Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future"

Transkript

1

2 Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future Markedets største udvalg af robotplæneklippere! klipper arealer fra 400m 2 op til m 2 VI HAR MODELLEN TIL ETHVERT BEHOV The widest range of robotic lawnmowers on the market! covers an area from 400 sqm up to 30,000 sqm A MODEL FOR EVERY NEED

3 Der findes en robotplæneklipper til alle havetyper An Robot for all types of gardens I over 10 år, har nydt anseelse hos tusindvis af haveejere verden over, som sætter deres haver og deres fritid højt!!! er på markedet med et komplet sortiment af produkter, der er egnede til plæner af enhver størrelse, form og sværhedsgrad. Alle -modellerne gør det muligt at opnå smukke plæner: jævnlig og vilkårlig klipning, reducering af vandforbrug, reducering af ukrudtsvækst, fremragende æstetiske resultater, man ikke opnår med traditionel klipning, vedligeholdelse af plænens græs i den valgte højde året rundt. Den kan arbejde om dagen og om natten, selv i regn, og den kan tillige klare forhindringer. De forskellige -modeller har hver deres karakteristiske egenskaber, som gør hver eneste unik og uforlignelig: regnsensor; sensor for allerede klippet græs; bumpsensorer på alle sider; klipning af op til fire separate områder; klipning af hældninger; automatiske løftesensorer, der stopper knivene; indbygget alarm; intelligent funktion, der justerer klippehastigheden efter plænens beskaffenhed; SMSmoduler til daglig rapportering; Bluetooth-modul til trådløs opdatering af software; tredimensionelle sensorer (magnetometer, gyroskop og accelerometer) til kontrol af kørselsretning; avancerede BLDCmotorer. De nye -modeller er udviklet med holdbarhed for øje. Hver eneste detalje har innovative egenskaber: sikkerhedsknive, solide hjul og stærkt karosseri, kørsel på kortest mulig tid, hvilket giver større holdbarhed uden at gå på kompromis med maskinens design og type. kendetegnes ved fremragende ydeevne og innovative egenskaber. ZCS holder din plæne sund og flot, mens den samtidig tager størst muligt hensyn til miljøet: i modsætning til traditionelle motorplæneklippere, kører uden brug af fossile brændstoffer, undgår støjforurening og problemet med bortskaffelse af græs. Mange nye egenskaber i 2014: udover det nye design til nogle modeller, fokuserer ZCS fortsat på teknologisk innovation og kvalitet. Modellerne til mindre plæner er udstyret med et helt nyt system af sikkerhedsknive (patenteret af ZCS), en særlig og innovativ facon, der giver perfekt klipning af plænen (og kun af plænen og derved beviser sin fleksibilitet). Der er installeret nye display, som gør dem nemmere at programmere; nye trykknapper på karrosseriet. Et mere harmonisk design til hver model. fra ZCS er unik og uforlignelig! Til de nye modeller til større plæner har ZCS udviklet en app til android- og ios-enheder, der forbinder enheden med robotten. Til drivere, opdatering af software og justering af indstillinger. Når man træder ind i s verden, får man muligheden for at vælge en robot fra de 15 tilgængelige modeller, som pålideligt, utrætteligt, sikkert og effektivt plejer din have. Du kan nu slappe af i din fritid og nyde din smukke og velplejede plæne! En legende i din have. For over 10 years, has earned the trust of thousands of people around the world who love their garden and their free time!!! is present on the market with a complete range of products that can tend to lawns of any size, shape and difficulty. All the models allow obtaining beautiful lawns: frequent and randomised cutting, reduction in water consumption, reduction in weed regrowth, excellent aesthetic results that cannot be obtained with traditional mowing, maintenance of lawn at the desired height all year round, it can work in the day and at night, even with rain, and can also manage obstacles. The various models have their own distinct features that make each one unique and inimitable: rain sensors, mowed lawn sensors, bumper sensors on all sides, management of up to 4 separate areas, management of slopes, automatic lift sensor that stops the blades, smart function for adjusting cutting speed according to lawn, SMS modules for daily reports, Bluetooth module for wireless software upgrades, three-dimensional sensors (magnetometer, gyroscope and accelerometer) for monitoring the path direction. State-of-theart brushless motors. The new models have been designed to last. Every single detail has an innovative feature: safe cutting blade, strong wheels and body, coverage in the shortest time possible, which leads to greater durability without sacrificing the design and style of the machines. is recognised for its excellent performance and innovative features. ZCS protects the health and appearance of your lawn with the greatest attention to the environment: compared to traditional power lawnmowers, works without the use of fossil fuels, eliminating noise pollution and the problem of grass disposal. Many new features for 2014: in addition to the restyling of some models, the company continues to focus on technological innovation and quality. The models for small areas will be equipped with a brandnew safe blade system (patented by ZCS), a special and innovative shape that allows perfect mowing of the lawn (and only mowing the lawn, recognising its flexibility). New displays will be installed for easier programming; new push buttons on the body. A more harmonised design for each model. by ZCS will be unique and inimitable! For new large-area models, ZCS has developed an App available for Android and ios devices that will allow connecting to the robot. For driving, updating the software and adjusting the settings. Entering the world means finding a robot from the 15 models available that will tend to your garden: reliable, tireless, safe and efficient. You can now relax in your free time and enjoy your beautiful and wellmanicured lawn! A legend in your garden.

4 NEW 2014 Sikkerhed på et lille område Safety in a small space Stop-trykknap Push Stop button Den nye -serie er designet til mindre arealer og op til 1100 m 2. Robotten har et HELT NYT og EKSKLUSIVT SIKKERHEDS-KNIVSYSTEM (patenteret af ZCS), som genkender græs (og udelukkende klipper græs). En intelligent kniv, som klipper plænen (og kun plænen) perfekt, takket være knivens unikke og innovative facon. Installation og vedligeholdelse er simpel; robotten har et brugervenligt display, der gør programmering og betjening nem. The new line was designed for small areas of up to 1100 square meters. The robot features a BRAND NEW and EXCLUSIVE SAFE BLADE SYSTEM (patented by ZCS) that recognises the grass (and only mows grass). A smart blade that mows the lawn (and only the lawn) perfectly, thanks to the unique and innovative shape of the blade. Installation and maintenance are simple; the robot has a user-friendly display for easy programming and operation. Ladestation Charging station Knivafskærmning Blade protections Støddæmpere Bumpers 1100 m 2 /sqm 25 cm patenteret sikkerhedskniv Hældning op til 45 / 24 Vedligeholder op til 4 arealer BLDC-motorer Nemt og brugervenligt display Løftesensorer Klippet græs-sensorer Hældning op til 45 / 24 Slopes up to 45 Vilkårlig kørsel Random Operation Patenteret kniv Patented blade Patenteret af ZCS ZCS Patented Display Display Stop-trykknap Push Stop button Løftehåndtag Lifting handle 25 cm patented safety blade Slopes up to 45 Manages up to 4 areas Brushless motors Easy and user-friendly display Lift sensors Mowed lawn sensors 4 5

5 NEW 2014 Enkelhed i haven Simplicity in the garden Stop-trykknap Push Stop button Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Gummistøddæmpere Rubber bumpers Verdens første robot, der ikke kræver installation. Aldrig mere installation! ZCS-sensorerne gør det muligt for L60B at afgrænse området, der skal slås uden brug af kantledning. Det betyder, robotten kan tages i brug med det samme uden nogen form for installation. En serie avancerede sensorer garanterer sikkerhed og pålidelighed. Robottens kompakte størrelse gør den i stand til at manøvre nemt rundt på små områder. Velegnet til områder op til 400 m 2, selv med hældninger op til 50 / 27 The first robot in the world that does not require installation. No more installation! The ZGS sensors allow the L60B to detect the limits of the area to be mowed without the need for perimeter wires. This means the robot can be used straight away without the need for any type of installation. A series of advanced sensors guarantees safety and reliability. Its compact size allows easy manoeuvrability in tight spaces. Suitable for managing areas up to 400 sqm, even with slopes of up to 50. Symmetrisk design Symmetrical design 400 m 2 /sqm Tastaturkommandoer Keypad commands Kniv Blade Transportabel Portable Firehjulstræk Four wheel drive 24 cm kniv Klarer hældninger op til 50 / 27 Transportabel Firehjulstræk Kræver ingen installation Græssporingssensorer Løftesensorer Klippet græs-sensorer 24 cm blade Manages slopes up to 50 Portable Four wheel drive No installation required Grass detection sensors Lift sensors Mowed lawn sensors 6 7

6 NEW 2014 Smidig og effektiv Lille, kompakt og sikker. L85-robotten er en fuldautomatisk robot, der roterer om sin egen akse for nemt at klare hældninger op til 45 / 24. L85s unikke design og avancerede software vil imponere dig med sin smidighed og fremragende ydeevne. Den kan klare haver fra 600 m2 til 2200 m2 helt af sig selv. Agile and efficient Small, compact and safe. The L85 robot is a fully automatic robot that rotates around itself to easily manage slopes of up to 45. You will be amazed by the agility and excellent performance of the L85 s unique design and advanced software. It can manage gardens from 600 sqm to 2200 sqm in complete autonomy. 8 9

7 NEW 2014 Ny bemærkelsesværdig smidighed New extraordinary agility Display og Stop-trykknap Display and push-stop button Vippesystem til fremragende klipning i begge kørselsretninger Tilting system for excellent cutting in both travelling directions Klarer hældninger op til 45 / 24 Manages slopes up to 45 Roterer om egen akse Rotates around itself Ladestation med indbygget transmitter Charging station with transmitter included Imponerende smidighed Impressive agility Maksimalt selvkørende Maximum autonomy Effekt og ydeevne Power and performance Selvrensende tandhjul Self-cleaning gear wheel Gummistøddæmpere Rubber bumpers 25 cm kniv Klarer op til 3 områder Fuldautomatisk Løftesensorer PIN-kode Selvrensende tandhjul 25 cm kniv Klarer op til 3 områder Fuldautomatisk Løftesensorer PIN-kode Selvrensende tandhjul 29 cm kniv Klarer op til 4 områder Ny generation BLDC-motorer Fuldautomatisk Løftesensorer PIN-kode Selvrensende tandhjul Bluetooth Klippet græs-sensorer Nyt display (beskyttelsesskærm og tastatur med automatisk sikkerhedsstop) New Display (protection cover and keypad with automatic safety stop) Løftehåndtag Lifting handle Knivafskærmning med filtersystem til bortskaffelse af græs Blade protection with filtering system for grass disposal 25 cm blade Manages up to 3 areas Fully automatic Lift sensors PIN code Self-cleaning gear wheel 25 cm blade Manages up to 3 areas Fully automatic Rain sensor Lift sensor PIN code Self-cleaning gear wheel 29 cm blade Manages up to 4 work areas New Generation Brushless motors Fully automatic Lift sensors PIN code Self-cleaning gear wheel Bluetooth Mowed lawn sensors 10 11

8 En legende i din have Denne historiske serie i ZCSs sortiment er udviklet til mellemstore og større haver. Alle modeller er fuldautomatiske og kan klare hældninger på 45 / 24 og områder op til 3500 m2. Lithiumbatteriernes levetid og effekt gør L200-serien af robotplæneklippere til de bedste mht. driftsikkerhed og ydeevne. En legende i din have. Legend in your garden The historic line of the ZCS range designed for medium to large gardens. All models are fully automatic and can handle slopes of 45 and cover areas up to 3500 sqm. The durability and power of the lithium batteries make the L200 line of robot mowers the best in terms of reliability and performance. A legend in your garden

9 Evolution til tjeneste: Evolution at your service Vilkårlig og spiralfunktion Random and spiral work system Ladeknopper Recharging knobs Stop-trykknap Push Stop button Ladestation Charging station Simpel og avanceret Simple and advanced Hårdfør og miljøvenlig Resistant and eco-friendly Driftsikker og støjsvag Safe and quiet Selvrensende tandhjul Self-cleaning gear wheel Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Support for front wheel reinforced in stainless steel Gummistøddæmpere Rubber bumpers 29 cm kniv Klarer op til 4 områder Automatisk genopladning Brugervenligt display PIN-kode 6.9 Ah lithiumbatteri 29 cm kniv Klarer op til 4 områder Automatisk genopladning Klippet græs-sensorer Brugervenligt display PIN-kode Ah lithiumbatterier 29 cm kniv Klarer op til 4 områder BLDC-motorer Automatisk genopladning Brugevenligt display PIN-kode Ah lithiumbatterier Bluetoothkonsol Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Knivdisk med afskærmning Cutting disc with blade protection Bumpsensorer på alle sider Bumper sensors on all sides 29 cm blade Manages up to 4 work areas Automatic recharge User-friendly display PIN code 6.9 Ah lithium battery 29 cm blade Manages up to 4 work areas Automatic recharge Mowed lawn sensors User-friendly display PIN code Ah lithium batteries 29 cm blade Manages up to 4 work areas Brushless motors Automatic recharge User-friendly display PIN code Ah lithium batteries Bluetooth console 14 15

10 En tidløs klassiker A timeless classic Ladeknop Recharging knob Seriens historiske robot. L200B er en fuldautomatisk robot med nemme funktioner, der giver en fremragende ydeevne og fri anvendelighed. Den klarer hældninger op til 45 / 24 og områder på op til 1900 m 2. Fremragende ydeevne, som opfylder ethvert behov. The historic robot of the range. L200B is a fully automatic robot with easy functions that provide excellent performance and freedom of use. It can handle slopes up to 45 and cover areas up to 1900 sqm. Excellent performances to meet every need cm kniv Klarer op til 3 områder Ladestation Fuldautomatisk Regnsensor PIN-kode Løftehåndtag Lifting handle Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Front wheel support reinforced in stainless steel Betjeningsdisplay Control display 29 cm blade Manages up to 3 work areas Charging station Fully automatic Rain sensor PIN code Ladestation Charging station 16 17

11 Betjeningspanel Control panel Teknologi og effektivitet i perfekt harmoni Technology and efficiency in perfect harmony Vores mest effektive serie. Kniven på 36 cm, en kraftigere motor og profilerede baghjul, der sikrer bedre greb, gør denne serie yderst kraftfuld og i stand til at klippe plæner på op til 6000 m 2 med hældninger op til 45 / 24. Fantastisk ydeevne, stor fleksibilitet og avanceret teknologi, der sætter robotten i stand til styre klipningen, baseret på den modstand, kniven møder. The most efficient line. A 36 cm cutting blade, a more powerful motor and rear wheels with profile designed for better grip, make this line extremely powerful and capable of mowing lawns up to 6000 sqm with slopes up to 45. Great performance, extreme flexibility and advanced technology that allow the robot to control the mowing power based on the resistance encountered by the blade Miljøvenlig, støjsvag og driftssikker Eco-friendly, quiet and safe Knivafskærmning Blade protection Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Support for front wheel reinforced in stainless steel Gummistøddæmpere Rubber bumpers 36 cm kniv Automatisk genopladning Udstyret med regnsensorer og klippet græs-sensorer Intelligent funktion, der justerer klippehastigheden efter plænens beskaffenhed. Automatisk knivstop når maskinen løftes BLDC-motorer SMS-modul til daglig rapportering (valgfri) Bluetooth-modul til trådløs opdatering af software Betjeningspanel med tastatur på bagende Kubiksystem 3D elektronisk kompas 36 cm blade Automatic recharge Equipped with rain sensors and mowed grass sensors Smart function for adjusting the mowing speed according to the lawn condition. Automatic blade stop when lifted Brushless motors SMS Module for daily reports (optional) Bluetooth module for wireless software upgrades Rear control panel with keypad Cube system 3D electronic compass Ladestation Charging station Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Betjeningspanel Control panel Selvrensende tandhjul Self-cleaning gear wheel KUBIKSYSTEM - TREDIMENSIONELT ELEKTRONISK KOMPAS CUBE SYSTEM - THREE-DIMENSIONAL ELECTRONIC COMPASS Modul bestående af tre 3D-sensorer: magnetometer, gyroskop og accelerometer, som sætter robotten i stand til præcist at bestemme retningen. Module consisting of three 3D sensors: magnetometer, gyroscope and accelerometer, which allow the robot to control the path direction with precision

12 Hårdfør og let Fremragende kombination af hårdførhed, kraftfuldhed og letvægt. Denne serie kombinerer på bedste vis højteknologi, stor sikkerhed og et attraktivt design med en overraskende lav vægt pga. grafitkabinettet. Faktisk er grafit kendt for sin styrke, holdbarhed og lave vægt. Touchscreenkonsollet med Bluetooth og motion-controlteknologi er sidste hånd på værket i en model, der passer perfekt til mellemstore og større områder, hvor sikkerhed, ydeevne og design går op i en højere enhed. Lad dig overraske! Resistance and lightness Excellent combination of resistance, power and lightness. This line perfectly combines high technology, extreme safety, an attractive design with unexpected lightness made possible by the carbon fibre cover. In fact, carbon is well-known for its strength, durability and lightness. The touchscreen console with Bluetooth and motioncontrol technology completes a model that is perfect for medium to large surfaces where safety, power and design merge together. Let it surprise you! 20 21

13 Ydeevne med stil Performance with style Ladeknopper Recharging knobs Betjeningspanel Control panel 3000 Grafitkabinet Carbon housing Armeret hjulstøtte i stål Reinforced wheel in steel Automatisk genopladning Sinusoidalt transmissionssystem (patenteret) til styring af robotten Grafitkabinet Avancerede BLDC-motorer Betjeningspanel på bagende Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Touchscreen-fjernbetjening To 6.9 Ah lithiumbatterier Automatic recharge Sinusoidal transmission system (patented) for controlling the robot Carbon housing State-of-the-art brushless motors Rear control panel Safety handle with touch system for blade stop Touchscreen Remote Control Two 6.9 Ah lithium batteries Touchscreen-fjernbetjeningskonsol Touchscreen remote control console Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Front wheel support reinforced in stainless steel Betjeningspanel Control panel Hjul Wheel Ladestation Charging station 22 23

14 Alsidig og eksklusiv Versatile and exclusive Ladeknopper Recharging knobs Betjeningspanel Control panel Grafitkabinet Carbon housing 6000 Gummistøddæmpere Rubber bumber Automatisk genopladning Grafitkabinet Ny generation BLDC-motorer Kørselsretning styres med touchscreen-fjernbetjening Betjeningstastatur Hjulrenser Aktiverede sikkerhedssystemer (PIN, password til aktivering og genkendelse) To 6.9 Ah lithiumbatterier Kan køre i op til 10 timer nonstop Hjul med system til bortskaffelse af afklippet græs Wheel with mowed grass disposal system Betjeningspanel Control panel Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Front wheel support reinforced in stainless steel Automatic recharge Carbon housing New generation brushless motors Direction can be controlled with Touchscreen Remote Control Control keypad Wheel cleaner Activated safety systems (PIN, password for activation and recognition) Two 6.9 Ah lithium batteries Can work for up to 10 hours non-stop Touchscreen-fjernbetjeningskonsol Touchscreen remote control console 24 25

15 Seriens flagskib The jewel of the range GPS Maksimum effekt, maksimum præcision, maksimum størrelse, kort sagt, seriens bedste. Teknisk ydeevne og design på højeste niveau. Robotplæneklipperen L400 er udviklet til store områder, op til m2, som f.eks. parker, golfbaner og fodboldbaner, og klipper græsset præcist på kortest mulig tid på ethvert tidspunkt dag eller nat. Fås i tre modeller. Maximum strength, maximum precision, maximum size, in a nutshell, top of the range. Technical performances and design of the highest level. The L400 robotic lawn mower is designed for large areas, up to 30,000 sqm, such as parks, golf courses, soccer fields, with precise mowing of grass in the shortest time possible at any time of the day or night. Available in three models. Robot APP til smartphones. Med denne kan man styre robotten, updatere softwaren og konfigurere driftsparametre. Fås til Androidog ios-enheder. APP for smartphones. This allows guiding the robot, updating the software and configuring the operating parameters. Available for Android and ios devices Betjeningspanel Control panel Patenteret baghjul Patented back wheel Patenteret af ZCS ZCS Patented GPS-antenne GPS antenna 26 27

16 FUNKTIONER OG TEKNOLOGI FUNCTIONS AND TECHNOLOGY VILKÅRLIG Når robotten opdager eller støder på en forhindring, ændrer den vilkårligt retning og begynder at klippe igen i en ny retning. Ud fra dette vilkårlige driftsprincip klipper robotten automatisk hele det afgrænsede område af plænen. NEW 2014 NEW 2014 RANDOM Whenever the robot detects or meets an obstacle, it changes direction randomly and starts mowing again in a new direction. According to this random operating principle, the robot automatically mows the entire delimited area of the lawn. SPIRAL Robotten er i stand til at genkende forekomsten af højere og/eller tættere græs i et af havens områder, og, hvor det er nødvendigt, aktiverer den automatisk spiralkørsel for at opnå et perfekt resultat. SPIRALE The robot is able to recognise the presence of higher and/or thicker grass in an area of the garden and, if necessary, automatically activates the spiral movement for a perfect finish knivdiske, 84 cm SMS-varsling 26 Ah lithiumbatteri Kubiksystem - 3D elektronisk kompas Bluetoothkonsol PIN-kode GPS-modul 3 knivdiske, 84 cm SMS-varsling 52 Ah lithiumbatteri Kubiksystem - 3D elektronisk kompas Bluetoothkonsol PIN-kode 3 cutting discs, 84 cm SMS alert 26 Ah lithium battery Cube system - 3D electronic compass Bluetooth console PIN code 28 GPS referencesystem 3 knivdiske, 84 cm SMS-varsling 52 Ah lithiumbatteri Kubiksystem - 3D elektronisk kompas Bluetoothkonsol PIN-kode GPS module 3 cutting discs, 84 cm SMS alert 52 Ah lithium battery Cube system - 3D electronic compass Bluetooth console PIN code GPS referential system 3 cutting discs, 84 cm SMS alert 52 Ah lithium battery Cube system - 3D electronic compass Bluetooth console PIN code KUBIKSYSTEM - TREDIMENSIONELT ELEKTRONISK KOMPAS CUBE SYSTEM - 3D ELECTRONIC COMPASS Modul bestående af tre 3D-sensorer: magnetometer, gyroskop og accelerometer, som sætter robotten i stand til præcist at styre kørselsretningen GPS (Deluxe) Robotten er i stand til at opdele området, der skal slås i mindre områder og på denne måde at følge et forudbestemt køremønster. Når den er sat til, kan den integrerede GPS genkende de områder, der allerede er klippet og køre til næste område, dog fra det senest klippede område. GPS (Deluxe) The robot is able to divide the area to be mowed into smaller areas, thus following a predetermined path. Once charged, the integrated GPS is able to recognise the area already mowed and to move to the next area, starting however from the previous work area. GPS-REFERENCE (Elite) GPS-referencesystemet sætter robotten i stand til at bevæge sig rundt på det område, der skal klippes uden behov for en kantledning. Den bevæger sig selvstændigt ved at huske de arealer, der allerede er slået med centimeterpræcision. GPS REFERENZIALE (Elite) The GPS referential system allows the robot to move around the area to be mowed without the need for a perimeter wire. It can move autonomously by remembering the areas that have already been mowed with centimetre-level precision. Touchscreen-fjernbetjeningskonsol Touchscreen remote control console TRADITIONAL SYSTEM odule consisting of three 3D sensors: magnetometer, gyroscope and accelerometer, which allow the robot to control the path direction with precision. CUBE SYSTEM TRADITIONAL SYSTEM TRADITIONAL SYSTEM CUBE SYSTEM CUBE SYSTEM 29

17 Modeller Beskrivelse Maks. anbefalet m 2 (-20% ) * MODELS DESCRIPTION Max sm suggested (-20%) * L30 ELITE L60 B L85 DELUXE L85 EVOLUTION L85 ELITE L200 B L200R DELUXE L200R EVOLUTION L200R ELITE L300R ELITE Klippehøjde (mm) Cutting height (mm) Maks skråning ( % / grader ) Maks anbefalet skråning (% / grader) Maks skråning ved kablet (% / grader) Antal arbejdsområder på plænen Klippebredde (Cm) Max managed slopes (%) 45% / 24 50% / 27 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 Max suggested slopes (%) 35% / 19 40% / 22 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 Max slope near the cable 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 Managed lawn areas Cutting blade (cm) 25 (Patenterede sikkerheds klinger) Støjniveau - db (A) Power sound - db (A) Motortyper Motors type Børsteløs Kul Kul Kul Børsteløs Kul Kul Kul Børsteløs Børsteløs Hastighed meter pr. minut Lithium batteri (25 Volt) Movement speed (Mt/min) Lithium battery (25 Volts) Ah 6.9Ah 2.3Ah 4.6Ah 6.9Ah 6.9Ah 6.9Ah 13Ah 13Ah 13Ah - 26Ah 0pladningsmetode Recharge mode Automatisk Manuel Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Ladestation Recharging base Cover til ladestation Gennemsnitlig arbejdstid Display Cover recharging base Average working time +-20 Display 1:30 3:30 0:40 1:30 3:00 3:00 3:00 4:30 6:00 5:00-10:00 Sensor for klippet græs Mowed Grass Sensor GPS modul GPS module SMS alarm SMS alert Kompas ZGS sensor (Græs/drop) Safety Lift Compass ZGS sensors (Grass-Drop off) Safety Lift Regnsensor Rain sensor Bluetooth Bluetooth console Alarm med PIN kode Længde på medfølgende kantledning (m) Pin Code Border cable length (Mt) Pløkker Fixing nails Vægt - inkl. Batterier (kg) Weight with batteries incl. Kg) 9,8 8,2 12,2 12,6 13,5 12,0 13,5 14,5 14,5 18,4-19,8 STANDARD TILVALG IKKE MULIG SERIES EQUIPMENT OPTIONAL NOT AVAILABLE Rev 1.0 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer 30 31

18 Modeller Beskrivelse MODELS DESCRIPTION L200 CARBON L300 CARBON L400 B L400 DELUXE L400 ELITE Maks. anbefalet m 2 (-20% ) * Max sm suggested (-20%) * Klippehøjde (mm) Cutting height (mm) Maks skråning ( % / grader ) Maks anbefalet skråning (% / grader) Maks skråning ved kablet (% / grader) Antal arbejdsområder på plænen Max managed slopes (%) 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 Max suggested slopes (%) 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 Max slope near the cable 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 Managed lawn areas Klippebredde (Cm) Cutting blade (cm) (3 klinger) 84 (3 klinger) 84 (3 klinger) Støjniveau - db (A) Power sound - db (A) Motortyper Motors type Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs Hastighed meter pr. minut Lithium batteri (25 Volt) Movement speed (Mt/min) Lithium battery (25 Volts) Ah 26Ah 26Ah 52Ah 52Ah 0pladningsmetode Recharge mode Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Ladestation Recharging base Cover til ladestation Gennemsnitlig arbejdstid Display Cover recharging base Average working time +-20 Display 6:00 10:00 6:00 11:00 11:00 Sensor for klippet græs GPS modul SMS alarm Mowed Grass Sensor GPS module SMS alert GPS modul i basestation Kompas ZGS sensor (Græs/drop) Safety Lift Compass ZGS sensors (Grass-Drop off) Safety Lift Regnsensor Rain sensor Bluetooth Bluetooth console Alarm med PIN kode Længde på medfølgende kantledning (m) Pin Code Border cable length (Mt) Ikke nødvendig Pløkker Fixing nails Ikke nødvendig Vægt - inkl. Batterier (kg) Weight with batteries incl. Kg) 13,0 19,8 45,0 49,0 49,0 STANDARD TILVALG IKKE MULIG SERIES EQUIPMENT OPTIONAL NOT AVAILABLE Rev 1.0 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer 32

19 project design: settore8.it Via Lungarno, 305/A Terranuova B.ni (Ar) - Italy Phone Fax Robot Indream A/S Øster Kringelvej 32 - DK-8250 Egå Tlf.: / Fax: Mail: / indream service tlf.: mail:

THE ROBOTIC LAWNMOWER KATALOG CATALOGUE 2017

THE ROBOTIC LAWNMOWER KATALOG CATALOGUE 2017 THE ROBOTIC LAWNMOWER KATALOG CATALOGUE 2017 ENJOY YOUR GARDEN Vil du have en flot græsplæne uden besvær og hårdt arbejde? Det kan du nu med den automatiske græsslåmaskine fra Ambrogio GREEN Line. Ambrogio

Læs mere

Stiga Autoclip Perfektionisten

Stiga Autoclip Perfektionisten Stiga Autoclip Perfektionisten stiga.dk Autoclip Autoclip Stiga Autoclip Perfektionisten Har du en lang to-do liste denne sommer? Denne robotklipper er en team player Nogle gange får du det bedste resultat,

Læs mere

Stiga Autoclip. Perfektionisten. stiga.dk

Stiga Autoclip. Perfektionisten. stiga.dk Stiga Autoclip Perfektionisten stiga.dk Den klipper plænen perfekt...og er aldrig i vejen. Autoclip 228 S Autoclip 200 serien Det er muligt at opnå det bedste klipperesultat uden at røre en finger med

Læs mere

Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000

Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000 Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000 Markedets bedste robot plæneklipper Anbefales til større græsplæner og til private som ønsker et eksklusivt topkvalitetsprodukt

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Plej plænen... Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Bosch Indego robotplæneklipper med effektiv»logicut TM «navigation og automatisk kortlægning for hurtig, nem installation og effektiv klipning

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of:

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of: STARCON / STARCON Betonrør og betonelementer er yderst vanskelige at håndtere på grund af vægt og udformning. Håndteringen er ressourcekrævende og kan udgøre en sikkerhedsrisiko. CERTEX DANMARK A/S tilbyder

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Passage 1 Passage 2 Passage 3 Passage 4 Passage 5 27 Bilag 2 Engelsk beskrivelse af S4-måleren InterOcean S4 Current Meter The S4 Electromagnetic

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system betonforankring Indhold Anker Anker system Former Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system Concrete Handling Index Anchor Anchor System Former Frimeda Ring Clutch Lifting Eye Schroeder-Neuenrade

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

MODO by Skovby your personal ideas

MODO by Skovby your personal ideas MODO by Skovby your personal ideas Endless possibilities MODO has a simple and exclusive design that contributes with both form and flexibility. The MODO line comprises a number of modules, which you can

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth: 67 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 70/83 cm Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth:

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov?

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov? VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER For at få en flot og velplejet græsplæne kan du vælge mellem en plæneklipper, en frontmonteret rider, en robotplæneklipper eller Multiclip. Der er mange at vælge mellem, og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

STIGA Autoclip giver dig mere fritid og en perfekt nyklippet græsplæne.

STIGA Autoclip giver dig mere fritid og en perfekt nyklippet græsplæne. STIGA Autoclip giver dig mere fritid og en perfekt nyklippet græsplæne. Fjernstyr din Autoclip 530 SG uanset hvor i verden du er. stiga.dk STIGA Autoclip Få den perfekte græsplæne...uden at løfte en finger.

Læs mere

Compact and handy high pressure washers for basic outdoor cleaning tasks

Compact and handy high pressure washers for basic outdoor cleaning tasks This high pressure washer offers a maximal pressure of 110 bar - enough to be efficient on light to moderately dirty surfaces. With Click&Clean connectivity a broad range of accessories ranging from nozzles,

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen 106 x 106 cm 100 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm Arm height (frame): 28 ¾" Arm width: 2 ¾" Total depth (frame): 41 ¾" Seat depth: 22 ¾" Seat depth: 14 ¼" Total height (frame): 28 ¾" 41 ¾" x 41 ¾" 39

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain shop material Increase your turnover with shop material from unidrain ClassicLine perspex frame Displays in shops are an ideal way to achieve success with unidrain. The best way to display ClassicLine

Læs mere

Husqvarna Automower.

Husqvarna Automower. Husqvarna Automower. Selv om virkeligheden ikke er perfekt, kan græsplænen godt blive det. Lad det bare regne. Husqvarna Automower har intet imod regnvejr. Ingen hjulspor. Husqvarna Automower efterlader

Læs mere

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories Med saenfoldeligt stativ/ben Alu portal kraner har rigtig mange fordele: Egenvægten er minimal Let og hurtig montage Samles let uden værktøj

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

STIHL Søvangsvej 1-5 2650 Hvidovre. Telefon: +45 3686 0500 Telefax: +45 3686 0501 E-mail: info@stihl.dk Internet: www.stihl.dk

STIHL Søvangsvej 1-5 2650 Hvidovre. Telefon: +45 3686 0500 Telefax: +45 3686 0501 E-mail: info@stihl.dk Internet: www.stihl.dk YOu RELAX YOu SLEEP YOu PLAY YOu SWIM YOu EAT YOu HAVE FuN YOu READ THIS YOu GO crazy YOu DO WHATEVER YOu WANT imow Glæde i haven STIHL Søvangsvej 1-5 2650 Hvidovre Telefon: +45 3686 0500 Telefax: +45

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Automatisk tombakkelager (bloklager) Automatic empty tray storage (stacking storage) Automatic empty tray storage (block storage)

Automatisk tombakkelager (bloklager) Automatic empty tray storage (stacking storage) Automatic empty tray storage (block storage) STORAGE Automatisk tombakkelager (stabellager) Automatic empty tray storage (stacking storage) Automatisk tombakkelager (bloklager) Automatic empty tray storage (block storage) Fuldautomatisk lagersystem

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and The BCI Steel Shelving System is the essence of many years of experience and success. Designed for use in libraries, the shelving system meets the functional and aesthetic requirements of all kinds of

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm Seat height: 15 ¼" Back support height: 12 ½" 82 ¾" x 41 ¼" 78 ¾" x 45 ¼" 82 ¾" x 45 ¼" 78 ¾" x 51 ¼" Seat height: 15 ¼" Back

Læs mere

NONUFORM. Content. Nonuform. Where new ideas take shape.

NONUFORM. Content. Nonuform. Where new ideas take shape. NONUFORM Nonuform is the place for products where technology and design go hand in hand cutting edge products that combine design, function and respect for the environment. Working in aluminium allows

Læs mere

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors.

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors. PIPES TRADITION & QUALITY Stanwell blev grundlagt i 1942, hvor Poul Stanwell drevet af sin store kærlighed til piber lagde grunden til det, som i dag er en af verdens førende pibefabrikker. Gennem årene

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Pilestræde 58, st. th. 1112 København K Tlf. +45 48 22 80 80 www.tss.trelleborg.com Stifter Carl Simonsen

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen Arm height (frame): 73 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 106 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 36 cm Total height (frame): 73 cm 114 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm 100 x 60 cm Arm height (frame):

Læs mere

Cisco Cloud Networking. Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015

Cisco Cloud Networking. Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015 Cisco Cloud Networking Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015 Cisco Meraki MR Wireless LAN Cisco Meraki MX Security Appliances Cisco

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

5 års garanti Å R S G A R A NTI

5 års garanti Å R S G A R A NTI PLANOPOLY 7 PÅ ALLE LONGLIFE LÆDERKVALITETER PÅ SKUM OG FJEDRE PÅ STEL OG IKKE BEVÆGELIGE- BÆRENDE DELE PÅ DE FLESTE STOFFER Chaiselong-modulet bliver som standard leveret med en manuel liggefunktion,

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES -24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES Kompakt elektrisk kædetalje til løft fra 63 til.000. - Løftekapacitet 63 til.000. - Standard løftehøjde 4 m. - Kontrolkabel 3 m. - To løftehastigheder.

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Professionelt El-værktøj og tilbehør.

Professionelt El-værktøj og tilbehør. Professionelt El-værktøj og tilbehør. En motor mange udgangsenheder otor og udgangsenheder sælges separat 6HP 3.8L 20cm Ø 3150min -1 2.4KW 230V (16A) (50Hz) 10.5A (230V) BS4343 AC 175 Bar 6m 8L / in

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi OPI Herlev Hospital. Jakob Søholm Grundfos BioBooster

Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi OPI Herlev Hospital. Jakob Søholm Grundfos BioBooster Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi OPI Herlev Hospital Jakob Søholm Grundfos BioBooster OPI - Pilotrenseanlæg Herlev Hospital Et offentligt privat innovationssamarbejde imellem

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere