Kæmpe potentiale i dansk turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kæmpe potentiale i dansk turisme"

Transkript

1 # januar 2013 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Modescenen indtager Børsen side 16 Mød dine kunder på Facebook > 04 Bestyrelsesvalg i fuld gang Ny bog afkoder arbejdskulturen > 06 > 08 > Kæmpe potentiale i dansk turisme Danske turisme- og oplevelseserhverv har brug for bedre konkurrencekraft, og Dansk Erhverv har 4 fokusområder: Attraktive oplevelser, styrket konkurrenceevne, større synlighed og bedre tilgængelighed. Af Mira Lie Nielsen, Kasper Breinbjerg og Kristian Kongensgaard Turismen i Nordeuropa vil stige med cirka 2,2 procent om året frem til 2020 og derfra med 1,4 procent frem til 2030, hvilket svarer til 1,8 procent i gennemsnit over de næste knap 20 år. Sådan lyder i hvert fald prognoserne fra FN s turismeorganisation UNWTO og beskrevet i en af de seneste udgaver af Dansk Erhvervs publikation PERSPEKTIV, der beskæftiger sig med analyse, økonomi og baggrund. Problemet er ifølge PERSPEKTIV, at antallet af udenlandske turisters overnatninger i Danmark i perioden er faldet gennemsnitligt med 0,7 procent om året. De seneste par år er der dog igen kommet flere udenlandske turister over grænsen. Men det er endnu for tidligt at konkludere, at udviklingen er vendt. Hoteller på fremmarch I de seneste 10 år er der sket en ændring i forholdet mellem danske og udenlandske turister i Danmark. For 10 år siden var der markant flere udlændinge end danskere, der valgte at overnatte og holde ferie i Danmark. Men siden 2006 er dette forhold ændret, og stigningen i danskere, der holder ferie i Danmark, har været med til at holde hånden under turismen de seneste år. Fra er de danske overnatninger steget med 28 procent, svarende til 4,9 millioner. Det er i sagens natur positivt for Danmark og de danske turismeerhverv, at danskerne har fået øjnene op for de mange feriemuligheder indenlands. Men det gør det ikke mindre bekymrende, at udviklingen i udenlandske turister over en lang årrække har haft faldende tendens, siger markedsdirektør Mette Feifer, Dansk Erhverv. Det er stort set alle typer af overnatningsformer, som har tabt udenlandske besøgende de seneste 10 år, bortset fra hoteller. Naboerne bliver væk Der var i 2011 i alt knap 22 millioner udenlandske overnatninger i Danmark. Der er imidlertid meget stor forskel i de forskellige overnatningsformers andele - overnatninger i feriehusene udgør langt den største type med 55 procent og hoteller 25 procent. Men hvem er det, der i højere grad fravælger Danmark, og hvem vælger i større grad Danmark til? Tabet skyldes primært, at vores naboer, tyskere og svenskere, har valgt Danmark fra. I samme periode er det samlede antal holdt oppe af en stigning i overnattende gæster fra lande som Norge, England, Holland og Kina. Men nettotabet er fortsat betydeligt. I 2011 udgjorde tyske turister knap 60 procent af de udenlandske overnatninger i Danmark. Derfor er Importvarer bliver ulovlige Potentialet for flere udenlandske besøgende er stort, men det kræver, at den negative udvikling gennem de seneste 10 år knækkes Hvis den hidtidige negative udvikling fortsætter og dermed fald på 0,7 pct. årligt Hvis udviklingen vendes til fremgang som potentiale Hvis det lykkes at få vendt udviklingen, og at antallet af udenlandske turister frem mod 2030 stiger med de for Nordeuropa potentielle, vil det betyde, at Danmark kan øge antallet af turister med 11,5 millioner. (Kilde: UNWTO Tourism Highlights 2012 edition, Danmarks statistik og Dansk Erhverv) Potentiale 11,5 mio. det også imperativt at fastholde de mange tyskere, der fortsat kommer. Alt ser ikke nødvendigvis skidt ud, da der rent faktisk i 2010 og 2011 har fundet en lille genopretning i tabet af udenlandske turister sted. Den forholdsvis pæne fremgang i 2011 bør ses i lyset af VM i landevejscykling på dansk grund, der i sig selv vurderes at have tilført flere udenlandske overnatninger i Københavnsområdet. Det forklarer dog langt fra hele fremgangen. Læs mere om turisme på side 6-7.

2 DANSK ERHVERV leder JANUAR 2013 S 2 UDGIVES AF Børsen 1217 København K Af Laurits K. Rønn Direktør Dansk Erhverv Brug for gennemgribende kontanthjælpsreform Regeringen har i 2012 gennemført en række vigtige reformer, som alle bidrager positivt til det fremtidige arbejdsudbud. Det gælder eksempelvis forkortelse af dagpengeperioden for ledige, efterlønsreformen og senest en førtidspensions- og fleksjobreform. Det spor skal fortsættes i 2013, hvor en af de varslede reformer er et opgør med kontanthjælpssystemet, som i dag er for lukrativt og holder for mange danskere fast i offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har allerede markeret sig i debatten flere gange i slutningen af 2012 og i starten af På baggrund af hendes udmeldinger kan man dog frygte, at reformen af kontanthjælpen ikke bliver dybtgående nok og ikke i tilstrækkelig grad øger kontanthjælpsmodtagernes incitament til at tage et arbejde. Det er helt afgørende, at en reform af kontanthjælpen får genindført kontanthjælpsloftet. Dog skal det ske i en mere markant version, hvor den samlede kontanthjælp højst udgør 90 procent af dagpenge eller 70 procent af hidtidig indkomst. For at synliggøre den reelle værdi af kontanthjælpen skal den desuden gøres mere gennemsigtig. Det kræver blandt andet, at særlige tilskud skal bruttoficeres og være skattepligtige, så kontanthjælpen kan sammenlignes med almindelige lønninger. Der er i dag en million danskere i alderen år, som modtager offentlig forsørgelse hver dag. Hvis vi ikke får øget kontanthjælpsmodtagernes incitament til at tage et arbejde, får vi ikke for alvor mindsket antallet af danskere, som er på overførselsindkomst. Selv om fagbevægelsen ofte påpeger en meget høj arbejdsløshed i Danmark, så må vi konstatere, at arbejdsløsheden i historisk perspektiv ikke er høj. Det nuværende niveau er ikke så langt fra det niveau, hvor manglen på arbejdskraft igen er et problem. Den situation stod vi i for mindre end 5 år siden, og den kan vende tilbage, hvis ikke vi får gjort op med, at det for mange bedre kan betale sig at ligge på sofaen end at tage et arbejde. Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, lisa sandager, Kathrine Læsøe Engberg Dancing on the edge Dansk erhvervsliv er i mange henseender dybt afhængig af det indre marked i EU. Derfor ønsker Dansk Erhverv at stille skarpt på de danske virksomheders viden om deres europæiske virkelighed. Torsdag den 7. februar, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 31. januar Den europæiske gældskrise og uroen, der præger euroen, har stor betydning for dansk erhvervsliv. Uanset om vi om føje tid står med en union med central, fiskal styring, om den nuværende situation er udtryk for en begyndende, langvarig krisesituation, eller om euroen og muligvis unionen står over for en opsplitning, så vil det påvirke dansk erhvervsliv. Med andre ord skal de danske virksomheder i dag agere under en situation præget af usikkerhed om fremtiden, og det stiller store krav. Blandt andet er kravet om bevidsthed om situationens alvor og seriøs overvejelse af egen stilling helt centralt. Spørgsmålet er, om de danske virksomheder har gjort sig selv klar, hvor afhængig dansk økonomi - og dermed virksomhedernes egne vilkår - faktisk er af udviklingen i eurozonen og EU i almindelighed? Dette spørgsmål ligger Dansk Erhverv meget på sinde. I forlængelse af Folketingets Europaudvalgs høring om udviklingen i EU ønsker Dansk Erhverv derfor at stille skarpt på de danske virksomheders viden om deres europæiske virkelighed. seminar Program Kl. 9.00: Velkomst. v/christian T. Ingemann, direktør, Dansk Erhverv. Kl. 9.10: The Euro-Crisis and the Single Market - Three Scenarios. v/sebastian Dullien, Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Affairs. Kl. 9.50: Strategies Through Uncertainty - A Proactive Approach to Risk Management. v/repræsentant for Accenture. Kl : Pause. Kl : Danske virksomheders parathed? Risikostyring ude og hjemme. v/anders Ekman, partner, KPMG. Kl : Hvordan kommer vi bedst muligt ud af krisen? v/annette Vilhelmsen, erhvervs- og vækstminister (TBC). Kl : Debat: Politikernes rolle - hvordan gribes situationen an, så dansk erhvervsliv opnår det bedste resultat. v/annette Vilhelmsen, erhvervs- og vækstminister (TBC). v/lykke Friis, folketingsmedlem, Venstre. v/benny Engelbrecht, folketingsmedlem, Socialdemokraterne. Kl : Opsummering og afrunding. v/søren Friis Larsen, markedsdirektør, Dansk Erhverv. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt: under Arrangementer. T F Annoncesalg: T design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2013 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Annette Vilhelmsen. Benny Engelbrecht. Lykke Friis. Anders Ekman.

3 DANSK ERHVERV skat JANUAR 2013 S 3 5 års venten er slut Nu kan man endelig via SKAT s hjemmeside købe dagsbeviser til privat brug af biler på gule plader for 225 kr. stykket. Det vækker glæde hos Dansk Erhverv, der igennem flere år har presset på for at få mere smidige regler. Af Malene Billund Helt tilbage i foråret 2008 blev der indgået et bredt forlig i Folketinget om at forbedre reglerne for brug af biler på gule plader. De dele af aftalen, der blot krævede ændret national lovgivning, trådte i kraft i Det drejede sig blandt andet om at indføre såkaldte papegøjeplader, der er beregnet for blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse, og at smidiggøre reglerne for kørsel mellem hjem og arbejde. Men den helt store nyskabelse, der giver mulighed for at købe et dagsbevis til privat brug af gulpladebiler for 225 kr. om dagen, er altså først trådt i kraft fra årsskiftet. De momsmæssige dele af regelsættet har på forhånd skullet godkendes af Europa- Kommissionen. Større fleksibilitet og enklere regler Det har været en ekstrem lang ventetid og sagsbehandlingstid i Europa- Kommissionen. Men nu glæder vi os over, at sagen endelig er faldet på plads. De nye dagsbeviser for brug af gulpladebiler til private gøremål rummer en kraftig forbedret fleksibilitet for selvstændige erhvervsdrivende. Reglerne er samtidig blevet mere enkle, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv, og fortsætter: Tidligere har der været gråzoner i lovgivningen, og uautoriseret privat brug af gulpladebiler har været Dagsbeviser til biler på gule plader Alle kan købe et dagsbevis, når de har ejerens/lejerens tilladelse til at køre privat i bilen. Hvert dagsbevis gælder i ét døgn, fra kl Der kan højst købes 20 dagsbeviser til hver bil i et kalenderår. Man skal købe dagsbeviset mindst 1 time før, man begynder at køre privat i bilen. Dagsbeviset skal medbringes i bilen. Det vil sige, at kvitteringen skal printes eller medbringes elektronisk. Et dagsbevis giver lov til at køre privat i en gulpladebil med en totalvægt på op til 4 ton, selvom bilen er indregistreret til erhvervsmæssig godstransport og normalt ikke må bruges til privat kørsel. hyppig årsag til bøder og afgifter fra SKAT. Det er derfor positivt, at man nu med sit Nem-id eller sin digitale signatur kan købe bilen fri af gulpladetilstanden for én dag til 225 kr. Dansk Erhverv har siden 2009 sat status for EU s behandling af gulpladesagen på dagsordenen på næsten hvert eneste møde blandt organisationerne i Skatteministeriets såkaldte eksterne kontaktudvalg. Dermed har organisationen medvirket til, at dette positive lovinitiativ ikke gik helt i glemmebogen. Foto: Colourbox. Ansæt en Voksenlærling Når din virksomhed ansætter en voksenlærling, får I en højt motiveret og ansvarsfuld medarbejder. Voksenlærlinge er over 25 år og er erfarne nok til at tage ansvar fra dag ét. Det sikrer jer ressourcestærk arbejdskraft, ny viden og nye kompetencer i virksomheden. Samtidig får I fleksible og økonomisk fordelagtige vilkår i ansættelsen. På den måde bliver det lettere at fremtidssikre virksom hedens arbejdskraft. Kom i gang på FÅ TILSKUD I OP TIL 4 ÅR hvis voksenlærlingen er år og kommer fra ledighed

4 DANSK ERHVERV sociale medier JANUAR 2013 S 4 Mød dine kunder på Facebook Reglerne for sociale medier har svært ved at følge med udviklingen, erkendte Forbrugerombudsmanden på Dansk Erhvervs seminar om sociale medier og i særdeleshed Facebook. Men udviklingen går dog trods alt ikke hurtigere, end at erhvervsdrivende, der benytter sociale medier til markedsføring, fortsat skal overholde markedsføringsloven. Af Tina Fruelund sociale medier Facebook er et rigtig godt sted at være, hvis man tør slippe kontrollen og åbne op for at inddrage sine kunder i nye tiltag og idéer i sin virksomhed. Men hvor starter man, hvordan gør man, og hvad må man? På Dansk Erhvervs seminar om sociale medier præsenterede Forbrugerombudsmand Henrik Øe de nordiske forbrugerombudsmænds nye standpunkt for, hvordan markedsføringslovens regler skal anvendes, når en virksomhed benytter sociale medier. Han fremhævede, at det tydeligt skal fremgå, når noget er markedsføring: Sociale medier opfattes primært som en platform, hvor privatpersoner kan udveksle oplysninger med hinanden. Derfor skal erhvervsdrivende, der benytter sociale medier til markedsføring, være særligt opmærksomme. Til enhver tid skal det fremgå klart, når brugerne af Det er ifølge konsulent Hans Tosti, social media bureauet KOMFO, ikke antallet af likes, der definerer, om dit brand har succes på Facebook eller andre sociale medier. Det afgørende er, at de fans, du har, er involverede og deler med sine venner. det sociale medie bliver udsat for markedsføring, sagde forbrugerombudsmand Henrik Øe. Han understregede, at sociale medier er et område i konstant udvikling, og i et så foranderligt marked vil reglerne have svært ved at følge med. Forbrugerombudsmanden har, sammen med sine nordiske kolleger, opfordret Europa-Kommissionen til at revurdere de europæiske regler på området, så de kan følge med tiden. Liselotte Kirkelund, Bilka: Vores fans elsker at blive inddraget, blive spurgt til råds, stemme på noget - og at hjælpe andre fans. Facebook vil gøre verden mere åben Thomas Myrup Kristensen, Head of Policy Nordic i Facebooks nordiske hovedsæde i Stockholm, gav et indblik i, hvordan Facebook ser verden og sin rolle: Vores mission i Facebook er at gøre verden mere åben og forbundet. Engang talte man meget om, hvordan man bedst bevarer anonymiteten for brugerne af internettet. Men et af Facebooks kerneprincipper er derimod konceptet om en real-name - kultur, hvor man ikke gemmer sig bag et profil- eller dæknavn, men optræder som sig selv. Vi tror på, at det skaber et miljø, hvor folk tager ansvar for deres handlinger, påpegede han. Ifølge Thomas Myrup Kristensen er Facebook et værdifuldt redskab til at målrette budskaber til de rette kunder. Han benyttede imidlertid også lejligheden til at slå ned på myter: Facebook gemmer ikke alle oplysninger om brugerne - det er brugeren selv, der ejer alle oplysninger, understregede han. Du skal elske dit brand og dine fans Hans Tosti, konsulent hos social media bureauet KOMFO, mente, at det for virksomheder især handler om at have det rigtige mindset, når man arbejder med sociale medier: Man skal spørge sig selv, hvad man vil på eksempelvis Facebook. Det essentielle er at se på, hvad man har, som andre gider tale med hinanden om. Desuden skal man elske sit brand og sine fans, sagde han. komfo hjælper virksomheder med at skabe værdi på de sociale medier ved hjælp af de rette værktøjer. Men det har afgørende betydning, at virksomheden selv engagerer sig, hvis det skal blive en succes: Det er ikke antallet af likes, der definerer, om dit brand har succes på Facebook. Det afgørende er, at de fans, du har, er involverede og deler med sine venner. Det gør de kun, Rådgivning om markedsføring - det er også Dansk Erhverv For Dansk Erhvervs medlemmer er rammerne for, hvordan man må markedsføre sig, yderst vigtige. Det gælder ikke kun på sociale medier, men derimod alle medieplatforme. Dansk Erhverv er derfor til for at påvirke, når ny lovgivning på området skal udformes, og der skal udarbejdes retningslinjer og vejledninger. Dansk Erhvervs medlemmer har også adgang til juridisk rådgivning, blandt andet inden for markedsføring, fra vores jurister. Se mere om Dansk Erhvervs aktiviteter og tilmeld dig vores arrangementer og nyhedsbreve på: hvis dit budskab har relevans for dem, pointerede Hans Tosti. Bilkas fans elsker at vise deres kæledyr Et godt eksempel på en virksomhed, der har succes på Facebook, er Bilka. Den har skabt en trofast fanskare, som virksomheden er i dialog med om nye produkter, om kundeservice - og om hvilke kæledyr de synes bedst om! Bilka har skabt en stor fanskare på over Ifølge Liselotte Kirkelund, online marketing manager i Bilka, er det dog ikke noget problem at skaffe fans. Udfordringen er at holde på dem: Vores fans elsker at blive inddraget, blive spurgt til råds, stemme på noget - og at hjælpe andre fans. De elsker at blive inddraget i beslutninger, der kan få indflydelse på vores butikker, og på den måde har vi verdens største brugerpanel. Fansene har for eksempel fået lov til at bestemme, hvordan Bilkas indkøbsposer skal se ud, fortalte Liselotte Kirkelund. Bilkas fans er med på lidt af hvert. Som et anderledes påfund blev kunderne bedt om at like deres yndlingsdyr. Det gav større pote end noget andet opslag på Bilkas fanside: Med vores Facebookside skaber vi en dialog omkring et produktområde uden at have fokus på salg. Vi giver kunderne et forum, hvor de bliver hørt og kan diskutere kunde til kunde, og vi kan dermed følge med i, hvad kunderne har fokus på og tage action på det. Det er meget værdifuldt i vores markedsføring, sluttede Liselotte Kirkelund. Forbrugerombudsmand Henrik Øe: Til enhver tid skal det fremgå klart, når brugerne af det sociale medie bliver udsat for markedsføring.

5 DANSK ERHVERV årsdag JANUAR 2013 S 5 Generalforsamlinger og valg af bestyrelser i Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver Udpegning af delegerede til generalforsamlingerne og valget af bestyrelser sættes nu i gang. Tidsfrister m.v. fremgår af nedenstående tekst. Af Jesper Brønnum Dansk Erhverv Arbejdsgivers generalforsamling. Tirsdag den 14. maj 2013, kl Dansk Erhvervs generalforsamling holdes i forlængelse heraf, formentlig kl underskrevet af de virksomheder og/eller foreninger, der ønsker at indgå i valgforbundet. Fordelingsmetode Valget til Dansk Erhvervs generalforsamling og bestyrelse opgøres efter forholdstalsvalg, også kaldet største brøks metode. Valgopgørelsesmetoden svarer således til den, der anvendes ved folketingsvalg. Dansk Erhvervs generalforsamling består af cirka 350 delegerede, og Dansk Erhverv Arbejdsgivers generalforsamling består af 175 delegerede. Dansk Erhvervs generalforsamling sammensættes af delegerede fra henholdsvis medlemsforeninger og organisationer, kaldet Gruppen af foreningsmedlemmer, og af repræsentanter for de individuelle medlemmer, kaldet Gruppen af individuelle medlemmer. De cirka 350 mandater fordeles på de to nævnte grupper i forhold til kontingentbetalingen til Dansk Erhverv. Dog således, at enhver medlemsforening, uanset størrelse, forlods tildeles ét mandat. Fristen for anmeldelse af valgforbund er onsdag den 13. februar Umiddelbart herefter vil sekretariatet skriftligt indkalde navne på de delegerede fra medlemsforeninger og individuelle virksomheder. Senest mandag den 4. marts 2013 indleveres navne på de delegerede fra medlemsforeninger og individuelle medlemsvirksomheder til sekretariatet. Senest tirsdag den 2. april 2013 skal sekretariatet modtage eventuelle dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 offentliggøres bestyrelsens forslag til ny bestyrelse på Dansk Erhvervs hjemmeside. Ethvert medlem blandt de delegerede kan stille forslag om kandidater til bestyrelsen. Forslag underskrevet af en stiller og tiltrådt af kandidaterne skal indsendes til Dansk Erhvervs sekretariat senest tirsdag den 30. april 2013 kl Hvem er valgbar til generalforsamling + bestyrelse? Valgbar som delegeret er personer, der er indehaver af, bestyrelsesmedlem i, direktør eller ledende medarbejder hos et medlem, herunder en forening. Valgbar til bestyrelsen er personer, der er delegeret på generalforsamlingen, og som er indehaver af, bestyrelsesmedlem, direktør eller ledende medarbejder i en medlemsvirksomhed, og som ikke er fyldt 67 år på valgtidspunktet. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Yderligere oplysninger Valgregulativet, der beskriver den nærmere fremgangsmåde i forbindelse med valget, kan fås ved henvendelse til Jesper Brønnum på: Telefon: Generalforsamlingerne i Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver holdes i Bella Center i København i forbindelse med Årsdagen tirsdag den 14. maj Vil du have dine kunder til at shoppe hos dig fra mobilen? Scan mig og læs mere om dine muligheder! Foto fra Dansk Erhvervs Årsdag 2012: Kaj Bonne. Tidsfrister for meddelelser om foreningstilknytning eller ej og valgforbund Medlemmer af Dansk Erhverv kan alene anvende deres kontingenttilsvar én gang. Ved medlemskab af flere af Dansk Erhvervs foreninger skal det således senest onsdag den 13. februar 2013 meddeles Dansk Erhvervs sekretariat, i hvilken forening medlemmet ønsker at udøve sin stemmevægt. Såfremt medlemmet ikke afgiver sådan meddelelse, træffes afgørelsen af Dansk Erhvervs sekretariat. Et foreningsmedlem, der ellers ville være indregnet under en forening, kan inden onsdag den 6. marts 2013 kl fremsætte begæring om at udøve sin stemmeret som enkeltvirksomhed. Begæringen tilstilles sekretariatet for Dansk Erhverv. Der kan indgås valgforbund. Anmeldelse af valgforbund skal ske senest onsdag den 13. februar Anmeldelse af valgforbund skal være behørigt Få QR-kode og mobilsite for bare kr ,- Hent en scannerapplikation i App Store eller Android Market. Alternativt kan du sende en sms med Tag2Go til 1220 (alm. sms-takst). H_Mobilshop vil du have dine kunder_dansk Erhverv_103x135_1_ indd 1 12/19/12 1:30 PM

6 DANSK ERHVERV turisme & oplevelse JANUAR 2013 S 6 Tjen penge på dit medlemskab Få kontante fordele med dit Dansk Erhverv medlemskab - gør som andre virksomheder - tilmeld dig en af vores fordelsaftaler allerede i dag. turisme & oplevelse Carnet og certifikat Få 50 % rabat på legalisering af eksportdokumenter. INSEAD Få tilbud på lederog bestyrelsesuddannelser. Eurocard Få glæde af Eurocard firmaog privatkort til en favorabel pris. Jobzonen Få kompetente medarbejdere og spar 20 % på Jobzonens produkter. Dansk Erhverv Forsikring Få forsikring med lave præmier og bred dækning. NODECO Inkasso Få effektiv og hurtig inkassoløsning for 475 kr. om året. Soliditet Få minimeret dine tab, og find lønsomme kunder til medlemspris. SVEA Finans Få rabat på fakturakøb, factoring, fakturaservice og inkasso. Dansk Erhverv Kurser Få nyttig viden via relevante kurser til medlemspris. Statoil Få attraktive rabatter på brændstof til virksomheder og private. Læs mere om medlemsfordelene på: Kontakt Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få del i fordelsaftalerne, så kontakt Dansk Erhvervs konsulenter på: Telefon: Blandt de danske styrkepositioner i turisme og oplevelser findes natur og tryghed. Kæmpe potentiale i dansk turisme Fortsat fra forsiden Udenlandske turister bidrager positivt til såvel de turismerelaterede brancher som til samfundsøkonomien som helhed. Det er vigtigt at få turismen til at udvikle sig positivt i fremtiden. Hvis vi vil, er der, over de næste 20 år, et kæmpe potentiale i at øge turismeindtægterne, fastslår markedsdirektør Mette Feifer, Dansk Erhverv, der her opridser organisationens 4 overordnede fokusområder i den politiske indsats for at skabe bedre konkurrencekraft for turisme- og oplevelseserhvervene: Attraktive oplevelser Når Danmark trods et højt prisniveau stadig formår at tiltrække mange udenlandske gæster, skyldes det især, at de danske turisme- og oplevelsesvirksomheder formår at skabe attraktive oplevelser. Blandt de danske styrkepositioner findes natur og tryghed, en mødeindustri i europæisk topklasse og god infrastruktur - samt kulturelle fyrtårne som ny nordisk mad, musik, film, arkitektur og tv-serier. Men der er behov for yderligere udvikling og innovation, hvis produkterne og oplevelserne fortsat skal være attraktive på et globalt marked, hvor mange andre lande har fået øjnene op for vækstpotentialet i oplevelsesøkonomien. Styrket konkurrenceevne Turisme- og oplevelseserhvervene er i international konkurrence, når det gælder om at tiltrække gæster og kunder. De er derfor at betragte som eksporterhverv, selvom jobskabelsen og omsætningen skabes på hjemmemarkedet. Høje danske afgifter på energi og fødevarer, den højeste momssats i eu og den manglende mulighed for at afløfte momsen udgør et betydeligt problem i kampen om at tiltrække udenlandske forretnings- og ferierejsende - og i kampen for at få danskerne til at holde mere ferie i Danmark. Større synlighed Den globale konkurrence om at tiltrække turister er stigende, og der er et sigende medietryk, hvor både lande og byer markedsfører sig markant. Det stiller stigende krav til markedsføringen af Danmark. Turisme er et vigtigt eksporterhverv og bør derfor understøttes og indarbejdes i den almindelige eksportfremmeindsats. Bedre tilgængelighed God tilgængelighed til Danmark handler både om fravær af barrierer og om attraktive muligheder for at komme til Danmark samt transportere sig rundt inden for landets grænser til forskellige destinationer og oplevelser. Dansk Erhverv har netop gennemført en konference om kystturismens muligheder i Danmark, og Dansk Erhvervsavis bringer i næste nummer en reportage fra konferencen. Foto: Colourbox.

7 DANSK ERHVERV turisme & oplevelse JANUAR 2013 S 7 Op på cyklen Hvis Danmark skal vinde kampen om de internationale turister, skal vi blive bedre til at sælge oplevelser frem for overnatninger. Aktive ferier er populære i disse år, og Cyklistforbundet arbejder på et projekt, der skal tiltrække flere cykelturister til Danmark. Af Dorthe Pihl turisme & oplevelse Dansk cykelkultur er allerede internationalt kendt - nu skal vi udnytte omverdenens kendskab til Danmark som cykelnation til at tiltrække flere turister, der vil have en aktiv ferie - gerne på cykel langs de danske kyster. I Danmark har vi traditionelt haft mere fokus på at sælge en overnatning frem for at sælge oplevelser. Særligt tyskerne og svenskerne har været gode til at markedsføre sig på aktive ferier - i Sverige har de skiferier, og i Tyskland fylder cykelturismen rigtig godt med en indtjening på 3,87 milliarder euro om året - inklusiv afledte effekter, fortæller turismechef Claus Rex, Cyklistforbundet. Turismechef Claus Rex, Cyklistforbundet, var en af talerne på den netop afholdte konference hos Dansk Erhverv om Kystturismen som vækstskaber. Foto: Henrik Petit. Aktiv ferie er det nye sort Turisterne vil gerne have en aktiv ferie km skiltede cykelruter, sikre cykelstier, relativt flade strækninger og korte afstande gør Danmark til det perfekte cykelland. Danmark er en cykelnation, og den fortælling skal vi blive bedre til at bruge i relation til at tiltrække cykelturister til de danske kyster. En klassisk cykelturist med oppakning, der sover i telt og kører mange kilometer hver dag, har et døgnforbrug på 450 kr., hvilket er lidt over den gennemsnitlige kystturist. Men vores fokus er primært på de gæster, der eksempelvis overnatter i feriehuse. Hvis de får mulighed for og nem adgang til at leje cykler, så er de mere værd end en feriehusgæst uden en cykel. På den måde får vi skabt mere omsætning, mens de er på ferie, forklarer Cyklistforbundets turismechef. Danmark er en cykelnation, og den fortælling skal vi blive bedre til at bruge. Claus Rex, turismechef, Cyklistforbundet For 25 millioner kr. cykel En stadig større efterspørgsel efter aktiv ferie og et ønske om innovation i kystturismen har fået regionale vækstfora og Cyklistforbundet til at gå sammen om projektet Powered by Cycling: Panorama, der skal skabe vækst og beskæftigelse i danske kystområder. Erhvervs- og Vækstministeriet støtter udviklingsprojektet med 20 millioner kr. Herudover bidrager Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrådet og VisitDenmark samt en række partner-virksomheder. Projektet har tre arbejdsområder: Bedre infrastruktur, udvikling af serviceapparatet - det vil eksempelvis sige cykelvenlig overnatning, ladestationer og guidning, samt formidling og salg. Vi mener også, at dansk km skiltede cykelruter, sikre cykelstier, relativt flade strækninger og korte afstande gør Danmark til det perfekte cykelland. cyklisme kan få stor glæde af de infrastruktur- og serviceforbedringer, der udvikles for at efterkomme turisters ønske om gode cykeloplevelser Vil du have kunder til selv at bestille vareprøver og kataloger? Scan mig og læs mere om dine muligheder! i Danmark. Derfor arbejder vi sammen med lokale og regionale turismeselskaber for at fremme cykling, påpeger Claus Rex. Foto: Colourbox. Fokus på dansk kystturisme Powered by Cycling: Panorama er et af tre projekter, som skal være med til at løfte kvaliteten af kystturismen. Projektet løber frem til udgangen af 2014 og er organiseret som et partnerskab mellem Region Midtjylland, Østdansk Turisme, Destination Sydvestjylland, Nationalpark Thy og Cyklistforbundet. Derudover deltager VisitDenmark, Naturstyrelsen, Campingrådet og Danske Hoteller i projektet. Cyklistforbundet varetager den overordnede projektledelse og koordination på tværs, mens de regionale partnere har ansvaret for udviklingen lokalt. Få QR-kode og mobilsite for bare kr ,- Hent en scannerapplikation i App Store eller Android Market. Alternativt kan du sende en sms med Tag2Go til 1220 (alm. sms-takst). I_Bestil vareprøver_dansk Erhverv_103x135_2_ indd 1 12/19/12 1:29 PM

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter #3 25.-27. februar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANMARK HAR STYR PÅ BÆREPOSERNE side 10-11 SÅDAN FOREBYGGES SYGEFRAVÆR CROWD VIL RYSTE SAMFUNDET 27

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 FACITLISTE TIL 272 POLITISKE SPØRGSMÅL MØDET MED EN DANSK FAMILIE ER VEJEN FREM FOR INTEGRATION

Læs mere

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 CHRISTIANSENS KUNST DET ER SLUT MED BØF OG BEARNAISE- SOVS ESCO - MARKEDET DER KUN KAN GÅ FREMAD

Læs mere

Udkantsdanmark flytter rundt

Udkantsdanmark flytter rundt #10 7.-9. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV konferenen ivæ-ce 2013 rksætters vej til kapital Arrangeret af: Hvorfor lykkedes det for nogle iværksættere

Læs mere

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen? #13 9.-11. oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side 06-07 Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane

Læs mere

IT-afskrivninger tager 7 lange år

IT-afskrivninger tager 7 lange år #4 8.-20. marts 20 MEDLEMSAVIS FOR.000 VIRKSOMHEDER OG 00 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV CROWDFUNDING RAMMER TIDSÅNDEN side 2-3 TEMA OM ERHVERVSLEJEMÅL FIND DEN DIGITALE BALANCE SELSKABSSKATTEN SKAL

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

eller hæmme produktiv

eller hæmme produktiv #6 24.-26. april 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Nøglen til ejerskifte med succes side 10 Created in DK Årsdagen forude > 03 Ferieåret slutter og hvad

Læs mere

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen #8 24.-26. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NETHANDEL GÅR IKKE OVER IGEN side 08-09 LEKTIER I STEDET FOR LAURBÆR NASDAQ? JA, TAK! ENERGIAFGIFTER DISKRIMINERER

Læs mere

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 ENGROSVIRKSOMHED ROKKER SKATTE- MINISTEREN FORANDRING I DAG - VÆKST I MORGEN SÅDAN VÆKSTER DEN DANSKE

Læs mere

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 FÅ SUCCES MED VIRKSOMHEDENS TALENTER HR-DIREKTØRERNES DAG PROJEKTSTYRING BREDER SIG TIL FLERE

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 Årsdag 2009 15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 ÅRSDAG I GLOBALANCE S TEGN INNOVATIONENS HEMMELIGHEDER VIRKSOMHEDERNE ER KLIMA-KLAR

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

De kloge brancher får mere fra hånden

De kloge brancher får mere fra hånden #3 26.-28. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DE SUNDESTE SPJÆTTER IGEN side 16 NY OVERENSKOMST PÅ BUTIKSHYLDEN BREDBÅND MED KONKURRENCE MUSIKKENS

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Folketinget svigter virksomhederne Side 2 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Tiltrængt skattelettelse til iværksættere

Læs mere

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 VIRKSOMHEDER SLIPPER FOR FORHADT AFFALDS- GEBYR KLAR SNAK, FLERE FACTS OG MINDRE HYPE OM SOCIALE

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

Unfair energipolitik. Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør. Bagsiden. Fakta om energiforliget. Danmarks yngste OG ældste erhvervsorganisation

Unfair energipolitik. Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør. Bagsiden. Fakta om energiforliget. Danmarks yngste OG ældste erhvervsorganisation Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør Bagsiden Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 6 27.-29. februar 2008 www.danskerhverv.dk Unfair energipolitik n Efter

Læs mere