TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013"

Transkript

1 TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013

2 Vi tror på, at vi skaber mest mulig værdi for vores kunder og for samfundet, når vi integrerer ansvarlighed i vores forretning. 04 TÆT PÅ KUNDERNE 06 VORES TILGANG TIL ANSVARLIGHED 10 TÆT PÅ VORES INTERESSENTER 12 KORT OM VORES ANSVARLIGHED 16 TÆT PÅ : KLIMA 23 CASE: FOREBYGGELSE AF VEJRRELATEREDE SKADER 24 CASE: KLIMAFORSKNING 25 CASE: KLIMASKOLEN 26 TÆT PÅ: SIKKERHED 32 CASE: BØRNEULYKKESFONDEN 33 CASE: LUFTAMBULANSEN 35 CASE: SET MED TYVENS ØJNE 36 TÆT PÅ : SUNDHED 42 CASE: DANSKE LÆGERS FORSIKRING 43 CASE: CODAN CARE 45 CASE: ALMEDALSUGEN 46 TÆT PÅ: VORES MEDARBEJDERE 52 TÆT PÅ: CODAN 56 REVISORERKLÆRING 58 RAPPORTERING 59 GRI INDEX

3 TÆT PÅ KUNDERNE Som forsikringsselskab har vi igennem mange år hjulpet vores kunder med at reducere risiko for skader og ulykker i hverdagen. Derfor er ansvarlighed en del af vores DNA. Jeg bliver altid stolt, når jeg tænker på, hvordan vores virksomhed skaber værdi for både vores kunder og samfundet. Vi er det økonomiske sikkerhedsnet for borgere og virksomheder, der giver den nødvendige tryghed til eksempelvis at købe et hus eller udvide virksomheden. Ved at sikre borgere og virksomheder mod økonomiske tab er vi med til at fastholde interessen for investeringer og køb af forbrugsgoder. Det er med til at opretholde økonomisk stabilitet i samfundet. Samtidig tilbyder vi vores kunder produkter og løsninger, der er med til at reducere risikoen for skader og ulykker. Vi hjælper blandt andet vores kunder med at undgå skader på boligen, som følge af mere ekstremt vejr, og med at undgå ulykker i trafikken. Bedre kundeoplevelse I august 2011 lancerede vi en ny forretningsstrategi under overskriften Think!Customer. Strategien er baseret på et princip om, at alle vores handlinger har betydning for kunden. Med strategien opfordrer vi alle vores teams og medarbejdere til altid at sætte kunden i centrum i forbindelse med planlægning og håndtering af projekter og opgaver, og vi har allerede iværksat en række tiltag, som skal forbedre kundeoplevelsen. Vi har for eksempel forbedret vores onlineprofil ved at styrke kommunikationen på de sociale medier og skadebehandlingen på vores websites. Vi har omskrevet eller ændret vores brevskabeloner, så de nu er mere brugervenlige og sammenhængende, og vi har reduceret ventetiden i alle vores servicecentre. Vi vil fortsætte med at lancere nye initiativer, som kan give kunderne konkrete fordele og indfri vores målsætning om at levere branchens bedste kundeoplevelse. Forebyggelse af skader og ulykker Vores strategi for ansvarlighed er en integreret del af vores forretningsstrategi med aktiviteter målrettet kunderne. Vores strategi for ansvarlighed bygger på tre grundpiller: klima, sikkerhed og sundhed. Det er områder, som har afgørende betydning for både kunderne og vores forretning og områder, hvor vi har mulighed for at gøre en positiv forskel gennem vores produkter og services. I starten af 2013 gennemførte vi en kundeundersøgelse på ansvarlighedsområdet for at finde ud af, om vi er på rette vej. Gennem denne rapport kan du løbende se, hvad kunderne synes om vores forskellige initiativer, og det er tydeligt at se, at vores kunder ønsker, vi skal tilbyde løsninger, som kan forebygge ulykker og skader. Det er vi allerede i fuld gang med, og de kommende år vil vi øge indsatsen på området yderligere. Et godt eksempel er vores vejrvarsel på SMS, som vi introducerede i Danmark i starten af Denne gratis service advarer abonnenter om risiko for skybrud og andre ekstreme vejrforhold i deres lokalområde. Servicen har i dag abonnenter, og der kommer hele tiden flere til. I 2012 opfordrede vi også vores danske kunder til at forebygge oversvømmelser ved at tilbyde 15% rabat på husforsikringen til kunder, som installerer en højvandslukker. Ingen økonomisk erstatning kan fjerne følelsen af at være blevet krænket efter et indbrud. Derfor har det høj prioritet at hjælpe vores kunder med at sikre hjemmet mod ubudne gæster. I 2012 producerede vi en række informationsvideoer, der viser vores danske og svenske kunder, hvordan de kan sikre deres hjem og værdigenstande bedst muligt. Vi relancerede også vores tilbud om rabat til danske kunder, som yder en særlig indsats for at forebygge indbrud. De har nu mulighed for at få 20% rabat på indbodækningen, hvis de installerer en tyverialarm efter vores anvisninger. Nogle af vores tiltag er mere direkte forbundet med vores kerneforretning. Det gælder eksempelvis vores sundhedsprodukter, hvor vi leverer alternative løsninger til den offentlige sundhedssektor i samarbejde med partnere som Vertikal Helse i Norge. Efterspørgslen på dette område er stigende, og vi kan hjælpe med at fremme kundernes sundhed ved at tilbyde gode, alternative produkter. En engageret og lønsom virksomhed Vores ambition er at videreudvikle vores ansvarlighedsarbejde, så det giver endnu større værdi for kunderne, samfundet og vores forretning. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at fastholde det store medarbejderengagement, vi har i dag. Flere hundrede medarbejdere deltog sidste år i frivilligt arbejde i arbejdstiden. De uddelte for eksempel reflekser i de tidlige morgentimer til danskerne, svenskerne og nordmændene for at sætte fokus på trafiksikkerhed, og de organiserede et stort julearrangement for ensomme og fattige personer i Danmark. Jeg er stolt af vores medarbejderes store engagement, og det giver mig en stærk tro på, at vi kan løfte vores ansvarlighedsarbejde yderligere i fremtiden. Mit eget beskedne bidrag var en indsamling til WWF Verdensnaturfonden, da jeg deltog i London Marathon Lønsomhed er en del af enhver ansvarlig forretning, og jeg er glad for at konstatere, at vi har leveret et godt regnskab på et svært marked i 2012, primært på grund af præmiestigninger og et solidt underwriting-resultat. Vi bygger vores forretning på et solidt fundament, der skal sikre, at vi også leverer stærke resultater i fremtiden. Mike Holliday Williams > CEO 43% af vores kunder siger, at deres valg af forsikringsselskab er påvirket af, om selskabet har integreret ansvarlighed i forretningen. 04 < > 05

4 VORES TILGANG TIL ANSVARLIGHED Vi fokuserer på områder, hvor vores indsats kan skabe mest værdi for samfundet, vores kunder og vores forretning. Vi har defineret vores strategi for ansvarlighed for baseret på en formel væsentlighedsproces, som følger AA1000-principperne (involvering, væsentlighed og lydhørhed). Det første skridt bestod i at identificere interessenter, som påvirker eller bliver påvirket af vores forretning, herunder kunder, medarbejdere, investorer, leverandører og NGO er. Derefter indledte vi en dialog med de udvalgte interessenter for at få indsigt i deres bekymringer og holdninger til vores tilgang til ansvarlighed. Vi har sammenfattet resultatet af undersøgelsen i væsentlighedsmatrixen i figur 1, som illustrerer vores prioriteter. De er: KLIMA SIKKERHED SUNDHED Med udgangspunkt i de tre temaer og vores vision om at forsikre en bæredygtig fremtid tog vi hul på arbejdet med at skabe endnu større kundefokus og integrere ansvarlige løsninger i vores kerneforretning. Figur 1: VÆSENTLIGHEDS- OG PRIORITERINGSMODEL INFLYDELSE PÅ INTERES- SENTER Gennemsigtige forsikringsløsninger Naturkatastrofer God selskabsledelse Forretningsetik Kriminalitet Vores ambition er at tænke ansvarlighed ind i hele vores værdikæde fra udviklingen af nye produkter til den skadebehandling, vi tilbyder vores kunder, når skaden er sket. Jeanette Fangel Løgstrup Director Corporate Communications & CSR Trafiksikkerhed Børneulykker Klimaforandringer Sundhed Leverandører Miljø Kunder Medarbejdere Vi gennemfører ikke omfattende undersøgelser hvert år, men i 2012 tog vi pulsen på vores ansvarlighedsarbejde ved at gennemføre undersøgelser blandt vores medarbejdere, og som led i udarbejdelsen af denne rapport har vi gennemført nye undersøgelser blandt vores kunder for at få deres aktuelle syn på vores ansvarlighedsarbejde. Vores plan er at igangsætte en ny, omfattende undersøgelse i slutningen af 2013 som en del af strategiudviklingen for Her vil vi igen følge AA1000-principperne som beskrevet tidligere, og strategiudviklingen vil føre til en opdatering af vores fokusområder og mål. Vores kunders holdning Vores kundeundersøgelse fra starten af 2013 viser en tendens til, at vores svenske kunder har størst fokus på ansvarlighedsspørgsmål. 53% af de adspurgte i Sverige svarede, at deres valg af forsikringsselskab er påvirket af selskabets arbejde med ansvarlighed, mod kun 42% i Norge og 32% i Danmark og med et gennemsnit for hele Skandinavien på 43 %. Sikkerhed er det område, hvor vores kunder forventer mest af os. I forhold til hvilke samfundsmæssige udfordringer et forsikringsselskab bør bidrage til at løse, var de tre hyppigste svar forebyggelse af indbrud, børneulykker og ulykker i trafikken. Undersøgelsen viser også, at vores kunder efterspørger konkret handling fra vores side. Blandt andet synes 74% af vores kunder, at det er relevant, at vi hjælper dem med at komme sig efter sygdom og 80% finder det relevant, at vi tilbyder løsninger, der kan forebygge skader på boligen som følge af ekstremt vejr. Resultaterne af undersøgelsen var i store træk de samme, da vi kørte den i mindre målestok for vores erhvervskunder. Corporate Governance Du kan få mere at vide om vores Corporate Governance på codan.dk/csr. Alle vores politikker er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen og vores CEO. Politikkerne fungerer som generelle retningslinjer for vores indsats for ansvarlighed, herunder vores tilgang til menneskerettigheder, miljø, donationer og frivilligt arbejde. Du kan også læse om vores værdier og forretningsprincipper, som ligger til grund for vores indsats for ansvarlighed i hele organisationen. Dyrevelfærd Fattigdom Uddannelse Arbejdsløshed Korruption Energisikkerhed Lovændringer Investeringer INFLYDELSE PÅ CODANS FORRETNING 06 < > 07

5 Integreret del af vores forretning Vi tror på, at vi gør den største forskel for kunderne, samfundet og vores forretning ved at integrere ansvarlighed i hele vores værdikæde. På den måde bliver vores ansvarlighedsarbejde en del af den daglige forretning, og dermed sikrer vi, at vi gør en positiv forskel i dag og i fremtiden. Figur 2 viser eksempler på, hvordan vi har integreret ansvarlighed i vores værdikæde. Vores kundeundersøgelser viser, at vi opnår den højeste score med hensyn til relevans inden for de områder, der ligger tættest på vores kerneforretning, eksempelvis skadeforebyggelse. Det bekræfter, at vores arbejde med at integrere ansvarlighed i vores værdikæde og udvikle skadeforebyggende løsninger er helt i tråd med vores kunders ønsker. Som led i vores fokus på at forebygge skader arrangerer vi hvert år en række kampagner med fokus på forebyggelse, for eksempel Årets Refleksdag, der skal skabe større bevidsthed om trafiksikkerhed i Danmark. Vi samarbejder også med organisationer, der er med til at øge sikkerheden, eksempelvis den norske Luftambulansen, der hurtigt kan komme skiløbere til undsætning, hvis de kommer ud for en ulykke i de norske fjelde. Derudover producerer vi forebyggelsesfilm, blandt andet med gode råd til hvordan boligejere kan sikre hjemmet mod indbrud og oversvømmelse. Figur 2: EKSEMPLER PÅ HVORDAN VI INTEGRERER ANSVARLIGHED I HELE VÆRDIKÆDEN FN s Global Compact Som en del af en af verdens største forsikringskoncerner, RSA, er vi medunderskrivere af FN s Global Compact; et politisk initiativ, der forpligter virksomheder til at udvise samfundsansvar baseret på ti principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi er desuden aktive i Global Compact Nordic Network, hvor vi drøfter, hvordan nordiske virksomheder kan tilpasse deres forretning og strategier til de ti principper. Større ledelsesansvar I 2012 etablerede vi og vores moderselskab, RSA, en ny governance-struktur inden for arbejdet med ansvarlighed. Den nye governance-struktur afspejler både RSA s og vores interessenters opfattelse af, at der er behov for større ledelsesansvar, hvis vi skal være det førende forsikringsselskab på ansvarlighedsområdet. Produkter og risikostyring Salg og marketing Distribution Skadehåndtering Kundeservice Som led i den nye struktur har vi nedsat en ny styregruppe, Group Corporate Responsibility Steering Committee, med flere medlemmer fra den øverste ledelse i RSA. Styregruppen udstikker koncernens strategi for ansvarlighed og er ansvarlig for at følge op på målene inden for de enkelte fokusområder. Det overordnede ansvar ligger hos koncernens CEO. Rabatter til danske kunder, der installerer en højvandslukker Rabatter til danske kunder med tyverialarmer Gratis brandslukningssæt til nye kunder i Sverige Hovedsponsor for Verdensnaturfondens Earth Hourkampagne i Danmark Årets refleksdag i Danmark og reflekskampagner i Sverige og Norge Større onlinedistribution for at begrænse papirforbrug og forsendelse Code of Conduct med miljø- og menneskerettighedsstandarder, som vores leverandører skal leve op til Klimavenlig løsning til reparation af stenslag på bilruder SMS-service, som advarer kunder om ekstremt vejr i deres lokalområde Videoer om forebyggelse af eksempelvis oversvømmelse, indbrud og brand Gratis førstehjælpsapp til iphone Ansvaret for at implementere strategien ligger hos koncernens Director of External Communications, koncernens CSR-team og et netværk af CSR-chefer i alle de lande, hvor vi opererer. Hvert lands CEO er ansvarlig for at tænke ansvarlighed ind i forretningen med rådgivning fra Corporate Responsibility Steering Committee. Den nye governance-struktur skal i endnu højere grad involvere medarbejderne i ansvarlighedsarbejdet og samtidig styrke integrationen af ansvarlighed i vores forretning. Du kan læse mere om vores nye governance-struktur i RSA s ansvarlighedsrapport: rsagroup.com. 50% 39% 80% Vil forventer, at vi hjælper med at forebygge indbrud forventer, at vi hjælper med at forebygge børneulykker synes, det er relevant, at vi hjælper med at forebygge skader på boligen som følge af ekstremt vejr DERFOR vi fortsætte med at styrke vores fokus på forebyggelse af skader med aktiviteter, der er målrettet vores kunder. 08 < > 09

6 TÆT PÅ VORES INTERESSENTER Det er vigtigt at lytte og involvere mange forskellige interessenter i arbejdet med ansvarlighed. Stærke partnerskaber og samarbejde med vigtige interessenter i erhvervslivet og resten af samfundet er hjørnestenen i vores strategi for ansvarlighed. Ved at støtte og samarbejde med vores partnere og interessenter kan vi lancere mere ambitiøse projekter til fordel for vores kunder, samfundet og vores forretning. Når vi skal udvælge, hvilke projekter og interessenter vi vil fokusere på, lægger vi stor vægt på, at de afspejler vores strategi for ansvarlighed og vores tre strategiske områder: klima, sikkerhed og sundhed. Kunder, medarbejdere og leverandører Vores primære interessenter er vores kunder, som har fået endnu mere fokus siden lanceringen af vores forretningsstrategi i En del af strategien har været øget fokus på måling af kundetilfredshed, som i 2012 var 81% for danske privatkunder og 80% for danske erhvervskunder. I Sverige var tallene hhv. 79% for svenske privatkunder og 76% for svenske erhvervskunder. I Norge målte vi kun kundetilfredshed blandt privatkunder, og her var scoren 83 %. Vi har lanceret en række initiativer for at forbedre kundetilfredsheden, men vi har desværre oplevet et mindre fald i tilfredsheden i 2012 sammenlignet med Det viser, at resultater ikke er noget, der kommer af sig selv, og at kundetilfredshed er et område, vi hele tiden skal arbejde på at forbedre. Vi har også oplevet et fald i scorerne for vores generelle omdømme (se tallene på side 58), men samtidig har vi set en forbedring i vores score på samfundsområdet og vores score som arbejdsplads. Vores medarbejdere er en anden vigtig kilde til input, og vi har en lang række kanaler, hvorigennem vores medarbejdere kan udtrykke deres holdninger. Vi foretager for eksempel en årlig undersøgelse af jobtilfredshed og medarbejderengagement, som giver os omfattende indsigt i vores medarbejderes syn på deres arbejdsplads. Ud af en mulig score på 5 point opnåede vi i 2012 en samlet score på 4,31 i Danmark, 4,2 i Sverige og 4,21 i Norge med forbedringer hele vejen rundt. Samtidig har vi givet den enkelte medarbejder mulighed for at gøre sin indflydelse gældende gennem deltagelse i faglige organisationer og samarbejdsudvalg. Vores medarbejdere har også mulighed for at give deres holdning til kende på vores intranetsites eller gennem bestyrelsens medarbejderrepræsentant. For to år siden udarbejdede vi en Code of Conduct for at sikre, at vores leverandører lever op til de principper og standarder, vi forventer særligt med hensyn til menneskerettigheder og miljøspørgsmål. Vores Code of Conduct er nu en obligatorisk del af alle nye leverandøraftaler, og den er blevet implementeret i 55% af vores samlede leverandøraftaler. Leverandørdilemma G4S Vi blev i november gjort opmærksom på problemstillinger i forhold til vores underleverandør, vagt- og sikkerhedsfirmaet G4S. Leverandøren var blevet kritiseret for at levere ydelser til de israelske bosættelser på Vestbredden. Vores Code of Conduct gælder kun for den danske afdeling af G4S, men vi valgte at kontakte det britiske moderselskab, som fortalte, de tog kritikken meget alvorligt, og at de har taget flere skridt til at råde bod på situationen, herunder tilmelding til FN s Global Compact-initiativ og opsigelse af de aftaler på Vestbredden, der var årsag til konflikten. Vi følger situationen tæt for at sikre, at de lever op til deres løfte. Vi har også taget kontakt til NGO er, der har været kritiske over for G4S. Vi fortsætter vores samarbejde med G4S, men er ekstra opmærksomme på situationen. Investeringer Som finansiel virksomhed er investeringer en væsentlig del af vores forretning her i Codan. Derfor har vi også fokus på, at vores investeringer bliver placeret ansvarligt. Hovedparten af vores investeringer foretages i nordiske stats- og realkreditobligationer, og derudover foretager vi relativt beskedne investeringer i virksomhedsobligationer og aktier. Eksterne forvaltere håndterer hovedparten af Codans investeringsportefølje, og i vores valg af forvaltere vurderer vi deres indsats på ansvarlighedsområdet. Hver forvalter forventes at have en klar og dokumenteret politik for ansvarlighed samt at være i stand til at dokumentere efterlevelse af denne politik. Vi overvåger løbende investeringsporteføljen og foretager mindst én gang årligt en formel undersøgelse af forvalternes håndtering af ansvarlighed. NGO er, offentlige partnerskaber og brancheforeninger Vi ønsker at være en aktiv del af samfundet, og vi deltager i forskellige aktiviteter, som spænder fra frivilligt arbejde over forskningsstøtte til donationer til velgørende organisationer. I Sverige samarbejder vi for eksempel med Stockholms Miljøforvaltning, og i Danmark har vi et meget tæt samarbejde med Børneulykkesfonden. Codan Fonden i Danmark yder hvert år støtte til en række forskellige velgørende formål, og i 2012 har fonden blandt andet støttet Hjerteforeningens arbejde med hjertesyge unge. Vi har også tætte relationer til flere NGO er i hele den nordiske region. I både Sverige og Danmark deltager vi eksempelvis i Earth Hour-kampagnen i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden. I Danmark samarbejder vi desuden med forskellige interesseorganisationer, herunder Ældresagen og Landsforeningen LEV (for udviklingshæmmede personer) om at tilbyde forsikring og aktiviteter til gruppernes medlemmer. I Sverige samarbejder vi blandt andet med Røde Kors og Svenska Livräddningssällskapet (SLS), og i Norge samarbejder vi med den norske luftredningstjeneste Luftambulansen. Vi støtter ikke politiske partier, men vi deltager aktivt i den offentlige debat, hvis det har betydning for vores forretningsaktiviteter. Vi er medlem af Danmarks grønne tænketank CONCITO, og vi afholder seminarer og taler i forbindelse med Almedalsugen, der er Sveriges største politiske forum. Endelig er vi involveret i forskellige netværk og organisationer, som arbejder med ansvarlighed, herunder Global Compact Nordic Network og Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Vi er også aktive bidragydere til følgende forsikringsbrancheorganisationer: Forsikring & Pension i Danmark, Svensk Forsäkring og Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) i Norge. 10 < > 11

7 KORT OM VORES ANSVARLIGHED Vi har i 2012 arbejdet med vores fokusområder, som skal være implementeret inden udgangen af Vi er nået langt på de fleste områder, men der er stadig enkelte områder, hvor vi skal forbedre indsatsen. I 2011 begyndte vi at arbejde på vores nye strategi for ansvarlighed. Strategien bygger på vores første ansvarlighedsstrategi, som vi lancerede i Vi arbejder som tidligere beskrevet ud fra visionen vi forsikrer en bæredygtig fremtid med tre strategiske temaer: klima, sikkerhed og sundhed. Ud over disse strategiske temaer arbejder vi også med følgende fokusområder: kunder, medarbejdere, samfund, miljø og leverandører. Det gør vi for at sikre, at vi er alsidige i vores ansvarlighedsaktiviteter og inddrager de relevante interessenter. Du kan se en oversigt over vores fokusområder på side Her kan du desuden få en status på alle vores strategiske mål. Du kan finde en komplet oversigt med status på alle vores mål på codan.dk/csr. Det er vi stolte af Vi har siden 2011 styrket vores skadeforebyggelsesstrategi og iværksat forskellige initiativer i forhold til vores kunder og den brede offentlighed. Vi har for eksempel: Lanceret videoer og en gratis SMS-service til vores danske kunder for at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr. Lanceret videoer og givet gratis brandslukningssæt til vores svenske kunder for at forebygge brand i hjemmet. Lanceret videoer og produkter til vores kunder i både Danmark og Sverige for at forebygge indbrud. Lanceret førstehjælpsapps til smartphones i både Sverige og Danmark med hjælp til håndtering af nødsituationer. I 2011 opstillede vi et mål om at reducere vores samlede CO 2 -udslip med 5% fra 2010 til Vi er derfor glade for at kunne konstatere, at vi allerede fra 2010 til 2012 har reduceret vores samlede CO 2 -udslip med 6,4 %, primært på grund af et lavere varmeforbrug i Sverige. Vi vil fortsætte med at fokusere på, hvordan vi yderligere kan reducere vores CO 2 -udslip, særligt i Danmark, hvor vores udledning af CO 2 er steget i den samme periode, primært på grund af et øget antal flyrejser. Vi valgte derfor at fokusere ekstra meget på flyrejser i vores klimauge i starten af 2013 ved at inspirere medarbejderne til at benytte videokonference i stedet for at tage flyet, når de holder møder på tværs af landegrænser. Her er der plads til forbedringer Vi arbejder løbende på at sikre, at alle vores leverandører underskriver vores Code of Conduct, som indeholder miljø- og menneskerettighedsstandarder, som den enkelte leverandør er forpligtet til at overholde. Ved udgangen af 2012 var vores Code of Conduct implementeret i 55% af vores samlede leverandøraftaler svarende til niveauet ved udgangen af Vi arbejder på, at vores Code of Conduct bliver implementeret i alle vores leverandøraftaler. Vi er glade for at kunne sige, at vi har nået vores mål i Sverige i forhold til at forbedre vores omdømme for ansvarlighed, men i Danmark har vi stadig en del arbejde foran os. Selvom vores omdømme for ansvarlighed er steget i Danmark i 2012 sammenlignet med 2010, har vi ikke nået vores mål, og vi vil derfor fortsætte med at styrke vores kreative formidling af vores ansvarlighedsarbejde til danskerne. Vi arbejder endvidere på at rebrande både Trygg-Hansa og Codan. Med rebranding-projektet vil vi gøre det mere klart for vores kunder og potentielle kunder, hvad der gør vores produkter og ydelser unikke. Dette er afgørende for forbedringen af vores omdømme. Ekstern anerkendelse RSA høster hvert år anerkendelse for koncernens ansvarlighedsarbejde. Her er nogle eksempler fra EKSTERN ANERKENDELSE Opnået Platinum status i Business in the Community s CR Index Vinder af 2012 Gallup Global Workplace Award En del af FTSE4Good Index Opnået Bronze i Dow Jones Sustainability Investor Index Det er også lykkedes os at engagere vores medarbejdere i vores ansvarlighedsarbejde, blandt andet har flere end medarbejdere deltaget i frivilligt arbejde i 2011 og I Danmark, Sverige og Norge har medarbejderne for eksempel uddelt gratis reflekser for at øge fokus på trafiksikkerhed. Sjetteplads i 2012 Sunday Times Best Big Companies to work for Opnået Prime Status af Oekom Research 12 < > 13

8 VORES TILGANG TIL ANSVARLIGHED SAMFUNDSUDFORDRINGER Baseret på vores fokusområder har vi opstillet seks strategiske mål, som skal være implementeret inden udgangen af STRATEGISKE MÅL MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 4 MÅL 5 MÅL 6 VÆSENTLIGHED KLIMA SIKKERHED SUNDHED Udvikle mindst tre nye bæredygtige produkter til vores kunder. Forbedre vores omdømme i forhold til samfundsansvar til 59 i Sverige (fra 57 i 2009) og 57 i Danmark (fra 54 i 2009) i Reputation Institutes omdømmeanalyse. Være blandt de tre foretrukne arbejdspladser inden for forsikringsbranchen i Norden. Deltage i frivilligt arbejde med mindst medarbejdere. Reducere vores CO 2 - udslip med fem procent fra Indgå i dialog med vores største leverandører og sikre, at alle leverandører har underskrevet vores Code of Conduct. MÅLSÆTNING STATUS KUNDER Udvikle en ny skadeforebyggelsesstrategi. Vi arbejder løbende på at udvikle vores skadeforebyggelsesstrategi. Her er nogle eksempler på vores initiativer: Informationsvideoer og en SMS-service til vores danske kunder for at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr. Informationsvideoer og gratis brandslukningssæt til vores svenske kunder for at forebygge brand i hjemmet. Informationsvideoer i Danmark og Sverige samt rabat på forsikringen til danske kunder for at forebygge indbrud. Førstehjælpsapps til smartphones i både Sverige og Danmark. FOKUSOMRÅDER MEDARBEJDERE Fortsætte med at udvikle sundhedsfremmende aktiviteter for vores medarbejdere for at reducere sygefravær. Antallet af sygedage blandt vores norske medarbejdere faldt med næsten tre dage pr. medarbejder fra 2011 til Niveauet er det samme i Danmark, men vi har oplevet en mindre stigning i Sverige. SAMFUND Dele vores viden om skadeforebyggelse med resten af samfundet. Vi har oprettet flere sider på vores websites med gode råd om forebyggelse af skader i forbindelse med ekstremt vejr, brand i hjemmet og indbrud. I Danmark har vi også vist forebyggende film på landsdækkende tv med fokus på ekstremt vejr og indbrud. I Sverige er vi en del af et program på landsdækkende tv, som fokuserer på forebyggelse af brand i hjemmet. I både Danmark og Sverige har vi lanceret førstehjælpsapps til smartphones. MILJØ Øge vores forskningssamarbejde inden for oversvømmelser og målrette vores viden mod politikere, medier og kunder. Vi er involveret i en række projekter, som fokuserer på klimatilpasning, herunder et nordisk forskningsprojekt og den grønne tænketank CONCITO i Danmark. LEVERANDØRER Identificere nye bæredygtige metoder til skadebehandling i samarbejde med vores leverandører. I 2012 samarbejdede vi med leverandører om bæredygtig skadebehandling, eksempelvis i forbindelse med glasskader på biler: Ved at reparere den ødelagte rude i stedet for at udskifte den reducerer vi vores CO 2 -udslip med mere end tons pr. år. FARVEKODER: På rette vej Mangler et stykke endnu Alle kunder med vinduesskader i hjemmet bliver tilbudt en gratis energirapport, der viser, hvor meget energi de kan spare ved at skifte til mere energieffektive vinduer. Gratis brandslukningssæt til svenske kunder, der køber en husforsikring. 15% rabat på husforsikringen til danske kunder, der installerer en højvandslukker til forebyggelse af kælderoversvømmelser i forbindelse med skybrud. Rabat på tyverialarmer til både svenske og danske kunder. Danske kunder får desuden 20% rabat på indboforsikringen, hvis de installerer en alarm. Analyser fra starten af 2013 viser, at vi har nået vores mål i Sverige, mens vi stadig har en del arbejde foran os i Danmark. Det samlede indeks viser en score på 59 i Sverige og 52 i Danmark. I 2013 har vi startet en rebranding-proces i både Trygg-Hansa og Codan. Med rebrandingprojektet vil vi gøre det mere klart for vores kunder og potentielle kunder, hvad der gør vores produkter og services unikke. Det kommer til at spille en afgørende rolle i forbedringen af vores omdømme. En undersøgelse foretaget blandt økonomistuderende i Danmark viser, at vi er den tredje mest attraktive arbejdsplads i forsikringsbranchen. I Sverige var vi ikke i top 100 og kender derfor ikke vores placering i branchen. Vores undersøgelse af medarbejderengagement i 2012 viste, at stadig flere medarbejdere vil anbefale vores virksomhed som et godt sted at arbejde. Flere end medarbejdere deltog i frivilligt arbejde i 2011 og Du kan finde en komplet oversigt over vores mål og status på codan.dk/csr. I 2012 reducerede vi vores CO 2 -udslip med 6,4% i Danmark, Sverige og Norge i forhold til Ved udgangen af 2012 var vores Code of Conduct implementeret i 55% af vores leverandøraftaler. FARVEKODER: På rette vej Mangler et stykke endnu 14 > > 15

9 TÆT PÅ: KLIMA 80% synes, det er relevant, at vi hjælper vores kunder med at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr.

10 TÆT PÅ: KLIMA Vores klimainitiativer spænder fra konkrete løsninger til forskningsstøtte, der hjælper med at forstå de langsigtede effekter af klimaforandringerne. Thomas Færgemann, direktør for den grønne tænketank CONCITO: Vores kunders holdning Når det handler om klimaet, kan vi se, at 80% af vores kunder synes, det er relevant for os at tilbyde løsninger, der kan hjælpe dem med at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr. Det er dog kun 43%, der synes, det er relevant for os at hjælpe med at reducere den globale opvarmning, og blot 11% anser klimaforandringer som et problem, vi bør være med til at løse. Den største udfordring på klimadagsordenen er den økonomiske krise, som får mange lande til at skifte fokus fra klimaspørgsmål, eksempelvis reduktion af CO 2 -udslip, til økonomiske spørgsmål som for eksempel jobskabelse. Det giver dog et glimt af håb, at et stadigt større antal markante spillere, for eksempel Verdensbanken, fremhæver klimaforandringer som den vigtigste udfordring i dette årti. I Skandinavien er der imidlertid et stort fokus på at udvide den grønne energisektor, men det lader til, at dette fokus overskygger diskussionerne om, hvordan vores høje forbrug har negative konsekvenser for vores miljø og klimaet. Vores klimadilemma Der er en tydelig kløft mellem de udfordringer, som Thomas Færgemann fra CONCITO fremfører vedrørende klimaforandringer, og de prioriteter vores kunder nævner. Vi mener, at det er vigtigt, at der både bliver gjort en indsats for at finde en langsigtet løsning på klimaforandringerne, samtidig med at der udvikles løsninger, der kan afbøde de mere kortsigtede konsekvenser, som vores kunder oplever. Derfor indgår begge aspekter i vores klimaarbejde, dog med mest vægt på de kortsigtede konsekvenser, hvor vi som forsikringsselskab kan spille den største rolle ved især at hjælpe vores kunder med at forebygge skader som følge af mere ekstremt vejr. Deling af værktøjer og viden Vi har lanceret forskellige initiativer for at hjælpe vores kunder med at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr; for eksempel vores SMS-varsling og informationsvideoer, der viser, hvordan man sikrer sin bolig mod skybrud. Vi tilbyder også økonomisk støtte til kunder, som installerer en højvandslukker, og vi tilbyder 15% rabat på husforsikringen, når højvandslukkeren er installeret. 80% 43% 11% Vil synes, det er relevant, at vi hjælper med at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr, for eksempel skybrud synes, det er relevant, at vi arbejder for at reducere den globale opvarmning anser klimaforandringer som et problem, de forventer, vi skal hjælpe med at løse DERFOR vi fokusere endnu mere på de kortsigtede konsekvenser af klimaforandringerne og hjælpe vores kunder med at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr. 18 <

11 TÆT PÅ: KLIMA Vi har desuden et tæt samarbejde med forskellige kommuner, den grønne, danske tænketank CONCITO og forskellige forskere om at styrke indsatsen for klimatilpasning i Norden. Vi samarbejder for eksempel med forskningscenteret NORD-STAR om at udvikle et nyt webbaseret visualiseringsprogram, som viser, hvilke områder der har risiko for at blive oversvømmede, hvordan klimasituationen udvikler sig fremover samt hvad man som boligejer kan gøre for at undgå vejrskader. Du kan læse mere om vores samarbejde med NORD-STAR på side 24. Hvis den negative udvikling fortsætter, bliver det vanskeligere at forebygge skader forårsaget af stadig mere ekstreme vejrforhold, så selvom vores kunder tilkendegiver, at klimaforandringerne ikke er det mest relevante for os at fokusere på, er det stadig vigtigt, at vi yder en aktiv indsats for at bekæmpe global opvarmning. Vi mener derfor, at vi både har et godt udgangspunkt for og en forpligtelse til at støtte klimaarbejdet på lang sigt. For at understøtte det formål, har vi siden 2009 samarbejdet med WWF Verdensnaturfonden om at skabe større fokus på klimaforandringerne blandt andet gennem Earth Hour-kampagnen i Danmark og Sverige. VORES ØVRIGE KLIMAINITIATIVER OG -AKTIVITETER OMFATTER: Via brancheorganisationen Forsikring & Pension overfører vi data om vejrrelaterede skader til kommuner for at optimere deres investeringer i klimatilpasningsløsninger. En gratis energirapport til kunder med vinduesskader på deres bolig. Rapporten indeholder en oversigt over, hvor meget de kan spare ved at udskifte deres gamle vinduer til mere energieffektive vinduer. Vores CO 2 -udslip Vi har en klar ambition om yderligere at begrænse vores klimaaftryk, og vi er glade for, at vi i dette års imageundersøgelse fra Reputation Institute er gået 11 point frem i kategorien for miljøansvarlighed. Vi er også på vej til at nå vores mål om at reducere vores CO 2 -udslip med fem procent i 2013, men vi har desværre haft en betydelig stigning i antallet af flyrejser i Du kan finde en detaljeret oversigt over vores samlede udslip på side 59. KLIMA: Vores mål for 2013 Blive det markedsledende forsikringsselskab inden for vedvarende energi og dele vores viden på området til fordel for vores kunder Lancere en ny ekstern klimaportal med gode råd om forebyggelse af skader forårsaget af ekstremt vejr Arbejde på at minimere vores CO 2 -udslip, blandt andet gennem en ny intern klimahandlingsplan og en ny klimavenlig bilpolitik Fortsætte med at udvikle vores partnerskab med WWF Verdensnaturfonden inden for forskning, uddannelse og bæredygtige løsninger Indgå partnerskaber med DONG Energy, leverandører og samarbejdspartnere for at reducere vores og kundernes CO 2 -udslip Klimauge Vi afholder hvert år en klimauge for at øge vores medarbejderes fokus på klimaforandringer. Under klimaugen har vores medarbejdere mulighed for at deltage i forskellige klimaaktiviteter og konkurrencer og få mere at vide om, hvad de selv kan gøre for at reducere klimaforandringerne. Vi forsikrede verdens allerførste havvindmølle, og vi er i dag det markedsledende forsikringsselskab inden for vedvarende energi. Arbejde på at identificere klimavenlige tilbud og løsninger for at mindske miljøpåvirkningen og CO 2 -udslippet i udbud og forhandlinger i samarbejde med leverandører 20 < > 21

12 CASE: FOREBYGGELSE AF VEJRRELATEREDE SKADER Er du forberedt på det næste skybrud? I Codan kender vi alt til konsekvenserne ved mere ekstremt vejr, og især skybrud har ført til store skader hos vores kunder de seneste år. Vi har derfor lanceret en gratis vejrvarslingsservice og tre forebyggelsesfilm, der viser, hvordan man bedst sikrer sin bolig mod skybrud. Med vores store viden om skader som følge af ekstremt regnvejr, er det naturligt, at vi hjælper kunderne og danskerne med at tage de rette forholdsregler, så de kan undgå at få skader på deres bolig. Derudover er det også en fordel for vores forretning, så vi synes, det er sund fornuft. forklarer Peter Hupfeld, Storskadechef. Gode råd til boligejerne Vi har lanceret to initiativer, der skal hjælpe boligejerne med at forebygge skader fra skybrud. Det første er en række kortfilm med programvært og handyman Erik Peitersen, hvor han blandt andet forklarer, hvordan man kan undgå oversvømmelser ved at installere en højvandslukker i kælderen. Filmene ligger på vores skybrudssite og er også blevet sendt som en del af OBS-programmerne på tv. Vejrvarsling på SMS Det andet initiativ er en vejrvarslingsservice, som alle danskere gratis kan tilmelde sig. Vejrvarslingen fungerer ved, at man som abonnent modtager en SMS, når der er risiko for storm eller skybrud i den by, man bor i. Omkring personer tilmeldte sig servicen inden for det første år efter lanceringen, og stadig flere kommer til. At være velforberedt er det mest effektive middel til at forebygge oversvømmelsesskader. Ved at kombinere gode råd om, hvordan man bedst forbereder sig på et skybrud med et varsel på SMS, giver vi vores kunder mulighed for at handle, før himlen åbner sine sluser siger Peter Hupfeld. De to initiativer blev præsenteret som en del af WWF Verdensnaturfondens årlige globale Earth Hour-kampagne, som Codan sponsporer. Kampagnen blev nomineret til årets nationale kampagne af IAA Danmark, hvor den fik hædrende omtale. Tilmeld dig Codans gratis vejrvarsling. Send en SMS med teksten UVEJR til 1919 > 23

13 CASE: KLIMAFORSKNING CASE: KLIMASKOLEN Visualisering af klimarisikoen Børn bekymrer sig om klimaforandringerne Et nyt forskningsprojekt skal visualisere fremtidens kliimaudvikling. Det er ikke ofte, man ser et større samarbejde på tværs af de nordiske forsikringsselskaber. De omfattende skader efter de seneste års skybrud har dog dannet grundlag for, at Codan er gået sammen med tre nordiske forsikringsselskaber om et stort forskningsprojekt, der skal visualisere fremtidens klimaudvikling i Norden. Formålet med projektet er at udvikle et nyt onlineværktøj til test af klimarisikoen i et bestemt område. Vores rolle i projektet er at hjælpe med finansieringen, mens forskningscentret NORD-STAR står for selve udviklingen. Vi vil udvikle et webbaseret visualiseringsprogram, som viser, hvilke aktuelle områder i Norden der risikerer at blive oversvømmet, hvordan situationen vil udvikle sig fremover, og hvad boligejerne kan gøre for at undgå skader fra det mere ekstreme vejr, siger professor Bjørn-Ola Linnér fra Linköping Universitet, Societal Dialogue Domain Leader hos NORD-STAR. Til fordel for mange Det nye værktøj er primært tiltænkt som en planlægningshjælp til boligejere, men det har potentiale til at hjælpe endnu flere. Mange skader kan forebygges med kommunale tiltag, eksempelvis ved at kommuner anlægger grønne parker, skaterbaner eller andre områder, som kan holde på regnvandet, når skybruddet rammer landet. Det nye værktøj kan derfor give kommuner en pejling af, hvor det kan være relevant at investere i nye klimasikringsprojekter, forklarer Dorte Eckhoff, Nordisk CSR-chef. Det nye værktøj forventes at blive lanceret i En rapport fra Trygg-Hansa har vist, at børn har behov for mere information om klimaforandringerne - hvert fjerde barn tror, at klimaforandringerne betyder jordens undergang. Der er behov for større offentligt fokus på klimaforandringerne blandt alle samfundsgrupper uanset alder. Det fremgik tydeligt af rapporten Världens chans, som Trygg-Hansa udgav i forbindelse med den svenske Earth Hour-kampagne. Rapporten indeholder en undersøgelse af, hvor mange børn der er bekymrede over klimaforandringerne, men som ikke drøfter det med deres forældre. Undersøgelsen viste, at syv ud af ti børn i alderen år bekymrer sig om konsekvenserne af klimaforandringerne, og hvert fjerde barn tror, at klimaforandringerne vil betyde jordens undergang. Det har vist sig, at børn bekymrer sig mere om klimaforandringerne end for eksempel at være dårlig til sport eller ikke at have nogen venner i skolen. Involver børnene i debatten Det er vigtigt, at vi begynder at undervise børn om klimaforandringerne i en tidlig alder, så de ikke lader sig påvirke af den stærke retorik i den offentlige debat, og så vi kan give dem faktuelle oplysninger om, hvad fremtiden vil bringe, siger Johan Eriksson, chef for PR og sociale medier i Trygg-Hansa. Undersøgelsen viser også, at familier der ofte taler om klimaforandringerne er mere tilbøjelige til at tage initiativ til at reducere deres udledning af CO 2. Seks ud af ti børn taler dog kun sjældent eller aldrig med deres forældre om denne problemstilling. Klimaskolen Som led i udfordringen med at informere børn om fakta om klimaforandringerne har Trygg-Hansa gjort Världens chans-rapporten tilgængelig via Sveriges onlineundervisningsforum lektion.se med en opfordring til at bruge klasseværelset til at informere om klimaforandringerne. I månederne efter udgivelsen downloadede flere hundrede lærere rapporten via forummet. 24 < > 25

14 TÆT PÅ: SIKKERHED 39% mener, vi bør hjælpe med at forebygge børneulykker

15 TÆT PÅ: SIKKERHED Sikkerhed er et område, som står vores hjerte nært, og som betyder meget for vores forretning. Vi lægger vægt på at støtte forebyggende tiltag, særligt i relation til børn, trafik og indbrud. Professor Bjarne Laursen, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed: En af de største udfordringer ved forebyggelse af ulykker er, at det forudsætter samarbejde mellem mange forskellige interessenter, for eksempel offentlige instanser og private organisationer. Vi har set betydelige fremskridt på området de seneste år, særligt med hensyn til reduktion af dødelige børneulykker og trafikskader. Der er dog altid plads til forbedring. For eksempel er der brug for en generel reduktion i antallet af alvorlige (men ikke dødelige) ulykker, og antallet af sportsulykker er heller ikke faldet. Med hensyn til børneulykker har vi set et fald i antallet af skader, men der er behov for yderligere undersøgelser, før vi kan afgøre, om faldet blot er et udtryk for mindre fysisk aktivitet blandt børnene. Vores kunders holdning Vores kunder mener, at sikkerhed er det område, hvor vi har den største forpligtelse til at bidrage. Områder som forebyggelse af børneulykker og drukneulykker er topscorere sammen med forebyggelse af trafikulykker. Endvidere forventer 64% af vores kunder, at vi informerer om forebyggelse af for eksempel indbrud. Vores sikkerhedsdilemma Vores tiltag på sikkerhedsområdet fokuserer mest på forebyggelse, hvilket er en naturlig forlængelse af vores forretning. Vi er involveret i en lang række initiativer, som skal skabe fokus på blandt andet indbrud, trafiksikkerhed og forebyggelse af børneulykker, og vi deltager ofte i kampagner sammen med offentlige instanser og NGO er. Vi bliver tit spurgt, om vores initiativer og kampagner rent faktisk gør en forskel, og svaret er, at vi ikke kan vide det med sikkerhed. Som professor Bjarne Laursen siger, kan vi se et generelt fremskridt med hensyn til forebyggelse af ulykker, men det er meget vanskeligt at måle den direkte effekt af vores kampagner. Vi tror på, at vi gør en forskel, men samtidig mener vi, at kampagnerne skal følges op af mere konkrete initiativer. Fokus og handling Vores initiativer vedrører forskellige sikkerhedsproblemstillinger. For eksempel har vi for længe siden indgået et partnerskab med Børneulykkesfonden, som vi hvert år samarbejder med om forskellige tiltag og kampagner. En af de tilbagevendende kampagner er Årets Refleksdag, der sætter fokus på trafiksikkerhed. Vi samarbejder også med Luftambulansen i Norge om forskellige initiativer, for eksempel førstehjælpskurser til børn. Vi tilbyder også produkter, som giver vores kunder incitament til at investere i deres egen sikkerhed. For eksempel tilbyder vi 20% rabat på indbodækningen til kunder, der installerer en tyverialarm, og vores serie af Skadestop -produkter er særlige skræddersyede forebyggelsesprogrammer baseret på en virksomheds skadehistorik og -frekvens. Særligt vores kunder i transportbranchen har haft stor succes med at reducere antallet af arbejdsrelaterede skader gennem Skadestop, og programmet har sænket skaderaten med op til 30%. VORES ØVRIGE SIKKERHEDSINITIATIVER OG -AKTIVITETER OMFATTER: Partnerskab med Skistar om at forbedre sikkerhed på skiløjper. Produktion af film og rapporter om indbrudssikring af private hjem. Samarbejde med den svenske nationale livreddertjeneste SLS om svømmeundervisning til børn. 50% 39% 39% Er synes, at vi bør hjælpe med at forebygge indbrud synes, at vi bør gøre en indsats for at forebygge børneulykker mener, at vi bør arbejde for at øge trafiksikkerheden DERFOR der ingen tvivl om, at vores kunder forventer, at vi arbejder med sikkerhed, og vi vil fortsætte med at fokusere på forebyggelse, særligt i relation til indbrud, børneulykker og trafiksikkerhed. 28 < > 29

16 TÆT PÅ: SIKKERHED Vores egen sikkerhed Selvom vi ikke er i en højrisikobranche i forhold til sikkerhed på arbejdspladsen, tager vi emnet meget alvorligt, og vi er glade for at konstatere, at vi har reduceret antallet af arbejdsskader fra 17 til 7 i perioden 2011 til Nogle af vores leverandører opererer i brancher med en meget højere risiko for arbejdsskader. For at højne sikkerheden i disse brancher indeholder vores Code of Conduct for leverandører bestemmelser om, at alle medarbejdere skal have adgang til relevant sikkerhedsudstyr og omhyggeligt informeres om sundheds- og sikkerhedsforhold. Vi foreskriver også, at kemikalier skal håndteres og bortskaffes forsvarligt. SIKKERHED: Vores mål for 2013 Udvikle en ny skadeforebyggelsesstrategi Yde donationer til velgørende organisationer på sikkerhedsområdet Søge at reducere antallet af børneulykker gennem børneulykkesfondene i Sverige og Danmark Dele vores viden om skadeforebyggelse med resten af samfundet Deltage i frivillige aktiviteter med fokus på sikkerhed 30 < > 31

17 CASE: BØRNEULYKKESFONDEN CASE: LUFTAMBULANCEN Sikkerhed er at blive set Sikkerhed i luften i Norge Sammen med Børneulykkesfonden har vi arrangeret Årets Refleksdag i Danmark to år i træk. Den norske Luftambulansen fungerer som livline for skiløbere og vandrere i Norges smukke, men fjerntliggende områder. I 2012 fandt Årets Refleksdag sted den 25. oktober, hvor 100 frivillige Codan-medarbejdere uddelte reflekser og refleksveste til danskerne i den travle morgentrafik. Vi er meget glade for, at det er lykkedes os at gøre Årets Refleksdag til en årlig tradition, hvor vi har fokus på synlighed i trafikken, inden vi går ind i den mørke vintertid siger Henriette Madsen, leder af Børneulykkesfonden. Refleksløbet Som led i kampagnen har Codan også været med til at arrangere to motionsløb i Fælledparken i København, ét for voksne og unge og ét for børn i alderen 2-10 år. 300 løbere iført reflekser fra top til tå deltog i det fem kilometer lange refleksløb gennem den mørke park. Til arrangementet deltog omkring 50 børn, som tilbagelagde det imponerende centimeter lange Centimetermaraton iført refleksveste. Sjov med alvor bag Selvom Årets Refleksdag er organiseret som en sjov dag for både frivillige og deltagende voksne og børn, er formålet med dagen at sætte fokus på trafiksikkerhed. Undersøgelser viser, at en refleks kan øge cyklister og fodgængeres chance for at blive set af bilister i mørket med hele 70%. Alligevel viser en undersøgelse fra oktober, at kun 34%, bærer reflekser på tøjet, når det er mørkt. Reflekser til svenskere og nordmænd Også i Sverige og Norge deltog frivillige medarbejdere i uddelingen af reflekser. I Sverige uddelte 150 frivillige reflekser og slap wrap-reflekser, og i Norge uddelte 50 frivillige reflekser. Gratis sikkerhedsboks Sammen med Børneulykkesfonden tilbyder vi en gratis sikkerhedsboks til børn mellem 6-9 måneder. I boksen får du blandt andet et førstehjælpskit, information om forebyggelse af børneulykker og et halvt års gratis børneulykkesforsikring fra Codan. Bestil boksen på: Den kan være forskellen mellem liv og død. Når en person kommer alvorligt til skade eller bliver alvorligt syg i et af Norges mange fjerntliggende og svært tilgængelige områder, er Luftambulansen klar til at yde øjeblikkelig lægehjælp og hurtigt transportere vedkommende til hospitalet. Luftambulansen tilkaldes gennemsnitligt 20 gange hver dag over hele Norge. Reaktionstiden er afgørende i en redningssituation, og med vores helikoptere kan vi reagere på en situation i løbet af minutter i stedet for timer, forklarer Marte Ramborg, kommunikationsdirektør ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Samarbejde siden 2010 Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en nonprofitorganisation med medlemmer blandt en befolkning på 5 millioner. Stiftelsen ejer den største lægehelikoptertjeneste i Norge og deltager i omfattende forsknings- og udviklingsprojekter for at yde tilskadekomne og syge den bedste hjælp hver eneste dag. Codan i Norge har samarbejdet med Stiftelsen Norsk Luftambulanse siden 2010, og et af de væsentligste initiativer har været at tilbyde gratis medlemskab af organisationen til de kunder, der køber en børneforsikring. Vi betragter Codan som en slags rollemodel for partnerskaber, fordi de har forstået at integrere vores målsætninger om at øge sikkerheden direkte i deres forretning, og fordi vi føler, de viser ægte begejstring for at forbedre sikkerheden i Norge, siger Marte Ramborg. Uddannelse af små redningsdrenge og -piger Er man som barn medlem af Stiftelsen Norsk Luftambulanse, bliver man tilbudt et kursus i førstehjælp helt ned til seksårsalderen. Det er vigtigt, at børn ved, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude. Vi lærer dem færdigheder som at ringe efter en ambulance og lægge en person i aflåst sideleje, og allerede fra 11-års alderen er de i stand til at give hjerte- og lungemassage og instruere en voksen i teknikken, understreger Marte Ramborg. Førstehjælpskurser til børn var også fokus for et andet fælles initiativ. Ved Barnas Holmenkolldag i marts 2013 samarbejdede Norsk Lufambulanse og Codan om at uddanne omkring 800 unge skientusiaster, så de er bedre rustede i tilfælde af en nødsituation. 32 < > 33

18 CASE: SET MED TYVENS ØJNE Kend din fjende Som et middel til bedre at forstå og imødegå problemet med et stigende antal indbrud i Sverige tog Trygg-Hansa initiativ til et utraditionelt samarbejde med to tidligere indbrudstyve. Der er de sidste ti år sket en drastisk stigning i antallet af indbrud i Sverige. Indbrud i huse er steget med 30%, og indbrud i lejligheder er steget med 50%, og hver tiende svensker vil sandsynligvis komme til at opleve det besvær og den følelse af krænkelse, der følger med et indbrud. Trygg-Hansa har de seneste år også set en støt stigning i antallet af anmeldte indbrud og tog i 2012 et utraditionelt initiativ til at forsøge at imødegå problemet ved at rådføre sig med to tidligere indbrudstyve. Vi er til for at hjælpe, hvis vores kunder er så uheldige at blive ramt af indbrud, men det bedste for både dem og os er helt at undgå indbrud. Vi håber, at rapportens insiderviden og film kan hjælpe alle med at forstå, hvordan man beskytter hjemmet mod ubudne gæster, siger Håkan Franzén, ekspert i hus- og indboforsikringer hos Trygg-Hansa. Insiderviden Christer Karlsson og Sven Lönn har hver omkring indbrud bag sig. I dag er de ude af kriminalitet og arbejder for at råde bod på deres gerninger ved at hjælpe andre med at komme ud af den kriminelle løbebane. Med deres hjælp har Trygg-Hansa udarbejdet rapporten In the Mind of the Burglar, som fortæller, hvordan man bedst beskytter sit hjem mod indbrud. Rapporten er ledsaget af en række kortfilm med de to tidligere indbrudstyve og en opsummering af rapportens konklusioner. Film om forebyggelse af indbrud i Danmark Også Codan i Danmark har i løbet af 2012 produceret film om forebyggelse af indbrud i samarbejde med politiet. Du kan få mere at vide om vores danske initiativer på: > 35

19 TÆT PÅ: SUNDHED 57% mener, det er relevant, at vi hjælper vores kunder med at forebygge sygdom

20 TÆT PÅ: SUNDHED Sundhedsområdet er tæt knyttet til vores forretning gennem både partnerskaber og produkter. Professor Göran Tomson, Health Systems and Policy, Karolinska Institute: Livsstils- og tobaksrelaterede sygdomme, for eksempel overvægt og lungekræft, er nogle af de største udfordringer i Skandinavien. Det samme gælder mentale sygdomme, idet hver tredje unge kvinde og hver fjerde unge mand vurderer, at deres mentale tilstand ikke er optimal. Der er også fortsat forskelle i den gennemsnitlige levealder, eksempelvis mellem personer med lang og kort uddannelse. Det er en generel antagelse, at menneskers forventninger til sundhedsydelser vil stige, men det er ikke klart dokumenteret. Tilfredshedsniveauet på sundhedsområdet er konstant ca. to tredjedele, og kun en lille minoritet er slet ikke tilfreds. Vores kunders holdning Det er ikke ret mange af vores kunder, der forventer, vi skal bidrage til at styrke den offentlige sundhed, idet kun 21% har angivet det som en problemstilling, som et forsikringsselskab bør være med til at løse. Der er dog tendens til, at forventningerne stiger, når det drejer sig om mere konkrete initiativer. 74% mener for eksempel, det er relevant for et forsikringsselskab at hjælpe kunderne med at komme hurtigt tilbage på arbejde efter en ulykke eller sygdom. Vores sundhedsdilemma Der er forskel på, hvad eksperterne anser som sundhedsudfordringer og de områder, hvor kundernes synes, vi bør være aktive. På samme måde, som med klimaet, er det et spørgsmål om at fokusere på langsigtede løsninger eller reagere på konsekvenserne på kort sigt. Vi anser det som vores højeste prioritet at fokusere på konsekvenserne af sundhedsproblemerne på kort sigt, fordi det er det, der ligger tættest på vores forretning og kompetencer. Vi mener dog samtidig, at vi kan spille en vigtig rolle i forebyggelsen af de basale årsager til livsstilsrelaterede sygdomme, for eksempel overvægt. Vores sundhedsinitiativer retter sig derfor både mod konsekvenser og symptomer som vist på de næste sider. Sundhedspartnerskaber og -produkter Hovedparten af vores forebyggende arbejde på sundhedsområdet foregår gennem partnerskaber, for eksempel vores partnerskab med Ældresagen. Vi har i fællesskab stiftet en fond, som yder økonomisk tilskud til forskellige initiativer på baggrund af ansøgninger via Ældresagens lokalafdelinger. Via fonden har vi i 2012 ydet økonomisk støtte til 35 initiativer, herunder lokale madklubber, gymnastikhold og støttegrupper til demensramte. Vores ældste partnerskab er med Danske Lægers Forsikring, som yder støtte til medicinsk forskning. Den del af vores tiltag, som vedrører direkte behandling af sundhedsproblemer, er primært relateret til vores sundhedsforretning. Gennem vores sundhedsforsikringsprodukter i Codan Care hjælper vi både erhvervskunder og private kunder med at komme sig efter en sygdom eller ulykke hurtigere end i det offentlige sundhedssystem, og vi samarbejder med nogle af de dygtigste private sundhedsudbydere om at tilbyde sundhedsydelser af høj kvalitet til vores kunder. VORES ØVRIGE SUNDHEDSINITIATIVER OMFATTER: Samarbejde med Landsforeningen LEV, som er en særlig dansk interesseorganisation for udviklingshæmmede. Aktiv deltagelse i den offentlige debat om sundhed. SUNDHED: Vores mål for 2013 Dele vores viden om skadeforebyggelse med resten af samfundet Involvere vores medarbejdere i vores ansvarlighedsaktiviteter med en årlig sundhedsuge Give donationer til velgørende organisationer på sundhedsområdet Fortsætte vores frivillige aktiviteter med fokus på sundhed Fortsætte med at udvikle sundhedsaktiviteter for vores medarbejdere for at reducere sygefraværet. 44% 57% 74% Vil synes, det er relevant, at vi støtter organisationer, der fremmer offentlig sundhed mener, det er relevant, at vi hjælper med at forebygge sygdom blandt vores kunder mener, det er relevant, at vi hjælper vores kunder hurtigt tilbage på arbejde efter en ulykke eller sygdom DERFOR vores højeste prioritet fortsat være konsekvenserne af sundhedsproblemerne på kort sigt. Det er det område, der ligger tættest på vores forretning og der, hvor vi kan gøre den største positive forskel. 38 < > 39

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien Jeanette Fangel Løgstrup, Direktør for Kommunikation og CSR CODAN NORDENS TREDJESTØRSTE FORSIKRINGSSELSKAB

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2011/2012

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2011/2012 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2011/2012 En bæredygtig værdikæde Ambitionen er, at ansvarlighed skal integreres i hele vores værdikæde fra udviklingen af nye produkter til den

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012.

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012. 2012 Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Ansvarlighedsrapport 2009/2010

Sammen kan vi gøre en forskel. Ansvarlighedsrapport 2009/2010 Sammen kan vi gøre en forskel Ansvarlighedsrapport 2009/2010 I Codan har vi valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed. Vores vision er: Vi agerer ansvarligt som individer og som selskab. Det gælder

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HØJDEPUNKTER 2013 WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 I H&M har vi givet os selv den udfordring at ville gøre mode bæredygtig og bæredygtighed moderigtig. Vi vil gerne hjælpe

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar 28. november 2008 Program Velkomst: Pia Wiberg, formand for DANSKE ARK, Witraz Arkitekter Indlæg ved: Mads Øvlisen, professor og medlem af bestyrelsen for

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING

ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING VI HAR FIRE FOKUSOMRÅDER INDEN FOR SAMFUNDSANSVAR FORRETNING ansvarlig investering, långivning og leverandørstyring MEDARBEJDERE arbejdsforhold, stressfore

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS VIDSTE DU, AT... #1 Røde Kors er verdens største humanitære organisation. Vi er til stede i 189 lande med 17 millioner frivillige. I Danmark er

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

STRATEGI Fra forandring til forankring

STRATEGI Fra forandring til forankring STRATEGI 2016-2020 Fra forandring til forankring Vi udvikler en bæredygtig forsyning, der kan levere for evigt uden at slide på naturen indenfor de økonomiske rammer og med sikker drift og høj kvalitet

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS» Det betaler sig at sende kreative direct mails og bruge gaver og konkurrencer, når man vil trænge

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere