Competitiveness and Innovation framework Programme Information and Communication Technology Policy Support Programme (CIP-ICT-PSP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Competitiveness and Innovation framework Programme Information and Communication Technology Policy Support Programme (CIP-ICT-PSP)"

Transkript

1 EU projektudvikling på sundhedsområdet i 2013 Health Programme (Folkesundhedsprogrammet) De overordnede mål for programmet er at: 1) forbedre borgernes sundhedssikkerhed, 2) fremme sundhed, herunder mindskelse af ulighed i sundhed, og 3) skabe og formidle viden om sundhed. Der blev i marts 2013 indsendt en projektansøgning, hvor Region Sjælland såfremt ansøgningen blev imødekommet ville være projektleder på ReACTIVAte, som er et projekt med 8 EU partnere, hvor fokus er på udvikling og test af innovative og omkostningseffektive tiltag, som kan udbredes til udkantsområder i Europa (anvendelse af ICT, ressource-mobilisering samt polyfarmaci). Dette skal bidrage til iværksættelse og styrkelse af tiltag, som bidrager til flere sunde leveår og støtter sund aldring. Projektaktiviteter planlagt på Lolland og Falster under projektet Broen til Bedre Sundhed fokuserer på plejehjemsbeboere og omfatter brugen af videokonferencer under følgehjem besøg samt medicingennemgang i forbindelse med polyfarmaci-patienter. Ud af et samlet budget på ,00 blev der samlet set søgt om en bevilling fra EU på ,00. Projektaktiviteter i Region Sjælland var budgeteret til ,00, hvoraf der blev søgt om en EUfinansiering på ,00. Trods en god modtagelse af projektidéen og en generel god evaluering fik projektet ikke nok point til at blive imødekommet. Der vil i 2014 blive arbejdet på en genindsendelse af projektidéen eller dele heraf såfremt den kan indpasses i nye indkaldelser. Competitiveness and Innovation framework Programme Information and Communication Technology Policy Support Programme (CIP-ICT-PSP) Det overordnede mål for programmet er at stimulere intelligent og bæredygtig vækst ved at fremskynde større udbredelse og bedst mulig anvendelse af innovative digitale teknologier blandt borgere, regeringer og virksomheder. Der blev i maj 2013 indsendt en projektansøgning, hvor Region Sjælland såfremt ansøgningen blev imødekommet ville være projektpartner i CardiHoRehab, som er et projekt med 14 EU partnere, hvor fokus er på udvikling af en organisatorisk model og patientforløb i den sekundære forebyggelse og rehabilitering af hjerte-kar-sygdomme hos ældre mennesker ( 70 år). Anvendelse af IT-værktøjer til tele-monitorering skal bidrage til styrkelse af hjemme-rehabilitering og forbedret omkostningseffektivitet. Projektaktiviteter i Region Sjælland under projektet Helbredsprofilen fokuserer på hjertepatienters træningsprogrammer i kommunale sportsfaciliteter, hvor telemonitorering af data vil gøre det muligt at måle tilslutning, sikkerhed og effekt af den foreskrevne fysiske aktivitet. Ud af et samlet budget på ,00 blev der samlet set søgt om en bevilling fra EU på ,00. Projektaktiviteter i Region Sjælland var budgeteret til ,00, hvoraf der blev søgt om en EU-finansiering på ,00. Projektet opnåede ikke finansiering. Bruxelles-kontoret og Region Sjællands demensudredningsklinikker arbejdede på at komme med som projektpartner i EU projektet InTima, hvor IT-platformen HandleMyHealth skulle afprøves i et forsøg på at afhjælpe de identificerede problemer med opfølgning efter demensudredning. Det handlede bl.a. om, at patienter med demens dels har svært ved selv at indtage medicinen korrekt og at afgive tilbagemeldinger om effekt og bivirkninger, og dels om at patienterne ofte ikke møder op til aftalte undersøgelser og kontroller. De involverede parter fra demensudredningsklinikken i

2 Vordingborg valgte dog at trække sig fra ansøgningsarbejdet af flere årsager, bl.a. pga. opsigelse fra projektansvarlig, uafklaret situation omkring integrering af projektets IT-system, samt muligvis allerede eksisterende løsninger under udvikling i Danmark. PROGRESS Programme (program for beskæftigelse og social solidaritet) Programmet skal støtte udviklingen og samordningen af EU's politik på områderne: 1) beskæftigelse, 2) social integration og social beskyttelse, 3) arbejdsvilkår, 4) ikkeforskelsbehandling, og 5) ligestilling mellem kønnene. Region Sjælland arbejdede på at komme med som projektpartner i EU projektet PARSEC, som havde til formål at udvikle en innovativ model, der samler og integrerer eksisterende ekspertise og tjenester omkring den tidlige barndom (0-6 år). Fokus var på tyndt befolkede områder, og det var tanken at implementere udvalgte aktiviteter fra Fremtidens voksne en sund generation, som er en del af projektet Broen til Bedre Sundhed. Bruxelles-kontoret valgte at stoppe ansøgningsarbejdet, da projektlederen fra Italien ikke havde en passende tidsplan og pga. at projektets overordnede formål ikke blev tydeliggjort på tilstrækkelig vis. EU projektudvikling på sundhedsområdet i 2014 Horizon 2020: Health, demographic change and wellbeing Indkaldelse: PHC 26 Self-management of health and disease: citizen engagement and mhealth etigers Helbredsprofilen / motivationsværktøj etigers har til formål at give borgerne mulighed for at styre deres egen sundhed og sygdom med henblik på at reducere omkostningerne og bedre udnytte sundhedssystemerne. Projektet har fokus på dynamikken i fællesskabet og det sociale engagement (socio-økonomiske og miljømæssige faktorer, kosten, konsekvensanalyser og kulturelle værdier, adfærdsmæssige og sociale modeller, holdninger og forhåbninger) i forhold til personlige, sundhedsmæssige teknologier. Projektet udnytter ikke-invasive teknologier som smartphones og andre nye ICT-værktøjer som fx biosensorer til overvågning og personlig service og intervention, der fremmer en sund livsstil, velvære, mental sundhed, forebyggelse og egenomsorg. Projektet bestræber sig på at forbedre borgernes interaktion med sundhedspersonale via personlige programmer til forvaltning af sygdom og udvikling af sundhedsfremmende programmer, der støttes og bakkes op af sundhedspersonale.

3 Smart solutions for keeping the workforce healthier for longer revolutionizing health and well-being in the workplace UCSJ og/eller Broen til Bedre Sundhed (deltagelse ikke endeligt fastlagt) Projektet søger at fremme sundheden på arbejdspladsen ved at tilpasse, udvikle og afprøve en række ICT værktøjer, både eksisterende og nye. Effektiviteten af eksisterende praksis for sundhedsfremme på arbejdspladsen ønskes øget. Dette kan betyde forbedring af individuel sundhedsrelateret livsstil, men også bidrage til vedtagelse af nye eller forbedring af eksisterende sundhedspolitikker på arbejdspladsen. Der vil blive lagt vægt på inddragelse af borgerne (medarbejdere) til at styre deres eget helbred. Projektet vil fokusere på forebyggelse af sygdom og fremme af sund livsstil blandt personer i den arbejdsdygtige alder, som fortsat er i arbejde. Indsatsen omkring forbedret livsstil kan fx relatere til forhold omkring rygning, alkohol, kost, motion og eventuelt øget bevidsthed omkring slagtilfælde og kræft. ICT værktøjer, som kan indgå i projektet, er fx apps, sensorer, gameification, og en it-platform til indsamling af data (fx via smartphone, tablets, computer). Det kan fx dreje sig om et program eller app, som den enkelte medarbejder bruger til at score/vurdere sit helbred. Denne information kan fx bruges til at skræddersy information og anbefalinger til den enkelte, eller til at udvikle sundhedspolitikker, som tager fat i de problemer, som viser sig at have betydning på en bestemt arbejdsplads. Samlet set vil ICT-værktøjer fx kunne anvendes til: selvevaluering og rådgivning omkring sundhed og trivsel; korte interventioner i forbindelse med sundhedsrelateret adfærd; arbejdspladsens og medarbejdernes sundheds- og trivselsprofiler; vurdering af arbejdspladsens sundhedspolitik; økonomisk cost-benefit-vurdering af interventioner for sundhedsfremme på arbejdspladsen.

4 Health Navigator SIS At omdanne en smartphone til en sundheds-navigator med software data mining, der kombinerer og analyserer alle (sundheds) data via telefonens eget kamera, accelerometer, mikrofon og GPS m.m. Indkaldelse: PHC 23 Developing and comparing new models for safe and efficient, prevention oriented health and care systems ECAHL Helbredsprofilen / motivationsværktøj Projektet vil designe, implementere og evaluere en innovativ model for sundhedsfremme for en aldrende befolkning ved hjælp af forskellige innovative tjenester. ECAHL vil forsøge at skræddersy ydelser til den enkeltes psykosociale profil for at overskride traditionelle barrierer i forbindelse med livsstilsændringer, fx fysisk aktivitet, kostvalg, stress, men også empowerment. Der vil blive etableret "forandringsagenter," som er personer, der bidrager til opbygning social kapacitet og fremme af empowerment. Projektperiode 2-3 år; deadline for ansøgning i to faser (11. marts og 19. august 2014); estimeret Indkaldelse: HCO 15 Mobilization and mutual learning action plan Navn ikke fastlagt UCSJ (deltagelse ikke endeligt fastlagt) Projektet handler om at skabe en plan for mobilisering og gensidig læring. Formålet er at operationalisere hvordan viden spredes og deles, og hvordan videnskaben kan bruges i praksis for at løse samfundsmæssige udfordringer.

5 Fokus er på independent living and self management med særlig vægt på efterspørgsel og inddragelse af lokalsamfundet for implementering af videnskabelige resultater. Der er ikke tilstrækkeligt fokus på efterspørgslen af velfærdsinnovation og hvordan denne kan implementeres på lokalt/regionalt niveau. Projektet vil adressere disse udfordringer og skabe et redskab, som kan bruges i partnerlandene som grundlag for videndeling af god praksis. Eksisterende EU projektarbejde som fortsættes i 2014 I 2012 blev Region Sjælland projektpartner i ENGAGED (European Network Group for Ageing well and its Deployment) under CIP-ICT-PSP. Dette arbejde fortsatte i 2013 og vil fortsættes i Det er et EU-finansieret vidensdelingsnetværk, hvor europæiske sundhedsorganisationer, teknologileverandører, forskningsinstitutioner, samt seks europæiske regioner skal tilgængeliggøre viden om gode IT-løsninger på sundhedsområdet i hele Europa. Region Sjælland skal arrangere en workshop om forebyggelse og evidens under projektet i Region Sjælland er også med i styregruppen og skal bl.a. bidrage med metoder til vidensdeling og kommunikation i projektet. Ud af et samlet budget på ,00 er der bevilget ,92 til Region Sjælland.

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Særlige opgaver i 2014

Særlige opgaver i 2014 Introduktion ZealandDenmark EU Office har som formål at skabe synergi, vidensoverførsel og samspil mellem EU's aktiviteter, på den ene side, og de regionale og kommunale opgaver på den anden. EU's 2020-strategi

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Region Sjælland. Lighed i sundhed

Region Sjælland. Lighed i sundhed Region Sjælland Lighed i sundhed Partnerskabet Broen til bedre sundhed er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster, områdets praktiserende læger repræsenteret ved

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere