Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery"

Transkript

1 jul-15 Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery Forskningsområde/subject: Hjertekirurgisk forskning/cardiac surgical research (name, ) NEO-Trail. A. radialis som graft. Randomiseret undersøgelse af sekvelae efter skopisk vs åben høst RCT on radial artery harvesting with open vs scopic technique. Peter Skov Olsen / C. Carranza / Louise Uth CAPE-study. Lungeembolier. Kirurgisk behandling vs trombolyse. Pulmonary embolism: outcome after thrombolysis and surgery. Peter Skov Olsen / P. Lehnert SURTAVI Trial. Multicenter RCT. Stentklapper vs. kirurgi. SURTAVI Trial. Stentvalves vs surgery Peter Skov Olsen / L. Søndergaard / Gustav Thyregod / Nikolaj Lilleør CARPO. Radialis projekt RADIALIS Trial: Total arterial vs.conventional revascularisation: late outcome. Peter Skov Olsen / S. Damgård FICS. Sammenholde de skrøbelige/svalige patienter i hjerte kirurgi, i forhold til de ikke skrøbelige/svaglige patienter. TRiCS III. Formålet med dette randomiseret forsøg er at sammenligne en lempelig transfusions protokol med en Hæmoglobin grænse versus en stram transfusions protokol under hele forløbet FICS - Frailty in Cardiac Surgery - Copenhagen Study TRiCS III - Transfusion Requirements in Cardiac Surgery Peter Skov Olsen / Christian Møller / Caroline Beck Boris Khanykin / Tenna Andersen

2 Lung transplantation New challenges in cronic rejection Perigon trail. Teste sikkerhed og funktion af en ny biologisk aortaklap, Model 400. Udviklet af Medtronic. CARD. Formal at undersøge koagulationsforstyrrelser ved akut aorta dissektion type A Chronic lung allograft dysfunction Perigon Pivotal Trail CARD trial Hans Henrik Schultz Peter Skov Olsen / Nikolaj Lilleør Peter Skov Olsen/ Simon Bentsen CardioPAT Project. Formål at undersøge om en Cell saver brugt intra- og post operativ kan nedsætte behov for blodtransfusioner CardioPAT Project Peter Skov Olsen / Erika Nodin Forskningsområde/subject: Klassisk thoraxkirurgi (General thoracic surgery) (name, ) Værdien af kirurgi i behandlingen af malignt pleuralt mesotheliom Værdien af lymfadenektomi ved pulmonal metastasekiurgi ved Colo-rektal cancer Surgical treatment of malignant pleural mesothelioma Randomiseret studie Jesper Ravn, Kåre Hornbech, Jesper Ravn, Rene Petersen, Henrik Jessen Hansen Osteosyntese til behandling af costafracturer Osteosynthesis in the treatment of rib fractures Jesper Ravn Stratos osetosynthesis in the treatment of Bodil Brandt, Stratos osteosyntese til behandling af pseudartrose pseudarthrosis Respirationsstyrke m.m før og efter operation for pectus excvavatum Phd Projekt. Simulationsbaseret Læring af minimal invasiv lungekirurgi Respiratory strength and QOL before and after surgery for pectus excavatum PhD Project: Simulation based learning of minimal invasive lung surgery Bodil Brandt Katrine Jensen,

3 PhD Projekt. Team træning af Ikke tekniske færdigheder ved VATS kirurgi som en metode til at forbedre resultater PhD projekt; Fast track VATS kirurgi PROLUCA: Værdien af Perioperativ Rehabilitering ved Operation for lungecancer- et randomiseret klinisk forsøg med blindet effektmålsvurdering. PhD Project: Team training of non technical skils in VATS surgery as a method to improve outcome PhD project: Fast track VATS surgery PROLUCA; Effect of perioperative rehabilitation in surgery for lung cancer- a randomised clinical trial. Kirsten Gjeraa, Lars Konge. Rene Horsleben Petersen Bo Laksafoss Holbek, Rene Horsleben Petersen Jesper Holst, Det danske projekt med screening for lungecancer Danish Lung Cancer Screening Trial (DLCST) Jesper Holst NSCLC stadie IIIA-N2 protokol NSCLC stage IIIA- N2 disease protocol Jesper Holst: Prospektiv opfølgning af bronko- og angioplastiske operationer ved lunge cancer Prospective follow up of broncho- and angioplastic procedures Phillip Ryom, for lung Jesper cancer Holst Multimodal behandling af maligne tumorer i thymus Multimodality treatment of thymic malignancies Jesper Holst, Rene Horsleben Petersen, Bodil Brandt, Jesper Ravn Forskningsområde/subject: Forskning i klinisk sygepleje / Clinical nursing research Optimering af hjertekirurgiske patienters søvn under og efter indlæggelses "Four critical moments" i hverdagsliv hos operable lungekræftpatienter og pårørende, samt betydning af deltagelse i intervention med præ- og postoperativ træning. A longitudinal exploration of 'Four Critical Moments' during treatment trajectory in patients with operable lung cancer and the feasibility of an exercise intervention Helle Greve, Malene Missel, RAPIT - opfølgning af patienter efter intensiv terapi RAPIT - a follow-up of patients af intensive therapy Sanne Nielsen, (PhD projekt af Janet Froulund

4 Thoraxanæstesiologisk Klinik Department of Cardiothoracic Anaesthesiology Forskningsområde/subject: Basal fysiologi / Basic physiology Effekten af hyperoxi på coronar arteriel blodgennemstrømning efter coronar bypass The effect of hyperoxaemia on coronary artery bloodflow after coronary artery bypass grafting Hasse Møller Sørensen, Forskningsområde/subject: Systemisk inflammatorisk respons syndrom / Systemic inflammatory response syndrome Endotoxæmi og postresuscitation septisk syndrom efter terapeutisk hypotermi hos patienter med hjertestop. Del af Taget Temperature Management (TTM) studiet Endotoxinemia and postresuscitation septic syndrome after induced hypothermia in cardiac arrest patients - a substudy to the Taget Temperature Management (TTM) trial Lars Willy Andersen, Forskningsområde/subject: Thoraxanæstesiologi / Thoracic anaesthesia Fast track video-assisteret thorakoskopisk kirurgi Fast track video assisted thoracoscopic surgery Lars Bjerregaard, Hasse Møller Sørensen, Henrik Kehlet

5 Forskningsområde/subject: Cardiopulmonal bypass / Cardiopulmonary bypass Perfusion Pressure Creatinine (PPC) studiet Perfusion Pressure Creatinine (PPC) trial Jens Chr. Nilsson, Perfusion - Pressure - Cerebral - Infarct (PPCI) studiet Perfusion - Pressure - Cerebral - Infarct (PPCI) trial Anne G. Vedel, Jens Chr. Nilsson Pulmonal dysfunktion efter åben hjertekirurgi Pulmonary dysfunction after open heart surgery Lars Willy Andersen (Katrine Uggeskov), Forskningsområde/subject: Mekanisk cikulationsstøtte / Mechanical circulatory support HeartMate II: Det optimale pump speed de første døgn efter indsættelse en retrospektiv opgørelse HeartMate II: The optimal pump speed in the first days after implantation a retrospective study Jens Chr. Nilsson / Finn Gustafsson, Forskningsområde/subject: Intensiv terapi / Critical care Delirium i efterforløbet af hjertekirurgi Delirum in the aftermath of heart surgery Sofie Schrøder Pedersen, Vibeke Lind Jørgensen,

6 Målstyret per- og postoperativ væsketerapi ved ekstrapleural pneumonektomi Goal-directed volume therapy during and after extrapleural pneumonectomia Hasse Møller Sørensen, Jens Chr. Nilsson, Lars Bjerregaard Forskningsområde/subject: Måleteknik / Measurement technique Transesofageal ekkokardiografi vs. termodilutions baseret teknik til måling af hjertets minutvolumen Vektor Flow til estimering af blodets hastighed og flowkompleksitet omkring aorta- og mitralklapperne Transoesophageal echocardiography vs. thermodilution technique for the measurement of cardiac output Vektor Flow to estimate blood velocity and flow complexity at the aortic and mitral valves Hasse Møller Sørensen, Hasse Møller Sørensen, Jens Chr. Nilsson, Jesper Kjærgaard (Kardiologisk Klinik) Forskningsområde/subject: Forskning i klinisk sygepleje / Clinical nursing research Effekt af tidlig intensiv mobilisering af den intuberede patient Effects of early mobilisation of the intubated patient Anne Langvad, Interventioner til forebyggelse af intensiv delirium Interventions to prevent ICU delirium Ingrid Greve, Hjertemedicinsk Klinik Department of Cardiology Forskningsområde/subject: Stamcellebehandling ved hjertesygdom - Biomarkører til prognosevurdering af patienter med hjertesygdom / Stem cell (name, )

7 Autolog mesenkymal stromal cellebehandling af patienter med hjertesvigt (MSC-CHF) Stamcellebehandling af patienter med kronisk kranspulsåresygdom (MYStromalCell) Serum YKL-40 som monitoreringsmarkør og prognostisk biomarkør ved iskæmisk hjertesygdom Autologous mesenchymal stromal cell therapy inpatients with heart failure (MSC-CHF) MesenchYmal STROMAL CELL therapy in patients with chronic myocardial ischemia (MyStromalCell Trial Serum YKL-40 as a biomarker for monitorering of treatment and prognosis in ischemic heart disease Anders B. Mathiasen Jens Kastrup MD, DMSc, Professor, Abbas Ali Qayyum Jens Kastrup Jens Kastrup Kort- og langtidseffekter af kontrastvolumen på nyrefunktionen ved koronararteriografier og perkutane koronare interventioner. The short- and long-term effects of contrast volume on kidney function during coronary arterigraphy and coronary interventions Jens Kastrup Indflydelsen af patienternes fænotype på mesenkymale stamcellers funktion og gen aktiveringsmønster hos patienter med kronisk myokardie iskæmi og kandidater til regenerativ therapy The influence of patient phenotype on mesenchymal stem cell functionality and gene activation pattern in patients with chronic myocardial ischemia and candidates for regenerative therapy. Jens Kastrup Fedtvævsderiverede mesenchymale stamcellers evne til at stimulere nydannelse af blodkar. In vitro-induceret senescens: konsekvens for den kliniske anvendelse af mesenkymale stromale celler. Adipose derived mesenchymal stromal stem cells capacity to stimulate the developement of new blood vessels. In vitro-induced senescence: consequences for the clinical use of mesenchymal stromal cells. Louise Hansen Jens Kastrup Mandana Haack-Sørensen Jens Kastrup Stamcelleretension og sporing med magnetisk resonans efter indsprøjtning i hjertet hos patienter med kranspulsåresygdom. At udvikle kliniske metoder til at identificere kvinder med angina pectoris og mikrovaskulær sygdom og belyse sygdommens betydning for venstre ventrikel og atrium funktionen. Retension of stem cells and tracking with MRI after injection into the heart of patients with ischemic heart disease. To establish new clinical methods to identify women with ngina pectoris and microvascular disease and describe the influence of the disease on left ventricle and atrium function Anders B. Mathiasen Jens Kastrup Naja Dam Mygind Jens Kastrup

8 Indflydelsen af patienternes fænotype på mesenkymale stamcellers funktion og gen aktiveringsmønster hos patienter med kronisk myokardie iskæmi og kandidater til regenerativ therapy The influence of patient phenotype on mesenchymal stem cell functionality and gene activation pattern in patients with chronic myocardial ischemia and candidates for regenerative therapy. Jens Kastrup Fedtvævsderiverede mesenchymale stamcellers evne til at stimulere nydannelse af blodkar. Fedtvævsderiverede mesenchymale stromale cellers regenerative egenskaber - med fokus på para- og juxtakrine mekanismer In vitro-induceret senescens: konsekvens for den kliniske anvendelse af mesenkymale stromale celler. Adipose derived mesenchymal stromal stem cells capacity to stimulate the developement of new blood vessels. The regenerative capacity of adipose derived mesenchymal stromal stem cells - with focus on paraand juxtakrine mechanisms In vitro-induced senescence: consequences for the clinical use of mesenchymal stromal cells. Josephine Tratwal Jens Kastrup Josephine Tratwal Jens Kastrup Mandana Haack-Sørensen Jens Kastrup Stamcelleretension og sporing med magnetisk resonans efter indsprøjtning i hjertet hos patienter med kranspulsåresygdom. Retension of stem cells and tracking with MRI after injection into the heart of patients with ischemic heart disease. Anders B. Mathiasen Jens Kastrup Stamceller og alginat som ny regenerativ behandling ved iskæmisk hjertesygdom. Stem cells and alginate as a new regenerative therapy in case of ischemic heart disease. Bjarke Follin Larsen Annette Ekblond Jens Kastrup Jern-oxid mærkning af mesenchymale stamceller og sporingstudier med magnetisk resonans efter intra myokardiel injektion Ion-oxid labelling of mesenchymal stromal cells and tracking studies after intramyocardial injection Anders B. Mathiasen Kastrup Jens AMICI studiet. Et prospektivt, dobbelt-blindet, randomiseret, placebo-kontrolleret klinisk forsøg med intrakoronar infusion af immunselekterede, knoglemarvsudledte Stro3-mesenkymale prækursorceller (MPC) til behandling af patienter med ST-elevationsmyokardieinfarkt. AMICI Trial. A prospective, double blind, randomized, placebo-controlled clinical trial of intracoronary infusion of immunoselected, bone marrow-derived Stro3 mesenchymal precursor cells (MPC) in the treatment of patients with ST-elevation myocardial infarction. Jens Kastrup

9 CUPID studiet. Dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, multinationalt, multicenter, randomiseret studie evaluerende sikkerhed og effekt af intrakoronar administration af MIDICAR (AAV1/SERCA2a) hos patienter med hjertesvigt. CUPID Trial. A double blind, placebo-controlled, multinational, multicenter, randomized study evaluating the safety and efficacy of intracoronary administration of MYDICAR (AAV1/SERCA2a) in patients with heart failure. Jens Kastrup REGENERATE - AMI. Randomiseret, kontrolleret klinisk undersøgelse af anvendelsen af progenitorceller fra autolog knoglemarv til bevarelse af myokardium hos patienter med akut anteriort myokardieinfarkt. REGENERATE - AMI. Randomized, controlled clinical trial of the use of progenitor cells from autologous bone marrow to preserve myocardium with patients suffering from acute anterior myocardial infarction. Erik Jørgensen Kastrup Jens Forskningsområde/subject: CT Forskningsenheden / CT Research Unit (name, ) CATCH-2 trial: CT myokardieperfusion guidet behandlingsstrategi hos patienter med nyligt opstående akutte brystsmerter. CorSub: Validering af Koronar Subtraktions CT skanning hos patienter med mistænkt eller kendt iskæmisk hjertesygdom. Cad-risk: Risikostratificering for coronar arterie sygdom hos type 2 diabetikere. CATCH-2 trial: Cardiac CT in the treatment of acute chest pain CorSub: Prospective International study af Coronary Substraction using 320 row-detector CT Cad-risk: Risk stratiefication for coranary artery disease with type 2 deabetic patients. Klaus F Kofoed, Mathias Sørgaard Klaus F. kofoed Andreas Fuchs Klaus F. kofoed Mathias Sørgaard Cocomo Cocomo: The Copenhagen co-mobidity in HIV infection study Klaus F Kofoed, Judith M. Haissmann Nøjagtighed af elektrokardiogafiske kriterier for venstre atriumstørrelse, vurderet ved multidetektor computer tomografi. Accuracy of electrocardiographic criterias for left atrial enlargement, assessed by multidetector computer tomography. Klaus F. Kofoed Julia Nilsson

10 Koronararterie Calcium Mass Score med Hjerte-CT Coronary Artery Calcium Mass Score by Cardiac Computed Tomography Klaus F. Kofoed Andreas Dehlbæk Sammenhængen mellem ekko strain og myokardietykkelse på 104 patienter med aortastenose Evaluering af funktionel signifikans for stenose af koronarkar vurderet ved transluminal attenuations gradient ved koronar CT angiografi. The relationship between echo strain and myocardial wall thickness in 104 patients with aortic stenosis Evaluation of functional significance of coronary stenosis using transluminal attenuation gradient by coronary computed tomography angiography Klaus F. Kofoed Per E. Sigvardsen Klaus F. Kofoed Christian Pihl Verdict-2: Forholdet mellem risikoprofil, klinisk præsentation og morfologi i koronar aterosklerose i asymptomatiske, præ-aks og AKS patienter. The relationship between risk profile, clinical presentation, and morphological features of coronary atherosclerosis in asymptomatic, pre-acs and ACS patients. Klaus F. Kofoed Martina Chantal De Knegt Sammenhængen mellem koronararterie-volumen og venstre ventrikelmasse, på tværs af varierende grader af venstre ventrikel hypertrofi, vurderet med hjerte-ct. Correlation between coronary artery volume and left Klaus F. Kofoed ventricular mass, across varying degrees of left Jakob Boesgaard Norsk ventricular hypertrophy, assessed by cardiac computed tomography. Discharge Discharge: Diagnostic Imaging strategies for patientes Klaus F. Kofoed with stable chest pain and intermadiate risk of coronary artery disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies Betydning af nefritis og andre risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom hos patienter med systemisk lupus erythematous Venstre ventrikels masse målt med MDCT sammenligning med EKG kriterier for hypertrofi Influence of and other risk Factors on cardiovascular disease in patients with systemic lupus erythematosus Left ventricular mass in the general population assessed with multi detector computed tomography and comparison with ecg criteria of left ventricular hypertrophy Marie-Louise From Hermansen, Mads Mejdahl,

11 Varigheden af elektrokardiogrammets p-tak som en risikomarkør for forkammerflimren med uddybende analyser af sammenhænget mellem p-takkens varighed og størrelsen på hjertets forkamre P-wave duration and the risk of atrial fibrillation with a cardiac CT add-on on the relationship between p-wave duration and left atrium end-diastolic volume Jonas Bille Nielsen JAK2 V617F somatisk mutation for myeloproliferative syndrom og forstørret milt størrelse JAK2 V617F somatic mutation for myeloproliferative cancer and indcreased milt size in the general population. Børge Nordesgaard Koronar CT hos patienter NSTEMI - diagnostisk og prognostisk Coronary værdi CT angiography in patients with Non-ST segments elevation myocardial infarction Diagnostic accuracy and prognostic implications Klaus F Kofoed Kuhl Tobias Hvile myokardie perfusion hos patienter med Non-STEMI The bedømt transmural med MDCT extent of myocardial hyperperfusion predicts long-term outcome in patients with non-st segment elevation myocardial infarction a multidetector computed tomography study Klaus F. Kofoed Tobias Kuhl Kadiovaskulær sygdom hos tilsyneladende raske bedømt ved 320 MSCT. Et Hjerte-CT Herlev-Østerbro substudium Cardiovascular disease in apparently healthy subjects. A Copenhagen City population substudy Klaus F Kofoed, Determinanter for myokardie flow reserve hos patienter med brystsmerter og fravær af epikardiel koronar sygdom Determinants of myocardial perfusion reserve in patients without significant coronary artery stenosis evaluated with 320 slice computed tomography Klaus F.Kofoed Kuhl Tobias Gener og fedt lever sygdom Genes and fatty liver disease Stefan Stender Anne-Tybjerg-Hansen, Børgen Nordestgaard Kadiovaskulær sygdom hos tilsyneladende raske bedømt ved 320 MSCT. Et Hjerte-CT Herlev-Østerbro substudium Beta -3 antagonist behandling til patienter med hjertesvigt Cardiovascular disease in apparently healthy subjects. A Copenhagen City population substudy Beta 3 agonist treatment in heart failure (BEAT-HF) Klaus F Kofoed, Henning Bundgaard:

12 Hjerte-CT til optimering af behandlingsstrategi hos patienter med atrieflimren. Betydningen af venstre atriums vægstruktur og funktion for effekten af ablationsbehandling hos patienter med paroxystiske atrieflimren IMPACT. Importance of left Atrial function and wall structure on outcome after ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation. -assessed with -detector Computed Tomography. Peter Karl jacobsen ADVANCE trial. TAVI registry study ADVANCE Lars Søndergaard, NOTION - randomiseret forsøg som sammenligner outcome efter stentklapper med kirurgi TAVI vs SAVR Lars Søndergaard Forskningsområde/subject: Kronisk hjerteinsufficiens/chronic heart failure (name, ) 5-year follow up examination of NOCTET Trial - Nordic certican trial in heart and lung transplantation Investigators: Finn Gustafsson, Martin Iversen, DANISH: Profylaktisk ICD-behandling til patienter med non-iskæmisk hjertesvigt Athmosphere: Randomiseret undersøgelse af reninhæmmer til patienter med hjertesvigt DANISH: Prophylactic ICD treatment of patients with non-isshaemic heart failure Athmosphere: Randomized analysis of renine inhibitor for patients with heart failure Lars Køber, Lars Køber Arts: Aldosteron antagonist til patienter med hjertesvigt Arts: Aldosteron antagonist for patients with heart failure Strict versus lenient fluid restriction in HF and hyponatremia: a randomized trial Lars Køber Louise Balling, Finn Gustafsson SCHEDULE: Scandinavian heart transplant de novo everolimus with early CNI avoidance 3 year follow-up Finn Gustafsson

13 Arts: Aldosteron antagonist til patienter med hjertesvigt Arts: Aldosteron antagonist for patients with heart failure Effect of acute vasopressin blokade on resting and exercise hemodynamics in HF Screening for Advanced Heart Failure Treatment (SEE- HF) Lars Køber Louise Balling, Finn Gustafsson Finn Gustafsson Takotsubo kardiomyopati Takotsubo cardiomyopathi Thomas Emil Christensen/Lene Holmvang/Philip Hasbak/Lia E. Bang Submax study Effect of fluid challenge on copeptin levels in advanced heart failure: relation to hemodynamics PRomPT studiet: Forebyggende behandling mod dannelse af arvæv efter blodprop i hjertet. Det Nordiske ICD studie: Et studie, hvor ICD patienter med eller uden DF test under implantationen bliver evalueret mhp behandling af ventrikulære arrytmier SLS: Medtronic's registerstudie over holdbarheden af elektroder Medicinsk antiarytmisk behandling eller radiofrekvensablation af paroksystisk atrieflimren-et prospektivt randomiseret multicenterstudie: MANTRA- PAF Lone atrial fibrillation in persons younger than 40 years of age Effect of fixed versus incremental pump speed on peak oxygen consumption in patients treated with a continuous flow LVAD PRomPT study: Post-MI Remodeling Prevention Therapy Nordic ICD study: A study where ICD patients with or without DF test during the implant procedure are evaluated regarding the treatment of ventricular arrythmias SLS: System Longevity Study. Medtronic's register study on the longevity of leads Antiarrhythmic medical threrapy or Catheter ablation in patients with paoroxystic atrial fibrillation: The MANTRA-PAF study Mette Jung / Finn Gustafsson Louise Balling / Finn Gustafsson Karen Thamsborg / Jesper Hastrup Svendsen, karen.thamsborg.rh.regionh.dk Karen Thamsborg / Jesper Hastrup Svendsen Karen Thamsborg / Jesper Hastrup Svendsen / Steen Pehrson, Aslaug Karlsdottir / Steen Pehrson, Jesper Hastrup Svendsen,

14 EURObservational Research Programme: Atrial EURObservational Research Programme: Atrial Aslaug Karlsdottir / Steen Pehrson Stereotaxis ablation registry Stereotaxis ablation registry Aslaug Karlsdottir / Steen Pehrson DANSHOCK Danish Cardiogenic Shock Trial Danish Cardiogenic Shock Trial, effect of percutanous assist device in patients with acute myocardial infarction complicated with cardiogenic shock Matias Greve Linholm Christian Hassager, HemRex Exercise hemodynamics in healthy individuals Emil Wolsk/Christian Hassager/Finn Gustafsson DanAHF A nationwide retrospective cross-sectional study Matias Greve Linholm of patients admitted for acute heart failure REDUCE-LAP IASD device treatment in HFpEF Lene Larsen/Lars Søndergaard/Finn Gustafsson Characterisation of CRT therapy TEMPO Gilead study The SCAUT Study Optimering af CRT behandling på baggrund af elektrodeplacering og ekg karakteristika Effekt af nyt antiarytmikum til patienter med terapi fra ICD Optimering af behandling af device patienter med anvendelse af App device Casper Lund-Andersen, Jesper Hastrup Svendsen Jesper Hastrup Svendsen, Karen Thamsborg, Aslaug Karslsdottir Jesper Hastrup Svendsen, Helen Høgh Petersen Forskningsområde/subject: Aorta Stenose/Aortic stenosis (name, ) Evaluering af aorta stenose med Multi-Slice Computed Tomography Assessment of aortic stenosis with Multi-Slice Computed Tomography Linnea Hornbech Larsen, Forskningsområde/subject: Terapeutisk hypotermi/therapeutic hypothermia (name, )

15 Tertiære hjertecentre har bedre overlevelse efter hjertestop uden for hospital sammenlignet med ikkecenter hospitaler i København Tertiary Centers have improved Survival compared to other Hospitals in the Copenhagen Area after Out-ofhospital Cardiac Arrest Helle Søholm Skovsen, Jesper Kjærgaard, Plasma N-terminal B-type natriuretisk peptid er forhøjet og associeret med mortalitet og shock hos komatøse patienter, genoplivet efter hjertestop udenfor hospital - et TTM substudie N-terminal B-type natriuretic peptide is elevated and strongly associated with higher mortality in comatose out-of-hospital cardiac arrest patients - a TTM substudy Martin Frydland/Jesper Kjærgaard/Jakob Hartvig Thomsen/Christian Hassager: Prognostisk værdi af simplificeret EEG efter hjertestop hos patienter behandlet med to grader af hypotermi (TTM-substudie) Mitokondriefunktion hos overlevere efter hjertestop behandlet med terapeutisk hypotermi Prognostic value of simplified EEG after cardiac arrest in hypothermia and non-hypothermia patients Mitochondrial function in survivors of cardiac arrest treated by therapeutic hypothermia John Bro-Jeppesen / Erik Westfall (Lund, Sverige) / Jesper Kjærgaard John Bro-Jeppesen / Jesper Kjærgaard / Nis Stride (Panum Instituttet) Funktionel mannan-bindende-lektin mangel er ikke Functional mannan-binding-lectin deficiency is not associeret til prognosen hos komatøse overlevere efter associated with improved outcome in comatose hjertestop udenfor hospital survivors of out-of-hospital cardiac arrest John Bro-Jeppesen / Jens Christian Jensenius / Christian Hassager Endothel skade hos overlevere efter hjertestop og association til prosnosen Centralisering af efterbehandling efter hjertestop uden for hospital på hjertecentre - et follow-up studie Biobank på consecutive hjertestoppatienter Endothelial damage in post-cardiac arrest patients and association with outcome Centralization of Post-Resuscitation Care after Out-of- Hospital Cardiac Arrest at Heart Centers a Follow-up Study Biobank on consecutive patients with out-of-hospital cardiac arrest John Bro-Jeppesen / Pär Johansson (Blodbanken) / Christian Hassager Helle Søholm, Jesper Kjærgaard, Helle Søholm, Christian Hassager, ICD-implantation hos patienter med hjertestop uden for hospital og den efterfølgende brug af ICD-shock samt antitakypacing (ATP) ICD-implantation in patients with out-of-hospital cardiac arrest, and the subsequent ICD-shocks and antitachypacing (ATP) H Søholm, J Kjærgaard, B Philbert,

16 Prognostisk betydning af level-of-care på hjertecentrene sammenlignet med øvrige hospitaler efter genoplivning fra hjertestop Prediktion af hjertestop hos patienter med STEMI - et case-kontrol studie Hjertestop med formodet kardiel genese - koronarsygdom, co-morbiditet og overlevelse Overlevelse og funktionsstatus hos patienter med hjertestop af formodet ikke-kardiel genese Prognostic Implications of Level-of-Care at Tertiary Heart Centers Compared to other Hospitals after Resuscitation from Out-of- Hospital Cardiac Arrest Predictors of cardiac arrest in patients with STsegment elevation myocardial infarction a case-control study Out-of-hospital cardiac arrest in patients with presumed cardiac aetiology - incidence of coronary artery disease, co-morbidity and survival Out-of-hospital cardiac arrest of non-cardiac aetiology survival and neurological outcome Helle Søholm, Christian Hassager, Helle Søholm, Christian Hassager, Frants Pedersen, Helle Søholm, Jesper Kjærgaard, Helle Søholm, Jesper Kjærgaard, Tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter hjertestop Return to labour after out-of-hospital cardiac arrest Helle Søholm, Christian Hassager, Prognostisk værdi af reduceret diskrimination mellem grå og hvid substans på cerebral CT scanning af hjertestoppatienter Prognostic value of reduced discrimination and oedema on cerebral Computed Tomography in out-of-hospital cardiac arrest patients Helle Søholm, Christian Hassager, Hjertestop blandt 80-årige - er det værd at genoplive? Resuscitating octogenarians with out-of-hospital cardiac arrest is it worth it? Helle Søholm, Matilde Winther-Jensen, GLP-1 analoger som neuroprotektion efter hjertestop uden GLP-1 for hospital. analogs Et for randomiseret neuroprotection studie after out-of-hospital cardiac arrest, a randomized clinical trial Jesper Kjærgaard, Sebastian Wiberg. Der er ikke forskel på mortaliten mellem mænd og kvinder efter hjertestop uden for hospital Mortality after out-of-hospital cardiac arrest do not differ between men and women Matilde Winther-Jensen, Christian Hassager, Jesper Kjærgaard

17 Komorbiditet og mortalitet hos komatøse overlevere efter hjertestop uden for hospital: Implikationer for kølebehandling ved 33 vs. 36 grader Comorbidity and mortality in comatose survivors of outof-hospital-cardiac arrest (OHCA): Implications for target temperature management at 33 or 36 o C Matilde Winther-Jensen, Christian Hassager, Jesper Kjærgaard Forskningsområde/subject: Cardiogent shock Kan tidlig klinisk og paraklinisk vurdering forudsige udviklingen af akut kardiogent shock hos patienter med ST-elevations myokardieinfarkt? Forskningsområde/subject: Molekylær Kardiologi Prediction and Risk assessment in patients admitted to acute coronary angiography and development of Cardiogenic Shock (PREDICT-CS) Martin Frydland/Christian Hassager: Elektrokardiografiske prædiktorer for pludselig Electrocardiographic predictors for sudden cardiac hjertedød og atrieflimren: the Copenhagen ECG Study) death and atrial fibrillation: the Copenhagen ECG Study) Jonas Bille Nielsen og Anders Holst, Stig Haunsø. Familiær forekomst af Lone AF Familial occurrence of Lone AF Lena Refsgaard, Mads Melby, (SSI), Stig Haunsø, Morten Salling Olesen. AVNRT, arv og mutation AVNRT, inheritance and mutation Laura Andresen, Jesper Hastrup Svendsen, Morten Salling Olesen. SCD 0-50 in the years old SCD 0-50 in the years old Bjarke Risgaard, Bo Gregers Winkel, Stig Haunsø, Jacob Tfelt-Hansen. MI-RISK Risk factors SCD with first MI Jacob Tfelt-Hansen, Patienter ablateret for AF blev randomiseret til Patients ablated for AF were randomized for a doubleblind LMC Stine Darkner, Jesper Hastrup Svendsen dobbeltblindet studie study

18 ST-segment ændringer og risiko for SCD ST-segment Deviations and the Risk of Cardiovascular Death Peter Vibe Rasmussen, Jonas Bille Nielsen, Anders Holst, Stig Haunsø. LOOP study Påvisning af asymptomatisk Atrieflimren hos patienter med risiko for stroke Jesper Hastrup Svendsen; Genetiske årsager til supraventrikulær takyarytmi Genetisk variation hos patienter med SVT Jesper Hastrup Svendsen; Express studiet Genetisk variation i myokardievæv fra patienter med AF Jesper Hastrup Svendsen; Forskningsområde/subject: Iskæmisk hjertesygdom / Ischemic heart disease Europæisk registerundersøgelse af Thienopyridin behandling, præ-hospitalt forud for behandling, ST elevations myordieinfarkt med primær PCI (Multiprac) Multi-international non-interventionel study of patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty and concomitant use of Upstream Antiplate Therepy with a Thienopyridine Agent (Multiprac) Lene Holmvang Alecardio international multicenter clinical trial Alecardio international multicenter clinical trial Lia Bang DANAMI-3: Randomiseret undersøgelse af postkonditionering ved STEMI DANAMI-3 Thomas Engstrøm / Lars Køber/ Henning Kelbæk Verdict: En dansk undersøgelse af betydningen af hurtig behandling af patienter mistænkt for mindre blodprop I hjertet, samt en undersøgelse af CTscanning som led i udredning af patienter med akutte brystsmerter Verdict: Very early versus deferred invasiv evaluation using computerized tomography in patients with acute coronaty syndromes Lars Køber/Christian Torp-Pedersen/Henning Kelbæk, Thomas Engstrøm,

19 Etablering af kliniske metoder til at identificere kvinder med angina pectoris og mikrovaskulær sygdom og belyse sygdommens betydning for venstre ventrikel og atrium funktionen Establishment of methods to identify women with angina pectoris and microvascular disease, and evaluate the impact of the disease on the left ventricle and atrium function Naja Dam Mygind Jens Kastrup ACCELERATE ACCELERATE. Evacetrapib phase 3 global study Lia Bang ODYSSEY ODYSSEY. A randomized, double blind, placebo controlled, parallel group study to evaluate the effect of SAR236553/REGN727 on the occurrence of cardiovascular events in patients who have recently experienced an acute coronar syndrome Lia Bang Intrakoronar trykvejledning før PCI FAME I + II + III Thomas Engstrøm, GLP-1 og negativ remodellering efter STEMI Reperfusionsprofiler hos rotter under GLP-1 stimulation Additive effekter af forskellige typer cardioprotektion hos grise EVOLVE II Effects of liraglutide on cardiac remodeling following ST-elevation myocardial infarction Profiles of reperfusion inury in rats after treatment with GLP-1 analogues Additive effects in a pig model of RIPC, IPOST and framachological conditioning A Prospective Multicenter Trial to Assess the Safety and Effectiveness of the SYNERGYTM Everolimus- Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System (SYNERGYTM Stent System) for the Treatment of Atherosclerotic Lesion(s) Thomas Engstrøm Thomas Engstrøm Thomas Engstrøm Steffen Helqvist Comfortable AMI Comparison of a biolimus-eluting stent with Thomas Engstrøm biodegradable polymer with a bare-metal stent without coating in patients with acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI)

20 ABSORB II ABSORB II RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL A clinical evaluation to compare the safety, efficacy and performance of ABSORBTM everolimus eluting bioresorbable vascular scaffold system against XIENCE PRIMETM everolimus eluting coronary stent system in the treatment of subjects with ischemic heart disease caused by de novo native coronary artery lesions Steffen Helqvist ST-STEMI Stent trombose efter STEMI Erik Jørgensen PLATINUM PRIMULTI A Prospective, Randomized, Multicenter Trial to Assess an Everolimus-Eluting Coronary Stent System (PROMUS Element ) for the Treatment of up to two De Novo Coronary Artery Lesions Primary PCI in Patients with ST-elevation Myocardial Infarction and Multivessel Disease: Treatment of Culprit Lesion only or complete Revascularization Steffen Helqvist Steffen Helqvist / Henning Kelbæk / Thomas Engstrøm Global Leaders En sammenligning af effekten af 1 måneds behandling med ticagrelor plus acetylsalisylsyre efterfulgt af monoterapi med ticagrelor og den aktuelt anvendte intensiv dobbelt antitrombocyt-behandling til alle patienter, der gennemgår perkutant koronarindgreb med anvendelse af bivalirudin og et produkt fra BioMatrix-serien af lægemiddelafgivende stenter. Lene Holmvang Danegaptide En randomiseret undersøgesle af effekten af Danegaptide på infarktudvikling hos STEMI patienter Thomas Engstrøm Prospect En prospektiv undersøgelse af udviklingen i koronasygdom bedømt med intrakoronar ulytralyd og nær infra rød spektoskopi Thomas Engstrøm

Aktuelle forskningsprojekter - Hjertecentret - en oversigt Current research projects - The Heart Center - an overview Januar 2012

Aktuelle forskningsprojekter - Hjertecentret - en oversigt Current research projects - The Heart Center - an overview Januar 2012 Aktuelle forskningsprojekter - Hjertecentret - en oversigt Current research projects - The Heart Center - an overview Januar 2012 Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery Forskningsområde/subject:

Læs mere

Oversigt over forskningsprojekter i Hjertecentret / Research Projects, The Heart Centre

Oversigt over forskningsprojekter i Hjertecentret / Research Projects, The Heart Centre Oversigt over forskningsprojekter i Hjertecentret / Research Projects, The Heart Centre Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery April, 2017 Forskningsområde/subject: Hjertekirurgisk

Læs mere

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose Iskæmisk hjertesygdom (IHS) CT af hjertet PhD-studerende Thomas Kristensen Hjerte-CT forskningsenheden Rigshospitalet Førende dødsårsag i den vestlige verden 12.6% af alle dødsfald skyldes IHS I USA dør

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Hjerte CT T H O M A S K R I S T E N S E N B I L L E D D I A G N O S T I S K A F D E L I N G K Ø G E S Y G E H U S

Hjerte CT T H O M A S K R I S T E N S E N B I L L E D D I A G N O S T I S K A F D E L I N G K Ø G E S Y G E H U S Hjerte CT 1 T H O M A S K R I S T E N S E N B I L L E D D I A G N O S T I S K A F D E L I N G K Ø G E S Y G E H U S Atherosklerose 2 Udredning af iskæmisk hjertesygdom Symptomer Karakteristiske retrosternale

Læs mere

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017

Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Iskæmisk hjertesygdom - invasiv behandling 2017 Anne Kaltoft Formand for bestyrelsen i Hjerteforeningen Ledende overlæge, ph.d., MPM, speciallæge i kardiologi, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt. Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København

Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt. Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København Ekkokardiografisk risikovurdering efter akut myokarieinfarkt Jacob Eifer Møller, overlæge dr.med, PhD Hjertecentret, Rigshospitalet, København Prognose efter AMI 50 40 30 20 10 0 1950 1970 1980 1990 2000

Læs mere

Hjerterehabilitering - evidens og status. Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital

Hjerterehabilitering - evidens og status. Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Hjerterehabilitering - evidens og status Mogens Lytken Larsen Ledende overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Hjertesygdomme i Danmark Iskæmisk hjertesygdom: Akut koronart

Læs mere

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved tilladelse. Guidelines om atrieflimren Medicinsk og elektrofysiologisk

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Rigshospitalet Hjertecentret TAVI and use of Local Anesthesia

Rigshospitalet Hjertecentret TAVI and use of Local Anesthesia TAVI and use of Local Anesthesia Barbara Wulff, RN Cath.lab / TAVI Program Coordinator Rigshospitalet Copenhagen University Hospital 1 How many of you do TAVI under Local Anesthesia?? 2 Why did it take

Læs mere

EKG og LVH. RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder. RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm

EKG og LVH. RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder. RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm EKG og LVH R S avl V3 RaVL + SV3 > 23 mm for mænd og > 19 mm for kvinder RV5-6 27 mm og/eller RV5-6 + SV1-2 35 mm Skema til hjemmeblodtryksregistrering Dato Tidspunkt Måling 1 Måling 2 Måling 3 Morgen

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud!

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! DEMC7 24.11.2016 Trends i Akutforskningen i Danmark Hvor skal vi hen med den akutmedicinske forskning Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! v. Erika Frischknecht Christensen Professor,

Læs mere

Hjertesygdomme - perspektiver med personlig medicin. Henning Bundgaard Professor

Hjertesygdomme - perspektiver med personlig medicin. Henning Bundgaard Professor Hjertesygdomme - perspektiver med personlig medicin Henning Bundgaard Professor Personalised medicine (precision) Personalised medicine s mål er a) at stratificere og b) at time - diagnostik og behandling

Læs mere

Prognosis and Final Diagnosis in ACS using Telemedicine for Field Triage

Prognosis and Final Diagnosis in ACS using Telemedicine for Field Triage Prognosis and Final Diagnosis in ACS using Telemedicine for Field Triage Peter Clemmensen MD, PhD, FESC Maria S Ripa, MD Mikkel Schoos, MD Frans Pedersen, MD, PhD Anders Hvelplund, MD, PhD Erik Jørgensen,

Læs mere

Hjertetransplantation og træning

Hjertetransplantation og træning Hjertetransplantation og træning Christian Dall Ph.d.-stud, cand.scient.san, fysioterapeut Institut for idrætsmedicin, kardiologisk afdeling & Fysioterapiens forskningsenhed Bispebjerg & Frederiksberg

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme

Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme Sygepleje og rehabilitering til patienter med hjerteklapsygdomme D. 25. september 2013, sygeplejerske Hjertecentret, Rigshospitalet Jeg ville ønske at nogen havde fortalt mig hvor slemt man faktisk kan

Læs mere

Jesper Reimers Speciallæge i Pædiatri Subspeciale i Børnekardiologi Overlæge Børneafdelingen Rigshospitalet

Jesper Reimers Speciallæge i Pædiatri Subspeciale i Børnekardiologi Overlæge Børneafdelingen Rigshospitalet Jesper Reimers Speciallæge i Pædiatri Subspeciale i Børnekardiologi Overlæge Børneafdelingen Rigshospitalet Hjertesygdom hos børn er typisk medfødte misdannelser Steno-Fallots Tetralogi beskrives første

Læs mere

REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING. RESIST Stroke trial

REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING. RESIST Stroke trial REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING RESIST Stroke trial BAGGRUND Reperfusionsbehandlingerne har revolutioneret AIS behandlingen, kun et fåtal er dog kandidater Ved ICH, er der ingen effektive behandlinger. Begge

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi

Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Specialeansøgning Intern medicin: kardiologi Den 26. oktober 2012 1 3. Specialets højt specialiserede niveau Ansøgning om varetagelse af de højt specialiserede funktioner: Akut koronarangiografi (KAG)

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt Nye resultater fra det danske screeningsprojekt International Lungekræftdag 2015 17.November 2015 Jesper Holst Pedersen Overlæge, dr.med. Thoraxkirurgisk Klinik, Screening for lungecancer er principielt

Læs mere

Kombinationsbehandling

Kombinationsbehandling Kombinationsbehandling Erik Lerkevang Grove Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d., FESC Fagområdespecialist i Trombose & Hæmostase Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby Flerstof-antitrombotisk

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Ove Andersen, Linda Andresen Thomas Bandholm, Ann Christine Bodilsen, Marianne Hallin, Line Due Jensen, Selina Kristensen, Helle Juul Larsen, Pia Søe Jensen,

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie PROLUCA Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie Maja Schick Sommer, fysioterapeut og ph.d. studerende (på barsel) Maja Bohlbro Stærkind, fysioterapeut og forskningsassistent

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: kardiologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Hvad ved vi Omkring 200.000 danskere lever med iskæmisk hjertesygdom, og omkring

Læs mere

Bilag 2. Patienter med mistanke om CAD. Antal deltagere: 61, alder 20-76 år (mean 59.3

Bilag 2. Patienter med mistanke om CAD. Antal deltagere: 61, alder 20-76 år (mean 59.3 Bilag 2 Inkluderede studier over evidens for effekt af MSCT som diagnostisk metode til detektering af stenoser og arterosklerose Studie Design og metode Studiepopulation Formål og effektmål Resultat/konklusion

Læs mere

Behandling. Behandling af hjertesvigtpatienter

Behandling. Behandling af hjertesvigtpatienter Behandling Behandling af hjertesvigtpatienter Lars Videbæk Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Non-farmakologisk behandling Farmakologisk behandling Revaskularisering Avancerede pacemakere

Læs mere

Fysisk træning til hjerteklapopererede

Fysisk træning til hjerteklapopererede Fysisk træning til hjerteklapopererede Ann-Dorthe Zwisler, Professor, overlæge Kirstine LærumSibilitz, læge, ph.d. og Lars Tang, fysioterapeut Hjertecentret - Rigshospitalet Temadag Metropolskolen 29.

Læs mere

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Side 1 (42) Center for Register-forskning, Aarhus Universitet Thomas

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette.

Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette. Projektbeskrivelse: Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette. Et tværsektorielt forløbs- og forebyggelsesprojekt til optimering af overgang mellem hospital

Læs mere

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes?

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Revideret mhp. offentliggørelse Konference om hjerterehabilitering for Hjerteforeningens faglige netværk 20. oktober 2009 Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Læge, ph.d.-studerende

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Mål. Kritisk vurdering af litteraturen. Vurdering af evidensen. Typer af fejlkilder. Fire muligheder. Fejlkilder og studie størrelse

Mål. Kritisk vurdering af litteraturen. Vurdering af evidensen. Typer af fejlkilder. Fire muligheder. Fejlkilder og studie størrelse Mål Kritisk vurdering af litteraturen Andreas H. Lundh nfektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Anders W. Jørgensen Øre-Næse-Halsafdeling H, Aarhus Universitets Hospital - kunne skelne mellem systematiske

Læs mere

JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på,

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Gunnar H. Gislason overlæge, ph.d. Kardiologisk afdeling Gentofte

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Se programmet på de efterfølgende sider!

Se programmet på de efterfølgende sider! Hjerte imaging med SPECT, PET og MR Dette kursus afholdes i samarbejde med forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy. Se kursusprogrammet og forskerskolens øvrige kurser på www.dacra.dk Formål

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

forfatteren som har alle rettigheder. Foredraget må kun gengives med tilladelse. DCS Årsmøde 2011

forfatteren som har alle rettigheder. Foredraget må kun gengives med tilladelse. DCS Årsmøde 2011 Følgende foredrag er udlånt med venlig tilladelse af forfatteren som har alle rettigheder. Foredraget må kun gengives med tilladelse. DCS Årsmøde 2011 Agenda: skjulte dagsorden akut kardiologi 1. DCS understreger,

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Når hjertet flimrer. Overlæge Elsebeth Friis Kardiologisk afdeling SVS Esbjerg

Når hjertet flimrer. Overlæge Elsebeth Friis Kardiologisk afdeling SVS Esbjerg Når hjertet flimrer Overlæge Elsebeth Friis Kardiologisk afdeling SVS Esbjerg Lægedage Syd 24.10.2012 Interessekonflikt: Medlem af advisory board vedr. atrieflimren i region Syd AGENDA Nyeste retningslinier

Læs mere

Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden

Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden Seksuel aktivitet hvordan kan vi få viden Pernille Palm Johansen, Sygeplejerske, Ph.d. studerende CopenHeart, Hjertecentret, Rigshospitalet samt Hjerteafdelingen, Bispebjerg/Frederiksberg hospital Pernille.palm.johansen@regionh.dk

Læs mere

Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning

Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning 55 årig mand henvender sig pga. tilfælde med pludselig trykkende ubehag i brystet Spiller fodbold på hyggeplan 1 gang om ugen. Gennem det sidste år 6-7 tilfælde

Læs mere

Hjertedatabaser hva ska vi mæ skidtet?

Hjertedatabaser hva ska vi mæ skidtet? Årsmøde 2015 Middelfart Poul Erik Mortensen Afd. T OUH Perfusion og fremtiden! Hjertedatabaser hva ska vi mæ skidtet? Hvad er databaser? Hvad er databaser? Journaler Laboratorieskemaer Anæstesiskemaer

Læs mere

Near InfraRed Spectroscopy Pro et Con

Near InfraRed Spectroscopy Pro et Con Near InfraRed Spectroscopy Pro et Con DANSECT 2016 Dorthe Viemose Nielsen Overlæge Operation/Intensiv Øst Aarhus Universitetshospital CON Kan det bruges til noget? Det vigtige spørgsmål? Giver NIRS værdier

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS

HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS SYGEHISTORIE 1 En 64-årig mand, tager kontakt til sin privatpraktiserende læge. Han

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Registre og kvalitetsdatabaser - Big Data

Registre og kvalitetsdatabaser - Big Data Registre og kvalitetsdatabaser - Big Data Bør industrien have forskningsadgang til data? Frederik Nielsen, Clinical Research Medical Advisor, Novartis Copenhagen May 7 th 2015 Fælles mål For patienterne

Læs mere

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Mikkel S. Andersen Præhospitalet Region Midtjylland, Forskningsafdelingen & Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Birgith Hasselkvist Udviklingssygeplejerske, MKS Regionshospitalet Randers Landskursus for hospice og palliationssygeplejersker, Vejle 2012 Pakkeforløb hjerteklap-

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

Afslutningsstævne

Afslutningsstævne Afslutningsstævne 2008-09 Billeder fra stævnet i 2008. I lokalsamarbejde er vi klar til afslutningsstævne for: Sahl, Ans, Bjerringbro, Rødkærsbro og Mammen. Stævnen afholdes på Bjerringbro gymnasium. Søndag

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Mary Jarden Seniorforsker. d. 26. sept. 2014

Mary Jarden Seniorforsker. d. 26. sept. 2014 UCSF Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning CIRE Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet og Herlev Hospital Mary Jarden Seniorforsker

Læs mere

Sportskardiologi - et nyt subspeciale

Sportskardiologi - et nyt subspeciale Sportskardiologi - et nyt subspeciale Den gode, den onde og den grusomme Hanne Rasmusen Overlæge, Ph.D. IOC Center Sport Medicine Copenhagen & Sportskardiologisk klinik Hjerteafdelingen Bispebjerg-Frederiksberg

Læs mere

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG.

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Udarbejdet af Stud.Med Mohamed Ebrahim Københavns Universitet Juli 2014 Forord: Da jeg læste kardiologi på 8 semester, erfarede jeg

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

Præopera(v arteriel embolisering ved kirurgisk behandling af spinale metastaser - Ph.D. studie

Præopera(v arteriel embolisering ved kirurgisk behandling af spinale metastaser - Ph.D. studie Præopera(v arteriel embolisering ved kirurgisk behandling af spinale metastaser - Ph.D. studie Caroline Clausen, Benny Dahl, Susanne C Frevert, Michael B Nielsen og Lars Lönn Radiologisk Klinik og Ortopædkirurgisk

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere