TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013"

Transkript

1 TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013

2 Vi tror på, at vi skaber mest mulig værdi for vores kunder og for samfundet, når vi integrerer ansvarlighed i vores forretning. 04 TÆT PÅ KUNDERNE 06 VORES TILGANG TIL ANSVARLIGHED 10 TÆT PÅ VORES INTERESSENTER 12 KORT OM VORES ANSVARLIGHED 16 TÆT PÅ : KLIMA 23 CASE: FOREBYGGELSE AF VEJRRELATEREDE SKADER 24 CASE: KLIMAFORSKNING 25 CASE: KLIMASKOLEN 26 TÆT PÅ: SIKKERHED 32 CASE: BØRNEULYKKESFONDEN 33 CASE: LUFTAMBULANSEN 35 CASE: SET MED TYVENS ØJNE 36 TÆT PÅ : SUNDHED 42 CASE: DANSKE LÆGERS FORSIKRING 43 CASE: CODAN CARE 45 CASE: ALMEDALSUGEN 46 TÆT PÅ: VORES MEDARBEJDERE 52 TÆT PÅ: CODAN 56 REVISORERKLÆRING 58 RAPPORTERING 59 GRI INDEX

3 TÆT PÅ KUNDERNE Som forsikringsselskab har vi igennem mange år hjulpet vores kunder med at reducere risiko for skader og ulykker i hverdagen. Derfor er ansvarlighed en del af vores DNA. Jeg bliver altid stolt, når jeg tænker på, hvordan vores virksomhed skaber værdi for både vores kunder og samfundet. Vi er det økonomiske sikkerhedsnet for borgere og virksomheder, der giver den nødvendige tryghed til eksempelvis at købe et hus eller udvide virksomheden. Ved at sikre borgere og virksomheder mod økonomiske tab er vi med til at fastholde interessen for investeringer og køb af forbrugsgoder. Det er med til at opretholde økonomisk stabilitet i samfundet. Samtidig tilbyder vi vores kunder produkter og løsninger, der er med til at reducere risikoen for skader og ulykker. Vi hjælper blandt andet vores kunder med at undgå skader på boligen, som følge af mere ekstremt vejr, og med at undgå ulykker i trafikken. Bedre kundeoplevelse I august 2011 lancerede vi en ny forretningsstrategi under overskriften Think!Customer. Strategien er baseret på et princip om, at alle vores handlinger har betydning for kunden. Med strategien opfordrer vi alle vores teams og medarbejdere til altid at sætte kunden i centrum i forbindelse med planlægning og håndtering af projekter og opgaver, og vi har allerede iværksat en række tiltag, som skal forbedre kundeoplevelsen. Vi har for eksempel forbedret vores onlineprofil ved at styrke kommunikationen på de sociale medier og skadebehandlingen på vores websites. Vi har omskrevet eller ændret vores brevskabeloner, så de nu er mere brugervenlige og sammenhængende, og vi har reduceret ventetiden i alle vores servicecentre. Vi vil fortsætte med at lancere nye initiativer, som kan give kunderne konkrete fordele og indfri vores målsætning om at levere branchens bedste kundeoplevelse. Forebyggelse af skader og ulykker Vores strategi for ansvarlighed er en integreret del af vores forretningsstrategi med aktiviteter målrettet kunderne. Vores strategi for ansvarlighed bygger på tre grundpiller: klima, sikkerhed og sundhed. Det er områder, som har afgørende betydning for både kunderne og vores forretning og områder, hvor vi har mulighed for at gøre en positiv forskel gennem vores produkter og services. I starten af 2013 gennemførte vi en kundeundersøgelse på ansvarlighedsområdet for at finde ud af, om vi er på rette vej. Gennem denne rapport kan du løbende se, hvad kunderne synes om vores forskellige initiativer, og det er tydeligt at se, at vores kunder ønsker, vi skal tilbyde løsninger, som kan forebygge ulykker og skader. Det er vi allerede i fuld gang med, og de kommende år vil vi øge indsatsen på området yderligere. Et godt eksempel er vores vejrvarsel på SMS, som vi introducerede i Danmark i starten af Denne gratis service advarer abonnenter om risiko for skybrud og andre ekstreme vejrforhold i deres lokalområde. Servicen har i dag abonnenter, og der kommer hele tiden flere til. I 2012 opfordrede vi også vores danske kunder til at forebygge oversvømmelser ved at tilbyde 15% rabat på husforsikringen til kunder, som installerer en højvandslukker. Ingen økonomisk erstatning kan fjerne følelsen af at være blevet krænket efter et indbrud. Derfor har det høj prioritet at hjælpe vores kunder med at sikre hjemmet mod ubudne gæster. I 2012 producerede vi en række informationsvideoer, der viser vores danske og svenske kunder, hvordan de kan sikre deres hjem og værdigenstande bedst muligt. Vi relancerede også vores tilbud om rabat til danske kunder, som yder en særlig indsats for at forebygge indbrud. De har nu mulighed for at få 20% rabat på indbodækningen, hvis de installerer en tyverialarm efter vores anvisninger. Nogle af vores tiltag er mere direkte forbundet med vores kerneforretning. Det gælder eksempelvis vores sundhedsprodukter, hvor vi leverer alternative løsninger til den offentlige sundhedssektor i samarbejde med partnere som Vertikal Helse i Norge. Efterspørgslen på dette område er stigende, og vi kan hjælpe med at fremme kundernes sundhed ved at tilbyde gode, alternative produkter. En engageret og lønsom virksomhed Vores ambition er at videreudvikle vores ansvarlighedsarbejde, så det giver endnu større værdi for kunderne, samfundet og vores forretning. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at fastholde det store medarbejderengagement, vi har i dag. Flere hundrede medarbejdere deltog sidste år i frivilligt arbejde i arbejdstiden. De uddelte for eksempel reflekser i de tidlige morgentimer til danskerne, svenskerne og nordmændene for at sætte fokus på trafiksikkerhed, og de organiserede et stort julearrangement for ensomme og fattige personer i Danmark. Jeg er stolt af vores medarbejderes store engagement, og det giver mig en stærk tro på, at vi kan løfte vores ansvarlighedsarbejde yderligere i fremtiden. Mit eget beskedne bidrag var en indsamling til WWF Verdensnaturfonden, da jeg deltog i London Marathon Lønsomhed er en del af enhver ansvarlig forretning, og jeg er glad for at konstatere, at vi har leveret et godt regnskab på et svært marked i 2012, primært på grund af præmiestigninger og et solidt underwriting-resultat. Vi bygger vores forretning på et solidt fundament, der skal sikre, at vi også leverer stærke resultater i fremtiden. Mike Holliday Williams > CEO 43% af vores kunder siger, at deres valg af forsikringsselskab er påvirket af, om selskabet har integreret ansvarlighed i forretningen. 04 < > 05

4 VORES TILGANG TIL ANSVARLIGHED Vi fokuserer på områder, hvor vores indsats kan skabe mest værdi for samfundet, vores kunder og vores forretning. Vi har defineret vores strategi for ansvarlighed for baseret på en formel væsentlighedsproces, som følger AA1000-principperne (involvering, væsentlighed og lydhørhed). Det første skridt bestod i at identificere interessenter, som påvirker eller bliver påvirket af vores forretning, herunder kunder, medarbejdere, investorer, leverandører og NGO er. Derefter indledte vi en dialog med de udvalgte interessenter for at få indsigt i deres bekymringer og holdninger til vores tilgang til ansvarlighed. Vi har sammenfattet resultatet af undersøgelsen i væsentlighedsmatrixen i figur 1, som illustrerer vores prioriteter. De er: KLIMA SIKKERHED SUNDHED Med udgangspunkt i de tre temaer og vores vision om at forsikre en bæredygtig fremtid tog vi hul på arbejdet med at skabe endnu større kundefokus og integrere ansvarlige løsninger i vores kerneforretning. Figur 1: VÆSENTLIGHEDS- OG PRIORITERINGSMODEL INFLYDELSE PÅ INTERES- SENTER Gennemsigtige forsikringsløsninger Naturkatastrofer God selskabsledelse Forretningsetik Kriminalitet Vores ambition er at tænke ansvarlighed ind i hele vores værdikæde fra udviklingen af nye produkter til den skadebehandling, vi tilbyder vores kunder, når skaden er sket. Jeanette Fangel Løgstrup Director Corporate Communications & CSR Trafiksikkerhed Børneulykker Klimaforandringer Sundhed Leverandører Miljø Kunder Medarbejdere Vi gennemfører ikke omfattende undersøgelser hvert år, men i 2012 tog vi pulsen på vores ansvarlighedsarbejde ved at gennemføre undersøgelser blandt vores medarbejdere, og som led i udarbejdelsen af denne rapport har vi gennemført nye undersøgelser blandt vores kunder for at få deres aktuelle syn på vores ansvarlighedsarbejde. Vores plan er at igangsætte en ny, omfattende undersøgelse i slutningen af 2013 som en del af strategiudviklingen for Her vil vi igen følge AA1000-principperne som beskrevet tidligere, og strategiudviklingen vil føre til en opdatering af vores fokusområder og mål. Vores kunders holdning Vores kundeundersøgelse fra starten af 2013 viser en tendens til, at vores svenske kunder har størst fokus på ansvarlighedsspørgsmål. 53% af de adspurgte i Sverige svarede, at deres valg af forsikringsselskab er påvirket af selskabets arbejde med ansvarlighed, mod kun 42% i Norge og 32% i Danmark og med et gennemsnit for hele Skandinavien på 43 %. Sikkerhed er det område, hvor vores kunder forventer mest af os. I forhold til hvilke samfundsmæssige udfordringer et forsikringsselskab bør bidrage til at løse, var de tre hyppigste svar forebyggelse af indbrud, børneulykker og ulykker i trafikken. Undersøgelsen viser også, at vores kunder efterspørger konkret handling fra vores side. Blandt andet synes 74% af vores kunder, at det er relevant, at vi hjælper dem med at komme sig efter sygdom og 80% finder det relevant, at vi tilbyder løsninger, der kan forebygge skader på boligen som følge af ekstremt vejr. Resultaterne af undersøgelsen var i store træk de samme, da vi kørte den i mindre målestok for vores erhvervskunder. Corporate Governance Du kan få mere at vide om vores Corporate Governance på codan.dk/csr. Alle vores politikker er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen og vores CEO. Politikkerne fungerer som generelle retningslinjer for vores indsats for ansvarlighed, herunder vores tilgang til menneskerettigheder, miljø, donationer og frivilligt arbejde. Du kan også læse om vores værdier og forretningsprincipper, som ligger til grund for vores indsats for ansvarlighed i hele organisationen. Dyrevelfærd Fattigdom Uddannelse Arbejdsløshed Korruption Energisikkerhed Lovændringer Investeringer INFLYDELSE PÅ CODANS FORRETNING 06 < > 07

5 Integreret del af vores forretning Vi tror på, at vi gør den største forskel for kunderne, samfundet og vores forretning ved at integrere ansvarlighed i hele vores værdikæde. På den måde bliver vores ansvarlighedsarbejde en del af den daglige forretning, og dermed sikrer vi, at vi gør en positiv forskel i dag og i fremtiden. Figur 2 viser eksempler på, hvordan vi har integreret ansvarlighed i vores værdikæde. Vores kundeundersøgelser viser, at vi opnår den højeste score med hensyn til relevans inden for de områder, der ligger tættest på vores kerneforretning, eksempelvis skadeforebyggelse. Det bekræfter, at vores arbejde med at integrere ansvarlighed i vores værdikæde og udvikle skadeforebyggende løsninger er helt i tråd med vores kunders ønsker. Som led i vores fokus på at forebygge skader arrangerer vi hvert år en række kampagner med fokus på forebyggelse, for eksempel Årets Refleksdag, der skal skabe større bevidsthed om trafiksikkerhed i Danmark. Vi samarbejder også med organisationer, der er med til at øge sikkerheden, eksempelvis den norske Luftambulansen, der hurtigt kan komme skiløbere til undsætning, hvis de kommer ud for en ulykke i de norske fjelde. Derudover producerer vi forebyggelsesfilm, blandt andet med gode råd til hvordan boligejere kan sikre hjemmet mod indbrud og oversvømmelse. Figur 2: EKSEMPLER PÅ HVORDAN VI INTEGRERER ANSVARLIGHED I HELE VÆRDIKÆDEN FN s Global Compact Som en del af en af verdens største forsikringskoncerner, RSA, er vi medunderskrivere af FN s Global Compact; et politisk initiativ, der forpligter virksomheder til at udvise samfundsansvar baseret på ti principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi er desuden aktive i Global Compact Nordic Network, hvor vi drøfter, hvordan nordiske virksomheder kan tilpasse deres forretning og strategier til de ti principper. Større ledelsesansvar I 2012 etablerede vi og vores moderselskab, RSA, en ny governance-struktur inden for arbejdet med ansvarlighed. Den nye governance-struktur afspejler både RSA s og vores interessenters opfattelse af, at der er behov for større ledelsesansvar, hvis vi skal være det førende forsikringsselskab på ansvarlighedsområdet. Produkter og risikostyring Salg og marketing Distribution Skadehåndtering Kundeservice Som led i den nye struktur har vi nedsat en ny styregruppe, Group Corporate Responsibility Steering Committee, med flere medlemmer fra den øverste ledelse i RSA. Styregruppen udstikker koncernens strategi for ansvarlighed og er ansvarlig for at følge op på målene inden for de enkelte fokusområder. Det overordnede ansvar ligger hos koncernens CEO. Rabatter til danske kunder, der installerer en højvandslukker Rabatter til danske kunder med tyverialarmer Gratis brandslukningssæt til nye kunder i Sverige Hovedsponsor for Verdensnaturfondens Earth Hourkampagne i Danmark Årets refleksdag i Danmark og reflekskampagner i Sverige og Norge Større onlinedistribution for at begrænse papirforbrug og forsendelse Code of Conduct med miljø- og menneskerettighedsstandarder, som vores leverandører skal leve op til Klimavenlig løsning til reparation af stenslag på bilruder SMS-service, som advarer kunder om ekstremt vejr i deres lokalområde Videoer om forebyggelse af eksempelvis oversvømmelse, indbrud og brand Gratis førstehjælpsapp til iphone Ansvaret for at implementere strategien ligger hos koncernens Director of External Communications, koncernens CSR-team og et netværk af CSR-chefer i alle de lande, hvor vi opererer. Hvert lands CEO er ansvarlig for at tænke ansvarlighed ind i forretningen med rådgivning fra Corporate Responsibility Steering Committee. Den nye governance-struktur skal i endnu højere grad involvere medarbejderne i ansvarlighedsarbejdet og samtidig styrke integrationen af ansvarlighed i vores forretning. Du kan læse mere om vores nye governance-struktur i RSA s ansvarlighedsrapport: rsagroup.com. 50% 39% 80% Vil forventer, at vi hjælper med at forebygge indbrud forventer, at vi hjælper med at forebygge børneulykker synes, det er relevant, at vi hjælper med at forebygge skader på boligen som følge af ekstremt vejr DERFOR vi fortsætte med at styrke vores fokus på forebyggelse af skader med aktiviteter, der er målrettet vores kunder. 08 < > 09

6 TÆT PÅ VORES INTERESSENTER Det er vigtigt at lytte og involvere mange forskellige interessenter i arbejdet med ansvarlighed. Stærke partnerskaber og samarbejde med vigtige interessenter i erhvervslivet og resten af samfundet er hjørnestenen i vores strategi for ansvarlighed. Ved at støtte og samarbejde med vores partnere og interessenter kan vi lancere mere ambitiøse projekter til fordel for vores kunder, samfundet og vores forretning. Når vi skal udvælge, hvilke projekter og interessenter vi vil fokusere på, lægger vi stor vægt på, at de afspejler vores strategi for ansvarlighed og vores tre strategiske områder: klima, sikkerhed og sundhed. Kunder, medarbejdere og leverandører Vores primære interessenter er vores kunder, som har fået endnu mere fokus siden lanceringen af vores forretningsstrategi i En del af strategien har været øget fokus på måling af kundetilfredshed, som i 2012 var 81% for danske privatkunder og 80% for danske erhvervskunder. I Sverige var tallene hhv. 79% for svenske privatkunder og 76% for svenske erhvervskunder. I Norge målte vi kun kundetilfredshed blandt privatkunder, og her var scoren 83 %. Vi har lanceret en række initiativer for at forbedre kundetilfredsheden, men vi har desværre oplevet et mindre fald i tilfredsheden i 2012 sammenlignet med Det viser, at resultater ikke er noget, der kommer af sig selv, og at kundetilfredshed er et område, vi hele tiden skal arbejde på at forbedre. Vi har også oplevet et fald i scorerne for vores generelle omdømme (se tallene på side 58), men samtidig har vi set en forbedring i vores score på samfundsområdet og vores score som arbejdsplads. Vores medarbejdere er en anden vigtig kilde til input, og vi har en lang række kanaler, hvorigennem vores medarbejdere kan udtrykke deres holdninger. Vi foretager for eksempel en årlig undersøgelse af jobtilfredshed og medarbejderengagement, som giver os omfattende indsigt i vores medarbejderes syn på deres arbejdsplads. Ud af en mulig score på 5 point opnåede vi i 2012 en samlet score på 4,31 i Danmark, 4,2 i Sverige og 4,21 i Norge med forbedringer hele vejen rundt. Samtidig har vi givet den enkelte medarbejder mulighed for at gøre sin indflydelse gældende gennem deltagelse i faglige organisationer og samarbejdsudvalg. Vores medarbejdere har også mulighed for at give deres holdning til kende på vores intranetsites eller gennem bestyrelsens medarbejderrepræsentant. For to år siden udarbejdede vi en Code of Conduct for at sikre, at vores leverandører lever op til de principper og standarder, vi forventer særligt med hensyn til menneskerettigheder og miljøspørgsmål. Vores Code of Conduct er nu en obligatorisk del af alle nye leverandøraftaler, og den er blevet implementeret i 55% af vores samlede leverandøraftaler. Leverandørdilemma G4S Vi blev i november gjort opmærksom på problemstillinger i forhold til vores underleverandør, vagt- og sikkerhedsfirmaet G4S. Leverandøren var blevet kritiseret for at levere ydelser til de israelske bosættelser på Vestbredden. Vores Code of Conduct gælder kun for den danske afdeling af G4S, men vi valgte at kontakte det britiske moderselskab, som fortalte, de tog kritikken meget alvorligt, og at de har taget flere skridt til at råde bod på situationen, herunder tilmelding til FN s Global Compact-initiativ og opsigelse af de aftaler på Vestbredden, der var årsag til konflikten. Vi følger situationen tæt for at sikre, at de lever op til deres løfte. Vi har også taget kontakt til NGO er, der har været kritiske over for G4S. Vi fortsætter vores samarbejde med G4S, men er ekstra opmærksomme på situationen. Investeringer Som finansiel virksomhed er investeringer en væsentlig del af vores forretning her i Codan. Derfor har vi også fokus på, at vores investeringer bliver placeret ansvarligt. Hovedparten af vores investeringer foretages i nordiske stats- og realkreditobligationer, og derudover foretager vi relativt beskedne investeringer i virksomhedsobligationer og aktier. Eksterne forvaltere håndterer hovedparten af Codans investeringsportefølje, og i vores valg af forvaltere vurderer vi deres indsats på ansvarlighedsområdet. Hver forvalter forventes at have en klar og dokumenteret politik for ansvarlighed samt at være i stand til at dokumentere efterlevelse af denne politik. Vi overvåger løbende investeringsporteføljen og foretager mindst én gang årligt en formel undersøgelse af forvalternes håndtering af ansvarlighed. NGO er, offentlige partnerskaber og brancheforeninger Vi ønsker at være en aktiv del af samfundet, og vi deltager i forskellige aktiviteter, som spænder fra frivilligt arbejde over forskningsstøtte til donationer til velgørende organisationer. I Sverige samarbejder vi for eksempel med Stockholms Miljøforvaltning, og i Danmark har vi et meget tæt samarbejde med Børneulykkesfonden. Codan Fonden i Danmark yder hvert år støtte til en række forskellige velgørende formål, og i 2012 har fonden blandt andet støttet Hjerteforeningens arbejde med hjertesyge unge. Vi har også tætte relationer til flere NGO er i hele den nordiske region. I både Sverige og Danmark deltager vi eksempelvis i Earth Hour-kampagnen i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden. I Danmark samarbejder vi desuden med forskellige interesseorganisationer, herunder Ældresagen og Landsforeningen LEV (for udviklingshæmmede personer) om at tilbyde forsikring og aktiviteter til gruppernes medlemmer. I Sverige samarbejder vi blandt andet med Røde Kors og Svenska Livräddningssällskapet (SLS), og i Norge samarbejder vi med den norske luftredningstjeneste Luftambulansen. Vi støtter ikke politiske partier, men vi deltager aktivt i den offentlige debat, hvis det har betydning for vores forretningsaktiviteter. Vi er medlem af Danmarks grønne tænketank CONCITO, og vi afholder seminarer og taler i forbindelse med Almedalsugen, der er Sveriges største politiske forum. Endelig er vi involveret i forskellige netværk og organisationer, som arbejder med ansvarlighed, herunder Global Compact Nordic Network og Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Vi er også aktive bidragydere til følgende forsikringsbrancheorganisationer: Forsikring & Pension i Danmark, Svensk Forsäkring og Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) i Norge. 10 < > 11

7 KORT OM VORES ANSVARLIGHED Vi har i 2012 arbejdet med vores fokusområder, som skal være implementeret inden udgangen af Vi er nået langt på de fleste områder, men der er stadig enkelte områder, hvor vi skal forbedre indsatsen. I 2011 begyndte vi at arbejde på vores nye strategi for ansvarlighed. Strategien bygger på vores første ansvarlighedsstrategi, som vi lancerede i Vi arbejder som tidligere beskrevet ud fra visionen vi forsikrer en bæredygtig fremtid med tre strategiske temaer: klima, sikkerhed og sundhed. Ud over disse strategiske temaer arbejder vi også med følgende fokusområder: kunder, medarbejdere, samfund, miljø og leverandører. Det gør vi for at sikre, at vi er alsidige i vores ansvarlighedsaktiviteter og inddrager de relevante interessenter. Du kan se en oversigt over vores fokusområder på side Her kan du desuden få en status på alle vores strategiske mål. Du kan finde en komplet oversigt med status på alle vores mål på codan.dk/csr. Det er vi stolte af Vi har siden 2011 styrket vores skadeforebyggelsesstrategi og iværksat forskellige initiativer i forhold til vores kunder og den brede offentlighed. Vi har for eksempel: Lanceret videoer og en gratis SMS-service til vores danske kunder for at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr. Lanceret videoer og givet gratis brandslukningssæt til vores svenske kunder for at forebygge brand i hjemmet. Lanceret videoer og produkter til vores kunder i både Danmark og Sverige for at forebygge indbrud. Lanceret førstehjælpsapps til smartphones i både Sverige og Danmark med hjælp til håndtering af nødsituationer. I 2011 opstillede vi et mål om at reducere vores samlede CO 2 -udslip med 5% fra 2010 til Vi er derfor glade for at kunne konstatere, at vi allerede fra 2010 til 2012 har reduceret vores samlede CO 2 -udslip med 6,4 %, primært på grund af et lavere varmeforbrug i Sverige. Vi vil fortsætte med at fokusere på, hvordan vi yderligere kan reducere vores CO 2 -udslip, særligt i Danmark, hvor vores udledning af CO 2 er steget i den samme periode, primært på grund af et øget antal flyrejser. Vi valgte derfor at fokusere ekstra meget på flyrejser i vores klimauge i starten af 2013 ved at inspirere medarbejderne til at benytte videokonference i stedet for at tage flyet, når de holder møder på tværs af landegrænser. Her er der plads til forbedringer Vi arbejder løbende på at sikre, at alle vores leverandører underskriver vores Code of Conduct, som indeholder miljø- og menneskerettighedsstandarder, som den enkelte leverandør er forpligtet til at overholde. Ved udgangen af 2012 var vores Code of Conduct implementeret i 55% af vores samlede leverandøraftaler svarende til niveauet ved udgangen af Vi arbejder på, at vores Code of Conduct bliver implementeret i alle vores leverandøraftaler. Vi er glade for at kunne sige, at vi har nået vores mål i Sverige i forhold til at forbedre vores omdømme for ansvarlighed, men i Danmark har vi stadig en del arbejde foran os. Selvom vores omdømme for ansvarlighed er steget i Danmark i 2012 sammenlignet med 2010, har vi ikke nået vores mål, og vi vil derfor fortsætte med at styrke vores kreative formidling af vores ansvarlighedsarbejde til danskerne. Vi arbejder endvidere på at rebrande både Trygg-Hansa og Codan. Med rebranding-projektet vil vi gøre det mere klart for vores kunder og potentielle kunder, hvad der gør vores produkter og ydelser unikke. Dette er afgørende for forbedringen af vores omdømme. Ekstern anerkendelse RSA høster hvert år anerkendelse for koncernens ansvarlighedsarbejde. Her er nogle eksempler fra EKSTERN ANERKENDELSE Opnået Platinum status i Business in the Community s CR Index Vinder af 2012 Gallup Global Workplace Award En del af FTSE4Good Index Opnået Bronze i Dow Jones Sustainability Investor Index Det er også lykkedes os at engagere vores medarbejdere i vores ansvarlighedsarbejde, blandt andet har flere end medarbejdere deltaget i frivilligt arbejde i 2011 og I Danmark, Sverige og Norge har medarbejderne for eksempel uddelt gratis reflekser for at øge fokus på trafiksikkerhed. Sjetteplads i 2012 Sunday Times Best Big Companies to work for Opnået Prime Status af Oekom Research 12 < > 13

8 VORES TILGANG TIL ANSVARLIGHED SAMFUNDSUDFORDRINGER Baseret på vores fokusområder har vi opstillet seks strategiske mål, som skal være implementeret inden udgangen af STRATEGISKE MÅL MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 4 MÅL 5 MÅL 6 VÆSENTLIGHED KLIMA SIKKERHED SUNDHED Udvikle mindst tre nye bæredygtige produkter til vores kunder. Forbedre vores omdømme i forhold til samfundsansvar til 59 i Sverige (fra 57 i 2009) og 57 i Danmark (fra 54 i 2009) i Reputation Institutes omdømmeanalyse. Være blandt de tre foretrukne arbejdspladser inden for forsikringsbranchen i Norden. Deltage i frivilligt arbejde med mindst medarbejdere. Reducere vores CO 2 - udslip med fem procent fra Indgå i dialog med vores største leverandører og sikre, at alle leverandører har underskrevet vores Code of Conduct. MÅLSÆTNING STATUS KUNDER Udvikle en ny skadeforebyggelsesstrategi. Vi arbejder løbende på at udvikle vores skadeforebyggelsesstrategi. Her er nogle eksempler på vores initiativer: Informationsvideoer og en SMS-service til vores danske kunder for at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr. Informationsvideoer og gratis brandslukningssæt til vores svenske kunder for at forebygge brand i hjemmet. Informationsvideoer i Danmark og Sverige samt rabat på forsikringen til danske kunder for at forebygge indbrud. Førstehjælpsapps til smartphones i både Sverige og Danmark. FOKUSOMRÅDER MEDARBEJDERE Fortsætte med at udvikle sundhedsfremmende aktiviteter for vores medarbejdere for at reducere sygefravær. Antallet af sygedage blandt vores norske medarbejdere faldt med næsten tre dage pr. medarbejder fra 2011 til Niveauet er det samme i Danmark, men vi har oplevet en mindre stigning i Sverige. SAMFUND Dele vores viden om skadeforebyggelse med resten af samfundet. Vi har oprettet flere sider på vores websites med gode råd om forebyggelse af skader i forbindelse med ekstremt vejr, brand i hjemmet og indbrud. I Danmark har vi også vist forebyggende film på landsdækkende tv med fokus på ekstremt vejr og indbrud. I Sverige er vi en del af et program på landsdækkende tv, som fokuserer på forebyggelse af brand i hjemmet. I både Danmark og Sverige har vi lanceret førstehjælpsapps til smartphones. MILJØ Øge vores forskningssamarbejde inden for oversvømmelser og målrette vores viden mod politikere, medier og kunder. Vi er involveret i en række projekter, som fokuserer på klimatilpasning, herunder et nordisk forskningsprojekt og den grønne tænketank CONCITO i Danmark. LEVERANDØRER Identificere nye bæredygtige metoder til skadebehandling i samarbejde med vores leverandører. I 2012 samarbejdede vi med leverandører om bæredygtig skadebehandling, eksempelvis i forbindelse med glasskader på biler: Ved at reparere den ødelagte rude i stedet for at udskifte den reducerer vi vores CO 2 -udslip med mere end tons pr. år. FARVEKODER: På rette vej Mangler et stykke endnu Alle kunder med vinduesskader i hjemmet bliver tilbudt en gratis energirapport, der viser, hvor meget energi de kan spare ved at skifte til mere energieffektive vinduer. Gratis brandslukningssæt til svenske kunder, der køber en husforsikring. 15% rabat på husforsikringen til danske kunder, der installerer en højvandslukker til forebyggelse af kælderoversvømmelser i forbindelse med skybrud. Rabat på tyverialarmer til både svenske og danske kunder. Danske kunder får desuden 20% rabat på indboforsikringen, hvis de installerer en alarm. Analyser fra starten af 2013 viser, at vi har nået vores mål i Sverige, mens vi stadig har en del arbejde foran os i Danmark. Det samlede indeks viser en score på 59 i Sverige og 52 i Danmark. I 2013 har vi startet en rebranding-proces i både Trygg-Hansa og Codan. Med rebrandingprojektet vil vi gøre det mere klart for vores kunder og potentielle kunder, hvad der gør vores produkter og services unikke. Det kommer til at spille en afgørende rolle i forbedringen af vores omdømme. En undersøgelse foretaget blandt økonomistuderende i Danmark viser, at vi er den tredje mest attraktive arbejdsplads i forsikringsbranchen. I Sverige var vi ikke i top 100 og kender derfor ikke vores placering i branchen. Vores undersøgelse af medarbejderengagement i 2012 viste, at stadig flere medarbejdere vil anbefale vores virksomhed som et godt sted at arbejde. Flere end medarbejdere deltog i frivilligt arbejde i 2011 og Du kan finde en komplet oversigt over vores mål og status på codan.dk/csr. I 2012 reducerede vi vores CO 2 -udslip med 6,4% i Danmark, Sverige og Norge i forhold til Ved udgangen af 2012 var vores Code of Conduct implementeret i 55% af vores leverandøraftaler. FARVEKODER: På rette vej Mangler et stykke endnu 14 > > 15

9 TÆT PÅ: KLIMA 80% synes, det er relevant, at vi hjælper vores kunder med at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr.

10 TÆT PÅ: KLIMA Vores klimainitiativer spænder fra konkrete løsninger til forskningsstøtte, der hjælper med at forstå de langsigtede effekter af klimaforandringerne. Thomas Færgemann, direktør for den grønne tænketank CONCITO: Vores kunders holdning Når det handler om klimaet, kan vi se, at 80% af vores kunder synes, det er relevant for os at tilbyde løsninger, der kan hjælpe dem med at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr. Det er dog kun 43%, der synes, det er relevant for os at hjælpe med at reducere den globale opvarmning, og blot 11% anser klimaforandringer som et problem, vi bør være med til at løse. Den største udfordring på klimadagsordenen er den økonomiske krise, som får mange lande til at skifte fokus fra klimaspørgsmål, eksempelvis reduktion af CO 2 -udslip, til økonomiske spørgsmål som for eksempel jobskabelse. Det giver dog et glimt af håb, at et stadigt større antal markante spillere, for eksempel Verdensbanken, fremhæver klimaforandringer som den vigtigste udfordring i dette årti. I Skandinavien er der imidlertid et stort fokus på at udvide den grønne energisektor, men det lader til, at dette fokus overskygger diskussionerne om, hvordan vores høje forbrug har negative konsekvenser for vores miljø og klimaet. Vores klimadilemma Der er en tydelig kløft mellem de udfordringer, som Thomas Færgemann fra CONCITO fremfører vedrørende klimaforandringer, og de prioriteter vores kunder nævner. Vi mener, at det er vigtigt, at der både bliver gjort en indsats for at finde en langsigtet løsning på klimaforandringerne, samtidig med at der udvikles løsninger, der kan afbøde de mere kortsigtede konsekvenser, som vores kunder oplever. Derfor indgår begge aspekter i vores klimaarbejde, dog med mest vægt på de kortsigtede konsekvenser, hvor vi som forsikringsselskab kan spille den største rolle ved især at hjælpe vores kunder med at forebygge skader som følge af mere ekstremt vejr. Deling af værktøjer og viden Vi har lanceret forskellige initiativer for at hjælpe vores kunder med at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr; for eksempel vores SMS-varsling og informationsvideoer, der viser, hvordan man sikrer sin bolig mod skybrud. Vi tilbyder også økonomisk støtte til kunder, som installerer en højvandslukker, og vi tilbyder 15% rabat på husforsikringen, når højvandslukkeren er installeret. 80% 43% 11% Vil synes, det er relevant, at vi hjælper med at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr, for eksempel skybrud synes, det er relevant, at vi arbejder for at reducere den globale opvarmning anser klimaforandringer som et problem, de forventer, vi skal hjælpe med at løse DERFOR vi fokusere endnu mere på de kortsigtede konsekvenser af klimaforandringerne og hjælpe vores kunder med at forebygge skader forårsaget af ekstremt vejr. 18 <

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007

Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007 Vores fælles ansvar Ansvarlighedsrapport 2007 2 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 3 Vi modtager gerne kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed og denne rapport. Kommentarer

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Codan er et forbillede

Codan er et forbillede Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, tirsdag den 29.oktober 2013, udgivet af Erhvervsmagasinet CSR, mediehuset Horisont Gruppen a/s. Erhvervsmagasinet Et erhvervsmedie fra: oktober

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011

særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, torsdag den 31. marts 2011, udgivet af erhvervsmagasinet CSR. 31. marts 2011 www.csr.dk særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2010

Bæredygtighedsrapport 2010 Bæredygtighedsrapport 2010 Posten Norden VIGTIGE BEGIVENHEDER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED 2010 Om Posten Nordens bæredygtighedsrapport Posten Nordens aktiviteter skal udøves ansvarsfuldt i forhold til virksomhedens

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

på vej COOP Ansvarlighedsrapport 2014

på vej COOP Ansvarlighedsrapport 2014 COOP Ansvarlighedsrapport 2014 coop på vej / Indhold Indhold 1 Indledning 3 2 Organisationsledelse 6 3 Menneskerettigheder 7 4 Arbejdsforhold 11 5 Miljø og klima 14 6 God forretningsskik 17 7 Forbrugerforhold

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE - En undersøgelse af samarbejde mellem lokale virksomheder og foreninger Udarbejdet af Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave 2010 Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave,

Læs mere