Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil"

Transkript

1 Rysensteen Gymnasium

2 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger vi tilbyder. Men vigtigst er det at orientere sig i skolens profil. Rysensteen Gymnasium har nemlig en særlig international profil, som vi kalder Global Citizenship Programme. Programmet omfatter ALLE skolens elever, og er integreret i alle aspekter af skolens virke. Derfor er det helt nødvendigt, at man som ansøger til Rysensteen er engageret i at tilegne sig internationale og interkulturelle kompetencer og derved opnå et verdensborgerperspektiv gennem sit gymnasieforløb. Samtidig skal det slås fast, at vi på Rysensteen Gymnasium forventer et solidt fagligt fundament hos ansøgerne samt en motiveret og engageret tilgang til undervisningen. De grundlæggende værdier og mål med al aktivitet på Rysensteen herunder Global Citizenship Programme er funderet i skolens vision fra 2008, der består af fire hjørnesten: viden, læring, demokrati og fællesskab. Vi har valgt at lade disse hjørnesten være rammen også for indholdet i denne informationsfolder. Yderligere information kan fås på Rysensteens hjemmeside eller ved at ringe på tlf man-fre kl. 08:00-16:00 Viden Rysensteen er kreativ faglighed. Viden med globale ambitioner. Læring Vi skaber fremtiden i et engagerende læringsmiljø med mod til forandringer. Vi stiller krav. Vi står på tæerne. Alle skal lære. Demokrati Elever, lærere og ledelse former hverdagen i et levende demokrati, der skærper ansvar og medindflydelse. Fællesskab Vi fastholder det varme fællesskab, der bygger på tryghed, originalitet og rummelighed med plads til at forme sig selv sammen med andre i en intens atmosfære, der gør det spændende at lære. 2 3

3 Rysensteen Gymnasium et traditionsrigt dansk gymnasium med internationale ambitioner Rysensteens profil: Global Citizenship Programme Rysensteen er en 133 år gammel skole, grundlagt af en dengang 25-årig kvinde, der etablerede en pigeskole baseret på begreber som bl.a. tryghed i det nære. Meget er ændret siden, også traditionerne, men vi dyrker stadig fællesskabet og samhørigheden på Rysensteen i et ambitiøst og engagerende læringsmiljø med fokus på medindflydelse, involvering og internationale ambitioner. I blev Rysensteens vision skabt med deltagelse af elever, lærere, ledelse og bestyrelse. Visionen blev til de fire hjørnesten: Viden, Læring, demokrati og fællesskab. Med disse nøglebegreber udvikler vi Rysensteen Gymnasium nu med fokus på internationale og interkulturelle kompetencer og verdensborgerskab. På Rysensteen har vi ambitioner om at skabe rammer om et fornyet dannelsesideal, hvor elever gennem en innovativ tilgang til viden arbejder sig frem til, at det ikke kun handler om at modtage dannelse, men også om at skabe nyt og udvikle værdier. Skolens lærere har gennem de seneste år arbejdet i et kompetenceudviklingsprogram med fokus på pædagogik, vejledning, IT, tværfaglighed, internationalisering samt sundhed og livsstil, og har herved skabt rammerne for udvikling af denne nye pædagogiske tilgang til undervisningen. Men krumtappen i en god skole er elevengagementet. Både det faglige engagement i undervisningen og det dannelsesudviklende engagement ved siden af undervisningen. Det forventer vi, at alle elever udviser på Rysensteen, så også kommende generationer vil værne om Rysensteens værdier og selv nå så langt i deres faglige viden og dannelsesudvikling, som de har potentiale til. Derfor er vores motto også: Du skaber Rysensteen Rysensteen skaber dig Sammen skaber vi fremtiden Denne folder viser, hvordan vi arbejder med visionen som ledestjerne for udviklingen på Rysensteen Gymnasium. Alle elever på Rysensteen deltager i vores Global Citizenship Programme. Det er derfor nødvendigt, at man som ansøger har interesse for at udvikle internationale og interkulturelle kompetencer, og at man har opnået et stærkt fagligt fundament fra sin grundskole herunder også gode engelskkundskaber, da alt samarbejde med vores partnerskoler foregår på engelsk (og i nogle tilfælde også på det 2. fremmedsprog). Formål Global Citizenship Programme (GCP) er en ramme om en internationalt orienteret faglighed, som alle elever på Rysensteen Gymnasium uanset valg af studieretning gennemfører som en del af deres gymnasieuddannelse. GCP er således en fornyet almendannelse, som man som elev udrustes med gennem undervisningen på Rysensteen. Global Citizenship Programme på Rysensteen er beskrevet i en særskilt læreplan og har sin egen progressionsplan, der udmønter læreplanens formål og faglige mål i en række konkrete faglige og tværfaglige forløb (http://rysensteen.dk/l-replan-ogvejledning). Verdensborgerskab fælles ansvar Målet med det fornyede almendannelsesbegreb er, at Rysensteens elever gennem undervisningens globale perspektiver samt diverse arrangementer både på skolen, på Universiteter, i organisationer samt i erhvervslivet udvikler deres verdensborgerskab. Kulminationen på programmet er klassernes studietur til partnerskolen og genbesøg af dennes elever. Med et verdensborgerskab mener vi, at eleverne opnår forståelse af sig selv som en del af et lokalt, nationalt og et verdensomspændende fællesskab i en globaliseret tidsalder og kan påtage sig et samfundsmæssigt medansvar. Verdensborgere har ifølge vores forståelse evnen og modet til at reflektere over både egne og andres værdier i mødet med fremmede kulturers mangfoldighed. De respekterer, med en stærk forankring i egne demokratiske værdier, forskelle i tradition, sprog, religion, vaner og livsform, og er indstillet på forskellene til trods at forstå og tage ansvar for løsningerne på aktuelle globale problemstillinger. 4 5

4 som alle deltager i fra gymnasiestart. Vi appellerer også til, at alle klasser arbejder på at samle penge ind til udvekslingsrejsen. For familier med økonomiske vanskeligheder er der mulighed for at få tilskud til rejsen. Er Rysensteen et elitegymnasium?... De valgte emner/nøgleproblemer, der arbejdes med i forhold til partnerlandene, tager i høj grad udgangspunkt i studieretningen. I forbindelse med undervisningen inddrages eksterne samarbejdspartnere fx virksomhedsrepræsentanter, iværksættere eller forskere i vid udstrækning. Rysensteen tiltrækker stærkt engagerede elever, der higer efter faglige udfordringer, og vores ambitioner på elevernes vegne er endog meget store. Hos os er det naturligt, at eleverne deltager aktivt og engageret i den daglige undervisning med respekt for den enkelte og fællesskabet. Her spiller man holdspil, men glæder sig samtidig over, når den enkelte brillerer. Vigtigst er det, at alle dagligt yder deres bedste til glæde for både sig selv og den læringsmæssige ramme man indgår i. På Rysensteen Gymnasium tilbyder vi KUN mindst AAB-studieretninger og flere AAAstudieretninger. Elevernes forskellige talenter dyrkes desuden gennem en bred vifte af tilbud, som man kan søge deltagelse i (se de kommende sider). Global Citizenship Programme som del af vores talentudviklingsprogram Udover klassernes arbejde med det internationale perspektiv tilbyder vi på Rysensteen Gymnasium også mange individuelle projekter til stimulering af verdensborgerskabet. Man kan som elev søge at deltage i Model United Nation eller Model European Parliament, hvor man møder andre unge fra hele verden i et rollespil, der ligner arbejdet i FN og EU-parlamentet. Man kan deltage i 1.g-tilbuddet med udvekslingsture til Haag eller det nye samarbejde med de nordiske lande. Eller man kan deltage i nogle af de mange faglige internationale konkurrencer, som vi tilbyder på Rysensteen. Endelig kan man vælge at tilbringe uger i 3.g i udlandet, fx som deltager i et hjælpeprojekt eller som studerende på en highschool. Læs mere om disse muligheder i folderen side Det overordnede formål for Global Citizenship Programme på Rysensteen Gymnasium er konkret at styrke og motivere eleverne til at læse videre på udenlandske uddannelsesinstitutioner, søge 6 g 学丹麦语 Ÿ Forløbet Rysensteen Gymnasium har 12 Global Citizenship Programme partnerskoler fordelt på 11 lande: Kina, Singapore, Indien, Tyrkiet, Egypten, Spanien, Island, USA (2), Canada, Argentina og Rusland. Hver enkelt af vores 12 årgangsklasser er tilknyttet en af partnerskolerne og arbejder med det internationale perspektiv gennem hele gymnasieforløbet. Dette sker gennem særlig toning i forhold til partnerskole-landet i fagene, i tværfaglige projekter med globale problemstillinger i fokus, og endelig med besøg i 3.g på partnerskolen samt genbesøg af partnerskolens elever. Der er etableret en opsparingsordning for udgiften til studierejsen, 2 b a УЧИ ДА ТСКИЙ 8 ø k p u Den internationalt orienterede faglighed, som på Rysensteen indbefatter alle gymnasiets fag, har således til formål at gøre eleverne i stand til at forholde sig reflekteret til det omgivende samfund og udvikle forståelse for kulturelle værdier og kulturelle forskelle, for at udvikle deres evner til at begå sig i fremmede kulturer. Den internationalt orienterede faglighed skal også give eleverne konkret indsigt i muligheder for og krav til både uddannelse i udlandet og til at arbejde i et internationalt orienteret erhvervsliv. arbejde i virksomheder, der opererer på et internationalt marked og udfolde deres evner for innovation og iværksætteri på tværs af lande og kontinenter. C Internationalt orienteret faglighed egne muligheder Det er helt nødvendigt, at man som ansøger til Rysensteen Gymnasium BÅDE er interesseret i den internationale profil OG fagligt funderet og engageret, så man kan yde et væsentligt bidrag til den daglige undervisning og forvente selv at blive optimalt stimuleret både i sin faglighed og sin almendannelse. 7

5 Viden med globale ambitioner MEP og MUN Som en del af vores Global Citizenship Programme satser vi stærkt på simuleringsprojekterne MEP, Model European Parliament, og MUN, Model United Nations. Her har eleverne mulighed for at få adgang til en helt unik og international oplevelse. Der afholdes konferencer indenfor begge projekter flere gange årligt, hvor diskussionslystne elever på år af mange forskellige nationaliteter deltager, og der debatteres livligt om højaktuelle temaer i regi af hhv. EU og FN. Vi deltager i skoleåret i otte af disse konferencer, som i år bl.a. foregår i Napoli, Helsinki, Stockholm og Budapest. Derudover tilrettelægger eleverne selv et RysMUN i foråret for alle vores 2.g-elever samt elever fra flere af vores 12 partnerskoler. MEP i Stockholm Jeg tror ikke, at der er nogle gymnasieelever, der med hånden på hjertet kan sige, at de ved alt om EU. Det kunne jeg i hvertfald ikke. Derfor var det utroligt spændende da jeg skulle til Stockholm inden efterårsferien for at deltage i Model European Parliament - Baltic Sea Region (MEP bsr). Her skulle jeg sammen med otte andre danske elever og elever fra ti andre Nordeuropæiske lande og Rusland bare løse verdenssituationen inden for seks forskellige emner, med tilhørende komitéer. Jeg var i Committee on Foreign Affairs, hvor vi skulle løse krisen i Ukraine, den humanitære situation i Israel-Palæstina og afgøre, hvilken rolle EU i fremtiden skal spille i fremtidens konflikter. Derudover var der i løbet af de seks dage vi var afsted mange sociale aktiviteter både arrangeret af MEP bsr og spontane udflugter til Stockholm by. I den danske delegation har vi allerede haft en reunion og skal uden tvivl have en til. Vi har også snakket om at lave en reunion blandt alle 70+ deltagere i løbet af året. Så tag med! Det bliver en uge med europæisk politik, følelsesladede taler, internationale konflikter og masser af nye og fantastiske internationale venner og bekendtskaber! Julius Gotthardt Møller 2.u RysMUN Som sagt afholder vi også vores egen MUN konference, som vi kalder for RYSMUN. Den er hovedsageligt arrangeret af erfarne MUN-elever fra Rysensteen, og består af to obligatoriske dage for alle 2 gere, så de kan få en smagsprøve på denne, ellers frivillige, aktivitet. Den løb sidste år af stablen april 2014, og vi havde blandt andet besøg af elever fra klassernes forskellige partnerskoler, samt den amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, som kom og holdt en tale under åbningsceremonien. Derefter gik debatten i gang på engelsk og fortsatte hektisk de to næste dage, hvor hver elev fra 2.g havde sat sig ind i sit lands holdning og politik, og debatterede store globale spørgsmål på en anden måde, end man normalt ville gøre i et klasselokale. Debatterne kunne indeholde emner som kvinders rettigheder, same-sex marriages, nedrustning af atomvåben arsenaler mv. RYSMUN var en fantastisk oplevelse at være med til at arrangere, og vi blev mødt at mange tilfredse 2 gere, som var blevet helt hooked på MUN-konceptet, og jeg kan derfor kun varmt anbefale at man, som elev på Rysensteen, engagerer sig i disse begivenheder, fordi de ikke kun er lærerige (for det er de i den grad!), men også afsindigt sjove og en fantastisk måde at møde elever på tværs af klasserne og årgangene. Laust Færge 3.u MUN i Stuttgart På et gymnasium lidt udenfor Stuttgart i Sydtyskland, fik Emma og jeg og fem andre elever fra Sankt Annæ Gymnasium mulighed for at være kinesere. Eller rettere, vi fik mulighed for at repræsentere kinesiske holdninger i en lille uges tid. Vi var til en Model United Nations konference sammen med mange andre unge fra hele verden. MUN foregår på den måde, at man er delt op i flere forskellige komitéer og sidder der som den eneste repræsentant fra sit land. Her skal man på formelt engelsk og på den korrekte måde argumentere for sit lands holdninger, som man har sat sig ind i hjemmefra. Emma forsvarede for eksempel Kina med næb og klør, når det kom til menneskerettighederne. Det var selvfølgelig menneskerettighederne, der var et problem. De var for vestligt orienteret og skulle ændres. Det var ikke Kina, der skulle stramme lidt op. Mellem de lange dage med komité-arbejde var der masser af fester og andre sociale arrangementer, så vi lærte de andre unge rigtig godt at kende. Alt i alt var det en virkelig sjov og lærerig tur. Vi lærte en masse retoriske kneb, blev bedre til engelsk, fik et større kendskab til international politik og hvordan FN er bygget op. Egentlig ville vi faktisk bare gerne af sted igen, da vi kom hjem. Kristine Barkholt 2.e (nu 3.e) Udveksling med Haag, Dortmund og nu også med nordiske lande individuelle tilbud ved siden af klassens GCP-projekt På Rysensteen tilbydes der yderligere internationale udvekslingsmuligheder i det nærmeste udland. Hvert år rejser 12 1.g-elever med en lærer til Haag, hvor de indkvarteres privat hos hollandske gymnasieelever. Sammen arbejder de på tværs af kulturerne om selvvalgte aktuelle emner, inspireret af udflugter undervejs til eksempelvis Shell, Amsterdam og Fredspaladset. Efter opholdet fortsættes kulturudvekslingen virtuelt, indtil de hollandske elever i april flytter ind hos de danske elever i en uge for at færdiggøre det fælles projekt og præsentere resultaterne. I 2.g har udvalgte og interesserede elever mulighed for at deltage i et udvekslingssamarbejde med et tysk gymnasium et samarbejde som i 2013 fejrede 25 års fødselsdag. Tysk-eleverne får mulighed for at skifte de vante rammer i hjertet af København ud med en uge på Heinrich Heine Gymnasium i Dortmund. Inden opholdet i Dortmund har de selv været værter for de tyske elever, og der lægges stor vægt på, at der knyttes kontakter og forståelse på tværs af de to kulturer. I Dortmund gengældes gæstfriheden, og de tværkulturelle oplevelser i landet mod syd kombineres med værdifuld træning af tyskkundskaberne. Her bor vores elever hos jævnaldrende tyske gymnasieelever, går bl.a. med dem i skole og får trænet deres tyskkundskaber op mod eksamensperioden. 8 9

6 I 2014 har Rysensteen Gymnasium endvidere indledt et nordisk samarbejde, der åbner op for, at sende 12 1.g elever til Norge, Sverige og Island og modtage elever fra disse lande på genbesøg. Her arbejdes med Norden som geografisk og kulturel enhed, og gennem projekter bliver eleverne klogere på forskelle og ligheder mellem de nordiske befolkninger. Alle tre udvekslingsprojekter giver eleverne stor indsigt i, hvordan verden ser (anderledes) ud også inden for EU s grænser. De bidrager dermed også til Rysensteen Gymnasiums mål om at give eleverne indblik i og interesse for den globale verden, og skærper derved deltagernes verdensborgerskab. Internationale muligheder for enkeltelever Som elev på Rysensteen Gymnasium har man i 3.g mulighed for selv at tilbringe op til 2 1/2 måned et sted i verden bl.a med støtte fra skolens jubilæumsfond. Man skal have fagligt overskud, da man selv skal læse det faglige pensum i perioden. Vi har haft elever af sted på projekter i bl.a. Guatemala, Equador, Indien og Uganda. Senest har Nina fra 3.z været i Nepal fra oktober til december 2014, hvor hun har arbejdet på et børnehjem udenfor hovedstaden Kathmandu. Nina skriver om sin rejse til Nepal I efteråret 2014 rejste jeg til Nepal for at arbejde frivilligt samt deltage i et sprog- og kulturkursus i syv uger. Jeg arbejdede i de fem af ugerne på et børnehjem i byen Patan lige udenfor hovedstaden Kathmandu. På børnehjemmet fik jeg chancen for at arbejde med 30 helt igennem fantastiske børn og blive en del af deres hverdag. Individuel rejse i 3.g er en fantastisk mulighed, for udover muligheden for at opleve en anden del af verden, fik jeg også muligheden for at prøve at stå på egne ben samt muligheden for at møde mennesker fra hele verden. Det er en fed måde at komme helt tæt på en anden kultur. Jeg ville i hvert fald ikke være mine oplevelser foruden, hverken de store som at flyve i en lille propelflyver langs med Mt. Everest, ride på elefantryg, børnehjemmets årlige picnic eller hverdagsoplevelserne, hvor jeg blev mødt af 30 high-fives når jeg hentede børnene på skolen og da jeg lærte at spise rigtigt med fingrene. Studieretninger Hvad er en studieretning? Alle studieretninger på STX rummer op mod 70 % obligatoriske fag. Dansk, historie, engelsk B, 2. fremmedsprog, religion, oldtidskundskab samt matematik C og grundlæggende science er fag, som alle klasser har. Når vi alligevel omtaler studieretningerne som centrale, skyldes det, at de obligatoriske fag i udpræget grad tones efter studieretningsfagene. Derfor skal man vælge efter sin interesse og sine evner. På Rysensteen har lærerne de seneste år arbejdet intenst med at udvikle toningen af studieretninger, så de valgte fag reelt kommer i fokus gennem valg af emner og tilgange til undervisningen. Styrkelse af faglighed og mulighed for 5 A-fag For at understøtte muligheden for tværfagligt samarbejde (toning af studieretningen) og for at styrke fagligheden er studieretningsudbuddet på Rysensteen Gymnasium skabt alene af AAB-studieretninger og i nogle tilfælde AAA-studieretninger. Samtidig stiller vi krav om, at man fastholder det 2. fremmedsprog (tysk eller fransk), som man valgte i grundskolen, medmindre man vælger studieretningen med spansk (og drama) eller med kinesisk. Disse fag kan altså ALENE fås, hvis man vælger dem i en studie-retning. Valg af en AAA-studieretning kræver et fagligt overskud. Toning af studieretninger og Global Citizenship Programme Som beskrevet på side 4 er Global Citizenship Programme et perspektiv på arbejdet indenfor studieretningen gennem programmets læreplan og progressionsplan. Programmet definerer konkrete faglige mål, som udmøntes gennem særlig Global Citizenship toning i alle fag, samt en række bundne fælles faglige forløb med globale problemstillinger og kulturforståelse i fokus. Kort sagt forberedes man til det konkrete kulturmøde med partnerskolen gennem de første års undervisning i gymnasiet. Samarbejdet med partnerskolen før, under og efter de konkrete udvekslingsmøder bliver ligeledes inddraget i undervisningen som en naturlig del af alle fagene indenfor de udbudte studieretninger. Arbejdet med Global Citizenship Programme varierer fra studieretning til studieretning, da vi tilstræber, at det faglige fokus på globale problemstillinger og i samarbejdet med partnerskolerne i vid udstrækning bestemmes af studieretningen. Fx vil scienceklasserne tilgå arbejdet med global opvarmning fra et science perspektiv, mens en globaliseringsklasse typisk vil lægge et stærkere politisk fokus på problemet

7 Samfundsfag A, engelsk A med matematik B/matematik A og evt. naturgeografi B GLOBALISERINGENS UDFORDRINGER PÅ 3 FORSKELLIGE MÅDER Samfundsfag A, Kinesisk A, Engelsk A (med Mat B) GLOBALISERINGENS UDFORDRINGER MED KINESISK I denne studieretning, hvor engelsk, samfundsfag og matematik spiller sammen, får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark, Europa og den øvrige del af verden. Du får herved en bred forståelse for de sammenhænge og muligheder, der er skabt med de seneste års globalisering. Gennem den løbende kontakt med partnerskolen øver du dig i at kommunikere og begå dig internationalt. Her får du god støtte fra de fremmedsprog, som du har på denne studieretning særligt verdenssproget engelsk vil spille en central rolle. Er du interesseret i at blive klogere på den moderne verdens mange spændende udfordringer, vil du trives på denne studieretning. Studieretningen findes i følgende 3 versioner: Samf A, Eng A, Mat B Samf A, Eng A, Mat A Samf A, Eng A, Naturgeografi B (med Mat B og Fransk f. B) I denne studieretning får du en indgående forståelse for globaliseringens udfordringer med fokus på det moderne Kina. Kina er verdens 2. største økonomi, og landet spiller en voksende rolle i det internationale samfund. Landets eksplosive udvikling analyseres gennem samspillet med kinesisk A, samfundsfag A og matematik B. I samfundsfag samarbejdes med matematik, f.eks. ved at lave statistiske undersøgelser. Der fokuseres i alle fag på Kina og Kinas forhold til resten af verden, og du vil lære at analysere og forstå globale udfordringer både politisk, sociologisk og økonomisk. I kinesisk A lærer du at kommunikere med hver femte person i verden. Du vil desuden arbejde med den kinesiske kultur og lære at begå dig i det kinesiske samfund, særligt gennem samarbejdet med vores partnerskole i Hangzhou. Med tilegnelsen af de globale sprog engelsk og kinesisk og med den samfundsfaglige og historiske viden vil du på denne studieretning blive rustet til fremtiden som global borger

8 Matematik A, samfundsfag A med idræt B KROP OG KULTUR Musik A, engelsk A med samfundsfag B MUSIKKEN I VERDEN I denne studieretning ser vi nærmere på forholdet mellem identitet, krop og kultur og på emner som fx doping og folkesundhed både i tal og ud fra etiske aspekter. Idræt er et fag, der vægter den praktiske såvel som den teoretiske del af kropslig viden, mens både matematik og samfundsfag belyser krop og kultur gennem fx statistik, statistiske tests, økonomiske modeller og forskellige typer af ulighedsmål. Vi vil også arbejde med livsstilssygdomme, som i et globalt perspektiv er en af dette århundredes største sundhedsmæssige udfordringer. I den vestlige verden har vi allerede gennem længere tid kendt til de problemer, der følger af en usund livsstil med rygning, alkohol, dårlig kost og for lidt motion. Men nu oplever også andre lande en stigning i forekomsten af livsstilssygdomme og truer dermed med store omkostninger, der kan blive et problem for fremtidig udvikling. I denne studieretning bliver musik en central del af dit gymnasieliv. Du skal både spille og synge analysere og forstå, for musikken belyses fra alle vinkler, fra den kreative bredde til den dybdegående forståelse. Musik, engelsk og samfundsfag vil i kombination være med til at give dig sproglige, kunstneriske og analytiske kompetencer og en solid faglig ballast. Den vil skærpe din lydhørhed, udvikle dine samarbejdsevner og styrke din kulturelle bevidsthed. Med denne studieretning vil du møde det internationale perspektiv med såvel en sproglig og en kulturel viden, kombineret med en samfundsforståelse

9 Science på Rysensteen Matematik A, fysik A, med kemi B Matematik A, bioteknologi A med fysik B SCIENCE OG INNOVATION SCIENCE OG BIOTEKNOLOGI På Rysensteen skærper vi nu og i de kommende år vores scienceprofil gennem et tæt samarbejde med universiteter og forskningsbaserede virksomheder og institutioner. Eleverne i scienceklasserne på Rysensteen kommer derved allerede i gymnasieårene i kontakt med nogle af disse spændende og fascinerende verdener. Eleverne vil jævnligt få besøg af eller selv besøge institutter eller virksomheder, hvor mødet med frontforskere kombineres med eksperimentelle og teoribaserede undervisningsforløb. Inden for både science og matematik er der ingen landegrænser, og det er mere normen end undtagelsen at udlandsophold indgår i videregående sciencestudier. Hver science studieretning vil være præget af bestemte temaer, der som røde tråde går gennem alle tre år. Studieretningen har fokus på rummet og rumforskning energiforsyning kommunikation og datasikkerhed. Centralt i undervisningen står det innovative i det eksperimentelle arbejde i sciencefagene. Her vil du blive udfordret kreativt til at udforske naturens love. I vores moderne sciencelokaler vil der blive åbnet for nye måder at lære naturvidenskab på. Du vil komme til at arbejde med moderne IT tilgange, både når du tilegner dig viden inden for de centrale fag matematik, fysik og kemi og når du selv udforsker naturen ud fra dine egne udtænkte eksperimenter.. Du vil få en ny forståelse for din omverden og for den indflydelse naturvidenskaben har på dig og samfundet. Gennem ekskursioner og samarbejde med undervisningsinstitutioner og erhvervsliv i ind- og udland pirres din nysgerrighed, og du vil få mulighed for at teste dine kundskaber i nationale og internationale konkurrencer og workshops. Studieretningen har fokus på genteknologi og arvelighed miljø og ressourcer statistisk modellering. Du vil lære at beskrive og forstå, hvordan bioteknologi anvendes i industrien i et videnssamfund. Du kommer til at arbejde bredt med emner fra biologi, kemi, fysik og matematik. I det daglige arbejde med eksperimenter i skolens moderne laboratorier vil du blive udfordret på kreativitet og selvstændighed. Aktuelle emner af bl.a. etisk karakter vil indgå i undervisningen, fx brug af stamceller til behandling af diabetes, fremstilling og udnyttelse af energi, fx i form af bioethanol fra halm og genteknologi. Gennem arbejdet med emnerne vil du få indsigt i, hvordan sciencefagene udnyttes i et moderne samfund, og hvilken betydning de har for globaliseringen

10 Læring vi stiller krav. Vi står på tæerne. Alle skal lære. Engelsk A, spansk A, dramatik B med tysk f. B eller fransk f. B VERDENSSPROG OG DRAMATIK Verdenssprogene engelsk, spansk og tysk eller fransk suppleret af kreativitet og kultur i faget dramatik udgør kernen i denne studieretning. Den brede sprogbeherskelse vil give mulighed for at udforske kulturer og kontinenter og skabe forståelse for politik, kunst, kultur og samfund, især i de engelsk- og spansktalende lande verden over fra Madrid til Mexico fra London til Los Angeles. I samarbejdet med vores partnerskole i Madrid lærer du om forskelle og ligheder mellem danske og spanske livsvilkår, og efter tre år, hvor du hver dag har beskæftiget dig med at udtrykke dig sprogligt og kropsligt, sagligt og æstetisk vil du være godt rustet til at begå dig internationalt. Kreativ faglighed i et engagerende læringsmiljø IT er en integreret del af stort set al undervisning på Rysensteen og alle elever medbringer deres egen computer hver dag. Ikke kun fordi internettets uendelige muligheder for at finde materiale er en fast del af undervisningen, men også fordi eleverne arbejder kreativt med fx selv at lave undervisningsrelevante hjemmesider, film og virtuelle oplæg. I nogle fag er de sociale medier, som facebook og twitter interessante at inddrage mens det andre gange kan være helt relevant at lukke disse helt ned!!! Kommunikationskanaler som Skype har fået en vigtig betydning i samarbejdet med vores partnerskoler over hele jorden. Vores fleksible lokaler på Flæsketorvet skaber gode rammer for en kreativ faglighed. Elevernes innovative kompetencer udvikles når de i sciencefagene udarbejder forslag til, hvordan storbyerne kan håndtere fremtidens klimaudfordringer eller andre globale miljøproblemer. Alle elever i 1.g har ligeledes et innovationsforløb, hvor der i foråret 2014 blev arbejdet på at udvikle kreative forslag til understøttelse af et godt skolemiljø. Her fremkom en bred vifte af forslag fra en App til samling af IT-platforme til etablering af boldspilsareal. For de kloge hoveder På Rysensteen gør vi en indsats for, at vores mange elever med fagligt overskud får mulighed for at udvikle sig yderligere. I undervisningen er der flere muligheder for at læse fem fag på A-niveau både samlet i studieretninger eller som valgfag, og gennem diverse aktiviteter uden for undervisningen er der adskillige tilbud, som man kan udtages til eller blot deltage i. Mange rysensteenere deltager i faglige konkurrencer. I efteråret deltog en stor gruppe elever i den prestigefyldte Georg Mohrkonkurrence, og der venter nu 2. runde for de elever, der gik videre. Vores dygtige science-elever klarede sig meget flot i den årligt tilbagevendende og landsdækkende konkurrence Drughunter-dysten, arrangeret af medicinalvirksomheden Lundbeck. Her blev det bl.a. til en fornem 1. plads til 4 elever fra 2.y i kemi. Også i de humanistiske fag dystes der i konkurrencer. Flere elever har gennem de senere år opnået fine placeringer i en international konkurrence for kinesisk sprog. Senest har Johan fra 2.d tilbragt nogle uger i Kina som resultat af hans flotte præstation i den danske del af konkurrencen. Også i fransk er det fornylig blevet til en flot sølvmedalje i en større national sprogdyst. Og i den nationale historiekonkurrence, hvor produktet var en undervisningsportal om det afgørende øjeblik i dansk udenrigspolitik, placerede 3 piger fra 3.x sig på en 2.plads. Tolv rysensteenere blev i år optaget på Akademiet for Talentfulde Unge, der er et tilbud til specielt begavede elever, der har overskud til at deltage i faglige seminarer og forelæsninger udover skolearbejdet. Endvidere skal det nævnes, at engagerede Rysensteen har et tæt samarbejde med universiteter, så udfordringerne undervejs i gymnasieforløbet også målrettes videregående uddannelser for alle klasser, ligesom vi hvert år inviterer forskere og specialister til at holde oplæg i Frokostuniversitetet eller på temadage om alt fra rumforskning til demokratiske udfordringer i Mellemøsten

11 Lektiecafe På Rysensteen understøttes læringen af frivillige lektiecafeer. Flere gange om ugen er der lektiecafé i biblioteket på 3. sal, hvor faglærere og studerende er til rådighed med hjælp og vejledning. Der veksles mellem korte lektiecaféer og lange skriveværksteder, hvor der er tid til fordybelse med de skriftlige opgaver. Det er ikke kun elever, der har brug for hjælp, som sidder og hygger sig med te og brød efter skoletid. Det er lige så ofte elever, der bruger lektiecaféerne som mulighed for at forberede lektielæsning i fællesskab med kammeraterne og elever, som ser lektiecaféen som en god mulighed for at få lavet afleveringer i en rolig og koncentreret atmosfære. I år har vi endvidere et ugentligt tilbud til interesserede elever, der ønsker at prøve kræfter med matematikprogrammet Maple, inden de møder det på de videregående uddannelser. RiF Rysensteen i Form På Rysensteen tager vi sundhed alvorligt. Derfor har vi investeret i at skabe mange muligheder for at være fysisk aktiv i løbet af ugen fordi læring og velvære hænger tæt sammen. Alle elever og lærere har adgang til at træne og svømme i DGI-byen både før og efter skoletid samt i mellemmoduler eller i klassernes indlagte DGI-moduler. Demokrati et levende demokrati, der skærper ansvar og medindflydelse Årsmøde, demokratimoduler og klassens time Sammenhæng mellem indflydelse og ansvar er vigtig for en velfungerende skole. Det daglige levende demokrati er både givende og krævende det kræver åbenhed og tid. Til gengæld får man en gennemskuelig demokratisk struktur, som sikrer, at alle synspunkter bliver hørt. Som et vigtigt led i den demokratiske dannelse lægger vi på Rysensteen vægt på, at eleverne får en klar bevidsthed om demokratiets muligheder og spilleregler. Derfor praktiseres demokratiet konkret og på flere niveauer, der starter med det nære, nemlig klassediskussionen og bevæger sig ud på helskoleniveauet. Alle klasser har jævnligt en skemalagt klassens time til at diskutere dels emner, som har relation til hele skolen, dels emner, som vedrører klassen internt det kan være klasserumskultur, afleveringsprocedurer, og det kan være en diskussion om, hvordan de grundlæggende værdier på Rysensteen kommer til udtryk. Elevrådet og dets forskellige arbejdsgrupper har desuden brug for, at klasserne afklarer deres holdning til de emner, der tages op i organisationen og på de fællesmøder på skolen, som elevrådet arrangerer og det foregår typisk i klassens time. og talentfulde elever har mulighed for at deltage i Projekt Forskerspirer, hvor man i samarbejde med forskere får mulighed for at arbejde med et projekt, som man præsenterer og får bedømt. Amanda fra 3.x gik i foråret hele vejen og blev med sit projekt om, hvordan man gennem nudging kan få gymnasieelever til i højere grad at spise bæredygtigt, hyldet på Københavns Universitet som et af de 12 bedste projekter på landsplan. I løbet af de første skoleuger kick-startes RIF for 1.g erne med en fælles idrætsdag, der foregår både i DGI-byen og rundt på Vesterbro. Der er bl.a. svømmekonkurrence, discodans og fodbold! Hver fredag eftermiddag er der frivillig idræt med forskellige aktiviteter, hvor mange elever altid deltager. En god mulighed for at møde elever på tværs af klasser og en rigtig god måde at starte weekenden på! Det er også her, der trænes til årets mange idrætskonkurrencer med andre gymnasier, i bl.a. fodbold, badminton og håndbold. Rysensteen i Form er ikke blot aktivitet med høj puls. De seneste år har vi udviklet tilbud i både yoga og mindfulness, som elever kan deltage i, i frokostpausen eller efter skole. Ud over de her nævnte tilbud er hele MEP- og MUN-projektet også en del af vores talentprogram (se side 8). Tidligere rysensteenere hjælper med at kvalificere deltagerne op til de sessioner, vi har tilmeldt os

12 elevrepræsentation i MIO, MedarbejderIndflydelsesOrganisation, hvor de valgte sikkerhedsrepræsentanter er med til at drøfte vigtige forestående forandringer på skolen. Også i skolens økonomiudvalg for undervisningsmidler er eleverne repræsenteret og får herigennem medindflydelse på indkøb til fagene. Elevrådets formandskab deltager som en naturlig del af Rysensteens bestyrelse og har mulighed for at deltage på personalemøder. Andre udvalg er med til at understøtte Rysensteens profil indenfor medborgerskab og verdensborgerskab. Operation Dagsværk samler mange elever, når man år efter år den første onsdag i november sætter fokus på problemstillinger i u-lande ved at give et dagsværksarbejde til formålet. Ligeledes engagerer en stor gruppe elever sig i organisationer som Ungdommens Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp, hvor der bl.a. er en flot opbakning til de store landsindsamlinger til fordel for nødlidende. Lokalt er rysensteener-elever på tværs af klasser og årgange med til at give en hjælpende hånd til dårligt stillede medborgere gennem indsamling af overskudsmad fra skolearrangementer til sociale tilbud på Vesterbro som Mændenes Hjem og Reden. Også de mange elevstyrede udvalg engagerer og inspirerer vores elever til at gøre en indsats for såvel de faglige som de sociale fællesskaber på Rysensteen, og depechen gives på fornemste vis videre fra ældre årgange til de nye elever for at værne om det, vi med glimt i øjet kalder for Rysensteenerånden. På det lidt større plan er der såkaldte demokratidage, hvor Elevrådet sætter diverse temaer på dagsorden, som har betydning for hele eller dele af elevgruppen, og hvor eleverne alt efter interesse har mulighed for at deltage i diverse workshops. I den forbindelse arbejdes der i hele organisationen på at understøtte Rysensteens sundhedsprofil, og der sættes løbende fokus på de såkaldte KRAM-faktorer (Kost Rygning Alkohol Motion) såvel i som udenfor undervisningen. Eleverne beskæftiger sig undervejs i tværfaglige forløb med forskellige sundhedsaspekter, og resultaterne tages med i det videre arbejde med at forbedre sundheden for alle på Rysensteen. Og endelig er der det store fælles demokratiske forum det store årsmøde, hvor Elevrådet skaber en ramme for drøftelse af et relevant tema. På det seneste årsmøde blev der sat fokus på skolens GCP-program med interessante inputs til forbedringer. Elevinvolvering på Rysensteen Gymnasium På Rysensteen har man udover den daglige undervisning også pligt til at engagere sig i skolens liv. Gennem deltagelse i diverse aktiviteter og udvalg styrkes elevernes forståelse af sammenhængen mellem ansvar og medindflydelse, og der skabes en unik skolekultur, der tiltrækker engagerede unge. Engagementet trives både i de formelle organisatoriske udvalg og i mere uformelle udvalg, hvor ildsjæle arbejder med særlige interesser. Elevrådet er et aktivt og samlende organ på Rysensteen. Et absolut selvkørende råd med forretningsorden, selvstændig økonomi, prioriterede indsatsområder og uddelegering til involverede arbejdsgrupper. Hver klasse har to repræsentanter siddende i rådet, men alle elever er velkomne til at deltage i møderne. Der er i mange klasser skarp konkurrence om valget af repræsentanter. Formandsskabet mødes hver uge med ledelsen, som også deltager i nogle af elevrådsmøderne med kort information eller til drøftelse af vigtige punkter. På den årlige elevrådsweekend, hvor alle elevrådsrepræsentanter deltager, fastlægges rammerne for det kommende års arbejde. Endvidere vælger Elevrådet repræsentanter til de 8 organisatoriske udvalg på Rysensteen Gymnasium. Her inddrages eleverne i arbejdet med at udvikle og evaluere diverse tiltag indenfor skolens indsatsområder f.eks. indenfor Global Citizenship Programme, talentudvikling, vejledning og skolekultur. Dertil kommer 22 23

13 Fællesskab tryghed, originalitet og rummelighed Et stærkt fællesskab Fællesskabets rummelighed er rammen om den gode skole. På Rysensteen er fællesskabet både funderet i undervisningen og i alle de aktiviteter, der foregår omkring det faglige. Fællesskabet tager udgangspunkt i klassen, der allerede fra den første dag søges opbygget som en god og tryg enhed med respekt for den enkelte og fællesskabet. Der foregår dog også mange ting på tværs af klasser og årgange, der styrker fællesskabet udenfor klassen. Vi har nu flere år i træk afviklet en sciencedag for alle 3.g sciencehold, hvor der i år blev sat fokus på det meget fascinerende spørgsmål om Liv i Rummet. Som optakt til klassernes arbejde med at lave små dokumentarfilm på deres Global Citizenship rejser drog alle vores 1. og 2.g klasser i samlet flok til Bremen Bio, hvor de fik en særforestilling af den yderst relevante dokumentarfilm Inequality for all i et samarbejde med CPH:DOX. I foråret 2014 samlede vi endvidere alle skolens musik- og dramaelever på en Kunsttemadag, hvor Sigurd Barett kridtede banen op for et arbejde på tværs af hold og klasser. Målet var at skabe små forestillinger baseret på nordisk mytologi. Endvidere skal det nævnes, at vi i år har indledt et samarbejde med Københavns Sprogskole, hvor vores elever møder elever fra spansk- og kinesisktalende lande i sprogcaféer til udveksling af erfaringer og til træning af sprog. Og så er der de frivillige tilbud, hvor elever med særlige faglige interesser finder sammen i Litterær Studiekreds, Dokumentarfilmklubben eller Ryskoret. Helt centralt i det stærke sociale fællesskab blandt eleverne på Rysensteen står de mange selvstyrende elevudvalg. Festudvalget samler naturligt mange elever, der står for at planlægge og gennemføre skolens fester naturligvis i samarbejde med ledelsen. Kælderudvalget samler elever, der bestyrer skolens legendariske elevkælder lige fra indretning til afvikling af arrangementer med diverse temaer. Mange andre elevudvalg er med til at præge skolens liv i løbet af skoleåret nogle eksisterer kun kort tid, og andre går i arv fra generation til generation. Operation Dagsværk, Skitursudvalget, GURG og Musicaludvalget er eksempler på udvalg, der har overlevet i flere generationer. Kunstudvalget, Tøjbytteudvalget, kagebagningsudvalget og Sig-det-med blomster-udvalget er eksempler på nyere udvalg, der er ved at finde fodfæste i skolekulturen. En særlig plads i mange rysensteeneres hjerter har Mamse, der er et lille udvalg bestående af et par elever, der laver sunde og billige frokostretter til skolens elever, der på tværs af klasser og årgange samles til en hyggelig frokost om fredagen. De kreative fællesskaber, der krydser hinanden i sammenhænge, der ligger udenfor klassernes rammer, giver eleverne mulighed for at møde hinanden og have det sjovt sammen. Den tryghed, der opstår heraf, er en vigtig værdi på Rysensteen. Fælles for elevudvalgene på Rysensteen Gymnasium er en inkluderende tilgang. Alle, der har lyst til at arbejde indenfor et interesseområde, har mulighed for at deltage. Det betyder i praksis, at der skabes mange kontakter og venskaber på tværs af klasser og årgange. Morgensamling Hver anden uge har vi et forlænget formiddagsfrikvarter med morgensamling, hvor vi selvfølgelig synger, og hvor ledelsen, udvalgene og alle andre, der har noget på hjerte, har mulighed for at give fælles informationer og hvor klasserne på skift optræder med sketches og sange. Fornemmelsen af fællesskab er ikke til at tage fejl af, når eleverne synger i vilden sky en mandag formiddag til morgensamling. Musik Musiklivet har det godt på Rysensteen. Musicalen, som er elevstyret, trækker hvert år i januar fulde huse. Planlægningen begynder allerede inden sommerferien, og fra september øves der flittigt af omkring 100 aktive musicaldeltagere. Resultatet bliver yderst professionelt! Vi har også Ryskor og Rys-orkester, og der er en række mindre elevbands, som bruger skolens øvelokaler. Musiklærerne udbyder desuden løbende forskellige workshops udenfor skoletid herunder bl.a. blæserundervisning for nybegyndere og sangskrivningsworkshop. I årets løb er der cafékoncerter i Salen på skolen, og Julekoncerten blev i december 2014 atter afholdt i Mariakirken i Istedgade med både solistoptræden og et 140 mand stort A-niveau-kor. Der er i skoleåret 2014/15 fem studieretningsklasser med musik på A-niveau, og det giver mange muligheder for at arbejde på tværs, både i temaforløb og i forbindelse med koncertprojekter

14 Campus Rysensteen Rysensteens vision om et engagerende læringsmiljø afspejles i Campus Rysensteen, hvor læringen foregår på mange måder og i mange miljøer. For 4 år siden indviede vi første etape af skolens nye afdeling i Hvide Kødby. Med udvidelsen fulgte 2000 lyse m 2 med faciliteter til at boltre sig pædagogisk i alt fra et kæmpestort fællesrum (Atelieret), til skolens egen biograf, grupperum og øer til samtaler og fordybelse. I dette skoleår er afdelingen udbygget med yderligere 800 m 2 til kreativ og inspirerende undervisning ikke mindst i sciencefagene. Og inden vi slår dørene op for næste skoleår vil bygningen også indeholde 700 m 2 mere hovedsageligt til elevophold. I hovedbygningen i Tietgensgade er der udover klasselokaler også et populært bibliotek på 3.sal med en altid hjælpsom bibliotekar, computere og Fatboys til at slænge sig i, mens man arbejder og i kælderen skaber eleverne deres helt egen stemning i Rysensteens legendariske Elevkælder. I gården har vi et veludstyret musiklokale og salen, som nu bruges til drama samt til fester og fællesaktiviteter. Endelig har vi i Kvægtorvsgades gamle staldbygninger, lige over for hovedbygningen, moderne sciencelokaler med alt det udstyr vi har brug for og god plads til eksperimentelt arbejde. Idrætsundervisningen på Rysensteen foregår i DGI-byen, hvor store og små sale, vandkulturhuset og træningshuset giver mulighed for at dyrke al slags sport. Rysensteen Gymnasium er et downtown gymnasium med Vesterbro som bagtæppe for kulturen. DU SKABER RYSENSTEEN RYSENSTEEN SKABER DIG SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN Rysensteen Gymnasium Layout:

15 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:55 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:55 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 Rysensteen Gymnasiums Global Citizenship programme 28 Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74, 1704 København V, tlf

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

STRATEGI 2012-16. Fællesskab. faglighed. mangfoldighed

STRATEGI 2012-16. Fællesskab. faglighed. mangfoldighed STRATEGI 2012-16 Strategi GHG 2012-16 * Værdier * Vision * Strategiske mål * Handleplan værdier Faglighed Fællesskab Mangfoldighed Et miljø præget af høj faglighed med tilbud om udfordringer og udvikling.

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Velkommen til vores verden

Velkommen til vores verden Egå Gymnasium Velkommen til vores verden Hvis du netop er trådt ind ad døren på Egå Gymnasium for første gang, vil vi allerførst give dig lejlighed til at fornemme vores bygning. Stil dig i et hjørne og

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere