Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse

2 Side 2 af 12 Indhold 1. Indledning Baggrund og formål Vision og mål Målgruppe Begreber Begrebsliste Opgavebeskrivelse Dokumentation Sikkerhed Trusler og egenskaber Sikkerhedspolitikker Lovmæssige krav Persondataloven Lov 429 af 31. maj Optioner Option Option Option

3 Side 3 af Indledning 1.1. Baggrund og formål Der er indenfor de seneste år sket en hastig udbredelse af mobile enheder som smartphones og tablet pc ere både til privat og erhvervsmæssig brug. Det har medført en hastigt voksende efterspørgsel på tjenester, der er udviklet til at fungere hensigtsmæssigt på de mobile platforme. Foruden at brugerne ønsker at kunne anvende mobile enheder til deres private og erhvervsmæssige brug af digitale tjenester, er der også konkrete potentialer for at optimere arbejdsgange mv. ved at inkludere mobile platforme i virksomhedernes IT-infrastrukturer. De mobile enheder understøtter generelt ikke Java og forskellige andre proprietære teknologier, som gennem mange år har været bredt anvendt i webbaserede tjenester til brug via traditionelle pc er. Det medfører, at en lang række webbaserede tjenester og redskaber, som i dag anvendes af virksomhederne, er helt eller delvist utilgængelige via mobile platforme. Den eksisterende NemID medarbejdersignatur er udviklet med anvendelse af Javateknologi, der således ikke kan afvikles på mobile platforme. NemID medarbejdersignatur med nøglekort opnår mobil understøttelse via den løsning, der også sikrer mobil understøttelse af NemID til borgere. SignaturGruppen har for Kunden udviklet Tjenesteudbyderpakken til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver. Kunden udbyder opgaven at supportere og vedligeholde Tjenesteudbyderpakken til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Vision og mål Kunden ønsker at få vedligeholdt og supporteret den eksisterende Tjenesteudbyderpakke for NemID til mobil medarbejdersignatur til lokal signaturserver (LSS) Målgruppe Denne opgavebeskrivelse retter sig mod leverandører, der skal vedligeholde og supportere den eksisterende tjenesteudbyderpakke som kan anvendes af: 1) Leverandører af TU services, der skal levere en digital tjeneste via en mobil enhed, hvor NemID er påkrævet. 2) Leverandører af LSS produkter, der skal implementere koblingen med mobil NemID Klient API et og egen Service Provider Interface (SPI)

4 Side 4 af Begreber I dette afsnit findes oversigt over relevante begreber, som anvendes i denne opgavebeskrivelse Begrebsliste Følgende termer og centrale begreber er relevante i forbindelse med løsning af denne opgave. Begreb API App Browser Certifikat CSS CRL Beskrivelse Application Programming Interface. En standardiseret snitflade til et stykke software. Et API realiseres i nogle tilfælde af flere leverandører, der så implementerer API et mod deres eget SPI. En selvstændig applikation som hentes, installeres, startes og afvikles direkte på en mobil enhed. Se Hybrid App, Native App og Web App. Specifikt browser til mobile enheder, der overordnet set er identiske i funktionalitet og formål med en PC browser som Internet Explorer, Firefox m.fl. Et X.509 certifikat, der i denne kontekst overholder kravene til NemID med nøglefil. Central signaturserver, et produkt der lagrer private nøgler og certifikater for medarbejdere lokalt i virksomheden. Certificate Revocation List. En liste over certifikater, der er blevet spærret, som kan hentes den med intervaller og checkes lokalt. Se desuden OCSP. Hybrid App En App, som er hentet og installeret som en Native App, men som herefter tilgår en Web App (fx via en indlejret browser). Klient API MOCES Herved forstås specifikt NemID API et som kan anvendes ved implementering af Web-/Hybrid- /Native Apps på en mobil enhed. Se API OCES Medarbejdercertifikat (NemID medarbejdersignatur) Native App En App, der er designet og skrevet specifikt til en mobil enhed og dens platform. En Native App præsenterer indhold for brugeren og giver mulighed for bruger-input (indtastning, valg mv.). En Native App skal installeres eksplicit på den mobile enhed. NemID OCSP Den fællesoffentlige løsning til at få adgang til offentlige digitale tjenester med ét login og password, samt. evt. One-Time Password token (OTP) Online Certificate Status Protocol. Et online check af hvorvidt et certifikat er blevet spærret. Se desuden CRL. Privat nøgle En asymmetrisk nøgle, der sammen med en offentlig nøgle muliggør asymmetrisk kryptografi. Den private nøgle hører i denne kontekst sammen med den offentlige nøgle, der findes i en

5 Side 5 af 12 brugers certifikat. RSA SPI TU Web App Web App klient-side og serverside RSA er en public-key krypteringsalgoritme der baserer sig på at faktorisering af store heltal er et svært problem. RSA står for Ron Rivest, Adi Shamir and Leonard Adleman, som publicerede algoritmen i Service Provider Interface. En term, der dækker over en leverandørspecifik snitflade, der kaldes gennem et fælles API. Et SPI rummer desuden den logik, der oversætter mellem API og SPI (ofte kaldet en driver eller et plugin). Tjenesteudbyder. En offentlig eller privat organisation, der ønsker at udbyde en teknisk service, der kan kaldes via en App. En App, der bruger browseren til at præsentere indhold for medarbejderen og giver mulighed for bruger-input (indtastning, valg mv.). En Web App kræver ikke installation på enheden, eftersom enheden bliver leveret med en browser (som er det eneste værktøj der anvendes). En Web App er kendetegnet ved at have en server-side og en klient-side. Implementeringen af en Web App består af en del af app en der kører på en server (her TU ens server) og en del af app en der kører i brugerens browser (her på den mobile enhed). Klient-siden består af HTML(5) og JavaScript. Server-siden kan være realiseret med mange forskellige teknologier. 3. Opgavebeskrivelse Kunden udbyder vedligeholdelse og support af tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver. Denne Tjenesteudbyderpakken består af følgende komponenter: Documentation for service providers o General documentation o Implementation documentation o Test documentation o Test tools and source code Documentation for LSS suppliers o Implementation documentation o Test documentation o Solution documentation o Test tools and source code Documentation for end customers Vedligeholdelsesopgaven omfatter Nødvendige sikkerhedsopdateringer se nedenstående afsnit 5 om sikkerhed

6 Side 6 af 12 Tjenesteudbyderpakken skal til enhver tid afspejle de gældende certifikatstandarder Opdateringer, der kan være nødvendige af hensyn til understøttelse på nye versioner af styresystemer og webbrowsere At opdatere indholdet i dokumentationen på Fejlhåndtering/fejlrettelser Ved alle ændringer og opdateringer af Tjenesteudbyderpakken skal alle relevante komponenter i Tjenesteudbyderpakken opdateres, dokumenteres og testes grundigt, således at en samlet opdatering af Tjenesteudbyderpakken kan publiceres. Leverandøren skal i Løsningsbeskrivelsen (bilag 2), på baggrund af nedenstående minimumskrav til reaktionstider og fejltype-definitioner, redegøre for, om Leverandøren kan tilbyde en bedre SLA forbundet med vedligeholdelsesopgaven. Reaktionstid defineres som den tid det maksimalt må tage at registrere og klassificere fejlen og tilkalde personale med den nødvendige kompetence og udbedring påbegyndes. Fejltyper er opdelt i tre kategorier, som defineret herunder. 1. Prioritet 1-fejl: En fejl skal klassificeres som en prioritet 1 fejl, hvis der konstateres fejl i tjenesteudbyderpakken, som medfører at én eller flere tjenester ikke er tilgængelige via NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver 2. Prioritet 2-fejl: En fejl skal klassificeres som en prioritet 2 fejl, hvis der konstateres fejl i tjenesteudbyderpakken, der medfører at en eller flere, men ikke alle, understøttede browserversioner ikke længere er understøttet 3. Prioritet 3-fejl: En fejl skal klassificeres som en prioritet 3 fejl, hvis det konstateres at: Den fundne fejl ikke har prioritet 1 eller 2. For fejlkategorier Prioritet 1 og Prioritet 2 skal Leverandøren uden unødigt ophold fortsætte afhjælpning indtil fejlen er rettet. Der skal garanteres en reaktionstid som angivet i tabellen herunder. Fejltype Reaktionstid (angivet i timer) Prioritet 1-fejl Max 1 Prioritet 2-fejl Max 2 Prioritet 3-fejl Max 8 Leverandøren skal måle og opgøre opfyldelse af SLA på vedligeholdelse pr. den 10. i hver måned og levere en månedlig statusrapport til Digitaliseringsstyrelsen. Hvis opgørelsen af SLA-opfyldelse for en periode ikke opfylder det aftalte, er Kunden berettiget til bod, jf. kontraktens pkt Reduktion i vederlag for vedligeholdelse og support beregnes efter følgende formel:

7 Side 7 af 12 For hver påbegyndt procent af det samlede antal henvendelser vedrørende indberetninger af fejl indenfor de respektive fejltyper i den pågældende måned, der ikke overholder målene defineret i SLA vedrørende vedligeholdelse, sker der reduktion i vederlaget for vedligeholdelse og support, jf. bilag 4, på 5 % for den pågældende måned, dog maksimalt 50 % af det faste månedlige vederlag for vedligeholdelse og support, jf. bilag 4. Leverandøren skal i Løsningsbeskrivelsen (bilag 2) angive kontaktoplysninger til brug ved indberetning af fejl og redegøre for hvordan vedligeholdelsesopgaven samlet set løses og organiseres. Supportopgaven omfatter: Max 2 timers support via telefon og /webformular pr. tjenesteudbyder/lokal signaturserverleverandør i forbindelse med implementering/installation af Tjenesteudbyderpakken, som er inkluderet i prisen for vedligeholdelse og support, jf. bilag 4. Er der mod forventning behov for yderligere support, kan der efter direkte aftale mellem Leverandøren og Tjenesteudbydere/lokale signaturserverleverandører ydes support. Sådanne aftaler er ikke omfattet af denne kontrakt. Ændringer og nødvendige tilpasninger i tjenesteudbyders og LSS-leverandørers eget miljø varetages af tjenesteudbyders egne ressourcer. Leverandøren skal i Tjenesteudbyderpakken angive kontaktoplysninger til supporten. Leverandøren skal i denne sammenhæng redegøre for placering og organisering af servicedesk eller anden form for single point of contact vedrørende support samt fejl- og ændringshåndtering i driftsfase. Disse oplysninger skal desuden indgår i proceduren, jf. særskilt leverance under dokumentation. Supportens åbningstider skal dække kl alle arbejdsdage. Supporten skal være tilgængeligt pr. telefon og . Arbejdsdage er defineret i kontraktens pkt Dokumentation Som dokumentation for Tjenesteudbyderpakken henviser Kunden til følgende hjemmeside: https://www.lss-for-nemid.dk/ Tjenesteudbyderpakken vedligeholdes kun på engelsk. Som særskilt leverance skal Leverandøren levere en procedure for varetagelse af vedligeholdelsen i pdf-format til Kunden. Denne leverance skal ske i overensstemmelse med fristen i bilag 3.

8 Side 8 af Sikkerhed 5.1 Trusler og egenskaber Den distribuerede arkitektur omkring anvendelse af NemID på mobile platforme udløser en række sikkerhedstrusler, som en leverandør af API et skal bekymre sig om. I analysen omkring den valgte arkitektur er følgende alvorlige trusseltyper identificeret: Type af angreb Kommentarer Phishing Et ikke-teknisk angreb af typen Social Engineering, hvor brugeren narres til at anvende en falsk tjeneste. Man-in-the-middle (MitM) Man-in-the-middle angreb betinger at det er muligt for en modstander at placere sig in-themiddle og her aflytte og/eller påvirke kommunikationen. Angreb på den sikrede kommunikation Angreb på enten digitale signaturer/certifikater (autenticitet generelt), og angreb på kryptografiske algoritmer (konfidentialitet generelt) der finder sted efter en sikker forbindelse / chain-of-trust er etableret. Angreb på operativsystemet / infrastrukturapplikationer Det mobile operativsystem implementerer sikkerhedsforanstaltninger, der fx gør det umuligt for en Native App at tilgå hukommelse m.v. fra en anden Native App. Da der fra tid til anden findes nye sikkerhedshuller i operativsystemer, udgør operativsystemet en potentiel sikkerhedsrisiko. Dette gælder også andre Apps hvis sårbarheder kan udnyttes af en modstander til at få eleverede system rettigheder. En LSS leverandør, der laver en produktspecifik implementering af API et mod egen LSSserver, vil skulle forholde sig til ovenstående angrebsvektorer og forsøge at imødekomme dem. Leverandøren af Tjenesteudbyderpakken kan imidlertid opstille

9 Side 9 af 12 generelle retningslinjer, f.eks. for hvordan den virksomhed, der har købt et LSS produktet bør forholde sig til sikkerhed på mobile enheder, i driftsmiljøet, mm. Generelle retningslinjer for sikkerhed Beskrivelse Tjenesteudbyderpakken skal indeholde retningslinjer for sikkerhed, der kan videregives til en virksomhed, som ønsker at implementere en LSS server, der skal benyttes i NemID scenarier. Retningslinjerne skal som minimum rumme krav til beskyttelse af mobile enheder, samt krav til beskyttelse af driftsmiljøet og servere. Retningslinjer for sikkerhed mellem Klient API og LSS Server Beskrivelse Tjenesteudbyderpakken skal indeholde anbefalinger omkring sikkerheden mellem Klient API et og LSS serveren, der kan bruges af en LSS leverandør til at implementere en sikret kommunikation mellem de to dele. Overvejelserne skal gives i form af konkrete eksempler på protokoller, der fx. kan sikre integritet, autenticitet og konfidentialitet på transportlaget, samt evt. også på datalaget. Leverandøren skal desuden redegøre i Tjenesteudbyderpakken for, hvilke tiltag og relevante kombinationer heraf, der er nødvendige for at opnå et sikkerhedsniveau svarende til det, der er gældende ved de eksisterende java-baserede løsninger. 5.2 Sikkerhedspolitikker Der eksisterer flere forskellige sikkerhedspolitikker og krav, som er direkte relateret til support og vedligeholdelse af løsningen, men ikke som sådan en del af løsningen. Det forventes at disse sikkerhedsbetingelser og politikker er opfyldt i forbindelse med anvendelse af løsningen. Eksisterende betingelser for sikkerhed Certifikatpolitikken skal overholdes af virksomheden, LSS-Leverandøren og CA. Virksomhedens sikkerhedspolitikker skal overholdes. Virksomheden skal overholde betingelser og krav fremsat af LSS- Leverandøren. Virksomhedens personale spiller en vigtig rolle i at opnå et tilstrækkeligt

10 Side 10 af 12 sikkerhedsniveau for løsningen, hvorfor der opstilles antagelser og krav til personale. Phishing er en signifikant trussel mod sikkerheden i løsningen, hvilket medfører yderligere krav til virksomhedens personale og dens tekniske kompetencer. Krav til virksomhedens medarbejdere Det påhviler virksomheden at sikre, at dets medarbejdere har de rette kompetencer og den nødvendige viden til at agere hensigtsmæssigt i sikkerhedsmæssig forstand. Som minimum skal medarbejderne være uddannet i virksomhedens interne sikkerhedspolitik, der skal inkludere krav vedrørende NemID med LSS. Virksomhedens medarbejdere skal have den fornødne tekniske viden omkring sikre HTTP forbindelser samt certifikaters gyldighed Virksomhedens medarbejdere skal uddannes i identificering af phishing angreb Virksomhedens medarbejdere kan uddannes i identificering af sikkerhedsrisici for mobile enheder Virksomheden skal aktivt søge at forhindre, at dets medarbejderes akkreditiver falder i de forkerte hænder. Krav til virksomhedens netværk, kommunikation og hardware Virksomhedens LAN og WiFi skal være sikret tilstrækkeligt Hvis medarbejderen skal tilgå virksomheden fra en ekstern fysisk lokation, skal dette ske igennem en sikker forbindelse (VPN) Mobile enheder skal sikres og der skal være klare sikkerhedsretningslinjer for medarbejderne Mobile enheder kan administreres fra lokalt hold vha. MDM For Tjenesteudbyder er det primært vigtigt at sikre applikationer mod hacking og dermed potentiel kompromittering af klient API et, når dette hentes via LSS en.

11 Side 11 af 12 Samtidig er det væsentligt, at Tjenesteudbyderens klientkode arbejder mod den aktuelle version af klient API et. Krav til Tjenesteudbyder Tjenesteudbyder skal sikre at klient API'et ikke caches i browseren vha. cache-direktiver Tjenesteudbyder skal imødegå sikkerhedsrisici for egen applikation, tekniske som organisatoriske 6. Lovmæssige krav 6.1 Persondataloven Lov 429 af 31. maj 2000 Både i den offentlige og i den private sektor gælder loven først og fremmest for behandling af personoplysninger, som sker ved hjælp af elektronisk databehandling. Det betyder, at loven gælder, når personoplysninger behandles ved hjælp af computerteknik, f.eks. skrivning af breve eller systematisering af persondata i en pc. "Elektronisk databehandling" omfatter altså almindelig tekstbehandling, hvori der indgår personoplysninger, men ikke brug af gammeldags, elektriske skrivemaskiner. Loven gælder også, når personoplysninger sendes over Internettet, og når personoplysninger offentliggøres på en hjemmeside på Internet. På tilsvarende vis skal bestemmelserne i Sikkerhedsbekendtgørelsen overholdes jf. BEK 528 af 15. juni Overholdelse af Persondataloven og Sikkerhedsbekendtgørelsen Beskrivelse Leverandøren skal i tjenesteudbyderpakken beskrive krav til overholdelse af Persondatalovens forskrifter om beskyttelse af personlige oplysninger overholdes, samt at forskrifterne i Sikkerhedsbekendtgørelsen imødekommes. 7. Optioner Krav der er formuleret som optioner skal besvares af Leverandøren på en måde, så Kunden kan til- og fravælge disse i forbindelse med kontraktindgåelse. Optioner prissættes særskilt i bilag 4.

12 Side 12 af Option 1 Inden kontaktens udløb med et varsel på 1 måned kan Kunden vælge at forlænge kontrakten med 1 år. Prisen for Option 1 fremgår af bilag Option 2 Såfremt Kunden vælger at gøre brug af Option 1, kan kontrakten forlænges med yderligere 1 år. Kunden skal gøre brug af Option 2, inden Option 1 udløber med et varsel på 3 måneder. Prisen for Option 2 fremgår af bilag Option 3 Såfremt Kunden vælger at gøre brug af Option 1 og Option 2, kan kontrakten forlænges med yderligere 1 år. Kunden skal gøre brug af Option 3, inden Option 2 udløber med et varsel på 3 måneder. Prisen for Option 3 fremgår af bilag 4.

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Teknisk beskrivelse af SmartSignatur. - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur

Teknisk beskrivelse af SmartSignatur. - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur Teknisk beskrivelse af SmartSignatur - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur Version 2.4 - marts 2015 Indhold Indledning... 3 SmartSignatur forenkler hverdagen... 3 SmartSignatur overblik...

Læs mere

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger Carsten Schürmann, David Basin Februar 2015 DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech/DIGST/Report

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere