing Mellem undertegnede administrator DEAB I/S Hovedgaden 29 E 4350 Ugerløse Tlf./fax 24 256324 fax: 59 17 11 Ol E-mail: nf@deab.dk og medundertegnede

Læs mere

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Administratorsektionens bestyrelse har besluttet, at disse vejledende

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på www.ejendomsforeningen.dk/ kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

Administrationsaftale Andelsboligforening

Administrationsaftale Andelsboligforening Mellem undertegnede administrator Vestegnens Boligadministration Ved Torben BB Hansen Darup Mosevej 1 - Glim 4000 Roskilde Administrationsaftale Andelsboligforening Telefon nummer 20 96 69 39/4642 3070

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Havneengen 1, CVR-nummer 30328604. Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr. 82.20.00G00 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudsbetingelser... 5 2.1 Udbyder:... 5 2.2 Den

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere