Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future"

Transkript

1

2 Vi planter ideer, vi bygger fremtiden We plant ideas, we build the future Markedets største udvalg af robotplæneklippere! klipper arealer fra 400m 2 op til m 2 VI HAR MODELLEN TIL ETHVERT BEHOV The widest range of robotic lawnmowers on the market! covers an area from 400 sqm up to 30,000 sqm A MODEL FOR EVERY NEED

3 Der findes en robotplæneklipper til alle havetyper An Robot for all types of gardens I over 10 år, har nydt anseelse hos tusindvis af haveejere verden over, som sætter deres haver og deres fritid højt!!! er på markedet med et komplet sortiment af produkter, der er egnede til plæner af enhver størrelse, form og sværhedsgrad. Alle -modellerne gør det muligt at opnå smukke plæner: jævnlig og vilkårlig klipning, reducering af vandforbrug, reducering af ukrudtsvækst, fremragende æstetiske resultater, man ikke opnår med traditionel klipning, vedligeholdelse af plænens græs i den valgte højde året rundt. Den kan arbejde om dagen og om natten, selv i regn, og den kan tillige klare forhindringer. De forskellige -modeller har hver deres karakteristiske egenskaber, som gør hver eneste unik og uforlignelig: regnsensor; sensor for allerede klippet græs; bumpsensorer på alle sider; klipning af op til fire separate områder; klipning af hældninger; automatiske løftesensorer, der stopper knivene; indbygget alarm; intelligent funktion, der justerer klippehastigheden efter plænens beskaffenhed; SMSmoduler til daglig rapportering; Bluetooth-modul til trådløs opdatering af software; tredimensionelle sensorer (magnetometer, gyroskop og accelerometer) til kontrol af kørselsretning; avancerede BLDCmotorer. De nye -modeller er udviklet med holdbarhed for øje. Hver eneste detalje har innovative egenskaber: sikkerhedsknive, solide hjul og stærkt karosseri, kørsel på kortest mulig tid, hvilket giver større holdbarhed uden at gå på kompromis med maskinens design og type. kendetegnes ved fremragende ydeevne og innovative egenskaber. ZCS holder din plæne sund og flot, mens den samtidig tager størst muligt hensyn til miljøet: i modsætning til traditionelle motorplæneklippere, kører uden brug af fossile brændstoffer, undgår støjforurening og problemet med bortskaffelse af græs. Mange nye egenskaber i 2014: udover det nye design til nogle modeller, fokuserer ZCS fortsat på teknologisk innovation og kvalitet. Modellerne til mindre plæner er udstyret med et helt nyt system af sikkerhedsknive (patenteret af ZCS), en særlig og innovativ facon, der giver perfekt klipning af plænen (og kun af plænen og derved beviser sin fleksibilitet). Der er installeret nye display, som gør dem nemmere at programmere; nye trykknapper på karrosseriet. Et mere harmonisk design til hver model. fra ZCS er unik og uforlignelig! Til de nye modeller til større plæner har ZCS udviklet en app til android- og ios-enheder, der forbinder enheden med robotten. Til drivere, opdatering af software og justering af indstillinger. Når man træder ind i s verden, får man muligheden for at vælge en robot fra de 15 tilgængelige modeller, som pålideligt, utrætteligt, sikkert og effektivt plejer din have. Du kan nu slappe af i din fritid og nyde din smukke og velplejede plæne! En legende i din have. For over 10 years, has earned the trust of thousands of people around the world who love their garden and their free time!!! is present on the market with a complete range of products that can tend to lawns of any size, shape and difficulty. All the models allow obtaining beautiful lawns: frequent and randomised cutting, reduction in water consumption, reduction in weed regrowth, excellent aesthetic results that cannot be obtained with traditional mowing, maintenance of lawn at the desired height all year round, it can work in the day and at night, even with rain, and can also manage obstacles. The various models have their own distinct features that make each one unique and inimitable: rain sensors, mowed lawn sensors, bumper sensors on all sides, management of up to 4 separate areas, management of slopes, automatic lift sensor that stops the blades, smart function for adjusting cutting speed according to lawn, SMS modules for daily reports, Bluetooth module for wireless software upgrades, three-dimensional sensors (magnetometer, gyroscope and accelerometer) for monitoring the path direction. State-of-theart brushless motors. The new models have been designed to last. Every single detail has an innovative feature: safe cutting blade, strong wheels and body, coverage in the shortest time possible, which leads to greater durability without sacrificing the design and style of the machines. is recognised for its excellent performance and innovative features. ZCS protects the health and appearance of your lawn with the greatest attention to the environment: compared to traditional power lawnmowers, works without the use of fossil fuels, eliminating noise pollution and the problem of grass disposal. Many new features for 2014: in addition to the restyling of some models, the company continues to focus on technological innovation and quality. The models for small areas will be equipped with a brandnew safe blade system (patented by ZCS), a special and innovative shape that allows perfect mowing of the lawn (and only mowing the lawn, recognising its flexibility). New displays will be installed for easier programming; new push buttons on the body. A more harmonised design for each model. by ZCS will be unique and inimitable! For new large-area models, ZCS has developed an App available for Android and ios devices that will allow connecting to the robot. For driving, updating the software and adjusting the settings. Entering the world means finding a robot from the 15 models available that will tend to your garden: reliable, tireless, safe and efficient. You can now relax in your free time and enjoy your beautiful and wellmanicured lawn! A legend in your garden.

4 NEW 2014 Sikkerhed på et lille område Safety in a small space Stop-trykknap Push Stop button Den nye -serie er designet til mindre arealer og op til 1100 m 2. Robotten har et HELT NYT og EKSKLUSIVT SIKKERHEDS-KNIVSYSTEM (patenteret af ZCS), som genkender græs (og udelukkende klipper græs). En intelligent kniv, som klipper plænen (og kun plænen) perfekt, takket være knivens unikke og innovative facon. Installation og vedligeholdelse er simpel; robotten har et brugervenligt display, der gør programmering og betjening nem. The new line was designed for small areas of up to 1100 square meters. The robot features a BRAND NEW and EXCLUSIVE SAFE BLADE SYSTEM (patented by ZCS) that recognises the grass (and only mows grass). A smart blade that mows the lawn (and only the lawn) perfectly, thanks to the unique and innovative shape of the blade. Installation and maintenance are simple; the robot has a user-friendly display for easy programming and operation. Ladestation Charging station Knivafskærmning Blade protections Støddæmpere Bumpers 1100 m 2 /sqm 25 cm patenteret sikkerhedskniv Hældning op til 45 / 24 Vedligeholder op til 4 arealer BLDC-motorer Nemt og brugervenligt display Løftesensorer Klippet græs-sensorer Hældning op til 45 / 24 Slopes up to 45 Vilkårlig kørsel Random Operation Patenteret kniv Patented blade Patenteret af ZCS ZCS Patented Display Display Stop-trykknap Push Stop button Løftehåndtag Lifting handle 25 cm patented safety blade Slopes up to 45 Manages up to 4 areas Brushless motors Easy and user-friendly display Lift sensors Mowed lawn sensors 4 5

5 NEW 2014 Enkelhed i haven Simplicity in the garden Stop-trykknap Push Stop button Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Gummistøddæmpere Rubber bumpers Verdens første robot, der ikke kræver installation. Aldrig mere installation! ZCS-sensorerne gør det muligt for L60B at afgrænse området, der skal slås uden brug af kantledning. Det betyder, robotten kan tages i brug med det samme uden nogen form for installation. En serie avancerede sensorer garanterer sikkerhed og pålidelighed. Robottens kompakte størrelse gør den i stand til at manøvre nemt rundt på små områder. Velegnet til områder op til 400 m 2, selv med hældninger op til 50 / 27 The first robot in the world that does not require installation. No more installation! The ZGS sensors allow the L60B to detect the limits of the area to be mowed without the need for perimeter wires. This means the robot can be used straight away without the need for any type of installation. A series of advanced sensors guarantees safety and reliability. Its compact size allows easy manoeuvrability in tight spaces. Suitable for managing areas up to 400 sqm, even with slopes of up to 50. Symmetrisk design Symmetrical design 400 m 2 /sqm Tastaturkommandoer Keypad commands Kniv Blade Transportabel Portable Firehjulstræk Four wheel drive 24 cm kniv Klarer hældninger op til 50 / 27 Transportabel Firehjulstræk Kræver ingen installation Græssporingssensorer Løftesensorer Klippet græs-sensorer 24 cm blade Manages slopes up to 50 Portable Four wheel drive No installation required Grass detection sensors Lift sensors Mowed lawn sensors 6 7

6 NEW 2014 Smidig og effektiv Lille, kompakt og sikker. L85-robotten er en fuldautomatisk robot, der roterer om sin egen akse for nemt at klare hældninger op til 45 / 24. L85s unikke design og avancerede software vil imponere dig med sin smidighed og fremragende ydeevne. Den kan klare haver fra 600 m2 til 2200 m2 helt af sig selv. Agile and efficient Small, compact and safe. The L85 robot is a fully automatic robot that rotates around itself to easily manage slopes of up to 45. You will be amazed by the agility and excellent performance of the L85 s unique design and advanced software. It can manage gardens from 600 sqm to 2200 sqm in complete autonomy. 8 9

7 NEW 2014 Ny bemærkelsesværdig smidighed New extraordinary agility Display og Stop-trykknap Display and push-stop button Vippesystem til fremragende klipning i begge kørselsretninger Tilting system for excellent cutting in both travelling directions Klarer hældninger op til 45 / 24 Manages slopes up to 45 Roterer om egen akse Rotates around itself Ladestation med indbygget transmitter Charging station with transmitter included Imponerende smidighed Impressive agility Maksimalt selvkørende Maximum autonomy Effekt og ydeevne Power and performance Selvrensende tandhjul Self-cleaning gear wheel Gummistøddæmpere Rubber bumpers 25 cm kniv Klarer op til 3 områder Fuldautomatisk Løftesensorer PIN-kode Selvrensende tandhjul 25 cm kniv Klarer op til 3 områder Fuldautomatisk Løftesensorer PIN-kode Selvrensende tandhjul 29 cm kniv Klarer op til 4 områder Ny generation BLDC-motorer Fuldautomatisk Løftesensorer PIN-kode Selvrensende tandhjul Bluetooth Klippet græs-sensorer Nyt display (beskyttelsesskærm og tastatur med automatisk sikkerhedsstop) New Display (protection cover and keypad with automatic safety stop) Løftehåndtag Lifting handle Knivafskærmning med filtersystem til bortskaffelse af græs Blade protection with filtering system for grass disposal 25 cm blade Manages up to 3 areas Fully automatic Lift sensors PIN code Self-cleaning gear wheel 25 cm blade Manages up to 3 areas Fully automatic Rain sensor Lift sensor PIN code Self-cleaning gear wheel 29 cm blade Manages up to 4 work areas New Generation Brushless motors Fully automatic Lift sensors PIN code Self-cleaning gear wheel Bluetooth Mowed lawn sensors 10 11

8 En legende i din have Denne historiske serie i ZCSs sortiment er udviklet til mellemstore og større haver. Alle modeller er fuldautomatiske og kan klare hældninger på 45 / 24 og områder op til 3500 m2. Lithiumbatteriernes levetid og effekt gør L200-serien af robotplæneklippere til de bedste mht. driftsikkerhed og ydeevne. En legende i din have. Legend in your garden The historic line of the ZCS range designed for medium to large gardens. All models are fully automatic and can handle slopes of 45 and cover areas up to 3500 sqm. The durability and power of the lithium batteries make the L200 line of robot mowers the best in terms of reliability and performance. A legend in your garden

9 Evolution til tjeneste: Evolution at your service Vilkårlig og spiralfunktion Random and spiral work system Ladeknopper Recharging knobs Stop-trykknap Push Stop button Ladestation Charging station Simpel og avanceret Simple and advanced Hårdfør og miljøvenlig Resistant and eco-friendly Driftsikker og støjsvag Safe and quiet Selvrensende tandhjul Self-cleaning gear wheel Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Support for front wheel reinforced in stainless steel Gummistøddæmpere Rubber bumpers 29 cm kniv Klarer op til 4 områder Automatisk genopladning Brugervenligt display PIN-kode 6.9 Ah lithiumbatteri 29 cm kniv Klarer op til 4 områder Automatisk genopladning Klippet græs-sensorer Brugervenligt display PIN-kode Ah lithiumbatterier 29 cm kniv Klarer op til 4 områder BLDC-motorer Automatisk genopladning Brugevenligt display PIN-kode Ah lithiumbatterier Bluetoothkonsol Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Knivdisk med afskærmning Cutting disc with blade protection Bumpsensorer på alle sider Bumper sensors on all sides 29 cm blade Manages up to 4 work areas Automatic recharge User-friendly display PIN code 6.9 Ah lithium battery 29 cm blade Manages up to 4 work areas Automatic recharge Mowed lawn sensors User-friendly display PIN code Ah lithium batteries 29 cm blade Manages up to 4 work areas Brushless motors Automatic recharge User-friendly display PIN code Ah lithium batteries Bluetooth console 14 15

10 En tidløs klassiker A timeless classic Ladeknop Recharging knob Seriens historiske robot. L200B er en fuldautomatisk robot med nemme funktioner, der giver en fremragende ydeevne og fri anvendelighed. Den klarer hældninger op til 45 / 24 og områder på op til 1900 m 2. Fremragende ydeevne, som opfylder ethvert behov. The historic robot of the range. L200B is a fully automatic robot with easy functions that provide excellent performance and freedom of use. It can handle slopes up to 45 and cover areas up to 1900 sqm. Excellent performances to meet every need cm kniv Klarer op til 3 områder Ladestation Fuldautomatisk Regnsensor PIN-kode Løftehåndtag Lifting handle Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Front wheel support reinforced in stainless steel Betjeningsdisplay Control display 29 cm blade Manages up to 3 work areas Charging station Fully automatic Rain sensor PIN code Ladestation Charging station 16 17

11 Betjeningspanel Control panel Teknologi og effektivitet i perfekt harmoni Technology and efficiency in perfect harmony Vores mest effektive serie. Kniven på 36 cm, en kraftigere motor og profilerede baghjul, der sikrer bedre greb, gør denne serie yderst kraftfuld og i stand til at klippe plæner på op til 6000 m 2 med hældninger op til 45 / 24. Fantastisk ydeevne, stor fleksibilitet og avanceret teknologi, der sætter robotten i stand til styre klipningen, baseret på den modstand, kniven møder. The most efficient line. A 36 cm cutting blade, a more powerful motor and rear wheels with profile designed for better grip, make this line extremely powerful and capable of mowing lawns up to 6000 sqm with slopes up to 45. Great performance, extreme flexibility and advanced technology that allow the robot to control the mowing power based on the resistance encountered by the blade Miljøvenlig, støjsvag og driftssikker Eco-friendly, quiet and safe Knivafskærmning Blade protection Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Support for front wheel reinforced in stainless steel Gummistøddæmpere Rubber bumpers 36 cm kniv Automatisk genopladning Udstyret med regnsensorer og klippet græs-sensorer Intelligent funktion, der justerer klippehastigheden efter plænens beskaffenhed. Automatisk knivstop når maskinen løftes BLDC-motorer SMS-modul til daglig rapportering (valgfri) Bluetooth-modul til trådløs opdatering af software Betjeningspanel med tastatur på bagende Kubiksystem 3D elektronisk kompas 36 cm blade Automatic recharge Equipped with rain sensors and mowed grass sensors Smart function for adjusting the mowing speed according to the lawn condition. Automatic blade stop when lifted Brushless motors SMS Module for daily reports (optional) Bluetooth module for wireless software upgrades Rear control panel with keypad Cube system 3D electronic compass Ladestation Charging station Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Betjeningspanel Control panel Selvrensende tandhjul Self-cleaning gear wheel KUBIKSYSTEM - TREDIMENSIONELT ELEKTRONISK KOMPAS CUBE SYSTEM - THREE-DIMENSIONAL ELECTRONIC COMPASS Modul bestående af tre 3D-sensorer: magnetometer, gyroskop og accelerometer, som sætter robotten i stand til præcist at bestemme retningen. Module consisting of three 3D sensors: magnetometer, gyroscope and accelerometer, which allow the robot to control the path direction with precision

12 Hårdfør og let Fremragende kombination af hårdførhed, kraftfuldhed og letvægt. Denne serie kombinerer på bedste vis højteknologi, stor sikkerhed og et attraktivt design med en overraskende lav vægt pga. grafitkabinettet. Faktisk er grafit kendt for sin styrke, holdbarhed og lave vægt. Touchscreenkonsollet med Bluetooth og motion-controlteknologi er sidste hånd på værket i en model, der passer perfekt til mellemstore og større områder, hvor sikkerhed, ydeevne og design går op i en højere enhed. Lad dig overraske! Resistance and lightness Excellent combination of resistance, power and lightness. This line perfectly combines high technology, extreme safety, an attractive design with unexpected lightness made possible by the carbon fibre cover. In fact, carbon is well-known for its strength, durability and lightness. The touchscreen console with Bluetooth and motioncontrol technology completes a model that is perfect for medium to large surfaces where safety, power and design merge together. Let it surprise you! 20 21

13 Ydeevne med stil Performance with style Ladeknopper Recharging knobs Betjeningspanel Control panel 3000 Grafitkabinet Carbon housing Armeret hjulstøtte i stål Reinforced wheel in steel Automatisk genopladning Sinusoidalt transmissionssystem (patenteret) til styring af robotten Grafitkabinet Avancerede BLDC-motorer Betjeningspanel på bagende Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Touchscreen-fjernbetjening To 6.9 Ah lithiumbatterier Automatic recharge Sinusoidal transmission system (patented) for controlling the robot Carbon housing State-of-the-art brushless motors Rear control panel Safety handle with touch system for blade stop Touchscreen Remote Control Two 6.9 Ah lithium batteries Touchscreen-fjernbetjeningskonsol Touchscreen remote control console Sikkerhedshåndtag med touchsystem til knivstop Safety handle with touch system for blade stop Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Front wheel support reinforced in stainless steel Betjeningspanel Control panel Hjul Wheel Ladestation Charging station 22 23

14 Alsidig og eksklusiv Versatile and exclusive Ladeknopper Recharging knobs Betjeningspanel Control panel Grafitkabinet Carbon housing 6000 Gummistøddæmpere Rubber bumber Automatisk genopladning Grafitkabinet Ny generation BLDC-motorer Kørselsretning styres med touchscreen-fjernbetjening Betjeningstastatur Hjulrenser Aktiverede sikkerhedssystemer (PIN, password til aktivering og genkendelse) To 6.9 Ah lithiumbatterier Kan køre i op til 10 timer nonstop Hjul med system til bortskaffelse af afklippet græs Wheel with mowed grass disposal system Betjeningspanel Control panel Armeret forhjulsstøtte i rustfrit stål Front wheel support reinforced in stainless steel Automatic recharge Carbon housing New generation brushless motors Direction can be controlled with Touchscreen Remote Control Control keypad Wheel cleaner Activated safety systems (PIN, password for activation and recognition) Two 6.9 Ah lithium batteries Can work for up to 10 hours non-stop Touchscreen-fjernbetjeningskonsol Touchscreen remote control console 24 25

15 Seriens flagskib The jewel of the range GPS Maksimum effekt, maksimum præcision, maksimum størrelse, kort sagt, seriens bedste. Teknisk ydeevne og design på højeste niveau. Robotplæneklipperen L400 er udviklet til store områder, op til m2, som f.eks. parker, golfbaner og fodboldbaner, og klipper græsset præcist på kortest mulig tid på ethvert tidspunkt dag eller nat. Fås i tre modeller. Maximum strength, maximum precision, maximum size, in a nutshell, top of the range. Technical performances and design of the highest level. The L400 robotic lawn mower is designed for large areas, up to 30,000 sqm, such as parks, golf courses, soccer fields, with precise mowing of grass in the shortest time possible at any time of the day or night. Available in three models. Robot APP til smartphones. Med denne kan man styre robotten, updatere softwaren og konfigurere driftsparametre. Fås til Androidog ios-enheder. APP for smartphones. This allows guiding the robot, updating the software and configuring the operating parameters. Available for Android and ios devices Betjeningspanel Control panel Patenteret baghjul Patented back wheel Patenteret af ZCS ZCS Patented GPS-antenne GPS antenna 26 27

16 FUNKTIONER OG TEKNOLOGI FUNCTIONS AND TECHNOLOGY VILKÅRLIG Når robotten opdager eller støder på en forhindring, ændrer den vilkårligt retning og begynder at klippe igen i en ny retning. Ud fra dette vilkårlige driftsprincip klipper robotten automatisk hele det afgrænsede område af plænen. NEW 2014 NEW 2014 RANDOM Whenever the robot detects or meets an obstacle, it changes direction randomly and starts mowing again in a new direction. According to this random operating principle, the robot automatically mows the entire delimited area of the lawn. SPIRAL Robotten er i stand til at genkende forekomsten af højere og/eller tættere græs i et af havens områder, og, hvor det er nødvendigt, aktiverer den automatisk spiralkørsel for at opnå et perfekt resultat. SPIRALE The robot is able to recognise the presence of higher and/or thicker grass in an area of the garden and, if necessary, automatically activates the spiral movement for a perfect finish knivdiske, 84 cm SMS-varsling 26 Ah lithiumbatteri Kubiksystem - 3D elektronisk kompas Bluetoothkonsol PIN-kode GPS-modul 3 knivdiske, 84 cm SMS-varsling 52 Ah lithiumbatteri Kubiksystem - 3D elektronisk kompas Bluetoothkonsol PIN-kode 3 cutting discs, 84 cm SMS alert 26 Ah lithium battery Cube system - 3D electronic compass Bluetooth console PIN code 28 GPS referencesystem 3 knivdiske, 84 cm SMS-varsling 52 Ah lithiumbatteri Kubiksystem - 3D elektronisk kompas Bluetoothkonsol PIN-kode GPS module 3 cutting discs, 84 cm SMS alert 52 Ah lithium battery Cube system - 3D electronic compass Bluetooth console PIN code GPS referential system 3 cutting discs, 84 cm SMS alert 52 Ah lithium battery Cube system - 3D electronic compass Bluetooth console PIN code KUBIKSYSTEM - TREDIMENSIONELT ELEKTRONISK KOMPAS CUBE SYSTEM - 3D ELECTRONIC COMPASS Modul bestående af tre 3D-sensorer: magnetometer, gyroskop og accelerometer, som sætter robotten i stand til præcist at styre kørselsretningen GPS (Deluxe) Robotten er i stand til at opdele området, der skal slås i mindre områder og på denne måde at følge et forudbestemt køremønster. Når den er sat til, kan den integrerede GPS genkende de områder, der allerede er klippet og køre til næste område, dog fra det senest klippede område. GPS (Deluxe) The robot is able to divide the area to be mowed into smaller areas, thus following a predetermined path. Once charged, the integrated GPS is able to recognise the area already mowed and to move to the next area, starting however from the previous work area. GPS-REFERENCE (Elite) GPS-referencesystemet sætter robotten i stand til at bevæge sig rundt på det område, der skal klippes uden behov for en kantledning. Den bevæger sig selvstændigt ved at huske de arealer, der allerede er slået med centimeterpræcision. GPS REFERENZIALE (Elite) The GPS referential system allows the robot to move around the area to be mowed without the need for a perimeter wire. It can move autonomously by remembering the areas that have already been mowed with centimetre-level precision. Touchscreen-fjernbetjeningskonsol Touchscreen remote control console TRADITIONAL SYSTEM odule consisting of three 3D sensors: magnetometer, gyroscope and accelerometer, which allow the robot to control the path direction with precision. CUBE SYSTEM TRADITIONAL SYSTEM TRADITIONAL SYSTEM CUBE SYSTEM CUBE SYSTEM 29

17 Modeller Beskrivelse Maks. anbefalet m 2 (-20% ) * MODELS DESCRIPTION Max sm suggested (-20%) * L30 ELITE L60 B L85 DELUXE L85 EVOLUTION L85 ELITE L200 B L200R DELUXE L200R EVOLUTION L200R ELITE L300R ELITE Klippehøjde (mm) Cutting height (mm) Maks skråning ( % / grader ) Maks anbefalet skråning (% / grader) Maks skråning ved kablet (% / grader) Antal arbejdsområder på plænen Klippebredde (Cm) Max managed slopes (%) 45% / 24 50% / 27 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 Max suggested slopes (%) 35% / 19 40% / 22 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 Max slope near the cable 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 Managed lawn areas Cutting blade (cm) 25 (Patenterede sikkerheds klinger) Støjniveau - db (A) Power sound - db (A) Motortyper Motors type Børsteløs Kul Kul Kul Børsteløs Kul Kul Kul Børsteløs Børsteløs Hastighed meter pr. minut Lithium batteri (25 Volt) Movement speed (Mt/min) Lithium battery (25 Volts) Ah 6.9Ah 2.3Ah 4.6Ah 6.9Ah 6.9Ah 6.9Ah 13Ah 13Ah 13Ah - 26Ah 0pladningsmetode Recharge mode Automatisk Manuel Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Ladestation Recharging base Cover til ladestation Gennemsnitlig arbejdstid Display Cover recharging base Average working time +-20 Display 1:30 3:30 0:40 1:30 3:00 3:00 3:00 4:30 6:00 5:00-10:00 Sensor for klippet græs Mowed Grass Sensor GPS modul GPS module SMS alarm SMS alert Kompas ZGS sensor (Græs/drop) Safety Lift Compass ZGS sensors (Grass-Drop off) Safety Lift Regnsensor Rain sensor Bluetooth Bluetooth console Alarm med PIN kode Længde på medfølgende kantledning (m) Pin Code Border cable length (Mt) Pløkker Fixing nails Vægt - inkl. Batterier (kg) Weight with batteries incl. Kg) 9,8 8,2 12,2 12,6 13,5 12,0 13,5 14,5 14,5 18,4-19,8 STANDARD TILVALG IKKE MULIG SERIES EQUIPMENT OPTIONAL NOT AVAILABLE Rev 1.0 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer 30 31

18 Modeller Beskrivelse MODELS DESCRIPTION L200 CARBON L300 CARBON L400 B L400 DELUXE L400 ELITE Maks. anbefalet m 2 (-20% ) * Max sm suggested (-20%) * Klippehøjde (mm) Cutting height (mm) Maks skråning ( % / grader ) Maks anbefalet skråning (% / grader) Maks skråning ved kablet (% / grader) Antal arbejdsområder på plænen Max managed slopes (%) 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 45% / 24 Max suggested slopes (%) 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 35% / 19 Max slope near the cable 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 20% / 11 Managed lawn areas Klippebredde (Cm) Cutting blade (cm) (3 klinger) 84 (3 klinger) 84 (3 klinger) Støjniveau - db (A) Power sound - db (A) Motortyper Motors type Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs Børsteløs Hastighed meter pr. minut Lithium batteri (25 Volt) Movement speed (Mt/min) Lithium battery (25 Volts) Ah 26Ah 26Ah 52Ah 52Ah 0pladningsmetode Recharge mode Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Ladestation Recharging base Cover til ladestation Gennemsnitlig arbejdstid Display Cover recharging base Average working time +-20 Display 6:00 10:00 6:00 11:00 11:00 Sensor for klippet græs GPS modul SMS alarm Mowed Grass Sensor GPS module SMS alert GPS modul i basestation Kompas ZGS sensor (Græs/drop) Safety Lift Compass ZGS sensors (Grass-Drop off) Safety Lift Regnsensor Rain sensor Bluetooth Bluetooth console Alarm med PIN kode Længde på medfølgende kantledning (m) Pin Code Border cable length (Mt) Ikke nødvendig Pløkker Fixing nails Ikke nødvendig Vægt - inkl. Batterier (kg) Weight with batteries incl. Kg) 13,0 19,8 45,0 49,0 49,0 STANDARD TILVALG IKKE MULIG SERIES EQUIPMENT OPTIONAL NOT AVAILABLE Rev 1.0 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer 32

19 project design: settore8.it Via Lungarno, 305/A Terranuova B.ni (Ar) - Italy Phone Fax Robot Indream A/S Øster Kringelvej 32 - DK-8250 Egå Tlf.: / Fax: Mail: / indream service tlf.: mail:

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

fingertouch Havepligter Havearbejde på den smarte måde Plænepleje via

fingertouch Havepligter Havearbejde på den smarte måde Plænepleje via Havepligter Plænepleje via fingertouch Den nye robotplæneklipper Indego Connect kan betjenes nemt og bekvemt via dine mobile enheder havearbejde på den smarte måde, uanset hvor du befinder dig. Havearbejde

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Sony udvider sin portefølje af innovative 2011 Blu-ray-systemer

Sony udvider sin portefølje af innovative 2011 Blu-ray-systemer Pressemeddelelse Sony, 6. april 2011 Billede: BVD-L800 Sony udvider sin portefølje af innovative 2011 Blu-ray-systemer Flere elegante afspillere med avancerede funktioner og muligheder, der redefinerer

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Partner session 3 Mamut - Temadag

Partner session 3 Mamut - Temadag Partner session 3 Mamut - Temadag 27. & 28. oktober 2009 Agenda Mamut Priskalkulator inklusive Mamut One Gennemgang af værktøj v/anders L. Nielsen & Claus Buch Savanne Præsentation af scannings og mobil

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Esben Pedersen Sales & Marketing Director

Esben Pedersen Sales & Marketing Director 1 Esben Pedersen Sales & Marketing Director European Tesla Roadster Maj 2009 LIGHTNINGCAR\Mgmt Presentations\GS Prepared Managment Presentation fortesla\tesla_management_presentation_v41_-_printout_adjusted.ppt

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag

Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag Roskilde BMX klub er i stor udvikling i disse år, blev sidste år Danmarks største BMX klub og er netop blevet tildelt værtskabet

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

HAGLÖFS TIGHT. Pressemeddelelse, april 2014

HAGLÖFS TIGHT. Pressemeddelelse, april 2014 Pressemeddelelse, april 2014 HAGLÖFS TIGHT TIGHT-rygsækken blev startskuddet til Haglöfs brand inden for moderne udendørsliv. TIGHT-rygsækken er solgt i over 1 mio. eksemplarer og er dermed en af Haglöfs

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V BERNER NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER MORE POWER. NO LIMITS. BATTERISTYRING Den mest avancerede styringselektronik

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud LEAF genanvendelse Nissan LEAF elsker planeten. Det er derfor, den fremstilles med den største andel af genanvendte materialer i klassen og er mere end 95 % genanvendelig. det nye design Nissan LEAFs ekstremt

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

RYOBI benzindrevne havemaskiner kompakt kraft og 4-takts motor!

RYOBI benzindrevne havemaskiner kompakt kraft og 4-takts motor! 2. marts 2012 RYOBI benzindrevne havemaskiner kompakt kraft og 4-takts motor! For de tungeste og mest krævende opgaver i haven findes der bare én løsning - den nye serie af benzindrevne græstrimmere og

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere