Bilag&9&& & Ekspert&udtalelser&om&Copenhagen&Connecting&af& & a.& Senior&Vice&Præsident,&Niels&Axel&Nielsen,&Danmarks&Tekniske&Universitet&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag&9&& & Ekspert&udtalelser&om&Copenhagen&Connecting&af& & a.& Senior&Vice&Præsident,&Niels&Axel&Nielsen,&Danmarks&Tekniske&Universitet&"

Transkript

1 Bilag&9&& & Ekspert&udtalelser&om&Copenhagen&Connecting&af& & a.& Senior&Vice&Præsident,&Niels&Axel&Nielsen,&Danmarks&Tekniske&Universitet& b.& c.& d.& e.& Capacity& f.& g.& h.& Vicedirektør,&Anna&Haldrup,&Københavns&Universitet&& Prorektor,&Jørgen&Staunstrup,&ITKUniversitet& Fakultetsdirektør,&Niels&Maarbjerg&Olesen,&Aalborg&Universitet& CEO,&Mogens&Lønborg,&direktør&Marianna&Lubanski,&CoKpenhagen& Direktør,&Ole&Lehmann&Madsen,&Alexandra&Instituttet& Direktør,&Lars&Pico&Geerdsen,&Kraks&Fond&Byforskning& Direktør,&Henrik&Rosenberg&Seiding,&Senior&Director,&Rambøll& Management&Consulting&A/S& i.& & Research&Vice&President,&Hung&LeHong,&Gartner&Group&

2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13, 4 Vær Postboks København S Att: Søren Kvist 17. juni 2013 nan/doho DTU Statement regarding Copenhagen Connecting DTU has had a good cooperation with City of Copenhagen over the last years on areas such as environmental technologies, transportation infrastructure, green growth and smart cities. Recently, DTU has taken active part in the effort that the City of Copenhagen is giving to the thorough and ambitious work to develop future street lighting. DTU has been asked to give a statement concerning the Copenhagen Connecting concept with regard to the possible impact on the development of new technologies. In regards to the proposed concept Copenhagen Connecting DTU has involved experts from a range of Departments to give a first indication of possibilities and challenges: DTU Compute: Jan Madsen, Vice Director, Henrik Madsen, Professor, Peder Bacher, Post Doc DTU Transport: Otto Anker Nielsen, Professor DTU Civil Engineering: Henrik Stang, Vice Director; Alfred Heller, Associate Professor DTU Environmental Engineering: Karsten Arnbjerg, Associate Professor DTU Photonics Jakob Andersen, project manager DOLL DTU Electrical Engineering Olav Breinbjerg, Professor, Michael A. E. Andersen, Professor DTU Space, Per Knudsen, Head of Geodesy CVR-nr. DK Highlights of the comments and areas of interest: Mobility Smart monitoring, control and regulation of traffic may be enabled by integrating sensors in outdoor streetlights and traffic lights. Higher system reliability due to built-in redundancy in the system and a relevant and price competitive system for congestion charges/road pricing compared to GPS based systems or toll booths DTU Transport Person navigation Geo Location is the key to actual and relevant information utilize future satellite navigation systems and WiFi access points for person navigation - DTU Space. Data Data management and network of sensors for energy system integration, district energy management, drainage systems (cooperation with HOFOR and Krüger). Danmarks Tekniske Universitet Direktionen Anker Engelunds Vej 1 Bygning Kgs. Lyngby Tlf Dir Fax

3 Layers of the OSI (TCP/IP) standard and upcoming new standards that require lobbying in order to secure Danish interests DTU Compute Water The infrastructure may enable a new set of solutions for managing water and for adapting to climate changes. Management of water supply and water drainage existing sensors are expensive and high maintenance cost. Improved water supply, better recycling of water, reduced water wastage. The new ways of managing storm water on surfaces may require higher level of storm water monitoring and the infrastructure may be a relevant part of this DTU Environment Flexible backbone The overall infrastructure may be layered to ensure robust and long-term sustainable backbone and hardware infrastructure and flexible and exchangeable soft layers on top. From the world of smart phones and their apps, we find that you never know, what your app or service will be used for. A CPH infrastructure should therefore be flexible and adaptable similar to the app world. Data should be open and accessible through open standardised interfaces. The system may be able to tackle the big challenge of integrating existing buildings in a smart grid at an effective and cost efficient way DTU Civil Engineering. In the light of the statements from the above scientists indicates that Copenhagen Connecting will become an relevant and suitable platform for DTU in regards to data deriving from the platform and in regards to test and demonstration of state of the art technologies within areas such as LED lighting, transport systems, water management systems, welfare technologies and smart grids. The data deriving from the platform can be used in many ways, for improving e.g. health, logistics, urban life experiences, water management and mobility, and may be core to much research at DTU once available. In our view, the City of Copenhagen has a unique opportunity to become a smart city with Copenhagen Connecting and thereby become even more attractive to business, citizens and cutting edge research. DTU supports the City of Copenhagen s Copenhagen Connecting vision and DTU will be interested in contributing in workshops to identify technological challenges and opportunities as well as international best practice. DTU propose to facilitate a short and focused process for providing City of Copenhagen with recommendations for an intelligent street light system that balances new features with known and proven technologies. DTU sees many opportunities for cooperation in relation to Copenhagen's plans for new street lighting and look forward to continuing the discussion with the City of Copenhagen, on how cooperation can actually unfold. With kind regards Niels Axel Nielsen Senior Vice President Technical University of Denmark 2

4 KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for ressourcer Att.: Søren Kvist Njalsgade 13, 4 vær Postboks København S Københavns Universitets udtalelse vedr. Copenhagen Connecting 16. AUGUST 2013 Københavns Universitet (KU) har et mangeårigt, tæt og frugtbart samarbejde med Københavns Kommune inden for en lang række områder, hvor en realisering af Copenhagen Connecting (CC) vil bidrage yderst positivt og kunne generere yderligere samarbejde til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv. Det gælder ikke mindst samarbejdet om Copenhagen Science City (tidl. Vidensbydel Nørre Campus), hvor realiseringen af CC vil kunne få stor betydning for tiltrækning af både virksomheder, studerende og topforskere. En lang række institutter og centre på Københavns Universitets fakulteter vil på sigt kunne drage fordel af CC og bidrage til at kvalificere konceptet yderligere. Heraf har Datalogisk Institut på Københavns Universitets Natur- og Biovidenskabelige Fakultet bidraget med vedlagte ekspertliste og forslag til konkrete samarbejdsområder i relation til CC, jf. bilag 1. KU deler Københavns Kommunes vision om at gøre København til en smart city med CC og dermed blive endnu mere attraktiv for både erhvervsliv, borgere og de dygtigste forskere. CC kan åbne helt nye muligheder for at bruge selve byrummet som forskningslaboratorium, lige som CC vil kunne udgøre en platform for innovation, der kan bidrage til Københavns vækst. Såfremt Københavns Kommune vælger at allokere midler til realiseringen af CC, bidrager en række af KU s øvrige relevante forskningsmiljøer derfor gerne til yderligere kvalificering af initiativet. FORSKNING & INNOVATION OLE MAALØES VEJ 3, 1. SAL DK-2200 KØBENHAVN N TLF DIR MOB Med venlig hilsen Anna Haldrup Vicedirektør for Forskning & Innovation

5 Bilag 1: Datalogisk Instituts indledende udtalelse SIDE 2 AF 2 Indledningsvist har følgende eksperter fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet diskuteret potentialerne i Copenhagen Connecting: Professor Finn Kensing, direktør, Center for IT Innovation Lektor Jakob Grue Simonsen, viceinstitutleder for forskning Professor Mads Nielsen, forskningsgruppeleder, The Image Group Professor Fritz Henglein, forskningsgruppeleder, Algoritms and Programming Languages Group Lektor Erik Frøkjær, forskningsgruppeleder, Human-Centred Computing Datalogisk Institut er meget interesseret i at deltage i workshops mv. for at kvalificere konceptet yderligere, og instituttet vil kunne bidrage til forskning og innovation i relation til de produkter og services, der skal realisere den digitale infrastrukturs potentialer. Forskerne kan for eksempel arbejde med nedenstående temaer inden for områder som trafik, energi, affald, finansiering samt sundheds- og velfærdsteknologi: Analyser af mønstre i "big data" mhp. at finde relationer og forudsigelser baseret på sensor-, netværks- og database-data, samt for at støtte beslutningstagning og langtidsplanlægning Metoder og koncepter for inddragelse af borgere, virksomheder og ansatte i København i udviklingen af ønskværdige og brugbare produkter og services Kommunikations- og samarbejdsteknologier; metoder til visualisering af heterogene data i forbindelse med kompleks problemløsning; datamining i sociale medier samt design af dynamiske software arkitekturer Algoritmiske teknikker og "Big Compute" stokastisk simulering til online optimering af knappe ressourcer; analyse og sikring af platform- og servicesoftware mod fejl, nedbrud, og hackerangreb; sikker, fleksibel og effektiv integration af uafhængigt udviklede softwareservices i CCplatformen

6

7 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13, 4 vær Postboks København S ATT: Søren Kvist Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Fakultetsdirektør Niels Maarbjerg Olesen Telefon: Dato: Sagsnr.: Copenhagen Connect Udtalelse fra Aalborg Universitet vedr. Copenhagen Connecting Aalborg Universitet har et tæt, godt og stadigt voksende samarbejde med Københavns Kommune. Aalborg Universitet ser derfor mange perspektiver i at etablere et projekt som Copenhagen Connecting (CC), og håber på at få lejlighed til at bidrage til projektets eventuelle gennemførsel. Henvendelsen til Aalborg Universitet er stilet til Det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet. På dette fakultet findes der mange relevante miljøer, der vil kunne bidrage til projektet og samtidig få værdifulde forskningsmæssige input. Institut for Datalogi, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Institut for Planlægning samt Institut for Elektroniske Systemer har alle forskningsaktiviteter, der relaterer sig til projektudkastet for CC, og de indgår derfor gerne i den videre kvalificering og dialog om projektet. Det ligger i Aalborg Universitets DNA at tænke og agere tværfagligt og innovativt. Begge værdier vil være centrale for at kunne gennemføre CC. Vi har derfor udbredt forespørgslen fra Center for Ressourcer til også at omfatte øvrige fakulteter, og herfra er der også givet positive tilkendegivelser ift. projektet. Samtidig opfordres projektet tovholdere til at øge tværfagligheden og samtænke projektet med andre igangværende store forskningsindsatser som Smart Citys og Smart Regions. Et par konkrete eksempler for kommentarer fra forskere gives i det følgende: Professor Ole B. Jensen, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi: Selve projektbeskrivelsen er interessant og falder fint i tråd med det afklaringsarbejde omkring Smart City som jo netop nu er i gang under Det Teknisk Naturvidenskabelige Fakultet. Emnemæssigt er projektets dimensioner som vedrører borgernes oplevelser i byens rum (turisme, mobilitet etc) såvel som de planlægnings- og styringsmæssige systemer der skaber rammerne herfor omkring smart city teknologier alle af relevans for den forskning som foregår ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi. Endvidere er det tværdisciplinære fokus, der lægges op til helt i tråd med den måde vi forsker i disse temaer på indenfor Center for Mobilities and Urban Studies (C-MUS) ved AAU. På den baggrund er min vurdering, at projektets realisering med AAU som samarbejdspartner kan åbne op for nogle særdeles produktive koblinger mellem en konkret storby og et multidisciplinært forskningsmiljø. Institut for Læring og Filosofi/Forskningsgruppen i Teknoantropologi (Professor med særlige opgaver, Torben Elgaard): Copenhagen Connecting er et exceptionelt visionært og interessant projekt, som uden tvivl vil åbne for nye muligheder, dynamik og eksperimenter. Forskningsgruppen i Teknoantropologi på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet har ekspertise i de dynamikker, som omgiver store teknologiske projekter, og vi har derfor en umiddelbar interesse i at følge projektets design, implementering og videre udvikling. Imidlertid ønsker vi også at bidrage direkte til projektet gennem en form for tracking som pt. ikke er omfattet af projektbeskrivelsen. Projektbeskrivelsens altovervejende fokus er at etablere big data om et internet of things baseret Side 1 af 2

8 på RFID-tracking af fysiske objekter og strømme. I tilknytning til disse fysiske strømme udfolder der sig imidlertid også en række sociale og semantiske strømme, idet borgere i København løbende kommenterer, fortolker og på andre måder italesætter byen. Disse strømme udmønter sig fx på hjemmesider, i sociale medier, blogs og andre online kilder. Teknoantropologi gruppen deltager i disse år i et omfattende internationalt forskningssamarbejde om tracking af netop disse former for strømme, hvilket i sammenhæng med Copenhagen Connecting giver unikke muligheder for at spejle byens fysiske og meningsdannende flows. Vi foreslår derfor, at der udarbejdes et antal forskningsprojekter, som udforsker potentialet i at sammenkoble den fysiske tracking med geo-lokaliserede analyser af semantiske og sociale netværk. Samlet set ønsker Aalborg Universitet derfor at tilkendegive opbakning til Copenhagen Connecting, og ser frem til den videre dialog. Med venlig hilsen Niels Maarbjerg Olesen Fakultetsdirektør Chef for AAU Innovation Side 2 af 2

9

10

11

12

13

14

15 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer 2300 København S Att: Søren Kvist Co SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER VED COPENHAGEN CONNECTING København og Rambøll har i et tæt og mangeårigt partnerskab etableret løsninger der sikrer udviklingen af København som en af Verdens mest attraktive og bæredygtige storbyer. Vi ser således også med stor interesse de mulige samfundsøkonomiske potentialer der kan skabes i forbindelse med en sammenhængende internetdækning i Københavns kommune, til gavn for både kommune, borgere og virksomheder. Dato 16. juni 2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F I forbindelse med vores indledende dialoger med Center for Ressourcer, Teknik og Miljøforvaltningen, har en række forskellige potentialeområder været drøftet. Blandt andet kan nævnes: Bedre trafikflows og mindsket CO2 udledning i forbindelse med smart monitorering af trafik flows, intelligente transport systemer mv. Mindsket energiforbrug i forbindelse med realtime monitorering af brugsmønstre og strømforsyningsbehov. Byens sikkerhed i forbindelse med blandt andet crowd controlling igennem opdaterede informationer om bevægelsesmønstre mv. Den samfundsmæssige værdi af en sammenhængende internetdækning vil kunne vise sig betydelig. Tages eksempelvis illustrativt udgangspunkt i taldata fra Københavns kommunes cykelregnskab kan det estimeres, at de samfundsmæssige gevinster vil andrage op imod 3 mia.kr. såfremt optimerede trafikflows kan nedbringe den gennemsnitlige transporttid med få minutter. Gevinster på ovenstående områder skal naturligvis ses i sammenhæng med investeringsomkostninger til både infrastruktur og de enkelte services, ligesom databeskyttelseshensyn, ejer- og udviklingsmodeller mv. skal afklares. Rambøll håber at få lejlighed til at bidrage til den videre samfundsøkonomiske kvalificering af Copenhagen Connecting. Med venlig hilsen Henrik Rosenberg Seiding Senior Director European Policy and Economics M /1 Rambøll Management Consulting A/S CVR NR

16 August 5, 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer 2300 København S Att: Søren Kvist Gartner Assessment of Copenhagen Connecting Smart City and the Internet of Things enables many different benefits, but our research has shown that boil down to four basic models: 1) Manage and optimize an asset or resource (e.g. connecting street lights to save energy and reduce the cost of maintenance) 2) Monetize charging on pay-per-use basis or monetizing a data stream/source 3) Operate remotely operating a device (e.g. controlling valves remotely in a water supply system) 4) Extend extending digital services to a thing such as a software upgrade to an truck or control system Behind each of these four models lies the foundational element: data. The list of data elements that Copenhagen Connecting is planning on capturing (from Appendix B) will create the foundation for benefits that citizens, private enterprises, and the public sector will receive. If data is captured and analyzed cost effectively, there is opportunity for Copenhagen to employ each of the 4 models listed above in many areas. Most of the benefits in a smart city will come from #1 (Managing). Managing and optimizing city infrastructure, transportation assets, transportation routes, buildings, and parking stand out as the likely areas of benefit based on the list in appendix B. Many of these benefits come in the ability to avoid the costs of doing rounds, such as driving around to see which garbage bins to empty, parking infractions to ticket, or streetlight to repair instead a connected asset will immediately signal its need for attention or service. Energy savings and environmental protection are also major benefits of properly managing and optimizing assets. For example, monitoring traffic in a building can help maintain a comfortable environment while reducing energy use. Behind these four models is a set of capabilities that every city will need to have in place: Big data sensor data from things can vary from small bits of information sent when a threshold is passed to a constant stream of operating data. Many smart cities will deal with building data where thousands of sensors will be sending data. Smart cities will need technologies that have the ability to store and analyze large amounts of data cost effectively. This is where newer data stores (e.g. Hadoop Distributed File System) provide a more cost effective way of storing and processing large amounts of data. For example, keeping historical data on transit traffic data can help optimize the transit network. To get the most value of the data listed in appendix, two types of analytical capabilities will be required. Both of these require a different set of technologies. Smart cities should have the ability to do both and apply them the multitude of use cases they may need: o Analysis of data at rest. That is, data that has been stored and will be analyzed historically. For example, traffic data can be analyzed for the last four weeks to help optimize how to time lights better. Parking data could also be analyzed to determine if more capacity is required or new pricing schemes need to be implemented. o Analysis of data in motion. That is, data that is coming in real time and needs to be used/analyzed immediately. For example, in Japan a bridge with sensors can track in real time if a truck is overweight (while it s crossing the bridge) based on tonnage restrictions. It is then fined if there is an infraction. Data integration: sometimes cities will want to be able to integrate data from assets to systems. For example, if sensors determine that a city truck needs maintenance, a service request could

17 August 5, 2013 automatically be place in the asset maintenance system. This requires the ability for a thing/asset and a system to talk. Wireless internet of things infrastructure: data will be sent from many of the things listed in appendix B in a wireless fashion. This requires the city to have a wireless infrastructure that can reach, and is compatible with, the assets and places listed in Appendix B. Collectively, the ability to gather and analyze data throughout the city is critical in achieving energy use, environmental, enterprise, citizen-improvement, and budgetary goals. None of the four models listed above (Manage, Monetize, Operate, Extend) can be achieved without the capability to manage and use this data. Hung LeHong Research Vice President M:

Copenhagen Connecting. - en enestående og innova.v mulighed for at tegne frem.dens København

Copenhagen Connecting. - en enestående og innova.v mulighed for at tegne frem.dens København Copenhagen Connecting - en enestående og innova.v mulighed for at tegne frem.dens København 1 Believe the hype. Big data er langt mere end et flygtigt it buzzword det er den ressource, der kommer til at

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it?

SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it? SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet Konferencetemaer og oplægsholdere The Future is IT Are you ready to face it? LOKALEOVERSIGT: CENTRALVÆRKSTEDET USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN FUTURE TECHNOLOGIES

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 21 st Probably the largest RFID Events in Scandinavia in 2015 We are very pleased to invite to what is probably

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation A Tangible Enhancement of Movie Experiences Can Tangible Computing Enhance the Experience of Golf Motivating teens to understand and generate electricity Monitoring Dogs Activities for Tangible Representation

Læs mere

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Vinter 2012 Indholdsfortegnelse: Introduktion 3 Indledende bemærkninger 3 Projektet 3 Projektets mål 4 Baggrund for den

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device 25. november 08.00-09.00 Morgenmad og registrering 09.00-10.30 Campus Days 2014 Keynote Mary Jo Foley, Rasmus Hald & Simon May Engelsk Igen i år starter vi Microsoft Campus Days med et overblik over hvor

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

It-sikkerhed på tværs af grænser

It-sikkerhed på tværs af grænser It-sikkerhed på tværs af grænser Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Bjørn Bedsted, projektleder Jonas Egmose Mortensen, projektmedarbejder

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere