Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge"

Transkript

1 Den Nødvendige Revolution Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden Peter senge bryan smith nina kruschwitz joe laur sara schley

2 Den nødvendige revolution er en bog om, hvilke krav der stilles til os alle her ved afslutningen af den industrielle tidsalder med dens fremstil-brug-smid væk-tankegang, der har præget den vestlige verden i de seneste tohundrede år. Den handler om, hvordan er ny æra er begyndt, hvor virksomheder og organisationer får øjnene op for de større sammenhænge, de indgår i økonomisk såvel som miljø- og samfundsmæssigt og indarbejder disse nye erkendelser i deres strategier. Der er mange, rigtig mange virksomheder verden over, der har lært den lektie, der hedder: Skal verden reddes, så skal virksomheder af enhver slags tage et medansvar, eller rettere, så skal vi alle tage et medansvar. Og det er i virkeligheden det, denne nye bog handler om. Det er den vigtigste ledelsesbog i lang tid. Det er en bog, der bør læses af mange ledere, virksomhedsledere, politiske ledere, administratorer, bestyrelsesmennesker m.fl. Det er en bog med meget tunge og alvorlige budskaber, men det er samtidig en bog fyldt med lys og optimisme. Professsor Steen Hildebrandt i sit forord til bogen isbn

3 Professsor Steen Hildebrandt i sit forord til bogen I 1990 blev Peter Senge i en alder af 43 år verdensberømt på sin bog, The Fifth Discipline, der er udkommet i kæmpeoplag og oversat til mange sprog, herunder til dansk under titlen Den femte disciplin. Det er en bog om den lærende organisations teori og praksis. Peter Senge ramte med sin femte disciplin en meget levende strøm og et voldsomt behov i store dele af verden. Det var en fuldstændig anden tid og verden dengang; store håb, betydelig vækst og optimisme. Jeg tror, at Peter Senge i 1990 har troet på, at det ville være muligt for virksomheder og samfund at lære meget mere og meget hurtigere, end det viser sig at have været tilfældet og med den konsekvens, at han nu bliver nødt til at stramme alle formuleringer og gå fra læring til revolution. Ikke bare har det vist sig, at virksomheder og samfund lærer langsomt, men samtidig gælder det, at den hastighed, hvormed verden ændrer sig, er øget drastisk og på måder, der har krævet mere læring og forandring, end systemerne har været i stand til at præstere. Og derfor er der opstået et gab, et lærings- og forandringsgab, der er så stort, at det ikke kan udfyldes på normal vis. En revolution, dvs. meget hurtige ændringer, er påkrævet.

4 Bogens hovedforfatter, Peter Senge, er seniorforsker ved MIT og grundlægger og bestyrelsesformand for Society of Organizational Learning (SOL). Andre bøger på dansk af Peter Senge: Den femte disciplin Forandringens formationer Skabende nærvær (m. bl.a. C. Otto Scharmer)

5 Den Nødvendige Revolution

6 Hensigten med serien Ledelse & Læring er at udgive bøger, der kan bidrage med inspiration inden for det faglige spændingsfelt, hvor ledelse og læring er på dagsordenen. Nogle udgivelser vil være mere teoretisk tunge, mens andre er mere praktisk orienterede. I nogle tilfælde vil tyngden være på det ledelses mæssige, i andre tilfælde på læringsaspekter for organisationer og individerne i dem. Det faglige spændingsfelt Ledelse & Læring er bredt. Det rummer på den ene side ledelse i en læringsmæssig kontekst med fokus på understøttelse af læring i organisationer og på den anden side læring i en ledelsesmæssig kontekst med fokus på læreprocesser, der støtter ledelse og ledelsesudvikling i organisationer. Serien redigeres af Claus Madsen, der er cand.pæd.soc. og doc.stud. i ledelse samt foredragsholder, underviser, facilitator, coach og konsulent inden for spændingsfeltet Ledelse & Læring i konsulentvirksomheden Learning-Impact. I serien findes desuden: Emi Osono m.fl.: EKSTREME TOYOTA radikale modsætninger som baggrund for succes hos verdens bedste producent

7 Den Nødvendige Revolution Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden Peter senge bryan smith nina kruschwitz joe laur sara schley Oversat af Steen Fiil

8 Den nødvendige revolution Peter Senge, Bryan Smith, Nina Kruschwitz, Joe Laur, Sara Schley 2008 dansk udgave: forlaget Klim, 2010 Den nødvendige revolution er oversat af Steen Fiil efter The Necessary Revolution Omslag: Christian Hvid Sats: ITC Garamond, Klim Tryk: Pozkal, Polen ISBN: udga ve, Århus 2010 Forlaget Klim Ny Tjørnegade Århus N Tlf.: Hold dig orienteret om nye titler fra Klim. Tilmeld dig forlagets nyheder på Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er forbudt uden forlagets skriftlige tilladelse ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte citater til brug i anmeldelser.

9 Indholdsfortegnelse 1 Forord til den danske udgave 7 Del I Afslutninger og nye begyndelser 1 En fremtid der venter på vores valg Hvordan er vi havnet i denne knibe? 24 3 Livet hinsides boblen 43 4 Ny tænkning, nye valg 52 Del II Fremtiden er her allerede 5 Vær aldrig i tvivl om, hvad en enkelt person og en lille gruppe medsammensvorne kan udrette 67 6 Tilretningen af en branche 78 7 Usædvanlige samarbejdspartnere: Coke og Verdensnaturfonden går sammen om bæredygtigt vand 87 Del III At komme i gang 8 Risici og muligheder: Det forretningsmæssige rationale bag bæredygtighed At bringe sig i position til fremtiden og nutiden At få folk med på vognen Udformningen af et forandringsforslag Del IV At se systemer 12 Fælledens tragedie og muligheder Rumskibet Jorden At kunne se vores valg 206

10 Del V Samarbejde på tværs af grænser 15 Påbuddet om at samarbejde At samles: Få systemet ind i lokalet At se virkeligheden gennem andres øjne Opbygningen af et fælles engagement 277 Del VI Fra problemløsning til skabelse 19 Innovation inspireret af levende systemer At frigøre den daglige magi Man behøver ikke sidde inde med alle svarene Fra lavthængende frugter til nye strategiske muligheder Det handler ikke om, hvad visionen er, men om, hvad visionen gør Genudformning af fremtiden 344 Del VII Fremtiden 25 Aktieselskabets fremtid Fremtiden for forskellige typer foretagender Lederskabets fremtid Vore relationers fremtid Vores fremtid 388 Appendiks 392 Noter 397 Index 4 1 1

11 Fra læring til revolution Af STEEN HILDEBRANDT Professor, ph.d. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Dette er en bog med meget vigtige budskaber til alle herunder til alle ledere. Revolution er i sig selv et stærkt ord. Og en nødvendig revolution er derfor en uhyre stærk formulering. Det kan ikke siges stærkere, at der skal ske noget afgørende og voldsomt i verden, hvis Ja, hvis verden skal reddes. Og det er, hvad Peter Senge har fundet det nødvendigt at tale om. Hans forehavende er et globalt anliggende. Peter Senge anlægger en meget alvorlig tone i bogen, og jeg ved, at det gør han, fordi han er dybt bekymret. Jeg har mødt Peter Senge flere gange, dels i Danmark og dels i USA. Og hver gang jeg har mødt ham og lyttet til ham har jeg mærket hans dybe bekymring og optagethed af verdens situation og udvikling. Og jeg har også mærket, at hans bekymring har ændret sig gennem de seneste år. I 1990 blev Peter Senge i en alder af 43 år verdensberømt på sin bog, The Fifth Discipline, der er udkommet i kæmpeoplag og oversat til mange sprog, herunder til dansk under titlen Den femte disciplin. Det er en bog om den lærende organisations teori og praksis. Peter Senge ramte med sin femte disciplin en meget levende strøm og et voldsomt behov i store dele af verden. Det var en fuldstændig anden tid og verden dengang; store håb, betydelig vækst og 7

12 8 den nødvendige revolution optimisme. Jeg tror, at Peter Senge i 1990 har troet på, at det ville være muligt for virksomheder og samfund at lære meget mere og meget hurtigere, end det nu viser sig at have været tilfældet og med den konsekvens, at han nu bliver nødt til at stramme alle formuleringer og gå fra læring til revolution. Ikke bare har det vist sig, at virksomheder og samfund lærer langsomt, men samtidig gælder det, at den hastighed, hvormed verden ændrer sig, er øget drastisk og på måder, der har krævet mere læring og forandring, end systemerne har været i stand til at præstere. Og derfor er der opstået et gab, et lærings- og forandringsgab, der er så stort, at det ikke kan udfyldes på normal vis. En revolution, dvs. meget hurtige ændringer, er påkrævet. Den lærende organisation arbejdede ikke hurtigt nok. Today s problems come from yesterday s solutions, sagde Senge i 1990, og hvis en sådan kurs skal ændres, så kræver det, at vi finder nye løsninger, at vi begynder at tænke anderledes, meget anderledes. Det har vi gjort, men ikke i tilstrækkeligt omfang og tempo. Og derfor siger Senge i dag: Doing nothing is not an option. Det er de helt store perspektiver, Peter Senge her taler om. Det er verdens situation. Men verden er blevet meget mindre siden 1990; det er tydeligt, at vi alle påvirker hele verden og påvirkes af hele verden. Den revolution, der er tale om, handler derfor også om mig og min konkrete tænkning og adfærd. Der er mange, rigtig mange virksomheder verden over, der har lært den lektie, der hedder: Skal verden reddes, så skal virksomheder af enhver slags tage et medansvar, eller rettere, så skal vi alle tage et medansvar. Og det er i virkeligheden det, denne nye bog handler om. Det er den vigtigste ledelsesbog i lang tid. Det er en bog, der bør læses af mange ledere, virksomhedsledere, politiske ledere, administratorer, bestyrelsesmennesker m.fl. Det er en bog med meget tunge og alvorlige budskaber, men det er samtidig en bog fyldt med lys og optimisme. Med reference til C. Otto Scharmers Teori U er Den nødvendige revolution i virkeligheden en slags case-bog i forhold til Teori U, selv om Senge ikke direkte refererer til denne. Den nødvendige revolution er den praktiske Teori U-bog, idet bogen refererer til en lang række virksomheder verden over, der i dag arbejder med en høj grad af social- og miljømæssig ansvarlighed. Men bogen er meget mere. Det er også en teori- og begrebsbog, og det er en af de mest seriøse og velargumenterede bøger inden for ledelsesområdet, der i forlængelse af U- teorien argumenterer for et nyt organisations- og ledelsessyn.

13 Forord til den danske udgave 9 Mange mennesker vil sige, at Peter Senge maler fanden på væggen; at det er endnu en dommedagsprofet, der er i gang med en skrækkampagne; at det er alt for mørke skyer og profetier, der tegnes op. Det er muligt; ja, man kunne ønske det; det er et spørgsmål om både tro og vurdering. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at Peter Senges bekymring og advarsler er meget relevante og påkrævede. Jeg ser ikke, at bogen er for alvorlig eller for pessimistisk; tværtimod, så vurderer jeg, at Peter Senge er meget gavmild, når det handler om at fremhæve og fortolke de mange gode eksempler på ansvarlig ledelse, som han har fundet verden over. Jeg tror, at vi skal tage ved lære af bogen, og bruge den som et led i en lærings- og ledelsesudvikling i danske offentlige og private virksomheder, herunder i alle politiske sammenhænge, fra Folketing over regionsråd til kommunalbestyrelser. Alle steder træffes der beslutninger af stor betydning; og alle steder skal der træffes andre beslutninger, anvendes andre beslutningskriterier og problemafgrænsninger, end vi er vant til hvis vi skal tro på Peter Senges påstande og anvisninger. Og det er det afgørende: Til syvende og sidst handler dette om ændrede beslutninger og ændrede handlingsmønstre. Sagt på en anden måde handler det på lidt længere sigt om en transformation af det kapitalistiske system, om en transformation af markedsøkonomien med alle dens mange imperfektioner til en mere civiliseret og bæredygtig økonomi. Denne bog er i virkeligheden en samling antydninger af, hvad det nye indebærer, men der er langt igen. Det haster imidlertid, hvis man skal tro på alle de prognoser, trends og fænomener, som Peter Senge opregner og beskriver i bogen. Og det tror jeg, at man skal. Og derfor er en revolution nødvendig.

14 Del I Afslutninger og nye begyndelser

15 1 En fremtid der venter på vores valg Enhver, der tager til Australien nu om dage, kan ikke undgå at lægge mærke til de kæmpestore plakatsøjler i alle de store byer, der opfordrer folk til at spare på vandet. Det ville være indlysende at tro, at det havde at gøre med den tørke, der har hærget landet de senere år, og det har det da også på en måde. Men selvom plakaterne er nye, så er den tørke, der har fået myndighederne til at sætte dem op, ikke ny. Den har eksisteret i årevis og ser ikke ud til at ville holde op. Overalt i landet er vandreservoirerne nede på omkring en fjerdedel af det normale og har været svindende de sidste ti år takket være en kombination af unormal lav nedbørsmængde og de stigende temperaturer, som førende eksperter tilskriver ændringer i klimaet. 1 Fra 2007 og frem har der været fokus på vand i den nationale debat, hvor et forslag blandt andet gik ud på helt at skrotte landets enorme produktion af citrusfrugter. Det kan lyde drastisk, men når der ganske enkelt ikke er vand nok til alle, så er det nødvendigt at træffe upopulære valg, selv hvis det medfører, at man er nødt til at ofre en vigtig afgrøde i en branche, der står for omkring 3 procent af bruttonationalproduktet. Parlamentsvalget i efteråret 2007 var det første i verden, der havde klimaet som vigtigste emne (og den kandidat, folk fandt tog det mest alvorligt, vandt valget) og var en mulig budbringer for andre lande i de kommende år, inklusive USA. 13

16 14 den nødvendige revolution Men ud over at bevare ressourcer som vand griber innovative australiere overalt i landet også chancen for at gentænke og genopfinde deres liv og de infrastrukturer, der styrer dem. De arbejder sammen i fællesskaber overalt for at finde frem til vedvarende energiløsninger og er i gang med at overveje dramatiske ændringer inden for brancherne energi og vand. Erhvervslivet, der længe har været domineret af mineindustri og mineraludvinding, er blevet en erklæret fortaler for investeringer i alternative energiteknologier såsom vind- og solenergi. Omme på den anden side af kloden er Sverige gået mod strømmen af andre industrinationer for helt at slippe for afhængigheden af importeret olie og den sårbarhed, der følger med. Under tidligere statsminister Göran Persson blev der i 2006 nedsat en kommission, som fremlagde en femtenårsplan, der skulle skære brugen af fossile brændstoffer ned til nul i Dette afgørende skift var i virkeligheden resultatet af årtiers arbejde, udført af et bemærkelsesværdigt netværk af ledere fra den private og den offentlige sektor med det mål at gøre Nordsverige til verdens første bioregion, hvor ethvert energibehov skulle kunne dækkes ved hjælp af bæredygtigt produceret biobrændstof. Lignende ændringer finder sted i virksomheder verden over. Som modsvar til tumulten på verdens oliemarkeder og i de olieproducerende områder har DuPont, et af USA s største og ældste firmaer, besluttet sig for at ændre produktfokus fra oliebaserede til biobaserede råvarer. Som mange andre virksomheder verden over har DuPont i årevis arbejdet på at reducere spild, herunder udledningen af kuldioxid (CO 2 ). Nu har man imidlertid indset, at de egentlige innovationsmuligheder ligger i skabelsen af nye produkter, der fuldstændig bryder med virksomhedens afhængighed af konventionel olie og gas. På lignende vis har Nike reduceret sin CO 2 -påvirkning af atmosfæren med mere end 75 procent. Men også i dette tilfælde har virksomheden i sin søgen efter virkeligt innovative fremtidsmuligheder erklæret, at man sigter efter at nå frem til nul spild, nul giftstoffer og 100 procent genbrugelighed i hele produktlinjen inden Vi og vore kunder interesserer os for sundhed; det bør komme til udtryk i vores produkter og måden, vi producerer dem på, siger Darcy Winslow, forhenværende chef for afdelingen for damesko. Men skal det være tilfældet, er vi nødt til fuldstændig at gentænke måden, vi designer, producerer og distribuerer disse produkter på, og til at udtænke, hvordan vi genindvinder dem, når deres levetid er omme.

17 En fremtid der venter på vores valg 15 Der findes mange former for revolution. Historien taler for det meste om politiske reformer, om dramatiske begivenheder, der alt for sjældent repræsenterer virkelig forandring i det lange løb: Magthaverne skifter, og nye politiske filosofier kommer på mode, men når det drejer sig om de daglige realiteter for det store flertal af befolkningen, så ændres meget lidt. En gang imellem sker der noget andet, en kollektiv opvågning til nye muligheder, der med tiden ændrer alt hvordan folk oplever verden, hvad de sætter pris på, hvordan samfundet definerer fremskridt og organiserer sig selv, og måden institutioner fungerer på. Renæssancen var et sådant skift på linje med den industrielle revolution. Det samme gælder det, der er ved at ske verden over lige nu. Det kan måske virke overraskende, at de mest iøjnefaldende tegn på denne nye revolution er en mere omfattende række miljømæssige og sociale kriser. Selvom Australiens tørke kan forekomme ekstrem, så er den ikke enestående. Såvel de sydøstlige som de sydvestlige områder i USA står over for tilsvarende krav om rationering og muligheden for permanente nedskæringer i brugen af vand. I de udviklede lande verden over forekommer dagligdags ting, som man hidtil har taget for givet mad, vand, energi, forudsigeligt vejr mindre og mindre stabile. Hver eneste af de seneste mange somre har givet det meste af Europa hedebølger og andre mærkelige fænomener som ekstreme oversvømmelser, afgrøder, der modner en måned for tidligt, og forekomsten af myggebårne sygdomme, man hidtil kun har kendt til på den sydlige halvkugle begivenheder, som videnskabsmænd har sat i forbindelse med global opvarmning og et større indhold af CO 2 i atmosfæren. 2 I USA har man gentagne gange været opskræmt på grund af forgiftet mad importeret fra Asien og udbrud af E.coli fra afgrøder dyrket i vores egen baghave, advarsler til forældre om en lynhurtig spredning af giftig efeu på grund af det højere CO 2 -indhold i atmosfæren (der både får planten til at vokse hurtigere og gør den mere giftig) og en historisk ændring i energipolitikken. Selv tidligere forsvarere for den oliebaserede økonomiske status quo indrømmer nu, at Amerikas forbrug af energi (vi konsumerer 25 procent af verdens fossile brændsel, selvom vi kun udgør 5 procent af verdens befolkning) ikke er holdbar. 3 Vores galoperende forbrug og en udenrigspolitik, der går ud på at beskytte kilderne, tilbyder ikke længere en pålidelig fremtid. Som præsident Bush indrømmede: Amerika er afhængig af olie.

18 16 den nødvendige revolution Selvom miljøkriserne for tiden trækker de største overskrifter, så burde det enkle faktum, at de 200 rigeste mennesker i verden ejer mere, end hvad 2,5 milliarder af verdens fattigste mennesker tjener om året tilsammen, give enhver anledning til at tænke sig om, ligesom den kendsgerning, at næsten halvdelen af verdens befolkning lever for mindre end 2 dollar om dagen, mens en gennemsnitlig amerikaners daglige indkomst er 130 dollar. 4 Troen på, at økonomisk vækst alene vil løse fattigdomsproblemet, understøttes ganske enkelt ikke af fakta. Forsøget på at tilfredsstille legitime ambitioner om materielle fremskridt tvinger udviklingslande som Kina og Indien til et uhørt forbrug af fossile brændstoffer en kraftig påmindelse om, at vores sociale og økonomiske kriser hænger sammen som siamesiske tvillinger. Det virkelige problem er imidlertid ikke disse kriser som sådan, men sandsynligheden for, at vores modsvar er fuldstændig utilstrækkelige. Hvis vi opfatter hvert problem hvad enten der er tale om vandmangel, klimaforandring eller fattigdom som enkeltstående og reagerer på dem enkelt vis, så vil de løsninger, vi når frem til, være kortsigtede, ofte opportunistiske lappeløsninger, som intet gør ved de dybereliggende ubalancer. Tag blot det seneste vanvid i USA om at øge produktionen af majsbaseret ethanol som et alternativ til importeret olie. Antallet af ethanolfabrikker vokser med lynets hast (ved udgangen af 2008 var der næsten 200), og man dyrker enorme mængder majs for at holde dem forsynede. 5 Dette får ikke blot fødevarepriserne til at stige verden over, men majsbaseret ethanol fører os beviseligt i den gale retning, når det handler om at reducere udslippet af drivhusgasser. Udledningen af drivhusgasser fra biler, der kører på ethanol, adskiller sig ikke synderligt fra udledningen fra biler, der kører på benzin. Nettoeffekten af at bruge majsbaseret ethanol kan meget vel gå hen og øge mængden af drivhusgasser på grund af den ændrede arealudnyttelse, når bønder verden over rydder skov og græsarealer for at dyrke majs som reaktion på den større efterspørgsel og de højere priser. 6 Mere passende alternativer såsom cellulosebaseret biomasse fra skovdrift og halm er under udvikling, men jagten på en hurtig løsning frem for et ægte, miljømæssigt sundt energisystem har fået folk til at kaste blikket på majsethanol. Heldigvis begynder flere og flere at fornemme, at de stadig flere bæredygtighedskriser hænger sammen at de er symptomer på et overordnet globalt system, der er ude af balance. Så snart folk forstår dette, vil deres syn på problemerne ændre sig. De begynder at få øje på de ekstraordinære muligheder for innovation, der kan opstå, når vi opgiver vores frygtbaserede, reaktive mentalitet.

19 En fremtid der venter på vores valg 17 De begynder at fatte, at de store problemer, vi i dag står over for, ikke er et resultat af uheldige omstændigheder eller nogle få menneskers grådighed. De er resultatet af en måde at tænke på, hvis tid er omme. Alle tidsaldre har en afslutning som jernalderen afløstes af bronzealderen, renæssancen af reformationen, imperiernes opståen og herredømme af deres fald, det være sig Roms eller Storbritanniens. Ingen tidsalder lige meget hvor indflydelsesrig eller omfattende den har været varer evigt. Industrialderen, der har formet vores måde at leve på og vores måde at opfatte verden på i generationer, er ingen undtagelse. For mange forekommer selve ordet industriel ret gammeldags, da de fleste af os, som bor i udviklede lande, ser ud til at leve i en verden, der er kendetegnet ved bits og bytes frem for skorstene og kulminer. Halvfjerds procent af den amerikanske økonomi drives for eksempel af forbrugernes køb, og folk er for det meste ansat i servicebrancher eller på kontor. 7 Nu om dage arbejder relativt få amerikanere på fabrikker og endnu færre i miner eller på bondegårde. De umiddelbare omstændigheder kan imidlertid være misvisende. Faktisk har vi i løbet af det sidste kvarte århundrede oplevet den mest dramatiske stigning i den industrielle aktivitet, verden nogensinde har set. Antallet af biler i brug verden over er steget fra cirka 50 millioner i 1950 til omkring 800 millioner i Den årlige vækstrate inden for bilproduktion (over 6 procent) ligger nu på mindst fire gange befolkningstilvæksten regnet som procenter. 8 Siden 1980 er den årlige stålproduktion verden over steget til næsten det dobbelte. Mens den industrielle produktion i USA steg med blot en halv procent i 2007, voksede den kinesiske med hele tretten procent i 2007, Vietnams med 17 procent og Indiens med 10 procent. 9 Der bliver gravet mere kul op end nogensinde før. Som kunder og forbrugere er vi afhængige af den industrielle produktion, hvad angår vores computere og mobiltelefoner, vores biler og lastbiler og vores fladskærmsfjernsyn. Ligeledes er vi afhængige af den energi, der skal til for at få dem til at fungere, og mere end 70 procent af den kommer fra afbrændingen af fossile brændstoffer, som den har gjort det de sidste 150 år. Produkter og industrielle processer er ganske rigtigt langt mere informationsintensive end nogensinde før, men sådanne ændringer i sammensætningen af de dominerende teknologier, som for eksempel da man gik over fra gaslys til elektrisk lys eller fra mainframecomputere til internet og pc ere, har været en tilbagevendende del af den industrielle tidsalder, ikke et tegn på, at den var omme.

20 18 den nødvendige revolution Der er imidlertid sket noget betydningsfuldt i den sidste fase af den industrielle æra, der adskiller den fra de foregående: Globaliseringen har medført en aldrig før set indbyrdes afhængighed nationer og regioner imellem, sideløbende med globale problemer, som heller ikke har noget fortilfælde. Det drejer sig om miljøkriser som for eksempel de stadig større mængder af affald og giftstoffer (som ofte breder sig fra det ene land til det næste) og et voksende pres på en lang række begrænsede naturressourcer, men også om en stadig større afstand mellem rige og fattige og alarmerende politiske reaktioner på disse ubalancer i form af global terrorisme. Ligesom jernalderen ikke sluttede, fordi vi løb tør for jern, så slutter den industrielle tidsalder ikke på grund af færre muligheder for yderligere industriel ekspansion. Den slutter, fordi enkeltpersoner, virksomheder og regeringer er begyndt at indse, at dens følgevirkninger er uholdbare. Tidsaldre slutter ikke på én gang. Det er ikke sådan, at alle en dag vågner op og siger til sig selv: Det her duer ikke. Vi er nødt til at lave tingene om. Tværtimod. Når vi står over for udfordringer af denne størrelsesorden, så vil hovedparten af alle mennesker og institutioner endnu mere ihærdigt forsøge at opretholde status quo. Som den neurologiske videnskab viser, så kører hjernen ned i gear, når den er under pres vi vender os med andre ord mod vores mest vanemæssige (og mere primitive) adfærdsformer. Det samme gælder for samfund. Heldigvis er samfund ikke monolitiske. Samtidig med at mange virksomheder modsætter sig ændringer i forældede metoder og teknologier, regeringer afviser at indføre de nødvendige reguleringer, og den enkelte modsætter sig ændringer i den sædvanlige måde at leve på, så er der andre, der undrer sig over, om det ikke kunne være anderledes. Hvordan mon en økonomi, der helt og holdent fungerede på vores energiindtægter frem for på vores energikapital ville tage sig ud, som pioneren inden for systemtænkning og opfinderen Buckminster Fuller plejede at sige? Eller som baserede sig på naturens systemprincipper, som fremført af William McDonough og Michael Baumgart, hvor alt spild i et system er lig føde for et andet? Eller et, hvor Marshall McLuhans metafor om den globale landsby ikke bare er et smart billede men et princip for en indbyrdes afhængig verden, hvor den unilaterale forfølgelse af national sikkerhed svarer til at jage sin egen skygge; ingen af os kan vel være sikre, før vi alle er sikre? Afslutninger er også begyndelser. Den industrielle tidsalder har medført ekstraordinære forbedringer, hvad uddannelse, menneskerettigheder og materiel velfærd angår, men den har også ødelagt økosystemer, opslugt traditionelle kulturer, der har fungeret i århundreder, og skabt en måde at leve på, der ikke kan fortsætte

21 En fremtid der venter på vores valg 19 meget længere. Med hensyn til alle disse indbyrdes sammenhængende problemer findes det samme grundlæggende valg: Vil vi beskytte fortidens måder at gøre tingene på, eller vil vi gå sammen om at skabe en anden fremtid? Mennesker og organisationer verden over er allerede nu i gang med at gøde jorden for nye måder at leve på og arbejde sammen på. Jo, det er et mindretal. Nej, de er ikke en del af det store flertal, hverken inden for deres branche eller deres egen organisation, men i modsætning til tidligere perioder med gennemgribende forandringer vil det være usandsynligt, at de frø, der bliver sået, vil være århundreder om at spire og sprede sig, for i vore dages sammenknyttede verden er problemerne globale, og løsningerne vil være det samme. Presset for forandring vokser hastigt, og løsninger og muligheder og efterretninger om, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør spredes med tilsvarende hast. At skabe fremtiden Midt i al usikkerheden synes der at tegne sig tre retningsvisende ideer for skabelsen af en mere bæredygtig fremtid: 1. Der findes ingen vej frem, som ikke medtænker fremtidige generationers behov. Begrebet bæredygtighed bliver i vidt omfang brugt til at udtrykke behovet for nu og her at leve på en måde, som ikke sætter fremtiden på spil. Når en proces er bæredygtig, kan den gentages igen og igen uden negative miljømæssige konsekvenser eller umuligt høje omkostninger for de involverede. Troen på, at vi kan nøjes med at tage hensyn til vores egne behov og mål, er ensbetydende med at give køb på de børn, familier, samfund og erhverv, som fremtiden vil tilhøre. I fremtiden kan virksomheder ikke længere regne med at kunne konkurrere uden at bekymre sig om de større problemer, der findes mellem nu og da. 2. Institutioner betyder noget. Nutidens verden er ikke blot skabt af enkeltpersoner, men af netværk af erhvervsliv, officielle og uofficielle institutioner, som spiller ind i forhold til de produkter, vi fremstiller, den mad, vi spiser, den energi, vi bruger, og vores reaktion på de problemer, disse systemer skaber. Ingen enkeltperson kan ødelægge dyrearter eller ophede kloden, lige meget hvor meget hun eller han så anstrengte sig. Men det er præcis, hvad vi gør, kollektivt set, når vores individuelle handlinger medieres gennem et netværk

22 20 den nødvendige revolution af institutioner, som forbinder verden på kryds og tværs. Det ville være dumt at tro, at de kommende års nødvendige forandringer ikke også vil omfatte grundlæggende ændringer i de måder, institutioner fungerer på, individuelt og kollektivt. På trods af en stadig større indbyrdes afhængighed er de fleste institutioner ironisk nok mere optaget af kortsigtede løsninger, vanvid og opportunisme end nogensinde før. Kløften mellem behovet for at tænke og handle på fælles grundlag og vores evne til at gøre det er noget, der står helt centralt i alle de vanskeligste problemer, vi står over for i dag. Som man vil kunne se af de følgende historier, er det lederskab, der skal til for at slå bro over denne kløft, imidlertid ved at dukke op i erhvervslivet såvel som i organisationer uden for dette og ofte som et partnerskab mellem de to. 3. Enhver virkelig forandring kræver nye måder at tænke og opfatte på. Som Einstein sagde: Vi kan ikke løse problemer ved at bruge samme tankegang som den, der har skabt dem. Selvom institutioner da betyder noget, så hænger den måde, de fungerer på, sammen med den måde, mennesker handler, tænker og interagerer på. Kort sagt er vi alle nødt til at arbejde sammen på en anden måde end den, vi hidtil har gjort, hvis vi skal skabe en bæredygtig fremtid. Det er, hvad vi vil beskæftige os nærmere med på de følgende sider. I Den nødvendige revolution vil vi komme ind på de udfordringer, vi står over for inden for tre indbyrdes sammenhængende områder energi og transport, mad og vand, affald og giftstoffer (det vi laver og smider væk) og de deraf følgende ubalancer, der opstår, når alt for mange ressourcer koncentreres på alt for få hænder. Vi vil se nærmere på, hvordan disse problemer er opstået, og hvordan de alle er symptomer på, at en livsform, vi er kommet til at tage for givet, har givet os store fremskridt, men også stadig flere følgevirkninger. Hvis vi skal være i stand til at sætte os ud over enkeltreaktioner på disse og skabe varige forandringer, er det nødvendigt at kunne se de dybereliggende mønstre, som forbinder de mange forskellige problemer. Det, vi er mest interesserede i at udforske, er imidlertid de helt særlige muligheder, disse problemer repræsenterer, og hvordan erhvervslivet og sociale entreprenører er gået i gang med at skabe blomstrende nye forretninger, netværk og alle mulige former for organisationer på baggrund af disse muligheder.

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Klima i tal og grafik

Klima i tal og grafik Klima i tal og grafik Atomkraftværker - Radioaktivt affald S. 1/13 Indholdsfortegnelse Indledning... S.3 Klimaproblematikken...... S.3 Konsekvenser... S.5 Forsøg til at løse problemerne... S.6 Udvikling

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag Den korte vækst En parantes i menneskets historie? Forestillingen om vækst er noget nyt i menneskehedens historie. Det er en myte, at vækst historisk set skulle være forudsætningen for et stærkt og levedygtigt

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Byerne og klimaet arkitektens perspektiv

Byerne og klimaet arkitektens perspektiv Byerne og klimaet arkitektens perspektiv Af Henrik Valeur 25. september 2009 afholder GLB&D i samarbejde med Arkitektskolen i København og arkitektfirmaet UiD et symposium om Klimaforandringer, byer og

Læs mere

Bæredygtighed vs. forbrug?

Bæredygtighed vs. forbrug? Bæredygtighed vs. forbrug? Eller bæredygtigt forbrug? INDHOLD: Indledning/motivation... Problemformulering... Afgrænsning... Tekst: Energi... Vand... Produktion (Vugge til vugge)... Transport... Lokaldyrkning...

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Bør vi handle på klimaforandringerne?

Bør vi handle på klimaforandringerne? Bør vi handle på klimaforandringerne? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Spørgsmålet om, hvordan vi bør handle i hverdagen, hvis eksempelvis en mand falder om på gaden, synes knapt så svært at svare på. Her vil

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv

idealtype for fremtidens organisationer i dansk erhvervsliv og organisationsliv Forord Erfaringerne viser, at nye ledelses- og organisationsformer har meget svært ved at slå igennem i praksis. Det gælder også eller måske især de innovative af slagsen. I hvert fald er hovedkonklusionen

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Afsætning for landbruget i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser dramatisk

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimaprofiler USA Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimapolitik USA er en meget vigtig spiller i kampen om fremtidens klima, da landet har det suverænt højeste

Læs mere