Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen"

Transkript

1 DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen Ingen 1. Godkendelse af referat mm. Referat fra mødet d. 1. oktober gennemgås og godkendes. Dog blev vi enige om, at skrive dato rettelsen for Generalforsamlingen på, som note. Referatet sendes til Lise og lægges på hjemmesiden. 2. Jeanette orienterer om postlisten: /12 BHU Nyhedsbrev oktober 2012 DM i IPO afholdt med 18 deltagere. Der var ikke pladser til alle i år. Godt, at der er blevet lidt konkurrence. Efterlyser værter for 3 udtagelseskonkurrencer i 2013 Der blev meldt optaget til udtagelserne til SPHDM i år. Arbejder på udtagelseskonkurrencer i Hundeførere, der har bestået IPO3 til DcH DM med mindst 85 og udp. I gruppe C, er udtaget til DKK IPO DM /12 Seminar for lokalforeningernes trænere m.fl. Seminar om platformtræning. En effektiv metode til at lære hunden forskellige positioner, præcist og korrekt, lære hunden at holde positionerne og at arbejde på afstand af os Mail fra træner med info samt ansøgning Jeannette Bhønix har frasagt sin dommergerning i Rally, da hun ikke magter det pga. sin sygdom. Ansøger om at få dækket udgifterne til blækpatroner, som er brugt til diverse flyers mv. ang. Rally i årets løb. Bestyrelsen siger ok til dette /12 VS: Indbydelse til dommeruddannelse Der mangler rallydommere. Uddannelsen i 2013 består af en teoridag og mindst 3 stævner som dommeraspirant og en afsluttende weekend med eksamen /12 Referater fra målsætningsmøder i kredsene Fælles for de fleste er ønsket om mere ensartet uddannelse af trænere, bedre uddannelse, mere synliggørelse af DcH på nettet mv., oplysning om, hvad man får for sit kontingent, hvordan man bedre kan holde på gamle medlemmer, hvad man kan gøre for at holde på nyuddannede trænere, uddannelse af bestyrelser.

2 Mail ang. konkurrencer Forespørgsel ang. startgebyr til DcH konkurrencer i Der er rejst forslag på i kredsen om, at gebyret skal stige og tilskuddet til A og E bortfalder. Hvad skal vi skrive i indbydelserne, som skal lægges ud inden 11. februar, når generalforsamlingen i kredsen først er efter denne dato? Vi opkræver 150 kr., som forslaget lyder på, og bliver det ikke vedtaget, vil det resterende beløb blive returneret til indbetalerne /12 Nyhedsbrev, diplomer. De nye diplomer vil fremover være blanke. Al tekst bliver skrevet på fra beregnerprogrammet Ansøgning om kursus Ansøgning fra træner om tilskud til kursus. Bestyrelsen bevilger tilskud til det fulde kursusgebyr (kr. 700), med det forbehold, at tilskuddet kan blive sat ned, såfremt der kommer ansøgere end de to, der er kommet nu Ansøgning om tilskud til kursus Ansøgning fra træner om tilskud til kursus. Se ovenstående punkt /12 Konsulentordningen årsmøde Onlinerapportering bruges for lidt. Vigtigt at alle deltager med deres indberetninger, hvis HB skal overbevises om nødvendigheden af kurser og andet der koster. Fast weekend til afholdelse af årsmøde/kursusweekend 1 gang om året. Plantorama ønsker udvidet samarbejde. Arrangementet i Hillerød var en stor succes med mange henvendelser. Det blev drøftet, om konsulenttjenesten fortsat skal være gratis for ikke-medlemmer. Der er både fordele og ulemper /12 Nyhedsbrev - hjemmesider til lokalforeningerne. WordPress temaet til DcH s lokalforeninger og kredse er klar til frigivelse. Det er gratis at benytte temaet. Der tilbydes et kursus til lokalforeninger og kredse i brug af systemet. Invitation udsendes senere. Prisen er 400 kr pr. deltager, som lokalforeningerne selv betaler /12 AGU Nyhedsbrev kvalifikation til DM og Årets seniorhund Kvalifikationskravene til DcH DM i agility fastholdes i Reglerne for årets seniorhund skal ensrettes. Skal være fejlfri i Spring åben for at få points /12 Nyhedsbrev Eftersøgningstjenesten Grunduddannelserne og de videregående uddannelser vil blive etableret igen fra år Der arbejdes på at få etableret mere fællestræning i de forskellige kredse. Der arbejdes på en årlig mønstring af de nuværende eftersøgere. Optagelses af nye eftersøger ændres til, at der 2 gang om året på landsplan vil blive lavet en optagelsesprøve. Der laves en optagelsestest, som vil blive ens for hele landet Mail ang. afslutningsfesten Afslutningsfesten rykkes til den 2/2-13, da der er for få tilmeldte. 2

3 Mail fra Helsingør Kommune: Få flere unge frivillige i din forening - vs. 2 Invitation til foreningsmøde den 15/11. Ingen relevans for os /12 Distributionsliste til DcH Blad nr. 5 Ingen kommentarer Rallyudvalget kreds 6 nyhedsbrev nr. 3 Kreds 6 har akut brug for nye rallydommere. Alle indstillinger skal gå gennem rallyudvalget Mail fra Helsingør Kommune: Venskabsrelationer i Helsingborg Helsingør Kommune ønsker at øge samarbejdet med det brede foreningsliv omkring Helsingborg og arbejder derfor på at udbyde nogle fælles sommerferieaktiviteter. Fremsender nogle spørgsmål, ang. venskabsrelationer til foreninger i Helsingborg. Ikke relevant for os Mail fra Helsingør Kommune: Debat/inspirationsmøde om synliggørelse/styrkelse af foreningslivet i Helsingør Indbydelse til møde om synliggørelse/styrkelse af foreningslivet i Helsingør 25/11. Ingen relevans for os /12 KUs bemanding Bruno Hyldahl er stoppet som medlem i Landskonkurrenceudvalget /12 distributionsliste til DcH Blad nr. 6 Ingen kommentar /12 Forslag til Målsætning 2013 Synlighed både internt og eksternt Frivilligheden i DcH Medlemstal Konkurrencetilbud i DcH /12 Referat fra formandsmøde november 2012 Landsudvalgenes budgetter for hænger ikke sammen, så der skal skæres i deres ønsker. Diskussion om kørselsgodtgørelse til bl.a. elitehundeførere og generelt. Kommer på næste HB møde. Der kommer et kursus i alle kredse i brugen af den nye skabelon til hjemmesiden. Landsudvalgene ønsker fremover at holde et kort møde inden et fællesmøde/formandsmøde uden HB s tilstedeværelse /12 Referat fra HB møde Ønske om etablering af uddannelse for lokalforeningernes bestyrelser, formænd og kasserer. Der er udarbejdet et forslag, som HB støtter op om Mail fra LF: 444/12 Kandidatlister til landsmødet 2013 Skal udfyldes og fremsendes senest 1. februar. 3. Regnskab v/ Susan: Regnskabet deles ud, og gennemgås. Susan forklarede om behovet for at ændre kontoplanen, så den bliver mere simpel at overskue. Pt. forventer vi et lille underskud 3

4 på ca ,- ved vidende at vi har købt en ny Brum Brum. Så vi kan kun være tilfredse, hvis det holder. Bestyrelsen har i et stykke tid søgt efter en ny kasserer, pga. Susan s sygdom. Men Susan har talt med et medlem af klubben, som kom med et fantastisk forslag, som gør at Susan kan fortsætte. Det er medlemsdatabasen, der er den store tidsrøver, og hvis en kan tage den og fodre Susan med tal, så er det reelt kun bogføring/regnskab, Susan har. Jeanette V. tilbyder sig, så kassererposten er nu delt mellem Jeanette V. og Susan. Bestyrelsen takker begge for indsatsen, og vi er alle glade for, at det lykkedes at finde en god løsning. Der skal oprettes konto mm. Dette sørger Susan for. Vi investerer i en bærbar, som Jeanette kan bruge til opgaven. Vi diskuterede, hvordan vi kan få opkrævningerne ud til alle medlemmerne. Før i tiden blev der sendt girokort med ud i årets sidste medlemsblad. Men da bladet ikke når at komme ud før det i år, bliver der i stedet sendt mail ud til hver enkelt med opkrævningen. Dette blev også gjort sidste år og fungerede fint. 4. Konkurrenceudvalg v/ Jeanette: Der skulle være møde d. 4. december 2012, men det er rykket til januar Trænerområdet v/ Laura: Laura har deltaget i TU mødet d. 6/11-12 og fik her gennemgået de spørgsmål bestyrelsen havde. TU gjorde bestyrelsen opmærksom på, at vi er ved at løbe tør for vognmønter, som gives til hvalpe/kursus ved diplomoverrækkelsen. Skal vi finde på noget andet, eller fortsætte?? Bestyrelsen ønsker forsat vognmønter, og Ernst vil tjekke det sted de er købt samt pris. Ved indkaldelsen til trænermødet d. 22/11-12 var der meget kort tilmeldingsfrist. Bestyrelsen ønsker at der gives flere dage, også i forhold til bestilling af smørrebrød. 6. Hjemmesiden v/ Jeanette Der arbejdes stadig på galleriet på hjemmesiden. Det er lidt mere omstændigt end forventet. Lars vil gerne have at det er mere synligt, hvordan man tilmelder sig som ny hundefører. Dette arbejdes der også på. 7. Bladet v/ Jeanette Der arbejdes på sidste nummer af Gi Pote. Bestyrelsen håber, at der er friske nye kræfter, der melder sig til Generalforsamlingen. 8. Bordet rundt: Laura: Til julegåturen 2013 skal der laves en forhåndstilmelding, så vi har en lille idé om, hvor mange der kommer, og deraf hvor mange der skal købes ind til. Vi brændte inde med rigtig mange slikposer, gløgg og æbleskiver. Og det er en dum udskrift for klubben. Peter K. sørger for en lille julehilsen til vores lodsejere. Kate har gjort os opmærksom på IPO DM udtagelsesprøver den 17. august 2013, og der skal trænes fredag d 15. Der må ikke være løbske tæver op til disse datoer. Da Rally har SM lørdag d. 16. august, meddeles det allerede nu, at der er INGEN træning fredag, lørdag og søndag d august 2013 på træningspladsen ved klubhuset. Kate og Jeannette B. laver selv opslag. Trænergaver. der kom en del forslag, der skal følges op på. 4

5 John: Har fået tilbud fra et firma på en varmepumpe op til 40 m 2. En pumpe vil stå i ca kr. pr. stk. inkl. opsætning. John har fået besked fra HF fra Køge om, hvor man kan få broderet / trykt billede af sin hund på evt. vest. Lars: Ved den ekstraordinære generalforsamling meddelte Kim K. at han er blevet tilbudt møbler til vores, engang nye klubhus. Vi tog imod tilbuddet samt tilbuddet fra Kate og Kim S. om opmagasinering af dem. Dette blev modtaget med stor glæde i bestyrelsen, og vi takker for begge tilbud. Jeanette: Der er bestilt 1 stk. jubilæums T-shirt. JV sørger for at få den bestilt hos LF. Skjold er bestilt til vores pokal plade. Der er kontingentstigning hos kursus/c-intro hunde. Der rundsendes mail, og brev til dem der ikke har mail. Der skal laves en tilmeldingsliste til generalforsamlingen, samt en bestilling til mad, så vi ikke igen brænder inde. Der gives 3 stk. pr. person. JV laver tilmeldingslisten. Susan: Hjælpere til konkurrencer skal også huskes, når der gives en lille ting. Hjælperne drøner rundt, og de får ingen belønning. Dette bedes taget op i KU næste gang. Jan: Intet Ernst: Har haft kontakt med den forening, hvorfra der var et rygte om, at hård træning hos os foregik. De har ikke talt ondt om os. Men de kan ikke afvise, at HF selv taler om os. Der blev indgået aftale om, at der ikke tales ondt om hinanden. Pt. er der ni stk. OK kort, hvor vi får del af puljen. Vi håber inderligt, at flere laver disse OK-kort og derved støtter DcH Helsingør. En HF har tilbudt produkter, hvor vi kan være forhandlere og få procenter af salget. Bestyrelsen mener ikke dette har relevans for os lige pt. Men vi vil da overveje det fremadrettet. 9. Eventuelt: Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 7/ kl hos Lars 5

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere