Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil"

Transkript

1 Rysensteen Gymnasium

2 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger vi tilbyder. Men vigtigst er det at orientere sig i skolens profil. Rysensteen Gymnasium har nemlig en særlig international profil, som vi kalder Global Citizenship Programme. Programmet omfatter ALLE skolens elever, og er integreret i alle aspekter af skolens virke. Derfor er det helt nødvendigt, at man som ansøger til Rysensteen er engageret i at tilegne sig internationale og interkulturelle kompetencer og derved opnå et verdensborgerperspektiv gennem sit gymnasieforløb. Samtidig skal det slås fast, at vi på Rysensteen Gymnasium forventer et solidt fagligt fundament hos ansøgerne samt en motiveret og engageret tilgang til undervisningen. De grundlæggende værdier og mål med al aktivitet på Rysensteen herunder Global Citizenship Programme er funderet i skolens vision fra 2008, der består af fire hjørnesten: viden, læring, demokrati og fællesskab. Vi har valgt at lade disse hjørnesten være rammen også for indholdet i denne informationsfolder. Yderligere information kan fås på Rysensteens hjemmeside eller ved at ringe på tlf man-fre kl. 08:00-16:00 Viden Rysensteen er kreativ faglighed. Viden med globale ambitioner. Læring Vi skaber fremtiden i et engagerende læringsmiljø med mod til forandringer. Vi stiller krav. Vi står på tæerne. Alle skal lære. Demokrati Elever, lærere og ledelse former hverdagen i et levende demokrati, der skærper ansvar og medindflydelse. Fællesskab Vi fastholder det varme fællesskab, der bygger på tryghed, originalitet og rummelighed med plads til at forme sig selv sammen med andre i en intens atmosfære, der gør det spændende at lære. 2 3

3 Rysensteen Gymnasium et traditionsrigt dansk gymnasium med internationale ambitioner Rysensteens profil: Global Citizenship Programme Rysensteen er en 133 år gammel skole, grundlagt af en dengang 25-årig kvinde, der etablerede en pigeskole baseret på begreber som bl.a. tryghed i det nære. Meget er ændret siden, også traditionerne, men vi dyrker stadig fællesskabet og samhørigheden på Rysensteen i et ambitiøst og engagerende læringsmiljø med fokus på medindflydelse, involvering og internationale ambitioner. I blev Rysensteens vision skabt med deltagelse af elever, lærere, ledelse og bestyrelse. Visionen blev til de fire hjørnesten: Viden, Læring, demokrati og fællesskab. Med disse nøglebegreber udvikler vi Rysensteen Gymnasium nu med fokus på internationale og interkulturelle kompetencer og verdensborgerskab. På Rysensteen har vi ambitioner om at skabe rammer om et fornyet dannelsesideal, hvor elever gennem en innovativ tilgang til viden arbejder sig frem til, at det ikke kun handler om at modtage dannelse, men også om at skabe nyt og udvikle værdier. Skolens lærere har gennem de seneste år arbejdet i et kompetenceudviklingsprogram med fokus på pædagogik, vejledning, IT, tværfaglighed, internationalisering samt sundhed og livsstil, og har herved skabt rammerne for udvikling af denne nye pædagogiske tilgang til undervisningen. Men krumtappen i en god skole er elevengagementet. Både det faglige engagement i undervisningen og det dannelsesudviklende engagement ved siden af undervisningen. Det forventer vi, at alle elever udviser på Rysensteen, så også kommende generationer vil værne om Rysensteens værdier og selv nå så langt i deres faglige viden og dannelsesudvikling, som de har potentiale til. Derfor er vores motto også: Du skaber Rysensteen Rysensteen skaber dig Sammen skaber vi fremtiden Denne folder viser, hvordan vi arbejder med visionen som ledestjerne for udviklingen på Rysensteen Gymnasium. Alle elever på Rysensteen deltager i vores Global Citizenship Programme. Det er derfor nødvendigt, at man som ansøger har interesse for at udvikle internationale og interkulturelle kompetencer, og at man har opnået et stærkt fagligt fundament fra sin grundskole herunder også gode engelskkundskaber, da alt samarbejde med vores partnerskoler foregår på engelsk (og i nogle tilfælde også på det 2. fremmedsprog). Formål Global Citizenship Programme (GCP) er en ramme om en internationalt orienteret faglighed, som alle elever på Rysensteen Gymnasium uanset valg af studieretning gennemfører som en del af deres gymnasieuddannelse. GCP er således en fornyet almendannelse, som man som elev udrustes med gennem undervisningen på Rysensteen. Global Citizenship Programme på Rysensteen er beskrevet i en særskilt læreplan og har sin egen progressionsplan, der udmønter læreplanens formål og faglige mål i en række konkrete faglige og tværfaglige forløb (http://rysensteen.dk/l-replan-ogvejledning). Verdensborgerskab fælles ansvar Målet med det fornyede almendannelsesbegreb er, at Rysensteens elever gennem undervisningens globale perspektiver samt diverse arrangementer både på skolen, på Universiteter, i organisationer samt i erhvervslivet udvikler deres verdensborgerskab. Kulminationen på programmet er klassernes studietur til partnerskolen og genbesøg af dennes elever. Med et verdensborgerskab mener vi, at eleverne opnår forståelse af sig selv som en del af et lokalt, nationalt og et verdensomspændende fællesskab i en globaliseret tidsalder og kan påtage sig et samfundsmæssigt medansvar. Verdensborgere har ifølge vores forståelse evnen og modet til at reflektere over både egne og andres værdier i mødet med fremmede kulturers mangfoldighed. De respekterer, med en stærk forankring i egne demokratiske værdier, forskelle i tradition, sprog, religion, vaner og livsform, og er indstillet på forskellene til trods at forstå og tage ansvar for løsningerne på aktuelle globale problemstillinger. 4 5

4 som alle deltager i fra gymnasiestart. Vi appellerer også til, at alle klasser arbejder på at samle penge ind til udvekslingsrejsen. For familier med økonomiske vanskeligheder er der mulighed for at få tilskud til rejsen. Er Rysensteen et elitegymnasium?... De valgte emner/nøgleproblemer, der arbejdes med i forhold til partnerlandene, tager i høj grad udgangspunkt i studieretningen. I forbindelse med undervisningen inddrages eksterne samarbejdspartnere fx virksomhedsrepræsentanter, iværksættere eller forskere i vid udstrækning. Rysensteen tiltrækker stærkt engagerede elever, der higer efter faglige udfordringer, og vores ambitioner på elevernes vegne er endog meget store. Hos os er det naturligt, at eleverne deltager aktivt og engageret i den daglige undervisning med respekt for den enkelte og fællesskabet. Her spiller man holdspil, men glæder sig samtidig over, når den enkelte brillerer. Vigtigst er det, at alle dagligt yder deres bedste til glæde for både sig selv og den læringsmæssige ramme man indgår i. På Rysensteen Gymnasium tilbyder vi KUN mindst AAB-studieretninger og flere AAAstudieretninger. Elevernes forskellige talenter dyrkes desuden gennem en bred vifte af tilbud, som man kan søge deltagelse i (se de kommende sider). Global Citizenship Programme som del af vores talentudviklingsprogram Udover klassernes arbejde med det internationale perspektiv tilbyder vi på Rysensteen Gymnasium også mange individuelle projekter til stimulering af verdensborgerskabet. Man kan som elev søge at deltage i Model United Nation eller Model European Parliament, hvor man møder andre unge fra hele verden i et rollespil, der ligner arbejdet i FN og EU-parlamentet. Man kan deltage i 1.g-tilbuddet med udvekslingsture til Haag eller det nye samarbejde med de nordiske lande. Eller man kan deltage i nogle af de mange faglige internationale konkurrencer, som vi tilbyder på Rysensteen. Endelig kan man vælge at tilbringe uger i 3.g i udlandet, fx som deltager i et hjælpeprojekt eller som studerende på en highschool. Læs mere om disse muligheder i folderen side Det overordnede formål for Global Citizenship Programme på Rysensteen Gymnasium er konkret at styrke og motivere eleverne til at læse videre på udenlandske uddannelsesinstitutioner, søge 6 g 学丹麦语 Ÿ Forløbet Rysensteen Gymnasium har 12 Global Citizenship Programme partnerskoler fordelt på 11 lande: Kina, Singapore, Indien, Tyrkiet, Egypten, Spanien, Island, USA (2), Canada, Argentina og Rusland. Hver enkelt af vores 12 årgangsklasser er tilknyttet en af partnerskolerne og arbejder med det internationale perspektiv gennem hele gymnasieforløbet. Dette sker gennem særlig toning i forhold til partnerskole-landet i fagene, i tværfaglige projekter med globale problemstillinger i fokus, og endelig med besøg i 3.g på partnerskolen samt genbesøg af partnerskolens elever. Der er etableret en opsparingsordning for udgiften til studierejsen, 2 b a УЧИ ДА ТСКИЙ 8 ø k p u Den internationalt orienterede faglighed, som på Rysensteen indbefatter alle gymnasiets fag, har således til formål at gøre eleverne i stand til at forholde sig reflekteret til det omgivende samfund og udvikle forståelse for kulturelle værdier og kulturelle forskelle, for at udvikle deres evner til at begå sig i fremmede kulturer. Den internationalt orienterede faglighed skal også give eleverne konkret indsigt i muligheder for og krav til både uddannelse i udlandet og til at arbejde i et internationalt orienteret erhvervsliv. arbejde i virksomheder, der opererer på et internationalt marked og udfolde deres evner for innovation og iværksætteri på tværs af lande og kontinenter. C Internationalt orienteret faglighed egne muligheder Det er helt nødvendigt, at man som ansøger til Rysensteen Gymnasium BÅDE er interesseret i den internationale profil OG fagligt funderet og engageret, så man kan yde et væsentligt bidrag til den daglige undervisning og forvente selv at blive optimalt stimuleret både i sin faglighed og sin almendannelse. 7

5 Viden med globale ambitioner MEP og MUN Som en del af vores Global Citizenship Programme satser vi stærkt på simuleringsprojekterne MEP, Model European Parliament, og MUN, Model United Nations. Her har eleverne mulighed for at få adgang til en helt unik og international oplevelse. Der afholdes konferencer indenfor begge projekter flere gange årligt, hvor diskussionslystne elever på år af mange forskellige nationaliteter deltager, og der debatteres livligt om højaktuelle temaer i regi af hhv. EU og FN. Vi deltager i skoleåret i otte af disse konferencer, som i år bl.a. foregår i Napoli, Helsinki, Stockholm og Budapest. Derudover tilrettelægger eleverne selv et RysMUN i foråret for alle vores 2.g-elever samt elever fra flere af vores 12 partnerskoler. MEP i Stockholm Jeg tror ikke, at der er nogle gymnasieelever, der med hånden på hjertet kan sige, at de ved alt om EU. Det kunne jeg i hvertfald ikke. Derfor var det utroligt spændende da jeg skulle til Stockholm inden efterårsferien for at deltage i Model European Parliament - Baltic Sea Region (MEP bsr). Her skulle jeg sammen med otte andre danske elever og elever fra ti andre Nordeuropæiske lande og Rusland bare løse verdenssituationen inden for seks forskellige emner, med tilhørende komitéer. Jeg var i Committee on Foreign Affairs, hvor vi skulle løse krisen i Ukraine, den humanitære situation i Israel-Palæstina og afgøre, hvilken rolle EU i fremtiden skal spille i fremtidens konflikter. Derudover var der i løbet af de seks dage vi var afsted mange sociale aktiviteter både arrangeret af MEP bsr og spontane udflugter til Stockholm by. I den danske delegation har vi allerede haft en reunion og skal uden tvivl have en til. Vi har også snakket om at lave en reunion blandt alle 70+ deltagere i løbet af året. Så tag med! Det bliver en uge med europæisk politik, følelsesladede taler, internationale konflikter og masser af nye og fantastiske internationale venner og bekendtskaber! Julius Gotthardt Møller 2.u RysMUN Som sagt afholder vi også vores egen MUN konference, som vi kalder for RYSMUN. Den er hovedsageligt arrangeret af erfarne MUN-elever fra Rysensteen, og består af to obligatoriske dage for alle 2 gere, så de kan få en smagsprøve på denne, ellers frivillige, aktivitet. Den løb sidste år af stablen april 2014, og vi havde blandt andet besøg af elever fra klassernes forskellige partnerskoler, samt den amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, som kom og holdt en tale under åbningsceremonien. Derefter gik debatten i gang på engelsk og fortsatte hektisk de to næste dage, hvor hver elev fra 2.g havde sat sig ind i sit lands holdning og politik, og debatterede store globale spørgsmål på en anden måde, end man normalt ville gøre i et klasselokale. Debatterne kunne indeholde emner som kvinders rettigheder, same-sex marriages, nedrustning af atomvåben arsenaler mv. RYSMUN var en fantastisk oplevelse at være med til at arrangere, og vi blev mødt at mange tilfredse 2 gere, som var blevet helt hooked på MUN-konceptet, og jeg kan derfor kun varmt anbefale at man, som elev på Rysensteen, engagerer sig i disse begivenheder, fordi de ikke kun er lærerige (for det er de i den grad!), men også afsindigt sjove og en fantastisk måde at møde elever på tværs af klasserne og årgangene. Laust Færge 3.u MUN i Stuttgart På et gymnasium lidt udenfor Stuttgart i Sydtyskland, fik Emma og jeg og fem andre elever fra Sankt Annæ Gymnasium mulighed for at være kinesere. Eller rettere, vi fik mulighed for at repræsentere kinesiske holdninger i en lille uges tid. Vi var til en Model United Nations konference sammen med mange andre unge fra hele verden. MUN foregår på den måde, at man er delt op i flere forskellige komitéer og sidder der som den eneste repræsentant fra sit land. Her skal man på formelt engelsk og på den korrekte måde argumentere for sit lands holdninger, som man har sat sig ind i hjemmefra. Emma forsvarede for eksempel Kina med næb og klør, når det kom til menneskerettighederne. Det var selvfølgelig menneskerettighederne, der var et problem. De var for vestligt orienteret og skulle ændres. Det var ikke Kina, der skulle stramme lidt op. Mellem de lange dage med komité-arbejde var der masser af fester og andre sociale arrangementer, så vi lærte de andre unge rigtig godt at kende. Alt i alt var det en virkelig sjov og lærerig tur. Vi lærte en masse retoriske kneb, blev bedre til engelsk, fik et større kendskab til international politik og hvordan FN er bygget op. Egentlig ville vi faktisk bare gerne af sted igen, da vi kom hjem. Kristine Barkholt 2.e (nu 3.e) Udveksling med Haag, Dortmund og nu også med nordiske lande individuelle tilbud ved siden af klassens GCP-projekt På Rysensteen tilbydes der yderligere internationale udvekslingsmuligheder i det nærmeste udland. Hvert år rejser 12 1.g-elever med en lærer til Haag, hvor de indkvarteres privat hos hollandske gymnasieelever. Sammen arbejder de på tværs af kulturerne om selvvalgte aktuelle emner, inspireret af udflugter undervejs til eksempelvis Shell, Amsterdam og Fredspaladset. Efter opholdet fortsættes kulturudvekslingen virtuelt, indtil de hollandske elever i april flytter ind hos de danske elever i en uge for at færdiggøre det fælles projekt og præsentere resultaterne. I 2.g har udvalgte og interesserede elever mulighed for at deltage i et udvekslingssamarbejde med et tysk gymnasium et samarbejde som i 2013 fejrede 25 års fødselsdag. Tysk-eleverne får mulighed for at skifte de vante rammer i hjertet af København ud med en uge på Heinrich Heine Gymnasium i Dortmund. Inden opholdet i Dortmund har de selv været værter for de tyske elever, og der lægges stor vægt på, at der knyttes kontakter og forståelse på tværs af de to kulturer. I Dortmund gengældes gæstfriheden, og de tværkulturelle oplevelser i landet mod syd kombineres med værdifuld træning af tyskkundskaberne. Her bor vores elever hos jævnaldrende tyske gymnasieelever, går bl.a. med dem i skole og får trænet deres tyskkundskaber op mod eksamensperioden. 8 9

6 I 2014 har Rysensteen Gymnasium endvidere indledt et nordisk samarbejde, der åbner op for, at sende 12 1.g elever til Norge, Sverige og Island og modtage elever fra disse lande på genbesøg. Her arbejdes med Norden som geografisk og kulturel enhed, og gennem projekter bliver eleverne klogere på forskelle og ligheder mellem de nordiske befolkninger. Alle tre udvekslingsprojekter giver eleverne stor indsigt i, hvordan verden ser (anderledes) ud også inden for EU s grænser. De bidrager dermed også til Rysensteen Gymnasiums mål om at give eleverne indblik i og interesse for den globale verden, og skærper derved deltagernes verdensborgerskab. Internationale muligheder for enkeltelever Som elev på Rysensteen Gymnasium har man i 3.g mulighed for selv at tilbringe op til 2 1/2 måned et sted i verden bl.a med støtte fra skolens jubilæumsfond. Man skal have fagligt overskud, da man selv skal læse det faglige pensum i perioden. Vi har haft elever af sted på projekter i bl.a. Guatemala, Equador, Indien og Uganda. Senest har Nina fra 3.z været i Nepal fra oktober til december 2014, hvor hun har arbejdet på et børnehjem udenfor hovedstaden Kathmandu. Nina skriver om sin rejse til Nepal I efteråret 2014 rejste jeg til Nepal for at arbejde frivilligt samt deltage i et sprog- og kulturkursus i syv uger. Jeg arbejdede i de fem af ugerne på et børnehjem i byen Patan lige udenfor hovedstaden Kathmandu. På børnehjemmet fik jeg chancen for at arbejde med 30 helt igennem fantastiske børn og blive en del af deres hverdag. Individuel rejse i 3.g er en fantastisk mulighed, for udover muligheden for at opleve en anden del af verden, fik jeg også muligheden for at prøve at stå på egne ben samt muligheden for at møde mennesker fra hele verden. Det er en fed måde at komme helt tæt på en anden kultur. Jeg ville i hvert fald ikke være mine oplevelser foruden, hverken de store som at flyve i en lille propelflyver langs med Mt. Everest, ride på elefantryg, børnehjemmets årlige picnic eller hverdagsoplevelserne, hvor jeg blev mødt af 30 high-fives når jeg hentede børnene på skolen og da jeg lærte at spise rigtigt med fingrene. Studieretninger Hvad er en studieretning? Alle studieretninger på STX rummer op mod 70 % obligatoriske fag. Dansk, historie, engelsk B, 2. fremmedsprog, religion, oldtidskundskab samt matematik C og grundlæggende science er fag, som alle klasser har. Når vi alligevel omtaler studieretningerne som centrale, skyldes det, at de obligatoriske fag i udpræget grad tones efter studieretningsfagene. Derfor skal man vælge efter sin interesse og sine evner. På Rysensteen har lærerne de seneste år arbejdet intenst med at udvikle toningen af studieretninger, så de valgte fag reelt kommer i fokus gennem valg af emner og tilgange til undervisningen. Styrkelse af faglighed og mulighed for 5 A-fag For at understøtte muligheden for tværfagligt samarbejde (toning af studieretningen) og for at styrke fagligheden er studieretningsudbuddet på Rysensteen Gymnasium skabt alene af AAB-studieretninger og i nogle tilfælde AAA-studieretninger. Samtidig stiller vi krav om, at man fastholder det 2. fremmedsprog (tysk eller fransk), som man valgte i grundskolen, medmindre man vælger studieretningen med spansk (og drama) eller med kinesisk. Disse fag kan altså ALENE fås, hvis man vælger dem i en studie-retning. Valg af en AAA-studieretning kræver et fagligt overskud. Toning af studieretninger og Global Citizenship Programme Som beskrevet på side 4 er Global Citizenship Programme et perspektiv på arbejdet indenfor studieretningen gennem programmets læreplan og progressionsplan. Programmet definerer konkrete faglige mål, som udmøntes gennem særlig Global Citizenship toning i alle fag, samt en række bundne fælles faglige forløb med globale problemstillinger og kulturforståelse i fokus. Kort sagt forberedes man til det konkrete kulturmøde med partnerskolen gennem de første års undervisning i gymnasiet. Samarbejdet med partnerskolen før, under og efter de konkrete udvekslingsmøder bliver ligeledes inddraget i undervisningen som en naturlig del af alle fagene indenfor de udbudte studieretninger. Arbejdet med Global Citizenship Programme varierer fra studieretning til studieretning, da vi tilstræber, at det faglige fokus på globale problemstillinger og i samarbejdet med partnerskolerne i vid udstrækning bestemmes af studieretningen. Fx vil scienceklasserne tilgå arbejdet med global opvarmning fra et science perspektiv, mens en globaliseringsklasse typisk vil lægge et stærkere politisk fokus på problemet

7 Samfundsfag A, engelsk A med matematik B/matematik A og evt. naturgeografi B GLOBALISERINGENS UDFORDRINGER PÅ 3 FORSKELLIGE MÅDER Samfundsfag A, Kinesisk A, Engelsk A (med Mat B) GLOBALISERINGENS UDFORDRINGER MED KINESISK I denne studieretning, hvor engelsk, samfundsfag og matematik spiller sammen, får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark, Europa og den øvrige del af verden. Du får herved en bred forståelse for de sammenhænge og muligheder, der er skabt med de seneste års globalisering. Gennem den løbende kontakt med partnerskolen øver du dig i at kommunikere og begå dig internationalt. Her får du god støtte fra de fremmedsprog, som du har på denne studieretning særligt verdenssproget engelsk vil spille en central rolle. Er du interesseret i at blive klogere på den moderne verdens mange spændende udfordringer, vil du trives på denne studieretning. Studieretningen findes i følgende 3 versioner: Samf A, Eng A, Mat B Samf A, Eng A, Mat A Samf A, Eng A, Naturgeografi B (med Mat B og Fransk f. B) I denne studieretning får du en indgående forståelse for globaliseringens udfordringer med fokus på det moderne Kina. Kina er verdens 2. største økonomi, og landet spiller en voksende rolle i det internationale samfund. Landets eksplosive udvikling analyseres gennem samspillet med kinesisk A, samfundsfag A og matematik B. I samfundsfag samarbejdes med matematik, f.eks. ved at lave statistiske undersøgelser. Der fokuseres i alle fag på Kina og Kinas forhold til resten af verden, og du vil lære at analysere og forstå globale udfordringer både politisk, sociologisk og økonomisk. I kinesisk A lærer du at kommunikere med hver femte person i verden. Du vil desuden arbejde med den kinesiske kultur og lære at begå dig i det kinesiske samfund, særligt gennem samarbejdet med vores partnerskole i Hangzhou. Med tilegnelsen af de globale sprog engelsk og kinesisk og med den samfundsfaglige og historiske viden vil du på denne studieretning blive rustet til fremtiden som global borger

8 Matematik A, samfundsfag A med idræt B KROP OG KULTUR Musik A, engelsk A med samfundsfag B MUSIKKEN I VERDEN I denne studieretning ser vi nærmere på forholdet mellem identitet, krop og kultur og på emner som fx doping og folkesundhed både i tal og ud fra etiske aspekter. Idræt er et fag, der vægter den praktiske såvel som den teoretiske del af kropslig viden, mens både matematik og samfundsfag belyser krop og kultur gennem fx statistik, statistiske tests, økonomiske modeller og forskellige typer af ulighedsmål. Vi vil også arbejde med livsstilssygdomme, som i et globalt perspektiv er en af dette århundredes største sundhedsmæssige udfordringer. I den vestlige verden har vi allerede gennem længere tid kendt til de problemer, der følger af en usund livsstil med rygning, alkohol, dårlig kost og for lidt motion. Men nu oplever også andre lande en stigning i forekomsten af livsstilssygdomme og truer dermed med store omkostninger, der kan blive et problem for fremtidig udvikling. I denne studieretning bliver musik en central del af dit gymnasieliv. Du skal både spille og synge analysere og forstå, for musikken belyses fra alle vinkler, fra den kreative bredde til den dybdegående forståelse. Musik, engelsk og samfundsfag vil i kombination være med til at give dig sproglige, kunstneriske og analytiske kompetencer og en solid faglig ballast. Den vil skærpe din lydhørhed, udvikle dine samarbejdsevner og styrke din kulturelle bevidsthed. Med denne studieretning vil du møde det internationale perspektiv med såvel en sproglig og en kulturel viden, kombineret med en samfundsforståelse

9 Science på Rysensteen Matematik A, fysik A, med kemi B Matematik A, bioteknologi A med fysik B SCIENCE OG INNOVATION SCIENCE OG BIOTEKNOLOGI På Rysensteen skærper vi nu og i de kommende år vores scienceprofil gennem et tæt samarbejde med universiteter og forskningsbaserede virksomheder og institutioner. Eleverne i scienceklasserne på Rysensteen kommer derved allerede i gymnasieårene i kontakt med nogle af disse spændende og fascinerende verdener. Eleverne vil jævnligt få besøg af eller selv besøge institutter eller virksomheder, hvor mødet med frontforskere kombineres med eksperimentelle og teoribaserede undervisningsforløb. Inden for både science og matematik er der ingen landegrænser, og det er mere normen end undtagelsen at udlandsophold indgår i videregående sciencestudier. Hver science studieretning vil være præget af bestemte temaer, der som røde tråde går gennem alle tre år. Studieretningen har fokus på rummet og rumforskning energiforsyning kommunikation og datasikkerhed. Centralt i undervisningen står det innovative i det eksperimentelle arbejde i sciencefagene. Her vil du blive udfordret kreativt til at udforske naturens love. I vores moderne sciencelokaler vil der blive åbnet for nye måder at lære naturvidenskab på. Du vil komme til at arbejde med moderne IT tilgange, både når du tilegner dig viden inden for de centrale fag matematik, fysik og kemi og når du selv udforsker naturen ud fra dine egne udtænkte eksperimenter.. Du vil få en ny forståelse for din omverden og for den indflydelse naturvidenskaben har på dig og samfundet. Gennem ekskursioner og samarbejde med undervisningsinstitutioner og erhvervsliv i ind- og udland pirres din nysgerrighed, og du vil få mulighed for at teste dine kundskaber i nationale og internationale konkurrencer og workshops. Studieretningen har fokus på genteknologi og arvelighed miljø og ressourcer statistisk modellering. Du vil lære at beskrive og forstå, hvordan bioteknologi anvendes i industrien i et videnssamfund. Du kommer til at arbejde bredt med emner fra biologi, kemi, fysik og matematik. I det daglige arbejde med eksperimenter i skolens moderne laboratorier vil du blive udfordret på kreativitet og selvstændighed. Aktuelle emner af bl.a. etisk karakter vil indgå i undervisningen, fx brug af stamceller til behandling af diabetes, fremstilling og udnyttelse af energi, fx i form af bioethanol fra halm og genteknologi. Gennem arbejdet med emnerne vil du få indsigt i, hvordan sciencefagene udnyttes i et moderne samfund, og hvilken betydning de har for globaliseringen

10 Læring vi stiller krav. Vi står på tæerne. Alle skal lære. Engelsk A, spansk A, dramatik B med tysk f. B eller fransk f. B VERDENSSPROG OG DRAMATIK Verdenssprogene engelsk, spansk og tysk eller fransk suppleret af kreativitet og kultur i faget dramatik udgør kernen i denne studieretning. Den brede sprogbeherskelse vil give mulighed for at udforske kulturer og kontinenter og skabe forståelse for politik, kunst, kultur og samfund, især i de engelsk- og spansktalende lande verden over fra Madrid til Mexico fra London til Los Angeles. I samarbejdet med vores partnerskole i Madrid lærer du om forskelle og ligheder mellem danske og spanske livsvilkår, og efter tre år, hvor du hver dag har beskæftiget dig med at udtrykke dig sprogligt og kropsligt, sagligt og æstetisk vil du være godt rustet til at begå dig internationalt. Kreativ faglighed i et engagerende læringsmiljø IT er en integreret del af stort set al undervisning på Rysensteen og alle elever medbringer deres egen computer hver dag. Ikke kun fordi internettets uendelige muligheder for at finde materiale er en fast del af undervisningen, men også fordi eleverne arbejder kreativt med fx selv at lave undervisningsrelevante hjemmesider, film og virtuelle oplæg. I nogle fag er de sociale medier, som facebook og twitter interessante at inddrage mens det andre gange kan være helt relevant at lukke disse helt ned!!! Kommunikationskanaler som Skype har fået en vigtig betydning i samarbejdet med vores partnerskoler over hele jorden. Vores fleksible lokaler på Flæsketorvet skaber gode rammer for en kreativ faglighed. Elevernes innovative kompetencer udvikles når de i sciencefagene udarbejder forslag til, hvordan storbyerne kan håndtere fremtidens klimaudfordringer eller andre globale miljøproblemer. Alle elever i 1.g har ligeledes et innovationsforløb, hvor der i foråret 2014 blev arbejdet på at udvikle kreative forslag til understøttelse af et godt skolemiljø. Her fremkom en bred vifte af forslag fra en App til samling af IT-platforme til etablering af boldspilsareal. For de kloge hoveder På Rysensteen gør vi en indsats for, at vores mange elever med fagligt overskud får mulighed for at udvikle sig yderligere. I undervisningen er der flere muligheder for at læse fem fag på A-niveau både samlet i studieretninger eller som valgfag, og gennem diverse aktiviteter uden for undervisningen er der adskillige tilbud, som man kan udtages til eller blot deltage i. Mange rysensteenere deltager i faglige konkurrencer. I efteråret deltog en stor gruppe elever i den prestigefyldte Georg Mohrkonkurrence, og der venter nu 2. runde for de elever, der gik videre. Vores dygtige science-elever klarede sig meget flot i den årligt tilbagevendende og landsdækkende konkurrence Drughunter-dysten, arrangeret af medicinalvirksomheden Lundbeck. Her blev det bl.a. til en fornem 1. plads til 4 elever fra 2.y i kemi. Også i de humanistiske fag dystes der i konkurrencer. Flere elever har gennem de senere år opnået fine placeringer i en international konkurrence for kinesisk sprog. Senest har Johan fra 2.d tilbragt nogle uger i Kina som resultat af hans flotte præstation i den danske del af konkurrencen. Også i fransk er det fornylig blevet til en flot sølvmedalje i en større national sprogdyst. Og i den nationale historiekonkurrence, hvor produktet var en undervisningsportal om det afgørende øjeblik i dansk udenrigspolitik, placerede 3 piger fra 3.x sig på en 2.plads. Tolv rysensteenere blev i år optaget på Akademiet for Talentfulde Unge, der er et tilbud til specielt begavede elever, der har overskud til at deltage i faglige seminarer og forelæsninger udover skolearbejdet. Endvidere skal det nævnes, at engagerede Rysensteen har et tæt samarbejde med universiteter, så udfordringerne undervejs i gymnasieforløbet også målrettes videregående uddannelser for alle klasser, ligesom vi hvert år inviterer forskere og specialister til at holde oplæg i Frokostuniversitetet eller på temadage om alt fra rumforskning til demokratiske udfordringer i Mellemøsten

11 Lektiecafe På Rysensteen understøttes læringen af frivillige lektiecafeer. Flere gange om ugen er der lektiecafé i biblioteket på 3. sal, hvor faglærere og studerende er til rådighed med hjælp og vejledning. Der veksles mellem korte lektiecaféer og lange skriveværksteder, hvor der er tid til fordybelse med de skriftlige opgaver. Det er ikke kun elever, der har brug for hjælp, som sidder og hygger sig med te og brød efter skoletid. Det er lige så ofte elever, der bruger lektiecaféerne som mulighed for at forberede lektielæsning i fællesskab med kammeraterne og elever, som ser lektiecaféen som en god mulighed for at få lavet afleveringer i en rolig og koncentreret atmosfære. I år har vi endvidere et ugentligt tilbud til interesserede elever, der ønsker at prøve kræfter med matematikprogrammet Maple, inden de møder det på de videregående uddannelser. RiF Rysensteen i Form På Rysensteen tager vi sundhed alvorligt. Derfor har vi investeret i at skabe mange muligheder for at være fysisk aktiv i løbet af ugen fordi læring og velvære hænger tæt sammen. Alle elever og lærere har adgang til at træne og svømme i DGI-byen både før og efter skoletid samt i mellemmoduler eller i klassernes indlagte DGI-moduler. Demokrati et levende demokrati, der skærper ansvar og medindflydelse Årsmøde, demokratimoduler og klassens time Sammenhæng mellem indflydelse og ansvar er vigtig for en velfungerende skole. Det daglige levende demokrati er både givende og krævende det kræver åbenhed og tid. Til gengæld får man en gennemskuelig demokratisk struktur, som sikrer, at alle synspunkter bliver hørt. Som et vigtigt led i den demokratiske dannelse lægger vi på Rysensteen vægt på, at eleverne får en klar bevidsthed om demokratiets muligheder og spilleregler. Derfor praktiseres demokratiet konkret og på flere niveauer, der starter med det nære, nemlig klassediskussionen og bevæger sig ud på helskoleniveauet. Alle klasser har jævnligt en skemalagt klassens time til at diskutere dels emner, som har relation til hele skolen, dels emner, som vedrører klassen internt det kan være klasserumskultur, afleveringsprocedurer, og det kan være en diskussion om, hvordan de grundlæggende værdier på Rysensteen kommer til udtryk. Elevrådet og dets forskellige arbejdsgrupper har desuden brug for, at klasserne afklarer deres holdning til de emner, der tages op i organisationen og på de fællesmøder på skolen, som elevrådet arrangerer og det foregår typisk i klassens time. og talentfulde elever har mulighed for at deltage i Projekt Forskerspirer, hvor man i samarbejde med forskere får mulighed for at arbejde med et projekt, som man præsenterer og får bedømt. Amanda fra 3.x gik i foråret hele vejen og blev med sit projekt om, hvordan man gennem nudging kan få gymnasieelever til i højere grad at spise bæredygtigt, hyldet på Københavns Universitet som et af de 12 bedste projekter på landsplan. I løbet af de første skoleuger kick-startes RIF for 1.g erne med en fælles idrætsdag, der foregår både i DGI-byen og rundt på Vesterbro. Der er bl.a. svømmekonkurrence, discodans og fodbold! Hver fredag eftermiddag er der frivillig idræt med forskellige aktiviteter, hvor mange elever altid deltager. En god mulighed for at møde elever på tværs af klasser og en rigtig god måde at starte weekenden på! Det er også her, der trænes til årets mange idrætskonkurrencer med andre gymnasier, i bl.a. fodbold, badminton og håndbold. Rysensteen i Form er ikke blot aktivitet med høj puls. De seneste år har vi udviklet tilbud i både yoga og mindfulness, som elever kan deltage i, i frokostpausen eller efter skole. Ud over de her nævnte tilbud er hele MEP- og MUN-projektet også en del af vores talentprogram (se side 8). Tidligere rysensteenere hjælper med at kvalificere deltagerne op til de sessioner, vi har tilmeldt os

12 elevrepræsentation i MIO, MedarbejderIndflydelsesOrganisation, hvor de valgte sikkerhedsrepræsentanter er med til at drøfte vigtige forestående forandringer på skolen. Også i skolens økonomiudvalg for undervisningsmidler er eleverne repræsenteret og får herigennem medindflydelse på indkøb til fagene. Elevrådets formandskab deltager som en naturlig del af Rysensteens bestyrelse og har mulighed for at deltage på personalemøder. Andre udvalg er med til at understøtte Rysensteens profil indenfor medborgerskab og verdensborgerskab. Operation Dagsværk samler mange elever, når man år efter år den første onsdag i november sætter fokus på problemstillinger i u-lande ved at give et dagsværksarbejde til formålet. Ligeledes engagerer en stor gruppe elever sig i organisationer som Ungdommens Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp, hvor der bl.a. er en flot opbakning til de store landsindsamlinger til fordel for nødlidende. Lokalt er rysensteener-elever på tværs af klasser og årgange med til at give en hjælpende hånd til dårligt stillede medborgere gennem indsamling af overskudsmad fra skolearrangementer til sociale tilbud på Vesterbro som Mændenes Hjem og Reden. Også de mange elevstyrede udvalg engagerer og inspirerer vores elever til at gøre en indsats for såvel de faglige som de sociale fællesskaber på Rysensteen, og depechen gives på fornemste vis videre fra ældre årgange til de nye elever for at værne om det, vi med glimt i øjet kalder for Rysensteenerånden. På det lidt større plan er der såkaldte demokratidage, hvor Elevrådet sætter diverse temaer på dagsorden, som har betydning for hele eller dele af elevgruppen, og hvor eleverne alt efter interesse har mulighed for at deltage i diverse workshops. I den forbindelse arbejdes der i hele organisationen på at understøtte Rysensteens sundhedsprofil, og der sættes løbende fokus på de såkaldte KRAM-faktorer (Kost Rygning Alkohol Motion) såvel i som udenfor undervisningen. Eleverne beskæftiger sig undervejs i tværfaglige forløb med forskellige sundhedsaspekter, og resultaterne tages med i det videre arbejde med at forbedre sundheden for alle på Rysensteen. Og endelig er der det store fælles demokratiske forum det store årsmøde, hvor Elevrådet skaber en ramme for drøftelse af et relevant tema. På det seneste årsmøde blev der sat fokus på skolens GCP-program med interessante inputs til forbedringer. Elevinvolvering på Rysensteen Gymnasium På Rysensteen har man udover den daglige undervisning også pligt til at engagere sig i skolens liv. Gennem deltagelse i diverse aktiviteter og udvalg styrkes elevernes forståelse af sammenhængen mellem ansvar og medindflydelse, og der skabes en unik skolekultur, der tiltrækker engagerede unge. Engagementet trives både i de formelle organisatoriske udvalg og i mere uformelle udvalg, hvor ildsjæle arbejder med særlige interesser. Elevrådet er et aktivt og samlende organ på Rysensteen. Et absolut selvkørende råd med forretningsorden, selvstændig økonomi, prioriterede indsatsområder og uddelegering til involverede arbejdsgrupper. Hver klasse har to repræsentanter siddende i rådet, men alle elever er velkomne til at deltage i møderne. Der er i mange klasser skarp konkurrence om valget af repræsentanter. Formandsskabet mødes hver uge med ledelsen, som også deltager i nogle af elevrådsmøderne med kort information eller til drøftelse af vigtige punkter. På den årlige elevrådsweekend, hvor alle elevrådsrepræsentanter deltager, fastlægges rammerne for det kommende års arbejde. Endvidere vælger Elevrådet repræsentanter til de 8 organisatoriske udvalg på Rysensteen Gymnasium. Her inddrages eleverne i arbejdet med at udvikle og evaluere diverse tiltag indenfor skolens indsatsområder f.eks. indenfor Global Citizenship Programme, talentudvikling, vejledning og skolekultur. Dertil kommer 22 23

13 Fællesskab tryghed, originalitet og rummelighed Et stærkt fællesskab Fællesskabets rummelighed er rammen om den gode skole. På Rysensteen er fællesskabet både funderet i undervisningen og i alle de aktiviteter, der foregår omkring det faglige. Fællesskabet tager udgangspunkt i klassen, der allerede fra den første dag søges opbygget som en god og tryg enhed med respekt for den enkelte og fællesskabet. Der foregår dog også mange ting på tværs af klasser og årgange, der styrker fællesskabet udenfor klassen. Vi har nu flere år i træk afviklet en sciencedag for alle 3.g sciencehold, hvor der i år blev sat fokus på det meget fascinerende spørgsmål om Liv i Rummet. Som optakt til klassernes arbejde med at lave små dokumentarfilm på deres Global Citizenship rejser drog alle vores 1. og 2.g klasser i samlet flok til Bremen Bio, hvor de fik en særforestilling af den yderst relevante dokumentarfilm Inequality for all i et samarbejde med CPH:DOX. I foråret 2014 samlede vi endvidere alle skolens musik- og dramaelever på en Kunsttemadag, hvor Sigurd Barett kridtede banen op for et arbejde på tværs af hold og klasser. Målet var at skabe små forestillinger baseret på nordisk mytologi. Endvidere skal det nævnes, at vi i år har indledt et samarbejde med Københavns Sprogskole, hvor vores elever møder elever fra spansk- og kinesisktalende lande i sprogcaféer til udveksling af erfaringer og til træning af sprog. Og så er der de frivillige tilbud, hvor elever med særlige faglige interesser finder sammen i Litterær Studiekreds, Dokumentarfilmklubben eller Ryskoret. Helt centralt i det stærke sociale fællesskab blandt eleverne på Rysensteen står de mange selvstyrende elevudvalg. Festudvalget samler naturligt mange elever, der står for at planlægge og gennemføre skolens fester naturligvis i samarbejde med ledelsen. Kælderudvalget samler elever, der bestyrer skolens legendariske elevkælder lige fra indretning til afvikling af arrangementer med diverse temaer. Mange andre elevudvalg er med til at præge skolens liv i løbet af skoleåret nogle eksisterer kun kort tid, og andre går i arv fra generation til generation. Operation Dagsværk, Skitursudvalget, GURG og Musicaludvalget er eksempler på udvalg, der har overlevet i flere generationer. Kunstudvalget, Tøjbytteudvalget, kagebagningsudvalget og Sig-det-med blomster-udvalget er eksempler på nyere udvalg, der er ved at finde fodfæste i skolekulturen. En særlig plads i mange rysensteeneres hjerter har Mamse, der er et lille udvalg bestående af et par elever, der laver sunde og billige frokostretter til skolens elever, der på tværs af klasser og årgange samles til en hyggelig frokost om fredagen. De kreative fællesskaber, der krydser hinanden i sammenhænge, der ligger udenfor klassernes rammer, giver eleverne mulighed for at møde hinanden og have det sjovt sammen. Den tryghed, der opstår heraf, er en vigtig værdi på Rysensteen. Fælles for elevudvalgene på Rysensteen Gymnasium er en inkluderende tilgang. Alle, der har lyst til at arbejde indenfor et interesseområde, har mulighed for at deltage. Det betyder i praksis, at der skabes mange kontakter og venskaber på tværs af klasser og årgange. Morgensamling Hver anden uge har vi et forlænget formiddagsfrikvarter med morgensamling, hvor vi selvfølgelig synger, og hvor ledelsen, udvalgene og alle andre, der har noget på hjerte, har mulighed for at give fælles informationer og hvor klasserne på skift optræder med sketches og sange. Fornemmelsen af fællesskab er ikke til at tage fejl af, når eleverne synger i vilden sky en mandag formiddag til morgensamling. Musik Musiklivet har det godt på Rysensteen. Musicalen, som er elevstyret, trækker hvert år i januar fulde huse. Planlægningen begynder allerede inden sommerferien, og fra september øves der flittigt af omkring 100 aktive musicaldeltagere. Resultatet bliver yderst professionelt! Vi har også Ryskor og Rys-orkester, og der er en række mindre elevbands, som bruger skolens øvelokaler. Musiklærerne udbyder desuden løbende forskellige workshops udenfor skoletid herunder bl.a. blæserundervisning for nybegyndere og sangskrivningsworkshop. I årets løb er der cafékoncerter i Salen på skolen, og Julekoncerten blev i december 2014 atter afholdt i Mariakirken i Istedgade med både solistoptræden og et 140 mand stort A-niveau-kor. Der er i skoleåret 2014/15 fem studieretningsklasser med musik på A-niveau, og det giver mange muligheder for at arbejde på tværs, både i temaforløb og i forbindelse med koncertprojekter

14 Campus Rysensteen Rysensteens vision om et engagerende læringsmiljø afspejles i Campus Rysensteen, hvor læringen foregår på mange måder og i mange miljøer. For 4 år siden indviede vi første etape af skolens nye afdeling i Hvide Kødby. Med udvidelsen fulgte 2000 lyse m 2 med faciliteter til at boltre sig pædagogisk i alt fra et kæmpestort fællesrum (Atelieret), til skolens egen biograf, grupperum og øer til samtaler og fordybelse. I dette skoleår er afdelingen udbygget med yderligere 800 m 2 til kreativ og inspirerende undervisning ikke mindst i sciencefagene. Og inden vi slår dørene op for næste skoleår vil bygningen også indeholde 700 m 2 mere hovedsageligt til elevophold. I hovedbygningen i Tietgensgade er der udover klasselokaler også et populært bibliotek på 3.sal med en altid hjælpsom bibliotekar, computere og Fatboys til at slænge sig i, mens man arbejder og i kælderen skaber eleverne deres helt egen stemning i Rysensteens legendariske Elevkælder. I gården har vi et veludstyret musiklokale og salen, som nu bruges til drama samt til fester og fællesaktiviteter. Endelig har vi i Kvægtorvsgades gamle staldbygninger, lige over for hovedbygningen, moderne sciencelokaler med alt det udstyr vi har brug for og god plads til eksperimentelt arbejde. Idrætsundervisningen på Rysensteen foregår i DGI-byen, hvor store og små sale, vandkulturhuset og træningshuset giver mulighed for at dyrke al slags sport. Rysensteen Gymnasium er et downtown gymnasium med Vesterbro som bagtæppe for kulturen. DU SKABER RYSENSTEEN RYSENSTEEN SKABER DIG SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN Rysensteen Gymnasium Layout:

15 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:55 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:55 flag_a5.indd :40:56 flag_a5.indd :40:56 Rysensteen Gymnasiums Global Citizenship programme 28 Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74, 1704 København V, tlf

Tale ved Orienteringsaftenen 21. januar 2015. Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium.

Tale ved Orienteringsaftenen 21. januar 2015. Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium. Tale ved Orienteringsaftenen 21. januar 2015 Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium. Velkommen til et gymnasium med en klar profil, som vi kalder Global Citizenship

Læs mere

Tale ved Orienteringsaftenen 20. januar 2016

Tale ved Orienteringsaftenen 20. januar 2016 Tale ved Orienteringsaftenen 20. januar 2016 Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium. Velkommen til et gymnasium med en klar international profil, som vi kalder Global

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

rysensteen gymnasiums Vision

rysensteen gymnasiums Vision 2014 rysensteen gymnasiums Vision Kære læser I denne folder præsenterer vi ganske kort fagligheden og kulturen på Rysensteen Gymnasium. Vi indleder med skolens vision, hvis fire hjørnesten: viden, læring,

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C.

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C. Verden omkring dig er fyldt med. Tænk på din mobiltelefon, der er proppet med teknologisk udstyr. Tænk på emballage, cremer og kosmetik, der er fyldt med kemiske stoffer. Eller tænk på den moderne genforskning,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på Uddannelsestilbud på L angk ær 2008 tættere på Høj faglighed og stærkt fællesskab Langkær Gymnasium og HF ligner resten af landets gymnasier og HF-kurser på mange områder. Vi har de samme fag, og vi stiller

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Science in Action en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Hvem er Science in Action for? Science in Action er for alle med interesse for naturvidenskab, teknik, teknologi og innovation Man behøver

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 2015 Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse. Det er derfor med stor glæde, at vi sender tilbuddet om det femårige gymnasieforløb ud til

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

2017 Rysensteen Gymnasium

2017 Rysensteen Gymnasium 2017 Rysensteen Gymnasium RYSENSTEEN GYMNASIUM et værdibaseret gymnasium med en international profil og høj faglighed 2 I et campus på Vesterbro ligger Rysensteen Gymnasium. Med 3 x 13 klasser og omkring

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2017-2018 Bliv en del af fremtidens DNA 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.... 4 Det nye hf.... 5 Oversigt over fagpakker.... 6 Hf-fagpakker.... 10 Det er ikke skole det hele... 19 3 Velkommen

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

5 Rektor byder velkommen. 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud. 8-9 Besøg os. 10-13 Studieretninger på GHG 2015

5 Rektor byder velkommen. 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud. 8-9 Besøg os. 10-13 Studieretninger på GHG 2015 5 Rektor byder velkommen 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud 8-9 Besøg os 10-13 Studieretninger på GHG 2015 14-15 Naturvidenskabelige studieretninger 16-17 Samfundsvidenskabelige studieretninger

Læs mere

INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE SE MERE PÅ WWW.ROSBORG-GYM.DK

INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE SE MERE PÅ WWW.ROSBORG-GYM.DK INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE SE MERE PÅ WWW.ROSBORG-GYM.DK 2 VI ÅBNER DØREN TIL ET FÆLLESSKAB HVOR ELEVERNE KAN OPBYGGE STÆRKE FAGLIGE FUNDAMENTER SE MERE PÅ WWW.ROSBORG-GYM.DK Som elev på Rosborg kan

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Profillinje katalog fra Arresø Skole

Profillinje katalog fra Arresø Skole Arresø Skole, Magleblik afdeling 10. november 2014 Profillinje katalog fra Arresø Skole Arresø skole vil arbejde for: Alle linjer lever fuldt ud op til den obligatoriske læseplan for klassetrinene 7. 9.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse 1 Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse videre på et af universiteterne efter studentereksamen,

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10 klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere