Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse

2 Side 2 af 12 Indhold 1. Indledning Baggrund og formål Vision og mål Målgruppe Begreber Begrebsliste Opgavebeskrivelse Dokumentation Sikkerhed Trusler og egenskaber Sikkerhedspolitikker Lovmæssige krav Persondataloven Lov 429 af 31. maj Optioner Option Option Option

3 Side 3 af Indledning 1.1. Baggrund og formål Der er indenfor de seneste år sket en hastig udbredelse af mobile enheder som smartphones og tablet pc ere både til privat og erhvervsmæssig brug. Det har medført en hastigt voksende efterspørgsel på tjenester, der er udviklet til at fungere hensigtsmæssigt på de mobile platforme. Foruden at brugerne ønsker at kunne anvende mobile enheder til deres private og erhvervsmæssige brug af digitale tjenester, er der også konkrete potentialer for at optimere arbejdsgange mv. ved at inkludere mobile platforme i virksomhedernes IT-infrastrukturer. De mobile enheder understøtter generelt ikke Java og forskellige andre proprietære teknologier, som gennem mange år har været bredt anvendt i webbaserede tjenester til brug via traditionelle pc er. Det medfører, at en lang række webbaserede tjenester og redskaber, som i dag anvendes af virksomhederne, er helt eller delvist utilgængelige via mobile platforme. Den eksisterende NemID medarbejdersignatur er udviklet med anvendelse af Javateknologi, der således ikke kan afvikles på mobile platforme. NemID medarbejdersignatur med nøglekort opnår mobil understøttelse via den løsning, der også sikrer mobil understøttelse af NemID til borgere. SignaturGruppen har for Kunden udviklet Tjenesteudbyderpakken til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver. Kunden udbyder opgaven at supportere og vedligeholde Tjenesteudbyderpakken til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Vision og mål Kunden ønsker at få vedligeholdt og supporteret den eksisterende Tjenesteudbyderpakke for NemID til mobil medarbejdersignatur til lokal signaturserver (LSS) Målgruppe Denne opgavebeskrivelse retter sig mod leverandører, der skal vedligeholde og supportere den eksisterende tjenesteudbyderpakke som kan anvendes af: 1) Leverandører af TU services, der skal levere en digital tjeneste via en mobil enhed, hvor NemID er påkrævet. 2) Leverandører af LSS produkter, der skal implementere koblingen med mobil NemID Klient API et og egen Service Provider Interface (SPI)

4 Side 4 af Begreber I dette afsnit findes oversigt over relevante begreber, som anvendes i denne opgavebeskrivelse Begrebsliste Følgende termer og centrale begreber er relevante i forbindelse med løsning af denne opgave. Begreb API App Browser Certifikat CSS CRL Beskrivelse Application Programming Interface. En standardiseret snitflade til et stykke software. Et API realiseres i nogle tilfælde af flere leverandører, der så implementerer API et mod deres eget SPI. En selvstændig applikation som hentes, installeres, startes og afvikles direkte på en mobil enhed. Se Hybrid App, Native App og Web App. Specifikt browser til mobile enheder, der overordnet set er identiske i funktionalitet og formål med en PC browser som Internet Explorer, Firefox m.fl. Et X.509 certifikat, der i denne kontekst overholder kravene til NemID med nøglefil. Central signaturserver, et produkt der lagrer private nøgler og certifikater for medarbejdere lokalt i virksomheden. Certificate Revocation List. En liste over certifikater, der er blevet spærret, som kan hentes den med intervaller og checkes lokalt. Se desuden OCSP. Hybrid App En App, som er hentet og installeret som en Native App, men som herefter tilgår en Web App (fx via en indlejret browser). Klient API MOCES Herved forstås specifikt NemID API et som kan anvendes ved implementering af Web-/Hybrid- /Native Apps på en mobil enhed. Se API OCES Medarbejdercertifikat (NemID medarbejdersignatur) Native App En App, der er designet og skrevet specifikt til en mobil enhed og dens platform. En Native App præsenterer indhold for brugeren og giver mulighed for bruger-input (indtastning, valg mv.). En Native App skal installeres eksplicit på den mobile enhed. NemID OCSP Den fællesoffentlige løsning til at få adgang til offentlige digitale tjenester med ét login og password, samt. evt. One-Time Password token (OTP) Online Certificate Status Protocol. Et online check af hvorvidt et certifikat er blevet spærret. Se desuden CRL. Privat nøgle En asymmetrisk nøgle, der sammen med en offentlig nøgle muliggør asymmetrisk kryptografi. Den private nøgle hører i denne kontekst sammen med den offentlige nøgle, der findes i en

5 Side 5 af 12 brugers certifikat. RSA SPI TU Web App Web App klient-side og serverside RSA er en public-key krypteringsalgoritme der baserer sig på at faktorisering af store heltal er et svært problem. RSA står for Ron Rivest, Adi Shamir and Leonard Adleman, som publicerede algoritmen i Service Provider Interface. En term, der dækker over en leverandørspecifik snitflade, der kaldes gennem et fælles API. Et SPI rummer desuden den logik, der oversætter mellem API og SPI (ofte kaldet en driver eller et plugin). Tjenesteudbyder. En offentlig eller privat organisation, der ønsker at udbyde en teknisk service, der kan kaldes via en App. En App, der bruger browseren til at præsentere indhold for medarbejderen og giver mulighed for bruger-input (indtastning, valg mv.). En Web App kræver ikke installation på enheden, eftersom enheden bliver leveret med en browser (som er det eneste værktøj der anvendes). En Web App er kendetegnet ved at have en server-side og en klient-side. Implementeringen af en Web App består af en del af app en der kører på en server (her TU ens server) og en del af app en der kører i brugerens browser (her på den mobile enhed). Klient-siden består af HTML(5) og JavaScript. Server-siden kan være realiseret med mange forskellige teknologier. 3. Opgavebeskrivelse Kunden udbyder vedligeholdelse og support af tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver. Denne Tjenesteudbyderpakken består af følgende komponenter: Documentation for service providers o General documentation o Implementation documentation o Test documentation o Test tools and source code Documentation for LSS suppliers o Implementation documentation o Test documentation o Solution documentation o Test tools and source code Documentation for end customers Vedligeholdelsesopgaven omfatter Nødvendige sikkerhedsopdateringer se nedenstående afsnit 5 om sikkerhed

6 Side 6 af 12 Tjenesteudbyderpakken skal til enhver tid afspejle de gældende certifikatstandarder Opdateringer, der kan være nødvendige af hensyn til understøttelse på nye versioner af styresystemer og webbrowsere At opdatere indholdet i dokumentationen på Fejlhåndtering/fejlrettelser Ved alle ændringer og opdateringer af Tjenesteudbyderpakken skal alle relevante komponenter i Tjenesteudbyderpakken opdateres, dokumenteres og testes grundigt, således at en samlet opdatering af Tjenesteudbyderpakken kan publiceres. Leverandøren skal i Løsningsbeskrivelsen (bilag 2), på baggrund af nedenstående minimumskrav til reaktionstider og fejltype-definitioner, redegøre for, om Leverandøren kan tilbyde en bedre SLA forbundet med vedligeholdelsesopgaven. Reaktionstid defineres som den tid det maksimalt må tage at registrere og klassificere fejlen og tilkalde personale med den nødvendige kompetence og udbedring påbegyndes. Fejltyper er opdelt i tre kategorier, som defineret herunder. 1. Prioritet 1-fejl: En fejl skal klassificeres som en prioritet 1 fejl, hvis der konstateres fejl i tjenesteudbyderpakken, som medfører at én eller flere tjenester ikke er tilgængelige via NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver 2. Prioritet 2-fejl: En fejl skal klassificeres som en prioritet 2 fejl, hvis der konstateres fejl i tjenesteudbyderpakken, der medfører at en eller flere, men ikke alle, understøttede browserversioner ikke længere er understøttet 3. Prioritet 3-fejl: En fejl skal klassificeres som en prioritet 3 fejl, hvis det konstateres at: Den fundne fejl ikke har prioritet 1 eller 2. For fejlkategorier Prioritet 1 og Prioritet 2 skal Leverandøren uden unødigt ophold fortsætte afhjælpning indtil fejlen er rettet. Der skal garanteres en reaktionstid som angivet i tabellen herunder. Fejltype Reaktionstid (angivet i timer) Prioritet 1-fejl Max 1 Prioritet 2-fejl Max 2 Prioritet 3-fejl Max 8 Leverandøren skal måle og opgøre opfyldelse af SLA på vedligeholdelse pr. den 10. i hver måned og levere en månedlig statusrapport til Digitaliseringsstyrelsen. Hvis opgørelsen af SLA-opfyldelse for en periode ikke opfylder det aftalte, er Kunden berettiget til bod, jf. kontraktens pkt Reduktion i vederlag for vedligeholdelse og support beregnes efter følgende formel:

7 Side 7 af 12 For hver påbegyndt procent af det samlede antal henvendelser vedrørende indberetninger af fejl indenfor de respektive fejltyper i den pågældende måned, der ikke overholder målene defineret i SLA vedrørende vedligeholdelse, sker der reduktion i vederlaget for vedligeholdelse og support, jf. bilag 4, på 5 % for den pågældende måned, dog maksimalt 50 % af det faste månedlige vederlag for vedligeholdelse og support, jf. bilag 4. Leverandøren skal i Løsningsbeskrivelsen (bilag 2) angive kontaktoplysninger til brug ved indberetning af fejl og redegøre for hvordan vedligeholdelsesopgaven samlet set løses og organiseres. Supportopgaven omfatter: Max 2 timers support via telefon og /webformular pr. tjenesteudbyder/lokal signaturserverleverandør i forbindelse med implementering/installation af Tjenesteudbyderpakken, som er inkluderet i prisen for vedligeholdelse og support, jf. bilag 4. Er der mod forventning behov for yderligere support, kan der efter direkte aftale mellem Leverandøren og Tjenesteudbydere/lokale signaturserverleverandører ydes support. Sådanne aftaler er ikke omfattet af denne kontrakt. Ændringer og nødvendige tilpasninger i tjenesteudbyders og LSS-leverandørers eget miljø varetages af tjenesteudbyders egne ressourcer. Leverandøren skal i Tjenesteudbyderpakken angive kontaktoplysninger til supporten. Leverandøren skal i denne sammenhæng redegøre for placering og organisering af servicedesk eller anden form for single point of contact vedrørende support samt fejl- og ændringshåndtering i driftsfase. Disse oplysninger skal desuden indgår i proceduren, jf. særskilt leverance under dokumentation. Supportens åbningstider skal dække kl alle arbejdsdage. Supporten skal være tilgængeligt pr. telefon og . Arbejdsdage er defineret i kontraktens pkt Dokumentation Som dokumentation for Tjenesteudbyderpakken henviser Kunden til følgende hjemmeside: https://www.lss-for-nemid.dk/ Tjenesteudbyderpakken vedligeholdes kun på engelsk. Som særskilt leverance skal Leverandøren levere en procedure for varetagelse af vedligeholdelsen i pdf-format til Kunden. Denne leverance skal ske i overensstemmelse med fristen i bilag 3.

8 Side 8 af Sikkerhed 5.1 Trusler og egenskaber Den distribuerede arkitektur omkring anvendelse af NemID på mobile platforme udløser en række sikkerhedstrusler, som en leverandør af API et skal bekymre sig om. I analysen omkring den valgte arkitektur er følgende alvorlige trusseltyper identificeret: Type af angreb Kommentarer Phishing Et ikke-teknisk angreb af typen Social Engineering, hvor brugeren narres til at anvende en falsk tjeneste. Man-in-the-middle (MitM) Man-in-the-middle angreb betinger at det er muligt for en modstander at placere sig in-themiddle og her aflytte og/eller påvirke kommunikationen. Angreb på den sikrede kommunikation Angreb på enten digitale signaturer/certifikater (autenticitet generelt), og angreb på kryptografiske algoritmer (konfidentialitet generelt) der finder sted efter en sikker forbindelse / chain-of-trust er etableret. Angreb på operativsystemet / infrastrukturapplikationer Det mobile operativsystem implementerer sikkerhedsforanstaltninger, der fx gør det umuligt for en Native App at tilgå hukommelse m.v. fra en anden Native App. Da der fra tid til anden findes nye sikkerhedshuller i operativsystemer, udgør operativsystemet en potentiel sikkerhedsrisiko. Dette gælder også andre Apps hvis sårbarheder kan udnyttes af en modstander til at få eleverede system rettigheder. En LSS leverandør, der laver en produktspecifik implementering af API et mod egen LSSserver, vil skulle forholde sig til ovenstående angrebsvektorer og forsøge at imødekomme dem. Leverandøren af Tjenesteudbyderpakken kan imidlertid opstille

9 Side 9 af 12 generelle retningslinjer, f.eks. for hvordan den virksomhed, der har købt et LSS produktet bør forholde sig til sikkerhed på mobile enheder, i driftsmiljøet, mm. Generelle retningslinjer for sikkerhed Beskrivelse Tjenesteudbyderpakken skal indeholde retningslinjer for sikkerhed, der kan videregives til en virksomhed, som ønsker at implementere en LSS server, der skal benyttes i NemID scenarier. Retningslinjerne skal som minimum rumme krav til beskyttelse af mobile enheder, samt krav til beskyttelse af driftsmiljøet og servere. Retningslinjer for sikkerhed mellem Klient API og LSS Server Beskrivelse Tjenesteudbyderpakken skal indeholde anbefalinger omkring sikkerheden mellem Klient API et og LSS serveren, der kan bruges af en LSS leverandør til at implementere en sikret kommunikation mellem de to dele. Overvejelserne skal gives i form af konkrete eksempler på protokoller, der fx. kan sikre integritet, autenticitet og konfidentialitet på transportlaget, samt evt. også på datalaget. Leverandøren skal desuden redegøre i Tjenesteudbyderpakken for, hvilke tiltag og relevante kombinationer heraf, der er nødvendige for at opnå et sikkerhedsniveau svarende til det, der er gældende ved de eksisterende java-baserede løsninger. 5.2 Sikkerhedspolitikker Der eksisterer flere forskellige sikkerhedspolitikker og krav, som er direkte relateret til support og vedligeholdelse af løsningen, men ikke som sådan en del af løsningen. Det forventes at disse sikkerhedsbetingelser og politikker er opfyldt i forbindelse med anvendelse af løsningen. Eksisterende betingelser for sikkerhed Certifikatpolitikken skal overholdes af virksomheden, LSS-Leverandøren og CA. Virksomhedens sikkerhedspolitikker skal overholdes. Virksomheden skal overholde betingelser og krav fremsat af LSS- Leverandøren. Virksomhedens personale spiller en vigtig rolle i at opnå et tilstrækkeligt

10 Side 10 af 12 sikkerhedsniveau for løsningen, hvorfor der opstilles antagelser og krav til personale. Phishing er en signifikant trussel mod sikkerheden i løsningen, hvilket medfører yderligere krav til virksomhedens personale og dens tekniske kompetencer. Krav til virksomhedens medarbejdere Det påhviler virksomheden at sikre, at dets medarbejdere har de rette kompetencer og den nødvendige viden til at agere hensigtsmæssigt i sikkerhedsmæssig forstand. Som minimum skal medarbejderne være uddannet i virksomhedens interne sikkerhedspolitik, der skal inkludere krav vedrørende NemID med LSS. Virksomhedens medarbejdere skal have den fornødne tekniske viden omkring sikre HTTP forbindelser samt certifikaters gyldighed Virksomhedens medarbejdere skal uddannes i identificering af phishing angreb Virksomhedens medarbejdere kan uddannes i identificering af sikkerhedsrisici for mobile enheder Virksomheden skal aktivt søge at forhindre, at dets medarbejderes akkreditiver falder i de forkerte hænder. Krav til virksomhedens netværk, kommunikation og hardware Virksomhedens LAN og WiFi skal være sikret tilstrækkeligt Hvis medarbejderen skal tilgå virksomheden fra en ekstern fysisk lokation, skal dette ske igennem en sikker forbindelse (VPN) Mobile enheder skal sikres og der skal være klare sikkerhedsretningslinjer for medarbejderne Mobile enheder kan administreres fra lokalt hold vha. MDM For Tjenesteudbyder er det primært vigtigt at sikre applikationer mod hacking og dermed potentiel kompromittering af klient API et, når dette hentes via LSS en.

11 Side 11 af 12 Samtidig er det væsentligt, at Tjenesteudbyderens klientkode arbejder mod den aktuelle version af klient API et. Krav til Tjenesteudbyder Tjenesteudbyder skal sikre at klient API'et ikke caches i browseren vha. cache-direktiver Tjenesteudbyder skal imødegå sikkerhedsrisici for egen applikation, tekniske som organisatoriske 6. Lovmæssige krav 6.1 Persondataloven Lov 429 af 31. maj 2000 Både i den offentlige og i den private sektor gælder loven først og fremmest for behandling af personoplysninger, som sker ved hjælp af elektronisk databehandling. Det betyder, at loven gælder, når personoplysninger behandles ved hjælp af computerteknik, f.eks. skrivning af breve eller systematisering af persondata i en pc. "Elektronisk databehandling" omfatter altså almindelig tekstbehandling, hvori der indgår personoplysninger, men ikke brug af gammeldags, elektriske skrivemaskiner. Loven gælder også, når personoplysninger sendes over Internettet, og når personoplysninger offentliggøres på en hjemmeside på Internet. På tilsvarende vis skal bestemmelserne i Sikkerhedsbekendtgørelsen overholdes jf. BEK 528 af 15. juni Overholdelse af Persondataloven og Sikkerhedsbekendtgørelsen Beskrivelse Leverandøren skal i tjenesteudbyderpakken beskrive krav til overholdelse af Persondatalovens forskrifter om beskyttelse af personlige oplysninger overholdes, samt at forskrifterne i Sikkerhedsbekendtgørelsen imødekommes. 7. Optioner Krav der er formuleret som optioner skal besvares af Leverandøren på en måde, så Kunden kan til- og fravælge disse i forbindelse med kontraktindgåelse. Optioner prissættes særskilt i bilag 4.

12 Side 12 af Option 1 Inden kontaktens udløb med et varsel på 1 måned kan Kunden vælge at forlænge kontrakten med 1 år. Prisen for Option 1 fremgår af bilag Option 2 Såfremt Kunden vælger at gøre brug af Option 1, kan kontrakten forlænges med yderligere 1 år. Kunden skal gøre brug af Option 2, inden Option 1 udløber med et varsel på 3 måneder. Prisen for Option 2 fremgår af bilag Option 3 Såfremt Kunden vælger at gøre brug af Option 1 og Option 2, kan kontrakten forlænges med yderligere 1 år. Kunden skal gøre brug af Option 3, inden Option 2 udløber med et varsel på 3 måneder. Prisen for Option 3 fremgår af bilag 4.

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste.

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde en overordnet løsningsbeskrivelse

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Forskellen på Chained root og Single root certifikater Denne vejledning vil prøve på at beskrive forskellen på et Chained root og et Single root udstedt certifikat. Derudover vil vi også forsøge at beskrive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2015 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Informationsteknologi B Jeppe Moritz Led Hold 3.E, Årgang 2012 Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Nederst foto på forsiden: B Tal (http://flickr.com/photos/b-tal/) Creative Commons NY-NC (http://creativecommons.org/licenses/bync/2.0/deed.

Nederst foto på forsiden: B Tal (http://flickr.com/photos/b-tal/) Creative Commons NY-NC (http://creativecommons.org/licenses/bync/2.0/deed. Sikkerhedsmodeller for OIOREST Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Nederst foto på forsiden: B Tal (http://flickr.com/photos/b-tal/)

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2015 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Informationsteknologi B Jeppe Moritz Led Hold 2.E, Årgang 2013 Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Min baggrund Etablerede TDC s certificeringscenter 1998-2006 Modtog Dansk IT s

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub 2. maj 2012 JHH Testdrejebog Udført for: Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Steen Jungdal Udført af: Signaturgruppen A/S IT-huset Åbogade

Læs mere

Adgang til kundeportalen

Adgang til kundeportalen Til elleverandørerne Adgang til kundeportalen 3. april 2012 XSTJ/LRO Følgende dokument har til formål at orientere elleverandørerne om implementering og testning af den it-funktionalitet, som skal sikre

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Indstilling Master i IT-sikkerhed Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Baggrund Med it i alting, Supply Change Management, netværksorganisationer og med systemer sammensat af kommunikerende

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online

Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online Onsdag den 17. september kl. 10 blev der lagt et nyt startprogram til Ø90 Online på driftsserverne. Det betyder at login-proceduren til Ø90 Online bliver lavet

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Sådan beskytter du din computer mod angreb

Sådan beskytter du din computer mod angreb Sådan beskytter du din computer mod angreb It-kriminelle har fundet et hul i sikkerheden, så de lige nu kan stjæle din net-identitet. Her bliver du klogere på, hvordan du garderer dig. Af Kenan Seeberg

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Mobile Engagement Platforms

Mobile Engagement Platforms KUPONER, VOUCHERS Mobile Engagement Platforms Brand Video Mobil kupon Tip en ven via sms Tilmeld nyhedsbrev Desktop ikon Nærmeste forhandler Del på Facebook Database Social & Mobile Coupons MOBIL INTERNET

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere