Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery"

Transkript

1 jul-15 Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery Forskningsområde/subject: Hjertekirurgisk forskning/cardiac surgical research (name, ) NEO-Trail. A. radialis som graft. Randomiseret undersøgelse af sekvelae efter skopisk vs åben høst RCT on radial artery harvesting with open vs scopic technique. Peter Skov Olsen / C. Carranza / Louise Uth CAPE-study. Lungeembolier. Kirurgisk behandling vs trombolyse. Pulmonary embolism: outcome after thrombolysis and surgery. Peter Skov Olsen / P. Lehnert SURTAVI Trial. Multicenter RCT. Stentklapper vs. kirurgi. SURTAVI Trial. Stentvalves vs surgery Peter Skov Olsen / L. Søndergaard / Gustav Thyregod / Nikolaj Lilleør CARPO. Radialis projekt RADIALIS Trial: Total arterial vs.conventional revascularisation: late outcome. Peter Skov Olsen / S. Damgård FICS. Sammenholde de skrøbelige/svalige patienter i hjerte kirurgi, i forhold til de ikke skrøbelige/svaglige patienter. TRiCS III. Formålet med dette randomiseret forsøg er at sammenligne en lempelig transfusions protokol med en Hæmoglobin grænse versus en stram transfusions protokol under hele forløbet FICS - Frailty in Cardiac Surgery - Copenhagen Study TRiCS III - Transfusion Requirements in Cardiac Surgery Peter Skov Olsen / Christian Møller / Caroline Beck Boris Khanykin / Tenna Andersen

2 Lung transplantation New challenges in cronic rejection Perigon trail. Teste sikkerhed og funktion af en ny biologisk aortaklap, Model 400. Udviklet af Medtronic. CARD. Formal at undersøge koagulationsforstyrrelser ved akut aorta dissektion type A Chronic lung allograft dysfunction Perigon Pivotal Trail CARD trial Hans Henrik Schultz Peter Skov Olsen / Nikolaj Lilleør Peter Skov Olsen/ Simon Bentsen CardioPAT Project. Formål at undersøge om en Cell saver brugt intra- og post operativ kan nedsætte behov for blodtransfusioner CardioPAT Project Peter Skov Olsen / Erika Nodin Forskningsområde/subject: Klassisk thoraxkirurgi (General thoracic surgery) (name, ) Værdien af kirurgi i behandlingen af malignt pleuralt mesotheliom Værdien af lymfadenektomi ved pulmonal metastasekiurgi ved Colo-rektal cancer Surgical treatment of malignant pleural mesothelioma Randomiseret studie Jesper Ravn, Kåre Hornbech, Jesper Ravn, Rene Petersen, Henrik Jessen Hansen Osteosyntese til behandling af costafracturer Osteosynthesis in the treatment of rib fractures Jesper Ravn Stratos osetosynthesis in the treatment of Bodil Brandt, Stratos osteosyntese til behandling af pseudartrose pseudarthrosis Respirationsstyrke m.m før og efter operation for pectus excvavatum Phd Projekt. Simulationsbaseret Læring af minimal invasiv lungekirurgi Respiratory strength and QOL before and after surgery for pectus excavatum PhD Project: Simulation based learning of minimal invasive lung surgery Bodil Brandt Katrine Jensen,

3 PhD Projekt. Team træning af Ikke tekniske færdigheder ved VATS kirurgi som en metode til at forbedre resultater PhD projekt; Fast track VATS kirurgi PROLUCA: Værdien af Perioperativ Rehabilitering ved Operation for lungecancer- et randomiseret klinisk forsøg med blindet effektmålsvurdering. PhD Project: Team training of non technical skils in VATS surgery as a method to improve outcome PhD project: Fast track VATS surgery PROLUCA; Effect of perioperative rehabilitation in surgery for lung cancer- a randomised clinical trial. Kirsten Gjeraa, Lars Konge. Rene Horsleben Petersen Bo Laksafoss Holbek, Rene Horsleben Petersen Jesper Holst, Det danske projekt med screening for lungecancer Danish Lung Cancer Screening Trial (DLCST) Jesper Holst NSCLC stadie IIIA-N2 protokol NSCLC stage IIIA- N2 disease protocol Jesper Holst: Prospektiv opfølgning af bronko- og angioplastiske operationer ved lunge cancer Prospective follow up of broncho- and angioplastic procedures Phillip Ryom, for lung Jesper cancer Holst Multimodal behandling af maligne tumorer i thymus Multimodality treatment of thymic malignancies Jesper Holst, Rene Horsleben Petersen, Bodil Brandt, Jesper Ravn Forskningsområde/subject: Forskning i klinisk sygepleje / Clinical nursing research Optimering af hjertekirurgiske patienters søvn under og efter indlæggelses "Four critical moments" i hverdagsliv hos operable lungekræftpatienter og pårørende, samt betydning af deltagelse i intervention med præ- og postoperativ træning. A longitudinal exploration of 'Four Critical Moments' during treatment trajectory in patients with operable lung cancer and the feasibility of an exercise intervention Helle Greve, Malene Missel, RAPIT - opfølgning af patienter efter intensiv terapi RAPIT - a follow-up of patients af intensive therapy Sanne Nielsen, (PhD projekt af Janet Froulund

4 Thoraxanæstesiologisk Klinik Department of Cardiothoracic Anaesthesiology Forskningsområde/subject: Basal fysiologi / Basic physiology Effekten af hyperoxi på coronar arteriel blodgennemstrømning efter coronar bypass The effect of hyperoxaemia on coronary artery bloodflow after coronary artery bypass grafting Hasse Møller Sørensen, Forskningsområde/subject: Systemisk inflammatorisk respons syndrom / Systemic inflammatory response syndrome Endotoxæmi og postresuscitation septisk syndrom efter terapeutisk hypotermi hos patienter med hjertestop. Del af Taget Temperature Management (TTM) studiet Endotoxinemia and postresuscitation septic syndrome after induced hypothermia in cardiac arrest patients - a substudy to the Taget Temperature Management (TTM) trial Lars Willy Andersen, Forskningsområde/subject: Thoraxanæstesiologi / Thoracic anaesthesia Fast track video-assisteret thorakoskopisk kirurgi Fast track video assisted thoracoscopic surgery Lars Bjerregaard, Hasse Møller Sørensen, Henrik Kehlet

5 Forskningsområde/subject: Cardiopulmonal bypass / Cardiopulmonary bypass Perfusion Pressure Creatinine (PPC) studiet Perfusion Pressure Creatinine (PPC) trial Jens Chr. Nilsson, Perfusion - Pressure - Cerebral - Infarct (PPCI) studiet Perfusion - Pressure - Cerebral - Infarct (PPCI) trial Anne G. Vedel, Jens Chr. Nilsson Pulmonal dysfunktion efter åben hjertekirurgi Pulmonary dysfunction after open heart surgery Lars Willy Andersen (Katrine Uggeskov), Forskningsområde/subject: Mekanisk cikulationsstøtte / Mechanical circulatory support HeartMate II: Det optimale pump speed de første døgn efter indsættelse en retrospektiv opgørelse HeartMate II: The optimal pump speed in the first days after implantation a retrospective study Jens Chr. Nilsson / Finn Gustafsson, Forskningsområde/subject: Intensiv terapi / Critical care Delirium i efterforløbet af hjertekirurgi Delirum in the aftermath of heart surgery Sofie Schrøder Pedersen, Vibeke Lind Jørgensen,

6 Målstyret per- og postoperativ væsketerapi ved ekstrapleural pneumonektomi Goal-directed volume therapy during and after extrapleural pneumonectomia Hasse Møller Sørensen, Jens Chr. Nilsson, Lars Bjerregaard Forskningsområde/subject: Måleteknik / Measurement technique Transesofageal ekkokardiografi vs. termodilutions baseret teknik til måling af hjertets minutvolumen Vektor Flow til estimering af blodets hastighed og flowkompleksitet omkring aorta- og mitralklapperne Transoesophageal echocardiography vs. thermodilution technique for the measurement of cardiac output Vektor Flow to estimate blood velocity and flow complexity at the aortic and mitral valves Hasse Møller Sørensen, Hasse Møller Sørensen, Jens Chr. Nilsson, Jesper Kjærgaard (Kardiologisk Klinik) Forskningsområde/subject: Forskning i klinisk sygepleje / Clinical nursing research Effekt af tidlig intensiv mobilisering af den intuberede patient Effects of early mobilisation of the intubated patient Anne Langvad, Interventioner til forebyggelse af intensiv delirium Interventions to prevent ICU delirium Ingrid Greve, Hjertemedicinsk Klinik Department of Cardiology Forskningsområde/subject: Stamcellebehandling ved hjertesygdom - Biomarkører til prognosevurdering af patienter med hjertesygdom / Stem cell (name, )

7 Autolog mesenkymal stromal cellebehandling af patienter med hjertesvigt (MSC-CHF) Stamcellebehandling af patienter med kronisk kranspulsåresygdom (MYStromalCell) Serum YKL-40 som monitoreringsmarkør og prognostisk biomarkør ved iskæmisk hjertesygdom Autologous mesenchymal stromal cell therapy inpatients with heart failure (MSC-CHF) MesenchYmal STROMAL CELL therapy in patients with chronic myocardial ischemia (MyStromalCell Trial Serum YKL-40 as a biomarker for monitorering of treatment and prognosis in ischemic heart disease Anders B. Mathiasen Jens Kastrup MD, DMSc, Professor, Abbas Ali Qayyum Jens Kastrup Jens Kastrup Kort- og langtidseffekter af kontrastvolumen på nyrefunktionen ved koronararteriografier og perkutane koronare interventioner. The short- and long-term effects of contrast volume on kidney function during coronary arterigraphy and coronary interventions Jens Kastrup Indflydelsen af patienternes fænotype på mesenkymale stamcellers funktion og gen aktiveringsmønster hos patienter med kronisk myokardie iskæmi og kandidater til regenerativ therapy The influence of patient phenotype on mesenchymal stem cell functionality and gene activation pattern in patients with chronic myocardial ischemia and candidates for regenerative therapy. Jens Kastrup Fedtvævsderiverede mesenchymale stamcellers evne til at stimulere nydannelse af blodkar. In vitro-induceret senescens: konsekvens for den kliniske anvendelse af mesenkymale stromale celler. Adipose derived mesenchymal stromal stem cells capacity to stimulate the developement of new blood vessels. In vitro-induced senescence: consequences for the clinical use of mesenchymal stromal cells. Louise Hansen Jens Kastrup Mandana Haack-Sørensen Jens Kastrup Stamcelleretension og sporing med magnetisk resonans efter indsprøjtning i hjertet hos patienter med kranspulsåresygdom. At udvikle kliniske metoder til at identificere kvinder med angina pectoris og mikrovaskulær sygdom og belyse sygdommens betydning for venstre ventrikel og atrium funktionen. Retension of stem cells and tracking with MRI after injection into the heart of patients with ischemic heart disease. To establish new clinical methods to identify women with ngina pectoris and microvascular disease and describe the influence of the disease on left ventricle and atrium function Anders B. Mathiasen Jens Kastrup Naja Dam Mygind Jens Kastrup

8 Indflydelsen af patienternes fænotype på mesenkymale stamcellers funktion og gen aktiveringsmønster hos patienter med kronisk myokardie iskæmi og kandidater til regenerativ therapy The influence of patient phenotype on mesenchymal stem cell functionality and gene activation pattern in patients with chronic myocardial ischemia and candidates for regenerative therapy. Jens Kastrup Fedtvævsderiverede mesenchymale stamcellers evne til at stimulere nydannelse af blodkar. Fedtvævsderiverede mesenchymale stromale cellers regenerative egenskaber - med fokus på para- og juxtakrine mekanismer In vitro-induceret senescens: konsekvens for den kliniske anvendelse af mesenkymale stromale celler. Adipose derived mesenchymal stromal stem cells capacity to stimulate the developement of new blood vessels. The regenerative capacity of adipose derived mesenchymal stromal stem cells - with focus on paraand juxtakrine mechanisms In vitro-induced senescence: consequences for the clinical use of mesenchymal stromal cells. Josephine Tratwal Jens Kastrup Josephine Tratwal Jens Kastrup Mandana Haack-Sørensen Jens Kastrup Stamcelleretension og sporing med magnetisk resonans efter indsprøjtning i hjertet hos patienter med kranspulsåresygdom. Retension of stem cells and tracking with MRI after injection into the heart of patients with ischemic heart disease. Anders B. Mathiasen Jens Kastrup Stamceller og alginat som ny regenerativ behandling ved iskæmisk hjertesygdom. Stem cells and alginate as a new regenerative therapy in case of ischemic heart disease. Bjarke Follin Larsen Annette Ekblond Jens Kastrup Jern-oxid mærkning af mesenchymale stamceller og sporingstudier med magnetisk resonans efter intra myokardiel injektion Ion-oxid labelling of mesenchymal stromal cells and tracking studies after intramyocardial injection Anders B. Mathiasen Kastrup Jens AMICI studiet. Et prospektivt, dobbelt-blindet, randomiseret, placebo-kontrolleret klinisk forsøg med intrakoronar infusion af immunselekterede, knoglemarvsudledte Stro3-mesenkymale prækursorceller (MPC) til behandling af patienter med ST-elevationsmyokardieinfarkt. AMICI Trial. A prospective, double blind, randomized, placebo-controlled clinical trial of intracoronary infusion of immunoselected, bone marrow-derived Stro3 mesenchymal precursor cells (MPC) in the treatment of patients with ST-elevation myocardial infarction. Jens Kastrup

9 CUPID studiet. Dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, multinationalt, multicenter, randomiseret studie evaluerende sikkerhed og effekt af intrakoronar administration af MIDICAR (AAV1/SERCA2a) hos patienter med hjertesvigt. CUPID Trial. A double blind, placebo-controlled, multinational, multicenter, randomized study evaluating the safety and efficacy of intracoronary administration of MYDICAR (AAV1/SERCA2a) in patients with heart failure. Jens Kastrup REGENERATE - AMI. Randomiseret, kontrolleret klinisk undersøgelse af anvendelsen af progenitorceller fra autolog knoglemarv til bevarelse af myokardium hos patienter med akut anteriort myokardieinfarkt. REGENERATE - AMI. Randomized, controlled clinical trial of the use of progenitor cells from autologous bone marrow to preserve myocardium with patients suffering from acute anterior myocardial infarction. Erik Jørgensen Kastrup Jens Forskningsområde/subject: CT Forskningsenheden / CT Research Unit (name, ) CATCH-2 trial: CT myokardieperfusion guidet behandlingsstrategi hos patienter med nyligt opstående akutte brystsmerter. CorSub: Validering af Koronar Subtraktions CT skanning hos patienter med mistænkt eller kendt iskæmisk hjertesygdom. Cad-risk: Risikostratificering for coronar arterie sygdom hos type 2 diabetikere. CATCH-2 trial: Cardiac CT in the treatment of acute chest pain CorSub: Prospective International study af Coronary Substraction using 320 row-detector CT Cad-risk: Risk stratiefication for coranary artery disease with type 2 deabetic patients. Klaus F Kofoed, Mathias Sørgaard Klaus F. kofoed Andreas Fuchs Klaus F. kofoed Mathias Sørgaard Cocomo Cocomo: The Copenhagen co-mobidity in HIV infection study Klaus F Kofoed, Judith M. Haissmann Nøjagtighed af elektrokardiogafiske kriterier for venstre atriumstørrelse, vurderet ved multidetektor computer tomografi. Accuracy of electrocardiographic criterias for left atrial enlargement, assessed by multidetector computer tomography. Klaus F. Kofoed Julia Nilsson

10 Koronararterie Calcium Mass Score med Hjerte-CT Coronary Artery Calcium Mass Score by Cardiac Computed Tomography Klaus F. Kofoed Andreas Dehlbæk Sammenhængen mellem ekko strain og myokardietykkelse på 104 patienter med aortastenose Evaluering af funktionel signifikans for stenose af koronarkar vurderet ved transluminal attenuations gradient ved koronar CT angiografi. The relationship between echo strain and myocardial wall thickness in 104 patients with aortic stenosis Evaluation of functional significance of coronary stenosis using transluminal attenuation gradient by coronary computed tomography angiography Klaus F. Kofoed Per E. Sigvardsen Klaus F. Kofoed Christian Pihl Verdict-2: Forholdet mellem risikoprofil, klinisk præsentation og morfologi i koronar aterosklerose i asymptomatiske, præ-aks og AKS patienter. The relationship between risk profile, clinical presentation, and morphological features of coronary atherosclerosis in asymptomatic, pre-acs and ACS patients. Klaus F. Kofoed Martina Chantal De Knegt Sammenhængen mellem koronararterie-volumen og venstre ventrikelmasse, på tværs af varierende grader af venstre ventrikel hypertrofi, vurderet med hjerte-ct. Correlation between coronary artery volume and left Klaus F. Kofoed ventricular mass, across varying degrees of left Jakob Boesgaard Norsk ventricular hypertrophy, assessed by cardiac computed tomography. Discharge Discharge: Diagnostic Imaging strategies for patientes Klaus F. Kofoed with stable chest pain and intermadiate risk of coronary artery disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies Betydning af nefritis og andre risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom hos patienter med systemisk lupus erythematous Venstre ventrikels masse målt med MDCT sammenligning med EKG kriterier for hypertrofi Influence of and other risk Factors on cardiovascular disease in patients with systemic lupus erythematosus Left ventricular mass in the general population assessed with multi detector computed tomography and comparison with ecg criteria of left ventricular hypertrophy Marie-Louise From Hermansen, Mads Mejdahl,

11 Varigheden af elektrokardiogrammets p-tak som en risikomarkør for forkammerflimren med uddybende analyser af sammenhænget mellem p-takkens varighed og størrelsen på hjertets forkamre P-wave duration and the risk of atrial fibrillation with a cardiac CT add-on on the relationship between p-wave duration and left atrium end-diastolic volume Jonas Bille Nielsen JAK2 V617F somatisk mutation for myeloproliferative syndrom og forstørret milt størrelse JAK2 V617F somatic mutation for myeloproliferative cancer and indcreased milt size in the general population. Børge Nordesgaard Koronar CT hos patienter NSTEMI - diagnostisk og prognostisk Coronary værdi CT angiography in patients with Non-ST segments elevation myocardial infarction Diagnostic accuracy and prognostic implications Klaus F Kofoed Kuhl Tobias Hvile myokardie perfusion hos patienter med Non-STEMI The bedømt transmural med MDCT extent of myocardial hyperperfusion predicts long-term outcome in patients with non-st segment elevation myocardial infarction a multidetector computed tomography study Klaus F. Kofoed Tobias Kuhl Kadiovaskulær sygdom hos tilsyneladende raske bedømt ved 320 MSCT. Et Hjerte-CT Herlev-Østerbro substudium Cardiovascular disease in apparently healthy subjects. A Copenhagen City population substudy Klaus F Kofoed, Determinanter for myokardie flow reserve hos patienter med brystsmerter og fravær af epikardiel koronar sygdom Determinants of myocardial perfusion reserve in patients without significant coronary artery stenosis evaluated with 320 slice computed tomography Klaus F.Kofoed Kuhl Tobias Gener og fedt lever sygdom Genes and fatty liver disease Stefan Stender Anne-Tybjerg-Hansen, Børgen Nordestgaard Kadiovaskulær sygdom hos tilsyneladende raske bedømt ved 320 MSCT. Et Hjerte-CT Herlev-Østerbro substudium Beta -3 antagonist behandling til patienter med hjertesvigt Cardiovascular disease in apparently healthy subjects. A Copenhagen City population substudy Beta 3 agonist treatment in heart failure (BEAT-HF) Klaus F Kofoed, Henning Bundgaard:

12 Hjerte-CT til optimering af behandlingsstrategi hos patienter med atrieflimren. Betydningen af venstre atriums vægstruktur og funktion for effekten af ablationsbehandling hos patienter med paroxystiske atrieflimren IMPACT. Importance of left Atrial function and wall structure on outcome after ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation. -assessed with -detector Computed Tomography. Peter Karl jacobsen ADVANCE trial. TAVI registry study ADVANCE Lars Søndergaard, NOTION - randomiseret forsøg som sammenligner outcome efter stentklapper med kirurgi TAVI vs SAVR Lars Søndergaard Forskningsområde/subject: Kronisk hjerteinsufficiens/chronic heart failure (name, ) 5-year follow up examination of NOCTET Trial - Nordic certican trial in heart and lung transplantation Investigators: Finn Gustafsson, Martin Iversen, DANISH: Profylaktisk ICD-behandling til patienter med non-iskæmisk hjertesvigt Athmosphere: Randomiseret undersøgelse af reninhæmmer til patienter med hjertesvigt DANISH: Prophylactic ICD treatment of patients with non-isshaemic heart failure Athmosphere: Randomized analysis of renine inhibitor for patients with heart failure Lars Køber, Lars Køber Arts: Aldosteron antagonist til patienter med hjertesvigt Arts: Aldosteron antagonist for patients with heart failure Strict versus lenient fluid restriction in HF and hyponatremia: a randomized trial Lars Køber Louise Balling, Finn Gustafsson SCHEDULE: Scandinavian heart transplant de novo everolimus with early CNI avoidance 3 year follow-up Finn Gustafsson

13 Arts: Aldosteron antagonist til patienter med hjertesvigt Arts: Aldosteron antagonist for patients with heart failure Effect of acute vasopressin blokade on resting and exercise hemodynamics in HF Screening for Advanced Heart Failure Treatment (SEE- HF) Lars Køber Louise Balling, Finn Gustafsson Finn Gustafsson Takotsubo kardiomyopati Takotsubo cardiomyopathi Thomas Emil Christensen/Lene Holmvang/Philip Hasbak/Lia E. Bang Submax study Effect of fluid challenge on copeptin levels in advanced heart failure: relation to hemodynamics PRomPT studiet: Forebyggende behandling mod dannelse af arvæv efter blodprop i hjertet. Det Nordiske ICD studie: Et studie, hvor ICD patienter med eller uden DF test under implantationen bliver evalueret mhp behandling af ventrikulære arrytmier SLS: Medtronic's registerstudie over holdbarheden af elektroder Medicinsk antiarytmisk behandling eller radiofrekvensablation af paroksystisk atrieflimren-et prospektivt randomiseret multicenterstudie: MANTRA- PAF Lone atrial fibrillation in persons younger than 40 years of age Effect of fixed versus incremental pump speed on peak oxygen consumption in patients treated with a continuous flow LVAD PRomPT study: Post-MI Remodeling Prevention Therapy Nordic ICD study: A study where ICD patients with or without DF test during the implant procedure are evaluated regarding the treatment of ventricular arrythmias SLS: System Longevity Study. Medtronic's register study on the longevity of leads Antiarrhythmic medical threrapy or Catheter ablation in patients with paoroxystic atrial fibrillation: The MANTRA-PAF study Mette Jung / Finn Gustafsson Louise Balling / Finn Gustafsson Karen Thamsborg / Jesper Hastrup Svendsen, karen.thamsborg.rh.regionh.dk Karen Thamsborg / Jesper Hastrup Svendsen Karen Thamsborg / Jesper Hastrup Svendsen / Steen Pehrson, Aslaug Karlsdottir / Steen Pehrson, Jesper Hastrup Svendsen,

14 EURObservational Research Programme: Atrial EURObservational Research Programme: Atrial Aslaug Karlsdottir / Steen Pehrson Stereotaxis ablation registry Stereotaxis ablation registry Aslaug Karlsdottir / Steen Pehrson DANSHOCK Danish Cardiogenic Shock Trial Danish Cardiogenic Shock Trial, effect of percutanous assist device in patients with acute myocardial infarction complicated with cardiogenic shock Matias Greve Linholm Christian Hassager, HemRex Exercise hemodynamics in healthy individuals Emil Wolsk/Christian Hassager/Finn Gustafsson DanAHF A nationwide retrospective cross-sectional study Matias Greve Linholm of patients admitted for acute heart failure REDUCE-LAP IASD device treatment in HFpEF Lene Larsen/Lars Søndergaard/Finn Gustafsson Characterisation of CRT therapy TEMPO Gilead study The SCAUT Study Optimering af CRT behandling på baggrund af elektrodeplacering og ekg karakteristika Effekt af nyt antiarytmikum til patienter med terapi fra ICD Optimering af behandling af device patienter med anvendelse af App device Casper Lund-Andersen, Jesper Hastrup Svendsen Jesper Hastrup Svendsen, Karen Thamsborg, Aslaug Karslsdottir Jesper Hastrup Svendsen, Helen Høgh Petersen Forskningsområde/subject: Aorta Stenose/Aortic stenosis (name, ) Evaluering af aorta stenose med Multi-Slice Computed Tomography Assessment of aortic stenosis with Multi-Slice Computed Tomography Linnea Hornbech Larsen, Forskningsområde/subject: Terapeutisk hypotermi/therapeutic hypothermia (name, )

15 Tertiære hjertecentre har bedre overlevelse efter hjertestop uden for hospital sammenlignet med ikkecenter hospitaler i København Tertiary Centers have improved Survival compared to other Hospitals in the Copenhagen Area after Out-ofhospital Cardiac Arrest Helle Søholm Skovsen, Jesper Kjærgaard, Plasma N-terminal B-type natriuretisk peptid er forhøjet og associeret med mortalitet og shock hos komatøse patienter, genoplivet efter hjertestop udenfor hospital - et TTM substudie N-terminal B-type natriuretic peptide is elevated and strongly associated with higher mortality in comatose out-of-hospital cardiac arrest patients - a TTM substudy Martin Frydland/Jesper Kjærgaard/Jakob Hartvig Thomsen/Christian Hassager: Prognostisk værdi af simplificeret EEG efter hjertestop hos patienter behandlet med to grader af hypotermi (TTM-substudie) Mitokondriefunktion hos overlevere efter hjertestop behandlet med terapeutisk hypotermi Prognostic value of simplified EEG after cardiac arrest in hypothermia and non-hypothermia patients Mitochondrial function in survivors of cardiac arrest treated by therapeutic hypothermia John Bro-Jeppesen / Erik Westfall (Lund, Sverige) / Jesper Kjærgaard John Bro-Jeppesen / Jesper Kjærgaard / Nis Stride (Panum Instituttet) Funktionel mannan-bindende-lektin mangel er ikke Functional mannan-binding-lectin deficiency is not associeret til prognosen hos komatøse overlevere efter associated with improved outcome in comatose hjertestop udenfor hospital survivors of out-of-hospital cardiac arrest John Bro-Jeppesen / Jens Christian Jensenius / Christian Hassager Endothel skade hos overlevere efter hjertestop og association til prosnosen Centralisering af efterbehandling efter hjertestop uden for hospital på hjertecentre - et follow-up studie Biobank på consecutive hjertestoppatienter Endothelial damage in post-cardiac arrest patients and association with outcome Centralization of Post-Resuscitation Care after Out-of- Hospital Cardiac Arrest at Heart Centers a Follow-up Study Biobank on consecutive patients with out-of-hospital cardiac arrest John Bro-Jeppesen / Pär Johansson (Blodbanken) / Christian Hassager Helle Søholm, Jesper Kjærgaard, Helle Søholm, Christian Hassager, ICD-implantation hos patienter med hjertestop uden for hospital og den efterfølgende brug af ICD-shock samt antitakypacing (ATP) ICD-implantation in patients with out-of-hospital cardiac arrest, and the subsequent ICD-shocks and antitachypacing (ATP) H Søholm, J Kjærgaard, B Philbert,

16 Prognostisk betydning af level-of-care på hjertecentrene sammenlignet med øvrige hospitaler efter genoplivning fra hjertestop Prediktion af hjertestop hos patienter med STEMI - et case-kontrol studie Hjertestop med formodet kardiel genese - koronarsygdom, co-morbiditet og overlevelse Overlevelse og funktionsstatus hos patienter med hjertestop af formodet ikke-kardiel genese Prognostic Implications of Level-of-Care at Tertiary Heart Centers Compared to other Hospitals after Resuscitation from Out-of- Hospital Cardiac Arrest Predictors of cardiac arrest in patients with STsegment elevation myocardial infarction a case-control study Out-of-hospital cardiac arrest in patients with presumed cardiac aetiology - incidence of coronary artery disease, co-morbidity and survival Out-of-hospital cardiac arrest of non-cardiac aetiology survival and neurological outcome Helle Søholm, Christian Hassager, Helle Søholm, Christian Hassager, Frants Pedersen, Helle Søholm, Jesper Kjærgaard, Helle Søholm, Jesper Kjærgaard, Tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter hjertestop Return to labour after out-of-hospital cardiac arrest Helle Søholm, Christian Hassager, Prognostisk værdi af reduceret diskrimination mellem grå og hvid substans på cerebral CT scanning af hjertestoppatienter Prognostic value of reduced discrimination and oedema on cerebral Computed Tomography in out-of-hospital cardiac arrest patients Helle Søholm, Christian Hassager, Hjertestop blandt 80-årige - er det værd at genoplive? Resuscitating octogenarians with out-of-hospital cardiac arrest is it worth it? Helle Søholm, Matilde Winther-Jensen, GLP-1 analoger som neuroprotektion efter hjertestop uden GLP-1 for hospital. analogs Et for randomiseret neuroprotection studie after out-of-hospital cardiac arrest, a randomized clinical trial Jesper Kjærgaard, Sebastian Wiberg. Der er ikke forskel på mortaliten mellem mænd og kvinder efter hjertestop uden for hospital Mortality after out-of-hospital cardiac arrest do not differ between men and women Matilde Winther-Jensen, Christian Hassager, Jesper Kjærgaard

17 Komorbiditet og mortalitet hos komatøse overlevere efter hjertestop uden for hospital: Implikationer for kølebehandling ved 33 vs. 36 grader Comorbidity and mortality in comatose survivors of outof-hospital-cardiac arrest (OHCA): Implications for target temperature management at 33 or 36 o C Matilde Winther-Jensen, Christian Hassager, Jesper Kjærgaard Forskningsområde/subject: Cardiogent shock Kan tidlig klinisk og paraklinisk vurdering forudsige udviklingen af akut kardiogent shock hos patienter med ST-elevations myokardieinfarkt? Forskningsområde/subject: Molekylær Kardiologi Prediction and Risk assessment in patients admitted to acute coronary angiography and development of Cardiogenic Shock (PREDICT-CS) Martin Frydland/Christian Hassager: Elektrokardiografiske prædiktorer for pludselig Electrocardiographic predictors for sudden cardiac hjertedød og atrieflimren: the Copenhagen ECG Study) death and atrial fibrillation: the Copenhagen ECG Study) Jonas Bille Nielsen og Anders Holst, Stig Haunsø. Familiær forekomst af Lone AF Familial occurrence of Lone AF Lena Refsgaard, Mads Melby, (SSI), Stig Haunsø, Morten Salling Olesen. AVNRT, arv og mutation AVNRT, inheritance and mutation Laura Andresen, Jesper Hastrup Svendsen, Morten Salling Olesen. SCD 0-50 in the years old SCD 0-50 in the years old Bjarke Risgaard, Bo Gregers Winkel, Stig Haunsø, Jacob Tfelt-Hansen. MI-RISK Risk factors SCD with first MI Jacob Tfelt-Hansen, Patienter ablateret for AF blev randomiseret til Patients ablated for AF were randomized for a doubleblind LMC Stine Darkner, Jesper Hastrup Svendsen dobbeltblindet studie study

18 ST-segment ændringer og risiko for SCD ST-segment Deviations and the Risk of Cardiovascular Death Peter Vibe Rasmussen, Jonas Bille Nielsen, Anders Holst, Stig Haunsø. LOOP study Påvisning af asymptomatisk Atrieflimren hos patienter med risiko for stroke Jesper Hastrup Svendsen; Genetiske årsager til supraventrikulær takyarytmi Genetisk variation hos patienter med SVT Jesper Hastrup Svendsen; Express studiet Genetisk variation i myokardievæv fra patienter med AF Jesper Hastrup Svendsen; Forskningsområde/subject: Iskæmisk hjertesygdom / Ischemic heart disease Europæisk registerundersøgelse af Thienopyridin behandling, præ-hospitalt forud for behandling, ST elevations myordieinfarkt med primær PCI (Multiprac) Multi-international non-interventionel study of patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty and concomitant use of Upstream Antiplate Therepy with a Thienopyridine Agent (Multiprac) Lene Holmvang Alecardio international multicenter clinical trial Alecardio international multicenter clinical trial Lia Bang DANAMI-3: Randomiseret undersøgelse af postkonditionering ved STEMI DANAMI-3 Thomas Engstrøm / Lars Køber/ Henning Kelbæk Verdict: En dansk undersøgelse af betydningen af hurtig behandling af patienter mistænkt for mindre blodprop I hjertet, samt en undersøgelse af CTscanning som led i udredning af patienter med akutte brystsmerter Verdict: Very early versus deferred invasiv evaluation using computerized tomography in patients with acute coronaty syndromes Lars Køber/Christian Torp-Pedersen/Henning Kelbæk, Thomas Engstrøm,

19 Etablering af kliniske metoder til at identificere kvinder med angina pectoris og mikrovaskulær sygdom og belyse sygdommens betydning for venstre ventrikel og atrium funktionen Establishment of methods to identify women with angina pectoris and microvascular disease, and evaluate the impact of the disease on the left ventricle and atrium function Naja Dam Mygind Jens Kastrup ACCELERATE ACCELERATE. Evacetrapib phase 3 global study Lia Bang ODYSSEY ODYSSEY. A randomized, double blind, placebo controlled, parallel group study to evaluate the effect of SAR236553/REGN727 on the occurrence of cardiovascular events in patients who have recently experienced an acute coronar syndrome Lia Bang Intrakoronar trykvejledning før PCI FAME I + II + III Thomas Engstrøm, GLP-1 og negativ remodellering efter STEMI Reperfusionsprofiler hos rotter under GLP-1 stimulation Additive effekter af forskellige typer cardioprotektion hos grise EVOLVE II Effects of liraglutide on cardiac remodeling following ST-elevation myocardial infarction Profiles of reperfusion inury in rats after treatment with GLP-1 analogues Additive effects in a pig model of RIPC, IPOST and framachological conditioning A Prospective Multicenter Trial to Assess the Safety and Effectiveness of the SYNERGYTM Everolimus- Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System (SYNERGYTM Stent System) for the Treatment of Atherosclerotic Lesion(s) Thomas Engstrøm Thomas Engstrøm Thomas Engstrøm Steffen Helqvist Comfortable AMI Comparison of a biolimus-eluting stent with Thomas Engstrøm biodegradable polymer with a bare-metal stent without coating in patients with acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI)

20 ABSORB II ABSORB II RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL A clinical evaluation to compare the safety, efficacy and performance of ABSORBTM everolimus eluting bioresorbable vascular scaffold system against XIENCE PRIMETM everolimus eluting coronary stent system in the treatment of subjects with ischemic heart disease caused by de novo native coronary artery lesions Steffen Helqvist ST-STEMI Stent trombose efter STEMI Erik Jørgensen PLATINUM PRIMULTI A Prospective, Randomized, Multicenter Trial to Assess an Everolimus-Eluting Coronary Stent System (PROMUS Element ) for the Treatment of up to two De Novo Coronary Artery Lesions Primary PCI in Patients with ST-elevation Myocardial Infarction and Multivessel Disease: Treatment of Culprit Lesion only or complete Revascularization Steffen Helqvist Steffen Helqvist / Henning Kelbæk / Thomas Engstrøm Global Leaders En sammenligning af effekten af 1 måneds behandling med ticagrelor plus acetylsalisylsyre efterfulgt af monoterapi med ticagrelor og den aktuelt anvendte intensiv dobbelt antitrombocyt-behandling til alle patienter, der gennemgår perkutant koronarindgreb med anvendelse af bivalirudin og et produkt fra BioMatrix-serien af lægemiddelafgivende stenter. Lene Holmvang Danegaptide En randomiseret undersøgesle af effekten af Danegaptide på infarktudvikling hos STEMI patienter Thomas Engstrøm Prospect En prospektiv undersøgelse af udviklingen i koronasygdom bedømt med intrakoronar ulytralyd og nær infra rød spektoskopi Thomas Engstrøm

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG.

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Udarbejdet af Stud.Med Mohamed Ebrahim Københavns Universitet Juli 2014 Forord: Da jeg læste kardiologi på 8 semester, erfarede jeg

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs Retningslinier for præhospital og interhospital transport af hjertepatienter Udkast til høring planlagt til 11. juni 2007

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Vores opgave At beskrive evidensen for træning, så det kan omsættes til praksis herunder træningsindhold,

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

Patienters oplevelser af det præ- til det postakutte forløb i forbindelse med NSTEMI, relateret til to forskellige behandlingsregimer.

Patienters oplevelser af det præ- til det postakutte forløb i forbindelse med NSTEMI, relateret til to forskellige behandlingsregimer. Projekttitel Patienters oplevelser af det præ- til det postakutte forløb i forbindelse med NSTEMI, relateret til to forskellige behandlingsregimer. Baggrund I Danmark er der hvert år knap 16.000 mennesker

Læs mere

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T Standard protocols University hospitals PACS Secondary health care PACS Primary health care Generic names as T1, PD and T2 weighted. Standard positioning Basic pulse sequences: Brain 0.2 Tesla 1.5 Tesla

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling.

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Frederik Nielsen, Clinical Research Medical Advisor, Novartis Copenhagen May 7 th 2015 Fælles mål For patienterne

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser DCS Kørekortsrapport 2012. Nr. 2 DCS kørekortsrapport 2012 No. 2 Udgivet juni 2012 af:

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Trænings Overvejelser Person Medicin efter AMI Falder om på gaden m. pludselig AMI Kort om hjertet og årsag til AMI Genoptræning efter et AMI

Trænings Overvejelser Person Medicin efter AMI Falder om på gaden m. pludselig AMI Kort om hjertet og årsag til AMI Genoptræning efter et AMI Fysisk træning til patienter med hjertesygdom AMI 13. april 2011 Hvidovre Fysioterapeut Martin Walsøe AMI - patient Person FP. Jytte Petersen, 68 år, gift, 2 voksne børn Spiser usundt Lever livet Går tur

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse?

Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse? Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse? Fredag d. 29. januar 2010 Eigtveds Pakhus Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut 1 Spørgmål til mig: Kan forskning betale sig for samfundet? Svar

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Ulighed i behandling - Hvad ved vi?? Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession E ove.gaardboe@patientsikkerhed.dk

Ulighed i behandling - Hvad ved vi?? Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession E ove.gaardboe@patientsikkerhed.dk Ulighed i behandling - Hvad ved vi?? Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession E ove.gaardboe@patientsikkerhed.dk Hvorfor er det interessant? Sundhedsloven siger: Let og lige adgang Fakta er: Sundhed

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Novo Seeds MTIC symposium 30 Marts - 2011 Stephan Christgau 2 Venture Kapital Håndtering af Dealflow Hvilken slags venture fond

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Kardiologisk screening i håndbold

Kardiologisk screening i håndbold Kardiologisk screening i håndbold Hvorfor, hvordan og har det egentlig relevans? Læge, ph.d.-studerende Susanne Glasius Tischer Sportskardiologisk klinik Hjerteafdelingen Bispebjerg Hospital Håndboldsymposium

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse)

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Addiktiv Sygepleje 11. Nov. 08 Klinisk Sygeplejespecialist Palle Bager Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus Agenda Problem, planlægning, valg Selve undersøgelsen

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Klinisk undervisning for sygeplejestuderende

Klinisk undervisning for sygeplejestuderende Hjertecentret. Rigshospitalet Klinisk undervisning for sygeplejestuderende Hjertecentret Hjertecentret. Prægraduat team. Juli 2014 1 Indhold Indledning... 2 Sygepleje i Hjertecentret... 3 Den pædagogiske

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV KAP-H Store Praksisdag AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin Nedsat

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Oversigtsartikel. Fisk eller fiskeolie efter akut myokardieinfarkt?

Oversigtsartikel. Fisk eller fiskeolie efter akut myokardieinfarkt? Oversigtsartikel Erik Berg Schmidt Overlæge dr.med. Medicinsk Afdeling Hjørring/Brønderslev Sygehus & Steen Dalby Kristensen Adm. Overlæge dr.med. Kardiologisk Afdeling B Skejby Sygehus, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det.

LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det. LIFEPAK DEFIBRILLATORER Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det. Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det. Alle Physio-Control defibrillatorer kan afgive

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Telekardiologi Erfaringer og udfordringer. Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet

Telekardiologi Erfaringer og udfordringer. Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet Telekardiologi Erfaringer og udfordringer Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet Pervasive Healthcare Telemedicin hvor er vi? Teknologien er udviklet Integreret telefoni Television

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Nyre/pancreas-transplantationer

Nyre/pancreas-transplantationer Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling C Aarhus Universitetshospital Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner N 16. januar, 2014 Pancreas Pancreas-transplantationer Formål Genoprette insulinproduktionen

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

Hjertecomputertomografi til udredning for atypiske brystsmerter

Hjertecomputertomografi til udredning for atypiske brystsmerter 2728 VIDENSKAB Ugeskr Læger 171/38 14. september 2009 Hjertecomputertomografi til udredning for atypiske brystsmerter 1. reservelæge Kristian Altern Øvrehus, 1. reservelæge Jesper Khédri Jensen, overlæge

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Evidens for hjerterehabilitering

Evidens for hjerterehabilitering AARHUS Evidens for hjerterehabilitering Lektor, forskningsansvarlig fysioterapeut Annemette Krintel Petersen Fysioterpi- og Ergoterapiafdelingen Aarhus Universitets Hospital & Aarhus Universitet April

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever

Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever Hjertecentret. Rigshospitalet Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever Hjertecentret Prægraduat team. November 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygepleje i Hjertecentret... 3 Den

Læs mere

Vejledende retningslinier for klinisk arbejdstest i relation til iskæmisk hjertesygdom.

Vejledende retningslinier for klinisk arbejdstest i relation til iskæmisk hjertesygdom. Vejledende retningslinier for klinisk arbejdstest i relation til iskæmisk hjertesygdom. Fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab 2001 Kari Saunamäki, Kenneth Egstrup, Lars Krusell, Hans

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere