Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future"

Transkript

1

2 Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future Markedets største udvalg af robotplæneklippere! klipper arealer fra 400m 2 op til m 2 VI HAR MODELLEN TIL ETHVERT BEHOV The widest range of robotic lawnmowers on the market! covers an area from 400 sqm up to 30,000 sqm A MODEL FOR EVERY NEED

3 Der findes en robotplæneklipper til alle havetyper An Robot for all types of gardens I over 10 år, har nydt anseelse hos tusindvis af haveejere verden over, som sætter deres haver og deres fritid højt!!! er på markedet med et komplet sortiment af produkter, der er egnede til plæner af enhver størrelse, form og sværhedsgrad. Alle -modellerne gør det muligt at opnå smukke plæner: jævnlig og vilkårlig klipning, reducering af vandforbrug, reducering af ukrudtsvækst, fremragende æstetiske resultater, man ikke opnår med traditionel klipning, vedligeholdelse af plænens græs i den valgte højde året rundt. Den kan arbejde om dagen og om natten, selv i regn, og den kan tillige klare forhindringer. De forskellige -modeller har hver deres karakteristiske egenskaber, som gør hver eneste unik og uforlignelig: regnsensor; sensor for allerede klippet græs; bumpsensorer på alle sider; klipning af op til fire separate områder; klipning af hældninger; automatiske løftesensorer, der stopper knivene; indbygget alarm; intelligent funktion, der justerer klippehastigheden efter plænens beskaffenhed; SMSmoduler til daglig rapportering; Bluetooth-modul til trådløs opdatering af software; tredimensionelle sensorer (magnetometer, gyroskop og accelerometer) til kontrol af kørselsretning; avancerede BLDCmotorer. De nye -modeller er udviklet med holdbarhed for øje. Hver eneste detalje har innovative egenskaber: sikkerhedsknive, solide hjul og stærkt karosseri, kørsel på kortest mulig tid, hvilket giver større holdbarhed uden at gå på kompromis med maskinens design og type. kendetegnes ved fremragende ydeevne og innovative egenskaber. ZCS holder din plæne sund og flot, mens den samtidig tager størst muligt hensyn til miljøet: i modsætning til traditionelle motorplæneklippere, kører uden brug af fossile brændstoffer, undgår støjforurening og problemet med bortskaffelse af græs. Mange nye egenskaber i 2014: udover det nye design til nogle modeller, fokuserer ZCS fortsat på teknologisk innovation og kvalitet. Modellerne til mindre plæner er udstyret med et helt nyt system af sikkerhedsknive (patenteret af ZCS), en særlig og innovativ facon, der giver perfekt klipning af plænen (og kun af plænen og derved beviser sin fleksibilitet). Der er installeret nye display, som gør dem nemmere at programmere; nye trykknapper på karrosseriet. Et mere harmonisk design til hver model. fra ZCS er unik og uforlignelig! Til de nye modeller til større plæner har ZCS udviklet en app til android- og ios-enheder, der forbinder enheden med robotten. Til drivere, opdatering af software og justering af indstillinger. Når man træder ind i s verden, får man muligheden for at vælge en robot fra de 15 tilgængelige modeller, som pålideligt, utrætteligt, sikkert og effektivt plejer din have. Du kan nu slappe af i din fritid og nyde din smukke og velplejede plæne! En legende i din have. For over 10 years, has earned the trust of thousands of people around the world who love their garden and their free time!!! is present on the market with a complete range of products that can tend to lawns of any size, shape and difficulty. All the models allow obtaining beautiful lawns: frequent and randomised cutting, reduction in water consumption, reduction in weed regrowth, excellent aesthetic results that cannot be obtained with traditional mowing, maintenance of lawn at the desired height all year round, it can work in the day and at night, even with rain, and can also manage obstacles. The various models have their own distinct features that make each one unique and inimitable: rain sensors, mowed lawn sensors, bumper sensors on all sides, management of up to 4 separate areas, management of slopes, automatic lift sensor that stops the blades, smart function for adjusting cutting speed according to lawn, SMS modules for daily reports, Bluetooth module for wireless software upgrades, three-dimensional sensors (magnetometer, gyroscope and accelerometer) for monitoring the path direction. State-of-theart brushless motors. The new models have been designed to last. Every single detail has an innovative feature: safe cutting blade, strong wheels and body, coverage in the shortest time possible, which leads to greater durability without sacrificing the design and style of the machines. is recognised for its excellent performance and innovative features. ZCS protects the health and appearance of your lawn with the greatest attention to the environment: compared to traditional power lawnmowers, works without the use of fossil fuels, eliminating noise pollution and the problem of grass disposal. Many new features for 2014: in addition to the restyling of some models, the company continues to focus on technological innovation and quality. The models for small areas will be equipped with a brandnew safe blade system (patented by ZCS), a special and innovative shape that allows perfect mowing of the lawn (and only mowing the lawn, recognising its flexibility). New displays will be installed for easier programming; new push buttons on the body. A more harmonised design for each model. by ZCS will be unique and inimitable! For new large-area models, ZCS has developed an App available for Android and ios devices that will allow connecting to the robot. For driving, updating the software and adjusting the settings. Entering the world means finding a robot from the 15 models available that will tend to your garden: reliable, tireless, safe and efficient. You can now relax in your free time and enjoy your beautiful and wellmanicured lawn! A legend in your garden.

4 NEW 2014 Sikkerhed på et lille område Safety in a small space Stop-trykknap Push Stop button Den nye -serie er designet til mindre arealer og op til 1100 m 2. Robotten har et HELT NYT og EKSKLUSIVT SIKKERHEDS-KNIVSYSTEM (patenteret af ZCS), som genkender græs (og udelukkende klipper græs). En intelligent kniv, som klipper plænen (og kun plænen) perfekt, takket være knivens unikke og innovative facon. Installation og vedligeholdelse er simpel; robotten har et brugervenligt display, der gør programmering og betjening nem. The new line was designed for small areas of up to 1100 square meters. The robot features a BRAND NEW and EXCLUSIVE SAFE BLADE SYSTEM (patented by ZCS) that recognises the grass (and only mows grass). A smart blade that mows the lawn (and only the lawn) perfectly, thanks to the unique and innovative shape of the blade. Installation and maintenance are simple; the robot has a user-friendly display for easy programming and operation. Ladestation Charging station Knivafskærmning Blade protections Støddæmpere Bumpers 1100 m 2 /sqm 25 cm patenteret sikkerhedskniv Hældning op til 45 / 24 Vedligeholder op til 4 arealer BLDC-motorer Nemt og brugervenligt display Løftesensorer Klippet græs-sensorer Hældning op til 45 / 24 Slopes up to 45 Vilkårlig kørsel Random Operation Patenteret kniv Patented blade Patenteret af ZCS ZCS Patented Display Display Stop-trykknap Push Stop button Løftehåndtag Lifting handle 25 cm patented safety blade Slopes up to 45 Manages up to 4 areas Brushless motors Easy and user-friendly display Lift sensors Mowed lawn sensors 4 5

5 NEW 2014 Enkelhed i haven Simplicity in the garden Stop-trykknap Push Stop button Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Gummistøddæmpere Rubber bumpers Verdens første robot, der ikke kræver installation. Aldrig mere installation! ZCS-sensorerne gør det muligt for L60B at afgrænse området, der skal slås uden brug af kantledning. Det betyder, robotten kan tages i brug med det samme uden nogen form for installation. En serie avancerede sensorer garanterer sikkerhed og pålidelighed. Robottens kompakte størrelse gør den i stand til at manøvre nemt rundt på små områder. Velegnet til områder op til 400 m 2, selv med hældninger op til 50 / 27 The first robot in the world that does not require installation. No more installation! The ZGS sensors allow the L60B to detect the limits of the area to be mowed without the need for perimeter wires. This means the robot can be used straight away without the need for any type of installation. A series of advanced sensors guarantees safety and reliability. Its compact size allows easy manoeuvrability in tight spaces. Suitable for managing areas up to 400 sqm, even with slopes of up to 50. Symmetrisk design Symmetrical design 400 m 2 /sqm Tastaturkommandoer Keypad commands Kniv Blade Transportabel Portable Firehjulstræk Four wheel drive 24 cm kniv Klarer hældninger op til 50 / 27 Transportabel Firehjulstræk Kræver ingen installation Græssporingssensorer Løftesensorer Klippet græs-sensorer 24 cm blade Manages slopes up to 50 Portable Four wheel drive No installation required Grass detection sensors Lift sensors Mowed lawn sensors 6 7

6 NEW 2014 Smidig og effektiv Lille, kompakt og sikker. L85-robotten er en fuldautomatisk robot, der roterer om sin egen akse for nemt at klare hældninger op til 45 / 24. L85s unikke design og avancerede software vil imponere dig med sin smidighed og fremragende ydeevne. Den kan klare haver fra 600 m2 til 2200 m2 helt af sig selv. Agile and efficient Small, compact and safe. The L85 robot is a fully automatic robot that rotates around itself to easily manage slopes of up to 45. You will be amazed by the agility and excellent performance of the L85 s unique design and advanced software. It can manage gardens from 600 sqm to 2200 sqm in complete autonomy. 8 9

7 NEW 2014 Ny bemærkelsesværdig smidighed New extraordinary agility Display og Stop-trykknap Display and push-stop button Vippesystem til fremragende klipning i begge kørselsretninger Tilting system for excellent cutting in both travelling directions Klarer hældninger op til 45 / 24 Manages slopes up to 45 Roterer om egen akse Rotates around itself Ladestation med indbygget transmitter Charging station with transmitter included Imponerende smidighed Impressive agility Maksimalt selvkørende Maximum autonomy Effekt og ydeevne Power and performance Selvrensende tandhjul Self-cleaning gear wheel Gummistøddæmpere Rubber bumpers 25 cm kniv Klarer op til 3 områder Fuldautomatisk Løftesensorer PIN-kode Selvrensende tandhjul 25 cm kniv Klarer op til 3 områder Fuldautomatisk Løftesensorer PIN-kode Selvrensende tandhjul 29 cm kniv Klarer op til 4 områder Ny generation BLDC-motorer Fuldautomatisk Løftesensorer PIN-kode Selvrensende tandhjul Bluetooth Klippet græs-sensorer Nyt display (beskyttelsesskærm og tastatur med automatisk sikkerhedsstop) New Display (protection cover and keypad with automatic safety stop) Løftehåndtag Lifting handle Knivafskærmning med filtersystem til bortskaffelse af græs Blade protection with filtering system for grass disposal 25 cm blade Manages up to 3 areas Fully automatic Lift sensors PIN code Self-cleaning gear wheel 25 cm blade Manages up to 3 areas Fully automatic Rain sensor Lift sensor PIN code Self-cleaning gear wheel 29 cm blade Manages up to 4 work areas New Generation Brushless motors Fully automatic Lift sensors PIN code Self-cleaning gear wheel Bluetooth Mowed lawn sensors 10 11

8 En legende i din have Denne historiske serie i ZCSs sortiment er udviklet til mellemstore og større haver. Alle modeller er fuldautomatiske og kan klare hældninger på 45 / 24 og områder op til 3500 m2. Lithiumbatteriernes levetid og effekt gør L200-serien af robotplæneklippere til de bedste mht. driftsikkerhed og ydeevne. En legende i din have. Legend in your garden The historic line of the ZCS range designed for medium to large gardens. All models are fully automatic and can handle slopes of 45 and cover areas up to 3500 sqm. The durability and power of the lithium batteries make the L200 line of robot mowers the best in terms of reliability and performance. A legend in your garden

9 Evolution til tjeneste: Evolution at your service Vilkårlig og spiralfunktion Random and spiral work system Ladeknopper Recharging knobs Stop-trykknap Push Stop button Ladestation Charging station Simpel og avanceret Simple and advanced Hårdfør og miljøvenlig Resistant and eco-friendly Driftsikker og støjsvag Safe and quiet Selvrensende tandhjul Self-cleaning gear wheel Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Support for front wheel reinforced in stainless steel Gummistøddæmpere Rubber bumpers 29 cm kniv Klarer op til 4 områder Automatisk genopladning Brugervenligt display PIN-kode 6.9 Ah lithiumbatteri 29 cm kniv Klarer op til 4 områder Automatisk genopladning Klippet græs-sensorer Brugervenligt display PIN-kode Ah lithiumbatterier 29 cm kniv Klarer op til 4 områder BLDC-motorer Automatisk genopladning Brugevenligt display PIN-kode Ah lithiumbatterier Bluetoothkonsol Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Knivdisk med afskærmning Cutting disc with blade protection Bumpsensorer på alle sider Bumper sensors on all sides 29 cm blade Manages up to 4 work areas Automatic recharge User-friendly display PIN code 6.9 Ah lithium battery 29 cm blade Manages up to 4 work areas Automatic recharge Mowed lawn sensors User-friendly display PIN code Ah lithium batteries 29 cm blade Manages up to 4 work areas Brushless motors Automatic recharge User-friendly display PIN code Ah lithium batteries Bluetooth console 14 15

10 En tidløs klassiker A timeless classic Ladeknop Recharging knob Seriens historiske robot. L200B er en fuldautomatisk robot med nemme funktioner, der giver en fremragende ydeevne og fri anvendelighed. Den klarer hældninger op til 45 / 24 og områder på op til 1900 m 2. Fremragende ydeevne, som opfylder ethvert behov. The historic robot of the range. L200B is a fully automatic robot with easy functions that provide excellent performance and freedom of use. It can handle slopes up to 45 and cover areas up to 1900 sqm. Excellent performances to meet every need cm kniv Klarer op til 3 områder Ladestation Fuldautomatisk Regnsensor PIN-kode Løftehåndtag Lifting handle Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Front wheel support reinforced in stainless steel Betjeningsdisplay Control display 29 cm blade Manages up to 3 work areas Charging station Fully automatic Rain sensor PIN code Ladestation Charging station 16 17

11 Betjeningspanel Control panel Teknologi og effektivitet i perfekt harmoni Technology and efficiency in perfect harmony Vores mest effektive serie. Kniven på 36 cm, en kraftigere motor og profilerede baghjul, der sikrer bedre greb, gør denne serie yderst kraftfuld og i stand til at klippe plæner på op til 6000 m 2 med hældninger op til 45 / 24. Fantastisk ydeevne, stor fleksibilitet og avanceret teknologi, der sætter robotten i stand til styre klipningen, baseret på den modstand, kniven møder. The most efficient line. A 36 cm cutting blade, a more powerful motor and rear wheels with profile designed for better grip, make this line extremely powerful and capable of mowing lawns up to 6000 sqm with slopes up to 45. Great performance, extreme flexibility and advanced technology that allow the robot to control the mowing power based on the resistance encountered by the blade Miljøvenlig, støjsvag og driftssikker Eco-friendly, quiet and safe Knivafskærmning Blade protection Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Support for front wheel reinforced in stainless steel Gummistøddæmpere Rubber bumpers 36 cm kniv Automatisk genopladning Udstyret med regnsensorer og klippet græs-sensorer Intelligent funktion, der justerer klippehastigheden efter plænens beskaffenhed. Automatisk knivstop når maskinen løftes BLDC-motorer SMS-modul til daglig rapportering (valgfri) Bluetooth-modul til trådløs opdatering af software Betjeningspanel med tastatur på bagende Kubiksystem 3D elektronisk kompas 36 cm blade Automatic recharge Equipped with rain sensors and mowed grass sensors Smart function for adjusting the mowing speed according to the lawn condition. Automatic blade stop when lifted Brushless motors SMS Module for daily reports (optional) Bluetooth module for wireless software upgrades Rear control panel with keypad Cube system 3D electronic compass Ladestation Charging station Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Betjeningspanel Control panel Selvrensende tandhjul Self-cleaning gear wheel KUBIKSYSTEM - TREDIMENSIONELT ELEKTRONISK KOMPAS CUBE SYSTEM - THREE-DIMENSIONAL ELECTRONIC COMPASS Modul bestående af tre 3D-sensorer: magnetometer, gyroskop og accelerometer, som sætter robotten i stand til præcist at bestemme retningen. Module consisting of three 3D sensors: magnetometer, gyroscope and accelerometer, which allow the robot to control the path direction with precision

12 Hårdfør og let Fremragende kombination af hårdførhed, kraftfuldhed og letvægt. Denne serie kombinerer på bedste vis højteknologi, stor sikkerhed og et attraktivt design med en overraskende lav vægt pga. grafitkabinettet. Faktisk er grafit kendt for sin styrke, holdbarhed og lave vægt. Touchscreenkonsollet med Bluetooth og motion-controlteknologi er sidste hånd på værket i en model, der passer perfekt til mellemstore og større områder, hvor sikkerhed, ydeevne og design går op i en højere enhed. Lad dig overraske! Resistance and lightness Excellent combination of resistance, power and lightness. This line perfectly combines high technology, extreme safety, an attractive design with unexpected lightness made possible by the carbon fibre cover. In fact, carbon is well-known for its strength, durability and lightness. The touchscreen console with Bluetooth and motioncontrol technology completes a model that is perfect for medium to large surfaces where safety, power and design merge together. Let it surprise you! 20 21

13 Ydeevne med stil Performance with style Ladeknopper Recharging knobs Betjeningspanel Control panel 3000 Grafitkabinet Carbon housing Armeret hjulstøtte i stål Reinforced wheel in steel Automatisk genopladning Sinusoidalt transmissionssystem (patenteret) til styring af robotten Grafitkabinet Avancerede BLDC-motorer Betjeningspanel på bagende Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Touchscreen-fjernbetjening To 6.9 Ah lithiumbatterier Automatic recharge Sinusoidal transmission system (patented) for controlling the robot Carbon housing State-of-the-art brushless motors Rear control panel Safety handle with touch system for blade stop Touchscreen Remote Control Two 6.9 Ah lithium batteries Touchscreen-fjernbetjeningskonsol Touchscreen remote control console Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Front wheel support reinforced in stainless steel Betjeningspanel Control panel Hjul Wheel Ladestation Charging station 22 23

14 Alsidig og eksklusiv Versatile and exclusive Ladeknopper Recharging knobs Betjeningspanel Control panel Grafitkabinet Carbon housing 6000 Gummistøddæmpere Rubber bumber Automatisk genopladning Grafitkabinet Ny generation BLDC-motorer Kørselsretning styres med touchscreen-fjernbetjening Betjeningstastatur Hjulrenser Aktiverede sikkerhedssystemer (PIN, password til aktivering og genkendelse) To 6.9 Ah lithiumbatterier Kan køre i op til 10 timer nonstop Hjul med system til bortskaffelse af afklippet græs Wheel with mowed grass disposal system Betjeningspanel Control panel Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Front wheel support reinforced in stainless steel Automatic recharge Carbon housing New generation brushless motors Direction can be controlled with Touchscreen Remote Control Control keypad Wheel cleaner Activated safety systems (PIN, password for activation and recognition) Two 6.9 Ah lithium batteries Can work for up to 10 hours non-stop Touchscreen-fjernbetjeningskonsol Touchscreen remote control console 24 25

15 Seriens flagskib The jewel of the range GPS Maksimum effekt, maksimum præcision, maksimum størrelse, kort sagt, seriens bedste. Teknisk ydeevne og design på højeste niveau. Robotplæneklipperen L400 er udviklet til store områder, op til m2, som f.eks. parker, golfbaner og fodboldbaner, og klipper græsset præcist på kortest mulig tid på ethvert tidspunkt dag eller nat. Fås i tre modeller. Maximum strength, maximum precision, maximum size, in a nutshell, top of the range. Technical performances and design of the highest level. The L400 robotic lawn mower is designed for large areas, up to 30,000 sqm, such as parks, golf courses, soccer fields, with precise mowing of grass in the shortest time possible at any time of the day or night. Available in three models. Robot APP til smartphones. Med denne kan man styre robotten, updatere softwaren og konfigurere driftsparametre. Fås til Androidog ios-enheder. APP for smartphones. This allows guiding the robot, updating the software and configuring the operating parameters. Available for Android and ios devices Betjeningspanel Control panel Patenteret baghjul Patented back wheel Patenteret af ZCS ZCS Patented GPS-antenne GPS antenna 26 27

16 FUNKTIONER OG TEKNOLOGI FUNCTIONS AND TECHNOLOGY VILKÅRLIG Når robotten opdager eller støder på en forhindring, ændrer den vilkårligt retning og begynder at klippe igen i en ny retning. Ud fra dette vilkårlige driftsprincip klipper robotten automatisk hele det afgrænsede område af plænen. NEW 2014 NEW 2014 RANDOM Whenever the robot detects or meets an obstacle, it changes direction randomly and starts mowing again in a new direction. According to this random operating principle, the robot automatically mows the entire delimited area of the lawn. SPIRAL Robotten er i stand til at genkende forekomsten af højere og/eller tættere græs i et af havens områder, og, hvor det er nødvendigt, aktiverer den automatisk spiralkørsel for at opnå et perfekt resultat. SPIRALE The robot is able to recognise the presence of higher and/or thicker grass in an area of the garden and, if necessary, automatically activates the spiral movement for a perfect finish knivdiske, 84 cm SMS-varsling 26 Ah lithiumbatteri Kubiksystem - 3D elektronisk kompas Bluetoothkonsol PIN-kode GPS-modul 3 knivdiske, 84 cm SMS-varsling 52 Ah lithiumbatteri Kubiksystem - 3D elektronisk kompas Bluetoothkonsol PIN-kode 3 cutting discs, 84 cm SMS alert 26 Ah lithium battery Cube system - 3D electronic compass Bluetooth console PIN code 28 GPS referencesystem 3 knivdiske, 84 cm SMS-varsling 52 Ah lithiumbatteri Kubiksystem - 3D elektronisk kompas Bluetoothkonsol PIN-kode GPS module 3 cutting discs, 84 cm SMS alert 52 Ah lithium battery Cube system - 3D electronic compass Bluetooth console PIN code GPS referential system 3 cutting discs, 84 cm SMS alert 52 Ah lithium battery Cube system - 3D electronic compass Bluetooth console PIN code KUBIKSYSTEM - TREDIMENSIONELT ELEKTRONISK KOMPAS CUBE SYSTEM - 3D ELECTRONIC COMPASS Modul bestående af tre 3D-sensorer: magnetometer, gyroskop og accelerometer, som sætter robotten i stand til præcist at styre kørselsretningen GPS (Deluxe) Robotten er i stand til at opdele området, der skal slås i mindre områder og på denne måde at følge et forudbestemt køremønster. Når den er sat til, kan den integrerede GPS genkende de områder, der allerede er klippet og køre til næste område, dog fra det senest klippede område. GPS (Deluxe) The robot is able to divide the area to be mowed into smaller areas, thus following a predetermined path. Once charged, the integrated GPS is able to recognise the area already mowed and to move to the next area, starting however from the previous work area. GPS-REFERENCE (Elite) GPS-referencesystemet sætter robotten i stand til at bevæge sig rundt på det område, der skal klippes uden behov for en kantledning. Den bevæger sig selvstændigt ved at huske de arealer, der allerede er slået med centimeterpræcision. GPS REFERENZIALE (Elite) The GPS referential system allows the robot to move around the area to be mowed without the need for a perimeter wire. It can move autonomously by remembering the areas that have already been mowed with centimetre-level precision. Touchscreen-fjernbetjeningskonsol Touchscreen remote control console TRADITIONAL SYSTEM odule consisting of three 3D sensors: magnetometer, gyroscope and accelerometer, which allow the robot to control the path direction with precision. CUBE SYSTEM TRADITIONAL SYSTEM TRADITIONAL SYSTEM CUBE SYSTEM CUBE SYSTEM 29

17 Modeller Beskrivelse Maks. anbefalet m 2 (-20% ) * MODELS DESCRIPTION Max sm suggested (-20%) * L30 ELITE L60 B L85 DELUXE L85 EVOLUTION L85 ELITE L200 B L200R DELUXE L200R EVOLUTION L200R ELITE L300R ELITE Klippehøjde (mm) Cutting height (mm) Maks skråning ( % / grader ) Maks anbefalet skråning (% / grader) Maks skråning ved kablet (% / grader) Antal arbejdsområder på plænen Klippebredde (Cm) Max managed slopes (%) 45% / 24 50% / 27 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 Max suggested slopes (%) 35% / 19 40% / 22 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 Max slope near the cable 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 Managed lawn areas Cutting blade (cm) 25 (Patenterede sikkerheds klinger) Støjniveau - db (A) Power sound - db (A) Motortyper Motors type Børsteløs Kul Kul Kul Børsteløs Kul Kul Kul Børsteløs Børsteløs Hastighed meter pr. minut Lithium batteri (25 Volt) Movement speed (Mt/min) Lithium battery (25 Volts) Ah 6.9Ah 2.3Ah 4.6Ah 6.9Ah 6.9Ah 6.9Ah 13Ah 13Ah 13Ah - 26Ah 0pladningsmetode Recharge mode Automatisk Manuel Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Ladestation Recharging base Cover til ladestation Gennemsnitlig arbejdstid Display Cover recharging base Average working time +-20 Display 1:30 3:30 0:40 1:30 3:00 3:00 3:00 4:30 6:00 5:00-10:00 Sensor for klippet græs Mowed Grass Sensor GPS modul GPS module SMS alarm SMS alert Kompas ZGS sensor (Græs/drop) Safety Lift Compass ZGS sensors (Grass-Drop off) Safety Lift Regnsensor Rain sensor Bluetooth Bluetooth console Alarm med PIN kode Længde på medfølgende kantledning (m) Pin Code Border cable length (Mt) Pløkker Fixing nails Vægt - inkl. Batterier (kg) Weight with batteries incl. Kg) 9,8 8,2 12,2 12,6 13,5 12,0 13,5 14,5 14,5 18,4-19,8 STANDARD TILVALG IKKE MULIG SERIES EQUIPMENT OPTIONAL NOT AVAILABLE Rev 1.0 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer 30 31

18 Modeller Beskrivelse MODELS DESCRIPTION L200 CARBON L300 CARBON L400 B L400 DELUXE L400 ELITE Maks. anbefalet m 2 (-20% ) * Max sm suggested (-20%) * Klippehøjde (mm) Cutting height (mm) Maks skråning ( % / grader ) Maks anbefalet skråning (% / grader) Maks skråning ved kablet (% / grader) Antal arbejdsområder på plænen Max managed slopes (%) 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 Max suggested slopes (%) 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 Max slope near the cable 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 Managed lawn areas Klippebredde (Cm) Cutting blade (cm) (3 klinger) 84 (3 klinger) 84 (3 klinger) Støjniveau - db (A) Power sound - db (A) Motortyper Motors type Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs Hastighed meter pr. minut Lithium batteri (25 Volt) Movement speed (Mt/min) Lithium battery (25 Volts) Ah 26Ah 26Ah 52Ah 52Ah 0pladningsmetode Recharge mode Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Ladestation Recharging base Cover til ladestation Gennemsnitlig arbejdstid Display Cover recharging base Average working time +-20 Display 6:00 10:00 6:00 11:00 11:00 Sensor for klippet græs GPS modul SMS alarm Mowed Grass Sensor GPS module SMS alert GPS modul i basestation Kompas ZGS sensor (Græs/drop) Safety Lift Compass ZGS sensors (Grass-Drop off) Safety Lift Regnsensor Rain sensor Bluetooth Bluetooth console Alarm med PIN kode Længde på medfølgende kantledning (m) Pin Code Border cable length (Mt) Ikke nødvendig Pløkker Fixing nails Ikke nødvendig Vægt - inkl. Batterier (kg) Weight with batteries incl. Kg) 13,0 19,8 45,0 49,0 49,0 STANDARD TILVALG IKKE MULIG SERIES EQUIPMENT OPTIONAL NOT AVAILABLE Rev 1.0 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer 32

19 project design: settore8.it Via Lungarno, 305/A Terranuova B.ni (Ar) - Italy Phone Fax Robot Indream A/S Øster Kringelvej 32 - DK-8250 Egå Tlf.: / Fax: Mail: / indream service tlf.: mail:

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V 2012 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V T +45 3369 3369 F +45 3369 3300 design@ddc.dk www.ddc.dk isbn

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND

HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND PRESSEMEDDELELSER FORÅR/SOMMER 2014 HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND INDHOLD: Trekking Pro- det store eventyr Trekking Core- aktivt udendørsliv

Læs mere

menu The scandinavian design originals a healthy approach to design best out of your wine Nordic wool The museum collection

menu The scandinavian design originals a healthy approach to design best out of your wine Nordic wool The museum collection menu The scandinavian design originals 2011 UK /DK a healthy approach to design STACK it Get the best out of your wine Nordic wool The museum collection SCAN THE QR CODE AND SEE THE VIDEO ON YOUR MOBILE

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem GSM/SMS/NØGLEBRIK GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem System Features Funktioner Control Alarmpanel Panel Oversigt Layout ARM ARM + Auror + Auror CPU CPU Support Understøtter 10 remote 10 fjernbetjeninger,

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

2014 Microsoft Rapporten

2014 Microsoft Rapporten 214 Microsoft Rapporten 3 Forord Kære læser, Consulting League har hermed fornøjelsen af at præsentere Microsoft Rapporten 214, hvor vi analyserer det danske Microsoft konsulentmarked med fokus på Microsoft

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

GSM, GPRS, GPS modem/ dataloggere

GSM, GPRS, GPS modem/ dataloggere GSM, GPRS, GPS modem/ dataloggere GreenMatic Lundeager 24, 2791 Dragoer Denmark www.greenmatic.dk GSM, GPRS, Tel: +45 7020 GPS 4840 modem/dataloggere Tango Dual Band GSM/GPRS 900/1800 eller 850/1900 Data,

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation A Tangible Enhancement of Movie Experiences Can Tangible Computing Enhance the Experience of Golf Motivating teens to understand and generate electricity Monitoring Dogs Activities for Tangible Representation

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere