/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014"

Transkript

1 / Analyse og ledelsesinformation Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, A-kasse, beskæftigelse, ledige stillinger og timelønninger. Det skal påpeges, at ledighedstallene i januar måned er påvirket af omlægningerne i kontanthjælpssystemet og følgerne af dagpengereformen og derfor skal de absolutte og relative ændringer i ledighedstallene i januar tages med et væsentligt forbehold. Med det in mente viser de seneste tal følgende: Det samlede antal bruttoledige, dvs. ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere, korrigeret for sæsonudsving, udgjorde i januar fuldtidspersoner, et fald på personer i forhold til december. Det ikke-sæsonkorrigerede antal ledige udgjorde i januar måned personer, en stigning på knap i forhold til måneden før. I HK udgjorde antallet af bruttoledige personer, hvilket var knap 500 flere end måneden før. Korrigeret for sæsonudsving var ledigheden 5,4 pct., hvilket var et fald på 0,2 pct. point i forhold til de forudgående måneder. Den ikke-korrigerede ledighedsprocent for hele arbejdsmarkedet udgjorde uændret 5,8 pct., en stigning på 0,5 pct. point. For HK s medlemmer udgjorde ledighedsprocenten 5,9 pct., 0,3 pct. point op i forhold til december. Ledigheden blandt de forsikrede er fortsat højest blandt aldersgrupperne år og år. Den samlede ledighed for begge grupper var henholdsvis 7,8 og 8,5 pct. I HK er ledigheden p.t. højest i aldersgruppen år (9,3 pct.). Ledigheden for mænd og kvinder på hele arbejdsmarkedet var ens i januar måned. Blandt HK s medlemmer er ledighedsprocenten derimod noget højere for mænd end for kvinder (0,6 pct. point). Forskellen i mænd og kvinders ledighed er størst i HK/Hovedstaden (1,3 pct. point). Opgjort på regioner er HK-ledigheden højest i Region Syddanmark og Region Nordjylland, der har en ledighedsprocent på 6,3 pct., og lavest i Region Sjælland, hvor ledigheden faldt til 5,5 pct. HKledigheden opgjort på afdelinger er størst i HK/Midt (6,7 pct.), mens ledigheden i HK/MidtVest er lavest med 5,5 pct. 20,1 pct. af de ledige i december måned kan karakteriseres som langtidsledige. Blandt HK s medlemmer var langtidsledige, svarende til 23,6 pct. Antallet af forsikrede i januar måned steg med 0,1 pct. point i forhold til måneden før. I HK s A- kasse faldt antallet af medlemmer med 0,3 pct. point. Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere udgjorde i 3. kvartal 2013 knap 2,1 mio. personer, hvilket var en stigning på 0,2 pct. i forhold til året før. Regionerne stod for den største stigning med en fremgang på stillinger, svarende til en vækst på 3,1 pct. Den private beskæftigelse steg med knap personer (0,1 pct.). Antallet af ledige stillinger i den private sektor steg i 3. kvartal 2013 med 2,1 pct. til ledige stillinger. De fleste ledige stillinger findes i Region Hovedstaden. Opgjort på branche er der flest ledige stillinger inden for Handel og transport m.v. Lønnen i den private sektor steg i 4. kvartal 2013 med 1,2 pct. i forhold til samme kvartal året før. Lønnen steg i 4. kvartal med 0,3 pct. i kommuner og regioner og 0,5 pct. i staten.

2 Ledighed Figur 1: Ledighedsprocent for HK og hele arbejdsmarkedet seneste 13 måneder, 2014M01 7,8 7,3 6,8 6,3 5,8 5,3 4,8 2013M M M M M M M M M M M M1 2014M0 2 1 Alle 6,7 6,7 6,4 5,9 5,6 5,4 5,0 5,0 5,2 5,2 5,3 5,3 5,8 HK 6,7 6,4 6,4 5,9 5,9 5,9 5,4 5,4 5,8 5,8 5,8 5,6 5,9 Alle sæsonk. 6,0 5,9 5,8 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,4 AKU, sæsonkorrigeret 7,4 7,2 7,1 6,9 6,8 6,7 7 7,2 6,9 6,9 6,8 7,2 7 'AKU, ikke sæsonkorrigeret' 7,6 7,7 7,5 6,9 6,7 6, ,7 6,6 6,5 7,2 7,2 Korrigeret for sæsonudsving var ledigheden 5,4 pct. i januar måned, hvilket var et fald på 0,2 pct. point i forhold til måneden før. Den ikke-sæsonkorrigerede ledighedsprocent for hele arbejdsmarkedet udgjorde uændret 5,8 pct., ½ pct. point højere end måneden før. Ledigheden i HK udgjorde 5,9 pct. i januar, hvilket var 0,3 pct. point højere end i december. I lyset af de ændringer, der er fundet sted i dagpengesystemet i de sidste år, er det nødvendigt at medtage et andet ledighedstal for at kunne følge ledighedsudviklingen over tid. Derfor indeholder figuren som nyt også tal for den såkaldte AKU-ledighed, som viser antallet af personer, der ikke er i beskæftigelse og forgæves har søgt arbejde inden for de seneste forudgående fire uger, og omfatter i modsætning til bruttoledigheden også personer, der ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp (f.eks. studerende). Begge AKU-ledighedstal har udvist en faldende tendens hen over det seneste år, men faldet har været mindre end faldet i de bruttoledighedsprocenter tilsiger, hvilket er en indikation af de faldende bruttoledighedsprocenter afspejler, at en del forsikrede, der er faldet ud af dagpengesystemet ikke er kommet i beskæftigelse eller overgået til kontanthjælp. Bemærk dog, at den sæsonkorrigerede AKUledighed, som er upåvirket af ændringerne i dagpenge og kontanthjælpssystemet, faldt med 0,2 pct. Bilag D indeholder en oversigt over ledigheden i samtlige A-kasser. 3F har sammen den højeste ledighed p.t. på 11,3 pct. Lavest er ledighedsprocenten for sygeplejersker (1,1 pct.).

3 2013M M M M M M M M M M M M M M 01 Bruttoledige, sæsonkorrigeret F uldtidsledige Ændring i fo rho ld til fo rrige mnd. I fo rho ld til fo r 3 mnd. siden I fo rho ld til sidste år Bruttoledige, ikke sæsonk. HK, ikke sæsonkorrigeret AKU-ledige, sæsonkorrigeret AKU-ledige, ikke sæsonkorrigeret Det samlede antal bruttoledige, dvs. ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere, korrigeret for sæsonudsving, udgjorde fuldtidspersoner, et fald på knap fuldtidspersoner i forhold til december Det ikke-sæsonkorrigerede ledighedstal i januar måned opgjort brutto viste personer; en stigning på fuldtidsledige i forhold til måneden før. Set i forhold til samme måned sidste år er antallet af fuldtidsledige godt lavere, men opmærksomheden skal henledes på, at ca a-kasse-medlemmer, der mistede dagpengeretten i 2013, og en del heraf vil ikke længere indgår i gruppen af ledige, selvom de fortsat ikke er kommet i beskæftigelse. HK-ledigheden udgjorde fuldtidsledige, hvilket var ca lavere end året før. Igen skal der gøres opmærksom på, at medlemmer mistede dagpengeretten i Også udviklingen i AKU-ledigheden udviser et fald inden for de seneste 12 måneder. Faldet er lidt mindre end de officielle ledighedstal viser og sker fra et højere niveau. Figur 2 viser udviklingen i den generelle ledighed korrigeret for sæsonudsving inden for det seneste år. Antallet af ledige dagpengemodtagere er faldet siden årsskiftet. I samme periode har der været en lidt kraftigere stigning i antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere, hvilket kan indikere, at der er en del af de medlemmer, der er faldet ud af dagpengesystemet, kan være overgået til kontanthjælp. Figur 2: Bruttoledighed m.v. korrigeret for sæsonudsving for de seneste 13 måneder, 2014M Bruttoledige Ledige dagpengemodtagere Ledige kontanthjælpsmodtagere Aktiverede dagpengeberettigede Aktiverede kontanthjæl psmodtagere (arbejdsmarkedsparate) 0

4 Bilag E og F indeholder oversigt over udviklingen og omfanget af aktivering af HK s medlemmer fordelt på tilbud, afdelinger og kommuner. Ledigheden er højest blandt aldersgrupperne år og år, jf. tabel 2. Ledigheden for begge aldersgrupper udgjorde henholdsvis 7,8 og 8,5 pct. i januar måned. Tabel 2: Ledighedsprocenter for arbejdsmarkedet generelt og for HK fordelt på alder, ikke-sæsonkorrigeret, 2014M M 01 A lle I fo rho ld til seneste måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r HK I fo rho ld til seneste måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r F o rskel m. H K o g alle, seneste mnd. Blandt HK s medlemmer er det også de årige, der p.t. har den højeste ledighed (9,3 pct.). Ledighedsprocenten for HK ere er fortsat højere for mænd end for kvinder, jf. tabel 3. Ledigheden for mænd er 6,3 pct. og for kvinder 5,7 pct. Således er der p.t. samlet set en overledighed for mænd på 0,6 pct. point. På arbejdsmarkedet generelt er den gennemsnitlige ledigheder for mænd og kvinder på samme niveau i januar måned. Overledigheden for mænd blandt medlemmerne af HK s A-kasse er størst i aldersgruppen 60+ (1,3 pct. point). Blandt kvinder i den fødedygtige alder er der derimod en overledighed i forhold til mandlige medlemmer på samme alder. Tabel 3: Ledighed fordelt på køn, 2014M M 01 M ænd Kvinder F o rskel seneste mnd. F o rskel fo rrige måned F o rskel samme måned sidste år Udviklingen i HK-ledighedsprocenten steg i alle regioner i januar, jf. figur 3.

5 2013M M M M M M M M M M M M M01 Figur 3: Regionale HK-ledighedsprocenter seneste 13 måneder, 2014M01 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 5,0 4,5 HK-ledigheden er lavest i Region Sjælland med en ledighedsprocent på 5,5 pct. HK-ledigheden er højest i Region Syddanmark og Region Nordjylland (6,3 pct.). Ledigheden blandt HK s A-kasses medlemmer er højere end den generelle ledighed i alle regioner, jf. tabel 4. Størst er overledigheden i Region Syddanmark og Region Midtjylland (0,3 pct. point). Tabel 4: Ledighed fordelt på regioner, 2014M M 01 A lle I fo rho ld til fo rrige måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r HK I fo rho ld til fo rrige måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r F o rskel m. H K o g alle, seneste mnd. Antallet af fuldtidsledige, brutto, i HK/Hovedstaden udgjorde personer, svarende til ca. 1/3 af de fuldtidsledige. Tabel 5: Fuldtidsledige i HK fordelt på afdelinger og aldersgrupper, 2014M01 Ledighedsprocenten er højest i HK/Midt og lavest i HK/MidtVest (henholdsvis 6,7 pct. og 5,5 pct.). Ledigheden i HK/MidtVest er lavest for alle aldersgrupper i alderen 25 og derover.

6 Tabel 6: Bruttoledighedsprocent for HK opgjort på afdelinger og aldersgrupper, 2014M01 I bilagstabellerne A og B findes en samlet tabel over ledigheden fordelt på afdeling, kommune og aldersgruppe. Forskellen i mænd og kvinders ledighed er størst i HK/Hovedstaden (1,3 pct. point). Tabel 7: Ledighed for mænd og kvinder fordelt på afdelinger, 2014M01 6,4 5,7 Som det fremgår af tabel 8, er ca. hver femte (20,1 pct.) dagpengemodtager langtidsledig. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen er man langtidsledig, hvis man har været ledig eller aktiveret i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Andelen af langtidsledige er lidt højere blandt HK s medlemmer. Blandt HK s medlemmer var 23,6 pct. langtidsledige i december måned. Tabel 8: Langtidsledige, december Bilag C indeholder en oversigt over antallet og andelen af langtidsledige opgjort på afdeling og kommune. 1 Kilde: Jobindsats.dk

7 A-kasse Det samlede antal forsikrede steg med 0,1 pct. point i forhold til måneden før. I HK s A-kasse faldt antallet af medlemmer med 0,3 pct. point. Tabel 9: Samtlige forsikrede samt medlemmer af HK's A-kasse fordelt på alder, 2014M01 Tabel 10 viser medlemsudviklingen opgjort på de respektive A-kasser. I januar måned var det Akademikerne, der stod for den største fremgang på 584 nye medlemmer. De fleste A-kasser gik frem i januar måned, selv 3F, der gennem en længere periode har mistet medlemmer måned for måned, gik frem med 267 medlemmer i januar måned. Krifa stod for den største tilbagegang på 670 medlemmer. HK fulgte efter med et tab på 592 medlemmer. Inden for det seneste år er det Akademikerne inkl. ingeniørerne, der har oplevet den største medlemsfremgang på knap 8.100, svarende til en stigning på 4,7 pct. 3F har i samme tidsrum mistet knap medlemmer. Krifa har oplevet det næststørste tab på knap medlemmer.

8 Tabel 10: Forsikrede fordelt på A-kasser, 2014M01 Antallet af efterlønsmodtagere (fuldtidsdeltagere) er i forhold til året før faldet med personer til , et fald på 5,6 pct. Antallet af HK ere faldt i samme tidsrum med personer til personer, svarende til et fald på 8,9 pct. Tabel 11: Efterlønsmodtagere samtlige samt medlemmer af HK's A-kasse fordelt på alder, 2013K3 Tabellen er senest opdateret: Godt 13 pct. af efterlønsmodtagerne er medlem af HK s A-kasse.

9 Beskæftigelse Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere udgjorde knap 2,1 mio. personer i 3. kvartal Set i forhold til forrige kvartal steg beskæftigelsen med knap fuldtidsbeskæftigede. Set i forhold til året før var der ligeledes tale om en stigning på knap fuldtidsbeskæftigede (0,2 pct.). Tabel 12: Beskæftigelsen (1.000) fordelt på brancher, 2013K3 2013K3 B eskæftigede Ændring ift.fo rrige kvartal Ændring ift.fo rrige kvartal, pct. Ændring ift. året fø r Ændring ift. året fø r, pct. Inden for Undervisning steg beskæftigelsen med ca fuldtidsbeskæftigede. Stigning skal ses i sammenhæng med afslutningen af lærekonflikten. I industrien blev der tabt kan fuldtidsstillinger. Tabel 13 viser udviklingen i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt på sektorer. Regionerne har oplevet den største fremgang på ca fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigelsen i den private sektor tog et nøk op ad og det kraftige beskæftigelsesfald i kommunerne, som har kunnet konstateres i de forudgående kvartaler, synes umiddelbart stoppet. Tabel 13: Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt på sektorer, 2013K3 Tabellen er senest opdateret:

10 Ledige stillinger Antallet af ledige stillinger i den private sektor steg i 2. kvartal 2013 i forhold til forudgående kvartal med 2,1 pct. til Antallet af ledige stillinger steg i alle regioner. Antallet af ledige stillinger udgør 1,4 pct. af de besatte stillinger. De fleste ledige stillinger findes i Region Hovedstaden. Tabel 14: Ledige stillinger fordelt på region, 2013K3 Tabellen er senest opdateret: Godt af de ubesatte stillinger findes inden for Handel og transport mv. I forhold til måneden før steg antallet af ubesatte stillinger med 13,9 pct. Inden for Bygge og anlæg var der tale om et fald i antallet af ubesatte stillinger på hele 18,2 pct. Tabel 15: Ledige stillinger fordelt på erhverv, 2013K3 Tabellen er senest opdateret: Andelen af ubesatte stillinger udgør 1,4 pct. af de besatte stillinger.

11 Timelønninger Lønudviklingen fordelt på brancher Tabel 16: Årlige lønstigninger i den private sektor fordelt på brancher, 2013K4 2013K4 Å rlig lø nstigning seneste kvartal Ændring i stigningstakt ift. fo rrige kvartal Samlet lø nstigning i de seneste 3 år Tabellen er senest opdateret: Lønnen i den private sektor steg i 4. kvartal 2013 med 1,2 pct. i forhold til samme kvartal året før. Lønstigningstakten var således uændret i forhold til 3. kvartal Den årlige lønstigning var størst inden for Information og kommunikation samt Erhvervsservice, hvor lønnen steg 1,6 pct. i forhold til samme kvartal året før. Set over de seneste 3 år er lønnen i den private sektor steget med 4,7 pct. Industri m.v. har udvist den største stigning på 5,9 pct.; Kultur, fritid og anden service har haft den laveste lønstigning på 1,6 pct. Tabel 17: Årlige lønstigninger i kommuner og regioner fordelt på brancher, 2013K4 2013K4 Å rlig lø nstigning seneste kvartal Ændring i stigningstakt ift. fo rrige kvartal Samlet lø nstigning i de seneste 3 år Tabellen er senest opdateret: Lønnen i kommuner og regioner steg i 4. kvartal 2013 med 0,3 pct. i forhold til samme kvartal året før, jf. tabel 17. Lønstigningstakten var 0,5 pct. point lavere end i forrige kvartal. Vandforsyning og renovation stod for den største stigning på 1,6 pct. i forhold til forrige kvartal. Over de seneste 3 år er lønnen steget med 5,6 pct. inden for vandforsyning. Alt i alt er lønningerne i den kommunale sektor steget med 2,6 pct. point inden for de seneste 3 år.

12 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 Tabel 18: Årlige lønstigninger i staten fordelt på brancher, 2013K4 2013K4 Å rlig lø nstigning seneste kvartal Ændring i stigningstakt ift. fo rrige kvartal Samlet lø nstigning i de seneste 3 år Tabellen er senest opdateret: Lønnen i staten i 4. kvartal 2013 steg med 0,5 pct. i forhold til samme kvartal året før, jf. tabel 18. Lønstigningstakten faldt med 0,4 pct. point i forhold til forrige kvartal. Transport har stået for den største stigning på 5,9 pct. over de seneste tre år. Inden for Statslig administration, forsvar og politi er lønnen steget med 2,5 pct. i de seneste tre år. Figur 4 viser lønudviklingen i de tre sektorer i de seneste tre år. Figur 4: Lønudviklingen seneste 3 år (1. kvartal, 2005=100), 2013K Privat sektor Statslig sektor 117 Kommuner og regioner 115 Tabellen er senest opdateret: I gennemsnit har lønmodtagerne i den private sektor haft en lille reallønsfremgang inden for det seneste år, mens lønmodtagerne i kommunerne og i staten har oplevet et tab af købekraft, jf. tabel 19. Tabel 19: Lønstigninger inden for seneste år og seneste 3 år 3 N o minel lø nstigning seneste år R eallø nsstigning seneste år N o minel lø nstigning seneste 3 år R eallø nsstigning seneste 3 år Tabellen er senest opdateret: Efter modregning af stigningen i forbrugerpriserne i perioden kan det konstateres, at medarbejdere i den private sektor og i staten har haft et reallønsfald i de forløbne 3 år. I kommunerne har lønnen beholdt sin købekraft. 3 Prisudviklingen er beregnet i forhold til december 2013.

13 Bilag A: Bruttoledighed i pct. opdelt på afdelinger, kommuner og alder, januar 2014

14

15 Bilag B: Bruttoledige fordelt på afdelinger, kommuner og alder, januar 2014

16

17 Bilag C: Langtidsledige generelt og HK specifikt fordelt på afdelinger, kommuner og alder, januar 2014

18

19 Bilag D: Bruttoledighed i samtlige A-kasser, 2014M01

20 Bilag E: Antal aktiverede fordelt på tilbud, januar 2014 dec-13 A nsættelse med lø ntilskud i stat A nsættelse med lø ntilskud i regio n A nsættelse med lø ntilskud i ko mmune A nsættelse med lø ntilskud i selvej. inst. Virkso mhedspraktik, stat Virkso mhedspraktik, regio n Virkso mhedspraktik, ko mmune

21 Bilag F: Aktiverede medlemmer fordelt på afdelinger, kommuner og aktiveringstilbud, januar 2014

22

Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013

Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013 / Politik og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse,

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, marts 2014

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, marts 2014 / Analyse Arbejdsmarkedsrapport, marts 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, A-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,5 pct.

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,5 pct. Arbejdsmarkedsrapport, december 2014 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Andelen af langtidsledige i HK androg i januarmåned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a- kasser på 18,5 pct.

Andelen af langtidsledige i HK androg i januarmåned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a- kasser på 18,5 pct. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2015 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct.

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct. - / Analyse Arbejdsmarkedsrapport, maj 2015 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct.

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct. Arbejdsmarkedsrapport, februar 2015 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct.

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct. - Arbejdsmarkedsrapport, marts 2015 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Det samlede antal forsikrede steg i oktober måned med 0,1 pct.; I HK s a-kasse var medlemstallet uændret.

Det samlede antal forsikrede steg i oktober måned med 0,1 pct.; I HK s a-kasse var medlemstallet uændret. - Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2015 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - december 2013

Ledigheden på FTF-området - december 2013 09-1455 MELA/JEEI - 30.01.2014 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - december 2013 Den generelle ledighed er svagt faldende. En tendens, som har været gældende

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - maj 2013

Ledigheden på FTF-området - maj 2013 09-1455 MELA/JEEI -07.07.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - maj 2013 Ledigheden på det samlede FTF-område har gennem det seneste halve år ligget på

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, september 2014

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, september 2014 / Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Marts 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: A-kasserne oplevede fra januar 2011 til januar 2012 en mindre medlemsfremgang

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Lille fald i arbejdsløsheden

Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i november Den 6. januar 2015 Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden faldt med 800 fuldtidspersoner fra oktober til november. Der er nu i alt 131.300 bruttoarbejdsløse, svarende til

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Frederikssund,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 UIndhold:U HTUgens analyseth HTUgens temath HTFærre ledige og aktiverede i august TH Ny strategi skal sikre arbejdsmiljø HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Arbejdsløsheden i januar 2014

Arbejdsløsheden i januar 2014 Arbejdsløsheden i januar 2014 27. februar 2014 Stort men usikkert fald i arbejdsløsheden i januar Arbejdsløsheden faldt med 6.000 fuldtidspersoner i januar til det laveste niveau siden august 2009. Der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016)

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) NOTAT Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2013 MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i december 2013 2.014.100 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 25. april 2016 15/15644 Viden og Analyse/CHF/SEBP Statistik A-kasserne har til STAR indberettet medlemmer,

Læs mere