Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery"

Transkript

1 jul-15 Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery Forskningsområde/subject: Hjertekirurgisk forskning/cardiac surgical research (name, ) NEO-Trail. A. radialis som graft. Randomiseret undersøgelse af sekvelae efter skopisk vs åben høst RCT on radial artery harvesting with open vs scopic technique. Peter Skov Olsen / C. Carranza / Louise Uth CAPE-study. Lungeembolier. Kirurgisk behandling vs trombolyse. Pulmonary embolism: outcome after thrombolysis and surgery. Peter Skov Olsen / P. Lehnert SURTAVI Trial. Multicenter RCT. Stentklapper vs. kirurgi. SURTAVI Trial. Stentvalves vs surgery Peter Skov Olsen / L. Søndergaard / Gustav Thyregod / Nikolaj Lilleør CARPO. Radialis projekt RADIALIS Trial: Total arterial vs.conventional revascularisation: late outcome. Peter Skov Olsen / S. Damgård FICS. Sammenholde de skrøbelige/svalige patienter i hjerte kirurgi, i forhold til de ikke skrøbelige/svaglige patienter. TRiCS III. Formålet med dette randomiseret forsøg er at sammenligne en lempelig transfusions protokol med en Hæmoglobin grænse versus en stram transfusions protokol under hele forløbet FICS - Frailty in Cardiac Surgery - Copenhagen Study TRiCS III - Transfusion Requirements in Cardiac Surgery Peter Skov Olsen / Christian Møller / Caroline Beck Boris Khanykin / Tenna Andersen

2 Lung transplantation New challenges in cronic rejection Perigon trail. Teste sikkerhed og funktion af en ny biologisk aortaklap, Model 400. Udviklet af Medtronic. CARD. Formal at undersøge koagulationsforstyrrelser ved akut aorta dissektion type A Chronic lung allograft dysfunction Perigon Pivotal Trail CARD trial Hans Henrik Schultz Peter Skov Olsen / Nikolaj Lilleør Peter Skov Olsen/ Simon Bentsen CardioPAT Project. Formål at undersøge om en Cell saver brugt intra- og post operativ kan nedsætte behov for blodtransfusioner CardioPAT Project Peter Skov Olsen / Erika Nodin Forskningsområde/subject: Klassisk thoraxkirurgi (General thoracic surgery) (name, ) Værdien af kirurgi i behandlingen af malignt pleuralt mesotheliom Værdien af lymfadenektomi ved pulmonal metastasekiurgi ved Colo-rektal cancer Surgical treatment of malignant pleural mesothelioma Randomiseret studie Jesper Ravn, Kåre Hornbech, Jesper Ravn, Rene Petersen, Henrik Jessen Hansen Osteosyntese til behandling af costafracturer Osteosynthesis in the treatment of rib fractures Jesper Ravn Stratos osetosynthesis in the treatment of Bodil Brandt, Stratos osteosyntese til behandling af pseudartrose pseudarthrosis Respirationsstyrke m.m før og efter operation for pectus excvavatum Phd Projekt. Simulationsbaseret Læring af minimal invasiv lungekirurgi Respiratory strength and QOL before and after surgery for pectus excavatum PhD Project: Simulation based learning of minimal invasive lung surgery Bodil Brandt Katrine Jensen,

3 PhD Projekt. Team træning af Ikke tekniske færdigheder ved VATS kirurgi som en metode til at forbedre resultater PhD projekt; Fast track VATS kirurgi PROLUCA: Værdien af Perioperativ Rehabilitering ved Operation for lungecancer- et randomiseret klinisk forsøg med blindet effektmålsvurdering. PhD Project: Team training of non technical skils in VATS surgery as a method to improve outcome PhD project: Fast track VATS surgery PROLUCA; Effect of perioperative rehabilitation in surgery for lung cancer- a randomised clinical trial. Kirsten Gjeraa, Lars Konge. Rene Horsleben Petersen Bo Laksafoss Holbek, Rene Horsleben Petersen Jesper Holst, Det danske projekt med screening for lungecancer Danish Lung Cancer Screening Trial (DLCST) Jesper Holst NSCLC stadie IIIA-N2 protokol NSCLC stage IIIA- N2 disease protocol Jesper Holst: Prospektiv opfølgning af bronko- og angioplastiske operationer ved lunge cancer Prospective follow up of broncho- and angioplastic procedures Phillip Ryom, for lung Jesper cancer Holst Multimodal behandling af maligne tumorer i thymus Multimodality treatment of thymic malignancies Jesper Holst, Rene Horsleben Petersen, Bodil Brandt, Jesper Ravn Forskningsområde/subject: Forskning i klinisk sygepleje / Clinical nursing research Optimering af hjertekirurgiske patienters søvn under og efter indlæggelses "Four critical moments" i hverdagsliv hos operable lungekræftpatienter og pårørende, samt betydning af deltagelse i intervention med præ- og postoperativ træning. A longitudinal exploration of 'Four Critical Moments' during treatment trajectory in patients with operable lung cancer and the feasibility of an exercise intervention Helle Greve, Malene Missel, RAPIT - opfølgning af patienter efter intensiv terapi RAPIT - a follow-up of patients af intensive therapy Sanne Nielsen, (PhD projekt af Janet Froulund

4 Thoraxanæstesiologisk Klinik Department of Cardiothoracic Anaesthesiology Forskningsområde/subject: Basal fysiologi / Basic physiology Effekten af hyperoxi på coronar arteriel blodgennemstrømning efter coronar bypass The effect of hyperoxaemia on coronary artery bloodflow after coronary artery bypass grafting Hasse Møller Sørensen, Forskningsområde/subject: Systemisk inflammatorisk respons syndrom / Systemic inflammatory response syndrome Endotoxæmi og postresuscitation septisk syndrom efter terapeutisk hypotermi hos patienter med hjertestop. Del af Taget Temperature Management (TTM) studiet Endotoxinemia and postresuscitation septic syndrome after induced hypothermia in cardiac arrest patients - a substudy to the Taget Temperature Management (TTM) trial Lars Willy Andersen, Forskningsområde/subject: Thoraxanæstesiologi / Thoracic anaesthesia Fast track video-assisteret thorakoskopisk kirurgi Fast track video assisted thoracoscopic surgery Lars Bjerregaard, Hasse Møller Sørensen, Henrik Kehlet

5 Forskningsområde/subject: Cardiopulmonal bypass / Cardiopulmonary bypass Perfusion Pressure Creatinine (PPC) studiet Perfusion Pressure Creatinine (PPC) trial Jens Chr. Nilsson, Perfusion - Pressure - Cerebral - Infarct (PPCI) studiet Perfusion - Pressure - Cerebral - Infarct (PPCI) trial Anne G. Vedel, Jens Chr. Nilsson Pulmonal dysfunktion efter åben hjertekirurgi Pulmonary dysfunction after open heart surgery Lars Willy Andersen (Katrine Uggeskov), Forskningsområde/subject: Mekanisk cikulationsstøtte / Mechanical circulatory support HeartMate II: Det optimale pump speed de første døgn efter indsættelse en retrospektiv opgørelse HeartMate II: The optimal pump speed in the first days after implantation a retrospective study Jens Chr. Nilsson / Finn Gustafsson, Forskningsområde/subject: Intensiv terapi / Critical care Delirium i efterforløbet af hjertekirurgi Delirum in the aftermath of heart surgery Sofie Schrøder Pedersen, Vibeke Lind Jørgensen,

6 Målstyret per- og postoperativ væsketerapi ved ekstrapleural pneumonektomi Goal-directed volume therapy during and after extrapleural pneumonectomia Hasse Møller Sørensen, Jens Chr. Nilsson, Lars Bjerregaard Forskningsområde/subject: Måleteknik / Measurement technique Transesofageal ekkokardiografi vs. termodilutions baseret teknik til måling af hjertets minutvolumen Vektor Flow til estimering af blodets hastighed og flowkompleksitet omkring aorta- og mitralklapperne Transoesophageal echocardiography vs. thermodilution technique for the measurement of cardiac output Vektor Flow to estimate blood velocity and flow complexity at the aortic and mitral valves Hasse Møller Sørensen, Hasse Møller Sørensen, Jens Chr. Nilsson, Jesper Kjærgaard (Kardiologisk Klinik) Forskningsområde/subject: Forskning i klinisk sygepleje / Clinical nursing research Effekt af tidlig intensiv mobilisering af den intuberede patient Effects of early mobilisation of the intubated patient Anne Langvad, Interventioner til forebyggelse af intensiv delirium Interventions to prevent ICU delirium Ingrid Greve, Hjertemedicinsk Klinik Department of Cardiology Forskningsområde/subject: Stamcellebehandling ved hjertesygdom - Biomarkører til prognosevurdering af patienter med hjertesygdom / Stem cell (name, )

7 Autolog mesenkymal stromal cellebehandling af patienter med hjertesvigt (MSC-CHF) Stamcellebehandling af patienter med kronisk kranspulsåresygdom (MYStromalCell) Serum YKL-40 som monitoreringsmarkør og prognostisk biomarkør ved iskæmisk hjertesygdom Autologous mesenchymal stromal cell therapy inpatients with heart failure (MSC-CHF) MesenchYmal STROMAL CELL therapy in patients with chronic myocardial ischemia (MyStromalCell Trial Serum YKL-40 as a biomarker for monitorering of treatment and prognosis in ischemic heart disease Anders B. Mathiasen Jens Kastrup MD, DMSc, Professor, Abbas Ali Qayyum Jens Kastrup Jens Kastrup Kort- og langtidseffekter af kontrastvolumen på nyrefunktionen ved koronararteriografier og perkutane koronare interventioner. The short- and long-term effects of contrast volume on kidney function during coronary arterigraphy and coronary interventions Jens Kastrup Indflydelsen af patienternes fænotype på mesenkymale stamcellers funktion og gen aktiveringsmønster hos patienter med kronisk myokardie iskæmi og kandidater til regenerativ therapy The influence of patient phenotype on mesenchymal stem cell functionality and gene activation pattern in patients with chronic myocardial ischemia and candidates for regenerative therapy. Jens Kastrup Fedtvævsderiverede mesenchymale stamcellers evne til at stimulere nydannelse af blodkar. In vitro-induceret senescens: konsekvens for den kliniske anvendelse af mesenkymale stromale celler. Adipose derived mesenchymal stromal stem cells capacity to stimulate the developement of new blood vessels. In vitro-induced senescence: consequences for the clinical use of mesenchymal stromal cells. Louise Hansen Jens Kastrup Mandana Haack-Sørensen Jens Kastrup Stamcelleretension og sporing med magnetisk resonans efter indsprøjtning i hjertet hos patienter med kranspulsåresygdom. At udvikle kliniske metoder til at identificere kvinder med angina pectoris og mikrovaskulær sygdom og belyse sygdommens betydning for venstre ventrikel og atrium funktionen. Retension of stem cells and tracking with MRI after injection into the heart of patients with ischemic heart disease. To establish new clinical methods to identify women with ngina pectoris and microvascular disease and describe the influence of the disease on left ventricle and atrium function Anders B. Mathiasen Jens Kastrup Naja Dam Mygind Jens Kastrup

8 Indflydelsen af patienternes fænotype på mesenkymale stamcellers funktion og gen aktiveringsmønster hos patienter med kronisk myokardie iskæmi og kandidater til regenerativ therapy The influence of patient phenotype on mesenchymal stem cell functionality and gene activation pattern in patients with chronic myocardial ischemia and candidates for regenerative therapy. Jens Kastrup Fedtvævsderiverede mesenchymale stamcellers evne til at stimulere nydannelse af blodkar. Fedtvævsderiverede mesenchymale stromale cellers regenerative egenskaber - med fokus på para- og juxtakrine mekanismer In vitro-induceret senescens: konsekvens for den kliniske anvendelse af mesenkymale stromale celler. Adipose derived mesenchymal stromal stem cells capacity to stimulate the developement of new blood vessels. The regenerative capacity of adipose derived mesenchymal stromal stem cells - with focus on paraand juxtakrine mechanisms In vitro-induced senescence: consequences for the clinical use of mesenchymal stromal cells. Josephine Tratwal Jens Kastrup Josephine Tratwal Jens Kastrup Mandana Haack-Sørensen Jens Kastrup Stamcelleretension og sporing med magnetisk resonans efter indsprøjtning i hjertet hos patienter med kranspulsåresygdom. Retension of stem cells and tracking with MRI after injection into the heart of patients with ischemic heart disease. Anders B. Mathiasen Jens Kastrup Stamceller og alginat som ny regenerativ behandling ved iskæmisk hjertesygdom. Stem cells and alginate as a new regenerative therapy in case of ischemic heart disease. Bjarke Follin Larsen Annette Ekblond Jens Kastrup Jern-oxid mærkning af mesenchymale stamceller og sporingstudier med magnetisk resonans efter intra myokardiel injektion Ion-oxid labelling of mesenchymal stromal cells and tracking studies after intramyocardial injection Anders B. Mathiasen Kastrup Jens AMICI studiet. Et prospektivt, dobbelt-blindet, randomiseret, placebo-kontrolleret klinisk forsøg med intrakoronar infusion af immunselekterede, knoglemarvsudledte Stro3-mesenkymale prækursorceller (MPC) til behandling af patienter med ST-elevationsmyokardieinfarkt. AMICI Trial. A prospective, double blind, randomized, placebo-controlled clinical trial of intracoronary infusion of immunoselected, bone marrow-derived Stro3 mesenchymal precursor cells (MPC) in the treatment of patients with ST-elevation myocardial infarction. Jens Kastrup

9 CUPID studiet. Dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, multinationalt, multicenter, randomiseret studie evaluerende sikkerhed og effekt af intrakoronar administration af MIDICAR (AAV1/SERCA2a) hos patienter med hjertesvigt. CUPID Trial. A double blind, placebo-controlled, multinational, multicenter, randomized study evaluating the safety and efficacy of intracoronary administration of MYDICAR (AAV1/SERCA2a) in patients with heart failure. Jens Kastrup REGENERATE - AMI. Randomiseret, kontrolleret klinisk undersøgelse af anvendelsen af progenitorceller fra autolog knoglemarv til bevarelse af myokardium hos patienter med akut anteriort myokardieinfarkt. REGENERATE - AMI. Randomized, controlled clinical trial of the use of progenitor cells from autologous bone marrow to preserve myocardium with patients suffering from acute anterior myocardial infarction. Erik Jørgensen Kastrup Jens Forskningsområde/subject: CT Forskningsenheden / CT Research Unit (name, ) CATCH-2 trial: CT myokardieperfusion guidet behandlingsstrategi hos patienter med nyligt opstående akutte brystsmerter. CorSub: Validering af Koronar Subtraktions CT skanning hos patienter med mistænkt eller kendt iskæmisk hjertesygdom. Cad-risk: Risikostratificering for coronar arterie sygdom hos type 2 diabetikere. CATCH-2 trial: Cardiac CT in the treatment of acute chest pain CorSub: Prospective International study af Coronary Substraction using 320 row-detector CT Cad-risk: Risk stratiefication for coranary artery disease with type 2 deabetic patients. Klaus F Kofoed, Mathias Sørgaard Klaus F. kofoed Andreas Fuchs Klaus F. kofoed Mathias Sørgaard Cocomo Cocomo: The Copenhagen co-mobidity in HIV infection study Klaus F Kofoed, Judith M. Haissmann Nøjagtighed af elektrokardiogafiske kriterier for venstre atriumstørrelse, vurderet ved multidetektor computer tomografi. Accuracy of electrocardiographic criterias for left atrial enlargement, assessed by multidetector computer tomography. Klaus F. Kofoed Julia Nilsson

10 Koronararterie Calcium Mass Score med Hjerte-CT Coronary Artery Calcium Mass Score by Cardiac Computed Tomography Klaus F. Kofoed Andreas Dehlbæk Sammenhængen mellem ekko strain og myokardietykkelse på 104 patienter med aortastenose Evaluering af funktionel signifikans for stenose af koronarkar vurderet ved transluminal attenuations gradient ved koronar CT angiografi. The relationship between echo strain and myocardial wall thickness in 104 patients with aortic stenosis Evaluation of functional significance of coronary stenosis using transluminal attenuation gradient by coronary computed tomography angiography Klaus F. Kofoed Per E. Sigvardsen Klaus F. Kofoed Christian Pihl Verdict-2: Forholdet mellem risikoprofil, klinisk præsentation og morfologi i koronar aterosklerose i asymptomatiske, præ-aks og AKS patienter. The relationship between risk profile, clinical presentation, and morphological features of coronary atherosclerosis in asymptomatic, pre-acs and ACS patients. Klaus F. Kofoed Martina Chantal De Knegt Sammenhængen mellem koronararterie-volumen og venstre ventrikelmasse, på tværs af varierende grader af venstre ventrikel hypertrofi, vurderet med hjerte-ct. Correlation between coronary artery volume and left Klaus F. Kofoed ventricular mass, across varying degrees of left Jakob Boesgaard Norsk ventricular hypertrophy, assessed by cardiac computed tomography. Discharge Discharge: Diagnostic Imaging strategies for patientes Klaus F. Kofoed with stable chest pain and intermadiate risk of coronary artery disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies Betydning af nefritis og andre risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom hos patienter med systemisk lupus erythematous Venstre ventrikels masse målt med MDCT sammenligning med EKG kriterier for hypertrofi Influence of and other risk Factors on cardiovascular disease in patients with systemic lupus erythematosus Left ventricular mass in the general population assessed with multi detector computed tomography and comparison with ecg criteria of left ventricular hypertrophy Marie-Louise From Hermansen, Mads Mejdahl,

11 Varigheden af elektrokardiogrammets p-tak som en risikomarkør for forkammerflimren med uddybende analyser af sammenhænget mellem p-takkens varighed og størrelsen på hjertets forkamre P-wave duration and the risk of atrial fibrillation with a cardiac CT add-on on the relationship between p-wave duration and left atrium end-diastolic volume Jonas Bille Nielsen JAK2 V617F somatisk mutation for myeloproliferative syndrom og forstørret milt størrelse JAK2 V617F somatic mutation for myeloproliferative cancer and indcreased milt size in the general population. Børge Nordesgaard Koronar CT hos patienter NSTEMI - diagnostisk og prognostisk Coronary værdi CT angiography in patients with Non-ST segments elevation myocardial infarction Diagnostic accuracy and prognostic implications Klaus F Kofoed Kuhl Tobias Hvile myokardie perfusion hos patienter med Non-STEMI The bedømt transmural med MDCT extent of myocardial hyperperfusion predicts long-term outcome in patients with non-st segment elevation myocardial infarction a multidetector computed tomography study Klaus F. Kofoed Tobias Kuhl Kadiovaskulær sygdom hos tilsyneladende raske bedømt ved 320 MSCT. Et Hjerte-CT Herlev-Østerbro substudium Cardiovascular disease in apparently healthy subjects. A Copenhagen City population substudy Klaus F Kofoed, Determinanter for myokardie flow reserve hos patienter med brystsmerter og fravær af epikardiel koronar sygdom Determinants of myocardial perfusion reserve in patients without significant coronary artery stenosis evaluated with 320 slice computed tomography Klaus F.Kofoed Kuhl Tobias Gener og fedt lever sygdom Genes and fatty liver disease Stefan Stender Anne-Tybjerg-Hansen, Børgen Nordestgaard Kadiovaskulær sygdom hos tilsyneladende raske bedømt ved 320 MSCT. Et Hjerte-CT Herlev-Østerbro substudium Beta -3 antagonist behandling til patienter med hjertesvigt Cardiovascular disease in apparently healthy subjects. A Copenhagen City population substudy Beta 3 agonist treatment in heart failure (BEAT-HF) Klaus F Kofoed, Henning Bundgaard:

12 Hjerte-CT til optimering af behandlingsstrategi hos patienter med atrieflimren. Betydningen af venstre atriums vægstruktur og funktion for effekten af ablationsbehandling hos patienter med paroxystiske atrieflimren IMPACT. Importance of left Atrial function and wall structure on outcome after ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation. -assessed with -detector Computed Tomography. Peter Karl jacobsen ADVANCE trial. TAVI registry study ADVANCE Lars Søndergaard, NOTION - randomiseret forsøg som sammenligner outcome efter stentklapper med kirurgi TAVI vs SAVR Lars Søndergaard Forskningsområde/subject: Kronisk hjerteinsufficiens/chronic heart failure (name, ) 5-year follow up examination of NOCTET Trial - Nordic certican trial in heart and lung transplantation Investigators: Finn Gustafsson, Martin Iversen, DANISH: Profylaktisk ICD-behandling til patienter med non-iskæmisk hjertesvigt Athmosphere: Randomiseret undersøgelse af reninhæmmer til patienter med hjertesvigt DANISH: Prophylactic ICD treatment of patients with non-isshaemic heart failure Athmosphere: Randomized analysis of renine inhibitor for patients with heart failure Lars Køber, Lars Køber Arts: Aldosteron antagonist til patienter med hjertesvigt Arts: Aldosteron antagonist for patients with heart failure Strict versus lenient fluid restriction in HF and hyponatremia: a randomized trial Lars Køber Louise Balling, Finn Gustafsson SCHEDULE: Scandinavian heart transplant de novo everolimus with early CNI avoidance 3 year follow-up Finn Gustafsson

13 Arts: Aldosteron antagonist til patienter med hjertesvigt Arts: Aldosteron antagonist for patients with heart failure Effect of acute vasopressin blokade on resting and exercise hemodynamics in HF Screening for Advanced Heart Failure Treatment (SEE- HF) Lars Køber Louise Balling, Finn Gustafsson Finn Gustafsson Takotsubo kardiomyopati Takotsubo cardiomyopathi Thomas Emil Christensen/Lene Holmvang/Philip Hasbak/Lia E. Bang Submax study Effect of fluid challenge on copeptin levels in advanced heart failure: relation to hemodynamics PRomPT studiet: Forebyggende behandling mod dannelse af arvæv efter blodprop i hjertet. Det Nordiske ICD studie: Et studie, hvor ICD patienter med eller uden DF test under implantationen bliver evalueret mhp behandling af ventrikulære arrytmier SLS: Medtronic's registerstudie over holdbarheden af elektroder Medicinsk antiarytmisk behandling eller radiofrekvensablation af paroksystisk atrieflimren-et prospektivt randomiseret multicenterstudie: MANTRA- PAF Lone atrial fibrillation in persons younger than 40 years of age Effect of fixed versus incremental pump speed on peak oxygen consumption in patients treated with a continuous flow LVAD PRomPT study: Post-MI Remodeling Prevention Therapy Nordic ICD study: A study where ICD patients with or without DF test during the implant procedure are evaluated regarding the treatment of ventricular arrythmias SLS: System Longevity Study. Medtronic's register study on the longevity of leads Antiarrhythmic medical threrapy or Catheter ablation in patients with paoroxystic atrial fibrillation: The MANTRA-PAF study Mette Jung / Finn Gustafsson Louise Balling / Finn Gustafsson Karen Thamsborg / Jesper Hastrup Svendsen, karen.thamsborg.rh.regionh.dk Karen Thamsborg / Jesper Hastrup Svendsen Karen Thamsborg / Jesper Hastrup Svendsen / Steen Pehrson, Aslaug Karlsdottir / Steen Pehrson, Jesper Hastrup Svendsen,

14 EURObservational Research Programme: Atrial EURObservational Research Programme: Atrial Aslaug Karlsdottir / Steen Pehrson Stereotaxis ablation registry Stereotaxis ablation registry Aslaug Karlsdottir / Steen Pehrson DANSHOCK Danish Cardiogenic Shock Trial Danish Cardiogenic Shock Trial, effect of percutanous assist device in patients with acute myocardial infarction complicated with cardiogenic shock Matias Greve Linholm Christian Hassager, HemRex Exercise hemodynamics in healthy individuals Emil Wolsk/Christian Hassager/Finn Gustafsson DanAHF A nationwide retrospective cross-sectional study Matias Greve Linholm of patients admitted for acute heart failure REDUCE-LAP IASD device treatment in HFpEF Lene Larsen/Lars Søndergaard/Finn Gustafsson Characterisation of CRT therapy TEMPO Gilead study The SCAUT Study Optimering af CRT behandling på baggrund af elektrodeplacering og ekg karakteristika Effekt af nyt antiarytmikum til patienter med terapi fra ICD Optimering af behandling af device patienter med anvendelse af App device Casper Lund-Andersen, Jesper Hastrup Svendsen Jesper Hastrup Svendsen, Karen Thamsborg, Aslaug Karslsdottir Jesper Hastrup Svendsen, Helen Høgh Petersen Forskningsområde/subject: Aorta Stenose/Aortic stenosis (name, ) Evaluering af aorta stenose med Multi-Slice Computed Tomography Assessment of aortic stenosis with Multi-Slice Computed Tomography Linnea Hornbech Larsen, Forskningsområde/subject: Terapeutisk hypotermi/therapeutic hypothermia (name, )

15 Tertiære hjertecentre har bedre overlevelse efter hjertestop uden for hospital sammenlignet med ikkecenter hospitaler i København Tertiary Centers have improved Survival compared to other Hospitals in the Copenhagen Area after Out-ofhospital Cardiac Arrest Helle Søholm Skovsen, Jesper Kjærgaard, Plasma N-terminal B-type natriuretisk peptid er forhøjet og associeret med mortalitet og shock hos komatøse patienter, genoplivet efter hjertestop udenfor hospital - et TTM substudie N-terminal B-type natriuretic peptide is elevated and strongly associated with higher mortality in comatose out-of-hospital cardiac arrest patients - a TTM substudy Martin Frydland/Jesper Kjærgaard/Jakob Hartvig Thomsen/Christian Hassager: Prognostisk værdi af simplificeret EEG efter hjertestop hos patienter behandlet med to grader af hypotermi (TTM-substudie) Mitokondriefunktion hos overlevere efter hjertestop behandlet med terapeutisk hypotermi Prognostic value of simplified EEG after cardiac arrest in hypothermia and non-hypothermia patients Mitochondrial function in survivors of cardiac arrest treated by therapeutic hypothermia John Bro-Jeppesen / Erik Westfall (Lund, Sverige) / Jesper Kjærgaard John Bro-Jeppesen / Jesper Kjærgaard / Nis Stride (Panum Instituttet) Funktionel mannan-bindende-lektin mangel er ikke Functional mannan-binding-lectin deficiency is not associeret til prognosen hos komatøse overlevere efter associated with improved outcome in comatose hjertestop udenfor hospital survivors of out-of-hospital cardiac arrest John Bro-Jeppesen / Jens Christian Jensenius / Christian Hassager Endothel skade hos overlevere efter hjertestop og association til prosnosen Centralisering af efterbehandling efter hjertestop uden for hospital på hjertecentre - et follow-up studie Biobank på consecutive hjertestoppatienter Endothelial damage in post-cardiac arrest patients and association with outcome Centralization of Post-Resuscitation Care after Out-of- Hospital Cardiac Arrest at Heart Centers a Follow-up Study Biobank on consecutive patients with out-of-hospital cardiac arrest John Bro-Jeppesen / Pär Johansson (Blodbanken) / Christian Hassager Helle Søholm, Jesper Kjærgaard, Helle Søholm, Christian Hassager, ICD-implantation hos patienter med hjertestop uden for hospital og den efterfølgende brug af ICD-shock samt antitakypacing (ATP) ICD-implantation in patients with out-of-hospital cardiac arrest, and the subsequent ICD-shocks and antitachypacing (ATP) H Søholm, J Kjærgaard, B Philbert,

16 Prognostisk betydning af level-of-care på hjertecentrene sammenlignet med øvrige hospitaler efter genoplivning fra hjertestop Prediktion af hjertestop hos patienter med STEMI - et case-kontrol studie Hjertestop med formodet kardiel genese - koronarsygdom, co-morbiditet og overlevelse Overlevelse og funktionsstatus hos patienter med hjertestop af formodet ikke-kardiel genese Prognostic Implications of Level-of-Care at Tertiary Heart Centers Compared to other Hospitals after Resuscitation from Out-of- Hospital Cardiac Arrest Predictors of cardiac arrest in patients with STsegment elevation myocardial infarction a case-control study Out-of-hospital cardiac arrest in patients with presumed cardiac aetiology - incidence of coronary artery disease, co-morbidity and survival Out-of-hospital cardiac arrest of non-cardiac aetiology survival and neurological outcome Helle Søholm, Christian Hassager, Helle Søholm, Christian Hassager, Frants Pedersen, Helle Søholm, Jesper Kjærgaard, Helle Søholm, Jesper Kjærgaard, Tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter hjertestop Return to labour after out-of-hospital cardiac arrest Helle Søholm, Christian Hassager, Prognostisk værdi af reduceret diskrimination mellem grå og hvid substans på cerebral CT scanning af hjertestoppatienter Prognostic value of reduced discrimination and oedema on cerebral Computed Tomography in out-of-hospital cardiac arrest patients Helle Søholm, Christian Hassager, Hjertestop blandt 80-årige - er det værd at genoplive? Resuscitating octogenarians with out-of-hospital cardiac arrest is it worth it? Helle Søholm, Matilde Winther-Jensen, GLP-1 analoger som neuroprotektion efter hjertestop uden GLP-1 for hospital. analogs Et for randomiseret neuroprotection studie after out-of-hospital cardiac arrest, a randomized clinical trial Jesper Kjærgaard, Sebastian Wiberg. Der er ikke forskel på mortaliten mellem mænd og kvinder efter hjertestop uden for hospital Mortality after out-of-hospital cardiac arrest do not differ between men and women Matilde Winther-Jensen, Christian Hassager, Jesper Kjærgaard

17 Komorbiditet og mortalitet hos komatøse overlevere efter hjertestop uden for hospital: Implikationer for kølebehandling ved 33 vs. 36 grader Comorbidity and mortality in comatose survivors of outof-hospital-cardiac arrest (OHCA): Implications for target temperature management at 33 or 36 o C Matilde Winther-Jensen, Christian Hassager, Jesper Kjærgaard Forskningsområde/subject: Cardiogent shock Kan tidlig klinisk og paraklinisk vurdering forudsige udviklingen af akut kardiogent shock hos patienter med ST-elevations myokardieinfarkt? Forskningsområde/subject: Molekylær Kardiologi Prediction and Risk assessment in patients admitted to acute coronary angiography and development of Cardiogenic Shock (PREDICT-CS) Martin Frydland/Christian Hassager: Elektrokardiografiske prædiktorer for pludselig Electrocardiographic predictors for sudden cardiac hjertedød og atrieflimren: the Copenhagen ECG Study) death and atrial fibrillation: the Copenhagen ECG Study) Jonas Bille Nielsen og Anders Holst, Stig Haunsø. Familiær forekomst af Lone AF Familial occurrence of Lone AF Lena Refsgaard, Mads Melby, (SSI), Stig Haunsø, Morten Salling Olesen. AVNRT, arv og mutation AVNRT, inheritance and mutation Laura Andresen, Jesper Hastrup Svendsen, Morten Salling Olesen. SCD 0-50 in the years old SCD 0-50 in the years old Bjarke Risgaard, Bo Gregers Winkel, Stig Haunsø, Jacob Tfelt-Hansen. MI-RISK Risk factors SCD with first MI Jacob Tfelt-Hansen, Patienter ablateret for AF blev randomiseret til Patients ablated for AF were randomized for a doubleblind LMC Stine Darkner, Jesper Hastrup Svendsen dobbeltblindet studie study

18 ST-segment ændringer og risiko for SCD ST-segment Deviations and the Risk of Cardiovascular Death Peter Vibe Rasmussen, Jonas Bille Nielsen, Anders Holst, Stig Haunsø. LOOP study Påvisning af asymptomatisk Atrieflimren hos patienter med risiko for stroke Jesper Hastrup Svendsen; Genetiske årsager til supraventrikulær takyarytmi Genetisk variation hos patienter med SVT Jesper Hastrup Svendsen; Express studiet Genetisk variation i myokardievæv fra patienter med AF Jesper Hastrup Svendsen; Forskningsområde/subject: Iskæmisk hjertesygdom / Ischemic heart disease Europæisk registerundersøgelse af Thienopyridin behandling, præ-hospitalt forud for behandling, ST elevations myordieinfarkt med primær PCI (Multiprac) Multi-international non-interventionel study of patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty and concomitant use of Upstream Antiplate Therepy with a Thienopyridine Agent (Multiprac) Lene Holmvang Alecardio international multicenter clinical trial Alecardio international multicenter clinical trial Lia Bang DANAMI-3: Randomiseret undersøgelse af postkonditionering ved STEMI DANAMI-3 Thomas Engstrøm / Lars Køber/ Henning Kelbæk Verdict: En dansk undersøgelse af betydningen af hurtig behandling af patienter mistænkt for mindre blodprop I hjertet, samt en undersøgelse af CTscanning som led i udredning af patienter med akutte brystsmerter Verdict: Very early versus deferred invasiv evaluation using computerized tomography in patients with acute coronaty syndromes Lars Køber/Christian Torp-Pedersen/Henning Kelbæk, Thomas Engstrøm,

19 Etablering af kliniske metoder til at identificere kvinder med angina pectoris og mikrovaskulær sygdom og belyse sygdommens betydning for venstre ventrikel og atrium funktionen Establishment of methods to identify women with angina pectoris and microvascular disease, and evaluate the impact of the disease on the left ventricle and atrium function Naja Dam Mygind Jens Kastrup ACCELERATE ACCELERATE. Evacetrapib phase 3 global study Lia Bang ODYSSEY ODYSSEY. A randomized, double blind, placebo controlled, parallel group study to evaluate the effect of SAR236553/REGN727 on the occurrence of cardiovascular events in patients who have recently experienced an acute coronar syndrome Lia Bang Intrakoronar trykvejledning før PCI FAME I + II + III Thomas Engstrøm, GLP-1 og negativ remodellering efter STEMI Reperfusionsprofiler hos rotter under GLP-1 stimulation Additive effekter af forskellige typer cardioprotektion hos grise EVOLVE II Effects of liraglutide on cardiac remodeling following ST-elevation myocardial infarction Profiles of reperfusion inury in rats after treatment with GLP-1 analogues Additive effects in a pig model of RIPC, IPOST and framachological conditioning A Prospective Multicenter Trial to Assess the Safety and Effectiveness of the SYNERGYTM Everolimus- Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System (SYNERGYTM Stent System) for the Treatment of Atherosclerotic Lesion(s) Thomas Engstrøm Thomas Engstrøm Thomas Engstrøm Steffen Helqvist Comfortable AMI Comparison of a biolimus-eluting stent with Thomas Engstrøm biodegradable polymer with a bare-metal stent without coating in patients with acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI)

20 ABSORB II ABSORB II RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL A clinical evaluation to compare the safety, efficacy and performance of ABSORBTM everolimus eluting bioresorbable vascular scaffold system against XIENCE PRIMETM everolimus eluting coronary stent system in the treatment of subjects with ischemic heart disease caused by de novo native coronary artery lesions Steffen Helqvist ST-STEMI Stent trombose efter STEMI Erik Jørgensen PLATINUM PRIMULTI A Prospective, Randomized, Multicenter Trial to Assess an Everolimus-Eluting Coronary Stent System (PROMUS Element ) for the Treatment of up to two De Novo Coronary Artery Lesions Primary PCI in Patients with ST-elevation Myocardial Infarction and Multivessel Disease: Treatment of Culprit Lesion only or complete Revascularization Steffen Helqvist Steffen Helqvist / Henning Kelbæk / Thomas Engstrøm Global Leaders En sammenligning af effekten af 1 måneds behandling med ticagrelor plus acetylsalisylsyre efterfulgt af monoterapi med ticagrelor og den aktuelt anvendte intensiv dobbelt antitrombocyt-behandling til alle patienter, der gennemgår perkutant koronarindgreb med anvendelse af bivalirudin og et produkt fra BioMatrix-serien af lægemiddelafgivende stenter. Lene Holmvang Danegaptide En randomiseret undersøgesle af effekten af Danegaptide på infarktudvikling hos STEMI patienter Thomas Engstrøm Prospect En prospektiv undersøgelse af udviklingen i koronasygdom bedømt med intrakoronar ulytralyd og nær infra rød spektoskopi Thomas Engstrøm

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København Tlf. 3396 5000 www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november Program 1 Hovedsponsorer 2 Velkommen til

Læs mere

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program DASAIMs Årsmøde 2013 14.-16. november Program Kongreshotel Udsigt fra Radisson Blu Scandinavia Hotel Hotellet ligger på Islands Brygge, København, på Ny Tøjhusgrunden lige uden for Københavns volde først

Læs mere

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje 2011 5 Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningens Dag 22. november 2011 6 Publikationslister

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program Forskningens Dag 2010 Abstracts og program 1 Forskningens Dag 2010 er tilrettelagt af: Molekylærbiolog, Torben Lüth Andersson, Hæmatologisk Afdeling Overlæge Henrik Krarup, Klinisk Biokemisk Afdeling Seniorforsker

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser DCS Kørekortsrapport 2012. Nr. 2 DCS kørekortsrapport 2012 No. 2 Udgivet juni 2012 af:

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Indhold Velkommen til DSOHH 2015 4 Program Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Praktisk Praktisk information 10 Socialt program 12 Udstillere 13 Abstracts Inviterede foredrag

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 6 december 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Guidance for

Læs mere

DASAIMs Årsmøde 2014 13.-15. november

DASAIMs Årsmøde 2014 13.-15. november DASAIMs Årsmøde 2014 13.-15. november Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København S 1 Kongreshotel Udsigt fra Radisson Blu Scandinavia Hotel Hotellet ligger på Islands Brygge, København,

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Videnskabelig rapport 2001-2011 1 Rapportens forfattere Mads Wissenberg, læge, Region Hovedstaden Carolina Malta Hansen, læge, Region Hovedstaden

Læs mere

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG LEDER....................................... 3 FORÅRSMØDET 2009........................... 5 UDSTILLLING.................................. 7 MØDEOVERSIGT...............................

Læs mere

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde 5. UDGAVE 2009 Side 5 Formandsberetning DSTH 2009 Side 9 Referat fra DSTHs Efterårsmøde Side 19 Referenceintervaller for børn for koagulationsanalyser Side 23 Venøse tromboser hos børn Side 30 International

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10)

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Lægemiddelstyrelsen har i perioden 12. januar 2012 til 15. februar 2012 modtaget bidrag fra følgende: Boehringer Ingelheim Danmark

Læs mere

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 DMCG.dk Benchmarking Consortium DMCG.dk Benchmarking Consortium Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Breast Cancer Cooperative Group

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD Dokumentalistrapport Version 1.2 Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING... 3 HØRINGSVAR OG ÆNDRINGER FRA VERSION 1.0 TIL VERSION 1.1... 4 ÆNDRINGER FRA VERSION

Læs mere

Særlige forhold hos CABG-opererede

Særlige forhold hos CABG-opererede Ved læge Marianne Frederiksen Ved en by-pass operation skabes passage forbi ikke igennem forsnævrede områder i et blodkar. Ud over by-pass operation af hjertets kar udføres operationen ved svær forsnævring

Læs mere

28. - 30. januar 2015 i København. Hotel Radisson Blu Scandinavia

28. - 30. januar 2015 i København. Hotel Radisson Blu Scandinavia Dansk Radiologisk Selskabs 10. årsmøde Radiograf Rådets Landskursus Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicins videnskabelige møde Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs årsmøde 28. - 30. januar

Læs mere

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referenter: Palle Toft, Jannie Bisgaard Stæhr, Nanna Reiter og Thomas Strøm. Fredag d. 24. januar Richard J. Beale fra London havde et indlæg om Surviving Sepsis

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: indikation for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan

Læs mere

DCS Holdningspapir Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens

DCS Holdningspapir Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab Udarbejdet af arbejdsgrupperne: Præventiv kardiologi og rehabilitering og Hjerteinsufficiens

Læs mere

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på?

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? ABSTRACTS Konference 2015 Fredag d. 16. januar 2015 Aarhus Universitetshospital Auditoriet Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej

Læs mere

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 2 April 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere